Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de ISLAM

VIDEO: Iraanse vrouwen doen hoofddoek af uit protestDe islam is een gewelddadige, imperialistische,totalitaire ideologie met een religieus randje.De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith,en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims;een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door voorschriften, die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving.De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad(oorlog inde naam van Allah tegen niet-moslims),legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijk waardigheid van man en vrouw….

De islamitische wereld is doordrenkt van vrouwonvriendelijkheid.Dat er in de Koran tal van teksten aan te wijzen zijn die onderdrukking van vrouwen op z’n minst lijken te legitimeren, valt lastig te negeren.Zo keurt de koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4): een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (S 65, 4). Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1).Verkrachting binnen het huwelijk bestaat niet, aangezien onbeperkte seksuele toegang tot zijn vrouwen is toegestaan. Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282).  De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176).  De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34). Op geloofsafval staat de doodstraf ( S 9, 11-12; en hadiths bij Bukhari en Abu Dawud). Overspel wordt volgens de sharia op veel plaatsen gestraft met steniging...

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.Een hoofddoek heeft niets met vrijheid van godsdienst te maken, wel met vrouwendiscriminatie en onverdraagzaamheid.De hele geschiedenis van de islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.De hoofddoek is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn – en het streven naar die gelijkheid is de grondslag van de democratie.Het dragen van de hoofddoek is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving, dat is toch duidelijk genoeg, mensen die onze samenleving niet aanvaarden horen hier niet thuis.Als ze het hier niet leuk vinden, dan zijn er genoeg landen waar ze wel hun gang mogen gaan.Er staat nergens in de Koran dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.Mag ik dan morgen de helm van mijn bromfiets ophouden? Laten we alsjeblieft inzien, dat mensen die het dragen van de hoofddoek prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken….

Het gebruiken van de nikab boerka en hoofddoek is om de militante islam te verspreiden.Voor de moslimfundamentalisten is dat een politiek instrument, dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen omhein.De slag om de hoofddoek, nikab en boerka is een sterke aanwijzing, dat de fundamentalisten hun gebied willen afbakenen en vrouwen onder controle willen houden.Een vrouwelijke Algerijnse minister zei ooit dat de hoofddoek ‘de vlag is die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten, om het door hen veroverde gebied beter te markeren’…

„Moslimmannen menen dat vrouwen zonder hijab straffeloos tot seksuele onderdanigheid kunt dwingen,’zegt Darya Safai Iraans-Belgische tandarts…’Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.De Keulse politie sprak over Arabische en Noord-Afrikaanse migranten, later ook over asielzoekers. Moeten we dan voortaan ieder contact met mensen van die afkomst mijden, wellicht zelfs met alle mensen die een moslimachtergrond hebben?Installeren we zo geen nieuw soort apartheid, ten koste van een grote gemeenschap vredelievende mensen die de openlijke aanrandingen even sterk haat en verwerpt als hun ‘autochtone’ medeburgers? ”- vertelt Darya …„Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren,”zei journalist Brenda Stoter.En zolang we niet massaal tegen deze politieke ideologie optreden, blijven de moslimvrouwen de gevangene van hun echtgenoot en de Islam… https://zlj13051967.files.wordpress.com/2016/08/279f1-groot.jpg?w=640 Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De autoriteit van leerkrachten wordt betwist omdat ze vrouwen zijn of zich niet bedekken. Vrouwelijke leerlingen weigeren hun examen door een mannelijke examinator te laten afnemen.Op school worden lessen door leerlingen onderbroken om op de gang te gaan bidden. Lessen over de holocaust monden uit in antisemitische worstelpartijen. Bij EHBO-cursussen weigeren meisjes jongens te behandelen. In ziekenhuizen weigeren zwangere vrouwen door mannelijke verloskundigen te worden geholpen. Niet-islamitische artsen of rechters worden gewroken. Ziekenhuisgangen worden als gebedsplek gebruikt. Plaatselijke supermarkten worden onder druk gezet om geen varkensprodukten of alcohol meer te verkopen. Orthodoxe moslims eisen het einde van het gemengde zwemmen bij zwembaddirecties. Enzovoort, enzovoort…Ieder schoolhoofd dat goedkeurt dat een leerlinge niet deelneemt aan gemengde activiteiten als zwemmen, sport, muziekles of schoolreisjes omdat haar ouders ertegen zijn, maakt een knieval voor vrouwendiscriminatie…Europa is zwanger van de islam. Op een dag zal Europa bevallen van een islamitische staat…

Video-Nederlandse schoolklas knielt voor islam…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Er moet een einde komen aan de duizendjarige tirannie van de ISLAM!

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/hzcxhk5a8aqp_wd1280.jpg/islamitische-staat-claimt-aanslag-boulevard-van-nice.jpg“We” hebben in 1975 een HELE grote fout gemaakt.Het Westen importeerde en masse de meest conservatieve, expansionistische en agressieve politieke religie op aarde. Een politieke religie, die in niets lijkt op ons moderne seculiere christendom, maar die met zijn groeiende, extreemrechtse politieke ideolgie, het islamisme, de derde aanval op onze democratie binnen een eeuw vormt. Een aanval die gezien immigratie en demografische ontwikkelingen wellicht zal kunnen bereiken wat communisme en fascisme niet is gelukt: een einde maken aan de democratische rechtsstaat…

In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving.De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd….

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten, dat de islam een allesomvattende totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze politieke religie als volgt: „De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek van aard is.De islam brengt godsdienst, politiek, wetgeving en je prive-leven bij elkaar en bepaalt hoe het daarin gesteld is. Zo bepaalt dus de godsdienst de wetten van het land; zowel de regels die gehoorzaamd dienen te worden, de verboden die geëerbiedigd dienen te worden als de straffen die op overtredingen staan. De godsdienst beheerst het gehele leven in de islamitische staat. Zo beleeft de islamiet dat het land aan Allah onderworpen is en dat ieder gehoorzaamheid aan Allah verschuldigd is…

Veel mensen en politici kennen de ware aard en de echte bedoelingen van de islam niet.De islamieten komen naar Europa en tonen na verloop van tijd hun ware aard.Ze eisen hun recht op om hun eigen godsdienstige gebouwen te mogen hebben en zorgen ervoor dat het aantal islamieten stijgt. Een grote aantal islamieten kijken zelfs uit naar de dag, dat ze in de meerderheid zijn in ons land en langs democratische weg Nederland onder de paraplu van de islam kunnen brengen.In alle Europese steden groeien nu moslim-enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Over dertig tot veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk (Rijsel-Roubaix-Tourcoing) tot Rotterdam één islamitische enclave zijn….

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):”Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.”….

Zogenaamde ‘gematigde’ moslims(lees: zwijgende) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren als de zogenaamde ‘radicale’ varianten.Overal waar de islam een aanzienlijk machtsblok vormt, worden Joden, Christenen, Boeddhisten of Hindoes in de laatste decennia steeds meer gediscrimineerd, geïntimideerd en weggejaagd. De negatieve houding jegens andersgelovigen wordt ook wettelijk vastgelegd. Zo is in Egypte inmiddels wettelijk bepaald dat de president geen Christen of andere niet-mohammedaan mag zijn. In Algerije geldt sinds 2006 een gevangenisstraf van minstens twee jaar voor wie probeert een mohammedaan te bekeren tot een ander geloof. In Iran zijn inmiddels daadwerkelijk Christenen opgehangen, omdat zij hun geloof wilden uitdragen.Veel Europeanen maken zich terecht zorgen over de massale volksverhuizing vanuit Afrika evenals het Midden-Oosten en vertrouwen niet langer blindelings op hun wereldvreemde en incompetente leiders…

We staan aan het begin van een etnisch-religieuze burgeroorlog, met de toekomst van Europa als inzet. De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk! Veel Europese politici en mensen dromen van een humanistische ”euro-islam”, met daarbij het humanistische christendom als voorbeeld.Vanuit islamitische hoek wordt er geregeld betoogd, dat er maar één islam is, en dat het niet wenselijk is dat die zich aanpast aan een cultuur.En er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.FEIT:Sinds 1400 jaar, zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!Dus,er komt geen Europese islam, maar een geïslamiseerd Europa.We moeten laten zien dat het helemaal niet zo heerlijk is in het kalifaat. En dat de vrijheid van een democratie wel fijn is. Een open samenleving waarin je helemaal jezelf mag zijn. Zonder dat de overheid of wie dan ook daar iets over te zeggen heeft. Dat is het heel erg waard om te verdedigen.Een democratie die weigert zich te verdedigen, verdient te verdwijnen!Wakker worden Europa!…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!….imageBijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Je kan geen nieuwsprogramma zien zonder geweld door Islam aanhangers, ook de kranten staan er bol van ze zaaien dood en verderf! De wereldwijde jihad is al aan de gang zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Islam is in een permanente staat van oorlog met niet-moslims, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.We moeten ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.Ons continent is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen:Amsterdam, 2 november 200:Theo van Gogh wordt vermoord in de Linnaeusstraat in Amsterdam. De dader Mohammed Bouyeri schiet hem dood en snijdt zijn keel door….Londen, 7 juli 2005:Er worden vier bomaanslagen gepleegd op een bus en een aantal metrostations. Er komen 52 mensen om en er raken meer dan 700 mensen gewond….Toulouse, 19 maart 2012:Mohamed Merah schiet bij een joodse school in Toulouse een rabbijn en drie kinderen dood….In het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 met 4 slachtoffers… In Parijs op 7-9 januari 2015 kwamen 17 mensen om in terroristisch geweld (12 bij Charlie Hebdo, 1 politieagente en 4 gijzelaars in een joodse winkel)…Op 14-15 februari 2015 vermoordde een IS-sympathisant in Kopenhagen twee mensen: een filmmaker en een bewaker van een Joodse synagoog…Bij de aanslagen in Parijs in november 2015, kwamen 130 mensen om het leven… Brussel is 22 maart 2016 opgeschrikt door een aanslag op luchthaven Zaventem en een op metrostation Maalbeek.Er zijn daarbij 32 doden en 300 gewonden gevallen…Nice, 14 juli 2016:Bij een aanslag met een vrachtwagen op de Promenade des Anglais in Nice vallen ten minste 84 doden en tientallen gewonden…26 juli 2016:Twee mannen, met messen bewapend, vallen tijdens een dienst een kerk binnen in het Franse Saint-Étienne-du-Rouvray. De daders zouden loyaal zijn geweest aan Islamitische Staat. Ze snijden de keel door van de priester en verwonden nog iemand zwaar. …In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen….

