Moslims haten en doden Joden niet vanwege Israël, maar omdat Israël Joods is

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de Joodse staat Israël uitgeroepen. En uit de hele wereld trokken Joden naar de Joodse staat om er een leven te leiden zonder antisemitisme en terreur. Maar dit zou uiteindelijk niet echt lukken, omdat de Joodse staat werd omringd door vijanden; Arabische islamitische landen. Israël is omringd door naties en volkeren die verbeten zijn om Israël te verwoesten. Het geweld van moslims tegen Joden is geen toeval. Het heeft niets te maken met de Joodse staat, maar komt voort uit eeuwenlang zorgvuldig gekweekte Jodenhaat. Dat blijkt ook uit de gezaghebbende islamitische bronnen. “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, dan zal er geen oorlog meer zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, dan zal er geen Israël meer zijn.” Deze gevleugelde uitspraak raakt de kern van het probleem: de gedeelde antisemitische haat onder de moslims, die de Joodse staat niet dulden en de wens hebben om Israël te vernietigen. Deze haat is de brandstof achter de duizenden raketten die al jaren vanuit Gaza afgevuurd zijn op burgerdoelen in Israël. Deze haat is kern van de strijd tussen Israël en de Arabieren, en daar ligt de kern van het probleem…

Het heilige corpus van de islam is niet alleen antisemitisch, maar ook genocidaal richting de Joden.De islam leert dat joden vervloekt zijn, dat je als moslim geen vriendschap mag sluiten met joden en dat het de wens is van Allah dat joden worden gedood. Dit zijn de ideeën die wij terugvinden in de Koran en de Hadith, de basis van de islamitische levensbeschouwing en dit creëert een voedingsbodem voor de vernietiging van de joden.Iedereen die van Allah houdt,moet haten wat Allah haat,dus niet-moslims haten en een ook afkeer hebben van het Huis van Dar al-Harb(dus van Israël, waar de sharia nog niet van kracht is)…Israël, ooit bedoeld als een veilige thuishaven voor Joden, is nu de rechtvaardiging voor wereldwijde Jodenhaat.Joodse scholen en synagogen zijn zwaar beveiligde bunkers.We kijken al jaren openlijke jodenhatende hitsliederen uit de bebaarde kelen van geïmporteerde desintegratie die overal in het vrije westen voortwoekert.Puur antisemitisme door straten marcheert.En dat westerse politici hieraan meedoen is zeer zorgwekkend. Daar zit zeker een soort Jodenhaat achter die zich verbergt achter z.g. “kritiek op Israël”. Er zijn genoeg Israëlische intellectuelen, journalisten en actiegroepen die continu hun eigen regering onder vuur nemen.En hoeveel actiegroepen of intellectuelen nemen Hamas onder vuur? Nul.De zogenaamde kritiek wordt gebruikt als een dekmantel om de Joodse staat en Joden te haten…

Waarom worden “onze” media, linkse partijen, en activistische moslims zo geëmotioneerd en boos door de confrontatie tussen Israël en de Palestijnen? Waarom worden zij niet op dezelfde manier of nog meer emotioneel en boos door de meest gruwelijke aanslagen die continu plaatsvinden in het Midden-Oosten van moslims die moslims doden? Daar kan maar een antwoord op zijn: JODEN! Israël is de enige Joodse staat op aarde en daarin vinden zij allemaal hun gezamenlijke vijand.Waarom de Palestijnse kwestie voorrang heeft gekregen op het lot der Tibetanen (onderdrukt door China), de Koerden (onderdrukt door Turkije), de Sahrawi’s (onderdrukt door Marokko), de Beloetsjen (onderdrukt door Iran, Afghanistan en Pakistan) en de Rohingya (onderdrukt door Myanmar), om maar wat volkeren te noemen waar je in de antiracismebeweging nagenoeg nooit iets over hoort?Natuurlijk is kritiek op de regering van Israël legitiem, maar er gaat iets mis wanneer voortdurend en alleen maar de focus op de enige Joodse staat ter wereld ligt, wanneer deze wordt afgeschilderd als bron van al het kwaad waarvan het bestaansrecht volledig wordt ontkend. Dat is geen kritiek, maar blinde haat tegen Joden. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan…

Palestijnse leider Mahmoud Abbas spreekt over democratie en mensenrechten, maar juist deze rechten worden door hem en zijn bende met voeten getreden en dat geldt eveneens voor de bewoners in Gaza onder het terreurbewind van Hamas.Het rapport  van ‘Human Rights Watch’ bestempelde zowel de Palestijnse Autoriteit in Ramallah onder leiding van Mahmoud Abbas als Hamas in Gaza als ‘politiestaten’.Deze Palestijnse Autoriteit is  verantwoordelijk voor de moord, ontvoering, opsluiting, marteling en verkrachting van  Arabieren. Niemand is geïnteresseerd in dit probleem.Waar zijn de media, die het ene na het andere fake-nieuws verhaal publiceren dat Israël in een slecht daglicht stelt?Waar zijn de beroemde ‘Vrienden van Palestina’? Waar zijn de Verenigde Naties die altijd  klaarstaan om Israël te beschuldigen van ‘mensenrechtenschendingen’.Dat laat nog eens zien dat de wereld in werkelijkheid niets geeft om het welzijn van de Palestijnen,maar hun anti-Israëlmotor draait op pure Jodenhaat…

Onder invloed van de Palestijnse propaganda, beschuldigen westerse landen Israël systematisch van het inpikken van Palestijns land. Als we elk land dat daadwerkelijk is ingepikt moeten teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners, dan moeten we per direct Canada, de USA, Mexico, Brazilië, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, en ga zo maar door, ontruimen. En ook landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte, die pas na de Arabische veroveringsoorlogen van de 7e tot de 9e eeuw een grotendeels Arabische bevolking kregen, zouden terug moeten worden gegeven aan de Berbers die daar eigenlijk de baas waren, en Turkije, dat pas sinds de 11e/12e eeuw Turks is…En die zogenaamde tweestaten oplossing wordt door de westerse mogendheden algemeen gezien als de sleutel tot vrede in het Midden Oosten.Een tweestatenoplossing zal geen echte vrede geven, maar het zal eerder nog sneller tot een escalatie tussen de twee aartsvijanden leiden. Waarom? Omdat de strijd van onder andere de regerende partij van het Palestijnse volk in Gaza, de Hamas, helemaal niet gaat om een eigen staat. Het gaat veel meer om de haat tegen het Joodse volk. Men zal niet tevreden zijn met een eigen staat, omdat men feitelijk een eind wil maken aan de staat Israël en het Joodse volk wil verdrijven uit de regio. Hamas heeft het ook klip en klaar in haar handvest staan, dat men de staat Israël en ‘alle Joden’ totaal wil uitroeien…

Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen jihad-terreur.Iedere democratische rechtsstaat heeft de plicht haar burgers te beschermen.Feit blijft dat de gevechten zijn ALTIJD door Hamas islamofascisten gestart.Als Hamas namelijk gewoon geen raketten afschiet op Israël, dan wordt Hamas ook niet aangevallen door Israël.Maar niet alleen in Israël en de Gazastrook liggen de joden onder vuur. Ook in de banlieus van West-Europa liggen de joden weer onder vuur. In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis.  Opgejut door Hamas-propaganda gaan Marokkaanse jongeren met ISIS-vlaggen de straat op en eisen luidkeels de dood van de joden. Let wel; de joden, niet de soldaten, de Israëlische regering of Israël zelf, maar de joden. Allemaal.Anti-Nederlandse partij de SP liep mee in demonstraties waarbij “Harnas, Harnas, joden aan het gas” werd geroepen en waarbij zelfs werd opgeroepen tot een intifada, een gewelddadige strijd dus.En het was ook GroenLinks die enige tijd geleden nog op bezoek ging bij de islamitische terreurgroep Hamas, die streeft naar de vernietiging van de Joodse staat en die het Joodse volk in zee wil drijven. Dat noem ik antisemitisme…

Kauthar Bouchallikht van GroenLinks is ook gezien bij een demonstratie,waar borden met antisemitische leuzen en hakenkruizen werden gedragen.Hoe kwam nazisme ook alweer op? De Holocaust is ook ooit met woorden, spugen en schelden begonnen. Sigrid Kaag, D66-leidster en kersverse minister van Buitenlandse Zaken, stelt zich steeds vijandiger op tegenover Israël.Zij is ook getrouwd met een Palestijnse Arabier, die nota bene banden heeft met de PLO. Een terreur organisatie met doel Joden te vernietigen, en uit Israël te verdrijven. En het is geen toeval dat Kaag graag de PvdA en GroenLinks in d regering wil hebben. Dan ontstaat er een massief anti-Israël blok in het kabinet.De massa-immigratie is katalysator van hedendaags antisemitisme en geweld in West-Europa.En een structurele aanpak van deze hedendaagse vorm van antisemitisme gaat hand in hand met de aanpak van de voortgaande islamisering: onderandere een immigratiestop uit islamitische landen.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nahed Selim bestudeerde Koranteksten en concludeerde: “Allah houdt niet van vrouwen”

Volgens  de  islamitische doctrine fundamentele  mensenrechten  gelden niet  voor  vrouwen.In de Koran staan immers ontzettend veel vrouwdiscriminerende regels en bepalingen over wat  de  vrouw  mag  en  vooral  niet  mag  doen.“De mate van discriminatie van vrouwen kan per land verschillen, maar in al haar diversiteit kenmerkt de islamitische cultuur zich in het algemeen niet door liefde voor het vrouwelijke geslacht. Mannen en vrouwen groeien niet op in een traditie waarin vrouwen gewaardeerd worden. Ze worden gezien als wezens die levenslang onder de voogdij van mannelijke familieden moeten staan. Daarentegen is er sprake van een overdreven verering van het mannelijke. Men bekommert zich vaak meer om de naam, reputatie en de eer van de familie dan om het geluk van de vrouwelijke familieleden,”schrijft Nahed Selim in haar boek “Allah houdt niet van vrouwen”…

Vrouwen zijn in de islamitische wereld en ook in islamitische gemeenschappen in Europa op een systematische manier het slachtoffer van discriminatie, onderdrukking en geweld.Genitale verminking, gedwongen seks, eergerelateerd geweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, anti-vrouwengeweld, kindhuwelijken en uithuwelijking zijn nog maar enkele gevolgen van islamitische denkwijzen.Vrouwen leven in een gevangenschap.Verliefd worden voor of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Verliefd worden staat soms gelijk aan de dood.De islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor:“De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34).Volgens Mohammed bezorgen vrouwen de mannen pijn: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat schadelijker is voor mannen dan vrouwen ( Al Bukhary vol.7,33).De Koran bepaalt ook dat een man tweemaal zo veel erft als een vrouw (soera 4:11).De getuigenis van een man telt twee keer zo zwaar (Koran-soera 2:282). Een man mag met twee, drie of vier vrouwen trouwen en voor een vrouw is polygamie niet weggelegd (Koran-4:3)…

