We hebben geen klimaatprobleem, maar een immigratie en islamprobleem

De Europese Unie is gebaseerd op de communistische ideeën van Marx en de racistische van Coudenhove-Kalergi plan, welke laatste via massa-immigratie het multiculturalisme in de hand hebben gewerkt.Massa-immigratie moet leiden tot het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren.De oplossing wordt dan gezocht in een nieuwe communistische werelddictatuur: de Nieuwe Wereldorde…Tijdens een bijeenkomst in Berlijn, zei Angela Merkel dat “soevereine landen niet moeten luisteren naar hun burgers als het gaat om vraagstukken over migratie, grenzen of soevereiniteit.Natiestaten moeten bereid zijn om hun soevereiniteit op te geven”, zo zei Merkel.En voor haar genocidale racisme, geïnspireerd op de morbide ideeën van Coudenhoven Kalergi, en voor haar verraad van de Duitse bevolking, kreeg Merkel de Charlemagne prijs!…

Intussen heeft deze EUSSR een bondgenootschap gesloten met de islam,met een ideologie, die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met het nazisme.Het nationaal-socialisme en  fascisme laat geen kritiek toe op de leider en op de ideologie en in de islam staat zowel de doodstraf op het uiten van kritiek op Mohammed als op de islam zelf.Waar de islam is, daar is geweld.Bij vrijwel alle conflicten in de wereld is de islam betrokken of, beter gezegd, de directe oorzaak. Veel moslims gaan ervan uit dat er een set van vaste, onveranderlijke islamitische wetten bestaat, ook wel bekend als de sharia. Ook dat spoort met de traditie, maar het leidt fataal tot botsingen met de wetten van seculiere natiestaten.En dus tot geweld.En de toename van terrorisme heeft niet alleen te maken met de kracht van de overtuiging van de terroristen, maar ook met het falen van politici en de intellectuele elite, die geen belangwekkende diagnose kunnen stellen om dit probleem het hoofd te bieden. Integendeel: wensdromen over niet-discrimineren, respect, dialoog en ander diep gekoesterde illusies staan een juiste diagnose in de weg. Wat noodzakelijk is, is het erkennen van de hoofdoorzaak van alle ellende en die oorzaak is de islam…

Nederland is enorm veranderd islamitische cultuur.Iedereen die uit zijn doppen kijkt en de media volgt weet dat Nederland/West-Europa sluipenderwijs één islamitische shithole wordt.Integratie wordt door Mohammed namelijk verboden en bestraft.En over een paar decennia, zullen de moslimenclaves in de landen zo groot zijn, dat ze autonomie gaan eisen.Wij hebben geen ruggengraat meer, in tegenstelling tot de Serviërs en volkeren in Oost-Europa. Traditionele instituties als de kerk zijn grotendeels verdwenen, en overblijvende Nederlandse waarden als Pasen en Zwarte Piet liggen onder grote druk. Terwijl wel respect wordt gevraagd voor het Offerfeest en Ramadan.Om haar macht te vestigen, maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen en alles te vernietigen wat wij en onze voorouders hebben opgebouwd…

Frits Bolkestein stelde in een opinieartikel in De Volkskrant in 1991 dat de integratie van immigranten mislukt was. Paul Scheffer deed dit nog eens dunnetjes over in een opinieartikel in NRC/Handelsblad in 2000. Ook Pim Fortuyn en Geert Wilders deden een duit in het zakje, maar het immigratietaboe blijft bestaan.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat immigratie geen geld oplevert, maar juist 200 miljard euro gekost heeft.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat een gemiddeld immigrantengezin de Nederlandse staat 230.000 euro kost.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat Nederland het dichtstbevolkte land van Europa is en dat koningin Juliana in de troonrede van 1979 sprak: ‘Ons land is vol, ten dele overvol. ’ Van politiek correcte politici mag je niet weten, dat Nederland niets meer te zeggen heeft over de immigratie naar Nederland, maar dat al het beleid door Brusselse ambtenaren bepaald wordt en dat Nederland op dit gebied geen vetorecht meer heeft…

Het EUSSR-regime wil ook ons een totalitaire groene dictatuur opleggen.En om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is alleen al een extra investering nodig van 260 miljard euro per jaar, zo schat de Europese Commissie…Er is geen enkel bewijs dat de mens een dominante invloed op het klimaat zou hebben. Een groep gewaardeerde 500-wetenschappers en professionals in de klimaatwetenschap hebben de Verenigde Naties officieel gemeld dat er geen klimaatcrisis is.Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde zo recent als 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken…CO2 is geen verontreinigende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur en maakt de aarde groener: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm…

Wij hebben de keuze:de Nederlandse vrijheid of het Brusselse juk.Samenwerking op basis van vrijwilligheid of op basis van bevel.De grenzen sluiten tegen islamisering of buigen voor de islamitische broedplaatsen, de moskeeën die overal binnen de EUSSR uit de grond schieten. Wat brengt de EUSSR Nederland? Verlies aan soevereiniteit en verlies aan politieke onafhankelijkheid.De eigen nationale gebruiken worden geminacht en worden ingeruild voor de multiculturele samenleving, waarin geen gelijke rechten zijn voor iedereen.We moeten weer baas zijn over onze eigen grenzen, dus uit Schengen. We moeten weer baas zijn over ons eigen geld. Sinds 19 jaar is er geen enkele economische groei geweest en zijn er ook geen andere onweerspreekbare voordelen geweest. De burgers verarmen zowel in economisch als in sociaal opzicht. En de enigen die baat bij hebben bij de Europese Unie zijn de leden van de elite.We moeten uit de EUSSR!Stop de Nieuwe Wereld Orde!

De Europese klimaatrevolutie onder leiding van Europees Commissaris Frans Timmermans zal ernstige economische schade toebrengen aan de Nederlandse middenklasse.

..

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Islamisering en EUSSR zijn geen complottheorieën,maar de realiteit

152676_600-ovaHet lijkt me onwaarschijnlijk dat alles wat er hier op aarde gebeurt op toeval is gebaseerd. Complottheorieën veronderstellen dat er groepen of organisaties bestaan, die in het geheim samenspannen om kwalijke doelen te realiseren. De samenzweerders zijn immoreel en gaan vaak over lijken. Ze gebruiken onwettige middelen om meer macht te verkrijgen of er financieel beter van te worden. Hun plannen zouden stranden wanneer deze bekend werden. Daarom gebruiken ze allerlei methoden en strategieën om hun activiteiten verborgen te houden en ons een rad voor ogen te draaien. …Ooit gehoord van Operatie Paperclip?Uit een geheim rapport dat in 2010 in handen kwam van The New York Times blijkt dat Amerika na de oorlog een groot aantal nazi’s onderdak heeft geboden.Aanhangers van deze samenzwerings­theorie bleken wel gelijk te hebben.De Amerikaanse vicepresident Lyndon B. Johnson was het brein achter de moord op president Kennedy en de dood van de Britse prinses Diana was geen ongeluk, maar een moord in opdracht van het Britse koninklijk huis.En het neerhalen van de MH 17 is het werk van Amerika/Oekraïne.Het valt niet te ontkennen dat er echte complotten bestaan.Er is nu een complot tegen de Europese mens gaande…

Welkom in de EU-Nieuwe Wereldorde.De ware reden van de oprichting van de Europese Unie wordt nogal altijd verbloemd met een zoetsappig discours over ‘vrede’.Maar,de ware reden van de oprichting van de EU komt uit de koker van de Koudenhove-Calergi plan. De idee van een eengemaakt Europa is echter niet ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. In de politiek is het intellectuele basiswerk essentieel: daarin speelde de zogenaamde pan-Europese beweging, gesticht door graaf Richard Coudenhove-Kalergi, vóór 1945 een onontbeerlijke rol.Via het pamflet Pan-Europa uit, verspreidde deze Oostenrijkse schrijver-politicus de droom van een eengemaakt Europa in leidende kringen. Als de EU op haar eigen websites loopt te glijden dat mensen als Merkel, van Rompuy en Jüncker zelve winnaars zijn van de Koudenhove-Calergi prijs, dan is er kennelijk toch iets aan de hand?…

Frans Timmermans zegt dat landen divers moeten zijn, de monoculturele staat mag niet meer.De voormalige Franse president Sarkozy, bracht de visie van de vermaledijde politieke elite als volgt onder woorden:”Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit hun eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. Het is verplicht”.De blanke Europese burgers zijn veel te lastig en veel te veeleisend.En niet voor niks krijgt een globalistische satanische idioot als George Soros ,alle ruimte om Europa de destabiliseren en te overspoelen met immigranten.Hij is de drijvende kracht achter Brusselse inspanningen om het Europese continent te overspoelen met migranten, het liefst moslims. Kalergi plan is geen hoax, dat stadium zijn we allang voorbij…

