Geert Wilders:”Islam is oorlog, geweld,jihad, sharia.Waarom importeren we dat?”

Volgens Wilders, wordt het tijd om intolerant te worden tegen de intoleranten. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.Wilders sluit niet uit dat er wat hem betreft in Nederland een verbod op de Islam zal komen. “Misschien komt dat er ooit nog wel van.Islam is een totalitaire ideologie, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Islam beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.” …

De Islamisering van Europa de belangrijkste zorg van de Europeanen moet zijn en ook voor de hele mensheid.Volgens de Koran,de aarde is van Allah.De Islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft,dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De Islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag.Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen…

We,in Europa, zitten vandaag midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de ISLAM Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s.Onze steden zijn onze steden niet meer.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd. Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

De Islam is niet louter een persoonlijk geloof zoals het boeddhisme en het christendom. Het is ook een complete politieke ideologie en juridisch systeem, en dat is de Sharia. Zij stelt de universele suprematie van het Islamitisch recht boven elke religie, elke natie en elk ander systeem van wet en overheid.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.De Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.De islam en onze Grondwet kunnen niet samengaan. Ze kunnen niet mixen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis….

Als we de geschiedenis bekijken vanaf het moment dat Allah en de Koran bedacht werden, zien we alleen maar geweld, moorden, onderdrukking en veroveringen.Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah, dat je niemand nog overtuigt door ‘islam is vrede!’ te roepen.In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek.De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslim, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend.Het doel van de Islam, volgens hun eigen Geschriften, is het “vechten met de mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt.Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit.De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam…

De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse dictator Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM. En gematigde moslim?Wie zijn dat? In de Islam wordt de term gematigde moslim niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt, dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. En je geloof kan verminderen of toenemen. Dat is het. De term “gematigde moslim” word door moslims niet gebruikt. Het is dan vreemd dat anderen jou betitelen met een naam of term die jezelf niet gebruikt…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven…

Overal in Europa fungeren de elite’s als beschermers van een ideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Zij zijn nu net zo blind voor de Islam, als ze destijds voor het communisme was.Politici van bijna alle gevestigde partijen in Nederland,bevorderen tegenwoordig de islamisering. De nieuwe politieke partij DENK vindt dat nieuwkomers niet hoeven te integreren.Deze partij  is niets anders dan de lange arm van de Turkse president Erdogan in de Nederlandse politiek.Op zijn colbert draagt Kuzu een speldje van de Turkse vlag.Deze politieke partij is opgericht door twee Turken, voor wie de PvdA nog niet erg genoeg was. Ze willen in Nederland de sharia invoeren en de Nederlandse cultuur afschaffen.Het Nederlandse belangen interesseert hun geen ene moer.Partijen die het Nederlandse gedachtegoed niet nastreven, mogen niet toegelaten worden in onze politiek en hebben al helemaal niks te zoeken in de Tweede Kamer.Laten we DENK en alle andere salafistische organisaties, per direct verbieden!Ik heb geen zin om onder de sharia te leven!Jullie wel?…

En als we zo doorgaan, zal de ISLAM het einde betekenen van onze Westerse beschaving en Nederlandse cultuur.En het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa, dan een burgeroorlog of islamisatie.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?Wilders vecht al 12 jaar voor onze vrijheid. In 2017 gaan we massaal op hem stemmen!PVDA, VVD, CDA, D66 en Groen links hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad.WAKKER WORDEN NEDERLAND!…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!… Palestina heeft nooit bestaan als een autonome entiteit.Er is geen taal bekend die Palestijns word genoemd.Er is geen duidelijke Palestijnse cultuur.Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967….Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de islam het bestaansrecht van Israël verwerpt.Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan.De Palestijnse strijd tegen Israël niet territoriaal is,maar religieus-ideologisch. De strijd voor een eigen staat is slechts een dekmantel om uiteindelijk de Holocaust van Adolf Hitler te kunnen afmaken…Israël verdient onze enthousiaste steun,zeker nu het land steeds bedreigd wordt door de knotsgekke moellahs in Iran…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Democratische revolutie à la Trump ook in Nederland?

https://i2.wp.com/tpo.nl/wp-content/uploads/2014/03/Geert-Wilders.jpgHet is onrustig in Europa en de Verenigde Staten. Er hangt ‘revolutie’ in de lucht. Burgers in Amerika en Europa, beginnen eindelijk op te staan tegen de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite, die onze grenzen, culturen en welvaart met islamitische massa immigratie wil uitwissen.Mensen zijn moe van linkse politici met mooie idealen – kortom: van een wereld van kennis en feiten, waar ze geen grip meer op hebben. Ze zijn moe van beslissingen die zich achter de schermen afspelen, en van een hoogopgeleide elite die hen verklaart tot kleine en nietige wezens. De gewone man is het beu.Het volk pikt het niet langer om voor de gek te worden gehouden, door de media en manipulerende politici.Het volk wil weer zeggenschap hebben,wil geen islamisering, wil geen oorlogen, wil geen eindeloze corruptieschandalen, geen dictatuur vanuit Brussel en wil niet 24 uur per dag door het regime bespioneerd worden.Wat het volk wil is baas in eigen huis zijn en gehoord worden…

In Nederland snappen we maar niks van Trumps populariteit en wordt hij beschouwd als een gevaarlijke gek. De meeste mensen hebben echter nooit de tijd genomen om zijn beleidsplannen daadwerkelijk te lezen, waardoor hun beschuldigingen puur op sentiment zijn gebaseerd.Het establishment had veel beter moeten luisteren naar de stem van het volk.En niet alleen luisteren omdat dat zo hoort, maar luisteren en echt laten zien dat je mensen begrijpt.Trump is een voorstander van vrije markten, dus is hij van plan om wetten af te schaffen om Amerikaanse bedrijven een handje te helpen. Dit kan ervoor zorgen dat Amerikaanse bedrijven beter gaan presteren, waardoor investeren in deze bedrijven een positief effect kan hebben op de beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen. Aan de andere kant, een van de oorzaken van de meest recente crisis waren vrije markten. Aangezien bepaalde partijen teveel risico namen, werd het hele systeem kwetsbaar.Hij wil ook hogere belastingen voor de rijksten,omdat bedrijven en de rijke elite hebben de afgelopen decennia enorm geprofiteerd van de belastingverlaging….

Met Trump als president kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Verder wil Trump de Russen en de Syrische president Assad de ruimte geven om IS te bestrijden.Het steunen van de opstand in de ‘Arabische lente’, door Obama heeft geleid tot de huidige chaos. Wie zittende leiders wegbombardeert, als in Lybië, krijgt er ISIS, Moslimbroederschap en Al Qaida voor terug, plus, zoals we nu zien, een onafzienbare stroom illegale immigranten naar Europa.Trump wil Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël erkennen,die was altijd en enkel alleen de hoofdstad van het Joodse volk, nooit van om het even welk ander volk…Er zijn veel gelijkenissen tussen Wilders met Trump. Beiden hebben een anti-immigratieboodschap en zijn anti-islamitisch. Beiden positioneren zich als iemand die niet van de elite is, maar die juist opkomt voor de gewone man…

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Tijdens een hevig debat in de Tweede Kamer heeft PVV-Kamerlid Machiel de Graaf laten weten dat zijn partij geen islam in Nederland wenst te hebben:”Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën,”zei De Graaf. In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie onmogelijk.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran(zo zien we in Engeland al het onstaan van shariarechtbanken,die de burgerrechten van vrouwen ondermijnen).De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving)…

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?En er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.De geloofsleer van de Islam is rond het jaar 1000 vastgelegd. Wie die oude leer zou willen veranderen, verzachten of anders interpreteren verdient de gevangenis of de dood in vrijwel alle islamitische landen.In de feite de Europese Islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is….