Vrouwen worden in de islam verplicht een hoofddoek, sluier of zelfs nikabof boerka te dragen. Mohammed besloot in Medina dat vrouwen die worden lastiggevallen door mannen zich moeten sluieren.In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.En om voor moslimmannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw(Koran-soera 33:59).En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt…

Volgens een Verklaring van de verenigde ulama’s (islamgeleerden) van Saoudi Arabië in 1974 (sic) (Comptes rendus des colloques de Riyad…) was het dragen van de gezichtssluier (niqab) voorbehouden aan de vrije vrouwen,zodat die duidelijk te onderscheiden waren van slavinnen, “en dan niet werden lastig gevallen”. Die sluier zou dus vooral gediend hebben om een ergerlijke discriminatie en het seksueel vogelvrij verklaren van slavinnen in stand te houden(een recente uitvinding van de ayatollahs en ander fundamentalistisch tuig-fascisten).In de Koran zegt geen enkele tekst dat de vrouw een stuk stof op haar hoofd moet dragen.“Nikab,de  hoofddoek en de boerka zijn symbolen van onderdrukking van de vrouw. Het enige verschil is een aantal centimeters textiel”,zegt Fadela  Amara, een   Franse staatssecretaris en dochter van islamitischeouders van Algerijnse afkomst…

Door het dragen van de hoofddoekof andere vormen van islamitische lichaamsbedekking doen  moslima’s  zichzelf  in  feite  de  das  omenblijven ze antiwesterse  symboliek  promoten. Bovendien laten  ze  hun  onderdrukte zusters in  de islamitische wereld in de steek zoals Kauthar Bouchallikht(van GroenLinks,die gewelddadige jihad-ideologie steunt), een uiterst gevaarlijke persoon en sympathisant van terroristische organisatie Moslimbroeders.Uit de Facebook-pagina van FEMYSO(jeugdorganisatie van van de Moslimbroederschap) blijkt dat Bouchallikht al in 2016 en 2017 als bestuurslid fungeerde.Ze is onlangs geïnfiltreerd in Nederlandse parlement met haar discriminerende nikab(teken van onderdrukking,discriminatie en jihad).Met het dragen van nikab,heeft Kauthar de boodschap als een opgestoken middelvinger, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze:“Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” En links vindt islamitische tradities prachtig. Zoals dat mooie halal slachten, onthoofdingen, handen afhakken, burka’s, vrouwen als tweederangs burger – heel erg van nu, heel erg happening.De ISLAM is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Sinds de komst van de ISLAM is hij in oorlog met de mensheid

Een jaar na de aanslagen op de WTC-torens in New York verscheen in Frankrijk het boek ‘De ziekte van de islam’,die werd geschreven door de Frans-Tunesische Abdelwahab Meddeb(literatuurwetenschap aan de universiteit van Parijs).De islam is net zo dodelijk als een besmettelijke ziekte.Mensen tot slaaf gemaakt in het uitvoeren van extreem gewelddadige opdrachten, zijn geestesziek en besmettelijk. En zodra het de geest van zijn slachtoffer heeft geïnfecteerd, is deze ‘slopende’ aandoening in staat om hem of haar te transformeren in een hulpeloze islamitische pion, die geen andere keuze heeft dan het ten uitvoer brengen waar de islam hem, in aanspoort.En de Koran is de bron van dit virus.En zoals met iedere besmettelijke ziekte, is er geen minimaal niveau van aanvaardbaar risico. Het enige aanvaardbare risico met de onmenselijke islam is zijn volledige decimering. Anders zal het verwoestende jihadisme van tijd tot tijd opnieuw de kop op blijven steken en zijn dodelijke gif op zijn slachtoffers overbrengen.Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de islam is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde…

„Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia (wetgeving).Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de islam,die gericht is op het veroveren van de wereld en de ongelovige(niet-moslims) heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Dat verordonneert de sharia. Overal zie je hetzelfde patroon.De islam is een uiterst gevaarlijke en haatdragende ideologie,die moslims beveelt om ongelovigen te doden.De eerste vijf jaar van moslims leven wordt ze alleen maar geleerd om niet-moslims te haten. Dat blijft de rode draad in hun opvoeding.De islam heeft bij hun geboorte hun breinen vergiftigd, net zoals het nazisme in de jaren dertig de breinen van de Duitse bevolking vergiftigde”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan (52),die in 1989 Syrië verliet vanwege de onvrijheid die ze in het islamitische land…

„De islam is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving en indien Europa niet in het verzet gaat, dreigt het gekoloniseerd te worden door de islam.AL-HIJRA immigratie is paard van troje van de islam en wij moeten die islamisering stoppen, nu het nog kan.Dus,geen migratie meer uit moslimlanden,omdat allemaal moslims een ideologie en cultuur meebrengen, die haaks staat op de onze.Daarom vinden wij dat wij een immigratie­stop moeten invoeren. Dat geeft geen kwalificatie aan al die mensen.De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen.En ik vind bijna twee  miljoen moslims in Nederland  genoeg. Ik vind meer dan 500 moskeeën in Nederland genoeg. Ik vind weet-ik-hoeveel islamitische scholen in Nederland genoeg, neen te veel zelfs. De Tweede Kamer weigert islamitische invasie van Nederland te stoppen. Den Haag zit vol met laffe lieden-bange mensen, die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië”,zegt PVV-leider Geert Wilders,die liet zich niet muilkorven…

Het is belachelijk, dat degenen die West-Europa naar een burgeroorlog leidden, het nieuwe rechts vergelijken met Nazi-Duitsland.In de waanzinnige 21ste eeuw wordt juist de aanklager van het kwaad gedemoniseerd(gestigmatiseerd) en het jihad-kwaad beschermd. Dat is een sluwe linkse truc om naïeve mensen naar zich toe te trekken en we zien dat dit al jaren ook succesvol werkt, terwijl West-Europa geislamiseerd wordt en het leven van burgers een hel is geworden.Wanneer men een absolutie tolerantie betoont zelfs tegenover intolerante personen en men de samenleving niet verdedigt tegen hun aanvallen, zullen de verdraagzame personen uitgeroeid worden, en de tolerantie met hen.‘Het bekritiseren van de islam is niet hetzelfde als het bekritiseren van (alle) moslims, integendeel. Wie zijn medemens, ook hij of zij die zich moslim noemt, lief heeft, moet de islam fundamenteel bekritiseren.De islam is niet het resultaat van activiteiten van moslims, het is de wil van Allah, vastgelegd in de islamitische bronnen’,zegt  Afshin Ellian…

De jonge Palestijnse atheïst Waleed Al-Husseini,die  bevindt zich nu in Frankrijk schreef een islamkritisch boek.Zijn conclusie uit deze boek is: ‘De islam is helemaal geen godsdienst van vrede, vergeving en barmhartigheid zoals mij altijd was verteld. Vanaf het begin draait het om oorlog, bloedbaden en vrouwenonderdrukking. Ik wil met mijn boek moslims aanmoedigen zelf na te denken over hun religie zodat ze daadwerkelijk vrij kunnen worden. Wie tegen geweld en voor gelijkheid en rechtvaardigheid is, ontkomt er niet aan de islam kritisch te ondervragen. Vrijwel alle moslims zijn ervan overtuigd dat de moorden gerechtvaardigd zijn. Veel moslims hebben een aanvaardbare, geruststellende boodschap voor de buitenwereld, maar denken ondertussen iets anders.’…De primaire reden om ongelovigen te haten is hun ongeloof.Ook als ongelovigen de jizyah (strafbelasting) zouden betalen en onder de autoriteit van de islam zou leven in vernedering en onderdanigheid, dan nog zouden ze hen blijven haten. Moslims moeten familieleden(die geen moslim zijn) haten, omdat ze simpelweg geen moslims zijn,dan is het geen verrassing dat moslims “ongelovigen” haten in andere werelddelen. “Wanneer moslims zich in een zwakke positie bevinden, kunnen ze doen alsof ze vriendschap sluiten met niet-moslims, terwijl de haat in hun hart moeten blijven bestaan”.(Koran-3:28)…

De islam is een vergoddelijking van een Arabische heidense cultuur uit een ver verleden van primitieve mensen die leefden en stierven door het zwaard, en accepteert geen vreedzaam naast elkaar bestaan van verschillende culturen en religies. In het begin van de islam,Mohammed op vreedzame wijze probeerde te verspreiden zijn sharia-systeem(logisch, als je een minderheid en zwak bent). Later ging Mohammed echter over tot de verspreiding van de islam met het zwaard: hij trok van Mekka naar Medina en ging agressief en gewelddadig te werk. Mohammed werd  een oorlogszuchtige krijgsheer die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen doodde.De Koran(in deze boek staan 164 haatteksten,die ook in de Nederlandse en andere Europeese moskeeën worden gereciteerd) weerspiegelt dit proces, deze evolutie,met de talloze letterlijke oproepen om oorlog of jihad te voeren tegen de ongelovigen, die niet zijn plaats en tijdsgebonden, maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel.Volgens Bill Warner, Robert Spencer, J.K. Sheindlin, Wim van Rooy, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Nonie Darwish, Hans Jansen, Bernard Lewis, enzovoort…is de islam: “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” … “Mohammed en degenen met hem, zijn hard tegen de ongelovigen, en barmhartig onder elkaar.”(Koran-48:29)…

Het is verbijsterend dat de politiek correcte “elite”  het spook van de islam-dat door Europa waart -zo geestdriftig omarmt.Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naïeve dromen van veertig jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met de liberale rechtsorde.Waar democratie heerst, kan de islam niet gedijen; waar de islam heerst, is er geen plaats voor democratie.Net voor de Eerste Wereldoorlog bestond er ook zoiets als een collectieve psychose, waarbij de Europese volkeren elkaar als slaapwandelaars de oorlog in rommelden.We zijn verraden ook door corrupte media,die dienen de linkse politieke agenda.Zij manipuleren het publiek,verspreiden van leugens en verbergen van de waarheid over de islam en islamisering van Europa.Stem PVV,de enige patriottische partij die Nederland niet heeft verraden.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven

De Joden leven nu al bijna 5.000 jaar met Jodenhaat.Antisemitisme is als een muterend dodelijk virus. Joden werden tot en met de Middeleeuwen gehaat vanwege hun religie, daarna vanwege hun ras en nu vanwege hun land. De eerste genocide op Joden wordt reeds in de Bijbel beschreven. De Egyptische farao hitste zijn volk tegen de Joodse minderheid op. Hij maakte de Joodse populatie tot slaven en stuurde aan op massaverkrachting van alle Joodse meisjes nadat alle Joodse jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Een paar baby’s, zoals de befaamde Mozes, overleefden die genocide. Het zou de eerste van vele pogingen zijn om het Joodse volk te vernietigen.Perzische koningen hebben het geprobeerd. Zelfs de Iraanse ayatollah zou het vandaag de dag nog proberen.Europa importeert nieuw antisemitisme,meegebracht door migranten uit de Arabische wereld.Op 19 maart 2012, niet zo lang geleden en niet zo ver hiervandaan, schoot een verachtelijke islamitische terrorist in Toulouse Arieh en Gabriel, twee Joodse jongetjes van 5 en 3 jaar oud, door hun hoofd. Dood! En daarna trok hij Miriam, een Joods meisje van 8 jaar oud, bij haar haren omhoog en schoot ook haar dood. Een kogel, zo door haar hoofdje. Waarom? Omdat ze Joods was, en omdat hij moslim was…

