Islamofascisme en antisemitisme marcheren door West-Europa

Antisemitisme en terror zijn toegenomen in West-Europa door opkomst van de islam.Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze “Joods is en dus geld moet hebben”.Toch is het afgezien van deze bekende voorbeelden verbazingwekkend moeilijk systematische gegevens te vinden over de mate waarin bij antisemitische geweldincidenten daders met een islamitische achtergrond betrokken zijn. Politie en andere overheidsinstanties verzamelen namelijk geen gegevens over de etniciteit van daders van geweldincidenten. In de statistieken wordt soms wel iets over de nationaliteit van daders gezegd, maar dat is maar van beperkt nut omdat de meeste kinderen van migranten en ook leden van de eerste generatie die zich hebben laten naturaliseren de nationaliteit van het woonland bezitten…

In het zogenaamde ”Midden-Oostenconflict” gaat het helemaal niet om landbezit. Het is een conflict om ideologieën, een slag tussen islam en vrijheid. Het gaat niet om een stuk land in Gaza of Judea en Samaria. Het gaat om Jihad.Volgens de islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims(”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”-Koran: 8:39). De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad, die wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles…

De leer van de islam stelt dat geen godsdienst buiten het mohammedanisme aanvaardbaar is. Het claimt superioriteit over elk politiek en religieus systeem, over elk andersdenkend mens, overal en voor altijd.Het is in de ogen van de islam(moslims) uitgesloten dat dit kleine land Israël terugkeren onder godsdiensten, die door de islam als een gepasseerd station worden beschouwd, zoals Jodendom en christendom.Nergens blijkt dat wat we nu de ‘Palestijnen’ noemen, deze ooit een zelfstandige staat hebben gehad.Een Palestijns volk heeft nooit bestaan.Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.Degenen die zich nu ‘Palestijnen’ noemen, zijn altijd gewoon islamitische Arabieren.Er is geen sprake van Palestijns bezet gebied, maar betwist gebied.De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden…

Jeruzalem werd gebouwd in 1312 voor Christus en tweeduizend jaar voor het ontstaan van de islam.Het Jodendom al meer dan 3000 jaar Jeruzalem in het centrum van zijn belangstelling heeft geplaatst(Jeruzalem komt 669 keer voor in de joodse bijbel).Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. De stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.Het belang van Jeruzalem voor de islam is gebaseerd op de Hadith, de moslim-tradities vanwege het heiligdom Al Haram al-Sharif op de Tempelberg, waar nu de Al-Aqsamoskee en de Koepel van de Rots staan.In de islam is de heiligheid van Jeruzalem gekoppeld aan de overtuiging dat Mohammed vanaf de rotstop van de Haram al-Sharif, het plateau op de Tempelberg, aan zijn wonderbaarlijke hemelreis begon(Mohammed is er in zijn hele leven nooit in deze stad geweest). Op deze plaats werden na de verwoesting van de tweede Tempel in het jaar 70 en de verovering van Jeruzalem door de moslims in 638 de Rotskoepel en de Aqsaa-moskee gebouwd…

Opgemerkt moet worden dat in het handvest van de PLO, het Palestijns Nationaal Convenant uit 1964, Jeruzalem niet eenmaal bij naam noemt, noch op de stad zinspeelt.Na juni 1967, toen de Oude Stad onder Israelische controle kwam te staan. De Palestijnen maakten Jeruzalem weer het middelpunt van hun politieke programma. Afbeeldingen van de Rotskoepel schoten als paddestoelen uit de grond, van in Yasser Arafat’s kantoor tot in de winkel op de hoek. Ook slogans over Jeruzalem verspreidden zich snel en de stad werd de meest emotionele kwestie van het Arabisch-Israelische conflict. De PLO maakte zijn nalatigheid uit 1964 goed, door Jeruzalem specifiek te vermelden in de grondwet van 1968 als “de zetel van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.”In het handvest van de PLO staat ook tot op de dag van vandaag, dat men uit is op vernietiging van de staat Israël.Zij verzetten zich tegen de seculiere joodse staat en eisen dat ervoor in de plaats een islamitische staat wordt gevestigd, waar het islamitische recht – de sharia wordt toegepast.Palestijnse terreurdaden zijn in Israël aan de orde van de dag en overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven…

Volgens de islam behoort heel de wereld aan Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40).Een deel van die wereld is reeds islamitisch bezit, de rest moet nog veroverd worden.Moslims over de hele wereld zijn verplicht om de ongelovigen te bevechten totdat enkel en alleen de islam de wereld regeert.“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(Koran-2:193, herhaald in 8:39).“Vijandschap en haat zullen altijd tussen ons staan, totdat jullie alleen in Allah geloven”(Koran- 60:4).Vijandschap en de hevige haat -dus gevecht- stopt enkel als de ongelovigen zich onderwerpen aan het gezag van de islam.Er zijn in de Koran ook zeer anti-Joodse koranverzen, waarin zij als apen en zwijnen worden beschreven.“Neem geen joden en christenen als vrienden”(Koran-5:51).Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur al 1400 jaar!Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van hun jihad ideologie!Islam degradeert zijn volgelingen tot hersenloze haters tegen datgene wat niet islamitisch is. Haat is de essentie van dit geloof, zoals het haten van de niet-gelovigen dan wel het haten van gelovigen die het mohammedanisme anders interpreteren. Of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten, en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden…

Elke maatschappij waarin moslims leven, staat in meerdere of mindere mate onder de invloed van de sharia,die beveelt moslims dingen te doen die door de wetten van Europa ,Amerika en Israël strafbaar zijn gesteld.Deze sharia leert ook dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.De Koran is een oorlogsboek voor moslims om ongelovigen te bestrijden.In deze boek staan instructies voor de gelovigen-moslims om de ongelovigen-niet-moslims af te slachten, bijvoorbeeld in soera 291, in soera 489 en in soera 491, waar de Koran expliciet oproept andersdenkenden te doden “waar ge ze maar aantreft”. Dit is gewoon een “license to kill”.De islamitische ideologie staat haaks op alles wat met vrijheid, democratie en de rechtsstaat te maken heeft en het is hoog tijd om de grenzen weer te sluiten en Nederland de-islamiseren en de verantwoordelijken voor deze multicultirele ellende voor het tribunaal te slepen.NEXIT!

Zij zijn opgevoed in samenlevingen waar antisemitisme en vijandigheid ten opzichte van Israël en Joden diepgeworteld zijn in de staat en samenleving.Nadat Mohamed Merah, de moslimterrorist van Algerijnse afkomst die in Zuid Frankrijk zeven personen waaronder drie kinderen in koelen bloede had afgemaakt, in maart 2012 zelf door politiekogels om het leven kwam, regende het steunbetuigingen van jonge allochtonen aan zijn adres, werden er op Facebook populaire fanpagina’s voor Mohamed Merah aangemaakt en vond er in Toulouse zelfs een steunbetoging plaats voor de moordenaar. Ook vanuit het onderwijssijpelen berichten naar buiten over steun van moslimkinderen en -jongeren voorhet moslimterrorisme.De Koran is de basis van al die ellende en steeds meer mensen hebben het gehad met de religie van de vrede. Dit is geen lokaal probleempje! Daarentegen moet je de gematigde niet in het gezicht spugen, maar wel zeer duidelijk maken dat het zo niet meer langer kan.Verander je gedrag of donder op!

Geïmporteerde islamitische Jodenhaat met oproepen tot het doden van Joden vanaf een plek in Amsterdam, waaruit de vernietiging van de Joden in Sobibor startte.Wat een walgelijk land leven we.Er lopen ook linkse debielen bij, die deze terroristen verdedigen met een gay vlag, die niet begrijpen dat dezelfde gay’s/queers in de Gaza strook van het dak worden gegooid.En waar kwamen die duizenden raketten ook alweer vandaan?Die klote Hamas moet blij zijn met Israel als ze duizenden raketten op Rusland of de VS hadden afgeschoten, waren ze nu allemaal van de aardbodem weggevaagd…

Geen enkel internationaal orgaan is zo obsessief anti-Israël als de VN-Mensenrechtenraad(gevechten tussen Israël en terreurbeweging Hamas). Israël is sinds de oprichting daar al bijna honderd keer veroordeeld, in tegenstelling tot islamitische landen als Pakistan en Turkije, die nul veroordelingen scoorden.De VN-organisatie voor de opvang van vluchtelingen, UNRWA, nog steeds lesmateriaal maakt en gebruikt om Palestijnse kinderen haat tegen de Joden te leren en op te hitsen tot geweld tegen Joden- de Nederlandse belastingbetaler dat allemaal ook financiert.Ons belastinggeld wordt ook al jaren misbruikt door kwaadwillenden,zoals Sigrid Kaag(D66).Via een dekmantel van hulpinstanties voor boeren, medische zorg, mensenrechten en kwetsbare kinderen komt Nederlands geld bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Palestijnse terreurgroep.

Rutte heeft Nederland uitverkocht. Hij is een slapjanus.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoe ze met het corona-virus de burgers voor de gek hebben gehouden om ​​de fascistische “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in de hel te slepen

We zitten al twee jaar in een Great Reset oorlog (Covid-19 bestaat niet meer sinds 2020), een stille oorlog tegen de mensheid! De opgelegde maatregelen dienen niet de gezondheid van het volk, maar ze maken de samenleving en de schepping kapot maken ter verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers, die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn. Het huidige dictatoriale de Great Reset beleid maakt alles kapot: de economie, de normale wereld, het leven van de jeugd. Er ontstaat een verloren generatie. Kinderen en jongeren hebben te maken met een stortvloed aan uiterst ingrijpende regels. Scholen zijn veranderd in halve ziekenhuizen. Scholieren worden verplicht mondkapjes te dragen en afstand te houden. Kinderen die positief worden getest, worden in quarantaine geplaatst. Onderwijs wordt deels online gegeven. Het sociale leven van kinderen en jongeren wordt door al deze maatregelen zwaar verstoord. Het aantal zelfmoorden onder hen is nu het hoogst in de geschiedenis en veel psychiaters zeggen dat ongeveer 30% van de jeugd in zijn leven te maken zal hebben met psychologische gevolgen. Kinderen hebben geen last van een corona-infectie. Toch rolt Nederland het beleid uit om kinderen te vaccineren.Verschrikkelijk!…

Volgens de Nürnberg Code, genoemd naar het tribunaal waar de nazi top na de Tweede Wereldoorlog berecht werd, kunnen de huidige coronamaatregelen als niets minder dan ‘misdaden tegen de menselijkheid’ worden beschouwd.‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren.Om corona te bestrijden, hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski,een Duits-Amerikaans onderzoeker en hoogleraar epidemiologie.Lockdown heeft geen effect om het virus te voorkomen en heeft niet geleid tot een lagere sterfte.In Spanje en Italië waren er de strengste maatregelen-lockdown van Europa,maar in die twee landen was er de hoogste sterfte aan het coronavirus op onze continent.En als we naar de datum van toepassing van de opgelegde lockdowns kijken dan zien we dat deze werd ingesteld nadat de piek reeds voorbij en dalende was. De daling was dus niet het effect van de genomen maatregelen…

Officiële gegevens van het Duitse RKI-bureau suggereren sterk dat de verspreiding van het coronavirus in Duitsland autonoom is afgenomen, voordat enige interventie effectief werd.Britse gegevens over COVID-19-sterfgevallen en de ziekteduurverdeling suggereert dat infecties afnamen voordat het VK volledig werd afgesloten (24 maart 2020), en dat in Zweden begon slechts een dag of twee later af te nemen.“De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn niet of nauwelijks effectief, wanneer je griepvirussen of corona aan wilt pakken,”zei emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma.Hier is een duidelijk voorbeeld in de VK ,dat de ingevoerde maatregelen-lockdown onzin zijn en dat het corona virus vanaf dat moment (2020) niet meer bestaat:https://www.youtube.com/watch?v=GtG4JQVNRLg&t=46s

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen, zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt Nederlandse immunoloog Professor Dr. Theo Schetters.Het beste voorbeeld dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen al een aangeboren of algemene immuniteit hebben, wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan Covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden…

Mondmaskers zijn ook ineffectief tegen verspreiding van virale infecties en gezondheidsschade kunnen aanbrengen. Door het dragen van een masker kan het risico op een luchtwegeninfectie (en dus ook op een corona-infectie) toenemen.Een mondmasker dragen verlaagt de zuurstofconcentratie in het bloed en verhoogt sterk de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed. Tel daarbij op dat je ook nog meer energie moet stoppen in het ademen (die dus minder beschikbaar is voor belangrijke metabole processen en het immuunsysteem) en dat schadelijke stoffen die normaal uitgeademd worden nu wel trilharen en slijmvliezen aantasten.Bacteriële en virale infecties en schimmels kunnen hierdoor juist toenemen.Mondmaskers voorkomen ook dat we immuniteit krijgen.Als we besmet worden houdt ons immuunsysteem dit virus veelal in onze neus-, mond- en keelholte al tegen. Dit betekent dat ons lichaam antistoffen kan opbouwen waardoor het dit virus een volgende keer herkent en ons nog sneller en beter kan beschermen. Dit noemen we immuniteit en dit is gunstig voor ons.Volgens het New England Journal of Medicine,“ het dragen van een masker buiten zorginstellingen weinig of geen bescherming biedt tegen infectie”(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372)…

Begin zomer 2020 verdween het corona-virus en begonnen ze met het verzinnen van de tweede golf circus.China is eind april 2020 coronavirusvrij verklaard.En bij onderzoek van de cijfers van Belgisch Sciensano(rapport van 3 september 2020 ) staat vast dat er sinds half juli weliswaar een verhoging werd vastgesteld van het aantal besmettingen, maar dat er op dat moment geen sprake was van een toename in ziekenhuisopnames en overlijdens. Het betreft dus geen tweede golf van corona.Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-baas Jaap van Dissel liet duidelijk op 22 juni 2021 in  het parlementeen grafiek zien, waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei 2020 geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland.Dit werd ook bevestigd door Nederlandse artsen Pierre Capel(https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA) en bioloog en immunoloog Theo Schetters(https://www.youtube.com/watch?v=sOlqEtA8nes&feature=emb_title)…

“Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test niet klopt.Ze gebruiken een  PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat.De datazwendel met de COVID-19 PCR test is een ontoelaatbare smet op het laboratoriumblazoen. Net als de wetenschap moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren,”zegt Merel Boogaard (moleculair analist,die 15 jaar ervaring heeft met PCR testen in Nederland).De Duitse arts Claus Köhnlein zei over de Corona-crisis:‘De epidemie is er omdat de test is er.Zonder dat, zou men geen klinisch verschil zien met andere respiratoire virale ziekten zoals seizoensgebonden influenza’.Directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(Nederland) professor Jaap van Dissel heeft toegegeven dat “een positieve PCR test genetisch materiaal aantoont, maar niet een levend coronavirus aantoont en ook niet aantoont dat je van corona ziek bent”.De PCR testmethode is voor research doeleinden ontwikkeld-bedoeld om DNA-sequenties te analyseren en niet om virussen te detecteren.Volgens officiële verklaring van volksgezondheid in Berlijn, kan een Corona-infectie niet worden opgespoord met een PCR-test.De Duitse arts Wolfgang Wodarg(epidemioloog en voormalig hoofd van de afdeling volksgezondheid) beweert dat “de coronatest onbetrouwbaar is en niets zegt over besmettingen”…

De mortaliteit van Covid-19 bleek vele malen lager dan wat de leugenaars zeiden en benadert die van een gewone seizoensgriep (0,2%). Het aantal geregistreerde overleden coronadoden lijkt daarmee nog overschat.De meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden, kan men niet zomaar besluiten dat een besmetting met corona de doodsoorzaak was. Hiermee werd veelal geen rekening gehouden in de statistieken.“De Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed,”zegt forensisch patholoog Frank van der Goot.In sommige landen, zoals Italië, werden alle doden geteld als coronadoden, en veel artsen over de hele wereld ontvingen geld om degenen die stierven aan verschillende ziekten te registreren als coronadoden, alleen maar om het aantal coronadoden zo hoog mogelijk te houden.De overheiden zoeken nog steeds naar argumenten om een soort dreiging hoog te houden.Na de Alfa en Delta -variant,Omikron is de nieuwe snotneus-variant…

