Heel Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger!

De ISLAM is een missionaire politieke religie/ideologie. Het doel is de wereld te veroveren en aan de islam te onderwerpen, hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad. Het belangrijkste doel is Europa.Iedere moslim heeft de plicht de Islam te helpen verspreiden.Door je niet te onderwerpen aan de islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.“Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt”-zei de arabist Hans Jansen….

De islam kent tijden van relatieve rust en een tijd van Da’wah, de tijd van uitnodiging en verovering! En deze tijd is voor hen nú aangebroken! Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze. Nog nooit zijn de migratiestromen vanuit Afrika, het Midden- en Verre Oosten richting Westen zo groot geweest.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd…

De islam staat volledig haaks op alles waar Europa voor staat.In de schoot van Europa nestelt zich een steeds groter wordende gemeenschap, die een totaal andere maatschappij-ideologie aankleeft. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven.In grote steden van Europa zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Steden waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland!In Frank­rijk zijn er of­fi­ci­eel 751 Zo­nes Ur­bai­nes Sen­si­bles. In 2012 wer­den vijf­tien er­van ge­clas­si­fi­ceerd als Zo­ne de Sé­cu­ri­té Pri­o­ri­tai­re (ZSP).Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De nieuwe trend bij de radicale islamisten is het opzetten van een ware ‘religieuze politie’. Jonge moslimextremisten schuimen dan de straten af op zoek naar ‘haram’ gedrag. Islamitische meisjes met een rokje of zonder hoofddoek worden op straat aangemaand om zich zedig te gedragen en zich naar de kledingvoorschriften van de heilige koran te schikken.Er zijn steeds meer moskeeën waarin anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden worden en antizionistische denkbeelden worden verspreid. …

Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van “multikulturalisme”, “verdraagzaamheid”, de “rechten van de minderheden”. Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Wanneer mohammedanen toenemen in aantal, door hoge geboorteratio’s en massa-immigratie, zijn de resultaten altijd hetzelfde; De oorspronkelijke cultuur, mensen en beschaving wordt vernietigd en volledig vervangen door de islam met de sharia-wetgeving.Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sjaria, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten. Een feit is dat het bloed van honderden miljoenen mensen op dit altaar geofferd is in een 1400 jaar durende strijd tussen de mohammedaan en de niet-mohammedaan. Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?…

Na de aanslagen in Madrid, London,Parijs, Brussel en New York is het duidelijk: het Westen is in oorlog met de islam. Of beter nog, de islam is in oorlog met het vrije Westen.De IS-aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Vandaag worden de Europeanen als lammeren ter slachting gevoerd, terwijl de ‘tolerante’ politiek-correcte goegemeente vanuit hun villa’s het met lede ogen aanzien. Het enige wat er vandaag gebeurt is een sentimentele reactie, met veel woorden en bloemen en kaarsen, maar geen daadkrachtige reactie in de praktijk die echt iets verandert.De islam is alleen vreedzaam, tolerant en verdraagzaam ten opzichte van de eigen gelovigen. Ten opzichte van de dhimmis en de kafirs – wij, de ongelovigen – kent de islam niets dan haat, onverdraagzaamheid en geweld…

Islamisering in Nederland/EU word toegestaan door blinden.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel. Die politieke partijen die de laatste 30 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime. De prijs die wij daarvoor moeten betalen is mogelijk nog hoger dan in de tweede wereldoorlog.Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat.Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar een Koran zoals er ook maar een Profeet is…Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!…https://2.bp.blogspot.com/-XKroAX4VWmE/VzMEE_zLdII/AAAAAAAAGb8/IvfhVDQ6PqokGRT8bWweYQBXElctla2SACLcB/s1600/IMG_9316_Zw-W_LR_DxO.jpgDe toekomst van Europa zal er uit gaan zien als die van een heel groot Israël. Een beschaving die zichzelf tegen wil en dank moet verdedigen tegen het omringende barbarisme dat haar tracht te vernietigen….Al meer dan zeventig jaar vermoorden islamieten Joden. Burgers worden opgeblazen in bussen, zelfmoordterroristen blazen zichzelf op in restaurants, winkelcentra, universiteiten en markten en smeken Allah om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers mee te slepen in hun duivelse acties.Duizenden raketten worden afgevuurd op Israëlische dorpen met maar één doel: hoe vermoorden we zo veel mogelijk Joden. Kinderen worden gekidnapt en vermoord. Kort geleden werden vier biddende vrome Joden vermoord in hun synagoge. Stond de westerse wereld op zijn kop? Werden er massale demonstraties georganiseerd in Jerusalem en Tel Aviv waar de gehele wereldtop verscheen en schande sprak van deze onophoudelijke reeks terroristische aanslagen op onschuldige burgers? Lopen duizenden politiek correcte burgers rond met bordjes: ‘Ik ben Sam’, en ‘ik ben Moos’?…

Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden.Vanuit het oogpunt van de Arabische leiders komt een twee-staten oplossing neer op verraad tegenover Allah, de Koran, de Islamitische traditie, en de Hadith (d.i. de overlevering, de uitspraken van de Profeet).In de islamitische visie is het conflict met Israël dus niet louter territoriaal, maar existentieel en dus inherent onoplosbaar, zoals dat helaas ook geldt voor het conflict tussen de islam en het Westen.Weet u, dames en heren, waar men geen last heeft van de islamitische jihad-terreur en andere toenemende uitingen van islamisering?…Israël is enige democratie tussen haatdragende Islamitische landen.Minderheden hebben in Israël vrijheden en rechten waar ze elders in de regio alleen maar van kunnen dromen.In de islamitische landen in het Midden-Oosten, worden de minderheden bedreigd met uitroeiing.Mocht Israël geen Joods-democratische rechtsstaat maar een islamitisch land zijn, er was geen haan die naar de Palestijnen kraaide. Dus steunen die democratie en richt je op de aanstichters van de oorlog: de onverdraagzame ISLAM…..

Na deze islamistische aanslanen,gaan we weer: het is niet de islam, het Westen en Israël zijn  schuld….http://nos.nl/artikel/2121209-schutter-munchen-trots-dat-hij-op-zelfde-dag-als-hitler-jarig-was.html

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Rusland is geen bedreiging voor Europa,maar de Islam wel!

Rusland en Poetin worden als onze vijand afgeschilderd.President Putin en tal van andere hoge Russische officials benadrukken al jaren het liefst een vreedzame en vruchtbare samenwerking met Europa aan te gaan, en samen het voormalige Oostblok op te bouwen, wat voor alle partijen zeer lucratief zou zijn.Die oproepen waren echter preken voor de doven, want Rusland zou en moest nu eenmaal weer de vijand worden, zo had de elite in Washington en Brussel besloten.Rusland wilde ook lid worden van de EU, maar dit wordt geweigerd door de VS en Duitsland.Rusland werd niet als EU-lid geaccepteerd, want zonder Rusland, heeft Duitsland overwicht in de EU. Als Rusland was aanvaard zouden de Duitsers hun invloed en dominantie hebben verloren,maar ook VS.Het is absoluut duidelijk; de VS en Duitsland willen Rusland laten terugkeren naar de vazalstatenstatus van de jaren 1990. Ze willen geen normale relatie…

Toen duidelijk werd dat Putin zijn eigen ideeën had en niet in alles Washington wilde gehoorzamen, werd hij in de Westerse media onmiddellijk gedemoniseerd.In plaats van de echte aanstichters van de burgeroorlogen in Oekraïne (de CIA en de EU) en Syrië (de VS/NAVO, Turkije en Saudi Arabië) aan te wijzen, geeft het Westen uitsluitend het Kremlin de schuld.Volgens filmmaker Oliver Stone, was de Amerikaanse inlichtingendienst CIA betrokken bij de staatsgreep in Oekraïne.De zogenaamde ‘revolutie’ in Oekraïne is niets anders dan een door het Westen georganiseerde en door de NAVO gesteunde fascistische coup om het land te annexeren en binnen de Westerse invloedssfeer te brengen. In werkelijkheid werd met hulp van Washington en Brussel een democratisch gekozen regering in Kiev omver geworpen, zodat die kon worden vervangen door een anti-Russisch, pro-globalistisch marionettenregime. Nadat het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington feitelijk een regime, dat letterlijk verrot is met nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten. Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende minderheden…

Omdat Oekraïne onderdeel was van de USSR maakte het weinig verschil onder wiens bestuur de Krim viel. Na de onafhankelijkheid van Oekraïne echter, laaiden er voortdurend conflicten op tussen Oekraïne en Rusland over de Krim.De Krim was in het verleden altijd al onderdeel geweest van Rusland en speelt een belangrijke rol in de Russische nationale trots.De Krim is heilige grond voor Rusland, zoals de Tempelberg voor Joden in Jeruzalem. Op de Krim zou prins Vladimir in 988 gedoopt zijn – daar begon het christendom voor Rusland.Het was Chroesjtsjov, Stalins opvolger, die Krim in 1954 als teken van vriendschap aan het Oekraïense volk had overgedragen.Zoals verwacht hebben inwoners van de Krim zich met een grote meerderheid uitgesproken voor aansluiting bij Rusland. Volgens de definitieve uitslag heeft 96,6 procent van de kiezers vóór aansluiting bij Rusland gestemd.Maar,zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie weigeren de uitkomst van het referendum te erkennen.Maar,uit onderzoek van het grote Amerikaanse bureau Pew blijkt dat er niks mis was met dat referendum….

