Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met niet-moslims

https://i2.wp.com/truthfrequencyradio.com/wp-content/uploads/2013/11/gaza-to-china-hamas-money-trail.jpgDe “radicale” ISLAM zaait nog steeds overal in de wereld dood en verderf, er is bijna geen land dat ontkomt aan deze dreiging.Er zijn miljoenen moslimsoldaten over de hele wereld die allemaal volgens hetzelfde boekje, de Koran, en dezelfde ideologie, de islam opereren.Boko Haram, IS,Hamas, Al Qaida, Al Shabaab; allemaal organisaties die in naam van de islam moorden en terreur zaaien.In het zogenaamde ”Midden-Oostenconflict” gaat het helemaal niet om landbezit. Het is een conflict om ideologieën, een slag tussen islam en vrijheid. Het gaat niet om een stuk land in Gaza of Judea en Samaria. Het gaat om JIHAD.In het Hamas-handvest staat klaar en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad.”Volgens de islam,Israel behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!Hun ‘vredesproces’ is pas geslaagd als de hele wereld onder de islam volgens de sharia (wetgeving) leeft. Als Palestijnen stoppen met schieten op Israël, stopt de oorlog; als Israël stopt met schieten op Palestijnen, houdt Israël op te bestaan…..

FEIT;De islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.Voorzichtige schattingen spreken van om en de nabij 80 miljoen dode Indiërs. De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.Afghanistan was boeddhistisch, Iran was zoroastrians en Pakistan was Hindoestaans voordat de islam hun beschavingen en culturen verzwelgden…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen,dus tegen ons.Soera 2:193 van de Koran zegt over de confrontatie met ’ongelovigen’/niet-moslims: „Bestrijd hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah toebehoort.” ..„Dood hen waar je hen ook vindt”, (soera 4:89)…„Bevecht de afgodendienaar volkomen”, (soera 9:36),…enz..De beroemde geleerde Ibn Khaldun van de Maliki-school zei: ‘In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.’ Jihad is gewelddadige oorlogsvoering om islamitische dominantie over een volk te vestigen; Het vechten is voor u voorgeschreven (soera 2:216)…”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-jihadist Shabir Burhani.Moslims, ongeacht gematigd of radicaal, willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de islam en wetten van de sharia…

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden…

“Gematige islam” en “extreme islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de islam.Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt.De laatste tijd zien we de termen ‘moslimhaat’ en ‘islamofobie’ in de kranten opduiken. Dat zijn misleidende kreten, bedoeld om een inhoudelijk debat over de islam te voorkomen…Oostenrijkse strafrechter Alfred Ellinger:“Laten we ons niet overgeven aan illusies. Europa zal het slagveld van een grote strijd tussen de orde van de islam en zijn vijanden worden!”…Er zijn aanslagen in Parijs, Kopenhagen, Brussel en eerder in Madrid en Londen. Er is een oorlog gaande tussen de islamitische en christelijke wereld.“Het is oorlog” riepen diverse politieke leiders. Onze premier Rutte voegde daar haastig aan toe dat het beslist niet ging om oorlog met de Islam maar met wrede terroristen. Maar de Islam is wel in oorlog met u, heer Rutte.Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ‘brengen van moslims in het huis van vrede’, het ‘openen’ van de wereld voor ‘de vrede van de islam’…”We moeten ons schamen”: zo rekent Saoedische journaliste Nadine Al-Budair af met moslims…“Na de vreselijke aanslagen in Brussel is het tijd voor ons om schaamte te voelen en te stoppen met doen alsof terroristen een zeldzaamheid zijn. We moeten toegeven dat ze overal aanwezig zijn, dat hun nationaliteit Arabisch is en dat zij zich houden aan de islamitische religie.We moeten toegeven dat de scholen en universiteiten die wij stichtten vertelden dat de anderen ongelovigen zijn,”zei ze.De IS-aanslagen in  Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn. Het is nu duidelijk aan het worden dat het probleem niet met islamitisch extremisme te maken heeft maar wel degelijk met de islam zelf…De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De ware christen houdt van Israel

http://2.bp.blogspot.com/-9Qd_9RvrwFE/UdbltmpN3II/AAAAAAAAO3Q/FFSK5l-ruu8/s1600/HBAXa3Xk_Pxgen_r_Ax541.jpgJeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een Palestijnse staat, die nooit heeft bestaan.De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden,maar dat betekent echter niet dat er niet altijd een sterke joodse aanwezigheid was in dit gebied.In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden.In het zogenaamde ”Midden-Oostenconflict” gaat het helemaal niet om landbezit. Het is een conflict om ideologieën, een slag tussen islam en vrijheid. Het gaat niet om een stuk land in Gaza of Judea en Samaria. Het gaat om Jihad.In het Hamas-handvest staat klaar en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad.”Volgens de islam,Israel behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!Als Palestijnen stoppen met schieten op Israël, stopt de oorlog; als Israël stopt met schieten op Palestijnen, houdt Israël op te bestaan…

De Arabische landen zijn bijna volledig gezuiverd van joden, eenzelfde lot wacht nu de christenen.Een eeuw geleden was de bevolking van het Midden-Oosten voor ongeveer 20 procent christen. Na golven van vervolgingen is het nu 4 procent en dalende. Sommigen vrezen dat het Midden-Oosten – de geboorteplaats van het christendom – binnenkort volledig gezuiverd zal zijn van christenen.Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat veilig is voor christenen.Sinds de stichting van de staat Israël zijn de christelijke gemeenschappen, Russisch- en Grieks orthodoxen, katholieken, Armeniërs en protestanten, met meer dan 1.000 procent toegenemen.Door het respect en de waardering waarmee ze in de Joodse staat worden ontvangen, wisten de christenen uit de moslimlanden niet alleen te overleven maar ook tot bloei te komen…

De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.De KORAN beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen,dus tegen ons.Deze boek is een leidraad voor alle tijden en plaatsen!…Wij moeten allemaal Israël steunen, omdat de zogenaamde ‘heilige oorlog’ tegen Israël een oorlog tegen ons allemaal is…Lang leve ISRAEL!https://i2.wp.com/vesti-online.com/data/images/2015-04-10/497873_jerusalim-3_orig.jpgFoto;Jaarlijks trekken duizenden Serviërs naar Jeruzalem, om de lijdensweg van Jezus naar Golgotha te gaan, de plaats van zijn kruisiging ….Oko 100 poklonika otišlo je na ritualni obred u reci FOTO;Serviërs massaal vertrekken naar Jeruzalem,om te worden ondergedompeld in het heilige water van de rivier de Jordaan, waar Jezus Christus is gedoopt… Ik hoop dat de dappere Serviërs (welke eeuwenlang de grenzen van Europa verdedigden) als voorpost ons OPNIEUW zullen behoeden voor een zoveelste poging van de islam om Europa te veroveren.Kosovo moet blijven wat het altijd was – het Servische Jeruzalem….