Vaccinatie is medisch experiment waarop Code van Neurenberg van toepassing is.“Mag je dit een vaccin noemen of niet? Als het een vaccin is, dan hoeven bedrijven bepaalde studies niet te doen. Maar als het genetisch medicijn is, dan moet je extra studies doen. De Japanners -waar Pfizer wilde komen – vinden het een genetische basis, dus willen dat je kijkt naar of dit DNA kan veranderen (genotoxiciteit). Dat er gekeken moet worden waar het materiaal blijft. Die studies had Pfizer gedaan en zijn naar buiten gekomen. Daar komt uit dat genetische vaccins gaan circuleren: vier tot acht uur circuleert het in je bloed en komt terecht in je organen. Ook waar je het niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de eierstokken (testen bij vrouwtjesratten).Vaccinatie is niet de manier om van de lockdown af te komen en het is net of dat er een ‘agenda’ is om de hele bevolking te vaccineren.Een booster heeft totaal geen zin, omdat ze nog steeds gebaseerd op de situatie van 2019 zijn, toen gebleken is dat ze geen effect hadden. Als je toch dit vaccin wilt verkopen, heeft dat natuurlijk wel zin. En het coronavirus is vrij onschuldig, de meeste coronavaccins zijn juist potentieel gevaarlijk, daarom moet het kabinet de lockdown per direct opheffen,”zegt immunoloog Theo Schetters. Dit zogenaamde vaccin is geen vaccin, het is genetische manipulatie van de ontvanger.Dit maakt iedere ontvanger tot een te patenteren genetisch gemanipuleerd organisme (GMO)! Dat is dezelfde terminologie die wordt gebruikt voor de zaden van Monsanto.We hebben het hier over het grootste publieke experiment aller tijden…

Vaccinpaspoorten zijn een toegang tot digitale ID’s, waarmee degenen die het systeem beheersen, vrijwel alle aspecten van uw leven kunnen controleren.Zonder QR-code, fascistische De Great Reset  kan niet worden ingevoerd,daarom dwingen ze ons een vaccinatiepaspoort hebben.En er is geen natie ter wereld die kan verwachten geen vaccinmandaten en paspoorten te krijgen, om de eenvoudige reden dat de paspoorten een fundamenteel onderdeel vormen van het nieuwe economische controlesysteem dat wordt uitgerold.Die individuen die niet door geavanceerde propagandatechnieken worden overgehaald om zich aan ongewenste medische procedures te onderwerpen, zullen echter gedwongen worden om een ​​’leven erger dan de dood’ te leiden door de opschorting van hun vrijheid, evenals het redelijk genieten van hun leven binnen hun priveleven.De vaccinatiepaspoorten zullen u  beletten om persoonlijk voedsel en benodigdheden te kopen, terwijl het komende internetpaspoort u ervan weerhoudt uw benodigdheden online te bestellen. Je blijft in wezen achter met de zwarte markt, ervan uitgaande dat er een zal opkomen voor degenen die vanwege hun dissidente opvattingen als “onrein” en “ongeschikt” voor de moderne wereld worden beschouwd…

Een vaccinatiepaspoort heeft geen zin, want ook een gevaccineerde kan het virus doorgeven.Degenen die de corona-injecties hebben gekregen nog steeds kunnen worden geïnfecteerd door SARS-CoV-2 en deze kunnen overbrengen.Er is dus geen reden voor het mandaat en geen reden voor het scheiden van onze samenleving, gevaccineerd versus niet-gevaccineerd.“Gevaccineerde mensen lopen risico op de nieuwe varianten … Het is in verschillende landen bewezen, dus gevaccineerde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst en moeten worden geïsoleerd van de samenleving. Niet-gevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk voor anderen.Het is nu bewezen in Israël. Ik heb contact met veel artsen in Israël. Ze hebben nu grote problemen; ernstige gevallen in ziekenhuizen zijn onder gevaccineerde mensen. En ook in het VK had je een groter vaccinatieprogramma en ook zijn er problemen,”zei professor Christian Perronne, een Franse expert op het gebied van infectieziekten, oud hoofd van het vaccinbeleid en voormalig vice-president van de Europese adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie.Hij noemde het Europese COVID-19-beleid “volkomen dom”….

We zagen nu hoe Servische tenniser Novak Djokovic-die niet gevaccineerd is, wordt afgewezen van tennis toernooi Melbourne wegens politiek redenen.Sport is allang politiek spel en nu denken bij Rolland Garros organisatoren om niemand toe te laten die niet gevaccineerd is. Dat zal ook natuurlijk gelden bij andere tennis toernooien en ook voor andere sporten.Naast sporten zullen ook voedselwinkels aan de beurt komen, waar niet-gevaccineerde klanten niet binnen mogen komen, om voedsel te kopen. Deze regel zal ook gelden voor ziekenhuizen, waar niemand behandelt zal worden als je niet gevaccineerd bent. Degene die toch niet gaan vaccineren, daar komt de politie aan de deur en worden ze meegesleept naar coronakampen, waar ze onder dwang zullen worden ingeënt en velen zullen worden geliquideerd. Hugo de Jong heeft ons mooi verteld dat zij weten waar iedere niet-gevaccineerde woont. Coronakampen=concentratiekampen worden niet over de hele wereld voor niks gemaakt, omdat het doel net als in de Tweede Wereldoorlog.Onnodige elimeneren en degenen die overblijven zullen als slaven leven en de elite dienen.We zitten in het vervolg van de Tweede Wereldoorlog…

In deze corona hoax spelen de massa media(in bezit van de elite) een belangrijke rol in het manipuleren van de massa.“Geef mij de media en ik bepaal wat de mensen denken,”zei ooit nazi-Duitse minister van propaganda Joseph Goebbels.We hebben nu de meest massale wereldwijd gecoördineerde propaganda en censuurcampagne in de geschiedenis van de mensheid.Alle mediakanalen worden de meningen gecensureerd van ernstige wetenschappers,die ganse COVID-19-draaiboek zwaar in vraag stellen en die vlakaf als leugenaars of charlatans worden weggezet, terwijl het net de op hol geslagen media en de gesponsorde wetenschappers zijn die “fake news” verspreiden.We bevinden ons nu in een situatie waarin het stellen van geldige vragen over volksgezondheidsmaatregelen wordt gelijkgesteld aan daden van binnenlands terrorisme.Wat normaal was is niet normaal geworden.Regeringsleiders,de WHO,Klaus Swab,Bill Gates ,Rockefeller en de media moeten opgepakt worden en voor het Neurenberg 2.0 Tribunaal gesleept worden-aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid!STOP de Great Reset fascisme!

Weinig mensen weten dat de Great Reset,bedacht door Schwab en zijn groep,minimaal tien jaar lang moet worden uitgevoerd.Dat betekent dat ze ieder jaar weer de lockdown invoeren,ons daarna een beetje vrijheid geven in de zomer en ons daarna weer opsluiten. En dat elk jaar opnieuw.Het is duidelijk dat de maatregelen van de trekpoppen van Schwab,niets met het coronavirus te maken hebben,omdat invoering sociaal krediet systeem zoals in China moet rond zijn.

Er is een verschrikelijkke misdaad ook tegen de ouderen begaan. Zij werden geïsoleerd van de rest van de samenleving en zelfs van hun eigen families.Veel onderzoek toont dat ze blijven leven voor hun kinderen en kleinkinderen. Door hen dat af te nemen, neem je hen ook de zin van hun laatste levensjaren af. Door de terreurmaatregelen van de “Great Reset”, die al twee jaar van kracht zijn ,sterfte in deze populatie is het hoogst … 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

In de hele wereld verschijnen concentratiekampen, genaamd corona-kampen, maar de wereld steekt nog steeds de kop in het zand en wil de reïncarnatie van het nazisme niet zien

Een fascistische slavernijsysteem, doordrenkt van de ideologieën van transhumanisme en technocratie, wordt recht voor onze ogen gecreëerd – en de huidige afsluitingen, sluiting van kleine bedrijven en de herdefiniëring van “normaal” maken allemaal deel uit van een gepland wereldwijd bestuurssysteem dat zal eindigen soevereiniteit en individuele rechten. In zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ is de oprichter en voorman van het World Economic Forum Klaus Schwab heel duidelijk over de toekomstplannen van het WEF. Onze samenleving moet, onder het motto ‘Build Back Better’, letterlijk in elk aspect gereset worden.De ‘Great Reset’ gaat over het implementeren van fascisme,nazisme en communisme in haar biologische aard.Indien je zondigt, straft het systeem je direct. Dit gebeurt via het sociale krediet systeem zoals in China.Huidige corona poppentheater is niet meer dan een breekijzer om deze fascistische Grote Reset agenda in alle facetten van ons leven naar binnen te krijgen en heeft het niets te maken met volksgezondheid, nog met het redden van de planeet.De zogenaamde ‘maatregelen’ zijn een nieuwe vorm van rode socialistische nazi-terreur (lees: corona terreur)…

Het pad van discriminatie en terreur is al twee jaar wereldwijd ingezet.Tirannie creëert altijd een zondebok om te demoniseren.Er verschijnen steeds meer waarschuwingen over het zondebokfenomeen dat niet-gevaccineerde mensen kenmerkt als minder dan mensen en die gedwongen naleving vereisen om het ‘algemeen belang’ te beschermen. Voortdurende niet-naleving moet worden bestraft door ze uit de samenleving te verdrijven.Het creëren van een staatsvijand vereist: othering: een proces van ontmenselijkend door een groep mensen te marginaliseren als iets anders, minder dan en anders. Dergelijke andere groepen worden een gemakkelijk doelwit om tot zondebok te maken en dragen op oneerlijke wijze de schuld voor de kwalen van een samenleving.In Frankrijk gaf globalistische  president Emmanuel Macron een interview  die al met Countr werken Le Parisien op 4 januari 2021. In dit interview categoriseerde hij de niet-gevaccineerde als niet-burgers, verwees hij naar hun “leugens en domheid” als de “ergste vijanden” van de democratie, en verklaarde hij: “Ik wil (de niet-gevaccineerde) echt kwaad maken.”Trudeau (Canada) zegt dat ze ook niet getolereerd mogen worden…

De demonisering van de unvaxxed blijft over de hele wereld intensiveren door trekpoppetjes van Klaus Schwab.Zowel ambtenaren als media-experts wakkeren schijnbaar opzettelijk de vlammen van onthulde haat aan tegen degenen die ervoor kiezen niet deel te nemen aan ‘s werelds grootste medische experiment en een nieuwe injectie krijgen die uw lichaam programmeert om een ​​ziekteverwekkend eiwit te produceren.Het schot krijgen is een patriottische plicht, is ons verteld, en afmelden is volgens sommigen niets minder dan een verraderlijke daad. Dit soort verhalen zijn extreem gevaarlijk.We lopen nu een gevaarlijk pad.Het ‘nieuwe normaal’ is niet normaal geworden.Aantal zelfdodingen onder jongeren in Nederland stijgt door Great Reset maatregelen.De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie meldde vrijdag(7 -1-2022) dat het aantal zelfdodingen onder Nederlanders onder de 30 jaar vorig jaar 15 procent hoger lag dan in andere jaren.De Great Reset maatregelen raken aan contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief en het vormen van vriendschappen. Dat zijn belangrijke aspecten voor 30-minners.Stichting 113 Zelfmoordpreventie signaleerde het afgelopen jaar ook veel ander leed onder jongeren, zoals toegenomen levensmoeheid, somberheid en verlies van perspectief.De situatie met de ouderen is nog erger,ze leven nu al twee jaar volledig geïsoleerd, zonder contact met hun familie.Verschrikkelijk!…

Wie zich niet aan aan de Coronaregels houden, krijgt de stempel van een volksvijand.Wie geen mondmasker draagt bijvoorbeeld waar dat is verplicht, wordt als een crimineel tegen de grond gewerkt en zal in een coronakamp eindigen.Krant Bild meldt dat Duitsland een soort quarantaine gevangenis kamp aan het bouwen is in Schleswig-Holstein.Mensen die naar binnen moeten, hebben sombere dagen voor de boeg: een cel van 12 vierkante meter met tegels, een houten bed, plank, tafel, stoel en mini-badkamer.Het doet velen aan veel ergere oude tijden denken. Mensen spreken hun afschuw er over uit.Als je van het verleden niets leert, moet je in de toekomst (nu dus) het nig eens herhalen. Dat nu juist in Duitsland dit soort extreme, inhumane maatregelen komen is hier dus een voorbeeld van.Er zijn inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht in de VS.Verschillende bronnen melden dat deze kampen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan…

Schwab wil nu de gehele wereldbevolking dwangmatig vaccineren.Vaccinatiepaspoorten en vaccins hebben niets te maken met het coronavirus,maar iedereen moet QR-codes hebben, via waar financiën en vele andere dingen in de toekomst gaan en ook over het verdienen van veel geld en depopulatie.Het gerapporteerde sterftecijfer door COVID-19-injecties is nu hoger dan het gerapporteerde sterftecijfer van meer dan 70 vaccins gecombineerd in de afgelopen 30 jaar, en het is ongeveer 500 keer dodelijker dan het seizoensgriepvaccin, die historisch gezien het gevaarlijkst was.In een collegiaal getoetst artikel van 24 juni 20214 in het medische tijdschrift Vaccines, getiteld: “The Safety of COVID-19 Vaccination – We Should Rethink the Policy”, waarschuwt een internationaal team van wetenschappers dat we met de injecties bijna net zoveel doden als zouden sterven aan COVID-19 zelf.Janci Chunn Lindsay, Ph.D., een prominente toxicoloog en moleculair bioloog die samenwerkt met MD Anderson Cancer Center-Houston, zegt dat de huidige COVID-19-injectiecampagne een “enorme klinische proef” is waarbij de algemene bevolking als proefpersonen wordt gebruikt, en roept om het programma te beëindigen.(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1)…

Gevaccineerden kunnen nog steeds besmettelijk zijn en het virus doorgeven.Degenen die één, twee of zelfs drie doses hebben gekregen, lopen NOG STEEDS de infectie op.En totaal onzinnig om gevaccineerden vrijheid te geven en ongevaccineerden niet.De COVID-gestoken zijn duidelijk net zo gevaarlijk en zullen waarschijnlijk hun medemens doden als degenen die niet worden gestoken.De meeste mensen al een aangeboren of algemene immuniteit hebben voor bijvoorbeeld griep en andere virussen. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine werd geplaatst vanwege enkele passagiers die stierven aan Covid-19. De meeste passagiers waren bejaard en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van verzending. 75% bleek echter niet besmet te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is de meerderheid resistent tegen het virus.De meeste mensen hebben al een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.Mensen moeten dagelijks aan allerlei virussen en bacterien worden blootgesteld voor een goed functionerend immuum systeem. Dat doen we o.a. door onze interactie met andere mensen.Het immuunsysteem heeft een geheugen. Als het een bepaald virus eenmaal heeft gezien kan het de volgende keer adequater en sneller reageren om het virus op te ruimen.Het dragen van maskers en in een lockdown zitten is erg schadelijk voor ons gezondheid immuunsysteem…

‘Corona is ten onrechte uitgeroepen tot een pandemie en heeft tot een mondiale angstgolf geleid.Naast het offer schreeuwt angst om een oplossing en dat is in dit geval een hypothetisch werkend toekomstig vaccin, dat miljarden dollars gaat kosten’,zei Pierre Capel-de emeritus hoogleraar immunologie.Regeringen gebruiken angst om hun burgers te controleren en te manipuleren.Maandenlang kon je de televisie niet aanzetten zonder een tickertape te zien met details over het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.Door de angst voor varianten aan te wakkeren, zorgen vaccinmakers natuurlijk voor een constante aanvoer van mensen die als proefkonijn willen deelnemen aan hun zakelijke regeling met winstoogmerk. Hoewel sommige SARS-CoV-2-varianten zich tot nu toe gemakkelijker lijken te verspreiden, zijn ze ook minder gevaarlijk. De Delta-variant wordt bijvoorbeeld geassocieerd met meer conventionele griepachtige symptomen.Hetzelfde geldt voor de Omicron-variant.‘Door verwarring en onzekerheid op angst te stapelen, kun je een individu in een staat brengen waarin hij niet langer rationeel kan denken. Eenmaal in een onlogische toestand gedreven, zijn ze gemakkelijk te manipuleren’,zei psychiater Dr. Peter Breggin…

