Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast!

Islamofobie-moskee-Xenia-GottenkienyDe islam – niet het “islamisme” maar de islam zelf – predikt de politieke onderwerping van de hele wereld aan Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40).Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. ..

Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!Hij zelf veroverde Medina door de methode van immigratie..Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Islam is niet een ‘gewone’ religie die zich aanpast ,maar dominante ideologieEn zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-islam(ofwel huis van vrede). ‘Dar al islam’ (het huis van de vrede/de islam) is in feite het ‘Dar al harb’ (het huis van de oorlog).…

Wanneer de invloed van de islam in Europa groeit, dan moeten alle niet-moslims in de samenleving begrijpen wat de rol van een moskee is.De meeste Europeanen nemen aan, dat de moskee gewoon een plek is waar moslims kunnen bidden, als een soort “moslim kerk,” maar dit is niet.Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En omdat moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam…

Moskeeën zijn ook locaties, waar men ook wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al duizenden moskeeën ,die hele dag propaganda verspreiden voor de Jihad(betekent oorlog tegen de kafirs/niet moslims en ongelovigen/ om de shariawetgeving van de islam te vestigen).Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…In moskeeën wordt er ook onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd.Daar kinderen ook leren om anderen te verafschuwen/zoals in de al Fitrah-moskee/ en hun hoofd te keren wanneer ze een kerk zien en strikt vast te houden aan hun islamitische identiteit.Het is verschrikkelijk als een generatie kinderen in een parallelle samenleving wordt grootgebracht, met het idee dat hun geloofsgenoten, die niet hetzelfde zijn, niet deugen.”Onze” politieke leiders lijken in dit opzicht niet te beseffen wat voor probleem er op ons afkomt, of ze zijn gewoon niet bereid in te grijpen.Dit is de reden waarom het voor Europeanen van cruciaal belang is de ware aard van de islam te kennen. ..

Arabist Hans Jansen zei oit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de islam. De sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. Jihad is, zoals u weet, een onderdeel van de sharia. Er is geen sharia-handboek dat de Jihad niet behandelt.En de Jihad, leert de islam, is een plicht van iedere moslim, net als het gebed of de bedevaart naar Mekka. ” …

Zo worden schoolkinderen zonder medeweten van ouders naar moskeeën gevoerd.En het is diepe schande dat openbare basisschoolen haar kinderen liet knielen en buigen in moskoskeeën…Openbare Basisschool Op Koers in Varsseveld laat groep 5 naar de moskee gaan.En wie denkt dat het ‘bidden’ in de Turkse moskee een geïsoleerd geval is, komt bedrogen uit. Een school uit Dongen, ging ook naar een Turkse moskee. De Openbare Basisschool Est, neemt ook leerlingen mee naar de moskee.Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen,de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Wie dit bedacht heeft en goed hebben gevonden is werkelijk ziek in zijn/haar hoofd.Moskeebezoek draagt niet bij aan integratie, maar aan de ondergang van Nederland….En ik wacht op de eerste beelden van een hele groep moslimkinderen die gaan knielen voor het altaar in een katholieke kerk.Maar daar gaan hun ouders natuurlijk nooit mee akkoord ,want dat is een gebedshuis van kuffars, waar hun kinderen zich niet mogen vertonen. Fijn he dat integratie altijd eenrichtingsverkeer blijkt te zijn bij deze bevolkingsgroep…

In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen.De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus moslims helpen met de bouw van grote moskeen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa(eerste stap naar Eurabië).Moet jij eens een christelijke kerk in Iran,Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!…In Hongarije en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes, die het straatbeeld domineren.Net als de Poolse,Tsjechische en Slovaakse leiders,zei Viktor Orban dat zijn land christelijk is en dat dit zo moet blijven. In tegenstelling tot de Europeanen, in het Oosten durven die in het Westen hun eigen identiteit, gestoeld op de joods-christelijke en humanistische waarden, niet meer verdedigen…

De godsdienstvrijheid is gewaarborgd, maar de vrijheid van ideologieën, die onze rechtsstaat omver willen werpen, niet.Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie.En als je je verdiept in de islam, zul je zien dat slechts 20%, inderdaad een godsdienstig deel van de islam is en dat het voor de rest vooral “wetten, wetten, wetten” is…

De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk! En als we willen overleven, als we de existentiële crisis waaraan we lijden willen overwinnen, dan moeten we de schaamte vervangen door de trots. Dat is de belangrijkste les die Centraal-Europa ons vandaag kan leren. Een volk dat zich schaamt verdwijnt, een land dat trots is op zichzelf blijft bestaan.Dus,stem niet op partijen, die ons aan de islam verraden!…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Een Europese,verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient….

Leidse moskee traint ook kinderen voor Cito-toets:https://www.youtube.com/watch?v=hOBYr_hFEKU

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims in West Europa en hun aantal neemt nog steeds toe…

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Welcome to Republika Sprska(Republic of Srpska)

23fbd501-f654-460f-a777-09afa244a27d-banjalukaRepublic of Srpska is located in southeastern Europe on the western part of the Balkan Peninsula.Republika Srpska is the Serbian name of the Serb Republic, a largely autonomous national entity within the internationally recognized borders of Bosnia-Herzegovina, which was formed as a result of the break-up of Yugoslavia. The largest ethnic group in Republika Srpska are Serbs but also includes significant Croat and Bosniak/muslims/ minorities. The official and most widely spoken language of the nation is Serbian.The largest city is Banja Luka and represents administrative, economic and university center of the Republic of Srpska…

Republic of Srpska offers various contents for all touriststhat come to visit us. Fans of active holiday, neture and all those places that keep the spirit of history and tradition, vill find place for themselves here.Mediterranean and alpine influences meet and create different types of climate in a relatively small area. In the south weather is warm, sunny and dry, with very mild winters. In the more continental areas summers are generally warm, occasionally hot, cool springs and autumns, and cold winters with considerable snowfall. The alpine climate rules the mountain terrains of the high Dinaric Alps above 1700meters.The average temperature in January is -1 ° C and in July is 20 ° C….

Banja Luka, the largest city of the Republic of Srpska, proudly bears the title of “City of greenery” because of its many parks and alleys.The fact that Banja Luka is the University Centre of the Republic of Srpska is confirmed by a large number of young people who are hurriedly moving to many educational institutions. The favorite gathering place of young people is the so-called “Parkic” i.e. a street closed to traffic, with benches and cafes that runs from the building of the “City Administration of Banja Luka” to the National Theatre of the Republic of Srpska. Walking through Parkic you can see architectural gems: Church of Christ the Savior, Banski Dvor and Palace of the Republic. Also, you can visit the monument of Ban Svetislav Tisa Milosavljević, during whose reign all of these buildings were built.Love always accompanies youth, and all people of Banja Luka, as well as those who only have visited Banja Luka, are in love in the beautiful Vrbas River. The Green beauty is in its upper course quite impetuous and provides an opportunity for adventure (rafting, kayaking…), while, in the city centre, it slows down, perhaps not knowingly taking into account the cultural objects and habits of city residents.Especially interesting are the traditional dishes like ljevusa, various types of pies, roasts. but no gastronomic tour can ever be complete without the “king” of the local cuisine – Banja Luka is ćevap, served in characteristic soaked buns….

Trebinje was probably built by Slavs on the site of a Roman town laid waste by the Saracens in 840. In the mid-10th century Constantine Porphyrogenitus mentioned it under the name of Terbunia. It commanded the road from Ragusa to Constantinople, Under the name of Tribunia or Travunja (the Trebigne of the Ragusans), it belonged to the Serbian Empire until 1355. Trebinje became a part of the expanded Medieval Bosnian stateTvrtko I in 1373. In 1482, together with the rest of Herzegovina it was conquered by the Ottoman Empire. Trebinje is very easily accessible, from both Dubrovnik in Croatia and from Herceg-Novi or Kotor in Montenegro…

Višegrad/Andrićgrad is a project of a famous film director Emir Kusturica. The stone town is inspired by the literary works and characters of Nobel Prize winner Ivo Andrić. Its architecture is a mix of different eras and styles that passed throughout Višegrad history: the Byzantine style, the Ottoman period, the Renaissance, the Classicism etc. ..

Jahorina is the mountain range to the southeast of Sarajevo/Republic of Srpska.Snow covers the entire mountain for more than half the calendar year, making it one of the most popular skiing destinations in the Balkans…

The National Park “Sutjeska” is rightly considered the pearl of Republika Srpska. The main reasons for declaring the area a national park are the values and beauties of nature and cultural and historical importance.It was exactly because of the beauty of its value and the fact that it is the unspoiled nature that this national park in 2000 came to the II category of IUCN (UN Department for Conservation of Nature and Natural Resources)…Balkana Lake-Mrkonjic Grad/city – Republic of Srpska….

Zelenkovac Ecological Movement was established in 1997 as a NGO, following the dream of Borislav Jankovic to create a small art gallery and painting studio in the middle of the forest. Today Zelenkovac is a small Ecological Area providing its visitors with bungalows for accommodation, delicious domestic food and a bar to suit everyone’s pleasure.Zelenkovac is situated 70km South-West from Banja Luka, 15km from Mrkonjic Grad, at the foot of Lisina hills, along a river, in a fresh and green environment, far from civilization, in a tranquil forest….

Pale is a town located in the Republika Srpska region of Bosnia And Herzegovina. ….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Links neo- marxisten willen zo snel mogelijk een islam staat van Europa maken

Sinds de komst van de Europese Unie, waarbij onze nationale soevereiniteit is weg gegeven en onze grenzen zijn verdwenen is alles er alleen maar slechter op geworden:De kredietcrisis. Miljoenen werklozen, vooral jongeren. Sociale onrust. Ontevredenheid bij lidstaten en inwoners.Burgers nauwelijks invloed hebben op wat er in Brussel gebeurt.Geen democratie.Delen van Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk….De EU zorgt niet voor behoud van de joodse christelijke cultuur en willen deze cultuur vernietigen en vervangen door door de Sharia. In de ‘grondwet’ van de EU, het verdrag van Lissabon in 1973, is bewust de naam van God en elke verwijzing naar de Joods-christelijke achtergrond van onze cultuur onvermeld gebleven.We zijn dus een God-loze Europese Unie/USSR/ geworden. En de banden tussen de EU en  islamitischelanden/de Arabische oliestaten/ zijn steeds sterker geworden. Beter gezegd: Sindsdien werd de islamisering van Europa ingezet en groeit snel toe naar Eurabië….

Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.De Raad van Europa/een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn/ geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking…

De twee belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-islamitisch immigratie en de groei van de islam.En als West-Europa verder gaat met zijn huidige open-deurbeleid, wordt de bevolking van ons continent gewoon vervangen.De massa immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaats gevonden is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, het is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen! Nu al barst het in Nederland van sharia wijken/getto’s/, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…En nu Nederland nog eens flink wakker schudden, voordat het te laat is: 500 moskeeën de laatste 40 jaar, het moet niet gekker worden!…

Decennialang heeft de Europese politieke elite de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia, criminaliteit, armoede en terror.Altijd werden de problemen ontkend en stak iedereen zijn kop in het zand.En iedereen die kritisch was tegenover dit beleid werd weggezet als extremist en racist.Zodra je met een vinger wijst naar de islam(islamisering of de immigratie), wordt je al ingedeeld in het hokje waar ook de PVV vaak ingedeeld wordt. Het hokje dat neigt naar extreemrechts, naar bruinhemden, nazi,s en voor je het weet beland je in hun fantasie al in de beklaagdenbank van de processen van Neurenberg.Ik moet nog toegeven, er is geen gemakkelijker manier van scoren, want als ik u beschuldig van nazi-praktijken of fascisme, ben ik automatisch de Good Guy en u de verdachte.Toch?….

Linkse Kerk gebruikt handig het scheldwoord:fascist of extremist of racist,om hun tegenstanders monddood te maken.Maar,het is duidelijk dat Pegida,PVV of het Front National van Le Pen daar niet bijhoren.Deze partijen bestrijden geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie, de ISLAM.Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Europa aan de kaak stellen.Dus, laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken.Die achterlijke linkse lozers/communisten/, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten ze eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien.Dit zijn gewoon onbezonnen idioten, die op niets anders dan relschoppen uit zijn.Een gesprek/debat met leeghoofden kunnen ze niet hebben.Daarom gebruiken ze geweld.Overal waar “antifascisten” en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade.Fascisme zonder fysiek geweld is ondenkbaar.In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen.Wijk je daar van af dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd.Zelfs op universiteiten worden andere meningen overschreeuwd door deze linkse idioten.Stel je voor dat extreem rechts een agent in de fik stak.Het land zou te klein zijn.Fascisme en extremisme is terug. En het noemt zich Antifa en KAFKA….

