Als u niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!

2016-14_06_Geuzenberg-MediumMoslims en de linkse kerk kunnen het niet verdragen dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noemen zij een belediging, islamofobie, racisme,om mensen de mond te snoeren en discussies te beëindigen. Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Het is niet het rechtse populisme van de jaren ’30 dat terug is, het is het demoniseren van de jaren ’30 dat terug is. Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat gecreëerd, waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen….

Heb je kritiek op het christendom, dan is dat vanzelfsprekend voor ze, maar op de islam schijnt een embargo te staan tegenwoordig (de term “islamofobie” is een holle frase, bedacht door islamisten en apologeten in het Westen om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken). In plaats van zijn recht op vrije meningsuiting te verdedigen, wordt Wilders gestraft vanwege het feit dat hij de strijd tussen de islamisering van het Westen en de noodzaak om de vrije wereld te beschermen bespreekbaar maakt. In plaats van dat men het recht van Wilders op zijn voorkeur voor de ware liberale waarden verdedigt, tracht men hem het zwijgen op te leggen en wordt hij beschouwd als een racistische islamofoob (waarom is dan kritiek op het christendom geen christianofobie?)… Wilders een fascist of nazi noemen, betekent: erop wijzen hoe gevaarlijk Wilders met zijn optreden is en wordt. Uit die waarschuwing vloeit dan een oproep voort om hem tegen te houden. Immers: ‘Dat Nooit Weer’. Precies dat waarschuwende van het woord, via de verwijzing naar een eerder fascisme, geeft het gebruik van het woord een extra lading, een extra scherpte… Dus, wie het niet eens is met de islamisering heet: extreemrechts. De PVV bestrijdt geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie, de islam. Deze partij heeft een nette website, waarop de partij behalve het partijprogramma ook alle Kamervragen en onderwerpen bespreekt die de politiek bezighouden. Nergens wordt er haat gezaaid jegens allochtonen!…

De heer Wilders (PVV): ,,Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. Toen ik de islam bekritiseerde, ben ik door sommige mensen met valse bedoelingen vals beschuldigd van het haten van mensen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, laat me duidelijk zeggen dat ik een ideologie, geen mensen, bekritiseer. Ik haat niet, noch wil ik een mens schaden. Ik verwerp volledig het gebruik van geweld. In feite is de belangrijkste reden waarom ik de islam verwerp zijn gewelddadige aard en het feit dat hij schadelijk is voor mensen, met inbegrip van zijn eigen aanhangers, met wie we medelijden moeten hebben in plaats van te haten en die wij moeten helpen om zich te bevrijden van het kwade monster dat de islam is.“…

De islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Deze ideologie is radicaal, fundamenteel, eenkennig, haatdragend, intolerant en ons als minderwaardig bestempelt. Dat zegt niets over ‘de moslim’, maar des te meer over het gevaar van de islam… Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, Joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar… Een “geloof” dat gebaseerd is op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede op het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims, is geen geloof van vrede en liefde…

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zegt (op een andere manier) waar Geert Wilders al jaren voor waarschuwt (voor de sluipende islamisering van Nederland/Europa, die met name in de grote steden van Noord- en West-Europa is te zien):..,,Het westen moet zich beter weren tegen de islam. Je moet vaststellen dat van de miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal is. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam. Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken, terwijl nooit massale mobilisatie van moslims tegen alle terreur op gang komt. Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45% als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Linkse kranten als de “Tageszeitung” en “Neues Deutschland” noemden mij zonder wederhoor ‘die racistische professor’. In de denkwereld van mijn tegenstanders ben je ‘fout’ als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie, omdat je daarmee rechtspopulisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen. Er zit ook een klassenaspect aan: als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een tokkie: kwaadwillend en dom,“ zei Ruud Koopmans in een interview met Algemeen Dagblad. Gelukkig zijn er nog mensen zoals professor Koopmans, die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa…

De massa-immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaatsgevonden, is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, ze is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Voor de linkse partijen zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen. Mensen snappen niet waarom we zoveel mensen binnenlaten. Gelukszoekers (kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen. Syriërs die naar Noord-Europa komen, zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen. Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten, dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden. Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan (3000 kilometer te reizen) om de oorlog te ontvluchten. Als bij ons een burgeroorlog uitbreekt, vluchten we toch ook niet naar pakweg Estland of Kazachstan? Nee, we gaan dan naar België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk.Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan, is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Het wordt tijd om de emotionele chantage, waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat, te stoppen…Maar,hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. In sommige wijken van onze grote steden zijn al getto’s gevormd waar de islamisering langzaam maar zeker oprukt.Er wordt bewust gekozen voor een groeiende schaduwsamenleving, die zich ver boven de Europese samenleving, haar wetgeving, normen en waarden verheven acht („Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” – Koran- 5:51)… Er zijn eind jaren ’70 van de vorige eeuw bootladingen Vietnamezen opgevangen. Waar zijn ze? Totaal opgegaan in de maatschappij. Helemaal geïntegreerd, je hoort of leest er nooit iets van. En zo hoort het. Maar, in de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam en de sharia.Er is een algemeen idee dat de moslim superieur is aan iedereen die een andere religie of helemaal geen religie aanhangt. Vanuit de islam wordt, geheel onterecht, op enigszins denigrerende wijze gesproken over ‘de ongelovige'(niet-moslims). Daardoor trekken bepaalde/gelovige moslims de conclusie, dat een ‘ongelovige’ een minderwaardig mens is en ook zo behandeld dient te worden. Het feit alleen al dat het woord ‘ongelovige’ in de islam gebruikt wordt als scheldwoord, zegt al genoeg… JIHAD-ideologie heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie… Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, hij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is. Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan…

Er zijn twee soorten fascisten: fascisten en antifascisten. Als je extreemrechts bent, dan ben je een gevaar voor de rechtsstaat, als je extreemlinks bent alleen maar extreemlinks. Terwijl de combinatie links en fascisme overbekend is. De grootste massamoordenaars aller tijden, Mao, Stalin, Pol Pot en Hitler waren allen socialisten. Mussolini had ook een links verleden: in 1912 was hij zelfs hoofdredacteur van het marxistisch blad Avanti! Maar wat kan het de gemiddelde Nederlander schelen? Zij zitten met een zak chips op de bank te kijken naar de linkse propagandakanalen 1, 2 en 3…Laat je dus niet van de wijs brengen door linkse onderzoekers, die een rechts politicus via het etiket ’extreem’ tot een duivel willen maken… Het is simpelweg onjuist om te beweren dat het fascisme en nationaalsocialisme rechtse ideologieën zouden zijn. Beide ideologieën voldoen aan geen enkel criterium om als rechts te kunnen worden bestempeld. Zowel het nationaalsocialisme als het fascisme zijn vormen van het socialisme, een ideologie die over het algemeen weer wel wordt beschouwd als links. Het staat zelfs in de naam van de ideologie vermeld: nationaal-SOCIALISME…