VIDEO;Servische gelovigen in de straten van Jeruzalem….De katholieke kerk speelde een vooraanstaande rol bij de genocide/balkans holokaust op de Serviërs en joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kroatië.Volgens schattingen zijn er 700.000 Serviërs en 40 duizend joden vermoord door de Kroatische fascisten, de Ustasja in het concentratiekamp Jasenovac. De primitieve manier van moorden en martelingen met hamers, messen en dergelijke instrumenten maakte concentratiekampen als Jasenovac wel tot de meest inhumane (in hoeverre kan dit?) in Hitler’s Europa.Dit gebeurde om een dusdanige gruwelijke wijze dat zelfs de Duitsers zich geschokt toonden.Volgens bronnen uit concentratiekampen vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime.Individuele priesters gaven soms zelf aanwijzingen hoe Serviërs en joden vermoord moesten worden. Zij liepen gewapend rond en moordden enthousiast mee.Katholieke priester Miroslav Filipovic was commandant in het concentratiekamp Jasenovac. Zij noemden hem Fra Sotona…

Naast Kroatische ustacha’s, heel veel Bosnische moslims waren ook ustacha’s die druk bezig waren om zo veel mogelijk Serven en joden te doden.Voor duidelijkheid, Bosnie was ook onderdeel va NDH (onafhankelijke stad Kroatie) die was opgericht door Ante Pavelic/de Führer van Kroatië/ in begin van WOII. Bosnisch-islamitische Waffen-SS(zoals de Handzar Divizije) – en onder wie ook Alija Izetbegovic – speelden een hoofdrol in het aanzetten tot holokaust op de Europese Joden en Serviërs.Eeuwenlang is het lijden van twee volkeren (Servische en Joodse) hetzelfde. Hun vijanden zijn hetzelfde. Onverdraagzaamheid, racisme, nazi’s en islam fundamentalisten zijn hun gemeenschappelijke vijand.Nog steeds Kroaten en moslims uit de Balkan haten Joden en Israel! Weinig mensen weten dat Serviërs in Bosnië ervoor gezorgd hebben dat Bosnië Palestina niet als staat heeft erkend…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Islam is hier om Europa over te nemen!

https://i2.wp.com/i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/04/17/23/027E3A5700000578-3544846-image-a-1_1460931646437.jpgDe meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad…

Twee maal heeft de islam voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten.Vandaag de islam staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit te verwoesten.In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de islam regeert…

Europa wordt binnenkort een ‘islamitische staat’, waar de shari’ah geldt!De opkomst van de islam, betekent ook de opkomst van de sharia wetgeving in ons rechtssysteem.Veel mensende term ISLAMISERING niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren.In de komende twintig jaar, zullen er genoeg islamitische kiezers in de Europa zijn, om hun eigen President te kiezen! Nu hebben we al sharia erfenissen, sharia scholen, sharia banken in Europa.Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd en nog in de rest van Europa!In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.Het is niet meer duidelijk welke wet er in Europa geldt: de wetten die hun oorsprong hebben in de joods-christelijke traditie en de Verlichting of de islamitische wetten.Wat voormalig CDA-minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd.De sharia is een achterlijk en barbaars systeem dat in strijd is met alles waar wij voor staan. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen.Dat is de sharia en dat is dus wat volgens minister Donner ook hier zou moeten kunnen gebeuren als twee derde van de Nederlanders dat vindt, als twee derde van de Nederlanders dat wil!Dit is te walgelijk voor woorden, het is verraad aan alles waar wij voor staan!…

Donner heeft duidelijk nog nooit een letter gelezen in de koran.De sharia kan weliswaar democratisch ingevoerd worden, maar na die invoering is de democratie verdwenen, omdat de dan ingevoerde shariawetten van een niet bestaande allah, boven de wetten van de parlementaire democratie gaan. De democratie is dan dood.De goedkeuring van de shariawetten in veel Europese landen zal ongetwijfeld de islamisering van het continent versnellen.Met andere woorden, hoe meer we de principes van de islamitische beschaving in ons land importeren, hoe meer we lijken islamitische samenlevingen.Een land geldt echter niet pas als islamitisch wanneer de meerderheid van de staatsburgers moslims zijn, maar wanneer de sharia juridisch bindende geldigheid bezit!…

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’….

Niet voor niets zei de Spaanse minister van Justitie López Aguilar op 11-09-2004 dat godsdienstvrijheid zijn grenzen kent in de publieke orde en dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen. Analoog aan deze uitspraak geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei: “Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

De grootste aandrijfkracht van de islamisering in Nederland is nog altijd de Nederlandse partijpolitiek. Van de PvdA,SP, Groenlinks en D66 tot aan de VVD en CDA.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen.Als je de nationale identiteiten van de lidstaten wil uithollen, dan is er niks makkelijkers dan miljoenen migranten met een compleet andere cultuur binnen te laten. Zo houden landen als Nederland uiteindelijk vanzelf op te bestaan. Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…Nergens ter wereld bestaat er een goed functionerende islamitische samenleving...

God zij gedankt dat er een Wilders is. Laat hij de wereld wakker schudden uit een suikerzoete droom.Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.Alle verhalen over een “gematigde islam dan wel gematigde moslims” komen voort uit Het Project en de koker van de linkse kerk, die ze toepast om bepaalde discussies uit de weg te gaan en kritiek op de islam af te zwakken.Gematigd bestaat niet binnen de islam, net zomin als dat een beetje zwanger zou bestaan.Recep Tayyip Erdogan heeft het bewezen met zijn uitspraak: er is islam en dat is het.Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien…De islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.Onderschrijft u de uitspraak van Recep Tayyip Erdogan dat democratie te vergelijken is met een trein waar je uit kunt stappen je het einddoel is bereikt? In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk!Het is niet mogelijk om voor een vrije democratische rechtsstaat te zijn en je tegelijkertijd aan de islam te onderwerpen.Integreren in de Europese samenlevingen is door de KORAN verboden:O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden.En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet. (soera 5, vers 51). Marokkaanse koning Hassan II zei al: ’immigratie mag niet uitlopen op integratie.’ Wie zich te veel assimileert met westerse waarden wordt als een verrader beschouwd.Alle inspanningen en miljardeninvesteringen (weggegooid geld) ten spijt, zullen moslims nimmer integreren in een Westerse samenleving…

Europa importeert niet alleen de ‘vluchtelingen’ maar ook de culturen, ideologieën/jihadisme, antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkende.Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende.Als gevolg van de massa-immigratie en de islamitische ideologie, zijn vele steden in Europa nu broedplaatsen voor terreur. Daardoor zagen we eerder al de aanslagen in Parijs, nu de aanslagen in Brussel, en ongetwijfeld zullen er ook nog vele aanslagen volgen.Is de politieke elite daardoor wakkergeschud? Zien ze eindelijk in wat voor problemen hun beleid heeft opgeleverd? Nee, het antwoord op die vragen is duidelijk negatief. Ze blijven politiek-correct wegkijken en gaan door op de ingeslagen weg….

De islam moet verspreid worden, dus moeten zo veel mogelijk moslims naar Europa.Leefden er in 1945 nog maar 600.000 moslims in West- Europa, nu zijn dat al meer dan 50 miljoen!De moslim immigratie naar Europa wordt gezien als een strategie met het doel om de controle over Europa te krijgen door de niet-moslim bevolking door moslims te vervangen en niet primair economisch van aard.Dat je mensen uit oorlogs gebieden moet helpen en of opvangen spreekt voor zich.Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn geen vluchtelingen.De echte vluchtelingen zitten in de kampen in de regio ;Turkije, Libanon en Jordanië.En hoe komt het dat ze allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Van Saudi Arabie en de Golfstaten? Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog…Kan Den Haag misschien het lidmaatschap van Brussel voor ons opzeggen?…

Straks ook bij ons?…En dit is niet de eerste keer dat er in de voorsteden van de grote Franse plaatsen rellen uitbreken.Vandaag met stenen, morgen met kalasjnikovs en bazooka’s.Wanneer moslims minder dan één procent van de bevolking vormen, is er niets aan de hand. Groeit het percentage tot 2 of 3 dan beginnen predikers bekeringsarbeid te verrichten onder andere etnische groepen. Tussen 5 en 10 procent van de moslims willen halalvoedsel in supermarkten en eigen shariarechtbanken. In een volgende fase ontstaan er toestanden als in de voorsteden van Parijs.In tientallen steden in heel Europa waren de voorbije jaren al herhaaldelijk het toneel van etnisch-religieus geïnspireerd geweld.En de linkse en liberale gevestigde orde blijft het bestaan van deze gebieden ontkennen….