Een neo nazi beweging is extreem rechts/sory extreem links/, of leden van de Ku Klux Klan, of leden van de Arien Brotherhood.Daar is bij Wilders(“met extreem partijen als het Hongaarse Jobbik, zullen wij nooit zaken doen,“zei hij) en de PVV partij,Front National van Marine Le Pen(die haar antisemitishe vader uit de partij zette),of partijleider Frauke Petry geen sprake van.Pim Fortuyn wilde ook niets te maken hebben met neonazi’s en aanverwante groepen. Zijn partij Leefbaar Rotterdam hebben een van hun gemeenteraadsleden met neonazisympathieën uit de fractie gezet.Fortuyn zag de islamisering van Europa als een groot probleem, een ernstige bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van Europa. Vanwege deze analyse werd hij door de gevestigde linkse media neergezet als een racist.Hij werd continu vergeleken met het toen nog extreem-rechtse en antisemitische Front National van Jean-Marie Le Pen.Geert Wilders offert zijn sociale en gewone leven op om ons in te laten zien dat het hier fout gaat. Hij vecht voor het behoud van de Nederlandse cultuur en daar hoort niet een overheersing van de islam bij…

Links en islam zijn twee handen op één buik. Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën.Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid. En beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid.Islam is niets anders dan de Arabische variant van socialisme, overgoten met een religieus sausje. Het is niet voor niks dat Adolf Hitler islam bewonderde en als veel geschiktere godsdienst zag voor zijn soldaten dan het christendom.Hij was een linkse socialistische rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma, waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus.De nazi’s waren bloedserieus als ze zichzelf socialisten noemden. Zo schreef propagandachef Goebbels in zijn dagboek op 16 juni 1941, vijf dagen vóór de aanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, dat met die aanval het tijdperk zou aanbreken van het ware socialisme, “Der echte Sozialismus”. Extreemrechtse etiket is een uitvinding van Stalin.Hitler en Stalin de volledige heerschappij in Europa ambieerden.Er was gewoon niet genoeg plaats voor alletwee. En dus beval Stalin in 1933 via de Komintern om de nazi’s voortaan “fascisten” te dopen en ze als extreemrechts te bestempelen.En zo werd de fundamentalistische socialist Hitler opeens “rechts”.En de strijd tussen de nazi’s en de sovjets was een oorlog tussen twee verwante ideologische systemen, tussen twee rivaliserende totalitaire socialistische broers. Net zoals de strijd tussen stalinisten en trotzkisten. Net zoals de oorlog tussen Viëtnam en Cambodja, of zoals een oorlog tussen de Sovjetunie en China zou zijn geweest.Hitler neerzetten als extreemrechts is je reinste geschiedsvervalsing….

De islam is geen vredelievende religie, maar meer een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet/Sharia te onderwerpen(Het woord ‘ISLAM’ zelf betekent letterlijk: onderwerping).Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen:De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen!…Zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de ISLAM gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in onze Grondwet: eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de ISLAM zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa….

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland) zei:‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander en moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…Sinds 1400 jaar zijn de moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam en de Sharia!…

Een belangrijke oorzaak van de islamisering van het Westen is ook de massale ontkenning van onze Christelijke roots en de geloofsafval.Wij moeten de relatie met God herstellen.Gods weg is de beste weg! Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Het christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten! De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa…En voor onwetenden:De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag).Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

Culturele capitulatie vormt de grootste bedreiging voor Europa.Ons continent heeft politici nodig, die zich niet schamen voor de Europese cultuur!En die nieuwe politici moeten vooral duidelijk zijn. De grondrechten die onze vrijheden weerspiegelen zijn niet-onderhandelbaar, niet-betwistbaar en niet-vervangbaar.Zij zijn de bakermat van de samenleving!Nieuwkomers moeten hier ergens in kunnen integreren. Zij kunnen niet integreren in ‘niets’. Wel in ‘iets’. En dat ‘iets’ is een vrije samenleving.Wij hebben o.a, Geert Wilders,Milos Zeman,Viktor Orbán en Marine Le Pen hard nodig in Europa en niet landverraders en de ISLAM knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!...LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!…..

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De westerse marxistische elites en de Jodenhaters in het Vaticaan willen van Israël een sharia-staat maken!

Israel-Jerusalem-Tower-of-David„Israël staat aan de frontlinie van de strijd tegen een moorddadige ideologie, die ons allemaal wil uitroeien”, schreef Julian Reichelt, de hoofdredacteur van Duitse krant “Bild-Zeitung”.Volgens de Koran mag Israël niet bestaan, omdat het een niet-islamitisch land is. Er is nu een onafhankelijke joodse staat die de soevereiniteit over Jeruzalem en de Tempelberg in handen heeft; dat is waar de islam van af wil, de vernietiging van “de joodse entiteit” of het “zionistische gezwel”, zoals de standaardterm in de Arabische wereld luidt. Het zijn de Joden die nu land in bezit hebben waarvan moslims geloven dat het rechtens toebehoort aan Allah en zijn volgelingen. Joden als sterke overwinnaars is een ondenkbare situatie: de klok moet worden teruggedraaid. De grond, het Israëlische land, moet weer in handen van de islam komen. Het is theologisch onmogelijk dat (een) stad of land, die of dat ooit onder islamitische heerschappij stond, terug wordt gebracht in zijn pre-islamitische toestand en weer tot de Dar al-harb gaat behoren. Zo bezien behoren Jeruzalem en het land Israël toe aan de islam. Joden en christenen mogen daar alleen leven als dhimmi´s (tweederangs burgers),die hadden altijd de tweederangs dhimmi-status in de Dar al-islam (het huis van de islam)…

De staat Israël moet permanent strijden voor zijn bestaansrecht. Arabische landen erkennen de Joodse staat niet en zouden Israël het liefst zien verdwijnen. Ook de Verenigde Naties (VN) zijn bepaald geen vriend van Israël. Dit bleek bijvoorbeeld in oktober vorig jaar, toen UNESCO, het culturele departement van de VN, een absurde resolutie aannam over de Tempelberg in Jeruzalem. De resolutie duidt de Joodse staat aan als de ‘bezettende macht’ en bekritiseert Israël´s omgang met moslimheiligdommen. Het meest bizarre aspect van de resolutie is dat de Tempelberg – de heiligste plaats voor de Joden op aarde – een islamitisch heiligdom wordt genoemd. UNESCO probeert op deze manier de onweerlegbare band tussen het Jodendom en de Tempelberg te ontkennen en de Joodse staat te delegitimeren. Deze organisatie heeft alle geloofwaardigheid verloren. Het had zo’n mooie organisatie kunnen zijn, maar door dit soort groteske pogingen om de geschiedenis te willen herschrijven, blijft er natuurlijk niet veel over van deze ooit met de beste bedoelingen opgerichte organisatie voor de bescherming van cultureel erfgoed. De ontkenning van Israël´s connectie met de Tempelberg is aan de ene kant lachwekkend, maar aan de andere kant in en in triest. Dat mensen dit serieus nemen, bewijst wel dat propaganda nog steeds een manier is om de massa te bespelen…

Gedurende duizenden jaren speelde Jeruzalem geen enkele rol van betekenis in de Arabische wereld. Dat veranderde pas toen Israël de stad heroverde op Jordanië (niet op Palestijnen!) tijdens de Zesdaagse Oorlog. Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid. Voor hen was deze stad niet meer dan een provinciestadje – ver weg van de hoofdstad Constantinopel/Istanboel. De moslims(die nooit in gebeden de naam Jeruzalem hebben genoemd, Joden wel) richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka. Jeruzalem komt niet één enkele keer in de Koran voor, maar in de Bijbel honderdmaal. De enige “gebeurtenis” die zich volgens de islamitische traditie in Jeruzalem heeft afgespeeld, is de aanvang van de zogenaamde “nachtelijke reis”, die begon in “de verste moskee”. Op dat ogenblik was Jeruzalem nog niet bezet door de moslims. De stad was nog stevig in handen van de Byzantijnen, en er stond natuurlijk nog niet één moskee. Pas lang na de verovering van Jeruzalem door kalief Omar in 692 begonnen de moslims te beweren dat die “verste moskee” in Jeruzalem gesitueerd moest worden. Dit gebeurde voor het eerst officieel in 715, toen de Omayyaden een moskee op de Tempelberg bouwden en die heel sluw al-masjid al-Aqsa noemden. Op zijn best was die reis op het gevleugelde paard een visioen, op zijn slechtst was het een onhandige leugen, die jaren later dan nog eens werd bijgeschaafd en geherinterpreteerd door het eigendomsrecht op het joodse Jeruzalem te claimen. En als men dit soort nonsens als rechtsgeldig aanvaardt, dan kunnen de moslims àlle religieuze plaatsen en àlle heiligdommen van àlle religies overal ter wereld opeisen….Al drieduizend jaar, sinds koning David er de hoofdstad van zijn Koninkrijk van maakte, is Jeruzalem het nationale en spirituele centrum van het Joodse volk. David regeerde als koning tussen 1010 en 970 voor Christus over het Verenigd Koninkrijk van Israël en zijn zoon Salomon bouwde de eerste tempel van Jeruzalem….

De strijd om Israël is vergiftigd door leugens. Leugens betreffende het ‘Palestijnse volk’, dat nooit bestond (kunt u minstens één Palestijnse leider vóór Arafat noemen?) en de ‘bezette gebieden’ (er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan). Was het grondgebied van Israël werkelijk oorspronkelijk eigendom van ‘de Arabieren’ of ‘de islam’? Kan een politieke religie/ideologie recht doen gelden op land? Was al het land het persoonlijk eigendom van Palestijnse/Arabische eigenaars? Of was het deels eigendom van buitenlandse, d.w.z. Syrische, Libanese, Egyptische, Irakese of Turks/Ottomaanse grootgrondbezitters? En hoe en wanneer hadden die eigenaars het land in hun bezit gekregen? Werden kavels en transacties kadastraal beschreven, was er een wet die particulier eigendom beschermde, en hoe werd de wet gehandhaafd? Van wie was braakliggend land, dat geen met naam genoemde eigenaar had?…

Israël werd sinds het begin van de jaartelling overheerst door vreemdelingen. Tot 1917 waren dat de Turken, die er vierhonderd jaar de baas waren geweest. Toen namen de Engelsen de zaak over. Een groot gebied (76%), dat was onder Brits mandaat stond, werd aan de emir Abdullah gegeven en heet nu Jordanië. De andere 24% werd verdeeld onder de daar wonende Arabieren en Joden (de Joden waren er eerder dan de volken die ook Israël opeisen). Vaak wordt er geroepen dat die verdeling van ca. 45/55 niet eerlijk was, omdat er minder Joden waren, maar men vergeet dat van die 45% ca. 30% onontgonnen land, woestijn en moeras was(hoeveel grond is door Joodse organisaties op legale wijze aangekocht?). En uit woestijn en moeras maakten zij vruchtbaar land. Bijna 2.000 bedrijven werden in die gebieden gevestigd en gaven werk aan zowat de helft van de werkende bevolking daar. Toen Israël deze gebieden onder beheer kreeg, bestond er geen enkele universiteit. In het begin van de 1990-er jaren waren er zeven van zulke instituten, die zo’n 16.500 studenten herbergden (Israëlische Arabieren behoren tot de meest opgeleide Arabieren in de wereld). Analfabetisme liep terug tot 14% onder volwassenen boven 15 jaar, vergeleken met 69% in Marokko, 61% in Egypte, 45% in Tunesië en 44% in Syrië. En vanwege de gunstige economische vooruitzichten en kans op een goed inkomen, kwamen veel Arabieren uit omliggende landen op de door Joden gecreëerde welvaart en werkgelegenheid af.Bewoners/Arabieren=Palestijnen/ in dit gebied zijn negentig procent afstammend van 19de eeuwse seizoenarbeiders uit buurlanden, die afkwamen op het zionistisch succes en bleven. En toen Israël een feit werd, wilden de “Palestijnen” al dat vruchtbare land hebben. Makkelijk hoor, eerst op je gat rusten en dan alles inpikken. Nee dus…

Sinds wanneer hebben de “Palestijnen” recht op een sharia terroristische staat in Israël?Moeten dan Koerdistan(met eigen taal, vlag, volkslied, cultuur,land) of  Catalonië(eigen taal, vlag, volkslied, cultuur, land) in Spanje ook een eigen staat krijgen?…Een tweestatenoplossing is voor Israël en de Joden onmogelijk! Die nieuwe Palestijnse staat zal snel veranderen in een nieuw terreurstaatje. Stel dat Hamas daar ook aan de macht komt, net als in Gaza, dan heeft Israël een enorm probleem. Bezie op de kaart eens de afstand tussen de Westbank en bijvoorbeeld Tel Aviv. De rust in Tel Aviv is dan weg. Vanuit de Westbank is het voor Hamas niet moeilijk om de Israëliërs te bestoken met raketten en aanslagen. Joodse en ook christelijke ‘heilige plaatsen’ zullen niet de bescherming meer hebben die ze nu onder de staat Israël wel hebben. De “Palestijnen” eisen Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad met de heiligste Joodse plaats (het Tempelgebied en de Klaagmuur) als hoofdstad op van een begeerde Palestijnse staat. Een toekomstige Palestijnse staat zal ook gebaseerd zijn op racisme/antisemitisme. Want Abbas heeft herhaaldelijk uitgesproken dat er geen Joden zullen mogen wonen.Dit racisme is uiteraard strijdig met het internationaal recht en op deze basis kan en mag geen staat erkend worden. Het Arabische deel van Palestina, Jordanië, is al “Judenrein”.Een toekomstige Palestijnse staat zou worden bestuurd door de Sharia. De Palestijnse gebieden hebben al een grondwet, waarin staat dat de islam de officiële religie is en dat de discriminerende islamitische Sharia de basis voor het rechtssysteem vormt. En de Joodse burgers, die in die racistische en antisemitische staat blijven, tot tweederangsburgers zal degraderen….

