Vijandigheid van moslims jegens Joden is geen fenomeen dat begon met de moderne staat Israël

Moslims haten en doden de Joden niet vanwege Israël. Ze haten Israël, omdat het Joden zijn. Iedereen weet dat vele miljoenen moslims in de Arabische wereld en daarbuiten een diepe vijandigheid bezitten tegen Joden of “de Jood”. In het begin leefde Mohammed vreedzaam met de Joden, kort na zijn emigratie of hidjra uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. In feite zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en sterke joodse gemeenschap in Medina ontstonden er problemen, omdat de Joden erg terecht zijn ideeën weigerden. Mohammed groeide snel in zijn vijandschap tegen hen, zodat hij de meeste van hen uit Medina elimineerde, of door verdrijving of door de dood. Hij werd excessief, en dit alleen kan terroristen inspireren en niet-gewelddadige fanatiekelingen – en gewone moslims. Zaden van gewelddadige ambiguïteit zijn gepland in de vroege bodem van de islam. Het is geen wonder en geen verrassing dat niet-gewelddadige en gewelddadige fanatiekelingen in het bijzonder in hun Jodenhaat door Mohammed en zijn boek geïnspireerd worden. En het is geen wonder en geen verrassing dat gewone moslims ook haat jegens de Joden hebben. Joden werden ook gehaat vanwege hun betere intellectuele ontwikkeling, vanwege de Goddelijke plicht om de Thora te bestuderen. Dit leidde tot jaloezie en haat…

Jodenhaters richten hun pijlen vooral op Israël. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan… Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen („De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40). De islam is een typisch door grondbezit gekenmerkte ideologie: eenmaal veroverd gebied blijft ten eeuwigen dage islamitisch. Al onder Mohammed ging het in de islam om de uitbreiding van het territorium. Daarom kan er ook geen vrede komen met de Palestijnse terreurorganisaties. Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden. Zij horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat. De islam kent eigenlijk geen aparte staten, alleen maar één (moslim-)rijk, dat uiteindelijk de hele aarde omvat. En pas dan is het vrede, salaam. Alleen, die andere staten erkennen dat uiteraard niet. Die blijven zich verzetten tegen Allah´s heerschappij door middel van de ayatollahs en de moellahs. En dan komt het verschijnsel van de Jihad om de hoek kijken… Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven. De eerste stap naar een “Judenrein” Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een “Judenreine” Westbank en een “Judenrein” Oost-Jeruzalem. En nu nog de rest van Israël. Mahmoud Abbas heeft reeds verklaard dat in een toekomstige Palestijnse staat geen Joden zullen mogen wonen…

Jodenhaters/FEITEN: Een Palestijnse staat heeft tot op de dag van vandaag als zodanig nooit bestaan! De hele regio – door de Britten het mandaatgebied Palestina genoemd – bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden die niemand wilde hebben,maar dat betekent niet dat er niet altijd een sterke joodse aanwezigheid was in dit gebied. Jeruzalem, het hart en de ziel van het Joodse volk, speelt al sinds de stichting door Koning David in 1004 v. Chr. een centrale rol in de Joodse cultuur, geschiedenis en religie. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat “Palestina”… De ‘Palestijnen’ zijn een verzonnen volk. In 1967 werden ze niet als zodanig erkend, noch werden ze beschouwd als een partij in het conflict. De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964. De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. De mensen die we nu Palestijnen noemen en die in Palestina woonden, kwamen oorspronkelijk uit andere landen De helft van de ‘Palestijnen’ zijn Egyptenaren en de andere helft zijn Saoedi’s. Zij worden geen kolonisten genoemd… Volgens internationale regels hield Egypte de Gazastrook illegaal bezet. Ook de bezetting van Judea en Samaria door Jordanië was illegaal. Omdat deze Arabische landen geen legale aanspraak op deze gebieden konden doen gelden, kan Israël niet van bezetting worden beschuldigd. Gedurende de negentien jaar dat Egypte en Jordanië de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever bezet hielden, heeft de VN nooit geprotesteerd tegen deze illegale bezetting! Overigens geldt de ´Conventie van Genève’ pas als het over twee staten gaat. In dit geval maakt de staat Israël aanspraak op het land dat volgens het volkerenrecht niet aan een andere natie toebehoort. Dus eigenlijk valt er niets te onderhandelen. Dit is de reden waarom destijds de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten (resoluties 242 in 1967 en 338 in 1973) dat Israël zich niet uit Judea, Samaria en de Gazastrook hoefde terug te trekken. En die akkoorden in Oslo gaan over ‘de betwiste gebieden’…

De Palestijnen krijgen jaarlijks miljarden aan westerse (!) donaties, een gebied zo groot als Texel, en waarom zien we daar niets van terug in hun maatschappelijke ontwikkeling? Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore (een van de 15 rijkste landen in de wereld) kunnen maken. Singapore stapte in 1965 uit Maleisië, omdat de Singaporezen zwaar door de Maleisiërs gediscrimineerd werden. Geld van de EU om de economie van Gaza te verbeteren is gebruikt om terreurtunnels te bouwen en om moorden te laten plegen in Israël. In een IMF-rapport is vermeld dat honderden miljoenen dollars niet in de Palestijnse economie zijn gepompt, maar op geheime rekeningen werden gestort. De organisaties zoals Fatah en Hamas hebben leden die uit Jordanië, Syrië en Saoedi-Arabië komen. Het zijn huurlingen, soldiers of fortune, die de inwoners van de Gazastrook, van Judea en Samaria terroriseren als een professionele op de maffia lijkende organisatie. Hamas-nazisten en fascisten verborgen zich opzettelijk achter burgers om hen te gebruiken als schild. Wapens en raketten worden opgeslagen in burgerwoningen, moskeeën en scholen. De daken van peuterscholen, universiteiten, moskeeën en VN gebouwen worden gebruikt als lanceerplatform om raketten en mortiergranaten af te vuren op Israël. En in het Hamas-handvest staat helder en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door de Jihad”…

Door de media is het spook van het antisemitisme weer in Europa opgedoken. Joden zijn kinderdodende, genocidale monsters. Ik vraag me af wat de Europeanen zouden doen als zij dagelijks zouden worden geconfronteerd met aanslagen/terreur en moesten toezien hoe hun kinderen slachtoffer zouden worden van terrorisme. Israël heeft het volste recht zichzelf te verdedigen. Wanneer er geen raketten vanuit Gaza op Israël zouden worden afgeschoten en wanneer er geen terroristische acties zouden worden beraamd, heeft Gaza niets te vrezen van Israël. De waarheid over Israël wordt niet verteld. Bij berichtgeving over Israël vergeet de meerderheid van de verslaggevers de journalistieke ethische code. Elke Israëlische daad van zelfverdediging wordt een bloedbad en elke confrontatie een genocide. En als er verslag wordt gedaan over slachtoffers wordt elk Palestijns slachtoffer als een drama voorgesteld en elk Israëlisch slachtoffer weggemoffeld. Waarom wordt er nooit verontwaardiging getoond over de terreurdaden tegen Israël? Waarom klinkt er geen protest van Europees links tegen islamitische terreurdaden? Maar de joodse daders behoren namelijk tot een aparte categorie voor wie andere normen gelden. Men ziet een wezenlijk onderscheid tussen Palestijns terrorisme en IS of Al Qaida. Hoewel Hamas eenzelfde soort jihadisme zegt aan te hangen en zich net als IS op de islam baseert om haar daden te rechtvaardigen, wordt dit toch vooral gezien als gevolg van de bezetting en de onderdrukking van de Palestijnen. Maar, Palestijnse terreur tegen Israël is niets anders, en is ook nooit iets anders geweest, dan een klassieke Jihad! Het gebeurt zelden dat de Europese leiders de beestachtige zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische burgers veroordelen. Ook toont men geen enkel medeleven met de joodse slachtoffers. Dat was trouwens ook al zo tijdens de opkomst van nazisme en tijdens de gruwelen in de vernietigingskampen…

De Palestijnse vluchtelingen worden als wapen tegen Israël gebruikt. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van vóór de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve één – het Palestijnse. In mei 1948 woonden er bijna één miljoen Joden in de Arabische wereld. Tegenwoordig zijn er minder dan 8.000 van over. Die één miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen door de hele geschiedenis heen hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen. De Palestijnse vluchtelingen/ongelukkigen zouden binnen een week geholpen kunnen worden door de rijke Arabische olielanden, die 99,9% van de Arabische landmassa beheersen, maar ze worden vastgehouden als een soort gevangenen, worden geïndoctrineerd met haat tegen Joden en gebruikt als zelfmoordenaar/bommengooiers door Arabische machthebbers… Israël is een oase van beschaving in een woestijn van barbarij. Deze staat is het beste dat de islamitische wereld ooit is overkomen…