Pim Fortuyn was een enorme bedreiging voor de (plannen van) gevestigde orde /de Koudenhove-Calergi plan/de N.W.O, net als Kennedy dat eerder was en Trump ,Wilders,Thierry dat nu is.Hij uit de weg geruimd moest worden en werd doodgeschoten, precies op de dag dat de Volkskrant publiceerde dat de Lijst Pim Fortuyn (LPF) de grootste zou worden.Fortuyn benoemde thema’s die andere partijen liever vermeden: massa-immigratie,gebrekkige integratie en de rol van de islam in onze samenleving.Hij positioneerde zich als buitenstaander die niet welkom was en niet gehoord werd door de zittende Calergi-elite. De PvdA salonsocialisten(Wim Kok, Klaas de Vries, en Ad Melkert) hebben o.a. de racistische kaart getrokken om Pim Fortuyn in enkele weken tijd wereldwijd als een gevaarlijke racist weg te zetten. En het zijn juist deze mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de niet-beveiliging van Pim Fortuyn en de haatcampagne in het voorjaar van 2002…

Nederland wordt voller, armer en islamitischer.Als je 17 jaar geleden woorden als “Islamisering” in de mond zou nemen, of zou voorspellen dat een moslimpartij een zetel in de Tweede Kamer zou krijgen, en er een serieuze discussie zou lopen over het al dan niet toestaan van hoofddoekjes bij de politie, die Iftars aan het organiseren zijn, dan werd uitgelachen en tot gek verklaard, en bovendien weggezet als een racist en rechts-extremist, maar in ieder geval niet als sociaal, normaal weldenkend mens. En nu, tientallen aanslagen met Islamitisch motief later, loopt men nog steeds de ISLAM te verdedigen. RIP, Pim.Toen mensen decennia geleden waarschuwden dat Nederland zou islamiseren, werd dit ook afgedaan als een complottheorie.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun “religie”, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen.Eeuwenlang is er gevochten om de islam buiten Europa te houden, nu komt het hier massaal/miljoenen binnen…

De Europese superstaat/EUSSR/ de burger door de strot wordt geduwd.De EU-communisten controleren nu alle maatschappelijke instituties.Het achterliggende doel is: de Europese cultuur en tradities te gronde richten, om vervolgens een NWO-socialistische heilstaat te stichten.Iedereen kan zien dat Brussel,Merkel en Macron druk bezig zijn de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen. Aan tafel bij de regeringsleiders leggen Merkel en Macron hun wil op, de rest heeft geen keuze.Dwarsliggers worden gestraft, kijk naar Polen en Hongarije. Die worden met het leerstuk van de Europese waarden om hun oren geslagen.En Macron laat elke week de gele hesjes in elkaar knuppelen.De huidige Europese Unie/EUSSR/ dient als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering.“Europa’s naties zouden moeten worden geleid naar de superstaat, zonder dat hun mensen begrijpen wat er gebeurt.”(Jean Monnet, oprichter van de EU, 30 april 1952)…Deze EUSSR/ moet verdwijnen en Europa moet terug naar het 19e eeuwse stelsel van natiestaten.Niet alleen de Brexit, ook het sentiment in veel andere landen toont aan dat het hart van menig Europeaan bij de natiestaat ligt. .. ..

Nog deze eeuw is het Kalergi plan volledig uitgerold en in place over het hele continent…

We hebben God afgeschaft, maar moeten er wel iets voor in de plaats zetten. Dat is nu de Groene Kerk.De energietransitie is onbetaalbaar, het is waanzin…We hebben geen klimaatprobleem, maar een immigratie- en islamprobleem.

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De EUSSR moet kapot worden gemaakt voordat de EUSSR Europa kapotmaakt

Het ware Europa is getekend door joods-christelijke wortels. Deze ware Europa is een gemeenschap van naties. We hebben onze eigen talen, tradities en grenzen. De landen van Europa zijn ons thuis, we hebben er geen andere.Een nationale gemeenschap is er trots op zichzelf op zijn eigen manier te besturen, boogt vaak op grote nationale prestaties in de kunsten en wetenschappen en wedijvert met andere naties, soms op het slagveld. Dit heeft Europa verwond, soms ernstig, maar het heeft onze culturele eenheid nooit in gevaar gebracht. Het tegendeel vond plaats.Dit is het echte Europa, onze dierbare en onvervangbare beschaving en cultuur.Maar een vals Europa bedreigt ons…

In 1922 richtte Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi de Pan Europese Beweging op in Wenen, die als doel had om een New World Order/eenwereldregering/ te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie van landen zou worden.In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen uiteindelijk geheel verdwijnen.En de oprichting van de EUSSR was een belangrijke stap in de richting van deze NWO-communistische mondiale gemeenschap.“Europa’s naties zouden moeten worden geleid naar de superstaat, zonder dat hun mensen begrijpen wat er gebeurt.”(Jean Monnet, oprichter van de EU, 30 april 1952)…

De multiculturalisten miskennen en verloochenen de joods-christelijke wortels van Europa.Men wil in n Brussel de huidige natiestaten afschaffen, en de volkeren weerloos maken door hun tradities, identiteit en geschiedenis uit te wissen.Het doel van de multiculturalisten om de overwegend blanke Westerse landen op te lossen door massa immigratie uit de islamitische wereld. Daarbij wordt tegelijkertijd het door deze  globalistische elite zo gehate christendom vernietigd… De EU is een vreemde macht, die vanuit Brussel ingrijpt in het dagelijks leven van de mensen, zonder dat een weerwoord mogelijk is. Er is geen dialoog meer, maar een monoloog vanuit de EU. De Unie wordt totalitair als een anonieme en onpersoonlijke administratie. In dit bureaucratisch apparaat wordt de dialoog onmogelijk gemaakt; er is slechts een monoloog: de machtige heeft het woord, er zijn alleen nog dictaten.De cocktail van enorme bezuinigingen, het toenemend aantal kansloze immigranten en de dreiging van jihad-extremisme is van ons samenleving tot een hel gemaakt…

Het ware Europa wordt vooral bedreigd door de ISLAM,die zich niet beperkt tot het opleggen van de eigen regels aan de eigen groep, maar constant probeert de eigen regels op te leggen aan alle andere groepen. Dit gebeurt sluipenderwijs, waarbij de ontvangende gemeenschap vaak een kleine toezegging doet als een vriendelijk gebaar en om geen gezeur te krijgen.Dit patroon is al heel lang bekend en wordt ook in de hadith geprezen als een manier om islam te verspreiden als de gewapende strijd (nog) niet mogelijk is…Moslims stellen voortdurend eisen aan niet-moslims, met als doel hun eigen waarden op te leggen.Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-moslims (vooral Joden en Christenen) tot de status van dhimmi (tweederangsburgers) te reduceren. De juiste houding voor Europeanen zou zijn, om alle eisen van de moslims resoluut af te wijzen, maar de Europese elites willen dat niet…

Diversiteit is opgerekt tot parallelle samenlevingen.Sommige van onze EU-landen hebben gebieden, waarin de hoofdzakelijk islamistische migranten leven in een informele ongebondenheid ten aanzien van het territoriaal geldende recht, alsof ze kolonialen zijn, in plaats van medeburgers van onze naties.Miljoenen Europese moslims wonen nu in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves, waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen.In het multiculturele paradijs Zweden inmiddels een derde van de jonge vrouwen te maken krijgt met seksueel jihad-geweld. En een verontrustend hoog percentage moslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar zij wonen en wil de democratie vervangen door de sharia.Immigratie zonder integratie is kolonisatie; een praktijk die we kunnen en moeten verwerpen…

De Europese elite houdt vol dat er diverse soorten islam zijn, om niet te hoeven zien dat dezelfde problemen met immigranten in Europa vermoedelijk voortkomen uit één enkele grotere botsing tussen beschavingen.Islamitische organisaties krijgen een quasi-gouvernementele status in de veronderstelling dat er zo een Europese islam zal ontstaan. Maar, het omgekeerde gebeurt: Europa islamiseert.En kritiek op de islam wordt verward met xenofobie en racisme. Politieke leiders die ongemakkelijke waarheden uitspreken over islam of immigratie, worden voor de rechter gesleept.Dit is tirannie, waarmee we worden geconfronteerd in het valse EUropa.Nog even en het is: “U heeft de verkeerde mening, u bent slachtoffer van fakenews. Komt u maar rustig met ons mee, we gaan u heropvoeden”. We moeten nu de tirannie van het valse EUropa afwerpen.De gewone burger in Nederland meer dan genoeg heeft van dat EUropese circus…