“We zijn weer aan de beurt,deze keer vanuit islamitische hoek” zegt mijn joodse buurvrouw enkele weken geleden.Als je massa-immigratie uit islamitische landen bevordert, importeer je Jodenhaat,niet-moslim haat, vrouwenhaat, homohaat en geweld.Er was een paar jaar geleden een moslim die is ingereden op een groep Joden op de Dam. Enkele maanden later komt er een man een Joods restaurant binnen en steekt een jonge vrouw neer.We waren ook getuigen in Amsterdam waar Arabier Seleh A. de ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel geestdriftig aan diggelen sloeg.Deze Joodse restaurant in Amsterdam heeft wekelijks, nog steeds, te maken met beledigingen en scheldpartijen.We zagen onlangs ook beelden van een jongetje dat op De Dam in Amsterdam op de vlag van Israël spuugt(past in een grotere trend van haat tegen Israël en Joden).Op de beelden is te zien dat het jongetje voor zijn spuugactie wordt aangemoedigd door zijn moeder met discriminerende hoofddoek. Ook steekt hij zijn middelvinger op naar pro-Israël demonstranten.Hier wordt zichtbaar wat er achter veel voordeuren in onze dorpen en steden leeft: haat,antisemitisme en geweld- van generatie op generatie.Er zijn ook Joodse kinderen die op school voor ‘moordenaar’ worden uitgescholden. Dat gebeurt soms in de klas, maar ook op het schoolplein, op het voetbalveld en in whatsappgroepen.Wordt alleen maar erger en wij staan er bij en kijken er weer naar.En de politiek stop de kop in het zand…

Mark Rutte-de VVD’ers vinden het kennelijk niet de moeite waard hun medeleven te betuigen met de Joodse slachtoffers van islamitische terreur. Antisemitische moordpartijen worden niet veroordeeld.In het kabinet Rutte sluimerende antisemitisme nog zichtbaarder geworden.De PvdA partijleider Asscher gaat huggend met antisemiet Jeremy Corbyn trotst op de foto.Sigrid Kaag (D66), staat bekend als pro-Palestijns en is getrouwd met een voormalige viceminister onder Yasser Arafat, Anis al-Qaq.Inmiddels weten we dat Nederland onder haar bewind en in weerwil van de ontwikkelingen flink steun heeft verleend aan de terroristen.Nederland heeft een terroristenfreule als minister aangesteld, die pas lid werd van een politieke partij, toen ze een positie kon bemachtigen om de terreur-Palestijnen van gratis geld te voorzien.In het verleden heeft Karabulut in demonstraties meegelopen, die zogenaamd anti-Israël zouden zijn, maar waarin achter haar, naast haar en voor haar gescandeerd werd: Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. En ik kan me niet herinneren dat de SP daar als partij afstand van heeft genomen.Bij een antisemitische demonstratie in Den Haag ,loopt Kauthar Bouchallikht-GroenLinks nast borden met hakenkruizen.Ze heeft ook een discriminerende hoofddoekje en dat past mooi op toekomstige groepsfoto’s van de Tweede Kamer. De 88-jarige oud-premier bagatelliseert de raketaanvallen vanuit Gaza op Israëlische burgerdoelen en verdedigt antisemitische terreurbeweging Hamas.Hij vindt raketaanvallen op Israëlische burgers geen probleem…

Met een beroep op hun profeet Mohammed, spreken islamisten niet van een oorlog tussen Palestijnen en Zionisten (Israëli’s) of tussen Arabische staten en Israël, maar strikt van een oorlog tussen moslims en Joden waarbij geen compromis mogelijk is.Inderdaad, geen compromis, conform de hadith ofwel uitspraak van Mohammed: “De Dag des Oordeels zal niet komen totdat de moslims de Joden bestrijden en de Joden zich achter stenen en bomen zullen verschuilen. De stenen en bomen zullen tegen de moslims zeggen: er is een Jood achter mij, kom en dood hem.”Deze zienswijze ontlaadde zich zomer 2014 tijdens pro-Palestijnse massabetogingen in ware belegeringen en brandbomaanslagen op verscheidene synagoges in het centrum van Parijs en haar voorsteden. Daarbij klonken leuzen als “Hitler had gelijk”, “Slacht de Joden af” en “Dood aan de Joden”.De wetenschapper Bill Warner heeft onderzocht dat de Koran en de andere geschriften van de islam meer antisemitisme en meer Jodenhaat bevatten dan heel Mein Kampf, het boek van socialist hitler.Op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek in de VS stelt Bassam Tibi(geboren in Syrië) dat “het gevaarlijkste antisemitisme dat vandaag gedijt uit de wereld van de islam komt.”..

Islam is niet een op zichzelf staande religie, maar een militair systeem, dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. Het belangrijkste doel van de islam zou de onderwerping van alle ongelovigen en uiteindelijk de oprichting van een islamitische wereldheerschappij zijn, de globale ‘dar-al-islam’… Paar jaar terug heeft de Palestijnse leider Machmud Abbas -na zijn toespraak in het Europees Parlement-een ovatie gekregen.En EP-voorzitter Martin Schulz(voormalig partijleider van de sociaaldemocratische SPD) noemde de schandrede van Abbas zelfs nog “inspirerend”. Maar,wat is er “inspirerend” aan het verspreiden van klassieke Jodenhaat, nu toegepast op de Joodse Staat Israël?En hoe kan dat onverholen en zonder gevolgen openlijk gebeuren? Omdat antisemitisch gedachtegoed in onze Europese samenleving weer normaal, weer acceptabel is.En ik hoop dat Israël genoeg atoombommen heeft, om ook een op Brussel te gooien…Stop de massa-immigratie uit islamitische landen. Dat zorgt dat Joden en niet-moslims veiliger zijn in Nederland.NEXIT!

Mogen we dit degoutant gedrag dan minstens ‘antismitisme’ noemen!?…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Europa heeft meer dan een jaar geen probleem met het corona-virus, maar met de “Great Reset”-dictatuur

De wil om de wereld te overheersen, bestaat al zolang de mensheid bestaat. “Agenda 2030”, die nu, dankzij corona, versneld wordt uitgerold, is al tientallen jaren geleden in gang gezet. Dit programma, dat onder auspiciën staat van de VN en wordt aangestuurd door de machtigen der aarde, heeft als doel de vorming van een communistische wereldregering. En de coronacrisis is doelbewust gecreëerd om deze machtsgreep mogelijk te maken. De machtige Rockefeller Foundation voorspelde (die dit allemaal zeker in een glazen bol zag) al in 2010 de komst van een “pandemie” en lockdowns. En in oktober 2019 (slechts enkele maanden voor de verschijning van Covid-19) organiseerde de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ (in samenwerking met het World Economic Forum) Event 201, een 3,5 uur durende ter tafel gebrachte simulatie van een wereldwijde pandemie. Deze simulatie ging over een nieuw coronavirus. Bill heeft zeker ook gekeken in de glazen bol, net als Rockefeller…

Iedere dictatuur heeft een ideologie nodig. En een vijand: dat is, op dit moment, het virus.Het huidige dictatoriaal corona beleid maakt alles kapot :de economie, de normale wereld, het leven van de jeugd. Er ontstaat een verloren generatie.Kinderen en jongeren hebben te maken met een stortvloed aan uiterst ingrijpende regels. Scholen zijn veranderd in halve ziekenhuizen. Scholieren worden verplicht mondkapjes te dragen en afstand te houden. Kinderen die positief worden getest worden in quarantaine geplaatst. Onderwijs wordt deels online gegeven. Het sociale leven van onze kinderen en jongeren wordt door al deze maatregelen zwaar verstoord. Vooral kwetsbare kinderen en kinderen uit achterstandsgroepen hebben hier last van. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en zelfmoordpogingen is drastisch gestegen. Dit terwijl kinderen zelf geen last hebben van corona.Er worden steeds weer nieuwe regels ingevoerd die geen enkele rationele basis hebben. Mondmaskers, avondklok, afstand houden, ga zo maar door. Dit is manipulatieve psychologie die ook wordt gebruikt tegen krijgsgevangenen om ze kapot te maken…

Er is nu sprake van een “oorlog tegen het volk” door regeringen in Europa ,die op hun beurt worden aangestuurd door de grote tech-bedrijven(techno-fascisme) en financiële instellingen.Een opmaat naar een digitale wereld met nog meer controlemogelijkheden voor overheden en verdienmodellen voor grote tech bedrijven en financiële instellingen.En de mainstream-media spelen weer dezelfde rol als in de Koude Oorlog als “hielenlikkers van het regeringsapparaat”. De media heeft dag in dag uit, programma in, programma uit, krant in, krant uit een hersenspoelend offensief gevoerd om normaal te maken wat niet normaal is.Kritiek krijgt op grote schaal het etiket van ‘desinformatie en complotdenken.Deze grootste verspreiders van desinformatie, gaan definiëren wat waarheid en fakenieuws is…

Ik vanaf het begin al beweerd dat dat geen enkel virus of geen enkele griep langer duurt van 4 maanden (een seizoen) en dat deze bewering klopt, is het best te zien in China (Wuhan), waar het virus vorig jaar in de lente al was verdwenen.Virussen zijn er al sinds het leven is ontstaan en zijn overal in zeer grote getalen en overal aanwezig. In ons lichaam wonen ongelooflijk veel ( miljarden) virussen en daar gaan we prima mee om dank zij onze natuurlijke immuniteit. Deze natuurlijke immuniteit bestaat uit tientallen eiwit- en cellulaire systemen, die ieder apart uitstekend in staat zijn om met virussen om te gaan. Al deze afweersystemen werken op een ingenieuze manier samen en vormen een fantastische natuurlijke immuniteit. Dit beschermt ons al miljoenen jaren tegen virussen en onze afweer heeft echt geen vaccin nodig om effectief te zijn…

Ik zie dat alles wat we hebben al maanden verteld over het corona-circus eindelijk ook in de Tweede Kamer is terechtgekomen via Baudet. Eindelijk goed nieuws.Het beste bewijs van hoe ze ons manipuleren is de PCR-test, die het meest cruciaal is in dit verhaal en dit werd het best uitgelegd door Merel Boogaard (moleculair analist,die 15 jaar ervaring heeft met PCR testen).“Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test net klopt.Ze gebruiken een frauduleuze PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat. Deze test geeft positieve resultaten waar zij er niet zijn en negatieve resultaten waar het SARS-CoV-2 virus er wel is, maar niet gedetecteerd wordt.De datazwendel met de COVID-19 PCR test is een ontoelaatbare smet op het laboratoriumblazoen…

