OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Dus,er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied.”Eerste 500 jaar, na het ontstaan van de Islam, een constante dreiging uitgegaan van deze nieuwe politieke religie/ideologie en gaandeweg alle christelijke, joodse en traditionele gemeenschappen van het Midden Oosten, Arabië en Noord Afrika(een belangrijk bolwerk van de Christenheid), door middel van islamitische Jihad veroverd is!…

In 711 staken de moslims de Straat van Gibraltar over.In 732 werd de uitbreiding in Europa gestopt door de nederlaag bij Poitiers. In Azië vonden in die jaren uitbreidingen plaats naar Turkestan en Noord-India.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam…

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zegt Jezus.De Islam wil de wereld veroveren en strijden tegen de ongelovigen.Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was…

Op de ranglijst van christenvervolging van Open Doors, die de 50 ergste vervolgerlanden van christenen bijhoudt, bezetten Islamitische landen alleen al 40 plaatsen – bovenaan de ranglijst.De helft tot twee derde van de christenen in het Midden-Oosten zijn in de vorige eeuw gevlucht of vermoord. Minder dan vijf procent van de totale bevolking noemt zich vandaag de dag christen; de enige reden dat dit aantal niet nóg sneller daalt, is de grote groep koptische christenen in Egypte, die tot nu toe vastbesloten zijn hun land ondanks de vervolging niet te verlaten.Het Christendom in Irak dreigt te verdwijnen.Vanwege de onderdrukking vertrekken christenen massaal uit het land en uit Syrië ook.Vandaag is er maar één land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt: Israël. Deze staat is het enige land in het Midden-Oosten waar Joden en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden.En SHARIA verdrijft christenen niet alleen uit het Midden-Oosten, maar ook uit delen van Afrika en uit andere delen van de wereld. In Europa wordt iedereen die de opkomst van de politieke Islam verbindt aan de toenemende christenvervolging weggezet als racist…

ISLAM:Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn….Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…

DE KORAN: In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrrrr!…

Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims… Beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima, schrijft in haar recente boek/ -‘A God Who Hates’-:..’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt.’….In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit dateert uit de periode voor Jezus Christus.De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu. In tegenstelling tot de teksten in de Bijbel, die juist zijn geformuleerd als historische verhalen waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst. …

ISLAMITISCHE TERROR:”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)….Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.ISIS-jihadisten ware moslims zijn die de voorschriften van de islam nauwgezet volgen en dat de ‘haatpredikers’ ware moslims zijn die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch.De Jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de Jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen.De Jihad is heilig voor gelovigen en strijders. De Jihad is de kern van de Islam.De profeet heeft gezegd dat gelovigen Jihad voeren met de tong en het zwaard. Maar van de verschillende vormen van Jihad is die met het zwaard de beste, want dan wordt de Islam het best verspreid en kan een islamitische staat worden gecreëerd. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS het geloof op de voet.”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…IS=Boko Haram=Hezbollah=Hamas= Al Shabab=Taliban=Islam!…Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond…

De Islam staat volledig haaks op alles waar Europa voor staat.Deze polititieke religie/ideologie is verantwoordelijk voor het klimaat van haat, religieuze confrontatie en geweld in Europa.Ons continent is afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid, in Londen en de aanslag op een Joods museum in Brussel. In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden…De moslims onder ons willen leven volgens hun eigen waarden en de terreur is een weg om dit te bereiken.De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien, opdat alle eisen worden ingewilligd…

DE OVERNAME VAN EUROPA, maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Europa wordt vandaag getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ Jihad(kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is en ‘Al–Hijra’/migratie of kolonisatie/ ook een).Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar deze keer radicale moslims gebruiken het voorbeeld van Al-Hijra – de emigratie van Mohammed en zijn volgelingen naar de stad Medina – als het model voor de vestiging van de islamitische heerschappij over Europa.Migratie is een religieus gebod,met het uiteindelijke doel de overwinning voor de Islam: ‘En wie van u emigreert voor de zaak van Allah zal op de wereld veel plaatsen en overvloed vinden. En wie van u als emigrant zijn huis verlaat voor Allah en zijn boodschapper (Mohammed) en hij vindt daarbij de dood, dan ligt zijn beloning al klaar bij Allah.’(Koran-4:100)…Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam is veroverd,waarom dan ook niet Europa? Door de massa immigratie, in alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Islamisering(‘stealth jihad’) is een sluipenderwijs proces,waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken,sharia rechtbanken en sharia wijken.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”!Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones. Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd

Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen. Vluchtelingen zijn mensen die vluchten omdat ze in eigen land vervolgd worden of omdat ze moeten vluchten voor een oorlog of natuurramp. Armoede wordt niet erkend als een geldige reden om te vluchten.Deze migranten misbruiken de regelingen die in het leven zijn geroepen om daadwerkelijke vluchtelingen op te vangen. Dat is een grove aantasting van de humanitaire grondslag van de vluchtelingenregelingen, want daarmee verdringen ze talrijke echte vluchtelingen, zodat die niet in Europa geraken. En daarmee verhinderen ze dat we mensen in nood onderdak kunnen verlenen.Velen hebben hun paspoort weggegooid omdát ze niet uit Syrië komen.Ze vertonen gedrag dat niet past bij vluchtelingen (allerlei eisen stellen, klagen over de voorzieningen in plaats van dolblij zijn dat ze in veiligheid zijn, vechten, aanranding van vrouwen in opvangcentra), etc…Echte vluchtelingen zouden vooral dankbaarheid tonen voor hun veiligheid, hoe sober hun onderkomen en levensstijl ook is…. “Nieuwe islamitische migrant” op zijn beurt betekent ook het vergroting van huidige anti- Europeese parallel infrastructuur van de islamieten…

Net zoals bij Hitler’s beginnende greep naar Europa ten tijde van de Republiek van Weimar falen, ook nu grote delen van de intellectuelen in Europa met het oog op de veel grotere bedreiging van de vrije wereld door de Islam.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in Europa binnen te halen!Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa misschien wel de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.Kritische stemmen betreffende het multiculturalisme en de Islam worden zoveel mogelijk gesmoord. Elke kritiek ten aanzien van de Islam wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme(moslims/Islam geen ras zijn)…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Maar,hoezo, zou de Islam in Europa wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese Islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.De enige manier om de Islam te reformeren is door de Sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.... De Islam rukt op. Allah Akbar klinkt overal in Europa.En als deze explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog. Wat Nederland nu nodig heeft is een kabinet met de Partij voor de Vrijheid…Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag  15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!…..https://www.youtube.com/watch?v=tOx__Q01dzY#t=41foto van Geert Wilders.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Islam is bezig Europa veroveren met ‘Al–Hijra(migratie-‘stealth jihad’)

https://i.ytimg.com/vi/qj5n3963Glc/maxresdefault.jpg”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4).Deze politieke religie/ideologie heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de SHARIA en aan Allah. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van Jihad…”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…De Islam was(en nog steeds is) de grootste koloniale mogendheid uit de geschiedenis van de mensheid.Na de dood van Mohamed, werden op drie continenten (Azië, Afrika en Europa) veroveringsoorlogen gevoerd en werden gigantische gebieden geannexeerd, gearabiseerd, geïslamiseerd en gekoloniseerd…

Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra, zoals dat heet in de deze ideologie:‘En wie van u emigreert voor de zaak van Allah zal op de wereld veel plaatsen en overvloed vinden. En wie van u als emigrant zijn huis verlaat voor Allah en zijn boodschapper (Mohammed) en hij vindt daarbij de dood, dan ligt zijn beloning al klaar bij Allah.’(Koran-4:100)…Dankzij migratie(kolonisatie), werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Er zijn nu 57 staten waarin de Islam regeert.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme…

De overname van Europa, maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar met gebruikmaking van Al-Hijra, de islamitische migratiedoctrine.De Islam past in Europa de stap-voor-stap-tactiek van de Al-Hijra toe. Beetje na beetje wordt programma van islamisering gerealiseerd. Iedere toegeving wordt als een verworvenheid beschouwd, waarna nieuwe eisen naar voor worden geschoven, waarbij de totale onderwerping van de samenleving aan de sharia als einddoel geldt.In de Islam,migreren(‘Al–Hijra’) betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief sharia wetgeving.En dit hebben we nu in alle steden van Europa.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen…

Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat.De islamisering van een samenleving of cultuur geeft de evolutie aan waarbij steeds meer facetten van die samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten van de Islam, vervat in de sharia. Het einddoel is een (wereldomvattend) Kalifaat.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen:De Koran is de enige Grondwet. De Shari’a is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen!Wat moslims hier eisen en mogen, kunnen christenen en joden in islamitische landen slechts dromen… De linkse partijen zijn slechts een middel voor de islamisten, om hun doel te bereiken.Voor de Islam kruipen ze, het christendom trappen ze weg…

Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naïviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar dat is het niet in de Islam.Historisch gezien en ook in onze tijd, bestaat er geen land met een islamitische meerderheid en een pluralistische orde, die niet-moslims gelijk behandelt.Wat ik totaal in de discussie over oorlogsvluchtelingen mis,is de vraag of men zich nog wel oorlogsvluchteling mag blijven noemen als men via een veilig land als Turkije, Griekenland, Servië en Hongarije het rijke West-Europa probeert te bereiken. Waarom vragen ze geen asiel aan in die landen waar het veilig is: waar geen oorlogshandelingen en politieke vervolging plaatsvinden. Als ze alleen naar West-Europa proberen te komen vanwege een hogere levenstandaard, dan zijn ze geen oorlogsvluchtelingen meer maar economische migranten.En kun je niet eindeloos grote groepen (economische) vluchtelingen blijven opnemen zonder de gevolgen ervan te ondervinden in de vorm huisvesting, culturele problemen, verschillende normen en waarden in het ontvangende land en tenslotte lagere dan wel geen opleiding met langdurige afhankelijkheid van een uitkering als gevolg.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten!Als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden en miljarden besparen,die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen.Volgens mij,de oplossing voor deze asielzoekers is veel simpeler: stuur de arbeidsmigranten die we niet nodig hebben, gewoon terug. We hebben hier geen werk voor hen. Klaar….

De aanslagen in Nice, Brussel, Parijs en Berlijn zijn slechts het begin van een periode vol geweld en nieuwe aanslagen, met talloze burgerslachtoffers.Bij deze terreuraanslagen,terroristen, geïnfiltreerd in de asielinstroom, waren hierbij betrokken.Bij tientallen andere jihadistische aanslagen in Europa, zijn de daders geboren hier,in de EU.Het zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen…Maar,bij terreur het draait niet alleen om messen, bommen en geweren; het gaat ook om wat er in Keulen gebeurde en ook in veel meer steden was er iets aan de hand.Hier spelen ook een aantal zaken, zoals in Almere.Verkrachting is één van de ergste misdaden die een mens tegen een ander mens kan begaan, omdat het slachtoffer meestal levenslang met ernstige psychologische problemen wordt opgezadeld.Het wordt allemaal nog erger,maar de grenzen blijven gewoon open…Elke kritiek ten aanzien van de Islam,terreur,migratie,islamisering, wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme…

Dames en heren, Al-Hijra migratie zou ook het einde van de westerse civilisatie, zoals wij die kennen, kunnen betekenen.Multiculturalisme is een programma voor een zelf-opgelegd dhimmischap.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen!De complete politieke ‘elite’ in West Europa,veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.Het lijkt ze niet te kunnen schelen, dat onze beschaving zal verdwijnen, zal verdrinken in etnische chaos of worden overgenomen door de Sharia!Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?…Multicultuur staat in werkelijkheid voor multiconflict.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog…Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag 15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!…SHARIA of VRIJHED?https://i0.wp.com/static.businessinsider.com/image/5405daf7ecad04673e44e2f6/image.jpgIsraël,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving.Joden hebben veel oudere rechten op het land Israël, dan welke Arabieren dan ook.Arabieren, afkomstig uit een stuk woestijn op het Arabische schiereiland, hebben in de 7e eeuw Noord-Afrika, de Levant, Assyrië en Koerdistan bezet en gekoloniseerd. Daarbij hebben ze de originele bevolking onderdrukt en uitgeschakeld.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan!..De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is.Het bestaan van Israël wordt in strijd geacht met de sharia – dit is de absolute kern van het conflict rond Israël.Er mag nooit een christelijke of joodse staat worden gevestigd op islamitische grond, ook al is die grond oorspronkelijk veroverd.Israël is dus in verzet tegen de koloniale jihadistische plannen, voor de restauratie van het kalifaat en wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA-religieuze fascisten, criminelen en dieven), maar ook door de hele islamitische wereld….

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Palestina heeft geen geschiedenis.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967…Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze?Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag…

Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de ISLAM het bestaansrecht van Israël verwerpt.Volgens deze politieke religie,… ’de heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40),…en ….’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van Hamas religieuze fascisten de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. De PLO,Hamas en Hezbollah zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!…Het Westen moet niet denken dat er een eind komt aan het moslimextremisme wanneer er vrede komt tussen Israël en de Palestijnen. Dat is volkomen misleidend. Radicale islamitische stromingen zijn totalitair en vormen een bedreiging voor de hele wereld, inclusief het Westen.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Posted in Uncategorized | 17 Comments

Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

jihad-aivd-den-haag.jpgIslam is onderweg naar wereldheerschappij,al 1400 jaar, en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…Deze idelogie is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!..’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.En het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…

De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.En nog steeds bestaat het niet zonder dat.Dat is de reden waarom het geweld blijft.Jihad(kolonisatie) bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones parallelle wereld, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Deze landen in West-Europa begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen.Met kolonisatie en jihad heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!Islamitisch kolonialisme/Jihad is altijd verslagen geweest, of aan de poorten van Wenen, of in de Sinaï-woestijn. Joden hebben de langste geschiedenis van verzet tegen de islamitische staat(kolonisatie), onder haar verschillende kaliefen door de geschiedenis heen en Israël is nog steeds in verzet, tegen de koloniale jihadistische plannen voor de restauratie van het kalifaat.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).De moslims dachten dat ze zo alle herinnering van het joodse bestaan hadden gewist.Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!Israël heeft de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverd, die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Britten hadden het land vrijwillig verlaten. Er was dus geen regering en geen staat.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld.Volgens Palestijnse logica zouden de Indianen het recht hebben om de Europeanen te verdrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.Volgens Palestijnse logica zouden de Kopten het recht hebben om moslims te verdrijven uit Egypte.Volgens de Palestijnse logica zijn gebieden als Spanje, Sicilië en Griekenland bezet islamitisch gebied, want in het verleden vielen ze onder islamitisch bestuur…

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie, die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967… Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest, dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit.Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Noem eens een president voordat Jasser Arafat aan de macht kwam…

Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Diverse terreurorganisaties, zoals de PLO,Hamas, Hezbollah, komen er openlijk voor uit dat de vernietiging van Israël hun hoofddoel is.Deze terreurorganisaties zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen/genocide/ op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…

De linkse islamitische media:NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als ‘objectief’ worden beschouwd,staan al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-Palestijnse nieuwsberichten.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen hoor je ze ook niet.Israël heeft Gaza opgegeven voor vrede en kreeg raketten terug.Er zijn vele duizenden raketten afgeschoten.Dus,Hamas kies  bewust voor het doden van burgers en oorlog! De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop, dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers.Voor fascistische Hamas is een Palestijns leven als “martelaar” meer waard; een dood kind is een grotere blijdschap, dan een levend kind.De Palestijnse kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en Wereldleiders bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?…DAMES en HEREN(Israel en Joden haters):jullie zijn medeplichtigen aan de moord op deze kinderen!..BAH!…

Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten.Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.Door elke aanval direct in de kiem te smoren, laat Israël duidelijk zien, dat aanvallen volstrekt niet getolereerd worden.Bombardeert Israël lukraak op burgers zoals de Britten deden (Dresden,meer dan 60.000 doden!) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik dacht het niet.Als een Hamasterrorist in zijn spijkerbroek staat te schieten, dan is hij burger. En zo krijg je dan enorme hoeveelheden burgerslachtoffers.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden, zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is, dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten….