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vinča is first civilization in World is located in Serbia!

An unexpected furor was caused by the exhibition in New York, “The Lost World of Old Europe”, wrote the New York Times. Long before the flourishing of Greece and Rome, even earlier than the first cities in Mesopotamia and Egypt, at the downstream of Danube River lived a nation ahead of its time in trade, arts and craftsmanship.Many American specialized issues and daily newspapers point out that, during its efflorescence the “Old European” civilization had been one of the most advanced cultures in the world.In his book “The mysteries of the Danube Civilization” Harald Haarmann proves that the Balkans were inhabited by the civilization that developed the first written language. Haarmann calls this culture“Old European”.Vinča is first civilization in World is located in Serbia.And the town of Vinča itself was just one of several metropolises, with others at Divostin, Potporanj, Selevac, Pločnik and Predionica…Danube Valley Civilization ArtefactsFrom the 6th to the 3rd millennium BC, the so-called “Vinca culture” stretched for hundreds of miles along the river Danube, in what is now Serbia, Romania, Bulgaria and the Republic of Macedonia, with traces all around the Balkans, parts of Central Europe and Asia Minor, and even Western Europe…..The Danube civilization was one of the most influential and important cultures in south-eastern Europe, being among the first civilizations to develop copper tools, advanced architecture, including two-story houses, design and production of furniture, and most importantly a writing system. All of this occurred while most parts of Europe were in the Stone Age, and advanced development was nowhere to be seen. This ancient civilization from the Balkans developed unprecedented skills like weaving, leather processing, clothes manufacturing and they invented the wheel… https://i1.wp.com/www.magicus.info/gn/slike/gn_slike_3/r1/g2013/m01/x10445317996253482962.jpg            OLD EUROPEAN LANGUAGE IS THE PROTOSERBIAN LANGUAGE!…abalogija pisma tabela 2The VINČA SYMBOLS are an Old European script on Neolithic era artifacts from the Vinča culture of southeastern Europe in the 6th to 5th millennia BCE. The symbols are mostly considered as constituting an instance of "proto-writing"; that is, they probably conveyed a message but did not encode language, predating the development of writing proper by more than a millennium.: The first known form of a writing system anywhere in the world was created in the Vinča culture, with about 700 characters and symbols, mainly carved in pottery goods…https://i0.wp.com/cdn.tf.rs/2013/10/24/Miroslavljevo-jevandjelje-svetigora-com.jpgIt is the earliest preserved Serbian illustrated manuscript, dating from the 12th century and written in Cyrillic, with the status of a national treasure and declared as an cultural property of exceptional importance. The Miroslav Gospels are also one of the most beautiful manuscript books in the world, whose global importance has been affirmed by its inclusion in 2005 in the UNESCO Memory of the World register which currently comprises only 120 documents of exceptional and universal importance…https://i0.wp.com/www.danubeogradu.rs/wp-content/uploads/2014/09/miroslavljevo-jevandjelje.jpgACE Serbian Monasteries tour: White ANgel fresco, Mileseva MonasteryWhite Angel, painted in 1230 at the Mileseva Monastery, Serbia….The Mileševa monastery’s “White Angel” fresco was one of the first scenes presenting Europe to the North America in the first satellite transmission of video signal between two continents in 1963.The same signal was transmitted some time later to the space towards possible extraterrestrial life forms.Frescoes of Mileševa represent the greatest accomplishments of Serbian art, as well as the art of aforementioned age in Europe, so for its outstanding value monastery has been put on UNESCO’s World Heritage list….drugi vincanski kalendarVinča calendar….https://i1.wp.com/trebinjelive.info/wp-content/uploads/2015/03/vincanski-kalendar-srbija-8000-godina.jpgIn Serbia found a calendar 8,000 years old, the first pocket calendar in the world!…Granice Dušanovog carstva - njemačka arhivaThe boundaries of Dusan’s Empire/Serbia – German archive…Today, thanks almost entirely to the study of ancient manuscripts, historians have been able to discover much about life in the medieval Serbian Empire. Prior to its fall to the Ottoman Turks, learning had flourished there just as in the other European lands. Today scholars are amazed and impressed at the great number and remarkable quality of medieval Serbian manuscripts which all prove, beyond any doubt, the high cultural achievements of the medieval Serbian Empire….Anatolii Alekseevich Klesov , Professor of biology at ” Harvard ” of Russian origin , with analysis of genes shows that Serbs are ancestors of today’s Slavs and many other nations in Europe , whose gene is 12,000 years old .According to the theory of Klesov , who heads the scientific consultative administration of Genealogical International Bureau , the Russians are descendants of those who were living in the Balkans , today’s Serbia , Bosnia , Montenegro and Macedonia .Serbian genes ( R1A1 ) are 12,000 years old as opposed to others that are old four to seven thousand years . All A – nations ( except two) in Europe have over 40 % Serb gene, the scientist claims. ….

The oldest urban plan in the world, 8,000 years old, was found at the archaeological site near the Mali Blagotin Hill, 26 kilometers from Trstenik/Serbia. Blagotin was an unique settlement with streets and a temple in the central square, but it was also a religious center. Staggering 16,000 objects were found at the site, mostly fragments of pottery, figurines, small goddesses, clay models of wheat grains, which indicates that the farmer from Blagotin believed that wheat grains are of divine origin. Seven dugout houses were discovered around the square, where was a special shrine to the goddess of fertility and the earth goddess. Among the found objects were also tools, planters, hoes, plows made of deer horns. Based on excavated static parts of grindstones, it was concluded that the people of Blagotin made flour and that Blagotin is the site of the first production of bread in the world…..https://i1.wp.com/static.panoramio.com/photos/large/94878611.jpgThe Late Roman fortified palace compound and memorial complex of Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius in the east of Serbia was commissioned by Emperor Caius Valerius Galerius Maximianus in the late 3rd and early 4th centuries….On the territory of today’s Serbia, on the Danube, the Roman Empire set up its eastern border – Limes. This powerful Roman province was the birthplace of 17 emperors, who will rule the Roman Empire in the time of deepest crises, and some of them will change the appearance of the world that had previously existed. As part of UNESCO’s World Heritage list, Serbia holds four properties: Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius; Medieval Monuments in Kosovo, Stari Ras and Sopoćani; and Studenica Monastery…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Dankzij zakkenvullers van de EU wordt EUROPA teruggeworpen naar de MIDDELEEUWEN!