Europa wordt steeds meer een soort Israel. Joden worden vandaag de dag in Europa met de dood bedreigd; we zien hakenkruisvlaggen bij demonstraties; er gaan stenen door de ruiten; er wordt met Molotovcocktails gegooid; de Hitlergroet wordt gebracht; er wapperen zwarte macabere ISIS-vlaggen in de wind. In Amsterdam droegen moslimactivisten borden, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen. Een paar maanden geleden in Rotterdam, tijdens een demonstratie tegen Israël, klonken er antisemitische leuzen: “Khaybar, Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud” (Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug), scandeerden pro-Palestijnse demonstranten op 22 juli in Rotterdam (deze antisemitische leus verwijst naar een slag tussen moslims en Joden in 629).Discriminatie en geweld tegen joden hangt voor het grootste gedeelte samen met het mislukte project dat we de multiculturele samenleving noemen. Uit het onderzoek “Antisemitism Worldwide” blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit ook het antisemitisme toeneemt. Ook lezen we dat veruit de meeste gewelddadige acties tegen joodse mensen en joodse instellingen gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond… Een paar jaar geleden werd de joodse dansgroep “Chaveriem” tijdens een straatfeest in Hannover op het podium met stenen bekogeld. Onder het stenengooien riepen de jongeren: “Juden Raus”. Zes verdachten van 9 tot 19 jaar werden aangehouden. 5 van de 6 waren islamitische immigranten. In Parijs werd een Franse orthodox-Joodse dame van haar balkon gegooid, met daarbij de woorden “Allahu Akbar”. Geen Nederlandse krant heeft daarover bericht. In Nederland moeten al jarenlang alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden. De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis. In Groot-Brittannië moet de 260.000 leden tellende Joodse gemeenschap vanwege het toenemende antisemitisme extra worden beschermd. Waar blijft de scherpe veroordeling inzake deze openlijke Jodenhaat?…

Islamitische terroristen lijken in de keuze van hun doelwitten een duidelijke voorkeur te hebben voor joodse instellingen in Europa: een school in Toulouse, een museum in Brussel, een kosjere supermarkt in Parijs, een synagoge in Kopenhagen. De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Barcelona, enz.; de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. Aanslagen in vele Europese steden (net als in Israël) zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. Europa zal de komende decennia gaan ervaren hoe het is om te moeten leven met een constanten islamitische dreiging. Zowel van buitenaf als van binnenuit. Dit zal tot dezelfde ellenlange tactiek als in het Midden-Oosten gaan leiden. Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in West-Europa binnen te halen. Vrede met de islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld met jihad(harde en zachte) tot de islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd. De fundamentalisten en hun mentors in islamitische landen kunnen het niet verdragen dat moslims door een christelijke meerderheid geregeerd worden, zoals in Europa het geval is. Zij geloven dat het andersom hoort en dat moslims de hele wereld moeten regeren. Het simpele feit dat u zich niet heeft onderworpen aan Allah en de sharia is genoeg. U moet dood en alles waarvoor u leeft, werkt en waarin u gelooft, moet kapot. U bent in oorlog, onze samenleving is in oorlog, al 1400 jaar!…

xxl (1)In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, permanent beveiligd en bewaakt worden.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis..xxlIs er eigenlijk wel toekomst voor de Joodse gemeenschap in Europa?…..https://www.geenstijl.nl/4868422/nou_ja_het_wordt_tenminste_eindelijk_op_tv_ook_behandeld/GettyImages-461478036-e1472022819130 (1)Onze wereld wordt bedreigd door extremistische groepen binnen de islam. Hun voornaamste doel is de joden en christenen, en met hen de hele vrije met democratische gekozen regeringen, te vernietigen. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken…..

Advertisements
Posted in Uncategorized | 4 Comments

Islam en de huidige Europese politieke elite is een dodelijke combinatie voor de westerse volkeren!

10328.w1980.4c27b43.22bef95De islam is een politieke ideologie, die al 1400 jaar streeft naar wereldheerschappij (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40)… Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een…

Er wonen nu meer moslims in Europa dan ooit tevoren. Zeventig jaar geleden waren er in West-Europa minder dan 1 miljoen moslims, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen.Iedereen met een beetje cultureel, historisch en religieus besef zou moeten beseffen dat wat wij aan het doen zijn in Europa (30 miljoen moslims in 40 jaar tijd!) totaal krankzinnig is… In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen of Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitisch recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen. Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats. In de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam. . .

Islamisering is de wraak van het Neo-marxisme!Hoewel de officiële politieke invloed van de traditionele Europese communistische partijen afbrokkelde, begon de invloed van het (Neo-)marxisme op de West-Europese samenleving steeds sterker toe te nemen. Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische Heilsleer werd sindsdien met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht. De val van het communisme in 1989 betekende de genadeklap voor het linkse referentiekader, zoals dat op dat moment bestond. Het hele bouwwerk van ideologische zingeving stortte in elkaar en er moest iets anders gezocht worden. Ze hadden geen andere keus dan zich helemaal te richten op hun specialisme, het knuffelen van minderheden en achterstandsgroepen. Het voornaamste criterium voor toelating: een grondige afkeer van westerse waarden. Vanuit de ideologie van de Frankfurter Schule, ook wel bekend als het cultureel marxisme, ontstonden radicale denkbeelden die gemeengoed werden onder studenten en intellectuelen – de mensen die nu alle belangrijke posities aan universiteiten, kranten, tv-stations en maatschappelijke en culturele instanties bezetten. Het Westen werd gezien als fout, andere niet-westerse culturen als per definitie onderdrukt en goed. Elke vorm van nationalisme en patriottisme werd verworpen en vervangen door de mythe van de “diversiteit” en vrije concurrentie. De culturele identiteit van de Europese volkeren, die als een obstakel werd gezien voor de nieuw geambieerde superstaat, moest afgezwakt worden door het vrije verkeer van personen, economisch liberalisme en migratie.Intussen zijn de buitengrenzen van de EU voor de toestroom van islamitische migranten wagenwijd opengezet, en er wordt geen enkele actie ondernomen om daar verandering in aan te brengen. Zodoende kunnen de islam en de Arabische cultuur ongehinderd verder worden uitgebouwd in Europa…In een democratie moet je weten wie er binnenkomt. Ik moest vroeger soms wel maanden wachten voor ik een visum kreeg voor een westers land. Ze gingen na wie ik was en waar ik voor stond en ik vind dat vanzelfsprekend. Maar de mensen die nu binnenkomen, gooien op reis hun papieren weg, ze arriveren anoniem …

In West-Europa hebben we nooit de dictatuur van het communisme meegemaakt, en daarom doen marxisten in de politiek bij ons in West-Europa ook niet dezelfde alarmbellen rinkelen als in bijvoorbeeld de voormalige communistische landen in Oost-Europa.In Nederland zijn SP, PvdA, GroenLinks partijen, die meer op marxisme/communisme achtige politiek gericht zijn.De communist Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche) wist bij de afgelopen Franse verkiezingen bijna net zoveel stemmen binnen te halen als Marine Le Pen (Front National). In Griekenland is het radicaal-linkse Syriza zelfs al jaren aan de macht. In Groot-Brittannië hebben radicaal-linkse elementen de Labour-partij overgenomen. Jeremy Corbyn, een linkse radicaal die fel tegen het kapitalisme uitvaart, Karl Marx prijst en in het verleden zelfs zijn dank uitsprak aan de inmiddels overleden Venezolaanse dictator Hugo Chavez, kan volgens de laatste peilingen bij een nieuwe verkiezing in Groot-Brittannië wel eens de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk worden. De tijden van radicaal-links uit de jaren ’60 en ’70 lijken te herleven…

Zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden…Door de landverraders in Europa krijgen de Jihadisten ook voet aan de grond. En er zijn aanslagen gepleegd op Europese bodem door terroristen/de jihadisten/, die zeggen dit te doen vanuit islamitische motieven.We kijken ernaar en wachten op de volgende, als de goede schapen die wij nu eenmaal zijn. Tot de volgende keer dat mannen met bivakmutsen door de straten rennen en met hun Kalasjnikovs schieten op alles wat beweegt. Allahu Akbar roepend..“In 2016 publiceerde de IS een verklaring ‘Waarom we u haten en waarom we u bestrijden’. Daarin stelt het openlijk: ‘We haten u in de eerste plaats omdat jullie ongelovigen zijn (n.v.d.r.: ‘ongelovig’ in de islamitische zin van het woord, ‘niet-moslim’ dus); jullie verwerpen de superieure grootheid van Allah … en jullie gaan jullie te buiten aan duivelse praktijken. … En verder, net zoals jullie ongeloof de voornaamste reden is waarom we u haten, is jullie ongeloof ook de voornaamste reden waarom we u bestrijden.”…Opvallend hoe snel IS terrein verliest sinds Obama plaats maakte voor Trump, en dat Trump van de pers daar geen enkele credit voor lijkt te krijgen…

Nog altijd hoor je hier doorgaans verstandige mensen beweren dat religie niet de echte voedingsbodem is voor moslimterreur,waarbij Allah Akhbar wordt geroepen.De afgelopen decennia werd door de politiek-culturele NGO’s in de EU al gewerkt aan het sprookje van “de vreedzame, tolerante islam” om de burgers in de EU een prachtige islamitische samenleving en geschiedenis voor te toveren. De chronologische feiten van de werkelijke islamitische geschiedenis ten aanzien van het schenden van mensenrechten en onze normen en waarden, het oorlogszuchtige karakter van de islam, de agressieve opstelling van de islam versus niet-moslims, de rechten van vrouwen en wat het precies betekent voor mensen om te leven in een shariastaat, zijn bewust buiten beeld gehouden. Daarentegen zijn islamcritici, rechtse partijen tot vijanden van de samenleving uitgeroepen…Er zijn wel degelijk grote problemen met de ISLAM op de hele wereld,al 1400 jaar!De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen.Mohammed was een woestijnrover, die een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De inhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia’s, moordaanslagen van tegenstanders.Andere moslims volgden zijn voorbeeld tot op deze dag!…

De Linkse wereld bestaat uit idioten, die totaal de weg kwijt zijn geraakt. In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen. Wijk je daar van af, dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een Molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd. Tijdens de G20-top trokken honderden linkse demonstranten rellend door de stad Hamburg en lieten een spoor van uitgebrande auto’s en geplunderde winkels achter. Honderden agenten zijn gewond door linkse losers, na te zijn bestookt met Molotovcocktails en meer. Zelfs mensen die Theo van Gogh wilden herdenken, waren niet veilig voor ze en werden met stenen bekogeld en een restaurant in gejaagd door deze fascisten. Gematigd linkse partijen distantiëren zich nog steeds niet van extreemlinkse partijen. Dat is vooral omdat ze deze activisten zien als idealisten, waarmee ze dezelfde doelen delen en er alleen mee over van mening verschillen of en hoe die zijn te bereiken….