Wanneer gaan we hier realiseren dat er een (eenzijdig verklaarde) oorlog gaande is? Wanneer gaan onze verkozen leiders ingrijpen? Wanneer gaan de gewone mensen stoppen met doen alsof er niks aan de hand is?…De islam is vanaf zijn ontstaan door de hele geschiedenis heen een militante ideologie geweest, die van alle systemen het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De waarheid over de islam is lelijk. Het is zo lelijk dat niemand ernaar wil kijken…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!

https://i2.wp.com/metronieuws.tcdn.nl/field/image/62ddb6add7a6241a8b4098fa26086183-1424512772.jpgShabir Burhani,student bestuurskunde in Leiden, van Afghaanse komaf,in een interview zegt:”We moeten de islam in Europa in zijn geheel accepteren, niet aanpassen aan de tijdgeest. De sharia hoort erbij, de jihad en de islamitische staat ook. De Profeet is het voorbeeld. Dertien jaar heeft hij vreedzame dawa gedaan in Mekka, toen is hij uitgeweken naar Medina, waar hij de islamitische staat opgericht heeft. Dat moet ook ons doel zijn.Hier en nu, met moslims als minderheid in Europa, ben ik voorstander van dawa. Net als de Profeet in Mekka, toen hij nog geen militaire macht had om zich te verdedigen tegen ongelovigen. Maar er is ook een tweede methode, de jihad.Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld. Soms is jammer genoeg geweld nodig. ‘ ….

“Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft in Islamitische verklaring: “Er kan noch vrede, noch co-existentie bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische politieke en sociale instellingen.De islamitische beweging moet de macht grijpen wanneer zij in een morele en getalsmatig voldoende sterke positie is om het haar mogelijk te maken de niet-islamitische overheid omver te werpen.”…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”…

De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Twee maal trachtte de islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam.Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de islam…

Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn in Dar al-Islam, staat centraal in de islam.Als moslims nooit waren gaan wonen in een niet-islamitisch land, was de islam nooit verder gekomen dan Mekka en Medina.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen.Veel moslim gemeenschappen in West-Europa leven volkomen afgescheiden van de rest van de maatschappij en er ontstaan situaties zoals wij die slechts kennen bij de Taliban of de ISIS.De grote steden van Europa zijn de eerste plekken waar we kunnen zien, wat er gebeurt, als moslims in de meerderheid zijn.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. En als we op onze politiekers moeten rekenen, worden we allemaal afgeslacht in ons eigen huis……

Integratie van moslims in een niet-moslim samenleving (zij spreken van kafirs = ongelovigen/niet-moslims) is voor hen zowel verwerpelijk als onmogelijk.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Deze politieke ideologie baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk. De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ …

Integratie is een overgang tot een betere samenleving.Dus,immigranten moeten de taal leren, zich aanpassen en het gedrag overnemen van de heersende cultuur.Integratie betekent niet dat je cultuur en gebouwen uit eigen land meeneemt, maar dat men zich aanpast in en aan het land waarin men zich gaat vestigen.Alle immigranten/asielzoekers zijn vrijwillig in Nederland omdat ze iets van Nederland willen. Ze willen veiligheid, een vrijere samenleving, betere behandeling van vrouwen, beter onderwijs en betere zorg, uitkeringen als ze niet kunnen/willen werken, noem het maar op. Het minste dat je dan kan verwachten van deze mensen, is dat ze zich aanpassen.Maar,moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken…

De islamitische cultuur is onverenigbaar met alle van de beste aspecten van de Europese beschaving. Geen enkele vorm van de islam zoals deze vandaag bestaat hoort thuis in een westers land.Islam is tegen vrijheid en vrijheid van meningsuiting, tegen alcohol, homo’s, lesbiennes, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, armen en rijken. Tegen democratie, tegen mensenrechten, tegen wetenschap, tegen vriendschap tussen vrouwen en mannen buiten het huwelijk, alles is bepaald en al geregeld door Allah in de koran.De ‘gematigde islam’ is niet meer dan een Westers verzinsel.In deze wereld bestaat slechts een islam.Er is geen Europese islam, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar één koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.’… ‘De islam is de islam!’ reageerde de Turkse premier Erdogan woedend toen journalisten hem onlangs vroegen of hij een voorstander was van de ‘gematigde’ islam.Zolang er islamisten zijn die de koran beschouwen als een niet te veranderen en letterlijk na te volgen goddelijke openbaring en onfeilbare bron van alle levensregels, is er een zeer ernstig probleem…

De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!Overal waar de islam bestaat, is ze een vulkaan, die tijden lang rustig blijft, maar op een dag uitbarst.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.We gaan barre tijden tegemoet van erop of eronder, dankzij linkse regeringen, die hun burgers verkwanseld hebben omwille van olie-afspraken met de Arabische wereld 40 jaar geleden.Wij zijn momenteel geschiedenis aan het schrijven: de val van de Westerse wereld.Wakker worden Europa! De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank……

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Turkse coup was georganiseert door Sultan Erdoğan

Turkse coup was een false flag,een goed geregisseerde show,zodat Erdoğan totale macht kan grijpen.De gelijkenis met de Rijksdagbrand in 1933, door Hitler in scene gezet om politieke tegenstanders uit te schakelen, is opmerkelijk.Een mooie dag voor Erdogan en een hele zwartedag voor de toekomst van de Turkse democratie.Volgens Gülen is het goed mogelijk dat Erdogan de hele coup in scène heeft gezet, om zo zijn eigen macht te kunnen vergroten.Ook de Dani Rodrik, een Turkse econoom en expert internationale ontwikkelingen aan de universiteit van Harvard, denkt in die richting. Verschillende politici van Turkse afkomst hebben gereageerd op de couppoging in Turkije. Volgens het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgöz bestaat de kans dat de Turkse president Erdoğan de couppoging zelf in scene heeft gezet.Door het leger de schuld te geven kan Erdogan zijn macht laten groeien, aldus Yesilgöz. Deze staatsgreep geeft hem het excuus om het leger eindelijk te zuiveren. Dat wil hij al heel lang.‘De opstand is een godsgeschenk, omdat het ons een reden geeft om het leger te zuiveren,’zei Erdoğan in een televisietoespraak….

Meestal worden tijdens een coup ook als eerste de president en hoge regeringslieden vastgezet, en dat is hier niet gebeurd.Er is nooit geprobeerd om Erdogan, die op hotel zat, gevangen te nemen.En tijdens de staatsgreep, hadden straaljagerpiloten die betrokken waren bij de coup het vliegtuig van president Recep Tayyip Erdogan in het vizier. Waarom zij niet schoten?Een oud-officier zegt tegen persbureau Reuters dat minstens twee F-16’s het vliegtuig van Erdoğan, en de twee straaljagers die hem moesten beschermen, ‘lastig vielen’. ‘Ze hielden die vliegtuigen in het vizier. Waarom ze niet afvuurden is een mysterie.’…

Elk leger doet bij een couppoging allereerst het veroveren van radio- en Tv-stations.Maar de meeste tv-kanalen operationeel bleven, toen de staatsgreep zich ontplooide.En nog de lijst met 2750 rechters, die opgepakt moesten worden, lag al klaar.Vind jij de amateuristische manier waarop de Turkse legertop de coup-poging vorm gaf, iets voor een club topofficieren? Sommige soldaten vertelden tijdens hun verhoor, dat ze helemaal niet bekend waren dat ze met een coup bezig zouden zijn geweest. Hen was door commandanten verteld, dat ze deelnamen aan militaire manoeuvres. Sommige vertelden, dat ze pas begrepen dat het een couppoging was, nadat ze burgers op de tanks hadden zien klimmen.’Plotseling zien we overal de moellahs als leider van bendes die militairen mishandelen en zelfs doden….

De republiek van Kemal Atatürk dreigt een onderdeel van de geschiedenisboeken te worden.Erdoğan heeft een heerlijk excuus om nu zijn gewenste zuivering door te voeren, op alle vlakken in de samenleving. De dictatuur is daarmee compleet…”Democratie is als een bus, waar je uitstapt, als je je bestemming hebt bereikt.”-zegt hij.De winnaar van de mislukte militaire coup zijn Erdoğan en zijn partij.Een voordeel van deze coup, het is duidelijk waar het volk staat, achter Erdoğan en dus achter een streng islamitisch Turkije, dus kunnen wat mij betreft de gesprekken over toetreding tot Europa per direct gestaakt worden…

Turkije is al jaren de grootste bondgenoot van hun belangrijkste terreurorganisaties: de Moslim Broederschap, Hamas, Al-Nusra en ISIS.Erdoğan steunt IS met als enige bedoeling landen zoals Irak en Syrië volledig te destabiliseren om ze daarna onder de Turkse (soenitische) invloedssfeer te brengen.Jhadisten werden in Turkse ziekenhuizen verzorgd en verpleegd om terug te kunnen keren naar Syrië en daar verder te vechten.En de zelfmoordaanslag in Istanboel was een waarschuwing van de IS aan het adres van Erdoğan, dat een koerswijziging grote gevolgen zal hebben.Intussen gaat Erdogan door met het vernietigen van de Koerdische steden in het zuid oosten. Hij gebruikt zware wapens en chemicaliën. Journalisten die bewijzen leveren dat Erdogan wapens levert aan het terroristische Al Nusra front worden voor jaren achter de tralies gezet. Ze zouden staatsgeheimen hebben onthuld….

In het hele land hangt een sfeer van intimidatie en geweld.Hij laat tegenstanders oppakken, neemt kranten die niet gunstig over hem schrijven hardhandig over en bouwt links en rechts protserige paleizen alsof hij een sultan is.De erfenis van Kemal Atatürk, de stichter van de moderne Turkse republiek, wordt verkwanseld en te grabbel gegooid.De strenge islamitische regels die hij probeert op te leggen ondermijnen het seculiere karakter van de staat.De AKP regering is druk bezig om af te rekenen met het secularisme en Erdoğan heeft min of meer openlijk aangekondigd een fascistische islamistische dictatuur te willen stichten, naar het voorbeeld van Hitlers Duitsland.Ze hebben een hekel aan Joden, Israël en het Westen….

