De politiek-correcte bestuurselite blijft blind voor probleem van de islam

Politiek-correcte marxisten de westerse cultuur bedreigen en overleveren aan de ISLAM.Merkel verklaart dat de islam bij Duitsland hoort en Duitsland bij de islam.Ook Macron ziet de islam als een onderdeel van Frankrijk.Maar,de PVV ziet de islam als een bedreiging van de democratie, omdat de islam geen democratie duldt en ook geen andersdenkenden naast zich duldt. Dat is gewoon de grootste bedreiging van de huidige tijd. Dat hebben we ook gewoon gezien in het verleden, in de geschiedenis…

De islam is het ergste wat Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Wie een beetje oplet, ziet dat de islam in Nederland de strategie van de ‘lange mars’ intussen heeft overgenomen, met als uiteindelijk doel de vestiging van een theocratie, gebaseerd op de sharia. En terwijl de de politiek-correcte bestuurselite en de media ons de multiculturele droom voorspiegelde, werden ‘sharia-no-go areas’ gecreëerd.”Onze” media zijn net als in de Nazi-tijd in de richting van ‘Gelijkschakeling’ geschoven, uniformiteit in standpunten, die de elite steunen.Vooral bij massa-immigratie (je moet moslims fantastisch vinden) kun je dat zien.Hoe kan het dat “onze” belangrijkste media massale immigratie uit alle mogelijke landen ook aanhoudend als ‘verrijking’ aanprijzen, hoewel de overgrote meerderheid van de bevolking toch liever vandaag dan morgen de grenzen voor bepaalde immigranten zou sluiten?Politiek correcte journalisten, die hun werk doen met de schaar van zelfcensuur in het hoofd, kauwen ons voor wat we moeten denken, zoals in een totalitaire dictatuur….

Nederland gaan naar de kloten.De politiek-correcte bestuurselite sluit met veel plezier de ogen voor gewone Nederlanders, die hard werken en zich zorgen maken over de veiligheid in hun stad, wijk en straat, over de massa-immigratie en islamisering, over de slechte zorg voor hun ouders, over de hoge belastingen, over de economische crisis en over de studiefinanciering van hun kinderen.Terwijl onze sociale zekerheden worden ingeperkt, worden miljoenen aan subsidies en toelagen toegekend aan de mislukte multiculturaliteit.De 22 zogenaamde Marokkanen-gemeenten, steden, die problemen hebben met Marokkaanse jongeren, ontvingen de afgelopen drie jaar 33 miljoen euro subsidie. Maar het blijkt weggegooid geld, concluderen deskundigen. ,,Er zijn geen concrete resultaten geboekt,” zeggen zij in het actualiteitenprogramma Een Vandaag.Verschrikkelijk hoe deze roverheid ons geld verkwanselt…

Het wordt de hoogste tijd dat wij ons bevrijden van de Europese de Sovjet-Unie in wording voordat wij helemaal verstrikt raken in de Europese fuik, zodat wij weer zelf gaan over de handel buiten de grenzen van de Europese Unie, zodat wij optimaal profijt hebben van onze investeringen en innovatie, zodat onze bedrijven zoals onze boeren en onze vissers bevrijd worden van de EU-beperkingen, zodat wij weer zelf over ons geld gaan, zodat wij onze verzorgingsstaat kunnen houden, zodat wij baas blijven over onze eigen pensioenen, zodat wij over onze eigen NL-grenzen gaan, zodat wij onze vrijheid behouden en zodat wij kunnen de-islamiseren…Ik zag een filmpje van Hongaren die zeiden: “Wij stemmen op Orbán, want wij voelen ons hier veilig, wij hebben geen toestanden zoals in Londen, in Parijs en in Berlijn. En daarom stemmen wij op Orbán.”…Ik wou dat wij een president hadden zoals Orbán, die gewoon voor onze eigen cultuur staat en voor onze eigen mensen. Want zo’n leider hebben we in ieder geval nodig en niet een leider, die stiekem in achterkamertjes A doet en B zegt in Nederland.

Advertisements
Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederland eindigt als Hollandistan

Europa is opnieuw aangevallen door Jihad-ideologie.”In de komende vijftig jaar zullen we de westerse wereld voor de islam veroveren. We hebben er de mannen voor, we hebben er het geld voor en bovenal, we zijn er al mee bezig.” Een uitspraak, die werd gedaan tijdens de opening van een moskee in Stockholm.De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is.De islam is niet een persoonlijke aangelegenheid, maar een maatschappelijke aangelegenheid.En het hart van de meeste islamieten in Nederland ligt bij de Ummah, of wel de islamitische internationale gemeenschap net als bij ISIS…

In de koranscholen leren kinderen dat Nederland niet hun land is(dat leren de moslims ook in alle moskeeën).„Het is een verplichting voor elke moslim om een afkeer te hebben van de ongelovigen. Zelfs als het je naasten zijn”, zegt prediker Mohammed Youyou in een les voor jongeren in de Almeerse moskee Aboe Bakr Assadik. Moslimkinderen op hun koranscholen leren ook dat ongelovigen in Nederland gedood moeten worden, door steniging of met het zwaard. Overspeligen, homo’s, afvalligen en tovenaars (alles bij elkaar zowat het gros van de Nederlandse bevolking, want niet islamitisch), mogen dit lot ondergaan. De kinderen leren ook dat ze zich niet hoeven te houden aan de Nederlandse wet, enkel aan de sharia.Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving.De islamisering van Nederland vindt in hoog tempo plaats, onder meer door middel van massa-immigratie uit islamitische landen en islamitische terreurdreiging. De terreur vanuit islamitische organisaties, zoals IS en andere terroristische groepen, is volledig in lijn met en wordt voorgeschreven vanuit de islamitische ideologie…

En niet alleen in Nederland spelen problemen rond Koranscholen. In moskeeën in Keulen bleken kinderen begin 2008 met fysiek geweld tot bidden te worden gedwongen. De opvattingen die in de moskeeën werden geproclameerd waren volgens een politierapport bovendien “antiwesters” en “antisemitisch”. Imams verheerlijkten de Jihad en het martelaarschap tegenover hun pupillen.Een docent aan een Antwerpse Koranschool kreeg achttien maanden cel voor de verkrachting van een tienjarig jongetje. Niet lang daarvoor waren twee leraren en een studieopzichter van een Koranschool veroordeeld wegens kindermishandeling.Ze hadden hun leerlingen geslagen met rubberen tuinslangen en met een ijzeren liniaal.Gedurende tientallen jaren heeft men uit politiek-correcte tolerantie, onwetendheid en wereldvreemdheid het jihad-zaad van het kwaad laten kiemen…