Het grote probleem is de zelfhaat binnen alle Westerse samenlevingen.Decennialange stelselmatige linkse indoctrinatie op scholen, universiteiten en in alle Main Stream Media hebben ertoe geleid dat we onszelf als grootste vijand zijn gaan zien…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederland is op weg naar een shariastaat

Langzaam sluipt het jihad-ideologische gif dieper de samenleving in. En we doen er he-le-maal niets tegen…Onder onze neuzen worden in heel Nederland kinderen geschoold in homohaat, afkeer van afvalligen en actieve uitsluiting van de Nederlandse samenleving. ‘Wij willen niet onder gezag van de christelijke moraal staan’, zeggen salafisten in Nederland.Zij zien de sharia als de echte wet.Voor hen houdt de politiek zich bezig met wetten, die zijn geformuleerd door mensen en niet door Allah.Het salafisme omvat een enorm scala aan overtuigingen die zich uitstrekt van niet-gewelddadige, religieuze toewijding aan de ene kant, tot het salafistische jihadisme aan de andere.Deskundigen schatten dat er tussen de 30.000 en 60.0000 salafisten in Nederland zijn.ISIS was/is maar ook met een 20 duizend tal, maar ze hielden wel miljoenen mensen onder de knoet.De meeste Duitsers waren vredevol, maar de Nazis controleerden de agenda, met als gevolg dat 60 miljoen mensen werden gedood in de Tweede Wereld Oorlog…

„Het salafisme ís de islam”, zei onlangs de bestuursvoorzitter van de as-Soennahmoskee in Den Haag.“Elke islamiet is een beetje salafist,”zei burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb.Waarom? Omdat elke moslim op Mohammed wil lijken… ‘In de jaren tachtig en begin jaren negentig heb ik de samenlevingsproblemen zien ontstaan, die het gevolg waren van de migratie. Ik heb daarvoor gewaarschuwd. En na de aanslagen van 11 september heb ik gezien hoe in bepaalde wijken de radicalisering doorzette. Ook daar heb ik voor gewaarschuwd. Maar dat werd toen als politiek incorrect gezien en er werd niet geluisterd.Door de problemen onder de mat te schuiven staan we vandaag waar we staan’,zei Françoise Schepmans, sinds 2012 burgemeester van Molenbeek(waar de gevaarlijkste terreurcellen van de voorbije decennia herbergde).En nu zien we in heel West-Europa honderden Molenbeeken…

De islam is een complete project beschaving met een gedetailleerd politiek systeem/80%/, religie/20%/ en een juridische code – de Sharia.Shariawetgeving is de politieke uitvoering van de islamitische beschaving.Wanneer scholen wordt gevraagd een lokaal op te offeren voor islamitische gebed, dan is dat de aan ons gerichte vraag om de sharia te implementeren.Wanneer een moslim een hoofddoek draagt, is dat uit gehoorzaamheid aan de shariarechtspraak. Wanneer islamitische geestelijken van onze overheden eisen om seksuele apartheid in te voeren in onze openbare zwembaden dan is dat een rechtstreeks gevolg van de sharia. Wanneer onze kranten de Deense Mohammed-cartoons niet wilden publiceren, werden onze kranten onderworpen aan de eisen van de shariawet…

Wanneer eisen worden gesteld aan onze ziekenhuizen om moslimvrouwen op een speciale manier te behandelen, dan is dat wegens de shariawetgeving.De aanslag op het World Trade Center werd gepleegd in de naleving van de regels voor het voeren van oorlog, de jihad, zoals gevonden in de shariawetgeving.We hebben in Nederland al Sharia rechtbanken, die wel het kopvod maar niet het kruis accepteren.Sharia advocaten, die niet meer op te staat voor rechters.En islamitische vrouwelijke verdachten,die hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen. The Evening Standard publiceerde onlangs het verhaal van Aisha, een Britse moslima die wilde scheiden van haar gewelddadige echtgenoot. De zaak kwam voor een sharia-rechtbank. Ze werd bestookt met vragen. ‘Steun je hem wel genoeg? Vervul je zijn behoeften? Koken en schoonmaken?’ Uiteindelijk luidde het oordeel dat ze naar huis moest terugkeren ‘om een betere echtgenote te zijn’.De sharia-rechtbanken handhaven in theorie en in praktijk de wurggreep van mannen op vrouwen.En volgens de denktank Civitas telt Engeland 85 sharia courts, die in veel gevallen verbonden zijn aan een moskee.Overal om ons heen in Nederland/West-Europa zien we vandaag reeds tekenen van sharia.Tijdens een persconferentie in Almere, heeft sjeik Haitham al-Haddad verklaard dat elementen van de sharia al lang in Nederland worden uitgevoerd. Te denken valt aan moslimhuwelijken, het bouwen van moskeeën en het dragen van een niqab…

De islam in een dodelijke ideologie, die niemand spaart.De geschiedenis bevestigt dat de islam gewelddadig en imperialistisch is: direct na Mohammad’s dood veroverden de khaliefen Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali zonder provocatie de halve wereld. Deze khaliefen hadden decennia met Mohammad opgetrokken en gevochten. Als iemand de ware islam kende, dan waren zij het wel. Mohammed was de eerste met het lanceren van een kruistocht, lang voordat de westerse Europeanen op die van de moslims reageerden. In de tien jaren dat hij in Medina woonde, stuurde hij of ging zelf uit op tientallen rooftochten, schermutselingen of veldslagen.In Mekka waren de moslims arm en gemarginaliseerd en hadden ze alleen maar kritiek op andersdenkenden…

In Medina vertelde Mohammed dat zijn volgelingen geweld mochten gebruiken tegen onderdenkenden die zich niet onderwierpen. Hij begon plundertochten tegen Mekkaanse caravanen en Joodse stammen te organiseren. Op die manier konden zijn mannelijke volgelingen snel aan rijkdom en seks komen. Gevangen genomen vrouwen mocht je immers als concubine houden en kon je weer doorverkopen zolang ze maar niet aantoonbaar zwanger waren. Wie kwam te overlijden tijdens de strijd zou naar een hemel gaan vol luxe, lekker eten en drinken en seks met mooie vrouwen.Als moslimstrijder won je dus altijd volgens Mohammed.Deze boodschap trok mannen aan die het prima vonden om te roven, te verkrachten en in slaven te handelen in plaats van te werken voor de kost…

Islam was niet aan het vechten voor zijn eigen overleving tegen de Mekkanen, en moslims waren niet “gerechtvaardige oorlogen” uit zelfverdediging na de hidjrah (622 AD) aan het voeren. In plaats daarvan volgden zij de dubieuze Arabische gewoonte van roofovervallen.De Koran-soera 48:20 zegt:‘Allah heeft jullie een grote oorlogsbuit beloofd die jullie zullen nemen en Hij heeft dat voor jullie bespoedigd. Een Hij heeft de handen van de mensen (de vijanden) van jullie afgehouden, opdat het een teken voor de gelovigen zou zijn. En Hij leidt jullie op een recht Pad.’…Veel moslims kennen de gewelddadige kant van Mohammed en handelen daar ook naar.De islamitische aanslagen in West-Europa volgen elkaar in steeds hoger tempo op.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM/Allah.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!…

Islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid.En ik snap eerlijk gezegd niet, waarom het Salafisme= de islam niet verboden kan worden? In de grondwet staat namelijk dat het geloof uitgevoerd mag worden, mits het de wet niet overtreedt. Maar als jij gelooft dat iemand dood moet, omdat hij anders denkt of van geloof verandert, is dit toch tegen onze wet? Je wordt toch ook opgesloten wanneer je een moord hebt gepland, maar nog niet heb uitgevoerd? Technisch gezien heb je ook nog niet iets strafbaars gedaan, het was alleen in theorie.Het wordt tijd om de grondwet te herzien en duidelijk te maken dat mensen met dergelijk gedachtegoed hier niet gewenst zijn. Wil je leven als Mohammed? Prima, die woonde hier niet. Doei!Volgens mij zei Pim Fortuin het al: “Wanneer je artikel 23 in je grondwet houdt, heeft artikel 1 geen enkele zin. Dan kan je die beter schrappen”.Om tolerant te kunnen zijn moet je intolerantie niet tolereren…

De hele ISLAM hangt samen van dood en verderf. Het is een totalitaire ideologie, die geen ander geloof of ongelovigheid toestaat en dient daarom gewoon afgeschaft te worden.De islamitische doctrine is dualistisch.Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de ISLAM. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen die het bekritiseert of het verlaat…Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk,al 1400 jaar!We moeten Polen,Hongarije,Cyprus en een hele rij andere landen gelijk geven, als ze geen islamitische “vluchtelingen” willen opnemen. Zouden ze dat wel doen, dan zal een toekomstige generatie hen kunnen beschuldigen van het moedwillig in gevaar brengen van de gehele bevolking.Viktor Orban wordt gezien als een islamofoob, maar in zijn land geen haat moskeen,geen islamitische sharia-enclaves, nul- terreuraanslagen en geen islam,die rukt verder op in West-Europa…

Islam en democratie gaan niet samen.Kijk naar ieder land waar de islam dominant is.Daar is een gebrek aan vrijheid en democratie.