Turkije profiteert schaamteloos van de miljoenen vluchtelingen.Syrische vluchtelingenkinderen worden in Turkije massaal aan het werk gezet.Minstens een half miljoen Syrische kinderen in Turkije gaan niet naar school. Een van de oorzaken is dat zij moeten werken om te overleven…De EU heeft Turkije geld gegeven en een heel scala aan andersoortige toezeggingen gedaan, maar Erdoğans woord blijkt helemaal niets waard te zijn.Nog steeds grote aantallen migranten dagelijks de oversteek vanuit Turkije naar Europa. Dit betekent dat het tijd is voor Europa om a) de banden met Turkije volledig af te snijden en b) om de grenzen nu echt te sluiten. Stuur alle boten met vluchtelingen gewoon terug naar Turkije; laat Erdoğan deze mensen maar opvangen.De islamisering van ons continent gaat onverminderd in hoog tempo door, ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de Europeanen dat helemaal niet wil…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

OVO JE PRAVA ISTINA O SREBRENICI: Ne dajte da vas lažu!

https://i1.wp.com/www.tarzanija.com/wp-content/uploads/2015/07/holivud-i-srbi-karikatura_620x0.jpg
Prema mnogim svedočenjima, sudbina Srebrenice je odlučena još u aprilu 1993. godine, a to tvrde i sami muslimani/Bošnjaci, a dogovor je pao između tadašnjeg predsednika SAD, Bila Klintona i Alije Izetbegovića, predsednika Predsedništva BiH. Klinton je, kako je potvrdio i Izetbegović, obećao vojnu intervenciju ukoliko Srbi uđu u Srebrenicu i izvrše pokolj 5.000 muslimana…

Izmišljeni genocid u Srebrenici bio je najveći trijumf pranja mozgova u pogledu ratova protiv Srba.Nesporno je da su se u Srebrenici dogodili zločini. Međutim, u Srebrenici nije bilo genocida, što je dokazao i Institut za ratnu dokumentaciju Holandije navodeći da u vrhu politike i vojske RS nije bilo planiranja zločina, a najveći broj stradalih bili su pripadnici 28. muslimanske divizije u toku proboja.Na 292. sednici predsedništva BiH održane 11. avgusta 1995. godine Alija je rekao sledeće:“Cifra ubijenih u Srebrenici je verovatno oko tri hiljade, ona se spominje od prvog dana” – rekao je Izetbegović kojeg je u svom izlaganju prekinuo Haris Silajdžić, rečima: “Ostatak bi mogao biti u logorima”…..

U knjizi “Srebenica-agresija, otpor, izdaja, genocid”, štampanoj u Sarajevu, autor Nijaz Mašić navodi da je na ratištima oko Srebrenice prije 1995. godine poginulo oko 1.500 muslimanskih vojnika. I oni se vode kao “žrtve genocida“. Samir Avdić iz Bratunca, jedan od saboraca Nasera Orića, u svom pisanom svjedočanstvu o zločinima koje su počinili muslimani iz Srebrenice, tvrdi da se među imenima navodnih žrtava genocida nalaze i imena najmanje 800, a vjerovatno i svih 1.200, Srebreničana koji su ubijeni u međusobnim obračunima. To tvrdi i Ibran Mustafić, predsjednik ratne vlade Srebrenice. U izveštaju Glavnog štaba Armije BiH o padu Srebrenice koji je parlamentu Federacije BIH dostavljen 1996.godine navodi se da je u julu 1995.godine u borbama protiv VRS poginulo 2.300 muslimanskih boraca. I oni su na spisku „žrtava genocida“. Prostim sabiranjem dobije se 5.000 poginulih u borbama i međumuslimanskim obračunima.Kad se sa spiska „7.000 žrtava genocida“ skinu i Srebreničani koji su za četiri ratne godine umrli prirodnom smrću i oni koji su i danas živi i zdravi,kako tvrdi Mirsad Tokaća,a njih je oko 500, dođe se do nekoliko stotina, najviše 1.000 streljanih muslimanskih vojnika….

NIKO i NIKADA nije vršio istragu,kako i na koji način su muslimani izgubili živote u Srebrenici! DNK tehnologija je neupotrebljiva za određivanje uzroka i vremena smrti, što su ključne kategorije u kriminalističkoj istrazi ovakve vrste. DNK služi jedino za identifikaciju posmrtnih ostataka ili da omogući reasocijaciju delova tela iste osobe….Utvrđivanje uzroka smrti ekshumiranih tela se od ’96 nalazi u rukama dve organizacije: KOMISIJA ZA NESTALA LICA BiH(osnivać vlada ratnog predsednika Izetbegovića)i ICMP čijeg direktora postavlja Stejt department.Od početka pa do danas srpskim i međunarodnim nezavisnim forenzičkim stručnjacima nije omogućen pristup ispitivanju.Zbog čega?Čak ni optuženi nemaju pristup podacima.Svaka mogučnost nezavisne provere je isključena.Ovu činjenicu je potvrdio i svedok H.tužilaštva Ričard Rajt….

Izetbegovićeve i Orićeve snage snage iz Srebrenice stalno su upadale u srpska sela oko Srebrenice, Bratunca, Milića, Skelana i Zvornika, ubijajući sve što stignu, pljačkajući i paleći srpsku imovinu, a zarobljene su mučili, masakrirali, odsecali im glave i pokazivali u Srebrenici.Zarobljenom Anđelku Miladinoviću iz Ježestice, pred majkom Savkom, odsekli su glavu, zavezali je za vozilo i odvezli u Srebrenicu, o čemu postoje fotografije, a Slavku su nakon zlostavljanja takođe zaklali, sa još nekoliko civila.Zlikovac Kemal Mehmedović Kemo je više puta pronosio odsečene srpske glave po Srebrenici.Janko Savić, sveštenik iz Kravice, je bio strahovito mučen. Njegovo telo nađeno je bez ruku i nogu, sa izvađenim očima. Ubijen je i postavljen na zemlju, a ispred njega su postavljeni fildžani, kao da pije kafu. Zabeležen je i slučaj da su Nenada Rankića pekli na ražnju.Najmlađa žrtva, Vladimir Gajić, imao je samo četiri godine, a Novica Bogićević četrnaest, dok su među žrtvama i Vladimir Stojanović od 78, Risto Popović 73, a najstarija žrtva Mara Božić je imala 84 godine.Niko nije odgovarao za ova zlodela,jer imaju zaštitu međunarodne zajednice i tribunala u Hagu….

Ugledni Holandski Institut za ratna istraživanja ( NIOD ) 2002. godine podneo je holandskom parlamentu iscrpan izveštaj o Srebrenici gde se , između ostalog , nalazi i sledeća konstatacija: ” Muslimanski borci iz Srebrenice napali su ukupno 79 srpska mesta na područjima Srebrenice i Bratunca.Mnogi od tih napada po svojoj prirodi bili su krvavi. Na primer, žrtvama su prerezani grkljani, bili su napadani vilama ili zapaljivani. Procenjuje se da je u ovim napadima pobijeno ili usmrćeno između 1.000 i 1.200 Srba, dok je njih oko 3.000 ranjeno. ” …Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima.UBICE SRPSKE DECE,ŽENA I STARACA OKO SREBRENICE,NE MOGU NIKAKO BITI ŽRTVE,NEGO SAMO ZLOČINCI!…

Tvrde da su svi eshumirani u Srebrenici redom muslimani!A gde su tu poginuli Srbi? Verovatno su po kostima zaključili ko je Hrvat, ko Srbin, a ko musliman?! Broj muslimana ubijenih u poslednjoj bici za Srebrenicu,- kako je rekao Đžonatan Ruper, bivši reporter BBC-a, meri se stotinama a ne hiljadama.„Štaviše, broj ubijenih muslimana verovatno nije veći od broja Srba koje je u Srebrenici i njenoj okolini u prethodnim godinama ubio Naser Orić sa svojim predatorskim bandama,”rekao je Ruper.”Srebrenica je bila brutalni čin osvete,ratni zločin, ali ne i genocid”,tvrdi bečki dnevnik “Standard/26. mart 2016/….”Brutalni osvetnički akt ne spada u kategoriju genocida,koji označava posebne namere uništavanja jedne nacionalne, etničke, rasne ili verske zajednice”,navodi ovaj list.Šejh Imran Husein, ugledni islamski teolog i filozof, naveo je u poruci muslimanima u čitavom regionu Balkana, da zločin koji se dogodio u Srebrenici nije genocid..