De paranoïde aangewakkerde COVID19-regels zijn een opzettelijke poging om de geest van de massa te desoriënteren en te beheersen.We worden geïnitieerd en geconditioneerd voor een toekomstige manier van leven waarin er geen terugkeer naar de normaliteit zal zijn, en het heeft niets te maken met een virus. Dit is de reden waarom kinderen op scholen sociaal afstand nemen, in bepaalde contexten maskers moeten dragen, door hun leraren als biogevaren worden behandeld en half doodsbang worden omdat ze gedwongen worden hun handen meerdere keren per dag obsessief te wassen met een schuurmiddel handdesinfectiemiddel.Door Covid-19 op 11 maart uit te roepen tot pandemie, opende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een kans voor het WEF om snel haar nieuwe wereldorde te implementeren. Alles was heel zorgvuldig voorbereid.De Gates Foundation was mede-sponsor van Event 201, een gescripte oefening op tafel die slechts enkele maanden voor de COVID-19-uitbraak werd gehouden en die opmerkelijk profetisch bleek te zijn.Wat de WHO in het begin was, het is volledig overgenomen door mondiale spelers zoals Bill Gates, de Rockefeller Foundation, GAVI en Big Pharma. Als volwaardig agentschap van de VN is de WHO van top tot teen corrupt en volledig toegewijd aan duurzame ontwikkeling, ook bekend als Technocracy.Bill Gates is de nummer 1 financier van deze WHO… 

Terwijl de opkomst van dictaturen historisch gezien het gebruik van strijdkrachten met zich meebracht om een ​​weerbarstig publiek te onderwerpen, leunt de ontluikende dictatuur van vandaag sterk op bewapende medicijnen en de controle van informatie.‘Het gevaar van de corona crisis is dat die gebruikt kan worden om een autoritair regime te vestigen.Mensen moeten alert zijn op een argument dat vaak gebruikt wordt: er is geen alternatief. Als dat wordt gezegd, moet je je realiseren dat het een politieke truc kan zijn om maatregelen door te voeren die eigenlijk niet noodzakelijk zijn,’zegt Laura Henderson, docent internationaal recht en mensenrechten aan de Universiteit Utrecht.In het verleden, de uitzonderingstoestand was vaak de opmaat naar een dictatoriaal bewind. Een bekend voorbeeld: Adolf Hitlers nooddecreten aan het eind van de Weimarrepubliek, waardoor hij dictator kon worden.Het kabinet heeft Nederland al lang verkocht-verraad aan de globalisten.De regeringsleiders zijn corrupt, die hun ziel hebben verkocht aan de Bilderbergers en enkel alleen hun agenda uitvoeren; zie het als wijlen prins Friso die zijn middelvinger uitstak naar de menigte die uitbundig en dolenthousiast naar de koninklijke familie zwaaide. Zo wordt door uw regering naar zijn burgers gekeken; met totale minachting!STOP met slaapwandelen in de Nazi-Nieuwe Wereldorde.

Op 13 juni 2019 ondertekenden Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF) en VN-secretaris-generaal António Guterres een vennootschap tussen hun twee organisaties. Dit werd gedaan zonder enige directe media-aandacht, ondanks de enorme implicaties die dit voor de mensheid heeft. In grote lijnen betekent dit dat de macht over ons leven met een pennenstreek is overgedragen aan de grote mondiale bedrijven en hun eigenaren.

Zoals voorspeld, naderen we snel een tijd waarin de niet-gevaccineerde mensen gevangen kunnen worden gezet om geen andere reden dan hun weigering van een experimentele injectie met genoverdracht.Sinds maart 2020 zijn er vergaande restricties opgelegd in Australië zoals lockdowns, de invoering van een vaccinatiebewijs om te werken, studeren, naar de horeca te gaan en te winkelen.De geldboetes voor het overtreden van de coronaregels kunnen oplopen tot 90.000 Australische dollar (57.000 euro). Overtreders hangt bovendien een celstraf van maximaal twee jaar boven het hoofd.Niet-gevaccineerde Australiërs in het Northern Territory zijn onder een nieuwe lockdown geplaatst waarin ze niet naar buiten mogen om te sporten of naar hun werk te reizen.Voor volledig gevaccineerde mensen gelden geen beperkingen, ondanks het feit dat ze het virus nog kunnen verspreiden.Het is duidelijk dat dit gaat niet om een virus, maar om macht en controle…

Alles kan van een man worden afgenomen, behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – om je houding te kiezen in een bepaalde reeks omstandigheden, om je eigen weg te kiezen.Mensen langzaam beperken in vrijheid is als een kikker in een pan kokend water.Het is oorlog en wij zijn de vijand. Wij mensen die niet willen accepteren dat het valse narratief, dat je ziek bent als je een positieve PCR hebt, dat je een gevaar bent, dat we dit virus (de natuur) onder controle moeten/kunnen krijgen, onze vrijheid mag afnemen…

Op weg naar een hybride mensheid.Vaacinatie QR-code is nu gekoppeld aan je microchip onder het huid, maar later heeft idereen een breinchip, zoals Klaus Schwab heeft verteld, dus nog effe geduld mensen, dan worden jullie echt goede zombies…

Australië bouwt nu grote quarantainekampen voor reizigers zonder vaxx.Australië verandert snel in een dystopische politiestaat die groter is dan ooit tevoren in de geschiedenis. Andere landen volgen echter het voorbeeld met “quarantainekampen” die zich richten op niet-gevaccineerde reizigers en andere personen.

Als u zich laat vaccineren, kunt u een elektronisch “paspoort” krijgen dat gelijk staat aan een enkelband die wordt gedragen door voorwaardelijk vrijgelaten veroordeelden die onder huisarrest staan.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Hoe de trekpoppetjes van Klaus Schwab in Den Haag, van Nederland een hel hebben gemaakt om hier het nazistische ‘Great Reset’ uit te rollen

Prof. dr. Diederik Gommers vertelde onlangs dat het corona-virus(Covid-19) ‘een virus van niks is’. Covid-19 is een van de minst dodelijke “pandemieën” van de afgelopen 2000 jaar en dat zien we het beste bij de vorige corona-virussen zoals SARS-CoV-1 (774 personen overleden wereldwijd) en MERS (640 personen overleden wereldwijd). SARS-CoV-2 heeft een grote genetische overeenkomst (96,11% met SARS-CoV-1, dus dit duidt er sterk op dat we te maken hebben met bijna hetzelfde virus). Dus Covid-19 is NIET een nieuw en onbekend virus, zoals leugenaars hebben beweerd. En omdat dit virus niet voldeed aan de geaccepteerde criteria voor een pandemie, heeft de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de criteria gewijzigd en het corona-virus toegevoegd aan de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals pest, pokken, ebola enz. (Covid-19 heeft een mortaliteit van 0,15%, ebola van 80%),om de pandemie uit te roepen. Zo begon de wereldwijde Covid-zwendel…

SARS-CoV-2 – dat wordt aangeprezen als een van de ernstigste bedreigingen voor het leven in de moderne geschiedenis – nergens ter wereld tot enige oversterfte heeft geleid.COVID- 19 vormt vrijwel geen risico voor mensen in de werkende leeftijd en helemaal geen risico voor jongeren.Degenen met een risico op ernstige ziekte waren de kleine minderheid van mensen die al ernstige comorbiditeiten hadden, vaak vanwege hun leeftijd.Het overgrote deel van de besmette personen (98%) werd niet of nauwelijks ziek of herstelde spontaan.Op 26-03-21 heeft John Ioannidis de IFR bijgesteld van 0,23% naar 0,15% wereldwijd.De meeste mensen die “aan COVID-19 sterven” hadden – statistisch gezien – al overleden moeten zijn.De conclusie van wetenschapper John Ioannidis over de wereldwijde IFR (infection Fatality Rate – met andere woorden: sterfte aan een COVID-19 besmetting) is 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05% voor mensen onder de 70 jaar…

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen, zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt immunoloog Professor Dr. Theo Schetters.En als we kijken naar de toepassingsdatum van de opgelegde lockdowns, zien we dat de lockdowns zijn ingesteld nadat de piek al voorbij was en het aantal gevallen afnam. De daling was dus niet het gevolg van de genomen maatregelen. “Draconische maatregelen die de grondrechten van mensen op zo’n alomvattende manier beperken, kunnen alleen worden opgelegd als er betrouwbaar bewijs is dat een nieuw virus uiterst gevaarlijk is. Is er ooit zo’n wetenschappelijk onderbouwde indicatie geweest voor COVID-19? Naar mijn mening is het simpele antwoord: nee,” zegt Dr. Sucharit Bhakdi-specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie, voormalig hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne aan de Universiteit van Mainz.Er was dus niet sprake van een klasse A-virus en daarmee zijn alle maatregelen in Nederland ongrondwettelijk…

Covid -19 was en is een pseudopandemie. Het was de grove overdrijving van de dreiging van een luchtwegaandoening met een lage mortaliteit, vergelijkbaar met griep.COVID- 19 is een ziekte met een leeftijdsverdelingsprofiel dat niet te onderscheiden is van de standaardsterfte. In tegenstelling tot griep, die jongeren onevenredig treft, in termen van levensbedreiging, was en is COVID- 19 een volkomen onopvallende ziekte.ZONDER POLITIEKE THEATRALE EN REGULIERE MEDIAPROPAGANDA, DIE IN CHINA BEGON,ZOU NIEMAND, BUITEN DE MEDISCHE WERELD EN COVID 19- PATIËNTEN, IETS OVER DEZE ZIEKTE HEBBEN OPGEMERKT. De hele berichtgeving rond COVID-19 niets meer is dan megamarketing, één van de onderwerpen die in het boek ‘Dodelijke Leugens – Artsen en patiënten misleid’ zijn beschreven.Het gebruik in de media van uitdrukkingen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘coronaslachtoffers’ heeft de angst verder aangewakkerd, evenals het idee dat we wereldwijd te maken hebben met een ‘killer-virus’…

“De COVID-19 dodental is opgeblazen. De aantallen die we hebben – dodelijke slachtoffers en gevallen – zijn veel verkeerd.Dit geldt ook voor artsen, die zeggen dat medische professionals onder druk worden gezet door ziekenhuisbeheerders, om coronavirus toe te voegen aan doodsbladen,”zei John P. A. Ioannidis,een Grieks-Amerikaanse arts-wetenschapper.Ze instrueerden ziekenhuizen om alle sterfgevallen in ziekenhuizen af ​​te melden als COVID-19-sterfgevallen als ze op enig moment in de voorgaande maand een positieve PCR-test hadden.Overlijdensakten voor mensen die thuis stierven, werden ook gewijzigd om te impliceren dat ze allemaal stierven aan COVID-19.‘Iedereen die COVID-positief heeft getest maar vervolgens op een later tijdstip om welke oorzaak dan ook is overleden, wordt opgenomen in de COVID-sterftecijfers,’zeggen professor Yoon Loke van de Universiteit van East Anglia en professor Carl Heneghan van de Universiteit van Oxford.Staatssenator en Amerikaanse arts Scott Jensen in april 2020 zei:‘nooit getest en toch moet ik als doodsoorzaak Covid-19 opgeven.Als ik een patiënt met een longontsteking heb die nooit is getest op Covid-19, moet ik Covid-19 toch als doodsoorzaak opgeven.Dat doen we normaal gesproken niet’…

Volgens  internationaal gerespecteerde arts Elke de Klerk(lid van de World Doctors Alliance),is ‘de hele corona “pandemie”  een grootschalige medische fraude met opgeklopte cijfers. Elke griep, verkoudheid, kriebelhoest, hoofdpijn, koorts, longontsteking, astma, bacteriële longinfectie, en vele andere aandoeningen worden onterecht als COVID-19 geregistreerd’.Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg,‘de patiënt kan ook overlijden aan een andere ziekteverwekker, terwijl het coronavirus toevallig óók in hem of haar aanwezig is’.“De Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed,”zegt forensisch patholoog Frank van der Goot.Volgens het NRC Handelsblad(22 mrt. 2020), die de vraag stelde over de cijfers van de corona slachtoffers aan Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt in Italië zei:“Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus.” …

De massale huisarresten (lockdowns) en andere maatregelen, zoals het dragen van gezichtsmaskers, werden gebruikt om het infectierisico te vergroten, de brede immuniteit van de bevolking te verminderen en de valse indruk te wekken van een buitengewoon bedreiging voor de volksgezondheid.Erger nog, om de perceptie te vergroten dat iedereen in gevaar was, kregen de volksgezondheidsautoriteiten de opdracht om de RT-PCR-tests alleen te gebruiken om gevallen te diagnosticeren en instrueerden ze deze instanties specifiek om de cycli veel verder te zetten dan wat standaard was voor nauwkeurig testen ( 20 tot 30 cycli). Door dit te doen, veranderde negatieve tests in vals-positieve tests-waardoor het leek alsof de infectie overal was.Het gebruik van PCR-tests om virale infectie vast te stellen, zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste misbruiken van medische technologie ooit. Hoewel het de virale aanwezigheid kan detecteren, is PCR helemaal niet in staat om de virale lading te meten.Het onderzoeken van de oorzaak van een ziekte is als het onderzoeken van de oorzaak van een misdrijf. Net zoals de detectie van het DNA van een verdachte op een plaats delict niet bewijst dat ze het misdrijf hebben gepleegd, zo bewijst de detectie van het DNA van een virus bij een patiënt niet dat het de ziekte heeft veroorzaakt…

Zelfs de uitvinder van PCR, Kary Mullis, die in 1993 de Nobelprijs voor scheikunde won, tegen het gebruik van PCR om ziekten te diagnosticeren: “PCR is een proces dat wordt gebruikt om van iets heel veel te maken. Het stelt je in staat om een ​​zeer minuscule hoeveelheid van alles te nemen en het meetbaar te makenen praat er dan over alsof het belangrijk is.”De PCR-tests kan geen onderscheid maken tussen “levende” virussen en inactieve (niet-infectieuze) virale deeltjes en kan daarom niet worden gebruikt als diagnostisch hulpmiddel.Om deze reden is het buitengewoon misleidend om naar een positieve test te verwijzen als een “COVID-19-geval.Christian Drosten, Ph.D.-een Duitse viroloog en Victor Corman die een Duitse werkgroep leidt voor virusdiagnostiek en klinische virologie de PCR-test ontwikkelden – voordat er een viraal isolaat beschikbaar was…

Ze gebruikten alleen de genetische sequentie die in januari 2020 door Chinese wetenschappers online werd gepubliceerd.China gaf ze een genetische sequentie zonder overeenkomstig viraal isolaat. Ze hadden een code, maar geen body voor de code. Geen virale morfologie.Ze ontwikkelden de PCR-test op basis van een sequentie in een genenbank.Echte wetenschappers en medische professionals over de hele wereld hebben bezwaar gemaakt tegen PCR-testmethoden die worden gebruikt om “gevallen” van COVID-19 vast te stellen. Hun wetenschappelijke meningen worden volledig onderdrukt en gemarginaliseerd om het verhaal van Technocraat levend te houden.Het officiële verhaal dat een lockdown nodig was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor mensen met een andere kijk, maar ook voor experts om een ​​andere mening te uiten.Alternatieve meningen werden genegeerd of belachelijk gemaakt en de vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts werden en worden verwijderd van sociale media…

Kranten-, radio- en tv-makers leken de afgelopen 2 jaar kritiekloos achter het panel van experts en de overheid te staan, daar waar juist de pers kritisch moet zijn en eenzijdige overheidscommunicatie moet voorkomen. Dit heeft geleid tot een publieke communicatie in onze nieuwsmedia, die meer op propaganda leek dan op objectieve berichtgeving.Het meedogenloze bombardement met cijfers, dat dag in dag uit, uur na uur op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te interpreteren, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met sterfgevallen door andere oorzaken, heeft geleid tot een echte psychose van angst bij de bevolking. Dit is geen informatie, dit is manipulatie.We hebben nu de meest massale wereldwijd gecoördineerde propaganda en censuurcampagne in de geschiedenis van de mensheid…

‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren.Om corona te bestrijden, hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen.Bij alle luchtwegaandoeningen is het enige wat de ziekte tegenhoudt de groepsimmuniteit. Ongeveer 80% van de mensen moet contact hebben gehad met het virus, en de meerderheid van hen zal niet eens hebben gemerkt dat ze geïnfecteerd waren, of ze hadden zeer, zeer milde symptomen, vooral als het kinderen zijn. Het is dus erg belangrijk om de scholen open te houden en de kinderen met elkaar te laten spelen om het virus te verspreiden om zo snel mogelijk de immuniteit van de kudde te krijgen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski,een Duits-Amerikaans onderzoeker en hoogleraar epidemiologie .We laten elke jaar de griepgolf gewoon ongestoord z’n gaan,om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken.We moeten besmet raken met ALLE virussen die er in ons leven voorbij komen. Dat is het enige wat ons echt immuun maakt. Even kort ziek, prima. Rust op de plaats, om daarna weer verder te kunnen. Zo gaat dat, jaar in en jaar uit.Gedurende de hele mensheid zijn daar nooit speciale maatregelen voor nodig geweest, en zie het resultaat: wij bestaan nog steeds…

Als je alle puzzelstukjes begint te leggen, lijkt het duidelijk dat Covid-19  wordt gebruikt als coverstory voor zowel een wereldwijd herverdelingsplan voor rijkdom als voor de implementatie van een technocratisch systeem van totalitair bewind door niet-gekozen leiders.Mark Rutte en Sigrid Kaag(trekpoppetjes van Klaus Schwab,die chips in onze hersenen wil implementeren en van de mensheid een concentratiekamp maken) moeten mensen de hele tijd in een angstpsychose houden zodat ze alles geloven wat de regering ze voorhoudt, omdat ze aan Schwab hebben beloofd dat ze het Build Back Better nazi-programna hier ook zullen uitrollen, net als de rest van de wereld.Onder mom van voorkomen coronavirus, hebben ze rechtvaardiging gevonden voor een belegering, militarisering, bezetting en afbraak van onze leefwereld.De genomen maatregelen zijn niets minder dan een machtsgreep op de mensheid, die jaren van te voren is gepland…

Volgens RIVM gegevens is er GEEN tweede golf,dus ook GEEN derde,vierde,tiende golf!RIVM-baas Jaap van Dissel liet duidelijk op 22 juni 2021 in de Tweede Kamer een grafiek zien, waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei 2020 geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland.Dat bevestigd ook emeritus hoogleraar Pierre Capel en bioloog en immunoloog Theo Schetters.China is eind april 2020 coronavirusvrij verklaard, ZONDER VACCINATIE!“Een vaccinatie zal de verspreiding van het virus niet tegen kunnen houden”, zo informeerde prof. dr. Jaap van Dissel op 9 januari 2021 de Tweede Kamer.,,Het coronavirus kunt u nog steeds  overdragen, ook al ben je gevaccineerd”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Marco Repko.Het proces van goedkeuring van een vaccin voor een experimenteel vaccin vereist normaal gesproken een periode van tien jaar intensief onderzoek voordat een vaccin wordt goedgekeurd, maar deze experimentele coronavaccin was goedgekeurd binnen 3 maanden. Dat is een afschuwlijke misdaad en ik hoop dat overheiden en criminele media(net als bij Neurenberg 1.0) binnekort gesleept worden bij Neurenberg 2.0 wegens misdaden tegen de menselijkheid, die ze hebben gedaan met onnodige maatregelen.

In plaats van mensen toe te staan ​​hun leven te leiden en natuurlijke immuniteit te ontwikkelen, kozen corrupte media en autoriteiten voor een lockdown-aanpak, waardoor hun economieën werden verwoest en hun levens werden vernietigd.Het opbouwen van kudde- of groepsimmuniteit is inmiddels al flink verstoord door het isoleren van een hele generatie jonge en gezonde mensen die nauwelijks enig risico liepen. Het concept van groepsimmuniteit – wat prima zou werken in dit geval omdat de jongere generatie nauwelijks risico loopt – werd terzijde geschoven…

“Eerst zeg je dat er een erge pandemie aankomt, dan zeg je dat er mensen besmet zullen raken, en daarna vertel je dat er doden zullen vallen. Zo verspreid je paniek. Deze besmettingen en doden komen ook voor bij de normale griep, die je weergeeft als het nieuwe gevaarvirus.Wanneer je paniek hebt gezaaid, dan zal iedereen doen wat jij wilt.Dit is de gemakkelijkste manier om voor een pandemie in je eigen land te zorgen.Dit hebben we gedaan bij de Mexicaanse griep, en daar zijn we trots op”, zegt Belg viroloog Marc van Ranst, die met de Mexicaanse griep in 2009 een megafraude pleegde.Hetzelfde scenario-zwendel is nu ook gebruikt…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Vanaf 2020 zitten we in het midden van een wereldwijdede Great Reset(een mengsel van communisme,fascisme,nazisme en islam) misdaad

De mensheid muteerd zich al tweef jaar met de Grote Reset in die richting in het nieuwe nazisme.Decennialang hebben oorlog en oorlogsdreiging de technocratische elite verrijkt en de bevolking in stand gehouden met hun agenda.Oorlog en fysieke aanvallen zijn herhaaldelijk gebruikt om ons steeds draconischer beperkingen op te leggen en onze vrijheden weg te nemen.Tegenwoordig zijn pandemieën en de dreiging van besmettelijke uitbraken de nieuwe instrumenten van oorlog en sociale controle.Er wordt al twee jaar een psychologisch spel gespeeld, waarbij we stap voor stap de afgrond in worden geleid.Volgens professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog, is de wereld nu in een staat van massapsychose,die ons brengt in onvermijdelijke wereldwijde totalitarisme.Dezelfde psychologische operatie was aan het werk in de jaren dertig, toen joden, ouderen en zieken, en geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ontmenselijkt en beschuldigd werden als dragers van ziekten en andere sociale kwalen.Deze “massavormingspsychose” was de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de nazi-partij in de jaren dertig accepteerden, en het is de verklaring waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de ontmenselijking van de niet-gevaccineerde nu steunen…

“Als je een samenleving hebt die losgekoppeld is geraakt van elkaar en een vrij zwevende angst heeft in de zin dat dingen niet logisch zijn, kunnen we het niet begrijpen, en dan wordt hun aandacht gefocust door een leider of een reeks gebeurtenissen op een klein punt, net als bij hypnose, worden ze letterlijk gehypnotiseerd en kunnen ze overal naartoe worden geleid.En een van de aspecten van dat fenomeen is dat de mensen die ze identificeren als hun leiders, degenen die typisch binnenkomen en zeggen dat je deze pijn hebt en dat ik het voor je kan oplossen. Ik en ik alleen,dan zullen ze die persoon volgen. Het maakt niet uit of ze tegen hen hebben gelogen of wat dan ook. De gegevens zijn niet relevant,”zei Dr. Robert Malone over “massavormingspsychose” in de context van de COVID-19.Volgens de Russische KGB-dienst, als je 2 maanden lang het volk bang maakt,dan kun je van de mensen doen wat je wilt…

Onlangs stelde een Duitse politieagent de menselijkheid van de niet-gevaccineerde aan de kaak en dit is een lichtend voorbeeld van de hersenspoelingspropaganda, die de totalitaire staat ondersteunt en versterkt en die toelaat dat onvoorstelbare wreedheden op klaarlichte dag worden begaan.De politieagent hield vol dat de niet-gevaccineerde man ‘een moordenaar’ was omdat hij ‘iemand zou kunnen besmetten’ en dat hij ‘geen mens’ is.Als reactie vertelt de niet-gevaccineerde man de agent dat hij degene is die “de hele menselijkheid heeft verloren”.Door hersenspoelingspropaganda heeft ook de politie in Nederland het volk- niet-gevaccineerde aangevallen.Iedereen weet dat de rol van de politie het dienen van de burgers- het volk is.Wie het afgelopen anderhalf jaar de politieoptredens heeft aanschouwd, tijdens vreedzame demonstraties tegen de corona-maatregelen en gedwongen vaccinaties, kan niet anders dan concluderen dat er iets veranderd is aan de politie…

Demonstranten die niets of niemand kwaad deden, werden met harde hand gearresteerd, geslagen, door politiehonden aangevallen, of met het waterkanon bewerkt. Van proportionaliteit leek geen sprake te zijn.Deze politie denkt net als de Duitse polite dat ze het juiste doen voor de burgers. Velen, zoals Duitse en Nederlandse politieagenten, kiezen de platgetreden weg van de herhaalde geschiedenis.Regeringen intensiveren hun vitriool tegen niet-gevaccineerden. Trudeau (Canada) zegt dat ze niet getolereerd mogen worden. Macron (Frankrijk) zegt dat hij “ze echt kwaad gaat maken”. Duitsland zegt dat ze “geen mensen” zijn. Biden (VS) zegt dat zij de pandemie zijn.In Nederland heeft Hugo de Jong verteld, dat ‘ze weten waar elke niet-gevaccineerde woont’.En als dergelijke retoriek van linkse zombies niet snel wordt teruggedraaid,kan dit gemakkelijk leiden tot massaal bloedvergieten…

‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren.Om corona te bestrijden, hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen.Bij alle luchtwegaandoeningen is het enige wat de ziekte tegenhoudt de groepsimmuniteit. Ongeveer 80% van de mensen moet contact hebben gehad met het virus, en de meerderheid van hen zal niet eens hebben gemerkt dat ze geïnfecteerd waren, of ze hadden zeer, zeer milde symptomen, vooral als het kinderen zijn. Het is dus erg belangrijk om de scholen open te houden en de kinderen met elkaar te laten spelen om het virus te verspreiden om zo snel mogelijk de immuniteit van de kudde te krijgen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski,een Duits-Amerikaans onderzoeker en hoogleraar epidemiologie .RIVM-baas Jaap van Dissel liet duidelijk op 22 juni 2021 in de Tweede Kamer een grafiek zien, waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei 2020 geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland. Ook Emeritus hoogleraar Pierre Capel, laat rond deze tijd in een programma op de alternatieve media een grafiek van het onderzoeksinstituut Nivel zien, dat er sinds 10 mei 2020 geen sprake meer is geweest van een epidemie in Nederland(https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA)…

Voor het eerst in de moderne medische geschiedenis wordt natuurlijke immuniteit afgeschilderd alsof het geen enkel voordeel heeft. Erger nog, degenen met natuurlijke immuniteit worden als gevaarlijk bestempeld en worden gemeden en zelfs ontslagen omdat ze geen schot hebben gekregen.Alleen de gestoken worden beschermd en kunnen anderen beschermen, beweren gezondheidsautoriteiten nu – ook al zijn het degenen met natuurlijke immuniteit die het meest worden beschermd en geen risico vormen voor anderen.In korte tijd – hooguit een handvol maanden – word je plotseling en willekeurig weer als een niet-gevaccineerde bedreiging voor de samenleving beschouwd, ook al heb je al een, twee of drie dodelijke schoten gehad.Zes maanden na uw tweede of derde dosis gaat uw status letterlijk van de ene op de andere dag van groen naar rood, van menselijk naar niet-menselijk. Je bent weer “niet gevaccineerd”, totdat of tenzij je een nieuwe booster krijgt. Deze cyclus gaat door tot je dood bent. En is dat hoe je de rest van je leven wilt doorbrengen?…

“Het uitroeiingsprogramma van de nazi’s begon met gehandicapten en ouderen.Al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. De invoering van vaccinatiepaspoorten is de opmaat naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd.”zei Vera Sharav,die als kind de nazi’s ontvluchtte.Op een bijeenkomst van overlevenden van kampen uit de Tweede Wereldoorlog,Auschwitz-overlevende Marian Turski, nu 94 jaar oud,beschrijft de toenemende ontmenselijking en verbanning die plaatsvond in nazi-Duitsland, en uiteindelijk eindigde in de Holocaust. Nu staan ​​we weer voor dezelfde splitsing in de weg.In Australië,Nieuw-Zeeland, Canada, Duitsland(in Amerika zijn al FEMA-concentratiekampen) worden allang genaamd corona-kampen gebouwd,die sprekend eruitzien als concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog…

De Corona uitbraak wordt misbruikt als rechtvaardiging voor een belegering, militarisering, bezetting en afbraak van onze leefwereld.De genomen maatregelen zijn niets minder dan een machtsgreep op de mensheid, die jaren van te voren is gepland.In deze corona hoax spelen de massa media(in bezit van de elite) een belangrijke rol in het manipuleren van de massa.“Geef mij de media en ik bepaal wat de mensen denken,”zei ooit nazi-Duitse minister van propaganda Joseph Goebbels.De linkse criminele media spelen de hoofdrol in de COVID-19 zwendel.De media heeft dag in dag uit, programma in, programma uit, krant in, krant uit een hersenspoelend offensief gevoerd om normaal te maken wat niet normaal is.We hebben nu de meest massale wereldwijd gecoördineerde propaganda en censuurcampagne in de geschiedenis van de mensheid…

De QR-maatschappij op dit moment in de maak is.Moderne technologie speelt in dit de Grote Reset fascisme een grote rol in, hetgeen op behavioristische wijze straffen en beloningen aan mensen toekent en hen dingen kan laten doen en denken waar zij eigenlijk niet achterstaan. Dit doet denken aan het Chinese social credit system en men kan zich wellicht terecht afvragen wanneer in Nederland een vergelijkbaar systeem wordt ingevoerd.De mentaliteit van de technocraat is deze: Wat niet kan worden geïdentificeerd en gecontroleerd, kan niet worden gecontroleerd. Dit is het belangrijkste punt van vaccinpaspoorten, die niets te maken hebben met het beheersen van de verspreiding van ziekten, maar veeleer met het beheersen van JOU!Zonder een vaccinatiepaspoort van een huisdier(hond of kat), kan de eigenaar nergens gluren, bijvoorbeeld bij de dierenarts, dierenkapper, diverse evenementen etc.En als men zich niet aan deze regel houdt, kan de eigenaar worden beboet, de hond in quarantaine worden geplaatst en gedwongen worden ingeënt…

Het systeem dat ze voor mensen creëren, is dus al lang getest op eigenaren van honden en de meeste honden zijn zelfs gechipt.Vaccinatiepaspoort voor mensen zal nog meer vereisten hebben,dan de dieren vaccinatiepaspoort, zoals een bankrekening en meer controle, bijvoorbeeld wat je doet, wat je denkt, waar je bent enzovoort.Twee van de laatste onderdelen van deze totalitaire overname zijn de overgang naar een volledig digitale valuta die is gekoppeld aan digitale ID’s. Daarmee is de handhaving van sociale regels min of meer verzekerd, aangezien uw financiën, ja zelfs uw volledige identiteit, gemakkelijk gegijzeld kunnen worden als u zich niet aan de regels houdt.De vaccinpaspoorten zijn duidelijk ontworpen om een ​​sociaal kredietsysteem in te voeren zoals in China,daarmee krijg je 24/7 digitale bewaking en een ongelooflijke hoeveelheid controle over elke persoon.Mensen niet begrijpen dat ze door in te stemmen met vaccinmandaten en paspoorten ja zeggen tegen een totaal surveillancesysteem dat hun hele leven zal dicteren…

Een deel van de Grote Reset houdt in dat de massa wordt verleid naar een plek waar ze ‘niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn’.Een vreemde nieuwe wereld waar dezelfde miljardair globalistische elites die de levens van miljoenen vernietigden met een plandemie als hun belangrijkste stormram, nu zullen proberen hen te verleiden tot een nep-utopie gecreëerd door AI en computeralgoritmen.Voor degenen die onbekend zijn, snel evoluerende technologische vooruitgang is verder gegaan dan wat bekend staat als ‘virtual reality’, in wat de technische wereld ‘enhanced reality’ noemt.Het soort digitale werelden dat we alleen in sci-fi-films of in een VR-ervaringsfragment hebben gezien en de technologie is eindelijk gearriveerd om het meer dan een idee te maken…

En als je geïnteresseerd bent in technologie, heb je waarschijnlijk het modewoord van het moment gehoord: ‘metaverse’.Centraal in het concept van de metaverse staat het idee dat virtuele, 3D-omgevingen(Facebook heeft al aangekondigd dat het zijn naam verandert in ‘Meta’).Ze geloven nu dat ze iemands levenservaring kunnen downloaden, of het nu hun ziel of hersenen zijn, waar ze maar genoeg gegevens kunnen krijgen, deze in de metaverse kunnen laden, waar ze een persoon in de metaverse kunnen genereren die onafhankelijk van iemand buiten de metaverse zal handelen alsof het was die persoon.Je zult elke stad ter wereld bezoeken, naar een concert, een sportevenement gaan of verre vrienden ontmoeten op deze virtuele locaties.En je hebt(had) het gevoel alsof je daadwerkelijk in het concert zit(zat) of verre vrienden ontmoette.Dus het aller mooiste deel van je leven zal fantasie zijn en de realiteit hel…

Klaus Schwab  zei: “De vierde industriële revolutie zal leiden tot een versmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten”, wat in zijn boek hij verduidelijkt is op weg naar implanteerbare microchips die uw gedachten kunnen lezen.Sommigen van ons hebben al het gevoel dat onze smartphones een verlengstuk van onszelf zijn geworden. De externe apparaten van vandaag – van draagbare computers tot virtual reality-headsets – zullen vrijwel zeker implanteerbaar worden in ons lichaam en onze hersenen”.(https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw&t=64s).Volgens Schvab zal  reizen en bezoeken aan vrienden en familie worden beperkt- verboden zijn.De wereld zal in een soort huisarrest zitten, waar ze alles zullen doen.Scholen, winkels, cafés en restaurants zullen niet bestaan ​​en kinderen krijgen thuis online les.VRESELIJK!En wanneer een niet democratisch verkozen clubje een eigen ideologie door de strot van burgers duwt noemt het westen dit een terroristische organisatie, zoals de Taliban. Dames en heren, gaan we weer ons kop in het zand houden zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog of deze keer recht op staan en strijden tegen het nieuwe nazisme, genaamd Great Reset? STOP nu pshyhopatische duivelse supperrijke elite en de nazistische Nieuwe Wereldorde!