Net als de wetenschap moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren. Dat is onze taak. Maar wat gebeurt er? De data worden geproduceerd in afzonderlijke labs onder omstandigheden die te wensen overlaten. De data worden uitgelezen door het RIVM. De analist en de data zij gescheiden. De analist die de test uitvoert, krijgt geen feedback over hoe de test is gegaan. De persoon die de data uitleest, heeft geen weet van het voortraject. Er is ook geen enkele manier om het verloop van het traject te controleren.En ik vraag alle analisten van Nederland om op te staan tegen het kapen van ons vak om dit wanbeleid mogelijk te maken. Ik roep het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten en de data te laten uitlezen door de analisten die de data hebben geproduceerd. Want alleen dan is er zuivere feedback tussen labonderzoek, analyse en uitslag”,zegt Boogaard…

Weinig mensen weten dat de “Great Reset”, bedacht door Klaus Schwab en zijn groep, minimaal tien jaar lang moet worden uitgevoerd. Dus dat betekent dat ze ieder jaar weer de “lockdown” invoeren, ons daarna een beetje vrijheid geven in de zomer en ons daarna weer opsluiten. En dat elk jaar opnieuw. Vreselijk! De virologe Marion Koopmans vindt dat we ons nu al moeten voorbereiden op uitbraken van het corona-virus na de zomer (riep ze op Radio 1 op 3 juni 2021). Dus de communistische “Great Reset” gaat door met corona sprookje…Sta op voor je menselijkheid en laat dit niet gebeuren uit naam van de gezondheidszorg.De politiek moet terug in zijn hok.Het wordt tijd dat politiek minder ons leven gaat bepalen en dat de overheid in dienst staat van de burger en niet andersom.De catastrofale fascistische linkse ideologie moet uit Europa verdwijnen, net als de verschrikkelijke islam,die samen met de linkse ideologie Europa naar de ondergang bracht.NEXIT!

Sinds midden mei 2020 telde de stad Wuhan-China geen enkele coronabesmetting meer.En als het coronavirus in China na een paar maanden is verdwenen, dan is het logisch dat dezelfde virus ook op andere plekken in de wereld na een paar maanden is verdwijnen.Sommigen denken dat dankzij lockdown het virus is hier verdwenen,maar dit is niet waar.Een totale lockdown om corona te kop in te drukken? Voor hoogleraar Ira Helsloot is het zo klaar als een klontje: “Dat is bewezen onzin.De maatregelen zijn erger dan het virus zelf. Corona is alleen ernstig en mogelijk dodelijk voor mensen ouder dan 70 jaar met onderliggend lijden,”stelt Helsloot.Verpleeghuizen hebben de strengste maatregelen, maar daar zijn de meeste corona doden. Zuid-Korea ging niet in lockdown en daar zijn bijna geen doden.Dus, het is gewoon onzin dat een lockdown de verspreiding van corona effectief tegengaat.Lockdown is gedragstherpie, de lastige slaven eruit pikken en deze kleineren.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vanaf 15 mei 1948, werd Israël in haar bestaansrecht bedreigd door islamofascisme

Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd waarbij de islam de imperialistische partij is met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor.Een belangrijke uitbreiding van de agressieve islam vindt al jaren plaats in Israël.Voor de hele islamitische wereld is één ding volstrekt duidelijk:deze Joodse staat mag niet bestaan,omdat deze staat bevindt zich in het Huis van Oorlog,die moet onderworpen worden aan de islam,die deelt de wereld op in het HUIS van OORLOG en het HUIS van de ISLAM, waarbij het huis van de oorlog moet worden beoorloogd en worden onderworpen (via jihad), zodat het ook huis van de islam wordt en er dus de sharia of islamitische wet geldt…

Toen in mei 1948 Israël werd opgericht, vielen zes Arabische landen, waaronder ruim 10.000 Egyptische soldaten, de nieuwe staat binnen. Deze Egyptische troepenmacht bestond voor een groot deel uit Moslimbroeders organisatie(opgericht in Egypte-1928), die zich vrijwillig aangemeld hadden om te strijden tegen de Joodse staat,die gesticht is precies in het midden van het historische hartland van de dar al islam(gebied bezet door het Ottomaanse Rijk).En dit is vanuit de islamitische theologie onmogelijk.Een gebied dat eenmaal tot de dar al islam behoort, kan niet meer ‘terugvallen’ tot dar al garb, dat is theologisch onmogelijk. Hier tekent zich in de recente geschiedenis van het Midden-Oosten een heel groot probleem af.Israël is op ideologisch niveau een staat die niet kan en niet mag bestaan. Het is islamitische grond, onderdeel van het huis van de islam. In islamitische ogen is de staat Israël een opstand van de Joodse dhimmi’s. Deze opstand moet met alle middelen (jihad) worden neergeslagen en de situatie van voor 1948 moet worden hersteld. ..

Terreurorganisaties Hamas en Hezbollah zijn voortgekomen uit de moslimbroederschap,die riep al in de jaren ’30 op tot de gewapende strijd :“Islam is de universele waarheid en moslims hebben geen andere loyaliteit dan aan de islam. Het doel van de jihad is de banier van de islam te verheffen. De zonen van de islamitische natie moeten hun bloed en leven geven voor hun vaderland, totdat dit de hele wereld omvat. Deelname aan jihad is een plicht voor gelovigen. Het gaat om het afslachten van de ongelovigen, het plunderen van hun rijkdommen, de vernietiging van hun heiligdommen en het kapot slaan van hun afgoden” .Deze nazi-ideeën resulteerde in veel aanslagen op Britse doelen, vooral in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. In 1947-1948 richtte de woede zich ook op de Joodse bedrijven in Cairo. Dit had alles te maken met de terugkeer van Joden naar hun thuisland en de onafhankelijkheidsoorlog die Israël voerde met de Arabische landen er omheen…

Tijdens de laatste agressie van Palestijnse terroristen op Israël(2021),vonden Nederlandse linkse media en politici het weer tijd om hun haat of afkeer van Israël te tonen.Zoals bijvoorbeeld SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut(staat bekend als een ondersteuner van de Hamas terrorisme), die op woensdag op het moment dat honderdduizenden Israeli’s in schuilkelders moesten zitten, in de Tweede Kamer opriep tot een boycot van Israel. De joodse staat werd precies op het moment van spreken door mevrouw Karabulut overvallen met een regen van raketten over woonwijken.Deze laatste conflict gaat niet over een paar huizen in Oost-Jeruzalem. Die waren het bezit van Joodse families die in 1948 daaruit verdreven zijn door Jordanië en waarvoor de huidige Palestijnse bewoners geen huur zouden willen betalen.Dit conflict gaat ook niet om onderdrukking van weerloze moslims door hun onderdrukkers.Toen er zo’n 300.000 moslims in Darfur werden afgeslacht,waar waren dan de islamitische landen, de VN en het Westen?Toen Saddam duizenden moslims in Halabja vergastte, bleven ze ook stil.Karabulut heeft ook geweldige relatie met Hamas terrorist Amin Abu Rashed(de octopus in het Nederlandse netwerk van Hamas)…

Nederland en de Europese Unie jaarlijks meer dan 400 miljoen euro aan subsidies verstrekken aan de Palestijnse Autoriteit,die al jaren nazi-islamofascistische ideologie nastreven.Met de structurele financiering, door de EU en Nederland, legitimeert Europa een autoriteit(de PA),die wordt gebouwd op de fundamenten van haat,antisemitisme, fascisme,barbaarse sharia en op structurele wijze terrorisme verheerlijkt.“De EU financiert met onze belastingeuro’s organisaties die nauwe banden hebben met extremistische, terroristische organisaties zoals de Moslimbroederschap,” zei Joachim Kuhs, lid van de budgetcommissie van het Europees Parlement.En Europarlementariër Nicolas Bay zei dat er tussen 2014 en 2019 in totaal 36.523.142 euro vanuit de EU-kas naar radicale islamitische ngo’s is gegaan, die terrorisme en de sharia steunen…

Israël heeft het recht om haar eigen burgers te beschermen en op te treden na jarenlange provocaties door islamofascisme.Als Hamas fascisten menselijke munitie op Israël afvuurt, mogen ze alles doen wat redelijk is om hen tegen te houden – tot het afrekenen met leiders van Hamas, degenen die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de vreselijke toestand van de Gazastrook en voor de schoten afgevuurd tegen de relschoppers die het leven en welzijn van Israëlische burgers bedreigen.Hamas is niet uit op een militaire overwinning, maar is uit op een overwinning op het internationale politieke vlak en heeft het doel de publieke opinie voor zich te winnen. Triest genoeg gebruikt het daar iedere slachtoffer aan Palestijnse zijde voor. Hoe meer doden, hoe meer de afkeer van Israël, hoe verder het draagvlak afneemt voor Israël, hoe meer Israël tot een paria van deze wereld wordt…

Elke gedode persoon in Gaza is een PR-verdienste voor Hamas, elke gewonde persoon is een propagandawinst om kijkers in Europa en Amerika te misleiden, die niets begrijpen van de satanische plannen van Hamas om de bevolking van Gaza als levende munitie tegen Israël te gebruiken.Hamas, de despotische en tirannieke terreurbeweging, is niet anders dan andere Arabische dictators, omdat ook deze organisatie bereid is de Palestijnse Arabieren tot de laatste man op te offeren op het altaar van haar eigen overleving.De echte vijanden van de Palestijnse Arabieren zijn hun eigen leiders. De Palestijnse vluchtelingen worden als wapen tegen Israël gebruikt. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van voor de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve één – het Palestijnse. Zij moeten vluchtelingen blijven, of ze willen of niet, als menselijke tijdbom tegen Israël…

Ik vraag me af of een een dreiging van geweld, terroristische aanslagen, dood en verderf onder bezoekers van pizzeria’s of reizigers in bussen, de ergste dreiging voor Israël is. Ik denk het niet.De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israel.De meesterzet van de grote leugenaar is namelijk het uitgevonden “Palestijnse volk”.Er zijn niet drie, niet twee, er is zelfs niet een Palestijnse leider te noemen van een onafhankelijke soevereine Palestijnse staat van voor 1967, of voor 1948, of wanneer dan ook in de geschiedenis. Na de smadelijke nederlaag van de Arabische legers in 1967, dat een zoveelste poging was Israël militair te vernietigen, veranderde men van tactiek. Het “Palestijnse volk”  werd uitgevonden.En door de Arabische inwoners  van Israël een nationale  identiteit te geven, werd het conflict op een ander niveau gebracht.De creatie van een Palestijns volk is echter een meesterzet gebleken in de geschiedenis van Israël, want pas toen werd een nationaal Palestijns bewustzijn geraffineerd in de wereld gezet.En als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, het wordt vanzelf “waarheid”….