Na de islam zijn de linkse communisten de ergste massamoordenaars uit de geschiedenis. Weliswaar heeft tegenwoordig bijna iedereen gehoord van de slachtingen in de Sovjet-Unie, China en Cambodja. Maar het is minder bekend dat de communistische Polen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog anderhalf miljoen burgers vermoordden – hoofdzakelijk apolitieke leden van de Duitse etnische minderheid, maar ook Poolse tegenstanders van de socialistische heilstaat. In communistisch Vietnam (destijds zo geïdealiseerd door links) werden ook anderhalf miljoen mensen door hun regering vermoord. En Tito liet in Joegoslavië ruim een miljoen van zijn landgenoten ombrengen. Pol Pot was de leider van de Rode Khmer, de militaire tak van de communistische partij in Cambodja, die zorgde voor twee miljoen doden. Door Stalin werden tweeëntwintig miljoen mensen de dood ingejaagd. Onder de terreur van Mao Zedong vielen in China 70 miljoen doden. Hitler was ook en linkse rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus. Mussolini werd in 1913 bestuurslid van de Italiaanse socialistische partij en hoofdredacteur van haar blad. Na Eerste Wereldoorlog richtte hij een beweging op die socialisme combineerde met nationalisme. De ideologische wortels van zowel de nationaalsocialisten als van de fascisten liggen in het marxisme… Antifa en nazi’s hebben dezelfde ideologie. Allebei zijn ze extreemlinks. Linkse (neo-marxisten) maken al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden schrik aan te jagen met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). De Joseph Goebbels-theorie is in de praktijk gebracht. Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreemrechts. Die achterlijke linkse losers, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien…

Links en islam zijn twee handen op één buik. Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën.Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid. En beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid. Linkse sociaalheid en humaniteit gelden bij klassiek links (communisten) slechts totdat zij de macht hebben, want daarna worden ze juist wat ze zeiden te bestrijden: dictators (vroegere DDR, Sovjet-Unie, Cuba, thans China, Cambodja, Vietnam). De linkse partijen hebben daarom geen enkel probleem met het bondgenootschap met de islam. Net als ze dat niet hadden met alle reactionaire totalitaire regimes ter wereld… Die open grenzen zijn het resultaat van ideologische beslissingen door de linkse “elite”/neo-Marxisten, die bewust willen toewerken naar het vernietigen van de christelijke, rooms-katholieke en joodse Europese beschaving. Uit de restanten kan dan gemakkelijker hun linkse neo-Marxistische Nieuwe Wereldorde worden gemaakt. Het mengen van rassen en culturen zorgt er immers voor dat burgers grosso modo dommer en gemakkelijker te manipuleren worden, een voorwaarde voor het volgens het dictatoriale recept regeren over ons continent.Een multiculturele samenleving is, namelijk, iets dat niet bestaat en ook niet kan bestaan. Wil je samenleven, dan moet je samen een cultuur delen. Doe je dat niet, dan leef je niet samen, maar naast elkaar…

Het grootste probleem in Europa is de islamisering en linkse neo-Marxisten. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Er zijn nog steeds 57 geïslamiseerde staten, die nog steeds niet zijn bevrijd van de islam!Sommigen proberen ons wijs te maken dat er een Europese, verlichte islam, die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Wil de islam zich europeaniseren, dan kan hij dit, maar dan zal hij het zwaarste offer moeten brengen: hij zal Mohammed moeten afzweren. De inhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia’s, moordaanslagen van tegenstanders. Hij was een woestijnrover, die een ideologie creëerde die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die gehele toenmalige wereld overspoelde. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Dus, er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan. Iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient. Het is een utopie om te denken dat we de islam in Europa kunnen verlichten…

Wilders noemt zijn strijd tegen de islamisering het doel van zijn leven. Hij wil ervoor zorgen dat Nederland een vrij land blijft en verzet zich tegen de ideologie van de islam. “Dat is het enige waarvoor ik de politiek ben ingegaan en het enige waarvoor ik al bijna twaalf jaar mijn vrijheid kwijt ben. Ik strijd voor de bescherming van de rechten van de vrouwen, van de homoseksuelen, van de christenen, van de Joden, van de afvalligen, van de niet-gelovigen en van de ongelovigen: de niet-moslims. Ik zou deze slachtoffers graag voor de sharia willen beschermen. En dat zouden we allemaal moeten doen. Minder islam, dat hebben we nodig. Sluit onze grenzen voor immigranten uit islamitische landen. Voer grensbewaking in. Houd even op met die cultuurverrijking.”… Aangezien de rest van politiek Nederland alleen maar wil thee drinken, knuffelen, buigen en toegeven aan de wensen van de Koran!En wie Eurabia wil verhinderen, moet zelf actief worden: geen stemmen meer voor pro-islamitische politici en partijen!… Islamisering is (over enkele generaties) ook het gevolg van ons ongeloof en onze onwetendheid over ons geloof/het christendom en onze waarden. Wie in Europa meent niets met het christendom te maken te hebben, plaatst zichzelf buiten zijn eigen beschaving. De Verlichting is ook een product van het ‘christelijke’ denken over mens en samenleving, vrijheid en verantwoordelijkheid, individualiteit en solidariteit, geweten en toewijding. Wie het christendom negeert, ondergraaft ook de Verlichting.Zonder het christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!… Europa, word wakker. Voordat het te laat is…

Joden worden vandaag de dag in Nederland/maar ook in rest van Europa/ met de dood bedreigd/net zoals aan het begin van de Tweede Wereldoorlog/; zien we hakenkruisvlaggen bij demonstraties; gaan er stenen door de ruiten; zijn er molotovcocktails; wordt de Hitlergroet gebracht; wapperen er zwarte macabere ISIS-vlaggen in de wind en horen we, nota bene op de Dam/Amsterdam/, kreten als “fuck de Talmoed”.In Amsterdam moslimactivisten borden droegen, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen.In deze Arabische optocht met antisemitische en fascistische kreten liep SP-kamerlid Harry van Bommel uitdrukkelijk zichtbaar en vooraan mee.In juni 2010 werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een dienst in een synagoge in West-Europa afgelast na een dreigmelding. Er wordt gespuugd, gescholden en geslagen, en zelfs de Hitlergroet wordt openlijk gebracht.De Holocaust is ook ooit met woorden, spugen en schelden begonnen.Een paar jaar geleden,joodse dansgroep Chaveriem is tijdens een straatfeest in Hannover op het podium met stenen aangevallen.Onder het stenengooien riepen de jongeren: “Juden Raus”. Zes verdachten van 9 tot 19 jaar zijn aangehouden. 5 van de 6 zijn Islamitische immigranten…

In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis.Waar blijft scherpe veroordeling inzake deze openlijke Jodenhaat?…In de antisemitismemonitor 2011 lezen we dat het verbale geweld tegen joden stijgt. We lezen ook dat het lastigvallen van joodse mensen op straat toeneemt, het verdrievoudigde zelfs. We lezen verder dat het vandalisme tegen joodse doelen verdriedubbelde en ten slotte dat het aantal antisemitische vernielingen flink groeide. Discriminatie en geweld tegen joden hangt voor het grootste gedeelte samen met het mislukte project dat we de multiculturele samenleving noemen. Zo schreef de AIVD in 2004 al dat de toename van het antisemitisme onder middelbare scholieren toe te schrijven is aan islamitische jongeren. De oorzaak zou liggen in islamitische opvattingen van de leerlingen.Aan het onderzoek “Antisemitism Worldwide” blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit, ook het antisemitisme groeit. Ook lezen we dat veruit de meeste gewelddadige acties tegen joodse mensen en joodse instellingen gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond.In Parijs werd een Franse orthodox-Joodse dame van haar balkon gegooid, met daarbij de woorden “Allahoe akbar”. Geen Nederlandse krant heeft daarover bericht….De islam leert immers dat je als moslim geen vriendschap mag sluiten met joden en dat het de wens is van Allah dat joden worden gedood. Dit zijn de ideeën die wij terugvinden in de Koran en de Hadith, de basis van de islamitische levensbeschouwing…

Linkse hersenloze, werkloze en uitkeringtrekeende slopers,veranderden Hamburg in een oorlogszone…

Links geweld in Frankrik…Links kan gewoon niet hebben dat er ook andere meningen zijn en dus verstoren ze overal de boel maar.Omdat ze geen andere meningen dulden, alleen hun eigen opgedrongen mening en dat maakt links dus tot FASCISTEN…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

In de islam is de vrouw het grootste slachtoffer…

moslimavtekenWereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de ISLAM(betekent onderworpenheid aan de wil en woorden van Allah) en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks, genitale verminking, enz… De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom, een weinig positief mensbeeld. Vrouwen worden in de islam niet gelijk behandeld, niet als gelijke van de man gezien en hebben niet dezelfde rechten als een man. Sterker nog, ze worden onderdrukt, gesluierd en als bezit gezien. De islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor (“De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”/Koran – 4:34)… Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uit mogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag. (“Aan de vrouwen van de profeet – 1400 jaar geleden – werd bevolen om thuis te blijven en slechts vanachter een gordijn met mannen te praten”/Koran – 33:33, 53, 59)…