De vaccins en de ingevoerde maatregelen gingen nooit om het virus te stoppen, maar om de fascistische Great Reset uit te rollen.En je kunt de COVID-shots niet eens vergelijken met andere vaccins. Het zijn verreweg de gevaarlijkste injecties die ooit zijn gemaakt, maar er lijkt geen grens te zijn voor acceptabele schade.Er is nooit een coronavirusvaccin uitgebracht, ondanks dat wetenschappers er twee decennia aan hebben gewerkt.De reden? De vaccins veroorzaken te veel verwondingen. Ze zijn dodelijk.Volgens Steve Kirsch,directeur van het COVID-19 Early Treatment Fund,hebben de COVID-schoten al naar schatting 200,000 Amerikanen het leven gekost en meer dan 2 miljoen ernstig gewond zijn geraakt door de vaccins(https://www.skirsch.io/vaccine-resources/).Kirsch heeft zoveel vertrouwen in zijn analyses dat hij een academische beurs van $ 1 miljoen heeft aangeboden aan iedereen die kan aantonen dat zijn analyse een factor vier of meer mankeert. Tot nu toe is er niemand opgestaan ​​om de prijs op te eisen.Inmiddels is ook het al bekend dat de covidvaccins niet helpen tegen het virus,omdat virussen snel muteren-nog binnen 24 uur..https://hhhhszrzlj3.blogspot.com/2021/12/terwijl-in-de-officiele-werkelijkheid.html

Als er geen niet-gevaccineerde waren, waren we allang een nazi-dictatuur ingefrommeld. Zoveel mensen die het geen bal uitmaakt,dat is pas beangstigend.

Schoten op burgers en ongeziene terror van de Australische overheid en gehersenspoelde politie, omdat sommige burgers geen mondmaskers dragen.Walgelijk van deze fascistische dictatoriale regering…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nederland overlaten aan vreemdelingen zoals Klaus Schwab,die de staat op hun eigen manier willen organiseren, heet bezetting en landverraad

Nederland is weer een bezet land. Deze keer kwam de bezetter het land niet met wapens veroveren, maar met de Grote Reset samenzwering. Het kabinet van Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben Nederland veraden en overhandigd aan psychopaat Klaus Schwab, die hier een nazi-dictatuur wil uitrollen. De innige banden van sommige leden van het kabinet met het WEF van Klaus Schwab waren al langer bekend, maar tot nu toe werd altijd ontkend dat er sprake van beïnvloeding zou zijn. Maar op verzoek van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen werden geheime brieven openbaar gemaakt van het World Economic Forum aan leden van het kabinet. In de brieven – gericht aan Mark Rutte(VVD), Sigrid Kaag(D66) en Wopke Hoekstra(CDA) -worden de leden van het kabinet persoonlijk bedankt voor hun bijdrage aan de Great Reset (codenaam om een land veroveren met niet-bewapende middelen, in de islam hebben ze dezelfde tactiek genaamd al Hijra om dat doel te bereiken- Europa muteert nu in een sharia richting). Zo schrijft een vertegenwoordiger van het World Economic Forum aan Sigrid Kaag: “Uw bijdragen aan het werk van de Great Reset zullen uitzonderlijk cruciaal zijn bij de komende jaarlijkse bijeenkomst.” Ook Mark Rutte en Wopke Hoekstra kregen een dergelijke bedankbrief. De staat overdragen aan buitenlanders betekent: landverraad en bezetting van die staat…

Helaas, de president van Nederland is al twee jaar Klaus Schwab, niet Mark Rute.Nederlandse overheid is in dienst van het Nederlandse volk en niet van een vreemde mogendheid welke Nederland wil vernietigen.En wanneer we de massieve database aan onderliggende documenten bekijken van Klaus Schwab(WEF),gaan deze vrijwel allemaal over angst, bedreiging,terror, beperking en controle net als in het fascisme.De machthebbers en hun trawanten zijn druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus.Ons leven in Nederland zoals we dat tot 2020 kenden is nu totaal op de schop en sindsdien is de ‘Great Reset’ fascisme in volle gang.Al twee jaar heeft het Nederlandse kabinet(trekpoppetjes van Klaus Schwab) vol ingezet op de politiek van de angst en de bevolking getrakteerd op een mondkapjesplicht, lockdown-gevangenis en  ongekende vaccinatiepropaganda.“Het enige dat de overheid nodig heeft om mensen tot slaven te maken, is angst”, zei oorlogsmisdadiger en nazi-opperbevelhebber Hermann Göring 75 jaar geleden tijdens de processen van Neurenberg. En angst is er nu…

Wat de mensheid binnekort te wachten staat is angstaanjagend:reizen voor plezier zal verdwijnen,samen komen in groepen, en evenementen zal worden beperkt, naar de bios stadion of een theater kan niet meer. Mense kunnen alleen online shoppen,winkels zullen niet bestaan en cashflow zal verdwijnen.Mense zullen niet meer zomaar familie gaan opzoeken.Vervoer met vliegtuigen,bussen en treinen kan  alleen met vaccinatie-paspoort.Meerderheid mensen zal thuis werken en onderwijs is online-thuis les, dus geen scholen meer.Men moet  afstand doen van zijn persoonlijke eigendommen.Niks is meer van jou en iedereen zal blij zijn zoals Schwab zegt. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Zo niet, dan ben je asociaal en wordt je uit de samenleving gezet.Bevoorrading van eten zal drastisch omlaag gaan,omdat depopulatiehet uiteindelijke doel is van de elite.“De crisis die eraan komt wegens vermindering voedsel, voordeel zal iemand hebben die gevaccineerd is, wie niet gevaccineerd is zal geen voedsel krijgen en je familie krijgt honger”, zegt Klaus Schwab. Dit allemaal staat letterlijk in het boek COVID-19 ‘The Great Reset’en zoals Schwab beweert zal iedereen gelukkig zijn…

Steeds draconischer wordende noodmaatregelen voor een virus wat niet dodelijker is dan een zware griep, zorgen ervoor dat we meer en meer monddood en geïsoleerd raken. Wat niemand tot twee jaar terug ooit voor mogelijk had gehouden, is in Nederland ineens een nieuw normaal: intimidatie en censuur,die inmiddels is het aan de orde van de dag:op social media,in de krant,op je werk. Je moet oppassen wat je zegt en wat je doet. Met wie je bent en waar. Anders word je verwijderd, bekeurd, gearresteerd, aangevallen of ontslagen.Duizenden Nederlanders hebben hun werk verloren, omdat ze niet willen meewerken aan het dragen van mondkapjes of andere maatregelen, of krijgen expliciete instructies om hun mond te houden. Zo zijn er hoogleraren die zich alleen nog op persoonlijke titel mogen uitspreken,ook als het over wetenschappelijk onderbouwde feiten gaat.We zagen allemaal ook tijdens recente vrijheidsdemonstraties dat er excessief politiegeweld is gebruikt. Vreedzame betogers zijn met waterkanonen aangevallen,zelfs passanten zijn geschopt en geslagen met stokken op hun hoofd en politiehonden bijten op protesters.Mensen in het land zijn geschokt door wat hen is overkomen en bundelen nu hun krachten om juridisch een vuist te maken tegen deze misstanden van de overheid…

Kinderen worden mentaal en fysiek grof aangepakt als ze zich niet houden aan de mondkapregel en deze verschrikkelijke gevolgen zullen ze voor altijd hebben-zeggen pshyaters.“Als je nu geen mondkapje opzet,kun je vertrekken want dan hoor je op deze school niet thuis”, is in meerdere mails te lezen.Eenzaamheid en zelfmoorden onder kinderen nemen toe en ze ervaren ook fysieke klachten als hoofdpijn,misselijkheid, benauwdheid en duizeligheid. Ze moeten acht keer per dag handen desinfecteren, niet meer buiten spelen met vriendjes, omdat klassen nu om en om buitenspelen in plaats van tegelijk.Vrijwel alle ondernemers in Nederland moeten zich de ogen uit de kop schamen dat ze het al twee jaar allemaal laten gebeuren. Dat ze te laf zijn om zich uit te spreken, om de straat op te gaan, om zich samen sterk te maken voor beter beleid…

Slechts weinigen doorzien de rol van de media,die veraad het volk en lopen aan de leiband met de overheid.Zij willen  niet te berichten over het politiegeweld tijdens de demonstraties,de hypocriete houding van communistische burgemeester Halsema, de falende pcrtest, het gedraai met cijfers, gebrek aan medische noodzaak voor vaccineren,het totaal ontbreken van enige onderbouwing voor de maatregelen, het zwijgen over werkende medicijnen en het wegcensureren van politici in sociale media en ze hebben niks kritisch tegen de overheid, die het land hebben overgedragen aan de pshyhopaat Klaus Schwab.Mensen en (alternatieve) media die tegen dictatuur opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten…

Overal dwingt de overheid ons om te vaccineren met een Covid-19 vaccin, waar gemodificeerd RNA wordt toegediend(net als bij GMO planten), dat als het ware je DNA-codes gaat herschrijven. Dit grijpt in op je eigen immuunsysteem en een lichaamsvreemd RNA gaat sleutelen aan jouw DNA. Dit kunstmatig gefabriceerde RNA na inenting nooit meer uit het lichaam kan worden verwijderd, terwijl we niet weten waar en wanneer het toegediende ‘programma’ stopt.Dit is spelen met levens net als met Russische roulette. Professor Dick Bijl was tot juli 2017(hoofd)redacteur van het Geneesmiddelenbulletin. In de 22 jaar dat hij deze rol vervulde las hij maar zo’n 25.000 artikelen over medicijnonderzoek. Bijl zegt zelf dat hij de huidige covid-19 vaccins nooit zou gebruiken, omdat hij ‘geen proefkonijn wil zijn in een medisch experiment’. Daarnaast betwijfelt hij de effectiviteit van het vaccin, omdat het virus daarvoor te snel muteert.Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche muteert het ongeveer elke 10 uur. Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden? DE VACCINS STOPPEN DE OVERDRACHT OF INFECTIE NIET en het aantal doden in Europa loopt op en intussen zijn er honderdduizenden mensen met  gezondheidsschade na het krijgen van de “super veilige” covid-19. vaccinaties…

Nooit eerder in de geschiedenis van aktes van overlijdens heeft Nederlandse  regering de manier waarop sterfgevallen worden gerapporteerd veranderd.Waarom rapporteren we nu iedereen die sterft met COVID in hun lichaam, als zijnde gestorven aan COVID, in plaats van aan de co-morbiditeiten die hen daadwerkelijk het leven kostten? Tot COVID, werden alle corona-virussen (verkoudheden) nooit vermeld als de primaire doodsoorzaak wanneer iemand stierf aan hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, auto-immuun aandoeningen, of welke andere belangrijke co-morbiditeit dan ook. De ziekte werd vermeld als doodsoorzaak, en een bijkomende factor zoals griep of longontsteking werd op een aparte regel vermeld.Om het aantal sterfgevallen nog verder op te blazen, hebben zowel de W.H.O. als de C.D.C. hun richtlijnen zodanig gewijzigd dat degenen die vermoedelijk of waarschijnlijk (maar nooit bevestigd) aan COVID zouden zijn overleden, ook in de sterftecijfers zijn opgenomen.Alleen een autopsie kan bepalen wie waaraan is overleden, maar geen enkel land doet dat tegenwoordig, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie het heeft verboden, zodat met de doden gemakkelijker kunnen worden gemanipuleerd…

De bankiers, de families van adel en leiders van de Deep State,de Bilderberggroep,het World Economic Forum die de politieke pionnen aansturen met corporaties, zien er als hele nette mensen uit. Ze zijn goed gekleed,bewegen als keurige wezens en geven vermogens aan “goede” doelen uit. Op deze manier valt het niet op dat zij eigenlijk degenen zijn die het leven voor de mensen steeds ondragelijker maken en de financiële duimschroeven van de maatschappij steeds strakker aandraaien.Ook de wetenschappers van de farmaceutische industrie, die schuldig zijn aan mensen ziek houden om ze op deze manier te kunnen blijven behandelen en daar heel veel geld mee verdienen,waren altijd goed gecamoufleerd. Dus dat het volk niet zag waar het echte kwaad vandaan kwam was logisch.Nu wordt het tijd dat de mensheid zichzelf nu eindelijk terugeist van deze fascistische Great Reset tirannie.

We zijn van onze vrijheid beroofd vanwege smerige WEF politieke agenda en smerige spel en valse info vanuit reguliere media.We zitten al 2 jaar thuis voor niets.En kunnen we de regering niet massaal gaan aanklagen voor het ontnemen van levensvreugde, het verkorten van de levensverwachting, de zelfdodingen, de faillissementen, de depressies, de toegenomen kindermishandeling, het schenden van de grondrechten en de lichamelijke integriteit?.. https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA&feature=emb_title

Iedereen die in Nederland het WEF aanhangt pleegt landverraad…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De “Grote Reset” is een neonazi samenzwering

De wens van de superrijke elite die al jaren de wereld regeert, is om het nazi-systeem in de nieuwe wereldorde te introduceren. De oprichting van die nazi-wereldorde mislukte in de jaren veertig, de duivelse elite doet nu een nieuwe poging om dat helse systeem op aarde te vestigen. Klaus Schwab is geen vriendelijke oude oom die goed wil doen voor de mensheid, omdat zijn basismotieven winst en macht zijn, net zoals ze dat waren bij zijn vader. Als we kijken naar Schwab´s geschiedenis en die van zijn vaders connecties met de nazi’s, voor wie hij belangrijke oorlogswapens produceerde (hielp ook bij het verkrijgen van de eerste atoombom) en die ook nog een klein speciaal kamp voor dwangarbeiders had, dan zullen mensen goede redenen hebben om de onderliggende motieven van zijn overdreven, ondemocratische geweldige reset-agenda in te zien. Klaus Schwab behoort tot een sekte die bekend staat als Transhumanisme en maakte ooit deel uit van de stuurgroep van de beruchte Bilderberg-groep. Transhumanisten geloven dat ‘uitverkorenen’ met behulp van technologie en genetische manipulatie naar een nieuwe hogere vorm van leven kunnen en moeten evolueren. De elites zoals Schwab geloven dat ze een soort cyborg-onsterfelijke goden zullen worden in deze nieuwe techno-hellewereld…

Klaus Schwab is natuurlijk geen nazi in de klassieke zin noch een antisemiet, maar het fascisme van de 21e eeuw heeft verschillende politieke vormen gevonden om zijn kernproject voort te zetten om de mensheid om te vormen tot het kapitalisme met schaamteloos autoritaire middelen. Net als onder het fascisme en nazisme moeten (volgens Klaus Schwab en de Davos duivelse elite) sociale structuren opnieuw worden uitgevonden om tegemoet te komen aan de eisen van het kapitalisme en zijn winstverhogende technologieën. Het oorspronkelijke fascistische project, in Italië en Duitsland, ging over een fusie van staat en bedrijfsleven om de belangen van de rijke elite te beschermen en te bevorderen. Schwab zette deze benadering voort in een gedenazificeerde post-WW2-context, toen hij in 1971 het European Management Forum oprichtte, dat jaarlijkse bijeenkomsten hield in Davos in Zwitserland. Het Nazi-fascistische karakter van de “Great Reset” van Schwab wordt ook bevestigd  door de politiestaatmaatregelen, die over de hele wereld zijn uitgerold om de naleving van “nood” Covid-maatregelen te garanderen…

Het is onnodig te zeggen dat Klaus Schwab en al de  Davos-mensen(duivelse elite) legitiem krankzinnig zijn.Al de Davos en Schwab dromen van “actieve implanteerbare microchips die de huidbarrière van ons lichaam doorbreken”, “slimme tatoeages”, “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”.Synthetische biologie is aan de horizon in de 4IR-wereld van Schwab en geeft de technocratische kapitalistische heersers van de wereld “het vermogen om organismen aan te passen door DNA te schrijven”.Het idee van neurotechnologieën, waarbij mensen volledig kunstmatige herinneringen in de hersenen zullen hebben geïmplanteerd, is genoeg om sommigen van ons een beetje misselijk te maken, net als “het vooruitzicht om onze hersenen te verbinden met VR via corticale modems, implantaten of nanobots”.Schwab is duidelijk vastbesloten om alles in zijn niet onaanzienlijke macht te doen om zijn op eugenetica geïnspireerde transhumanistische wereld van kunstgreep, toezicht, controle en exponentiële winst tot stand te brengen…

In het boek COVID-19 ‘The Great Reset’ van Klaus Schwab en en Thierry Malleret staat:Reizen voor plezier,zoals vakantie, zal worden beperkt-verdwijnen.Samen komen in groepen, en evenementen worden beperkt-niet naar de bios kunnen gaan, naar een stadion of een theater.Mense kunnen niet zomaar familie gaan opzoeken(Netflix vervangt de bios en vakantie destanaties).In de toekomst, luchtvaartmaatschappijen zullen alleen passagiers gaan vervoeren, die een vaccinatie hebben.Mense kunnen alleen online shoppen,winkels zullen niet bestaan en cashflow zal verdwijnen.Meerderheid mensen zal thuis werken.Men doet afstand van zijn persoonlijke eigendommen, huis.Niks is meer van jou.Dit zit nu in de “coöperatie”.Hypotheken en huur zullen niet betaald kunnen worden, en zal ervoor zorgen dat ondernemers uit hun panden zullen worden gezet.Onderwijs is online-thuis les,geen scholen meer.Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Zo niet, dan ben je asociaal en wordt je uit de samenleving gezet.Eten zal schaarser worden omdat supply chain (bevoorrading) met problemen gaat komen(een soort depopulatie).Dit allemaal staat letterlijk in het boek COVID-19 ‘The Great Reset’(https://www.youtube.com/watch?v=vhJrAuTyNoo&t=398s).BRRRRRRRRR!…

“Tijdens de onvermijdelijke crisis die zal komen rondom voeding in de aankomende jaren zullen we kijken of individuen participeren in ons gezondheid en vaccinatie protocol en dit kunnen demonstreren met digitale vaccinatie certificaten. Indien bevestigd krijgen participanten de prioriteit,”ze Schwab.Met andere woorden.Doe mee, bewijs dat je een vaccin hebt en krijg te eten.Zo niet, dan heb je kans dat je familie honger gaat krijgen.Je kunt niks meer doen zonder het certificaat.Mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden(eigenlijk de Great Reset maatregelen) worden nu in gevangenissen geplaatst,maar plotseling verschijnen er over de hele wereld nieuwe kampen(genaamd corona-kampen),die eruitzien als kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is duidelijk dat deze kampen niet alleen voor corona-overtreders zijn, maar ook voor diegene die tegen het nieuwe nazi-wereldorder zijn. Het is duidelijk dat Klaus Schwab probeert het nazi-rijk herstellen…

De mensheid betekent niets voor voor de supperrijke sociopaten. In zijn boek ‘Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering’,Schwab definieerde niet mensen-burgers  als vrije individuen of leden van gemeenschappen, maar als secundaire deelnemers in een enorme commerciële onderneming.Dit alles werd nog duidelijker in 1987, toen Schwab zijn European Management Forum omdoopte tot World Economic Forum.De “partnerschappen” die het WEF creëert, zijn erop gericht de democratie te vervangen door een mondiaal leiderschap van zorgvuldig uitgekozen en niet-gekozen individuen wiens plicht het niet is om het publiek te dienen, maar om de heerschappij van de 1% aan dat publiek op te leggen met zo min mogelijk inmenging van de rest van ons mogelijk.”Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn,”zei trots Schwab…

De Great Reset is gericht ook op het uitroeien van grote aantallen mensen(Schwab zegt dat 70% van de bevolking overbodig zal zijn voor werk, omdat ze zullen worden vervangen door robots en machines).Dr. Herve Seligmann spreekt van ‘een nieuwe holocaust in Israël’.(https://www.israelnationalnews.com/news/297051). Seligmann is werkzaam op de afdeling Infectie- en Tropische Ziekten Research van de medische faculteit van de Universiteit van Aix-Marseille, en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.Het is verbazingwekkend hoeveel mensen er zijn,die zich hebben laten misleiden om een prik te nemen tegen een verkoudheidsvirus met dezelfde mortaliteit als de griep en niet wetende wat er in die prik zit.Het is nu duidelijk dat de maatregelen niet werken en het vaccin faalt.Het aantal foute bijwerkingen loopt in de miljoenen; een fenomeen dat zich nog nooit in de geschiedenis van vaccins heeft voorgedaan.En kijk hier hoeveel doden vallen er door de mRNA covid-prikken:https://vernoncoleman.org/articles/how-many-people-are-vaccines-killing

Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een slachting.Het COVID-vaccins leidt  tot  sterilisatie van vrouwen en iedereen genetisch veranderen.In januari 2013 publiceerde de wetenschapper Feng Zhang de eerste methode om CRISPR in het genoom van mensen en muizen te bewerken.Wetenschappers hebben ontdekt dat cas9 programmeerbaar is en in elke soort cel werkt. Zo kunnen stukken DNA makkelijk, snel en extreem precies worden bewerkt in allerlei soorten cellen. CRISPR-cas9 kan genen aan- of uitzetten en bewerken in planten, dieren of zelfs mensen.En na de gemodificeerde planten en dieren,nu is het de beurt aan de mens,mensen veranderen in zombies,precies zoals Klaus Schwab en zijn superrijke duivelse elite willen(https://www.youtube.com/watch?v=W5w-X0D4GFU).En ik denk dat elke arts of verpleger die nu een van de mRNA covid-prikken geeft, te zijner tijd uit het desbetreffende register zal worden geschrapt en zal worden gearresteerd…

Ursula van der Leyen, de voorzitter van de EU, is uitgesproken vóór vaccins(de farma-giganten 1000 dollar per seconde bijschrijven op hun bankrekeningen),omdat zij ligt letterlijk in bed met de farmaceutische industrie. Haar man is medisch directeur van het Amerikaanse biotechbedrijf Orgenesis, dat gespecialiseerd is in cel- en gentherapieën. En zij is goede maatjes met Klaus Schwab, de directeur van het World Economic Forum, en Albert Bourla, de directeur van Pfizer. Drie handen op een buik.Van Leyen wil ook de code van Neurenberg afschaffen.Covid-19 vaccins zijn niet in staat om de overdracht van het virus tegen te gaan. Dus ook al zijn alle mensen die met “kwetsbaren” in contact komen gevaccineerd, ze kunnen deze persoon nog steeds besmetten.Verplichte vaccinatie gaat niet over gezondheid – het maakt onderdeel uit van een agenda die ons doet afglijden naar een dictatoriaal politiek bewind.Het vaccinatiepaspoort heeft niets met gezondheid te maken.“Er is geen medische of epidemiologische rechtvaardiging voor het Covid-paspoort. Het is alleen bedoeld om de ongevaccineerden onder druk te zetten om te vaccineren,”zei de Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz…

Het vaccinatiepaspoort zal leiden naar een toekomst, waarin vrijheid niet meer bestaat. Het is een valstrik waar we niet in moeten trappen.Melissa Cuimmei, financiële investeerder uit Noord-Ierland, maakt zich ernstige zorgen dat injectiepaspoorten meer als datapaspoorten zullen worden gebruikt om deelname aan de samenleving te controleren.Ze gelooft dat het paspoortsysteem is vervaardigd om een financiële reset tot stand te brengen, ter vervanging van ons falende fiat-valutasysteem. Biljoenen dollars zijn verschuldigd aan banken en er is geen manier om het terug te betalen.En omdat paspoorten cruciaal zijn voor de implementatie van dit nieuwe financiële systeem, zal verplichte vaccinatie van alle burgers, jong en oud, noodzakelijk zijn om het plan te laten slagen.(https://stichtingvaccinvrij.nl/player-embed/id/38050/.Dus als je het injectiepaspoort niet hebt,dan hoor je niet bij de samenleving en heb je geen bestaansmiddelen om te overleven…

De wereld zit al meer dan een jaar niet in een corona-pandemie, maar in een fascistische de Great Reset -pandemie.De wereld wordt al twee jaar kapot gemaakt, en niet door het virus. Door de vele 2nd en 3th order effects die great reset lockdowns tirannie met zich meebrengt,terwijl ellite op de British Virgin Islands op hun jacht een cocktail drinken en kaviaar zitten te snoepen.Covid-19 is slechts een truc om dingen sneller te laten verlopen naar hun fascistische “Great Reset”.Voor Schwab en zijn vrienden is Covid-19 de grote versneller van alles wat ze ons al jaren willen opdringen-een fascistisch systeem zoals in de jaren dertig.We worden nu geforceerd om mee te spelen… en dit doen ze door ons langzaam te koken.Wanneer een kikker in een pan kokend water wordt gegooid springt hij eruit, maar stop je hem in een pan met water en breng je dit langzaam aan de kook, zul je hem levend verbranden.Dat is wat er nu gebeurt.Schwab weet dat de meeste mensen niet gewillig zullen instemmen met zijn plannen om hun leven te vernietigen en hen tot slaaf te maken van een wereldwijd techno-fascistisch systeem.Om dit nazi-wereldorde project met succes uit te voeren, is het hersenspoelingspropaganda geïntroduceerd,die wordt geproduceerd door de massamedia en de academische wereld, die eigendom zijn van de 1% elite…

Koning Willem Alexander drukte het bij zijn herdenkingsrede op 4 Mei 2020 kernachtig uit. ‘Niet normaal maken wat niet normaal is’. Zijn Regering, het OMT en de media hebben tragisch genoeg de afgelopen twee jaar bij herhaling het tegenovergestelde gedaan: ‘Normaal maken wat niet normaal is’.Het abnormale is normaal geworden.Het Coronabeleid word een aanval op onze vrijheid,een aanval op ons leven.Nederland is al twee jaar opnieuw bezet en er werd een dictatuur ingevoerd, net als tijdens het nazisme.Wanneer een tiran het recht verklaart om over een bevolking te heersen zonder rekening te houden met hun opvattingen, rechtvaardigen ze hun dictatuur graag met de bewering dat ze moreel gerechtigd zijn om dat te doen omdat ze ‘verlicht’ zijn.Hetzelfde geldt voor de door Covid aangewakkerde tirannie van Schwabs ‘Grote Reset’, die het boek categoriseert als “verlicht leiderschap”…De fascistische Great Reset trein is al behoorlijk onderweg en u zit in de laatste wagon en het is tijd om eruit te springen.We hoeven hun nieuwe nazi-normaal niet te accepteren. We hoeven niet mee te doen met hun angstzaaierij. We hoeven hun vaccins niet te nemen. We hoeven ze ons niet te laten implanteren met smartphones of ons DNA te bewerken. We hoeven niet gemuilkorfd en onderdanig recht in hun transhumanistische hel te lopen.Nexit!

Het hele parlement heeft de staat verraden en liet toe de nieuwe bezetter Klaus Schwab Nederland te regeren…

Lockdowns werken niet. Kleine bedrijven en scholen sluiten werkt niet. De COVID prikken werken niet.Het opbouwen van kudde- of groepsimmuniteit is inmiddels al flink verstoord door het isoleren van een hele generatie jonge en gezonde mensen die nauwelijks enig risico liepen. Het concept van groepsimmuniteit – wat prima zou werken in dit geval omdat de jongere generatie nauwelijks risico loopt – werd terzijde geschoven. Nederland zit al twee jaar op slot om de nieuwe nazi-orde te accepteren. De economie en het maatschappelijk leven moet kennelijk instorten – zodat het volk op de knieën wordt gedwongen om het nieuwe normaal fascisme accepteren.

“Ik laat me niet tot proefkonijn reduceren door me te laten vaccineren met een experimenteel geneesmiddel. En ik laat me niet vaccineren omdat mijn regering me dat opdraagt en belooft dat ik in ruil daarvoor vrijheid zal krijgen”-Christine Anderson, lid van het Europees Parlement.https://twitter.com/Edwinhooi1/status/1476215073479831557/photo/1

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De wereld zit al meer dan een jaar niet in een corona-pandemie, maar in een fascistische de Great Reset -pandemie

Er waart al 2 jaar een pandemie van krankzinnigheid over de wereld.Het huidige coronapoppenkast scenario dat voor onze ogen over de hele wereld voltrekt,is een rookgordijn voor het invoeren van de Nieuwe Nazi-Wereldorde.En zoals altijd wanneer een despotisch noodregime wordt ingesteld en de grondwettelijke vrijheden worden opgeschort, is het resultaat, zoals het geval was met de Joden onder het fascisme, discriminatie van een categorie mensen, die automatisch tweederangsburgers worden. Dit is het doel van de invoering van de zogenaamde groene pas.Degenen die bij hun vrije en gefundeerde overtuiging blijven en weigeren te vaccineren, worden uitgesloten van het sociale leven.  Op deze manier wordt het vaccin  een soort politiek-religieus symbool,die  burgers  discrimineren en dat blijkt uit de onverantwoordelijke uitspraak van een politicus, die over degenen die zich niet laten vaccineren – zonder te beseffen dat hij fascistisch jargon gebruikt – zegt: “We zullen ze zuiveren met de groene pas”. De ‘groene pas’ maakt van degenen zonder pas virtuele gele ster dragers…

In de afgelopen twee jaar is de retoriek die wordt gebruikt tegen degenen die twijfelen aan het gezond verstand van het gebruik van onwetenschappelijke pandemische tegenmaatregelen, zoals gezichtsmaskers en afsluitingen, of gegevens delen waaruit blijkt dat COVID-19-gentherapieën echt een slecht volksgezondheidsbeleid zijn, steeds gewelddadiger geworden.Kritische artsen worden de mond gesnoerd en linkse criminele media draaien 24/7 angstpropaganda.Censuur is nu wijdverbreid over de hele wereld en technocraatpropaganda is gestegen tot niveaus die nog nooit eerder zijn gezien, aangezien meerdere propagandistische reuzen zich verenigen om de wereld te bedekken met valse en verzonnen verhalen. Het verdoezelen van de waarheid, het beschamen en marginaliseren van tegenstanders, laster en laster zijn enkele van hun instrumenten die worden gebruikt om hun verhaal te promoten, terwijl alle anderen het vermogen wordt ontzegd om te weerleggen.Dat politici en media meeheulen met dergelijke fascistische ontwikkelingen is ook niet nieuw. Destijds kreeg Hitler van veel overheden en ook van de Volkerenbond lang zijn zin om hem maar te vriend te houden.Uiteindelijk betaalden miljoenen de prijs van deze laksheid tegen de signalen van buitensluiting, manipulatie en leugens, die leidden tot de bijna ultieme onderdrukking en vernietiging van zoveel mensen, vrouwen, kinderen, mannen…