De vrede tussen Israël en Palestijnse Arabische  groepen wordt onmogelijk gemaakt, zolang één van de partijen een toekomstagenda heeft die de ander uitsluit -Palestijnse Arabieren weigeren de staat Israël te erkennen- en doorgaat met raketbeschietingen op onschuldige burgers in Israël.En uit de zogenoemde ‘Palestine Papers’(1.700 gelekte originele documenten uit het bureau van de Palestijnse hoofdonderhandelaar) blijkt overduidelijk dat de Palestijnse diplomatie zich verre wenste te houden van ‘twee staten voor twee volken’ als oplossing voor het conflict met Israël, laat staan een officiële erkenning van Israël als Joodse staat. De reden geven de Palestine Papers zelf eerlijk aan: annulering van het ‘recht op terugkeer’.Niet Israëls militaire veroveringen in de Zesdaagse Oorlog zijn voor Palestijnen de kern van het conflict. Nee, ‘zij willen in plaats daarvan 1948 ongedaan maken -de stichting van Israël als Joodse staat.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Terroristische organisatie Moslimbroederschap zit nu in de Tweede Kamer en dat is ongelooflijk

Overal in Europa zien we dezelfde problemen met de islam. Lang geleden, in 1990, verscheen als een donderslag bij heldere hemel het boek “De Ondergang van Nederland”, geschreven door ene Mohamed Rasoel, en zette heel Nederland op zijn kop. In ‘De Ondergang van Nederland’ waarschuwde Rasoel voor de gewelddadige aard van de islam. Nederland zou onder de voet gelopen worden door de agressieve islam. Volgens hem moeten de Nederlander een radicale koerswijziging ten opzichte van de agressieve islamitische cultuur voornemen, willen ze hun land nog kunnen redden. De parallelle samenleving waarvoor de AIVD waarschuwt, is er al. Wijk na wijk, straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd. En de massa-immigratie bereikt jaar op jaar een triest record en zal de komende jaren alleen nog maar verder exploderen. De multiculturele superstaat met als hoofdstad Brussel, dat ons nog meer islam wil opdringen om ons elke herinnering aan een onafhankelijk en herkenbaar Nederland te ontnemen, heeft alle macht naar zich toe gezogen en het meeste volk slaapt rustig verder en gelooft heilig in de oprechtheid van deze lieden…

Ik denk dat naast de islam en dictarse communistische EU,GroenLinks en haar linkse trawanten de grootste bedreiging zijn voor onze rechtsstaat, want zij laten de grenzen open, zij laten alles naar binnen komen, ongecontroleerd.Versluierd door de migrantenstroom wandelen er honderden terroristen Europa binnen. Hieronder bevinden zich ook Syriëgangers die terugkeren, zoals de daders die zich hebben opgeblazen in de concertzaal Bataclan, of een van de daders met enkelband die een Franse kerk binnenstormden, waar vervolgens in koelen bloede een 84-jarige priester de keel werd doorgesneden. Ook in Nederland wandelen veroordeelde jihadisten rond met een enkelband.Ondertussen worden wij in onze achtertuin aangerand, verkracht, neergestoken, neergeschoten en opgeblazen.En als wij de linkse media moeten geloven, zijn het allemaal verwarde mensen die toevallig Allahoe akbar roepen.Maar,als je verdiept in de Koran, die in ieder islamitisch land leidend is, dan zul je zien dat de Koran  terroristische handelingen legitimeert en verheerlijkt…

Dankzij communistische GroenLinks heeft de terroristische organisatie Moslimbroederschap eindelijk een zetel in de Tweede Kamer.Kauthar Bouchallikht(een wolf in wolfskleren,een uiterst gevaarlijke persoon en sympathisant van terroristische organisaties) ontkent lidmaatschap Moslimbroeders,maar uit de Facebook-pagina van FEMYSO blijkt dat Bouchallikht al in 2016 en 2017 als bestuurslid fungeerde.Daarnaast circuleert er een foto waarop Kauthar voor een klas staat, waar de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar zitten.Extremist Kauthar(met een discriminerende hoofddoek) pleegde gewoon taqqiya.En voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit fenomeen: dit is een geaccepteerde handeling binnen de islamitische wereld, die toestaat te liegen als dit de enige manier is om je beoogde resultaat te halen.De leden van FEMYSO, waarmee Bouchallikht contact onderhoudt, zijn vrijwel allemaal jeugdorganisaties van de Moslimbroederschap. Het gaat onder anderen om de Britse studentenfederatie FOSIS, Etudiants Musulmans de France, Muslimische Jugend in Deutschland, de Jongerenorganisatie van Milli Görüs, en Sveriges Unge Muslimer. FEMYSO staat ook bekend als kweekvijver waar de tweede generatie Moslimbroeders bestuurlijke ervaring kan opdoen…

Een rapport van de Duitse inlichtingdienst uit 2019 betitelt de Moslimbroederschap als een gevaar voor de democratie. Hoewel de Moslimbroederschap geen geweld propageert, is de organisatie volgens de inlichtingendienst wel een extremistische groep met politieke idealen die haaks staan op de democratie.In islamitische landen streven ze naar een staat onder de sharia.Een shariastaat is een staat waar de islam leidend is in alle factoren.Dat is wat deze Moslimbroeders nastreven.En bij hun zie je heel duidelijk dat de hidjab, dus dat vrouwen een sluier dragen, een belangrijk punt is. Ze willen dat hun volgelingen de sharia heel nauw volgen en Kauthar doet dat nog steeds.Deze islamo-fascistisch Moslimbroederschap-vrouwtje, klaagt dat haar verschrikkelijke ideologie niet met open armen ontvangen wordt!Linkse corrupte anti-Nederlandse media presenteerden haar als klimaatactivist.Grappig! Je bent geen activist, als je actief was bij de Moslimbroederschap.En je bent geen vrijzinnige feminist, als je tof doet bij een antisemitische Hamas-demo.Het infiltreren van bestaande westerse partijen en deze vervolgens overnemen past prima in de de doctrine van de Moslimbroederschap…

Sigrid Kaag-D66  buigt ook voor de sharia.We zagen haar ook hoe ze met haar bedekte hoofd voor Iraans islamitisch fascistische regiem buigde,die de hoofdbedekking verplicht in dat land.Als iemand Nederland vertegenwoordigd, en zeker een vrouw, dan verwacht ik dat diegene ten alle tijden staat voor onze idealen en deze ook actief uitdraagt.In November 1986 ging toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Kroes naar Saudi Arabië voor de opening van de Saudi Bahrain Causeway. In Saudi liep Mevr. Kroes met een lange rok waarin aan de zijkant een spleet van boven tot aan haar enkel. Het werd haar afgeraden, maar zij hield haar rug recht: “Ik ben een Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat”….; zo kan het dus ook! En wel in het toen zeer strenge Saudi Arabië.Ik denk dat Kaag daar in Iran was namens Fatah en Hamas om te bedanken voor de Iraanse raketten die ze steeds op Israël afvuren vanuit de Gazastrook, en Fatah en Hamas vonden het wel gepast als zij een hoofddoekje op zou doen…

De uit Iran gevluchte Afshin Ellian heeft er al vaak voor gewaarschuwd; in de islam is geen plaats voor links. De socialisten in Iran zagen in Khomeiny een bondgenoot tegen de sjah. Dat pakte toch iets beetje anders uit; vrij snel nadat de sjah was verdreven werd de linkse kerk verboden.En hoe? Iran gebruikte grote hijskranen waaraan wel 20 mensen tegelijk konden worden opgehangen.Onbegrijpelijk dat links daar niks van geleerd heeft. Ook de Arabische lente liep overal uit op geweld tegen vakbondsmensen, feministes en linkse politici en media.Er is geen islamitisch land ter wereld waar links gerespecteerd wordt.Inmiddels zitten tienduizenden linkse Turken gevangen om hun meningen.Laffe linksen, geconditioneerd van jongs af aan om hun eigen ras/volk/cultuur te haten en schuldig te voelen, waardoor ze later ervoor gaan compenseren door de blanke redder te spelen.Ze zijn onherstelbaar gecontamineerd, pionnen in de linkse ideologische ondermijning van het westen en auteurs van hun eigen ondergang…

Slechts weinigen willen dit probleem zien en erkennen(alleen PVV partij en zijn kiezers zien dat wel), men kijkt liever weg en worden boos op de mensen  die dit probleem kenbaar maken, maar dit probleem verdwijnt niet vanzelf als we onze kop in het zand steken, sterker nog het zal alleen maar erger worden.Een stem voor de PVV betekent een stem voor minder dictatorse Europese Unie,het behoud van Nederlandse  soevereiniteit en het tegenhouden van de massa-immigratie en de islamisering in Nederland.Wat de PVV betreft is er geen ruimte hier voor de islam, want daarvan komt al die ellende naar binnen.Veel fatsoenlijke mensen kiezen Wilders. Ze zijn het zat van multicultirele onzin,van paralellen samenleveningen,van jaarlijkse islamitische terreur aanslagen en van landverraders die Nederland laten islamiseren.In de Franse havenstad Marseille is inmiddels 40 procent van de inwoners moslim. Daar is islamisering geen fictie. In Antwerpen en Brussel vormen islamitische kinderen al de meerderheid op basisscholen en in Amsterdam bestaat nu voor 52% uit niet-Nederlanders. En geestelijke en politieke leiders in de islamitische wereld maken er geen geheim van dat ze de overheersing van het Westen voor ogen hebben…

Als ik kijk in 1.400 jaar geschiedenis, blijkt dat de islam 1.400 jaar geleden vanuit het Arabisch schiereiland naar het Westen is getrokken. We zien een spoor van verkrachtingen, moord en oorlog. Wat ooit een multiculturele samenleving was in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, is nu een monocultuurgeworden, want de islam overheerst alles. Als ik hier een vrije stoel neerzet en ruimte geef aan de islam, is het gedaan met onze vrijheid. Dan zullen wij op termijn door de islam ondergesneeuwd worden. Ze willen nu in eerste instantie Europa islamiseren door dawa, bekering ,het woord en massa-imigratie. Als dat niet lukt, komt gewoon het zwaard.Islamisering is niet alleen een kwestie van het aantal moslims, maar van wat voor stempel ze op de maatschappij drukken.De politiek correcte media meestal het woord ‘zogenaamd’ of ‘zou’ inlassen als er sprake is van de islamisering van ons land. Alsof het allemaal paniekzaaierij of fantasie was. Maar al in 2007 verscheen er in de Spiegel een hoofdartikel met de titel: ‘Mekka Deutschland, die stille Islamisierung’ (nr. 13/2007). Liep de Spiegel destijds achter een fata morgana aan?De islamisering is niet iets zogenaamds, zij is in volle gang. In grote steden van West-Europa hebben wij islamitische wijken die zich onttrekken aan het westerse democratische recht en waar de politie niet meer in durft…

In deze verraderlijke linkse tijden moet alles wijken voor de diversiteit, in elke vorm van de samenleving.Bijna dagelijks gaan er Nederlandse basisscholen naar een moskee, waar autochtone Nederlandse kinderen onder meer geleerd wordt om – met de gezichtjes naar Mekka gericht – islamitisch te leren bidden,terwijl duizenden islamitische kinderen in Nederland op moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en en de beginselen van gelijkheid.Ook bij de politie heeft anti-Nederlandse partijen het er druk mee. De politie brengt steeds vaker een bezoek aan de moskee om gebedsdiensten en dergelijke bij te wonen. Bekend zijn de jaarlijkse landelijke Iftar-vieringen die de Nederlandse Politiebond (NPD) jaarlijks organiseert.Voor zover bekend stond de politie in Nederland nooit apart stil bij Jom Kipoer, terwijl er legio voorbeelden zijn van agenten die op moskeebezoek gaan of samen met islamitische buurtbewoners aanzitten bij een iftar op straat…

En terwijl Harold Rhode, een Midden-Oostenspecialist die 28 jaar werkte in het Pentagon, waarschuwt dat legerimams bewerkt worden om binnen de westerse Defensie soldaten voor de zaak van Allah te rekruteren, worden er binnen onze Defensie twee dubieuze imams aangenomen. De een heeft banden met Mil li Görü en de ander ziet vrouwen niet als gelijkwaardig. Binnen Defensie worden ook  halalmaaltijden verstrekt en een bidruimte ingericht: allemaal tekenen van islamisering.We worden geregeerd door een stel leugenaars en een incompetente corrupte kabinet die alleen belang heeft bij het geld en macht, maar niet de burger.En een verandering is alleen mogelijk als de  hele bende -linkse poppenkast- in Den Haag er weg gehaald wordt en het volk(de PVV) het overneemt.NEXIT.  