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Globalisering is net zo gevaarlijk als de “Jihad”

2048x1152-gotovoDe EUropa lijkt meer op 1914 dan we denken.In 1914 ‘slaapwandelden’ de politieke leiders de oorlog in. Deze EUropa is een poging aan het doen om een communistische natiestaat te worden:EUSSR, dat volgens de politiek correcte en intellectuele elite geen slecht idee is.Aan de andere kant is er nu een nieuwe patriottische beweging aan het opstaan met mensen als Geert Wilders, Thierry Baudet, de Franse politica Marie Le Pen, de Vlaamse politicus Filip Dewinter, de Italiaan Matteo Salvini, die Eigen Land Eerst willen, een Brexit of Nexit. Zij willen blijven wat we zijn: vrij, onafhankelijk, soeverein! Trotse naties met een joods-christelijke en humanistische beschaving. De Visegrad-landen wijzen ook dit duivelse EUSSR-plan af. Zij verdedigen Europa en haar civilisatie. De politiek correcte EU-elites willen ook deze landen op dezelfde wijze islamiseren als West-Europa…

“Onze” leiders/multikulturalisten hebben gekozen voor een gedereguleerde globalisering en massale immigratie(meestal uit islamitische landen) ,die heeft tot een catastrofe geleid: de criminaliteit is toegenomen, geweld tegen vrouwen is verveelvoudigd, het jihad-antisemitisme is gestegen en overal hebben jihad-terreuraanslagen plaatsgevonden.Een te naïef geloof in de multiculturele samenleving en in de culturele diversiteit leidde enkel tot onverschilligheid en is nu medeverantwoordelijk voor de impact van de radicale islam, de schooluitval, de achterstelling en de agressie van grote groepen jongeren uit de migratie.Een van de eerste linkse figuren die aan de alarmbel trok, was Paul Scheffer die in 2000 zijn intussen epochemakend artikel ‘Het multiculturele drama’ publiceerde. Daarin verweet hij de (linkse) elite een decennialange verblinding voor de problemen van de multiculturele samenleving en vooral voor de rol van de islam daarin…

De islam botst met integratie.Ummah(de moslim gemeenschap) gaat om twee groepen in de maatschappij: moslims en niet-moslims.Deze Ummah maatschappij vormt een potentiële bedreiging.Het is een aansporing om te werken aan het terugbrengen van de wereld-Ummah, een wereld gedomineerd door één ISLAM. Een van de kernaspecten hierbij is de “actieve” verwerping van Westerse culturele en militaire invloed in de wereld.Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat(Ummah) te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam.De staten in het huidige ‘Midden-Oosten’ zijn helemaal geen staten, maar een soort van non-staten, waar niet het primaat van de wet heerst, maar waar gehoorzaamheid allereerst is verschuldigd aan Allah en vervolgens, onder hem, aan het web van individuen, families, clans of sekten…

Deze non-staten zijn vormen van feodale heerschappij die is verkregen door geweld, intrige of overerving, en waarin niet noodzakelijk een stelsel van vertegenwoordiging bestaat en evenmin een onderscheid tussen de constitutie en de grillen van degene die momenteel aan de macht is(de machthebber kan een persoon zijn, zoals Saddam Hoessein, of een partij, zoals de Communistische Partij, of een sekte, zoals de Taliban).De enige echte staat en enige democratie in Midden-Oosten is Israël.Islamisten verachten het idee van staat en de soevereiniteit van het volk.En dat is de reden waarom ze Israël haten en willen dat land vernietigen.Dat is ook de reden waarom “islamisten” Europese landen willen vernietigen en het globalistische EU-project ondersteunen…

“Onze” politieke en vaak linkse media sluiten hun ogen voor de grootste bedreiging voor de vrijheid in onze huidige tijd. Deze bedreiging heet de ISLAM.Wanneer de islam ter sprake komt in het linkse kamp, daalt het niveau van analyse zienderogen, stijgt het aandeel van emoties en ongereflecteerde stellingen en smelt het (zelf)kritische denken als sneeuw voor de zon: vage concepten, veralgemeningen, beperkte historische kennis over een zeer ingewikkelde materie, extreme metaforen en een agressieve, niet op dialoog gerichte toon zijn steeds meer aan de orde van de dag.Dat heeft over het algemeen een ernstige devaluatie van het vocabulaire tot gevolg: termen als ‘fanatisme’, ‘fundamentalisme’, ‘fascisme’ en ‘nazisme’ worden al te makkelijk gebezigd…

Het lijkt er vaak op dat de islam louter negatief in het nieuws komt, en dat de verhoudingen in de berichtgeving over moslims scheefgegroeid zijn op een manier die tegenstellingen versterkt. Velen rekenen dat Geert Wilders en zijn aanhangers aan, maar ook “websites op internet” en natuurlijk de onderbuik van reaguurders…Feit is, dat wanneer driekwart van de nedermoslims openlijk juicht voor de jihadi’s in hun midden, je niet raar op moet kijken dat tweederde van de Nederlanders van mening is dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Feit is ook dat jihadronselaars, salafistische moslims en overige hardliners van de religie van de vrede openlijk voor tegenstellingen, parallelle samenlevingen en een islamitische staat pleiten. Hun momentum groeit nu, ze worden gekozen in gemeenteraden, uitgenodigd bij NPO-talkshows en serieus genomen door de NOS…

De Volkskrant beschuldig iedereen, die haar ideologie van het multiculturalisme en de vrije immigratie bekritiseert, als een fascist.En bij NU.nl werken Vrijheid van Meningsuiting hatende zombies, die iedereen die niet de hele dag met een schuldgevoel papier-mache poppen van Greta Thunberg in elkaar loopt te knutselen het liefst het zwijgen opleggen.Discussie is alleen toegestaan binnen de zeer beperkte grenzen van de moderatoren, die niet verder komen dan een basisschool denkniveau en een aversie hebben tegen meningen, die teveel afwijken van het gemiddelde – zelfs als (of misschien juist als) die meningen goed onderbouwd zijn met feiten…Vroeger zagen de leiders en de media in West-Europa de islam als een groot gevaar, nu anno 2019 zien de leiders en de media in West-Europa om de een of andere duister reden de islam als een religie van vrede. Hoe dik kan je plaat voor kop zijn…

In dit EUropa staat marktdenken boven identiteit, politiek en cultuur. Dit zou allemaal niet zo erg zijn, als de EU zich tot economie zou beperken en niet de pretentie had een politieke/communistische unie te worden.De Europese (Duitse) cultuurfilosoof Oswald Spengler stelde in zijn legendarische werk Der Untergang des Abendlandes vast, dat een beschaving duidelijk decadent is als zij economie boven cultuur stelt.Uiteindelijk zal wat van het Westen komt, zich tegen het Westen keren.We moeten vandaag af te rekenen met twee ‘totalitaire bedreigingen’: enerzijds de fundamentalistische islam, en anderzijds de economische globalisering…

‘Moslimorganisaties voelen zich in Nederland zelfverzekerd genoeg om een rechtszaak aan te spannen tegen Geert Wilders’ fucking twitteraccount, maar niemand die zich serieus roert tegen het feit (FEIT!) dat de organisatie die dat doet – de 140+ Diyanet-moskeeën in Nederland – wekelijks de haatpreek uit Ankara van de fax trekt, en extreemrechtse Erdoganretoriek in de hoofden van Nederlandse moslims pompt. Haatpaleizen in de hoofdstad kunnen open blijven, ongeacht wat er gepredikt is en wie er onderdak vonden. En iedere belastingbetalende burger die naar de islam wijst, is in de media nog steeds al snel een nazi’.(een opmerking van GeenStijl)…Het Westen houdt de staat en de kerk gescheiden, waar de islam dit onderscheid niet maakt tussen de staat en de moskee.