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Palestijnen zijn schlahtovers van hun leiders,niet van Israël!…Waarom is Gaza geen Singapore?Deze stad was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet,ze kiezen teror,criminaliteit en corruptie.De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top. In een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA),het eigen vermogen van Arafat is op 1.3 miljard dollar geschat! En niet vergeten,dat Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, werd beschuldigd van het hamsteren van een fortuin van 100 miljoen dollar en van het bezit van paleizen en landerijen, verspreid over het gehele Midden-Oosten. Die beschuldigingen komen van Mohammed Rashid, de voormalige financieel adviseur van Arafat. Hamas leiders zijn ook mulitmiljonairs geworden!In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Machmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte…

Israël is een bijzonder land. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten.Palestijnen genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost…Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen. Dat is de wil van Allah, dus veel moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil.En elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de Islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven… Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede.Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…natanyaDe Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen/niet-moslims om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen;”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(2:193, herhaald in 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….en … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”(Koran- 9:5).Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4…enz,enz…Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims:https://www.youtube.com/watch?v=25bg9CI2ZJ8 …of  deze:https://www.youtube.com/watch?v=aND2FfGe7TY…Een zieke Palestijn rijdt in op Joden en slaat vervolgens met een hakmes op ze in:https://www.youtube.com/watch?v=zAjkP19JxKU…..Hoe een Palestijns-Arabische man, probeert zijn peuter-zoon voor propaganda doeleinden te ‘offeren’..:https://www.youtube.com/watch?v=JJXAwohdBZE#t=74800px-beersheva_kindergarten_after_rocket_attack_from_gaza_2Zo veel doden vielen door terroristische/islamitische aanslagen in 2016:….https://www.youtube.com/watch?v=qL51JAKurX0

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Zijn politici die asielzoekers toelaten, medeplichtig aan de moorden in Madrid,Londen,Parijs,Brussel,Nice en Berlijn?

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/m1oxl0ja2f8k_wd1280.jpg In 1848 begon Karl Marx zijn Communistische Manifest met de beroemde woorden: ”Er waart een spook door Europa – het spook van het communisme”. Nu waart er een ander spook door Europa. Het is het spook van de ISLAM! Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.We zijn vandaag de dag getuige van de herleving van de meest destructieve en intolerante ideologie in de wereldgeschiedenis, die duizend jaar geleden al vocht om de westerse beschaving te vernietigen, en die dit in de eenentwintigste eeuw opnieuw dreigt te gaan doen. Sinds de jaren zestig. De linkse elite heeft de macht gegrepen en is schuldig aan de uitverkoop van Europa, wat uiteindelijk wel eens zou kunnen leiden tot de invoering van de sharia op hele continent.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken en  sharia rechtbanken…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Jezus dwong mensen niet om zich te onderwerpen aan enig drievoudig religieus-politiek-cultureel systeem. Zowel veel moslims, als niet-moslims, realiseren  dat de ISLAM GEEN RELIGIE IS op dezelfde manier als “religie” in het Westen wordt begrepen.En als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?Deze ideologie krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite…

De terreurdreiging in Europa is groter dan ooit.Na elke aanslag – Parijs,Londen,Brussel,Nice,Berlijn, maar ook Fortuyn, Van Gogh, – spreekt elke partij mooie woorden in de Tweede Kamer. Iedereen is ‘geschokt’ maar er verandert niets. En bij iedere vreselijke daad, die plaatsvindt in naam van de islam, stormen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel,Mark Rutte voor de tv-camera´s om de wereld te vertellen dat de daden niets met de ISLAM te maken hebben. De duizenden terroristische aanslagen die sedert de jaren ’90 gepleegd werden in naam van de Islam, worden afgedaan als het werk van “enkele extremisten”.Westerse leiders durven juiste diagnose over moslimterrorisme niet te stellen.De SHARIA leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden…

Sommige passages in de Koran lijken eerder afkomstig uit het reglement voor de krijgstucht van een opmarcherend leger, dan uit een heilig boek.De salafisten, de extremisten, de radicalisten en de fundamentalisten zijn echte gezicht van de Koran:…”Strijdt tegen hen/niet-moslims/ tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(Koran- 2:193, 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… “Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde.”(Koran-8.17.).Het gevaarlijke karakter van deze tekst(die eeuwig geld voor alle moslims!) werd gedemonstreerd door de ouders van de moordenaar die in Venlo Renée Steegman dood sloeg…

Islam is ALTIJD in de oorlog, al 1400 jaar! De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld onder de SHARIA komt, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de Islam blijven propageren, als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst.Moslims die denken dat Islam een godsdienst van vrede is, gaan regelrecht in tegen de woorden van Mohammed:”Laat hen die hun aardse leven verkopen voor het hiernamaals, VECHTEN voor de zaak van Allah. En hij die vecht in de zaak van Allah en zelf gedood wordt of overwinnaar is – we zullen hem rijkelijk belonen.”(Koran 4:74)…

https://i1.wp.com/media.nu.nl/m/lu4x7feacif9_wd1280.jpg/angst-aanslag-in-nederland-wel-terecht.jpgDe heilige oorlog(Jihad) tegen het Westen bestaat ook uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied; Het huwen met meerdere vrouwen, waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen, gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen. Migratie is een veelvuldig herhaald gebod, zoals ook het verwekken van talrijk nageslacht om zoals de hadith stelt: 11.2045: Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.Volgens UN,in de afgelopen halve eeuw, de moslims zijn met 235 procent toegenomen,de Christenen slechts met 47 procent!Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest.Ze begrijpen niet in het minst dat de islamitische migranten niet zomaar een minderheid vormen, maar een deel van de volksverhuizing vanuit de islamwereld, die onvermijdelijk moet volgen op de huidige decennia van bevolkingsexplosie in dat gebied.Vandaag zijn het er al meer dan 40 miljoen moslims in Europa! …

Wie kritiek heeft en de islamisering als probleem durft te benoemen noemen ze extreemrechts, of tokkies, populisten of nazi’s. De criticasters worden bedreigd, verketterd en als het even kan ook voor de rechter gebracht.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost ook tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW), kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden en miljarden besparen,die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Vergelijk Nederland in de jaren 70 met nu,dan zie je de toegenomen invloed van de islam overal,op weg naar een shariastaat.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. Velen voelen zich hierdoor beperkt in hun vrijheid en een vreemdeling in eigen land.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Een samenleving van moslims en niet-moslims zal nooit iets worden. Helaas dit hebben de moslims niet zelf bedacht, maar de ISLAM zelf is de oorzaak.Deze ideologie integratie in een Westerse samenleving onvoorwaardelijk verbiedt!…Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen: De Koran is de enige Grondwet. De Shari’a is de enige wet.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese Islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.De enige manier om de Islam te reformeren is door de sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

»Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de Islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de Islam.Al twaalf jaar lang verkondig ik op de algemene beschouwingen, en tevens in vrijwel elk debat, buiten dit parlement en eigenlijk over de hele wereld dat het geïmporteerde probleem Islam heet. En dat die Islam door de massa-immigratie binnen onze poorten is gebracht. En dat de Westerse regeringen waaronder ook de onze daar de afgelopen decennia medeplichtig aan zijn geweest, met hun weerzinwekkende ideologie van open grenzen…Ik droom van een Nederland waar schoolkinderen niet de Islam door de strot wordt geduwd. Ik droom van een Nederland waar vrouwen zelf hun kleding kunnen uitkiezen, zonder zich te moeten bedenken wat intolerante moslims daarvan vinden. Ik droom van een Nederland waar homo’s hand in hand kunnen lopen door de Schilderswijk, waar joden met een keppeltje op door Kanaleneiland zullen lopen.Ik droom van een Nederland waar Poelenburg, Tarwewijk, Oosterwei, noem maar op die wijken, dat die weer veilig zijn. Waar Zwarte Piet nog gevierd mag worden.Ik droom van een Nederland waar de ISLAM niets meer is dan een nachtmerrie die voorbijging,« zei Wilders.We raken ons Europa/Nederland  kwijt.Voorgoed, als we niet heel snel wakker worden.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.Het enige alternatief om slavernij en een tweede holocaust te voorkomen,is het te stemmen op de PVV.Thuisblijver bepaalt 15 maart de uitslag van de verkiezingen60dd5-1

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Ik sterf liever rechtop dan dat ik moet leven op mijn knieën als dhimmi!

https://i0.wp.com/www.sitnews.us/Cartoonists/072705/lane.gifWe zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.”Strijdt tegen hen/niet-moslims/ tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(sura:2:193 en  8:39) … “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(sura:8:12)…Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.En zolang we voor deze ongemakkelijke waarheid de kop in het zand blijven steken, komt er geen einde aan het bloedvergieten, de aanslagen en de ellende. ..