In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.Wanneer de Islam een stevige basis heeft, wordt de moslim opgedragen de originele bevolking van het land te bevechten en af te persen (Koran-9:29), haar de Sharia op te leggen.De Sharia-wet pretendeert de islamitische civilisaties op alle terreinen te leiden. Daarom wordt de scheiding tussen kerk en staat niet geaccepteerd, die het liberalisme juist belangrijk acht.De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf…Deze “religie”, die een ondergeschikte rol toedient aan de seculiere wet en die er ondubbelzinnig op uit is om de staat over te nemen en vervolgens alle andere religies en levensbeschouwingen te onderdrukken en de islamitische voorschriften als verplichting aan iedereen op te leggen, is een gevaar voor onze samenleving en dient als dusdanig behandeld te worden…

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ’s word je al vlug als islamofoob, racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.In der jaren dertig is er ook door veel oplettende mensen gewaarschuwd tegen het gevaar dat kwam van de nazi’s. De Joden werden al jaren vervolgd onder het regime van Hitler. Maar ook toen stak de leidende klasse naïef de kop in het zand. Ze werden pas wakker toen de Duitse tanks het land binnenrolden. En toen was het te laat.Deze keer komt het gevaar van de ISLAM!Een botsing tussen de islam en de westerse, democratische wereld lijkt onvermijdelijk.Wakker worden West-Europa,Oost-Europa is allang wakker!STOP de islamisering van West-Europa voordat het te laat is!

Beelden van beveiligingscamera’s op straat, ergens in Frankrijk. Complete bende met traangas, wapens en machetes die o.a. automobilisten en anderen op straat aanvallen. Vervolgens erop los hakken en schieten. Dit is gewoon pure horror.Dit is het resultaat van het immigrantenbeleid en het geweld zal alleen maar groter worden.En we hebben gezien dat politici in Nederland voetbal kijken, even meer hun prio vinden.

De reactie van jihadistenvriendje Ouali spreekt al boekdelen. Hij laat die islamverlaters liever als vogelvrijen leven…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens

Vandaag wordt Europa op zijn kop gezet door mensen, die een masse vanuit het zuiden richting het noorden trekken. Sommigen zijn echte vluchtelingen die op de vlucht sloegen, omdat hun levens bedreigd werden. De meesten zijn echter migranten, die elders een beter leven zoeken. De meesten zijn moslims en hun reis is heel erg duur/geld krijgen uit Saudi Arabië/.Een half-Arabische Poolse politieke activiste en een Midden Oosten expert uit Oostenrijk Miriam Shaded waarschuwt, dat de meeste Europeanen nog steeds geen idee hebben dat ze met een islamitische invasie te maken hebben, en niet met een ‘vluchtelingen’stroom.Tot nu toe waren moslims nog in de minderheid, maar nu worden het er meer en meer.Deze expert waarschuwt dat ‘zodra ze een zeker aantal hebben bereikt of in de meerderheid zijn, zullen ze beginnen hun maatschappelijke en religieuze normen zoals de Sharia door te drukken.’En we zien dat West-Europa wordt geïslamiseerd…

Het doel van de islam is Europa in bezit te nemen.Na het nazisme en het communisme,de islam is volgende totalitaire horror, waar we zeer veel mee te stellen krijgen.Er zijn problemen en die kunnen alleen worden opgelost wanneer je ze met open ogen tegemoet treedt.De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.Het grootste deel van de islamdoctrine gaat over de ongelovige/niet-moslims, over hoe die veroverd, onderworpen, gehaat, uitgebuit en vernietigd moet worden.En ondetussen gaan de aanslagen in Europa door, en door, en door, en door, en door en door…

Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,hebben wij de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa! Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!…Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent. Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren…

De islam vreet zich in op maatschappelijke en politieke functies in West-Europa. Dit is een stille jihad, maar met het hetzelfde doel als de bloedige strijd van IS: het stichten van een wereldkalifaat.Er een (burger)oorlogssituatie is, dat men de controle kwijt is, dat het beleid de afgelopen decennia fout was, dat het de afgelopen jaren nog erger fout was en dat ze allemaal opzettelijk hebben weggekeken. Wie dat toegeeft pleegt politieke zelfmoord, niet alleen op zichzelf, maar op de eigen partij en mogelijk de coalitiepartners, waardoor de weg vrij komt voor wat men ‘extreem-rechts’ noemt…

In Midden- en Oost-Europa hebben ze deze problemen niet omdat die landen worden geleid door politici die zeggen: ‘hier is onze cultuur leidend’.In Hongarije,Slowakije Polen en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes die het straatbeeld domineren en geen islamitische enclaves/no-go zones.Er is ook geen terrorisme en betonblokken op de straten,om te voorkomen dat onschuldige gezinnen met kinderen worden doodgereden en platgewalst!De oost Europese landen vormen de laatste linie in migratiedefensie/islamiseringdefensie…

Welkom in Londen…Integratie moslims is in geen enkel land gelukt(maar in Nederland   gaat dat wel lukken, want wij integreren omgekeerd).En er worden miljarden aan ‘integratieprojecten’ verdeeld, maar deze blijken niet te worden besteed aan het integreren van moslims en ze als individu te emanciperen, maar aan het integreren van de islam in de westerse samenleving.Via immigratie en de islamitische baarmoeder is de islam binnen een paar decennia in de meerderheid in heel West- Europa.Dan wordt de inclusieve samenleving als vanzelf vervangen door de exclusieve dominante islam…ED8kHEwWsAEV8ci (1)Welkom in Manchester, Groot-Brittannië…In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving.De moslims staan niet voor integratie, maar voor segregatie.De islam integreert niet, maar wil in haar achterlijkheid slechts heersen.De islam verovert een cultuur en parasiteert op het intellectuele kapitaal van die cultuur. Als die cultuur praktisch helemaal gesloopt is, lees geislamiseerd is en veranderd is in een wreed en achterlijk despotisme, dan worden nieuwe culturen gezocht om die leeg te zuigen en af te breken.540496_349002048495850_1409984739_n-1Als je islam importeert, kom je er vroeg of laat mee in conflict. In de islam is namelijk doctrinair voorgeschreven de jihad tegen andersdenkenden, dus de oorlog tegen al het niet-islamitische, het met inzet van alle mogelijke middelen verbreiden van de islam.Een moslim die echt in vrede wil leven met andersdenkenden is geen moslim meer, maar heeft de islam verlaten.En Angela Merkel heeft in een Duits televisie-interview erkent, dat er in Duitsland no-go-zones bestaan/veertig probleemwijken/, waar de politie zich niet durft te wagen.Die enclaves zijn naar eigen inzicht door de islam al geïncorporeerd in de Dar-al-Islam. Het toenemend antisemitisme neemt rechtevenredig toe met de groei van de Islam. In Zweden, Frankrijk, Duitsland en Nederland heeft de massale immigratie een toename van anti-Joodse aanslagen en intimidatie teweeggebracht.In Frankrijk worden Joden vermoord door moslims. We kennen het voorbeeld van Toulouse.’ Daar schoot de 23 jarige Mohammed Merah in maart 2012 in een Joodse school zeven mensen dood, waaronder drie kinderen.En in Zweden, Nederland en elders worden Joden aangevallen, bedreigd en geïntimideerd… In de Koran zit meer jodenhaat dan in Mein Kampf.