Spomen-kompleks u Potočarima ne predstavlja spomenik žrtvama Srebrenice, već svim muslimanima u BiH. Na centralnom spomeniku u Potočarima, crno na belo piše, da su tu sahranjeni poginuli i umrli muslimani iz najmanje 13 opština!…

Zvanična priča o Srebrenici je „na aparatima za veštačko disanje“ i u nju više niko ne veruje – ni njeni promoteri u BiH, ni strani faktori koji tu priču iz sopstvene računice i dalje politički i medijski podržavaju.Srebrenica je neophodna da opravda bombardovanje osiromašenim uranijumom Srbije i srpskih položaja u BiH. Ali, i da sakrije činjenicu da je bosanski rat zapaljen više spolja nego iznutra.Srebrenica služi da se Srbi pred svetom prikažu kao narod zločinaca, koji je pokušao da ponovi Holokaust. Pripisati Srbima genocid znači udariti u same temelje Republike Srpske, koja bi u tom slučaju bila proglašena genocidnom tvorevinom i – lakše ukinuta.Muslimanima u BiH i dalje odgovara pozicija žrtve, jer time lakše ostvaruju ciljeve unitarizaciji BiH, u kojoj će imati dominantu ulogu.Insistiranje na suživot sa narodom koji te mrzi je teška robija!…

U ovom dokumentu, predsednik SO Srebrenica, Salihović Fahrudin, obaveštava svoje vlasti u Sarajevu i Tuzli o broju stanovnika u Srebrenici. On iznosi da u tom istočno – bosanskom gradu ( danas Republika Srpska ) živi nešto više od 37 hiljada stanovnika. Međutim, on takođe napominje da ovaj dokument ne bi trebalo da bude prezentovan međunarodnim organizacijama, jer su one obaveštene da u toj enklavi živi oko 45 hiljada stanovnika.Ovaj dokument je prezentovan i u Hagu na suđenju Radivoju Miletiću.Ovo  dokazuje da su srebreničke vlasti izmislile oko 8 hiljada stanovnika Srebrenice, koji nikada nisu postojali…Na osnovu činjenica do kojih su došli istražitelji Haškog tribunala, sudija tog suda Patriša Vald zaključila je da je u julu 1995. godine u Srebrenici bilo oko 37. 000 muslimana.U avgustu 1995. godine aktivisti Svetske zdravstvene organizacije u Tuzli registrovali su 35.632 izbeglice iz Srebrenice…

Crvenom krstu je prijaviljeno NESTANAK 10.000 muslimana.Ispostavilo se da su 2.000 prijava duplikati, dok se čak 5.000 prijava odnosilo na lica koja su Srebrenicu napustila pre jula 1995. godine…

Da su Mladić, Karadžić, srpski vojni komandanti i političari u julu 1995. godine hteli da unište muslimane u Srebrenici oni bi prvo uništili njihov životno najvitalniji i reproduktivni deo – žene i decu.Oni ne samo da ih nisu uništili, već su Mladićevi vojnici sve muslimanke, njihovu decu i muškarce koji nisu bili vojnici organizovano, autobusima i kamionima, prevezli do Tuzle i Kladnja, na teritoriju pod kontrolom muslimanske vlade u Sarajevu. Na taj način spašeno je više od 20.000 muslimana…

Žepa se iz cele ove iskonstruisane Srebreničke priče na volšeban način izgubila jer je tamo zarobljeno oko 1500 vojnika sa bogatim arsenalom oružja. Svi oni bezbedno prebačeni preko Drine u Srbiju, kasnije u BiH, a da nikome ni dlaka sa glave nije falila. Pre nago što su vraćeni u BiH te zarobljene vojnike su u Srbiji obišle brojne “humanitarne ekspedicije”, među kojima i gospođa Ogata, kako bi se uverile u korektan tretman prema zarobljenicima. Zato se Žepa nigde i ne spominje jer može biti jak dokaz kako se srpska vojska ponašala u tom sukobu…

Međunarodni tribunal u Hagu nije instrument pravde, već produžena ruka NATO-a, stvoren da služi njegovim ciljevima u ratovima na Balkanu, što je u brojnim prilikama i uradio. Glavna uloga mu je da u središte interesovanja stavi, satanizuje i osudi Srbe, koji su i bili meta NATO-a.Ni međunarodno pravo, ni Povelja UN ne nude pravnu osnovu po kojoj bi se dobio mandat za uvođenje kaznenih tribunala.To znači da Haški tribunal nema zakonsku osnovu.Generalna skupština UN, koja ima ovu vrstu nadležnosti, nijednom nije odlučivala o osnivanju Tribunala,kojeg finasira Sorošova fondacija,Rokfeler i razne fondacije iz raznih islamskih zemalja.Kada je Džejmi Šej, tadašnji portparol NATO, 2000. godine upitan za mogučnost da se Alijansa nađe pred sudom, on je odgovorio da su zemlje članice NATO formirale Haški sud, da su platile za njega i da su odgovorne za njegovo funkcionisanje i njegovu delatnost. Drugim rečima, Haški sud je igračka članica NATO-a….

Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dečiji koncetracioni logori u Nezavisnoj državi Hrvatskoj

Pod zaštitom nacističkih okupatora, u Zagrebu je pre tačno 72 godine, 10. aprila 1941, proglašena takozvana “Nezavisna Država Hrvatska”, pod vodstvom Ante Pavelića, koji je predvodio hrvatski ustaški pokret.NDH je u jednom nadmašila naciste – bila je jedina država koja je imala posebne logore za decu – Sisku, Jasenovcu, Jastrebarskom, Staroj Gradiški i Metajni na Pagu.U istoriji ljudske rase, nikada nije zabeleženo postojanje logora za ubijanje dece! Ministar pravde NDH Milovan Žanić 2. juna 1941. u Novoj Gradiški izneo je nacionalni program Pavelićeve države: “Nova država, naša zemlja je samo za Hrvate i ni za koga drugog. Nema puteva, nema načina koje mi Hrvati nećemo da upotrebimo da našu zemlju učinimo zaista našom i da je počistimo od pravoslavnih Srba.”…

U NDH su, prema do sada istraženim podacima od aprila 1941. godine do maja 1945. živote izgubila 74.762 deteta mlađa od 14 godina. Među njima je bilo 14.528 mališana koji su evidentirani kao žrtve rata. Nad 60.234 dece u NDH izvršen je najteži oblik genocida.Srpska i jevrejska deca su izgladnjivana i ubijana, samo zato što su im roditelji bili Jevreji ili Srbi.Maks Luburić je posle rata na suđenju rekao da su dečje grobnice u Donjoj Gradini danima posle ukopavanja žrtava disale. Krv je ispod vrila!Tamo je postojalo i postrojenje za proizvodnju sapuna od ljudskog mesa, koje se sastojalo od 12 kazana, separatora, koje je konstruisao inženjer Rozenberg….

Deca, ta nežna bića, bila su ostavljana bez odeće, spavala su na golom podu, bila su izgladnjavana i mučena žedu, razboljevala su se od šarlaha, tifusa i dezinterije. Ona su bila živi kosturi iz kojih su, od krvavog proliva, visila creva. Nisu imala snage niti da idu, niti da plaču i umirala su u velikim grupama, ili su bivala ugušena gasom.Kako su se ustaški zločinci sadistički iživljavali nad decom pokazuje zapis sa svedočenja Ljube Vranješa, logoraša iz Jasenovca: „Jedna žena držala je na grudima dijete staro možda šest mjeseci. Naišli su Ljubo Miloš i Ante Vrban. Miloš se obratio ženi:

— Molim vas, da li bi ga dozvolili meni?

Uzeo je dijete i počeo govoriti kako je lijepo. Onda se okrenuo Anti Vrbanu i komandovao:

— Na gotovs!

Vrban je izvadio kamu, a Ljubo Miloš je bacio dijete u vazduh i ono je palo na isukani Vrbanov nož. Majka je vrisnula i potrčala prema {28} djetetu, ali ju je Ljubo Miloš presreo, zgrabio za kosu i zaklao. Onda se Ljubo Miloš okrenuo prema meni i upitao:

— Da li si nešto vidio i čuo?

Rekao sam da ništa nisam vidio. Miloš je onda viknuo da se gubim na posao i ja sam se brzo udaljio, preneražen i prestrašen.

Na suđenju Ljubi Milošu, jednom od najkrvavijih komandanata jasenovačkog logora, 13. jula 1948, jedno od pitanja sudije bilo je:

— Šta se radilo i kako se postupalo sa djecom?

— Ona su takođe likvidirana na isti način kao i odrasli,“rekao je Miloš….

Jedan od najmostruoznijih događaja, čak i kada su u pitanju ustaše, desio se u školi u Šargovcu,u blizini Banja Luke. Ustaše, predvođene fratarom Tomislavom Filipovićem,zvani SOTONA, ušle su u učionicu,a Filipović od učiteljice tražio da mu izvede srpsko dete. Pošto su mu izveli devojčicu Radojku Glamočanin, Filipivić je dete zaklao pred razredom, tražeći od ustaša da slede njegov primer.Tog dana u školskom dvorištu zaklano je 53 dece, pred očima njihovih vršnjaka. Učiteljica Dobrila Martinović je od užasa izgubila razum.Dokazano je da je u masakru u banjalućkim selima Drakulić, Šargovac i Motike, ubijeno više od 500 dece, mlađe od 14 godina, odnosno da je od oko 2.300 ubijenih ljudi svaka peta žrtva bila dete!…

Za Dianu Budisavljević, rođenu Austrijanku koja je iz krvavih ustaških logora tokom NDH izbavila oko 12.000 bespomoćne dece, uglavnom srpske, sa Korduna, Kozare, iz hrvatskih i bosanskih sela, ne zna gotovo niko. Znaju istoričari, neki preživeli logoraši i njeni retki potomci.SRAM  VAS BILO SRBI! …Nažalost,ustaški zločini ponovili su se opet prilikom raspada Jugoslavije.Zlo oličeno u fašizmu i njegovoj specijalnoj verziji ustaštvu, za koje su samo naivni mislili da je stvar prošlosti, obnovilo je svoju snagu i svoju državu 1991. godine.

O pogromu Jevreja zna ceo svet, o onome što se dešavalo u Jasenovcu ne zna skoro niko. Odgovornost je naša. Jasenovac je za Srbe ono što je za Jevreje Aušvic. U Jasenovcu je ubijeno više stotina hiljada Srba. Ta brojka ide od 700.000. do 1.000.000. Recimo, general Aleksandar Ler, komandant za jugoistok, 1943. obaveštava Berlin da je do febrauara 1943. umoreno 400.000 Srba, zatim, SS general Ernst Fik 15. marta 1944. izveštava nadređenog Hajnriha Himlera da je u logorima u NDH poklano do 700.000 ljudi… Krajem 1944. nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj Edmund Glez fon Horstnau piše o 750.000 pobijenih Srba.U zapisniku od 18. maja 1945, koji je napravila Anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske, a koja je prva uzimala svedočenja preživelih u Jasenovcu, Hrvat Milan Duzemlić iz Drenovog Boka, koji je bio opštinski beležnik u Jasenovcu, kaže: “Do dana mog hapšenja i sprovođenja u logor, do 21. decembara 1943, prijavljeno nam je 900.000 ubijenih u logoru… To su činjenice koje se ne mogu sakriti….Ustaše su za samo četiri godine rata pobile oko milion pravoslavnih Srba, izvršivši nad srpskim narodom organizovani i najsvirepiji genocid,HOLIKAUST!..