 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

In een toespraak waarschuwde Frits Bolkestein voor islamisering van de EU/Nederland

Nederland verandert langzaam in een islamitisch land.Het probleem is al 1.400 jaar geleden begonnen.Toen is de islam opgerukt vanaf het Arabisch schiereiland en is uitgezworven over het Midden-Oosten. Daar zijn alle Joden en christenen verjaagd of vermoord. Dat komt allemaal deze kant op.Vogens ex-moslima Nahed Selim: ‘Islamisering is allang binnengeslopen in EU’. Daarin schrijft de ervaringsdeskundige Selim:‘Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende. Kijk maar naar Pakistan, Iran, Soedan, Jemen, Somalië.’…

Selim vervolgt: ‘Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.’…Grote delen van de wereld en Europa worden gegijzeld door islamterreur.Maar,de jihadterreur is niet ons grootste probleem.Wél de geleidelijke islamisering van onze hele samenleving, via demografische, juridische, economische en politieke weg.De islam wil dat moslims strijden voor een grote totalitaire staat (kalifaat) waarin sharia de wetgeving is, en waarin minderwaardige mensen (ongelovigen) gedood moeten worden of tot slaaf genomen worden…

Wie de toestand in Nederland van nu, 2019, vergelijkt met die van ongeveer 30 jaar terug, zou verbijsterd moeten zijn. Dertig jaar terug was van de islam nog nauwelijks iets te merken – het enige dat opviel waren wat Arabische tekens op de winkels van de weinig talrijke allochtone winkels. Maar nu staan overal reusachtige triomfalistische moskeeën, heeft iedere stad of dorp van enig belang zijn eigen exemplaar, en val je dood over de hoofddoeken, djellaba’s en baarden in bijna heel Nederland. Zo opvallend dat een Tsjechische kunstenaar die naar aanleiding van het Tsjechische voorzitterschap van de EU een kunstwerk over Europa mocht maken, en daarvoor van ieder land één of twee representatieve kenmerken uitbeeldde, voor Nederland de symbolen van water en moskeeën koos…

De islam in zijn zuiverste vorm omvat, behalve een waslijst aan sociale regels, eveneens de rechtspraak, de burgerlijke stand en de staatsinrichting/een totalitaire staatsvorm.In de islam handleiding beschreven staat, dat een moslim nooit andere wetten boven de wetten van de islam mag erkennen, en dat democratie niet met de islam verenigbaar is.En omdat de islam een staatsvorm is, en een totalitair project, zou deze ‘religie’ buiten de vrijheid van godsdienst moeten vallen .Vrijheid van godsdienst is niet hetzelfde als de vrijheid om van iedereen in jouw omgeving te eisen naar de regels van jouw godsdienst te leven…

Nederlandse basisschoolkinderen worden door de imam geïnstrueerd te knielen en de islamitische geloofsbelijdenis te bidden. De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet.En uit een onderzoek blijkt dat de kinderen op salafistische Koran en weekendscholen te horen krijgen, dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging, de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving.En via Erdogans imams, worden Turkse Nederlanders in de Turkse houdgreep gehouden.Dit werd pijnlijk zichtbaar aan de snelheid waarmee Erdogan vele Turken op de been kreeg in Rotterdam om hun ongenoegen te uiten over de staatsgreep in Turkije…

Vrijheid van godsdienst voor de islam in feite betekent dat je de aanhang van die totalitaire ideologie de vrijheid geeft om vrouwen te discrimineren en te onderdrukken, dat je de volgers van die doctrine de vrijheid geeft om homo’s te discrimineren en te terroriseren, en niet-gelovigen en afvalligen van de islam het leven zuur te maken als dat zo uitkomt.Zolang de islam geen of weinig macht heeft is men aardig, begrijpend en (semi-)tolerant. Wanneer de islam macht heeft is men steeds vaker intolerant en onderdrukkend.Islamitische geschillen, scheuringen, onlusten, gevechten en oorlogen teisteren de wereldbevolking al sinds eeuwen en doen dat vandaag de dag ook. De vrijheid van godsdienst dient te allen tijde en per definitie ondergeschikt te zijn aan alle andere grondrechten.En de argumentatie hiervoor is verrassend simpel: godsdienst is uitsluitend en alleen een zaak voor het individu…

En die Grondwet moet zo hecht en stevig verankerd zijn, dat zich nooit meer een Donner kan laten ontvallen, dat Nederland geregeerd zou kunnen worden door de Sharia,zodra meer dan twee derde van de bevolking moslim is.Nieuwkomers en immigranten komen alleen in aanmerking voor een Nederlands paspoort als zij afstand doen van hun oude paspoort, de Nederlandse taal voldoende beheersen en trouw aan die voor hen nieuwe Grondwet zweren. Wie geen afscheid wil of kan nemen van het paspoort uit het geboorteland komt hoogstens in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning zonder stemrecht…

Maar,de belangen van Nederland of de Nederlandse cultuur bewust ten opzichte van de culturele belangen van groepen buitenlanders of buitenlanden is gekozen.Dit soort dingen noemen we cultuurverraad.Dat islamitische immigranten vragen om aanpassing van de Nederlandse cultuur aan hun islamitische wensen is natuurlijk al verbazingwekkend genoeg: wij vragen van de Saoedi-Arabiërs ook niet om in korte broek en bikini te gaan lopen en kathedralen in Arabische steden te mogen bouwen.Nog verbazingwekkender is het feit dat er binnen de intellectuele en politieke elite een ruime meerderheid is om aan die wensen tegemoet te komen. Overeenkomstig gedrag zou waar ook ter wereld als neigende naar cultuurverraad of landverraad gezien worden.Het is prima om immigranten te betrekken bij de Nederlandse samenleving, maar niet op basis van een die Nederlandse samenleving vijandige religie of cultuur.Wie tolerant is tegen intolerantie is zelf medeschuldig aan die intolerantie. In 1.400 jaar geschiedenis van de islam,we zien een jihad-spoor van verkrachtingen, moord en oorlog. Wat ooit een multiculturele samenleving was in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, is nu een monocultuur geworden, want de islam overheerst alles.En als we hier ruimte geven aan de islam, is het gedaan met onze vrijheid. Dan zullen wij op termijn door de islam ondergesneeuwd worden…

Door multiculturalisten, PVV-kiezers en schrijvers van deze onderwerpen worden als “rechts en racistisch” bestempeld…Maar,de westerse wereld gedeislamiseerd dient te worden, net zoals Duitsland na de tweede wereldoorlog gedenazificeerd is.Er zijn miljoenen goede en nette moslims in de wereld ,maar zolang de doctrine van islam niet verboden wordt, kan je er gewoon niet op vertrouwen dat ze niet vroeg of laat naar de extremistische kant worden getrokken.En er is mijns inziens dus maar een echte oplossing: de bron moet weg, dus: islam moet gewoon verboden worden.Das vervelend voor moslims, maar ze hebben ruim 1400 jaar de tijd gehad om die achterlijke haat ideologie van ze zelf op te schonen.Alle ideeën en gedachtengoed van de islam, met als meest algemene kalifaat en sharia, staan volkomen haaks op verlichting en beschaving.En daar moeten we geen ruimte aan geven.Stop de islamitische ideologie!..

Alle tekenen wijzen uit dat het met deze regering de islamisering razend snel gaat, over een paar jaar word de democratie afgeschaft en is er maar een wet en dat is de sharia…

“Ongehoord Nederland” is de nieuwe publieke omroep die de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden. De mensen die Hilversum amper ziet staan. Respect en aandacht voor de Nederlandse cultuur, haar geschiedenis, normen en waarden en haar tot voor kort vanzelfsprekende vrijheden, vormen de basis voor de inhoud van de programma’s van ON!..

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Dictator Erdoğan wil met Syrische vluchtelingen en IS-terroristen Europa destabiliseren

Islamofascist Recep Tayyep Erdoğan ons continent, door middel van terreur en islamisering,probeert te ondermijnen en te doen instorten.Koning Abdullah waarschuwde Europa al in 2013, dat “Turkije exporteert met opzet terroristen naar Europa”.Volgens de Jordaanse koning is de Europese vluchtelingencrisis geen toeval:“Het is deel van het Turkse beleid en Turkije wordt daar wel eens voor op de vingers getikt, maar meer niet”.De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Judeh, heeft ook soortgelijke uitspraken gedaan.En door Brussel gewilde EU-lidmaatschap van Turkije, zal die door Erdoğan geplande verovering/islamisering van onze EU-landen onomkeerbaar maken…

“De Turkse leider Recep Tayyep Erdoğan heeft maar één doel en dat is de islamisering van Europa”,schrijft Bulgaarse krant Dnevnik.“Het startpunt daarvoor is de mogelijkheid voor 78 miljoen Turken om visa-vrij door de EU te reizen. De uitbreiding van de moslim- en boven alles de Turkse gemeenschap in Europa is een van de langetermijndoelstellingen van het islamitische bewind in Ankara. Het visa-vrij reizen binnen de EU van Turkse onderdanen is daarbij een zeer effectief middel.Erdoğan heeft de inwoners van vele Arabische landen toegelaten zonder visum Turkije te bezoeken. Op die manier heeft het land zijn grenzen geopend en is het diepgeworteld geraakt in de Midden-Oosterse samenleving. Het openen van de EU-grenzen voor 78 miljoen Turken betekent niets meer of niets minder dan de éénmaking van Europa het Midden-Oosten tot één groot grondgebied zonder grenzen.”…