Posted in Uncategorized | 14 Comments

Hoofddoek in de Tweede Kamer is niet een teken van diversiteit, maar een teken van islamisering van Nederland

We weten al jarenlang wie ons de oorlog heeft verklaard. Dat is de islam, een ideologie die ons veracht, ons wil bestrijden, de baas over ons wil zijn en ons onze vrijheid wil afpakken.Terwijl het christelijk kruis via de achterdeur werd buitengejaagd in Nederland,Kauthar Bouchallikht(communistische partij GroenLinks) met een islamitische discriminerendehoofddoek nu via de voordeur binnenmarcheert in de Tweede Kamer.Ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden.Maar dat geldt blijkbaar niet met betrekking tot de islam,die nu staat boven de Nederlandse staat.Een hoofddoek is geen cultureel bepaalde vestimentaire aangelegenheid, maar past in het geheel van normen en voorschriften van de sharia, die fundamenteel tegenstrijdig zijn aan onze Westerse democratische waarden.En wanneer men toegeeft aan de islamitische eis om hoofddoeken toe te staan in de Tweede Kamer, legitimeert men de sharia als geheel.Men laat op die manier de sharia voorgaan op westerse democratische waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat.Het is een eerste stapje naar het uiteindelijke doel: verovering van de Tweede Kamer-Nederland-de wereld,die onder één islamitische staat van Allah onder de sharia moet…

Het was Ataturk zelf die op 29 oktober ergens in de jaren ’20 van de vorige eeuw bepaalde dat men in Turkije in het openbare leven, o.a. universiteiten en parlement, géén hoofddoek mocht dragen,als dam tegen de islamisering van het land en als garantie voor de scheiding tussen kerk en staat.Zijn de hoofddoek, de nikab en de boerka wel religieuze symbolen?Nee, dat zijn het niet. Er steekt een totaal verouderde seksuologie achter.Deze kledingsvoorschriften zijn door mannen afgedwongen voorzorgsmaatregelen die de vrouwen moeten nemen om mannen niet in de verleiding te brengen hun begeerte te laten opspelen.De religieuze doctrine dat door vrouwen hun kleding voor te schrijven voorkomen wordt dat mannen hun begeerte laten prevaleren boven hun godsvrucht, wordt er met de haren bij gesleept. Het gaat dus om een mannelijk-seksueel en niet om een godsdienstig project…

De meeste moslima’s kennen de geschiedenis van de vrouw in de islam niet; of beter, door misleidend onderwijs hebben ze er een totaal fout beeld over.Hidjab wordt in de Koran helemaal niet genoemd als verwijzing naar hoofdbedekking. Het woord betekent letterlijk ‘gordijn’ of ‘afscheiding’ en het betreffende vers (soera 33:53) richt zich specifiek tot de vrouwen van Mohammed. De Koran zegt in dit vers dat mannelijke moslims van achter een hidjab met de vrouwen van Mohammed moeten praten: het gaat niet over vrouwen in het algemeen. Al eerder (33:32) had Mohammed gezegd dat zijn vrouwen niet als andere vrouwen zijn. In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.Om voor moslimmannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw.‘O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt’ (Koran-soera 33:59). En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt.Zo zijn islamitische vrouwen verdwenen onder een allesverhullende nikab of boerka, een wandelende gevangenis…

De sluier is een van de vele facetten van de onderdrukking van de vrouw binnen de islam. De islam kent aan vrouwen een statuut toe dat minderwaardig is aan dat van de man. De Koran stelt immers dat mannen de voogden zijn over de vrouwen en dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen, zoniet mag de vrouw ‘getuchtigd’ worden.Tal van verzen uit de Koran getuigen van de ondergeschikte positie van de vrouw : zij kan slechts de helft erven van een man; de getuigenis van een vrouw voor de rechtbank is minder waard dan die van de man; in sommige aangelegenheden wordt een getuigenis van een vrouw zelfs in het geheel niet aanvaard; vrouwen mogen niet vrij staan en gaan waar zij willen; om hun huis te verlaten moeten zij de toestemming van hun man krijgen; vrouwen die verkracht worden dienen daarvoor vier getuigen te kunnen leveren, zoniet riskeren zij vervolgd te worden voor overspel .De hoofddoek wordt ook opgelegd de ouders, door de imam of door de moslimgemeenschap.De weigering om een hoofddoek te dragen kan leiden tot sociale uitsluiting, geweld en in extreme gevallen tot de dood van de vrouw in kwestie…

Overal waar de islamitische sluier in opmars is of bedekkender wordt, wordt de samenleving islamitischer en dus onvrijer. Miljoenen meisjes en vrouwen  dagelijks mentaal en/of fysiek lijden onder de islamitische sluier, die hen wordt opgelegd door een islamitisch regime en/of door imam, vader,broer of moslimgemeenschap door middel van dwang, intimidatie en geweldsdreigingIn veel islamlanden een bepaalde kledij met harde hand wordt opgelegd: zweepslagen in Iran en Soedan; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, enz. Die landen tonen aan dat ‘baas over eigen hoofd’ zeker geen islamtraditie is.Het is bevreemdend dat solidariteit met de vrouwen die vanwege hun kledij mishandeld werden en worden, andere  moslima’s en ook niet-moslimvrouwen slechts weinig beroert.De moslima’s  die er helemaal zelf voor kiezen om zichte bedekken, steken in feite hun middelvinger op naar hun vele miljoenen onderdrukte moslimzusters, naar meisjes en vrouwen die hun leven zouden geven om evenwaardig, zonder dwang en zonder zich islamitisch te moeten bedekken door het leven te kunnen gaan…

Over de vrouwenhaat van de islam schrijft Chahdortt Djavann: “de eer van de moslims wordt schoongewassen met het bloed van meisjes! Wie nooit vrouwen in de kraamzaal hun wanhoop heeft horen uitschreeuwen, waar ze een meisje op de wereld hadden gezet in plaats van de gewenste zoon, wie sommigen van hen nooit heeft horen smeken, de dood heeft horen afroepen over hun dochter of over henzelf, wie nooit de ontreddering heeft gezien van een moeder die haar gelijke op de wereld had gezet, zij die haar later haar eigen lijden in het gezicht zal gooien, wie nooit moeders heeft horen zeggen ‘Gooi haar in de vuilnisbak, verstik haar, het is een meisje!’,uit angst voor de slagen die zij zou krijgen of voor verstoting, die kan niet begrijpen wat een vernedering het is om een vrouw te zijn in de moslimlanden.”….

Radicale moslimvrouwen(net als Kauthar) dragen hun hoofddoek als teken van integratieonwil en als teken van verzet tegen de samenleving en onze manier van leven.Met hun hoofddoeken zeggen ze: ‘ja ik ben moslima en ik ben er trots op.’ Als een soort opgestoken middelvinger.’De hoofddoek, schrijft de Frans-Marokkaanse atheïste en feministe Zineb El Rhazoui, is geen uiting van kuisheid of spiritualiteit, maar ‘een militant instrument, ontworpen om islamitisch fascisme te promoten’. Hoofddoek moet ook verboden worden,net als een boerka.Een hoofddoekverbod is geen pesterij van moslims, maar een zaak van fundamenteel democratisch belang. Wanneer we uit misplaatste politiek-correcte overwegingen respect zouden opbrengen voor het dragen van de hoofddoek in openbare dienst, verdedigen we meteen ook impliciet de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Daarmee worden de verworvenheden van de emancipatie teruggeschroefd.Het hoofddoekverbod moet ook eveneens een halt toeroepen aan de voortschrijdende islamisering van Nederland-Europa…

Kritiek op de islam wordt  gelijkgesteld met een aanval op basis van herkomst. Die bewuste verwarring maakt het mogelijk tegenstanders als racisten te stigmatiseren en geen rekening te houden met hun argumenten(deze beschuldiging kan ook worden gebruikt voor critici van het nazisme).Islamcritici worden met de dood bedreigd, waardoor ze zwaar moeten worden beveiligd, of ze worden juridisch vervolgd of op een of andere manier uit de samenleving gebannen of gebroodroofd.Nederland krijgt wat het verdient. Schapen die de macht kosten wat het kost willen behouden en nog ergere schapen die deze partijen in het zadel houden.Weg met de hoofddoek en verschrikkelijke ISLAM.NEXIT!