Na de ramp met MH17,de vinger wees gelijk naar Poetin, zonder bewijs geleverd te hebben. De Russische regering heeft alle beschikbare satellietbeelden en luchtverkeersleidingdata rond de laatste minuten van de vlucht MH17 vrijgegeven, in bijzijn van bijna alle wereldwijde grote nieuwszendeers.Washington weigert informatie nog altijd vrij te geven, die met de spionagesatelliet recht boven de rampplek is verzameld. Kiev weigert ook de tapes vrij te geven van de gesprekken tussen de bemanning en de luchtverkeersleiding, die de piloot opdracht gaf van koers te veranderen en over oorlogsgebied te vliegen.Volgens Duitse expert Peter Haisenko, is MH17 neergeschoten door gevechtsvliegtuigen van het Oekraiense leger!Waarom volgden twee Oekraïense straaljagers het vliegtuig, slechts minuten voordat het neerstortte? Waarom wil niemand uitleggen waarom er kogelgaten in de cockpit van MH17 zaten? Omdat dat kan wijzen op een andere theorie dan die ons steeds is voorgehouden. Een Duitse piloot heeft de foto’s van de wrakstukken van MH17 eens goed bekeken en komt tot de conclusie dat het vliegtuig helemaal niet door een raket is neergehaald, maar door kogels !Als er al enig bewijs was voor Russische betrokkenheid, zou het rapport allang naar buiten zijn gebracht. Maar één ding is zeker: Poetin had geen enkel belang bij de MH17-ramp, en Amerika wel. Want MH17 was de aanleiding voor een Europese handelsboycot, bedoeld om Rusland te verzwakken…

Wie de Koude Oorlog nog heeft meegemaakt, snapt precies wat er nu gebeurt. Exact hetzelfde. Rusland is het ‘Rode Gevaar’, de VS de geallieerde wereldverbeteraar. Keer op keer worden er berichten verdraaid, of zelfs gemanipuleerd door het Westen/Linkse marxistische media/, zoals dit NOS-fragment dat Poetin censureert en afschildert als een gewetensloze moordenaar. In de Tweede Wereldoorlog was er al sprake van censuur, maar die is nu uitgebreid naar alle mogelijk denkbare platformen: social media, kranten, televisie, radio, alles wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen een geheel eigen mening gaan vormen.‘Onze journalisten’ lijken alles over te tikken wat de New York Times, de Washington Post, de BBC en de grote persbureaus als AP en AFP ze voorschotelen. Enig kritisch denkvermogen hebben ze niet, want ze worden compleet niet uitgedaagd. Dus als er een vaag nieuwsberichtje binnenkomt over dat Poetin achter GeenPeil zit, dan slikken ze het als zoete koek…

De Amerikanen schamen zich er niet voor samen te werken met terreurgroepen en schurkenstaten als ze daarmee hun doelen kunnen bereiken.Die hele oorlog in Syrië was allang klaar geweest als de EU, de NAVO met Zbigniew Brzezinski,de golfstaten geen jihad terroristen had gestuurd.Amerika de ISIS helemaal niet wil vernietigen, en men de jihadisten wil blijven gebruiken als een onderdeel van de Amerikaanse buitenlandse politiek.Rusland is de enige kracht die echt tegen de ISIS en andere jihadisten vecht en daar ook grote successen mee scoort. Over deze successen zie je overigens minder in de westerse media. Vandaag zijn alle ogen op Moskou gericht, om te zien, hoe zij het eraf zullen brengen om ISIS inderdaad een kopje kleiner te maken en het liefst totaal vernietigen….“We zullen de terroristen overal achtervolgen. Zelfs op het toilet zullen ze geen rust vinden,”zei Putin.Deze uitspraak over terrorisme, staat in schril contrast met de opmerkingen van hedendaagse westerse politici, die hierdoor gereduceerd worden tot niets meer dan weekdieren….

Europa zal via de USA van binnenuit worden vernietigd.Een van de meest invloedrijke en machtigste miljardairs/George Soros,tijdens de Tweede Wereldoorlog Nazi-collaborateur/ is er in nauwe samenwerking met linksgroene partijen en de Europese Unie openlijk op uit om onze samenleving en cultuur totaal te islamiseren en te vernietigen. Washington en Brussel sturen ze met Arabische hulp, financiën en logistieke steun met opzet naar het goedgelovige Europa, waar de bevolking onder het mom van ‘medemenselijkheid’ gedwongen wordt om miljoenen mensen uit een totaal andere, vaak tegengestelde cultuur op te nemen.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Binnen 10, maximum 20 jaar, zal Brussel – de hoofdstad van Europa – volledig geïslamiseerd zijn.Brussel wordt de hoofdstad van Eurabia.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Moslims die in de getto’s leven, zijn door hun slechte –zelf gekozen- sociale situatie makkelijk te recruteren voor het jihadisme…De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is! De islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie, die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de islam en de sharia invoeren. Dat is ook de reden waarom de integratie van vele moslims zo moeilijk verloopt…

Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Putin zei dat “Rusland geen oorlog wil, maar dat hij tevens tegen de Nieuwe Wereld Orde met maar één supermacht –de VS- is.“ De ware aard van de VS is wereldmacht,net als bij Hitler en de Islam! Ik zou graag willen dat iemand mij met werkelijk sluitende argumenten zou overtuigen, dat Amerika het goede met de wereld wil, en dat Poetin dat tegenhoudt. Maar ik hoor zulke argumenten niet.Vandaag organiseert de geïntegreerde globale kapitalistische wereld, onder leiding van de VS, de plundering van de eigen en andere nationale economieën en is niet bang om wie zich niet aan haar economisch, financieel en militaire dominantie wil onderwerpen, met geweld in te lijven. Europese burgers zijn indirect betrokken bij tientallen vreselijke oorlogen, die al aan duizenden, zo niet miljoenen mensen het leven heeft gekost!Is het voor Europa niet veel verstandiger intensiever te gaan samenwerken met Rusland, inplaats van continue achter de manipulaties en oorlogen van de VS aan te blijven lopen? Europa moet oorlogskoers VS en NAVO loslaten en samen met Rusland wereldvrede redden…En niet vergeten:Rusland heeft de meeste mensen opgeofferd om de nazi’s te verslaan en Europa te redden.Rusland moet Europa misschien wel weer van zichzelf redden in de 21e eeuw…

VIDEO: Geert Wilders : “We zullen Nederland moeten bevrijden van de islam, als we dat niet doen bestaan we dadelijk niet meer.”….

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Kako je srpski jezik postao i hrvatski!

https://i0.wp.com/gdb.rferl.org/46711EB3-8B15-42EA-BB99-D18911D91862_w987_r1_s.jpg

Nauci je takođe dobro poznato da su čakavski i kajkavski dijalekti nastali na tlu Hrvatske i da oni predstavljaju izvorni hrvatski jezik. Hrvati su se svoga čakavskog i kajkavskog jezika odrekli u prvoj polovini 19. veka i prihvatili su Vukov, srpski, štokavski govor. Tako je srpski jezik postao i hrvatski, zajednički, srpski i hrvatski, srpski ili hrvatski, srpskohrvatski i hrvatskosrpski. Težnja za zajedništvom i zajedničkom državom Srba i Hrvata išla je naruku stvaranju jednog, zajedničkog srpskog i hrvatskog jezika. To se ispoljilo posle 1918. godine, za vreme kraljevine Jugoslavije, i naročito posle 1945. godine, za vreme druge, Titove Jugoslavije, u kojoj je svako bratstvo i svako jedinstvo, pa i ono u jeziku, bilo nešto u što se nije smelo dirati.Sve do sedamdesetih godina XIX veka bilo je više Hrvata koji su govorili nemački ili italijanski nego onih koji su govorili štokavski (srpski), pa ipak nemački i italijanski jezik nisu nazvani hrvatsko-nemačkim i hrvatsko-italijanskim….

Hrvati svoj autohtoni čakavski nisu preveli u književni (standardni) jezik, nego su oni, zbog širih nacionalnih interesa, prvenstveno zbog pohrvaćenja Srba katolika, a samim tim i pripajanja Hrvatskoj teritorija na kojima su oni živeli, za svoj književni jezik uzeli Vukov srpski novoštokavski književni jezik.Današnji Hrvati su očigledno, potpuno nov, veštački narod, sačinjen od odnarođenih Srba, i imaju veoma malo zajedničkog sa izvornim Hrvatima, zapravo u onoj meri u kojoj danas rođeni čakavci i kajkavci procentualno učestvuju u ukupnom broju hrvatskog stanovništva.Pre ilirskog preporoda srpski, štokavski jezik nije govorio nijedan Hrvat, ali su govorili Srbi katolici. Predvodnici ilirizma iz političkih razloga nisu hteli da taj jezik nazovu srpskim, ali im se činilo neprimerenim da ga predstave kao hrvatski, pa su pribegli neverovatnoj mimikriji predstavljajući se pripadnicima izumrlog balkanskog naroda – Ilirima. Činilo im se zgodnim da pod pojam ilirstva podvedu i Hrvate i Srbe, pretendujući da pre svega definitivno odnarode katoličke Srbe.Vođe ilirskog preporoda su bili uglavnom stranci; glavni akter, Ludvig (“Ljudevit”) Gaj bio je Nemac, rođen u Hrvatskoj sa maternjim jezikom nemačkim (tek mu se otac doselio u Hrvatsku). Gaj potpuno otvoreno 1846. godine govori o onome što je postigao::“Sav svet zna i priznaje da smo mi književnost ilirsku podigli; nu nama još iz daleka nije na um palo ikada potvrditi da to nije srpski već ilirski jezik; pa se ponosimo i hvalimo Bogu velikom što mi Hrvati s braćom Srbljima sada jedan književni jezik imamo.”…