Krijgt Trump ook in Nederland navolgers?…’Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1.000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid.En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo’n premier?..U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en ’s avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen.Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren.We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. We zijn niet langer baas over onze eigen grenzen, ons eigen geld, onze eigen democratie.Het is tijd voor de bevrijding! Laten we ons land samen terugveroveren. Te beginnen op 15 maart 2017!’-zei Geert Wilders.Nederlandse volk krijgt misschien wel de laatste kans om de architecten van de multiculturele ondergang uit de regering te verbannen…

Europa staan op het dek van de Titanic.Het gaat niet goed met Nederland: een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, hoge belastingen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er wordt in Europa met miljarden gesmeten als het over “vluchtelingen” gaat, als het om de steun aan de knoflook landen (Griekenland, Italie, etc) gaat, als het over het klimaat gaat (75 mljard alleen al in NL volgens de Rekenkamer), etc…, maar geld voor de gewone man, de ouderen, etc… is er niet bij.Grote bedrijven hangen aan de subsidiekraan, terwijl gezinnen en alleenstaanden steeds meer moeite hebben om rond te komen.Politici bevriezen de lonen en leggen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen op.Voor hun bewezen diensten krijgen ze een dikbetaalde baan bij een bank of multinational.Miljardairs betalen geen eurocent belasting, terwijl steeds meer Nederlanders onder de drempel van de armoede zakken…

We moeten ons bevrijden van de eurofielen in Brussel, die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart.Als Nederland uit de eurozone zou stappen en de gulden herinvoert, is dat helemaal GEEN ramp! Zeker géén ramp voor het Nederlandse volk. Ook niet voor u! Maar wel een ramp voor eurofielen en de almachtige bureaucratie van Brussel!Politici en pro-europese economen proberen ons wijs te maken dat het uiteenvallen van de eurozone catastrofale gevolgen zou hebben voor Nederland en voor heel Europa. In feite willen ze ons angst aanjagen.Toen de Sovjet-Unie in 1992 hield op te bestaan, was het socialistische systeem in feite bankroet en de gevolgen waren pijnlijk. Maar de gevolgen zijn slechts tijdelijk. Nu is Rusland weer een economische macht geworden.Vergeten wordt dat Nederland in het verleden heel veel eigen productie had en dat leverde veel arbeidsplaatsen.Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU. In deze drie landen is er, in tegenstelling tot de landen die tot de EU behoren, geen sprake van een economische crisis. De landen zijn welvarend en er is weinig werkloosheid. Daarnaast hebben de inwoners van deze landen een grotere zeggenschap in de politieke besluitvorming dan u…Dus,NEXIT! Nederland is het volgende land, dat de EU moet verlaten!…https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=643&h=455

.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Laat Trump,Poetin, Wilders,Marine Le Pen de wereld regeren!

Russian President President Vladimir Putin holds up a glass during a toast at a luncheon hosted by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, Monday, Sept. 28, 2015, at United Nations headquarters. (AP Photo/Andrew Harnik)Na het einde van de Koude Oorlog beweerden commentatoren dat de negatieve stereotypering van Rusland voorbij was. Vandaag de dag lijken deze breed gedragen denkbeelden nog springlevend te zijn.De media doen enorm hun best om Poetin en Rusland in een rol te duwen van het kwaad. Poetin is een gevaarlijke gek die de wereldvrede bedreigt en ga zo maar door.Waarom? Omdat hij niet blindelings aan het handje van de USA loopt. Omdat hij een eigen koers vaart in het Midden-Oosten en terecht Assad steunt in zijn strijd tegen IS. Omdat hij – al even terecht – de multicultuur, de islamisering en het politiek-correcte denken in Rusland afwijst.En met de oprichting van een alternatieve Wereldbank waar Rusland betrokken bij was, en het loslaten van de dollar voor de verkoop van olie en gas heeft de VS reden genoeg om Rusland dwars te gaan zitten…

De hele wereld beschouwt Putin als een agressor, omdat hij gebieden die altijd tot zijn land behoorden en waar etnische Russen in grote meerderheid zijn, wil behouden.We weten dat democratie van VS en EU, een van de grootste killers is van de laatste decennia:van Irak en Libië tot Syrië zijn miljoenen slachtoffers.Amerikaans historicus William Blum publiceert elk jaar een bijgewerkte samenvatting van het verslag van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de VS sinds 1945 heeft geprobeerd om meer dan 50 – veelal democratisch gekozen – regeringen omver te werpen; in 30 landen heeft Amerika zich bemoeid met de verkiezingen en in 30 landen de burgerbevolking gebombardeerd; de VS heeft chemische en biologische wapens heeft ingezet en geprobeerd om buitenlandse leiders te vermoorden.Rusland gebruikt geweld een aanval op haar belangen af te weren. Binnen haar territotium.Amerika gebruikt geweld om de wereld te onderwerpen aan haar belangen, aan haar wil…..

De meeste mensen geloven dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol speelde en Duitsland overwon. Dat is onjuist.De oorlog tegen Duitsland werd gewonnen door RUSSISCHE VOLK(NIET door Stalin), ten koste van onvoorstelbaar zware offers.De Russen op 30 april 1945 de “Reichskanzlerei” in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En niet vergeten:De familie Bush managede de bancaire zaken van Hitler en profiteerde van Auschwitz. Deze familie staat reeds meer dan zeventig jaar aan de basis van immense agressie en grootschalige internationale misdrijven…

De Tweede Wereld Oorlog heeft de Stalin niet gewonen! Het heeft gewonen de RUSSISCHE VOLK en de Russische Orthodoxe Kerk!Stalin riep niet op tot een klassenstrijd, maar tot een nationale strijd. In dat kader passen ook zijn concessies aan de kerk. Stalin beseft dat de geestelijke leiders goede bondgenoten kunnen zijn bij zijn pogingen het volk tot grote daden aan te sporen. De vrijheid van godsdienst wordt hersteld en de grootste atheïstische krant houdt op te verschijnen.Er worden weer seminaries geopend en een departement voor kerkzaken wordt ondergebracht bij de raad voor volkscommissarissen om de betrekkingen tussen de staat en de kerk in goede banen te leiden.De Russisch Orthodoxe kerk heeft de regring van de Sovjet-Unie met tientallen miljoenen roebels gesteund en houden inzamelingen voor tankbataljons.Tegen het einde van de oorlog heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk weer een plaats gekregen in de Sovjet-maatschappij.Aan het einde van de jaren vijftig, onder partijleider Chroesjtsjov, worden felle anti-religieuze campagnes op touw gezet en moeten veel kerken en kloosters hun poorten weer sluiten.Stalin was Georgiër, geen Rus!…

In 1949 werd de NAVO opgericht en verenigde West-Europa zich in de EGKS, de voorloper van de EU.Rusland wilde drie keer NAVO-lid worden en vrede sluiten, maar Westen/Amerika weigerde(nadat Stalin in 1953 overleed, vroeg het Kremlin het lidmaatschap van de NAVO aan).Waarom Washington niet voor vrede koos? Omdat het zijn eigen imperium en gigantische defensie industrie overeind wilde houden, en hiervoor moest –en moet opnieuw- Rusland de grote vijand blijven.De Koude Oorlog is niet gewonnen door het Westen, dat is een mythe. Aan de Koude Oorlog kwam een einde, doordat de bevolking van de Sovjet-Unie/Rusland verandering wenste en dit samenviel met onfortuinlijke omstandigheden.De burgers  waren zat van opgelegde communisme en isolatie van de rest van de wereld.De Koude Oorlog was een psychologische oorlog, die om de hoofden van de mensen ging, niet om land.En de kleine Europese landen die vroeger lid waren van het Warschau Pact en nu lid zijn van de Navo en de EU zijn niet bevrijd, zoals westere ideologen rondbazuinen. Ze hebben nu alleen een andere baas.Rusland zoekt geen confrontatie met de VS, de EU of de Navo. Integendeel, Rusland staat open voor vergaande samenwerking met zijn westerse partners. De belangen van de Europese bevolkingen worden volgens Rusland het meest gediend bij een gemeenschappelijke economische en humanitaire ruimte die zich uitstrekt van de Atlantische tot de Stille Oceaan…

Het ‘historische Westen’ zag zichzelf vijfhonderd jaar als heerser van de mensheid, maar nu is de neergang ingezet.Het is tijd voor een nieuwe wereldorde. De VS en Europa proberen hun leiderschap koste wat het kost te behouden. Dat doen ze met methoden die variëren van economische sancties,ongrondwettige regimeverandering via ‘kleurenrevoluties’ tot gewapende interventies.Uitbreiding van de Navo naar het Oosten is de oorzaak van de problemen in de relatie van Rusland met Europa en de VS.De VS, die in de Ukraïne niks te maken heeft en tevens alle afspraken tussen James Baker en Gorbachov met voeten treedt, gaat op heel aktieve wijze de Ukraïne veroveren.Washington wilde namelijk de marinebasis van Rusland in de Krim veroveren.Westerse politici weten heel goed, dat de Krim vroeger een Russisch grondgebied was geweest en dat het een fout van Chroesjtsjov was geweest om het schiereiland aan Oekraïne weg te geven. Ze weten ook dat het percentage van 96,6 % van de kiezers in een referendum voor Russische aansluiting heeft gestemd.De Krim bewoners zijn uit lijfsbehoud naar Putin gevlucht, zo kan je zeggen.

Poetin is vandaag de enige grootmacht in de wereld die concreet iets doet aan het probleem: IS aanvallen en proberen deze partij stoppen!De Turken, de Saudis en de Kataris hebben allemaal zo hun eigen redenen en belangen om deze meeste afschuwelijke monsterlijke wezens te creëren en te steunen. Maar de grote organisator en drijvende kracht achter deze demonische kwaadheid is de Verenigde Staten.De door hen getrainde en bewapende jongens in Syrië maakten zich schuldig aan de meeste afschuwelijke misdaden die je kunt bedenken.Over de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak is Trump heel duidelijk. IS zal verdwijnen als hij president wordt: „Ik zal ze kapot bombarderen. Hillary Clinton en Obama hebben IS samen gecreëerd.De Verenigde Staten zou zich moeten schamen vanwege het in de steek laten van christenen in het Midden-Oosten,” zei Trump.Zo steunde hij de Russische bombardementen in Syrië.Turkije het NAVO-lidmaatschap misbruikt om ISIS te helpen.De Turkse president Erdogan beweert dat zijn luchtmacht eveneens ISIS doelen bombardeert, maar in werkelijkheid laat hij het bommen regenen op de Koerden, die hij compleet probeert weg te vagen. De Koerden zijn in de regio op de grond juist de belangrijkste kracht tegen ISIS.Turkije koopt ook de ISIS olie en verhandelt de ISIS olie, waardoor het kalifaat (ISIS) een permanente stroom van inkomsten heeft….

Donald Trump heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen.Maar,deze historische omwenteling is niet te wijten aan Trump, maar aan het Amerikaanse volk.Bij deze verkiezingen ging het tussen het volk aan de ene kant en aan de andere kant profiteurs van allerlei rang en stand.Trump kreeg de kans, omdat het volk die maffiakliek nu doorziet en volkomen beu is.Met Trump, krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary Clinton haar door WikiLeaks bewezen nauwe banden met Wall Street, Saudi Arabië en andere islamistische en globalistische organisaties.Trump is niet iemands eigendom, van niemand.Hij is rijk genoeg van zichzelf om de rest van zijn leven veilig met hen die hem lief zijn prima verder te leven.Het tijdschrift Forbes schat zijn vermogen op 4,5 miljard dollar (4,1 miljard euro), waarmee hij de op 122 na rijkste Amerikaan is.Trump is een zakenman. Dan ga je niet vechten met je opponent, maar praten, onderhandelen en als dat onvoldoende resultaat brengt, probeer je hem af te troeven op prijs/kwaliteit. Daarbij zijn geen wapens nodig, vloeit geen bloed, maar is op het eind veelal sprake van een Win-Win situatie voor beide partijen….

Trump heeft geen zin om met Rusland oorlog te voeren.Hij noemde de Russische president Poetin een goede leider en zei dat hij een goede relatie met hem wel zou zien zitten.Amerikanen hadden twee keuzes: WO3 of vrede.Clinton stond voor oorlog(geweld en terreur komen altijd van “links”) en Trump heeft de kans om hier verandering in te brengen.De relatie met Rusland word genormaliseerd en er komt geen WO3! De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.Wat is er toch zo extreem, grof en gewelddadig aan de nu erkende westerse leiders die zich hebben losgemaakt van de globalistische hoofdstroom van de Soros-politiek? Zijn Trumpisten en Brexiteers de straat opgegaan om de binnensteden onveilig te maken zoals de nu verongelijkte hooligan-protesters van Hillary? Nee…

Overal in de wereld hunkeren mensen naar een nieuw soort leiderschap.Kijk wat er in Europa gebeurd. Terreur is het nieuwe normaal geworden. Dat is onaanvaardbaar. De mensen pikken het niet meer dat zo weinig politici een keiharde vuist tegen terrorisme durven te maken.Migratiecrisis bewijst dat Europees systeem kapot is! De Europese gevestigde orde staat op omvallen. Op 4 december 2016 kiest Oostenrijk een nieuwe regering. Volgend jaar op 15 maart Nederland, op 23 april Frankrijk, op 17/24 september Duitsland en in oktober Tsjechië. De kans is aanwezig dat de huidige politiek en financiële elite wordt vervangen.Met opkomst van Trump, Europeanen die Europa weer groots willen maken, worden niet meer in de weg gezeten door Washington…

De superstaat Europa is niets anders dan een New World Order idee, dat vanuit Amerika gepusht wordt.De EU is slechts gebaseerd op een ideologie, ten koste van de individuele naties,waarbij hoofdzakelijk de belangen van banken en grote industrieën behartigd worden.Een ideologie die de democratie ondermijnt, nationale grondwetten opheft en een catastrofale economische neergang in werking heeft gezet, die miljoenen burgers in Europa tot wanhoop heeft gebracht door middel van een niets ontziende bezuinigingspolitiek.We moeten werken aan de vorming van een Europese economische eenheid met instandhouding van de soevereiniteit van de individuele Europese landen en de terugkeer eisen van onze westerse normen en waarden. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.Vandaag hebben we de euro.Maar de euro is geen geld; de euro kost geld…https://i1.wp.com/www.coolduits.nl/wp-content/uploads/2016/06/Niederlande.jpg

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Europa begrijpt nog steeds niets van de Islam

https://i1.wp.com/cdn-02.dagelijksestandaard.nl/wp-content/uploads/2015/12/pvv.jpg“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.Als het aan de omstreden PVV-leider Geert Wilders ligt, dan is de kans realistisch dat in de toekomst een algeheel verbod komt in Nederland op alles wat islamitisch is.Volgens Wilders wordt het tijd om “intolerant te worden tegen de intoleranten”. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de “de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen”… “Geen Islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische scholen meer.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan,”zei Wilders…..

Die Islam is een complete, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem,die de mensheid nog steeds bedreigt.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden! En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige…”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

In het verleden,er zijn vele bloedige veldslagen geweest om de moslims buiten West Europa te houden, nadat dit in Oost Europa en andere gebieden niet gelukt was. Een paar keer (2 x Wenen en Poitiers) ging het maar net goed.In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het christelijke Westen te onderwerpen.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving).Nu zijn de adepten van Mohammed klaarblijkelijk teruggekeerd naar de meest basale veroveringstechniek in de geschiedenis: de volksverhuizing.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met smoezelige Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Het bestaan van mensen die vrij en gelukkig zijn, en vrij zijn van Islamitische heerschappij, is voor moslims een blasfemie – een godslastering, en die moet worden verholpen door ofwel deze mensen tot de Islam te bekeren ofwel ze onder het bewind van de Islamitische wetten te stellen…

Onze Europese beschavingscultuur eindigt, waar multicultuur begint!De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de Islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd.Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de Islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)….

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. …

Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen/iedere dag komen er meer./,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa? Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Er is geen islamitisch land met democratisch bestuur.Voor de Islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk…FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen.De politieke partijen die de laatste 50 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.De Islam baseert zich op de soevereiniteit van Allah en als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen is het conflict onvermijdelijk.Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…

Het moet voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici en kerkelijke leiders toch eens duidelijk worden, dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van Nederland en van heel west Europa.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Deze ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie! De aanstaande verkiezingen in maart zijn de eerste parlementsverkiezingen op het Europese vasteland, waarin we gaan zien of de formule van Trump ook op Europese bodem kan gaan werken.Vandaag de Verenigde Staten, morgen Nederland!Stop islamisering, geen sharia in Nederland! WAKKER WORDEN EUROPA!…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch. De jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen. Nadat de ongelovigen zijn vermoord of het land uitgejaagd, mogen land, dorpen en huizen worden bezet.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.De gruwelen die de IS pleegt grenzen aan het onvoorstelbare.Zonder Islam geen ISIS…

De Boko Haram is vooral bekend door het grote aantal aanslagen op dorpen en kerken en door de ontvoering op 15 april 2014 van zo’n 280 schoolmeisjes om hen als (seks)slaven te gebruiken.Een klein aantal van de ontvoerde meisjes wist te ontsnappen aan de gruwelen. Human Rights Watch heeft hun verhalen opgetekend en de NOS heeft er op 27 oktober 2014 over bericht. Een meisje vertelt: “Ze sleepten me mee naar de kampleider. Hij vertelde me dat de reden voor mijn ontvoering was dat ik christen ben. Toen ik daartegen in opstand kwam, bond hij een touw om mijn nek en sloeg hij me met een plastic kabel. Net zolang totdat ik mijn bewustzijn verloor. Als ik me niet zou bekeren tot de islam, zouden ze me vermoorden. Dus ik heb me bekeerd.”….

De islamitische ideologie van Hamas(die tot doel heeft Israel van de kaart te vegen, zie hun handvest en de uitlatingen van de leiders en zie hun gedrag) is hetzelfde als die van de Egyptische Moslim Broederschap of IS…Al vele jaren zijn er door Hamas leiders en hun terroristische organisatie die de Gazastrook bestuurt, consequent zware oorlogsmisdaden gepleegd, volgens de regels in het internationaal recht, zoals: willekeurige beschietingen op de burgerbevolking van Israël; beschietingen gelanceerd tussen hun eigen burgers, scholen en ziekenhuizen.Hamas dwingt haar burgers waaronder kinderen op daken en andere plekken die in groot gevaar zijn te gaan staan, om hen te gebruiken als menselijk schild.De misdaden van Hamas zijn zo flagrant, dat zelfs Amnesty er iets moet over zeggen.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Moslims zijn bezig weer Europa over te nemen!

https://i1.wp.com/www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/06/Netherland-islam.jpgSinds de komst van de Islam, is de Islam in oorlog met de mensheid. Volkeren zijn afgeslacht, bibliotheken vol met kennis zijn afgebrand. Vredige religies van het Midden-Oosten zoals zoroastrisme en Manisme van de Koerden en Perzen zijn vernietigd.De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa.Het derde islamitisch offensief tegen Europa is volop bezig! Anders dan in de 8e en in de 17e  eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie. Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in Europa. Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Amerika en Europa zelf….

Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.Koran (9.20): ‘Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.’ …Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen? En wie had zich ooit durven voorstellen dat moslims in Europa zich vaak sterker vast zouden houden aan hun religieuze identiteit dan het gros van de bevolking in landen die al eeuwen door moslims worden bewoond? De laatste dertig jaar zijn Europese landen duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.Het zal ook interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren, hoeveel senior EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld….

Er is in onze steden al lang geen sprake meer van integratie maar van substitutie. De ene, autochtone, bevolkingsgroep wordt vervangen door een andere, allochtone, bevolkingsgroep. Onze Europese cultuur wordt vervangen door de islam. De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de democratie moeten plaats maken voor hoofddoeken, vrouwendiscriminatie, ritueel slachten, shariarechtspraak, islamonverdraagzaamheid en moslimtheocratie.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Damascus of Mekka.Wijk na wijk wordt islamitisch.In veel Europese steden is er al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten.Maar noemt u ons eens een land ergens ter wereld met een moslimmeerderheid, waar de niet-islamitische minderheden in vrede en vrijheid kunnen leven.Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is.. .

Westerse politici hebben nooit echt iets aan het probleem gedaan. Zij zouden tegen immigranten moeten zeggen: Jullie zijn welkom. Wij verwelkomen jullie als broeders en zusters, dat hoort bij de christelijke traditie. Als jullie willen, kunnen jullie blijven, maar jullie moeten integreren. Jullie kunnen de godsdienst belijden die jullie willen, of jullie kunnen atheïsten zijn, maar jullie moeten een onderdeel worden van het bestaande systeem, integreren op economisch, politiek en sociaal niveau.Helaas geven de politici er de voorkeur aan zich hieraan niet te branden; in plaats daarvan kiezen zij ervoor een vaag begrip van aanvaarding te prediken, waarmee de Europese cultuur wordt gedrukt.Men verwacht dat de immigrerende moslims niet alleen onze taal leren maar ook dat zij onze burgerlijke wetgeving met algemeen aanvaarde mensenrechten zullen gehoorzamen en meer in het algemeen begrip en respect zullen hebben voor de westerse beschaving. Dit kan alleen mogelijk zijn voor vrijzinnige moslims voor wie de koran geen leidraad meer is. Zolang in de moskee de koran als heilig en onfeilbaar wordt verkondigd zal de beoogde integratie een illusie blijven.In de islam zijn de moskeeën echter niet alleen een plaats waar erediensten worden gehouden. Het zijn ook plaatsen waar mensen worden geïndoctrineerd en politiek worden gestuurd, zelfs zo dat de gemeenschap er schade van ondervindt…

Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De christenvervolging in het Midden-Oosten door de islam is een taboeonderwerp in de Europese media en politiek. De reden ligt voor de hand: de georganiseerde christenvervolging past niet in het multiculturele plaatje dat de islam steevast afschildert als een vredelievende en tolerante godsdienst. Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.Voor hen vraag ik graag 1 minuut stilte.De christenen zijn geen vreemde luizen in de pels van de moslimwereld, maar de authentieke en oorspronkelijke bewoners van landen, streken en gebieden, die pas veel later door de moslims werden veroverd en met geweld aan de islam werden onderworpen. De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.In het zuiden van Europa was het over een periode van honderden jaren eigenlijk nooit rustig onder de islamitische aanvallen. In de periode van 200 jaar kruistochten relatief wel….

Er is geen land op aarde waar moslims vrijer zijn hun geloof te beleven en belijden dan Nederland (inclusief alle staten met een islamitische meerderheid), maar het moet afgelopen zijn met de grenzenloze tolerantie voor intoleranten. Die intolerantie is decennialang de rijke voedingsbodem geweest waarvan nu jihadisme en terrorisme wordt geoogst. De voorbije maanden is er veel geschreven en gezegd over de aanslagen in Brussel, Parijs en elders in Europa. Meestal beperken de vele analyses zich tot de politiek correcte conclusie dat het terrorisme het gevolg is van de zogenaamde radicalisering van een kleine minderheid van moslims. Onmiddellijk wordt er aan toegevoegd dat deze aanslagen niks met de islam te maken hebben want de islam is ‘vredelievend, tolerant en verdraagzaam’. De realiteit is anders.Degenen, die wij ‘moslim-extremisten’ noemen, zijn in wezen de echte moslims, die hun geloof en de Koran serieus nemen. De overige ‘gematigde’ moslims, zijn of ‘verblind’ of proberen bewust ons te misleiden. De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.Moorden, terechtstellingen, onthoofden, massamoord en het verheerlijken van de doden ‘om de harten van de gelovigen te verheugen’werden allemaal in praktijk gebracht door Mohammed, werden door hem onderwezen en opgevolgd door moslims de hele geschiedenis door.De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing.Het ultieme doel is om de gehele aarde onder islamitisch bestuur te brengen en het ongeloof uit te roeien.En hoeveel meer onschuldige levens moeten verloren gaan, voordat U uw ogen opent? De fundamentalisten kunnen het niet verdragen dat moslims door een christelijke meerderheid geregeerd worden,zoals in Europa het geval is.Zij geloven dat het andersom hoort en dat moslims de hele wereld moeten regeren.Het simpele feit dat u zich niet heeft onderworpen aan God (de betekenis en de essentie van de islam) is genoeg. U moet dood en alles waarvoor u leeft, werkt en in gelooft moet kapot. U bent in oorlog, onze samenleving is in oorlog.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond. Dat moet u wel onder ogen willen zien, in plaats van dat te ontkennen uit vrees dat mensen je voor islamofoob uitmaken.Dus laten we hen die de islam “vreedzaam” noemen op niets anders onthalen dan gelach en een kort overzicht van de feiten….

Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben (cursief vert.).Merkel benadrukt dat ook in de toekomst “vluchtelingen” naar Europa zullen komen: “We willen legale wegen vinden.Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd.”…!..Merkel ziet zichzelf als de baas van de EU en ze ging met dictator Erdogan de Islamitische volksverhuizing reguleren namens hele EU.En alle EU landen moesten het verdrag tussen Erdogan en Merkel ondertekenen! De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die werd gelanceerd door nazi propagandaminister Joseph Goebbels: ,,Serveer de mensen massieve leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven tenminste een tijdlang.”…Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk.En als wij ons niet snel losmaken van Washington en hun marionetten in Brussel, ons continent tot de absolute ondergang is veroordeeld.Daarom zo snel mogelijk de EU ombouwen tot een vorm van economische samenwerking en landen hun soevereiniteit teruggeven…. Stop islamiseringvan Europa!Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid?En alles wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen niets doen.Doe iets!Dit is uw wereld, red haar…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Serbian monastery Ostrog-Montenegro

12719300_186245015077915_5505786992200934241_oNestled within a dramatic rock face, is where one finds Montenegro’s possibly most hidden, yet most magical site.Built in 1665, little is known about the Ostrog Monastery, only that it is one of the three most visited Christian destinations in the world, with more than a hundred thousand pilgrims travelling to it every year, making this a significant religious world symbol.Located near the village of Bogetići, and 50km from the Montenegrin capital of Podgorica, this Orthodox monastery is tucked very neatly into a vertical cliff, high up the Ostroška Greda rock. Its seemingly precarious position is awe-inspiring, and certainly plays tricks on the eyes – it is only on second glance, and on spotting its white exterior, that one realises it is not indeed part of the geology of the rock itself….

Turkish rule lasted 4-5 centuries and this proved to be the longest period of enslavement in Serbian history. The problem was deepened by the fact that the culprit, i.e. the aggressor, was of a different faith. Many a Serb is still experiencing this slavery, and for some (those that were converted to Islam) it is never going to end. Serbian Orthodox Church shared the destiny of its people during those times that were marked as “cruel and precarious” and when “the living envied those that were dead”. Serbs had no legal rights whatsoever as subjects of the Islamic Ottoman Empire. They had to pay special duties just for the basic right to live in an Islamic state.Many churches were turned into mosques and some had been torn down, the remaining building material being used to build mosques or public buildings.Only monasteries that survived, apart from the most famous ones founded by members of the Nemanjic dynasty, were those that had originally been built in remote, inaccessible regions….

Islam sees the world as eternally divided into two opposing camps:1.) Dar al-Harb (land of war, ruled by the infidels)…..2.) Dar al-Islam (land of peace, ruled by muslims)…Any country that is not islamic and not ruled by muslims is seen as a land of war.Europe belongs to the Dar al-Harb and MUST be subjugated.THE ULTIMATE GOAL OF ISLAM IS TO DOMINATE AND CONTROL THE WORLD AND TO ESTABLISH THE SHARIA WORLDWIDE…After Nazism and Communism, islam is the third totalitarian ideology that threatens humanity. It is a pernicious and deceitful ideology, which disguises itself perfectly since it is part “religion”.Islam is more than a religion(the religious part of islam is only about 18%), IT IS A COMPLETE CIVILIZATION including politics and laws.IN ISLAM, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN THE STATE AND THE RELIGION.There is no separation of church (mosque) and state. So, the religion is the state, and the state is the religion, they are one and the same. All laws are already written in the koran and in the sunna. This means: the mosque decides and the imam rules…12764829_186245185077898_6191983140494262491_oClick on the images for higher resolutionesplanada_del_monasterio_de_ostrog_montenegro_2014-04-14_dd_089248387334_155f86cf9b_h aa_picture_20150818_6079310_webaa_picture_20150818_6079336_web 7817506294_ada86d4596_haa_picture_20150818_6079332_web.montenegro-2013-108_web-lrg
9335011519_797ad6bf3e_hdsc01021..23138598232_4e0ffa96a8_hp1040804.ostrog-monastery-montanegro-1-of-1.aa_picture_20150818_6079318_web80975016…..ostrog-monastary-3

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Stille verovering van Europa door de ISLAM

https://i0.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpgOmdat religies overal ter wereld voorkomen, moet de Islam behalve het westen de hele wereld overheersen, wat volledige controle inhoudt over alle aspecten van de maatschappij door de sjaria; zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden.En als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft, dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord,terreur en migratie.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd…

Wat de islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken middels migratie en voortplanting.Hijra(migratie) is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog.Dat woord bedacht door de stichter van de islam, de profeet Mohammed, in het jaar 622 A.D.En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld.Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving).En als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist….

De combinatie van natuurlijke groei en migratie die ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de bevolking teweegbrengt, zou in de afzienbare toekomst kunnen leiden tot meerderheden in althans enkele Europese steden of zelfs landen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Links heeft van de massa-immigratie een ideologisch project gemaakt, het multiculturalisme (…) ter vervanging van het failliete communisme. (…) Maar die droom is een nachtmerrie geworden: multicultureel is multiconflict geworden.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. Dat uit zich niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij. Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving.Er ontstaan grote getto’s in Europa, met een fundamentalistische identiteit, die broeinesten vormen voor extremisten.Zij zijn vastbesloten zich te houden aan de voorschriften van Koran en Hadith.Zij willen een Huis van de Islam in het gebied van het ongeloof bouwen.Moslims beschouwen zich in de eerste plaats als moslims en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zeventig procent van de Nederlandse moslims vindt dat, de regels van de Koran, belangrijker zijn, dan de Nederlandse grondwet, zoals uit recent onderzoek bleek.De Islam is echter niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt….

Europa bevond zich in het Huis van oorlog en dat kan nooit worden geaccepteerd.Diverse landen in Europa hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.We zitten nu in een oorlogssituatie.Wat er nu in Europa gebeurt, bekijkt Open Doors tegen de achtergrond van christenvervolging wereldwijd.Aanslagen op kerken; het vermoorden van geestelijke leiders; het zaaien van angst; het ontwrichten van de samenleving. Ze maken allemaal deel uit van de ‘strategie’ achter christenvervolging in alle delen van de wereld.Iedere dag is er weer een nieuw verhaal over bloedvergieten.In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). Terwijl islamieten heel het Midden-Oosten in een bloedbad hebben veranderd en het westen al een voorsmaakje gegeven hebben wat hen te wachten staat, spugen de paleo-progressieve journalisten en politiekers de burger in het gezicht: dat er GEEN verband bestaat tussen de islam en terrorisme. Dat is vanzelfsprekend nonsens.Iedereen die de islamitische doctrine en geschiedenis heeft bestudeerd, weet dat de islam gebaseerd is op geweld tegen Kafirs (àlle niet-mohammedanen).De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is!…

We hebben enorme problemen met de islam en multiculturaliteit.Het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden, is een illusie.Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat aanpassen. Zo is sinds kort in Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan.‘Kerstmarkt’ wordt veranderd in ‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om islamitische minderheden niet op de tenen te trappen.We zijn veel te ver doorgeschoten in onze tolerantie.Godsdienstvrijheid is een individueel recht, geen collectief recht om een islamitische zuil uit te bouwen, om op iedere straathoek een moskee te bouwen met torenhoge minaretten, om islamitische feestdagen in te voeren of om hoofddoekjes te dragen in de publieke ruimte.Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Wij hebben miljarden gestopt in integratiebeleid en er het tegendeel mee bereikt van wat we wilden!…

Deze migratie is een strategisch doel van de VS, dat Europa wil destabiliseren en zo afhankelijk van Washington wil houden.Obama-supporter George Soros is op de achtergrond een belangrijke drijvende kracht achter de Europese ‘multiculti’ droom nachtmerrie door volledig open grenzen, het opheffen van de nationale soevereiniteit en een onbeperkte immigratie van moslims te eisen en deels ook te financieren.Engelse verslaggevers troffen op het Griekse eiland Lesbos een ‘migranten-handboek’ aan met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. In het boek staan allerlei tips hoe migranten met succes hun ‘rechten’ in Europa kunnen opeisen. De uitgever van het boek is de organisatie W2EU, dat zich inzet voor onbeperkte massa immigratie. W2EU is onderdeel van George Soros’ Open Society netwerk, dat ook een dubieus aandeel had in de illegale fascistische staatgreep in Oekraïne…

De eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor schamen.We moeten ook het Schengenakkoord en het vrij verkeer van personen on hold zetten en de controle over de grenzen weer in eigen handen nemen.Doen we dit niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de islam, zoals in het huidige IS-gebied!Wij zijn voor een Europa van samenwerkende staten, maar wij zijn tegen één Europa onder een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa en weg met die EU”….https://i0.wp.com/orig10.deviantart.net/68db/f/2014/265/7/5/islam_stop_islamization_quran_muslim_by_elvis4-d804j1d.jpg

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!

U Siriji i Iraku trenutno je na obuci 80 tinejdžera iz BosneIslam svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je Islam već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Kad su Arapi izgubili moć da mačem šire Islam, barjak su preuzeli Turci. Pred Beč su došli 1529. godine. Hronike beleže brojna turska zverstva koja su tada činili,ostavljajući za sobom neizbrojive žrtve i  milione odvedenih ljudi u roblje, silovali žene do smrti i nabijali  ‘neverničku’ decu na kolac.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi(civila)!…

Islam je mnogo više od religije (oko 20%). Islam kao “politička ideologija” reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet .Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski Islam, već samo Islam,kako kaže Erdogan:”Islam je Islam!” Glavni problem, kako za muslimane, tako i za ostali svet, jeste nasilne poruke Kurana: “I borite se protiv njih(nemuslimana), sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.”(Kuran 2, 193) … ,ili ovo: -” Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “(Kuran 60: 5) …,ili ovo: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”(Kuran 4: 88) …., ili ovo: -” Nevernici(nemuslimani) su drvo za potpalu u paklu “(Kuran 72:15) .. . ,ili ovo: – “Oni koji ne veruju (u Islam i proroka), oni su najgora stvorenja”(Kuran 98: 6) …,ili ovo– „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“(Kuran 3:28)…,ili ovo–„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu: ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu)….,ili ovo–„Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“(Kuran 4:95)….Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Na svim hijerarhijskim nivoima, pripadnici Islamske države(IS,kao i mnoge fundamentalističke grupe) neprestano i svuda ponavljaju citate iz Kurana, tumačeći ih doslovno onako kako su i napisani.Reći da su ih izvrnuli je besmisleno….

Iz Kurana se može zaista iščeprkati i po neki naizgled miroljubiv stih.Apologete najčešće navode ovaj–…„Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. (5:32).Odmah iza ovog stiha, doslovno odmah (5:33) piše – „Kazna za one koji protiv Alaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odseku ili da se iz zemlje prognaju.“…Miroljubivi stihovi nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu….

Na Zapadu ili u zemlji nevernika praktikuje se miroljubivi Islam iz Meke.Tamo gde je Islam u manjini, prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.U islamskim državama ili u zemljama gde su muslimani večina,tamo se praktikuje Islam iz Medine, tj. pravi Islam,koji već 1400 godina vrši nasilje i seje smrt nad nemuslimanima širom  sveta.Alija Izetbegović nam je to fino i objasnio u “Islamskoj deklaraciji “-…”Islam isključuje pravo ili mogućnost delovanja bilo koje druge ideologije/vjere na svom prostoru i ne može biti ni mira, ni koegzistencije između” islamske vejere “i” neislamskih “društvenih i političkih institucija,” pisao je Izetbegović u svojim deklaracijama.Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim “kaurski” entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana/Islama. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom.Zato Bakir Izetbegović naglašava da mu je politički program babina knjiga, u kojoj piše da: „nema koegzistencije između Islama i drugih religija“ i da „muslimani kada postanu većina, treba da nametnu islamsku teokratiju i šerijat“.Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje iz naslova knjige: šta nije (danas) u redu sa islamom? Islam dopušta robovlasništvo i prisilni seks sa robinjama.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu…

Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima, bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi , siromaštva i neznanja.Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Muslimani nisu srećni u Gazi. Oni nisu sretni u Libiji. Oni nisu sretni u Maroku, Tunisu, Jemenu, Egiptu. Nisu srećni u Iraku, Avganistanu, Libanu, Siriji. Muslimani nisu srećni u Iranu, Pakistanu, u Bahreinu … i iz svih nabrojanih država beže.Dakle, pa gde su onda sretni? Srećni su u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, pa čak i u Izraelu. Ukratko, oni su srećni u svim državama, koje nisu muslimanske.A koga krive za svoju nesreću? Islam Ne. Ne ni njihova rukovodstva država iz kojih su pobegli. Ne krive ni sami sebe.Oni krive države u kojima su srećni! I žele ih promeniti, da budu kao države iz kojih su došli, jer u njima nisu bili sretni.Oprostite, možda sam idiot, jer to ne razumem…

Nisu muslimani krivi što su rođeni u takvoj kulturi, ali oni treba da priznaju činjenice.Za razliku od Alaha koji ne voli sve ljude, štaviše naređuje progon i ubijanje onih koji nisu muslimani, naš Bog je onaj koji voli svakog čoveka kao što čitamo u Svetome Pismu.Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo! Vera se ne svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije. Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Isus nije vodio ratove i nije se služio mačem. Prorok Muhamed je bio ratnik i lično je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza,a to se navodi i u Kuranu(33. 26.).Sledeći hadis (Islamski verski tekst) govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dećacima koji su dostigli pubertet, odseku glave. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza medu muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38)…Danas to isto radi IS u Iraku i Siriji.Krstaški ratovi bili su posledica muslimanske najezde na zemlje koje su većinski bile naseljene hrišćanima. To je u periodu od 3. do 10. veka bila teritorija današnjeg Izraela, Jordana, Egipta, Sirije i Turske. Kad je islam ojačao i postao moćna religija/ideologija, muslimani su zauzeli te zemlje. Hrišćansko stanovništvo je bilo porobljavano, brutalno ugnjetavano, raseljavano i ubijano.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde islama…. Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …

….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAKO JE OBNOVLJENA NDH!

https://i2.wp.com/www.vecernji.hr/media/cache/13/26/13267d1fa8ef1b01e0d111cc1e84193d.jpgZloglasna Nezavisna Država Hrvatska je temelj današnje Hrvatske! Dolaskom HDZa na vlast u Hrvatskoj tokom 1991. godine, otpočeo povratak NDH.Reetablirani su endehazijski simboli, poput kune, zastave i državnog grba.Vrhunac tisućuljetnje hrvatske kulture, bilo je i spaljivanje 2.ooo.ooo knjiga štanpanih ćirilicom.Posle toga su palili ljude,jer je trebalo:„trećinu Srba pobiti, trećinu raseliti, a trećinu pokrstiti“… Pre petnaest godina,cela Evropa i SAD smejali su se Srbima iz Hrvatske, koji su pričali o oživljavanju ustaštva i redizajnirane NDH, a kninske Srbe i njihove barikade krstili :”Balvan revolucijom”, ignorišući poklik Franje Tuđmana koji kaže “da je NDH važan čimbenik tisućljetne hrvatske državnosti”(tada se nisu čule salve zvižduka u hrvatskoj javnosti)! Uz slične državničke poruke javno je oživljavana ustaška ideologija, kroz pesme, javni govor, kućnu radinost a i praksu klanja i ubijanja Srba….

Danas, dvadesest godina posle srpskog vapaja iz Knina, svet ćutke gleda ogoljenu i besprizornu rehabilitaciju fašističke relikvije NDH, koja je bila vernija fašističkoj ideologiji, klanju i sveopštem zločinu od tvoraca te ideologije Hitlera i Musolinija.To je zemlja u kojoj je nacistička ideologija trenutno najzastupljenija u Evropi. Zlo oličeno u fašizmu i njegovoj specijalnoj verziji ustaštvu, za koje su samo naivni mislili da je stvar prošlosti, obnovilo je svoju snagu i svoju državu 1991. godine u Hrvatskoj.U današnjoj Hrvatskoj ustaštvo i fašizam su uzdignuti na razinu pozitivnih vrednosti.Krivični zakon Hrvatske ne zabranjuje konkretno nošenje nacističkih ili fašističkih obeležja.Negovanje ustaškog nasleđa u Hrvatskoj danas možemo videti na stadionima, pojedinim koncertima hrvatskih muzičkih zvezda, a o tome svedoče i zidovi hrvatskih gradova sa kojih se u hiljadama kočoperi stilizovano slovo U.“Za dom, spremni!”, raširio se u NDH tokom Drugog svetskog rata, kada su ustaše,pripadnici nacističke vojne formacije, pozdravljali jedni druge uz “naci” pozdrav, odnosno podignutu desnu ruku. Ova tradicija oživela je tokom ratova na području bivše Jugoslavije, ranih 90-ih. PROTERIVANjEM i ubijanjem Srba u operaciji “Oluja” pre 20 godina dovršen je istorijski zadatak Nezavisne Države Hrvatske-najmonstruoznijoj marionetskoj državi u istoriji ljudske civilizacije!…

Zloglasna „Oluja“ ustvari nije počela balvan-revolucijom, već je počela 1941. godine!Počela je rečenicom: Trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati! Počela je u Jasenovcu, Jadovnom, Staroj Gradišci, logorima u Capragu, Jastrebarskom, Koprivnici, na Pagu…Pripreme za ovu, poslednju „Oluju“ ponovo su krenule u drugoj polovini šezdesetih i prvoj godini sedamdesetih godina prošlog veka. U takozvanom „hrvatskom proleću“. Krenule su, između ostalog, i Deklaracijom o položaju hrvatskog književnog jezika, osnivanjem ogranaka Matice hrvatske širom Hrvatske, automobilskim kolonama kroz mesta sa mešanim hrvatskim i srpskim i čistim srspkim življem, mahanjem zastava Nezavisne Države Hrvatske i pevanjem pesama „U boj, u boj“, „Još Hrvatska ni propala“… kao i uzvikivanjem i juče i danas aktuelnog ustaškog slogana „Za dom, spremni“(„Zig Hajl”)!…“Oluja” je živi dokaz da, ako Hitler i nije pobedio, njegovi sledbenici svakako jesu…”Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore,”kaže Vedrana Rudan.Samo je još zaboravila vatikansku guzičetinu……

Aktuelna Hrvatska ne priznaje Jasenovac i druga stratišta fašističke Nezavisne Države Hrvatske. Naprotiv, aktuelna vlada u Zagrebu veruje da su ustaše bile mučenici, stradalnici za pravdu i slobodu.Polaganjem venaca na grob streljanim ustašama na Bleiburgu, rukovodstvo Hrvatske bespovratno i javno izabralo stranu – ustašku.U jeku političke krize u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović se zabavlja izvodeći hitove proustaškog ‘narodnog pevača’ Marka Perkovića Tompsona,koji je kasnije sedeo u počasnoj loži na inaguraciji predsednice Grabar-Kitarović.Trideset hiljada grla na fudbalskoj utakmici u „Maksimiru” viče “ubij Srbina”! Niko na to ne reaguje.Fašizam u ovoj zemlji nikad nije poražen.Zabranili su ćirilicu, baš kao i Pavelić.Na sportskim događajima, koncertima i dernecima otvoreno se kliče Anti Paveliću ili Petru Brzici, studentu prava iz Zagreba, koji je na jednom “srbokolju” u Jasenovcu za nekoliko sati lično, svojom rukom, zaklao 1.360 Srba. Mogao je još, ali nije bilo potrebe, jer se njegov glavni konkurent zamorio i odustao na negde oko 1.100 prerezanih srpskih vratova.Istraživanje zagrebačkog Jutarnjeg lista pokazalo je da više od 40 posto Hrvata opravdava ustaški genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu. Za njih je klanje na stotine hiljada Srba u Jasenovcu,dečiji logori,klanje 2.300 Srba 7. februara 1942. u tri sela kod Banjaluke ili pokolj 12.000 Srba na Garavicama kod Bihaća 1941. godine sasvim kul.

Srbi su u Hrvatskoj danas, kao i za vreme zloglasnog ustaškog režima iz Drugog svetskog rata, građani drugog reda čiji se identitet zatire na svakom koraku! U današnjem Zagrebu gotovo svi Srbi srednjoškolci, a ima ih šaka jada u odnosu na prošlost, razdvojeni su od Hrvata; nalaze se u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji „Kantakuzina Katarina Branković“. U drugim zagrebačkim srednjim školama Srba nema ni za prste jedne ruke. Ili su asimilovani ili se ne izjašnjavaju kao Srbi, znajući da im to u svakom smislu može da oteža život.Razbijanje ćiriličnih tabli i grafiti mržnje, jasno poručuju Srbima da beže iz Hrvatske i nikada se više ne vraćaju.Danas u obnovljenoj NDH, već pune 22 godine, isplaćuju se penzije, pripadnicima svih vojnih formacija NDH.Današnja obnovnoljena NDH je ostala bez gotovo 700.000 svog stanovništva i niko se zbog toga nije potresao u ovoj nakaradnoj tvorevini. Zapravo, Hrvatska se danas, u Evropskoj uniji, može ukratko opisati onim aforizmom:”Sve je isto, samo njega nema”,…balkanskog Hitlera,Ante Pavelića….Hrvatski novinar Domagoj Margetić kaže:„Zločini su nam državni praznici, a zločinci nacionalni junaci, proterali ste bijednici stotine tisuća građana ove zemlje i to nazivate pobjedom? Gadiš mi se Hrvatsko, fuj!”…https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Balkans_in_1350_according_to_Gustav_Droysen_from_19th_century.jpgKoreni mržnje između Hrvatske i Srbije/Srba i Hrvata/ sežu vekovima unazad, kad su Srbi doživeli zenit državnog uspona i političke slobode, izgradili identitet naroda koji stvara sopstveni kulturni i duhovni izraz, a naspram Hrvata koji stolećima žive kao podanici Ugarske.Pravoslavni Srbi su u apsolutnoj većini nastanjivali većinu zemalja, prisvojenih i uključenih u današnju Republiku Hrvatsku, tj. sve krajeve u kojima postoji štokavski izgovor (kojim – i samo njim – govore svi Srbi), izuzev stvarnog područja Hrvatske od tri hrvatske županije (Zagrebačke, Križevačke i Varaždinske), u kom postoji i u kome se govori kajkavski izgovor – jedini hrvatski jezik, a koji Hrvati (jedino još taj jezik u Evropi!?!), tendencionalno, još nisu kodifikovali u – hrvataski književni jezik!Da nije Hrvatska preuzela Vukov srpski jezik, nikad ne bi uspela da izađe iz 3 kajkavske županije na širinu srpskih štokavskog područja u Dalmaciji, Slavoniji i BiH. Sa osvajanjem jezičkog prostora osvojila je i srpsku katolički narod.Ljudevit Gaj, Nemac poreklom, otvoreno kaže da su Hrvati prisvojili srpski jezik za svoj.I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje.

Hrvata kao starog plemena danas gotovo da nema, nalazimo ih tek u ostacima u Hrvatskom Zagorju, Moslavini i onom delu Međimurja, prema Sloveniji. Ostali su konvertiti, uglavnom bivši Srbi koje je katolička crkva uspela da otrgne najpre od pravoslavlja a potom od srpstva.Podsetimo se reči doktora Juraja Krnjevića iz 1955. godine: “Pre jedno 120 godina Hrvatska je bila vrlo malena. Zagorje i okolina, to je bila Hrvatska… Onaj kraj gde se govori “kaj” to je bila Hrvatska.”…Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina….

Poznat kao ‘Aušvic Balkana’, Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor na području NDH,gde je ubijeno nekoliko stotina hiljada Srba u “orgiji neopisivog divljaštva”. Svoje žrtve su životinjski mučili – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki i na druge svirepe načine.Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.U januaru 1943. komandant logora Jasenovac, Ivica Matković, naredio je logorašu dr Nedeljku Zecu da pregleda Žilu Frkovića, jednog od najkrvoločnijih koljača Jasenovca.”Kad sam ušao u sobu”, priča dr Zec, “Žile je sjedio razdrljen, razbarušene kose, sa zakrvavljenim očima i pijanim izrazom lica.”Na stolu je bila napola ispijena boca rakije i nekoliko čašica u neredu. ‘A, došao si, doktore. Sjedi tu na stolicu, i ako hoćeš posluži se rakijom’, rekao je….’Ti se sjećaš kad je u kolovozu Jure Maričić poslao oko 4.000 ljudi u Gradinu na klanje. Tada smo se Pero Brzica, Zrinušić, Šipka i ja opkladili tko će te noći zaklati najviše logoraša. Već poslije jednog sata bio sam daleko ispred po broju zaklanih. Nikad u životu nisam osjetio takvo blaženstvo, i već poslije nekoliko sati zaklao sam 1.100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju po 300-400…U tom krvavom takmičenju,pobedio je Pero Brzić,koji je zaklao 1.350 ljudi……

Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”… Komandant logora je divlja životinja…”….Po amerićkim izveštajima,pokolje u NDH organizovalo je preko 130 katoličkih sveštenika, a njih 27 lično su se „dokazali“ u klanju!Od kako je Sveti Sava skinuo papinu krunu sa glave svog brata i venčao ga na pravoslavno kraljevstvo, strateška nit koja je u zavisnosti od okolnosti samo menjala svoju formu, bila je (i ostala) – borba protiv srpskog pravoslavnog naroda do istrebljenja.Ne treba zaboraviti ni ustaške zločine u banjalučkim mjesnim zajednicama Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac,ustaše su, pod komandom Ante Pavelića, uz pomoć banjalučkih ustaša, pobile najmanje 2.300 nevinih Srba bez ijednog ispaljenog metka,… sjekirama, noževima krampovima i „srbomlatom“. Među žrtvama je bilo i 551 dete!!!! Jedan od najmostruoznijih događaja, čak i kada su u pitanju ustaše, desio se u školi u Šargovcu. Ustaše predvođene fra Filipovićem ušle su u učionicu,a Filipović je od učiteljice tražio da mu izvede srpsko dete. Pošto su mu izveli devojčicu Radojku Glamočanin, Filipivić je dete zaklao pred razredom, tražeći od ustaša da slede njegov primer.Tog dana u školskom dvorištu zaklano je 53 dece, pred očima njihovih vršnjaka. Učiteljica Dobrila Martinović je od užasa izgubila razum.Izveštaj nemačkog oficira Glez Von Horstenaua 14. juna 1941. godine: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu,pa ih onda vešali na zidove s natpisom – Srpsko meso – jedan dinar kilogram…Otimali su decu od srpskih majki, hvatali ih za noge i razbijali njihove glave o drveće i kamenje i posle ih bacili u jame…U svojim memoarima, za hrvatski pokolj Srba,Hitlerov specijalni opunomoćenik za Balkan, dr Herman Nojbaher kaže:„Pokolj Srba od strane Hrvata spada u najsvirepije akcije masovnog ubistva cele svetske istorije. Doživeo sam da mi se ustaške vodje hvale kako su zaklali milion Srba, uključujući tu i odojčad, decu, žene i starce.”…

Italijani su se takodje zgražavali nad hrvatskim zločinima u Drugom svetskom ratu, ostavljajući o tome nemali broj dokumenata. Među najpotresnija italijanska dokumenta o hrvatskom genocidu nad Srbima spada pismo generala Aleksandra Luzana Musoliniju. Evo tog pisma: Obilazeći sreska mesta Stolac, Čapljinu i Ljubinje (između 60 i 130 km severno od Dubrovnika) – saznam od naših obaveštajnih oficira da su Pavelićeve ustaše, prethodnog dana, počinile neki zločin u jednom selu (Prebilovci).Nedostaju mi reči da opišem ono što sam tamo zatekao. U velikoj školskoj učionici, zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina! Zločin je neumesna i nevina reč – to je prevazilazilo svako ludilo! Mnogima su odsekli glave i poredjali ih po djačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove! Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržimo. Primetio sam načeti džak soli u ćošku i zgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove! I taman kad smo odlazili, u zadnjoj klupi se začulo dečje krkljanje. Pošaljem dvojicu vojnika da vide šta je. Izneli su jednog djaka, još je bio u životu, disao je sa napola presečenim grkljanom! Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji.Zločinci su najpre, na smenu, silovali učiteljicu Srpkinju (ime joj je Stana Arnautović) i onda je, pred decom ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme, pevao je silom dovedeni orkestar cigana i udarao u tambure!Od hiljadu i nešto duša, u selu više nema nikoga! Istoga dana (to smo otkrili kasnije) kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale još 700 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način na putu do jame pobili.Posle ovakvih događaja Italijanska vojska staje u zaštitu Srpskog življa i proteruje ustaše iz Istre i Dalmacije!…Hrvatski antiljudski i anticivilizacijiski fašizam/ustašluk,koji je imao 82 koncentraciona logora, koji je imao 400 stratišta i koji je imao logore za decu/ spada u najgore fašizme u istoriji čovećanstva! Kad je čuo za Jasenovac i dečije logore,predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., izjavio je da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice…Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet….