“Deze strafrechtelijke veroordeling van de vier Voorpost-activisten tart elke verbeelding en is een regelrechte aanval op de vrije mening en het recht op actievoeren”, meldt Voorpost in een persbericht.’Dan hoop ik dat een rechtbank ook de islam verbiedt op basis van haat verspreiden.Stop islamizering’ betekent dat men niet akkoord is met het beleid dat de invasie, infiltratie en uiteindelijke overname(dar al islam) van het land beoogt.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven

Nederland was 40 jaar geleden een fantastisch land. Het was hier goed om te leven. Dat danken we aan onze joods-christelijke en humanistische waarden en normen, die het fundament vormen van onze democratie en rechtsstaat. Nederland was een land, waarin de islam geen intrede had gedaan, waar geen islamitische enclaves waren en waar geen angst voor terreuraanslagen was. Er waren geen moskeeën (die de sharia, jihad en islamisering propageren) in onze steden. Op straat struikelde je niet over discriminerende hoofddoekjes. We waren de baas over ons eigen land en onze eigen grenzen. We waren soeverein. Nederland was Nederland. En toen kwamen de cultuurmarxisten met hun multiculturalisme, die de economische EU hebben veranderd in een politieke unie en de soevereiniteit van Nederland hebben overgedragen aan de ondemocratische dictatoriale communistische Europese Unie. Samen met islamitische landen (met de Resolutie van Straatsburg uit 1975) hebben ze deze volmaakte beschaving op de rand van de ondergang gebracht. Het meest tragische van dit alles is dat de meerderheid van het Nederlandse volk niets heeft gedaan om deze tragedie te voorkomen. Zij heeft gewoon geaccepteerd dat Nederland verdwijnt (iedereen die niet heeft gestemd op de PVV, heeft dit land verraden)…

Cultuurmarxisten(die de verschrikkelijke islam bijna voor heilig hebben verklaard) kozen voor absolute godsdienstvrijheid en men wendt zich af van de Joods-christelijke wortels, waarden en tradities van het Westen en kiest men voor een multireligieuze en multiculturele samenleving, waarin juist Bijbelse(die ook Joodse cultuur en religie bevat) normen en waarden zoveel mogelijk uit het publieke leven verbannen moeten worden-verboden zouden moeten worden.Iedere absolute tolerantie betekent intolerantie en iedere absolute vrijheid discriminatie.Zo kregen we intolerante en discriminerende islam,die samen met cultuurmarxisten onze beschaving jarenlang aan het vernietigen is.De geschiedenis laat zien dat islam altijd een bedreiging vormde voor Europa,omdat in de islamitische geschriften is te lezen dat het doel van de islam is het stichten van het wereld kalifaat.En ondertussen is al bekend dat in de richting wereld kalifaat al 57 landen islamitisch zijn geworden…

Europa wordt voor de derde keer (na Poitiers in 732 en Wenen in 1683) getroffen door islamisering, maar dit keer vindt de jihad evenzeer plaats op niet-gewelddadige en ‘sluipende’ wijze- door middel van immigratie (al-Hidjra).Met deze sluipmoordenaarstactiek zijn ook tientallen landen veroverd.Ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen rammelen aan de poorten van Europa.De moskeeën spelen een centrale rol in de islamisering van één land.Een moskee is een belangrijke basis in het land van de ‘ongelovigen’. In niet-islamitische landen (Dar ul-Harb) is een moskee vooral een “outpost”, een fort als het ware waar de Dawa (verspreiding van de islam middels verleiding en misleiding) wordt gecoördineerd en aangestuurd.En rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Momenteel is het Westen als een kikker in een pot water die traag maar zeker aan het opwarmen is. Als dat water straks plots het kookpunt bereikt, is het te laat: dan leven we in een kalifaat, een gevoel dat men nu al heeft wanneer men door bepaalde Brusselse,Amsterdamse of andere Europese wijken loopt waar moslims, moskeeën, halalwinkels en hoofddoeken de toon zetten…

Aangezien de islam geen scheiding van religie en politiek/staat kent, maar eerder een ideologie onder de onzichtbare mantel van religie is, hij bepaalt immers het individuele leven van het individu en staatkundig tot in detail, kan er dus geen aanspraak worden gedaan op een wettelijk recht op moskeeën.De resultaten van al die “vrindelijke” preken in alle moskeeën hebben we in de afgelopen 30 jaar kunnen zien: met de oproep tot moord op de schrijver Salman Rushdie, van opperprediker imam Khomeini in 1989, via de oorlogsverklaring van de islam aan het westen op 11 september 2001, via talloze moorden, bomaanslagen, oorlogen en terreurdreigingen.In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.De bronnen van de islam zijn wat dat betreft helder en leggen de moslim in essentie op:wees zoet en zacht zolang je nog niet sterk genoeg bent, maar sla toe wanneer je voldoende middelen en slagkracht hebt; pleeg met andere woorden ‘taqiyya’: lieg en misleid wanneer dat de islamisering vooruithelpt.Deze sluipmoordenaarstactiek, waarbij er vriendschap wordt geveinsd tot de islam sterk genoeg is om aan te vallen heeft geresulteerd in tientallen nieuw gevormde islamitische staten.Islamieten wonen nu in Dar-al-Harb: het huis van de oorlog/het land van de ongelovigen…

De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. De gewelddadige jihad en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer,en ook een doeltreffend middel om te islamiseren. De jihadistische aanslagen in Parijs op het satirisch magazine Charlie Hebdo (volgens de islamitische leer mag niet worden gespot met de islam) en op de Joodse supermarkt (de islam is inherent antisemitisch), hebben dan ook als doel het Vrije Westen via (zelf)censuur stukje bij beetje islamitischer en dus onvrijer te maken; om stukje bij beetje de democratische rechtsstaat te vervangen door de sharia(islamitische wet).De leer van de Koran en de Hadith stelt dat de wereld slechts vrede zal kennen, als er alleen nog maar mohammedanen zijn.In Duitsland waren veel Duitsers tegen Hitler en zijn fascisme. Toch was er niemand die iets deed om hem tegen te houden.En als de ontwikkelingen in het huidige tempo doorgaat zullen extremistische en niet-extremistische moslims eenzelfde ontwikkeling doormaken…

Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland!De eeuwenoude indoctrinatie van mensen in de islam zit in hun DNA. Generatie op generatie is geleerd dat islam hun identiteit is. Hun binding met familie, stam en hun verleden. Dat is nog eens iets anders dan fascisme en communisme.En een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent naast elkaar bestaan van sterk verschillende culturen binnen één en dezelfde samenleving is een fictie en betekent een bron van burgeroorlog… De islam wordt algemeen, in grondwetgeving en verdragen, beleid en rechtspraak en in de samenleving, als een godsdienst beschouwd. Het wetsvoorstel voorziet er echter in dat aan de islam de kwalificatie van godsdienst wordt ontnomen en definieert de islam als een gewelddadige, totalitaire ideologie,die voor een klein deel-20% godsdienst/religie, maar voor het overgrote deel is de islam recht, staatkunde en regelgeving.De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid, een concrete bewijs dat islam geen godsdienst is…

“De centrale boodschap van de islam is het: hou van de gelovigen en haat de ongelovigen. Eigenlijk verbood Allah  het mij als moslim om werkelijke genegenheid te voelen voor de niet-moslim, dus de christenen en de joden.Veel moslims zijn niet van bewust hoeveel problematische de islamitische teksten er zijn.Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts.En islamisering van Europa is allang binnengeslopen. Ik ben geen moslim meer.Als je uit een gemeenschap komt waar je in een kooi wordt gehouden, zoals ik, kun je niet anders dan daartegen strijden, rebelleren en trappen. In de islam is de positie van de vrouw in alle opzichten minderwaardig. Allah zou de man liever hebben, en de meerderheid van de bewoners van de hel zouden vrouwen zijn, omdat zij minder verstand en geloof hebben,”zei chrijfster Nahed Selim (64), die op haar vijfentwintigste vanuit Egypte naar Nederland kwam…

Deze -als godsdienst vermomde totalitaire en gewelddadige politieke veroveringsideologie -discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting,legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf.De islam schrijft moslims voor hoe ze moeten eten, zich moeten wassen en wie zij moeten haten of liefhebben (Arabisch: Al Wala Wal Bara). Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51).En in koranvers 9:5 wordt opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen, als die zich niet onderwerpen aan de islam.De stichter van de islam was echter een moordlustige krijgsheer die verwikkeld was in tientallen plunderingsoorlogen in zijn leven.Hij heeft opdracht gegeven mensen te vermoorden (o.a. Ka’b bin al-Ashraf, Abu Afak, Umm Qirfa), vrouwen te verkrachten die geen moslim zijn en ze tot seksslaven te maken en vrouwen te slaan als zij ongehoorzaam zijn (soera-4:34)…

De islam nestelt zich stilletjes in de politieke en maatschappelijke gelederen. Het is immers al te gek dat terwijl het christelijk kruis via de achterdeur werd buitengejaagd, de islamitische hoofddoek nu via de voordeur binnenmarcheert: ’weg met ons’, zo luidt vandaag het devies.En ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden.Maar dat geldt blijkbaar niet met betrekking tot de islam.Turkije voerde in de jaren twintig van de vorige eeuw een hoofddoekverbod in voor het overheidspersoneel en in universiteiten als dam tegen de islamisering van het land en als garantie voor de scheiding tussen kerk en staat.En ik vind het vreselijk dat iemand als Kauthar Bouchallikht met een hoofddoek staat in de Tweede Kamer.Zij was ondervoorzitter van FEMYSO, een jongerenorganisatie die stevige banden onderhoudt met de Moslimbroederschap en Milli Görüs. FEMYSO wordt beschouwd als de jeugdorganisatie van de Moslimbroederschap(een terroristische organisatie).Het is afschuwelijk dat het al zover is gekomen dat wij een vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap in ons parlement moeten tolereren.Draagt een moslima een hoofddoek, dan demonstreert ze daarmee publiekelijk dat voor haar de islam boven de Nederlandse grondwet staat.Het doel is ook om delen van de islam in onze wetgevende en wetuitvoerende organen binnen te loodsen en maatschappelijk aanvaard te krijgen om dan later andere elementen van de sharia in onze grondwet te laten invoeren…

Een hoofddoekje heeft niets met geloof te maken(in de Koran 24:31 is nadrukkelijk sprake van een opdracht om de boezem te bedekken, niet het hoofd) of om mannen niet in verleiding te brengen,maar wel met discriminatie(onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw).In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.Om voor (muzel)mannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw(Koran -soera 33:59).En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt.De islamitische hoofddoek is niet alleen maar een zaak van een andere cultuur, maar onderdeel van een systeem, dat islamitisch wettelijke vereniging van godsdienst en staat eist en iedere democratie met haar grondwet van scheiding van kerk en staat verwerpt.Het is een eerste stapje naar het uiteindelijke doel: verovering van deTweede Kamer-Nederland-de wereld,die onder één islamitische godsdienststaat van Allah onder de sharia moet…

Met hun hoofddoek zeggen ze: ‘ja ik ben moslim en ik ben er trots op.’ Als een soort opgestoken dikke middelvinger naar de Westerse wereld, waar ze wel willen wonen, maar geen deel van willen uitmaken.De moslimvrouwen zeggen openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor hun is, dat dit een ziekte is, een pest voor de mensheid en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.Voor een heel groot deel zijn hoofddoekdraagsters vrouwen die gedwongen worden, of daarin al volledig geïndoctrineerd zijn, om een islamitische, onvrije levensstijl aan te nemen.Vaak wordt de hoofddoek opgelegd door hun man, door de ouders, door de imam of door de moslimgemeenschap. De weigering om een hoofddoek te dragen kan leiden tot sociale uitsluiting, geweld en in extreme gevallen tot de dood van de vrouw in kwestie.De in Frankrijk wonende Iraanse schrijfster en antropologe Chadortt Djavann stelde in een interview : ‘De sluier is niet het symbool van het geloof, maar van de vernedering van de vrouw. Je kan de sluier vergelijken met de gele ster bij de joden. Die rechtvaardigde ook elke vorm van geweld ’ .Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!Weg met de onderdrukking, weg met de hoofddoek…

Overal waar de islam in het verleden kwam, leidde dat tot conflict en bloedvergieten en vaak totoverheersing en onderwerping door de islam. Het Arabische schiereiland,grote delen van Afrika en Azië, Turkije, het Iberisch schiereiland, de Balkan, vele landen en gebieden vielen reeds ten prooi aan de islam.Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook, daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo met Albanezen,Bosnië met geïslamiseerde Serviërs,Rusland in Tsjetsjenië,de bezetting van eiland Cyprus door Turkije, enz.VERSCHRIKKELIJK! Deze jihad-ideologie is nog  groter gevaar voor de wereldvrede, dan nazisme of communisme en deze vreselijke jihad-ideologie hebben we(ik niet) de kans gegeven zich binnen 40 jaar definitief in West-Europa te vestigen.En hervorming van Mohammed, aanpassing van de Koran en dus de islam is principieel onmogelijk! West-Europa zal binnenkort te maken krijgen met islamisering of burgeroorlogen!NEXIT!