Nemački slavista iz prošlog veka Ernest fon Eberg piše da se srpski jezik govori širom Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Dalmacije, Slavonije i istočnog dela Hrvatske, dok Rudolf Rost piše da se hrvatski jezik govori samo u zagrebačkoj, križevačkoj i varaždinskoj županiji i da je mnogo bliži slovenačkom nego srpskom. Slično su mislili Johan Kristijan fon Engel, Ludvig Albreht Eberhardi i Nikola Tomazeo. A u knjizi “Dubrovačka književnost” dubrovački katolički kanonik dum Ivan Stojanović ističe: “Poznati povjesničar Engel kori Zlatarića što jezik Dalmacije zove hrvatskijem, te kaže da je to posve krivo, pošto je taj jezik čisto srpski, a da se ime hrvatsko spominje samo radi toga, što je Dalmacija bila neko vrijeme u političkijem svezama s Hrvatskom radi Ugarske.” (str. 21.)…Kakve su političke posledice ilirskog pokreta, a pre svega jugoslovenstva, možda najupečatljivije svedoče reči doktora Juraja Krnjevića iz 1955. godine: “Pre jedno 120 godina Hrvatska je bila vrlo malena. Zagorje i okolina, to je bila Hrvatska…Onaj kraj gde se govori “kaj” to je bila Hrvatska.” (str. 75.)…

Godine 1892. Ivan Broz izdaje i štampa „Hrvatski pravopis“ gde on i sam kaže u predgovoru da bi se sve to moglo nazvati i srpskim pravopisom.On je sve preuzeo iz njihovih spisa.Tomo Maretić izdaje „Gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog jezika“. On kaže „što je Ciceron za Latine, to je Vuk za nas!“ Tako smo mi ušli u stogodišnji pitonski zagrljaj Hrvata, jer je Tuđman posle sto godina sve to završio.Zbog nemarnosti SRBA, Hrvati su sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i književnost.Mnogi srpski pisci koji su svoja dela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom sveta klasifikuju kao – hrvatski pisci!…

Mogu se od jedne države stvarati dve i više država, ali se od jednog jezika ne mogu stvarati dva i više jezika jer je jezik nedeljiv. Od srpskog jezika ne može se stvarati hrvatski, pa bosanski, pa crnogorski, pa ko zna koji još jezik. On je uvek bio srpski i uvek ostaje srpski, ma ko govorio njime i ma gde se govorilo njime, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori ili na bilo kojem kraju sveta.Jezik može dobiti ime samo po narodu čiji je to jezik, ali ne i po imenima naroda koji se tim jezikom služe. Engleski jezik takođe je jedan, zajednički i isti jezik za sve narode koji njime govore, ali se zna čiji je taj jezik i kako se on zove, bez obzira ko i gde govori njime. On je uvek samo engleski i kad se njime govori u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu ili na bilo kojem kraju sveta. Takvi su još nemački, španski i portugalski jezik.Dakle,jezik nije onoga ko tim jezikom govori, nego onoga ko je taj jezik stvarao i stvorio…

Po strukturnom principu i srpski i hrvatski i bosanski i crnogorski su isti jezici, jer imaju isti broj padeža i iste glagole. Takođe, osnovica im je ista: istočnohercegovačka.Da bi dva jezika bila isti jezik, potrebno je da imaju najmanje 85 odsto zajedničkih reči.Pomenuta tri jezika, nastala od srpskog, imaju čak 98 odsto istih reči.Svako može svaki dan da ode na sud i promeni svoje dotadašnje ime i prezime, ali ima jedno pitanje: da li ste tada i zauvek postali druga osoba?Nedavno je tribunal u Haagu zamolio dva ugledna univerzitetska profesora iz Amerike , Mortona Bensona i Vailesa Brovnea , da stručno procijene da li je potrebno da ima tri prevodioca. Oba profesora su nezavisno jedan od drugoga izvestili Hag da to nije potrebno, jer su razlike podjednake kao između britanske i američke varijante engleskog jezika, a kod njih nije potrebno prevođenje .….https://i0.wp.com/www.poreklo.rs/wp-content/uploads/2014/01/Dubrovnik-srpski-jezik.pngU kalendaru “Dubrovnik” za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, “govor u kući”. Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom….U Dubrovniku je hrvatsko ime nepoznato sve do sredine 19. veka kad, posle pada Napoleona, nova sila u tom delu Jadrana, Austrija, u Dubrovniku i njegovom zaleđu (Konavle) nalazi katolike koji se, gle čuda, osjećaju i izjašnjavaju kao Srbi. Nošen iskustvima sa prostora Dalmatinske Zagore, Hrvatske, Slavonije, Žumberka, Carska kancelarija u Beču donosi odluku da na katoličanstvo Dubrovnika i zaleđa umesto srpstva kalemi hrvatstvo, kao najbližu entitetsku odrednicu. Tako je počela kroatizacija Dubrovnika.Austrija i Katolička crkva, za neverovatno kratko vreme, manje od jednog veka, gradu Dubrovniku promenili istorijske predznake, izbrisali skoro sve srpske tragove….

Dodajmo još ovome samo jednu napomenu Vikentija Makuševa, koji se bavio stanovništvom Dalmacije. On je na osnovu zvaničnih dokumenata Dalmatinskog sabora izveo podatke o broju Srba:„Smatram korisnim da saopštim pouzdanije statističke podatke o Dalmaciji na osnovu knjige koju je objavio Dalmatinski sabor 1863. godine.Stanovništvo Dalmacije sastojalo se u 1860. godini (na 232 km2) od 427.600 stanovnika, od kojih je bilo 20.000 Talijana, 1.000 Šiptara (kod Zadra), oko 400 Jevreja i 406.200 Srba. Mnoštvo stanovništva pripada katoličkoj veri (333.800 stanovnika 1857. godine); pravoslavnih je bilo 77.144, unijata 341…”…Po austrijskom popisu iz 1850. godine Srbi su dominirali u Istri, Kvarnerskim ostrvima i tačno se zna da ih je bilo 134.555, dok se u tom popisu Hrvati uopšte ne pominju i vodili su se pod kategorijom Srba rimokatoličke vere….Hrvati su Srbi, veštačka nacija, čiji je najveći dio nastao pokatoličavanjem Srba, dok je ostalo romansko-germansko-mađarska mješavina…

Da nije bilo Srba, ne bi bilo ni današnje Hrvatske ….Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina .Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika.A za zločine, najveće zločine u istoriji Evrope (i Hrvatska je jedina država u kojoj su postojali dečji logori!), malo je ko odgovarao!…https://i0.wp.com/cdn.tf.rs/2015/05/31/Savremena-rekonstrukcija-grba-Dusanovog-carstva-iz-Ohmucevicevog-grbovnika-670x837.jpgFOTO;GRB DUŠANOVOG CARSTVA….Današnja hrvatska zastava, ili grb – ŠAHOVNICA, uzeta je iz grba najmoćnijeg srpskog cara Dušana Nemanjića, iz četrnaestog stoleća….U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama, a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naziv “bosanski jezik” je izmišljen u vreme austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine

https://i1.wp.com/static.ba.n1info.com/Picture/37959/jpeg/skola.jpg

Bošnjački ili bosanski jezik postoji taman onoliko, koliko na primer novopazarski, šumadijski, vojvođanski, krajiški, hercegovački, crnogorski i sl.Priča o bosanskom ili bošnjačkom jeziku nastala je na pravno neutemeljenoj premisi da svaki narod može svoj jezik da imenuje kako god želi. Takvo pravo nikada i nigde u dokumentima najrelevantnijih svetskih organizacija koje se bave ljudskim pravima – nije propisano. To je izmišljeno pravo, baš kao što je izmišljen i nekakav bošnjački jezik, koji, da apsurd bude veći, muslimani (što se sad nacionalno izjašnjavaju kao Bošnjaci) neće čak ni bošnjačkim da zovu nego ga imenuju bosanskim. Tako ispada da se bosanskim govori u Novom Pazaru, što će silogistički reći da je Novi Pazar u Bosni.….

Zašto su muslimani,a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski,koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH.Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim „kaurski“ entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom, jer kao što je rekao fašista Izetbegović: ne može biti mira između islamskih i neislamskih institucija”.Cela zamisao islama je da on bude gospodar, a nema nigde ni pomena niti o apsolutnoj jednakosti, a kamoli o podređenosti s drugom kojom verom.Danas Bakir Izetbegović nastavlja ratnohuškačku politiku svog oca i želi da stvori unitarnu Bosnu, Bosnu bez Srba i Hrvata…..

Nikada kroz istoriju nije postojao nikakav bosanski jezik.Od srpskog jezika i ćirilice Kulina Bana, od srpskog jezika i ćiriličnog pisma stećaka, od srpskog jezika i ćirilice kralja Stefana Tvrtka, sada se pravi bosančica i bošnjački jezik. Svi lingvisti tvrde, da su bosanski i sprski jezik različiti samo po imenu! Da bi dva jezika bili posebni jezici, oni moraju biti različiti po lingvističkim kriterijumima.To nije slučaj sa “bosanskim jezikom” kada se posmatra u odnosu na srpski, jer i svi bošnjački lingvisti tvrde da su “bosanski” i srpski jezik različiti samo po imenu, ali da je prema lingvističkim kriterijumima riječ o istom jeziku.Naučno gledano, “bosanski” je zaista jezik kome su više podobni kriterijumi vica, humora, pa čak i sarkazma, nego kriterijumi lingvistike kao ozbiljne nauke..Da bi “bosanski” zaista bio lingvistički poseban, a ne samo preimenovani srpski jezik, on bi se, između ostalog, bar 20 odsto morao razlikovati od srpskog. To znači da bi morala da postoji komunikativna prepreka u sporazumevanju sa govornicima srpskog jezika.Po strukturnom principu i srpski i hrvatski i bosanski i crnogorski su isti jezici, jer imaju isti broj padeža i iste glagole. Takođe, osnovica im je ista: istočnohercegovačka.Da bi dva jezika bila isti jezik, potrebno je da imaju najmanje 85 odsto zajedničkih reči.Pomenuta tri jezika, nastala od srpskog, imaju čak 98 odsto istih reči….

Mađar Benjamin Kalaj  je naročito ostao zapamćen po pokušaju stvaranja „bosanske nacije“.Berlinski Kongres 1878. godine mjenja granice na Balkanu. Austro-Ugarska dobija Bosnu i Hercegovinu (BiH). Bečki poverenik za okupiranu Bosnu i Hercegovinu bio je Benjamin Kalaj.Prave se planovi za stvaranje “bosanske nacije”.Ako je okupator očekivao uspjeh morao se osloniti na domaće ljude. “Bosanska nacija” smatrana je idealnim oruđem za ostvarenje njihovih zamisli.Kalaj je proklamovao „bosanski patriotizam“ i propagirao agresivni bosanski nacionalizam; u tu svrhu pokreće se list „Bošnjak“ (1891), uvodi „bosanski jezik“ i termin „bosančica“ kao naziv za ćirilicu. Objavljena je čak i „Gramatika bosanskog jezika“ (1890).Benjamin Kalaj je zabranio ćirilicu i sve što je srpsko, pa čak i svoju knjigu „ Istorija Srba”, u kojoj piše, da skoro u cijeloj BiH žive uglavnom Srbi.Kalajev režim je nastojao da ideju bosanske nacije proširi i na novopazarski Sandžak/Rašku oblast i Kosovo,što pokazuje i objavljivanje knjige Teodora Ipena „Novi Bazar und Kosovo“, inače civilnog komesara u Pljevljima (1888 -1891) i stručnjaka za albansko pitanje.Otuđivanjem Bosne i Hercegovine i razvijanjem neprijateljstva u njima prema Srbiji i Crnoj Gori, režim je nastajao da u budućnosti ostvari trajan i definitivan rascep u jugoslovenskom svetu, a u prvom redu u srbskom narodu, čime bi se uklonila osnovna pretpostavka za ostvarenje srbskog i jugoslovenskog ujedinjenja.Francuski istoričar Andre Bar je opisao vreme austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine (1878) i svedočio, da su Austrougari stigli u BiH s planom o prisiljavanju pravoslavnih Srba, da se odriču svoje kulture i verskih obreda….

Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi ”zemaljskim”, ili ”bošnjačkim”. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: ”Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni”.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci…

Svako može svaki dan da ode na sud i promeni svoje dotadašnje ime i prezime, ali ima jedno pitanje: da li ste tada i zauvek postali druga osoba? Da takozvani bosanski jezik nikako nije jezik različit od srpskog, možda najbolje pokazuje najveći muslimanski lingvista Midhat Riđanović u svojoj najnovijoj knjizi. U poglavlju “Kako nas je Fata obrukala u susednoj državi” analizira, kako sam kaže, “bezočan slučaj plagijata” Fatime Pelesić Muminović, koja je pod imenom “bosanskog jezika” objavila doslovce prepisan jedan beogradski udžbenik srpskog jezika za strance, a to recenzijom odobrio najznačajniji ideolog “bosanskog jezika” profesor Senahid Halilović?! Zar to nije najbolja praktična potvrda da je “bosanski” samo preimenovani srpski jezik!…

Istoričar Salih Selimović:„Većina naših muslimana, sada Bošnjaka, srpskog su porekla i bili su pravoslavci.Ako su srpska plemena bila dominantna u Raškoj, Zeti, Bosni, Travuniji, Zahumlju, Neretvi, Usori, Soli i stvorila srpske srednjovekovne države, što je u istorijskoj nauci nesporno, pa kojeg bi to onda mogli biti porekla domaći muslimani po dolasku Turaka Osmanlija od kojih će primati islam? Odgovor se nameće sam po sebi.I Andrić i Meša Selimović ostavili su više pismenih dokaza da pišu srpskim jezikom i da pripadaju srpskoj književnosti.Bošnjaci su danas narod i govore, tako kažu, bošnjačkim jezikom. Ne piju ni kafu, ni kavu već kahvu. Dovoljno za novi jezik – bošnjački. Samo da nije srpski.Bosanski jezik postoji samo u glavi idiota i ludih političara! A da je to tako dokazuje i činjenica da Evropska Unija nije voljna da obezbjedi prevodioce za srpski, hrvatski ili ne daj Bože “bosanski” jezik.Po USTAVU koji je donela Alijina BiH u martu 1993. jasno se vidi da tada ni po njima ne postoje Bošnjaci, niti postoji Bošnjački jezik u uoptrebi.Kada engleski pisci i lingvisti prihvate da engleski jezik u Americi, Kanadi i Australiji nije engleski, nego američki, kanadski i australijski, tada i srpski pisci i lingvisti mogu prihvatiti da srpski jezik u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije srpski, nego hrvatski, bosanski i crnogorski. …

Da završim onom čuvenom, tačnom i još neprevaziđenom konstatacijom umnog Meše Selimovića: „Ni s kim istorija nije napravila takvu šalu kao s nama. Do juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo. Ali nismo postali ni nešto drugo. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke, i nema više ni toka ni ušća, suviše malen da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. S nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla, i krivice zbog otpadništva, nećemo da gledamo unazad, zato zadržavamo vrijeme u strahu od ma kakvog rješenja“….

Srbi rimokatolici i Srbi islamske veroispovesti trebalo bi da smognu hrabrosti i urade ono što su uradili njihovi velikani i svetski priznati umovi: vratiti se svom rodu, korenu, jeziku, pridružiti se svojoj braći i okrenuti leđa neprijatelju – to je budućnost naroda na ovom prostoru.Interesima Turske, Vatikana i Zapada to ne odgovara, jer što smo sitniji, lakše je sa nama vladati, manipulisati i potkusurivati sa nama svoje imperijalne apetite.Ranije primenjene kolonijalne mere protiv Srba,danas se upražnjavaju od strane članica EU i zloglasnog NATO-a.Samo prosvećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz lavirinta turskih i vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da donese samo zlo i bedu, što dokazuje i naša žalosna istorija u posljednjih 600 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bedno , krvavo i teško živi…

Da bismo zemlju BiH odredili jezički, treba da utvrdimo koji je je narod u njoj živeo.Bosna je bila čisto srpska i pravoslavna država.Treba pregledati stare spomenike, pisma i povelje bosanskih banova, kraljeva i vlastele, pa ćemo u njima naći, da se i narod i jezik u Bosni i Hercegovini oduvijek nazivao srpskim.Sam Tvrtko se 1377. godine krunisao za bosanskog kralja u Mileševu, zadužbini Save Nemanjića.U povelji bana Kulina upućenoj Dubrovčanima 1189. godine, sam ban sebe označava ne po svojoj etničkoj pripadnosti, nego po geografskoj oblasti kojom upravlja pa kaže da je “ ban bosanski „ , što ne treba da čudi kada znamo da su i srpski vladari u Raškoj stavljali u svojim titulama geografsku, a ne etničku oznaku.U tri svoje povelje date Dubrovčanima ban Ninoslav je još sredinom XIII veka svoje podanike označavao kao Srbe.U toj se povelji između ostalog nalaze i ove riječi: “Ako tuži Srbin Vlaha, da se parniče pred knezom; a ako tuži Vlah Srbina, da se parniče pred banom.” Ovdje Srbin označava Bosanca, tj. podanika banova, a Vlah označava Dubrovčanina. Da Vlah označava Dubrovčanina, to se vidi u istoj povelji iz ovih riječi: “da hode Vlasi svobodno”. To znači, da Dubrovčani mogu po Bosni slobodno hoditi i baviti se trgovinom, a ako bi kad god došlo do kakve svađe između kojeg Dubrovčanina i Srbina Bosanca, da im sudi ban ili knez dubrovački. Ako je kriv Dubrovčanin, sudiće im knez, a ako je kriv Srbin Bosanac, sudiće im ban. Ova povelja bana Ninoslava štampana je u Miklošićevoj zbirci “Monumenta serbica” na strani 24-25, a original se čuva u Carskom arhivu u Beču. Od istoga ovog bana sačuvalo se još nekoliko pisama, što ih je pisao opštini Dubrovačke Republike. Još u dva takva pisma naziva on svoje Bosance Srbima, a Dubrovčane Vlasima. ..

Tvrtko je do 1390. nosio titulu kralja Srba,..Bosne, Pomorja i Zapadnih Strana, krajevi tadašnje Bosne. Iz ove se titule jasno vidi da je vladao samo nad jednim narodom, Srbima.Na dnu povelje bosanskog kralja Stefana Tvrtka (02. 12. 1382. godine), na desnoj strani, je ogromnim slovima istaknuto, na prvom mestu – kralj Srba. Obično i bosanske povelje imaju krst na početku i redovno ove reči: U ime oca i sina i svetoga douha.Jedan od najistaknutijih bosanskih intelektualaca prošlog stoleća,bosanski istoričar i katolički fratr, Ante Knežević piše: „Na dva u sridi prikrižena stupa na velikom grbu-polju – dvi su glave ovinčane, i znače dvi kraljevine: bosansku i srbsku, jer su se vladari bosanski smatrali jedinim, i samim zakletim gospodarima kraljevstva srbskoga, koje jim je ostalo od starih njihovih; oli kako veli slavni Tvrtko I, prijestol mojih preroditel gospode srpske’”.Da pomenem samo turske popise iz 15, 16 i 17 veka. U tim preciznim popisima navedena su imena uživaoca i vlasnika baština kao i imena timarnika i starešina sela i džemata. Imena tih ljudi nisu ni turska, ni arapska ni persijska, već slovenska, u našem slučaju srpska. U nekima su navedeni i popovi, kaluđeri, crkve i manastiri. …

Sve do šezdesetih godina dvadesetog veka,Alija Izetbegović se nacionalno izjašnjavao kao Srbin – postoje dokumenti, to je opšte poznato.Porodica Alije Izetbegovića vodi poreklo iz Beograda i prezivali su se Biogradlija.Simbolika ljiljana ima jake veze sa hrišćanstvom, a ljiljan ili krin simbolizuje Bogorodicu.Na prostoru cele srednjovekovne hrišćanske Evrope ljiljan je bio čest motiv na vladarskim i velikaškim grbovima. Što se tiče teritorija srpskih srednjovekovnih država, ljiljan je bio prikazivan i na crkvama, freskama, novcu i grobovima, a sve to ukazuje na versku simboliku ljiljana ili krina…

Karta Dušanovog carstva po velikom nemačkom istoričaru Gustavu Drojsenu koja je mnogo tačnija od one koja nam se servira u školama. Bosna je u Srbiji, Bugarska je vazal. Foto: Wikimedia Commons/Allgemeiner historischer HandatlasKarta Dušanovog carstva po velikom nemačkom istoričaru Gustavu Drojsenu, koja je mnogo tačnija od one koja nam se servira u školama. Bosna je u Srbiji, Bugarska je vazal…

Jedan od najstarijih spomenika srpskog jezika koji je pisan na arapskom sa ciljem da se Turcima Osmanskog carstva u ono vreme olakša učenje ovih jezika. Naslov, koji je napisan na prednjoj strani prvog lista glasi: -Lugat-i farisî, arabî ve rûmî ve sirb-to jest: Rečnik persijski, arapski, grčki i srpski….Postoje i drugi rukopisi koji dokazuju da srpski i grčki još imaju značajnu ulogu u ovom razdoblju, vidi: Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Edebiyat cereyanmin ilk Mübeşşirleri ve Divan-i Turbî-i basit, Istanbul, 1988, p. 66….Godine 1838. piše Bosanski vezir Vedžid Mehmed-paša,koji je kao upravnik Bosne stolovao u vezirskom gradu Travniku, crnogorskom vladaru Petru Petroviću Njegošu, pa mu knjigu završava ovako: “Ja sam napisao jednu tursku, a jednu srpsku, obe su jednake, Drugo ništa. Da si mi zdravo.”…Dakle turski poglavar Bosne, poštovao je srpsku narodnost i nazivao je srpski jezik nikako drukčije, nego samo srpski…

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over vijftig jaar,hebben we ook een Gazastrook in Amsterdam of Rotterdam….

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/m1oxkb5a9484_wd1280.jpg/al-qaeda-waarschuwt-frankrijk-nog-meer-geweld.jpgDe links-liberale schrijver György Konrád ziet de islam als een bedreiging voor de mensheid. ‘Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt’, aldus de Hongaarse intellectueel.Europa wordt vandaag voor de derde keer(na Poitiers in 732 en Wenen in 1683)getroffen door islamisering,maar dit keer vindt de jihad evenzeer plaats op niet-gewelddadige en ‘sluipende’ wijze.Europa, dat op economisch,politiek en militair vlak superieur is,is moeilijker en alleszins niet(louter) met jihadistisch geweld te islamiseren.Islamitische leiders en theologen hebben hun strategie gemoderniseerd en voeren een ‘demografische jihad’, ‘juridische jihad’ en ‘academische jihad’…’Wie de islam zaait, zal sharia en jihad oogsten,’ zei de arabist Hans Jansen…

De islam verovert, bezet, usurpeert, parasiteert en islamiseert al 1400 jaar.In verschillende Europese landen zijn al de eerste tekenen van een sluipende islamitische machtsovername(sluipende jihad) door politiek-religieuze ideologieën al zichtbaar:De bouw van moskeeën,de verwijdering van christelijke of andere symbolen eigen aan onze cultuur,kerstboomverbanning,hoofddoek,boerka en-nikab, in de scholen niet meer of nog amper durven of kunnen lesgeven over seksualiteit,Darwin en de Holocaust,het scheiden van mannen en vrouwen voor bijvoorbeeld zwemmen.Islamcritici en cartoonisten worden bedreigd en/of vervolgd,moslimzenders(MTRO),ritueel onverdoofd slachten,het introduceren van islamitische feestdagen in onze kalender,op school of in de werkomgeving,shariarechtbanken,islam beurzen,vertrekkende en terugkerende jihadisten,bloedige aanslagen/jihad op de straten van Europa,enzovoort en enzovoort.Deze lijst is reeds lang,maar allicht niet volledig.Elke morgen worden we wakker in een steeds vreemder land…

In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren.Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims.De opdracht vanuit de koran is heel duidelijk; ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’…De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven!….

Het fenomeen islamisering bestaat sinds de islamitische profeet Mohammed leefde,zo’n 1400 jaar geleden.Ondertussen is de islamisering bijzonder effectief gebleken,want vandaag is de islam de belangrijkste religieuze ideologie in maar liefst 57 landen. Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar een koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. Hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Historisch gezien en ook in onze tijd bestaat er geen land met een islamitische meerderheid en een pluralistische orde die niet-moslims gelijk behandelt. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!….

Europa zal via de USA van binnenuit worden vernietigd. De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te ontkennen, over het hoofd te zien, noch te loochenen.De Amerikaanse miljardair George Soros zich zo intensief bemoeit met het asielbeleid in de Europese Unie en zich uitspreekt voor een massale immigratie naar Europa.Veruit de meeste migranten die nu Europa binnenkomen, zijn moslim.Niet iedere “vluchteling“ uit Noord-Afrika heeft natuurlijk tussen de € 7000 en € 15.000,- cash..! De simpele vraag blijft, die niemand zich kennelijk durft te stellen: waar komt dat geld vandaan?!Volgens een medewerker van het Oostenrijkse ‘Abwehramt’ zou uit informatie blijken dat er Amerikaanse organisaties zijn, die de mensensmokkelaars betalen die dagelijks duizenden ‘vluchtelingen/asielzoekers’ naar Europa vervoeren.De buitenlandse politiek van de VS bestaat uit het vasthouden van de Amerikaanse hegemonie en het uitschakelen van geo-economische concurrenten. Dit zeker in West-Europa.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten!Door de vrije uitwisseling van mensen en goederen is een interne controle vrijwel onbestaande en ideaal voor de maffia van de internationale bankiers…

‘Onze’ politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen.De superstaat Europa is niets anders dan een New World Order idee, dat vanuit Amerika gepusht wordt. …..

De balkanisering van Europa is een feit.Het rommelt aan alle kanten binnen de EU.Blijven roepen dat aanslagen in Europa niets te maken hebben met de islam, die een religie van vrede en liefde is, zal bij de Europeanen niet meer werken.Wij zijn op dit ogenblik getuige van de opeenstapeling van al die elementen, die bijna onvermijdelijk zullen leiden tot een gewelddadig binnenlands conflict.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig.Als we niets doen, dan zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn….WAKKER WORDEN NEDERLAND!

https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpg

De hele islam is gebaseerd op de jihad, de strijd tegen de kuffar/niet-moslim en de verovering van de Dar al-harb, met het doel de uitbreiding van de Dar al-Islam.Terreurorganisaties zoals IS,Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram en Hamas zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran.Wie slechts in een gedeelte van het boek “Koran” geloofd zal de strengste kastijding ondergaan. (S. 2:85). Profeet, strijd tegen de ongelovigen (S. 9:73). O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid (S.9:12). doodt de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijp hen en belegert en loert op hen (S.4:89).Mohamed moet alle godsdiensten bestrijden tot de islam zegeviert((S.61.10-48:30)…

Volgens de koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit. Dit is waarom elke moslim oprecht kan zeggen dat de islam een religie van de vrede is….

https://opiniez.files.wordpress.com/2016/06/image6.jpeg?w=656&h=464

Posted in Uncategorized | 5 Comments

WAAROM IK GEERT WILDERS STEM!

De islamitische expansie in Europa is een feit.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen. Door de vloedgolf van de islamitische immigratie die Europa momenteel overspoelt, dreigen nu ook Europa op relatief korte termijn als een rijpe appel in handen van de islam te vallen.Twee keer zijn eerder de poorten van Europa gered. Doen we dit keer niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de islam, zoals in het huidige IS-gebied….

De massa-immigratie en de demografische aangroei zijn handige middelen om bepaalde buurten en wijken in islamitische bolwerken te veranderen.Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen.In vele wijken van onze grootsteden is de macht in handen van de islam. De politie durft deze wijken, die no-go-zones zijn geworden, allang niet meer in uit schrik voor rellen en erger.Zo ontstaat een islamisering door eliminatie van autochtone cultuur, de invoering van islamitische tradities en de opbouw van islamitische parallelsamenlevingen.Hierdoor ontstaan er grote netwerken van radicale islamieten, waarin islamitische terroristen als een vis in het water rond kunnen bewegen.Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.Het pad dat Europa vandaag heeft genomen zal nog voor het einde van deze eeuw leiden tot haar val, zeer waarschijnlijk zal het uitmonden in een burgeroorlog.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig…

Nu al zien we in Frankrijk troepen op straat, die zogenaamd bepaalde objecten bewaken. Intussen zien we een zelfde beeld in België, waar ook jihadisten aan het werk zouden zijn geweest. Hoe lang nog voordat we pantserwagens zien bij het Centraal Station in Amsterdam en gewapende militairen in de metro van Rotterdam?Kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese hoofdstad ontploft de volgende bom? De aanslagen van de afgelopen jaren hebben allemaal plaatsgevonden in de groene gebiedjes waar de islam het meest aanwezig is; van Nederland en België tot Spanje en van het Verenigd Koninkrijk tot Duitsland.De daders achter de aanslagen in Parijs en Brussel hebben steun gehad van een groot deel van de islamitische populatie binnen Europa, dit kan niet ontkend worden.Salah Abdeslam zat 4 maanden in Molenbeek. Hij bestelde pizza’s, liep over straat, wandelde puur voor de lol langs het politiebureau. Iedereen wist het. Iedereen zweeg. En dat zwijgen van de moslimgemeenschap is ons probleem…Europa is opnieuw in oorlog met de islam, klinkt het.Wanneer de politiek faalt, dan volgt er geweld en geweld op grote schaal betekent oorlog….

De islam is een veroverings politieke religie, die onze democratie wil vernietigen en die een islamitische dictatuur wil vestigen gebaseerd op de sharia.Ondanks dat islam zichzelf een religie noemt is het vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God slechts een bijrol speelt, omdat de belangrijkste inhoud van de islam niets anders is dan een rangschikking van staatszaken.Als zij (moslims) de meerderheid in een land worden, hebben ze de plicht de hele bevolking aan de sharia te onderwerpen.Binnen een aantal jaren – moslims hebben meestal grote gezinnen en de Nederlandse gezinnen krimpen steeds verder – zal de islam een politieke factor van belang zijn. Op deze wijze zullen moslims in staat worden gesteld op democratische wijze de grondwet te veranderen. Want zij gaan op den duur een meerderheid vormen.Voormalig minister van Justitie, Piet-Hein Donner, verklaarde nog niet zo lang geleden dat, ‘als via democratische procedures onze grondwet wordt veranderd in een islamitische wet(!), dan zullen we daar niets aan kunnen veranderen, want zó werkt nu eenmaal de democratie…

Geert Wilders staat bekend om zijn heftige uitlatingen over met name de ISLAM. Hij vind de Islam het grootste probleem in Nederland. De Islam is volgens hem een ideologie die tot veel ellende, intolerantie en geweld leidt.De islam brengt niets goeds.De islam brengt alleen maar dood, ellende, angst, ongelijkheid, wreedheid, chaos en culturele afbraak.De negatieve kantjes zien we dagelijks om ons heen, maar je mag er niets van zeggen. Omdat het niet politiek correct is,omdat het (partijen als die van) Geert Wilders in de kaart zou spelen.Over de immigranten die hier zijn aangekomen, of ze nu illegaal zijn of niet, crimineel zijn of niet, werkloos zijn of niet, de school voortijdig verlaten of niet, mag niets meer gezegd worden.En als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi en/of racist…

Wilders is het levend bewijs dat de islam een gevaarlijke ideologie is, die anderen de vrijheid van meningsuiting beperkt. Omdat Wilders kritisch is t.o.v. islam en zich duidelijke negatief uitlaat over de profeet, over allah, over de koran en over de achterlijke cultuur achter islam, wordt hij inmiddels al 10 jaar met de dood bedreigd door moslims – in Nederland en in – en door – het buitenland.Wilders wordt vervolgd omdat hij in een Haags café aan zijn aanhangers vroeg of ze meer of minder Marokkanen in die stad en in Nederland willen. ”Minder, minder, minder”, scandeerde de zaal. ”Dan gaan we dat regelen”, reageerde de PVV-leider.”Ik word voor de rechter gebracht om mijn woorden. Terwijl ik niets verkeerds heb gezegd. Minder Marokkanen, minder Syriërs, minder Mexicanen, minder Russen, ik zie niet in wat daar strafbaar aan is.Ik zaai geen haat, dat doet de Koran.Eerlijk antwoord is dat ik minder Marokkanen in Nederland wil en dat vinden vele andere Nederlanders.We hebben een Marokkanenprobleem. Ik heb de plicht om dat te benoemen.Als ik zou hebben gesproken over minder Syriërs, dan zou ik hier vandaag niet staan. Of ik zou hier niet alleen staan, maar samen met premier Rutte en bijna alle regeringsleiders van Europa. Want allemaal zetten ze vandaag in op minder Syriërs”,verklaarde Wilders.Maar eeen politicus mag ver gaan in het naar voren brengen van zijn standpunten.Tegen moslims heeft hij niets, maar er moet wel een stop komen op de immigratie van niet-Westerse allochtonen, herhaalt hij.Hij laat zich niet de mond snoeren. Niet door dreigementen, een rechter, noch door zijn collega-parlementariërs…

Het is niet gemakkelijk om Geert Wilders te zijn.Ik zie Geert Wilders als een soort klokkenluider, die waarschuwt voor de gevaren van de islam.Hij voelt zich als parlementariër verplicht om te strijden tegen een ideologie, die de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa bedreigt.Wat Wilders wil is voorkomen dat Nederland een islamitisch land wordt, of waar moslims de meerderheid gaan vormen.Ik zie niet in waarom Wilders dit gevaar niet mag aankaarten en daar geen stappen tegen mag ondernemen. Dat heeft niets met discriminatie te maken, maar gewoon met het feit dat de eigen cultuur gehandhaafd moet blijven.De voorouders van de Europeanen betaalden een zeer hoge prijs gedurende vele jaren, om hun nakomelingen te geven wat ze vandaag hebben.De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

„Zonder de ISLAM zou Nederland een prachtland zijn”, zei Geert Wilders

Volgens de ISLAM,moet de hele wereld onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran en de sharia.Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):”Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.”…

Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa.Twee keer ging het net goed.Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval, dankzij de medewerking van Europa zelf. Dit is geculmineerd in de meest massale emigratie ooit van moslims naar het Westen.Mohammed begreep al in de zevende eeuw dat demografische oorlog,zoals die nu tegen Europa wordt, gevoerd het meest effectieve wapen tegen de ongelovigen is. Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.En hier begint het succesverhaal van de islam. ..

De islamitische immigratie in Europa,mag gerust worden gesproken van een volksverhuizing naar Europa.In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa, wat toentertijd geen probleem was. Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Maar,met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is het proces waarbij islamitische waarden en normen op den duur de overhand krijgen boven alle andere waardensystemen, in alle aspecten van het leven.Dit proces is al een tijd bezig in Europa. En het wordt bijna dagelijks gedemonstreerd in een reeks van incidenten….

Bijvoorbeeld wanneer een moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen, wanneer een moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten, wanneer geneeskundestudenten weigeren delen van het curriculum te doen omdat die in strijd zouden zijn met hun geloof, wanneer moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen omdat honden onrein zijn volgens hun geloof, wanneer het bijna onmogelijk wordt om kritiek te uiten op de islam of op moslims zonder bedreigd te worden, wanneer het bureau Jeugdzorg de hulp van imams moet inroepen omdat het anders zijn werk bij Marokkaanse gezinnen niet kan verrichten, wanneer gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven, wanneer leraressen en andere overheidsambtenaren tijdens hun werk de islam vertegenwoordigen door hun hoofddoeken te dragen, terwijl ze de staat zouden moeten vertegenwoordigen, wanneer Fortis het spaarvarkentje afschaft dat hij cadeau gaf aan kinderen omdat dit voor moslims een onrein dier is, wanneer musea foto’s van de muur halen en schilderijen weigeren uit angst voor reacties van moslims, wanneer posters van klassieke naakten niet meer in de metrostations mogen hangen.In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer is van Marokkaanse afkomst, terwijl er voldoende capabele andere gegadigden waren – en de lijst kan nog veel langer worden….Het zijn allemaal tekenen van het voortschrijdende islamiseringsproces…

Het ontstaan van de islam in Europa, betekent ook de opkomst van de sharia in onze rechtssystemen. In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, zoals gezegd in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken. De islam beschouwt de sharia als boven alle door mensen gemaakte wetten staand, inclusief onze grondwetten.De Nederlandse wetgeving zal op een dag vervangen worden door de sharia, die onder andere voorziet in het amputeren van dieven, het stenigen van homoseksuelen, eerwraak en het vermoorden van afvalligen van de islam…

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel: “De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt.”De West-Europese grote steden kennen al hele wijken(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar alleen of merendeels moslims wonen.De islam is de belangrijkste rem op de integratie van de hier verblijvende allochtonen.De Koran wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’ De Westerse politiek en media doen er al jaren alles aan om het bestaan van door moslims beheerste ‘no go zones’ te ontkennen, omdat berichtgeving hierover tevens de erkenning zou zijn dat de integratie en multiculturele samenleving goeddeels zijn mislukt.Alleen al in Frankrijk zijn er vele honderden door moslims beheerste no-go zones, die ontstaan zijn omdat het hen door de politiek werd toegestaan hun eigen cultuur en wetten te houden, in plaats van zich aan te passen. …

Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…Veel Europese politici dromen van een humanistische ”Europese islam”.Maar,dit is een bedrieglijk toekomstbeeld,er is geen Europese islam, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.Wie de islam wil moderniseren speelt met zijn leven. In de feite de Europese islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.” Islam is islam en dat is het” (Recep Tayyip Erdogan- Turkije, 21 augustus 2007)…

De laatste vijftien jaar,Europa is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen.De IS-aanslagen in Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. Het is een strategie die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de islam.En wat moeten we dan met teksten uit de Koran zoals Suras 2:193 en 8:39? De koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft…Vandaag echter blijkt de Koran op de meest diverse plekken – van Nigeria via Lybië en Somalië, langs Yemen, Syrië en Irak tot Afghanistan en Pakistan – bewegingen in het leven te roepen, die een geweld ontplooien dat niets menselijks meer heeft. Van ontvoeringen van schoolmeisjes als sekslavinnen, via onthoofdingen van welzijnswerkers of journalisten, tot het uitmoorden van schoolkinderen, het verrast ons bijna niet meer. Namen als Boko Haram, al-Shabab, Isis,Hamas,Hezbollah, al-Qaeda, de Taliban, behoren tot onze dagelijkse nieuwsberichten….

De Westerse elite de islam als bondgenoot heeft gekozen.Vandaag verkoopt deze elite de belangen van Europa uit aan de islam. Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool. ”Onze” complete westerse elite, of het nu gaat om politici, journalisten of rechters, zijn verdwaald. Hun realiteitszin is verdwenen. Deze cultuurrelativisten denken dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Ze denken dat de islamitische cultuur overeenkomt met onze cultuur, die berust op het christendom, het Jodendom en het humanisme.De islam is een politieke geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek van aard is.Deze politieke religie/ideologie erkent geen politieke partijen, geen democratie, geen vrijheid van meningsuiting, geen kinderrechten, geen gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, en geen verkiezingen…

Elke ideologie of geloof die aan iedereen de dood predikt, verdiend geen plaats in de beschaafde wereld en al helemaal geen respect.Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt…

Een tolerant volk kan alles tolereren met uitzondering van één ding – intolerantie – en tegenover intolerantie moeten de toleranten absolute intolerantie in acht nemen, want wie intolerantie tolereert accepteert intolerantie en ontkracht dus de claim tolerant te zijn.Elke beschaafde tolerante natie moet in naam van tolerantie alle intolerante aspecten van alle godsdiensten verbannen en verwerpen.Respect hebben voor een beweging die het vrouwenhaat, terreur en massamoord in het vaandel heeft staan is absoluut uitgesloten.En stop de moskeebouw, tot er een kerk in Mekka staat: die tolerantie voor intolerantie moet maar eens afgelopen zijn…Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie!Wereld zonder islam zou een betere wereld zijn.Europa of Eurabia?…De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord.Elke vorm van kritiek op de islam in Europa wordt behandeld als een vorm van racisme, en “islamofobie”/‘hou je mond over de islam’/ wordt beschouwd als misdaad of een teken van mentale ziekte.Een persoon die kritisch is op het christendom, wordt toch ook geen christenofoob genoemd? De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben….

Het publiceren van de spotprenten wordt beschouwd als een belediging van de islam, hoe zouden zij de koranbepalingen beschrijven, die moslims aanzetten tot haat en moord op anderen, dat wil zeggen niet-moslims? En wie zou geen angst hebben voor een beweging, die als je geen lid bent of wil worden, je kop er af wil zagen met een bot mes, als je daar geen gezonde angst voor hebt dan ben je pas niet in orde!Bijzonder respect voor de godsdienst bestaat hier niet. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities….

Ik zie Geert Wilders als een soort klokkenluider, die waarschuwt voor de gevaren van de  islam.Hij voelt zich als parlementariër verplicht om te strijden tegen een ideologie, die de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa bedreigt.Wat Wilders wil is voorkomen dat Nederland een islamitisch land wordt, of waar moslims de meerderheid gaan vormen.Ik zie niet in waarom Wilders dit gevaar niet mag aankaarten en daar geen stappen tegen mag ondernemen. Dat heeft niets met discriminatie te maken, maar gewoon met het feit dat de eigen cultuur gehandhaafd moet blijven…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de ISLAM

VIDEO: Iraanse vrouwen doen hoofddoek af uit protestDe islam is een gewelddadige, imperialistische,totalitaire ideologie met een religieus randje.De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith,en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims;een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door voorschriften, die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving.De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad(oorlog inde naam van Allah tegen niet-moslims),legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijk waardigheid van man en vrouw….

De islamitische wereld is doordrenkt van vrouwonvriendelijkheid.Dat er in de Koran tal van teksten aan te wijzen zijn die onderdrukking van vrouwen op z’n minst lijken te legitimeren, valt lastig te negeren.Zo keurt de koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4): een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (S 65, 4). Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1).Verkrachting binnen het huwelijk bestaat niet, aangezien onbeperkte seksuele toegang tot zijn vrouwen is toegestaan. Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282).  De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176).  De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34). Op geloofsafval staat de doodstraf ( S 9, 11-12; en hadiths bij Bukhari en Abu Dawud). Overspel wordt volgens de sharia op veel plaatsen gestraft met steniging...

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab is als een ketting rond de nek en de geest van een vrouw, die haar afhankelijk en onderdanig maakt. Wie ervoor kiest om een hijab te dragen, kiest voor een leven als tweederangsburger en alle vernederingen die daarbij horen.De hele geschiedenis van de islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn – en het streven naar die gelijkheid is de grondslag van de democratie.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Gebruik makend van onze ‘vrijheid van godsdienst’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ demonstreren de hoofddoekdragende moslima’s hun onderworpenheid aan de sjaria, waarmee zij zich feitelijk onttrekken aan het Nederlandse rechtsysteem en internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.).Er staat nergens in de Koran dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.Mag ik dan morgen de helm van mijn bromfiets ophouden?

De boerkini is een sterk signaal van de verspreiding van het extreme islamisme in onze maatschappij.Een vrouwelijke Algerijnse minister zei ooit dat de hoofddoek ‘de vlag is die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten, om het door hen veroverde gebied beter te markeren.’Het gebruiken van de nikab, boerka en hoofddoek is om de militante islam te verspreiden.Voor de moslimfundamentalisten is dat een politiek instrument, dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen omhein.De slag om de hoofddoek, nikab en boerka is een sterke aanwijzing, dat de fundamentalisten hun gebied willen afbakenen en vrouwen onder controle willen houden.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: ‘Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.’Een vrouw die beweert dat zij, bij een temperatuur van 30°C er zelf voor gekozen heeft om een boerkini of nikab te dragen, moet dringend opgenomen worden in de psychiatrie….

„Moslimmannen menen dat vrouwen zonder hijab straffeloos tot seksuele onderdanigheid kunt dwingen,’zegt Darya Safai Iraans-Belgische tandarts…’Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.De Keulse politie sprak over Arabische en Noord-Afrikaanse migranten, later ook over asielzoekers. Moeten we dan voortaan ieder contact met mensen van die afkomst mijden, wellicht zelfs met alle mensen die een moslimachtergrond hebben?Installeren we zo geen nieuw soort apartheid, ten koste van een grote gemeenschap vredelievende mensen die de openlijke aanrandingen even sterk haat en verwerpt als hun ‘autochtone’ medeburgers? ”- vertelt Darya …„Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren,”zei journalist Brenda Stoter.En zolang we niet massaal tegen deze politieke ideologie optreden, blijven de moslimvrouwen de gevangene van hun echtgenoot en de Islam… Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De autoriteit van leerkrachten wordt betwist omdat ze vrouwen zijn of zich niet bedekken. Vrouwelijke leerlingen weigeren hun examen door een mannelijke examinator te laten afnemen.Op school worden lessen door leerlingen onderbroken om op de gang te gaan bidden. Lessen over de holocaust monden uit in antisemitische worstelpartijen. Bij EHBO-cursussen weigeren meisjes jongens te behandelen. In ziekenhuizen weigeren zwangere vrouwen door mannelijke verloskundigen te worden geholpen. Niet-islamitische artsen of rechters worden gewroken. Ziekenhuisgangen worden als gebedsplek gebruikt. Plaatselijke supermarkten worden onder druk gezet om geen varkensprodukten of alcohol meer te verkopen. Orthodoxe moslims eisen het einde van het gemengde zwemmen bij zwembaddirecties. Enzovoort, enzovoort…Ieder schoolhoofd dat goedkeurt dat een leerlinge niet deelneemt aan gemengde activiteiten als zwemmen, sport, muziekles of schoolreisjes omdat haar ouders ertegen zijn, maakt een knieval voor vrouwendiscriminatie…Europa is zwanger van de islam. Op een dag zal Europa bevallen van een islamitische staat…

Video-Nederlandse schoolklas knielt voor islam…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Er moet een einde komen aan de duizendjarige tirannie van de ISLAM!

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/hzcxhk5a8aqp_wd1280.jpg/islamitische-staat-claimt-aanslag-boulevard-van-nice.jpg“We” hebben in 1975 een HELE grote fout gemaakt.Het Westen importeerde en masse de meest conservatieve, expansionistische en agressieve politieke religie op aarde. Een politieke religie, die in niets lijkt op ons moderne seculiere christendom, maar die met zijn groeiende, extreemrechtse politieke ideolgie, het islamisme, de derde aanval op onze democratie binnen een eeuw vormt. Een aanval die gezien immigratie en demografische ontwikkelingen wellicht zal kunnen bereiken wat communisme en fascisme niet is gelukt: een einde maken aan de democratische rechtsstaat…

In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving.De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd….