Svoje žrtve su životinjski mučili – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki i na druge svirepe načine…U zločinima ustaške vojske učestvovali su i katolički vojni sveštenici koji su bili zastupljeni u Saboru NDH.Članovi Sabora bili su Alojzije Stepinac i još desetak sveštenika.Muslimani su u punoj meri učestvovali u vojnim i policijskim snagama ustaškog režima, što ih je činilo saučesnicima u BALKANSKOM HOLOKAUSTU koji je vršila vlast NDH.Monstrum Ante Pavelić  je muslimane (tada nije bilo Bošnjaka) častio epitetom „cvijeće hrvatskoga naroda“. Pavelić je za svog prvog zamenika postavio zloglasnog Ademagu Mešića iz Tešnja, a na vrh ustaške vlade, sa sedištem u Banja Luci, imenovan je Osman Kulenović, koji je na toj dužnosti ostao sve do 7. novembra 1941. godine, kada ga je nasledio njegov brat Džafer. Od tada se sedište ustaške vlade seli u Zagreb.U toj NDH vladi ministri su bili Mehmed Mehičić i Hilmija Bešlagić, a zamenici ministara Hakija Hadžić i Junuz Mehmedagić. Predsednik vrhovnog suda NDH zvao se Asim Ugljen.Među starešinama ustaške vojske veliki ugled uživali su generali muslimani: Salih Alikadić, Junuz Ajanović i Muharem Hromić…

Masovan pokolj kamama i bajonetima iscrpljenih i izgladnelih Srba u glinskoj crkvi krajem jula 1941. godine od strane ustaša, jedan je od najmonstruoznijih zločina.Taj tragičan događaj ponajviše je poznat na osnovu iskaza koga je dao preživeli svedok i žrtva ustaškog klanja kordunaški Srbin Ljuban Jednak. Musliman Hilmija Berberović„koji je učestvovao u tom klanju, na saslušanju je opisao taj događaj u pravoslavnom hramu u Glini:.…„ U crkvu je moglo stati oko 1.000 ljudi… Za vrijeme klanja je pred crkvom postavljena straža, a ovo je činjeno radi toga što su se neki pravoslavci penjali u zvonaru, pa su zatim skakali sa nje. Ja sam bio određen da vršim klanje u tri maha… Ubijanje je vršeno na taj način što smo neke udarali pravo u srce, neke klali preko vrata, a neke udarali gđe stignemo… Za vrijeme klanja nije gorjela svjetlost u crkvi, već su bili određeni specijalni vojnici koji su u rukama držali baterijske električne lampe i time nam osvetljavali prostor… Ovo klanje u crkvi desilo se 7 do 8 puta, a ja sam učestvovao tri puta. Za vrijeme klanja svi smo bili toliko uprljani krvlju, da se uniforma nije mogla očistiti, već smo je zamjenjivali u magacinu, a poslije se prala. Crkva je poslije svakog klanja prana. Kad se klanje završavalo, dolazili su kamioni i nosili lješeve…“…

U januaru 1943. godine ustaše su u Jasenovcu organizovale takmičenje u klanju logoraša, mahom pravoslavnih Srba. Kladili su se ko će zaklati više ljudi. Sve što se desilo zapisao je logorski lekar. U krvavom takmičenju Pero Brzića zaklao 1.350 ljudi,drugo mesto pripalo je koljaču Žilu Frkoviću,koji je zaklao 1.100 ljudi, dok su ostali stigli da zakolju po 300-400…

Podsetimo se i zapisa dr Samuela Pinta:„ Na sam Božić 1941. dovedena je grupa Srba iz Pakraca i pakračkog kotara. Tu su se odmah sastali najkrvaviji saradnici Luburića : Ivica Matković iz Šibenika , Ljubo Miloš iz Hercegovine , Jozo Matijević iz Gospića, Mujo Musić iz Bihaća ili Cazina i još neki pomagači. Počelo je klanje.Ustaše su se takmičile ko će biti krvoločniji . Vađenje srca , grkljana i očiju sa ustaškim bodežima i klanje trajalo je cijeli dan.“….Nemci su tražili od ustaša da ne budu toliko okrutni, jer zbog njihovih zločina, sve više ljudi odlazi u partizane…

Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.U svojim memoarima, za hrvatski pokolj Srba,Hitlerov specijalni opunomoćenik za Balkan, dr Herman Nojbaher kaže:„Pokolj Srba od strane Hrvata spada u najsvirepije akcije masovnog ubistva cele svetske istorije. Doživeo sam da mi se ustaške vodje hvale kako su zaklali milion Srba, uključujući tu i odojčad, decu, žene i starce.”….

Italijani su se takodje zgražavali nad hrvatskim zločinima u Drugom svetskom ratu, ostavljajući o tome nemali broj dokumenata. Među najpotresnija italijanska dokumenta o hrvatskom genocidu nad Srbima spada pismo generala Aleksandra Luzana Musoliniju. Evo tog pisma: Obilazeći sreska mesta Stolac, Čapljinu i Ljubinje (između 60 i 130 km severno od Dubrovnika) – saznam od naših obaveštajnih oficira da su Pavelićeve ustaše, prethodnog dana, počinile neki zločin u jednom selu (Prebilovci).Nedostaju mi reči da opišem ono što sam tamo zatekao. U velikoj školskoj učionici, zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina! Zločin je neumesna i nevina reč – to je prevazilazilo svako ludilo! Mnogima su odsekli glave i poredjali ih po djačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove! Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržimo. Primetio sam načeti džak soli u ćošku i zgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove! I taman kad smo odlazili, u zadnjoj klupi se začulo dečje krkljanje. Pošaljem dvojicu vojnika da vide šta je. Izneli su jednog djaka, još je bio u životu, disao je sa napola presečenim grkljanom! Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji.Zločinci su najpre, na smenu, silovali učiteljicu Srpkinju (ime joj je Stana Arnautović) i onda je, pred decom ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme, pevao je silom dovedeni orkestar cigana i udarao u tambure!Od hiljadu i nešto duša, u selu više nema nikoga! Istoga dana (to smo otkrili kasnije) kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale još 700 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način na putu do jame pobili.Posle ovakvih događaja Italijanska vojska staje u zaštitu Srpskog življa i proteruje ustaše iz Istre i Dalmacije!…ZA OVAJ HOLOKAUST NIKO NIJE ODGOVARAO!!!

Predsednik SAD – a Teodor F. Ruzvelt 1944. g. , dakle još pre završetka rata , izjavio da su Hrvati divlje životinje i da kao takve nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi,već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice……

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/1457639970_c5943b0c3c11.jpg?w=356&h=519

Posle katoličkog kongresa u Zagrebu, 1900. godine, započeto je svesno poistovećivanje katoličanstva sa Hrvatskom. Direktive za to stizale su iz Beča ali i iz Vatikana. Prva faza bila je “čišćenje” stranog elementa iz katoličke Hrvatske. Na udaru su se našli Srbi, Jevreji i Cigani. To bi mogao da bude signal mržnje prema pravoslavcima. Kongres je izgleda imao za cilj da na hrvatskom prostoru stvori bojovnike katolicizma. Dugom i veštom indoktrinacijom dobijeno je fanatizovano katoličanstvo koje je u sebi sadržalo i hrvatski nacionalizam.Ideolog ustaškog pokreta i osnivač Hrvatske stranke prava bio je Ante Starčević, sin pokatoličenog Srbina, poreklom iz Grblja u Crnoj Gori i majke Srpkinje. Gotovo svi upravnici ustaškog logora Jasenovac imali su srpsko poreklo.Vođe ustaškog pokreta su prvu nepravdu načinili narodu iz kojega su potekli. Prema svojim precima, prema svojoj narodnoj tradiciji, prema svom nacionalnom identitetu…

Kad god neko počne da napada Srbe,prvo što se zapitam da nije slučajno iz kategorije „bivši Srbin“. Kategorija slična izdajniku, samo mnogo više ostrašćena, izgubljenog duha, izgubljene duše, bez mogućnosti da se spase.Pokušavajući da dokaže da pripada nečemu i da je nešto što nije, ne bira sredstva da uspe u tome. Jedino što uspeva je da kao i svaki beskičmeni gmizavac puže kroz život bez šanse da se podigne na noge.Napomenuo bih one istoriji dobro poznate: janičari, ustaše … Istorija u njima nije pronašla ništa ljudsko, ništa što bi ih činilo vrednim.Pokušavajući da obmanu druge jedino uspevaju da obmanu sebe, izgubivši duh do te mere da se ne mogu zvati čovekom. Vremenom su samo sem imena „bivši Srbin“ dodali prezime „bivši čovek“.Spaljeno srce i poharana duša poniznih sluga novih vladara, konjušari i izvršioci najprljavijih i najgnusnijih zadataka zaboravljajući da takve niko ne poštuje jer ko je jednom prodao dušu prodaće je opet. To više nije pitanje. Pitanje je samo kada i za koliko….