Het salafisme is geen stroming binnen de islam, het is gewoon de islam.De Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre heeft gelijk als ze onderstreept dat “een gematigde islam een typisch westers verzinsel is om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ” Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant envredelievend? De islam is een gewelddadige ideologie die zich bedient van geweld en terreur om de wereld van niet-moslims te onderwerpen aan de wetten van Koran en Sunnah”.

Posted in Uncategorized | 9 Comments

Miljoenen mensen hebben genoeg van de islamisering van West-Europa,de terreur, geweld en onveiligheid

De wereldberoemde Joods-Hongaarse schrijver György Konrád (82) overleefde als door een wonder het nazisme én het communisme. Nu waarschuwt hij voor de islam als derde grote bedreiging voor Europa.In 2008 publiceerde de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim in de Nederlandse krant Trouw een artikel getiteld: ‘Islamisering is allang binnengeslopen’.Daarin schrijft ze:‘Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende.Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken.Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.’…

Weet u wat filosoof en televisiemaker Jan Leyers concludeerde na zijn recentste documentaire Allah in Europa? Dat we de facto in een totaal gesegregeerde maatschappij leven, met twee verschillende werelden, die van de moslims en die van de niet-moslims, waarin totaal anders wordt gedacht over fundamentele zaken zoals de vrijheid van meningsuiting, afvalligheid, democratie en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de toekomst, antwoordde Leyers: ‘Verwachtingen? Ik ben allang gelukkig als we elkaar de kop niet inslaan.’ Zover is het dus reeds gekomen, dat de lat voor onze samenleving zo laag moet worden gelegd. En niemand kan zeggen dat Leyers niet weet waarover hij spreekt. Wat een verschrikkelijk toekomstbeeld. Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(sharia-enclaves), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog(Dar el-Harb), dat eerst een huis van vrede zal zijn als de Sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede-westerse- mee hebben.Vriendschap met niet-moslims betekent zijn ongeloof en zelfs afgoderij…

Wie de islamitische wereld blijft binnenhalen en voor de islam de rode loper uitrolt, zal straks zelf eindigen als de islamitische wereld.De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd(de studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt), waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn.Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd(de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan).In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen, waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah…

West-Europa is veranderd in een verschrikkelijk oorlogsgebied.De Joden worden opnieuw aangevallen en vermoord, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog,alleen omdat ze joods zijn.Maar, het waren geen autochthone rechtsextremisten die deze moorden hebben gepleegd.Het waren islamieten die dat hebben gedaan.Synagogen en Joodse scholen moeten ook tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Europese straten marcheren.De islam is de grootste aanjager van antisemitisme en valt binnen de definitie van neonazisme.In de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw sprake was van samenwerking tussen de islam en nazi-Duitsland, die tot doel had de Joden te vernietigen. De Mufti van Jeruzalem (Al-Husaini) speelde daarin een belangrijke rol. In de huidige tijd is het gedachtegoed van deze moslim volop aanwezig in de Moslim Broederschap (de geestelijke vader van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking) die ook een stem heeft in de Verenigde Naties.En met steun van de VN kan deze sharia-organisatie uitgroeien tot het wereldkalifaat, zonder dat de wereld zich dat bewust is.Ondertussen zijn er al tienduizenden Joden West-Europa verlaten…

Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers, maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben.Het land Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde.Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Bomaanslagen en liquidaties zijn aan de orde van de dag…

Sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.“Toen de moslims naar Denemarken kwamen, was ik heel tolerant. Ik dacht echt dat we op weg waren naar een mooie multi-etnische samenleving.Maar toen kwamen de terreur en de bedreigingen.Kwam een islamitische samenleving, die op andere principes is gestoeld.Vandaag ben ik natuurlijk erg bezorgd over de samenleving waarin mijn kleinkinderen moeten opgroeien,”zei cartoonist Kurt Westergaard.In 2010 dringt een jongen van Somalische afkomst met een bijl zijn huis binnen. De jongen wordt net op tijd uitgeschakeld door de politie…

‘In de Scandinavische landen is er een grote tegenstelling tussen de gendergelijkheid en de hoge aantallen verkrachtingen’, zegt Kumi Naidoo, Amnesty’s secretaris-generaal. ‘Veel vrouwen doen geen aangifte bij de politie van verkrachting vanwege het sociale stigma en een gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem’. De Britse Europarlementariër Nigel Farage (foto) claimde bij de BBC dat ‘de stad Malmö de verkrachtingshoofdstad van Europa en mogelijk zelfs van de wereld is’.We zagen ook in Keulen en andere steden tijdens Oud en Nieuw in Duitsland,waar Duitse vrouwen en meisjes massaal werden verkracht(in Keulen werden 650 vrouwen aangerand en in Hamburg waren het er 400- ruim 1.200 slachtoffers)…

De Duitse politieagente Tania Kambouri schreef een boek(‘Vrouw in het Blauw’) over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patrouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan. Kambouri zegt dat “de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen.Er ontstaan no-goareas.In de oude wijken trekken de ‘normale’ mensen weg. Buitenlanders nemen er de straten over: mensen die de taal niet spreken, die zich crimineel gedragen, die geen enkele moeite doen om te integreren. Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt.Ze verachten de Duitsers en de Duitse samenleving.Agenten worden door hen uitgescholden, uitgedaagd, bespuugd en zelfs in elkaar geslagen. En als we ingrijpen krijgen we te horen dat we ‘racisten’ zijn.”…

De problemen die Tania Kambouri aankaart gelden niet alleen voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk,die de laatste jaren is regelmatig getroffen door terroristische aanslagen.In de brief gepubliceerd in het  weekblad Valeurs Actuelles, waarschuwen de generaals dat Frankrijk in verval raakt.  Ze waarschuwen dat het geweld op de straten toeneemt en verwijzen naar de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty vorig jaar.‘Bendes uit de banlieue en moslimextremisten zouden de regels bepalen in sommige stadswijken,die delen van Frankrijk willen loszingen van de Republiek.Het geweld neemt met de dag toe. Nu kunnen wij, de dienaren van de Natie geen passieve toeschouwers zijn van dergelijke gebeurtenissen’,schrijven ze.In de brief maken ze Macron uit voor lafaard en waarschuwen ze voor een mogelijke burgeroorlog.En opnieuw een open brief van Franse militairen aan de Franse president Macron en diens regering. De brief is ditmaal echter niet, zoals op 21 april jl., afkomstig van gepensioneerde oud-generaals, maar van actieve militairen, die hen bijvallen.Terwijl zij in “Afghanistan, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek” onder vuur lagen van de islamitische vijand, en kameraden dat soms met hun leven moesten betalen, moesten zij aanzien hoe dezelfde radicale islam in hun vaderland van de politiek vrij baan kreeg…

Islamofascisme oprukt ook in Nederland.In Amsterdam werd Theo van Gogh( 2 november 2004)  met pistoolschoten en een mes omgebracht door Mohammed B.In mei 2018 stak een Syrische man in Den Haag drie mensen neer.Enkele dagen eerder was op station Den Haag Centraal ook een Pakistaan gearresteerd die aanslag wilde plegen op Geert Wilders.Op 17 juni 2018 drie personen in Rotterdam aanhouden. Twee van hen zouden een terroristische aanslag voorbereiden in Frankrijk.In de rechtszaak tegen de Arnhemse jihadclub rond Hardi N. bleek dat Nederland ontsnapt is aan ten minste drie grote aanslagen.Op 18 maart 2019 werd Utrecht opgeschrikt door een aanslag in en bij de tram,waarbij drie doden vielen,door Gökmen T.Eind augustus 2019 verwondde een Afghaan onderweg vanuit Duitsland op station Amsterdam Centraal twee toeristen.Dit is wat je oogst als je het islam binnenhaald…

Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen, kent Nederland ook sharia-enclaves.In Den Haag-de Schilderswijk,Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Aantal jaar terug hield de radicale islamitische organisatie Hizb-ut-Tahrir een conferentie in Amsterdam. Deze organisatie, die in sommige landen verboden is, roept op tot het oprichten van één staat met een islamitische wetgeving (sharia).Dit zijn de vruchten van het mislukte experiment dat multiculti-diversiteit heet,dat al 40 jaar wordt ontkend door links tuig-landverraders… 

Dokter Younus Shaikh, gevlucht uit Pakistan, omdat hij ter dood veroordeeld was, wegens blasfemie, zegt dat „de islam een georganiseerde misdaad is tegen de menselijkheid”.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims/ gedood!De moslim die een “ongelovige” doodt wordt door Allah vrijgepleit in  koranvers(S: 8:17-18), omdat hij niet doodt, maar Allah. Hij wordt zelfs beloond.Dus,misdaden pleegd Allah en extremisten voeren zijn bevel uit.En ‘gematigde moslims’ maken de dienst niet uit, dat doen de islamitische bronnen en gezaghebbende imams, ayatollahs, moefti’s en islamitische instituten en rechtsscholen.“Niet alle moslims zijn slecht!” is irrelevant.Want in nazi-Duitsland of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn.‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…

Politiek correcte partijen en hun kiezers hebben alles in 4 decennia verwoest door totalitaire ideologie islam toe te laten binnen West-Europa.En de zogenaamde kwaliteitsmedia  en de journalistiek zich heeft ontwikkeld tot vijand van het volk.Niet de belangen van de bevolking worden gediend, maar die van de gevestigde elite.De media geven politieke propaganda ruim baan en belemmeren de democratie, in plaats van die te bevorderen.Het NOS journaal,BNNVARA, VPRO,NRC, Volkskrant zal nooit negatief over de EU,de islam of over criminaliteit van asielzoekers zal berichten.Tientallen jaren heeft links NPO de mensen vergiftigd met links gedachtengoed waarin islam goed  is en volgens hen helemaal geen gevaar voor de maatschappij, ondanks alle door islam afgeslachte mensen.Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.Stap uit die giftige de Europese Unie(EUSSR) dictatuur en kies voor Nederland.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments