West-Europa kan bij het sharia-vuilnis gezet worden

“Opnieuw wordt Europa door een islamitische invasie bedreigd.Via massa-immigratie hebben talloze moslims het continent overspoeld. Met als doel Europa te koloniseren en er een soort Eurabië van te maken.In sommige wijken van onze grote steden zijn al getto’s gevormd, waar de islamisering langzaam maar zeker oprukt,” schrijft de Belgische politicus Filip Dewinter. Fortuyn schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwde hij dat “de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden.Het doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk. Dit doel staat niet alleen haaks op onze cultuur, onze normen en waarden, onze rechten en onze vrijheden, maar bedreigt die ook.”…

Overal in West-Europa hebben politiek-correcte partijen en mensen bij botsingen tussen belangen van de westerse cultuur en de belangen van de islam, gekozen voor de belangen van de islam(die zich 1400 jaar lang zo succesvol als religie heeft gecamoufleerd)…”Nederland verandert, en als dat u niet bevalt, dan, nou, u weet wel”. Zo denkt Utrechtse D66-wethouder Anke Klein.”De gemeente Utrecht niet terug gaat komen op haar beslissing om een leegstaand deel van de openbare basisschool De Klimroos in Leidsche Rijn te gunnen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam.” De 22 ouders die per brief bezwaar hadden gemaakt mogen dus zelf maar lekker oprotten. Ze vrezen niet alleen een leegloop en een verankering van reputatie als ‘zwarte school’, maar de ouders zijn ook bang dat het algehele segregatie in de hand werkt; “Hiermee werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge kinderen, die de basis vormen van onze samenleving.”…

Volgens directeur Schoof van de AIVD probeert een nieuwe generatie jonge salafisten in Nederland met professionele methoden grip te krijgen op moskeeën en scholen. Ondersteund door miljoenen oliedollars en imams uit de Golfstaten.De extremisten schrijven en spreken goed Nederlands, ze kennen het rechtssysteem en streven naar een parallelle samenleving, waarin de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden. De indoctrinatie begint al bij kinderen tussen de 0 en de 4 jaar. Aldus de AIVD.En om de goedgelovigheid van de open samenleving niet te beschadigen, maken de radicale moslims gebruik van – wat Schoof noemt – façadepolitiek. Oftewel: naar buiten toe gematigd opereren en extremisme afkeuren, maar intern de gemeenschap een orthodoxe onverzoenlijke leer opleggen.En niet alleen het salafisme of welke andere radicale islamitische tak dan ook, hele islam is probleem.Er is maar 1 islam en die is dodelijk voor alle niet mohammedanen…

Radicale en niet radicale moslims hebben hetzelfde doel: de vestiging van de wereldwijde umma, de islamitische gemeenschap onder moslimheerschappij.Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt uiteindelijk zélf de islamitische wereld.We zien nu islamisering momenteel in steden door heel West-Europa, in Engeland, in Frankrijk, in België (Molenbeek), maar ook in Nederland zijn er wijken, waarin de islam haar wetten en regels poogt op te leggen aan buurtbewoners.De enige mogelijke manier van leven is de barbaarse sharia. In democratie is alles gebaseerd op de verlangens en de wensen van de burgers. Dat is totaal tegengesteld aan de wil van Allah,die covert elk aspect van het menselijke leven…In januari 2000 publiceerde de Nederlandse essayist Paul Scheffer zijn ophefmakende essay ‘Het multiculturele drama’ in NRC Handelsblad. Het multiculturalisme had gefaald, schreef hij, omdat de gemeenschappen naast elkaar bleven leven.Scheffer was echter niet alleen bezorgd over deze groeiende scheidslijnen in de Nederlandse samenleving, maar vooral over de aarzelende en gelaten reactie van de Nederlandse intellectuele en politieke elite over dit multiculturele drama…

De politieke en intellectuele elite maken kritiek op de islam onmogelijk. Dat zei journalist Fidan Ekiz in WNL op NPO Radio 1.De elites bepalen wat er op tv, in de krant en op de radio komt.Oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte bevestigt:‘Een handvol CIA-gelinkte lobbyclubs als Rockefeller Foundation, European Council on Foreign Relations (George Soros, Mabel van Oranje) en Trilateral Commission, in dienst van Anglo-Amerikaanse Haute Finance dicteert wat we in Europa denken, via mainstream-media die ze in bezit hebben’.Oorlogsverslaggever Arnold Karskens heeft een nieuw boek geschreven. Hij schrijft hierin hoe corrupt de Nederlandse journalistiek feitelijk is. Om tot deze conclusie te komen, deed hij interviews met 21 collega-journalisten, uiteenlopend van Hofland tot Ebru Umar, tot Joris Luyendijk. Het is een boek geworden over hoe corrupt de media in Nederland zijn.Het idee van de journalistiek als waakhond van de democratie is allang achterhaald…

Westerlingen, zelfs academici, zijn het eens met het idee dat alleen het Westen agressief was. Het lijkt alsof de islam altijd onschuldig en passief is.Het is moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is van deze westerse zelfhaat.Historische feiten vertellen dat de islam haar eigen kruistochten voerde tegen het christendom, lang vóór de Europese kruistochten.De hele christelijke gemeenschap van het Midden-Oosten, dat vroeger eigenlijk geheel christelijk was, is niet meer. Dat komt door de islam.Zij lieten een spoor van dood en verderf achter terwijl zij ‘ongelovigen’ afslachtten, onthoofdden en martelden en talloze mensen tot slaaf maakten. Mannen en jongens werden gecastreerd en verkocht, terwijl vrouwen en meisjes werden overgedragen aan moslimharems. Dit deel van de vergeten geschiedenis van de Islam duurde 1.400 jaar.Jezus toont ons geen weg van haat en geweld, maar van liefde. Hij roept christenen niet op tot agressie, maar wil dat wij het kwade overwinnen door het goede te doen. Hij onderwerpt niemand en laat de mens vrij in zijn keuzes…

Islamistische terreur tegen christenen en kerken is voortdurend in opkomst volgens een lijst op de website van de monitorgroep ‘Religie van de Vrede’ (Religion of Peace). Veel van de recente terreuraanslagen tegen christenen vonden plaats in Nigeria, waar christelijke meisjes worden gekidnapt en gedwongen om met moslimmannen te trouwen, voorgangers willekeurig worden ontvoerd of vermoord en kerken worden getroffen door vandalisme, brandstichting of verwoesting.De wereld was eerste paasdag getuige van een van de meest dodelijke terreuraanslagen in de geschiedenis van de mensheid en opnieuw waren christenen het doelwit. Op paaszondag vermoordde de islamistische groep National Thowheeth Jama’ath bijna 300 mensen en verwondde meer dan 500 anderen in kerken en hotels in het overwegend Boeddhistische land Sri Lanka.De dodelijke islamitische campagne is tegen christenen al een wereldwijde oorlog geworden die ook Europa in haar greep heeft. De toename in Islamistische terreuracties tegen de Christelijke gemeenschap in Europa is schrikbarend…

De politiek-correcte opvattingen over immigratie en multiculturalisme in feite is een bedreiging van onze samenleving.De krankzinnige politieke correctheid van niet alleen de Haagse weg-met-ons marionetten van Brussel, maar ook van steeds meer weg-met-ons psychopaten in sleutelposities van instituties en instituten begint zo langzamerhand dramatische vormen aan te nemen.Sluipend langzaam komen verschillende factoren samen, die uiteindelijk zullen leiden tot een gewelddadige botsing tussen de twee totaal verschillende culturen, waarbij de islamitische cultuur de agressor is.Veranderingen binnen de islam kunnen wij hen niet opleggen, die moeten van binnenuit komen, dat moeten de moslims zelf doen. Helaas zal dat niet gebeuren, omdat het woord van Allah niet mag worden tegengesproken, waardoor hervormingen worden geblokkeerd…

De islam  heeft elke cultuur vernietigd, die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd.Immigranten zijn niet welkom in Oost-Europa, en zeker niet als het moslims zijn. De voormalige Oostbloklanden staan niet open voor moslims, omdat ze problemen vrezen bij hun integratie. ‘Er is geen enkel land waar multiculturalisme werkt.Hongarije weigert immigranten op te nemen vanwege het simpele feit dat de bevolking ertegen is.Ze willen niet dat er een voortdurende dreiging van terrorisme is. Ze willen juist veiligheid. Daarom willen ze dat de grenzen worden bewaakt’, zei President van Hongarije Viktor Orban…

Wat voor West-Europa laten wij onze kinderen en kleinkinderen na?West-Europa waarop in de toekomst in bepaalde gebieden de sharia wordt ingevoerd?…

De Europese Unie begon als handelsverband tussen de Europese lidstaten ter verrijking van de betrokkenen. Inmiddels is het echter uitgegroeid tot een geldslurpende moloch waaraan wij langzaam maar zeker onze soevereiniteit overdragen.  Europa is veranderd in een EUSSR-superstaat, die door een bureaucratisch apparaat wordt aangestuurd.

Als de uitslag bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen een grote versplintering laat zien, vindt een meerderheid van de Nederlanders het wel goed als wordt gekeken of met Forum voor Democratie (FVD) of PVV of met beiden een regering is te vormen.Dat meldt peiler Maurice de Hond na onderzoek onder ruim vierduizend Nederlanders.Goed om te zien dat de pro-NL partijen PVV en FvD weer in de lift zitten.En de waarheid is dat de huidige VVD-top het dossier immigratie en islam nauwelijks interesseert.De VVD is helemaal geen volks, maar een ondernemerspartij.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cees Hamelink, emeritus hoogleraar internationale communicatie: “Overheid is grootste producent van nep-nieuws”

Vrije media zijn een belangrijk fundament voor een goed functionerende democratie. Media controleren de machten die er in een maatschappij zijn en moeten daarom onafhankelijk van die machten kunnen bewegen. Op die manier kunnen journalisten betrouwbare informatie verschaffen aan de burger, zodat deze goed geïnformeerd beslissingen kan nemen.Helaas,de media zijn in handen van miljardairs, die het nieuws bepalen.De gevestigde media oftewel Mainstream Media (MSM) zoals de NOS, die beweren voor “waarheid en vrijheid van meningsuiting” te staan, spuwen niets anders dan de leugens en staatspropaganda.De media geven politieke propaganda ruim baan en belemmeren de democratie, in plaats van die te bevorderen. Niet de belangen van de bevolking worden gediend, maar die van de gevestigde elite…

In de media is op alle mogelijke manieren voortdurend sprake van leugens en desinformatie.Er is bijna geen enkele journalist bereid om zijn nek uit te steken om het beleid van de hoofdredactie te omzeilen. Wie dat desondanks toch doet komt meestal aan het eind van zijn carrière.De selectie van het nieuws wordt gestuurd door lafheid of door “afspraken”… Hillary Cllnton genereerde in 2008 vals nieuws. Ze maakte een publiek wijs dat ze tijdens het regime van haar echtgenoot bij een bezoek aan een Yoegoslavisch land onder geweervuur een vliegveld moest oversteken.Met de verkoop van leugens,de invasie van Irak in 2003 lanceerde Washington op basis van het valse uitgangspunt van massavernietigingswapens.Trump noemt zowel de oorlogen in Irak als Libië een grote vergissing.Oekraïne is nog zo een mediatriomf. Alle media hebben de gebeurtenissen in Oekraïne voorgesteld als een boosaardige actie van Rusland, terwijl de staatsgreep van 2014 het werk was van de VS, met de hulp van Duitsland,de NAVO en de fascisten in Kiev…

In Turkije waren in 2019 meer dan 160 mediabedrijven gesloten en zitten meer dan 100 journalisten in de gevangenis. Volgens Reporters without Borders werden in 2019 bijna 3.000 online journalistieke artikelen geblokkeerd. Onderwerpen waarover niet mag worden geschreven zijn onder meer corruptie, de Koerdische minderheid en mensenrechtenschendingen en ook kritiek op politici en religieuze leiders wordt niet getolereerd.In Groot-Brittannië leidt journalist Luke Harding van The Guardian de Rusland-haters in een stroom van journalistieke parodieën die Vladimir Poetin verantwoordelijk stellen voor elk mogelijk onrecht op aarde…