De Koran (een leidraad voor alle tijden en plaatsen) is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt: “En de mannen hebben een rang boven haar en Allah is machtig en wijs” (Koran 2:228)… “De getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard”(Koran – 3: 282)… “De vrouw kan minder argumenteren in discussies dan de man” (Koran – 43:18)…. “De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man” (Koran – 4:176)… “Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is” (Koran – 65:4)… “Moslimvrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ” (Koran – 2:221)… Dat is een van de discriminerende regels … “Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran – 2:223)… Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen…. Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader. Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.Verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord om de eer te redden van de familie… “Een vrouw mag alleen seksuele betrekkingen hebben met haar echtgenoot (wanneer hij dat wenst); de man mag betrekkingen hebben met een onbeperkt aantal vrouwen: vier echtgenoten en zoveel slavinnen als hij zich kan veroorloven (Koran – 23: 1-6 ; S. 70: 28-30; 6 4:3). Dat is tevens een gruwelijk onrecht tegenover miljoenen slavinnen, die zich natuurlijk niet konden verzetten tegen verkrachtingen door hun meesters… .. Mannen die goed doen voor Allah krijgen in de hemel maagden; wat de vrouw krijgt, lees je niet(“De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen”/Bukhari-7 62 126.)…

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka (een wandelende gevangenis). Islamitische meisjes dragen de hoofddoek niet vrijwillig. Het is duidelijk dat kinderen van twaalf niet in volle vrijheid voor hun sluier kiezen. Vrouwen die in traditionele islamitische milieus geen hoofddoek dragen, worden vaak verschrikkelijk veroordeeld door hun familie en omgeving (om nog maar te zwijgen in het Midden-Oosten waar hier lichamelijke straffen op staan). Een islamitische opvoeding traint kinderen niet in het vormen van een eigen oordeel, maar scherpt hen in dat de regels van de islam voor alle mensen en zeker voor alle moslims het beste zijn,ongeacht hun eigen oordeel. Het hele concept ‘vrijwilligheid’ is in de manier waarop islamitische meisjes opgevoed worden afwezig. Bovendien staan er forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer die de hoofddoek een goed idee vindt…

Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor hen is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”… “Arme vrouwen: de mannen hebben hen zo diep in het slijk geduwd dat hun voetafdruk nog op hun hoofd zichtbaar is (vandaar de hoofddoek) en zij zijn zo gewend geraakt aan die positie dat ze nu denken dat ze er uit eigen vrije wil vastzitten”, zegt de Marokkaans-Nederlandse schrijver Hafid Bouazza… Het dragen van een hoofddoek, nikab en boerka is een politieke handeling en geen spirituele. Spiritualiteit bestaat aan de binnenkant, niet de buitenkant. Voor de moslimfundamentalisten zijn de hoofddoek, de boerka en de nikab een politiek instrument dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen/niet-moslims omheint. De fundamentalisten willen hun veroverde gebied/enclave/ onder controle houden. Daarom willen zij die hoofddoek. De slag tussen het Westen en de islam is vooral een slag om de vrouw…

In West-Europa zien we vandaag de hoofddoekendracht razendsnel toenemen, maar ook de boerka en nikab zijn in opmars, en zelfs de zogenaamde ‘boerkini’. Nederland – zonder dat het land het bewust doorheeft – verliest de eigen culturele normen en waarden, en daarvoor in de plaats krijgt het normen en waarden die gelden in het heilige boek van de islam, de Koran…. De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen die zich verzetten tegen de westerse levenswijze. En de boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”… Het grootste deel van de moslimjeugd in Nederland krijgt van hun ongeletterde, onwetende ouders een traditionele opvoeding die het slechtste van de islam (discriminatie tegen vrouwen, homoseksuelen, atheïsten en joden) combineert met de tradities uit de onderdrukte en onderontwikkelde gebieden van herkomst (gedwongen huwelijken, vrouwen- en kindermishandeling, besnijdenis, eerwraak, etc.). De tweede en derde generatie moslims beschouwen dit mengsel van geloof en tradities uit de herkomstlanden van hun ouders – waar ze zich natuurlijk nooit zouden willen vestigen – als hun identiteit, te verkiezen boven de westerse normen en waarden. Daardoor botsen ze voortdurend met de Nederlandse samenleving… Een veel geciteerde uitspraak van Erdoğan in zijn tijd als burgemeester op een persconferentie is: “Tegelijkertijd seculier en moslim zijn, is niet mogelijk. Democratie is slechts de trein die wij nemen, totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen.”….

Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement, een afwijzing van onze moderne samenleving, de afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn. Zij maken duidelijk dat ze tot een andere bevolkingsgroep behoren, dat ze meerwaardig zijn en dat ze geen hoer zijn. Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden. Vrouwen met de hoofddoek geven dagelijks aan: “Ik ben beter dan jij”… De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen… Hoofddoeken of hijab passen niet in onze samenleving. En zeker niet in het onderwijs. Wanneer men dan toch vindt dat binnen een school in West -Europa iedereen zijn ‘identiteit’ extern mag uitdragen, dan moet dit ook kunnen voor een ‘punk’-, ‘gothic’- en allicht ook een extreem rechtse ‘skinhead’- identiteit. Is dat de goede weg? Kunnen kinderen dan naar school met een T-shirt met de woorden “Allah bestaat niet”? … De autoriteit van leerkrachten wordt betwist, omdat ze vrouwen zijn of zich niet bedekken. Vrouwelijke leerlingen weigeren hun examen door een mannelijke examinator te laten afnemen. Lessen over de Holocaust monden uit in antisemitische worstelpartijen.Bij EHBO-cursussen weigeren meisjes jongens te behandelen. In ziekenhuizen weigeren zwangere vrouwen door mannelijke verloskundigen te worden geholpen. Niet-islamitische artsen of rechters worden gewraakt. Ziekenhuisgangen worden als gebedsplek gebruikt. Op school worden lessen door leerlingen onderbroken om op de gang te gaan bidden. Plaatselijke supermarkten worden onder druk gezet om geen varkensproducten of alcohol meer te verkopen. Orthodoxe moslims eisen het einde van het gemengde zwemmen bij zwembaddirecties, enzovoort, enzovoort. De gedachte dat de tweede generatie de moslims, dat wil zeggen de kinderen uit migrantengezinnen die hier zijn geboren, vanzelfsprekend haar plek zouden vinden, is veel te naïef geweest….

De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese Joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie onmogelijk! Alle historische voorbeelden wijzen uit dat ze met hun islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of een ander volk geïntegreerd. De islam, zoals in de bronteksten weergegeven, hindert moslims in hun ontplooiing en in het harmonieus samenleven met niet-moslims… “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.“ (Koran/Soera 5: 54)… Er zijn twaalf verzen in de Koran die stellen dat een moslim nooit de echte vriend van een kafir/niet-moslim is… De meeste radicale islamieten streven naar een islamitische staat – een staat waarin wordt geleefd volgens de regels van de islam/sharia (het islamitische religieuze recht, is één van de belangrijkste bouwstenen van een islamitische staat)… De hele geschiedenis van de islamitische aanwezigheid in Europa draait rond pogingen om het continent te veroveren. Deze keer gebeurt de expansie via immigratie en een hoog geboortecijfer in plaats van gewapende strijd. De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen. Dankzij migratie werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. In Libanon was er maar één generatie nodig om een duidelijke christelijke meerderheid in een duidelijke moslimmeerderheid te veranderen. In Maleisië was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…Vijftig jaar geleden kozen de linkse partijen kozen ervoor om de welvaart te delen met de rest van de wereld. Uiteindelijk is dat helemaal doorgeslagen naar een soort uitverkoop van Nederland. In Europese steden bestaan nu enclaves (waar de moskee het middelpunt vormt), waarin de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen. Als er niets gebeurt, is Nederland over vijftig jaar een islamitisch land…

Terwijl het islamitisch terrorisme overal in de wereld om zich heen greep en veel slachtoffers maakte, hoopten we in Nederland dat dit onze tolerante ‘multiculturele samenleving’ bespaard zou blijven. Totdat de moord op Theo van Gogh de naïviteit van die hoop bewees. Een botsing tussen de orthodoxe islam en de westerse, democratische wereld lijkt onvermijdelijk. Verscheidene westerse leiders zijn ten slachtoffer gevallen van de islamitische propaganda, die de islam als een vredelievend geloof beschrijft. De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping)… Overal op deze aarde waar islamitisch geloof een andere godsdienst raakt, is oorlog. Terreuraanslagen door radicale moslims vormen bijna dagelijks een onderdeel van het nieuws. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Sommige westerlingen hebben beweerd dat het Westen geen problemen heeft met de islam, maar alleen met gewelddadige islamitische extremisten. Een veertienhonderdjarige geschiedenis toont aan dat het tegendeel waar is… ”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran -8:12)….“Dood dan de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.“ (Koran – 9:5)… “Bestrijd hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.“ (Koran – 9: 14)… ”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…. ”Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran – 60.4)… De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”… Toen Pim Fortuyn het probleem bijna 15 jaar geleden aangaf, werd hij als extreemrechts afgeschilderd door politiek en media. Nu wordt Wilders als de reïncarnatie van Hitler weggezet, maar intussen zijn diezelfde problemen van toen explosief gegroeid tot het verschrikkelijke monster van nu. De islamisering van NL/Europa zie ik als het grootste gevaar sinds WO II. En omdat wij tegenwoordig nergens meer een mening over kunnen hebben zonder te worden weggezet als een racist/homofoob/islamfoob etc., etc. en ik deze linkse terreur spuug zat ben, kan ik u dat vertellen zonder mij te hoeven schamen. Mijn stem gaat altijd naar de PVV! Ik ben een buitenlander … mijn stem gaat altijd naar PVV Dat is de enige partij diede islamisering van Nederland/Europa bestrijdt. Ik hoop dat bij de andere partijen eindelijk de ogen geopend worden voor het gevaar dat ons bedreigt. Een stem op elke andere partij is een stem op de ondergang van Nederland. Alle partijen buiten de PVV interesseert alleen eigen belang. De wereld gaat niet ten onder door mensen die kwaad doen, maar door diegenen die de andere kant opkijken. Verdiep je eens in de ISLAM, dan gaan wellicht je ogen open en zie je het grote gevaar dat onze toekomst ernstig bedreigt… Moslima (ook moslimmannen), bevrijd uzelf en verlaat de islam!…

In Frankrijk is veel beroering ontstaan na een korte documentaire in het journaal van de televisiezender France 2. Daarin is te zien hoe twee vrouwen worden behandeld in de publieke ruimte in buitenwijken van Parijs en Lyon waar voornamlijk moslims wonen. Ze lijken ongewenst….http://barneveldsekrant.nl/hart-ziel/islam-zeer-intolerant-215929

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Als u niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!

2016-14_06_Geuzenberg-MediumMoslims en de linkse kerk kunnen het niet verdragen dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noemen zij een belediging, islamofobie, racisme,om mensen de mond te snoeren en discussies te beëindigen. Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Het is niet het rechtse populisme van de jaren ’30 dat terug is, het is het demoniseren van de jaren ’30 dat terug is. Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat gecreëerd, waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen….

Heb je kritiek op het christendom, dan is dat vanzelfsprekend voor ze, maar op de islam schijnt een embargo te staan tegenwoordig (de term “islamofobie” is een holle frase, bedacht door islamisten en apologeten in het Westen om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken). In plaats van zijn recht op vrije meningsuiting te verdedigen, wordt Wilders gestraft vanwege het feit dat hij de strijd tussen de islamisering van het Westen en de noodzaak om de vrije wereld te beschermen bespreekbaar maakt. In plaats van dat men het recht van Wilders op zijn voorkeur voor de ware liberale waarden verdedigt, tracht men hem het zwijgen op te leggen en wordt hij beschouwd als een racistische islamofoob (waarom is dan kritiek op het christendom geen christianofobie?)… Wilders een fascist of nazi noemen, betekent: erop wijzen hoe gevaarlijk Wilders met zijn optreden is en wordt. Uit die waarschuwing vloeit dan een oproep voort om hem tegen te houden. Immers: ‘Dat Nooit Weer’. Precies dat waarschuwende van het woord, via de verwijzing naar een eerder fascisme, geeft het gebruik van het woord een extra lading, een extra scherpte… Dus, wie het niet eens is met de islamisering heet: extreemrechts. De PVV bestrijdt geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie, de islam. Deze partij heeft een nette website, waarop de partij behalve het partijprogramma ook alle Kamervragen en onderwerpen bespreekt die de politiek bezighouden. Nergens wordt er haat gezaaid jegens allochtonen!…

De heer Wilders (PVV): ,,Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. Toen ik de islam bekritiseerde, ben ik door sommige mensen met valse bedoelingen vals beschuldigd van het haten van mensen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, laat me duidelijk zeggen dat ik een ideologie, geen mensen, bekritiseer. Ik haat niet, noch wil ik een mens schaden. Ik verwerp volledig het gebruik van geweld. In feite is de belangrijkste reden waarom ik de islam verwerp zijn gewelddadige aard en het feit dat hij schadelijk is voor mensen, met inbegrip van zijn eigen aanhangers, met wie we medelijden moeten hebben in plaats van te haten en die wij moeten helpen om zich te bevrijden van het kwade monster dat de islam is.“…

De islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Deze ideologie is radicaal, fundamenteel, eenkennig, haatdragend, intolerant en ons als minderwaardig bestempelt. Dat zegt niets over ‘de moslim’, maar des te meer over het gevaar van de islam… Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, Joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar… Een “geloof” dat gebaseerd is op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede op het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims, is geen geloof van vrede en liefde…

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zegt (op een andere manier) waar Geert Wilders al jaren voor waarschuwt (voor de sluipende islamisering van Nederland/Europa, die met name in de grote steden van Noord- en West-Europa is te zien):..,,Het westen moet zich beter weren tegen de islam. Je moet vaststellen dat van de miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal is. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam. Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken, terwijl nooit massale mobilisatie van moslims tegen alle terreur op gang komt. Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45% als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Linkse kranten als de “Tageszeitung” en “Neues Deutschland” noemden mij zonder wederhoor ‘die racistische professor’. In de denkwereld van mijn tegenstanders ben je ‘fout’ als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie, omdat je daarmee rechtspopulisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen. Er zit ook een klassenaspect aan: als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een tokkie: kwaadwillend en dom,“ zei Ruud Koopmans in een interview met Algemeen Dagblad. Gelukkig zijn er nog mensen zoals professor Koopmans, die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa…

De massa-immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaatsgevonden, is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, ze is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Voor de linkse partijen zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen. Mensen snappen niet waarom we zoveel mensen binnenlaten. Gelukszoekers (kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen. Syriërs die naar Noord-Europa komen, zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen. Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten, dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden. Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan (3000 kilometer te reizen) om de oorlog te ontvluchten. Als bij ons een burgeroorlog uitbreekt, vluchten we toch ook niet naar pakweg Estland of Kazachstan? Nee, we gaan dan naar België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk.Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan, is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Het wordt tijd om de emotionele chantage, waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat, te stoppen…Maar,hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. In sommige wijken van onze grote steden zijn al getto’s gevormd waar de islamisering langzaam maar zeker oprukt.Er wordt bewust gekozen voor een groeiende schaduwsamenleving, die zich ver boven de Europese samenleving, haar wetgeving, normen en waarden verheven acht („Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” – Koran- 5:51)… Er zijn eind jaren ’70 van de vorige eeuw bootladingen Vietnamezen opgevangen. Waar zijn ze? Totaal opgegaan in de maatschappij. Helemaal geïntegreerd, je hoort of leest er nooit iets van. En zo hoort het. Maar, in de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam en de sharia.Er is een algemeen idee dat de moslim superieur is aan iedereen die een andere religie of helemaal geen religie aanhangt. Vanuit de islam wordt, geheel onterecht, op enigszins denigrerende wijze gesproken over ‘de ongelovige'(niet-moslims). Daardoor trekken bepaalde/gelovige moslims de conclusie, dat een ‘ongelovige’ een minderwaardig mens is en ook zo behandeld dient te worden. Het feit alleen al dat het woord ‘ongelovige’ in de islam gebruikt wordt als scheldwoord, zegt al genoeg… JIHAD-ideologie heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie… Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, hij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is. Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan…

Er zijn twee soorten fascisten: fascisten en antifascisten. Als je extreemrechts bent, dan ben je een gevaar voor de rechtsstaat, als je extreemlinks bent alleen maar extreemlinks. Terwijl de combinatie links en fascisme overbekend is. De grootste massamoordenaars aller tijden, Mao, Stalin, Pol Pot en Hitler waren allen socialisten. Mussolini had ook een links verleden: in 1912 was hij zelfs hoofdredacteur van het marxistisch blad Avanti! Maar wat kan het de gemiddelde Nederlander schelen? Zij zitten met een zak chips op de bank te kijken naar de linkse propagandakanalen 1, 2 en 3…Laat je dus niet van de wijs brengen door linkse onderzoekers, die een rechts politicus via het etiket ’extreem’ tot een duivel willen maken… Het is simpelweg onjuist om te beweren dat het fascisme en nationaalsocialisme rechtse ideologieën zouden zijn. Beide ideologieën voldoen aan geen enkel criterium om als rechts te kunnen worden bestempeld. Zowel het nationaalsocialisme als het fascisme zijn vormen van het socialisme, een ideologie die over het algemeen weer wel wordt beschouwd als links. Het staat zelfs in de naam van de ideologie vermeld: nationaal-SOCIALISME…

Antifa kun je wel fascistisch noemen, terwijl ze zich als anti-fascisten presenteren.Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Vandaag, decennia later, krijgt de grote staatsman gelijk…Fascisme is terug. En het noemt zich Antifa.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.Dus,extreem links blijkt gevaarlijker dan extreem rechts. Allebei is verfoeilijk, alleen extreem links wordt hier getolereerd en gezien als idealistisch.Links is progressief en staat open voor alle denkbeelden: rechts is intolerant, agressief en gevaarlijk.Dat is het beeld dat ons decennia voor is gehouden, voor is geschoteld.Maar,overal waar “antifascisten” en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade. De ravage die links-extremisten aanrichtten in Hamburg, heeft ervoor gezorgd dat Duitse politici anders kijken naar de aanpak van ultralinkse demonstranten. Zij moeten op dezelfde manier worden behandeld als rechts-extremisten.De Duitse minister van Justitie Heiko Maas noemde hen “asociale zware criminelen”, die onder meer “pogingen tot moord pleegden” in de straten van de stad.Als rechts dat zou doen is de wereld te klein…De antifascisten komen nooit in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur.De mohammedaanse invloed in de antifa-beweging zo sterk, dat er nooit wordt geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Brussel,enz… interesseert ze geen lor…Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En de linkse “elite” moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist…STOP de islamisering van Nederland/Europa!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

Radicaal-links is helemaal terug…

De echte extremisten…Linkse betogers slopen Hamburg: 160 agenten gewond.Geweld was niet alleen gericht tegen de politie, maar ook tegen onschuldige winkeliers, wiens winkels geplunderd werden, en omstanders die te dicht bij kwamen of de gebeurtenissen aan het filmen waren…Linkse terroristen half Hamburg in de as hebben gelegd…..