Antifa kun je wel fascistisch noemen, terwijl ze zich als anti-fascisten presenteren.Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Vandaag, decennia later, krijgt de grote staatsman gelijk…Fascisme is terug. En het noemt zich Antifa.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.Dus,extreem links blijkt gevaarlijker dan extreem rechts. Allebei is verfoeilijk, alleen extreem links wordt hier getolereerd en gezien als idealistisch.Links is progressief en staat open voor alle denkbeelden: rechts is intolerant, agressief en gevaarlijk.Dat is het beeld dat ons decennia voor is gehouden, voor is geschoteld.Maar,overal waar “antifascisten” en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade. De ravage die links-extremisten aanrichtten in Hamburg, heeft ervoor gezorgd dat Duitse politici anders kijken naar de aanpak van ultralinkse demonstranten. Zij moeten op dezelfde manier worden behandeld als rechts-extremisten.De Duitse minister van Justitie Heiko Maas noemde hen “asociale zware criminelen”, die onder meer “pogingen tot moord pleegden” in de straten van de stad.Als rechts dat zou doen is de wereld te klein…De antifascisten komen nooit in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur.De mohammedaanse invloed in de antifa-beweging zo sterk, dat er nooit wordt geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Brussel,enz… interesseert ze geen lor…Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En de linkse “elite” moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist…STOP de islamisering van Nederland/Europa!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

Radicaal-links is helemaal terug…

De echte extremisten…Linkse betogers slopen Hamburg: 160 agenten gewond.Geweld was niet alleen gericht tegen de politie, maar ook tegen onschuldige winkeliers, wiens winkels geplunderd werden, en omstanders die te dicht bij kwamen of de gebeurtenissen aan het filmen waren…Linkse terroristen half Hamburg in de as hebben gelegd…..

Advertisements
Posted in Uncategorized | 9 Comments

Geert Wilders: “De Koran zaait haat, ik niet”…

wilders-anp-verzetsspray_0PVV-leider Geert Wilders beschouwt de islam als een totalitaire ideologie, waarvan de aanhangers erop uit zijn de wereld te veroveren en overal de Sharia in te voeren: “In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Ondanks de grote gevolgen van de economische crisis is de islam het grootste probleem van Nederland. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en werken mee aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië. De islam ziet eruit als een religie, maar hij is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie die je niet mag verlaten. Hij is een totalitaire ideologie, die een hele maatschappij wil overheersen en vormgeven. Het woord “islam” betekent “domineren, overheersen”. Hij is een gewelddadige ideologie, net zoals het communisme en het fascisme. Des te minder islam hier is, hoe beter…

In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië!… Nu al barst het in ons land van wijken waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz… Schilderswijk, Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, noem maar op. Daar slaan ze de heipalen van het kalifaat. Daar staat de islamitische staat in de steigers waar bijna niemand meer durft te komen. Wijk na wijk, straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd…

Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. De politici, die de islam in hun land hebben verwelkomd, hebben ook schuld. Uit politieke correctheid hebben zij bewust een oogje dichtgeknepen voor de islam. Zij hebben geweigerd om zich te verdiepen in zijn ware aard. Ze weigeren te erkennen dat het allemaal in de Koran staat: de toestemming om Joden en christenen (soera 9:29) te doden, om niet-moslims te terroriseren (08:12), de opdracht om oorlog te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims (9: 123) en om de hele wereld te onderwerpen aan Allah (9:33)… In plaats van zich te verdiepen in de islam hebben zij de grenzen van hun land opengesteld voor massa-immigratie en hebben zij asielzoekers toegelaten, ondanks het feit dat ISIS had aangekondigd terroristen als asielzoekers naar het Westen te sturen… Om aanslagen te voorkomen en ervoor te zorgen dat Nederland weer vrij wordt, dat journalisten vrij kunnen schrijven, dat cartoonisten vrij kunnen publiceren, dat vrouwen, homoseksuelen en alle anderen vrij kunnen leven in dit land, hebben wij één ding nodig: minder islam. Dus geen islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische scholen meer. Het is tijd voor onze eigen cultuur en ons eigen erfgoed…

We moeten de grenzen sluiten voor nog meer islam,voor immigranten uit islamitische landen en geen asielzoekers meer toelaten. Voer grensbewaking in. Wat je moet doen op het moment dat je een probleem hebt, is dat je eerst de kraan dichtdraait. Wanneer je een lek hebt, draai je eerst de kraan dicht voordat je gaat dweilen. Wanneer je gaat dweilen met de kraan open, is dat meestal niet zo effectief. Dus eerst moet de kraan dicht. Sluit de grenzen voor mensen uit islamitische landen en ga controleren. Ook geen asielzoekers meer naar Nederland; daar hebben we er genoeg van. We hebben gezien dat daarbij terroristen meekomen. Terroristen opereren internationaal. Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat ze worden gearresteerd in Rotterdam, Düsseldorf, Brussel,Parijs,… ze reizen gewoon rond… Militairen zijn er niet om de veiligheid in het buitenland te waarborgen, maar om de veiligheid in Nederland te waarborgen. Dus ik zeg het volgende: beman alle grensposten weer, alle 400. Zet die 40.000 daarvoor in. Laat desnoods het leger ook tussen de grensposten patrouilleren. Gebruik daar drones voor en alle moderne middelen die er zijn. En houd iedereen die je niet in ons land binnen wilt hebben tegen met een controle. Je houdt de grens dus dicht voor iedereen zonder verblijfsvergunning, voor iedere terrorist, voor iedere asielzoeker. Voor iedereen die je niet in Nederland wilt hebben, gaat de grens potdicht”, zei Geert Wilders…