Maar de tweestatenoplossing is ook geen optie voor “Palestijnen”. De leiders van de “Palestijnen” en hun islamitische bondgenoten erkennen de Joodse staat Israël niet en ze zijn ook absoluut niet geïnteresseerd in een tweestatenoplossing. Ze hebben uiteindelijk een andere agenda: een Jodenvrije, geheel Arabische moslimstaat Palestina, op het totale grondgebied van het huidige Israël. En dat staat immers nog steeds in de handvesten van de Palestijnen, zowel in die van Hamas als van Fatah. PLO staat voor Palestinian Liberation Organisation en heeft als doel om heel Palestina te bevrijden van Joodse ‘overheersing’. Met heel Palestina wordt ook het deel van Israël bedoeld dat niet tot de betwiste gebieden behoort, met steden zoals Tel Aviv, Haifa en Eilat. In het handvest van de PLO kun je dit onomwonden nalezen (zie bijv. art. 8, 15, 20 en 22). Hierin vind je ook dat het om gewapende bevrijding gaat (artikel 9), dus niks vreedzame intifada… Voor de “Palestijnen” en hun Arabische bondgenoten is een vredesovereenkomst slechts een tactische zet om tijd te winnen voor de voorbereiding van een volgende militaire aanslag. Het was Mohammed zelf die voor de islam de strategie heeft ontwikkeld van het vrede sluiten met hun vijanden, ten einde hen op een later, een meer gelegen tijdstip, militair aan te vallen. In 628 heeft Mohammed een vredesovereenkomst met de Kuraish-stam in Mekka gesloten, in termen waarbij zijn moslimvolgelingen het recht kregen om bij de Kaäba in Mekka te aanbidden. Twee jaar later, toen hij meer volgelingen had en aanzienlijk sterker was, heeft hij de overeenkomst verbroken, de Kuraish-stam overvallen en al de mannelijke leden ervan om het leven gebracht. Dit is een model geworden voor alle overeenkomsten met niet-moslims. Een Joodse staat accepteren Abbas en andere PA-leiders nooit, want “dan moeten de Arabieren in Israël zich aan wetten houden van een God, waarin men niet gelooft”, zei Abbas. En elke poging om te vergeven, te vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden of met niet-moslims is verraad aan de islam. De nationaliteit van de moslim is zijn geloof. Hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert…

Een vaak gehoorde opvatting is dat de haat tussen moslims en Joden door de bouw van Joodse nederzettingen komt, maar de moslimhaat jegens het Joodse volk in het Midden- Oosten bestond hiervoor al. Mohammed heeft meerdere joodse stammen uitgeroeid, omdat deze zijn leer niet wilden volgen. De mannen werden onthoofd, vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Onder leiding van moefti – later grootmoefti – Amin Hadj al-Hoesseini, die ijverig meewerkte aan de Holocaust, komt het tussen 1920 en 1938 herhaaldelijk tot pogroms. Kwam dat door ‘bezette gebieden’? En de moord op de Joden in Hebron in 1929 of de moord op de Joden in het Marokkaanse Fez in 1912. Kwam dat ook door ‘bezette gebieden’?… Zou het niet zo kunnen zijn dat moslims niet kunnen samenleven met anderen (Joden, Christenen, Hindoes), omdat zijzelf op basis van de Koran geloven dat Joden en Christenen varkens en apen zijn die onderworpen of gedood moeten worden? De Koran/soera 5:61: “Allah heeft de christenen en de Joden vervloekt: Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt”… Sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is. Een behoorlijk percentage moslims is bereid de wapenen op te nemen om de jihadplichten van de sharia te vervullen. Er is geen enkele handeling ooit door Hamas, IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de sharia. Zij brengen de sharia in praktijk. Alles wat Hamas, IS of Boko Haram nu doen tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan. Het ware gezicht van de islam is met middelen als onderdrukking, bedreiging, discriminatie, het zaaien van haat en tweedracht, en met rechtstreeks aanzetten tot strijd en geweld, moord en doodslag wereldheerschappij te realiseren….

Vanaf de oprichting van de staat Israël is de politiek van de Arabische staten onverzoenlijk met betrekking tot het bestaan van Israël. Op alle mogelijke manieren werd geprobeerd Israël zwart te maken, op economisch gebied te boycotten, lastig te vallen door terroristische aanvallen en daden, de jonge generatie op te voeden tot een strijd met het doel Israël te vernietigen. In Jeruzalem werden in het kader van de etnische zuivering eeuwenoude gezichtsbepalende synagogen opgeblazen en systematisch alle sporen van Joodse aanwezigheid vernietigd. Toen de Jordaniërs over Oost-Jeruzalem heersten, werden de Hurva-synagoge, de Tiferet Jisrael-synagoge, de Beit Ya’akov-synagoge en tientallen andere synagogen verwoest. Eind jaren ’90 heeft de islamitische “Palestijnse” religieuze politie meer dan 400 vrachtwagens met grond en puin van onder het Tempelplein weggegooid. Ze bouwden daar de derde moskee, waar ooit de paardenstallen van Salomo stonden. Hetzelfde gebeurt vandaag in Kosovo met eeuwenoude Servische kloosters. Met graafmachines graven de Albanezen de fundamenten van eeuwenoude Servische kloosters op, zodat er geen sporen achterblijven (Serviërs zijn waarschijnlijk de oudste beschaving in Europa en Lepenski vir in Servië is de oudste nederzetting van Europa; daar is alles begonnen). De echte naam van Kosovo is Kosovo en Metochia! En Metochia betekent: Land van de Servisch-orthodoxe kerk. En dat is de reden waarom de Albanezen/Balkan Taliban niet de naam Metochia gebruiken! Grappig! De Nieuwe Wereldorde heeft van de Serviërs Kosovo en Metochia helaas afgepakt. Deze echte naam irriteert de “islamisten” en ze willen hetzelfde doen met Israël. “Palestijnen”, met de hulp van Nieuwe Wereldorde globalisten en de Jodenhaters in het Vaticaan, zijn al jaren bezig Joodse sporen in Israël vernietigen. Maar niet alleen in Servië en Israël,ook West-Europa. De islamisering van Europa is aan de gang!…

Vaticaan had altijd al grote afkeer van Joodse staat.Reeds in 1948 schreef “Observatore Romania” dat de nieuwe staat Israël niet de erfgenaam is van het Bijbelse Israël.Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid het ware Israël toe, aldus de kerk van Rome.Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God en van Zijn volk, de kinderen van Israël. Vanaf het begin wilde God bij Zijn mensen wonen en Zijn troon temidden van hen plaatsen. Pas in 1993, toen Israël al 45 jaar bestond, knoopte het Vaticaan diplomatieke banden aan met de joodse staat. Paus Franciscus werkt met de erkenning van Palestina actief mee aan de verdeling van Israël en Jeruzalem.Zo noemde hij Mahmoud Abbas tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land president van Palestina(volgens Palestinian Media Watch: “Palestina betekent het gehele nationale land van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.”).Hij Abbas(die zei dat er voor Joden geen plaats is in Palestina) nog een vredesengel noemde. Het Vaticaan(zij hebben niets met het christendom) zegt nooit wat over de vervolging van Arabische christenen door het PLO-bewind.Maar,er is één land in het Midden-Oosten, waar christenen geen gevaar lopen. Sinds de stichting van de staat Israël zijn de christelijke gemeenschappen, Russisch- en Grieks-orthodoxen, katholieken, Armeniërs en protestanten, met meer dan duizend procent toegenomen…

Dames en heren, het doorsnijden van de band tussen het Joodse volk en de Tempelberg en de Westelijke Muur zet ook een schending van de wortels van het christelijk geloof in werking. Degene die de Joodse verbinding met de Tempelberg in gevaar brengt, ondermijnt in feite het christelijk geloof, omdat dit gebaseerd is op Jezus en Zijn connectie met de Tempelberg. Naar Jezus en de Tempelberg wordt meer dan 20 keer verwezen in het Nieuwe Testament/Bijbel. En elke christen, die werkelijk de Bijbel en dus ook het Nieuwe Testament gelooft, kan dit niet stilzwijgend laten passeren. Als de christelijke wereld niet opkomt voor de Joodse band met Jeruzalem, dan zullen we op een dag ontdekken dat ook onze eigen historische en spirituele connectie met de heilige plaatsen is uitgewist.Vanuit Palestijns oogpunt is het geen geheim dat het hun politieke doel is, Joden en christenen uit het historische geschiedenisboek van Jeruzalem te wissen.De moslims hebben slechts één doel, en dat is aan te tonen dat Jeruzalem voor andere godsdiensten geen waarde heeft. .. Het Joodse volk heeft een bijzondere plek bij God. Als God zoveel liefde voor het Joodse volk heeft, dan moeten we Hem daarin navolgen. Dan kunnen we niets anders dan Israël een warm hart toedragen. Dat maakt een vurig pleidooi voor de staat Israël legitiem! Laten we daarom nu naast dit volk gaan staan!…Israël is Joods huis en Jeruzalem is de Joodse eeuwige hoofdstad…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De Palestijnen(Arabieren) willen van Israël een Sharia staat maken

BUI-Israel-Opening_preview-1600x1220De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd („De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”- Koran 4:76, 60:4). Volgens de Koran moet Israël vernietigd worden, omdat deze staat het thuisland is van de Joden. Het bestaan van Israël wordt in strijd geacht met de Sharia(die BOVEN álle andere wetten staat!). Deze Joodse staat bevindt zich op grondgebied dat al vanaf de zevende eeuw, na de verovering van Jeruzalem door de moslimlegers, deel uitmaakte van de dar al islam,waar de Sharia – de islamitische wetgeving – van kracht was. En het jaar 1948 was voor de Jodenhaters een absoluut rampjaar. Het was een klap in het gezicht van Allah. Het hart van de dar al islam werd eruit gesneden en teruggeworpen in een situatie van Dar al harb (“huis van de oorlog”)…

Waar de Islamwetten niet van kracht zijn, woont elke moslim in een huis van oorlog, zegt de Koran. Het was Arafat, die de strijd voor een Palestijnse Staat heeft gemaakt tot een strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims, die heilig moslimgrondgebied hebben veroverd. En zowel de radicaalislamitische beweging Hamas, die de Gazastrook controleert, als de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas, die de dienst uitmaakt op de Westelijke Jordaanoever, toont een enorm verlangen om Israël te vernietigen. Al tientallen jaren heeft Hamas met succes aanslagen gepleegd op Joden en de joodse staat. Bussen met onschuldige burgers werden opgeblazen, cafés en restaurants waren doelwit van zelfmoordcommando’s, soldaten werden ontvoerd en raketten afgevuurd op Israëlische dorpen en steden. De barbaren gebruikten zelfs ziekenhuizen en scholen als lanceerinstallaties en opslagplaatsen voor hun wapens. Gaza wordt omgevormd tot een islamitisch terreurstadstaatje, waar sharia en jihad heersen. In Palestijnse schoolboeken wordt de kinderen geleerd dat het een heilige plicht is het joodse volk te vernietigen, ‘omdat Joden als satanskinderen zich tegen Allah verzetten en tegen de islam’. Zo wordt hen op school reeds bijgebracht dat niets zo fantastisch is als jezelf met een bomgordel op te blazen, bij voorkeur in een bus, disco of restaurant. Systematisch arresteren, martelen en vermoorden ze individuen die er een andere mening op na houden. De Europese Unie verstrekt jaarlijks meer dan 400 miljoen euro (belastinggeld van hardwerkende burgers) subsidie aan de Palestijnse Autoriteit. Daarmee financiert Europa indirect het Palestijns terrorisme…

De bezetting in 1967 is helemaal niet de reden voor de antisemitische haat die de Palestijnen/Arabieren hebben voor de Joden. Want ook VOOR de oorlog in 1967 was er geen sprake van vrede en probeerden de ouders van de tegenwoordige “Shahidiem” al Joden te vermoorden. De moslim pogroms tegen Joden van voor 1948, in 1926 en 1929, hebben niks te maken met de bezetting, en toch werden Joden vermoord. Gek genoeg eisen zij hun grond in Jordanië niet terug… Palestijnen (Arabieren) willen geen vrede, zij willen niet enkel hun zogenaamde land ‘terug’, zij willen álles, zij willen de Joden verdrijven, uitroeien tot de laatste Jood en de vernietiging van de staat Israël, die volgens hen geen bestaansrecht heeft, want dat is in strijd met hun Sharia!… Moslims mogen alleen met niet-moslims/land een Hudna (tijdelijke wapenstilstanden) aangaan voor maximaal 10 jaar, maar mogen die op ieder willekeurig moment weer verbreken. Hudna is een strategische overeenkomst en wordt gebruikt op momenten dat het moslims niet lukt om de overwinning te behalen. De wapenstilstand kan dan helpen om bijvoorbeeld de militaire slagkracht weer op te bouwen. De voormalige Egyptische terreurbaas Arafat gebruikte het voorbeeld van Mohammed, die in het jaar 628 ook een Hudna sloot met de ongelovige/niet-moslim stammen van de Quraish in Medina. Arafat heeft zelf gezegd dat een vredesregeling voor hem een tussenfase is op weg naar de totale overwinning. Die overwinning is de vernietiging van de staat Israël en de vestiging van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. En zo staat het nog steeds in het PLO-handvest! Elke poging om tot een vredesproces te komen door de OORZAAK te negeren, is altijd gedoemd te mislukken en die oorzaak is de ONWIL van de Palestijnen om naast Joden te leven! In 1947 kregen de Palestijnen een aanbod van de VN om een staat te stichten, die zelfs groter was dan wat ze eisten. Dit hebben ze afgewezen. In plaats daarvan deden ze mee in een Jihad-oorlog om Israël van de kaart te vegen. Mensen die Hamas en Fatah steunen, staan kennelijk achter dit genocidale handvest…

De Palestijnse claim op Israël is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem, door Jordanië waren bezet en de Gazastrook door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. En niemand had toentertijd ooit van een ‘Palestijns volk’ gehoord. Dat bestond gewoonweg niet! …Een Palestijnse staat heeft nooit bestaan en er was ook geen Palestijn die daar behoefte aan had. Maar bij de oprichting van de staat Israël in 1948 werd dat plotseling anders. Toen werd ook het Palestijnse nationale bewustzijn wakker geroepen en begon de gedachte aan het scheppen van een Palestijnse staat te ontstaan. Met die gedachte is alle ellende begonnen. Niet de behoeft naar een eigen staat – ze waren immers ook niet echt een eigen volk – maar de vernietiging van de zojuist opgerichte staat Israël was de drijvende kracht achter het scheppen van een eigen Palestijnse staat voor het zogenaamde eigen Palestijnse volk. Die misleidende tactiek is al snel door de wereld overgenomen. Nu spreekt men van “de legitieme rechten van het Palestijnse volk”. . .