https://pbs.twimg.com/media/CfR9ulcWQAAGisC.jpgWe zijn vandaag de dag getuige van de herleving van de meest destructieve en intolerante ideologie in de wereldgeschiedenis, die duizend jaar geleden al vocht om de westerse beschaving te vernietigen, en die dit in de eenentwintigste eeuw opnieuw dreigt te gaan doen.Veertien eeuwen nadat een politieke ideologie van Mohammed vanuit Noord-Afrika de Straat van Gibraltar overstak en Spanje bezette, is het de islam dan toch gelukt om definitief voet aan wal te krijgen in Europa. En ditmaal zelfs zonder geweld. Enkele tientallen jaren van arbeidsmigratie bleken genoeg; gezinshereniging en geboorteoverschotten doen de rest.De overname van Europa maakt deel uit van de globale strijd van de islam om de wereldheerschappij te bereiken…

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Vijftig jaar geleden waren er in Nederland ongeveer duizend immigranten uit islamitische landen. Nu zijn er meer dan een miljoen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In de immigrantenwijken zijn de fundamentalisten actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken.“In al onze steden”, zegt Oriana Fallaci, “bestaat er een tweede stad, een staat binnen de staat, een regering binnen de regering. Een islamitische stad, een stad, die door de koran wordt geregeerd.” Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten.De volgende stap wordt de strijd voor de invoering van de sharia (islamitische wet) ter vervanging van de burgerlijke wetten.Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd en nu nog in de rest van Europa…

De goedkeuring van de shariawetten in veel Europese landen zal ongetwijfeld de islamisering van het continent versnellen.Met andere woorden, hoe meer we de principes van de islamitische beschaving in ons land importeren, hoe meer we lijken islamitische samenlevingen. Landen als België en Frankrijk zullen op islamitische wereldkaarten ingekleurd worden als behorend tot de ‘Oemma’, lang voordat moslims in die landen een numerieke meerderheid zullen uitmaken, voor zover die numerieke meerderheid er überhaupt al zou komen. Dit beeld komt niet van mij, maar van professor Urbain Vermeulen, niet meteen een demagoog, maar een eminent wetenschapper.En als Frankrijk wordt een islamitische staat,hoe zit het met de honderden kernkoppen die de Fransen hebben? Zullen ze worden gebruikt om de rest van het Westen te intimideren?...

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Politici en kerkelijke leiders kunnen wel dromen over een goede samenwerking met de moslims door ver doorgevoerde integratie, maar de imams in de moskeeën laten in het algemeen geen aanpassing toe aan andere vormen van politieke en religieuze cultuur, tenzij het een tijdelijk karakter heeft om het uiteindelijke doel te bereiken: onderwerping aan de ISLAM.De islam geeft in haar opzet voor de ideale samenleving feitelijk geen ruimte aan een seculiere staat.Turkije is een mooi voorbeeld om dat aan te tonen. Daar moet het leger er op toezien dat de islamisten de macht niet grijpen. En dat heeft ze ook meerdere malen gedaan, in 1960, 1971, 1980 en nog zo recent als 1997.In dit jaar werd president Erbacan, leider van de islamistische Welvaartspartij, door het leger gedwongen af te treden.Erdogan is het kind van die partij.In 1998 is Erdogan veroordeeld wegens “het aanzetten tot godsdienstige haat.” Hij had publiekelijk een gedicht voorgedragen waarin de volgende frase was verwerkt: “De moskeeen zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.” Hij heeft vier maanden in de cel gezeten voor deze militante retoriek…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.We gaan barre tijden tegemoet van erop of eronder, dankzij linkse regeringen, die hun burgers verkwanseld hebben omwille van olie-afspraken met de Arabische wereld 40 jaar geleden.De linksen zijn van rood naar groen gegaan. Eerst vergoelijken ze het communisme, nu de islam.Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie.Westerlingen, denken: ‘als wij het beste met de anderen voorhebben, dan hebben ze dat ook met ons. Als wij tegenover hun vriendelijk en open en beleefd en weet ik veel wat zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hen maar een kans geeft, dan komt alles wel goed’. Maar zo zit het niet in elkaar.Islammisten vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Waar linkse multiculturele politiek van pappen en nathouden, veel theedrinken, tegenstanders als nazi’s uitmaken, enz. uiteindelijk toe leidt, kunnen we zien Brussel-Molenbeek, waar deze linkse knuffelpolitiek meer dan 30 jaar is uitgevoerd in de praktijk.Brussel, dat binnen twee decennia een mohammedaanse meerderheid zal hebben,is veranderd in een vesting: tanks, zwaarbewapende militairen, een leger agenten, dranghekken en nog meer sirenes dan normaal…

Onze samenleving wordt niet alleen bedreigd door linkse regeringen,maar ook door het jihadistisch terrorisme! We zien een toename van het terreurgevaar, terwijl de autoriteiten weigeren de mensen te vertellen dat de reden voor al dit leed de islam is. Bij iedere vreselijke daad, die plaatsvindt in naam van de islam, stormen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel,Mark Rutte voor de tv-camera´s om de wereld te vertellen dat de daden niets met de islam te maken hebben.Maar,wat ze weten over de islam? Niets! De verlichting is bij het journaille en bij de hele cultureel politiek correcte elite erg ver weg. Dat een cultuur van 1400 jaar totalitarisme, jihadisme en anti-wetenschappelijkheid weleens aan de basis zou kunnen liggen van de niet-integratie van de moslim, komt niet op in het hoofd van de doorgestudeerde elite.Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt…Europa moet eindelijk wakker worden en politieke correctheid terzijde schuiven.Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid?Europa of Eurabië?….Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is niet politiek correct.Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.Iedere islamcriticus dient er rekening mee te houden als racist of vreemdelingenhater gebrandmerkt te worden…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Geert Wilders vecht iedere dag voor Nederland en voor onze vrijheid!

Libische leider Moeammar Khadafi;”Europa moet zich bekeren tot de islam of anders de oorlog verklaren aan de moslims.”…Onze cultuur, onze normen en waarden; ze worden volgens Wilders bedreigd door de opkomst van de islam in Nederland.Hij waarschuwt sinds jaar en dag voor de dreiging van het islamitisch terrorisme. En terwijl terroristen met de koran in de hand moorden, blijven alle links-liberale partijen volhouden dat dit niets met de islam te maken heeft.Geert Wilders beschouwt de islam niet als een religie maar als een totalitaire, agressieve ideologie waarvan de aanhangers erop uit zijn de wereld te veroveren, deze te islamiseren en overal de Sharia in te voeren…

De islam voert al zo’n 1400 jaar oorlog tegen alles en iedereen wat nog niet ‘moslim’ is. Deze jihad doet nu voor de vierde keer een poging Europa te veroveren. Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.De ons al tientallen jaren opgedrongen massale immigratie wordt gebruikt om op grote schaal onstabiliteit en chaos te creëren, wat uiteindelijk zou kunnen uitmonden in opstanden en zelfs burgeroorlogen.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam,Den Haag, Bremen,Hamburg,enz… zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Mooi, he, die multiculturele samenleving. Gezellig toch, al die kleurtjes en al die verschillende restaurantjes?Slaapt u lekker verder, Nederland/Europa...