Decennialang heeft de Europese politieke elite de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia, criminaliteit en armoede. Iedereen die kritisch was tegenover dit beleid werd weggezet als extremist en racist. Dus,als u niet openstaat om meer jihad en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist. Kranten en politici in heel Europa karakteriseren Wilders onophoudelijk als een gevaarlijke man en een rechtse stokebrand. Soms noemen ze hem een ‘fascist’…

Zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook islamofoben of moslimhaters? De islam haten, is niet de moslims haten. De islam is geen ras noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme. Veel mensen weten wat de verschrikkelijke islam is, maar ze willen niet stemmen op de PVV en Wilders, omdat ze denken dat hij een extremist is, een fascist die haat zaait. Wegens die onzinnige mening hebben we nog steeds een groot probleem met de islam, de islamisering en het islamitisch terrorisme in Europa. Bedankt, niet-PVV-stemmers!…Extreem rechts is 100 % rechts en dat is anarchisme. De anarchisten schaffen de complete overheid af. Extreem links is 100 % links en dat is communisme. De communisten schaffen het complete bedrijfsleven af (nationalisatie). Daar is bij Wilders en de PVV partij geen sprake van.Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen…

“Ik heb niets tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Wel heb ik een probleem met de islam en het is mijn recht als volksvertegenwoordiger en burger daar wat over te zeggen. Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck. En niemand zal mij de mond snoeren. Geen moslimterrorist met doodsbedreigingen, geen Officier van Justitie met onzinaanklachten en geen rechter met welk vonnis dan ook. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb en niemand pakt me die af. Bovendien heb ik niets verkeerds gezegd, maar de waarheid gesproken en dat zal ik altijd blijven doen, ook over Marokkanen. Wat er ook gebeurt”, zei Wilders.

Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil, is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen (geen ‘ras’ zijn), Fransen, Polen of Syriërs. Het is een voorstel tot immigratiebeperking. Hij wilde minder Marokkanen wegens hun hun gedrag. Hij spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit en wijkproblematiek onder Marokkanen. Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen. Oud-politicus Tofik Dibi vindt het prima dat zijn moeder in de tram opstaat als er Joden naast haar komen zitten, hoe discriminerend is dat? Of tegen rapper Appa, die Joden omschrijft als “hebberige hyena’s die uit zijn op ons geld en bloed” heeft NIEMAND aangifte gedaan. Toen in 2002 Rob Oudkerk (PvdA) zei “kut-Marokkanen”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Toen in 2011 Diederik Samson (PvdA) zei “Marokkanen hebben een monopolie op geweld”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Nu Geert Wilders de vraag stelt of we (criminele) Marokkanen het land uit willen hebben, staat ineens iedereen op z’n achterste benen en roept “DISCRIMINATIE”… Rapper Ismo wordt vrijgesproken wegens de uitspraak de Joden meer te haten dan de nazi´s…belachelijk! Europa en Nederland staan aan de vooravond van een burgeroorlog. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij, waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen…Wakker worden! 

“Christenen die in ons islamitische kalifaat willen leven, geven we de kans om zich tot de islam te bekeren. Wanneer zij dat niet accepteren kunnen ze een speciale belasting betalen, zoals de Koran oproept. Wie ook hiermee niet akkoord gaat, zal gedood moeten worden,” aldus Abu Abdula vanuit de shariarechtbank in het gebied waarin de terroristen van de Islamitische Staat (IS) heersen….

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Islam streeft niet naar vrede, maar naar oorlog/terror/de onderwerping!

Is de islam een “religie” van vrede? De moslims beantwoorden dit bevestigend, maar dat moet ons Westerse mensen niet geruststellen, totdat wij weten wat zij hiermee bedoelen…Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Maar,moslims zien vrede als het einde van het Westen.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het islamitische idee van vrede, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven.Dus,de islam krijgt geen vrede door vrede(vredesakkoorden), maar door oorlog/terror…

Vrede of een wapenstilstand met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk.Zo noemde terrorist Yasser Arafat(Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding, of in opdracht van Arafat!) voor eigen gehoor zijn ondertekening van de Oslo-akkoorden een list, die de vernietiging van Israël dichterbij bracht.Een bestand als tactisch maneuver dus. Geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar.Elk tussenakkoord is slechts een rustpauze, die hen de kans geeft om haar wonden te likken, zich opnieuw te bewapenen en over te gaan naar de volgende fase in de strijd/Jihad…Al eeuwen worden moslims onderwezen dat zij een superieure religie hebben, boven het Jodendom of het Christendom, en dus alle recht hebben deze groepen te onderdrukken.De nationale geboorte van Israël in 1948 heeft deze claim van superioriteit uitgedaagd in een gebied wat eeuwenlang onder de Sharia wetten lag. Voor veel moslims is dit een slag in hun gezicht en dit geeft reden tot een breder Arabische verwerping van het bestaan van Israël.Iran, dat niet aan Israël grenst, de Joodse staat wil vernietigen!Ontvoeringen, gijzelingen, vliegtuigkapingen, zelfmoordaanslagen, raketten en sinds kort de tunnels en de auto’s, die willekeurige passanten overrijden: het is allemaal gericht tegen burgers van Israël.Het ultieme streven van Hamas is niet alleen de totale vernietiging van de Joodse staat, maar ook het helpen realiseren van de wereldwijde dominantie van de islam…

De islam is meer dan een religie. Het is ook een staat,een totalitaire politieke ideologie, die er naar streeft om alle regeringsystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40).Daartoe zijn twee middelen: het bekeringswerk en Jihad(betekent oorlog tegen niet-moslims:„Vechten is U geboden”/Koran- 2:216…„Grijpt hen en doodt hen waar je hen ook vindt”/Koran -4:89… „Bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen”/Koran- 9:36)…Jihad zorgde dat de islam in de eerste honderd jaar van zijn bestaan een gebied veroverde van Marokko tot Pakistan…Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een…Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie.Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.De Hindoe beschaving van vandaag is de helft van wat het vroeger was. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

De islamisering van West-Europa is in volle gang.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De Koran verbiedt vriendschap met ongelovigen/niet-moslims:„O gij gelovigen! Neemt joden noch christenen als vrienden.”(Koran-5:51)…„Gelovigen! Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.”(Koran-3:118)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…Bij de opmars van de islam, speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia juist wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag….Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!