FRANCE-ASSAULT-RACISM-JEWS

DClc80JXsAAkTTkWelkom in Parijs…Volledig failliet van linkse politiek correcte wegkijk overheid.ParisBoulevardNeyParijs is allang niet meer wat het ooit was.Dacht je enkele tientallen jaren geleden bij die stad nog aan liefde, romantiek en de prachtigste architectuur, tegenwoordig schieten er hele andere associaties te binnen: islamistische slachtpartijen in het Bataclan, agenten op de Champs-Élysées die worden neergestoken door terroristen en hele wijken waar je simpelweg niet meer veilig over straat kunt. En dat allemaal dankzij het ‘ruimhartige’ migratiebeleid van dit continent: bedankt, Europa!…

Actie Pegida bij Rotterdamse moskee afgelast

Steden worden wetteloze jungles, waar de wet slechts van toepassing is op de autochtone bevolking.Moslim enclaves/no go area(een staat in een staat,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben) is een product van de multiculturele “elite”, die het mogelijk heeft gemaakt een parallelle samenleving te laten ontstaan. Niets integratie, men heeft jarenlang weggekeken, en alles onder het mom van multiculturele verrijking, goed gepraat. Loopt u eens door de Schilderswijk, Transvaal, Overvecht, Presikhaaf, Liendert, Amsterdam West en zie het resultaat,waar homoseksuelen, christenen, vrouwen, hardwerkende Nederlanders, zelfs politiemannen, worden belaagd, beschimpt, bestolen.Amsterdam is de anus van Nederland geworden. Wat ooit een stad was om trots op te zijn, is in minder dan een generatie compleet verziekt. En andere steden volgen in rap tempo.Er komt pas verandering als dat hoekje (de buurt waar de zogenaamde elite woont) ook aangevallen wordt door de wilde horden. En dan roepen al die pacifisten, bakfiets idioten en inclusiviteit predikers om het hardst om het leger…download

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra heeft gelijk. Er zijn ’no-go zones’ in Nederland. Dat zijn de wijken waar de politie niet meer wil handhaven, omdat ze bij patrouilles lastig wordt gevallen.Het is er zelfs voor de politie in de avonduren niet meer veilig, terwijl er dan juist de meeste criminele activiteiten zijn.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

The Islamization of Western-Europe


Islam is not the peace loving ideology we have all been told. It’s a geopolitical force of ideology, that has a history of conquest, subjection, genocide, and slavery. Read the history of Muhammad, in the Sira, and Hadith, there was an awful lot of conquest, and subjection of non Muslims to torture, slavery, and genocide…Islam is never satisfied to be one religion among many. It has to be supreme; the one and only. “the (only) religion (acceptable) before God is Islam.” Surah 3:19 Within Islam, freedom of religion is never an option. Allah says, “If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him.” Surah 3: 85…The Islamic ideology does not seek cooperation or assimilation but aims for submission and dominance over non-Muslims. There is no moderate Islam, there will never be a moderate Islam. There might be moderate people who call themselves Muslim, but there is no moderate Islam. …

Oriana Fallaci found that ‘Europe becomes more and more a province of Islam, a colony of Islam.’ …On August 30, 2010, as he was folding his tent near the Vatican, on his last visit to Rome, Italy, then Libya’s leader Colonel Muammar Kaddafi, forewarned: “Europe runs the risk of turning black from illegal immigration; it could turn into Africa. There is a dangerous level of immigration from Africa into Europe, and we don’t know what will happen. What will be the reaction of the white Christian Europeans to this mass of hungry, uneducated Africans? We don’t know if Europe will remain an advanced and cohesive continent or if it will be destroyed by this barbarian invasion.”…

Welcome to England /Manchester…Islam came to Western Europe just a few decades ago. Until the end of the 1940s, there were very few Muslims…As a result of mass migrations from developing countries, the level of ethnic and denominational fragmentation of the population of those European states that were quite homogeneous a few decades ago is constantly increasing. It is fundamentally important that, unlike in past years, a significant part of Muslim migrants and their descendants now do not show a desire to integrate into a new environment for themselves.Muslim areas and suburbs appeared in Paris, Berlin, London and many other major European cities…Welcome to Paris…

France…

France…..Welcome to Germany…

Culture Clash: Moroccan and Turkish muslim populations in the Netherlands…Our tolerance is used as an argument to bring in more Islam, to bring in more Muslims, and a way to tell us that we should not criticize their Islamic culture, if you do you are labeled intolerant and racist.

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Jihadisten krijgen overal steun van links-liberale politieke elite

 

Nederland heeft in Syrië een jihadistische beweging gesteund. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Het gaat om Jabhat al-Shamiya die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt omschreven als een ‘criminele organisatie met terroristisch oogmerk’. Tussen mei 2015 en voorjaar 2018 steunde Nederland 22 gewapende “gematigde” groepen in Syrië. Die kregen geen wapens, maar wel voor ruim 25 miljoen euro aan auto’s (313 in totaal), voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen.In Syrië wordt de burgeroorlog gebruikt, om via jihad-rebellengroepen, die worden versterkt met moslimstrijders uit de hele wereld, dit land te veroveren voor de juiste vorm van de islam…