Za vreme Drugog svetskog rata,nije bilo goreg mesta za život od Srbije,ali dva najveća pisca i književnika ikad rođena na ovim prostorima,Meša Selimović i Ivo Andrić dolaze baš u Srbiju.Meša Selimović se 1941. nalazi u Zagrebu, odbija sve privilegije kojim ga obasipa ustaški režim i odgovara svojoj tadašnoj devojci koja ga u neverici pita zašto ide u Srbiju: “Kakav bih ja to Srbin bio kad ne bi bio sa Srbijom kada joj je teško ? ” Iste godine i Ivo Andrić dolazi u Beograd. Sa prezirom odbija ličnu ponudu Pavelića da bira poziciju u NDH koju želi i bira život u Beogradu u siromaštvu i pod bombama, a kao svoju nacionalnost upisuje – Srbin. Andrić je dobro znao, jer je jedan njegov rođak bio katolički sveštenik, kako je Katolička crkva od njih, Srba katolika u Bosni stvarala Hrvate. Ali najveći među Srbima islamske vere, kao i Srbima katoličke vere ostajali su u srpstvu i onda kada je bilo najteže. Jer Srbin je najjači onda kada je najteže, srpstvo je samo za najhrabije Srbe i Srpkinje, slabi bježe u toponimske nacije. Dovoljan je primer Emira Kusturice koji je mogao imati kolekciju Oskara samo da se hteo odreći srpstva. Čak i mnogi nesrbi, poput Petera Hendkea koji je ostao bez Nobelove nagrade jer je branio Srbe prepoznavali su taj srpski duh, tu srpsku iskru ljubavi, slobode, pravde, časti koju ni jedna okupacija, ni jedan genocid, ni jedno ropstvo nisu uspeli ugasiti…

Film- “Oproštaj kao kazna” je kratkometražni igarni film, zasnovan na stvarnom događaju u kojem je ustaša – zločinac Žile Friganović, prema vlastitom priznanju, opklade radi, za nekoliko časova zaklao 1.100 Srba, među kojima i starca Vukašina…”Samo ti, dijete, radi svoj posao”, rekao je starac Vukašin ubici Friganoviću, a njegove reči i mirnoća s kojom ih je izgovorio sprečile su zločinca/monstruma, da nastavi sa svojim krvavim pirom…http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:414525-Zver-umorna-od-klanja

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De ISLAM is nog steeds bezig onze beschaving vernietigen!

https://pretmetmohammed.files.wordpress.com/2012/06/pretmetmohammed-wonderfulworld.jpg?w=640 De politieke islam in Europa niet stil zit, maar plannen ontwikkelt om steeds meer greep op de samenleving te krijgen.Islamitische idealen van wereldoverheersing zijn geen religieuze of zweverige dromen van enkelingen, maar volgens insiders binnen de islam de grootste bedreiging voor de wereldvrede.De islam wil een islamitische staat vestigen, en deze uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat. Daartoe zijn twee middelen : het bekeringswerk (da’wa) en de heilige oorlog (jihad).In het hele middenoosten geld dat de islam zal veroveren en blijven veroveren totdat de hele wereld zegt; “Er is geen God buiten Allah en Mohammed is zijn Profeet.” Islam betekent onderwerping en wie de profeet afwijst, is aas voor het mes of de kalasjnikov...

De uitbreiding van de islam heeft tot de vernietiging van tientallen hoge beschavingen en niet-islamitische culturen geleid. De meest verwoestende genocide uit de wereldgeschiedenis was de aanval van Turkmeense en Arabische islamlegers op India in de 10e eeuw. Als gevolg daarvan werden in India meer dan 80 miljoen Hindoes afgeslacht en werd het boeddhisme uitgeroeid, omdat deze laatste zich niet verdedigde tegen een uitroeiing vanwege een algemeen religieus verbod op geweld.De islam kent geen compromis, rukt op en vernietigt alles en iedereen die dit tegen tracht te houden.Van Nigeria tot Pakistan, plegen diepgelovige moslims elke dag afschuwelijke misdaden uit naam van hun geloof. Dat zal de komende jaren niet anders zijn…

De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: heel de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving).We zien in diverse grote steden van West-Europa reeds de No-Go-zones onder de sharia-wetgeving, scholen die gedwongen worden varkensvlees te weren, de eliminatie van de traditioneel christelijke feestdagen, zwembaden die het “halal” zwemmen ingevoerd hebben en het toenemend aantal mohammedanen dat geen dokter van een andere sekse wenst.Leerkrachten krijgen het steeds moeilijker om te onderwijzen over de evolutieleer en moeten steeds vaker hun lessen onderbreken omdat islamitische leerlingen protesteren en de leerkracht verwijten “haram” kleding te dragen of meningen te vertolken die haram zijn.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

De niet-islamitische wereld is per definitie een onreine en moslim-vijandige wereld.Dit is ook de reden waarom veruit de meeste islamitische kinderen en jongeren geen enkele compassie en geen enkele vorm van respect betonen jegens niet-moslims.In de moskeeën wordt, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen, dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten integreren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Ik denk dat de tijd van politiekcorrect zijn voorbij is en dat deze ontaarde situatie open en bloot moet besproken worden en vooral opgelost, zonder dat je daarvoor voor racist uitgemaakt wordt. Tenminste, als wij niet willen dat er in 2050 nog steeds islamitische taxichauffeurs zijn die bij het Amsterdamse Centraal Station blinden en slechtzienden weigeren vanwege hun geleidehond (een hond is onrein voor moslims). Of dat islamitische jongeren nog steeds geschiedenislessen verstoren als de Tweede Wereldoorlog aan de beurt is. Of dat ze nog steeds Joden met keppeltjes op straat bespugen. Of dat ze nog steeds de ruiten van homokroegen ingooien…

Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen. De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde.De Sharia in Europa steeds meer gedoogd/geacepteerd word. De goedkeuring van de shariawetten in veel Europese landen zal ongetwijfeld de islamisering van het continent versnellen, een ontwikkeling die de Europeanen weigeren. Met andere woorden, hoe meer we de principes van de islamitische beschaving in ons land importeren, hoe meer we lijken islamitische samenlevingen.De regels van de sharia in een samenleving waarin het zich verzet tegen bijna alle gebieden van mentaliteit en westerse levensstijl. Dit geldt niet alleen voor geslachtelijke en seksuele vrijheid, maar ook in de politiek, religie, onderwijs, wetenschap.Als de islam meer voet aan de grond krijgt in West-Europa, is er geen vrijheid meer en valt er niks meer te kiezen….

De islamitische cultuur is onverenigbaar met alle van de beste aspecten van de Europese beschaving. Geen enkele vorm van de islam zoals deze vandaag bestaat hoort thuis in een westers land.En islam kan zichzelf niet moderniseren.De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de islam. Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.

Het lijkt dat Europa net zoals het Midden Oosten binnenkort zal worden gedestabiliseerd. Zolang niet PVV politici het debat over de echte problemen met de islam in Nederland en Europa tracht te verhinderen met goed geformuleerde, maar lege kretologie, krijgt ons land een groeiend probleem. Want achter de goedbedoelende moslim staat de ideologie van de politieke islam, waar de droom sterk leeft om Europa te winnen voor de islam.De sharia-wetgeving implementatiedwang vanuit de mohammedanen zal nooit stoppen, totdat de gehele samenleving van Europa volledig onder de sharia valt.Geert Wilders heeft gelijk, er moet een einde komen aan de islamisering van Nederland. En wel meteen.In Nederland gelden de Nederlandse normen en waarden. En als je dat niet kunt accepteren dan heb je in Nederland niets te zoeken.Integratie betekent niet dat je cultuur en gebouwen uit eigen land meeneemt, maar dat men zich aanpast in en aan het land waarin men zich gaat vestigen.Europa is een continent bestaande uit vele verschillende landen met elk hun eigen identiteit, traditie en taal.Nederland blijft Nederland en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas en gesubsidieerdt wordt vanuit staten in het Misden-Oosten. ….

Het grote probleem van de EU is dat ze geen democratie is. Ze heeft nog geen legitieme en geloofwaardige manier gevonden om het continent te regeren.De natiestaat heeft een lange staat van dienst bij het beschermen van zelfbestuur en de rechten van burgers. De Europese Unie heeft dat niet…De EU staat voor alles wat er mis is in Europa…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De islam en EU passen niet in onze westerse democratie!

scale~2000x0~niqaabamste-1467366775-19Voor de islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah.Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de islam worden overheerst, worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd dat moet worden veroverd.De geschiedenis leert namelijk dat sinds de oprichting van de islam (het woord betekent “onderwerping”) in de 7e eeuw er heel veel pogingen zijn ondernomen door de moslims (volgelingen van Mohammed, de profeet en stichter van de islam) om zowel het jodendom als het christendom via dwang en vaak groot geweld (Jihad) aan zich te onderwerpen.Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de derde Jihad,met als doel Europa te koloniseren en er een soort Eurabië van te maken,gesteund door linkse politici, die de islam met hun multiculturalisme alle ruimte bieden.Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië…

Nog nooit zijn de migratiestromen vanuit Afrika, het Midden- en Verre Oosten richting Westen zo groot geweest.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën!Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen: zie de ontwikkelingen binnen de PVDA, GL, SP en CDA!) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.Zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met de liberale rechtsorde….

In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Ongesluierde vrouwen worden op straat lastiggevallen en uitgescholden voor “hoer”. In Frankrijk terroriseren jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst buurten en wijken in grote steden. Al in 2002 schreef Samira Bellil, een moedige jonge Franse van Algerijnse afkomst het boek ‘Ontsnapt uit de hel’ over de terreur die zij zelf als moslimvrouw in de Parijse buitenwijken had ondervonden: groepsverkrachtingen, huiselijk geweld, bedreiging met de dood als je naar de politie stapt.Getracht wordt aan te tonen, dat hoewel het een kleine minderheid van de moslims zijn die geweld en intolerantie aanwenden vanuit de islam, er een grote zwijgende meerderheid is die niet actief, maar wel passief daaraan bijdraagt…

Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia.De soevereiniteit van Allah middels de sharia wordt bovengeschikt geacht aan de soevereiniteit van de bevolking. Dit simpele gegeven maakt democratie en politieke islam onverenigbaar en reduceert regeringsvormen op basis van sharia per definitie tot dictatuur.Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander en moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de islam.De islam niet enkel een theologische opbouw kent, zoals het jodendom en het latere christendom, maar als het ware een complete blauwdruk presenteerd voor de inrichting van een samenleving, waarin voor zaken als democratie, individuele vrijheid van handelen e/o gedachte, homosexualiteit, gelijke burgerrechten, laat staan (geloofs-)afval geen plaats is.De geloofsleer van de islam is rond het jaar 1000 vastgelegd. Wie die oude leer zou willen veranderen, verzachten of anders interpreteren verdient de gevangenis of de dood in vrijwel alle islamitische landen….