Het is voor iedereen zichtbaar dat overal, waar geweld is of aanslagen worden gepleegd, de islam er meestal bij betrokken is.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen.En wie islam zaait, zal jihad oogsten!De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen….Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling.De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. Zonder een specifiek stelsel van ideeën, een ideologie, bestaat het islamitische terrorisme niet…En om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Dus,ISLAM terrorisme kan alleen geëlimineerd worden, als Islam zelf uitgeschakeld wordt!…Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…

De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan…(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. „Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen” (Koran- 98:6)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Doodt de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”(Koran- 9:5)…„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)….„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd(„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”/Koran -4, vers 95)…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.Mohammed zelf “spande zich in op de weg van Allah” door geweld aan te wenden tegen de ongelovigen/niet-moslims.Hij vocht in veldslagen, liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes,meer dan 50 staten worden veroverd(dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd)!…Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM! …Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar! Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). …

„De naam ’gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het” (Recep Tayyip Erdoğan)…

Wie islam zaait, zal jihad oogsten!…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju!

986815_islamska-drzava-is-islamisti_ls-sIslam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: Dar el salam – kuću mira, i Dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu i zahvaljujuci krstaškim ratovima, uspela odbraniti od najezde ISLAMA!…Dok većina ljudi mir vidi kao odsutstvo rata, Islam rat vidi kao sredstvo postizanja mira.Kad islamisti govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj ideologiji. Teroristi ništa drugo ne žele do mir, koji može nastupiti samo onda kada njihove žrtve prihvate njihovu vlast.Džihadista je tako borac za mir(ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama).Uzrok terora ili rata nisu oni,već nemuslimani, koji odbijaju njihovu supremaciju.Tek kad celi svet bude podčinjen ISLAM-u,na šerijatskim principima,onda tek nastaje trajni mir-ustvari pakao!…

Islam kao „politička ideologija“ reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako Islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema, kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su: “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama,” ili: “žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.Znači,može i nasilno! Žena u islamu mora da pribavi četiri muška svedoka, da bi dokazala svoju optužbu da je silovana! Pojedini delovi Kurana dozvoljavaju mužu i ohrabruju ga da udari svoju ženu u slučaju da sumnja da mu je žena nepokorna i nelojalna…

Kada muslimani postanu većina u jednoj zemlji, oni onda menjaju zakone i uvode šerijatsko pravo. To je Alija Izetbegović hteo u BiH, stvoriti državu, koja će, u potpunsti biti bazirana na šerijatskim principima!Alijina odbojnost prema bilo kakvom konceptu građanstva i zapadnog koncepta nacije započinje još u doba njegovog članstva u organizaciji Mladi muslimani(pronacističke frakcije, koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije), uoči i tokom Drugog svjetskog rata….Izetbegovićeva je Stranka demokratske akcije 1990. u potpunosti preuzela nasljeđe mladomuslimanske ideologije, prema kojoj je svako „ko od sebe gura ono što islam uči, bezbožnik i bludnik, s kojom treba izaći na kraj i prema kojoj će se kada ustreba upotrijebiti sila ,ne štedeći protivnika”….U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5…„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)…Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Alija Izbetbegović je u samom početku imao već 60.000 bojovnika pod oružjem, kada u Skupštini BiH Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Danas Bakir Izetbegović želi da realizuje šerijatsku državu u BiH, što je zagovarao i njegov otac Alija. Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Glavni problem, kako za muslimane tako i za ostali svet, jeste nasilna poruka Kurana(mentalno programerska knjiga).Podsticaji Kurana vernicima da pokoravaju ili ubijaju nevernike/nemuslimane, da im plene imovinu, da im porobljavaju žene i decu, direktni su i otvoreni, a plodovi vidljivi kroz vekove.Dobro nam je poznata istorija krvavih muslimanskih i turskih pohoda. U Kuranu čitamo:..“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)…“Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha“(Kuran-60:4)…Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15…“Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.“(Kuran-48, 29)…”O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.”(Kuran- 9, 123)…“Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.“(Kuran-9, 29)… “Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.“(Kuran- 9, 5)…“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.“(Kuran-2, 217)…“Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.“(Kuran-2, 216)…“Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.“(Kuran-9, 39) …“Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.“(Kuran-4. 95.) …Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,jer oni koji ratuju, dobijaju nagradu, za razliku od onih miroljubivih!…“Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.“(Kuran- 5. 33)… “Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.“(Kuran-2. 228.)…“Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.“(Kuran- 2,223)…Dame i gospodo:pa šta je sve ovo? Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?…LUDILO!…

Oni malobrojni miroljubivi stihovi u Kuranu nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu…Ne postoji radikalni islam. To je obična besmislica koja se proširila svetom. Postoji samo islam,kako Erdogan kaže. Teroristi, koje svi nazivaju radikalnim, u suštini sve što rade, čine u ime islama.Radikalni muslimani nisu izmislili novu religiju, to je ista religija…Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): “Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“…Milioni muškaraca, žena i dece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se danas ubijaju.Muhamed u Kuranu navodi:“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od od ubijanja!“(Kuran-2. 217.)…

Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Muhamed je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza, što se navodi u Kuranu.“ Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dječacima koji su dostigli pubertet odsjeće glava. Onda je prorok podijelio imovinu, žene, i djecu Jevrejskog plemena Qurayza među muslimanima.”(Tabari VIII, stranica 38)…”Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek”, izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad…Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji veruju drugačije. Istinska vera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosečanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju…Muslimani su prve žrtve ISLAM-a i zato je oslobođenje muslimana od njihove političke religije/ideologije, najbolja usluga koja može da im bude pružena.Mnogi muslimani žele napustiti ISLAM,ali im je to vrlo teško da to učine, jer se boje osvete od određenih grupa unutar muslimanske zajednice.“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika.“(Kuran- 4: 88) …Užas!…

Španski mediji pišu da je MOUSSA OUKABIR, koji je vozio kombi kojim je u Barceloni ubijeno 13 osoba i ozleđeno njih više od stotinu, prije dvije godine na društvenim mrežama objavljivao svakakve poruke u kojima je pozivao na ubijanje “nevjernika”-nemuslimana. Tako je na društvenoj mreži Kiwi, upitan šta bi učinio kada bi bio apsolutni vladar sveta, kazao: “Ubio bih sve nevjernike i ostavio samo muslimane da nastave širiti vjeru”…Najmlađa žrtva napada u Barceloni je trogodišnja devojčica, a još jedna šestogodišnja devojčica u teškom je stanju u bolnici…

Sve dok petrodolari podržavaju tumačenja zasnovana na idealima džihada, terora, glavarine, harača i potčinjavanja nevernika, ostali svet mora da ima hrabrosti da ovu religiju/ideologiju rata nazove njenim pravim imenom…

„Ubijajte ih na bilo koji način. Ako nemate vatrenog i hladnog oružja, kradite automobile i gazite ih, a Alah će vas nagraditi rajem, jer su hrišćani Alahovi neprijatelji, koje trebamo izbrisati s lice zemlje“, glasila je jedna od zadnjih poruka koju je vođa terorističke organizacije Islamske države kalif Abu Bakr Al-Baghdadi uputio svojim pristašama u evropskim zemljama….

Posted in Uncategorized | 1 Comment

ISLAM is een mondiaal probleem, al 1400 jaar!

4201919PVV-leider Geert Wilders zegt:“In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen, die wil overheersen en onderwerpen en die uit is op de vernietiging van onze westerse beschaving. De islam moet worden teruggedrongen als Nederland over tien jaar à dertig jaar nog wil bestaan. Elk jaar neemt de invloed van de islam toe. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken. Hele wijken worden islamitisch. Dezelfde ontwikkeling is in heel West-Europa te zien.Ze dragen onze paspoorten, maar ze horen niet bij ons. Ze spugen op onze identiteit en gedragen zich als veroveraars. We hebben aanslag na aanslag in Europa, gepleegd door personen die zich beroepen op de Koran, die “Allahu akbar!” roepen. Als wij in Europa de afgelopen decennia niet massa’s hiernaartoe hadden gehaald, dan hadden we geen geweld gehad op ons continent.”…

De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt(‘De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran -12:40…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’ /Koran-18:26).En om de bevolking van Europa over te halen de massale immigratie uit de moslimwereld toe te staan, was het nodig om het publiek er van te overtuigen dat de islam een religie van vrede is. Om dit te doen, was het noodzakelijk om de islamitische geschriften verkeerd voor te stellen, te liegen over het soort maatschappij dat de islam creëert en de wrede onderdrukking die er het gevolg van is te verbergen. Alleen door deze façade te vervolmaken, kan de moslimimmigratie naar het Westen doorgaan. Alles wat de werkelijke prijs van leven onder de invloed van de islam kan laten zien, moet worden onderdrukt. De waarheid is de vijand.We mogen geen kritiek of de waarheid geven op de islam, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Deze tirannieke politieke religie beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische Sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur(„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”/Koran- 8:12….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.”/Koran -9:29)…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Op een enkele, overigens net zo trieste, uitzondering na is het laatste wat de slachtoffers horen voordat ze de dood in worden gejaagd, het luidkeels gekrijs van “Allahoe akbar!”En als u ziet wat er in de landen om ons heen gebeurt en wat op de website van de AIVD staat, namelijk dat we in Nederland inmiddels ook duizenden sympathisanten hebben en honderden jihadisten- dat was een paar geleden echt niet zo- denk ik, dat het een kwestie van tijd is voordat er hier ook wat gebeurt.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Elke aanslag confronteert ons met een ideologie, die gelooft dat de eindfase van een eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden.Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de islam.Het islamitische extremisme is niet dat het geweld veroorzaakt, maar de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke islam!Vrede is alleen mogelijk na een onderwerping onder islamitische heerschappij en islamitisch recht.Zolang de sharia niet heerst, kan er geen vrede zijn…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.’…

De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst,die heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is, en dat die oorlog nog immer voortduurt.Als je je verdiept in de islam, zul je zien dat slechts 5% inderdaad een godsdienstig deel van de islam is en dat het voor de rest vooral “wetten, wetten, wetten” is.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven.Moslims zijn niet toegestaan om te integreren; zij moeten volgens de teksten in de Koran domineren.De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen.En nog minder van de atheïst of de goddeloze. “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”/Koran- 5:81…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”/Koran -4:101… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran- 60.4.)…

Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld.De opvatting dat de islam inherent gewelddadig, dwang opleggend, hardvochtig, jihad-georiënteerd, slavernij- intolerantie- en ongelijkheid promotend is, en dat deze tradionele en realistische interpretatie niet hervormd kan worden moeten daarentegen islam-realisme worden genoemd.Je hoeft geen islamwetenschapper te zijn om te zien hoe slecht de islam zich verhoudt tot Westerse vrijheden op het gebied van meningsuiting, geloof, zelfontplooiing, seksualiteit en scheiding van kerk en staat. Wie niet wil dat die Westerse verworvenheden worden gecompromitteerd, kan moeilijk een toekomst zien (of wensen) voor de islam in het westen.Er is nooit een islamitisch land geweest, waar moslims en niet-moslims op gelijke wijze worden berechtigd.Elk onderdeel van de Kafir/niet-moslims/-cultuur is een belediging voor Allah…Het is hoog tijd dat we met elkaar de politieke islam benoemen, isoleren en ontmantelen.We moeten alle immigratie uit islamitische landen stoppen(er is al meer dan genoeg islam in onze landen).Als we dat niet doen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.Het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen dat de gevaren van de islam voor onze samenleving in kaart worden gebracht.. ..Vrijheid of islam, er is geen middenweg!…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

De hoofddoek, nikab en boerka: een teken van voortschrijdende islamisering!