Een oorlogszuchtige houding tegenover Rusland is zo routinematig en wijdverspreid geworden, dat we er misschien niet eens bij stilstaan- en dat maakt het des te gevaarlijker.Poetin was ook verantwoordelijk voor de door Washington ondersteunde en betaalde omverwerping van de verkozen regering in Kiev in 2014.De daaropvolgende terreurcampagne door fascistische milities tegen de Russisch-sprekende bevolking van Oekraïne was het resultaat van Poetins “agressie”.Verhinderen dat de Krim een NAVO-raketbasis zou worden en het beschermen van de grotendeels Russische bevolking daar, die in een referendum had gekozen om zich terug bij Rusland te voegen – waarvan het was afgescheiden in 1954 – waren eveneens voorbeelden van Poetins agressie.En als er een oorlog uitbreekt met Rusland, bewust of per ongeluk, zullen journalisten daar een groot deel van de verantwoordelijkheid voor dragen…

Udo Ulfkotte, die zelf 25 jaar mainstream mediajournalist is geweest voor één van de grootste Duitse kranten vertelt, hoe en waarom de mainstream media in o.a. Duitsland, Nederland en andere landen in Europa haar eigen burgers voorliegen onder invloed en druk van o.a. de CIA.Hij geeft aan dat veel mainstream media in verschillende landen onder druk van o.a. de CIA en andere geheime diensten continu pro-VS en als de VS het wil anti-Rusland propaganda over het volk uitstorten.Hij legt uit dat deze geheime diensten o.a. letterlijk voorgeschreven stukken aan kranten sturen en dat kranten dit vervolgens plaatsen onder naam van één van hun eigen journalisten…

Trump bestempelt media VS in tweet als ‘vijanden van het Amerikaanse volk’….‘De nepnieuwsmedia (de falende NY Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) zijn niet mijn vijand, ze zijn de vijand van het Amerikaanse Volk. Er is niets wat ik meer wil voor ons land dan echte persvrijheid. Het is een feit dat de pers vrij is om alles te schrijven en te zeggen wat ze willen. Maar veel van wat ze zeggen is nepnieuws, of heeft een politieke agenda. Terwijl ik een fantastische topontmoeting op de Navo had, en enorme sommen geld heb binnengehaald, had ik een nog betere topontmoeting met Vladimir Poetin van Rusland’, schreef Trump op Twitter. ‘Helaas wordt dat zo niet weergegeven – het Fake News draait door.’…

Trump is fantastische president,die zoekt tenminste vrede.Zijn voorhangers maakten alleen maar oorlog.Obama heeft er alles aan gedaan Poetin zover mogelijk te isoleren en te beledigen.Terwijl je natuurlijk voorzichtig moet omgaan met een klein mannetje met nucleaire wapens.Trump heeft groot gelijk dat hij de relaties met Rusland verbeterd.Een goede verstandhouding tussen Rusland en Amerika is heel belangrijk voor stabiliteit in de wereld.’We bezitten samen 90 procent van het kernwapenarsenaal op de Aarde, de wereld verwacht dan ook van ons dat we met elkaar kunnen opschieten,’zei Poetin.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog! …

De Verenigde Staten en Rusland zijn overwegend christelijk. Beide landen zien het islamitisch terrorisme als een van de grootste gevaren.Voor allebei is dat ook een reden om militair betrokken te zijn in het Midden-Oosten.De liquidatie van de Iraanse generaal  Qassim Soleimani in Bagdad, noemde Trump ‘vaderlandse wraak’.Soleimani verwondde en doodde duizenden Amerikanen en plande hij de dood van nog veel meer van hen.Door de liquidatie van Soleimani,de Verenigde Staten een oorlog hebben tegengehouden. Soleimani was volgens Trump verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, inclusief demonstranten in Iran zelf…

Met dank aan Poetin,Islamitische Staat is verslagen in Syrië.Vanaf luchtmachtbasis Hmeymin voerde de Russische luchtmacht sinds september 2015 naar eigen zeggen meer dan 100 duizend luchtaanvallen. De Russische president Poetin heeft ook Trump in een telefoongesprek persoonlijk bedankt voor een tip, die volgens de Russen heeft geleid tot het verijdelen van een aanslag in Sint-Petersburg.Dankzij de informatie vanuit Washington kon de Russische geheime dienst FSB twee terroristen aanhouden.En het wordt hoog tijd dat iedereen stopt met “kritik” te leveren op Poetin en continue Rusland van alles de schuld te geven…

Als we westerse commentatoren en politici mogen geloven heeft de Russische president Vladimir Poetin er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten heeft kunnen worden.De bronnen voor deze aantijgingen zijn anonieme medewerkers van de CIA, de Amerikaanse veiligheidsdienst. Hoewel het bewijs op z’n minst discutabel is – ook de FBI heeft twijfels – gaan veel westerse media mee in de aanval op Poetin.Het Kremlin onderhoudt inderdaad goede betrekkingen met Trump en diens entourage. Tussen de Franse familie Le Pen en de Russische machthebbers bestaan nauwe banden.Alternative für Deutschland (AfD) streven betere betrekkingen na met Poetin. Maar het is niet dankzij hun steun aan de Russische president dat deze partijen er in de peilingen – net als in Nederland de PVV – goed voorstaan. Hun populariteit is gerelateerd aan binnenlandse onvrede. Dit geldt ook voor het verlies van Hillary Clinton.De middenklasse in de VS heeft niet geprofiteerd van de globalisatie, ze werd erbuiten gelaten toen de taart werd verdeeld. Het Trump-team voelde dit zeer scherp en duidelijk aan en ze gebruikten dit in de verkiezingscampagne. Hier moet u zoeken naar redenen voor de overwinning van Trump, en niet zozeer naar vermeende buitenlandse inmenging…