Terwijl moslims gebruikmaken van de godsdienstvrijheid hier, wordt in hun eigen land het christelijke erfgoed systematisch verdreven.Niemand anders in de wereld kent islam en de mentaliteit van moslims dan degene welke geleden hebben om islam als onderdeel van hun leven te hebben gehad.Als je luistert naar de Coptische Christenen in Egypte of Christenen in Syrie, Irak, Sudan, Pakistan en alle andere moslim landen, zul je de horror beschrijvingen horen van de islam.Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten,Turkije en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.De christelijke gemeenschap in Turkije is geslonken van zo’n 38 procent van de bevolking tot nog slechts 40.000 christenen anno 2012.Vroeger woonden er in het gebied wat nu Palestina heet, zo’n 20% christenen. Nu is dat nauwelijks 1%.Er is geen enkele indicatie dat het anders zal zijn als de islam hier de baas wordt. Immers, we zijn nu nog het ‘Huis-van-de-Oorlog voor de Islam!…

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.We spreken van terrorisme in plaats van jihad.Na elke islamitische aanslag in Europa bezweert onze overheid ons altijd dat wij niet in oorlog zijn met de islam.Er zijn miljoenen moslimsoldaten over de hele wereld die allemaal volgens hetzelfde boekje, de Koran, en dezelfde ideologie, de islam opereren.Het maakt niet uit of het nu soennieten of sjiieten zijn; of het nu gaat over gematigde of radicale moslims; bepaalde strekkingen binnen de islam mogen mekaar haten en bestrijden maar over één ding zijn ze het roerend eens: niet-moslims moeten uit het Midden-Oosten,uit Turkije,  uit Noord-Afrika en als het kan uit Europa en uit de rest van de wereld weggeveegd worden.Na Madrid, Londen en Parijs was Brussel de vierde Europese hoofdstad die in deze eeuw getroffen is door grootscheepse terreur van radicale moslims.Is Nederland het volgende doelwit?De moslims onder ons willen leven volgens hun eigen waarden en de terreur is een weg om dit te bereiken.De oorzaak van het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur.Fundamentalistisch terrorisme is een gevolg van het geloof zelf, dat geen kritiek toelaat en die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood totdat de islam de hele wereld heeft veroverd….

Als het tij niet snel wordt gekeerd, dreigt Europa binnen enkele decennia Eurabië te worden.De islamisering van Europa moet nu gestopt worden, anders dreigen we morgen wakker te worden in een Europa waarin van onze Europese vrijheden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw – geen sprake meer zal zijn. Europa moet de immigratiekraan dichtdraaien, de islam terugdringen en de eigen identiteit nieuw leven inblazen.Kiezen voor de EU is kiezen voor de islam.EU-burgers willen dat er een eind komt aan de massa-immigratie, maar het Europees Hof van de Mensenrechten verbiedt dit.We moeten goed beseffen dat waar de islam gezaaid wordt, de sharia wordt geoogst.Door de opkomst van de islam te faciliteren in de niet-islamitische wereld, met in het achterhoofd de onbespreekbare islamitische verkettering van de christelijke grondbeginselen, komen op termijn islam en het christendom ook in Nederland recht tegenover elkaar te staan.Net als in de Balkan al gebeurde zullen aanvankelijke vrienden geen enkele moeite hebben elkaar van de ene op de andere dag de koppen af te hakken.Stop de Islamisering van Europa!...

Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is een islamofoob. Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

De Europese Unie in zijn huidige vorm heeft de democratie al lang geleden vervangen door de bureaucratie.Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. Het EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld, waarop de burger geen enkele invloed heeft maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere.Nu bepalen 725 Europarlementariërs met wie, hoe en wanneer Nederland met een ander land mag handelen. Dit is natuurlijk niet in het belang van Nederland…

De EU is er niet voor ons maar voor de multinationals,dezelfde multinationals die steeds harder op de loonkosten drukken,belastingen ontduiken of ontwijken,regeringen tegen elkaar uitspelen en onder druk zetten met de dreiging hun vestigingen naar het buitenland te verhuizen.Multinationals grijpen ongemerkt de macht, zonder aan iemand rekenschap af te leggen.Na 15 jaar EU-beleid staat Europa er slechter voor dan voor 2000, dus die wereldvreemde beleidselite heeft tijd en kans genoeg gehad om zich te bewijzen, niet dus.Weg ermee…

De gulden bestond in Nederland vanaf de middeleeuwen tot 2002, waar hij zonder zeggenschap van de bevolking weggehaald werd, in ruil voor de Euro.De euro bestaat bijna 10 jaar, en het is tijd om er twijfels over te trekken.De prijzen in Nederland werden verdubbeld.De koopkracht van de consument ging achteruit.Het veranderen van de gulden naar de euro heeft veel gekost met zich meegebracht op punten zoals: administratie, ombouw van geldautomaten en parkeermeters (en andere automaten), het veranderen van kassasystemen, voorlichting en computersystemen. Volgens een onderzoek hebben al deze veranderingen bij elkaar in het bedrijfsleven zo’n 3 miljard euro gekost.Ook wordt niets gezegd over de berekening van Bruno de Haas in het FD van 30 juni 2012, dat het ons land € 1620 miljard kost als we in de euro blijven.Ook de kosten van massa immigratie, door Nyfer ooit becijferd op € 7 miljard per jaar,elk jaar opnieuw,veel beter in de hand hadden kunnen houden als we baas waren gebleven over onze eigen grenzen. Nu dicteert de EU ons immigratiebeleid.De werkloosheid in EU verslaat elk record.En dat Schiphol en de Rotterdamse haven gegroeid zijn doordat Nederland onderdeel is van de EU,is een grote leugen!Schiphol en Rotterdam danken hun groei aan de gunstige geografische positie van Nederland in Europa en de sterke economische groei van het achterland Duitsland…

Napoleon was bezig een groot wereldrijk te vormen en vond zijn Waterloo.Hitler had de zelfde droom en ook hij vond zijn Waterloo.Nu is Brussel aan de beurt en ook zij bouwen aan het rijk van de antichrist en ook zij zullen hun Waterloo vinden.Laten we inderdaad hopen dat de Brexit de doodsteek voor de EU is!En een grote meerderheid der Nederlanders is helemaal klaar met de (huidige) Europese Unie, met de euro, en met haar leiders.Wij willen weer de baas zijn over ons eigen geld, onze eigen wetten en eigen grenzen. En ja, dat betekent dus dat je uit de EU stapt.Het Europa van de toekomst is een Europa van bloeiende onafhankelijke en democratische nationale staten die onderling samenwerken, maar elkaars nationale identiteit en soevereiniteit respecteren. De EU doet net het omgekeerde. Daarom willen wij eruit.Nederland moet onafhankelijk, vrij en Nederlands blijven.Vrijheid, soevereiniteit, beste mensen, is sowieso onbetaalbaar!…

De ondergang van Europa…

UPDATES: Liveblog: Terreurdreiging in heel Europa

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Europa is in de greep van de islamisering……

https://ejbron.files.wordpress.com/2014/12/screenshot_57.png?w=638&h=388De nationaliteit van het volk van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran. De moslim mag geen nationaliteit hebben, behalve dat van zijn geloof, wat hem een lid maakt van de moslimnatie in « daroel islam » (huis van de islam).Er is slechts één huis en dat is het huis van de islam. Dit is namelijk een islamitische staat, waarin de religie van Allah heerst en waarin Zijn wetten volledig en correct worden uitgevoerd en waarin de moslims voor elkaar instaan.Het land waarin de islam niet regeert en dat niet onderworpen is aan zijn wetten wordt beschouwd door de moslim als een land van de vijand. De moslim moet dit land bestrijden, zelfs al is dit zijn geboorteland en leven zijn ouders en verwanten hierin en zelfs als er in dit land positieve zaken terug te vinden zijn…

In de islam zijn leven en religie onafscheidelijk.Elke moslim heeft de opdracht te leven volgens de regels van de islam en te streven naar een islamitische maatschappij die bestuurd wordt volgens de regels van de sharia, als uiting van Allah’s wil.Als een moslim zich afwendt van zijn religie, dan wordt dat beschouwd als het ultieme verraad, waarop de zwaarste straf, de doodstraf, staat…

Vanuit de islam wordt, geheel onterecht, op enigszins denigrerende wijze gesproken over ‘de ongelovige.’ Daardoor trekken gelovige moslims de conclusie dat een ‘ongelovige’ een minderwaardig mens is en ook zo behandeld dient te worden.En “neem geen Joden en Christenen als vrienden”vers 5:78…Moslimkinderen leren van jongs af aan van hun ouders om niet om te gaan met Joden, en ook niet met christenen. Oppervlakkige contacten kunnen wel, maar geen innige vriendschappen. Het feit alleen al dat het woord ‘ongelovige’ in de islam gebruikt wordt als scheldwoord, zegt al genoeg.Ik vraag me af, waarom moslims niet inzien dat zoiets als een ‘minderwaardig’ mens niet bestaat. Het is bekrompen.Als je er een nuchtere opvatting over het leven en de islam op na houdt, dan ga je je toch ernstig afvragen, hoe het komt dat moslims zichzelf superieur achten. Moslims zijn de “betere mensen, de ubermenschen” tegen over de niet-moslims, de untermenschen, zie soera 98, waar dat helder staat.Sommigen de moslim menen zelfs dat ze zo superieur zijn, dat ze het recht hebben, om de niet-gelovige te discrimineren, soms tot en met een dodelijke afloop…

In Europa worden moslims door ons als gelijken beschouwd, maar moslims beschouwen dat als een belediging. Ze menen er recht op te hebben om als superieur te worden erkend, zoals ze dat in hun thuislanden gewend waren. Erkenning van gelijkheid is moslims niet voldoende, want ze voelen zich niet gelijk maar superieur. Zolang we hun superioriteit niet erkennen, blijven moslims zich miskend voelen. Ze voelen zich niet thuis in een samenleving waar ze als gelijken behandeld worden, maar eisen in hun hart ons respect voor hun superioriteit.Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.Nu, 2016 verblijven er 50 miljoen moslims in Europa.Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland!Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur…

De Islam duldt geen andere godsdienst, vernedert vrouwen, accepteert geen homosexuelen.Mensen die mij, mijn geloof, mijn waarden niet respecteren, daar heb ik aan mijn kant ook geen respect voor.Vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.En omdat de ISLAM DE WERELD WIL OVERNEMEN, verdient de islam de vrijheid van religie niet! Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is.“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid.” Dat schrijft de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima in haar recente boek ‘A God Who Hates’. Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven…

De Islam is een gruwel en zo lang een groot deel van onze zelfbenoemde elite weigert om dit gevaar te onderkennen, staan ons nog moeilijke tijden te wachten.Als de islam slechts een religie was, zonder wereldse ambities (zoals het Christendom, want Jezus Christus zei: “Het Koninkrijk van God is niet van deze wereld” terwijl de islam de gehele wereld wil onderwerpen) zou het geen probleem zijn…Het enige wat de Europeanen nog kunnen doen is het zo snel mogelijk aanstellen van andere leiders, die onmiddellijk de grenzen sluiten, het overgrote deel van de migranten terugsturen (zodat er ruimte komt en blijft voor de paar procent echte vluchtelingen), de islamisering van Europa onmiddellijk stoppen, de Europese Unie en eurozone in zijn huidige vorm opheffen en terugkeren naar een vrijwillig samenwerkingsverband, en de door Amerika aangestoken vijandigheid richting Rusland omkeren in toenadering en daarna vriendschap en samenwerking.Tegen de globalisten in Vaticaan,Brussel (EU/NAVO), Washington (Witte Huis, Pentagon, IMF) en New York (VN)  dient gezegd te worden, dat Europa niet Amerika is en zal het op basis van zijn historische achtergrond gelukkig ook nooit worden.Stop de islamisering van Europa!..