UTRECHT-GEZICHTSSLUIER-GELIJKE BEHANDELINGIslam is geen religie, maar een ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming die de politieke waarheid moet verbergen. Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers: kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking, enz, enz… Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man (Koran- 4, 176). Vrouwen die verkracht worden, moeten daarvoor vier getuigen kunnen leveren; zo niet, dan dreigen zij vervolgd te worden voor overspel… De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (Koran- 4, 34)…

Door de hele geschiedenis van de islam heen is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledingvoorschriften niet opvolgen (80 stokslagen in Iran of zwavelzuur in Algerije,…)… De hoofddoek is helaas niet alleen een teken van onderdrukking. Ze is ook een territoriale claim. In Europa zien we vandaag vooral de hoofddoekendracht razendsnel toenemen, maar ook de boerka en nikab zijn in opmars. Voor de moslimfundamentalisten zijn de hoofddoek, de boerka en de nikab een politiek instrument dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen/niet-moslims omheint. Daarom willen zij die hoofddoek. Wanneer moslima’s in een westers land openlijk hun hoofddoek en sluier dragen, komt dit neer op een luide prediking. Het is een proclamatie van geleidelijke islamisering, die duidelijk maakt dat de veelgeroemde scheiding van kerk en staat op haar einde loopt. Op die manier spelen de moslima’s een grote rol in een proces, waarbij de sharia op steeds meer deelgebieden van de samenleving van toepassing wordt verklaard…

Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken.Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”….Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit, dat de islam is de facto in oorlog is met de wereld, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren, en daarbij flink wordt geholpen door linkse politieke, economische en culturele “elites”…De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen, die zich verzetten tegen de westerse levenswijze.En de boodschap, die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

Uit onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans bleek vorig jaar, dat het dragen van een hoofddoek de belangrijkste voorspeller voor moslimfundamentalisme is.Pushing the limits, een modus operandi van de islamisten: het begint met een onschuldig hoofddoekje en eindigt met het kruislings afhakken van hand en voet… Ik begrijp niet dat iemand een kledingvoorschrift, dat vrouwen per definitie discrimineert, verdedigt onder het mom van de strijd voor vrouwenrechten.Ik krijg een raar gevoel als ik iemand in boerka of met de hoofddoek voorbij zie lopen. Het straalt geen vrijheid uit, maar gevangenschap. Het is een lopende gevangenis… Als de islam zo graag waardering en respect wil hebben binnen andere landen en gebieden, moet hij zijn handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag belijden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling…Na decennia van islamisering gaat het niet meer om het recht om uit het keurslijf te breken, maar om het ‘recht’ om terug het keurslijf in te gaan. Als we stoppen we met het bestrijden van de boerka en de hoofddoek, dan kunnen we stoppen met de emancipatie van de islamitische vrouw.Mijn hoop is dat iedere moslima hetzelfde doet met dat onzalige stuk stof, als wat de Dolle Mina’s vroeger deden met de bh: uittrekken en in brand steken.In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de prive-sfeer… Weg met de hoofddoek en boerka.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…Wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid. ..De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij….

Wie weigert, wordt met geweld gedwongen zich te bedekken. De boerka bedekt daarna de blauwe plekken wel…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Het is moeilijk om je een ander toekomstscenario voor te stellen voor Europa dan dat van een burgeroorlog of islamisering!

jihad_europa.jpg-- De expansie van de islam is een feit in bijna alle werelddelen, ook in Europa. Het is de hoogste tijd dat er gezond verstand komt en dat er regeringsleiders opstaan tegen wat de moslimleiders noemen ‘DE VREDIGE INVASIE/VEROVERING’ van Europa. De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken. Wat ze in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren niet alleen de wereld kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hijzelf veroverde Medina door de methode van immigratie….

„ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië. De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische poging tot verovering van Europa. Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam, werd veroverd. Waarom dan ook niet Europa?… Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen. Naast een demografische is er ook een culturele islamisering waarmee West-Europa geconfronteerd wordt. Door de islamitische massa-immigratie bevinden zich in West-Europa nu al honderden islamitische No-Go-Zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones. Londen en andere steden in Engeland hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. In deze steden worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen die geen sluier dragen worden bedreigd (en erger), en bezoeken van ambtenaren, zoals dat van oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid, worden geïnterrumpeerd: “Hoe durf je naar een moslimgebied te komen?” Steden, waarin ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze veranderd in een moslimland! Wij, de inwoners van Europa, kijken lijdzaam toe hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken.Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Bij de opmars van de islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun politieke geloof/ideologie. Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims. Hun gebedshuizen zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag… Maar, hoeveel kerken mogen wij bouwen op het Arabisch schiereiland? Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Dus, stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat!…

De hoofddoek(net zoals de boerka en de nikab), is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze.Dat is een teken van voortschrijdende islamisering. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” …De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

De hoofddoek, net zoals de boerka en de nikab zijn ook symbolen van onderdrukking van de vrouwen en hoort dan ook niet thuis in onze Europese samenleving, waar de gelijkheid tussen man en vrouw een verworven recht is. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als inferieur en onrein. De Koran rechtvaardigt ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. (Koran-4:34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”) Zo is het erfrecht en getuigenrecht van de vrouw de helft waar van dat van de man. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden. Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”) Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen. Moslima’s, val van je “geloof” af!…

Terwijl het islamitisch terrorisme overal op de wereld om zich heen greep en veel slachtoffers maakte, hoopten we in Nederland dat dit onze tolerante ‘multiculturele samenleving’ bespaard zou blijven. Totdat de moord op Theo van Gogh de naïviteit van die hoop bewees. Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden,gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. Van de meeste aanslagen die in Europa zijn gepleegd, zijn de daders jongeren die hier zijn geboren en getogen en zich afzetten tegen het land. Deze aanslagen in Europa zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de Islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering….Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren en 60 miljoen mensen werden vermoord!..

In de Koran staan meer dan TWEEHONDERD verzen die moslims oproepen tot de ‘heilige oorlog’, om anderen te vermoorden, te martelen, de vingers af te hakken, te bedriegen, tehaten, enz…,zodat de islam de complete macht krijgt over de hele aarde: „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is” (Koran2:98)… Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…enz., enz., enz … VERSCHRIKKELIJK!…En de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.In het Christendom wordt geweld in het Oude Testament/Bijbel als een historisch feit onderwezen, niet als voorschrift voor nu, omdat dit volledig irrelevant geworden is voor het Nieuwe Verbond zoals Jezus Christus dit leerde. Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend…

De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…Als de explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog. De afgelopen jaren heeft een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) …

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…De gewelddadige JIHAD(een militaire missie/kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”(Koran 2.193)… Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden…http://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

Nederlandse kindertjes, die zich onderwerpen aan Allah(het woord islam betekent onderwerping of overgave aan Allah)…VERSCHRIKKELIJK!…De islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil.Dat is niet zozeer een religie, maar vooral een politieke ideologie en wel een zeer gewelddadige.Dat is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…..