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Geert Wilders: “De Koran zaait haat, ik niet”…

wilders-anp-verzetsspray_0PVV-leider Geert Wilders beschouwt de islam als een totalitaire ideologie, waarvan de aanhangers erop uit zijn de wereld te veroveren en overal de Sharia in te voeren: “In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Ondanks de grote gevolgen van de economische crisis is de islam het grootste probleem van Nederland. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en werken mee aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië. De islam ziet eruit als een religie, maar hij is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie die je niet mag verlaten. Hij is een totalitaire ideologie, die een hele maatschappij wil overheersen en vormgeven. Het woord “islam” betekent “domineren, overheersen”. Hij is een gewelddadige ideologie, net zoals het communisme en het fascisme. Des te minder islam hier is, hoe beter…

In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië!… Nu al barst het in ons land van wijken waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz… Schilderswijk, Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, noem maar op. Daar slaan ze de heipalen van het kalifaat. Daar staat de islamitische staat in de steigers waar bijna niemand meer durft te komen. Wijk na wijk, straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd…

Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. De politici, die de islam in hun land hebben verwelkomd, hebben ook schuld. Uit politieke correctheid hebben zij bewust een oogje dichtgeknepen voor de islam. Zij hebben geweigerd om zich te verdiepen in zijn ware aard. Ze weigeren te erkennen dat het allemaal in de Koran staat: de toestemming om Joden en christenen (soera 9:29) te doden, om niet-moslims te terroriseren (08:12), de opdracht om oorlog te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims (9: 123) en om de hele wereld te onderwerpen aan Allah (9:33)… In plaats van zich te verdiepen in de islam hebben zij de grenzen van hun land opengesteld voor massa-immigratie en hebben zij asielzoekers toegelaten, ondanks het feit dat ISIS had aangekondigd terroristen als asielzoekers naar het Westen te sturen… Om aanslagen te voorkomen en ervoor te zorgen dat Nederland weer vrij wordt, dat journalisten vrij kunnen schrijven, dat cartoonisten vrij kunnen publiceren, dat vrouwen, homoseksuelen en alle anderen vrij kunnen leven in dit land, hebben wij één ding nodig: minder islam. Dus geen islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische scholen meer. Het is tijd voor onze eigen cultuur en ons eigen erfgoed…

We moeten de grenzen sluiten voor nog meer islam,voor immigranten uit islamitische landen en geen asielzoekers meer toelaten. Voer grensbewaking in. Wat je moet doen op het moment dat je een probleem hebt, is dat je eerst de kraan dichtdraait. Wanneer je een lek hebt, draai je eerst de kraan dicht voordat je gaat dweilen. Wanneer je gaat dweilen met de kraan open, is dat meestal niet zo effectief. Dus eerst moet de kraan dicht. Sluit de grenzen voor mensen uit islamitische landen en ga controleren. Ook geen asielzoekers meer naar Nederland; daar hebben we er genoeg van. We hebben gezien dat daarbij terroristen meekomen. Terroristen opereren internationaal. Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat ze worden gearresteerd in Rotterdam, Düsseldorf, Brussel,Parijs,… ze reizen gewoon rond… Militairen zijn er niet om de veiligheid in het buitenland te waarborgen, maar om de veiligheid in Nederland te waarborgen. Dus ik zeg het volgende: beman alle grensposten weer, alle 400. Zet die 40.000 daarvoor in. Laat desnoods het leger ook tussen de grensposten patrouilleren. Gebruik daar drones voor en alle moderne middelen die er zijn. En houd iedereen die je niet in ons land binnen wilt hebben tegen met een controle. Je houdt de grens dus dicht voor iedereen zonder verblijfsvergunning, voor iedere terrorist, voor iedere asielzoeker. Voor iedereen die je niet in Nederland wilt hebben, gaat de grens potdicht”, zei Geert Wilders…

Decennialang heeft de Europese politieke elite de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia, criminaliteit en armoede. Iedereen die kritisch was tegenover dit beleid werd weggezet als extremist en racist. Dus,als u niet openstaat om meer jihad en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist. Kranten en politici in heel Europa karakteriseren Wilders onophoudelijk als een gevaarlijke man en een rechtse stokebrand. Soms noemen ze hem een ‘fascist’…

Zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook islamofoben of moslimhaters? De islam haten, is niet de moslims haten. De islam is geen ras noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme. Veel mensen weten wat de verschrikkelijke islam is, maar ze willen niet stemmen op de PVV en Wilders, omdat ze denken dat hij een extremist is, een fascist die haat zaait. Wegens die onzinnige mening hebben we nog steeds een groot probleem met de islam, de islamisering en het islamitisch terrorisme in Europa. Bedankt, niet-PVV-stemmers!…Extreem rechts is 100 % rechts en dat is anarchisme. De anarchisten schaffen de complete overheid af. Extreem links is 100 % links en dat is communisme. De communisten schaffen het complete bedrijfsleven af (nationalisatie). Daar is bij Wilders en de PVV partij geen sprake van.Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen…

“Ik heb niets tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Wel heb ik een probleem met de islam en het is mijn recht als volksvertegenwoordiger en burger daar wat over te zeggen. Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck. En niemand zal mij de mond snoeren. Geen moslimterrorist met doodsbedreigingen, geen Officier van Justitie met onzinaanklachten en geen rechter met welk vonnis dan ook. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb en niemand pakt me die af. Bovendien heb ik niets verkeerds gezegd, maar de waarheid gesproken en dat zal ik altijd blijven doen, ook over Marokkanen. Wat er ook gebeurt”, zei Wilders.

Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil, is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen (geen ‘ras’ zijn), Fransen, Polen of Syriërs. Het is een voorstel tot immigratiebeperking. Hij wilde minder Marokkanen wegens hun hun gedrag. Hij spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit en wijkproblematiek onder Marokkanen. Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen. Oud-politicus Tofik Dibi vindt het prima dat zijn moeder in de tram opstaat als er Joden naast haar komen zitten, hoe discriminerend is dat? Of tegen rapper Appa, die Joden omschrijft als “hebberige hyena’s die uit zijn op ons geld en bloed” heeft NIEMAND aangifte gedaan. Toen in 2002 Rob Oudkerk (PvdA) zei “kut-Marokkanen”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Toen in 2011 Diederik Samson (PvdA) zei “Marokkanen hebben een monopolie op geweld”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Nu Geert Wilders de vraag stelt of we (criminele) Marokkanen het land uit willen hebben, staat ineens iedereen op z’n achterste benen en roept “DISCRIMINATIE”… Rapper Ismo wordt vrijgesproken wegens de uitspraak de Joden meer te haten dan de nazi´s…belachelijk! Europa en Nederland staan aan de vooravond van een burgeroorlog. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij, waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen…Wakker worden! 

“Christenen die in ons islamitische kalifaat willen leven, geven we de kans om zich tot de islam te bekeren. Wanneer zij dat niet accepteren kunnen ze een speciale belasting betalen, zoals de Koran oproept. Wie ook hiermee niet akkoord gaat, zal gedood moeten worden,” aldus Abu Abdula vanuit de shariarechtbank in het gebied waarin de terroristen van de Islamitische Staat (IS) heersen….

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Islam streeft niet naar vrede, maar naar oorlog/terror/de onderwerping!

Is de islam een “religie” van vrede? De moslims beantwoorden dit bevestigend, maar dat moet ons Westerse mensen niet geruststellen, totdat wij weten wat zij hiermee bedoelen…Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Maar,moslims zien vrede als het einde van het Westen.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het islamitische idee van vrede, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven.Dus,de islam krijgt geen vrede door vrede(vredesakkoorden), maar door oorlog/terror…

Vrede of een wapenstilstand met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk.Zo noemde terrorist Yasser Arafat(Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding, of in opdracht van Arafat!) voor eigen gehoor zijn ondertekening van de Oslo-akkoorden een list, die de vernietiging van Israël dichterbij bracht.Een bestand als tactisch maneuver dus. Geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar.Elk tussenakkoord is slechts een rustpauze, die hen de kans geeft om haar wonden te likken, zich opnieuw te bewapenen en over te gaan naar de volgende fase in de strijd/Jihad…Al eeuwen worden moslims onderwezen dat zij een superieure religie hebben, boven het Jodendom of het Christendom, en dus alle recht hebben deze groepen te onderdrukken.De nationale geboorte van Israël in 1948 heeft deze claim van superioriteit uitgedaagd in een gebied wat eeuwenlang onder de Sharia wetten lag. Voor veel moslims is dit een slag in hun gezicht en dit geeft reden tot een breder Arabische verwerping van het bestaan van Israël.Iran, dat niet aan Israël grenst, de Joodse staat wil vernietigen!Ontvoeringen, gijzelingen, vliegtuigkapingen, zelfmoordaanslagen, raketten en sinds kort de tunnels en de auto’s, die willekeurige passanten overrijden: het is allemaal gericht tegen burgers van Israël.Het ultieme streven van Hamas is niet alleen de totale vernietiging van de Joodse staat, maar ook het helpen realiseren van de wereldwijde dominantie van de islam…

De islam is meer dan een religie. Het is ook een staat,een totalitaire politieke ideologie, die er naar streeft om alle regeringsystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40).Daartoe zijn twee middelen: het bekeringswerk en Jihad(betekent oorlog tegen niet-moslims:„Vechten is U geboden”/Koran- 2:216…„Grijpt hen en doodt hen waar je hen ook vindt”/Koran -4:89… „Bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen”/Koran- 9:36)…Jihad zorgde dat de islam in de eerste honderd jaar van zijn bestaan een gebied veroverde van Marokko tot Pakistan…Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een…Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie.Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.De Hindoe beschaving van vandaag is de helft van wat het vroeger was. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

De islamisering van West-Europa is in volle gang.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De Koran verbiedt vriendschap met ongelovigen/niet-moslims:„O gij gelovigen! Neemt joden noch christenen als vrienden.”(Koran-5:51)…„Gelovigen! Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.”(Koran-3:118)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…Bij de opmars van de islam, speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia juist wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag….Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!