De islam is ontstaan door het trekken van scherpe grenzen tussen mensen en zaken. Het onderscheid tussen vriend en vijand is de kern van de islam.Volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.Ruim een eeuw geleden was meer dan 25% van de Turkse bevolking Christen (Orthodox, Armeens en Aramees), nu 0,1%. Dat is niet omdat de Christenen de islam opeens zo leuk vonden.Moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken…

Geert Wilders heeft niet de pest aan moslims, maar heeft de pest aan hun ideologie, zoals elk wel denkend mens de pest heeft aan een ideologie die haat en nijd predikt.Als er in Nederland al sprake is van haat jegens moslims (waar blijkt dat uit?),lijkt mij Mohammed B. een veel plausibelere bron.Waarom werd de islamitische moordenaar van Theo van Gogh dan niet voor haatzaaien veroordeeld? En bovendien, haat zelf is niet strafbaar.En hoe zit het dan met de ChristenUnie, die homoseksuelen consequent afschildert als zondig of ziek? Of Gerard Spong, Tofik Dibi,,die de Wilders vergeleek met nazileider Goebbels.Als je Geert Wilders vervolgt, moet je mensen die Joden en Israeliërs met nazis vergelijken zeker vervolgen….

PVV is opgericht om de islam te bestrijden en dus om te beletten dat wij net straks ook een minderheid of dhimmi/een minderwaardige positie in de moslimmaatschappij/ worden in eigen land.Het zijn niet de PVV-stemmers die lessen over de holocaust onmogelijk maken.Het zijn niet de PVV-stemmers die willen de docent geen hand geven. Het zijn niet de PVV-stemmers die zwembaden, scholen en hele wijken terroriseren.Het zijn niet de PVV-stemmers die no go-area’s voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals joden en homo’s creëren.Het zijn niet de PVV-stemmers die kunstenaars, columnisten, toneelspelers en politici bedreigen of vermoorden.De partij ziet Nederland als een marionet, Brussel is degene die aan de touwtjes trekt. Dit beperkt de vrijheid van de Nederlandse politiek en de Nederlandse burger, zo redeneert de Partij Voor de Vrijheid…

Politici, verblind door het eigenbelang op korte termijn, bastions met idiote liberalen en ook universiteiten, zijn bewuste of onbewuste promotors van de islamisering van Europa.”De politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië”-zegt Wilders.Het waarschuwen van Wilders tegen de vele misstanden en de islamisering doen zijn politieke tegenstanders onterecht af als “haatzaaien” om hem monddood te maken. Ik zie Geert Wilders meer als een soort klokkenluider die waarschuwt voor de gevaren van de radicale islam en islamisering van Nederland/Europa…Mensen, stem PVV, wil je het land redden!Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, ook Europa.Israël vecht voor ons tegen de jihad en vormt het centrale front in de verdediging van het Westen.Het einde van Israël,betekent het einde voor ons allemaal.Al meer dan zeventig jaar, vermoorden islamieten Joden. Burgers worden opgeblazen in bussen, zelfmoordterroristen blazen zichzelf op in restaurants, winkelcentra, universiteiten en markten en smeken Allah om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers mee te slepen in hun duivelse acties.De jihad tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël, is geen territoriaal maar een ideologisch conflict. Hamas – en voor Hezbollah geldt hetzelfde – strijdt niet voor stukjes land, maar voor de overwinning van de islam. Het conflict is pure jihad, de door de Koran aan elke moslim opgedragen plicht.De geschiedenis leert: ideologisch gemotiveerd geweld begint vaak tegen Joden, maar daarna volgen altijd andere groepen.Wij Europeanen zijn nu aan de beurt;jihadistische aanslagen in Madrid,twee aanslagen op metro’s en een bus in Londen, onthoofding op een straat in Londen/ de 25-jarige militair Lee Rigby/, een onthoofding in Lyon,drie aanslagen in en rond de Franse stad Toulouse,een mislukte aanslag op de Thalys, de aanval op de redactie van Charlie Hebdo,de aanslagen in Parijs,de twee aanslagenen in Brussel;de aanval op het Joods Museum en op het vliegveld Zaventem.Allemaal in de naam van de islam!…

De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen…

Door de terroristise aanslagen, dringt nu in Europa en in Nederland het besef door dat er vanuit de islam strijd wordt gevoerd tegen het Westen. Toch lijken nog steeds veel mensen, vooral politici en journalisten, in een ontkenningsfase te verkeren.Aanslag na aanslag werken de regenten volgens hetzelfde draaiboek: dit heeft niets te maken met islam.Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering.De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben Wilders gesterkt in zijn mening dat meer islam in Nederland betekent dat we ook meer aanslagen en doden te verwerken zullen krijgen. De oplossing is daarom volgens hem eenvoudig: de islam moet niet behandeld worden als godsdient, maar als politieke veroveringsideologie die actief moet worden tegengewerkt….

Vandaag komt de felste kritiek op de islam meestal van ex-moslims en intellectuelen afkomstig uit de moslimwereld, van ervaringsdeskundigen dus. Zo spreekt Abdelwahab Meddeb (Frans-Tunesisch) over ‘de ziekte van de islam’; de Algerijn Hamid Zanaz noemt de islam ‘de religie tegen het leven’; de Nederlandse Marokkaan Hafid Bouazza noemt de islam ‘agressie op zoek naar een oorzaak’; de Pakistaan Ibn Warraq noemt de islam ‘fascisme’; Ayaan Hirsi Ali (Somalië) omschrijft de islam als ‘een mentale gevangenis’; Nahed Selim (Egypte-Nederland) schrijft dat ‘Allah niet van vrouwen houdt’, Afshin Ellian (Iran-Nederland) stelt dat ‘gewelddadig radicalisme een wezenlijk onderdeel van de islam is’, noemt ‘de waarheid de grootste vijand van de islam’ en schrijft dat ‘de politieke islam een psychische aandoening is’. Ook deze lijst is lang, maar verre van lang genoeg…

De islam is juist het grootste probleem, en tevens de motivatie voor moslim terrorisme.De jihad is inherent aan de islamitische leer, die met name is vastgelegd in de Koran. Dat vindt ook moslimfilosoof Rachid Benzine, die nu een breed podium in onze media krijgt. Kennelijk mag hij wél zeggen dat ‘het jihadisme ook deel uitmaakt van de islam’ en er ‘in de islam dringend een revolutie nodig is’ (De Morgen, 17 januari 2015).Een gedetailleerd jihadrapport (zie www.thereligionofpeace.com) laat zien dat er van 3 tot en met 9 januari – de week waarin vrijwel de voltallige redactie van Charlie Hebdo door jihadisten werd vermoord – wereldwijd maar liefst 61 jihadaanslagen werden gepleegd (meer dan 8 per dag), waarvan 15 zelfmoordaanslagen. Die 61 jihadaanslagen hadden 745 doden (meer dan 100 per dag) en 337 zwaargewonden. De talloze letterlijke oproepen in de Koran om oorlog of jihad te voeren tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel.Het plegen van geweld (oorlog en aanslagen in naam van de islam) is de enige manier om zekerheid te krijgen voor de eeuwigheid.De moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel.Bah!…

Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. De nazi’s waren in het begin ook niet met zoveel, maar ze hebben wel de toon gezet. Het is dus een fabeltje te zeggen dat die minderheid maar een minderheid is. Die minderheid is kwalitatief veel belangrijker dan de kwantiteit van die minderheid.De geschiedenis niet wordt bepaald door de zogenaamde ‘gematigde meerderheid’ – die doorgaans laf, bang en stil is… En wat zou het mooi zijn als de gematigde imams van Nederland in hun gematigde moskeeën tekeer gingen tegen niet -moslims.En wat zou het mooi zijn als we er eens in alle openlijkheid achter zouden komen hoe die gasten aan dat soort ideeën kwamen, en hoe wijd verbreid dat is, en welke discussie er dan eens echt zou moeten beginnen. Ja, met moslims in Europa, in alle openbaarheid…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Immigratie en Islam : We zijn op weg naar een burgeroorlog!

Cartoon EU Turkije MigrantencrisisSinds het ontstaan van de islam, heeft deze een bedreiging gevormd voor Europa, meermaals werd met geweld gepoogd ons continent te veroveren.Omdat ze hier in het Westen (nog) niet de meerderheid uitmaken, moesten ze andere manieren vinden om de jihad uit te voeren. Niet militair.In landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!

In de islam migreren betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…

De Britse Labour-minister Shalid Malik in oktober 2006: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”….

Langzaam verandert Europa in Eurabia!Met 50 miljoen moslims in Europa, dit gaat eens heel erg fout gaan.Met geld dat rijkelijk vloeit uit S. Arabië, Qatar, Iran, schieten gebedshuizen uit de grond, plekken, waar gediscussieerd wordt over de verspreiding van het enige ware geloof, de islam!Overal zien we de afwijzing van de Europese cultuur en identiteit.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten.De volgende stap wordt de strijd voor de invoering van de sharia (islamitische wet) ter vervanging van de burgerlijke wetten. Alleen al in Frankrijk bestaan honderden zogenaamde “No-Go-Areas”.De balkanisering van Frankrijk is een feit.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Herinner u u Kosovo nog? Die moslim enclave in het hart van Europa, die zonodig onafhankelijk moest worden van Servie, dankzij ons bloed, zweet en tranen? Nadat Bill Clinton een deal had gesloten met de lobby voor Groter Albanie op basis van de leugen van een genocide die nooit heeft plaatsgevonden? Met een beetje hulp van de media, trouwens….

Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen – net zoals Angela Merkel dat onlangs deed – dat die multiculturele samenleving totaal mislukt is.Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

De massale moslim-immigratie naar West-Europa is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.De mislukte massa-immigratie is door de wereldtop en banken bedacht om een nieuwe wereldoorlog te creëren...

De grootste aandrijfkracht van de islamisering in Nederland is nog altijd de Nederlandse partij politiek,van de PvdA, Groenlinks en D66 tot aan de VVD en CDA.Deze partijen hebben geen eigen politieke ideologie meer. Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie.Terwijl overal op de wereld de christenen worden vervolgd, gepest, gekleineerd, vermoord en bestolen door aanhangers van de islam, laat deze politiek partijen zich gebruiken om diezelfde islam in Europa te laten wortelen.Van Aartsen zegt trots dat de Schilderswijk/een monoculti-wijk/ op Istanbul lijkt.De linkse elite is nu net zo blind voor de islam, als ze destijds voor het communisme was...

De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.En zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn…

https://i2.wp.com/cdn-02.dagelijksestandaard.nl/wp-content/uploads/2015/05/zumaglobal333109.jpgNa 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Islam betekent onderwerping.En door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van de islam….

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Terreurorganisaties zoals Al Nusra,Hamas, Boko Haram of IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran.In deze boek zijn de uitspraken waarin Allah oproept tot haat en wreedheid tegen al wie Hem en zijn profeet niet aanvaarden amper te tellen.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.De aanslagen in de Belgische hoofdstad zijn de zoveelste in een lange reeks aanslagen in Europa; jihadistische aanslagen in Madrid,twee aanslagen op metro’s en een bus in Londen, onthoofding op een straat in Londen/ de 25-jarige militair Lee Rigby/, een onthoofding in Lyon,drie aanslagen in en rond de Franse stad Toulouse,een mislukte aanslag op de Thalys, de aanval op de redactie van Charlie Hebdo,de aanslagen in Parijs.Na aanslagenen in Brussel,terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is bezig met de voorbereiding van grote, nieuwe aanslagen in lidstaten van Europa, waarschuwt Europoldirecteur Rob Wainwright.En als een moslim een terreurdaad pleegt dan ligt het volgens links niet aan de islam.Wanneer geven de politici nou eens eindelijk toe ,dat de gepleegde aanslagen tot nu toe wel degelijk met de islam te maken hebben?…

Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. De nazi’s waren in het begin ook niet met zoveel, maar ze hebben wel de toon gezet. Het is dus een fabeltje te zeggen dat die minderheid maar een minderheid is. Die minderheid is kwalitatief veel belangrijker dan de kwantiteit van die minderheid….Al meer dan zeventig jaar vermoorden islamieten Joden. Burgers worden opgeblazen in bussen, zelfmoordterroristen blazen zichzelf op in restaurants, winkelcentra, universiteiten en markten en smeken Allah om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers mee te slepen in hun duivelse acties.De geschiedenis leert: ideologisch gemotiveerd geweld begint vaak tegen Joden, maar daarna volgen altijd andere groepen.Wij Europeanen zijn nu aan de beurt...

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Wat iedereen over de ISLAM moet weten

zombie-apocalypse-is-possible-1Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam.In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!En door je niet te onderwerpen aan de islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.…

De Koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven(Soera 8:39) ”. Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen,dus tegen ons.Deze boek is een leidraad voor alle tijden en plaatsen!De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! …

De Islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de Islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad. Je hoeft geen groot arabist te zijn om te weten dat het woord ISLAM ‘onderwerping’ betekent.En onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd…,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.” De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is dan een religie…

De islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd.Nu heeft Islam een andere manier gevonden om Europa te veroveren: via de demografie en via het opzetten van een eigen islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen identiteit behouden en nooit integreren.Indonesie was voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…

Waarom integreren moslims zo slecht in de maatschappij? Omdat het volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!

De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Deze discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen.…

12022513_804002236413018_6293243149745579439_o De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Nergens heeft Jezus een leger geformeerd om Jeruzalem of andere plaatsen te veroveren. Nergens voert hij een “beschermingsbelasting” in of eist hij bekering.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid. Het christendom wordt alleen maar door vreedzame verkondiging verspreid.Drie eeuwen lang volgen Jezus’ discipelen zijn richtlijnen (Constantijn de Grote komt in de vierde eeuw).Wat Constantijn de Grote deed, later gevolgd door de kruisvaarders, is niet gegrond op de christelijke leer. De kern van het Christelijk geloof is Jezus Christus.Christenen die zich bezighouden met geweld, overtreden de expliciete leringen en het voorbeeld van Jezus Christus…

Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de islam, zowel naar het noorden, oosten en westen.In feite was de eerste Kruistocht zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde.Het had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers die het martelaarschap voor God en de religieuze jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…

De Bijbel is door mensenhanden, vanuit een zogezegde goddelijke inspiratie, neergeschreven en voor interpretatie, aanpassing en laïcisering vatbaar. De Koran daarentegen is het door Allah zelf geschreven onveranderlijke woord.Moslims zien de Koran en Hadeeth-teksten als fundamenten van zijn geloof.De islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad.Moslims die daden van geweld en terreur plegen in de naam van Allah, kunnen ruimschoots rechtvaardiging vinden voor hun daden, gebaseerd op de leringen van de Koran en de woorden en voorbeelden van Mohammed zelf!Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.Deze JIHAD ideologie heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan.Vergeet niet dat zonder geweld het Midden-Oosten, Egypte, Lybië en Turkije Christelijke landen zouden zijn. De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I. Mohammed was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog,om de islam uit te breiden….

Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn.De fanatici onder de moslims bepalen de agenda van de islam.Ook in de huidige tijd hebben bevolkingsgroepen/niet-moslims te lijden van enorme aantallen gewelddadige acties van moslims.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaar afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Alles wat in strijd is met de Koran wordt als minderwaardig gezien en moet in wezen vernietigd worden. ‘De aanslag in Parijs is de zoveelste moordpartij in de jihad-oorlog die al eeuwen woedt.Moslims zijn vanuit de Koran verplicht niet-moslims uit te moorden.IS precies doet wat de Koran en de sharia voorschrijven’,zegt arabiest Hans Jansen.Laten we niet vergeten dat terreur wereldwijd zowel moslim (95 %) als niet-moslim (5 %) slachtoffers maakt.

Door een scheiding van het oostelijk en westelijk christelijke deel van het Romeinse Rijk in 1054 na Chr. ontstonden er twee aparte kerken. De Rooms katholieke of Latijnse kerk en de Orthodoxe of Byzantijnse kerk.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging….

De Katholieke kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.De Paus wordt aangesproken met ‘uwe heiligheid’ en ‘heilige vader’. Voor deze titels missen we ieder Bijbelse grondslag. Jezus verbiedt ons zelfs om iemand op aarde Vader te noemen.We moeten naar God bidden, in de naam van Jezus. Niet tot een heilig verklaarde. God is ook duidelijk dat we geen anderen mogen eren.En u kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist! De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de katholieke kerk en ook bij de islam.Het is naïef om te veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere.De bijbelse gedachte dat God onze vader is, komt in de islam niet voor. Ook is er geen persoonlijke verhouding tussen de mens en Allah. Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk….

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Europa wordt door de ‘vredelievende’ jihad opgevreten!

rd_geen_haatimams_250814In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”...

De islam staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit op te vreten.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Den Haag,Amsterdam, Bremen, Hamburg,enz… zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Herinnert u zich de jihadistische terreur campagne die Malmö geteisterd heeft, de derde grootste stad van Zweden? Heeft u herinneringen aan de bombardementen, de zelfmoord-kapingen, en de willekeurige moorden die uiteindelijk ertoe gedwongen heeft om de stad over te geven aan islamisering? Nee? Grappig, ik ook niet…

Kreuzberg, een wijk in Berlijn, staat bekend als “Little Istanbul”, omdat het lijkt op een Oosterse stad. Andere grote steden, zoals Hamburg, München, Keulen en Frankfurt-am-Main hebben een vergelijkbare situatie.Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen’.De Europese hoofdstad Brussel is over een generatie een tweede Constantinopel -excuseer- Istambul zal zijn geworden.Zowel Brussel als Antwerpen waren de voorbije jaren al herhaaldelijk het toneel van etnisch-religieus geïnspireerd geweld. Jonge moslims richtten vernielingen aan en belaagden autochtonen en politieagenten.In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.Alleen al in Frankrijk bestaan honderden zogenaamde “No-Go-Areas”…

Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”… 

Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd.De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”…..

Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk.Een buurt, waar op straat het nuttigen van alcohol of varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden bedreigd, vrouwen met een luchtig truitje worden geïntimideerd, ronselaars voor de jihad actief zijn en er zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang…

Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!.

Waarom integreren moslims zo slecht in de maatschappij?Omdat het volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’…Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Weinig moslims keren de islam de rug toe of meer nog: durven de islam de rug toekeren. Een moslim die zich bekeert is voor de moslimgemeenschap een verrader die conform de sharia de doodstraf verdient…

In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!…

Centraal in de islamitische gettowijken staat de moskee, die als centrale autoriteit in de wijk de overheid verdringt.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.De overheid heeft nog altijd nauwelijks zicht op wat er in moskeeën gepreekt en verspreid wordt.En kan iemand mij een moskee wijzen, waar vanaf de kansel de gematigde islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn? Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Maar,hoeveel kerken hebben Nederlanders mogen bouwen op het Arabische schiereiland?

Stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat: die tolerantie voor intolerantie moet maar eens afgelopen zijn. Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land.Een tolerant volk kan alles tolereren met uitzondering van één ding – intolerantie – en tegenover intolerantie moeten de toleranten absolute intolerantie in acht nemen, want wie intolerantie tolereert accepteert intolerantie en ontkracht dus de claim tolerant te zijn.Elke beschaafde tolerante natie moet in naam van tolerantie alle intolerante aspecten van alle godsdiensten verbannen en verwerpen.Respect hebben voor een beweging die het vrouwenhaat, terreur en massamoord in het vaandel heeft staan is absoluut uitgesloten...

Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa? Het wordt werkelijk de hoogste tijd om een einde te maken aan deze verkapte vorm van dhimmitude en de onverbloemde waarheid eindelijk eens te durven benoemen: de islam is gewoon een groot probleem en de gebeurtenissen in Parijs en Brussel vormen slechts het begin van wat er nog verwacht kan worden….WAKKER WORDEN EUROPA!

De grootste bedreiging wordt echter niet gevormd door de islam zelf, maar door de zogenaamd progressieve Partij van de Arbeid, Groen Links en SP/maar ook D66 en CDA/. Zij zijn degenen die sinds 1973 in hun bijna islamitische haat tegen het Christendom en onbeheerste drift tot maatschappijhervorming de islam hebben gesteund door massale immigratie.Voor olie heeft Europa zich verkocht aan de islam.De massale moslim-immigratie naar West-Europa is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. … Moslim wijken (enclaves) in de grote steden in Engeland…. De multi-culturele maatschappij explodeert in Frankrijk. Wij hebben er – tevergeefs – ontelbare keren voor gewaarschuwd.Nu is dit niet de eerste keer dat er in de voorsteden van de grote Franse plaatsen rellen uitbreken… Grote delen van Franse steden zijn ontaard in poelen van chaos en geweld waar geen Fransman of agent meer durft te komen.Elke vorm van aanzet om te integreren ontbreekt, hele wijken rondom de Franse steden zijn vast in handen van de georganiseerde jeugd die in plaats van te werken of naar school te gaan liever handelt in drugs ,verdovende middelen en wapens.Voor hen is werken geen grondwaarde, des te minder omdat het ontbreken van diploma’s hun geen ander perspectief biedt dan matig of slecht betaalde banen met weinig aantrekkingskracht. Het is dus niet door te werken dat ze hun dromen zullen realiseren. Allerlei vormen van criminaliteit zijn in hun ogen veel aantrekkelijker.Ze zeggen dat ze geen werk vinden, maar ook al zouden ze een baan aangeboden krijgen, dan zouden ze die toch niet aannemen. Zelfs voor 100 euro per dag komen ze hun bed niet uit.Ook in de grote steden in Nederland zullen we dit gaan krijgen,het duurt wellicht nog wel even, maar het zal zeker gebeuren… In een recent uitgezonden Duitse tv reportage wordt een verscheidenheid van schokkende voorbeelden vertoond van het falen van de integratie van immigranten uit islamitische culturen. In de reportage wordt aandacht geschonken aan onder andere vrouwenonderdrukking, eer- schaamtecultuur, vervolging van joden en christenen, en de parallelle rechtssystemen…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de islam en zijn vijanden!

https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpgDe islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Deze ideologie voert al zo’n 1400 jaar oorlog tegen alles en iedereen wat nog niet ‘moslim’ is. Jihad doet nu voor de vierde (maar feitelijk al de vijfde) keer een poging Europa te veroveren. Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Moslim-migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd.

