Verzet tegen de Islamisering van Europa!

ISLAM heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging.En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia!…

DE SHARIA/=ISLAM/ is een eeuwenlang bijgeslepen systeem dat tot doel heeft de wereld aan de regels van de Islam te onderwerpen, zo nodig met harde hand. Doel van de Sharia is alle concurrerende systemen weg te vagen, zo mogelijk met overreding, zo nodig met list en bedrog, maar uiteindelijk ook met dreiging met geweld.In sharialanden, zoals Saudi-Arabië,Pakistan, Soedan en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd…De Sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de Sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten.De Sharia geeft vrouwen vrijwel altijd in alles ongelijk.Vrouwen hoeven geen aangifte te doen van echtelijke mishandeling of verkrachting, hebben geen zeggenschap over de kinderen, krijgen minder in erfelijke kwesties.Een verkrachte vrouw heeft 4 mannelijke getuigen nodig, om een zaak te kunnen spannen tegen de verkrachter.En volgens het shariarecht bezit niemand, die geen moslim is, onvervreemdbare rechten.De verboden en geboden van de Sharia zijn niet zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims, ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van andere godsdiensten.Religieuze concurrentie is al even strikt verboden.En de sharia-wetgeving staat de scheiding van kerk en staat niet toe!..De erkenning van de Islam als godsdienst moeten we intrekken, aangezien de Islam in de eerste plaats helemaal geen godsdienst is maar wel, zoals arabist Urbain Vermeulen ook zei:”de Islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet”.…

HOE DE ISLAM VEROVERT GEBIEDEN: Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…En in de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de Islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de Islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden.En Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.En twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam…Anders dan in de 8e en in de 17e eeuw, wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en immigratie.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen!…Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd…

Door de massa immigratie van de afgelopen 40 jaar,in alle grote steden van West-Europa zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…In het jaar 1974 nam niemand de Algerijnse president Boumedienne al te serieus, toen hij voor de Algemene Vergadering van de VN zei: ”Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om te vertrekken naar het noorden. Maar niet als vrienden. Want ze vertrekken om te veroveren en ze zullen het veroveren door hun aantal kinderen. Wij zullen zegevieren door het vruchtbare lichaam van onze vrouwen.” Einde van het citaat.En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

INTEGRATIE:Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.En Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.’Strijd op de weg van Allah is een plicht voor elke moslim’/Koran- soera 2, vers 216…En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.En bespaar nu toch eens eindelijk op al die postjes, asiel en migratie ipv het leven van onze eigen mensen harder en duurder te maken!Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…https://www.youtube.com/watch?v=LlxtBgOZbiQ 

MOSKEEEN:Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia,Jihad wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” ….

ISLAM TERROR: De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger!Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!..Deze anslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam…

Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”…En terrorisme gaat niet alleen over geweld, maar net zo goed over angst. Het is óók terrorisme wanneer een cartoonist te bang is om een tekening van Mohammed te maken, of een hoofdredacteur te bang om die te plaatsen. Op de krant mogen ze dan beweren dat ze door hun zelfcensuur meer terrorisme voorkomen, maar ze zijn er dan feitelijk slachtoffer van geworden. Want op het moment dat je besluit iets niet te zeggen of te doen, omdat het moslims weleens boos zou kunnen maken, hebben de terroristen gewonnen. Hun doel is om mensen bang te maken en het zwijgen op te leggen…

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.„ De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34)…„De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man” (Koran – 4:176)…“De getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard”(Koran – 3: 282)…„Moslimvrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran – 2:221)… Dat is een van de discriminerende regels(„De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen”/Bukhari-7 62 126.)…Vanaf het begin werd opgelegd om de vrouwen te tonen, dat zij tweederangs burgers zijn, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun de hoofddoek of hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz…

Moslima (ook moslimmannen) bevrijd uzelf en verlaat de Islam! Deze ideologie is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)…Van de Islam valt niets goeds te maken, dus zweer de Islam af en wees een fatsoenlijk mens!…

DE KORAN beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte “religie” in de wereld overblijft:…„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)…„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4….enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”/Koran 2:85)…Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).Maar,de Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan de moslims van nu(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216.)…

DE ISLAM PAST NIET IN ONZE WESTERSE DEMOCRATIE, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.Zonder actieve ondersteuning door links-liberale regeringen , zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden.Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen terreur en islamitische parallelsamenlevingen(een staat in een staat) ontstaan,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Decennialang hebben ze de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd(de huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd).En iedereen die iets zegt over dit probleem is een racist, extremist of islamofoob… EN OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Duizenden Engelsen zijn naar Trafalar Square en White Hall om te protesteren tegen Tommy Robinson arrestatie…

Advertisements
Posted in Uncategorized | 4 Comments

En stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!

De Islam is geen vredelievende religie, maar meer een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de Sharia te onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran:12:40…’Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’/Koran-2:98…’Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen.’/Koran- 60.4)….En ongelooflijk dat in Nederland zo veel passie bestaat voor de Sharia(die BOVEN álle andere wetten staat!)…“Als tweederde van alle Nederlanders morgen de Sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan,” zei Piet Hein Donner (CDA).En hij is helaas niet alleen…Volgens nuttige idioot Maurits Berger, is het geen slecht idee om de Sharia in Nederland in te voeren…“De Sharia is zo slecht nog niet, aldus hoogleraar islamitisch familierecht Susan Rutten die vanuit Maastricht betoogt dat Nederland best wel onderdelen van de streng-islamitische wetgeving kan en mag implementeren. Dat kan een mooie “handreiking aan een bevolkingsgroep voor wie dit heel belangrijk is” zijn.Knettergek!Dit soort mensen hoort in een psychiatrische inrichting en niet in een collegezaal om studenten te vergiftigen met een verderfelijk gedachtegoed….

De Sharia is een eeuwenlang bijgeslepen systeem, dat tot doel heeft de wereld aan de regels van de Islam te onderwerpen, zo nodig met harde hand. Doel van de Sharia is alle concurrerende systemen weg te vagen, zo mogelijk met overreding, zo nodig met list en bedrog, maar uiteindelijk ook met dreiging met geweld.In sharialanden, zoals Saudi-Arabië,Pakistan, Soedan en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd.De Sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de Sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten.Een verkrachte vrouw heeft 4 mannelijke getuigen nodig, om een zaak te kunnen spannen tegen de verkrachter.Volgens het shariarecht bezit niemand, die geen moslim is, onvervreemdbare rechten.De verboden en geboden van de Sharia zijn niet zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims, ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van andere godsdiensten.Religieuze concurrentie is al even strikt verboden.Katholieken en joden ook religieuze regels praktiseren,maar,volgens hun regels, hoeven afvalligen en homo’s niet onthoofd te worden en ongehoorzame vrouwen niet door hun mannen geslagen….

De sharia-wetgeving staat de scheiding van kerk en staat niet toe. De Sharia beschouwt kerk en staat als een onafscheidelijke eenheid in elk aspect van het individuele en sociale leven, zowel geestelijke als maatschappelijk. Dat is de reden waarom alle islamitische naties theocratiën zijn… De uitvoering van de Sharia in Europa eist de omverwerping van de Europese grondwet.Deze patronen en politieke mandaten worden door de moslims al sinds het jaar 610 gebruikt om vele beschavingen en landen over de hele wereld binnen te vallen, te veroveren en de mensenrechten en vrijheden van die landen uit te roeien.Iran heette vroeger Perzië en de bevolking bestond uit Zoroastrianen. Egypte was in het verleden overwegend christelijk. Wat ooit een hindoestaanse beschaving was, werd veroverd en veranderd in een overwegend islamitisch Pakistan. Afghanistan was boeddhistisch voor duizenden jaren.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen:De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen! Islam betekent de langzame dood voor elke afwijkende maatschappij. En de meerderheid van moslims in Europa geloven dat de islamitische Sharia-wetgeving voorrang moet hebben boven de seculiere grondwetten en wetten van hun Europese gastlanden.Dit zegt de WZB Berlin Social Science Center, een van de grootste sociale wetenschappelijke onderzoeksinstituten in Europa…

Overal om ons heen zien we vandaag reeds tekenen van Sharia.Het ontstaan van de Islam betekent ook de opkomst van de Sharia in onze rechtssystemen. In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken,sharia-politie met nikab,sharia partijen,sharia wijken,sharia zwembaden alleen voor moslimdames,enz,enz …Maar, wat is het volgende? Stenigingen,zweep slagen/stokslagen,onthoofdingen,afhakken van handen en voeten?… In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen 85 shariarechtbanken werkzaam – in hetzelfde land waarin islamitische organisaties de Holocaustherdenking willen afschaffen en een minister verzoekt het logo van het Rode Kruis te veranderen, omdat dit de moslims zou kunnen beledigen.Elementen van de Sharia al lang in Nederland worden uitgevoerd. Te denken valt aan moslimhuwelijken, het bouwen van moskeeën en het dragen van een niqab.Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.Sommige Nederlandse politiekorpsen hebben cellen met stippen die de richting van Mekka aangeven.In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten.‘Polygamie en huwelijken met minderjarigen zijn aan de orde van de dag.Dat gebeurt namelijk in verschillende moskeeën,’ merkt tolk en schrijfster Nahed Selim op in NRC Handelsblad.‘De huwelijken met meer bruiden worden zelfs netjes geregistreerd,’zei Selim.De invoering van shariaelementen in onze maatschappij creëert een systeem van wettelijke apartheid…

Nederland islamiseert in rap tempo.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag. Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de Sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers.Door de massa immigratie(Al-Hijra),in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Deze sharia enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…

Vijf eeuwen na de verovering door de Turken van Europa, die in 1529 na de verovering van Hongarije voor de poorten stonden van Wenen, zien wij ons geconfronteerd met een minstens zo vreeswekkende oorlog als in die tijd.Anders dan in de 8e en in de 17e eeuw, wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en immigratie. Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren(meer dan 30 miljoen!).Jihad kent vele facetten, waarbij “Jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een.Daarin staat in detail uitgelegd hoe islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.En het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia(’De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM.’/Koran soera 2, vers 216)…Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval.Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.En zittende politici in Europa maken zich nauwelijks druk om toenemende ondergraving van de samenleving en beschaving…

De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de Islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend Nederland noemt deze man een nazi,extreem recht, fascist en racist.Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de Islam denken als Wilders, dan ook fascisten,racisten,islamofoben of moslimhaters?…..“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.De Islam is de meest mensvijandige ideologie ooit.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Als je vandaag de wereld eens bekijkt, zie je dat er OVERAL waar de Islam is, ellende is…MENSEN WORDT WAKKER.De islamisering moet gestopt worden, voor het echt te laat is!…

De Islam in Indonesië wordt vaak afgeschilderd als gematigd en tolerant en ten voorbeeld gesteld aan andere islamitische landen. Maar is dit beeld juist?…Indonesie is net zo erg als IS. De Sharia is ingevoerd en homo,s worden vervolgd en mishandeld door de overheid.In Atjeh zijn twee mannen veroordeeld tot 85 publieke stokslagen omdat ze een relatie met elkaar hebben.Ook Christenen worden gediscrimineerd en vaak mishandeld; kerken worden in brand gestoken. Dit alles met goedkeuring van President en parlement. Honderden mensen per jaar worden in Atjeh veroordeeld op basis van sharia-wetgeving. De meerderheid van de veroordelingen vindt plaats op basis van ongepast contact tussen een ongetrouwde man en vrouw. De sharia-politie patrouilleert op straat en let daarbij vooral op vrouwen zonder hoofddoek, mensen die gokken of alcohol drinken, of ongehuwde stelletjes.In 2011 werd een groep jongeren in Atjeh gearresteerd omdat zij ‘punk’ zouden zijn en daarmee de vredigheid van de provincie zouden doorbreken. Ze werden gestraft met een heropvoeding. Hun kapsels, vooral hanenkammen, werden door de sharia-politie afgeschoren.De sharia-wetten verbieden ook vrouwen om te zingen of dansen in het openbaar, omdat dit te romantisch zou zijn.Schoolkinderen in Atjeh moeten verplicht hoofddoek dragen.Niet-moslims zijn in de minderheid en moeten zich aan de Sharia aan te passen.De christelijke gouverneur Basuki Tjahaja Purnama van de Indonesische hoofdstad Jakarta werd veroordeeld tot twee jaar cel voor het “beledigen” van de Islam…In Europa gaan we ook dezelfde kant op met al die lui die op links stemmen en meer moslims willen…

Sharia-rechtbanken van Islamitische Staat (IS) hebben in een jaar tijd in het Iraakse Mosul bijna duizend mensen ter dood veroordeeld. Onder de geëxecuteerden zijn zeker 98 vrouwen…

„IS toont het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen…Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet.Moslims die uit de Islam willen stappen, worden geïntimideerd en met de dood bedreigd….

West-Europa wordt één gigantisch Molenbeek!…

Nederlandse kinderen knielen in Erdogan-Sharia moskee.En wie denkt dat het ‘bidden’ in de Turkse Sharia moskee in Terborg een geïsoleerd geval is, komt bedrogen uit. Eerder publiceerden wij al een melding van een school uit Dongen. Die ging ook naar een Turkse moskee. Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen…Schande dat een docent dit toelaat, ja dit zelfs faciliteert!…

Links en Islam zijn twee handen op één buik.Linkse politiek lijkt het meest op Sharia.Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën. Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid.Beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid.Links en Islam, beiden levend van slachtofferschap, zullen nooit accepteren dat er een volk is wat succesvol is en goed voor zichzelf kan zorgen…

Franse en Italiaanse pro-migratie-zieke activisten helpen migranten, illegaal en met geweld, migranten de grens over te steken…..

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Landverraders en de Islam knuffelaars drijven Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!

763 (1)Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;“De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…“De Islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvals Jihad oorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Europa zelf.In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië!…Voor de linkse partijen/landverraders/ zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen.Veel socialistische partijen en socialistische burgemeesters in Europa probeerden de afgelopen twintig jaar de ‘moslimstem’ voor zich te winnen.In België leverden socialisten en liberalen een venijnige machtsstrijd om Brussel. Daar stemde men traditioneel liberaal, maar de toestroom van nieuwkomers veranderde dit…In Frankrijk werd ook links afhankelijk van de ‘moslim stem’.Bij de presidentsverkiezingen van 2012 in Frankrijk,behaalde Hollande 51,6 en Sarkozy 48,4 procent van de stemmen.Volgens onderzoek, gepubliceerd in Le Figaro, bedroeg de ‘moslim stem’ toen 5 procent van de stemmers. Van hen stemde 86 procent in de tweede ronde voor Hollande, die daarmee president werd….

Onlangs zijn de Belgen geschrokken van een politieke partij, die een shariastaat wil.Deze Islamitische partij, die DENK doet lijken op een clubje verwesterde afvalligen, is in 28 gemeenten in Wallonië en Vlaanderen verkiesbaar en opvallendst is dat de partij als doelstelling heeft een honderd procent ISlamitische Staat op te richten.De partij heeft momenteel in Molenbeek en Anderlecht nog één zetel.Maar, als ze van 0 naar 2 zetels zijn gegaan kunnen ze ook van 2 naar 4. En van 4 naar 6. Enzovoort. Tot ze ooit een keer een meerderheid hebben.Deze ISlam-partij weet dat zij de demografische ontwikkeling aan haar kant heeft staan.Redouane Ahrouch, voorzitter van deze Sharia partij verklaarde: “over 10 jaar zal Brussel voornamelijk uit moslims bestaan”…Met partijen als DENK, NIDA(maar ook GroenLinks,D66,PvdA,en SP) gaat ook Nederland straks snel deze kant op.Hun mentaliteit is IS-mentaliteit.Ze hebben hetzelfde gedachtengoed als IS, Boko Haram en andere moordende, verkrachtende schoften. Ze kleden zich alleen anders. Oppassen voor dit tuig.We moeten dit soort partijen in de kiem smoren, nog voor ze de kans krijgen schade aan te richten.Rond jaren 2025 á 2030, in Nederland groeiende Turken zouden in Nederlandse parlement circa 40 turken hebben als een aparte Turkse groep verwachten de Turkse autoriteiten.Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! …

Groenlinks(incl.PvdA,D66 en SP) is ook een heel enge radicale/sharia partij, met een ietwat gematigd masker op.Partij D66 vindt de Islam een verrijking voor de Nederlandse cultuur.Deze partij beweert een Nederlandse partij te zijn, terwijl het in feite een partij is voor Europees Imperialisme, migratiefundamentalisme, kosmopolitisme, en globale oligarchie.En in bijna alle partijen zitten moslims, die ervoor waken dat de Islam met respect wordt behandeld en zorgen dat geen politicus in het openbaar durft te zeggen dat de Islam het probleem is…Zittende politici maken zich nauwelijks druk om toenemende ondergraving van de samenleving en beschaving.Linkse socialisten zijn nooit geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen,Brussel, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,enz,enz… interesseert ze geen lor.Criminaliteit en terrorisme worden steevast goedgepraat, door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede en/of discriminatie.Als moslims als ware neo-nazi’s ‘dood aan de Joden’ scanderen hoor je ze ook niet. Als moslims een homo in elkaar slaan, hoor je ze ook niet. Als moslims massaal vrouwen in Keulen aanranden, hoor je ze ook niet.Stelletje linkse idioten snappen echt niet waar ze mee bezig zijn.En waarom bestaat er zoiets als een links-islamitisch verbond? Hadden ze ooit een links-christelijk verbond of een links-joods verbond? Wat maakt de Islam zo bijzonder dat ze er een verbond mee willen aangaan? En dat er nog Nederlandse stemmers zijn, die op dit soort idioten stemmen,dat vind ik nog veel erger…

Ons Europa is in chaos gestort.Met de terreurgolf in Europa is een realiteit binnengedrongen waar EU-leiders lang blind voor waren.De EU heeft zich altijd afgeschilderd als ‘vredesproject’ dat via ‘Europese waarden’ stabiliteit exporteerde naar naburige regio’s. In werkelijkheid importeerde zij instabiliteit.Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen, Manchester.De lijst met recente terreuraanslagen in West-Europa wordt langer en langer.In Parijs (terrassen, muziekzaal Bataclan), Brussel (metro, vliegveld), Nice (boulevard), Berlijn (kerstmarkt), Stockholm (met truck) Londen (Westminster Bridge) en Manchester (concertzaal) vielen bij elkaar honderden willekeurige slachtoffers. Mensen die een avondje uit waren of simpelweg over straat liepen…

Al jaren, decennia waarschuwt de gewone burger van vrijwel alle Europese landen de politiek dat de immigratie in Europa van de “cultuurverrijkers” en ongeletterden uiteindelijk tot ontwrichting van de staat, anarchie en wetteloosheid zou gaan leiden.De “linkse elite ” stelt; “ieder mens is gelijkwaardig” ( een waarheid als een koe!), dus dan zijn, zo stelt zij, “ook alle culturen gelijkwaardig”. Dat impliceert dan dat het besnijden van meisjes, het ophangen van homo’s en het stenigen van vrouwen meer een kwestie van smaak is, in plaats van op morele gronden af te wijzen. Vanuit deze ideologie is de cultuur van ” de ander beter “; zij zijn slachtoffer van het arrogante westen, en wij staan bij hen in het krijt. Deze linkse “elite” heeft vanuit die ideologie de migratie discussie gedomineerd en gezorgd dat iedere feitelijke benoeming van de negatieve zijde van migratie terstond werd gepareerd met “xenofoob, racistisch, onderbuik etc. ” Het gevolg is nu een niet meer te overbrugbare situatie waarin twee paralellen samenlevingen naast elkaar bestaan.En wij bezuinigen op onderwijs, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg etc. om de ruim 270 miljard euro die de migratie de laatste 20 jaar alleen al Nederland heeft gekost op te hoesten…

Links en Islam zijn twee handen op één buik.Linkse politiek lijkt het meest op Sharia.Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën. Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid.Beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid.Progressief links en Islam hebben een –weliswaar tijdelijke- wapenstilstand met elkaar gesloten, en werken ze zelfs samen om eerst hun beider vijand nummer één te vernietigen:het christendom, het Westen, Joden/Israël.En met geweld en onderdrukking wegvagen van iedereen, die het waagt zich tegen hen te verzetten.In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen.Wijk je daar van af dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd.Een gesprek/debat met leeghoofden kunnen ze niet hebben.Daarom gebruiken ze geweld.Zelfs op universiteiten worden andere meningen overschreeuwd door deze linkse idioten.De links-tokkies zijn al net zo fascistisch als IS en andere orthodoxe stromingen binnen de Islam.Het is geen toeval dat extreemlinkse actiegroepen zoals ‘Antifa’ er als twee druppels water uitzien als jihadisten van IS en andere islamitische terreurgroepen zoals Hamas. En het enige wat aan de zwarte, gemaskerde outfits van deze zogenaamde ‘antifascisten’ ontbreekt zijn de Arabische ‘Allahu Akbar’ tekens…Links en Islam, beiden levend van slachtofferschap, zullen nooit accepteren dat er een volk is wat succesvol is en goed voor zichzelf kan zorgen…

De Islam hoort niet in Europa thuis.De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de Islam.In een Islam Staat is géén scheiding van “kerk” en Staat:In een Islam Staat is géén scheiding van politiek en geloof.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Voor Recep Tayyip Erdoğan is democratie tijdelijk: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”…De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de Islam te verlaten en tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.En het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…

En de enige persoon die over deze problemen spreekt is Geert Wilders. Hij noemt zijn strijd tegen de islamisering het doel van zijn leven.Hij droomt van een land waarin “schoolkinderen niet de Islam door hun strot geduwd krijgen”. Van een land waarin homo’s hand in hand door de Schilderswijk en joden met een keppeltje door Kanaleneiland kunnen lopen. Hij wil een “vrij en trots” Nederland zonder Islam…Jarenlang hebben de Nederlandse mainstream media haat en laster tegen Wilders verspreid, omdat hij zich inspande om het Nederlandse volk – en Europa – te waarschuwen voor wat hun toekomst zal zijn als zij hun huidige immigratiebeleid voortzetten.Van de linkse MSM(NRC, Volkskrant enz.) en staatsomroepen zoals de NOS en de NPO hoef je natuurlijk geen objectieve berichtgeving te verwachten. Integendeel: zij zijn onophoudelijk bezig om patriotten als Geert Wilders, Thierry Baudet,Marine Le Pen, de gekozen Donald Trump, en Viktor Orbán te bashen. Daarnaast worden incidenten waarbij de Islam betrokken is bewust verzwegen of berichten daarover verdraaid, bedoeld om het islamprobleem te verdoezelen en de kiezer op het verkeerde been te zetten …

Geert Wilders wil Nederland “de-islamiseren”.“Vecht tegen de islamisering, of we zijn voor einde van de eeuw deel van de Arabische wereld.En alleen keiharde maatregelen kunnen verder bloedvergieten voorkomen,zei hij”.In het kader van de de-islamisering wil de PVV dat geen enkele asielzoeker het land nog in mag, radicale moslims moeten preventief opgesloten worden, alle moskeeën moeten dicht, er komt een verbod op de koran en mensen mogen geen (islamitisch) hoofddoekje meer dragen in een publieke functie. Verder wil de partij alle asielzoekerscentra sluiten en Syriëgangers niet laten terugkeren naar Nederland….“Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam,”zei Filip Dewinter…En als u vindt dat het huidige vrije en welvarende Europa moet toch verdwijnen, en moet veranderen in een pan-Arabisch Sharia continent, stem op dan op socialisten(maar ook op liberalen).Stem voor hun is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror en ga maar door….De islamisering moet gestopt worden, voor het echt te laat is!..

In een de Zweedse rapport afgelopen zomer worden 61 probleemwijken genoemd, waarvan 23 met het karakter “zeer problematisch”. Het aantal van deze meest problematische wijken is de afgelopen twee jaar toegenomen…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

“De Sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de ISlam. IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de Sharia”,betoogt Hans Jansen….Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de ISlam en de Sharia!..

In Engeland zijn complete wijken overgenomen door islamieten, de sharia is daar de wet!En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

Dankzij migratie(Al-Hijra/kolonisatie van nieuw gebied,een van de meest effectieve methodes van jihad zonder militairen of oorlog), werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!..

We worden vervangen door niet-Europeanen. Het is zichtbaar en meetbaar. Het is een verandering van cultuur en identiteit.Nooit eerder was er zo’n enorme hoeveelheid mensen van buiten Europa die richting Europa trok om zich daar te vestigen…

„Elke moslim is een beetje salafist”, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb op Radio 1 – dus hijzelf ook.Zijn doel met de innerlijke jihad is duidelijk: Ook Nederland zal geleidelijk aan moeten islamiseren…

“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek,die al jaren doet onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar…Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!….

Molenbeek: hoofdstad van de haat, broeinest van het kwaad, vrijhaven voor terroristen….https://www.nieuwsblad.be/cnt/gkhddkp0

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Landverraderspartijen als NIDA en DENK die de sharia willen invoeren, moeten verboden worden!

Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging…

En het is de plicht van elke ware moslim om zich met hart en ziel in te zetten (’De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!’/Koran 2, vers 216) voor de zaak van Allah…Sommige moslims islamitische/Sharia samenleving snel en met geweld willen bereiken (zoals Jihadisten) en andere moslims het “vreedzaam”, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.Hij is wolf in schaapskleren,een man die zich voordoet als een liberale moslim, maar in zijn prive leven het religieus conservatisme omarmt.Deze Aboutaleb zou volgens zijn zeggen alleen een huwelijk met een moslim toestaan voor zijn dochter.„Elke moslim is een beetje salafist(op zijn voorganger Mohammed wil lijken)”, zei Aboutaleb op Radio 1 – dus hijzelf ook.En waar de loyaliteit van de moslim ligt? En die ligt tot nu toe niet bij de gastcultuur!…Aboutaleb(gebruikt Taqiyya:liegen tegen niet-moslims) is meer Marokkaan en moslim, dan Nederlander.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert. Mohammed eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…Het doel van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, met “vreedzame” jihad is duidelijk: Ook Nederland zal geleidelijk aan moeten islamiseren(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)!……

Hij maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie.Salafisme is hét gedachtegoed van IS en het is bekend dat Saoedi-Arabië het salafisme exporteert en financiert. Zij vinden zichzelf superieur, verwerpen de democratie en dragen haat uit jegens iedereen die anders denkt dan zij.Ze zweren geweld niet af en zaaien haat. Jongeren die met deze jihadistische kweekvijvers in contact komen, gebruiken salafisme niet voor niets als legitimatie voor geweld…Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”… Het is onzin dat er ook vredelievende salafisten zijn.Een halve Salafist bestaat niet net zo min als een gematigde moslim.En het is te hopen dat de Rotterdamse gemeenteraad deze wolf in schaapskleren herkend en hem ontslaat….

Islamitische partijen voeren Jihad,met tong,net als Aboutaleb.Kijk naar die maffe Islam partij in België, die er voor gaat om in heel België te onderwerpen aan de Islam/Sharia en dat gebeurt daudelijk ook door die Islam partijen in Nederland.Sharia partijen DENK en NIDA zijn onderdeel van een islamitische veroveringstocht(Groenlinks,D66, PvdA,CDA en SP werkt daar graag mee samen) ,die de Nederlandse politiek willen infiltreren…DENK is het filiaal van dictator Erdogan en hun partijprogram is een pure handleiding islamisering van een samenleving door onder andere uitholling van systemen, social, kapitalistisch, medisch enzovoorts.Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels al tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten. ’De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten,’zei hij …

Achter het antisemitische NIDA zit gewoon de MoslimBroederschap, de club die streeft naar wereldheerschappij en vernietiging van alle niet-moslims. Die MB was inspirator voor honderden terreurclubjes waaronder al-Qaida en IS, en holocaustclubje Hamas is zelfs direct opgericht door de MB.En deze fascistische Sharia partijen zijn NIET worden verboden!?Bah!…NIDA-voorman Nourdin el Ouali was in 2011, toen hij nog raadslid was voor GroenLinks, woordvoerder van de Nederlandse opvarenden van de Hamasvloot richting Gaza – een evenement dat onder meer werd georganiseerd door de extreem-linkse groep de Internationale Socialisten. Hij was ook aanwezig bij een anti-Israël-demonstratie, waar antisemitische leuzen zouden zijn gescandeerd.Zelfs de opruiende rapper die zeer laakbare uitlatingen deed werd door hem gebagataliseerd.En het is niet nieuw dat NIDA op de discussie over hoofddoeken bij de politie aanwakkert…

Sharia partijen DENK en NIDA moeten dringend verboden worden!Ik ben tegen islamitische politieke partijen, die het behoud van onze cultuur en normen en waarden ook niet waardeert!En deze door en voor buitenlanders opgerichte partijen horen in het NEDERLANDSE stelsel niet thuis, we wonen in Nederland.Een moslimpartij is toch per definitie anti-Nederlands,omdat de Islam erkent alleen de van Allahs wil afgeleide staatsmacht.Voor deze shariapartijen is:’Democratie is als een trein. Als je op je bestemming bent, stap je uit.’Erdogan infiltreert in Nederland en Den Haag slaapt rustig verder! En niet alleen de Islam partijen zou verboden moeten worden, maar de hele ideologie Islam, die even totalitair, onderdrukkend, discriminerend en veroveringsgericht is als het nazisme…Dat de ideologie van NIDA in conflict is met de seculiere, democratische rechtstaat waarin wij leven, mag duidelijk zijn. NIDA pleit voor vergaande inmenging van hun “religie” in het publieke domein, onze publieke voorzieningen en het openbaar bestuur. Nida plaatst hiermee de wil van geestelijke groepen en geestelijke leiders boven de universele rechten van de mensen en de burgerlijke wetten van dit land.Nourdin el Ouali is een meester in het verpakken van zijn conservatieve islamitische boodschap. Onder het mantra van eenheid, wijsheid en religieuze reinheid probeert hij zijn ideologische denkbeelden door te drukken.En al jaren is bekend dat de Ouali’s een allesverzengende haat koesteren tegen zionisten(lees joden)…

Verder is het geen geheim dat NIDA een pro Hamas standpunt inneemt. Het liefst zien zij Gaza-stad als zusterstad van Rotterdam. Geen verkeerd woord over de rol van Hamas facisten en de terroristische inslag van deze beweging, die zijn terreur bij uitstek richt op Israëlische burgers.Deze staat(de enige democratische staat in het Midden-Oosten) met al haar beperkingen vocht tegen een terroristische nazi-organisatie, die vanuit de burgerbevolking opereerde en raketten vanaf de daken van ziekenhuizen en binnenplaatsen van scholen afschoot.Elke Europeaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat.Lees Hamas Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.En we weten immers vanuit de Koran hoe de gemiddelde moslim de Joden dient te zien en behandelen…

Israel steeds weer neerzetten als de grote schurk van het Midden-Oosten, riekt naar antisemitisme.Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan.De stijging van het aantal antisemitische incidenten in Europa hangt samen met een klimaat waarin Israel in de media, door rappers (die daar niet om veroordeeld worden want vrijheid van meningsuiting) en in de Arabische media, die een steeds groter deel van de Europese bevolking via schotels bekijkt, als het ultieme kwaad wordt afgebeeld, als de oorzaak van alle ellende, en de Joden als bevolkingsgroep met onevenredig veel invloed achter de schermen.Moslims die moslims afslachten is nou eenmaal niet zo omstreden als Joden die moslims vermoorden(het ging ALTIJD om ‘gerechtvaardigde zelfverdediging’) .In Libanon en in Jordanië zijn honderden, zelfs duizenden Palestijnen gedood en verdreven en iedereen is stil…Bah!…Fuj!…

Is de Gaza-strook echt te vergelijken met de getto van Warschau? Waren in de getto van Warschau de levensverwachting en het niveau van de gezondheidszorg van de joden hoger dan die van de bevolking in het Turkije van nu? Waren de joden in de getto het snelst groeiende (en opmerkelijk gezonde) volk in de wereld, zoals de Gazanen? Lagen de winkels in Warschau vol met voedsel en goederen, zoals in Gaza?…Wie openlijk samenwerkt met NIDA en DENK heeft dus geen moeite met Jodenhaat/antisemitisme, homohaat, (seksueel) geweld, terrorisme, Sharia, Jihad en andere vormen van islamisering.De Joodse aanwezigheid in Europa is in de Tweede Wereldoorlog dramatisch gereduceerd(dankzij de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben) en zal in de komende decennia zo goed als verdwijnen.Van de 1 miljoen joden die ooit in Marokko leefden zijn er nog maar 2000 daar…

Hoewel “DENK” slechts een half jaar oud was, lukte het haar bij de verkiezingen in maart 2017 een derde deel van de islamitische stemmen achter zich te krijgen en met drie zetels in het parlement te komen.Volgens experts kan partij Islam in sommige Brusselse gemeenten tot een kwart van de stemmen halen. Grote islamitische gemeenschappen krijgen in de moskee te horen waar ze op moeten stemmen, en langzaam maar zeker winnen ze aan invloed.Een levensgevaarlijke ontwikkeling…De Britse Labour-minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”…In de komende twintig jaar zullen er genoeg Islamitische kiezers in West-Europa zijn om hun eigen President te kiezen! Wees gerust, ze zullen het doen.In Nederland en België is 10% allochtoon maar er zitten 25 tot 30% in bestuursfuncties. Als ze de 51 % bereikt hebben kunnen met behulp van onze democratische wetten beginnen met hun wil op te leggen…

Links en Islam zijn twee handen op één buik.Linkse politiek lijkt het meest op Sharia.Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën. Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid. En beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid.En doelstellingen van progressief links en Islam in Europa zijn echter dezelfde: de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving en vrijheid en diens Joods-christelijke wortels, en het met geweld en onderdrukking wegvagen van iedereen die het waagt zich tegen hen te verzetten.De links-tokkies zijn al net zo fascistisch als IS en andere orthodoxe stromingen binnen de Islam. In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen.Wijk je daar van af dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd.Een gesprek/debat met leeghoofden kunnen ze niet hebben.Daarom gebruiken ze geweld.Zelfs op universiteiten worden andere meningen overschreeuwd door deze linkse idioten….Links en Islam, beiden levend van slachtofferschap, zullen nooit accepteren dat er een volk is wat succesvol is en goed voor zichzelf kan zorgen…

Universele Jihad is een oorlog die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld gevoerd wordt. Het is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering. Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de Sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.En zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de Islam gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in de “free exercise clausule” van onze Grondwet, eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa….

Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in no-go zones(mini kalifaten, waar de islamitische wet, de Sharia, er elke dag geldt), waar de staat de controle over heeft verloren.Deze sharia wijken zijn de bouwstenen voor de territoriale controle van steeds grotere delen van Europa, straat na straat, wijk per wijk, stad per stad.De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.En het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt…Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…We weten al 14 eeuwen lang waar ze mee bezig zijn en nog hebben we niets geleerd. Hoe dom moet je zijn om dan nog weg te kijken?… BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid.Migrantenwijken in West-Europa zijn oorlogsgebieden geworden…In Zweden zijn er 61 gebieden die de politie definieert als bijzonder kwetsbaar, zogenaamde “no-go areas”. Politie en hulpdiensten worden er voortdurend aangevallen. “In deze kwetsbare gebieden heersen de criminelen. Vroeger schoten ze in de benen om te intimideren, nu schieten ze in het hoofd om te doden”, aldus Linda Staaf, hoofd van de inlichtingendienst in de operationele eenheid nationale politie…

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer.Op sommige plaatsen in West-Europa, ontbranden regelmatig kleine jihadistische conflicten. De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd. Onze kinderen gaan naar school in angst te worden aangevallen en gedood. Dit is de wereld waarin we nu leven…

Het doel van de Islam, volgens hun eigen geschriften, is het “vechten met de mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt(’Strijdt tot de wereld van Allah is.’/Koran-soera 2:193).De grootste leugen die verteld wordt door de overheid en de media – en het is een leugen -, is dat het Islamitisch terrorisme en geweld, het product zijn van de “radicale” moslims of Islamitische “extremisten.” De eenvoudige waarheid die verteld moet worden is dat de Islamitische terroristen en degenen die strijden tegen de “ongelovige” juist voldoen aan de exacte bevelen van Allah, volgens de eigen geschriften van de Islam.Terrorisme is slechts een techniek, een methode, een instrument van de Islam voor het bevorderen van haar doel tot wereldheerschappij…

Door te kiezen voor het bestrijden van niet-statelijke elementen zoals IS en de Taliban, weigeren “onze” leiders bewust om te bepalen wie de ware vijand is. De ware vijand is niet IS of de Taliban. Die Rag-tag groepen zijn alleen maar vervangbare voetvolk soldaten in deze eeuwige Islamitische en universele Jihad tegen de menselijkheid. En ze zijn vrome soldaten van de letterlijke Islam en niet de “radicale” soldaten van de Islam.De zeer in gebruik zijnde bijvoeglijke naamwoorden als “radicale” en “extremist” en “fanatieke” in verband met Islamitisch geweld en terrorisme worden gebruikt om een fictie te bouwen: het doet net alsof er nog een ander soort Islam is. Maar die is er niet. En is er nooit geweest. Dat is gewoon propaganda.En de enige echte “radicalen” in relatie tot de Islam zijn zij die schreeuwen en beweren dat de Islam vreedzaam en gelijkwaardig kan bestaan naast andere religies, en kan assimileren binnen andere politieke ideologieën en systemen die niet gecontroleerd worden door de Islamitische Sharia…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Met dank aan de linkse politici(neo-Marxisten) hebben wij antisemitisme-jihad-terreur en de sharia-enclaves in Europa!

PARIS, FRANCE – JANUARY 13: Children look out from a doorway as armed soldiers patrol outside a School in the Jewish quarter of the Marais district on January 13, 2015 in Paris, France.

Karl Marx: ‘Het komt er op aan de wereld te veranderen’.Die verandering (Marx) of beter die sloop is volop aan de gang en heeft zich al voor een deel gerealiseerd in West-Europa.We dachten dat we het Marxisme gelikwideerd hadden met de ineenstorting van de communistische landen, maar het is sterker in de hoofden aanwezig dan ooit.Het Westen weliswaar de Koude Oorlog militair en economisch gewonnen heeft, maar op cultureel en intellectueel gebied verloor.De Frankfurter Schule is nu de leidende ideologie binnen onderwijs en media, men heeft samenleving ingrijpend veranderd via massaimmigratie, onze maakindustrie is vernietigd, evenals ons onderwijs en tot slot waren de mensen die hierachter zaten marxisten of nuttig idiote liberalen…

De Franse auteur Renaud Camus betoogt in zijn boek Le Grand Remplacement (2011) dat er een proces van langzame vervanging van de oorspronkelijke bevolking door niet-Europese migranten aan de gang is dat een wijziging van de gehele beschaving met zich mee zou brengen.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en hun aantal groeit nog steeds.Ons continent staat op het punt Eurabia te worden.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden ook geïslamiseerd.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. …

De gerenommeerde sociale wetenschapper professor Bassam Tibi, zelf een moslim, onthulde het plan in 1996 in zijn boek ‘De Ware Imam’: ‘De Islamitische Liga heeft naar aanleiding van haar Congres in juli 1993 een werkdocument aangenomen waarmee de migratie naar Europa en opbouw van islamitische centra als middel voor de islamisering van Europa werd gezien’ (gepubliceerd in Asharq al-Awsat, 28 juli 1993).Ruim twee decennia later hebben we ook in ons eigen land kunnen zien hoe succesvol dit plan is.Door massa immigratie,in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de Sharia,islamitisch recht heerst.En binnenkort zullen veel steden islamitisch zijn.Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,de droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op een multiculturele nachtmerrie.Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Maar, wat nu in Europa gebeurt, zou ons niet moeten verrassen. De realiteit is, dat daar, waar de Islam en Links (neo-Marxisten) wortel schieten,antisemitisme,de Sharia,Jihad en links-terreur zijn bazen! En iedereen die iets zegt over dit probleem is een racist, extremist of islamofoob.Maar, laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken.Het is duidelijk dat PVV,Pegida, of het Front National van Le Pen daar niet bijhoren.Deze partijen bestrijden geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie, de Islam.En hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Europa aan de kaak stellen…

Die achterlijke linkse lozers/communisten/, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten ze eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien.Dit zijn gewoon onbezonnen idioten, die op niets anders dan relschoppen uit zijn.Een gesprek/debat met leeghoofden kunnen ze niet hebben.Daarom gebruiken ze geweld.Overal waar “antifascisten” en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade.In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen. Wijk je daar van af, dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een Molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd.Zelfs op universiteiten worden andere meningen overschreeuwd door deze linkse idioten.Waar hebben we het eerder gezien, dat mensen op straat met geweld werden aangevallen, enkel vanwege hun andere overtuiging? Ah, ik weet het al: in Nazi Duitsland…

Hitler was ook en linkse rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus.Alle uitingen, cultureel als wel politiek en organisatorisch waren puur socialistisch.De ideologische wortels van zowel de nationaal-socialisten als van de fascisten liggen in het marxisme… Extreemrechtse etiket is een uitvinding van Stalin.Hitler en Stalin de volledige heerschappij in Europa ambieerden.Er was gewoon niet genoeg plaats voor alletwee. En dus beval Stalin in 1933 via de Komintern om de nazi’s voortaan “fascisten” te dopen en ze als extreemrechts te bestempelen.En zo werd de fundamentalistische socialist Hitler opeens “rechts”.En neo nazi’s dus ook.En de strijd tussen de nazi’s en de sovjets was een oorlog tussen twee verwante ideologische systemen, tussen twee rivaliserende totalitaire socialistische broers. Net zoals de strijd tussen stalinisten en trotzkisten. Net zoals de oorlog tussen Viëtnam en Cambodja, of zoals een oorlog tussen de Sovjetunie en China zou zijn geweest…

Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,hebben wij de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa! Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!De meeste terroristen die aanslagen plegen in Europa zijn hier geboren en getogen.En terwijl mensen de keel wordt doorgesneden onder het slaken van de kreet “Allahu Akbar”, trachten de autoriteiten de boel te sussen en beweren ze dat Islam er niks mee te maken heeft.Ze doen elke aanslag af als een geïsoleerd geval van een verwarde man of in het beste geval een geradicaliseerde. Nooit wordt de Islam zelf in vraag gesteld….Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”…

Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben, linkse ‘anti-zionisme’ geeft moslims in Europa ruim baan voor hun antisemitisme.Joden worden bedreigd door een explosief mengsel van jihadisme en antisemitisme.De immigratie van de Islam in heel Europa heeft meegeholpen aan de toename van de duizenden antisemitische aanvallen in de EU.Het Zweedse Malmö wordt steeds vaker als hoofdstad van het West-Europese antisemitisme betiteld. In de afgelopen jaren zijn Franse Joden herhaaldelijk aangevallen door islamitische aanvallers, die gemotiveerd werden door Jodenhaat vanuit hun “religie”.Deze staat wordt geteisterd door gerichte aanvallen op Joden, waarbij geregeld doden vallen, zoals onlangs nog Holocaust-overlevende Mireille Knoll. Een Arabier sloeg in Berlijn een jongeman in elkaar, uitsluitend en alleen omdat zijn slachtoffer Joods was.In Nederland is het niet veel beter. Een Palestijns-Syrische man mag een Joods restaurant in elkaar slaan en de aanwezigen de stuipen op het lijf jagen, maar de rechtbank vindt het allemaal wel meevallen.En al jaren in heel Europa, worden alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis.En zolang Joodse kinderen in Amsterdam achter een metershoge muur onderwijs krijgen is er iets heel erg mis met Amsterdam/Nederland…

Je zou verwachten dat regeringen en politici het debat aangaan en paal en perk stellen aan dergelijk wangedrag. Maar het tegendeel is het geval. Lafheid en wegduiken is de nieuwe norm geworden. Links duikt weg uit principes: solidariteit met de Palestijnen.En deze solidariteit met de Palestijnen, maakt de weg vrij voor het uiten van anti-Joodse geluiden.De weg voor nieuwe antisemitisme.Israël is de zondebok.Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan.In Nederland sloot GroenLinks een stembusakkoord met Hamas-jihad aanhangers.Het weggezuiverde Kamerlid Van Bommel demonstreerde zij aan zij met zijn Hamasvrienden. De Joden moesten aan het gas en Harry gaf geen krimp.En bij de Gaza betogingen in Den Haag, keek de haagse politie massaal de andere kant op, toen het ISIS tuig de hitlergroet bracht en borden met het hakenkruis droegen. In meerdere Europese steden demonstreren moslims en hun linkse handlangers zogenaamd voor Gaza, maar in werkelijkheid is dat een dekmantel om hun gemeenschappelijke haat tegen Joden te fulmineren…..

Elke Europeaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat.Lees Hamas Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Moslims mogen met met een niet-moslimland géén vrede sluiten, zolang de inwoners daarvan zich niet aan de Islam hebben onderworpen.En het is erg lastig onderhandelen met een ideologie, die al 1400 jaar uit is op totale wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran:12:40)…De wereld die Hamas voorstaat is een onmenselijke,tirannieke/nazi wereld.Toch kiezen mensen die zich links en feminist noemen de kant van de Hamas fascisten.De wereld is van iedereen, behalve voor Joden. Zoiets?…De Joodse aanwezigheid in Europa is in de Tweede Wereldoorlog dramatisch gereduceerd en zal in de komende decennia zo goed als verdwijnen,met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben….

Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,democratie en vrijheid zijn vernietigd.Vele Europese landen zijn geen democratieën meer, maar geografische gebieden die geleid worden door een vazalregering van de EU,die wordt geleid door zevenentwintig Eurocommissarissen, die nooit verkozen zijn en ook nooit met een gang naar de stembus uit het pluche kunnen worden gewipt. Eens in de vier jaar hebben wij de luxe om te stemmen op wie er de komende vier jaar mag doen alsof hij of zij de touwtjes in handen heeft. Nooit is er ook maar één Europees volk de vraag voorgelegd of zij hun land wilden veranderen in een multi-etnisch, multicultureel oord. Waarschijnlijk omdat het antwoord nee zou zijn geweest…

Met dank aan de linkse jihad/communistische politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,ons continent staan aan de vooravond van een burgeroorlog. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij, waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen…De linkse regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (Islam = onderwerping)… Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…

De Islam past niet in onze westerse democratie.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam. In de westerse democratie richt de overheid zich zich naar de wil van het volk, terwijl bij de moslimdemocratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Het is Allah en niet de mens die bepaalt. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk. De Islam beschouwt de Sharia als boven alle door mensen gemaakte wetten staand, inclusief onze grondwetten.Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Islam/Shaia, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.Voor Recep Tayyip Erdoğan is democratie tijdelijk: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”…En stem voor pro-islamitische politici en partijen is stem voor een burgeroorlog,Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror, en ga maar door…WAKKER WORDEN!…EN LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…En zoals bij Mohammed de zegetocht van de Islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de Islam over de rest van de wereld. Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed) en de Sharia (de islamitische wetgeving)….

De “jihad-hoofdstad van Europa”, zo wordt Sint-Jans-Molenbeek overal in de buitenlandse media genoemd.Het is een van de gebieden in onze westerse landen, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen en waar het onveilig is voor niet-moslims om naar toe te gaan.En veel terreurdaden hebben een connectie met de Brusselse gemeente Molenbeek:Madrid 2004: Hassan El Haski woonde een tijdje in Molenbeek. Hij was een van de planners van de aanslagen op treinen in Madrid, waarbij 191 doden vielen.In mei 2014 schiet Medhi Nemmouche vier bezoekers dood in het Joods Museum in Brussel. Zijn thuis: Molenbeek. Een half jaar later ontmantelt België terreurverdachten in Verviers. Woonplaats: Molenbeek. En voormalig IS-stijder Ayoub El Khazzani logeerde vlak voor de verijdelde Thalys-aanslag bij zijn zus. In Molenbeek.Twee daders van de aanslagen van Parijs komen uit Molenbeek en planden de aanvallen deels daar vandaan.De terrorist Amedy Coulibaly, die de HyperCacher koosjere supermarkt in Parijs aanviel, bracht ook enige tijd door in Molenbeek.Afgelopen juni probeerde en 36-jarige jihad man uit Molenbeek een aanslag te plegen op station Brussel-Centraal. De aanslag mislukte en de man werd doodgeschoten door militairen.De wapens die gebruikt werden bij de aanvallen op de Franse satirische krant “Charlie Hebdo” in januari 2015 kwamen ook uit Molenbeek…“In plaats van Raqqa te bombarderen,” zegt de Franse journalist Eric Zemmour, “moet Frankrijk Molenbeek bombarderen.”…..

Het conflict in Gaza is verhuisd naar Frankrijk…De internationale gemeenschap en media laten nu opnieuw zien dat men de Palestijnse propaganda over wat er gebeurt tijdens de rellen op de grens tussen Gaza en Israël voor waar aanneemt. Die rellen worden gepresenteerd als ‘vreedzame betogingen door ongewapende burgers’. In werkelijkheid is er echter sprake van terrorisme onder de dekmantel van gewelddadige protesten…..https://www.youtube.com/watch?v=kjTN7LKWGdk

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

DE FEITEN over de Islam en de islamisering van Europa!

kicer-1132x670FEIT:Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40).In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden. Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam…

FEIT:De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.In het jaar 1974 nam niemand de Algerijnse president Boumedienne al te serieus, toen hij voor de Algemene Vergadering van de VN zei: ”Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om te vertrekken naar het noorden. Maar niet als vrienden. Want ze vertrekken om te veroveren en ze zullen het veroveren door hun aantal kinderen. Wij zullen zegevieren door het vruchtbare lichaam van onze vrouwen.” Einde van het citaat.En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Op het islamcongres in Amsterdam wordt gezegt, niet door één, maar door meerdere sprekers: ‘Wij zijn hier om te blijven en de overwinning te behalen voor de Islam!’…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!…

FEIT:De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren. En dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…

FEIT:De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

FEIT:In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd… De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…

FEIT:De Islam past ook niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Sharia=Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar..De Islam gaat ook uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig….Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan…

FEIT:Joden vluchten weer in grote aantallen West-Europa uit, sinds de Tweede Wereldoorlog.Zij worden bedreigd door een explosief mengsel van jihadisme en ‘klassiek’ antisemitisme.De immigratie van de Islam in heel Europa heeft meegeholpen aan de toename van de duizenden antisemitische aanvallen in de EU. Het Zweedse Malmö wordt steeds vaker als hoofdstad van het West-Europese antisemitisme betiteld.In de afgelopen jaren zijn Franse Joden herhaaldelijk aangevallen door islamitische aanvallers, die gemotiveerd werden door Jodenhaat vanuit hun “religie”.In 2012 de 23-jarige Mohamed Merah schiet bij een joodse school in Toulouse een rabbijn en drie kinderen dood.Daarnaast was sprake van een forse reeks nare ‘incidenten’ waarbij Joodse Fransozen het slachtoffer werden van antisemitisch geweld.In het Joods museum in Brussel/24 mei 2014/ worden vier mensen doodgeschoten met een kalasjnikov. Het blijkt een antisemitische aanslag te zijn.De jihadistische aanslagen op Charlie Hebdo en de koosjere supermarkt in Parijs zijn het bewijs dat de bedreigingen van de Franse Joden alleen maar erger worden…Al jaren in heel Europa, worden alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis. ..Je zou verwachten dat regeringen en politici het debat aangaan en paal en perk stellen aan dergelijk wangedrag. Maar het tegendeel is het geval. Lafheid en wegduiken is de nieuwe norm geworden. Links duikt weg uit principes: solidariteit met de Palestijnen en minderheden…Dit nieuwe antisemitisme komt hoofdzakelijk van links. Want uitgerekend links heeft onder de noemer van ‘antizionisme’ het antisemitisme weer salonfähig gemaakt. Israël is de zondebok en de linkse solidariteit met de Palestijnen maakt de weg vrij voor het uiten van anti-Joodse geluiden.Links in Duitsland heeft al sinds de jaren zestig een rijke antisemitische traditie. De eerste slachtoffers van het Duitse terrorisme waren Joden.In Nederland sloot GroenLinks een stembusakkoord met Hamas-jihad aanhangers.Het weggezuiverde Kamerlid Van Bommel demonstreerde zij aan zij met zijn Hamasvrienden. De Joden moesten aan het gas en Harry gaf geen krimp…

FEIT:De Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim zei: ‘Allah houdt niet van vrouwen’.Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de Islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In orthodoxe moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling.De stichter van de seculiere Turkse staat Mustafa Kemal Atatürk heeft de hoofddoek verbannen voor ambtenaren, leraars, parlementsleden en nog een reeks andere beroepen in de openbare sector.Maar,de islamtisch-conservatieve Recep Tayyip Erdogan wil van Turkije een ISlamitische staat maken.Hij is bezig de hoofddoek expliciet in de samenleving te introduceren, tot groot ongenoegen van seculiere (Atatürk-). Zelfs in onze vrije westerse samenleving worden er vrouwen en meisjes door man, familie of de imam verplicht zich te sluieren….

FEIT:Volgens ex-moslima Wafa Sultan : ‘Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie ,die haat verkondigt.’…Een Europese,verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient….

FEIT:Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger!…“Oorlog tegen ongelovigen in hun eigen land is een collectieve plicht;dat wil zeggen dat wanneer een voldoende aantal moslims zich hierop richten,anderen wetmatig thuis mogen blijven.”(Sheikh Al-Nawawi van de Soenitische Shafi wetschool)….Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen.Deze aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…Nederlandse Arabist Hans Jansen zei ooit: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten’…

FEIT:“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam…Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran…De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt” door radicale moslims.De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen…Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…

FEIT:De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…

FEIT: De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims. Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).Maar,de Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216).…

FEIT:Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia,Jihad wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is. “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan… Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” …Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.De Jihad is de meetlat voor het geloof van de moslim.De Jihad is de kern van de Islam. En de ‘haatpredikers’ ware moslims zijn, die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds…

De giftige stank van islamitisch antisemitisme overspoelt Europa.Bij de Gaza betogingen in Den Haag, keek de haagse politie massaal de andere kant op, toen het ISIS tuig de hitlergroet bracht en borden met het hakenkruis droegen. In meerdere Europese steden demonstreren moslims en hun linkse handlangers zogenaamd voor Gaza, maar in werkelijkheid is dat een dekmantel om hun gemeenschappelijke haat tegen Joden te fulmineren.Dood aan de Joden, of spreuken van gelijke strekking schallen ook in Nederlandse steden. De Nederlandse overheden grijpen niet in, kijken weg, praten goed, of verbergen zich achter het Openbaar Ministerie dat “onderzoek” doet. Dit terwijl er meerdere filmpjes op het internet de ronde doen waaruit klip en klaar blijkt dat moslims Joden willen vermoorden.Toen Geert Wilders zijn uitspraak deed over minder Marokkanen werden er aangiftes door de politie afgedrukt, liepen meerdere burgemeesters in protest mee in demonstraties, liet GroenLinks T-shirts drukken met “ik ben een Marokkaan”, wist Alexander Pechtold met een dramatisch gezicht te melden dat er van alles en nog wat overschreden was, waarbij hij door allerlei fractievoorzitters werd bijgestaan en gaf de minister-president een verklaring uit dat hij de woorden van Wilders niet onderschreef en dat hij het walgelijk vond. Geen Openbaar Ministerie kwam er aan te pas voorgenoemde in werking te laten treden bij de uitspraak minder Marokkanen.Bij de uitspraak dode Joden en de Hitlergroet gebracht door moslims blijft het echter in verhouding ijzingwekkend stil aan de kant van de politici.En de anti-IS demonstratie wordt door links, moslims en delen van de bourgeoisie weggezet als een extreem-rechtse demonstratie….En hoe kan je voor de IS zijn, die vrouwen verkracht en vrouwen en kinderen levend begraaft….

IS-vlaggen/nieuwe nazi vlaggen/ wapperen door heel Europa…

Net als in Parijs worden complete straten in Londen regelmatig afgesloten omdat duizenden moslims besluiten om demonstratief midden op straat tot Allah te bidden. In beide hoofdsteden grijpt de politie nooit in, uit angst voor nog meer moslimgeweld en om voor racisten uitgemaakt te worden. Hierdoor zijn complete wijken in diverse grote Europese en Amerikaanse steden overgenomen door moslims. Geen agent durft er meer te komen….

Overal waar de Islam aanwezig is en overal waar de Islam groeit, zie je meer geweld…Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”….

Hypocriet noemt de Saudische journaliste en tv-bekendheid Nadine Al-Budair moslims die beweren dat degenen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel niet de ware Islam vertegenwoordigen. …

Met dank aan de linkse politici/verraders/ en de kiezers die deze politici gebracht hebben,wij hebben de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa!…Ze doen elke aanslag af als een geïsoleerd geval van een verwarde man of in het beste geval een geradicaliseerde. Nooit wordt de Islam zelf in vraag gesteld…De (lakse) politici hun ziel verkopen ten koste van stemmen. Alles voor hun portemonnee! Ze denken absoluut niet aan de toekomst van hun land.Het enige wat telt zijn stemmen halen….

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Arabist Hans Jansen(1942-2015) zei ooit: ‘Wie Islam zaait zal Sharia en Jihad oogsten’

unnamed (4)Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…Islam/Jihad loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders: de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van Islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been:deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit.Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…

De 1400-jarige Jihad is nu in Europa aangekomen(met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben) en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken.De tactiek met deze kleine jihadistische conflicten is: de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd.De eerste fase is bepalen waar chaos heerst en de overheid zwak is, om daar toe te slaan en de vijand verder te verzwakken en grondgebied te veroveren.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de Islam in onze samenlevingen.En wie Islam zaait, zal Jihad oogsten!…

Tien jaar geleden was de jihad-aanval ook in Nederland, toen Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ Deze moordenaar was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de “ware leer, ” radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar….En paar dagen geleden,een 31-jarige Syrische asielzoeker heeft in Den Haag drie mensen neergestoken. De Haagse politie en burgemeester Pauline Krikke (VVD) spraken van een ‘verwarde man’.Maar,uit de getuigenverklaringen blijkt dat er niets ‘verwards’ was aan de man die planmatig te werk ging met het neersteken van willekeurige, volstrekt onschuldige mensen op het terras.Jihadisme-expert Ronald Sandee is verbaasd dat de steekpartij in Den Haag direct werd afgedaan als daad van een verwarde man.,, Er zijn wel degelijk aanwijzingen voor terrorisme.Hij bleef kalm en stak direct in de nek. Het lijkt alsof hij dat eerder geoefend heeft, in Syrië,” stelt de oud-analist van de militaire geheime dienst MIVD.Ook het feit dat de dader ‘allahu akbar’ riep toen hij door het arrestatieteam neergeschoten werd, wijst volgens Sandee in de richting van jihadisme. ..

Door de wereldleiders en de media,wordt ons voorgehouden dat ,al die gruwelijke aanslagen niets met de Islam van doen hebben.Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden.Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling,maar de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam,die in oorlog met het Vrije Westen is al 1400 jaar…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd/Jihad te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).De Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95).…

Ook de gang van veel Europese moslims naar de slagvelden in Syrië en Irak is door de Koran geïnspireerd. De moslim is met alle geloofsbroeders verbonden, waar ook ter wereld. Hij hoeft zich in de strijd niet alleen te voelen. Zij zijn Al-Mourabitoun, de verbondenen (cf. Koran soera 3, vers 200). Deze verbondenheid is de achtergrond van de gang van moslims naar de islamitische slagvelden. Zij zijn ware gelovigen die de voorschriften van Allah en zijn profeet nauwgezet volgen. Zij komen de broeders te hulp, daarbij gehoorzamend aan de oproep van Allah.Dat commentatoren en politici denken dat de jihadisten gek of geradicaliseerd zijn, is onzinnig en een belediging voor deze Mourabitoun. Zij zijn ware moslims. Van radicalisatie of extremisme is geen sprake, want de jihadisten volgen de voorschriften van Allah en zijn profeet op de voet, met de Koran in de hand. Zij zijn recht in de leer, niet gek.In Europa hebben politici en journalisten lange tijd het ware gezicht van de jihadisten niet willen zien. Waarschuwingen werden in de wind geslagen en als uitingen van ‘islamofobie’ afgedaan…

Politici zijn bezorgd over de radicalisering van moslims en zij willen onderscheid maken tussen radicalen en de ‘gematigde Islam’. Ze hebben behoefte aan een ‘gematigde’ Islam en zo nodig creëren ze die. Maar bestaat er wel zoiets als een gematigde Islam?…“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam. De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran.Mensen luisteren liever naar de kalmerende woorden van “onze” struisvogels, omdat ze bang zijn voor wat ze voorvoelen: als de Islam gewelddadig is, moeten zij hem bestrijden, en daar hebben zij geen zin in.De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt”  door radicale moslims…

“Alle appels in de mand van Islam zijn rot en er bestaan geen gematigde moslims,”volgens Ayaan Hirsi Ali…Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als iemand die het maar matig doet in het “geloof”, niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch?Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een ‘gematigde christen’ of ‘gematigde nazi’ gehoord.Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. Er is maar één Islam en die geldt voor alle moslims. Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk…

Maar,ik denk dat er wel gematigde moslims bestaan.Dat zijn namelijk Mohamed aanhangers, die nog niet genoeg macht hebben hier om hun ideologie in de praktijk te brengen.Zoals hun grote voorbeeld,Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Mohammed was een militair, die een uiterst eenvoudige bekeermethode hanteerde: als je niet in Allah wenste te geloven, ging je kop eraf.Islam is dus: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!En kijk bijvoorbeeld naar de vlag van Saoedi-Arabië, die deze ideologie uitdraagt, een zwaard met daarboven de tekst: er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet. Dit symboliseert de betekenis dat moslims komen met het zwaard om iedereen aan de Islam te onderwerpen… Alle moslims zijn aanhanger van Mohamed en totdat ze hier in Europa genoeg macht hebben zijn het “gematigde” moslims…“Oorlog tegen ongelovigen in hun eigen land is een collectieve plicht;dat wil zeggen dat wanneer een voldoende aantal moslims zich hierop richten,anderen wetmatig thuis mogen blijven.”(Sheikh Al-Nawawi van de Soenitische Shafi wetschool)….https://www.youtube.com/watch?v=1M5Eu4iScEc

Gematigde moskeeën bestaan ook niet,omdat “minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ”…Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.De ‘haatpredikers’ ware moslims zijn, die Allahs verlangens goed onder woorden brengen…

De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…En wat “islamisten” met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en de ‘Al–Hijra mmigratie.Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat. Islamitische Sharia enclaves/getto’s(parallelsamenlevingen; een staat in een staat) zijn overal in West-Europa.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims in West-Europa en hun aantal groeit nog steeds.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd!…En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

En om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam. ..Het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets, terwijl het ons massas geld kost. Er staan ook wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan…Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt…

Er is niks fatsoenlijks in de Islam, het is een parasitair “geloof”/ideologie, parasitair op cultureel en parasitair op materieel gebied. Niks goeds of slims is daar ooit uitgekomen, alleen maar terreur, hele erge hersendoodheid, lijden, stagnatie, slavernij en wrede onderdrukking-in-het-algemeen.En steeds meer moslims Islam verlaten.De reden: het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de Islam…De Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim zei: ‘Allah houdt niet van vrouwen’.Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.Volgens ex-moslima Wafa Sultan : ‘Islam is haat.Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie ,die haat verkondigt.’.Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”….OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

Met deze aanslag laat de Islam nu haar ware gezicht zien.Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt….

Het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…Zij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden/met Jihad!/ uit ongeloof, van een afgodsbeeld…

Hypocriet noemt de Saudische journaliste en tv-bekendheid Nadine Al-Budair moslims die beweren dat degenen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel niet de ware Islam vertegenwoordigen. ..Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”…..

Met dank aan de linkse politici/verraders/ en de kiezers die deze politici gebracht hebben,wij hebben de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa!…Ze doen elke aanslag af als een geïsoleerd geval van een verwarde man of in het beste geval een geradicaliseerde. Nooit wordt de Islam zelf in vraag gesteld…De (lakse) politici hun ziel verkopen ten koste van stemmen. Alles voor hun portemonnee! Ze denken absoluut niet aan de toekomst van hun land.Het enige wat telt zijn stemmen halen…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Het waren de Russen die Hitler versloegen!

ferussia01680802992

Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.De hele geschiedenis, zoals wij die geleerd hebben, omtrent de Tweede Wereldoorlog is vervalst. Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;”Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.” …

We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest!…Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandie, maar op de Russische vlaktes(daar had Duitsland al lang voor D-Day de strijd verloren).De Russen zorgden voor 85 % van alle Duitse verliezen(Duitsland verloor aan het oostfront vier miljoen soldaten, aan het westfront tweehonderdduizend).En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen,….die op 30 april 1945 de Reichskanzlerei in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandie plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten.De Marshall-hulp bestond ook nog eens uit LENINGEN en werd vooral uit eigenbelang ‘geschonken’….

In april 1939 stelde Moskou voor een Engels-Frans-Russisch verdrag te sluiten om in een geval van agressie door Hitler, elkaar onmiddellijk militaire te hulp te schieten.En de besprekingen hierover werden echter afgebroken. Toen geen overeenstemming kon worden bereikt met Engeland en Frankrijk is de Sovjet-Rusland met Duitsland gaan praten over een niet-aanvalsverdrag. ..De Sovjet-Rusland sluit het pact af in de overtuiging dat een oorlog met nazi-Duitsland vroeg of laat onvermijdelijk is.Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij de Sovjet-Rusland zou veroveren.Met dit pact kan de Sovjet-Rusland een aantal toegevingen afdwingen om zich voor te bereiden op de toekomstige oorlog.Moskou krijgt nog 21 maanden extra de tijd om het land militair en economisch uit te rusten…En zowel Groot-Brittannië als Frankrijk ook een niet-aanvalspact hebben met nazi-Duitsland,waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde en ze in 1939 niets deden om Polen te helpen…

Onze “bevrijders” waren al in maart 1942 van holocaust op de hoogte. Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden. De grote vraag is natuurlijk waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden om het uitroeien van de Joden tegen te gaan.Het geheime document betreft een kopie van een telegram dat de Chileense consul in het bezette Tsjechoslowakije in november 1941 naar Santiago stuurde over de geplande Jodenmoord, aldus een verklaring van de Nationale Archieven van de VS.„Er is besloten om alle Joden te vermoorden, een deel naar Polen te sturen en anderen naar het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt (Terezin) te brengen terwijl uitgekeken wordt naar een meer afgelegen plaats”, schreef consul Gonzalo Montt Rivas, in een telegram dat werd onderschept door de Britse inlichtingendienst, die het in maart 1942 aan de Amerikanen gaf. Rivas kon vanuit Praag blijven werken omdat zijn land goede relaties onderhield met nazi-Duitsland. ..

En ook via boodschappers en zakenlieden, vluchtelingen, deserteurs en vertegenwoordigers van het Rode Kruis,bereikten het Westen meer en meer berichten over de holocaust. Op 22 oktober 1942 ontvingen de regeringen in Londen en Washington een dossier met daarin documenten die de holocaust bewezen. Het dossier was samengesteld door de uit Duitsland naar Zwitserland gevluchte jurist Gerhart Riegner, en de vertegenwoordiger van het Joodse Wereldcongres in Genève, Richard Lichtheim. Van nu af aan konden de verantwoordelijken in de VS en Groot-Brittannië niet meer de ogen sluiten voor al het gruwelijke dat nazi-Duitsland uitrichtte.En geheime documenten is vrijgekomen:Tijdens de Holocaust plande de Amerikaanse president Roosevelt hoe de Joden na de oorlog te verspreiden over de wereld, zo ver mogelijk van de VS: http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/260862/m-project-franklin-delano-roosevelt-jews?utm_source=tabletmagazinelist&utm_campaign=c5fa3f840c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_c308bf8edb-c5fa3f840c-207086369….Dus ik kan niet anders concluderen, dat het anti-Joods sentiment niet alleen onder nazi’s aanwezig was, maar ook onder de regering en militaire staf van de vleugellamme Roosevelt, om over de anti-semitische Eden in Engeland(het antisemitisme in Groot-Brittannië is al eeuwenoud) maar te zwijgen. Na de oorlog stond niemand te springen om de teruggekeerde Joden te ontvangen. Hun huizen waren veelal betrokken door niet-Joodse burgers, hun bezittingen waren afgenomen en verkocht…

Het antisemitisme van Sovjet-Russland is volledig uit de duim gezogen.Volgens Louise Levine President van Amerikaanse Joodse raad voor Russishe ondersteuning,die en na oorlogse rondreis maakte in de Sovjetunie en een verslag instuurde over de toestand van de Joden daar,werden de grootste aantallen geewacuerd in de oosten,nadat de Duitshe legers hun invasie begonnen waren.In Chicago verklaarde hij op 30 oktober 1946 dat:“al meteen bij het begin van de oorlog werden Joden onder de eersten die geewacuerd werden van de westelijke gebiden die bedriegd werden door de Hitleriaanse indringers,en verscheept naar het velige oosten van de Oeral.Twee miljoen Joden werden zodoende gered.”Dit grote aantal is bevestigt door Joodse jurnalist David Bergelson. Een andere dimensie van de hulp aan joden die over het algemeen te weinig aandacht krijgt, is de redding van vele Sovjet-joden tijdens WO II en de bijdrage van de voormalige Sovjet-Russland aan de vestiging van de Joodse staat.Na de oorlog had de staat Israël zijn bestaan voor een groot deel aan Sovjet-Russland te danken. Uit het ‘gestaliniseerde’ Tsjecho-Slowakije werden wapens geleverd aan de Haganah, waarmee de Engelsen met bondgenoten uit het gebied werden verjaagd en de staat Israël een feit werd.Zonder Sovjet-Russland zou Israel niet eens bestaan. Dit is een feit.Sovjet -Russland herkende de staat Israel 2 dagen na de oprichting, op 18 mei 1948 en Sovjet -Russland was eerste land waar Israel diplomatieke betrekkingen mee had….

Weinig mensen weten dat Jozef Stalin het geloof inzette als een nationaal bindmiddel tegen nazi-Duitsland in de jaren ’40.De Russische Orthodoxe kerk heeft een opvallende rol in deze oorlog gespeeld. Ze riep iedereen op om zich in te zetten voor het vaderland. Stalin vervolgt de Russisch-orthodoxe kerk weliswaar eerst meedogenloos, maar richt haar na de inval van Hitler in 1941 weer op. Hij maakt gebruik van de populariteit ervan bij het Russische volk. De kerk, op haar beurt, probeert zich te handhaven en vereenzelvigt zich met Rusland.De term ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ waarmee Rusland vecht tegen de nazi’s, komt niet van Stalin, maar is bedacht door de metropoliet van Moskou.De Russische Orthodoxe kerk heeft ook de regering van de Sovjet-Russland met tientallen miljoenen roebels gesteund.En zonder de inzet van de Russische Orthodoxe kerk,had Sovjet-Russland nooit van Hitler gewonnen!…

Onze “bevrijders” financieren de vijand van wie wij bevrijd moeten worden.De opkomst van Hitlers Duitsland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk geweest zonder de rol van bepaalde financiële en politieke kringen uit de Verenigde Staten en Engeland, die deze afschuwelijke oorlog als noodzaak voorzagen met het oog op hun drang naar wereldheerschappij…James Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood van Hitler.De Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen.Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten zelfmoord pleegde.Maar,Hitler helemaal niet gestorven is in zijn bunker aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het blijkt allereerst uit recent (2009) onderzoek dat de gevonden schedel (met schotwond) een onbekende vrouw betrof van rond de 30 jaar. Dus niet Hitler.Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier, die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.Het mag geen verrassing zijn dat Hitler net Argentinië koos voor zijn vlucht. Het land was een van de belangrijkste havens waar Nazi’s heen vluchtten toen de Duitsers de oorlog verloren hadden. ..Een enkeling van de kopstukken van nazi’s krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!…

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi’s in de jaren 1940 die wilden de fascistische macht behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie:https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk

De nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Nazi bankiers Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.En ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Deze Vierde Rijk wil wat ze in 40/45 niet gelukt is: Rusland!De NWO elite denken nog steeds dat een oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden, zoals oorlogen in het verleden werden gevoerd.Rusland is niet van plan te gaan vissen in de troebele wateren gecreëerd door de NWO-politiek steeds groeiende “rijk van chaos,” en heeft geen interesse in het bouwen van een eigen nieuw rijk. Evenmin is Rusland bereid op te treden als een redder van de wereld, zoals ze in het verleden hebben gedaan.En sinds de jaren ’90 probeert Rusland op alle mogelijke gebieden samen te werken aan een stabiele vrede en gezamenlijke welvaartsgroei, maar het is juist het Westen dat keer op keer zijn beloftes brak, de NAVO opschoof naar het oosten, en de laatste jaren eenzijdig begon aan een agressieve militaire opbouw, direct aan de grenzen met Rusland.Sinds de Duitse aanval in 1941 niet meer zoveel vijandelijke troepen, tanks en vliegtuigen langs de grenzen met Rusland zijn gestationeerd(de zogenaamde Russische dreiging is een verzinsel van de NAVO).En de politiek en media maken de Europeanen langzaam rijp voor een nieuwe slachting op ons continent.Het NAVO Barbarossa(op 22 juni 1941 valt het Duitse/Hitlers leger Rusland aan)-offensief kan beginnen(Duitse tanks is weer aan de grens met Rusland)!…

We hebben aan Poetin te danken dat het nog geen WW3 is ondanks alle provocatie van Amerika en de Navo….

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Islam is bezig Europa veroveren met “Al–Hijra” migratie(“stealth jihad”)!

De Islam heeft ons de oorlog verklaard. Niet vandaag of gisteren, maar reeds 1400 jaar geleden.Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle tactiek van Al- Hijra toe.Beetje bij beetje, wordt hun programma van islamisering gerealiseerd…Al-Hijra is het stappenplan dat Mohammed gebruikte om door middel van migratie de Dar al Harb (het ‘Huis van oorlog’ dwz de niet-Islamitische wereld) te veroveren. Hierin stelde hij zich beschaafd op, totdat hij genoeg volgelingen had verzameld om deze nieuwe gebieden met geweld te veroveren.Volgens de Islamitische leer is het de plicht van ELKE MOSLIM om dit voorbeeld van Mohammed te volgen:’Strijd op de weg van Allah is een plicht voor elke moslim’/Koran- soera 2, vers 216…

Al- Hijra/de massa-immigratie/ altijd een strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!…Ter illustratie de vraag: hoe de Schilderswijk/ Den Haag/ er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes,minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen.En nu?…Daar slaan ze de heipalen van het kalifaat. Daar staat de islamitische staat in de steigers waar bijna niemand meer durft te komen…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran”…Hele wijken en stadsdelen van onze grootsteden in West-Europa veranderen in moslimgetto’s, waar onze autochtone bevolking wordt weggepest en etnisch-cultureel-religieus wordt gezuiverd.In sommige wijken met een hoge concentratie allochtonen durven ambulances of de brandweer niet meer zonder politiebegeleiding uitrukken omdat ze door jongeren worden aangevallen. Ook bussen van de openbare vervoersmaatschappijen worden bekogeld en beschoten.Deze jongeren bakenen als het ware hun territorium af en lijken alles te willen verbannen wat naar de reguliere Westerse maatschappij verwijst en in het bijzonder alles wat zij met overheid of gezag associëren…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.Maar,naast een demografische is er ook een culturele islamisering,die confronteert Europa.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.En hier zijn voorbeelden van deze sluipende islamisering:1)Schoolkinderen moeten ‘bidden’ in de moskee.Daar leren ze naar Mekka te buigen! 2)Kerstmarkten in vooruitsnellende gehoorzaamheid tegenover de Islam politiek correct omdopen tot “Wintermarkten”. 3)Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt.-in crèches en op scholen uit piëteit met de islamitische leerlingen geen varkensvlees meer serveren. 4)Het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west.5) Een hoofddoek bij het politie-uniform. 6)In de openbare zwembaden zwemtijden reserveren voor islamitische vrouwen.7)Gescheiden loketten/ ruimtes voor vrouwen en mannen.8)Islam kritische demonstraties die worden verboden, afgelast, beperkt of omgeleid.9)Scholen waar geschiedenisonderwijs over de Holocuast onmogelijk is…

10)Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen.11)Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan.12)Sinterklaas zich niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter. 13)Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten/apartheid. 14)Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet/ apartheid.15)Moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen. 16)Moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten.17)Moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen, omdat honden onrein zijn volgens hun “geloof”. 18)Gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven.19)In sommige de basisschoolen mag geen vegetarische worst gegeten en geen frisdrank meer geschonken worden. Reden: doet te veel denken aan zaken die haram zijn(http://weblogs.nos.nl/bin…ocolademelk-en-champagne) .20)De islamitische rechtspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. 21)In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. 22)Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen…Dit heet islamisering! En de lijst kan nog veel,veel langer worden….

Kan iemand me uitleggen, waarom we eigenlijk Arabische “vluchtelingen” met het islamitische geloof moeten opnemen, die net zo bij onze samenleving en onze waarden passen als benzine bij vuur?Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam…

Talloze niet-moslims vragen zich af of het mogelijk de Islam te verbieden. Dat is heel eenvoudig. Gewoon op dezelfde manier waarop de Islam in islamitische landen wordt afgedwongen en de rest wordt verboden.Islam valt niet onder godsdienstvrijheid.Respect eisen voor een ideologie, die vrouwenhaat,terreur en genocide propageert is absoluut uitgesloten.Respect is bedoeld voor mensen.Respect moet verdiend worden.Niet voor niets zei de Spaanse minister van Justitie López Aguilar op 11-09-2004 dat godsdienstvrijheid zijn grenzen kent in de publieke orde en dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen. Analoog aan deze uitspraak geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei: “Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de Sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.Aan de wildgroei van moskeeën moet paal en perk gesteld worden, het kan niet de bedoeling zijn dat het decor van onze steden drastisch wordt veranderd onder het mom van godsdienstvrijheid…De godsdienstvrijheid is overbodig, omdat het principe vervat zit in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name de vrijheid van gedachte en geweten en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. Dus, schaf de godsdienstvrijheid af! En haal godsdienstvrijheid uit de Grondwet!… Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet.Moslims die uit de Islam willen stappen, worden geïntimideerd en met de dood bedreigd…

Overal waar de Islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk! …

Door ontkencultuur en socialistische burgemeester Philippe Moureaux (was van 1993 tot 2012 burgemeester van Molenbeek),de Brusselse buitenwijk Molenbeek is een jihadgetto, terroristische vrijhaven, Mekka van jihadisme.Observaties over minder fraaie kanten van migranten en totalitaire elementen in de Islam worden onder het tapijt geschoven of als rechts-extremistische stemmingmakerij geklasseerd. Gewelddadige radicale moslimjongeren worden uitsluitend gezien als slachtoffers van sociale uitsluiting… Toen RTBF-journalist Frédéric Deborsu in een reportage toonde dat radicale islamitische literatuur te koop was in Molenbeek, vond Moureaux Deborsu een islamofoob en zei dat er was niets aan de hand was in zijn gemeente: ‘De islamofobie is vandaag, wat jodenhaat in de jaren dertig was’.Arthur van Amerongen schreef in 2008 ‘Brussel Eurabia’. Hij werd als botte ‘Bataafse fascist’ bestempeld en met pek en veren de stad uitgejaagd…Wie Eurabia wil verhinderen, moet zelf actief worden: geen stemmen meer voor pro-islamitische politici. ..

Posted in Uncategorized | 3 Comments

West-Europa wordt één gigantisch Molenbeek!

 

Belgian Army soldiers patrol in the picturesque Grand Place in the center of Brussels on Friday, Nov. 20, 2015. Salah Abdeslam, a French national who lived in Molenbeek, Belgium, is currently the subject of an international manhunt after the Paris attacks. Security has been stepped up in parts of Belgium as a precaution. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Europa gaat een hoge prijs betalen, omdat het de Islam op grote schaal heeft toegelaten op haar grondgebied.Moslims kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Zij eisen dat Europa zich aan de Sharia onderwerpt(70% van de moslims in Nederland acht de islamitische religieuze wetten belangrijker dan de Nederlandse grondwet)…Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones/sharia-enclaves, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek…Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken…

Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen die een tweetal jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn. Binnen twintig jaar is Brussel de grootste Maghrebijnse stad buiten de Maghreb. Onze samenleving zal gedestabiliseerd worden. De moslims zullen probleem na probleem opwerpen, steeds meer eisen stellen en het straatbeeld bepalen. Dat is misschien het einde van de overwegend Europese cultuur”….Zonder actieve ondersteuning door linkse westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen jihad-aanslagen en islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer…

De “jihad-hoofdstad van Europa”, zo wordt Sint-Jans-Molenbeek overal in de buitenlandse media genoemd.Het is een van de gebieden in onze westerse landen, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen en waar het onveilig is voor niet-moslims om naar toe te gaan.Veel terreurdaden hebben een connectie met de Brusselse gemeente Molenbeek:Madrid 2004: Hassan El Haski woonde een tijdje in Molenbeek. Hij was een van de planners van de aanslagen op treinen in Madrid, waarbij 191 doden vielen.In mei 2014 schiet Medhi Nemmouche vier bezoekers dood in het Joods Museum in Brussel. Zijn thuis: Molenbeek. Een half jaar later ontmantelt België terreurverdachten in Verviers. Woonplaats: Molenbeek. En voormalig IS-stijder Ayoub El Khazzani logeerde vlak voor de verijdelde Thalys-aanslag bij zijn zus. In Molenbeek.Twee daders van de aanslagen van Parijs komen uit Molenbeek en planden de aanvallen deels daar vandaan.De terrorist Amedy Coulibaly, die de HyperCacher koosjere supermarkt in Parijs aanviel, bracht ook enige tijd door in Molenbeek.Afgelopen juni probeerde en 36-jarige jihad man uit Molenbeek een aanslag te plegen op station Brussel-Centraal. De aanslag mislukte en de man werd doodgeschoten door militairen.De wapens die gebruikt werden bij de aanvallen op de Franse satirische krant “Charlie Hebdo” in januari 2015 kwamen ook uit Molenbeek…“In plaats van Raqqa te bombarderen,” zegt de Franse journalist Eric Zemmour, “moet Frankrijk Molenbeek bombarderen.”….

Er waren ook zware rellen in 2009 tijdens de Ramadan in Molenbeek. Moslimjongeren zetten barricades op van brandende autobanden, staken auto’s in brand, gooiden stenen naar de brandweerlieden die de branden kwamen blussen, en die waren uitgerust met stenen en breekijzers om winkels te plunderen…Voor jihadisten/maar ook voor niet-jihadisten/ is de Ramadan de maand van strijd en verovering.Een maand van strijd tegen de vijanden van de Islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims.Jihadisten onderbouwen hun gewelddadige opvattingen met betrekking tot de Ramadan door te wijzen naar het islamitische verleden. De vroege moslims vochten, onder leiding van Mohammed, veldslagen uit tijdens de Ramadan.Onder andere de slag bij Badr, de eerste veldslag tussen moslims en niet-moslims, werd uitgevochten tijdens de Ramadan. Daarnaast veroverden de moslims onder leiding van Mohammed de stad Mekka gedurende de vastenmaand.Ook na de periode van de vroege Islam vonden voor moslims belangrijke veldslagen plaats tijdens deze periode…Hoeveel Molenbeek-wijken heeft West-Europa?. ..https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=BK_jHa9_bzg  

Het Vrije Westen is oorlogsgebied, niet zoals we het kennen uit de geschiedenisboeken, omdat het nu een strijd is die veel subtieler is, bijna onopgemerkt zodat de DOMME kiezer kan blijven stemmen op de foute partijen en niet weet wat er in het echt gebeurd…

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…En het is niet de eerste keer dat radicale Islamisten in onze grootsteden bepaalde wijken tot Sharia-gecontroleerde zones uitroepen, waar sharia-burgerwachten mensen aanspreken en hen willen afbrengen van in hun ogen laakbaar gedrag, zoals drinken, vrouwen die te wulps gekleed zijn en homofielen….https://www.youtube.com/watch?v=EocjtOHDkms

In heel Europa vindt een bevolkingsruil plaats. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur. ..

Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben.Na de aanslag in Stockholm in april 2017, waarbij de dader met een biertruck op een mensenmassa inreed, was er opnieuw aandacht voor Zweedse probleemwijken.Het land kampt met immigrantenwijken waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Wijk Rosengård in Malmö,wordt het Molenbeek van Zweden genoemd…https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NNEZQTSJv4Y

In Denemarken,pleiten moslims voor gebieden met een grote moslimbevolking, zoals Kopenhagen Tingbjerg om sharia-zone’s in te voeren, bewaakt door islamitische religieuze politie gemodelleerd naar Saudi-Arabië Mutawa, om ervoor te zorgen dat alle sharia overtreders gestraft zullen worden…Veel Denen, die ooit zo gastvrij waren, begonnen in te zien, dat de Islam onverenigbaar was met hun lang bestaande normen en waarden: het geloof in persoonlijke vrijheid en het vrije woord, in gelijkwaardigheid van vrouwen en toegevendheid voor andere etnische groeperingen en een zeer diep gevoelde trots op de Deense geschiedenis en erfgoed.Momenteel heeft Denemarken de strengste immigratiebeleid in Europa…

In Frankrijk terroriseren jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst buurten en wijken in grote steden. Al in 2002 schreef Samira Bellil, een moedige jonge Franse van Algerijnse afkomst het boek -‘Ontsnapt uit de hel’- over de terreur die zij zelf als moslimvrouw in de Parijse buitenwijken had ondervonden: ‘groepsverkrachtingen, huiselijk geweld, bedreiging met de dood als je naar de politie stapt.’ In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…https://www.youtube.com/watch?v=5tSYGfEg1IY

Zware rellen in de multiculturele probleemwijk Mirail in het Zuid-Franse Toulouse/04-2018/, vanwege identiteitscontrole gesluierde vrouw(het dragen van een nikab is in Frankrijk verboden).Mirail staat bekend als een ‘prioritaire wijk’ bij de Franse politie, een probleemwijk dus. Het gebied wordt geplaagd door drugs en een hoog misdaadcijfer. Ook zou de wijk een broeihaard zijn voor de radicale islam en een thuisbasis hebben gevormd van verschillende jihadisten….https://www.youtube.com/watch?v=pak95KiFpf4

De islamisering, die leidt tot een islamitische monocultuur die haaks staat op de onze, wordt gefaciliteerd door de voorstanders van diversiteit en multiculturaliteit.Merkel de grenzen van Europa heeft opengezet, zonder de rest iets te vragen.Er is nu een probleem in Duitsland en dat probleem heet Islam…Tania Kambouri schreef een boek over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patriouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan.Kambouri zegt dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen. “…Sinds januari 2014 hebben 54 politieagenten in Duitsland zelfmoord gepleegd. Ze zagen geen andere uitweg meer, omdat politieagenten ijskoud van alle kanten in de steek worden gelaten…

In september 2014, islamisten patrouilleren ook door de straten van de Duitse stad Wuppertal.Hun doel: een gebied opeisen in de stad, waar de regels van de sharia worden nageleefd. Een gebied waar alcohol, muziek en drugs niet zijn toegestaan…

Er zijn ook ’no-go zones’ in Nederland.Circa 45 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open,vrije samenleving bij te brengen.Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied…Volgens de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans:,,Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet.” ….

Veel moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken. ….

Het was de Algerijnse President, Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen”. Dus,wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen en hun aantal groeit nog steeds…Jihad kent vele facetten, waarbij “Jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd!…Heel de wereld moet onderworpen worden aan de Islam/de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40). Dat is het kerndoel van deze ideologie…En als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!…“Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam,”zei Filip Dewinter….

Posted in Uncategorized | 8 Comments