De Islam rukt op aan alle fronten.Balkan moet in de toekomst een verenigde islamitische staat worden. Dat is de eerste fase van de verovering van Europa.De VS houdt halsstarrig vast aan haar pro-islamitisch koers, zeker in Europa.“De moslims in de Balkan weten dat ze op Bill Clinton kunnen rekenen”, zo schreef Denise Artaud, VS-deskundige. De Amerikaanse kolonel Harry Summers zei in die tijd : “De Amerikanen gedragen zich in Kosovo als de verdedigers van terroristische groepen, die nochtans onze aartsvijanden zijn.”…Ondanks het anti-Americanisme van de islamisten en de Arabo-moslimwereld, blijven de Amerikaanse machthebbers de islamistische extremisten ondersteunen.De gevolgen van de ‘Westerse’ oorlog tegen Servië, met de afscheuring van Kosovo en Bosnië als gevolg, zijn enorm. De posities van de “islamistische internationale’ werden versterkt.Islamitisch fundamentalisme kan zich nu er makkelijk nestelen in Kosovo,Bosnië en een uitvalsbasis scheppen nar andere delen van Europa. Want de droom van de islamitische verovering van Europa is in de hoofden van moslims springlevend!…

West-Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren.In Groot-Brittanië hield de onderminister van Justitie, Shadid Malik, in het kabinet van de socialist Gordon Brown een gruwelijke toespraak voor duizenden moslims in Engeland.Hij zei:‘In 1997 hadden we ons eerste moslim-kamerlid. IN 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden vier moslim-kamerleden. Insha’allah zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal ooit het volledige Britse parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw er op dat we, Isha’allah, binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.’…De islam infiltreert en macht krijgt binnen de Westerse democratie om daar mee aan de touwtjes te trekken om hun eigen doel te bereiken.We zijn getuige van de onderwerping en capitulatie van het Westen. En dat kan enkel plaatsvinden door de gewillige medeplichtigheid van links-liberale politieke elite, dat op brutale wijze heeft besloten om een alliantie te sluiten met het meest achterlijke jihad-geloofssysteem, dat ooit werd bedacht…

De vijandigheid van de Marxistische Europese Unie tegenover Israël is al jaren aan de gang.Ze kozen de kant van de anti-Israël hordes, waaronder de “Bende van Ramallah” en de Palestijnse doodscultuur Hamas.De vuile vingerafdrukken van de Europese Unie besmeuren de hele kaart van Israël. Ze zijn te vinden in de financiering van NGO’s, die Israël juridisch bestrijden, in de EU-financiering van illegale bedoeïendorpen in het zuiden van Israël, en in de EU-financiering van talloze andere organisaties, die als enig doel hebben de Joodse Staat te verzwakken tot het punt van capitulatie.Het maakt Brussel niet uit dat de door Iran gefinancierde moslimbendes Hamas en Hebollah continu op de terroristische oorlogstrommel slaan. Ze kiezen gewoon de kant van JIHAD!…

Er is een ‘nieuwe’ vorm van jodenhaat in West-Europa,meegebracht door migranten uit de Arabische wereld en linkse politici.Haat jegens Israël worden omgezet in haat jegens Joden,die trekken weg uit de buitenwijken in West-Europa,waar veel moslims wonen. Stereotype associaties met het grootkapitaal en later met de staat Israël – waarin joden optreden als onderdrukkers van de Palestijnen – maken extreem-links en gematigd links vatbaar voor antisemitisme,die in feite is het startpunt van links.Antisemitisme is een haat tegen het kapitalisme.De successen van de Joden in de banksector en andere kapitaalintensieve industrieën hebben het beeld van hen geëtst als de vijand van de arbeiders en kapitalistische uitbuiters.De Joodse gemeenschap in Nederland heeft islamitisch antisemitisme te vrezen, maar daar hoor je politiek links niet over…

Het conflict tussen de staat Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld is geen territoriaal maar een ideologisch conflict.Het is in werkelijkheid het Islam-Israël conflict.Koran-bevel aan alle moslims is om een eindeloze oorlog te voeren tegen elke niet-islamitische natiestaat, die bestaat binnen wat islam de Dar al-Islam (het Huis van de Islam) noemt.En het is niet toevallig, dat een groot deel van Europa nu wegglijdt onder de kwalijke invloed van de islamitische sharia-wetgeving…Volgens de Koran,Israël moet ook vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden.Een Joodse staat accepteren Abbas en andere PA leiders niet,dat zijden ze al aantal keren,…” want dan moeten de Arabieren in Israël zich aan wetten houden van een God, waarin men niet gelooft”…

Zowel islam als links delen hetzelfde doel: de complete vernietiging van de Westerse beschaving en Israël.Zij zijn het erover eens dat de natiestaat en zelfs de staat, zoals wij die kennen, geëlimineerd moet worden.De natie als een bron van identiteit is de ergste vijand van het socialisme wanneer klassenidentiteit en nationale identiteit elkaar principieel uitsluiten. Terwijl de natie verticaal loopt, strekt de klasse zich horizontaal uit, over alle grenzen heen. Daarom is de natuurlijke staat van het communisme internationalisme; trachten de grenzen af ​​te breken. Dit streven deelt de mensen met de islamisten die de natie beschouwen als een buitenlands concept in het Midden-Oosten, wat het is. De islam leert dat de religieuze gemeenschap de enige is waaraan de mens loyaliteit moet voelen. De natie verspert deze gemeenschap en brengt macht aan de wereldse leiders, door het wiel in het wiel van de Islamitische agenda te plaatsen. Deze agenda bestaat uit het eerst instellen van de staat onder de controle van de imams, en dan, wanneer de tijd rijp is, deze toestand oplossen en het kalifaat introduceren…

De islam zichzelf presenteert als een egalitaire religie, die verschillen tussen gelovigen wil egaliseren. Dit beeld staat in contrast met de grote christelijke kerken, die gedurende bijna hun hele bestaan ​​hebben gehandeld als de verdediger van de hiërarchisch geordende maatschappij.Links, die deze christelijke verdediging van koning en bourgeoisie beschermt, ziet in de islam een ​​gunstiger tegenpool waarmee zij kunnen samenwerken…Maar,de eerste slachtoffers van het islamitische bewind waren altijd de socialisten en communisten, die het bewind aan de macht hadden gebracht.Links(islams ‘nuttige idioten’) is maar het glijmiddel voor de islam. Eens ze met genoeg, hebben ze links niet meer nodig, en zijn die even Kafir als de anderen.De Islam is sinds zijn oprichting niets anders aan het doen dan moorden, afslachten, onderdrukken en land pikken…De Duits-Turkse schrijver Akif Pirincci :”Islam is geen religie, maar een seks- en geweldssekte, die geboren mislukkelingen een superioriteitsgevoel verschaft en de seksuele en existentiële zelfbeschikking van de vrouw afbreekt”…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Genocide op Serviërs in Srebrenica