Europa wordt op alle gebieden uitgedaagd door de politieke islam.De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de ISLAM gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.De multiculturele droom is een soort fictie gebleven die maar heel beperkt in onze samenleving is ingesijpeld en niet zelden een nachtmerrie geworden is van segregatie in plaats van integratie.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd. Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof.De koran verbiedt de gelovigen zich te integreren;soera 5 vers 51: O gij die gelooft, neemt u niet de joden en de christenen tot verbondenen. Zij zijn elkanders verbondenen, en wie van u met hen gemeenschap aangaat (een kontrakt sluit bijvoorbeeld) die behoort tot hen (m.a.w. is geen moslim meer).Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.

Men heeft geen helder beeld van de god van de islam, die geen enkele gemeenschappelijke grond heeft met de God van de Bijbel.De islam is zowel religie (theologie) als politiek — en die politiek is een onderdeel van de Sharia, die werkelijk alles reguleert; van successierecht en echtscheiding tot wetten die van toepassing zijn in oorlogstijd.De islam kan worden gezien als “synoniem met een reeks van wetten en juridische zaken die meestal niet verenigbaar zijn met onze westerse samenleving. De Sharia wetten zijn intolerant, discriminerend voor vrouwen en niet-moslims, leggen geweld op tegen niet-moslims en kennen onmenselijke lijfstraffen voor “misdaden” die in wezen geen misdaden zijn. Een wet die de doodstraf oplegt voor ongelovigheid is het niet waard “wet” genoemd te worden: het is eerder een vorm van barbarij.Dat de ideologie de drijvende kracht is achter deze bewegingen is onweerlegbaar, ook als u er niets van begrijpt.Godsdienstige elementen in de islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.Ons continent is opnieuw het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen.Geïnspireerd door de islam,IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Brussel.En het is niet de eerste keer dat IS een aanslag opeist in Europa. Denk alleen maar aan de aanslagen in Parijs, maar ook die op de redactie van Charlie Hebdo.Hoe kun je een figuur die tot de historie behoort en een eeuw of dertien geleden is gestorven, nog beledigen? Kunnen doden beledigd worden, dus ook Napoleon en Willem van Oranje? Kun je vervolgens verwachten dat bonapartisten en orangisten je huis in vuur en vlam zullen zetten? De islamitische terreur houdt al decennia aan en niemand heeft er grip op. ‘De aanslag in Parijs is de zoveelste moordpartij in de jihad-oorlog die al eeuwen woedt.Moslims zijn vanuit de Koran verplicht niet-moslims uit te moorden.IS precies doet wat de Koran en de sharia voorschrijven’,zegt arabiest Hans Jansen. Aanslag na aanslag, werken de regenten volgens hetzelfde draaiboek: dit heeft niets te maken met islam. En als Rutte, Samson en Pechtold weer schreeuwen: “Dit heeft niets te maken met de islam”, dan zeggen we ook; Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat!Hoe vaak moeten wij de MP nog horen zeggen dat de politiek geschokt is als er weer een aanslag is gepleegd? Wanneer gaan de grenzen op slot voor mensen die er een anti Europese levenswijze er op na houden?De jihadisten in Parijs en Brussel vielen niet slechts een symbool van de democratie aan, maar ze willen ook strijders op de weg van Allah  mobiliseren.Theo van Gogh is dood. Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ …

Radovan Karadzic zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel de EU, het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90…

Zowel in het Westen als in de islamitische wereld moet erkend worden, dat de bron van IS de islam is.Moslims die gewelddaden plegen in de naam van Allah, kunnen met het grootste gemak rechtvaardiging vinden voor hun daden in de leringen van de koran én in de wandel en handel van Mohammed zelf, wiens levensloop alle moslims ten voorbeeld moet strekken. Zijn voorbeeld is wet.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.Het voeren van jihad (de heilige oorlog tegen de ongelovigen) is één van de opdrachten die de koran en de islam aan moslims geven.Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.” De Jihad in de betekenis van de heilige oorlog met het oog op de invasie van niet-islamitische staten en de vervanging van hun wetten met een islamitische suprematie in de vorm van de Sharia (wat niet hetzelfde is als verplichte bekering), is onderdeel van het islamitisch recht en is bevolen door alle wetscholen in de islam.De religie van de vrede is alleen vreedzaam,wanneer je zelf een vrome moslim bent en anders niet.De islam staat voor vrede via onderwerping....

Wie islam zaait, zal jihad oogsten!Het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur.Fundamentalistisch terrorisme is een gevolg van het geloof zelf, dat geen kritiek toelaat en die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood totdat de islam de hele wereld heeft veroverd.Zij streven naar een utopie, net als eerder de fascisten en de communisten.We moeten ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken.Dus,pak niet alleen IS aan, maar ook de ISLAM! Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd...

Zeker, er zijn moslims die vreedzaam zijn, en jazeker hebben zij het recht om hun geloof in de privé-sfeer te belijden. Maar er zijn ook moslims die niet vreedzaam zijn, die in naam van hun God bereid zijn om te moorden en hun leven wijden aan de omvorming van de samenleving naar de politieke richting die gecodificeerd is in de islamitische wet, de Sharia. Stel dat 15% van de moslimgemeenschap ter wereld is ‘slecht’. Dan spreken we nog over een aantal die groter is dan de totale bevolking van de US. Slechts 19 waren er nodig om ruim 3000 onschuldige slachtoffers te maken in New York.Je moet niet vergeten dat alle nazi’s in nazi-Duitsland was niet de moordenaar – op dezelfde manier zijn alle moslims vandaag de dag zijn geen moordenaars of terroristen.Maar,toch hebben de nazi’s 60 miljoen mensen vermoord,omdat meerderheid is ALTIJD irrelevant!Feit is dat de fanatici op dit moment in de geschiedenis de islam beheersen. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid(net zoals ten tijde van nazi-Duitsland), de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.En er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten…

De ruime steun van Turkse jongeren in Nederland voor gewelddadige groepen als IS is verontrustend.In 2014 verscheen een rapport van Motivaction, in opdracht van multicultureel instituut Forum, naar de opvattingen van Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren ten aanzien van de ontwikkelingen in de Arabische regio en Turkije. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bijna alle Turkse Nederlanders de strijd van Isis steunen en Syriëgangers zien als helden…Uit een onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans, werkzaam voor het prestigieuze Berlijnse instituut WZB,driekwart van de Nederlandse moslims zou zich liever onderwerpen aan de sharia, dan aan de Nederlandse wet…Waar verdwenen de gematigde moslims?…Weinig moslims keren de islam de rug toe of meer nog: durven de islam de rug toekeren. Een moslim die zich bekeert is voor de moslimgemeenschap een verrader die conform de sharia de doodstraf verdient…

Er is een probleem en dat probleem heet ISLAM. Blijven ontkennen leidt tot botsingen. Dat gebeurt nu al en wegkijken, of botweg ontkennen dat het probleem bestaat zal de botsingen alleen maar escaleren.Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering.De linkse partijen/PvdA, GroenLinks en SP of D66 / zijn slechts een middel voor de radicale moslims om hun doel te bereiken. Van binnenuit, organiseren ze de vernietiging van Nederland.En het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig.Mensen, stem PVV, wil je het land redden! Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven!… De islam is vanaf zijn ontstaan door de hele geschiedenis heen een militante ideologie geweest, die van alle systemen het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt.En volgens PVV-leider Geert Wilders,de islam moet niet behandeld worden als godsdient, maar als politieke veroveringsideologie die actief moet worden tegengewerkt…

 

Posted in Uncategorized | 6 Comments