Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Sri Lanka, waardoor meer dan driehonderd mensen omkwamen.,,De daders van de aanslagen die op onderdanen van de bondgenoten en christenen in Sri Lanka waren gericht, zijn strijders uit de Islamitische Staat”, stelt IS in een verklaring…En wereldwijd zijn nog altijd tientallen, zo niet honderden islamitische terroristische groeperingen actief.Wat ze met elkaar delen is het hoofddoel: een staat waarin ”de meest pure vorm” van de islam het leven bepaalt.Dat doel streven vrijwel alle islamitische terreurorganisaties na.Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…

De Islam is een totalitaire politiek systeem, met een religieus ‘jasje’, dat miljoenen ophitst tot een leven, waarin men bereid is te moorden.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.En de kruistochten zijn een antwoord op vijf eeuwen jihad.En de kruistochten hadden uiteindelijk succes en konden de veroverings- en onderdrukkingsdrang van de op de Mohamed-ideologie geïnspireerde legers in grote mate intomen…

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer.Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Deze anslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. En elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen islam’.Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam is oorlogszuchtig en niet tolerant.Maar,de waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt” door radicale moslims. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran.Mensen luisteren liever naar de kalmerende woorden van “onze” struisvogels, omdat ze bang zijn voor wat ze voorvoelen: als de Islam gewelddadig is, moeten zij hem bestrijden, en daar hebben zij geen zin in.De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt”  door radicale moslims…

Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden.Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling,maar de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.En degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing:„ Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…„ Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)….

En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd. Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen.„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…Libanon heeft een track record als het gaat om aanslagen. Herinnert u zich Beiroet 1970? Een christelijke stad in een toen grotendeels christelijk land.Na een islamitisch gemotiveerde bloedige 25 jaar durende burgeroorlog met 100.000 vermoordde christenen is Libanon nu een Arabische terroristische staat. Libanon was de meest welvarende staat van het Midden-oosten, maar toen was het een land met een christen meerderheid. Wat Beiroet is overkomen is een waarschuwing voor een onheilspellende toekomst in Europa…

‘Ik zie een land voor me, waarin Nederlanders en allochtonen onderling tegenover elkaar komen te staan. Dan kun je niet meer van een samenleving spreken, dan heb je nog alleen botsende groepen. We zijn naïef geweest. Nonchalant. We hebben heel lang gedacht dat wij gevrijwaard zouden blijven van rassenrellen en aanslagen. De moord op Theo van Gogh heeft dat keihard gelogenstraft. Ik zeg: je moet de democratie weerbaarder maken, anders kom je in botsing met elkaar en dat kan heel explosief worden. Kijk naar de Franse banlieues, daar is de situatie nu al onbeheersbaar,’zei oud-politicus Maxime Verhagen…

AIVD:Van dawa tot jihad, “De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde”, pag. 28:Met name de op dawa gerichte radicaal-salafitische organisaties en netwerken uit Pakistan, Saoedi-Arabië en de Arabische Golfstaten leggen sterk de nadruk op ‘herislamiseren’ van de moslimminderheden in het Westen. Het betreft missionerings-,vormings- en financieringsorganisaties die weliswaar beweren niet politiek en niet gewelddadig georiënteerd te zijn, maar meestal werken vanuit extreem-puriteinse,intolerante en sterk anti-westerse denkkaders. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen
afwenden. Zij prediken een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving en propageren exclusivisme en parallellisme. Zij staan in een aantal gevallen volledig geïslamiseerde wijken in de grote steden in het Westen voor of streven zelfs naar parallelle samenlevingsstructuren in de vorm van autonome sharia-gebieden, als het ware enclaves die een voorafspiegeling zijn van de umma. Deze dient zich in de toekomst immers over de hele wereld uit te strekken, inclusief het Westen…Wat ook niet veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt om onrust te zaaien.Duitsers waren niet allemaal nazi’s, slechts 10% van hen, maar allen hebben ze samen 60 miljoen mensen gedood!…

Het imago van de ISLAM is niet alleen terreur en geweld, de ISLAM staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden.Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de ISLAM…Er is niks fatsoenlijks in de ISLAM, het is een parasitair “geloof”/ideologie, parasitair op cultureel en parasitair op materieel gebied. Niks goeds of slims is daar ooit uitgekomen, alleen maar terreur, hele erge hersendoodheid, lijden, stagnatie, slavernij en wrede onderdrukking-in-het-algemeen…Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

Met dank aan de linkse politici/verraders/ en de kiezers die deze politici gebracht hebben,wij hebben de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa!…Nederland is al vaker door het oog van de naald gekropen van islamitisch terreur. Het had letterlijk een paar millimeter gescheeld of de Allahu Akbar roepende Malek F. had in Den Haag voorbijgangers op klaarlichte dag de keel doorgesneden. En neem de Rotterdammer Jaoud A., die in december 2016 echt álles in huis had om grootschalig en dodelijk toe te slaan. Dankzij een tip van de AIVD werd hij gepakt. Vergeet ook niet de Marokkaan die in 2015 op station Amsterdam CS in de Thalys naar Parijs stapte. Hij had een 9mm pistool, een AK-47, negen magazijnen en 270 patronen bij zich en opende het vuur op reizigers. Medepassagiers konden hem overmeesteren voor er doden vielen…En de politie heeft ook zeven mannen uit Arnhem (3), Rotterdam (2), Huissen (1) en Vlaardingen (1) aangehouden vanwege een zeer ernstige verdenking dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland…

Al jaren in heel Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.In Toulouse en Brussel zijn joden doodgeschoten, gewoon omdat het joden waren.Emigratie van joden uit Frankrijk naar Israel, de VS en andere veiliger geachte landen, is al jaren aan de gang.In Zweden, een land dat door de Britse krant The Guardian werd omschreven als ’het grootste succes dat de wereld ooit gekend heeft’, verlaten joden in drommen grote steden zoals Malmö, omdat het er vanwege het toenemende antisemitisme door met name moslims niet meer veilig is…

Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg…De Syrisch-Amerikaanse Wafa Sultan/ex moslima zei:”Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden.”…En een ideologie, die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie.

Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ Deze moordenaar was op school een goede leerling,maar toen hij in contact kwam met de “ware leer”, radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar…Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar! Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). …

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Politiek-correct links kan het niet verdragen dat de verschrikkelijke islam bekritiseerd wordt

herdenking_fortuyn Racisme is altijd fout en moet keihard worden bestreden. Maar wie weerzin tegen de islam of angst voor moslims bestempelt als racisme, probeert een zinnig debat te smoren.Pim Fortuyn heeft de strijd voor vrijheid van meningsuiting wel met de dood moeten bekopen.“Als mij iets overkomt, en ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft om het zeggen, dan zijn ZIJ medeverantwoordelijk. Ze hebben dan misschien niet de trekker overgehaald, maar ZIJ hebben het klimaat geschapen,” zei Pim Fortuyn in de uitzending van Robert Jenssen.En net als Fortuyn tijdens zijn opkomst, wordt de PVV partij ook door een deel van de linkse media in de hoek van extreem-rechts en het nazisme geduwd.Geert Wilders staat al meer dan tien jaar onder permanente bewaking omdat zijn leven niet veilig is door dreiging van moslims en links extremisten vanwege zijn kritiek op de islam. De demonisering van Thierry Baudet is in volle gang….

Politieke en intellectuele elite maken kritiek op de islam onmogelijk.Links Europa bouwde met het mantra ‘racisme, xenofobie en islamofobie’ een Berlijnse Muur tegen kritiek.Hitler en Goebbels waren ook geen voorstanders van vrijheid van meningsuiting, integendeel; elke kritiek werd verboden. Net als in de socialistische en islamitische wereld dus…Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen.In Nederland leven we in een democratie. En het recht op het vrije woord is een essentieel onderdeel. Daar hoort ook de plicht bij om te luisteren naar anderen. Zelfs als we wezenlijk van mening verschillen.Er is niks mis met het verwoorden van scherpe standpunten.De AIVD kritiek op de islam en immigratie niet als een vorm van rechts-extremisme beschouwt. Dit valt immers onder de vrijheid van meningsuiting…Is moslim een ras? Nee. Men kiest er niet voor om een bepaalde huidskleur te hebben, maar een “religie” aanhangen is een keuze…

De letterlijke betekenis van islamofobie is: een vrees voor de islam.Mensen die bang zijn voor een religie of voor hoe die zich in een samenleving manifesteert zijn niet per se gewelddadig. En zolang de angst niet gewelddadig wordt of resulteert in bedreiging of discriminatie, doet de mens niets verkeerds – laat staan iets strafbaars – met zijn vrees.Dat mensen – in meer en mindere mate – op hun hoede zijn voor de islam is overigens te begrijpen. De vrees kan ingegeven zijn door de moord op Theo van Gogh en de ruim 40 andere terreuraanslagen in Europa de afgelopen 13 jaar. Voor alle daders vervulde de islam daarbij een cruciale rol…

Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.En het is voor het eerst dat niveau 5 in Nederland wordt afgekondigd.Hoofdverdachte Gökmen Tanis heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag van maandag op het 24 Oktoberplein in Utrecht.Hij heeft bevestigd dat hij de schutter is. Daarmee is hij verantwoordelijk voor vier doden en zeven gewonden… Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Nederland,Brussel,enz… interesseert zelfbenoemde antifascisten geen lor.Ze  komen ook nooit in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur…

Multi-cultuur is één grote mislukking aan het worden.Noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.De multiculturele samenleving bestaat niet. Het is enkel een hersenspinsel van de politieke elite die de autochtone Nederlanders dwingt samen te leven met een uitdijende groep migranten van wie het overgrote deel een afkeer heeft van het Westen. Met als gevolg islamitische enclaves, waar autochtone Nederlanders niet welkom zijn.Zo mogen in de el-Tawheed-moskee enkel Marokkaanse politieagenten komen.En er is sterke segregatie in vrienden, liefde, religie en de politiek.Uiteindelijk zal het uitlopen op een enorme clash.Samuel Huntington schreef dat multiculturalisme in essentie de vijand van de westerse beschaving is. Een nog grotere vijand is de politieke kliek, die onze cultuur verkwanselt en ieder kritisch geluid smoort door de criticus weg te zetten als fascist of islamofoob. Dat terwijl het ooit multiculturele Midden-Oosten en grote delen van Afrika vervallen zijn tot de monocultuur van de islam…

En we zien dat West-Europa wordt geïslamiseerd. Als de huidige trend zich doorzet, hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners, die zich niet met Nederland identificeren.Nederland zal dan een heel ander land worden.De komende jaren zal het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond toenemen, van ongeveer 14 procent in 2018 naar 21 procent in 2060, waarbij moet worden aangetekend dat de derde generatie als autochtoon wordt beschouwd.Dat leidt bij veel autotochtone Nederlanders tot een existentiële angst om een minderheid in eigen land te worden.De AIVD voorspelt dat in de grote steden volledig geïslamiseerde wijken zullen ontstaan. Enclaves waar de sharia heerst. Nu al barst het in Nederland van wijken waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …

Door de massa immigratie ,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Uit een rapport van de Zweedse politie van vorig jaar bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbare wijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. In die wijken wonen bijna alleen maar Zweden met een migratieachtergrond.In Engeland zijn complete wijken overgenomen door islamieten, de sharia is daar de wet!…En zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten….

De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de Islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend Nederland noemt deze man een nazi,extreem recht, fascist en racist….Geert Wilders en ook Baudet zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers en linkse media, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken…..“Ik heb niets tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Wel heb ik een probleem met de islam en het is mijn recht als volksvertegenwoordiger en burger daar wat over te zeggen. Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck,“zei Wilders….

De teksten van de Koran zijn eenoorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is. Deze boek roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Sahih Boechari 2-24-541: Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof…Sahih Boechari 2-24-541: Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen. enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…En de moslimterroristen kan in ieder geval niet verweten worden dat zij niet doen wat in de Koran staat…

Wat ook niet veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt om onrust te zaaien.Stel je nu eens voor in Nederland 17 miljoen inwoners dat 0,1% besluit extremist te worden en dat actief te gaan uitoefenen. Dan heb je het over “slechts” 17.000 mensen, die kunnen een klein land in een slagveld veranderen.Hitler is ook met een kleine aantal begonnen en dat groeide en groeide want het werkt dan heel eenvoudig bij extremisten, je bent of voor ons en ben je niet voor ben je tegen ons. …En de dreiging met geweld en het toepassen van geweld door moslimfanaten werkt: de vrijheid van meningsuiting heeft averij opgelopen. De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de liberale democratische rechtstaat, de open samenleving. En die vrijheid van meningsuiting wordt dubbel bedreigd, enerzijds door de moslims, maar anderzijds door de naïvisten en huichelaars, die zwichten voor de dreiging en bereid zijn om de vrijheid van meningsuiting te beperken wanneer het om de islam gaat…

Een land waar de islam de macht heeft, is een slachtoffer samenleving, ook voor vele moslims zelf.Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving! En ik stem PVV, omdat ik niet wil dat mijn kleinkinderen in een shariastaat opgroeien en omdat dit mogelijk de enige kans is de zittende arrogante, slecht functionerende, lettende op eigen belang en dat van een deel van de eigen achterban, weg te krijgen. Uit de EU en grenzen dicht, dat zou de slimste stap zijn die Nederland kan zetten.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

De EU is goed en heilig, en iedereen die toch kritiek heeft, is een slecht mens. Een proto-fascist.Dit is natuurlijk onzin. De EU heeft heel veel gebreken, en als kritiek op de EU – zoals Baudet die levert – niet meer mogelijk is, dan is de dictatuur gevestigd.Kritiek op de gevestigde orde – inclusief de EU – is bij mijn weten normaal in een democratie….Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Die achterlijke linkse lozers/communisten/, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten ze eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst. ..

Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders,Pim Fortuyn,Baudet,Wiktor Orban en miljoenen mensen,… dan ook islamofoben of moslimhaters?…De islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.En moslims moorden ook elkaar uit, Sjiïeten en Sunnieten…

“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek,die al jaren doet onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar…Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…

Nederland is weer opgeschrikt door aanslag,deze keer in Utrecht en Gökmen Tanis is verantwoordelijk voor deze aanslag.Daarmee is hij verantwoordelijk voor vier doden en zeven gewonden….Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam.Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de Koran.En uiteraard mag je hier niet islam becritiseren.En als je dat wel doet ,dan moet je een kogelvrij vest aan en heel veel security hebben, anders ben je je leven niet meer zeker…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Croatian Nazis – The Worst Monsters The World Had Known

Most people know little about or have never heard of the Ustase – a Croatian, racist, Nazi-like movement formed in 1929 that ruled Croatia during World War II. Only four days after the commencement of the Nazi Germany military campaigning against the Kingdom of Yugoslavia, the terrorist group that was trained for years by Adolf Hitler and condoned by the Catholic Church to destabilize the young monarchy, seized power and proclaimed the new fascist state.The Fuhrer generously rewarded his proxies with huge territory, while the Catholic Church hurried to assist the murderers in enacting their monstrous agenda and crimes to come. The murderers were known as the Ustashe, or Ustasha and the clero-fascist state became known as the “Independent State of Croatia”….

Mile Budak, the ideologist of their movement, proclaimed that one third of the Serbs should be killed, one third expelled and one third converted to Catholicism. In that regard, the Ustaše were much more ambitious than the Nazis themselves. In 1943,Aloysius Stepinac wrote to the Vatican that 240,000 Serbs had been converted to Catholicism in the Independent State of Croatia.This is the atmosphere in which the “conversion”, or, to be more exact, the forced conversion of Serbs to Catholicism was being carried out. The call of Priest Dionizije Juricević, addressed to the residents of the village of Staza, where he came to forcibly baptize the Orthodox into Catholicism, was as follows:“We are well aware where those who reject the Baptism will be sent. I have already ‘cleansed’ all these southern lands, from infants to elders. And I am ready to do the same here, if necessary, because today there would be no sin in killing a seven-year-old child if he is impeding the progress of our Ustase regime… Disregard my priestly vestments. Know that, if need be, I can take a submachine gun and annihilate all who will resist the state and the Ustase authorities”…

The ustaša state set up concentration camps, of which the most infamous is Jasenovac, where more than 600,000 people, mostly Orthodox Serbs, were systematically murdered( 30,000 Jews and 27,000 Gypsies).In a report to Himmler, SS General Ernst Frick estimated that “600 to 700,000 victims were butchered in the Balkan fashion.” …One source estimates that 770,000 Serbs, 40,000 Gypsies and 20,000 Jews were done to death in the Jasenovac camp” (Dr. Nora Levin, The Holocaust: The Destruction of European Jewry 1933-1945, Schocken Books, New York, 1973 ed.: 515)…Methods of killing and torture in Jasenovac included the pulling up or burning of beard or moustaches, particularly to Orthodox priests, the skinning, massacring by knives, beheading, the cutting off tongues, extremities and genitals, nailing a knife into a victim’s mouth.Victims were thrown into the fire alive, they were burnt with red-hot iron, they were killed with hammers, picks, butts, knives, axes, bombs, they were hanged and shot.On an Orthodox Christmas, the Ustaše organized a competition in killing with knives.For slaughtering 1 360 Serbs during only one August night of 1942 at Jasenovac, Petar Brzica was awarded an Ustaša medal.Having been proclaimed the prize-winner of the competition, he was named “King of the Cut-throats”. A gold watch, a silver service, a roasted suckling pig, and wine were among his rewards(The Vatican’s Holocaust, Ozark Books,1986: 48.)…

Even some of the Germans were horrified by the cruelty of the Ustaši. The highest ranking officer in Yugoslavia, Edmund Glaise von Horstenau, evoked his firm disapproval in a report to Berlin, writing of the “the indescribable filthy things by that gang of murderers and criminals.”…A Gestapo report to Heinrich Himmler from 1942 stated, “The Ustaše committed their deeds in a bestial manner not only against males of conscript age but especially against helpless old people, women and children.”…Dr. Hermann Neubacher, Hitler’s foremost political expert for the Balkans, concurred: “The prescription for the Orthodox Serbs issued by the leader and Führer of Croatia, Ante Pavelić, was reminiscent of the bloody religious wars of yore: One third must be converted to Catholicism, another third must be expelled, and the final third must die. The last part of the program has been carried out.”…

Curzio Malaparte, a member of the Fascist party, was in Italy’s diplomatic service from 1922 to 1931 and a reserve captain and war correspondent when he visited the Croat Fuehrer Ante Pavelić in Zagreb. Malaparte wrote in Kaputt (10th ed., Rome, 1948: 313) that Pavelić had a basket of human eyes on his desk and quoted Pavelić’s proud claim, “It is a present from my loyal Ustashas. Forty pounds of human eyes.”…Francesco Bassotiti supported Malaparte’s reports in an article in Il Borghese magazine (Rome, 1960)…

The Jasenovac system of Croatian camps also included a camp for children.The children in Children’s barrack inconsolably cried and called their mothers, who were only a few meters away; but the fascist Croats sadistically forced them to listen while keeping them away. One of the most shocking testimonies was the one of Jana Koh , former secretary of Red Cross Croatia: ” The barracks were connected by passages guarded by Ustasha guard. Even though away from the barracks, I often heard the sad cry of the imprisoned children. They were placed on the bare floor, four hundred children: infants, few weeks together with the several months old and the older were ten years old.“… Dr Lazar Marguljes, a doctor from Osijek testifies about unimaginable conditions at Sisak concentration camp: ” I’ve noticed that the food parcels sent by Red Cross have never been given to the imprisoned children. My duty as a medic was to research these small prisoners, therefore I often visited these places: former Yugoslav Falconry Association building (‘ Sokolana’), where the children lay on bare concrete or, if they had little luck, on a straw.”… Most tragically, 19 432 children were also murdered by the Ustaše at Jasenovac alone…

Catholic priests, monks and nuns took the most active part in the genocide of Orthodox Serbs.John Cornwell, a research fellow at Jesuit College and devout Catholic who studied Vatican archives reports in Hitler’s Pope, “Ustashe leadership embarked on their massacres with a cruel and haphazard barbarism that has few parallels in history…. Priests, invariably Franciscans, took a leading part in the massacres. Many went around routinely armed and performed their murderous acts with zeal.” (Penguin Books, New York, 1999: 249-254)…

In his memoir, 44 Months in Jasenovac, Egon Berger described the Croatian Franciscan friar Tomislav Filipovic Majstorovic, also known as Fra Sotona (‘Brother Satan’), the notorious commandant of Jasenovac: “Friar Majstorovic told the mothers that their children would be baptized and took them from the mothers, the child whom Friar Majstorovic had in his arms, innocently touched his killer’s made-up face. The mothers, distraught, recognized the situation. They offered their lives in exchange for mercy for the children. Two children were placed on the ground, while the third was thrown like a ball into the air. Friar Majstorovic, pointing a dagger up, missed three times, but the fourth time with a joke and a laugh, the child was impaled on the dagger.The mothers threw themselves on the ground, pulling their hair, and began to shout dreadfully. The Ustasa guards of the 14th Division from Osijek took them away and killed them. Once all three children had been so brutally killed, these three two-legged beasts exchanged money, because they seemed to have a bet who would be the first to stick a dagger in a child.”…

Thus, Priest Mata Gravanovic was executed together with several Ustase by the Nazis for mass atrocities against Serbs.According to the International Commission for the Truth on Jasenovac, 1,400 Catholic priests (two thirds of the total number) were involved in the genocide. The Vatican never attempted to use this leverage to prevent this genocide.No one has ever been punished for this Balkan Holocaust!And i have a glimmer of hope that the world is finally going to start learning about the most “monstrous death camp” from WWII — Jasenovac.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

There was no genocide in Srebrenica

The image of Srebrenica tells us more about the reality of the majority of the media and of course the “Muslim victim card” is being used in order to cleanse the Bosniak Muslims. After all, from enslaving Orthodox Christians during their brotherly love with the Turkish slave masters of the Ottoman Empire to having Muslim SS units who supported Adolf Hitler; then “victimhood” is needed in order to justify their history and culture…What happened in Srebrenica does not remotely resemble “genocide” as the term is understood by most people. It’s a huge stretch to argue that killing enemy soldiers and military aged men in the context of a three-year-old civil war that had victims on both sides is an act of “genocide” comparable to the wholesale slaughters of civilians that have characterized the Holocaust and every other genocide you could name…

In Srebrenica at least 80% of the Bosnian-Muslim population survived the fall of the town to Bosnian-Serb troops and the vast majority of the dead were military personnel, compare that to the Holocaust where in places like Poland and Estonia over 90% of the Jews were killed by the Nazis, or to Rwanda where nearly 75% of the Tutsi population was killed by Hutu fighters in 1994. What happened in Srebrenica is nowhere close to being in the same league…What happened in Srebrenica was a war crime far more comparable to the 2001 Dasht-i-Leili massacre in Afghanistan than it is to anything that happened during the Holocaust…

In Srebrenica the question is how many people were executed and why?…This statement is important because the Muslim General, Sefer Halilovic, confirms that you had at least 5,500 Bosnian Muslim Army soldiers in Srebrenica. More important, these fighters had slaughtered more than 3,500 Christians prior to the fall of Srebrenica and this applies to young children, women and the elderly in surrounding villages. The On February 12 in 2004 at The Hague Tribunal Philippe Morillon testified that Bosnian Muslim forces under Naser Oric “engaged in attacks during Orthodox (Christian) holidays and destroyed villages, massacring all the inhabitants. This created a degree of hatred that was quite extraordinary in the region.” Philippe Morillon is clearly commenting about the massacres of thousands of Orthodox Christians who were killed in the surrounding region. This applies to Christians being burnt alive, beheaded and so forth.It is clear that the Bosnian Muslim forces and Srebrenica is not the “innocent Muslim lamb” which is being told; on the contrary “Srebrenica was a fortified Islamic stronghold which butchered and slaughtered innocent Orthodox Christians in the surrounding region…

“I met him in January, 1994, in his own home in Serb-surrounded Srebrenica.On a cold and snowy night, I sat in his living room watching a shocking video version of what might have been called Nasir Oric‟s Greatest Hits.There were burning houses, dead bodies, severed heads, and people fleeing.Oric grinned throughout, admiring his handiwork.„We ambushed them,‟ he said when a number of dead Serbs appeared on the screen.The next sequence of dead bodies had been done in by explosives: „We launched those guys to the moon,‟ he boasted.When footage of a bullet-marked ghost town appeared without any visible bodies,Oric hastened to announce: „We killed 114 Serbs there.‟Later there were celebrations, with singers with wobbly voices chanting his praises.”(“Fearsome Muslim warlord eludes Bosnian Serb forces,” by Bill Schiller, TheToronto Star, July 16, 1995.).Neither these nor other, much more graphic and direct witness testimonies, were deemed sufficient by the ICTY to convict Oric….

Something happened in Srebrenica, but there’s certainly no evidence to suggest that it was genocide.The 8,000 figure was given by the Red Cross back in July 1995 based on crude and unverified estimates of 3,000 captured by the Bosnian Serbs plus 5,000 initially claimed to be “missing.” It was very soon recognized by the Red Cross and other observers that several thousand of the “missing” had escaped to Bosnian Muslim lines and to Yugoslavia itself, and that several thousand more were almost surely killed in fighting. But that 8,000 number withstood not only this needed correction, but also the fact that fewer than 3,000 bodies were found in the Srebrenica area,with an unknown but probably large fraction killed in the savage July 1995 fighting or earlier. Belated claims of reburials lack plausibility, and run into the problem that although Madeleine Albright warned the Serbs that “We will be watching you,” no satellite photos have ever been displayed publicly showing digging, burying, or trucks moving bodies. In short, the stable figure of 8,000 rests on a propaganda need that has sustained a politically convenient myth-inflation, supported by the combination of NATO officials, the mainstream media, and the ICTY….

None of the forensic evidence cited by the ICTY judgment even begins to support its conclusion that between 7,000 and 8,000 men were executed. Forensic investigators had only exhumed 2,028 bodies when the judgment was handed down. The judges could not have known how the remaining 5,000 to 6,000 persons whose remains had not been found, and for whom no post-mortem forensic investigation had been done, had died or even if they were all dead at all…Between 1996 and 2001 a team of investigators led by Australian forensic scientist Dean Manning was employed by the ICTY to exhume graves thought to be associated with the Srebrenica massacre. The team discovered 448 blindfolds and 423 ligatures among the bodies exhumed from the gravesites. They determined that 1,785 individuals died of gunshot wounds, 169 died of probable or possible gunshot wounds, 67 died of Shrapnel wounds or blast injuries, 11 died of gunshot and blast injuries, 6 died of other causes (trauma, suffocation, etc.), and 1441 died of undetermined causes. ..In the ICTY judgment in the case of Bosnian Serb general Zdravko Tolimir, the figure of “4,970 victims” is given (Appeals Judgment, par. 426).So, no more 8000 killed!…

Major-general Lewis MacKenzie, the first commander of UN peacekeeping forces in Sarajevo:“ Evidence given at The Hague war crimes tribunal casts serious doubt on the figure of “up to” 8,000 Bosnian Muslims massacred. That figure includes “up to” 5,000 who have been classified as missing. More than 2,000 bodies have been recovered in and around Srebrenica, and they include victims of the three years of intense fighting in the area. The math just doesn’t support the scale of 8,000 killed.”…ICTY expert witness Richard Butler has estimated that about 2,000 Bosnian muslim fighters were killed; Portuguese officer and UN observer Carlos Martins Branco also estimates 2,000 Bosnian Muslim fighters killed…

American Philip Corwin, the highest ranked UN civil official on the ground in Bosnia-Herzegovina in July 1995, has consistently claimed over the years that “700-800” people were executed in the vicinity of Srebrenica at that time…Ibran Mustafic, a Bosnian Muslim official from Srebrenica, has stated that about 1,000 people were killed in internecine battles during their withdrawal from Srebrenica in July 1995.In his book, “Srebrenica Testifies and Accuses” (1994, pp. 190-244), commander of the Muslim forces in Srebrenica, Naser Oric published the names of 1,333 men from the supposedly demilitarized Srebrenica enclave who were killed in battles prior to the fall of Srebrenica in July 1995, when Oric‟s units regularly launched murderous raids on surrounding Serb villages. Yet, many of these have been classified and buried as “genocide victims.”….

However, there are statements by certain Bosnian Muslims who deny the official version. One of them is Mirsad Tokaca, president of the Research and Documentation Center in Sarajevo (capital of Bosnia and Hercegovina). He claimed that there is 500 live Srebrenica muslims on the memorial plague number, while an additional 70 people were killed in other places at other times…In the book “War Crimes,” from German researcher and analyst Jürgen Elzner, the manipulation of the number of victims in Srebrenica is confirmed. “The Srebrenica case needs to be fully investigated and removed the anathema of responsibility from the Serbs for genocide. It is indisputable that crimes in Srebrenica occurred and that the perpetrators should be brought to justice. However, there was no genocide in Srebrenica, as proved by the Institute for War Documentation of the Netherlands, stating that there was no planning of crimes at the top of the Republica Srpska politics and army, and that the majority of the victims were members of the 28th Muslim Division during the break of hoop, ” writes in the book..

Efraim Zuroff, Director of the Simon Wiesenthal Center and certainly a leading authority on what constitutes genocide, had this to say about the Srebrenica “genocide” qualification in June 2015, in a statement given to the Belgrade daily Politika:“As far as I know, what happened there does not fit the description or definition of genocide and I think that the decision to call this genocide was adopted for political reasons.”…The only crime committed by Ratko Mladic was to fight to defend his Serbian Christian people in Bosnia from the Jihad of Nazi (real Nazi from 1940 to 45) Izetbegovic and his SDA gangsters…

The ICTY is a political tool bought and paid for by NATO.All you have to do is listen to the NATO officials and the situation becomes clear. Jamie Shea gave a press conference during the NATO aggression where he explained that “NATO countries are those that have provided the finance to set up the Tribunal, we are amongst the majority financiers … let me assure [you] that we and the Tribunal are all one.”….This ICTY service was based on structural facts: the institution was created by the NATO powers, with the United States in the lead; it was funded heavily by these powers and closely allied NGOs (Soros’s Open Society Institute); it was staffed with NATO country personnel, often seconded to the ICTY, and its high officials were vetted by NATO-power leaders; and it depended on NATO for information and police service. But this meant that NATO itself would be exempt from “justice,” and that it would be difficult to bring to justice NATO clients, even if they committed crimes similar to or even worse than those committed by Serbs…

It is notable that the ICTY has never called Operation Storm, the August 1995 Croatian ethnic cleansing of some 250,000 Krajina Serbs, “genocide,” although in that case many women and children were killed and the ethnic cleansing applied to a larger area and larger victim population than in Srebrenica. It was also preceded by an earlier series of Croatian army attacks, first on the Serbian villages of Medak, Citluk and Divoselo in the UN- protected Krajina region back in 1993, in which a hundred or more unarmed civilians were slaughtered, and then in the brutal ethnic cleansing trial run for Operation Storm with “Operation Flash” carried out in Western Slavonia in May 1995 with many hundreds killed. There was no ICTY response to any of these major death-dealing operations, even though a UN dossier was submitted to the ICTY that described the 1993 crimes.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten

Dit is wat de wereld over Bosnie/Srebrenica verzwegen wordt.De oorlog in Bosnië het gevolg was van de expansiedrift van moslimfundamentalisten, die Bosnië niet wilden delen met de etnische Serviërs.Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft:“Er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving.Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied.De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.“ En het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992(gebeurd op een volledig illegale manier), door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad.Het startschot voor de Servische verdediging…

De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe. Srebrenica was vergelding, geen genocide.De Serven evacueerden 20 000 de vrouwen, kinderen en ouderen, die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide. Maar,moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide(tussen 1300 en 2000 burgers werden geliquideerd), waarbij ook ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood(met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen).Bosnische moslims uit de VN-enclave braken ‘s nachts geregeld uit om Serviërs in de buurt aan te vallen en te bestelen, in weerwil van de bewaking van de enclave door Nederlandse VN-militairen…

Bosnische moslims in Srebrenica hadden nog kunnen leven, als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien(er zijn documenten en video’s die dit bewijzen).Over funniest home videos gesproken: in februari 1994 liet monster Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand Servische dorp en van onthoofde lichamen van Serviers aan John Pomfret van The Washington Post.Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic:’Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.’…

Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat ’de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Naser Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.’…En ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?… De ’Serviërs in Srebrenica werden bewust, willens en wetens geprovoceerd’, dat schrijven de journalisten B. Rijs en F. Westerman in de derde druk van hun boek “Srebrenica: het zwartste scenario”. Zij vonden papieren bewijzen dat moslimsoldaten van het Tweede Bosnische legerkorps in Tuzla, majoor Ramiz Becirovic, het bevel kregen om “met terreurdaden paniek te zaaien” onder de Servische bevolking en in Servische dorpen buiten Srebrenica.Dat was ook de reden, waarom Mladic in een telegram twee weken van tevoren Karremans de opdracht gaf om deze aanvallen te stoppen, want anders waren de Bosnische Serviers genoodzaakt om Srebrenica binnen te vallen. ’Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen,’ schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.En de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wisten al vanaf begin juni dat de Bosnische Serviërs een offensief tegen Srebrenica voorbereidden. Maar zij gaven deze informatie niet door aan Unprofor en Nederland.En de commandant van het onder VN-vlag aanwezige Dutchbat, overste Karremans, de aan de Franse collega’s gevraagde luchtsteun niet kreeg.Nederland is genaaid. ..

DE ‘GENOCIDE VAN SREBRENICA’; EEN TOTEM VOOR DE NIEUWE WERELD ORDE!…Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.Elke moslim, die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder, voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995. HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN! …En opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers…

De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN/7,000-8,000. in Srebrenica!  Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Deze Srebrenica moslims soldaten, die overleefden, werd ook bevestigd door islamitische gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.En volgens de UNHCR ook!…Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat honderden Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…’Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica, die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers.’ Dat zei directeur Mirsad Tokaca/moslim/ van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Volgens Tokaca zijn in het herdenkingscentrum in Potocari ook zeventig mensen begraven, die tijdens de verovering van Srebrenica door de Bosnische Serven helemaal niet in de stad aanwezig waren.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers…

Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax…Op 11 juli 2005 heeft de ‘Srebrenica Research Group’ op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd.Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie… Uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en rond Srebrenica teruggevonden zijn. De bevindingen van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt! En waarom niet? Misschien omdat niet bewezen kon worden dat de soldaten van Ratko Mladic helemaal geen duizenden krijgsgevangenen vermoord hadden? Misschien omdat het bij het gevonden massagraf helemaal niet om een oorlogsgraf ging? …

De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat ’er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.’Daarbij zijn lijken van slachtoffers uit de oorlog die er drie jaar woedde. Mathematisch wordt het aantal van 8000 echter niet ondersteund, meent de Canadees. Verder stelt hij dat bij een genocide (volkerenmoord) ook de vrouwen en kinderen opgebracht hadden moeten worden. Mackenzie heeft zijn uitspraken gedaan in het Canadese blad Globe and Mail…https://www.mail-archive.com/serbian_way@antic.org/msg00008.html

Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en enkele honderd werden geëxecuteerd…Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.’De Serviërs kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur. ‘Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!..

Mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen  rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers! En ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen. Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers… Josef Goebbels zei:’ Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.’…Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven,oorloggraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!…

ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren en de echte misdadigers, de NAVO-leiders te beschermen.Het ‘tribunaal’ is niet bedoeld om tot een eerlijk onderzoek van de feiten te komen, maar om de aangeklaagden Serven te demoniseren en te vernietigen.Waarom werden de ambities van Kroatië voor een raszuiver Kroatië en van de Bosnische president Izetbegovic voor een Bosnische ISlamitische staat via etnische zuivering van Kroaten en Serviërs niet gelaakt? Waarom werd de “groot-Albanese” ideologie van het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) – die de steun heeft van Duitsland en van de Verenigde Staten – niet aan de kaak gesteld? Waarom werden hun leiders niet voor het tribunaal gedaagd?Het tribunaal heeft hier en daar wel een Kroaat en een moslim opgepakt,om de schijn te wekken dat het Joegoslavië-tribunaal “eerlijk” werkt, werden kleine garnalen in de gevangenis gegooid, terwijl de leiders ongemoeid worden gelaten…

Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde:“Het VS-Navo-tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest.”…Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en “overwinnaars” van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter “goedkeuring” is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN…Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:’Natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal.We hebben het zelf opgericht!’…Het door de VS gefinancierde en bemande ICTY is een hoofdwapen in de strijd van de Nieuwe Wereldorde om hun doelstellingen door te voeren en regeringen en volken, die voor hun vrijheid opkwamen te bestraffen…

Horst Grabert, voormalig ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland meende dat met de oorlogen in Joegoslavie slechts als camouflage had gediend om de eigenlijke bedoelingen van onze machtselite, namelijk een verdere stap te zetten in het tot stand brengen van de Nieuwe Wereldorde, te versluieren. Daarom moest Milosevic in een schijnproces veroordeeld worden, als voorbeeld voor alle ’onwilligen’, dissidenten en andersdenkenden, die geen vazallen van die Nieuwe Wereldorde willen zijn.Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden op de knieën gedwongen… hun leiders worden ten val gebracht… zoniet door politieke propaganda dan wel met economische sancties of door militair geweld.En deze Nieuwe Wereldorde wil heel Europa islamiseren! Servisch Kosovo is nu een ISlamitische staat en nu nog de rest van Europa!..

Ratko Mladic is de eerste generaal geweest, die in het moderne Europa heeft moeten strijden tegen het Islamofascisme…En het was de Bosnische regering die bewust de bewoners van Srebrenica opofferde om de internationale gemeenschap te dwingen in te grijpen.22 juni 1998: Interview met Hakija Meholjic(moslim en hoofd van de politie in Srebrenica) in het Bosnische weekblad Dani: “Izetbegovic had gezegd: Weet je, mij was aangeboden door Clinton in april 1993 dat de Serviërs krachten invoeren Srebrenica, het uitvoeren van een slachting van 5000 moslims en dan zal er een militaire interventie komen.” Meholjic:”Onze delegatie bestond uit NEGEN mensen!…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Stem niet op de partijen die islamitische expansie niet willen stoppen

Islam heeft de westerse wereld de oorlog verklaard al 1400 jaar,maar “onze politici en media” zitten nog in de ontkenningsfase.De wereldberoemde Hongaarse links-liberale schrijver György Konrád waarschuwt voor de islam als derde grote bedreiging voor Europa:’Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die ons bedreigt.Vooral westerlingen zagen pas laat in dat het communisme een totalitaire ideologie is, nu vergissen ze zich in de islam.’… Hij steunt de Hongaarse premier Viktor Orbán in zijn kritiek op de islam als wezensvreemd aan de Europese cultuur en in zijn pogingen om met grenshekken islamitische immigranten buiten de deur te houden. Hij doorbreekt intellectueel de mantra, dat immigratie goed is en de islam geen probleem…

Vergist u zich niet: de ISLAM heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren. Spanje viel in de 8e eeuw. Constantinopel viel in de 15e eeuw. Wenen en Polen werden bedreigd en nu, in de 21e eeuw, zal de islam het opnieuw proberen. Deze keer niet militair, maar d.m.v. Migratie en demografie.En ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn… In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen…

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze “religie” als volgt: „De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging ,die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus, maar ook politiek van aard is…De ISLAM is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem, dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen…

Grote steden zijn al lang verloren, verkocht en verraden. Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In de Islam is geen plaats voor iets anders dan de islam…

Heel Europa lijdt onder de ISLAM en het wordt steeds erger!Al jaren in West-Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze Joods is… De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…

De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte “religie” in de wereld overblijft.Net zoals de nazi’s alle andere rassen wilden vernietigen, denkt ook de Islam dat al wie een ander geloof heeft, bekeerd en desnoods uitgeroeid moet worden:„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”/Koran- 2.193…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”/Koran-9:14….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”/Koran 9:29…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran -60.4… In de loop van de eeuwen zijn er 270 miljoen mensen vermoord door de veroveringen van de ISLAM…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.Jezus had nooit een leger, zelfs niet een groepje soldaten, om ongelovige en dwarsliggende mensen aan te vallen.Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen.De kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.En zonder de kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch.Over de Islam is helemaal niets positiefs te zeggen, niets!…

En “niet alle moslims zijn slecht!” irrelevant is.Want in nazi-Duitsland, in het Japan van de Tweede Wereldoorlog of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn…Feit is dat de fanatici op dit moment in de geschiedenis de Islam beheersen. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.En het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk…

„Ik zie dat Europa zelfmoord pleegt. Kijk naar de demografische ontwikkelingen: over een aantal jaren zijn grote delen van Europa overwegend islamitisch. Waarom verdedigen jullie je niet tegen de islamisering? Jullie zijn sukkels,”zei de Syrisch-Duitse politicoloog en islamgeleerde Bassam Tibi.Hij noemt de huidige politiek van Oost-Europese landen als Hongarije, Polen en Tsjechië, die moslim-immigratie willen vermijden, een ’frisse wind’.„Ik vind dat die landen groot gelijk hebben. Ze verzetten zich tegen de almacht van Duitsland in Europa en tegen de islamisering. ”…https://goto.marokko.nl/?url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F3195802%2Fsyrische-geleerde-en-moslim-waarom-verdedigt-europa-zich-niet-tegen-islamisering

De combinatie van Taqqiya(het recht om te liegen tegen ongelovigen), Jihad en Sharia gaat goed samen, als je een fascistische dictatuur wilt voeren. Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

MENSEN WORDT WAKKER!Doe iets!Dit is uw wereld, red haar. Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met het gestamp van die islamitische olifant, die midden in onze huiskamer de boel op zijn middeleeuws staat onder te schijten.Wég met die zooi.Als we deze sociaal-culturele wortelrot niet nú radicaal aanpakken, is het te laat en zijn we verloren.Dan is Nederland, én heel West-Europa, definitief geïslamiseerd en domineert deze middeleeuwse “religie” ons openbare leven. Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!Kerels zoals Wilders en Orban hebben we nodig en niet die watjes annex volksverlakkers ,die ons nu financieel en sociaal volledig uitleveren aan EU-dictatuur en de migratiechaos/sharia…

Triest dat Pim Fortuyn is vermoord door de negatieve berichtgeving van de linkse media.Gevaarlijke linkse kliek/gore landverraders,die haten alles wat westers is/, hebben een klimaat geschapen waarbinnen een moord, de moord op Pim Fortuyn, mede door deze linkse kliek heeft kunnen plaatsvinden.PvdA-prominenten als Wouter Bos, Felix Rottenberg en Rob Oudkerk erkennen eigen falen op het gebied van immigratie en integratie. Zij erkennen dat Pim Fortuyn de vinger precies op de zere plek legde en volledige gelijk had in zijn analyses.Alle voorspellingen van Pim komen uit. Want heel Europa leeft nu in 2019 in angst in chaos.Er zijn nu problemen die simpelweg niet meer te ontkennen zijn, maar om hun machtspositie te behouden en geen stemmen te verliezen, zet links elke rechts partij, die wel de problemem met het multiculturalisme aankaart en dus een bedreiging vormt voor hun machtspositie bij voorbaat in het racistenhokje. En nu hebben we Baudet, die voor alles en nog wat uitgemaakt wordt, door dat slappe laffe volk uit de linkse hoek.Want,als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!

Posted in Uncategorized | 8 Comments

West-Europa importeert islamitisch antisemitisme en islamitische terreur

data28048855-6feaf9Europa importeert nieuw antisemitisme.Het is een haat die door de massa immigratie nu in Europa haar rentree maakt. Het gevolg? Bedreigingen en aanslagen op joodse scholen, instellingen en personen.Al jaren in West-Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze Joods is…

De Arabische haatcampagne tegen Joden niet een gevolg van het Arabisch-Israëlisch conflict, maar de oorzaak.Het kan niet worden ontkend dat anti-Joodse sentimenten deel uitmaken van de islam.De Koran vervloekt joden en staat vol met oproepen tot geweld tegen de joden.En meer dan 1.400 jaar van indoctrinatie zijn niet zonder gevolgen gebleven.Meer islam waar dan ook betekent méér antisemitisme, méér haat en méér geweld/terreur… De aanslagen op de Joden zijn onderdeel van een groter plan. De wereldwijde jihad staat op de agenda. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog komt een aantal zaken bij elkaar: de wereldwijde jihad, het terrorisme als strategisch wapen, de haat tegen Israël en de poging de Joden in de diaspora te treffen. We zagen er iets van in de jaren tachtig en negentig, maar nu is er sprake van een strategische keuze. Aan de combinatie zit niets toevalligs.We weten al 14 eeuwen lang waar ze mee bezig zijn en nog hebben we niets geleerd. Hoe dom moet je zijn om dan nog weg te kijken?…

Als je Joden hier in Europa aanvalt betreft Israel is het antisimitisch! Het waren Joden, niet Israëli’s, die werden vermoord tijdens de terroristische aanslagen in Toulouse, Parijs, Brussel en Kopenhagen.Frankrijk is het land waar het geweld en de intimidaties tegen joodse burgers vorig jaar bijna verdubbelde tot 541 incidenten.Dat is er tenminste iedere dag een en een deel van het jaar meerdere op een dag.Zo werden in 2014. in Groot-Brittannië 1.168 antisemitische incidenten geregistreerd, een verdubbeling vergeleken met de 535 in 2013. Het ging daarbij om scheldpartijen, hatemails, bedreigingen via sociale media, maar ook om 81 gevallen van geweldpleging jegens Britse Joden.In 2018 waren er in Nederland 19 procent meer gevallen van antisemitisme dan in 2017.Er is in Nederland ook georganiseerd antisemitisme aanwezig binnen elementen van de de BDS-beweging. Op de Dam en het Leidseplein demonstreren wekelijks pro-Palestijnse BDS-activisten, die hakenkruizen en kakkerlakken gebruiken in hun protest tegen Israël.Antizionisme ís het antisemitisme van onze tijd…

En we hebben nu weer politieke partijen,die antisemitisme onder het mom van antizionisme salonfähig maakt.Wat te denken van GroenLinks,die heeft op haar congres een resolutie aangenomen waarin de partij zich schaart achter de doelstellingen van de BDS-beweging (Boycot, Disinvestering en Sancties)? Deze beweging vond zijn oorsprong in 2005 in Ramallah en heeft als uiteindelijke doel Israel van de kaart te vegen.BDS is in 2005 opgericht door 170 Palestijnse organisaties en heeft als doel de vernietiging van Israel door middel van Boycot, Disinvestering en Sancties.De BDS-beweging is ook verbonden aan Hamas facisten,die in artikel 7 van haar handvest oproept tot het doden van alle joden.En nu Groenlinks openlijk de BDS omarmd, is het duidelijk dat deze politieke partij zich geheel achter de doelstellingen van de BDS schaart. Daarmee steunt deze partij de vernietiging van de Staat Israel(de enige democratische staat in het Midden-Oosten). Want dat is wat het is…

De SP en de islamitische partij NIDA willen ook voorkomen dat in Rotterdam en omstreken bussen van Israëlische makelij gaan rijden.NIDA en SP verwijten EBS medewerking aan ‘de Israëlische illegale bezetting, kolonisering, apartheid en mensenrechtenschendingen in Palestina’, en willen het busbedrijf daarom weren…Volgens mij en de United Nations, is de staat Israel niet illegaal gecreëerd.En als er ruimte voor debat is over betwist gebied, wil ik graag de teruggave van de chistelijke landen, die afgepakt zijn door moslims.Laten we beginnen met het huidige Turkije,die ooit was het centrum van het christendom…En het is Hamas, die de Palestijnse bevolking arm houdt, niet Israël! Hamas islanmfascisten kiezen echter voor geweld en weigert Gaza op te bouwen met behulp van internationale donaties.Ze hadden met behulp van rijke Arabische olielanden een prachtig land op kunnen bouwen. Maar helaas blijkt de haat tegen Joden veel groter te zijn, dan de wil om zelf iets moois van het leven te maken.Er wonen ruim 1,5 miljoen Arabieren in Israël,die hebben het beter dan Arabieren in welk Arabisch land dan ook. Inwoners van Gaza verkozen zelf Hamas en moeten nu op de blaren zitten….

Maar, waarom hoor ik deze hypocrieten niet over Tibet (bezet door China) of de Westerse Sahara (bezet door Marokko),over Koerden ,Armeniërs, Syriërs en het lijden van de christenen in Turkije en Midden Oosten?In Libanon en in Jordanië zijn honderden, zelfs duizenden Palestijnen gedood en verdreven en iedereen is stil…Bah!…Fuj!… En hebben ze daar bij de SP,NIDA,DENK,PvdA en GroenLinks al eens actie ondernomen tegen de ban van 16 islamitische landen op de inreis van joden?….De Bruinhemden van toen zijn de SP,NIDA,DENK,PvdA en GroenLinksers van nu.Zelfde ideologie, zelfde idealen, zelfde methodes…

NIDA sluimerend antisemitisme leeft. Het is geen geheim dat NIDA een pro Hamas standpunt inneemt.Het liefst zien zij Gaza-stad als zusterstad van Rotterdam. Lijsttrekker van de partij Nourdin el Ouali, was in 2011, toen hij nog raadslid was voor GroenLinks, woordvoerder van de Nederlandse opvarenden van de Hamasvloot richting Gaza – een evenement dat onder meer werd georganiseerd door de extreem-linkse groep de Internationale Socialisten. Ook was El Ouali op een benefietbijeenkomst van de pro-Palestina-groep ISRAA, en gaf hij een training aan pro-Palestina-activisten op een evenement in Rotterdam in 2016, waar de Britse Hamas-activist Zaher Birawi de belangrijkste spreker was. Ook sprak hij vorig jaar op de ‘Palestinians in Europe Conference’, waar ook de antisemitische activist Abou Jahjah sprak.Nourdin el Ouali sprak geen verkeerd woord over de rol van Hamas en de terroristische inslag van deze beweging, die zijn terreur bij uitstek richt op Israëlische burgers…

Het socialisme kent een lange en treurige geschiedenis van Jodenhaat. Het begon al bij Marx, het had zijn dieptepunt onder de nationaal-socialist Hitler en nu ook onder de huidige SP,NIDA,DENK,PvdA en GroenLinks zie je nog regelmatig oprispingen van Jodenhaat.Onder leiding van Jesse Klaver herleeft extreemlinks gedachtegoed. Zelfs antisemitische Hamas roept moslims op om GroenLinks te stemmen.Er zijn Hamasfilmpjes op YouTube gekomen, waarin Nederlandse moslims advies krijgen op GroenLinks te stemmen…Partijen als NIDA,DENK,SP,PvdA en GroenLinks, die de Sharia willen invoeren, moeten verboden worden!Dat de ideologie van deze partijen in conflict is met de seculiere, democratische rechtstaat waarin wij leven, mag duidelijk zijn. NIDA pleit voor vergaande inmenging van religie in het publieke domein, onze publieke voorzieningen en het openbaar bestuur. Nida plaatst hiermee de wil van geestelijke groepen en geestelijke leiders boven de universele rechten van de mensen en de burgerlijke wetten van dit land.Deze Islamitische partijen voeren Jihad,met tong.Voor deze shariapartijen is:’Democratie is als een trein. Als je op je bestemming bent, stap je uit.En wie openlijk samenwerkt met deze partijen, heeft dus geen moeite met Jodenhaat/antisemitisme, homohaat,geweld, terrorisme, Sharia, Jihad en andere vormen van islamisering…

De weg naar Holocaust was gebouwd uit haat,maar geplaveid met onverschilligheid,die ook nog even stil stond bij antisemitische tendenzen in de Nederlandse media in de jaren dertig.En de haat treft Joden als eerste, maar uiteindelijk wordt iedereen het slachtoffer ervan.Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen. Het waren niet alleen de Joden die leden onder Hitler, het waren niet alleen de Joden die leden onder Stalin. Het zijn niet alleen de Joden die lijden onder IS of Al-Qaida of de islamitische Jihad. We maken een ernstige fout als we denken dat antisemitisme alleen Joden bedreigt. Het is vooral een bedreiging voor Europa en voor de vrijheden die er in de loop der eeuwen zijn bevochten.En begin nou maar eens, eindelijk, met het uitzetten van jodenhaters met dubbele nationaliteit. Dat scheelt al een hoop antisemitisme…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten

Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie…Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!..

Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam/Sharia in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelt dat in 2015 in de vier grote steden ongeveer de helft van de bewoners allochtoon zal zijn.Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

We stevenen af op het einde van de Europese samenleving zoals we die nu nog kennen.West-Europa islamiseert in rap tempo.Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in No-Go- Zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat,mini kalifaten), waar de staat de controle over heeft verloren. Honderd Molenbeken zijn in West- Europa!In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze wijken, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

Ook Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.En in Nederland zijn er ook wijken, waar de Nederlandse overheid autoriteit verliest.In Den Haag werd tijdens de jaarwisseling de shariapolitie ingezet van de salafistische As-Soennah moskee.Ook andere West-Europese landen kennen zulke No-Go-Zones…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“…

West-Europa importeert nieuw antisemitisme.Meegebracht door migranten uit de Arabische wereld.In Zweden, Frankrijk,Groot-Brittannië, Duitsland,België en Nederland heeft de massale immigratie een toename van anti-Joodse aanslagen en intimidatie teweeggebracht. Waar mensen dertig jaar geleden in Europa nog zonder problemen als jood herkenbaar over straat konden, verdwijnen keppeltjes nu onder een baseballpet. Als ze de wijken met een grote moslim-populatie überhaupt nog in gaan.Al jaren in West-Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren….

Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze Joods is.Frankrijk is het land waar het geweld en de intimidaties tegen joodse burgers vorig jaar bijna verdubbelde tot 541 incidenten.Dat is er tenminste iedere dag een en een deel van het jaar meerdere op een dag…Het kan niet worden ontkend dat anti-Joodse sentimenten deel uitmaken van de islam.De Koran vervloekt joden en staat vol met oproepen tot geweld tegen de joden.En meer dan 1.400 jaar van indoctrinatie zijn niet zonder gevolgen gebleven…

West- Europa brandt!!!…De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.

De Koran roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

Deze boek stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„ Je wordt bevolen te vechten ondanks dat je er een hekel aan hebt. Je kunt iets haten wat goed voor je is en van iets houden wat slecht voor je is. Allah weet het en jij niet”(Koran/2:216)… Moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan…„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran/soera 2, vers 216)…En de Islam kan nooit worden hervormd.Vanuit de Koran leren we dat hervormen onmogelijk is, want onderstaande citaten zijn letterlijk en verplichtend voor elkeen onderdanig aan de islam:1/De Koran is het woord van Allah….2/De Koran kan niet veranderd worden…3/De Koran is perfect….

De instroom van asielzoekers leidt ook tot grote kosten, zowel in Europa als in Nederland. De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!… ALS U NIET OPENSTAAT VOOR DE ISLAMISERING VAN EUROPA, DAN BENT U EEN RACIST!…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Deze linkse vorm van fascisme moet eens goed worden aangepakt

Het is in Nederland gevaarlijk om te zeggen wat je denkt.Met zijn kritiek op de multiculturele samenleving, werd Pim Fortuyn door linkse kliek gretig getransformeerd tot racist of fascist.En de politiek correcte medemens voelt zich namelijk totaal NIET schuldig voor het demoniseren van Pim Fortuyn. Denk aan Thom de Graaf (D66), die schaamteloos Anne Frank citeerde om Fortuyn te vergelijken met Adolf Hitler; of aan Ahmed Aboutaleb (PvdA), die Fortuyn “een gevaarlijke man” en “een wolf in schaapskleren” noemde. Het proces van ontmenselijking ging maandenlang door en we weten natuurlijk allemaal hoe dit is afgelopen…

Een nieuwe politieke moord is in de maak. Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie (FvD) hebben een slagveld aangericht in de Nederlandse politiek.De verkiezingsuitslag is in Den Haag en in de provinciehoofdsteden ingeslagen als een bom.En een oproep is al gedaan door een geradicaliseerde linkse docent Geesteswetenschappen Corné Hanssen, die in het openbaar roept: “Volkert waar ben je”. Bij de ‘anti-racisten’ demonstratie betogers in Amsterdam roepen op om Thierry Baudet neer te schieten! Politieke partijen zoals Groenlinks,SP en PartijvdDieren lopen mee en laten dit toe.En het is weer afwachten of ze een linkse imbiciel kunnen vinden, die Thierry kan afschieten…Hier in het Westen geld vrijheid van meningsuiting! Maar volgens bepaalde mensen geld die vrijheid alleen als je het met hun eens bent.Anders wordt je bedreigd, gedemoniseerd en aangevallen. Wilders al 15 jaar 24 uurs bewaking nodig heeft, omdat hij een politieke mening heeft, die niet strookt met linkse kerk.Alles wat zij vinden is goed en wat rechts vind is slecht en moet met geweld de kop ingedrukt worden. Hierbij houden zij geen rekening met onze democratie… “The fascists of the future will be called anti-fascists.” – Winston Churchill…

De gevestigde partijen de overwinning van FvD geheel aan zichzelf te danken hebben:Criminaliteit, ongecontroleerde immigratie, de groei van de islam…,,De linkse partijen hebben de poorten wijder opengezet dan de poorten van Troje en daardoor is Europa overspoeld door immigranten uit islamitische landen en radicale ideeën. Dat feit wordt statistisch begraven. De derde generatie wordt niet meer als allochtoon geteld, terwijl die er vaak radicaler in zit dan de eerste twee generaties. Tel daarbij op dat orthodoxe moslims veel meer kinderen krijgen en dat de immigratie uit Afrika aanzwelt en de conclusie ligt voor de hand: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer. Dan is het een soort Egypte. En nee, dat is niet míjn voorspelling, dat is gewoon wat er gebeurt als de huidige demografische tendens doorzet. In alle landen waar de soennitische islam, de meest radicale, de overhand kreeg, zijn westerse vrijheden weggevaagd.Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer,’’ zei Thierry Baudet .Maar,noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (….) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld…

De Islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.Het is abnormaal dat niemand van de media zich openlijk stoort over profeet Mohammed met zijn oorlogen, zijn haat, de bloedbaden en bevelen om de wereld te veroveren.Net als in het fascisme, wordt de islamitische staat gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten onderwerpen. In de islam betekent “vrijheid” zich onderwerpen / gehoorzamen aan Allah en zijn boodschapper. De Koran zegt “aan Allah behoort alle suprematie” (2.165, 35:10, 35:13, 64: 1).Democratie impliceert gelijkheid. Maar gelijkheid is onaanvaardbaar in de islam. Niet-moslims zijn absoluut minderwaardig ten opzichte van moslims.En het is duidelijk dat het islamitische regeringssysteem fascistisch is.Een uniformiteit van denken, kleden, taal, cultuur in feite is de definitie van fascisme. De overheersingsdrang, het geweld, het oproepen tot een oorlog, de ontelbare krijgstochten, de aanvallen en plunderen van landen en steden, en de code tot gehoorzaamheid zijn allemaal de definitie van fascisme.En wie de islam verdedigt en steunt is ook de fascist…

Het fascisme bloeit overduidelijk weer op in Europa onder de valse vlag van “antifascisme”.Wilders wordt beschuldigd van beledigen van een bevolkingsgroep, terwijl de socialisten ongestraft PVV-stemmers als racisten en ander uitschot mogen bestempelen. Volgens de AIVD vormen links extremistische bewegingen een bedreiging voor de democratische rechtsorde omdat antidemocratische doelen worden na gestreefd en ondemocratische middelen worden ingezet. De groeperingen en bewegingen die in Nederland heimelijke en of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme, antiglobalisme of overige links-extremistische actieterreinen of zich op extremistische wijze tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid keren voermen een bedreiging voor de democratische rechtsorde.En wanneer wordt AFA nu eens als terroristische organisatie gekenmerkt?Zo zijn er genoeg voorbeelden dat ze moorden mensen,jatten en plunderen in de chaos, die ze zelf creëren. Het ia gewoon een criminele bende.Het is al lang duidelijk, dat de echt foute “facisten” allemaal van links komen.Mao, Stalin, Pol Pot en Hitler(voor de historicus J.A.A. van Doorn, de nazi’s waren ook socialisten) waren toch echt links…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

U KOSOVSKOM BOJU su POBEDILI SRBI

Bitka na Kosovu (Boj na Kosovu, Kosovski boj, Kosovska bitka ili Vidovdanska bitka) vodila se 28. juna 1389. godine između srpske i turske vojske, u Zemlji Brankovića, na Kosovu Polju, kod Vukove prestonice Prištine.Pre samog Kosovskog boja,knez Lazar je nekoliko puta dolazio u sukob sa Turcima.Prvi sukobi Turaka sa oblascu kneza Lazara,zabelezeni su 1381 na Dubrovici kod Paracina.U sukobu kod Plocnika1386,Turci,koje je predvodio sultan Murat I (1362-1389)su izgubili bitku… Bitka na Kosovu polju bila je veoma krvava i sa velikim vojnim gubitcima na obje strane.Dvojica od trojice otomanskih zapovednika su stradali. Ubijen je čak i sultan Otomanskog carstva Murat I, kao i njegov sin Jakub.Tokom bitke je poginuo i jedan od srpskih zapovednika, knez Lazar Hrebeljanović. U ovoj bici učestvovale su vojske Kneževine Srbije i vojska iz Bosne, koju je poslao Tvrtko Prvi Veliki.U Lazarevoj vojsci jedno krilo vodio je Vuk Branković, a drugo su sačinjavali bosanski odredi pod zapovedništvom vojvode Vlatka Vukovića.Nakon bitke, Srbi su poslali na Zapad Evrope vest o potpunom porazu Turaka na Kosovu polju….

Iznenadno i brzo povlačenje turske vojske sa Kosova u Jedrene pod komandom novog sultana Bajazita ključan je momenat u analizi ishoda boja.Nikada se nije desilo u istoriji ratova da je pobednik pobegao sa bojnog polja,a turska vojska je tada pobegla iz Srbije.Otomanski Turci su bili primorani da se povuku i njihov napredak u Evropu je efektivno zaustavljen nekoliko godina. Osmansko osvajanje mnogo manje i slabije Srbije odloženo je decenijama kasnije.Kada je Bajazit opet došao u Srbiju krajem 1389. godine, on je znao ko je bio pobednik na Kosovu polju i časno je postupio kada je kneginji Milici ponudio vazalstvo, a to svako ne bi uradio da je srpska strana bila poražena kao što se tvrdi, već bi nastavio svoj pohod ka Kruševcu i usput bi sve popalio i uništio kao što je Murat uradio u Bugarskoj, iako mu se Bugari već bili predali. A on je ženi svog neprijatelja ponudio da bude vazal i kasnije joj je pomogao da protera Ugare koji su naredne godine prešli Savu i napali Srbiju….Stanovište o srpskoj pobedi izneli su i mnogi srpski istoričari 20. veka.Turski hrоničаri Lеši, Zајеdеdin i Šukurlаh u zаpisimа dо dеtаlја оpisuјu pоrаz Тurаka. Da su Turci izgubili na Kosovu, daleko najjači su istorijski spisi toga vremena u kojima se slavi hrišćanska pobeda. O turskoj pobedi nema ni reči!…

Još svi mrtvi iz Kosovskog boja nisu bili ni sahranjeni, a sa severa su u Srbiji provalili Mađari. Sa vojskom desetkovanom u ratovima sa Turcima i međusobnim sukobima za vlast, plemstvom koje je u Bosni već prešlo na katolicizam, maloletnim Lazarovim sinovima koji nisu mogli preuzeti presto i kraljem Tvrtkom I. Kotromanićem zauzetim osvajanjem Dalmacije, Srbija se našla u vrlo teškoj situaciji.Tada je do izražaja došao genij kneginje Milice koju je narod sa pravom prozvao caricom. Pred njom je bio izbor: mogla je prihvatiti ugarsku okupaciju, mogla je preći na katolicizam i priznati prvenstvo ostarelom Stefanu Dabišu(koji je taman nasljedio Tvrtka) ili ući i vazalni odnos sa Turcima. Istorija je pokazala dalekovidnost njezinog poteza. Da je prihvatila ugarsku okupaciju, Srbija bi već 1402. pala pod Turke(Srbija je pala pod Turke 1459. godine), a da je prešla na katolicizam, prošla bi kao i bosanskom plemstvo koje ni savijanje kolena pred papom nije spasilo od osmanske okupacije.Miličin sin, Stefan Lazarević, prvo je u bici kod Nikopolja 1396. sa svojom teškom konjicom bio odlučujući faktor u pobedi Turske nad Ugarskom i na taj način otklonio mogućnost ugarske okupacije Srbije, a onda se posle bitke kod Angore  oslobodio turskog vazalstva i ubrzo napravio jednu od najjačih srpskih država u istoriji.Pogledate kartu Balkana iz prve polovine 19.veka, gde između velikih imperija Habsburške Monarhije i Osmanskog carstva prkosno stoji mala Srbija….

Srpski narod je od kada se pamti išao krsnom stazom. Nesloga i izdaja najteže su ga ranjavale, dušu mu tanjile, ali je imao Bogom vazda poneku miomirisnu dušu od podviga i viteštva, da ga iscjeli, osnaži i obnovi…Zvanična istoriografija potpuno zanemaruje srpsku istoriju pre Nemanje, koji se pojavljuje tek u 12. stoleću Nove ere. Zvanično se sledi samo ono što je o Srbiji pisao Konstantin Jireček, jedan od najamnika Bečko-berlinske isotrijske škole. On osporava srpsko starosedelaštvo Srba na Balkanu, pa zato nije spominjao Srbiju – osnovanu 490. godine, s prestonicom u Skadru. U ovom antičkom srpskom gradu, koji se zvao i Troja, i Ilij, stolovale su srpske dinastije: Svevladovići, Svetimirovići i Oštrivojevići, od 490. do 1171. godine. Zanimljivo je, da je o prednemanjićkom Srbijom pisao i katolički sveštenik Andrija Kačić-Miošić u 18. stoleću,a on je u svojoj knjizi: „Prisvitlom gospodinu“, naveo većinu srpskih vladara u Skadru…

Na Međunarodnom kongresu istoričara: „Doćirilovska slovenska pismenost i dohrišćanska slovenska kultura“, u Sankt Peterburgu, od 12. do 14. maja 2008. godine, italijanski istoričar Đankarlo Tomacoli Ticijano pročitao referat o dešifrovanju linearnog A i B pisma sa Krita – pomoću slovenskih jezika. Zaključio je, da je Minojska država (osnovana 2000 godina pre Nove ere na Kritu) srpksa, a ne grčka – kako se to u svetu uči na svim nivoima obrazovanja. Ovo je bilo iznenađenje, ali više nije. Sve više naučnika se slaže sa srpskim (slovenskim) starosedelaštvom na Sredozemlju i u drugim delovima Evrope…Da je srpska država postojala i pre Nemanjića, danas više nije ni najmanje sporno, ako je ikada i bilo, bez obzira što su prednemanjićke dinastije nasilno brisane iz istorije. Dokaz brisanja je i pečat kneza Strojimira, pripadnika dinastije Vlastimirovića iz 9.veka. Pečat se 2006.odjednom pojavio na aukciji u Nemačkoj. Bio u privatnoj kolekciji i pravo je pitanje odakle nekom Nemcu srpski pečat i kolike još tragove naše istorije skrivaju privatne kolekcije po svetu?!…

Miloš Milojević, srpski istoričar iz 19. veka piše da je Srbima u prvoj polovini 10. veka vladala kraljica. Pre nekoliko godina otkriveni su delovi natpisa iz zidova nekadašnje džamije, a danas crkve sv. Vida u Klisu, kod Splita. Na njima se pominje kraljica Domaslava, a natpis je datiran u prvu polovinu 10.veka… Andrija Kačić Miošić, franjevački sveštenik iz Makarske, 1756. godine objavio je “Razgovor ugodni naroda slovinskog”, jedno od najvrednijih i najčitaniji dela južnoslavenske književnosti svih vremena. Tu piše o tridesetak prednemanjićkih kraljeva i vladara, koji su svoju državu osnovali sredinom 5.veka. Kačić Miošić pominje kralja Bodina i njegovog oca, kralja Mihaila iz dinastije Vojislavljevića koja je Srbijom vladala u 11.veku, dakle, puno pre rođenja Stefana Nemanje. Bodinov pečat sa likom svetog Teodora pronađen je u Arheološkom muzeju u Istanbulu 2008. godine, a portret kralja Mihaila nalazi se u crkvi svetog Mihajla u Stonu pored Dubrovnika…

Delovi Albanije, nekada i cela zemlja bili su, neki više neki manje, u sastavu srpskih država (pre 860-1394).U periodu vladavine srpskog kralja a zatim cara Stefana Dušana (1331-1355) čitava Albanija osim Drača bila je sastavni dio srpske države.Skadar je bio i prestonica Srbije od 490. do 1171. godine…Prof. dr Kaplan Burović, balkanolog, Albanac srpskog porekla, pre desetak godina vratio se pravoslavnoj veri. On argumentovano tvrdi, a svoju doktorsku tezu odbranio je u SAD-u, da je 75-80 % stanovništva Albanije srpskog korena. Isto tako smatra da je 82 % albanskog naroda na Kosovu i Metohiji srpskog porekla.Tezu akademika Kaplana Burovća da Albanci nisu potomci Ilira i da nisu autohtoni na Balkanu sve više prihvata nauka mnogih balkanskih zemalja, zemalja Evrope i Amerike. Tezu o ilirskom porijeklu Albanaca ocjenjuju kao izmišljeni mit, koji ima političku pozadinu. ..

Albanci nikada nisu postojali kao jedinstveni narod, već ih je narodom i nacijom učinio austrougarski dvor.Ujedinili su različita plemena, sačinili jedan jezik i sve to potpomogli novcem kako bi, pre svega, smanjili srpski uticaj i težnju ka oslobađanju svih srpskih zemalja od kojih se dobar deo tada nalazio pod vlašću Austrougara.Na duže staze, cilj ovog “projekta” je bio da se u ovom delu Evrope koji izlazi na Mediteran smanji i uticaj Rusije.Ova tvrdnja iznesena je u doktoratu nedavno peminule bugarske istoričarke Teodore Toleve (1968-2011). Rad pod nazivom “Uticaj Austrougarske imperije na stvaranje albanske nacije (1896-1908)” zasnovan je na proučenim dokumentima Carskog arhiva u Beču od kojh su mnogi u to vreme bili najstrože čuvana tajna.Toleva je tokom istraživanja i potrage za dokumentima o međuetničkim odnosima u Otomanskoj imperiji, u carskom arhivu u Beču našla dokumente u vezi tajnih sastanaka na austrougarskom dvoru održanih 1896. na kojima je dogovoreno stvaranje kompaktne albanske nacije.Po bugarskoj istoričarki, memorandum o četiri sastanka koja su održana pokazuje da krajem devetnaestog veka albanska nacija još nije postojala…

Posted in Uncategorized | Leave a comment