Westerse leiders durven juiste diagnose over moslimterrorisme niet te stellen.Obama spreekt van “violent extremism” en Clinton noemde IS “neither islamic nor a state”.VVD’ers zijn anno 2016 zo geseculariseerd, dat ze zich niet meer kunnen voorstellen dat de islam van invloed kan zijn op iemands leven. Als VVD’ers horen wat Syriëgangers door ronselaars wordt voorgehouden, denken ze: deze redengeving is zo gek, er moet iets anders aan de hand zijn. Het ligt vast aan ons of het gaat gewoon niet goed op school. Nou, koppensneller Mohammed Emwazi, alias Jihadi John, studeerde business management.Geen van hen zegt in zijn afscheidsvideo: “Ik doe dit omdat mijn kansen op de arbeidsmarkt niet goed zijn.”…

Europa is regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid (2004), in Londen (2005) en de aanslag op een Joods museum in Brussel (2014). In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden. Het Al Qaida-tijdschrift ‘Inspire’ publiceerde reeds in 2010 een uitvoerige handleiding met technische details en een modus operandi voor een ‘Truck-jihad’ aanslag. Daarin wordt de ‘Ultimate Mowing Machine’ aangeprezen als het ultieme wapen om dood en terreur te zaaien en zoveel mogelijk slachtoffers te maken…

Ook Nederland ziet zich geconfronteerd met de dreiging van terreur. In 2004 is Theo van Gogh vermoord door een extremistische moslim. In diezelfde periode volgde de opkomst van islamitische jongeren die sterk radicaliseerden. Sommigen van hen vormden netwerken die plannen voorbereidden voor aanslagen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de Hofstadgroep (2003/2004), een groep radicale islamitische jongeren die verdacht werd van het beramen van terroristische daden. Hun ideologie was om te strijden tegen tegenstanders van de islam. Ze wilden daarmee de Nederlandse samenleving ontwrichten.Geweld in de Islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de ISLAM, zoals gevonden wordt in de Koran en de daden en leringen van de profeet zelf! Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

De slachtoffers,die gevallen zijn van vele jihadistische aanslagen in Europa, zijn in eerste instantie het slachtoffer van het lakse overheidsbeleid; van decennialange immigratie.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen.We hebben de asielstroom,die wordt ons opgedrongen door Angela Merkel. Die zet de grenzen open, niet alleen van Duitsland, maar van heel Europa.Wat zij doet moeten wij in Nederland volgen.Als Angela Merkel roept: we zetten de grenzen open, dan staan ze dus ook in Nederland open. Eigenlijk is Angela Merkel de dictator van Europa. Zij bepaalt wat er gebeurt. En dan zo’n man als Timmermans, die begrijpt helemaal niet wat er aan de hand is…

De islamisering van Europa is in volle gang.De Islam trekt al 50 jaar een boerka over onze samenleving en katapulteert ons regelrecht terug naar de duistere middeleeuwen.Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek,waar werd door moslims geroepen: “Dood aan de Joden!”. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Sharia gaat over alle facetten van het islamitische leven, van kledingvoorschriften, voedselvoorschriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van jihad. Sharia is islam in uitvoering.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken.Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Ondertussen bestaat bij velen het gevoel dat we Nederland aan het kwijtraken zijn. Wijk na wijk, straat na straat, school na school.Duizenden Nederlanders verlaten onze steden,duizenden Nederlanders verlaten Nederland….

Door middel van het voeren van een apartheidspolitiek (denken we maar aan de symbolenstrijd rond de chador en de hoofddoek, de discussie over het halalvoedsel en de Christelijke symbolen in de overheidsgebouwen, het gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen in onze openbare zwembaden, het opleggen van een alcoholverbod aan nachtwinkels, snackbars en cafés die zich bevinden in de islamitische wijken…..) wil men de moslimgelovigen bij de les houden en iedere vorm van integratie onmogelijk maken.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Multicultuur staat in werkelijkheid voor multiconflict.Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog…

Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!De christenen in het Midden-Oosten het zal uiteindelijk uitsterven in het Midden-Oosten, als de beschaafde wereld hen niet helpt.De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de Snelle Jihadisten van Hamas en de Langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Israel is deel van het Westen, en het Westen zou het Westen niet zijn zonder Israëls bijdrage aan dat Westen….

Kritiek op de Islam en de islamisering van onze samenleving wordt sowieso weggezet als zijnde racistisch en xenofoob. Wie durft te beweren dat de KORAN aanzet tot haat, geweld en onverdraagzaamheid is hoe dan ook een islamofoob die uit het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat moet geweerd worden.Het is nooit verkeerd om de waarheid te vertellen. Maar veel politici hebben het daar liever niet over.De huidige politici zijn narcistisch, vooral gericht op de eigen carriere, niemand die opkomt voor het algemeen belang.De politiek weet al jaren, welke grote problemen massa-immigratie met zich meebrengt. Maar de machtigen kijken weg, omdat ze laf zijn, middelmatig of beide.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Wij zullen nooit accepteren om te leven als dhimmis,tweederangsburgers! ‘Ik moet  Nederland te beschermen tegen de islam, tegen het terrorisme.Mensen die me willen stoppen, zullen me eerst moeten vermoorden.Geen rechter of terrorist houdt mij tegen,’zei Wilders.Hij sterft liever rechtop,dan leven als een dhimmi.We leven in een revolutionaire tijd.Overal in Europa is de revolutie gaande.Onlangs was ook een Trump revolutie in Amerika.De Amerikanen pakken hun land terug. En dat gaan wij ook hier doen!..

Hier kunt u een muslimterrorist zien, die gaat bidden tot Allah, nadat hij diverse mensen heeft vermoord.…Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent. Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking, maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren.De daders achter de aanslagen in Parijs en Brussel hebben steun gehad van een groot deel van de islamitische populatie binnen Europa, dit kan niet ontkend worden.En de andere kant opkijken en zwijgen is ook al een vorm van steun….

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De PVV gaat in 2017 Nederland regeren!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2016/12/9340c-100guldenwilders.jpg?w=640In een interview met Fox zei Donald Trump wat hij van Brussel en Parijs vindt: ”Verschrikkelijk! De hel op aarde, vanwege de enge moslims.” Journaliste Maria Bartiromo van het Fox Business Network ondervroeg Trump over de haalbaarheid van zijn plan om islamitische immigranten de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen. Ze wees daarbij op de grote omvang van de wereldwijde moslimpopulatie…”Er is iets aan de hand, Maria,” antwoordde Trump. “Ga naar Brussel. Ga naar Parijs. Ga naar verschillende plekken in Europa. Er is iets aan de hand en het is niet goed. Ze willen de shariawet, ze willen dit, ze wilen de dingen zo… Je weet dat er integratie moet zijn. Er is geen integratie. Er is iets ergs aan de hand.”…“Ga naar Brussel,ik was lang geleden in Brussel, 20 jaar geleden, zo mooi, alles is zo mooi – nu is het de hel op aarde”, zo beweerde Trump….

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Vandaag staan Europa op het dek van de Titanic.Het gaat niet goed met Nederland: een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, hoge belastingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.En ondanks de grote gevolgen van de economische crisis is de ISLAM het grootste probleem van Nederland.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving). Gaat het niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks (jihad) , maar het zal gebeuren zoals de profeet gezegd heeft!…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Dames en heren in Brussel en Den Haag, is dat duidelijk? Dus, Europa is alleen voor Allah en Hij duldt niemand in het delen van zijn heerschappij! …

Europa is gedoemd ten onder te gaan, als mensen niet snel genoeg wakker worden.Met de huidige koers stevenen we af op een instabiel en armzalig Eurabië onder het juk van de dictatoriale EU, met burgeroorlogen tot gevolg.Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet. In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.Tolerantie voor andere geloofsopvattingen is er niet, laat staan voor niet-Islamitische opvattingen.De oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door onaangepast gedrag, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling.Dit gebeurt met de politieke bedoeling om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren.In de traditionele islamdoctrine kunnen moslims en niet-moslims zonder islamitische rechtsregels niet samenleven.Leven volgens de Koran, de tradities van de profeet en de interpretaties ervan, is onverenigbaar met de principes van de Westerse rechtsstaat en het Westers staatsmodel dat op volkssoevereiniteit steunt.Erdoğan noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ En zolang in de moskee de Koran als heilig en onfeilbaar wordt verkondigd, zal de beoogde integratie een illusie blijven….