Najsvirepije zločine koje je ikada čovečanstvo zabeležilo,počinili su HRVATI(bivši Srbi) nad srpskim narodom! U svesti tih bivših Srba, utisnuta je mržnja prema onima koji su ostali Srbi. Prebacivanje krivice. Nisam ja kriv što sam izdao srpstvo, nego on što je ostao Srbin. Njegov ostanak u srpstvu, njegov moralni život, njegova hrabrost i junaštvo, prkos i nepokolebljivost su ukor za moju savest, za mene konvertita, slabića, kukavicu, bednika, slugu, koji je za džak brašna i soli, izdao i dedove i narod i veru.Srbin mora nestati da me više nikad ne podseća na moju izdaju. Zato Jasenovac, zato Oluja, zato su Hrvati sa tolikom mržnjom klali Srbe, jer su ih podsećali na istinu o sebi, jer su Srbi samim svojim postojanjem bili prst krivice uperen u Hrvate.Čovek koji promeni veru, a potom i naciju, kao u slučaju Hrvata i Srba, izbrisao je sve što je bilo do tada. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svom rodu. On je neko ko počinje od nule, ništa, čovek bez biografije, mladica tek zasađena na ledini. Takav čovek je svestan svega a naročito prezira svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ponižen je, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, porodičnoj tradiciji, dalekim rođacima… I onda dolaze ratovi. Takav čovek postaje zver i kreće da ubija sve one koji su živi svedoci njegove prevere, sramote, njegove izdaje predaka i svog naroda…

Najveći među Srbima islamske vere, kao i Srbima katoličke vere,bili su Meša Selimović i Ivo Andrić,koji su ostajali u srpstvu i onda kada je bilo najteže.Meša Selimović se 1941. nalazi u Zagrebu, odbija sve privilegije kojim ga obasipa ustaški režim i odgovara svojoj tadašnoj devojci, koja ga u neverici pita: zašto ide u Srbiju: „Kakav bih ja to Srbin bio kad ne bi bio sa Srbijom kada joj je teško?“ Iste godine i Ivo Andrić dolazi u Beograd. Sa prezirom odbija ličnu ponudu Pavelića da bira poziciju u NDH koju želi i izabire život u Beogradu u siromaštvu i pod bombama, a kao svoju nacionalnost upisuje – Srbin.Emir Kusturica je mogao imati kolekciju Oscara, samo da se htio odreći srpstva.Čak i mnogi nesrbi, poput Petera Hendkea, koji je ostao bez Nobelove nagrade, jer je branio Srbe, prepoznavali su taj srpsku duh, tu srpsku iskru ljubavi, slobode, pravde, časti koju ni jedna okupacija, ni jedan genocid, ni jedno ropstvo nisu uspeli ugasiti….

U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj ….

1457639970_c5943b0c3c1

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Muslim Immigrants Will Cause ‘Inevitable Civil War In Europe’

ISIS InfiltrationAfter Nazism and Communism, islam is the third totalitarian ideology that threatens humanity. It is a pernicious and deceitful ideology, which disguises itself perfectly since it is part “religion”.Islam is more than a religion(the religious part of islam is only about 18%), IT IS A COMPLETE CIVILIZATION including politics and laws.IN ISLAM, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN THE STATE AND THE RELIGION.There is no separation of church (mosque) and state. So, the religion is the state, and the state is the religion, they are one and the same. All laws are already written in the koran and in the sunna. This means: the mosque decides and the imam rules…

Islam sees the world as eternally divided into two opposing camps:1.) Dar al-Harb (land of war, ruled by the infidels)…..2.) Dar al-Islam (land of peace, ruled by muslims)…Any country that is not islamic and not ruled by muslims is seen as a land of war.Europe belongs to the Dar al-Harb and MUST be subjugated.THE ULTIMATE GOAL OF ISLAM IS TO DOMINATE AND CONTROL THE WORLD AND TO ESTABLISH THE SHARIA WORLDWIDE…

The battle of Vienna in 1683 was the second wave of Islam attempted expansion into Europe.There is a new muslim conquest of Europe underway—but this time, it is a peaceful invasion. Millions of Turks, Arabs, Algerians and other Muslims have immigrated to European countries.While Western Europe counted between one and two million muslims in the 1960’s, this number has risen to more than 30 million today.Already in 1974, the former Algerian President Houari Boumédienne prophetically addressed the general assembly of the United Nations: “One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.” Muslim immigration is a form of jihad through colonization called hijra, which she reports dates back to the time of Mohammad. The migration is actually a religious obligation, in which muslims are required to spread Islam.The Koran forbids integration with host societies,demanding that host societies submit to Islamic cultural practices…Welcome to Eurabia!…

Europe’s low white birth rate, coupled with faster multiplying migrants, will change fundamentally what we take to mean by European culture and society.Brussels, the capital of Europe, already consists for 70 per cent of immigrants, a percentage that will rise to 85 per cent by 2020.Entire neighborhoods of Paris, London, and other European cities have become Muslim-run “no-go zones,” off-limits to law enforcement and governed by Islamic sharia law.Throughout the world the integration policy has failed because islam does not WANT to integrate. And the Koran does not want integration: “make with the Jews and Christians no agreements, because when you do that, you become one of them”.A harmonious multicultural society with islam exists NOWHERE and WILL NEVER EXIST. History shows that muslims, as long as they are in the minority, are very tolerant, but once in power are the enemies of democracy…

A well known fact is that Islam is a totalitarian ideology that rejects Democracy, personal freedom, and every other religion.Under Islamic sharia, a woman is not considered a free being. She is mentally unfit to decide her own life, so she is to be under her husband’s control. She has no right to marry a man of her choice without her father’s or another male family member’s consent. She has no right to divorce by her choice or to gain her children’s custody in case of divorce. The value of her life is half the value of her husband.In brief, women are the commodity of their husbands and extended family, and therefore their free choice is entirely restricted under Islamic sharia.The lack of access to education and authentic Islamic education for women today has contributed to the widespread acceptance of their inferior status. Around 85 Sharia courts are thought to exist in Britain…

There is only one islam, so islam is islam. No confusion here…Without realizing it, Muslims all over the world are mentally imprisoned by the teachings of Islam. By means of lies, threats, extreme physical punishment, and brainwashing, the hierarchy of Islam orders the followers of Islam to commit the most heinous acts of violence and terrorism in the name of God.Jihad started 1,400 years ago and it is ongoing today. In over 1400 years islam has never done anything but sow death and destruction. Jihad and killing are the head of islam.Jihad will not stop until the land is dominated by islam and controlled by the sharia.The jihadist movement is the driving force behind today’s global terrorist wave, which is conducted under the guise of a religious armed struggle, the jihad. A verse like: “kill them wherever you may find them” (koran 2:191, 4:89, 4:91) is typical. Islam is an ideology of WAR. The Koran is a BOOK OF WAR.

By now any sane human being of 21st century should realize that the religion of Islam is the main source of Islamic terrorism happening today around the world. But sadly, majority of gullible people (Muslim and non-Muslims) tend to ask questions: Does Islam have anything to do with Terrorism? More precisely—does the Qur’an anyway responsible for Islamic terrorism, or Islamic suicide bombings?The Quran repeatedly promised celestial handsome rewards for those who can kill kaffirs (enemy of Allah and His messenger) and dreadful punishing hellfire for those who refuse to kill kaffirs. The Quran also incites followers to sacrifice their lives in order to kill kaffirs in exchange for a much better and lucrative after life. In this line just one Quranic verse (9:111) is most attractive to those jihadis who are desperately eager to achieve heavenly rearward of 72 virgins. Here is the master piece from Holy Quran….Quran: 9:111, Allah hath purchased of the believers their persons (lives) and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur’an…In addition, a strong support and explanation to the verse: 9:111 was given by Merciful Allah by the following: Quran-4:74- Let those fight in the cause of Allah Who sell the life of this world for the hereafter. To him who fighteth in the cause of Allah,- whether he is slain or gets victory (i.e. killed or be killed) – Soon shall We give him a reward of great (value). …

ISIS is real Islam in action.Mosab Hassan Yousef – Son of Hamas Says: “ISIS is the REAL Face of Islam.I was brought up in a state of delusion, believing the Islamic theory that once we control the globe and build an Islamic State we can bring humanity, justice and happiness and solve the human condition…Islam is a very dark theory and we need to face this reality.Islam is the religion of war.Islam is at war with everything that is not muslim,” Yousef said.Here we have a man who grew up in a muslim home, who should know what his former religion was really about. He laughs when people call Islam a “religion of peace.”…

Islamists will not find it difficult to conquer Europe. Christianity in Western Europe has virtually ceased to exist. The spirit of secular relativism that originated from the French Enlightenment (Illuminati) has persuaded Europe (including Europe’s churches) to commit a protracted, two centuries long suicide, the symptoms of which were visible in Communism, National-Socialism and moral relativism in general.Man is a religious being and needs religious faith. If European Christianity had still been healthy today it would have proselytized, it would have reached out with missionary zeal to the millions of Muslims who migrated to Western Europe since the 1970s, it would have offered them Christ and would not be in fear of Islam…

In parts of France, Britain, Sweden and Germany, muslim immigrants have set up enclaves where the host nations don’t exercise any sovereignty.No-go zones function an independent fiefdoms governed by Sharia Law. Countries that have these zones have effectively lost control of these areas. In many areas, they cannot even provide basic social services such as police, fire fighting and ambulance services.In these areas muslim immigrants have created parallel societies that are segregated from their larger communities….Muslim enclaves in European cities are also breeding grounds for Islamic radicalism and pose a significant threat to Western security…

Immigrants bring their culture with them. They do not leave it back-home…

In France, large swaths of muslim neighborhoods are now considered “no-go” zones by French police. At last count, there are 751 Sensitive Urban Zones or “SUZs” as they are euphemistically called. An estimated 5 million muslims live in these areas of France over which the French state has lost control.Muslim enclaves in European cities are also breeding grounds for Islamic radicalism and pose a significant threat to Western security….

Posted in Uncategorized | 3 Comments