Het is voor iedereen zichtbaar dat overal, waar geweld is of aanslagen worden gepleegd, de islam er meestal bij betrokken is.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen.En wie islam zaait, zal jihad oogsten!De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen….Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling.De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. Zonder een specifiek stelsel van ideeën, een ideologie, bestaat het islamitische terrorisme niet…En om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Dus,ISLAM terrorisme kan alleen geëlimineerd worden, als Islam zelf uitgeschakeld wordt!…Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…

De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan…(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. „Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen” (Koran- 98:6)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Doodt de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”(Koran- 9:5)…„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)….„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd(„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”/Koran -4, vers 95)…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.Mohammed zelf “spande zich in op de weg van Allah” door geweld aan te wenden tegen de ongelovigen/niet-moslims.Hij vocht in veldslagen, liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes,meer dan 50 staten worden veroverd(dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd)!…Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM! …Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar! Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). …

„De naam ’gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het” (Recep Tayyip Erdoğan)…

Wie islam zaait, zal jihad oogsten!…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju!

986815_islamska-drzava-is-islamisti_ls-sIslam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: Dar el salam – kuću mira, i Dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu i zahvaljujuci krstaškim ratovima, uspela odbraniti od najezde ISLAMA!…Dok većina ljudi mir vidi kao odsutstvo rata, Islam rat vidi kao sredstvo postizanja mira.Kad islamisti govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj ideologiji. Teroristi ništa drugo ne žele do mir, koji može nastupiti samo onda kada njihove žrtve prihvate njihovu vlast.Džihadista je tako borac za mir(ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama).Uzrok terora ili rata nisu oni,već nemuslimani, koji odbijaju njihovu supremaciju.Tek kad celi svet bude podčinjen ISLAM-u,na šerijatskim principima,onda tek nastaje trajni mir-ustvari pakao!…

Islam kao „politička ideologija“ reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako Islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema, kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su: “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama,” ili: “žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.Znači,može i nasilno! Žena u islamu mora da pribavi četiri muška svedoka, da bi dokazala svoju optužbu da je silovana! Pojedini delovi Kurana dozvoljavaju mužu i ohrabruju ga da udari svoju ženu u slučaju da sumnja da mu je žena nepokorna i nelojalna…

Kada muslimani postanu većina u jednoj zemlji, oni onda menjaju zakone i uvode šerijatsko pravo. To je Alija Izetbegović hteo u BiH, stvoriti državu, koja će, u potpunsti biti bazirana na šerijatskim principima!Alijina odbojnost prema bilo kakvom konceptu građanstva i zapadnog koncepta nacije započinje još u doba njegovog članstva u organizaciji Mladi muslimani(pronacističke frakcije, koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije), uoči i tokom Drugog svjetskog rata….Izetbegovićeva je Stranka demokratske akcije 1990. u potpunosti preuzela nasljeđe mladomuslimanske ideologije, prema kojoj je svako „ko od sebe gura ono što islam uči, bezbožnik i bludnik, s kojom treba izaći na kraj i prema kojoj će se kada ustreba upotrijebiti sila ,ne štedeći protivnika”….U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5…„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)…Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Alija Izbetbegović je u samom početku imao već 60.000 bojovnika pod oružjem, kada u Skupštini BiH Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Danas Bakir Izetbegović želi da realizuje šerijatsku državu u BiH, što je zagovarao i njegov otac Alija. Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Glavni problem, kako za muslimane tako i za ostali svet, jeste nasilna poruka Kurana(mentalno programerska knjiga).Podsticaji Kurana vernicima da pokoravaju ili ubijaju nevernike/nemuslimane, da im plene imovinu, da im porobljavaju žene i decu, direktni su i otvoreni, a plodovi vidljivi kroz vekove.Dobro nam je poznata istorija krvavih muslimanskih i turskih pohoda. U Kuranu čitamo:..“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)…“Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha“(Kuran-60:4)…Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15…“Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.“(Kuran-48, 29)…”O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.”(Kuran- 9, 123)…“Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.“(Kuran-9, 29)… “Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.“(Kuran- 9, 5)…“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.“(Kuran-2, 217)…“Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.“(Kuran-2, 216)…“Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.“(Kuran-9, 39) …“Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.“(Kuran-4. 95.) …Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,jer oni koji ratuju, dobijaju nagradu, za razliku od onih miroljubivih!…“Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.“(Kuran- 5. 33)… “Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.“(Kuran-2. 228.)…“Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.“(Kuran- 2,223)…Dame i gospodo:pa šta je sve ovo? Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?…LUDILO!…

Oni malobrojni miroljubivi stihovi u Kuranu nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu…Ne postoji radikalni islam. To je obična besmislica koja se proširila svetom. Postoji samo islam,kako Erdogan kaže. Teroristi, koje svi nazivaju radikalnim, u suštini sve što rade, čine u ime islama.Radikalni muslimani nisu izmislili novu religiju, to je ista religija…Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): “Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“…Milioni muškaraca, žena i dece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se danas ubijaju.Muhamed u Kuranu navodi:“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od od ubijanja!“(Kuran-2. 217.)…

Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Muhamed je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza, što se navodi u Kuranu.“ Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dječacima koji su dostigli pubertet odsjeće glava. Onda je prorok podijelio imovinu, žene, i djecu Jevrejskog plemena Qurayza među muslimanima.”(Tabari VIII, stranica 38)…”Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek”, izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad…Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji veruju drugačije. Istinska vera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosečanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju…Muslimani su prve žrtve ISLAM-a i zato je oslobođenje muslimana od njihove političke religije/ideologije, najbolja usluga koja može da im bude pružena.Mnogi muslimani žele napustiti ISLAM,ali im je to vrlo teško da to učine, jer se boje osvete od određenih grupa unutar muslimanske zajednice.“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika.“(Kuran- 4: 88) …Užas!…

Španski mediji pišu da je MOUSSA OUKABIR, koji je vozio kombi kojim je u Barceloni ubijeno 13 osoba i ozleđeno njih više od stotinu, prije dvije godine na društvenim mrežama objavljivao svakakve poruke u kojima je pozivao na ubijanje “nevjernika”-nemuslimana. Tako je na društvenoj mreži Kiwi, upitan šta bi učinio kada bi bio apsolutni vladar sveta, kazao: “Ubio bih sve nevjernike i ostavio samo muslimane da nastave širiti vjeru”…Najmlađa žrtva napada u Barceloni je trogodišnja devojčica, a još jedna šestogodišnja devojčica u teškom je stanju u bolnici…

Sve dok petrodolari podržavaju tumačenja zasnovana na idealima džihada, terora, glavarine, harača i potčinjavanja nevernika, ostali svet mora da ima hrabrosti da ovu religiju/ideologiju rata nazove njenim pravim imenom…

„Ubijajte ih na bilo koji način. Ako nemate vatrenog i hladnog oružja, kradite automobile i gazite ih, a Alah će vas nagraditi rajem, jer su hrišćani Alahovi neprijatelji, koje trebamo izbrisati s lice zemlje“, glasila je jedna od zadnjih poruka koju je vođa terorističke organizacije Islamske države kalif Abu Bakr Al-Baghdadi uputio svojim pristašama u evropskim zemljama….

Posted in Uncategorized | 1 Comment

ISLAM is een mondiaal probleem, al 1400 jaar!

4201919PVV-leider Geert Wilders zegt:“In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen, die wil overheersen en onderwerpen en die uit is op de vernietiging van onze westerse beschaving. De islam moet worden teruggedrongen als Nederland over tien jaar à dertig jaar nog wil bestaan. Elk jaar neemt de invloed van de islam toe. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken. Hele wijken worden islamitisch. Dezelfde ontwikkeling is in heel West-Europa te zien.Ze dragen onze paspoorten, maar ze horen niet bij ons. Ze spugen op onze identiteit en gedragen zich als veroveraars. We hebben aanslag na aanslag in Europa, gepleegd door personen die zich beroepen op de Koran, die “Allahu akbar!” roepen. Als wij in Europa de afgelopen decennia niet massa’s hiernaartoe hadden gehaald, dan hadden we geen geweld gehad op ons continent.”…

De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt(‘De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran -12:40…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’ /Koran-18:26).En om de bevolking van Europa over te halen de massale immigratie uit de moslimwereld toe te staan, was het nodig om het publiek er van te overtuigen dat de islam een religie van vrede is. Om dit te doen, was het noodzakelijk om de islamitische geschriften verkeerd voor te stellen, te liegen over het soort maatschappij dat de islam creëert en de wrede onderdrukking die er het gevolg van is te verbergen. Alleen door deze façade te vervolmaken, kan de moslimimmigratie naar het Westen doorgaan. Alles wat de werkelijke prijs van leven onder de invloed van de islam kan laten zien, moet worden onderdrukt. De waarheid is de vijand.We mogen geen kritiek of de waarheid geven op de islam, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Deze tirannieke politieke religie beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische Sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur(„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”/Koran- 8:12….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.”/Koran -9:29)…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Op een enkele, overigens net zo trieste, uitzondering na is het laatste wat de slachtoffers horen voordat ze de dood in worden gejaagd, het luidkeels gekrijs van “Allahoe akbar!”En als u ziet wat er in de landen om ons heen gebeurt en wat op de website van de AIVD staat, namelijk dat we in Nederland inmiddels ook duizenden sympathisanten hebben en honderden jihadisten- dat was een paar geleden echt niet zo- denk ik, dat het een kwestie van tijd is voordat er hier ook wat gebeurt.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Elke aanslag confronteert ons met een ideologie, die gelooft dat de eindfase van een eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden.Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de islam.Het islamitische extremisme is niet dat het geweld veroorzaakt, maar de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke islam!Vrede is alleen mogelijk na een onderwerping onder islamitische heerschappij en islamitisch recht.Zolang de sharia niet heerst, kan er geen vrede zijn…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.’…