Moslims geloven dat Allah de auteur is van de Koran.Maar deze boek is in wezen een vertaling van de bijbelteksten, althans delen daarvan, en bovendien een tamelijk eenvoudige en ingekorte versie….

Posted in Uncategorized | 6 Comments

God creates the universe, our world and all the life …

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile.jpgFor hundreds of years, people from all walks of life have debated whether God exists, or if He’s just a fictional character.By taking a look at the world around us, we can see that it was designed and created by a supreme Being.The existence of the universe itself is compelling evidence for a creator.By taking a look at the world around us, we can see that it was designed and created by a supreme Being.Look around you. And look at the precision of the universe. The chances of that randomly happening are pretty much zero. If we were just a little bit too close to the sun, or just a little bit too far away, we would all be dead. But yet, everything is very precise. That does not just happen. The more we look into the workings of life, the more complicated it gets, and the more we see that life could not arise by itself.We all know that nothing cannot do something. Nothing is nothing. Nothing cannot see, smell, act, think, let alone create something.Nothing does not produce something.For the universe to spontaneously pop out of absolute nothingness, is a violation of the scientific laws that naturalism is supposedly subject to.You do not need to see the painter to believe that he or she exists. The painting is all the evidence you need. It would not be there if the painter did not exist, and so it is with the universe. ..

All the different forms of life that occur today on planet earth, have been created by God, the almighty.Properties of the earth and the relationship of living things to it are a testament to a Designer.There are so many incredible “coincidences” in our world. The earth’s atmosphere has the right mixture of gases to support life. The sun is the right distance away and the right size to keep our climate comfortable. The tilt of the earth is right to give us moderate seasons. The proximity of the moon stabilizes the earth without causing excessive tides. There are many mineral deposits and natural resources to support our life. Topsoil supports the growth of food. The list is endless. These “coincidences” speak of a Designer. The human body is also a testament to a Designer.The human body is an incredible piece of machinery; who put it together?The existence of highly sophisticated living organisms implies a highly sophisticated designer of these organisms. Believers call this designer, the Creator or God. What could possibly be the flaw in such an argument?…

Man is almost like a computer and needed something(God) to program him to do what he does.(this also goes for the copying of DNA and other things on a biological scale.).A computer cannot program itself; it needs a programer. In the human body, DNA ‘programs’ all characteristics such as hair, skin, eyes, and height. DNA determines the arrangement for 206 bones, 600 muscles, 10,000 auditory nerve fibers, two million optic nerve fibers, 100 billion nerve cells, 400 billion feet of blood vessels and capillaries and so on. Such extraordinary sophistication can only reflect intelligent design…

The creation of DNA, the basic building block of life presents an interesting evolutionary problem. DNA cells contain thousands of genes that direct the functioning of living beings, including inherited characteristics, growth, organ and system structure. The DNA for each species is unique. Certain protein molecules or enzymes must be present for DNA to replicate, however those enzymes can only be produced at the direction of DNA — the DNA itself has the blueprint for the specific enzymes it needs to replicate. Each depends on the other and both must be present for replication to take place. How evolution could explain this has never been answered….

Dr. Werner Gitt, Director and Professor at the German Federal Institute of Physics and Technology, makes it clear that one of the things we know absolutely for sure from science, is that information cannot arise from disorder by chance. It always takes (greater) information to produce information, and ultimately information is the result of intelligence:“A code system is always the result of a mental process (it requires an intelligent origin or inventor). It should be emphasized that matter as such is unable to generate any code.All experiences indicate that a thinking being voluntarily exercising his own free will, cognition, and creativity, is required.There is no known natural law through which matter can give rise to information, neither is any physical process or material phenomenon known that can do this.”…

All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.The claim that consciousness cannot exist beyond our physical bodies does not hold water because our physical bodies are themselves manifestations of consciousness. Believing that a person’s consciousness dies with their body is dependent upon the assumption that consciousness exists only as a product of physical (brain) processes…

There is no evidence that life can emerge from non-living matter.Some atheists, agnostics, and evolutionists believe that life on earth was brought to the planet by some alien force or object. The object could have been – so they believe – been brought to earth by an asteroid. But then the question becomes “Then where did this life come from” and on and on again, into infinity ad nauseum. This only pushes the question of the origin of life back and back and back…

A common argument from atheists and skeptics is that if all things need a cause, then God must also need a cause. The conclusion is that if God needed a cause, then God is not God (and if God is not God, then of course there is no God)…God is not in the category of things that are created or caused. God is uncaused and uncreated—He simply exists.How do we know this? We know that from nothing, nothing comes. So, if there were ever a time when there was absolutely nothing in existence, then nothing would have ever come into existence. But things do exist. Therefore, since there could never have been absolutely nothing, something had to have always been in existence. That ever-existing thing is what we call God…The-stunning-starling_000God created man entirely holy and sinless.Man was not created sinful by nature. Our sinful condition is not the result of God’s creative work, but is a historical consequence of our abuse of free will.You can’t blame GOD for all the suffering in the World! He’s not some kind of monster that enjoys making people suffer.God has never promised that people won’t suffer in this life.Even most of the evils we see in the world today are caused by the wickedness of man.Is the designer or manufacturer of an automobile morally responsible for the drunk driver who runs down and kills an innocent child? And what of the godly mother who made every effort to raise her children in harmony with the Lord’s will; is she accountable for the actions of a wayward offspring who robs a bank or commits murder?The sin in this world, and horrors such as the Holocaust, are a direct result of mankind’s continued rebellion against God.Frequently human actions are the cause of things that are blamed on God.The ultimate blame for warfare falls on mankind’s innate selfishness and greed.War is man’s fault, not God’s…

If there is no God in the world, if there is no Being who as the Author of life can distinguish right from wrong, why is it universally accepted that there is such a thing as right and wrong?God created people with free will, meaning that we can choose to love and obey God or not.God gives mankind freedom of choice. Would we prefer he had not and had made us robots rather than human beings?Satan and his demons also share responsibility.Satan always tries to make people believe that God is responsible for the evil which he himself has caused.Satan’s mission became the destruction of God’s creation, the destruction of life as we know it.The Bible describes Satan the devil as the father of lies and a murderer (John 8:44). He is an enemy of humanity, committed to our destruction (1 Corinthians 5:5)….God is the final answer to the problem of evil, for He redeems us from evil and takes us into the everlasting joy of an incommensurable good, fellowship with Himself.Never give up on God because He has never given up on you.Jesus took our sin on himself, on the cross. He chose to receive punishment for our sin, so that our sin would no longer be a barrier between us and him:”I am the way, the truth, and the life; no one comes to the Father except through me.I am the light of the world. He who follows me will not live in darkness, but will have the light of life. For those who believe in him.I give them eternal life…”…

For the entire existence of mankind, he has struggled with the question, What happens after death?Does LIFE after death exist? Do we have a soul that lives on after we have died?Every person is created as a being whose spirit is eternal.There are two different entities that makes up a human being: his spirit (sometimes called the soul) and his body. Our body is just the dwelling place of our spirit. Just like people’s houses are just temporary places to live in, and after a while they may move to another dwelling, so is the case with our bodies.On earth it is our dwelling.When a person dies the silver cord, which is an energy cord that connects the soul with the physical body, ceases to exist. The body cannot live without the animating life force of the soul, so when the soul is gone, the body is dead. We have all seen lifeless bodies—the body is there but the soul, the life force, is gone.The soul is not a ghost that lives on after the body dies. Rather, it is the animating force that makes the body alive.According to Buddhism, death is the separation of the mind and body. Each living being has a mind or consciousness which continues to exist after the death of the body, and takes a new rebirth….

In a fascinating documentary entitled The Day I Died, the BBC explores this understanding of the mind and brain as separate in light of what are known as near-death experiences. In the annals of near-death experiences are documented cases in which conscious awareness appears to continue past the complete cessation of brain activity. (The best places for a more detailed exploration of NDEs are iands.org and nderf.org ). Researchers featured in this documentary propose the theory that the brain can better be understood as a sort of radio receiver for consciousness, rather than the producer of consciousness (as in the popular brain-as-computer model). In this theory, consciousness emanates from another realm, but is anchored to the physical realm by the brain. Have you ever wondered WHY you were born? Does our existence END at death? What is our ultimate destiny? Do we exist to rule the UNIVERSE?…

Serb Nikola Tesla,the man who built the 20th century,one of the most important inventors ever:“Everything that lives is related to a deep and wonderful relationship:“ Man and the stars, amoebas’ and the sun, the heart and the circulation of an infinite number of worlds. These ties are unbreakabl.No one who was there did not die. They transformed into the light, and as such exist still. The secret lies in the fact that the light particles restore their original state.a man preserves consciousness after the earthly life.Christ and several others knew the secret. In every corner of the universe exist energy of life; one of them is immortality, whose origin is outside of man, waiting for him.”…The good news is that God loves us, and by His grace we can be forgiven of all our sin and become a new creation in Christ! Because God loves us so much and wants us to spend eternity with Him in heaven, He desires to save us from sin and the sentence of eternal death.”….When a man dies, his body returns to dust and his non-physical self (spirit/soul) returns to God where he continues as a disembodied spirit continues in a conscious state awaiting judgment. Life is absurd and meaningless without God or immortality. …12022513_804002236413018_6293243149745579439_o

Posted in Uncategorized | 1 Comment