De Great Reset is gericht ook op wereldwijde overbevolking.Bevolkingscontrole en bevolkingsvermindering zijn al lang het beleid bij verschillende instellingen en denktanks die zich inzetten voor mondiaal bestuur, van de VN tot het World Economic Forum.Dr. Henry Kissinger was  degene, die schreef:“Ontvolking zou de hoogste prioriteit moeten zijn van het Amerikaanse buitenlands beleid ten aanzien van de Derde Wereld’.Wereldwijde vaccinatieplan bestond voordat Covid-19 kwam. De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel.Er kwamen ongeveer 400 deelnemers van over de hele wereld bijeen, waaronder politieke leiders, hooggeplaatste vertegenwoordigers van de VN en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers medici etc. Italiaanse arts  Roberto Petrell zegt  dat ‘COVID-19 is niet de naam van het virus, maar een internationaal plan voor ontvolking.Covid-19 is een programma van massavernietiging, dat gericht is op ontvolking van meer dan 80 procent van de wereldbevolking’.Hij waarschuwt tegen vaccinatie en beweert dat het Covid-19 vaccin mensen ziek zal maken en uiteindelijk zal doden…

‘De wereldleiders en zijn stinkend rijke griezels. Zij zouden in het virus een kans zien om alle wereldproblemen zoals klimaatverandering en vervuiling op te lossen.Die oplossing is depopulatie (ontvolking, red.) door middel van vaccinatie’, vermoedt Berber Pieksma(huisarts in Nederland), die het heeft over het vermoorden van ouderen in verpleeghuizen.En we weten allemaal dat de meeste doden zojuist in verpleeghuizen zijn.Zij is niet de enige Nederlandse huisarts die er net zo over denken.Zo noemt Els van Veen uit Dalfsen het coronavirus ‘een crisis die is gebaseerd op fraude met PCR-testen’. Ze beschouwt het coronaverhaal zoals het door de overheid en media wordt verteld  als één grote leugen en ziet geen verschillen tussen corona en griep.Huisarts Bettina van Steenis uit Enschede stelde eind vorig jaar 2020 -tijdens een coronaprotest, dat ‘er in het coronavaccin nanodeeltjes zitten, waarmee we officieel eigendom van Microsoft  worden’.Marije Berkelaar(de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland) nam afgelopen zomer via een video op Instagram ontslag bij een huisartsenpost, omdat ze ‘niet wil werken voor een systeem dat doordrenkt is van farmaceutische corruptie’…

 De Inspectie Gezondheidszorg kreeg sinds het uitbreken van de coronaepidemie in Nederland 175 meldingen over huisartsen die zich niet aan coronarichtlijnen hielden, zich in het openbaar negatief uitlieten over bijvoorbeeld het overheidsbeleid of desinformatie verspreidden over het virus of vaccins.Deze artsen scharen zich meestal achter een groot deel van de volgende stellingen: de coronatest deugt niet, het sterftepercentage van het virus rechtvaardigt de maatregelen niet, de mondkapjesplicht is onzin, medicijnen als hydroxychloroquine en ivermectine worden bewust genegeerd, het vaccin toedienen aan gezonde mensen is een onverantwoord medisch experiment, en de overheid, het OMT, artsenorganisaties en de media houden samen een verhaal in stand dat niet klopt.Het zijn alleen artsen(175), die de moed had om het publiekelijk te zeggen.Natuurlijk bestaan er ook anderen artsen (veel meer dan die 175) die ook hetzelfde denken,maar ze zijn alleen bang om het in het openbaar te zeggen.Een aantal artsen zijn corrupt en hebben banden met de farmaceutische maffia en doet hun vuile werk.Deze corrupte artsen zien we constant in de criminele media…

Er is geen wetenschappelijke basis voor het nut van de vaccinatiecampagnes, noch voor lockdowns, QR-codes en andere vormen van apartheid. Dit alles voor een ziekte die niet bijzonder risicovol is.Covid is een pandemie, die niet zozeer wordt aangedreven door zieken of doden,maar door verkeerd geïnterpreteerde testresultaten.Alle onnodige maatregelen zijn ingevoerd op basis van cijfers van de frauduleuze PCR-test (die geen besmettingen registreert, een positieve test is geen besmetting) en voor een griepvirus dat niet dodelijker is dan de ouderwetse griep.De overlevingskansen na het krijgen van Covid liggen boven de 99 procent (in Nederland 99,85-RIVM).Dodenaantallen van Covid-19 zijn ook opgeblazen, doordat mensen die overleden aan andere oorzaken, maar waarbij een positieve test was afgenomen, op grote schaal zijn aangemerkt als ‘Covid-dode’.En als we naar de grafieken kijken, zien we daar de besmettingsgevallen en de sterfgevallen vanaf medio maart 2020 tot nu.Op deze grafieken zien we dat in april zelfde jaar er een eerste golf van de besmettingsgevallen en sterfgevallen was,maar vanaf juni zelfde jaar zijn er geen sterfgevallen en besmettingen meer, dus er is geen tweede coronagolf.Volgens RIVM gegevens is er GEEN tweede golf.Die tweede besmettingsgolf is een bijna lege dop…

Jaap van Dissel liet op 22-06-2021 in het parlement zien,dat er al sinds mei vorig jaar geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland. Dat bevestigde ook emeritus hoogleraar Pierre Capel en professor Theo Schetter (https://www.youtube.com/watch?v=sOlqEtA8nes&t=31s). Dus,degenen die onze vrijheid hebben genomen,vertellen leugens en angst zaaien.Big Pharma is van plan om elk mens op aarde te injecteren met zijn experimentele gentherapieserum.Dit is een ongekende horrorshow, de ergste in de medische geschiedenis.“Massavaccinatie heeft de pandemie niet bedwongen, maar dominante varianten hebben de zaak keer op keer verergerd waardoor we feitelijk de pandemie in stand houden met terugkerende golven.Boosters verergeren de zaak en zijn uit den boze! Ten eerste ga je de kwaliteit van je antistoffen niet verbeteren. Ten tweede lopen mensen opnieuw gevaar op bijwerkingen. Ten derde wordt er wederom een nieuwe variant gestimuleerd om te gaan domineren. We houden daarmee de pandemie in stand”,zegt viroloog en  vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bosche.Hij werkte in het verleden voor de Bill en Melinda Gates Foundation, voor Gavi The Vaccine Alliance en voor vele commerciële partijen, waar hij “hands on” aan de ontwikkeling van vaccins mocht sleutelen en daardoor veel multidisciplinaire kennis opdeed.De Covid-vaccins voorkomen geen verspreiding van het virus en daar bestaat geen twijfel over…

Sigrid Kaag(D66) en Mark Rutte(VVD) worden betaald door het WEF om ons de Great Reset(de Nieuwe Nazi-Wereldorde) in te loodsen en het is duidelijk dat de overheiden de maatregelen zal nooit intrekken en ons weer vrij te laten.De belofte van “nieuw-normaal” na het vaccineren van het publiek blijkt een grote leugen te zijn, aangezien mandaten voor maskers, vaccins, vaccinpaspoorten en lockdowns.We zijn nu op weg naar een samenleving zoals in de films van de Hunger Games,waar ieder zijn verplichte plekje krijgt en een selecte groep bepaalt wie leeft en wie sterft, waar het volk alleen een noodzakelijk kwaad is om hen van luxe en macht te voorzien.We zien nu over de hele wereld de ontplooiing van een nazi-dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording.Sinds de lancering van de COVID plandemie, hebben regeringen over de hele wereld stilletjes  zogenaamde quarantainekampen opgezet. Iedereen die niet meegaat in de Nieuwe Nazi-Wereldorde, zal worden beschouwd als ‘een risico voor de openbare veiligheid’, en zal uiteindelijk worden overgeplaatst naar isolatiefaciliteiten, heropvoedingskampen zoals  FEMA kampen of  zogenaamde quarantainekampen, die lijken volledig op concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog.Het gevaar waarmee we worden nu geconfronteerd is niet een virus, maar fascistische dictatuur die volgt als het niet wordt gestopt, voordat het te laat is.

De waarheid is dat deze nieuwe wereldorde van digitale tirannie wordt geleverd met een allesomvattende sociaal kredietsysteem. De Volksrepubliek China is de pionier van deze methode van bewaking en controle van individuen, bedrijven en sociaal-politieke entiteiten.Het Chinese Social Credit Scoring-systeem registreert alle burgers, hun activiteiten en hun gedrag om privileges te weigeren of toe te kennen.En degenen wier sociale kredietscore te laag is in China, preventief worden gearresteerd en naar heropvoedingskampen worden gestuurd. Niet omdat ze daadwerkelijk een misdrijf hebben begaan, maar omdat ze dat waarschijnlijk wel zullen doen.Welkom in het leven in het ‘Social Credit System’ van China, waar een lage score je leven op meerdere manieren kan ruïneren.Dit communistisch kwaad komt binnenkort ook naar Europa, en als we nu niet opstaan, veroordelen we toekomstige generaties tot onvoorstelbare niveaus van slavernij en ellende…

De Great Barrington Declaration, een initiatief van topwetenschappers van Harvard, Stanford en Oxford, roept op tot herziening van het Covid-19 beleid en het afschaffen van de meeste maatregelen. Deze verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 60.000 medische professionals, waaronder vele artsen en onderzoekers…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Hoe de Bilderberg-groep, Brussel en hun trekpoppen het succesvolle West-Europa tot een hel hebben gemaakt

De globalistische Bilderberg-groep heeft de EU opgericht om Europa zo gemakkelijk mogelijk in de Nieuwe Wereld Orde te duwen. Het was in 2009 Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon die in een interview meedeelde dat de Euro als enige betaalmiddel in Europa feitelijk een ‘aanbeveling’ was geweest van de Bilderberg-groep. Deze Bilderberg-club, net als de Deep State (schaduwregering van de VS) streeft naar een politiestaat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, financieel gesteund door een Wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij geїmplanteerde microchips. George Orwell, “1984”, waarschuwde lang geleden ook voor dergelijke gevaren die op de loer liggen in een maatschappij met onder andere vergaande technologische ontwikkelingen, die de individuele burger geheel kan gaan controleren etc. En wat een toeval,Globalist Klaus Schwab (wiens familie een nazi-verleden heeft) zegt onlangs trots dat hij iedereen zal chippen, zodat iedereen gecontroleerd kan worden. Met de corona-zwendel wil Schwab de mensheid zeer snel in één wereld-concentratiekamp plaatsen…

Globalisten hebben doelbewust de deuren naar Europa opengezet voor een invasie van moslims. Het doel van deze globalisten (en van de moslims) is niets minder dan de vernietiging van onze cultuur.Migratie zonder integratie is kolonisatie.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!De nationaliteit van de moslim is altijd zijn jihad-ideologie. En die kolonisten komen met tienduizenden jaarlijkse binnen in West-Europa.Nu zijn het de Ottomanen die eerst niet verder kwamen dan Oostenrijk,zijn definitief massaal onder ons. Volgens Foreign Affairs waren er in 2005 tussen de 15 en 20 miljoen moslims in West-Europa. Eén bron berekent dat de moslimpopulatie in Groot-Brittannië groeide van 82.000 in 1961 naar 553.000 in 1981 tot 2 miljoen in 2000 – een demografische verandering die in grote lijnen representatief is voor de rest van West-Europa gedurende diezelfde periode. Volgens The Times groeide het aantal moslims in Groot-Brittannië alleen al tussen 2004 en 2008 met nog eens 500.000 – tien keer sneller dan het groeipercentage van de rest van de bevolking.Maar in plaats van deze immigranten aan te moedigen om te integreren en deel uit te maken van hun nieuwe samenleving, lieten de West-Europese regeringen toe dat ze gescheiden, parallelle samenlevingen vormden die min of meer naar de regels van de sharia geleid worden.In Rotterdam noemden ze het gebied rondom Marconiplein de Gaza strook.In Nederland zijn ook de Haagse Schilderswijk,Transvaal, Overvecht, Presikhaaf, Liendert, Amsterdam-West,enz,enz… verworden tot islamitische enclaves…

Alomtegenwoordige jeugdbendes met een hekel aan ongelovigen maken West-Europese steden steeds gevaarlijker voor niet-moslims – in het bijzonder voor vrouwen, Joden en homo’s.Met de komst van moslims in West-Europa is er een toename van Antisemitisme en haat tegen joden. Van online intimidatie en bedreigingen tot schrijnende, hartbrekende misdaden, zoals de brute moord op de Franse Mireille Knol. Een oudere dame die de Tweede Wereldoorlog overleefde en na jaren te zijn gepest vorig jaar door haar islamitische buurman met messteken om het leven werd gebracht en verbrand.Een verachtelijke islamitische terrorist in Toulouse Arieh en Gabriel,schoot twee Joodse jongetjes van 5 en 3 jaar oud, door hun hoofd. Dood! En daarna trok hij Miriam, een Joods meisje van 8 jaar oud, bij haar haren omhoog en schoot ook haar dood. Een kogel, zo door haar hoofdje.Waarom? Omdat ze Joods was, en omdat hij moslim was.Synagogen en Joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de West-Europese straten marcheren.Joodse kinderen onder zware beveiliging moeten naar school.Joden nu massaal Europa uitvluchten vanwege het moslim terreur…

In Keulen werden tijdens de  jaarwisseling honderden vrouwen door groepen mannen(van Noord-Afrikaanse afkomst) ingesloten, beroofd en aangerand.De politie heeft voor een afsluitend rapport over de gebeurtenissen van die nacht alle gevallen in Duitsland opgeteld en kwam daarmee uit op ruim 1.200 slachtoffers.In 2001 kon 65 procent van alle verkrachtingen in Noorwegen worden toegeschreven aan wat de politie ’niet-westerse’ mannen noemt – een categorie die voor het overgrote deel uit moslims bestaat, terwijl zij eigenlijk maar twee procent van de totale bevolking uitmaken. In 2005 werd 82 procent van de misdaden in Kopenhagen gepleegd door leden van immigrantengroepen, in meerderheid moslims.Veel inwoners van deze sharia enclaves leven van subsidies, verachten de pluralistische democratie, kijken reikhalzend uit naar de incorporatie van Europa in het Huis van de Islam en ondersteunen – in de geest althans – het terrorisme tegen het Westen.Terroristische aanslagen zijn bijna dagelijks en meer en meer West-Europeanen voelen zich in hun veiligheid en manier van leven bedreigd…

Nederland laat nog steeds de grenzen wagenwijd openstaan voor de massa-immigratie, wat de Nederlandse belastingbetaler 7 miljard euro per jaar kost.In 2002 schatte de econoom Lars Janson dat immigratie de Zweedse belastingbetaler jaarlijks 27 miljard dollar kostte en dat 74 procent van de immigranten in Zweden op kosten van de belastingbetaler leefde. En in 2006 waarschuwde de Confederatie van Noorse ondernemingen dat het Noorse Petroleum Fonds – waarin de forse winsten zijn ondergebracht van de Noordzeeolie die het land rijk hebben gemaakt – zou kunnen opdrogen om de uitgaven aan immigranten te kunnen dekken.De PVV kiest voor Nederland. De PVV kiest niet voor extra geld voor asielzoekers. De PVV zet zich in voor een vrij, leefbaar en veilig Nederland, waar mensen weer trots kunnen zijn op de Nederlandse cultuur, tradities en identiteit. Waar islamisering een halt wordt toegeroepen, waar mensen weer wat te besteden hebben, waar inwoners wel serieus worden genomen en ouderen de zorg krijgen die hen toekomt. ..

„Als ik zie dat in Nederland asielzoekers die niet eens uit een oorlogsgebied komen ’zakgeld’ en een woning krijgen, zonder ook maar ooit iets voor ons land te hebben gedaan, dan vind ik dat kwalijk.En als ik kijk naar mijn grootouders, de generatie die na de oorlog Nederland weer heeft opgebouwd,zij worden weggestopt in oude bejaardenhuizen met slechte zorg”,zei de 24-jarige Assenaar Jasper Harders, die zich ergerde aan het linkse politieke klimaat en vluchtte voor oprukkende islam naar Oost-Europa,waar hij een nieuw en veilig thuis vond.Inmiddels wonen er al zo’n 30.000 Duitsers bij het Balaton-Hongarije.Immigranten zijn niet welkom in Oost-Europa, en zeker niet als het moslims zijn.De inwoners van Oost-Europa zijn bang voor een moslimgettos in hun landen. Ze willen ook niet dat er een voortdurende dreiging van terrorisme is.Ze willen juist veiligheid. Daarom willen ze dat de grenzen worden bewaakt…

In Oost-Europa willen niet dat ze door islam worden overgenomen, zoals dit nu West-Europa wel gebeurd.Hongarije is voor Europa wat Alkmaar ooit voor de Republiek der Nederlanden was.In Alkmaar begon de victorie om de Spanjaarden eruit te gooien.In Hongarije begint de victorie om het 4e Reich van Brussel eindelijk een halt toe te roepen.Naast Satans superrijke elite, is de islam de grootste bedreiging voor de westerse beschaving sinds de Tweede Wereldoorlog.En ik heb echt schrik voor onze kleinkinderen, die een levenswijze gaan opgelegd krijgen die de hunne niet is.Wat voor Europa laten wij onze kinderen en kleinkinderen na? Een continent waarop in de toekomst barbaarse sharia wordt ingevoerd?Of een continent,waar de superrijke satanische elite ons in slavernij zal houden, zoals Hitler ooit deed? Wakker worden mensen!