Trump en Putin zijn geen goede globalisten, ze willen hun eigen land (her)opbouwen. Ze  willen einde maken van deze monopolaire wereld/wereldorde,die zien als vijand van de mensheid.In zijn boek “De Superklasse” – het onzichtbare netwerk van een wereldwijde machtselite, beschrijft onderzoeksjournalist David Rothkopf hoe de wereld uiteindelijk door een groep van zo’n 6000 schatrijke elitaire “leden” wordt geregeerd. “Ze runnen onze regeringen, zitten in de machtscentra van de financiële wereld, de media en de wereldreligies en zelfs achter de schermen van criminele en terroristische organisaties. Zij vormen een wereldwijde superklasse en zij bepalen de geschiedenis. Het is maar een kleine elite, maar die is, in deze tijd van globalisering, rijker en machtiger dan ooit tevoren.”…De georganiseerde leugen, waarop onze maatschappij is verankerd, eenvoudig als infrastructuur, kan dienen om dit voor elkaar te krijgen.En grootste bedreiging voor de democratie is niet het nepnieuws, maar de leugenachtige politiek.

Wij leven in een linkse dictatuur met alleen maar linkse propaganda!Ook in Nederland zijn nepnieuws, waar een decennialange politiek correcte beneveling ervoor zorgde dat overheid en media feiten verzwegen of verdraaiden.Jensen maakt duidelijk dat politici zelf vaak genoeg fake news verspreiden. Zo verspreidde oud-minister Halbe Zijlstra jarenlang een nepverhaal over Poetin…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Donald Trump is een van de beste presidenten die Amerika ooit heeft gehad

De Amerikaanse president Donald Trump is een geweldige president.Acteur Jon Voight is nog altijd groot fan van de Amerikaanse president Trump. In een video die hij op sociale media plaatste, noemt de acteur de staatsman zelfs de beste president van deze eeuw.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.Toen op 9 november bleek dat niet Hillary Clinton, maar Donald Trump tot 45e president was gekozen, was de wereld even in shock; hoe had dit kunnen gebeuren? Het antwoord daarop is vrij simpel. Er waren namelijk verkiezingen geweest, en dan is het in de regel zo dat het volk mag kiezen.De middenklasse in de VS heeft niet geprofiteerd van de globalisatie, ze werd erbuiten gelaten toen de taart werd verdeeld.En hier moet u zoeken naar redenen voor de overwinning van Trump…

Op het ogenblik speelt zich een interessante botsing af in de VS tussen president Trump en de Deep State, oftewel tussen de door de kiezers gekozen macht en de ongekozen NWO-elite. In de tussentijd, de media doet er alles aan om Trump zwart te maken.‘De oneerlijke media zijn een kankergezwel in de Amerikaanse politiek, journalisten zijn de meest leugenachtige wezens ooit en de pers is de vijand van het Amerikaanse volk.VS heeft miljoenen mensen gedood op basis van leugens.’ Met deze woorden verklaarde Trump de oorlog tegen de mainstream media…CNN heeft al meerdere keren zijn excuses moeten aanbieden voor verschillende Fake news berichten.De verhalen over Trump in een Russisch hotel met twee prostituees was een volledig uit de Britse duim gezogen verhaal. Maar alle mainstream media namen dit alles gretig op en later is nooit iets gerectificeerd.The New York Times zo hard loog en bedroog tot op het niveau van complottheorieën over Russische hackers, en CNN zo erg voor Clinton was dat het werd omgedoopt tot Clinton News Network, dat iedereen uit het andere kamp, half Amerika, zijn heil op het internet ging zoeken…

Propaganda is meest effectief wanneer onze instemming gefabriceerd wordt door personen met een hoge opleiding – Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia – en met carrières bij de BBC, de Guardian, de New York Times en de Washington Post. Deze organisaties staan bekend als ‘liberale’ media.De vormen van nepnieuws waar het in Nederland eigenlijk over gaat zijn: “Iedereen wordt beter van het neoliberalisme”, “Iedereen wordt beter van de globalisering”, “De islam is verenigbaar met westerse waarden” en “Iedereen wordt beter van de allochtone immigratie”.Al deze uitspraken zijn keiharde leugens…

We hebben gezien dat de Duitse media zwaar door het stof is gegaan en groot in de kranten hun excuus moesten aanbieden voor de leugens, die ze jarenlang hadden verspreid over “vluchtelingen”.We worden in West-Europa al decennia geleid door softe, zwakke leiders, die zichzelf heel erg vinden deugen en aan de goede kant van de geschiedenis te zijn. Daar zijn zij zo van overtuigd dat zij er zelf in zijn gaan geloven. Helaas zal blijken dat deze leiders de verlichtende westerse beschaving te grabbel hebben gegooid en toegelaten hebben dat Nederland in anarchie vervalt en overgenomen wordt door de ideologie van de duisternis, de ISLAM…

De Verenigde Staten staan er beter voor dan ooit tevoren!Kijk maar naar de economie.De werkloosheid is laag(3,5 procent lager dan onder Obama).De beurs op Wall Street gaat door het dak,aandelen zijn meer waard dan ooit.Het bruto nationaal product (bnp) van de VS kwam vorig jaar 20 procent hoger te liggen dan het hoogste niveau voor de crisis, die in 2008 begon.Trump heeft ook de belasting verlaagt. Met  belastingmaatregelen wil hij Amerikaanse bedrijven, die zijn uitgeweken naar ‘goedkopere’ landen, terughalen naar de VS.Economen stellen dat de Amerikaanse economie het dankzij Trump beter doet dan ooit tevoren…

Trump bouwt een muur tussen Mexico en de VS, om een einde te maken aan de stroom illegale migranten.Volgens Trump is er aan de zuidgrens met Mexico sprake van een crisissituatie: drugs, illegale migranten en moorddadige bendeleden komen ongehinderd de VS binnen. De oplossing: een hoge muur over de hele lengte van de grens.Volgens schattingen wonen meer dan elf miljoen illegale immigranten in de VS. Die worden allemaal uitgezet, beloofde Trump zijn achterban tijdens de campagne. “Ze moeten weg!We hebben zoveel criminele illegalen hier. We laten mensen binnen, die zoveel problemen zullen veroorzaken,”zei hij …

Trump is niet alleen succesvol op economisch gebied, maar maakt ook de juiste keuzes in de crises met Noord-Korea en Iran.Trump heeft voor elkaar gekregen wat nog geen enkele president voor hem lukte: onderhandelen met Noord-Korea over het nucleaire programma van het geïsoleerde land.Trump noemde generaal Soleimani de ‘meest meedogenloze terrorist ter wereld’.Volgens Trump was Soleimani verantwoordelijk voor de dood van duizenden Amerikaanse militairen en stond hij op het punt nieuwe aanslagen te plegen. ‘Maar wij hielden hem tegen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.’…

Amerikaanse VN-ambassadeur Kelly Craft schreef in een brief aan de VN-Veiligheidsraad dat de liquidatie van Soleimani zelfverdediging was. De luchtaanval waarbij hij om het leven kwam valt dan ook onder Artikel 51 van het VN-handvest,dat gaat over zelfverdediging en is daarom legaal, aldus Craft… IS-leider Al-Baghdadi is ook geliquideert bij Amerikaanse operatie.De wereld is nu een veel veiliger plaats.Hillary Clinton en Barack Obama hebben nooit gepraat over ‘radicale islam’, als het gaat om terreuraanvallen van jihadisten.Onder de Obama en Hillary Clinton regering,kregen we ISIS in Syrië en Libië (ook nazi’s aan de macht in Oekraïne).President Bill Clinton had geen probleem met de islam, maar slechts met islamistische extremisten.“We zijn niet in oorlog met islam,” sprak Hillary Clinton.ISIS=ISLAM…

De hoofd-intentie van Trump is: internationale vrede en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en soevereiniteit van landen (geen Brits/Amerikaanse dominantie meer).Over Rusland zei Trump: “Je kunt een deal sluiten met die mensen. Ik zou een zeer goede relatie met Vladimir Poetin hebben.”En veel Russen bewonderen Trump vanwege zijn doel om de enorme macht van de globalistische Nieuwe Wereld Orde elite, die zijn hoofdzetels in Washington, New York, Brussel, Berlijn en Rome (het Vaticaan) heeft, te breken, en de banden met Rusland te herstellen. De vrede die Trump met Poetin lijkt te bewerkstelligen is niet in het belang van de heersers van de wereld – in tegenstelling tot Clinton. Die laat er geen twijfel over bestaan dat ze bereid is een oorlog te beginnen tegen Rusland, die de Nieuwe Wereld Orde agenda veel dichter bij de voltooiing zal duwen. Zonder Trump en Poetin, zouden we middenin WO III zitten…

De media is al van voor Trump president werd aan het proberen hem te ondermijnen.En waarom: omdat weigert hen te volgen in hun door hen bepaalde en uitgestippelde(linkse) weg te volgen…

Donald Trump wetteloze, partijdige afzettingsprocedure(een van de meest schaamtevolle politieke gebeurtenissen in de geschiedenis van de VS) is een misselijkmakend voorbeeld van minachting voor een democratisch gekozen staatshoofd.

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Trump en Israël willen af van het fascisme van de ayatollahs in Iran

Het regime dat in Iran zit is verschrikkelijk.‘Ayatollah Khomeini heeft ons land kapotgemaakt. Sinds de revolutie van 1979 heerst er een totalitair regime met de sharia als hoogste wet.Vier dagen nadat Khomeini de macht in handen had genomen, liet hij vier commandanten van de sjah veroordelen na een kort schertsproces in de kelder van zijn verblijf. De bloedige executie volgde onmiddellijk, op het dak van de woning, en Khomeini was er zelf bij. Daarna had hij de handen vrij om zich aan zijn belangrijkste taak te wijden: de onderdrukking van de vrouwen’,zei de Iraans-Belgische vrouwenrechtenactivist Darya Safai. Als vrouw, ben je in Iran een halve man waard.Vrouwen moeten zich bedekken en dragen verplicht een hoofddoek,mannen en vrouwen zitten gescheiden van elkaar in de bus en in het openbaar, alcohol is verboden, dansen op muziek kun je ook maar beter niet proberen.Publieke ophangingen, stenigingen, zweepslagen en oneerlijke processen zijn genoeg in Iran…

Khamenei in Iran een absolute fascistische dictatuur heeft gecreëerd.Iran is nu de meest destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Via de Revolutionaire Garde ondersteunt het Iraanse regime verschillende rebellengroepen en terroristische organisaties met wapens, financiën en training om zo haar invloed in de regio te vergroten. Denk hierbij aan Hezbollah in Libanon, Houthi-rebellen in Jemen en verschillende terreurbewegingen in de Gazastrook zoals Hamas en Islamitische Jihad.Iran al tientallen jaren haar aartsvijand Israël van de kaart wil vegen en daarvoor steun wilde krijgen van allerlei terroristengroeperingen in Irak, Syrië, Libanon en Gaza. Dat was exact waar Soeleimani mee bezig was: op termijn een gezamenlijke aanval op Israël onder leiding van Iran zodat Iran de machtigste speler in die regio zou worden en de Staat Israël zou verdwijnen(Israël is in strijd met sharia en moet worden opgeheven).Daar heeft Trump terecht en stokje voor gestoken…

De VS is onder Trump een scherpere koers gaan varen ten opzichte van Iran. Trumps adviseur John Bolton noemt Iran de ‘centrale bank voor het internationaal terrorisme’ en ‘hét probleem van het Midden-Oosten’.Bovendien zou het land een nucleair gevaar vormen.Sommige Iraanse leiders, onder wie de eerste en de huidige opperste leider, hebben gedreigd Israël van de kaart te vegen.Iran is niet alleen een gevaar voor zijn onmiddellijke omgeving, maar ook voor Europa, voor de hele wereld! En moet de wereld werkloos toekijken hoe dit barbaarse regime in Iran een kernwapen ontwikkelt en, wie weet, dit ook daadwerkelijk gaat gebruiken? Het antwoord is een simpel ‘nee’…Soleimani was een monster direct verantwoordelijk voor duizenden slachtoffers.En hij dacht dat gewoon ongestraft elke aanslag kon organiseren, die hij maar wilde, jammer voor hem dat Trump daar anders over dacht.Hij twittert dat dictaturen niet eeuwig kunnen blijven: ‘TIJD VOOR VERANDERING,’ legt de bal comfortabel voor de voeten van de van de ayatollahs…

Soleimani lange, dodelijke arm -Quds Force- reikte maar alle uithoeken wereld; Afrika, Latijns-Amerika, Azie, Europa.Er zijn honderden terroristische acties en moordaanslagen tegen leden van de oppositie gepleegd in de hoofdsteden van Duitsland, Frankrijk, Turkije, Zwitserland, Italië,Nederland, Argentinië,enz…Onlangs de Telegraaf kwam met het bericht dat de mocromaffia liquidaties uitvoert voor Iran.Ridouan Taghi zou Iran hebben geholpen met liquidaties in Europa, ook in Nederland… Trump wil af van de ayatollahs in Iran en een echte democratie met het volk opbouwen.“Wij zijn niet uit op een conflict met Iran, of enig ander land. Amerika streeft naar vrede, maar moslimlanden moeten bereid zijn om de last te delen als we het terrorisme willen verslaan en zijn kwade ideologie naar de vergetelheid willen bannen”,zei hij…

In de laatste dertig jaar heeft het westen los van wat nietszeggende protesten tegen de grove schendingen van mensenrechten bijna niets tegen het barbaarse sharia-regime in Iran ondernomen. Toen in 1988 tussen 4.000 en 10.000 politieke gevangen werden gedood, keek het westen de andere kant op.Terwijl het westen lag te slapen, ontwikkelde zich ten koste van de Iraanse bevolking een veelkoppig islamitische monster… Het Iraanse volk is de Ayatollahs en de sharia meer dan beu.Er is volop onrust en veel mensen zeggen:‘die geestelijk leiders willen we niet meer.’Door het centrum van Teheran,duizenden demonstranten maakten met hun vingers het V-teken en scandeerden: ‘dood aan de dictator,dood aan fundamentalistisch islamitisch regime ’…

Vanuit Iran krijgt je ook steeds meer signalen, dat veel mensen hun buik vol hebben van het opgelegde vijandsbeeld van Israël en Amerika.Ze zijn de conflicten spuugzat.Al decennia lang moeten ze van de overheid roepen: ‘Dood aan Amerika, dood aan Israël.’ Ze moeten over Amerikaanse en Israëlische vlaggen lopen. Het is bizar hoever het regime van de ayatollahs bereid is te gaan.De internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid nemen en de Iraanse bevolking steunen…https://www.ad.nl/video/kanalen/de-ochtend-show-to-go~c600/series/hoogtepunten-uit-de-ochtend-show-to-go~s1475/iraniers-blij-dat-ze-van-soleimani-af-zijn~p122414

PVV is de enige partij die opkomt voor onderdrukte vrouwen.Ik hekelt de houding van westerse vrouwelijke politici, die naar Iran reizen met een hoofddoek op, onder wie de Nederlandse minister Sigrid Kaag.En dit terwijl in de straten van Teheran dagelijks duizenden Iraanse vrouwen worden gearresteerd en ondervraagd door de zedenpolitie. Flirten met het regime van de ayatollahs is immoreel en in strijd met onze westerse waarden…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Geert Wilders beloofde dat hij Nederland weer aan de Nederlanders gaat geven

Echte grote problemen van Nederland durven de meeste politieke partijen niet te benoemen, laat staan echt aan te pakken, zoals massa-immigratie en islamisering.De afgelopen jaren,er zijn honderden mensen vermoord en afgeslacht in West-Europa,dat gebeurt niet door joden, dat gebeurt niet door boeddhisten. Dat gebeurt door mensen in de naam van de islam, door mensen die “Allahoe akbar” roepen.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. En dat uit zich niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij. Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving…

Ze doen dat niet omdat ze ‘moeilijke mensen’ zouden zijn, maar simpel, omdat de Koran het zo voorschrijft in het kader van de veroveringsstrategie.Democratie is volgens de sharia verboden, omdat ze niet strookt met de door de Koran voorgeschreven regeringsvorm. Iemand die zich tot democratie bekent kan dus geen moslim zijn. Als hij voordien moslim was, is hij nu een afvallige en verdient bij gevolg de dood.De Koran(het letterlijke woord van Allah) en de grondslagen van het rechtssysteem door Allah(sharia) zijn vastgesteld, voor altijd en eeuwig geldig zijn, en niet gewijzigd kunnen worden.Er  komt geen ‘democratische’ of ‘verlichte’ islam.Er is maar één islam, met één sharia,met één verschrikkelijke Koran en Mohammed, die vermoordt en slaven had.Kijk maar naar die landen waar de islam het voor het zeggen heeft: geen democratie, geen vrijheid of mogelijkheid tot meningsuiting. Juist daar is alles ‘gestold’!…

Er is een onderzoek geweest naar ongeveer alle landen, niet alleen in het Westen, maar ook in de Arabische en islamitische wereld, van Indonesië tot Egypte, van Pakistan tot Bangladesh, van Nigeria tot Iran.Overal in al die landen, 60%, 70% en soms zelfs 80% van de moslims, net als in Nederland, vindt dat de shariawetten, waar de vrouwen de helft waard zijn van de mannen, waar je, als je het tot in extremis uitvoert, homo’s, joden, christenen, afvalligen, ongelovigen — alles wat niet moslim is — hard moet straffen zo niet moet vermoorden, belangrijker zijn…

De islamisering van West-Europa verloopt precies volgens een schema dat in de Koran is vastgelegd.De islam wil domineren en wil niet zoals het christendom of het jodendom integreren in maatschappijen. De islam wil een heel leven van de mens en de hele maatschappij ordenen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke islam. Dat is wat de islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging…