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen

uk-jihadis_1„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Hij moet ook niet als een geloof behandeld worden, hij is een politieke ideologie die haat verkondigt”, zei de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…

Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia. De Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40). Dat is de wil van Allah, dus moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil. Deze dominantie begint op het Ara-bisch schiereiland en stroomt naar Europa, Noord-Amerika, en Centraal en subcontinent Azië, hele-maal naar China… Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims. Hij was vooral een militaire leider, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Volgens de biografieën van Mohammed, zijn de meeste oorlo-gen die hij gevoerd heeft geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies overgeleverd… De historie van de islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad (oorlog tegen niet-moslims). In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden: „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet moslim is” (Koran2:98)… E en Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovi-gen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christe-nen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… Over afvallen van de Islam heeft Mohammed gezegd:„Wie zijn godsdienst verandert, dood hem” (Bukhari 9.84.57)… VERSCHRIKKELIJK!…De inhoud van de Koran is zó geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”. Koran 2:85) “Een afvallige zal branden in de hel” (Koran2:217).

De oorlog tegen Israël (dit land mag niet bestaan, omdat het een niet-islamitisch land is) is niets an-ders en is ook nooit iets anders geweest dan een klassieke Jihad, die wordt geëffectueerd door conven-tionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle Jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven in land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren… De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israël. En als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt hij vanzelf “waarheid”… Na de smadelijke nederlaag van de Arabische legers in 1967, die een zoveelste poging was Israël militair te vernietigen, veranderde men van tactiek. Het “Palestijnse volk” werd uitgevonden. De creatie van een Palestijns volk is echter een meesterzet gebleken in de geschiedenis van Israël sinds 1948, of eigenlijk sinds 1967, want pas toen werd een nationaal Palestijns bewustzijn geraffineerd in de wereld gezet. Door de Arabische in-woners van Israël een nationale identiteit te geven, werd het conflict naar een ander niveau getild. Een strategisch zeer goede zet, met desastreuze gevolgen tot op de dag van vandaag…

Er is nooit een land geweest dat bekend stond als Palestina, bestuurd door Palestijnen. Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg, die veranderde in de Al-Aqsa moskee (een bewijs van islamitische kolonisatie). Deze stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslim-staat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid. Deze stad heeft al eeu-wenlang een Joodse meerderheid. Joden (of liever: ‘de Israëlieten’) hebben het land duizenden jaren lang bewoond (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen)… Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, die wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mamelukken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël…

De wereld veroordeelt Israël en niet de PA/PLO-doodscultuur. Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat; als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd. In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen, niemand, en niet één moslim doet zijn mond open. Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordaniërs hoor je ze ook niet… Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël. Ze worden ge-bruikt als menselijk schild en als zelfmoordterroristen…Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Wanneer de islamitische wereld vandaag zijn wapens neerlegt en zijn antisemitische haat laat varen, dan is er morgen vrede in het Midden-Oosten; legt Israël vandaag de wapens neer, dan is het morgen van de kaart geveegd…

Vandaag de dag wordt de jihad in Europa niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Islamitische staten beperken zich nu tot het (openlijk of verborgen) faciliteren van individuele jihad-strijders, die met terreuracties de strijd in Europa voortzetten… Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur… Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. En zolang de moslims hun energie en motivatie halen uit en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van dit boek. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard: ”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran 4, vers 95). .. Er bestaat geen verdraagzame Islam, maar er bestaan wel verdraagzame mensen binnen de moslimgemeenschap, die voor even juist niét de islam volgen…

Na elke aanslag steken we kaarsjes aan, leggen bloemen neer, zingen een liedje en omarmen we elkaar. Vervolgens kijken we de andere kant op en wachten we op de volgende aanslag… De islam is wat hij is: een onverdraagzame, totalitaire politieke godsdienst/veroveringsideologie, die met geen enkele andere cultuur vreedzaam kan samenleven. In vele islamitische landen is het bezit van een Bijbel of een kruis strafbaar. Kerken zijn er verboden. In de heilige plaats voor moslims, Mekka, zijn niet-moslims niet eens toegelaten. Het Midden-Oosten telde 100 jaar geleden 20% christenen, vandaag nog nauwe-lijks 4%. Ze werden door de islam weggejaagd en vermoord en hun kerken werden vernield en ge-plunderd. Wat de Islam doet met christenen in het Midden-Oosten, doet hij ook hier. Hij stopt niet voordat hij de wereldheerschappij heeft…We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen/moslims die geen bloed aan hun handen hebben, maar jongens, jullie “geloof”/ideologie probeert te slopen waar het vrije Westen voor staat en dat gaat niet lukken. Na communisme en nazisme is jihadisme de nieuwe uitdager, maar ook deze zal vroeger of later als vlaag van waanzin in de geschiedenisboeken terechtkomen.En wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid…

Er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten.In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! De vredevolle meerderheid is irrelevant!Communistisch Rusland bestond uit Russen, die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.De vredelievende meerderheid was irrelevant… Vredelievende Duitsers, Chinezen, Russen en vele anderen zijn gedood, omdat de vredelievende meerderheid niets zei, totdat het te laat was…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa

bosniaIn het voormalige Joegoslavië begon de islamisering van Europa! Heeft de iemand ooit de islamdeclaratie van Alija Izetbegović gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië. Karadžić en Mladić hebben naar eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladić ondersteunden de NAVO en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk in de gedaante van Bosnische moslims. . . Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. De Balkan-correspondent van de Duitse krant “Der Spiegel”, Renate Flottau, kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in het kantoor van de Bosnische president, Alija Izetbevović. In 1993 verkreeg Bin Laden zelfs de Bosnische nationaliteit via de Bosnische ambassade in Wenen en zijn Jihadisten werden opgenomen als ‘speciale troepen’ in het Zevende Korps van het Bosnische leger.. . .

Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”-(Koran: 8:39)…De heerschappij is alleen voor Allah-(Koran:12:40).Al vrij snel na de onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië, begonnen moslims dorpen met etnisch Servische bevolkingen aan te vallen.Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers (ook kinderen, vrouwen en ouderen) rond Srebrenica afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers. Er vonden veel onthoofdingen in de dorpen rond Srebrenica plaats door islamitische troepen in Srebrenica. Dit was de voorloper en reden van het beruchte Servische juli 1995 offensief tegen die stad.”Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen”, schreef Mladić tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Jan Willem Honig en Norbert Both melden in hun boek “Srebrenica, record of a war crime” dat bij deze operaties tussen mei 1992 en januari 1993 meer dan 1300 Servische burgers  zijn gedood.Volgens Britse journalist Joan Philips had Naser Orić (in Srebrenica) tegen eind maart 1993 1.200 Serviërs vermoord, 3.000 verwond, waren 26 van de 29 Servische dorpen vernietigd en moesten duizenden Serviërs vluchten…Als monster Naser Orić ,de leider van die moslimbende, de dorpen rond Srebrenica niet had aangevallen, was deze verovering nooit nodig geweest! De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen…..

Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!Monster Naser Orić over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilić: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed ik zijn keel direct door.”… Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja, ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat!.. .Generaal Philippe Morillon verklaarde dat naar zijn overtuiging de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Orić en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993… Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Velen stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Een realistisch inschatting is dat er 500 tot 1.000 executies waren, uit wraak. Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait. Oog om oog, tand om tand, al eeuwen op de Balkan!… Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er geen Srebrenica zijn. Als het monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!…Moordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!…

De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.  Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als “de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust”, soms als de ergste massamoord op burgers etc… Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serviërs met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte dat de strijd om Srebrenica klonk als Stalingrad. Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid… Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat er is gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995. Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog, maar ook eerder, voordat de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begon ,werd genoemd als gedood in juli van 1995! De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie, zei dat er in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen heeft plaatsgevonden! Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.…Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.Het is maar dat u het weet…

Volgens Ratko Mladić vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims.„Onze bussen brachten  ongeveer 30.000 burgers en soldaten die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting dorp Kladanj en stadt Tuzla. En dat moet genocide heten?..”,zei Mladić… De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Orić, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd de stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Een aantal keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400.Wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst.Vrouwen en kinderen zijn niet en masse vermoord, noch burgers...Waar is het bewijs dat 8.000 moslims werden geëxecuteerd? Het Icty heeft nooit onderzoek gedaan naar hoe en wanneer de slachtoffers zijn omgekomen!...Volgens de UNHCR bereikten ongeveer 5000 moslimsoldaten de steden Zenica en Tuzla (in de buurt van Srebrenica) door de bossen. De islamitische generaal Enver Hadzihasanović, die getuigde in Den Haag, bevestigt dat 3.000 Srebrenica moslim-soldaten overleefden. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…. Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers,”dit zei de directeur van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo, Mirsad Tokaća (moslim).De lijsten van de Srebrenica “slachtoffers” van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ,die ingeschreven staan in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jarenlang het aantal slachtoffers in Srebrenica maipuleerden! Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen. De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!…

De Balkan-regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te zijn om van daaruit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië en Kosovo moslimstaten wensten, met steun van de NAVO, Saoedi-Arabië, Iran en Turkije… Karadžić zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90… En hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger bestempelen? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?… Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn.ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien…Karadžić en Mladić hebben het halve grondgebied, waar voornamelijk Serviërs wonen, uit de klauwen van de Islam kunnen houden, beiden zijn dus echte weerstanders, helden. Zeg maar Slavische alter-ego’s van… Karel Martel.Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van “de islam” een eerste beslissende nederlaag toebracht (slag bij Poitiers, AD 732)…

Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.Het zou me niets verbazen wanneer historici over een jaar of twintig zullen oordelen dat het optreden van Mladić en Karadžić als laatste gewapend verzet tegen de oprukkende islamisering van Europa gezien zal worden... Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten(150.000 Serviërs verjaagd!). Gestolen Servische Kosovo is nu islamitische maffiastaat en meer dan 200.000 Serviërs zijn verjaagd(Kosovo was altijd  een provincie van Servië!).Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. Nu de rest van Europa nog !… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3167057/ISIS-stronghold-discovered-picturesque-European-village-ready-respond-summons-jihad.html

Duitsland en VS hadden er geen belang bij dat het land bij elkaar bleef, want het was een te sterk machtsblok in Europa waarbij het westen weinig invloed op kon uitoefenen.De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten – Moslims, Serviërs en Kroaten – om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. …

Volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen. De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat de inwoners van een paar afgelegen dorpjes in het noorden van het land de shariawetten toepassen, en de zwarte vlag van de terroristische groep aan hun gevels hebben hangen. De dorpjes dienen als ook “onderduikadressen” voor de radicalen die tussen de tweehonderd en driehonderd Bosnische strijders hebben geholpen om zich bij IS te voegen in Irak en Syrië. Twee van de meest gezochte terroristen ter wereld komen uit Bosnië: Bajro Ikanovic, jarenlang commandant van een van de grootste IS-trainingskampen in het noorden van Syrië, en Nusret Imamovic, een van de leiders van al-Nusra.Bosnische wapens zijn gebruikt in de aanslagen op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs en bij de aanslagen op de Bataclan, aldus Der Spiegel…Reiss-ul-Ulema Mustafa Ceric, leider van de Bosnische moslims wil dat de sharia in de Bosnische grondwet wordt opgenomen….https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/blog-henk-bosnie/…http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=93569

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Islam is bezig Europa onthoofden!

Belgian soldiers and a police officer control the documents of a woman in a shopping street in central Brussels…

Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims.En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…Herhaaldelijk heeft de Islam geprobeerd Europa te veroveren. Ze zaten zelfs tot in Spanje en bij Wenen.Van het begin is de Islam door twee armen verspreid: de gewelddadige Jihad en de politieke Da’wah. Wat islamisten met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie. De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens een staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? ”Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.We zullen Europa veroveren door de baarmoeder van onze vrouwen.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims em hun aantal groeit nog steeds.Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran. “….De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De West-Europese politiekers zijn hun verstand verloren en lijken alles te doen om het (radicaal) Islamisme op te doen komen in Europa en vooral Zuid-Oost Europa.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.De Raad van Europa(een internationale organisatie, waarvan 47 Europese landen lid zijn) geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking.De VS waren, kort na WO II, drijvende kracht achter het opzetten van deze Raad.Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten en de VS nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren, door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben…

Hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten….“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt….Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden.Dus,autochtonen financieren werkloze allochtonen mensen…

Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Dit is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat.Wegkijkende islamknuffelende laffe politici in heel West Europa, zijn medeschuldig aan alle ellende, die de Islam over ons uitstort…Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En zolang de Islam, vrijheid van godsdienst uitsluitend voor zichzelf opeisen, is vrijheid van godsdienst een kwaad…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 2 Comments