Turkije is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van ISIS en zal deze groepering straks onherroepelijk gaan gebruiken in zijn streven naar het Ottomaanse rijk , oftewel het nieuwe islamitische groot-kalifaat.En door de Turkse aanval in Noord-Syrië, IS-jihadi’s zijn weer op vrije voeten gekomen. Naar schatting zijn zo’n 6.000 Europeanen richting Irak en Syrië getrokken om te vechten voor Islamitische Staat.Dat betekent dat zo’n 2.000 voormalige IS-strijders eventueel naar Europa kunnen terugkeren. Genoeg om een burgeroorlog in Europa te starten.Volgens rapport van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN),er lopen  nog duizenden IS-strijders rond in West-Europa.Veel van hen zijn ‘slapers’, volgelingen op wie op elk gewenst moment een beroep kan worden gedaan.Nu dreigt de sharia-dictator Erdoğan nog eens alle 3,6 miljoen vluchtelingen en IS-terroristen naar de EU te sturen(Turkije krijgt 6 miljard euro voor de opvang van vluchtelingen)…

Weg naar Nederland open voor IS-vrouwen uit Syrië en Irak.Nederland wil afspraken maken om te voorkomen dat ze in Syrië en Irak worden vervolgd.Maar,deze IS-vrouwen in het gebied van het voormalig kalifaat van IS berecht moeten worden: in Syrië of Irak,niet hier in Europa.De politiek correcte media heeft een obsessie met die IS vrouwen om ze neer te zetten als onschuldige huismoedertjes, die we uit hun erbarmelijke omstandigheden moeten verlossen en terug moeten halen naar Nederland. Daar zijn ze al een tijdje voor aan het lobbyen.De media nu in de rij staan, om IS terroristen (m/v) te interviewen en hun zielige verzonnen onzin verhaaltjes de wereld in slingeren, terwijl ze zwijgen over de gevaren en over de slachtoffers van deze monsters.Kan je voorstellen dat de media na de 2de wereld oorlog zo fout was dat ze de nazi’s hun zielige bullshit verhaaltjes gingen delen om medelijden op proberen te wekken en de slachtoffers negeerde…

Deze IS-vrouwen zijn verre van zielig, maar medeplichtig aan een gewelddadig, moordzuchtig, bloeddorstig en zeer onderdrukkend regime geweest.En laat ze maar berechten door de overlevenden van ellende, de Syriers,aan Assad en de Yezidi.Daar zijn al die misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Daar moeten al die IS’ers/ook IS- vrouwen/ worden berecht.Als ik een misdaad bega in Chili, Irak of Turkije, dan word ik daar berecht. Of ik dat wil of niet.En niet naar hun land van herkomst uitgeleverd, hoe graag ze dat zelf ook willen, omdat daar hun misdaden meestal niet bewezen kunnen worden en de straffen daarom heel laag uitpakken. Als je in Syrië andersgelovigen hebt gekruisigd, de keel overgesneden, levend verbrand of in een kooi ondergedompeld in een bad tot de verdrinkingsdood, sta je hier na maximum 5 jaar cel terug buiten op de stoep…

Veel de IS-ers hebben merendeels een dubbele nationaliteit en stuur ze maar naar Marokko of Turkije.Tijdens de Spaanse Burgeroorlog hebben Nederlanders gevochten voor vrijheid en democratie. Toen ze terugkwamen in Nederland, pakte de Nederlandse regering hun het Nederlanderschap af en werden ze stateloos.De Nederlandse SS-ers behielden ook hun paspoort.Ook moeten wij ons serieus gaan afvragen of wij mensen met een dubbele nationaliteit binnen Defensie, de politie en de veiligheidsdiensten moeten opleiden en laten werken.Wij hebben op de Brusselse luchthaven gezien dat enkele van de daders werkzaam waren bij nota bene de beveiliging van de luchthaven. Verder weten wij dat meerdere van onze militairen naar IS zijn overgelopen, terwijl zij in dienst waren bij Defensie…

De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen.Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint zo’n organisatie als een culturele stichting, die uitgroeit tot een moskee. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Deze enclaves ontwikkelen zich tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek. Ook in Frankrijk zijn er honderden van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben…

De ISLAM is de katalysator van onze internationale en nationale veiligheidsproblemen. Terrorisme, “vluchtelingen”, het Israëlisch-Palestijnse conflict: de bron van al deze ellende is de ISLAM.Ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen/80% moslims/ rammelen aan de poorten van Europa. Deze enorme ongecontroleerde migrantenstroom ontwricht niet alleen financieel en maatschappelijk de westerse samenleving, maar heeft ook terroristen in zijn kielzog. Die hebben als doel zo veel mogelijk chaos te creëren in het vrije Westen. Wij gaan hier Palestijnse toestanden krijgen…En over Palestijnse toestanden heb ik het volgende te zeggen.In het jaar 2000 waren er de Clinton-akkoorden. Toen kon de Palestijnse staat gesticht worden met de Gazastrook, een deel van de Westbank en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Ze kregen ook nog eens 30 miljard voor de geleden schade. Arafat wees het gewoon af. Dat was de kans van hun leven. ..

Je kunt zeggen dat je je een keer kunt vergissen, maar in 2001 wezen ze eenzelfde soort voorstel af. In 2008 heeft Olmert nog eens zoiets gedaan en in 2009 Netanyahu. In 2013 en 2014 was het Obama. Deze mensen willen dus niet,omdat de islamitische en traditionele opvattingen verwerpen het idee van de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat. In het verleden bestond er geen onafhankelijke Palestijnse staat.En in de Koran komt Palestina niet voor, terwijl Israël er tientallen keren keer in wordt genoemd.Er bestonden geen Palestijnen en geen Palestijns volk, maar Arabische naties in Jordanië, Syrië en Libanon.Met een geweldige draai gingen de Palestijnse Arabieren zich begin jaren zestig opeens ”Palestijnen” noemen.De Palestijnen worden gewoon opgesloten in deze gebieden door de Arabieren zelf, want zij willen gewoon van de Joodse staat af…

EUSSR gaf Erdoğan vrij baan,van ons Joods-christelijk continent een kalifaat maken.De afgelopen jaren pleegde IS meerdere grote aanslagen in Europa.Volgens de Verenigde Naties,“de huidige pauze van de aanslagen zal niet lang meer duren. Mogelijk zelfs niet tot het einde van het jaar.”Maar,burgers in EUSSR worden niet alleen bedreigd door jihad-terroristen, die hen belagen en angst aanjagen. De haperende overheid, die hen moeten beschermen, maar selectief wet- en regelgeving handhaaft, maakt een nachtmerrie compleet.Terwijl de burgers in vertrouwen het mandaat hebben gegeven aan het politiek bestuur, worden zij als dank gruwelijk in de steek gelaten en aan hun lot overgelaten…

Van Marokko, Pakistan, Indonesië, Turkije(Anatolië) tot de Balkan landen, werden Christelijke en andere niet-islamitische volkeren eerst tot minderheid gebracht en daarna zijn ze totaal verjaagd uit hun eigen territorium. En dat moet bij de EU komen?Nog geen 100 jaar geleden ( rond 1915) heeft Turkije een grote groep Armeense Christenen binnen zijn territorium genadeloos uitgeroeid…

 

Op zondag 29 juli 2018 een groep van zeven westerse wielertoeristen, op road trip door het magnifieke gebergte, met opzet werd aangereden door een voertuig. De inzittenden daarvan stapten uit om de aangereden fietsers verder te verwonden met messteken en hen vervolgens voor dood achter te laten.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Verschrikkelijke ISLAM!

Men weet niet wat de ISLAM eigenlijk is. Er word een politieke correcte versie voorlegd aan de onwetenden door linkse en islamitisch groepen…ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims/ gedood!…De kern van het terrorisme is de sharia. “IS toont het ware gezicht van de islam”, betoogt Hans Jansen.“Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.En de sharia is het ware gezicht van de islam. En ja, ISIS is het ware gezicht van de sharia. Dus toont ISIS het ware gezicht van de ISLAM”….

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld.”Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Een veelgehoorde en populaire analyse van de Koran is dat er twee categorieën verzen zijn: de (vroegere) “vreedzame”(opgeroepen haat, vijandige bedreigingen en straffen tegen ongelovigen) Mekkaanse enerzijds en de (latere) gewelddadige Medinese verzen anderzijds. Die laatste verzen roepen onder meer op tot geweld tegen ‘de ongelovigen’/niet-moslims.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).En deze boek  stelt dat alle delen van de Koran gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen:„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85).Dus,het gevaar ligt in de gehele Koran…

Als je er werkelijk van overtuigd bent dat de Koran het letterlijke en opvolgenswaardige woord van God is en Mohammed een nastrevenswaardig persoon, dan is het niet vreemd dat je intolerant wordt naar ongelovigen/niet-moslims/ en zelfs bereid bent geweld te gebruiken.Waarom zijn het vrijwel uitsluitend moslims die radicaliseren?Waarom radicaliseren christen, boeddhisten of hindoes vrijwel niet?Waarom worden meerdere moskeeën in de gaten gehouden wegens radicale predikers, maar geen enkele kerk?…De gematigde islam bestaat niet(31.000 islamitische aanslagen sinds 9/11…en 146.000 doden) .Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien:,,Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term “islamisme” bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden…

De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.”…

Vaak wordt tegengeworpen dat jihadisten oorlogsmisdaden plegen en vooral slachtoffers maken onder andere moslims. Dit is vanuit ons morele kader inderdaad zo, maar vanuit het radicaal islamitische kader van de jihadisten niet. In hun ogen zijn liberale moslims geen echte moslims, maar ongelovigen (kuffar), en die mogen van Allah gedood worden.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM/Allah.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!De islamitische leer geeft moslims de opdracht om niet-moslims en niet-islamitische beschavingen te onderwerpen aan de Sharia/islamitische wet/. Dat gebeurt al 14 eeuwen, sinds het ontstaan van de islam in de 7e eeuw. We mogen nooit vergeten dat het Midden-Oosten, Afrika en Azië ooit niet-islamitisch waren.En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam=sharia!Een gematigde mohammedaan is niets anders dan iemand die voorlopig z’n extreme broeders (en zuster) het vuile werk op laat knappen…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De islam niet te hervormen valt.In de Koran(het letterlijke woord van Allah) is het steeds God/Allah die spreekt en God/Allah maakt geen fouten.En iets wat volmaakt is, kan niet veranderen of in twijfel getrokken.Mohammed kan je ook niet veranderen of in twijfel getrokken/hervormen! Hij heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat.Dus, hervorming van de Koran/Mohammed/Islam is principieel onmogelijk!…

De politiek correct links  zal nooit de oorlog verklaren aan de islam, met hun haat ideologie, die nog wreder is als de wetten van het Derde rijk.Deze multiculti denkers zijn geïnfecteerd met het Arnon Grunberg-virus. Een hardnekkige vorm van zelfverklaarde alwetendheid. Hun linkse ego weigert de rechtse tegenstander gelijk te geven. Terwijl massa-migratie aan de EU-poort beukt.En als je nu massaal mensen gaat importeren die totaal geen democratische historie van verdraagzaamheid naar afwijkende culturen of geloven hebben, dan gaat het mis.Die agente gelijk heeft. Net als in de rest van West-Europa weet, een minderheid van rond de 6% in Duitsland vele malen méér problemen te veroorzaken, dan alle andere bevolkingsgroepen samen…

En 1400 jaar islamitisch geweld vooral de schuld is van de bedenker van de islam, die tot marteling, moord en genocide oproepende…

De Kruistochten waren een reactie op 4 eeuwen van islamitische aanslagen, veroveringsoorlogen, vernietigingen en plunderingen in Europa en de Levant. Blijkbaar was het vermoorden van christelijke pelgrims in het veroverde Jeruzalem de druppel. Na afloop ging de jihad-terreur gewoon weer door, tot op de dag van vandaag.

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Stop de jihad-oorlog van het Turkse regime in Noord-Syrië en Noord-Cyprus

De dagen van het Ottomaanse Rijk zijn over, maar de gebeurtenissen in Noord-Syrië laten zien dat islamofascist Erdoğan deze mening niet deelt. De nieuwe Turkse jihad-invasie heeft niets te maken met het bestrijden van ‘terroristen’, maar alles met Erdogan’s droom om het Ottomaanse Rijk nieuw leven in te blazen.Dit is iets dat de Turkse dictator vaker in het openbaar heeft laten doorschemeren. Erdoğan beweerde dat de Syrische Koerden al jaren Turkije terroriseren. Dit is pertinent onjuist. Het zijn de Turkse Koerden van de PKK, die door Erdoğan bevochten worden en die tot een illegale terroristische organisatie werden bestempeld door zowel de VS en EU, na Turkse druk.De Koerden en Assyrische christenen die in deze regio’s wonen, eerst verdreven moeten worden om ruimte te scheppen. Een demografische wijziging dus, die feitelijk een etnische zuivering is,net als in het noordelijk deel van Cyprus…

Op 20 juli 1974 begon de Turkse invasie van Noord-Cyprus. De oorlog verliep in het voordeel van de Turken. De oorspronkelijke Grieks-Cypriotische bevolking werd etnisch gezuiverd. Niet lang daarna begon Turkije met de Turkificering van het noordelijke deel van het eiland; 120.000 mensen afkomstig van het vaste land van Turkije vestigden zich in Noord-Cyprus. Tot op de dag van vandaag blijft het eiland gescheiden in een Turks en Grieks deel.De Turken zijn ‘eeuwig’ veroveraarsvolk,het Beleg van Wenen (1683) spreekt toch boekdelen he!…

De islamistische dictator Erdoğan roept zijn aanhangers in Europa openlijk op om de partlementen van hun landen te infiltreren en vervolgens het belang van Turijke te dienen, en niet dat van het betreffende land.Hij roept Europese Turken op meer kinderen te maken: “Zo vergroten we onze invloed in Europa”.Zijn wens is een Ottomaans Rijk! Ze zijn nu al verder als Wenen.Hij doet het anders,dan zij in het Ottomaanse Rijk.,,In de jaren 90 zei een van de Grijze Wolven leiders: het Ottomaanse Rijk heeft Europa niet veroverd, nu doen we het met immigratie”, zegt Mehmet Ülger, Nederlandse auteur van een boek over de Grijze Wolven in Nederland.Ondertussen gaat de migratiestroom richting Nederland en de rest van de EU gewoon door…

Helaas, beheerst de islam zo langzamerhand elke dag van ons leven in West-Europa.Integreren bestaat niet in de islam, heeft nooit bestaan en zal nooit gebeuren.Het kernthema van de ISLAM: “strijdt tot de wereld van Allah is”.De totale onderwerping aan de wetten van Allah is een vereiste om een goed moslim te zijn en de onderwerping van de wereld om die aan de voeten van Allah te leggen is een plicht die voor iedere moslim geldt.“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(Koran- 2:193, herhaald in 8:39)…

De islamistische dictator Erdoğan verzette zich ook tegen de ‘verjoodsing’ van Jeruzalem. Hij riep in 2017 moslims wereldwijd opnieuw op om de Al-Aksa moskee op de Tempelberg te bezoeken. “De ‘bezetting’ van Jeruzalem is een belediging voor ons”, zei hij destijds.Een land wat ooit onder islamitisch bewind stond, moet volgens deze sharia-dictator terugveroverd worden…“Zij die niet stoppen met liegen over Israël, en die Koerden in hun eigen land afslachten, zij die de verschrikkelijke massamoord op de Armeniërs ontkennen – zij zullen niet Israël de les leren”, aldus de Israëlische premier Netanyahu.Erdoğan en zijn groene AKP fascisten spelen een cruciale rol in de complotten van de politieke islam, om steeds meer invloed en macht te verwerven…

Het is al jaren een publiek geheim, dat Turkije steun geeft aan groepen als de IS en Al Nusra.Syrian Democratic Forces (SDF) speelde een rol bij het bestrijden van terreurorganisatie Islamitische Staat.De Koerden melden nu dat in de noordoostelijke stad Qamishli bewust een gevangenis met krijgsgevangenen van Islamitische Staat zou zijn aangevallen door Turkije. Bedoeling zou zijn geweest dat daardoor IS-terroristen konden ontsnappen,omdat Turkije onderhoudt nog steeds vriendelijke relaties met ISIS.De verradersrol van Turkije ten aanzien van ISIS en het Westen is natuurlijk allang bekend bij de Westerse leiders…

Turkse verschrikkelijke misdaden tegen Koerden in Syrië.Je zou denken dat de wereldgemeenschap deze agressie op zijn scherpst zou veroordelen, maar niets is minder waar. Er wordt over een breed front gezwegen, en sommige zeggen zelfs dat ze wel begrip voor Erdoğan hebben.Daar hoort ook Nederland bij. Rutte is net bezig om de banden met Turkije te herstellen, en kan dus geen verdere problemen gebruiken. Voor Merkel in Duitsland geldt hetzelfde.Opnieuw zien we het ware gezicht van “democratisch” EUropa.Het regime in Damascus momenteel is nog de enig mogelijke redding voor de Syrische Koerden. Moskou steunt een offensief van het Syrische leger tegen de gewapende milities in Idlib, die ook de Russische militaire basis in het Syrische Lattakia bedreigen.Turkije daarentegen was de belangrijkste beschermheer van deze milities…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De zelf-islamisering is al meer dan vier decennia het geval in West-Europa

Zelf-islamiseerders en bestuurders die met Jihadisten heulen zijn nog veel groter kwaad, dan jihad-terroristen. In het jaar 630 trekt het leger van Mohammed de stad Mekka binnen. Acht jaar daarvoor hadden Mohammed en zijn volgelingen Mekka verlaten om zich te vestigen in het naburige Medina dat toen een oase was die vooral leefde van de dadelteelt. Maar algauw zou blijken dat de moslims niet naar Medina waren gekomen om dadels te gaan verbouwen, maar om de wereld te veranderen. Ongeveer een jaar na Mohammeds aankomst in Medina voelden de moslims zich sterk genoeg om te beginnen aan de onderwerping van het Arabisch schiereiland. In 629 was het einde van dat karwei in zicht gekomen. Toen was het de beurt aan Mekka om geïslamiseerd te worden…

Volgens de islamitische overlevering vallen er op de dag van de moslimse invasie van Mekka slechts vijftien of zestien doden. Dat er weinig verzet geboden werd, kwam niet doordat de Mekkanen de islam eigenlijk best wel een interessante verrijking van hun cultuur vonden. Het kwam doordat ‘burgemeester en wethouders’ van Mekka, terwijl hun stad onder de voet werd gelopen, thee zaten te drinken bij Mohammed in diens commandotent.Het standaardverslag van deze gebeurtenissen is van Ibn Ishaq die meer dan een eeuw later zijn verhaal zwart op wit heeft gezet.Direct al bij de moslimse overname van Medina, tekenen zich twee soorten reacties af: halfhartige zelfislamisering en de principiële weigering het eigen cultuurgoed overboord te gooien…

De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwt voor een islamitisch West-Europa.Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent.Het is niet voor niets dat Hongarije/Orbán zich zo verzet tegen de binnenkomst van (islamitische) migranten. Ze integreren simpelweg niet: ‘Is er ook maar één land waar dat wel is gelukt?’Hij beweert dat “geboren Duitsers worden teruggedrongen in de grootste steden van Duitsland, omdat migranten de steden zullen bezetten”…De wereldberoemde links-liberale Hongaarse schrijver György Konrád (82) waarschuwt ook voor de islam/islamisering/, als grote bedreiging voor Europa.’Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt,’zei hij.Konrád steunt Orbán in zijn kritiek op de islam als wezensvreemd aan de Europese cultuur en in zijn pogingen om met grenshekken islamitische immigranten buiten de deur te houden…

Tweemaal leek deze jihad-“religie” gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren.De instroom van veelal islamitische gastarbeiders uit Turkije en Marokko in de jaren ’60 van de vorige eeuw, ontwikkelde zich tot een immigratiestroom.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Er zijn nu hele moslimwijken/staten in de staat/ in West-Europa, waar je amper vrouwen op straat ziet, tenzij gesluierd en/of onder mannelijke begeleiding. Wijken die door vooral Joden, homoseksuelen en meisjes en vrouwen worden gemeden of waar ze hun kledij en/of gedrag aanpassen. Moslims kunnen onmogelijk hun cultuur inruilen voor de westerse cultuur, want die bevat elementen die leiden tot bandeloosheid in verscheidene aspecten van het leven, een bandeloosheid die de islam verwerpt…

Imams haat of geweld tegen onze samenleving prediken en oproepen tot de islamisering van onze samenleving. Een militante, compromisloze voorhoede van beroepsmoslims islamiseert actief onze samenleving. Zij voeren jihad, vaak geweldloos, met als doel de sharia te introduceren. Ze doen vaak aan ‘dawa’: prediking, bekering en het op alle mogelijke manieren verspreiden van de zuivere islam. Doorgaans gebeurt dat binnen de grenzen van de wet, waardoor het niet of nauwelijks te bestrijden is. Die geleidelijke, ‘legale’ islamisering is dan ook véél gevaarlijker dan de jihad-aanslagen. Het zogenaamde ‘salafisme’ waar de overheid zich nu op richt is trouwens geen nieuwe of extreme stroming, maar gewoon de zuivere islam…

Integratieproblemen werden en worden door politiek links gerelativeerd. Om critici van deze ontwikkeling, die zich in Europa intussen tot een volksverhuizing heeft ontwikkeld, in diskrediet te brengen, werd een oude linkse propagandaschlager van stal gehaald: het antifascisme. Tegenstanders van multiculturalisme,cultuurrelativisme en de politieke islam worden met grote regelmaat aangeduid als ‘fascisten’. De pleitbezorgers van een wereld waarin nationale identiteiten geen rol van betekenis meer spelen etiketteren zichzelf als ‘antifascisten’.Toen de politicologe Machteld Zee in 2016 publiceerde over de financiering van Europese moskeeën door ultraorthodoxe Golfstaten werd een debat hierover in de kiem gesmoord. De politicologe werd uitgemaakt voor ‘islamofoob’ en iemand met ‘xenofobe denkbeelden’…,,Vergelijk Nederland in de jaren 80 met nu”, zegt  Machteld Zee, die promoveerde op een onderzoek naar shariarechtbanken. ,,Dan zie je de toegenomen invloed van de islam overal. Vanuit Saoedi-Arabië en andere landen is de wereld overspoeld door duizenden imams, lesboeken, moskeeën en enorm veel geld.”…

De zelf-islamisering van West-Europa een vaststaand feit. Een groep moslims wil dit bereiken door aanslagen, angst en terreur. Dit is overduidelijk. Echter, de gevaarlijkste vorm is de politieke vorm, die middels demografie moslims de overhand wil geven en ondertussen steeds meer verworvenheden binnen haalt. Hierbij worden zij dankbaar bijgestaan door de wegkijkers, weg-met-onzers en policor Guttmenschen. Die, blijkbaar dan de boel bagatelliseren en “och, het valt allemaal wel mee” roepen.Dit alles wordt vergezeld door de racisme troef en de joker “islamofobie”…

Wilders heeft gelijk, we moeten de-EU/islamiseren!Je kunt de islamisering van Europa alleen stoppen,wanneer je eerst de politici stopt,die de islamisering toelaten!De leider van de PVV vindt dat het ‘een paar minuten voor twaalf’ is en dat er niet langer gewacht kan worden met maatregelen.”Een enorm aantal moslims wil een andere samenleving dan de democratie die we nu hebben. Het is nog een minderheid, maar zodra ze sterker worden, zullen ze van toon veranderen en zal het te laat zijn om terug te vechten”, aldus Wilders.

De achterlijke idiologie genaamd islam wordt u door de strot geduwd door de politiek en het (s)linkse journaille.Manipulatie, dat het is.En zullen we de mensen die de islam faciliteren door o.m. zelfislamisatie voortaan maar geen “helperwhiteys”of “nuttige idioten”meer noemen, maar gewoon collaborateurs?…

‘Als we onze cultuur willen behouden zullen we de massaimmigratie moeten stoppen en ons land moeten bevrijden van de gewelddadige ideologie islam’,zei PVV-leider Geert Wilders.En we zien recentelijk vrij duidelijk hoezeer de haat jegens de eigen cultuur (oikofobie) ervoor zorgdraagt dat de islamificatie vrij spel krijgt.En het positioneren van de PVV ⁦als extreemrechts is rechtvaardiging voor extreemlinks om de partij met alle mogelijke middelen uit het openbare leven proberen te verbannen.Stemt Wilders, voor je kinderen en je kleinkinderen.Stop massaimmigratie. Stop islamisering.

Gökmen Tanis, de man die bekend heeft dat hij in Utrecht een dodelijke aanslag heeft gepleegd in een sneltram, handelde vanuit zijn “geloof” in Allah.”Ik doe dit voor mijn geloof”, stond op een briefje dat werd gevonden in de auto die Tanis na de schietpartij had gekaapt.En in verklaringen kwam al naar voren dat hij de rechtstaat niet erkent. Volgens hem is de sharia, de islamitische rechtspraak, ouder dan de democratie.En volgens experts lopen in Nederland duizenden vergelijkbare mentaal labiele jihadisten rond, die eenvoudig tot aanslagen over kunnen gaan.Islamisten willen een maatschappij en uiteindelijk een wereld, waarin naar de sharia wordt geleefd.En die sharia-wereld moet worden bereikt door middel van indoctrinatie, intimidatie en geweld…

Posted in Uncategorized | 3 Comments