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten, dat de islam een allesomvattende totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze politieke religie als volgt: „De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek van aard is.De islam brengt godsdienst, politiek, wetgeving en je prive-leven bij elkaar en bepaalt hoe het daarin gesteld is. Zo bepaalt dus de godsdienst de wetten van het land; zowel de regels die gehoorzaamd dienen te worden, de verboden die geëerbiedigd dienen te worden als de straffen die op overtredingen staan. De godsdienst beheerst het gehele leven in de islamitische staat. Zo beleeft de islamiet dat het land aan Allah onderworpen is en dat ieder gehoorzaamheid aan Allah verschuldigd is…

Veel mensen en politici kennen de ware aard en de echte bedoelingen van de islam niet.De islamieten komen naar Europa en tonen na verloop van tijd hun ware aard.Ze eisen hun recht op om hun eigen godsdienstige gebouwen te mogen hebben en zorgen ervoor dat het aantal islamieten stijgt. Een grote aantal islamieten kijken zelfs uit naar de dag, dat ze in de meerderheid zijn in ons land en langs democratische weg Nederland onder de paraplu van de islam kunnen brengen.In alle Europese steden groeien nu moslim-enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Over dertig tot veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk (Rijsel-Roubaix-Tourcoing) tot Rotterdam één islamitische enclave zijn….

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):”Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.”….

Zogenaamde ‘gematigde’ moslims(lees: zwijgende) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren als de zogenaamde ‘radicale’ varianten.Overal waar de islam een aanzienlijk machtsblok vormt, worden Joden, Christenen, Boeddhisten of Hindoes in de laatste decennia steeds meer gediscrimineerd, geïntimideerd en weggejaagd. De negatieve houding jegens andersgelovigen wordt ook wettelijk vastgelegd. Zo is in Egypte inmiddels wettelijk bepaald dat de president geen Christen of andere niet-mohammedaan mag zijn. In Algerije geldt sinds 2006 een gevangenisstraf van minstens twee jaar voor wie probeert een mohammedaan te bekeren tot een ander geloof. In Iran zijn inmiddels daadwerkelijk Christenen opgehangen, omdat zij hun geloof wilden uitdragen.Veel Europeanen maken zich terecht zorgen over de massale volksverhuizing vanuit Afrika evenals het Midden-Oosten en vertrouwen niet langer blindelings op hun wereldvreemde en incompetente leiders…

We staan aan het begin van een etnisch-religieuze burgeroorlog, met de toekomst van Europa als inzet. De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk! Veel Europese politici en mensen dromen van een humanistische ”euro-islam”, met daarbij het humanistische christendom als voorbeeld.Vanuit islamitische hoek wordt er geregeld betoogd, dat er maar één islam is, en dat het niet wenselijk is dat die zich aanpast aan een cultuur.En er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.FEIT:Sinds 1400 jaar, zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!Dus,er komt geen Europese islam, maar een geïslamiseerd Europa.We moeten laten zien dat het helemaal niet zo heerlijk is in het kalifaat. En dat de vrijheid van een democratie wel fijn is. Een open samenleving waarin je helemaal jezelf mag zijn. Zonder dat de overheid of wie dan ook daar iets over te zeggen heeft. Dat is het heel erg waard om te verdedigen.Een democratie die weigert zich te verdedigen, verdient te verdwijnen!Wakker worden Europa!…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!….imageBijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Je kan geen nieuwsprogramma zien zonder geweld door Islam aanhangers, ook de kranten staan er bol van ze zaaien dood en verderf! De wereldwijde jihad is al aan de gang zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Islam is in een permanente staat van oorlog met niet-moslims, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.We moeten ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.Ons continent is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen:Amsterdam, 2 november 200:Theo van Gogh wordt vermoord in de Linnaeusstraat in Amsterdam. De dader Mohammed Bouyeri schiet hem dood en snijdt zijn keel door….Londen, 7 juli 2005:Er worden vier bomaanslagen gepleegd op een bus en een aantal metrostations. Er komen 52 mensen om en er raken meer dan 700 mensen gewond….Toulouse, 19 maart 2012:Mohamed Merah schiet bij een joodse school in Toulouse een rabbijn en drie kinderen dood….In het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 met 4 slachtoffers… In Parijs op 7-9 januari 2015 kwamen 17 mensen om in terroristisch geweld (12 bij Charlie Hebdo, 1 politieagente en 4 gijzelaars in een joodse winkel)…Op 14-15 februari 2015 vermoordde een IS-sympathisant in Kopenhagen twee mensen: een filmmaker en een bewaker van een Joodse synagoog…Bij de aanslagen in Parijs in november 2015, kwamen 130 mensen om het leven… Brussel is 22 maart 2016 opgeschrikt door een aanslag op luchthaven Zaventem en een op metrostation Maalbeek.Er zijn daarbij 32 doden en 300 gewonden gevallen…Nice, 14 juli 2016:Bij een aanslag met een vrachtwagen op de Promenade des Anglais in Nice vallen ten minste 84 doden en tientallen gewonden…26 juli 2016:Twee mannen, met messen bewapend, vallen tijdens een dienst een kerk binnen in het Franse Saint-Étienne-du-Rouvray. De daders zouden loyaal zijn geweest aan Islamitische Staat. Ze snijden de keel door van de priester en verwonden nog iemand zwaar. …In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen….

Wanneer gaan we hier realiseren dat er een (eenzijdig verklaarde) oorlog gaande is? Wanneer gaan onze verkozen leiders ingrijpen? Wanneer gaan de gewone mensen stoppen met doen alsof er niks aan de hand is?…De islam is vanaf zijn ontstaan door de hele geschiedenis heen een militante ideologie geweest, die van alle systemen het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De waarheid over de islam is lelijk. Het is zo lelijk dat niemand ernaar wil kijken…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!

https://i2.wp.com/metronieuws.tcdn.nl/field/image/62ddb6add7a6241a8b4098fa26086183-1424512772.jpgShabir Burhani,student bestuurskunde in Leiden, van Afghaanse komaf,in een interview zegt:”We moeten de islam in Europa in zijn geheel accepteren, niet aanpassen aan de tijdgeest. De sharia hoort erbij, de jihad en de islamitische staat ook. De Profeet is het voorbeeld. Dertien jaar heeft hij vreedzame dawa gedaan in Mekka, toen is hij uitgeweken naar Medina, waar hij de islamitische staat opgericht heeft. Dat moet ook ons doel zijn.Hier en nu, met moslims als minderheid in Europa, ben ik voorstander van dawa. Net als de Profeet in Mekka, toen hij nog geen militaire macht had om zich te verdedigen tegen ongelovigen. Maar er is ook een tweede methode, de jihad.Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld. Soms is jammer genoeg geweld nodig. ‘ ….

“Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft in Islamitische verklaring: “Er kan noch vrede, noch co-existentie bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische politieke en sociale instellingen.De islamitische beweging moet de macht grijpen wanneer zij in een morele en getalsmatig voldoende sterke positie is om het haar mogelijk te maken de niet-islamitische overheid omver te werpen.”…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”…

De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Twee maal trachtte de islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam.Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de islam…

Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn in Dar al-Islam, staat centraal in de islam.Als moslims nooit waren gaan wonen in een niet-islamitisch land, was de islam nooit verder gekomen dan Mekka en Medina.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen.Veel moslim gemeenschappen in West-Europa leven volkomen afgescheiden van de rest van de maatschappij en er ontstaan situaties zoals wij die slechts kennen bij de Taliban of de ISIS.De grote steden van Europa zijn de eerste plekken waar we kunnen zien, wat er gebeurt, als moslims in de meerderheid zijn.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. En als we op onze politiekers moeten rekenen, worden we allemaal afgeslacht in ons eigen huis……

Integratie van moslims in een niet-moslim samenleving (zij spreken van kafirs = ongelovigen/niet-moslims) is voor hen zowel verwerpelijk als onmogelijk.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Deze politieke ideologie baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk. De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ …

Integratie is een overgang tot een betere samenleving.Dus,immigranten moeten de taal leren, zich aanpassen en het gedrag overnemen van de heersende cultuur.Integratie betekent niet dat je cultuur en gebouwen uit eigen land meeneemt, maar dat men zich aanpast in en aan het land waarin men zich gaat vestigen.Alle immigranten/asielzoekers zijn vrijwillig in Nederland omdat ze iets van Nederland willen. Ze willen veiligheid, een vrijere samenleving, betere behandeling van vrouwen, beter onderwijs en betere zorg, uitkeringen als ze niet kunnen/willen werken, noem het maar op. Het minste dat je dan kan verwachten van deze mensen, is dat ze zich aanpassen.Maar,moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken…

De islamitische cultuur is onverenigbaar met alle van de beste aspecten van de Europese beschaving. Geen enkele vorm van de islam zoals deze vandaag bestaat hoort thuis in een westers land.Islam is tegen vrijheid en vrijheid van meningsuiting, tegen alcohol, homo’s, lesbiennes, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, armen en rijken. Tegen democratie, tegen mensenrechten, tegen wetenschap, tegen vriendschap tussen vrouwen en mannen buiten het huwelijk, alles is bepaald en al geregeld door Allah in de koran.De ‘gematigde islam’ is niet meer dan een Westers verzinsel.In deze wereld bestaat slechts een islam.Er is geen Europese islam, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar één koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen…. ‘De islam is de islam!’ reageerde de Turkse premier Erdogan woedend toen journalisten hem onlangs vroegen of hij een voorstander was van de ‘gematigde’ islam.Zolang er islamisten zijn die de koran beschouwen als een niet te veranderen en letterlijk na te volgen goddelijke openbaring en onfeilbare bron van alle levensregels, is er een zeer ernstig probleem…

De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!Overal waar de islam bestaat, is ze een vulkaan, die tijden lang rustig blijft, maar op een dag uitbarst.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.We gaan barre tijden tegemoet van erop of eronder, dankzij linkse regeringen, die hun burgers verkwanseld hebben omwille van olie-afspraken met de Arabische wereld 40 jaar geleden.Wij zijn momenteel geschiedenis aan het schrijven: de val van de Westerse wereld.Wakker worden Europa! De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank……

Posted in Uncategorized | 7 Comments