In de Bijbel (Tenach) wordt wel gesproken over het Joodse volk. Klopt de inhoud van de Bijbel dan niet?De Sefardische, Ashkenazische, Iraanse, etc. groepen hebben in hun eigen uithoek van de wereld gewoond als Joden onder elkaar, zonder veel vermenging met anderen. En bovendien: al die groepen zijn terug te voeren tot gemeenschappelijke voorouders. Die gemeenschappelijke voorouders zijn terug te voeren tot het millennium voor de jaartelling. Er is dus een gemeenschappelijke bron, er is een gemeenschappelijke cultuur, er is een gemeenschappelijk geloof, er zijn sporen van een gemeenschappelijke taal. Tot 1492 was Spanje een van de centra van joods leven. In de 13de en het begin van de14de eeuw waren er in ieder geval joodse gemeenten in Limburg, Brabant en Gelderland ten oosten van de IJssel. En aan het eind van de 16de eeuw was Amsterdam met zijn 10.000 Joden de grootste joodse gemeenschap in West-Europa. Joden hebben ook in de Balkanlanden, de Krim, ten noorden van de Zwarte Zee en in de Kaukasus gewoond. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er op het Tamam schiereiland in de Zwarte Zee al sinds het jaar 51 na Chr. een Joodse gemeenschap was en sinds de 3e eeuw in Hongarije en Bulgarije. Door de eeuwen heen is er ook een ononderbroken joodse aanwezigheid in Jeruzalem, Judea en Samaria! Jeruzalem is al 3000 jaar het centrum en het hart van het joodse volk!…

Archeologisch is er volop bewijs over de joodse aanwezigheid in Jeruzalem uit die tijd. Flavius Josephus, een joods historicus die in dienst van de Romeinen stond, bevestigde dat Jeruzalem altijd een Joods stad was. Deze stad wordt vele malen in de Bijbel genoemd, toen er nog geen moslims waren. In de Koran komt Jeruzalem niet voor en als Jeruzalem dan werkelijk zo belangrijk is voor de moslims, dan zou de stad toch minstens een aantal keren in dat boek moeten worden genoemd. Joden bidden al EEUWEN drie keer per dag richting Jeruzalem. Moslims doen dit niet. Zij bidden richting Mekka. En het is niet waar dat Mohammed de Al-Aqsa moskee bezocht, omdat die moskee pas 50 jaar na Mohammed´s dood gebouwd werd! De islamitische biografie van de profeet Mohammed is zeer compleet en noemt nergens dat hij het Arabisch schiereiland ooit heeft verlaten, laat staan dat hij naar Jeruzalem reisde. Toen Jordanië Oost-Jeruzalem bezette (1948-1967) en de joodse inwoners eruit gooide, was er geen enkele belangstelling voor dit bedevaartsoord. En ook niet onder de Turken daarvoor. Raar dat het nu ineens een van de heiligste plekken van de moslims is. Ook in de oprichtingsverklaring van de PLO van 1964 wordt over de stad Jeruzalem met geen woord gerept. Pas nadat Israël in 1967 de heerschappij over de hele stad Jeruzalem kon overnemen, werd aan de PLO-charta in een aanvullende “update” Jeruzalem toegevoegd. Het is een feit dat Jeruzalem voor de islamitische wereld alleen dan van betekenis is als niet-moslims de stad regeren. Dit geldt ook voor Israël, een land, waarin Joden veilig zouden zijn voor het antisemitisme en andere bedreigende ontwikkelingen, een land, waarin ze de joodse cultuur en geschiedenis kunnen behouden. En als we de Bijbelse en historische band tussen het joodse volk en het land Israël niet verdedigen, zullen ook de christenen uiteindelijk hun historische band met Israël WEER (net als in de tijd van de kruistochten) verliezen!…

De Jihad (strijd op Allah´s weg/oorlog tegen niet-moslims) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd in Israël, maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe islamisten niet-moslimlanden(Dar al-Harb/”huis van de oorlog”) op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld niet alleen kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Dankzij deze tactiek werden Indonesië, Maleisië, Centraal-Azië en delen van India geïslamiseerd! De Arabische Liga wil nu hetzelfde in Israël. En dit proces is al 50 jaar bezig in Europa. In West-Europa bevinden zich al honderden islamitische sharia No-Go- Zones/toekomstige onafhankelijke staten/ waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer controle over hebben. De spanningen in de samenleving stijgen en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer… Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn/dit geldt ook voor de Palestijnen/, omdat de Nederlandse regering of Israëlische regering geen islamitische regering is. De nationaliteit van de moslim is zijn geloof. Hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert. De moslims willen gewoon niet worden zoals wij. Ze willen eeuwig de andere blijven…

De Arabische Liga gebruikt Palestijnse vluchtelingen als demografisch wapen/jihad tegen Israël. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van voor de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve één – het Palestijnse. Er kwamen geen kampen voor joodse verschoppelingen (1 miljoen). Maar wel voor zogenaamde Palestijnse vluchtelingen, die zich van 710.000 in 1950 vermenigvuldigden met een babyboom naar meer dan 4,7 miljoen in 2017. Zij moeten vluchtelingen blijven, of ze willen of niet. De Palestijnse leiders hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij naar de demografische vernietiging van de staat Israël streven! De in 2001 overleden Palestijnse minister Faisal Hoesseini, die in het Westen als een ‘vredesduif’ werd beschouwd, zei letterlijk over de ware betekenis van de terugkeer van de vluchtelingen: “De Palestijnen voeren een onafhankelijkheidsoorlog die alleen zal eindigen wanneer de laatste kolonist de gebieden verlaten heeft en de Palestijnen een meerderheid vormen in het Heilige Land. Dan zullen ze beslissen of zij de Joden toestaan een eigen staat te hebben.” In Israël, net als in West-Europa, bestaan sharia No-Go-Zones die onder controle staan van de Palestijnen/Arabieren. En zij willen via die No-Go-Zones een onafhankelijke Palestijnse staat stichten. En als we hen dat toestaan, dan moeten we dat ook aan anderen toestaan. Bijvoorbeeld aan moslims in sharia No-Go-Zones in de EU. Toch?…

Het hele idee van een Palestijnse staat is simpelweg niet uitvoerbaar. Zodra de wereld de staat Palestina creëert, sterft de laatste mogelijkheid tot vrede in het Midden-Oosten en begint, op grote schaal, waarschijnlijk de Derde Wereldoorlog! Israël zal niet toestaan dat de Klaagmuur geen deel is van het Jodendom/Israël. En Jeruzalem werd in 1947 niet aan Palestijnen toebedeeld door de VN en behoort daarom niet tot een toekomstige Palestijnse staat. ..De nieuwe Palestijnse staat zal een islamitische sharia-terreurstaat worden. De Gazastrook is hiervan het voorbeeld. En de Joden, die al duizenden jaren in Oost-Jeruzalem en op de zogenaamde “Westbank” wonen, staan geen mooie tijden te wachten als er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. In die nieuwe Palestijnse staat zullen ook corruptie en nepotisme hoogtij vieren. Het zal dan een nietszeggend staatje zijn zonder alle internationale aandacht van nu. De armoede zal enorm zijn, evenals het geboortecijfer. Zonder olie is een Arabisch land immers niets….

De stichting van Israël in 1948 heeft de positie van Joden wereldwijd verbeterd! De wereld wordt weer een beetje mooier. En LEVE de staat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, waar seculiere Joden, christenen, moslims, Druzen, orthodoxe Joden en Arabieren naast elkaar wonen. Allemaal hebben zij dezelfde rechten, allemaal bekleden zij zeer hoge posities in de Israëlische samenleving. Vijf Arabische politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de Knesset en er zijn 14 Arabische Knesset-leden: één heeft het gebracht tot minister, één is een voormalig en een andere is de huidige voorzitter van de Knesset. Een Israëlisch/Arabische rechter zit in het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van het land. Israëlische Arabieren leven met volledige vrijheden in hun land. Ze kunnen studeren en werken waar ze willen. Ze beschikken over nationale gezondheidsvoorziening en genieten van dezelfde voordelen als hun joodse medeburgers. De Palestijnse mensenrechtenactivist Bassem Eid noemt de claim van “Apartheid” een leugen. Dat is ze ook, maar het werkt handig in de Palestijnse propaganda. Het is al zo vaak weerlegd, dat het verbazingwekkend is dat het nog steeds werkt. De waarheid is dat deze Arabieren genieten van een onnoemelijk hogere levensstandaard dan hun collega Arabieren in de landen rondom Israël… Het wordt tijd dat wij moslims en niet-moslims helpen door de ISLAM te ontmaskeren. En dat de Arabische geest zich moet bevrijden van de erfenis van (de vroegere Egyptische president) Gamal Abdul-Nasser en die van zowel de soennitische als sjiietische sektes, die omwille van politieke belangen een cultuur van Jodenhaat hebben gecreëerd en van ontkenning van hun historische rechten in de regio. . . LEVE de staat Israël!

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Jeruzalem is al 3000 jaar de hoofdstad van het Joodse volk en al 70 jaar de hoofdstad van Israël

israel-vlag-777x437Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat was de enige staat ter wereld die niet mocht uitmaken waar zijn hoofdstad zou liggen. De erkenning van de VS is goed nieuws, want de meeste mensen zien Jeruzalem allang als eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël… Elke Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem heeft geen enkele historische grond. Joden vestigden zich al in Jeruzalem, voordat de islam bestond. De Israëlitische koning David veroverde rond 1.000 v. Chr. de stad Jeruzalem op de Jebusieten (niet op de Palestijnen!). Even later koos hij deze stad als hoofdstad voor zijn rijk. De Joodse Bijbel, die ook door het Christendom geaccepteerd is, staat vol van millennia oude intense relaties tussen Jeruzalem en het Joodse volk. In het Oude Testament wordt Jeruzalem 656 maal met name genoemd. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg, die in de Al-Aqsa moskee veranderd werd (een bewijs van islamitische kolonisatie)…

In de tijd van de Ottomaanse Turken stond Jeruzalem nauwelijks in de belangstelling van de islam. De profeet Mohammed is er waarschijnlijk nooit geweest. De islamitische biografie van de profeet Mohammed is zeer compleet en noemt nergens dat hij het Arabisch schiereiland ooit heeft verlaten, laat staan dat hij naar Jeruzalem reisde. In de Koran komt de naam Jeruzalem niet voor. De moslims richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka. Gedurende duizenden jaren speelde deze de stad geen enkele rol van betekenis in de Arabische wereld. Dat veranderde pas… toen Israël de stad heroverde op Jordanië (niet op de Palestijnen!) tijdens de Zesdaagse Oorlog (het handvest van de PLO vermeldde geen enkele keer Jeruzalem of zinspeelde er zelfs maar op voor het jaar 1967!)…

De ISLAM was (en is nog steeds) de grootste koloniale mogendheid uit de geschiedenis van de mensheid. Na de dood van Mohamed werden op drie continenten (Azië, Afrika en Europa) veroveringsoorlogen gevoerd en werden gigantische gebieden geannexeerd, gearabiseerd, geïslamiseerd en gekoloniseerd. Voor de ISLAM is de hele wereld wakf, gebied van Allah: “De heerschappij is alleen voor Allah.” – Koran:12:40… “Bestrijd hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah toebehoort.” -Koran: 9:30… En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam en de Sharia. De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de islam/sharia…De grond, het Israëlische land, moet weer in handen van de islam komen. De jihad tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël, is geen territoriaal, maar een ideologisch conflict.Hamas,Fatah en voor Hezbollah geldt hetzelfde – strijdt niet voor stukjes land, maar voor de overwinning van de islam. Het conflict is pure jihad! Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de Jihad. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmies, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims. En wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten (Fatah en Hamas) en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme, net als vroeger HITLER!…

De Palestijnse claim op dit land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis.Palestina heeft als land nooit bestaan, het gebied was deel van het Ottomaanse Rijk.Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem, door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen.Maar,waarom niet? Omdat voor 1967 bestonden er geen Palestijnen, die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld, omdat er niet zoiets bestond als een Palestijns volk. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt, is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Zij noemden zich nooit ‘Palestijnen’ voor 1967.Nog steeds dragen heel wat Palestijnen die nu tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen de achternamen, die hun Arabische landen van herkomst verraden.Allemaal import dus, afgezien van de paar moslims, die daar als rondzwervende bedoeïenen aanwezig waren.De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden.Ruim 1800 jaren (!) hebben Arabieren door deze woestijn getrokken en wilden het NIET hebben…todat rond 1900 de eerste Joden terugkwamen en het land stukje bij beetje vruchtbaar begonnen te maken. Vanaf dat moment bleven de Arabieren daar plakken. Het zijn deze Arabieren – van overal afkomstig – die nu claimen “Palestijnen” te zijn .Arabieren begonnen zich te identificeren met nieuw te creëren staten.De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort Palestijnse Nationale Identiteit…

In 1996 vertelde de voormalige Egyptische terreurbaas Arafat in een eveneens uitgelekte redevoering in de Zweedse hoofdstad Stockholm: “Wij zijn van plan om de staat Israël te vernietigen en een puur Palestijnse staat in de plaats daarvan op te richten. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken, door psychologische oorlogsvoeging en door een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet te midden van Arabieren willen leven. Ik heb geen behoefte aan Joden. Het zijn en blijven Joden. Wij Palestijnen zullen ze alles nemen, inclusief geheel Jeruzalem.”… Hij handelde volledig volgens het ‘Plan voor de gefaseerde vernietiging van Israël’, dat de PLO onder zijn leiding al in 1974 aannam: “De PLO zal alle mogelijke middelen inzetten, allereerst en als belangrijkste de gewapende strijd, om het Palestijnse grondgebied te bevrijden en om een onafhankelijke nationale autoriteit van strijders te vestigen over elk deel van het Palestijnse grondgebied dat wordt bevrijd. Wanneer die is gecreëerd, zal de Palestijnse nationale autoriteit streven naar een unie van de strijdende landen, met als doel de voltooiing van de bevrijding van alle Palestijnse gebieden.”… Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding of in opdracht van terreurbaas Arafat! Hij gebruikt de Oslo-akkoorden met een vredesverdrag in de vorm van een tienjarige wapenstilstand, die door Mohammed gesloten werd met de stam die Mekka beheerste. Echter, toen het leger van Mohammed twee jaar later sterker was geworden, viel hij aan en veroverde Mekka alsnog. Vrede of een wapenstilstand met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk. Elk tussenakkoord is slechts een rustpauze, die hen de kans geeft om hun wonden te likken, zich opnieuw te bewapenen en over te gaan naar de volgende fase in de strijd/Jihad. Het islamitische idee van vrede is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam. De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen. Vanaf de zevende eeuw was de doelstelling van de islam om de hele wereld in het huis van de vrede te brengen,in Dar al-islam…