“We weten dat jullie(Bilderberg) meedogenloos zijn. We weten dat jullie kwaadaardig zijn,”zei de Amerikaan Alex Jones tijdens zijn radioshow.

De moslimgemeenschap in Birmingham-Verenigd Koninkrijk groeit in rap tempo. Als je de volkstelling uit 2001 vergelijkt met die van tien jaar later, zie je dat het aantal moslims met 67% vermeerderde, terwijl het aantal mensen met een christelijke achtergrond met 14% afnam in dezelfde tijd.

Asielzoekers die in Zweden letterlijk met open armen zijn ontvangen hebben in een paar jaar tijd,tientallen no-go zones gecreëerd.

De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen.

“Wir schaffen das” Merkel heeft een wereldwijde oproep naar alle gelukszoekers gedaan om naar Europa te komen.

“Het grootste probleem in Europa is de ISLAMISERING. Dat is een existentieel probleem. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de ISLAMISERING herstelt niet”,zei Geert Wilders.De noodklok luidt voor Nederland en het is hoog tijd dat Nederland van de Europese trein afspringt: enige exit is een nexit.We hoeven niet meer afhankelijk zijn van internationale verdragen om te kunnen beslissen wie we Nederland uit willen gooien, of het nu uitgeprocedeerde illegalen zijn die bed-bad-brood van de VVD en D66 krijgen, of criminele nepvluchtelingen uit Marokko,Somalië of Afghanistan die Mark Rutte en Sigrid Kaag hier onderdak biedt.

Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.In extreem korte tijd is de invloed van de islam in Nederland gigantisch gegroeid. Vier decennia geleden was de islam een zeldzaamheid in Nederland. Een halve generatie later is dat een heel ander verhaal. De islamisering is enorm toegenomen.Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa. Hele wijken worden islamitisch. Gebieden waar weinig autochtonen nog te zien zijn. Op straat zien we moskeeën en hoofddoekjes. De deur is daarmee opengezet voor de sharia.Islamisering is een existentiële bedreiging. Het dreigt alles te vernietigen wat ons dierbaar is. Wie nu pleit voor open grenzen, is daarmee verantwoordelijk voor de islamisering.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Hoe het kabinet van Mark Rutte van een succesvolle staat als Nederland tot een hel heeft gemaakt

De ondergang van Nederland begon, toen de trekpoppen van Bilderberg-groep de Europese Unie veranderde in Politieke Unie- facistische dictatuur.De EU is nu al een volstrekt ondemocratisch monster,die bepalen waar wij ons geld aan uitgeven, hoeveel migranten we moeten opvangen, of we nog Sinterklaas mogen vieren, of we nog koeien mogen houden, vlees mogen eten en ga zo maar door.Er is geen sprake van één volk, geen sprake van gedeelde waarden en van een gemeenschappelijke manier van leven.Het is een Unie die ons verarmt, die ons mooie sociale verzekeringsstelsel uitwoont, die onze woningvoorraad opvreet, die onze gemeenschappen verziekt door islamisering, criminaliteit, sociale ellende in de straten en de wijken en niet te vergeten door bloedige terreuraanslagen. En wat krijgen wij ervoor terug? Niet eens een resultaatverplichting over toestroom van asielzoekers.De toekomst van de EU wordt namelijk overschaduwd door terreur, geweld, oorlog, verdere sociale ontwrichting en afbrokkeling van het draagvlak door heel Europa…

De Europese Unie zet, naast de open grenzen, de deur wagenwijd open voor de islamisering van Nederland, die in volle gang is.De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Nederland.De continue en ongecontroleerde instroom van veelal kansarme, gevechtsklare, mannelijke, westerse cultuur hatende, want uit islamitische landen afkomstige immigranten walst Nederland plat zoals een bulldozer dat met gebouwen doet.In plaats van echte vluchtelingen in de regio op te vangen, halen Rutte en Kaag nepvluchtelingen binnen.Tijdens Rutte III in de drie pre-coronajaren 2017-2019 zijn er 275 duizend inwoners erbij door immigratie.Dat is een stad ter grootte van Eindhoven plus de randgemeente Veldhoven.Busladingen vol profiteurs uit de islamitische woestijn dringen onze dorpen en steden binnen om na het verkrijgen van een verblijfsstatus een ingericht huis te krijgen met de bijbehorende uitkering en verwentoeslagen.De groep asielmigranten wordt gekenmerkt door een gemiddeld hoge en hardnekkige uitkeringsafhankelijkheid…

De kosten van dit opengrenzenbeleid zijn ondraaglijk hoog. Ieder jaar 20 miljard euro. Dat is meer dan 2 miljoen euro per uur.Het volk wordt uit eigen kraakpanden uitgejaagd om deze beschikbaar te stellen voor economische vluchtelingen.Voor de asielzoekers geen eigen risico, voor Nederlanders wel. Voor asielzoekers gratis fysiotherapie, voor Nederlanders niet. Voor asielzoekers gratis hoortoestellen, voor Nederlanders niet. Voor asielzoekers gratis kraamzorg, voor Nederlanders niet. Voor asielzoekers gratis brillen, voor Nederlanders niet. Hoogbejaarden worden na 70 jaar huwelijk gescheiden bij opname in een verpleeghuis, maar asielzoekers hebben recht op gezinshereniging.Buschauffeurs tussen Emmen en Ter Apel niet meer op hun eigen bus willen rijden, omdat de asielzoekers hun het leven zuur maken. Mensen durven niet meer naar buiten, omdat de asielzoekers misdrijven op hen plegen, geweld op hen plegen, met messen op hen inhakken, oudere dames in rolstoelen uit hun rolstoel smijten. Dat is asielellende in Nederland…

Als blanke ben je er tegenwoordig kaffir(bijzonder kwetsend scheldwoord ov er niet-moslims) in eigen land.Op het strand lopen al jaren regelmatig volledig geklede groepen islamitische jongeren te ‘patrouilleren’. Ze sissen, spugen en schelden, op al die Nederlandse ‘hoeren’ terwijl ze zich verlustigen aan diezelfde vrouwen. Ooit waren het kleine groepjes. Die kon je met een paar forse kerels nog wel wegjagen als ze echt vervelend werden. Maar naarmate de jaren verstreken werden de groepen steeds groter en agressiever.Homo’s waren altijd al ‘haram’, maar waar ze aanvankelijk werden genegeerd worden ze nu geïntimideerd, in elkaar geslagen en weggetreiterd als ze opgemerkt worden.Intussen leven wij in een land waar de kerststal beveiligd moeten worden.Het is net als in Frankrijk wachten op de aanstaande burgeroorlog om het eigen vege lijf veilig te stellen. ..

In bijna tien jaar heeft Ruttes bak van ellende ons geleid van crisis naar crisis.Volgens econoom Bas Jacobs zijn wij 10% aan bruto binnenlands product kwijtgeraakt, waarvan 6% voor rekening van de overheid komt. Dat had 15 miljard aan belastinginkomsten per jaar kunnen genereren, waardoor het gehele bezuinigingspakket overbodig zou zijn geweest.Gewetenloos tekende Rutte een pakket van 1.800 miljard voor zijn bazen in Brussel, waarvan 100 miljard op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler komt.Hoeveel financiële middelen zijn er de afgelopen tien jaar naar de Palestijnse gebieden gegaan?Nederlandse ontwikkelingshulp-belastinggeld beland al jaren in de zakken zijn van Palestijnse terroristen(het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina)…

,,Dit was bij ons reeds bekend, en wij vragen hier al sinds oktober 2019 aandacht voor. Het is daarom ook opmerkelijk dat ministers Blok en Kaag eind juli nog beweerden dat er geen sprake was van de financiering van PFLP-terroristen”zei het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).De afgelopen tien jaar ging er zo’n 50 miljard euro Nederlands belastinggeld naar de derde wereld. Ze zijn knetterlinks geworden bij de Tweede Kamer!Nu al kent Nederland meer dan een miljoen arme mensen. Deze mensen zullen nog verder kapotgetrapt worden door het beleid van Rutte en Kaag. Voor hen is er straks niks. Niet voldoende eten en geen verwarming in de winter. En waarom niet? Omdat Rutte en Kaag weigeren om onze grenzen te sluiten…

In Nederland zijn er wijken waarin de islam haar wetten en regels poogt op te leggen aan buurtbewoners.We zien parallelle samenlevingen ontstaan,waar het radicale jihad-gedachtegoed welig tiert.Onder invloed van de islam ontstaat bij een groeiend deel van de bevolking van Nederland een conflicterend waardenstelsel en parallelle rechtssysteem dat zich kant tegen de waarden van de Westerse beschaving en tegen het rechtsbestel van onze op vrijheid gebaseerde democratie.In de koranscholen leren kinderen dat Nederland niet hun land is en dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.„Het is een verplichting van elke moslim om afkeer te hebben van de ongelovigen,” leren ze in die haat kazerne,zoals zegt de Turkse dictator Erdoğan…

Dankzij landverraders in de Tweede Kamer, stapten de wolven in schaapskleren Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Fonda Sahla (D66) met sharia discriminerende hoofddoekken nu het parlement binnen. Daarmee krijgt verschrikkelijke islam voet aan de grond in het hoogste orgaan.De islam sluipt ook de islam Defensie binnen. Er worden halalmaaltijden verstrekt, erwordt een bidruimte ingericht: allemaal tekenen van islamisering. Terwijl Harold Rhode, een Midden-Oostenspecialist die 28 jaar werkte in het Pentagon, waarschuwt dat legerimams bewerkt worden om binnen de westerse Defensie soldaten voor de zaak van Allah te rekruteren, worden er binnen onze Defensie twee dubieuze imams aangenomen.De islam is een gevaarlijke veroveringsideologie die als een koekoeksjong in het nest van de religies is gelegd, maar niet als een religie beschouwd en behandeld mag worden.Het is een totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie. De grondwettelijke vrijheden die religies genieten mogen er daarom niet op toegepast worden…

Bijna wekelijks worden er in West-Europa(Nederland) onschuldige mensen in de naam van Allah en de islam vermoord.Meestal gingen de gruweldaden van deze islamitische terroristen gepaard met het schreeuwen van “Allahoe akbar”, Allah is groot. Dat is vaak het laatste wat de slachtoffers van al dat moslimgeweld horen voordat ze sterven.En wat heeft de premier van Nederland Mark Rutte de afgelopen tien jaar gedaan om te zorgen dat de kans kleiner wordt dat er aanslagen komen? Hij heeft niets gedaan. Integendeel, hij heeft de problemen alleen maar erger gemaakt. Door een beleid van open grenzen heeft hij 750.000 niet-westerse allochtonen, waarvan veel aanhangers van de islam, naar Nederland gehaald in tien jaar tijd.Alle partijen(behalve PVV) in het parlement durven niet kritisch te zijn over de islam.Deze slappe houding is de voedingsbodem voor nog meer islam en dat is onverantwoord. Je kop in het zand steken voor de verdere invloed van de islam in de Europese Unie, is je afkeren van vrijheid, gelijkheid en democratie. Kortom, dat is je afkeren van beschaving en de hand schudden van barbarisme…

Politiek gezien Nederland per definitie is zo extreem links, dat alles wat ook maar een beetje naar rechts neigt, als extreem gezien wordt.Zodra iemand een stap naar rechts zet-tegenovergestelde van links, dan wordt er gelijk moord en brand geschreeuwd en de vergelijking met Hitler is al gemaakt.Het is niet te geloven dat de overgrote meerderheid weer geloofde in socialistische propaganda (zoals ze ooit deden met Goebbels) en stemde op de partijen die hen eigenlijk willen vernietigen, evenals hun beschaving.Wilders politiek is anti-islam en de PVV heeft maar 1 onderwerp en dat is kritiek op de afschuwelijke islam en het heeft niets met extremisme te maken.De Partij voor de Vrijheid komt op voor al die vrede- en vrijheidslievende mensen die tegenstander zijn van de islamisering van Nederland en van het westen. Mensen die democratie verkiezen boven de sharia. Mensen die de islamisering van Nederland willen stoppen…

En iedereen die Wilders en de PVV met de slechtste namen benoemt zoals extreem-rechts,facsist en nazi,zij zijn zelf veel erger dan deze benoemde benamingen. Dat zijn domme angsthazen die jarenlang hebben gestemd op linkse partijen, die de islam hebben geimporteerd in Europa,een verschrikelijkke jihad-ideologie, die veel erger is dan het nazisme en communisme samen en die zich nooit en nergens heeft geintegreerd. Deze mensen-landverraders,die Europa tot een burgeroorlog hebben gebracht, durven niet hun eigen fouten te corrigeren, beschuldigen de PVV-patrij dat ze extremisten,racisten nazisten en fascisten zijn.Als wij het tij nu niet keren en onze grenzen nu niet sluiten, straks vreemden in eigen stad en een minderheid in eigen land worden. Dan wacht ons een dramatisch lot. Dan wordt Nederland, net als al die achterlijke islamitische zandbaklanden, de hel op aarde…

De landen in het oosten van de EU hebben hun grenzen gesloten. Zij bouwen hekken. Zij zetten het leger in om hun grenzen te bewaken. Zij hebben kennelijk wel oog voor wat voor een gekozen politicus heilig zou moeten zijn, namelijk het belang van de eigen kiezers, de eigen burgers en belangen van  hun eigen staat(niet belangen van Brussel).De PVV heeft een duidelijk verhaal: uit de Unie, herstel van de natiestaat, baas over de eigen grenzen, een eigen munt en de-islamiserng van Nederland. ‘Mijn Nederland is een positief, krachtig, trots Nederland, waar onze eigen mensen op nummer één staan, waar we eerder aan onze gepensioneerden denken dan aan de mensen die voor klimaat iets willen doen, waar we denken aan de veiligheid van onze mensen, waar we onze cultuur willen, waar we sinterklaas kunnen vieren, waar we gewoon kunnen zeggen wat we vinden van onze nationale helden, waar we die woke-gekkigheid afschaffen, waar onze kinderen op school weer gewoon taal en rekenen leren in plaats van gekke genderkoek. Gewoon, een normaal Nederland, wat we ooit hadden maar wat is weggegeven door uw voorgangers. Dat is het Nederland dat ik wil…

Nederland moet ook beginnen met het de-islamiseren van het land. En daarnaast geen mensen uit islamitische landen meer toelaten.Veel mensen hebben naast hun Turkse of Marokkaanse paspoort ook nog een Nederlands paspoort. Maar een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlander.Ze respecteren ons land niet. Ze hebben lak aan onze waarden, aan onze identiteit, aan wie we zijn. Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs. Ze tarten het gezag. Ze dansen op politieauto’s. Ze schelden ons uit. Ze kijken op ons neer. Ze spugen op ons. Ze hebben ons paspoort, maar ze horen niet bij ons. Ze zijn geen Nederlander.En de islam is naar mijn oordeel in strijd met de openbare orde. Voorlezen uit een boek vol met haat en geweld is in strijd met de openbare orde.Of wij rekenen af met de islam, of de islam rekent af met ons’,zegt Wilders.NEXIT!

Wat brengt de Europese Unie Nederland? Verlies aan soevereiniteit en verlies aan politieke onafhankelijkheid. De eigen nationale gebruiken worden geminacht en worden ingeruild voor de multiculturele samenleving, waarin geen gelijke rechten zijn voor iedereen.Nederland is ook al jaren de grootste nettobetaler binnen de EU. De kosten om lid te mogen zijn, waren in 2014 8,4 miljard euro. Deze rekening komt bovenop de miljardenbezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om Brussel met de 3%-norm te behagen.Sinds 15 jaar is er geen enkele economische groei geweest en zijn er ook geen andere onweerspreekbare voordelen geweest…

Posted in Uncategorized | 17 Comments