De enige manier om de ISLAM te reformeren is door de sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren! In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.De stichter van het Christendom was principieel geweldloos. De stichter van de Islam heeft geweld gebruikt.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was….

Europa wordt de laatste tijd opgeschrikt door veel islamitische aanslagen.De kans dat er op korte termijn een aanslag plaatsvindt in Nederland blijft reëel.Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in het periodieke Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.Het dreigingsbeeld is nog steeds “substantieel”, dat is niveau 4 op een schaal van 5…‘Het moet afgelopen zijn met de toenemende invloed van de islam in Europa.Zoals Wenen in 1683 de oprukkende islamitische legers stopte, zo moet dat nu opnieuw gebeuren,’ vindt Wilders.Iedereen die serieus nadenkt over de toekomst van Nederland, moet zich hier grote zorgen over maken.Ik wil dat Nederland weer een soeverein en vrij land wordt met eigen vlag en een eigen munt c.q. eigen monetair beleid. Een land, waar wij als burgers de richting bepalen door middel van vrije verkiezingen en niet de bureaucraten in Brussel.Een land, waar de vrijheid voorop staat en we de intolerante ISLAM een halt toe durven roepen. Een land, waarin we zélf over immigratie gaan en niet de wensen volgen van Angela Merkel of de Europese Commissie in Brussel.Nederland moet weer een vrij land worden en mag nooit een provincie worden van “Brussel”…

We worden weer belazerd door Rutte! Hij gaat het in een referendum afgewezen samenwerkingsverdrag met Oekraïne toch gewoon tekenen.De partijen die bij Rutte op schoot zijn gesprongen, de democratie verraden.Of je nou voor of tegen was, een democratisch besluit negeer je niet(2,5 miljoen nee-stemmers).De bedoeling is dat Oekraïne via dit associatieverdrag zo snel mogelijk lid wordt van de EU en NAVO.Herman van Rompuy, die tijdens de onderhandelingen over dit verdrag in 2013 doodleuk stelde, dat Oekraïne op termijn zal worden zoals de andere nieuwe lidstaten!En volgens EU-voorzitter Barroso ligt de toekomst van Oekraïne in de EU.Bij het vallen van de Berlijnse Muur, de westerse wereld aan Rusland beloofde niet verder uit te breiden naar het Oosten.Zou Amerika het accepteren wanneer Rusland militaire troepen en raketten in Canada en Mexico zou plaatsen? Het verdrag is een provocatie aan het adres van Rusland.En als je een kat (Poetin) maar vaak genoeg met een stokje blijft prikken, heb je onverwacht een kras op je neus. En dat is wat de EU met Poetin doet…De EU heeft maar 1 vijand: de EU.Dat de EU vrede betekent is onzin. Dat nationalisme leidt tot oorlog is onzin. Dat de euro rijkdom brengt is onzin…Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag 15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!Thuisblijver bepaalt 15 maart de uitslag van de verkiezingenDe Turkse autoriteiten hebben een Duitse school in Istanbul verboden om aandacht te besteden aan Kerst. De schoolleiding heeft een e-mail gekregen waarin staat dat er niets over de tradities rond het christelijke feest mag worden onderwezen.Maar hier is niks beter.Niet alleen Sinterklaas staat ter discussie hier, maar binnenkort worden ook de christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen verboden in heel Europa.In Berlin-Kreuzberg, Kerstmis is al verboden!Wilders,red ons!….http://nos.nl/artikel/2148931-duitse-school-in-istanbul-mag-geen-kerst-vieren.html.60dd5-1

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Ik heb nog nooit gestemd, maar 15 maart 2017 heeft Wilders mijn stem!

Geert Wilders zou haat zaaien. Het meest belachelijke dat ik gehoord heb. Het is niet Geert Wilders die haat uit de Koran haalt, maar het zijn juist de radicale moslims die de koran gebruiken om geweld te vergoelijken.Sommige passages in de Koran lijken eerder afkomstig uit het reglement voor de krijgstucht van een opmarcherend leger, dan uit een heilig boek.Op internet circuleert een lijst met 164 oorlogspassages in de koran.Als we de geschiedenis bekijken vanaf het moment dat Allah en de Koran bedacht werden, zien we alleen maar geweld, moorden, onderdrukking en veroveringen.Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah, dat je niemand nog overtuigt door- ‘Islam is vrede!’ te roepen…

Als u niet open staat om meer jihad en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist. Nadat de politiek leider van de PVV in mei 2011 nog volledig vrij was gesproken, komt hij opnieuw voor de rechter (het is een grote poppenkast door links). Ditmaal staat Wilders terecht voor de ‘minder Marokkanen’-uitspraak tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.Bij Pim Fortuyn werd de kogel gebruikt door een linkse activist en bij Geert Wilders wil men de rechter gebruiken om hem de mond te snoeren en daarmee de mening van miljoenen Nederlanders.We weten allemaal dat de vraag of we minder Marokkanen willen, niets te maken heeft met racisme, maar alles met het gedrag van bepaalde mensen. Wilders ‘minder minder’-uitspraak niet ging over het ‘ras Marokkanen’, maar over de nationaliteit.Marokkanen geen ras vormen, maar een nationaliteit,dus van racisme is geen sprake.Dan geldt vanaf nu dus ook dat eenieder die b.v. de blanke Nederlandse burgerbevolking (dan vaak bewust “witte” genoemd) op onderscheidende (d.i. dus discriminerende) wijze van andere als groep op negatieve wijze aanvalt zich schuldig maakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie…

Valt de constatering van PvdA-leider Diederik Samsom dat Marokkanen een Het OM vond deze uitspraak van Diederik Samsom dan weer niet strafbaar ‘etnisch monopolie’ hebben op overlast niet in dezelfde categorie?Was dat niet stigmatiserend of het over 1 kam scheren van alle Marokkaanse jongeren? Of de ‘kut-Marokkanen’ van PvdA-wethouder van Rob Oudkerk? En is ‘pleurt op,’ zoals premier Rutte zei, niet in essentie hetzelfde?Waarom mag Ahmed Marcouch in de media zeggen dat politieagenten met PVV sympathie ongewenst zijn en ontslagen moeten worden?Is dat niet alle PVV-ers stigmatiseren en over 1 kam scheren, ook degenen die het alleen op sommige punten met Wilders eens zijn?Als je Wilders vervolgt, moet je mensen die Joden en Israeliërs met nazis vergelijken zeker ook vervolgen.Het OM weet bijvoorbeeld dat diverse personen in moskeeën haat prediken, wat doen ze eraan? Niets!Het is in Nederland bijvoorbeeld toegestaan het christendom of Jezus van Nazareth te beledigen en zwart te maken, maar onder invloed van de beroepsmoslims die we in Nederland aanwezig hebben, is het al enige tijd niet meer toegestaan de islam of Mohammed te beledigen of zwart te maken…

De Islam rukt op. De vraag is wanneer dit gaat leiden tot grotere conflicten.Wat de Islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken.Ditmaal gebruikt de islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen: terreur en migratie.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren.De oorspronkelijke bevolking werd vermoord of tot slaaf gemaakt.Deze eeuwenoude manier van landjepik werd helaas door de tolerante Westerling zelf aangemoedigd in Europa.Zij begrepen het gevaar niet.Door het grote aantal “vluchtelingen” dat naar Europa is gekomen, is het bijna wel zeker, dat in de komende jaren Europa in een sneltempo, voor een belangrijk deel Islamitisch zal worden…

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken.De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Nederland.De Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.Politici en kerkelijke leiders kunnen wel dromen over een goede samenwerking met de moslims door ver doorgevoerde integratie, maar de imams in de moskeeën laten in het algemeen geen aanpassing toe aan andere vormen van politieke en religieuze cultuur, tenzij het een tijdelijk karakter heeft om het uiteindelijke doel te bereiken: onderwerping aan de Islam…

Islam heeft niets gemeenschappelijks met het Europese gedachtegoed.In onze vrije samenleving is geen plaats voor sharia-enclaves.Het is tijd voor verandering.Laat onze kinderen en kleinkinderen niet de dupe hiervan worden van een slap beleid door de regering, die de islam als een onderdeel van de gezonde Nederlandse samenleving wilt zien.De gewone man wil het oude Europa weer terug, dat tientallen jaren lang voor stabiliteit, vrede en voorspoed zorgde: een Europa dat niet op anti-democratische wijze wordt geregeerd vanuit Brussel, maar is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen onafhankelijke en soevereine staten, die hun eigen cultuur en regels behouden, en een Europa dat zich weer wil verdedigen tegen een volks- en staatsvijandige ideologie als de islam, die alles wil afbreken wat de vorige generaties na de Tweede Wereldoorlog met hard werken hebben opgebouwd.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Wat Nederland nu nodig heeft, is een kabinet met de Partij voor de Vrijheid.Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag  15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!..VRIJEID of Islam?…EUROPA of Eurabia?…

Het lijkt dat Europa net zoals het Midden Oosten binnenkort zal worden gedestabiliseerd. De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!Aan de ene kant heb je diegenen die pal staan voor bescherming van de joods-christelijke erfenis van Europa en de vrijheden waarvoor generaties van Europeanen gestreden hebben: democratie, gelijkheid voor de wet, gelijkheid van man en vrouw, vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid om geen religie aan te hangen, en vrijheid om religie te bekritiseren en te bespotten. Aan de andere kant staan zij die deze gehele erfenis opzij willen zetten om plaats te maken voor een droombeeld van een multicultureel Europa.Nederland is geen multiculturele staat. Ze hebben een eigen geschiedenis, taal en cultuur.Hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?…Multiculturalisme is een programma voor een zelf-opgelegd dhimmischap

Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000,publiceerde een manifest met de titel “De Islamitische Verklaring”-: “Er kan noch vrede, noch co-existentie bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische politieke en sociale instellingen.De islamitische beweging moet de macht grijpen wanneer zij in een morele en getalsmatig voldoende sterke positie is om het haar mogelijk te maken de niet-islamitische overheid omver te werpen.” (zie Islamitische verklaring).”….”O gelovigen! Vorm geen relaties dan onder elkaar; de ongelovigen zullen niet nalaten u te bederven” (Koran 3.114)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)….

Afbeeldingsresultaat voor Vrijheid of sharia?In het geboortedorp van Wim Kok was de PvdA twintig jaar geleden nog de grootste partij. Nu steunen veel inwoners de PVV…https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/wilders-pikt-de-veren-van-wim-kok-5727701-a1535996 .

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Geert Wilders:”Islam is oorlog, geweld,jihad, sharia.Waarom importeren we dat?”

Volgens Wilders, wordt het tijd om intolerant te worden tegen de intoleranten. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.Wilders sluit niet uit dat er wat hem betreft in Nederland een verbod op de Islam zal komen. “Misschien komt dat er ooit nog wel van.Islam is een totalitaire ideologie, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Islam beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.” …

De Islamisering van Europa de belangrijkste zorg van de Europeanen moet zijn en ook voor de hele mensheid.Volgens de Koran,de aarde is van Allah.De Islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft,dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De Islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag.Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen…

We,in Europa, zitten vandaag midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de ISLAM Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s.Onze steden zijn onze steden niet meer.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd. Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

De Islam is niet louter een persoonlijk geloof zoals het boeddhisme en het christendom. Het is ook een complete politieke ideologie en juridisch systeem, en dat is de Sharia. Zij stelt de universele suprematie van het Islamitisch recht boven elke religie, elke natie en elk ander systeem van wet en overheid.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.De Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen: De Koran is de enige Grondwet. De Shari’a is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen!En dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam…

Als we de geschiedenis bekijken vanaf het moment dat Allah en de Koran bedacht werden, zien we alleen maar geweld, moorden, onderdrukking en veroveringen.Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah, dat je niemand nog overtuigt door ‘islam is vrede!’ te roepen.In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek.De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslim, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend.Het doel van de Islam, volgens hun eigen Geschriften, is het “vechten met de mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt.Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit.De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam…

De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse dictator Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM. En gematigde moslim?Wie zijn dat? In de Islam wordt de term gematigde moslim niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt, dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. En je geloof kan verminderen of toenemen. Dat is het. De term “gematigde moslim” word door moslims niet gebruikt. Het is dan vreemd dat anderen jou betitelen met een naam of term die jezelf niet gebruikt…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven…

Overal in Europa fungeren de elite’s als beschermers van een ideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Zij zijn nu net zo blind voor de Islam, als ze destijds voor het communisme was.Politici van bijna alle gevestigde partijen in Nederland,bevorderen tegenwoordig de islamisering. De nieuwe politieke partij DENK vindt dat nieuwkomers niet hoeven te integreren.Deze partij  is niets anders dan de lange arm van de Turkse president Erdogan in de Nederlandse politiek.Op zijn colbert draagt Kuzu een speldje van de Turkse vlag.Deze politieke partij is opgericht door twee Turken, voor wie de PvdA nog niet erg genoeg was. Ze willen in Nederland de sharia invoeren en de Nederlandse cultuur afschaffen.Het Nederlandse belangen interesseert hun geen ene moer.Partijen die het Nederlandse gedachtegoed niet nastreven, mogen niet toegelaten worden in onze politiek en hebben al helemaal niks te zoeken in de Tweede Kamer.Laten we DENK en alle andere salafistische organisaties, per direct verbieden!Ik heb geen zin om onder de sharia te leven!Jullie wel?…

En als we zo doorgaan, zal de ISLAM het einde betekenen van onze Westerse beschaving en Nederlandse cultuur.En het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa, dan een burgeroorlog of islamisatie.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?Wilders vecht al 12 jaar voor onze vrijheid. In 2017 gaan we massaal op hem stemmen!PVDA, VVD, CDA, D66 en Groen links hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad.WAKKER WORDEN NEDERLAND!…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!… Palestina heeft nooit bestaan als een autonome entiteit.Er is geen taal bekend die Palestijns word genoemd.Er is geen duidelijke Palestijnse cultuur.Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967….Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de islam het bestaansrecht van Israël verwerpt.Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan.De Palestijnse strijd tegen Israël niet territoriaal is,maar religieus-ideologisch. De strijd voor een eigen staat is slechts een dekmantel om uiteindelijk de Holocaust van Adolf Hitler te kunnen afmaken…Israël verdient onze enthousiaste steun,zeker nu het land steeds bedreigd wordt door de knotsgekke moellahs in Iran…

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Democratische revolutie à la Trump ook in Nederland?

https://i2.wp.com/tpo.nl/wp-content/uploads/2014/03/Geert-Wilders.jpgHet is onrustig in Europa en de Verenigde Staten. Er hangt ‘revolutie’ in de lucht. Burgers in Amerika en Europa, beginnen eindelijk op te staan tegen de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite, die onze grenzen, culturen en welvaart met islamitische massa immigratie wil uitwissen.Mensen zijn moe van linkse politici met mooie idealen – kortom: van een wereld van kennis en feiten, waar ze geen grip meer op hebben. Ze zijn moe van beslissingen die zich achter de schermen afspelen, en van een hoogopgeleide elite die hen verklaart tot kleine en nietige wezens. De gewone man is het beu.Het volk pikt het niet langer om voor de gek te worden gehouden, door de media en manipulerende politici.Het volk wil weer zeggenschap hebben,wil geen islamisering, wil geen oorlogen, wil geen eindeloze corruptieschandalen, geen dictatuur vanuit Brussel en wil niet 24 uur per dag door het regime bespioneerd worden.Wat het volk wil is baas in eigen huis zijn en gehoord worden…

In Nederland snappen we maar niks van Trumps populariteit en wordt hij beschouwd als een gevaarlijke gek. De meeste mensen hebben echter nooit de tijd genomen om zijn beleidsplannen daadwerkelijk te lezen, waardoor hun beschuldigingen puur op sentiment zijn gebaseerd.Het establishment had veel beter moeten luisteren naar de stem van het volk.En niet alleen luisteren omdat dat zo hoort, maar luisteren en echt laten zien dat je mensen begrijpt.Trump is een voorstander van vrije markten, dus is hij van plan om wetten af te schaffen om Amerikaanse bedrijven een handje te helpen. Dit kan ervoor zorgen dat Amerikaanse bedrijven beter gaan presteren, waardoor investeren in deze bedrijven een positief effect kan hebben op de beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen. Aan de andere kant, een van de oorzaken van de meest recente crisis waren vrije markten. Aangezien bepaalde partijen teveel risico namen, werd het hele systeem kwetsbaar.Hij wil ook hogere belastingen voor de rijksten,omdat bedrijven en de rijke elite hebben de afgelopen decennia enorm geprofiteerd van de belastingverlaging….

Met Trump als president kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Verder wil Trump de Russen en de Syrische president Assad de ruimte geven om IS te bestrijden.Het steunen van de opstand in de ‘Arabische lente’, door Obama heeft geleid tot de huidige chaos. Wie zittende leiders wegbombardeert, als in Lybië, krijgt er ISIS, Moslimbroederschap en Al Qaida voor terug, plus, zoals we nu zien, een onafzienbare stroom illegale immigranten naar Europa.Trump wil Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël erkennen,die was altijd en enkel alleen de hoofdstad van het Joodse volk, nooit van om het even welk ander volk…Er zijn veel gelijkenissen tussen Wilders met Trump. Beiden hebben een anti-immigratieboodschap en zijn anti-islamitisch. Beiden positioneren zich als iemand die niet van de elite is, maar die juist opkomt voor de gewone man…

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Tijdens een hevig debat in de Tweede Kamer heeft PVV-Kamerlid Machiel de Graaf laten weten dat zijn partij geen islam in Nederland wenst te hebben:”Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën,”zei De Graaf. In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie onmogelijk.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran(zo zien we in Engeland al het onstaan van shariarechtbanken,die de burgerrechten van vrouwen ondermijnen).De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving)…

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?En er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.De geloofsleer van de Islam is rond het jaar 1000 vastgelegd. Wie die oude leer zou willen veranderen, verzachten of anders interpreteren verdient de gevangenis of de dood in vrijwel alle islamitische landen.In de feite de Europese Islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is….

Krijgt Trump ook in Nederland navolgers?…’Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1.000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid.En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo’n premier?..U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en ’s avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen.Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren.We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. We zijn niet langer baas over onze eigen grenzen, ons eigen geld, onze eigen democratie.Het is tijd voor de bevrijding! Laten we ons land samen terugveroveren. Te beginnen op 15 maart 2017!’-zei Geert Wilders.Nederlandse volk krijgt misschien wel de laatste kans om de architecten van de multiculturele ondergang uit de regering te verbannen…

Europa staan op het dek van de Titanic.Het gaat niet goed met Nederland: een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, hoge belastingen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er wordt in Europa met miljarden gesmeten als het over “vluchtelingen” gaat, als het om de steun aan de knoflook landen (Griekenland, Italie, etc) gaat, als het over het klimaat gaat (75 mljard alleen al in NL volgens de Rekenkamer), etc…, maar geld voor de gewone man, de ouderen, etc… is er niet bij.Grote bedrijven hangen aan de subsidiekraan, terwijl gezinnen en alleenstaanden steeds meer moeite hebben om rond te komen.Politici bevriezen de lonen en leggen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen op.Voor hun bewezen diensten krijgen ze een dikbetaalde baan bij een bank of multinational.Miljardairs betalen geen eurocent belasting, terwijl steeds meer Nederlanders onder de drempel van de armoede zakken…

We moeten ons bevrijden van de eurofielen in Brussel, die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart.Als Nederland uit de eurozone zou stappen en de gulden herinvoert, is dat helemaal GEEN ramp! Zeker géén ramp voor het Nederlandse volk. Ook niet voor u! Maar wel een ramp voor eurofielen en de almachtige bureaucratie van Brussel!Politici en pro-europese economen proberen ons wijs te maken dat het uiteenvallen van de eurozone catastrofale gevolgen zou hebben voor Nederland en voor heel Europa. In feite willen ze ons angst aanjagen.Toen de Sovjet-Unie in 1992 hield op te bestaan, was het socialistische systeem in feite bankroet en de gevolgen waren pijnlijk. Maar de gevolgen zijn slechts tijdelijk. Nu is Rusland weer een economische macht geworden.Vergeten wordt dat Nederland in het verleden heel veel eigen productie had en dat leverde veel arbeidsplaatsen.Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU. In deze drie landen is er, in tegenstelling tot de landen die tot de EU behoren, geen sprake van een economische crisis. De landen zijn welvarend en er is weinig werkloosheid. Daarnaast hebben de inwoners van deze landen een grotere zeggenschap in de politieke besluitvorming dan u…Dus,NEXIT! Nederland is het volgende land, dat de EU moet verlaten!…https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=643&h=455

.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Laat Trump,Poetin, Wilders,Marine Le Pen de wereld regeren!

Russian President President Vladimir Putin holds up a glass during a toast at a luncheon hosted by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, Monday, Sept. 28, 2015, at United Nations headquarters. (AP Photo/Andrew Harnik)Na het einde van de Koude Oorlog beweerden commentatoren dat de negatieve stereotypering van Rusland voorbij was. Vandaag de dag lijken deze breed gedragen denkbeelden nog springlevend te zijn.De media doen enorm hun best om Poetin en Rusland in een rol te duwen van het kwaad. Poetin is een gevaarlijke gek die de wereldvrede bedreigt en ga zo maar door.Waarom? Omdat hij niet blindelings aan het handje van de USA loopt. Omdat hij een eigen koers vaart in het Midden-Oosten en terecht Assad steunt in zijn strijd tegen IS. Omdat hij – al even terecht – de multicultuur, de islamisering en het politiek-correcte denken in Rusland afwijst.En met de oprichting van een alternatieve Wereldbank waar Rusland betrokken bij was, en het loslaten van de dollar voor de verkoop van olie en gas heeft de VS reden genoeg om Rusland dwars te gaan zitten…

De hele wereld beschouwt Putin als een agressor, omdat hij gebieden die altijd tot zijn land behoorden en waar etnische Russen in grote meerderheid zijn, wil behouden.We weten dat democratie van VS en EU, een van de grootste killers is van de laatste decennia:van Irak en Libië tot Syrië zijn miljoenen slachtoffers.Amerikaans historicus William Blum publiceert elk jaar een bijgewerkte samenvatting van het verslag van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de VS sinds 1945 heeft geprobeerd om meer dan 50 – veelal democratisch gekozen – regeringen omver te werpen; in 30 landen heeft Amerika zich bemoeid met de verkiezingen en in 30 landen de burgerbevolking gebombardeerd; de VS heeft chemische en biologische wapens heeft ingezet en geprobeerd om buitenlandse leiders te vermoorden.Rusland gebruikt geweld een aanval op haar belangen af te weren. Binnen haar territotium.Amerika gebruikt geweld om de wereld te onderwerpen aan haar belangen, aan haar wil…..

De meeste mensen geloven dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol speelde en Duitsland overwon. Dat is onjuist.De oorlog tegen Duitsland werd gewonnen door RUSSISCHE VOLK(NIET door Stalin), ten koste van onvoorstelbaar zware offers.De Russen op 30 april 1945 de “Reichskanzlerei” in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En niet vergeten:De familie Bush managede de bancaire zaken van Hitler en profiteerde van Auschwitz. Deze familie staat reeds meer dan zeventig jaar aan de basis van immense agressie en grootschalige internationale misdrijven…

De Tweede Wereld Oorlog heeft de Stalin niet gewonen! Het heeft gewonen de RUSSISCHE VOLK en de Russische Orthodoxe Kerk!Stalin riep niet op tot een klassenstrijd, maar tot een nationale strijd. In dat kader passen ook zijn concessies aan de kerk. Stalin beseft dat de geestelijke leiders goede bondgenoten kunnen zijn bij zijn pogingen het volk tot grote daden aan te sporen. De vrijheid van godsdienst wordt hersteld en de grootste atheïstische krant houdt op te verschijnen.Er worden weer seminaries geopend en een departement voor kerkzaken wordt ondergebracht bij de raad voor volkscommissarissen om de betrekkingen tussen de staat en de kerk in goede banen te leiden.De Russisch Orthodoxe kerk heeft de regring van de Sovjet-Unie met tientallen miljoenen roebels gesteund en houden inzamelingen voor tankbataljons.Tegen het einde van de oorlog heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk weer een plaats gekregen in de Sovjet-maatschappij.Aan het einde van de jaren vijftig, onder partijleider Chroesjtsjov, worden felle anti-religieuze campagnes op touw gezet en moeten veel kerken en kloosters hun poorten weer sluiten.Stalin was Georgiër, geen Rus!…

In 1949 werd de NAVO opgericht en verenigde West-Europa zich in de EGKS, de voorloper van de EU.Rusland wilde drie keer NAVO-lid worden en vrede sluiten, maar Westen/Amerika weigerde(nadat Stalin in 1953 overleed, vroeg het Kremlin het lidmaatschap van de NAVO aan).Waarom Washington niet voor vrede koos? Omdat het zijn eigen imperium en gigantische defensie industrie overeind wilde houden, en hiervoor moest –en moet opnieuw- Rusland de grote vijand blijven.De Koude Oorlog is niet gewonnen door het Westen, dat is een mythe. Aan de Koude Oorlog kwam een einde, doordat de bevolking van de Sovjet-Unie/Rusland verandering wenste en dit samenviel met onfortuinlijke omstandigheden.De burgers  waren zat van opgelegde communisme en isolatie van de rest van de wereld.De Koude Oorlog was een psychologische oorlog, die om de hoofden van de mensen ging, niet om land.En de kleine Europese landen die vroeger lid waren van het Warschau Pact en nu lid zijn van de Navo en de EU zijn niet bevrijd, zoals westere ideologen rondbazuinen. Ze hebben nu alleen een andere baas.Rusland zoekt geen confrontatie met de VS, de EU of de Navo. Integendeel, Rusland staat open voor vergaande samenwerking met zijn westerse partners. De belangen van de Europese bevolkingen worden volgens Rusland het meest gediend bij een gemeenschappelijke economische en humanitaire ruimte die zich uitstrekt van de Atlantische tot de Stille Oceaan…

Het ‘historische Westen’ zag zichzelf vijfhonderd jaar als heerser van de mensheid, maar nu is de neergang ingezet.Het is tijd voor een nieuwe wereldorde. De VS en Europa proberen hun leiderschap koste wat het kost te behouden. Dat doen ze met methoden die variëren van economische sancties,ongrondwettige regimeverandering via ‘kleurenrevoluties’ tot gewapende interventies.Uitbreiding van de Navo naar het Oosten is de oorzaak van de problemen in de relatie van Rusland met Europa en de VS.De VS, die in de Ukraïne niks te maken heeft en tevens alle afspraken tussen James Baker en Gorbachov met voeten treedt, gaat op heel aktieve wijze de Ukraïne veroveren.Washington wilde namelijk de marinebasis van Rusland in de Krim veroveren.Westerse politici weten heel goed, dat de Krim vroeger een Russisch grondgebied was geweest en dat het een fout van Chroesjtsjov was geweest om het schiereiland aan Oekraïne weg te geven. Ze weten ook dat het percentage van 96,6 % van de kiezers in een referendum voor Russische aansluiting heeft gestemd.De Krim bewoners zijn uit lijfsbehoud naar Putin gevlucht, zo kan je zeggen.

Poetin is vandaag de enige grootmacht in de wereld die concreet iets doet aan het probleem: IS aanvallen en proberen deze partij stoppen!De Turken, de Saudis en de Kataris hebben allemaal zo hun eigen redenen en belangen om deze meeste afschuwelijke monsterlijke wezens te creëren en te steunen. Maar de grote organisator en drijvende kracht achter deze demonische kwaadheid is de Verenigde Staten.De door hen getrainde en bewapende jongens in Syrië maakten zich schuldig aan de meeste afschuwelijke misdaden die je kunt bedenken.Over de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak is Trump heel duidelijk. IS zal verdwijnen als hij president wordt: „Ik zal ze kapot bombarderen. Hillary Clinton en Obama hebben IS samen gecreëerd.De Verenigde Staten zou zich moeten schamen vanwege het in de steek laten van christenen in het Midden-Oosten,” zei Trump.Zo steunde hij de Russische bombardementen in Syrië.Turkije het NAVO-lidmaatschap misbruikt om ISIS te helpen.De Turkse president Erdogan beweert dat zijn luchtmacht eveneens ISIS doelen bombardeert, maar in werkelijkheid laat hij het bommen regenen op de Koerden, die hij compleet probeert weg te vagen. De Koerden zijn in de regio op de grond juist de belangrijkste kracht tegen ISIS.Turkije koopt ook de ISIS olie en verhandelt de ISIS olie, waardoor het kalifaat (ISIS) een permanente stroom van inkomsten heeft….

Donald Trump heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen.Maar,deze historische omwenteling is niet te wijten aan Trump, maar aan het Amerikaanse volk.Bij deze verkiezingen ging het tussen het volk aan de ene kant en aan de andere kant profiteurs van allerlei rang en stand.Trump kreeg de kans, omdat het volk die maffiakliek nu doorziet en volkomen beu is.Met Trump, krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary Clinton haar door WikiLeaks bewezen nauwe banden met Wall Street, Saudi Arabië en andere islamistische en globalistische organisaties.Trump is niet iemands eigendom, van niemand.Hij is rijk genoeg van zichzelf om de rest van zijn leven veilig met hen die hem lief zijn prima verder te leven.Het tijdschrift Forbes schat zijn vermogen op 4,5 miljard dollar (4,1 miljard euro), waarmee hij de op 122 na rijkste Amerikaan is.Trump is een zakenman. Dan ga je niet vechten met je opponent, maar praten, onderhandelen en als dat onvoldoende resultaat brengt, probeer je hem af te troeven op prijs/kwaliteit. Daarbij zijn geen wapens nodig, vloeit geen bloed, maar is op het eind veelal sprake van een Win-Win situatie voor beide partijen….

Trump heeft geen zin om met Rusland oorlog te voeren.Hij noemde de Russische president Poetin een goede leider en zei dat hij een goede relatie met hem wel zou zien zitten.Amerikanen hadden twee keuzes: WO3 of vrede.Clinton stond voor oorlog(geweld en terreur komen altijd van “links”) en Trump heeft de kans om hier verandering in te brengen.De relatie met Rusland word genormaliseerd en er komt geen WO3! De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.Wat is er toch zo extreem, grof en gewelddadig aan de nu erkende westerse leiders die zich hebben losgemaakt van de globalistische hoofdstroom van de Soros-politiek? Zijn Trumpisten en Brexiteers de straat opgegaan om de binnensteden onveilig te maken zoals de nu verongelijkte hooligan-protesters van Hillary? Nee…

Overal in de wereld hunkeren mensen naar een nieuw soort leiderschap.Kijk wat er in Europa gebeurd. Terreur is het nieuwe normaal geworden. Dat is onaanvaardbaar. De mensen pikken het niet meer dat zo weinig politici een keiharde vuist tegen terrorisme durven te maken.Migratiecrisis bewijst dat Europees systeem kapot is! De Europese gevestigde orde staat op omvallen. Op 4 december 2016 kiest Oostenrijk een nieuwe regering. Volgend jaar op 15 maart Nederland, op 23 april Frankrijk, op 17/24 september Duitsland en in oktober Tsjechië. De kans is aanwezig dat de huidige politiek en financiële elite wordt vervangen.Met opkomst van Trump, Europeanen die Europa weer groots willen maken, worden niet meer in de weg gezeten door Washington…

De superstaat Europa is niets anders dan een New World Order idee, dat vanuit Amerika gepusht wordt.De EU is slechts gebaseerd op een ideologie, ten koste van de individuele naties,waarbij hoofdzakelijk de belangen van banken en grote industrieën behartigd worden.Een ideologie die de democratie ondermijnt, nationale grondwetten opheft en een catastrofale economische neergang in werking heeft gezet, die miljoenen burgers in Europa tot wanhoop heeft gebracht door middel van een niets ontziende bezuinigingspolitiek.We moeten werken aan de vorming van een Europese economische eenheid met instandhouding van de soevereiniteit van de individuele Europese landen en de terugkeer eisen van onze westerse normen en waarden. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.Vandaag hebben we de euro.Maar de euro is geen geld; de euro kost geld…https://i1.wp.com/www.coolduits.nl/wp-content/uploads/2016/06/Niederlande.jpg

Posted in Uncategorized | 4 Comments