De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst,die heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is, en dat die oorlog nog immer voortduurt.Als je je verdiept in de islam, zul je zien dat slechts 5% inderdaad een godsdienstig deel van de islam is en dat het voor de rest vooral “wetten, wetten, wetten” is.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven.Moslims zijn niet toegestaan om te integreren; zij moeten volgens de teksten in de Koran domineren.De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen.En nog minder van de atheïst of de goddeloze. “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”/Koran- 5:81…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”/Koran -4:101… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran- 60.4.)…

Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld.De opvatting dat de islam inherent gewelddadig, dwang opleggend, hardvochtig, jihad-georiënteerd, slavernij- intolerantie- en ongelijkheid promotend is, en dat deze tradionele en realistische interpretatie niet hervormd kan worden moeten daarentegen islam-realisme worden genoemd.Je hoeft geen islamwetenschapper te zijn om te zien hoe slecht de islam zich verhoudt tot Westerse vrijheden op het gebied van meningsuiting, geloof, zelfontplooiing, seksualiteit en scheiding van kerk en staat. Wie niet wil dat die Westerse verworvenheden worden gecompromitteerd, kan moeilijk een toekomst zien (of wensen) voor de islam in het westen.Er is nooit een islamitisch land geweest, waar moslims en niet-moslims op gelijke wijze worden berechtigd.Elk onderdeel van de Kafir/niet-moslims/-cultuur is een belediging voor Allah…Het is hoog tijd dat we met elkaar de politieke islam benoemen, isoleren en ontmantelen.We moeten alle immigratie uit islamitische landen stoppen(er is al meer dan genoeg islam in onze landen).Als we dat niet doen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.Het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen dat de gevaren van de islam voor onze samenleving in kaart worden gebracht.. ..Vrijheid of islam, er is geen middenweg!…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

De hoofddoek, nikab en boerka: een teken van voortschrijdende islamisering!

UTRECHT-GEZICHTSSLUIER-GELIJKE BEHANDELINGIslam is geen religie, maar een ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming die de politieke waarheid moet verbergen. Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers: kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking, enz, enz… Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man (Koran- 4, 176). Vrouwen die verkracht worden, moeten daarvoor vier getuigen kunnen leveren; zo niet, dan dreigen zij vervolgd te worden voor overspel… De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (Koran- 4, 34)…

Door de hele geschiedenis van de islam heen is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledingvoorschriften niet opvolgen (80 stokslagen in Iran of zwavelzuur in Algerije,…)… De hoofddoek is helaas niet alleen een teken van onderdrukking. Ze is ook een territoriale claim. In Europa zien we vandaag vooral de hoofddoekendracht razendsnel toenemen, maar ook de boerka en nikab zijn in opmars. Voor de moslimfundamentalisten zijn de hoofddoek, de boerka en de nikab een politiek instrument dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen/niet-moslims omheint. Daarom willen zij die hoofddoek. Wanneer moslima’s in een westers land openlijk hun hoofddoek en sluier dragen, komt dit neer op een luide prediking. Het is een proclamatie van geleidelijke islamisering, die duidelijk maakt dat de veelgeroemde scheiding van kerk en staat op haar einde loopt. Op die manier spelen de moslima’s een grote rol in een proces, waarbij de sharia op steeds meer deelgebieden van de samenleving van toepassing wordt verklaard…

Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken.Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”….Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit, dat de islam is de facto in oorlog is met de wereld, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren, en daarbij flink wordt geholpen door linkse politieke, economische en culturele “elites”…De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen, die zich verzetten tegen de westerse levenswijze.En de boodschap, die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

Uit onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans bleek vorig jaar, dat het dragen van een hoofddoek de belangrijkste voorspeller voor moslimfundamentalisme is.Pushing the limits, een modus operandi van de islamisten: het begint met een onschuldig hoofddoekje en eindigt met het kruislings afhakken van hand en voet… Ik begrijp niet dat iemand een kledingvoorschrift, dat vrouwen per definitie discrimineert, verdedigt onder het mom van de strijd voor vrouwenrechten.Ik krijg een raar gevoel als ik iemand in boerka of met de hoofddoek voorbij zie lopen. Het straalt geen vrijheid uit, maar gevangenschap. Het is een lopende gevangenis… Als de islam zo graag waardering en respect wil hebben binnen andere landen en gebieden, moet hij zijn handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag belijden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling…Na decennia van islamisering gaat het niet meer om het recht om uit het keurslijf te breken, maar om het ‘recht’ om terug het keurslijf in te gaan. Als we stoppen we met het bestrijden van de boerka en de hoofddoek, dan kunnen we stoppen met de emancipatie van de islamitische vrouw.Mijn hoop is dat iedere moslima hetzelfde doet met dat onzalige stuk stof, als wat de Dolle Mina’s vroeger deden met de bh: uittrekken en in brand steken.In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de prive-sfeer… Weg met de hoofddoek en boerka.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…Wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid. ..De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij….

Wie weigert, wordt met geweld gedwongen zich te bedekken. De boerka bedekt daarna de blauwe plekken wel…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Het is moeilijk om je een ander toekomstscenario voor te stellen voor Europa dan dat van een burgeroorlog of islamisering!

jihad_europa.jpg-- De expansie van de islam is een feit in bijna alle werelddelen, ook in Europa. Het is de hoogste tijd dat er gezond verstand komt en dat er regeringsleiders opstaan tegen wat de moslimleiders noemen ‘DE VREDIGE INVASIE/VEROVERING’ van Europa. De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken. Wat ze in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren niet alleen de wereld kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hijzelf veroverde Medina door de methode van immigratie….

„ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië. De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische poging tot verovering van Europa. Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam, werd veroverd. Waarom dan ook niet Europa?… Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen. Naast een demografische is er ook een culturele islamisering waarmee West-Europa geconfronteerd wordt. Door de islamitische massa-immigratie bevinden zich in West-Europa nu al honderden islamitische No-Go-Zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones. Londen en andere steden in Engeland hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. In deze steden worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen die geen sluier dragen worden bedreigd (en erger), en bezoeken van ambtenaren, zoals dat van oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid, worden geïnterrumpeerd: “Hoe durf je naar een moslimgebied te komen?” Steden, waarin ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze veranderd in een moslimland! Wij, de inwoners van Europa, kijken lijdzaam toe hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken.Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Bij de opmars van de islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun politieke geloof/ideologie. Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims. Hun gebedshuizen zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag… Maar, hoeveel kerken mogen wij bouwen op het Arabisch schiereiland? Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Dus, stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat!…

De hoofddoek(net zoals de boerka en de nikab), is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze.Dat is een teken van voortschrijdende islamisering. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” …De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

De hoofddoek, net zoals de boerka en de nikab zijn ook symbolen van onderdrukking van de vrouwen en hoort dan ook niet thuis in onze Europese samenleving, waar de gelijkheid tussen man en vrouw een verworven recht is. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als inferieur en onrein. De Koran rechtvaardigt ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. (Koran-4:34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”) Zo is het erfrecht en getuigenrecht van de vrouw de helft waar van dat van de man. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden. Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”) Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen. Moslima’s, val van je “geloof” af!…

Terwijl het islamitisch terrorisme overal op de wereld om zich heen greep en veel slachtoffers maakte, hoopten we in Nederland dat dit onze tolerante ‘multiculturele samenleving’ bespaard zou blijven. Totdat de moord op Theo van Gogh de naïviteit van die hoop bewees. Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden,gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. Van de meeste aanslagen die in Europa zijn gepleegd, zijn de daders jongeren die hier zijn geboren en getogen en zich afzetten tegen het land. Deze aanslagen in Europa zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de Islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering….Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren en 60 miljoen mensen werden vermoord!..

In de Koran staan meer dan TWEEHONDERD verzen die moslims oproepen tot de ‘heilige oorlog’, om anderen te vermoorden, te martelen, de vingers af te hakken, te bedriegen, tehaten, enz…,zodat de islam de complete macht krijgt over de hele aarde: „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is” (Koran2:98)… Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…enz., enz., enz … VERSCHRIKKELIJK!…En de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.In het Christendom wordt geweld in het Oude Testament/Bijbel als een historisch feit onderwezen, niet als voorschrift voor nu, omdat dit volledig irrelevant geworden is voor het Nieuwe Verbond zoals Jezus Christus dit leerde. Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend…

De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…Als de explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog. De afgelopen jaren heeft een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) …

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…De gewelddadige JIHAD(een militaire missie/kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”(Koran 2.193)… Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden…http://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

Nederlandse kindertjes, die zich onderwerpen aan Allah(het woord islam betekent onderwerping of overgave aan Allah)…VERSCHRIKKELIJK!…De islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil.Dat is niet zozeer een religie, maar vooral een politieke ideologie en wel een zeer gewelddadige.Dat is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…..

Posted in Uncategorized | 6 Comments