De eerste stap naar een “Judenrein” Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een “Judenrein” Westbank en een “Judenrein” Oost-Jeruzalem. En nu nog de rest van Israël… Europa staat aan de kant van de PA/PLO-doodscultuur. De Palestijnen krijgen jaarlijks miljarden aan westerse (!) donaties, die in de zakken van de Palestijnse leiders verdwijnen. Oud-Europarlementariër Lucas Hartong, die als parlementariër zitting had in de begrotingscommissie, zei dat …”van de vele miljarden euro’s, die de EU gaf aan de Palestijnse gebieden, is zeker 2,3 miljard euro verdwenen!”… De Nederlandse bijdrage bestaat jaarlijks uit zo’n € 70 miljoen. Groot Brittannië besloot de financiering aan de Palestijnse Autoriteit op te schorten omdat zij – indirect – een terrorist die verantwoordelijk is voor de moord op een Brit financiert met ten minste £7000 per jaar. We moesten denken aan Ibrahim Hamad en Abdullah Barghouti, verantwoordelijk voor de aanslag op het pizzarestaurant (onder de 15 doden bevond zich ook een Nederlands gezin met drie kinderen!). Inmiddels hebben zij al meer dan $100.000 kunnen bijschrijven op hun bankrekening. Waar de Britten doorpakken, zwijgt het Nederlandse kabinet. Palestijnse terroristen en antisemitische schoolboeken verdienen geen steun van Nederland. De EU moet elke financiële steun aan Palestijnen stoppen…

Europese landen hebben boter op hun hoofd door allerlei zogenaamde humanitaire programma’s van Palestijnen te steunen, die een directe link hebben met terroristische aanslagen. Palestijnen leren vanaf de kinderjaren de Joden te doden en haten. Er zijn films, tv-programma’s, schoolboekjes, folders etc. die dagelijks aan kinderen de meest gruwelijke dingen leren. De Palestijnse boeken zetten aan tot antisemitische haat en geweld. De kinderen wordt in de leerboeken voorgehouden dat Israël geen bestaansrecht heeft, heel Israël wordt voorgesteld als Palestijns land en de kinderen hebben de plicht om het land te bevrijden. Palestijnse kinderen krijgen militaire training in zomerkampen ter voorbereiding op de jihad tegen Israël. In 2013 toonde Hamas’ Al-Aqsa TV in Gaza kinderen die de deugden van zelfmoordaanslagen bezingen en die zich willen opblazen om Jeruzalem en Palestina te bevrijden. Sommige ouders helpen hun kinderen met de voorbereiding van hun zelfmoordacties. In 2002 werd Umm Nidal Farhat gefilmd toen zij haar zoon Muhammad Farhat thuis hielp met het omdoen van een gordel met explosieven, vlak voordat hij wegging om in Israël een zelfmoordoperatie uit te voeren. Het is bekend dat Hamas inmiddels miljarden dollars aan internationale hulpgelden, bedoeld voor de bevolking van Gaza, achterover drukt om wapens en terreurtunnels te ontwikkelen. Minstens 160 kinderen uit Gaza zijn gedood tijdens het graven van tunnels voor Hamas,bedoeld om Israëli’s te doden. En kinderen worden niet alleen misbruikt door Palestijnen in Israël,maar ook op andere plaatsen in de wereld. De Islamitische Staat maakt ook gebruik van kinderen en hersenspoelt ze om op jonge leeftijd gruwelijke handelingen te verrichten. In 2015 stuurde de islamitische fascistische groep Boko Haram in Nigeria 44 kinderen op zelfmoordmissies in Nigeria, Kameroen, Tsjaad en Niger. De internationale media zijn nauwelijks geïnteresseerd in al dit soort feiten. BAH!…

Israël wordt in elke conflict met Palestijnen/Arabieren gedemoniseerd, terwijl de Palestijnen/Arabieren als de onschuldige slachtoffers worden afgeschilderd. Haatprediking, inclusief het ontkennen van Israëls bestaansrecht en het verheerlijken van terreur, wordt algemeen geaccepteerd als een zaak van verzet. Wereldleiders en commentatoren proberen nooit de slachtoffers van islamitische terreur daarvan de schuld te geven – behalve bij Israël. Als Israël met messen zwaaiende Palestijnen doodt uit zelfverdediging, vraagt de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken om een onderzoek naar Israëlische ‘buitengerechtelijke executies’, maar het bleef verrassend stil toen de Franse politie een gewapende terrorist doodschoot voor een Parijs politiebureau. Verhaal over de raket beschietingen op Israël leest u zelden of nooit in de internationale media. Palestijnse terroristen (Arabieren) hebben in de Gaza strook jarenlang duizenden raketten afgeschoten richting Israël. In al die tijd kwamen er geen protesten in de internationale media over deze terroristische aanslagen tegen onschuldige burgers; het werd eigenlijk nauwelijks vermeld in de kranten en journaals. De Palestijnen werden niet veroordeeld of zelfs maar bekritiseerd. De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers. Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten. Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden. Gelukkig heeft Israël een leger, zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten, kan klappen terug verwachten…

De Palestijnen(Arabieren) moeten eens ophouden te zeuren over het oprichten van een eigen staat.Het hele idee van een Palestijnse staat is simpelweg niet uit te voeren. De twee-staten-oplossing is niet haalbaar.Dan Joodse wijken in het oostelijk deel van Jeruzalem moeten etnisch gezuiverd worden van de 900.000 Joden, die daar wonen(Judenrein, zoals bij de nazi’s gebruikelijk was om het onder woorden te brengen). Een meerderheid van de Joden, was daar ook geboren.En Oost-Jeruzalem zou dan hoofdstad van Palestina worden,waar de Klaagmuur(een restant van de tweede joodse tempel van Jeruzalem, is een heilige plaats voor het jodendom) en Jezus’ graf liggen.En we kunnen ons geen situatie voorstellen, waarin de Klaagmuur geen deel van Israël zou zijn.In de jaren dat de Oude Stad werd bezet door Jordanië, was het Israëli’s niet toegestaan om bij de Westelijke Muur, de heiligste plek voor het Joodse volk, te bidden, de muur te bezoeken of aan te raken…De Israëli’s hebben zich teruggetrokken uit de Gazastrook, en wat heeft het hun opgeleverd? Alleen maar bommen vanuit dat gebied. Ondanks dat Israël de Gaza autonomie heeft gegeven en verschillende malen duidelijk heeft aangegeven dat het vrede wil, oa. door het gratis leveren van elektriciteit en gas en de dagelijkse stroom van vrachtauto’s vol voedsel, bouwmaterialen en medicijnen, erkent Hamas de staat Israël niet en roept in zijn handvest nog steeds op tot de vernietiging van Israël… Deze staat zal alleen nog meer problemen krijgen met de oprichting van een dictatoriale Palestijnse terreurstaat.Alleen indien Israël en een vrije democratische Palestijnse staat nauw met elkaar in volledige harmonie zouden samenwerken, zou zoiets/twee-staten/ mogelijk kunnen zijn. Maar gelet op de extreme krachten in het Midden-Oosten die al eeuwen daar de dienst uitmaken is het een illusie te veronderstellen dat zoiets al binnen enkele decennia een feit zou kunnen zijn. Een twee-staten-oplossing is op dit moment simpelweg onuitvoerbaar.Omdat…”De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4.)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Het grootste struikelblok in de onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen is altijd vooral de islam geweest…

En waarom alleen op deze wereld voor de Arabieren(Palestijnen) uit Israël geldt dat zogenaamde “recht op terugkeer”?Na de Tweede Wereldoorlog verlieten de Britten India, dat moest worden opgedeeld in twee onafhankelijke landen. Een daarvan zou een hindoe-meerderheid hebben en het andere een moslim-meerderheid. Meer dan 7 miljoen moslims verhuisden naar het deel dat Pakistan werd. Een vergelijkbaar aantal hindoes en sikhs vertrok richting India. Heden ten dage is er niet één vluchteling meer.Alle andere vluchtelingenproblemen die in de periode 1940-1970 in de wereld ontstonden (zoals de Sudeten-Duitsers, India-Pakistan) en waarbij vele miljoenen mensen betrokken waren werden opgelost door integratie van de vluchtelingen in hun nieuwe woonland.De 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen doorheen de hele geschiedenis hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen.Maar er zijn nog steeds Palestijnse vluchtelingen.Geld was er te over: de olierijke staten hadden de opvang en integratie van de Palestijnse vluchtelingen kunnen financieren.Taal, religie en cultuur vormden geen barrière, want die zijn dezelfde. Maar de Arabische leiders hebben willens en wetens de Palestijnse vluchtelingen in hun kampen gehouden. Als een wapen in de strijd tegen de Joodse staat. ..

Men eiste dat de Veiligheidsmuur naar beneden wordt gehaald, datzelfde muur dat juist zelfmoordaanslagen tot op de dag van vandaag heeft tegen kunnen houden.Maar,de Israeliërs zijn niet de enigen die een veiligheidsmuur bouwen om zich te beschermen tegen aanslagen. In de stad Bagdad in Irak hebben de Amerikaanse troepen, die in 2003 het land binnenvielen, rond de beveiligde ‘groene zone’ een veiligheidsmuur gelegd. Hierbinnen liggen onder meer ministeries, die door de muur beschermd worden tegen aanslagen.Dan is er nog de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten, de muur tussen Spanje en Marokko.Libanon bouwt momenteel ook een muur nabij het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp van Ain al-Hilweh in de buurt van de zuidelijke gelegen kuststad Sidon met als enige doel om Palestijnse jihadisten te verhinderen het land te infiltreren.Na de bouw van de muur langs de Westelijke Jordaanoever is het aantal zelfmoordaanslagen al sterk teruggelopen. Het gaat vooral nog om de Qassamraketten uit de Gazastrook. ..

Israël is één van de weinige democratische rechtsstaten in het Midden-Oosten, en vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En nog komen Joden daar thuis.en ontkennen dat Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël is, gaat lijnrecht tegen Gods Woord in! Laten wij als christenen biddend achter Israël staan… Niemand kan er omheen dat  Israël onze enige echte bondgenoot in de regio is. De krachten die deze staat bedreigen, bedreigen tevens de gehele vrije wereld… Ik sta niet aan de kant van terroristische en antisemitische groepen zoals Hamas en Fatah of aan de kant van de Sharia, maar aan de kant van het enige baken van licht in een gitzwart Midden-Oosten, de democratische rechtsstaat Israël. Deze staat verdient onze steun als de laatste verdedigingslinie in de strijd met de islam/jihad. Wij bezitten een joods-christelijke cultuur. Islam maakt daar geen deel van uit. En het zou goed zijn als de christenheid wereldwijd haar stem zou verheffen tegen al die anti-Joodse verklaringen en de vele leugens in het kader van de islamitische jihad, de heilige oorlog, openlijk zou ontmaskeren…De moslims richten zich niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka…

Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims….

.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De Jihad tegen Europa begon via Srebrenica!

De ISLAM rukt op aan alle fronten met dood en verderf. Dat gebeurde in de Balkanoorlog ten koste van de Serviërs en hun cultuur, dat gebeurt al jaren in het Midden-Oosten en dat gebeurt overal in Europa…Bosnië, Albanië, Kosovo, Macedonië, het zuidelijke deel van Servië en van Montenegro moeten in de toekomst een verenigde islamitische staat worden. Dat is de eerste fase van de verovering van Europa. De Turken, Saoedi’s, Iran en ISIS werken samen met de Albanese en Bosnische moslims om uiteindelijk één grote islamitische staat op de Balkan en vervolgens in heel Oost-Europa te vestigen. De Balkan-regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de islam te worden om van daaruit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië, Kosovo een moslimstaat wensten…

De oorlog in Bosnië was het gevolg van de expansiedrift van moslimfundamentalisten, die Bosnië niet wilden delen met de etnische Serviërs. De SDA (moslimpartij) van Alija Izetbegovic riep al in 1991(voordat de oorlog begon!) op te strijden voor een panislamitisch Bosnië. Het staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, Alija Izetbegovic, schrijft in zijn boek ‘Islamitic Declaration’ een pleidooi voor het invoeren van de shari’a: “Er kan geen vrede bestaan tussen het islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied. De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.“ … Als een moslim de Koran serieus neemt, kan hij nooit leven onder bijvoorbeeld een democratische regering of onder een aardse koning. Zelfs niet in Saoedi-Arabië. Want een moslim hoort te leven in de oemma – de islamitische gemeenschap, waarbinnen de sharia van kracht is: “O gelovigen/moslims! Vorm geen relaties dan onder elkaar; de ongelovigen/niet-moslims/ zullen niet nalaten u te bederven (Koran 3.114)”… “U bent de beste natie. U beveelt wat goed is en verbiedt wat niet deugt en u gelooft in Allah.” (Koran 3.110) “… “En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…. “Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”… Kan men één gebied in de wereld aanwijzen waar moslims in vrede met hun buren wonen? … …

Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992 (gebeurd op een volledig illegale manier) door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. Het startschot voor de Servische verdediging…Sarajevo werd niet belegerd door Bosnische Serviërs, maar was een verdeelde stad, zoals de Libanese hoofdstad Beiroet of Mostar in Bosnië (deze stad was ook een verdeelde stad en werd vernietigd, net als Sarajevo, door oorlog tussen moslims en Kroaten). De Serviërs waren ook omsingeld. Er waren duizenden islamitische soldaten in Sarajevo. Dagelijks werden er Serviërs gedood in deze stad. Het aantal Serviërs dat in Sarajevo vermoord werd tijdens de oorlog door het islamitische leger, de politie en criminelen loopt minstens in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden. In deze stad was ook een tunnel onder het vliegveld, die tijdens het beleg de mogelijkheid bood om de stad te verlaten, maar Alija Izetbegovic verbood dat! Islamitische autoriteiten hebben altijd alle pogingen van de VN geblokkeerd om burgers te evacueren uit deze stad. Ouderen, zieken en kinderen bleven in de stad als propagandawapen om het medelijden van de wereld op te wekken, om de Verenigde Staten en de NAVO bij de oorlog te betrekken. En dat is gelukt!…

Dit is wat de wereld over Srebrenica verzwegen wordt. Deze stad was een centrum van terroristische jihad-activiteiten onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric (het beest van de Balkan), en met de aanwezigheid van Arabische moedjahedien. Tijdens de jihad-oorlog (1992 – 1995) kwamen duizenden buitenlandse islamitische militanten naar Bosnië om er te vechten aan de zijde van de moslims. De Balkan-correspondent van de Duitse krant Der Spiegel, Renate Flottau, kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in de kantoor van de Bosnische president Alija Izetgevovic… De inval van Srebrenica had te maken met het feit dat de Servische dorpen rondom Srebrenica ‘s nachts werden overvallen door de in de enclave verblijvende moslimstrijders, die de Servische dorpelingen beroofden, verkrachtten, de keel door sneden en onthoofdden. Monster Naser Oric en zijn eenheden slachtten ongeveer 1300 Servische burgers af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, verbranding en marteling. ..

Op kerstochtend 7 januari 1993 vielen 3.000 islamitische strijders (“moslimslachtoffers”) onder leiding van Naser Oric het dorp Kravica in omgeving van Srebrenica aan en doodden 114 mensen, waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand werd gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten, terwijl alle huizen in het dorp werden geplunderd en in brand gestoken. Na afloop laat de trotse commandant tientallen verminkte lijken op het pleintje bij de school vastleggen op film, schrijven de journalisten Bart Rijs en Frank Westerman in hun reconstructie “Srebrenica, het zwartste scenario”… Zelfs dit was niet genoeg voor Naser Oric en zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan. Op die dag werden in totaal 48 mensen gedood. In het dorp Jazestica werden alle huizen in brand gestoken en telde men negen dode lichamen. Van acht slachtoffers was de keel doorgesneden. Het negende slachtoffer was onthoofd. Zijn hoofd ontbrak, Oric had het meegenomen als trofee. Het hoofd dat Oric als trofee meenam, was dat van Angelko Mlagenevic. “Ik had ons dorp verlaten toen de oorlog uitbrak”, zegt Ivanka, de jonge weduwe. ,,Ik was zwanger en Angelko vond het beter dat ik in Belgrado was. Hij zou achterblijven om met zijn broer het ouderlijk huis te verdedigen. De buren hebben me later verteld dat hij voor ons huis werd gemarteld en onthoofd. Daarna hebben ze met het hoofd van mijn man een potje gevoetbald.”…

Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog. Ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed ik zijn keel direct door.”… Nedeljko Radic, een 41-jarige Serviër, werd tegen het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Daarna werden zijn tanden getrokken met een roestige tang en urineerde een van de beulen in zijn mond. In Bleceva werd Kosana Zekic, een oude vrouw, in haar huis gekeeld. Twee andere bejaarden, Milan Zekic en Gojko Jovanovic, vonden eveneens de dood. In het dorp Gniona werden twee ziekelijke en deels invalide mannen, Lazar Simic en Radojko Milosevic, levend verbrand. In Brezani werden 19 mensen omgebracht. Eén van hen, de 55-jarige Vidoje Lazic, werd aan een kruis geslagen en daarna verbrand. Horror! De lijst is eindeloos. En om dit te stoppen, kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken: “Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen“, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat “de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Naser Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993“…

In februari 1994 liet Naser Oric trots een videoband zien van een uitgebrand Servisch dorp en van onthoofde lichamen van Serviërs aan John Pomfret van The Washington Post… Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers´ etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serviërs met nazi’s en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers deed de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid… Maar,wat is genocide? Dit is volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep. De Serviërs evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen, die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica. Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide. Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood. De moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide, waarbij ook ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood…

De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide is een mythe. De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie, zei dat in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen heeft plaatsgevonden! Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000… We denken aan moorden op basis van het scheiden van mannen en vrouwen, maar in werkelijkheid gaat het om militairen en strijdbare mannen die richting de stad Tuzla waren uitgebroken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel. Wat weinig mensen weten, is dat de zgn. zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida-terroristen vanuit Pakistan, Iran tot Somalië, samen met Palestijnse en Albanese UÇK-terroristen… De militaire VN-waarnemer Carlos Martino Branco zei: “Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bosnische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de beter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA(Servische eenheden).”… Phillip Corwin, hoofddeskundige van de VN-Coördinatie voor Civiele Zaken in Bosnië, zei: “ Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995.“… Volgens Mladic vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims: “Ik begrijp niet wie die leugens bedenkt, het dodental bewust verhogen.”…

Ibran Mustafic (een voormalige soldaat in het Bosnische leger), de oorlogsvoorganger van de gemeenteraad van Srebrenica, zei tijdens het proces tegen Naser Oric in Sarajevo dat “alles rond Srebrenica een leugen en oplichterij was en dat de moslims zelf 500 tot 1000 van hun landgenoten in Srebrenica vermoordden, omdat ze niet in leven mochten komen als gevaarlijk getuigen tegen Naser Oric.“… Deze gedode moslims worden ook meegeteld in de “genocide” van Srebrenica. Mustafic is de auteur van het boek “Planirani Haos 1990-1996” (“Geplande chaos”), een boek over oorlogsmisdaden gepleegd door de Bosnische bevelhebber Naser Orić in Srebrenica tijdens de Bosnische oorlog…https://mightynose.wordpress.com/2017/07/16/

Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica-leugen. In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid. HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN HOE EN WANNEER DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN ZIJN! … De VN-commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN (8000)!… Op 2 augustus 1995 voegt de Britse Times de volgende bevestiging toe: “Duizenden van de vermiste Bosnische moslimsoldaten van Srebrenica, die centraal staan in rapporten over mogelijke massa-executies door de Serviërs, zijn in veiligheid ten noordoosten van stad Tuzla (BiH). Volgens de UNHCR bereiken ongeveer 5000 moslimsoldaten (nu slachtoffers) de steden Zenica en Tuzla door de bossen. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen (nu slachtoffers) in kampen in Servië werden vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven. Een groot aantal moslims (914 – nu slachtoffers) werd ook ingeschreven in de stemlijsten in de gemeente Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996… Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica, die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Dat zei directeur Mirsad Tokaca (moslim) van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers…

Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnië worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen! … Ratko Mladic was een beroepsmilitair, geen militant. Gewoon de bevelhebber van de nationale Servische troepen die ten strijde trok tegen jihadistische moordenaars. Moordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen rond Srebrenica zijn nooit slachtoffers! Als monster Naser Oric en zijn jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand! Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait… Mladic heeft niets te maken gehad met executies op moslimsoldaten in Srebrenica. Hij heeft nooit het bevel gegeven tot moordpartijen. Mladic had natuurlijk geen compleet overzicht van individuen en losse paramilitaire groepen in een chaotisch Bosnië. Wat er achter zijn rug om gebeurd is, daar heeft hij niets mee te maken… Er wonen 2 miljoen Serviërs in Bosnië, en dat is dankzij Karadzic en Mladic zo gebleven. Karadzic redde 2 miljoen Serviërs van een exodus, genocide, jihad. Voor de mensen in Bosnië en Servië zijn beiden protagonisten echte helden. De geschiedenis zal dat ook hier in het Westen bevestigen…

De moslims uit Srebrenica werden doelbewust opgeofferd. Vlak voor de aanval van het Servische leger, uitgelokt door de aanvallen op de Servische dorpen, werden de leider van de 28ste moslimdivisie, Naser Oric, en ongeveer twintig andere leidinggevende officieren teruggetrokken uit Srebrenica. Moslimpolitici in Sarajevo en Clinton planden bewust die massamoord in Srebrenica. Het werd ook bevestigd door niemand minder dan Hakija Miholjic (Bosnische moslim), hoofd van de politie in Srebrenica: ”Alija Izetbegovic had gezegd: Weet je, mij was door Clinton aangeboden in april 1993 om een slachting uit te voeren op 5000 moslims in Srebrenica en dat er dan een militaire interventie zou komen.” Miholjic: ”Onze delegatie bestond uit NEGEN mensen!” Hij zei ook: ”Naser Oric heeft 1000 Bosniërs in Srebrenica geliquideerd.” Volgens Nesib Buric (Bosnische moslim), een voormalig lid van de 28e Divisie ter verdediging van Srebrenica, werden ze overgelaten om te worden afgeslacht: ”U kunt schrijven dat ik de verklaring van Hakija Meholjic dat we verraden zijn absoluut steun,” zei hij…

ICTY dient slechts één doel: De Serviërs tot monsters te verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien. NAVO- woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan: “Natuurlijk steunt de NAVO het Internationaal Joegoslavië-tribunaal. We hebben het zelf opgericht!” Opgericht en gefinancierd door George Soros. Met zulke sponsors is het logisch dat het ICTY alleen vijanden van de VS en Golfstaten (Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten) vervolgt. En dat de Kroatische en de Bosnische moslimleiders onbestraft bleven, hoewel ze tussen ’91 en ’95 etnische zuiveringen organiseerden en oorlogsmisdaden pleegden…. Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en “overwinnaars” van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter “goedkeuring” is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN. Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, met name aan Servië. Daarom wordt er alles, ook niet legitiem, aan gedaan om Milosevic en het Servische volk te criminaliseren. Waarom werden de ambities van Kroatië voor een raszuiver Kroatië en van de Bosnische president Izetbegovic voor een Bosnische islamitische staat via etnische zuivering van Kroaten en Serviërs niet gelaakt? Waarom werd de “groot-Albanese” ideologie van het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) – die de steun heeft van Duitsland en van de Verenigde Staten – niet aan de kaak gesteld? Waarom werden hun leiders niet voor het tribunaal gedaagd? Het tribunaal heeft hier en daar wel een Kroaat en een moslim opgepakt en om de schijn te wekken dat het Joegoslavië-tribunaal “eerlijk” werkt, werden kleine garnalen in de gevangenis gegooid, terwijl de leiders ongemoeid worden gelaten. Zijn de bombardementen op Servië door de NAVO geen misdrijf?… Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005, verklaarde: “Het VS-NAVO-tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen, is altijd compleet onwettig geweest.”…

En de jihad tegen Europa gaat door. Na de oorlog in Bosnië verplaatst de jihad zich naar West-Europa.Brussel is niet alleen EU hoofdstad, maar ook een centrum van terroristische netwerken.De veilige manier van leven, die wij in West-Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer: Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel, Nice,Berlijn, Barcelona, enz…, de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige slachtoffers.Terrorisme is slechts een techniek, een methode, een instrument van de islam voor het bevorderen van haar doel tot wereldheerschappij(”De heerschappij is alleen voor Allah.”-Koran:12:40).En de moord op Theo van Gogh was ook een terroristische daad…Na de vestiging van ISIS in Syrië en Irak en het openen van een front in Libië, is volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen. De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. In dorpen als Gornja Maoca is verschillende keren de ISIS-vlag uitgestoken. Een van ’s werelds meest gezochte terroristen, Bajro Ikanovic, oud-commandant van ISIS, komt uit Bosnië…Europa, word wakker. Voordat het te laat is…

VIDEO:Dit zijn Servische kinderen gedood door monster Naser Oric en jihad fascisten….http://www.kurir.rs/region/bosna-i-hercegovina/2921193/uznemirujuci-video-i-foto-genocid-nad-srbima-u-srebrenici-ovo-su-srpska-deca-koju-su-ubili-krvnici-nasera-orica/media/12119/3Servische burgers rond Srebrenica,gedood door islamitische fascisten…Het jongste slachtoffer in Srebrenica, Vladimir Gajic, was slechts vier jaar oud en Novica Bogicevic veertien, terwijl onder de slachtoffers Vladimir Stojanovic van 78, Risto Popovic 73 en het oudste slachtoffer van Mara Bozic 84 jaar oud was…Jihad fascisten poseren met onthoofden Serven… Maar,na het onthoofden van Serviërs zijn andere hoofden aan de beurt gekomen: in het dorp St.Etienne du Rouvray (Normandië) werd onlangs een priester onthoofd door jihad fascisten…

Sharia/IS Jihad-gebieden in Bosnië…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Jihad tegen Europa is begonnen in Kosovo…

11273In een toespraak voor de Verenigde Naties sprak de Macedonische president Ivanov zijn zorg uit dat radicalen een ‘Balkan-kalifaat’ zouden willen stichten. Er wordt door Soros, Merkel, de Turken, de Saoedi’s en ISIS hard gewerkt aan een groene corridor voor “islamisten” in de Balkan, een kalifaat in Europa. Zij werken samen met de Albanese en Bosnische moslims om uiteindelijk één grote islamitische staat/kalifaat op de Balkan en vervolgens in heel Europa op te richten en het Ottomaanse Rijk te doen herleven. Bosnië, Albanië, Kosovo, Macedonië, het zuidelijke deel van Servië en het noordelijke van Montenegro (waar de meeste moslims wonen) moeten in de toekomst een verenigde islamitische staat worden. Dat is de eerste fase van de verovering van Europa. Erdogan beschouwt de Balkan-regio als deel van het Ottomaanse rijk:“De doelstelling van Turkije is om te leven in vrede met alle landen en het herstel van de macht van het Ottomaanse Rijk“, zei hij….

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel: Kosovo werd onafhankelijk. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische maffiastaat in het hart van Europa. Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn vervallen. Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren. Het christelijk geheugen van Servië moet worden vernietigd. De Serviërs zien Kosovo als de bakermat van de Servisch-Orthodoxe kerk, als belangrijk deel van het Servische rijk in de Middeleeuwen. Zij omschrijven de streek graag als het Servische Jeruzalem. De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2% van de bevolking Albanees was! De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom GEEN echt oude Albanese monumenten bekend. Meer dan duizend historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo. De echte naam van deze Servische provincie is Kosovo en Metochia (betekent letterlijk: Land van de Kerk!). Daarom gebruiken de Albanezen niet het woord: Metochia….

In Kosovo bouwden Washington, Londen en Berlijn het islamitische terroristische UÇK op met drugshandelaren en bandieten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was, maar later heeft Washington ze gekocht en omgedoopt tot “vrijheidsstrijders”. De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UÇK terroristen zijn.” … De NAVO, die samen streed met deze fascisten, loog over etnische zuiveringen, over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvan de Serviërs de schuldigen zouden zijn. De Amerikaanse minister van Defensie, Cohen, beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100.000 doden waren gevallen. Na de oorlog staat de teller op minder dan drieduizend doden, een aantal dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen. Na maanden en maanden van onophoudelijk graven, deelde Carla del Ponte mede dat de NAVO 2.108 lichamen had opgegraven… VN-generaal Lewis Mackenzie zei dat ”men tijdens de Balkanoorlog de verkeerde partij heeft gebombardeerd, gezien het feit dat tal van terroristische bewegingen het groene licht kregen om meer problemen te veroorzaken in Bosnië en Kosovo, waar tal van Mujahedien naartoe trokken, en waar een ondersteunend netwerk van Al-Qaida ontstond.”… De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen. Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook de islamitische fascist Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: “Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.”…

De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servisch Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw is heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. In 1353 begonnen de Ottomanen onder sultan Murat I stukken van Europa in te lijven. Maar in 1389 werd op het slagveld van Kosovo (de “Slag op het Merelveld”) de opmars van sultan Murat I gestuit. Een leger van 100.000 Serviërs voerde oorlog tegen 300.000 Turken. In felle gevechten (slachtpartij van zestien dagen!) leden beide partijen zware verliezen en trokken de Ottomanen zich terug. De opmars van de Turken werd stopgezet. Maar, terwijl de Serviërs hun verliezen niet meer te boven kwamen, bracht Bayazid, de zoon van de gesneuvelde Murat, een jaar later alweer een sterk leger in het veld. De Ottomanen konden putten uit een groot reservoir aan troepen, terwijl de Serviërs door hun manschappen heen waren. Geregeld kwamen de Serviërs nog in verzet, maar telkens zonder succes… Door de Ottomanen kwamen in Kosovo veel moslims/Albanezen te wonen, die het land als hun grondgebied gingen beschouwen. Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun Groot-Albanië, wat hen de gelegenheid bood om vele Serviërs te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië. De Joegoslavische communistische dictator Tito verbood de Servische verdrevenen terug te keren (300 000 Serviërs!), terwijl de immigratie van Albanezen gewoon doorging. Albanezen werden na de Tweede Wereldoorog door Tito naar Kosovo gehaald als gasten, zoals andere minderheidsgroepen naar Nederland kwamen aan het eind ’60e jaren, maar ze bleven voor altijd. Langs deze weg hebben de Serviërs in de zeventiger jaren hun meerderheid in Kosovo definitief verloren. Sedert de NAVO in Kosovo een bezettingsmacht geïnstalleerd heeft, zijn meer dan 200 000 van de resterende Serviërs verdreven! Nu is de etnische zuivering van Kosovo bijna voltooid. Er wonen bijna geen Serviërs meer! Zo verloren de Serviërs hun Kosovo…

Saoedi-Arabië en Turkije zijn druk bezig het door de NAVO van Servië afgepakte Kosovo te veranderen in een strenge shariastaat. Saoedi-Arabië en andere Perzische Golfstaten al decennialang bakken met geld naar Kosovo voor de bouw van moskeeën en andere islamitische instituten, die hebben geholpen om gemeenschappen te kweken die dezelfde radicale vorm van het wahabisme aanhangen. Concurrent Turkije is ondertussen ook bezig zijn eigen variant van de islam – die feitelijk nog gevaarlijker is, omdat deze onder het dekmantel van ‘gematigdheid’ minstens net zo extreem en gewelddadig is als de Saoedische versie – te verspreiden op de Balkan…. Sluiers, boerka´s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo (ook in Bosnië). De afgelopen vijftien jaar is het aantal moskeeën praktisch verdubbeld en zijn bestaande moskeeën flink opgeknapt. Van de 800 moskeeën in Kosovo zijn er 240 na de oorlog gebouwd. Naast elke moskee stond een bord waarop stond wie de sponsor van het gebouw was. Meestal was dat Saoedi-Arabië. …

Onder de ogen van KFOR, heeft Kosovo  zich tot een islamitisch terreurcentrum in de regio ontwikkeld en wordt het de kweekvijver voor Jihadisten.Volgens The New York Times hebben de laatste twee jaar 314 Kosovaarse jihadisten zich aangesloten bij IS. De bekendste Jihadist heet Lavdrim Muhaxheri. Hij schokte de wereld door op Facebook te poseren terwijl hij een kind van 14 onthoofdde. Op andere foto’s was te zien hoe hij een man met zijn geweer executeerde. Muhaxheri rekruteerde met succes jonge Jihadisten in Kosovo. Hoewel het niet tot het plegen van een aanslag kwam heeft de Kosovaarse tussen 4 en 16 november achttien van zijn rekruten gearresteerd. Ze bereidden aanslagen voor in Kosovo. Potentiële doelwitten waren Kosovaarse regeringsgebouwen,Servisch-orthodoxe kerken en het Israëlische voetbalelftal dat een wedstrijd tegen Albanië zou gaan spelen. Blerim Heta is de eerste Balkan zelfmoordterrorist. De Albanees Heta blies zichzelf in Bagdad op en vermoordde 52 mensen. Voordat hij naar Irak ging, werkte Heta in Camp Bondsteel. In Duisburg werden op 22 december 2016 twee Kosovaarse broers van 28 en 31 jaar gearresteerd door de Duitse politie. Ze zouden een aanslag voorbereiden op winkelcentrum Centro in Oberhausen. De lijst van Albanese misdaden en terrorisme is erg lang…

Na Kosovo de jihad gaat verder naar de rest van Europa. Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Brussel, Berlijn en Washington willen, met hun islamitische vrienden, Europa islamiseren. In heel Europa bestaan er hele wijken en stadsdelen die voor anderen dan mohammedanen niet (veilig) toegankelijk zijn. Deze wijken en stadsdelen worden door de Salafisten zelfs fysiek met borden en dergelijke als zijnde shariawijken gemarkeerd. En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, hun erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen. Wat de moslims in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat… Het wordt alleen maar erger in Europa met de islam. De afgelopen jaren is Europa geschrokken van aanslagen met een groot aantal doden. En nog tientallen aanslagen in Europa zijn verijdeld. De islam is een zeer gewelddadige politieke godsdienst/ideologie, die al 1400 jaar wereldheerschappij nastreeft, met alle middelen! …Kosovo is van Servië. Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd zijn…

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Wat betreft Wilders en de PVV is er geen plaats voor de islam in Nederland!

Europa gaat een hoge prijs betalen, omdat het de islam op grote schaal heeft toegelaten op haar grondgebied. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Moslims kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld. Volgens veel islamitische leiders, zoals Muammar Gaddafi, gaat het om de verovering/islamisering van Europa via immigratie, bekering en demografische groei!… In de islamitische No-Go-Zones (parallelsamenlevingen; een staat in een staat), waarover de autoriteiten niet of nauwelijks meer controle hebben, waar de sharia, het islamitisch recht heerst, zijn fundamentalisten actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en ze zijn bereid daarvoor geweld te gebruiken…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk! De meeste terroristische acties in het Westen worden gepleegd door westerse moslims, of althans door in het Westen wonende moslims, waar we ook nog vele bekeerlingen bij moeten tellen.De moordenaar van Theo van Gogh was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de “ware leer, ” radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar. Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering…

In de jaren-80 van de vorige eeuw hanteerden politici en burgers in het heersende politieke denken van links naar het midden een beeld van een wenselijke multiculturele samenleving. Het was politiek correct om de kritische, werkelijke feiten geen rol te laten spelen in de oordeels- en besluitvorming over de multiculturele samenleving. Het was politiek ‘not done’ misstanden rondom integratie, asielzoekers en de multiculturele samenleving aan de orde te stellen om daarmee het beleid te veranderen. De politici van de dominante politieke cultuur brachten alle kritiek op integratie onder de noemer van onderbuikgevoelens en xenofobie. De opvattingen van het politiek correct denken hadden de kracht van geloofswaarheden waar niet aan viel te tornen. Dit politiek dogmatisch denken noemde Fortuyn spottend het denken van de linkse kerk…

De AfD is de eerste partij in de Bondsrepubliek Duitsland die zich voor het eerst eens echt bezig houdt met het decennia oude probleem islam: “We hebben een taboe doorbroken. De asielpolitiek van mevrouw Merkel is volkomen mislukt, zij overvraagt ons land. Maar het verzet onder het Duitse volk ontwaakt nu. En ik geloof niet dat we zonder een grote ommekeer in ons asielbeleid ons land nog kunnen behouden kunnen. De euro en de EU zijn in mijn ogen mislukt. De EU is een niet-democratische organisatie. En ik ben heel trots op het Duitse volk dat het zijn duidelijke stem heeft gegeven. Dat was een fantastisch en heel belangrijk teken voor een democratisch Europa”, zei Björn Höcke van de de rechtervleugel van de AfD…

Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naïviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar die zijn dat niet in de islam. Wij zijn, als burgers van een joods-christelijke beschaving, in de ogen van de imams en de moellahs slechts inferieure wezens, die in een islamitische staat altijd tweederangs burgers zullen blijven, de zogenaamde dhimmi’s. De islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Hij ziet twee categorieën: moslims en kaffirs/niet-moslims. De een is superieur, de ander minderwaardig („Een Kafir mag geterroriseerd worden”-Koran: 8:12…„Een Kafir mag onthoofd worden” -Koran 47:4)… De islam is niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Hij is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus gewaad, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. Mensen maken zich niettemin terecht zorgen over de islam, die een expansionistische, totalitaire en intrinsiek gewelddadige politieke godsdienst/ideologie is, met een rechtssysteem dat minderheden en vrouwen discrimineert. Het imago van de islam is niet alleen terreur en geweld, de islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Islam en democratie: dat gaat per definitie niet samen. Een politieke religie/ideologie die predikt de enige weg tot God en de heilstaat te zijn, staat per definitie een democratie in de weg. In de westerse democratie richt de overheid zich zich naar de wil van het volk, terwijl bij de moslimdemocratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Het is Allah en niet de mens die bepaalt. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk. Voor Recep Tayyip Erdoğan is democratie tijdelijk: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”…

In de islam hebben vrouwen geen poot om op te staan; mannen hebben de macht en vrouwen moeten gehoorzamen. Altijd. In de Koran staat: “De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat Allah aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander” (4:34). Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil: “Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (2:282). Opstandige vrouwen mogen “vermaand” en “geslagen” worden (4:34).Op dit moment staat in zeven islamitische landen de doodstraf op homoseksualiteit, en die wordt ook regelmatig uitgevoerd. In veel andere landen is de straf een boete of gevangenisstraf… Moslims beroepen zich op het recht om hun geloof vrij te kunnen belijden. Daar kan niets op worden afgedongen, zolang dat gebeurt binnen de grenzen van de rechtstaat waar ze naartoe zijn geëmigreerd. Maar dat recht van godsdienstvrijheid brengt ook een verplichting voor moslims met zich mee, namelijk dat men de vrijheid van mensen met een ander geloof moet erkennen.

Godsdienstvrijheid betekent ook vrijheid om van geloof te veranderen. Moslims mogen niet openlijk breken met de islam, bijvoorbeeld om hindoe te worden, of boeddhist, christen of atheïst. Op het verlaten van de islam staat de doodstraf in islamlanden. In zowel Iran als Afghanistan staat de doodstraf op het veranderen van godsdienst. En hoe kan de islam zeggen dat er geen dwang in geloof is, doch het doden van de afvallige gebiedt? …

De kern van de zaak is dat de islam en onze wetten en normen nimmer te verenigen zijn. Een beetje islam bestaat niet! In de geloofsbelijdenis wordt gesteld dat Mohammed een profeet is. Het grote voorbeeld voor alle moslims. Bekijk zijn levensloop en begrijp dat deze niet te verenigen is met onze opvattingen over geloof en menselijke omgang. En als we op dit moment één ding duidelijk zien, dan is het wel dat moslims momenteel – binnen dit gewelddadige politieke geloof/ideologie en met de Koran in de hand – ook elkaar de keel afsnijden. Toch hoor ik vrijwel niemand uit die gemeenschap daartegen protesteren, maar als een land als Israël zijn bevolking verdedigt, dan lopen de gekkies in grote getale door onze straten, hun kinderen meenemend in de haat….