0115-uuuHeeft de iemand ooit de Islam-declaratie van moslimpresident Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Het ging op de Balkan om een botsing van het christendom van de Serviërs met de islam van de Bosniërs. Ratko Mladic en Karadzic in feite kwamen zij op voor hun eigen volk, dat door de import moslims werd uitgeroeid…Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van monster Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien.Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund.In 1993 verkreeg bin Laden een Bosnisch paspoort via de Bosnische ambassade in Wenen. Volgens sommige bronnen heeft hij het land zelfs tot tweemaal toe bezocht. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders en hen voorzien van geld…

Westen koos kant van moslims/jihad en verklaarde Serviërs tot schurken.Vooral Duitsland, het Vaticaan en de VS volgden daar hun eigen belangen…De vermoorde moslims van Srebrenica, waar de hele wereld om treurt, leiden de aandacht af van de talloze vergeten slachtoffers van deze wrede oorlog, met name de talloze Servische burgers (vrouwen en kinderen) die werden vermoord in de dorpen rondom Srebrenica, precies door de mannen (moslimsoldaten) die nu als “onschuldige slachtoffers” worden aangeduid.En waarom krijgen wij in het Westen dan uitsluitend een zeer eenzijdige versie te horen, een waarbij moslims schijnbaar uitsluitend weerloze slachtoffers mogen zijn, en de (christelijke) Serviërs enkel wrede daders, zoals ook in de rechtbank in Den Haag weer gebeurde?…

De moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide, waarbij ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood.Tussen 1300 en 2000 Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica(met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen) door islamitische troepen.En tintallen Servische dorpen werden vernietigd, de inwoners verbannen en hun huizen verbrand…Monster Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.Over funniest home video´s gesproken: in februari 1994 liet Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand dorp en van onthoofde lichamen van Serviërs aan John Pomfret van The Washington Post…

´Stelselmatige uitvallen van moslimstrijders tegen Bosnisch-Servische doelen rondom de enclave hebben de spanning rond Srebrenica verhoogd en zijn door de Bosnische Serviërs aangegrepen om hun offensief tegen de enclave te rechtvaardigen´, schreef minister Voorhoeve aan de Tweede Kamer…´Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen´, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door monster Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993…De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden…

De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.Het aantal 7,000-8,000 vermiste Bosnische moslims, aan het publiek gepresenteerd als de slachtoffers van een oorlogsmisdaad, is een van de grootste leugens en manipulaties.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers. maar alleen om het aantal VERMISTEN! …Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en enkele honderd werden geëxecuteerd.De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…„Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica, die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord zijn nog in leven,”dat zei directeur Mirsad Tokaca/moslim/ van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers…Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog, maar ook eerder, voor de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begonnen, werd genoemd als gedood in juli van 1995?! …

De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000…Volgens Mladic vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims. „Ik begrijp niet wie die leugens bedenkt, het dodental bewust verhogen.”…Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!En ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen…

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers…Ratko Mladic: „Onze bussen brachten ongeveer 30.000 burgers en SOLDATEN, die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting Kladan en Tuzla. En dat moet genocide heten?”…

Wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood…Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er geen Srebrenica zijn. Als het monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!…MOORDENAARS VAN DE SERVISCHE KINDEREN,VROUWEN,OUDE MENSEN KUNNEN NIET SLACHTOFFERS ZIJN!..

VIDEO: Servische kinderen gedood in Srebrenica door ISlamofascisten…

Het Joegoslavië-Tribunaal heeft geen wettelijke basis en is illegaal opgericht.Het ICTY is niet meer dan een middel van de VS, een wapen om tegenstanders uit te schakelen.Navo-woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen:”Natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavië-tribunaal. We hebben het zelf opgericht.”…Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde: Het VS-tribunaal, dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest.”…Balkan in een koloniale bezetting door de VS en EU! Dat was het plan, kapitaal om daar voet aan de grond te krijgen. De Federale Republiek Joegoslavië voerde een onafhankelijk beleid en was een voorbeeld voor de hele regio. Dit voorbeeld werd gezien als mogelijkheid om te komen tot een grotere Balkan Federatie met een sterke onafhankelijke politiek en economie. Dit streven ging in tegen de belangen van de VS en werd gezien als een obstakel voor hun plannen voor de nieuwe wereldorde, globalisering en het nieuwe kolonialisme.

 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Niet het salafisme is probleem, maar de ISLAM

3bbf1ea73c_EEKjoWJWkAI4qQA-8Uit lesmateriaal van Islamitische/salafistische moskeescholen blijkt dat leerlingen onder meer wordt geleerd dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen en dat de scholieren zich moeten afkeren van de samenleving in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC.Kinderen wordt tijdens de lessen verteld dat er in de samenleving soorten mensen en groepen zijn die gelden als ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’.Maar, dit is niet alleen een probleem van de salafisten. Dit speelt in élke moskee, élke islamtische school.Links is verrassend stil, nu we openlijk het ware gezicht van de islam te zien hebben gekregen…

Het salafisme is geen stroming binnen de islam, het is gewoon de islam.De politiek correcte mensen en media doen alsof er een scherpe scheidslijn loopt tussen salafisme en islam. Maar salafisme en islam lopen in elkaar over. Sterker nog: het salafisme is de harde kern van de islam en de hardliners zullen in naam van Mohammed de anderen de maat nemen.En door te doen alsof salafisten een andere leer aanhangen, probeert men de rest van de moslims uit de wind te houden.Het hele begrip salafisme is een gotspe, het is een poging een kleine groep extremisten aan te wijzen, zodat de grote massa onschuldig lijkt.Die zogenaamde salafisten hebben echt geen andere Koran of hadith.De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb had gelijk, toen hij zei dat elke moslim een beetje salafist is…

Religie is niet de oorzaak van de slechte integrate, maar ISLAM ideologie. Want chrisitelijke kinderen hebben geen enkel probleem met integrate.Die moslimkinderen, die naar de school met de Koran gaan, komen niet in aanraking met de kinderen van de school met de Bijbel. Hoe wil je dan dat ze integreren? In die paar uurtjes voetbal per week?…Ze lopen daar met islamitische kleding, leren uit de Koran dat ongelovigen varkens en apen zijn en dat de islam ze zal overheersen, homo’s goorlappen zijn en joden de zee in moeten worden gedreven.De meeste moslims willen maar ÉÉN cultuur en dat is die van de islam en de shariah…

Theo van Gogh is niet vermoord omdat hij de islam beledigde, maar omdat hij de islam ontmaskerde.De islam is een haatideologie, gefundeerd op angst, terreur en geweld. Het staat zwart op wit in het haatboek, de Koran.Ze blijven ons natuurlijk vertellen dat de islam een religie van Vrede is, maar alle bewijs wijst op een religie van Oorlog en Onderdrukking.Er is over de hele wereld geen invloedrijke islamitische geestelijke of korangeleerde te vinden, die vrede, vrijheid en tolerantie predikt…“ De gematigde islam bestaat niet. Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is”,zei de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre…

Overal op aarde waar de ISLAM andere geloven raakt, zijn aanslagen of oorlog ontstaan. O.a. India, Myanmar, Bali, Ambon, Filippijnen, Nigeria, Tsjaad, Mali, Centraal Afr. Republiek, Somalië, Armenië, Balkan, Libanon, Israël,.. etc.De BBC vermeldde in een nieuwsitem dat de meeste slachtoffers van terrorisme moslims zijn, maar verzweeg dat de meeste daders dat ook zijn.De meest gewelddadige terroristische groepen op dit moment hebben alles met de islam te maken. IS, Boko Haram,Hamas en de Taliban roepen luid en duidelijk ‘Allah Akbar’ tijdens hun moord- en plunderpartijen en citeren uit de Koran om zich te verantwoorden…

De visie van moslims is dat de Islam ooit wereldwijd zal zijn in omvang en gezag.En sommige mensen weigeren zich te onderwerpen aan de moslimverovering en heerschappij. Wanneer dat gebeurt, worden deze individuen beschouwd als agressors tegen de Islam. Zij zijn legitieme doelwitten van Jihad als zij de Islamitische praktijk en groei proberen tegen te gaan.En wanneer we deze Islamitische visie begrijpen, en weten dat de meeste Westerse landen niet hebben toegegeven aan de Islamitische druk om Sharia in te stellen (of zelfs moslim getto’s niet toestaan om Sharia onder hun eigen moslimbevolking toe te passen), dan kunnen we gemakkelijk inzien dat moslims dergelijke weigeringen beschouwen als een agressie tegen de Islam. Deze landen worden gezien als agressors tegen de Islam…

In onze huidige politiek correcte cultuur, slaan moslims de handen ineens met politiek linkse bewegingen, omdat ook zij zich verzetten tegen de traditionele Westerse waarden.En in bijna alle partijen zitten moslims, die ervoor waken dat de islam met respect wordt behandeld en zorgen dat geen politicus in het openbaar durft te zeggen dat de islam het probleem is…Ik was heel verbaasd dat Nederlanders de islam zoveel ruimte geven. De moslims krijgen hier alle kans om deze kwade ideologie te verspreiden.De meeste moslims hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.Ze worden opgevoed en gehersenspoeld met haat richting niet-moslims.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

De meeste Westerlingen hebben geen idee welke problemen we in onze maag gesplitst krijgen. De duivel is onder ons en vermomt zich als een vredelievende godsdienst.De kanker is al te diep in de samenleving geworteld, enkel wegsnijden kan ons nog redden, maar dat vraagt rigoreuze maatregelen…Nederland moet NU aan de noodrem trekken. Methode-Wilders, alle moskeeen dicht, islam niet langer als religie erkennen en elke islamitische uiting per direct verbieden en verbannen uit onze maatschappij. STOP de islamisering!…En als het zo doorgaat, stevenen we af op een burgeroorlog. Want waar men ophoudt met praten, wordt de fysieke realiteit de grootste gemene deler.

De wegkijkers en gutmenschen/doofstomme linkse elite zijn het grootste probleem. ..

Een Europese islam is een illusie dat men creëert om de burger op zijn gemak te stellen. Er komt geen Europese islam, er komt alleen een geïslamiseerd Europa.…

De politiek de andere kant uitkijkt en mensen die aan de bel trekken wegzet als racisten en populisten.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

STOP islamisering van Europa,STOP de multiculturele terreur,STOP immigratie nu!

We stevenen af op het einde van de Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. Massale immigratie(overwegend islamitische) heeft enorme gevolgen voor alle facetten van onze samenleving. Het is een ramp in economische termen, ze beïnvloedt de kwaliteit van ons onderwijs, verhoogt de onveiligheid op straat, leidt tot een uittocht uit onze steden, jaagt Joden en homoseksuelen weg. Het aantal werkloze migranten is in de geschiedenis nog nooit zo hoog geweest. Er zijn goede redenen om onze toekomst in donkere kleuren te schetsen…

Volgens deskundigen is zo’n 80% van de mensen die naar Europa komen  ‘economische migrant’ en geen vluchteling(de echte vluchtelingen zitten in Turkije, Jordanie en Libanon).Maar, hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000€ ,- per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de landen van herkomst nauwelijks hoger dan 250€ ligt? Voor 5000€  kunnen zij ook een huis kopen in hun land.Maar,h hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten!Gesponsord door Soros en  rijke islamitische staten?…

De massa-immigratie bereikt jaar op jaar een triest record en zal de komende jaren alleen nog maar verder exploderen.Veel West-Europeanen lijken te denken dat migratie een soort natuurverschijnsel is, waar je weinig aan kunt doen. Onzin. Als je Eritreeërs opvangt, omdat er in Eritrea vreselijke dingen gebeuren, stuur je miljoenen andere Afrikanen een signaal dat ze welkom zijn. Zo gaat dat.Als je illegalen niet wegstuurt, behalve een paar naar de Balkan, laat je weten dat iedereen mag komen.Australië heeft het principe: Iedereen die zonder toestemming komt aanvaren met een boot heeft geen enkele kans op een verblijfsvergunning. Door dat systeem consequent te handhaven komt er geen illegaal meer per boot de zee over. Een wijze les voor onze politici…

In bijna alle West-Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie Nederland de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost.De multicultuur evolueert immers in de richting van een apartheidssamenleving, waarbij de Islam via gettovorming en eigen structuren zich voorbereid op de vijandelijke overname van onze beschaving.De Koran verbiedt de doorsnee islamiet om te integreren, laat staan te assimileren; om zich niet te onderwerpen aan wetten en regels van niet-islamitische samenlevingen…

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel? Ik heb echt schrik voor onze kleinkinderen, die een levenswijze gaan opgelegd krijgen, die de hunne niet is.Kan er iemand mij één land noemen, waar moslims in de meerderheid zijn en waar het goed is om te leven voor niet-moslims? Juist ja, dat bestaat gewoonweg niet…

De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil.Dat is niet zozeer een religie, maar vooral een politieke ideologie en wel een zeer gewelddadige.Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de ISLAM.De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Een gematigde islam bestaat niet,omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op.Het is dus volstrekt logisch dat de PVV zowel anti-Islam is…

Alleen door de islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te de-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de aanpassen of terugkeren, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam/Sharia.Maar, zolang de auto voor de deur staat en en de koelkast gevuld blijft en de vakantie geboekt wordt, blijft de Nederlander op de bank zitten.Andere prioriteiten zijn schijnbaar belangrijker, dan onze vrijheid en de vrijheid van de volgende generaties.BAH!…Het is afwachten wanneer we in Europa een culturele geloofsoorlog krijgen.

Links neo- Marxisten willen zo snel mogelijk een islam staat van Nederland/Europa maken…

Als u niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!…

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Elke moslim zal het in principe een goed idee vinden, dat Europa islamitisch wordt


Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten(Koran-9:5 , 9:29), waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. Nu een groot aantal moslims in West-Europa beslist uit eigen, vrije wil om in sharia-parallelsamenlevingen te leven, waar ze hun moedertaal spreken, naar buitenlandse tv-zenders kijken, de samenleving, waar ze naartoe zijn gegaan verachten en huwelijkspartners uit hun eigen landen halen. Het enige contact dat ze hebben met autochtonen, vindt plaats bij de sociale dienst.West-Europa langzaam afglijd naar een  andere beschaving…

In de afgelopen vier decennia,links elite in West-Europa hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen.Het doel van deze elite (en van de meerderheid moslims) is niets minder dan de vernietiging van onze cultuur.Het Christendom(heeft de landen van Europa gevormd) in Europa moest tot op de grond toe afgebroken worden (alles werd uit de kast gehaald om dat te bereiken) want het was “bekrompen, ouderwets en niet meer van deze tijd”. Dat afbreken is gelukt in West-Europa en daarvoor in de plaats is de islam/sharia gekomen. Nu de zombie haters van het Christendom hebben gekregen wat ze wensten.Wij oogsten(sharia en jihad) nu ,wat idioten gezaaid hebben.Het nazisme en het communisme ontstonden ook in het vacuüm dat ontstond waar het christelijk geloof werd afgezworen.Maar,in Oost-Europa zijn ze trots op hun christelijke cultuur en ze hebben geen problemen,die we hier nu hebben.Het stemvee in West-Europa weten niet wat hen noch boven hun hoofd hangt, die hebben het te druk met brood en spelen voetbal+sport en sex…

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vind dat er ook voor salafisme een plek zou moeten zijn in onze samenleving en dat we schepen vol met “vluchtelingen” welkom moeten heten.Het salafisme is een leer, die de Ko­ran zeer letterlijk neemt en een terugkeer naar een ‘zuivere islam’ predikt, en niets op heeft met democratie en westerse cultuur.ISIS is een salafistische plant.En in een interview met Frenk van der Linden gaf Aboutaleb aan dat hij niet wil dat zijn dochters relaties hebben met niet-islamitische mannen.Hoofddoeken bij de politie en landelijke islamitische feestdagen zijn logische wensen, zo hoorden we van Aboutaleb.Hij pleit ook voor geduld en rust in het debat over de plaats van de islam in de samenleving.De wolf in schaapskleren laat langzaam zijn ware aard zien.Het doel van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, met “vreedzame” jihad is duidelijk: ook Nederland zal geleidelijk aan moeten islamiseren.De meeste moslims willen maar ÉÉN cultuur en dat is die van de islam en de shariah…

Femke Halsema wil boerkaverbod in Amsterdam niet handhaven.Wetsovertreder Halsema vindt het verbod “zó niet bij onze stad passen”.De gemeenten Rotterdam en Utrecht zeggen ook geen prioriteit te gaan geven aan het handhaven van de wet.Dat mag een bestuurder natuurlijk nooit zeggen. Zeggen dat handhaving van een wet geen prioriteit heeft, is mensen uitnodigen die wet te overtreden.Halsema er een heel verkeerd signaal aan de samenleving mee afgeeft. We hebben een rechtsstaat en één van de mensen die duidelijk moet maken dat we regels hebben, is een burgemeester. Als die daarin gaat winkelen, sommige regels wel belangrijk vindt en andere niet, is dat geen goed idee.De wet moet je natuurlijk volgen, die geldt voor iedereen. Halsema gaat Amsterdam helemaal naar de sharia-kloten helpen.Halsema er een heel verkeerd signaal aan de samenleving mee afgeeft…

Ahmed Marcouch ongeschikt is als burgemeester,net als Aboutaleb en Halsema.Marcouch is eigenlijk altijd vrij open geweest over zijn “religieuze” agenda.Hij bevorderde niet alleen de bouw van twee moskeeën, Marcouch was voortdurend bezig met het binnenhalen van de islam in het publieke domein.Hij liet weinig onbenut om in Amsterdam-West de islam vaste voet te geven binnen het stadsdeel.Hij poogde ook koranonderwijs op de openbare scholen in Slotervaart door te drukken.Marcouch vond dat problemen met moslims (misdaad, terreur) vrijwel altijd (mede) opgelost dienden te worden met de islam. De juiste islam van Marcouch zou het antwoord zijn op de foute interpretaties van de foute islam, die tot problemen leidden.Duidelijk is dat Marcouch,Aboutaleb en Halsema onderwerpen zich aan niets, behalve de eigen groep en respecteren zij geen wet of land totdat deze volledig islamitisch is…’Democratie is slechts de trein, die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen’,zei de Turkse dictator Erdoğan…

Niet economie, maar islamisering, terrorisme en massale immigratie zijn onze belangrijkste problemen.Europa wordt een islamitisch continent, als christenen er niet in slagen de snelle verspreiding van de islam in Europa te stoppen.Als we dat geen halt toeroepen, als we die asielinstroom in die massa-immigratie blijven laten komen van mensen uit een cultuur, die levensgevaarlijk is voor ons en waarin iedereen die geen moslim is minderwaardig is, een cultuur die geweld predikt, zullen onze kinderen en kleinkinderen niet meer in een vrij land leven.Nergens in de wereld, in geen enkel land waar de islam dominant is, heerst vrijheid.En als je toelaat dat de islam hier verder wortel schiet, rest er slechts één alternatief: een min of meer sharia-dictatuur, zoals Iran of Saoedi-Arabië…

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).In de loop van de eeuwen zijn er 270 miljoen mensen vermoord door de veroveringen/onderwerping van de islam…Hoewel niet alle immigranten beschuldigd kunnen worden, massa-immigratie heeft tot een catastrofe geleid: de criminaliteit is toegenomen, geweld tegen vrouwen is verveelvoudigd, het antisemitisme is gestegen, overal hebben terreuraanslagen plaatsgevonden.En eén ding kunnen wij nu al helaas vaststellen, wij zullen met het jihad-terrorisme moeten leven en laten we nu niet denken “het zal wel bij mijn buurman gebeuren, maar niet bij mij”.Dat hebben al velen onder ons gedacht, HELAAS !…

Er zijn grote problemen in Nederland, van masamigratie tot islamisering, van illegaliteit tot overheersing door de EU, van criminaliteit tot afbraak van de pensioenen.En voor wie denkt dat Nederland een corruptievrije democratische rechtstaat is:
-Er is een politiek proces tegen @geertwilderspvv gaande;
-Aan de klimaattafels zijn op ondoorzichtige wijze miljarden verdeeld;
-Referenda over belangrijke onderwerpen (EU-grondwet, Oekraïne) genegeerd,pensioenen roof,mediacrnsuur,CO2 onzin, enz,enz…Dit is wat het schapenvolk wil, iedere 4 jaar weer…..

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De islam is een invasieve “godsdienst”

Afbeelding_simulatiespel-kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Door de problemen onder de mat te schuiven, staan we vandaag waar we staan.De EU is een mislukking. Zelfs het oorspronkelijke doel, namelijk economische samenwerking, wordt ondergraven door de onbeheersbare migrantenstroom die de hele EU ontwricht…Volgens de president van de ECB, Mario Draghi, zorgt de migratiestroom voor extra economische groei, omdat de overheden meer moeten uitgeven. Maar wat geven ze dan uit? Ze geven belastinggeld uit! Het klopt dat al deze migranten consumeren. Zij moeten allemaal eten, wonen en naar de dokter. Maar wie gaat dat allemaal betalen? Het heden en verleden laten zien dat een groot deel van deze migranten afhankelijk is van een uitkering. En het blijft maar doorgaan. Met honderdduizenden stromen zij binnen, op zoek naar de vleespotten van Noordwest-Europa, die gevuld worden door werkende burgers. De pensioenleeftijd van die werkende burgers wordt gekoppeld aan de levensverwachting.De financiën van ons land zijn failliet en stijgt onze schuld.Ieder weldenkend mens snapt dat open grenzen en sociale zekerheid niet samengaan…

De meeste migranten die nu Europa binnenkomen, zijn moslim.En het is bekend dat moslims in Europa een groter geboortecijfer kennen dan niet-moslims. Gecombineerd met grote migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten kan dit snel leiden tot een demografisch overwicht en een toenemende invloed van de Islam.Vergist u zich niet: de islam heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren.De islamisten kunnen het westen niet met strijdkrachten in een frontale strijd verslaan, maar wel door middel van geboortecijfers en politieke interne veranderingen – het dwingt tot politieke, culturele en maatschappelijke transformaties en geeft de moslims de kans de westerse samenlevingen te domineren.En waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze…

Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten.Wie in het centrum van Molenbeek of Schilderswijk rondloopt en niet te hard naar de bouwstijl kijkt, waant zich bij momenten in het Midden-Oosten. Mannen lopen in djellaba over straat, veel vrouwen zijn gesluierd. In de meeste theehuizen zitten enkel mannen.Moslims integreert niet.Voor hen zijn Westerse wetten geformuleerd door mensen en niet door Allah.Volgens de Koran, het is niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28)…Deze islamitische enclaves zijn ook plekken, waar de gevaarlijkste terreurcellen van de voorbije decennia herbergde…

Al enige tijd staan we oog in oog met islamgeweld in West-Europa.Bijna de helft van de jihadisten die aanslagen in Europa plegen hebben wortels in Marokko. Anderen hebben ouders die overwegend afkomstig zijn uit andere Noord-Afrikaanse landen, zoals Algerije.In Europa is alleen het Verenigd Koninkrijk een uitzondering, daar zie je uitreizigers met een Pakistaanse of Nigeriaanse migratieachtergrond…Europese Marokkanen vormen na de Turkse diaspora – circa 5,5 miljoen – een van de grootste islamitische gemeenschappen in West-Europa. Het totaal aan Europeanen met een Algerijnse achtergrond wordt geschat op 2 miljoen, het aantal Europeanen met een Tunesische achtergrond schommelt rond de 1 miljoen…

De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims.De Koran is een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39)… De vele gewelddadige teksten in de Hadith en tot op zekere hoogte in de Koran maken iedere praktiserende islamiet tot een potentiële tijdbom. Een jihad-recruteur kan deze gebruiken om een vreedzame islamiet om te turnen in een gewelddadige strijder. Moslims beschouwen niet-moslims als vervloekt door Allah (Koran- 2:7), een soort geestelijk gehandicapten dus, waardoor zij de superieure wijsheid van de islam niet inzien.De bepalingen in de Koran gelden voor alle moslims en altijd…Door de opkomst van de islam is ook het antisemitisme duidelijk toegenomen. Synagogen,Joodse restaurants en Joodse schoolen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Nederlandse straten marcheren.Je moet wel een gigantische plaat voor je smoel hebben om niet in te zien dat nog een keer gruwelijk fout gaat.Een Europese islam is een illusie, dat men creëert om de burger op zijn gemak te stellen. Er komt geen Europese islam, er komt alleen een geïslamiseerd Europa.En een beetje islam bestaat ook niet!…

Het is tijd dat wij het belang van Nederland weer bovenaan zetten. Het is tijd dat wij gaan denken vanuit onze eigen kracht en het heft in eigen handen nemen. Wij moeten ons niet bang laten maken door dreigementen, dat als wij uit de EU stappen het licht uit zal gaan. Dankzij de geografische ligging van Nederland, onze innovatie en onze werklust zijn we de toegangspoort van de wereld tot Europa en dat blijft zo. Het licht gaat pas echt uit als wij meelopen aan de leiband van de bende van vijf en ons vervolgens uit laten leveren aan de gesel van de ISLAM. Dan verdwalen wij pas echt in het duister.Het invasieve karakter van de islam, de ruggengraat van de islam, dient gebroken te worden en Europa moet als de wiedeweerga terugkeren naar haar roots, en die zijn joods-christelijk-humanistisch, ook als dit clashes met de islam op Europese bodem tot gevolg heeft. Daar zit de crux.

Posted in Uncategorized | 8 Comments