Volgens PVV-leider Geert Wilders behoort de islam niet beschermd te worden op de manier zoals dat nu gebeurt in Nederland. “Wat mij betreft is de islam geen religie, maar een totalitaire ideologie vermomd als religie. Hij hoort dus niet onder de vrijheid van godsdienst. De islam hoort niet in Nederland.Óf wij rekenen af met de islam, óf de islam rekent af met ons.”… Godsdienstvrijheid is geen probleem in Nederland/Europa als je de islam er maar buiten houdt, want dan wordt de godsdienstvrijheid gebruikt om de godsdienstvrijheid af te schaffen, de meningsvrijheid om de meningsvrijheid af te schaffen, de grondwet om de grondwet en de democratie om de democratie af te schaffen en de vrouwenemancipatie om de vrouwenemancipatie af te schaffen.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa. Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen, hier de regels van de sharia in te voeren, vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden…De islam misbruikt de vrijheid in de democratische landen, om hun verderfelijke leer en ideeën te verspreiden.De godsdienstvrijheid is overbodig, omdat het principe vervat zit in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name de vrijheid van gedachte en geweten en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. Dus, schaf de godsdienstvrijheid af! En haal godsdienstvrijheid uit de Grondwet!…

Shariapolitie in Wuppertal:….:https://www.youtube.com/watch?v=gMeZRV9pHQU&list=UUDOuRwNDVIve_-pjYc61n3Q&index=70

De islam is een gevangenis voor mensen, die de pech hebben vrouw te zijn.En niet te geloven, die plaat veur de kop van dat meisje. Gewoon niet willen zien dat die burkini een ideologie propageert, dat tegen diezelfde ‘vrijheid om te dragen wat je wilt’ is. En dat je daar nú al tegenin moet gaan als je onze vrijheden wilt behouden.Met het toestaan van de boerkini,je iets faciliteert/bejubelt, wat religieus/ideologisch symbool staat voor paternalistische onderdrukking en normen en waarden die HAAKS staan op onze cultuur….Pakistaanse ex-moslima, Sarah Haider, spreekt in een interview met Quillette haar diepe verontwaardiging en droefheid uit over dat verraad van links. Na alle ellende die ex-moslims doormaken om aan hun verstikkende geloof te ontsnappen, krijgen ze van Regressief Links te horen dat ze hun mond moeten houden, omdat ze “Trump in de kaart spelen”….https://www.gelderlander.nl/lifestyle/nikabs-en-lederhosen-in-oostenrijks-zell-am-see~a5e3c37c/

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Vijandigheid van moslims jegens Joden is geen fenomeen dat begon met de moderne staat Israël

Moslims haten en doden de Joden niet vanwege Israël. Ze haten Israël, omdat het Joden zijn. Iedereen weet dat vele miljoenen moslims in de Arabische wereld en daarbuiten een diepe vijandigheid bezitten tegen Joden of “de Jood”. In het begin leefde Mohammed vreedzaam met de Joden, kort na zijn emigratie of hidjra uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. In feite zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en sterke joodse gemeenschap in Medina ontstonden er problemen, omdat de Joden erg terecht zijn ideeën weigerden. Mohammed groeide snel in zijn vijandschap tegen hen, zodat hij de meeste van hen uit Medina elimineerde, of door verdrijving of door de dood. Hij werd excessief, en dit alleen kan terroristen inspireren en niet-gewelddadige fanatiekelingen – en gewone moslims. Zaden van gewelddadige ambiguïteit zijn gepland in de vroege bodem van de islam. Het is geen wonder en geen verrassing dat niet-gewelddadige en gewelddadige fanatiekelingen in het bijzonder in hun Jodenhaat door Mohammed en zijn boek geïnspireerd worden. En het is geen wonder en geen verrassing dat gewone moslims ook haat jegens de Joden hebben. Joden werden ook gehaat vanwege hun betere intellectuele ontwikkeling, vanwege de Goddelijke plicht om de Thora te bestuderen. Dit leidde tot jaloezie en haat…

Jodenhaters richten hun pijlen vooral op Israël. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan… Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen („De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40). De islam is een typisch door grondbezit gekenmerkte ideologie: eenmaal veroverd gebied blijft ten eeuwigen dage islamitisch. Al onder Mohammed ging het in de islam om de uitbreiding van het territorium. Daarom kan er ook geen vrede komen met de Palestijnse terreurorganisaties. Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden. Zij horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat. De islam kent eigenlijk geen aparte staten, alleen maar één (moslim-)rijk, dat uiteindelijk de hele aarde omvat. En pas dan is het vrede, salaam. Alleen, die andere staten erkennen dat uiteraard niet. Die blijven zich verzetten tegen Allah´s heerschappij door middel van de ayatollahs en de moellahs. En dan komt het verschijnsel van de Jihad om de hoek kijken… Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven. De eerste stap naar een “Judenrein” Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een “Judenreine” Westbank en een “Judenrein” Oost-Jeruzalem. En nu nog de rest van Israël. Mahmoud Abbas heeft reeds verklaard dat in een toekomstige Palestijnse staat geen Joden zullen mogen wonen…

Jodenhaters/FEITEN: Een Palestijnse staat heeft tot op de dag van vandaag als zodanig nooit bestaan! De hele regio – door de Britten het mandaatgebied Palestina genoemd – bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden die niemand wilde hebben,maar dat betekent niet dat er niet altijd een sterke joodse aanwezigheid was in dit gebied. Jeruzalem, het hart en de ziel van het Joodse volk, speelt al sinds de stichting door Koning David in 1004 v. Chr. een centrale rol in de Joodse cultuur, geschiedenis en religie. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat “Palestina”… De ‘Palestijnen’ zijn een verzonnen volk. In 1967 werden ze niet als zodanig erkend, noch werden ze beschouwd als een partij in het conflict. De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964. De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. De mensen die we nu Palestijnen noemen en die in Palestina woonden, kwamen oorspronkelijk uit andere landen De helft van de ‘Palestijnen’ zijn Egyptenaren en de andere helft zijn Saoedi’s. Zij worden geen kolonisten genoemd… Volgens internationale regels hield Egypte de Gazastrook illegaal bezet. Ook de bezetting van Judea en Samaria door Jordanië was illegaal. Omdat deze Arabische landen geen legale aanspraak op deze gebieden konden doen gelden, kan Israël niet van bezetting worden beschuldigd. Gedurende de negentien jaar dat Egypte en Jordanië de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever bezet hielden, heeft de VN nooit geprotesteerd tegen deze illegale bezetting! Overigens geldt de ´Conventie van Genève’ pas als het over twee staten gaat. In dit geval maakt de staat Israël aanspraak op het land dat volgens het volkerenrecht niet aan een andere natie toebehoort. Dus eigenlijk valt er niets te onderhandelen. Dit is de reden waarom destijds de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten (resoluties 242 in 1967 en 338 in 1973) dat Israël zich niet uit Judea, Samaria en de Gazastrook hoefde terug te trekken. En die akkoorden in Oslo gaan over ‘de betwiste gebieden’…

De Palestijnen krijgen jaarlijks miljarden aan westerse (!) donaties, een gebied zo groot als Texel, en waarom zien we daar niets van terug in hun maatschappelijke ontwikkeling? Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore (een van de 15 rijkste landen in de wereld) kunnen maken. Singapore stapte in 1965 uit Maleisië, omdat de Singaporezen zwaar door de Maleisiërs gediscrimineerd werden. Geld van de EU om de economie van Gaza te verbeteren is gebruikt om terreurtunnels te bouwen en om moorden te laten plegen in Israël. In een IMF-rapport is vermeld dat honderden miljoenen dollars niet in de Palestijnse economie zijn gepompt, maar op geheime rekeningen werden gestort. De organisaties zoals Fatah en Hamas hebben leden die uit Jordanië, Syrië en Saoedi-Arabië komen. Het zijn huurlingen, soldiers of fortune, die de inwoners van de Gazastrook, van Judea en Samaria terroriseren als een professionele op de maffia lijkende organisatie. Hamas-nazisten en fascisten verborgen zich opzettelijk achter burgers om hen te gebruiken als schild. Wapens en raketten worden opgeslagen in burgerwoningen, moskeeën en scholen. De daken van peuterscholen, universiteiten, moskeeën en VN gebouwen worden gebruikt als lanceerplatform om raketten en mortiergranaten af te vuren op Israël. En in het Hamas-handvest staat helder en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door de Jihad”…Ajatollah Chomeini: “Jihad wil zeggen: de verovering van alle niet-islamitische gebieden.”…

Door de media is het spook van het antisemitisme weer in Europa opgedoken. Joden zijn kinderdodende, genocidale monsters. Ik vraag me af wat de Europeanen zouden doen als zij dagelijks zouden worden geconfronteerd met aanslagen/terreur en moesten toezien hoe hun kinderen slachtoffer zouden worden van terrorisme. Israël heeft het volste recht zichzelf te verdedigen. Wanneer er geen raketten vanuit Gaza op Israël zouden worden afgeschoten en wanneer er geen terroristische acties zouden worden beraamd, heeft Gaza niets te vrezen van Israël. De waarheid over Israël wordt niet verteld. Bij berichtgeving over Israël vergeet de meerderheid van de verslaggevers de journalistieke ethische code. Elke Israëlische daad van zelfverdediging wordt een bloedbad en elke confrontatie een genocide. En als er verslag wordt gedaan over slachtoffers wordt elk Palestijns slachtoffer als een drama voorgesteld en elk Israëlisch slachtoffer weggemoffeld. Waarom wordt er nooit verontwaardiging getoond over de terreurdaden tegen Israël? Waarom klinkt er geen protest van Europees links tegen islamitische terreurdaden? Maar de joodse daders behoren namelijk tot een aparte categorie voor wie andere normen gelden. Men ziet een wezenlijk onderscheid tussen Palestijns terrorisme en IS of Al Qaida. Hoewel Hamas eenzelfde soort jihadisme zegt aan te hangen en zich net als IS op de islam baseert om haar daden te rechtvaardigen, wordt dit toch vooral gezien als gevolg van de bezetting en de onderdrukking van de Palestijnen. Maar, Palestijnse terreur tegen Israël is niets anders, en is ook nooit iets anders geweest, dan een klassieke Jihad! Het gebeurt zelden dat de Europese leiders de beestachtige zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische burgers veroordelen. Ook toont men geen enkel medeleven met de joodse slachtoffers. Dat was trouwens ook al zo tijdens de opkomst van nazisme en tijdens de gruwelen in de vernietigingskampen…

De Palestijnse vluchtelingen worden als wapen tegen Israël gebruikt. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van vóór de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve één – het Palestijnse. In mei 1948 woonden er bijna één miljoen Joden in de Arabische wereld. Tegenwoordig zijn er minder dan 8.000 van over. Die één miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen door de hele geschiedenis heen hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen. De Palestijnse vluchtelingen/ongelukkigen zouden binnen een week geholpen kunnen worden door de rijke Arabische olielanden, die 99,9% van de Arabische landmassa beheersen, maar ze worden vastgehouden als een soort gevangenen, worden geïndoctrineerd met haat tegen Joden en gebruikt als zelfmoordenaar/bommengooiers door Arabische machthebbers… Israël is een oase van beschaving in een woestijn van barbarij. Deze staat is het beste dat de islamitische wereld ooit is overkomen…

Europa wordt steeds meer een soort Israel. Joden worden vandaag de dag in Europa met de dood bedreigd; we zien hakenkruisvlaggen bij demonstraties; er gaan stenen door de ruiten; er wordt met Molotovcocktails gegooid; de Hitlergroet wordt gebracht; er wapperen zwarte macabere ISIS-vlaggen in de wind. In Amsterdam droegen moslimactivisten borden, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen. Een paar maanden geleden in Rotterdam, tijdens een demonstratie tegen Israël, klonken er antisemitische leuzen: “Khaybar, Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud” (Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug), scandeerden pro-Palestijnse demonstranten op 22 juli in Rotterdam (deze antisemitische leus verwijst naar een slag tussen moslims en Joden in 629).Discriminatie en geweld tegen joden hangt voor het grootste gedeelte samen met het mislukte project dat we de multiculturele samenleving noemen. Uit het onderzoek “Antisemitism Worldwide” blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit ook het antisemitisme toeneemt. Ook lezen we dat veruit de meeste gewelddadige acties tegen joodse mensen en joodse instellingen gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond… Een paar jaar geleden werd de joodse dansgroep “Chaveriem” tijdens een straatfeest in Hannover op het podium met stenen bekogeld. Onder het stenengooien riepen de jongeren: “Juden Raus”. Zes verdachten van 9 tot 19 jaar werden aangehouden. 5 van de 6 waren islamitische immigranten. In Parijs werd een Franse orthodox-Joodse dame van haar balkon gegooid, met daarbij de woorden “Allahu Akbar”. Geen Nederlandse krant heeft daarover bericht. In Nederland moeten al jarenlang alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden. De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis. In Groot-Brittannië moet de 260.000 leden tellende Joodse gemeenschap vanwege het toenemende antisemitisme extra worden beschermd. Waar blijft de scherpe veroordeling inzake deze openlijke Jodenhaat?…

Islamitische terroristen lijken in de keuze van hun doelwitten een duidelijke voorkeur te hebben voor joodse instellingen in Europa: een school in Toulouse, een museum in Brussel, een kosjere supermarkt in Parijs, een synagoge in Kopenhagen. De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Barcelona, enz.; de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. Aanslagen in vele Europese steden (net als in Israël) zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. Europa zal de komende decennia gaan ervaren hoe het is om te moeten leven met een constanten islamitische dreiging. Zowel van buitenaf als van binnenuit. Dit zal tot dezelfde ellenlange tactiek als in het Midden-Oosten gaan leiden. Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in West-Europa binnen te halen. Vrede met de islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld met jihad(harde en zachte) tot de islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd. De fundamentalisten en hun mentors in islamitische landen kunnen het niet verdragen dat moslims door een christelijke meerderheid geregeerd worden, zoals in Europa het geval is. Zij geloven dat het andersom hoort en dat moslims de hele wereld moeten regeren. Het simpele feit dat u zich niet heeft onderworpen aan Allah en de sharia is genoeg. U moet dood en alles waarvoor u leeft, werkt en waarin u gelooft, moet kapot. U bent in oorlog, onze samenleving is in oorlog, al 1400 jaar!…

xxl (1)In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, permanent beveiligd en bewaakt worden.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis..xxlIs er eigenlijk wel toekomst voor de Joodse gemeenschap in Europa?…..https://www.geenstijl.nl/4868422/nou_ja_het_wordt_tenminste_eindelijk_op_tv_ook_behandeld/GettyImages-461478036-e1472022819130 (1)Onze wereld wordt bedreigd door extremistische groepen binnen de islam. Hun voornaamste doel is de joden en christenen, en met hen de hele vrije met democratische gekozen regeringen, te vernietigen. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken…..

Posted in Uncategorized | 4 Comments