Wij lijken in Europa inmiddels weer retour middeleeuwen te gaan. Niet alleen het pleidooi van zogenaamde ‘feministen’ voor de hoofddoek, maar ook het bagatelliseren van het intrinsieke misogyne karakter van o.a. de islam, door met name dezelfde ‘feministen’ en hun hordes ‘nuttige idioten’ effent nu juist de weg weer terug naar tijden die wij dachten achter ons gelaten te hebben.Ik had nooit gedacht dat bij Nederlandse dagbladen en sommige websites (onder meer Joop.nl, de site van de progressieve VARA) zo veel passie voor de toepassing van de sharia zou bestaan…

“Politici  hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.Ze zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen, het koesteren en het knuffelen van de ideologie, die islam heet.We hebben een misdaadgolf geïmporteerd. We hebben het gezien in Den Haag, waar drie voetgangers in hun nek werden gestoken. We hebben het gezien op Amsterdam Centraal, waar toeristen vechtend voor hun leven op de grond lagen. We hebben het gezien in Utrecht, waar een jonge vrouw van 19 en drie mannen van 28, 49 en 74 werden doodgeschoten door een “Allahoe akbar” schreeuwende moslimterrorist bij de aanslag in een tram.De Marokkaanse drugscriminelen in Amsterdam zijn de helden. Of neem Rotterdam, waar het tuig toeterend door de stad rijdt als ze een feestje hebben en waar dat tuig een agent die hun daarop aanspreekt, met geweld tegen de grond slaat.Wijken worden overgenomen.Nederland wordt steeds onherkenbaarder.Dat hebben we geïmporteerd,”zei Wilders…

Jarenlang zijn de politieke partijen door de PVV gewaarschuwd voor de gevaren van de ISLAM in Nederland, voor het geweld en de terreur die de ISLAM met zich meebrengt, voor de haat die de arme kinderen op moslimscholen in hun hoofd gepropt krijgen. Maar de meeste politieke partijen hebben consequent de andere kant op gekeken, de problemen onder het tapijt geschoven, weggemoffeld.De discussie in Nederland over moskeeën/die tegen de integratie van de mensen zijn/, over islamitische haat-scholen/die tegen de integratie van de mensen zijn/,over multicultuur onzin, voert Wilders hier al vijftien jaar. En zij hebben in die vijftien jaar werkelijk helemaal niets gedaan.De laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten erover blijven zwijgen en diegenen die dat niet doen, verketteren en demoniseren…

We hebben een monster geïmporteerd en dat monster heet de islam. Wie niet durft te erkennen dat de islam het probleem is, is medeverantwoordelijk voor al die ellende die we nu hebben.Multicultuur bestaat niet en van een raadsel is geen sprake. Je hebt de westerse cultuur en je hebt de islamitische cultuur. De islam heeft een eigen cultuur en bevat onderdelen, die niet bij onze cultuur passen. Dat moeten we onder ogen zien.Er is maar één cultuur, de Nederlandse, en het idee dat er iets mogelijk zou zijn als integratie met behoud van eigen cultuur, is een contradictio in terminis.Ondertussen timmert Erdogan keihard aan de heroprichting van het Ottomaanse rijk. Dit gaan nog spannende tijden worden, waarin we zeker en vast, opnieuw veel nieuwe Nederlanders permanent op visite krijgen…

We leven in een tijd, waarin we in West-Europa meer met de islam probleem te maken hebben, dan ooit…

Een groep jongeren heeft in Uithoorn een bejaard stel belaagd. Toen een buschauffeur in wilde grijpen werd hij ernstig toegetakeld.De buschauffeur zit met een zware hersenschudding, schrammen, een beschadigd oog en blauw gezicht thuis…

Dertig jaar immigratie heeft Nederland meer veranderd dan de Tweede Wereldoorlog, en de kiezers hebben er nooit om gevraagd.

Posted in Uncategorized | 11 Comments

Groot-Brittannië krijgt na 40 jaar eindelijk weer vrijheid

Na 30 jaar weerstand tegen het sluimerende gevaar van een Europese superstaat/EUSSR/, hebben de geweldige mensen van het Verenigd Koninkrijk eindelijk de Brexit rond gekregen. Voor velen is dit een geweldig moment van hoop, een moment waarvan ze dachten dat het nooit zou komen.De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Brexit al lang ondersteund. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei dat Britten wilden ontsnappen aan de “tirannie van Brussel”…Massamigratie, oftewel de ongecontroleerde volksverhuizing als hoofdreden voor brexit.De Brexit-minister David Davis heeft in een interview met de Daily Mail gezegd dat migranten die van Europa nog snel naar Groot-Brittannië trachten te reizen, naar huis gestuurd kunnen worden…

Het wás een grote fout om de binnengrenzen in het Schengengebied af te schaffen, zonder de buitengrenzen van Europa zeker te stellen.En het VN-Vluchtelingenverdrag ging van origine helemaal niet over asielzoekers uit Afrika of Azië, maar over Europeanen, op drift in Europa. In 1967 werd het wel een wereldwijd verdrag, maar die uitbreiding werd door een land als Turkije niet overgenomen. Vandaar dat “vluchtelingen” in Turkije niet de rechten hebben die ze in de landen van de Europese Unie wel hebben. Geen wonder dat ze massaal deze kant op komen.En premier Mark Rutte, samen met bondskanselier Angela Merkel en Timmermans nou juist bezig om alle asielzoekers die naar de Europese Unie komen door Brussel te laten verdelen…

Brexit is het begin van het einde van de Europese Unie.En niet alleen in het Verenigd Koninkrijk leeft er onvrede over het Europees project. Uit onderzoek van Een Vandaag blijkt dat van alle andere EU-landen Nederland het hoogste percentage ‘vertrek-stemmers’ heeft.Partijleider Marine Le Pen wil ook een referendum. Ze vindt dat Frankrijk het recht heeft om te kiezen.De leider van de Italiaanse partij Lega Nord, Matteo Salvini, ziet een referendum ook wel zitten: “Dank Groot-Brittannië, nu is het onze beurt.”Ook in Zweden, Denemarken en Oostenrijk hebben partijen opgeroepen tot een referendum of nieuwe onderhandelingen met de EU.In de Europese wetgeving zorgt artikel 50 ervoor dat lidstaten de mogelijkheid hebben om uit de EU te stappen. De wet geeft leiders dan twee jaar de tijd om uit te zoeken hoe ze dit gaan aanpakken.Of, zoals in het Verenigd Koninkrijk, de premier kan een referendum uitschrijven.De Britten begonnen de onderhandelingen al met een premier, die eigenlijk vond dat er geen brexit moest komen…

Brussel is een eigen kaste die het eigen belang bevoordeelt, niet het belang van de Europese bevolking.In de vijftiger jaren begon de Europese Unie  als een economisch samenwerkingsverband. Iedereen had winst. Iedereen zag wat er positief was, maar in de decennia daarna werd een economische unie een politieke unie, die zich met alles ging bemoeien.En daar moeten we van af, en hoe eerder, hoe beter…De EU is één grote miskleun.Wat gaan we verliezen, geld? Dat zijn we allang kwijt vanwege die vermaledijde euro.Er zijn veel problemen met de euro. Grootste is dat de euro, net als elke andere muntunie, een one-size-fits-all beleid moet voeren. Dit is prima zolang alle leden ook allemaal op elkaar lijken.En dit is wat er nu in de eurozone plaatsvindt:One-size-fits-all-beleid op verschillende leden geeft nu eenmaal per definitie verschillende uitkomsten. Deze verschillen moeten dan weer worden gladgestreken via allerlei hulpprogramma’s. Deze hulpprogramma’s zijn dan ook niet incidenteel, maar een structureel fenomeen van de eurozone.Zuid-Europese landen worden nu door de Europese belastingbetalers (lees: die in Noord-West Europa) gefinancierd. En hoe lang wilt u nog meebetalen aan dit idee?…Tot drie keer toe leed ijverig Nederland schade door euro.Zowel in 2003, in 2008 als in de jaren 2013-2014 was Nederland het braafste jongetje van de klas in Brussel, met aanzienlijke schade voor de Nederlandse economie tot gevolg…

Ik weet wel twee dingen die ontzettend veel geld kosten, waar ontzettend veel subsidie naartoe gaat, en die ons eigenlijk onze hele economie kosten. Dat zijn namelijk de Klimaatwet/de Klimaat onzin/, die ons de komende decennia zelfs 1.000 miljard gaat kosten — en de massale immigratie. Die wordt namelijk ook niet gestopt.En waar we weinig over horen, is dat de staatsschuld ondertussen gewoon blijft doorstijgen. De overheidsschuld is sinds 2007 bijna verdubbeld. En de stijging ging onder de kabinetten-Rutte, ondanks bezuinigingen en lastenverhogingen. Tussen begin 2014 en begin 2015 liep de schuld weer met 20,7 miljard euro op.En uit de bijlagen bij de Miljoenennota 2019 zien we dat de verplichtingen die Nederland in de diverse EU-kaders is aangegaan ruim 100 miljard euro bedragen…

Sinds het bestaan van de EU, zuigt het zijn westerse lidstaten leeg en is er voor niets nog geld.Elk jaar gaan de prijzen en lasten omhoog en het inkomen omlaag, aan de andere kant gaat voor de betere verdieners de belasting 2.5% omlaag, waarmee Rutte zijn electoraat koopt.Die uitvreters- en zakkenvullerskolonie in Brussel is het slechtste wat ons in de afgelopen 100 jaar is overkomen. Het enige waar ze goed in zijn is geld over de balk smijten van de hardwerkende Nederlander, overal de gebraden haan uithangen en met gulle hand in allerlei corrupte en achterlijke landen rondstrooien met ons geld.Daarbij lijken we geen baas meer in eigen land te zijn, want dictatuur ’Brussel’ dicteert hoe we moeten leven.We hebben er niets meer over te vertellen als Nederland…

Zijn de Eerste en de Tweede Kamer eigenlijk wel zo’n voorbeeldige volksvertegenwoordiging? Nee, dat zijn ze niet.De Tweede Kamer is een gehandicapte volksvertegenwoordiging, met partijvertegenwoordigers in plaats van volksvertegenwoordigers. Het enige wat de VVD weet, is dat wij lid blijven van de Europese Unie en dat we dus instemmen met meer immigratie, meer islamisering en meer verlies van soevereiniteit.Dat is de enige weg die de VVD kent.De islamisering van Nederland is vooral zelfislamisering.Nederland islamiseert vooral zichzelf, door stiekem moskeeën te subsidiëren en door zoete broodjes te bakken met islamitische dictaturen.Na BREXIT nu NEXIT?Met een NEXIT gaat de zon in Nederland schijnen.

Hangt het van Wilders af, dan komt er geen asielzoeker meer in. ,,Geen enkele. We hebben onze soevereiniteit verloren en ik wil dat de Nederlander zelf weer verantwoordelijk wordt voor hun immigratie- en financiële beleid.De miljarden die we besteden aan opvang, besteed ik liever aan onze eigen mensen.”

 

Het zou verkeerd zijn te denken dat landen en volken alleen binnen de EU gelukkig kunnen zijn.

Alsof probleemland Griekenland al niet voor genoeg problemen zorgt, worden nieuwe lidstaten/probleemlanden/ van de Europese Unie verplicht zich in te zetten om ook toe te treden tot de groep van eurolanden.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nederland mag geen Molenbeek worden of provincie van de EUSSR

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten.“Wij gaan weg en komen nooit meer terug” , zei de Brit Nigel Farage tijdens zijn allerlaatste speech in het Europees Parlement.Na Brexit zal ook in heel veel landen in Europa de roep om een exit uit de EU toenemen. Voormalig EU-president Donald Tusk sluit niet uit dat meer landen het Britse voorbeeld volgen en na brexit ook uit de EU zullen stappen.In Groot-Brittannië wordt nu alom geroepen dat Oostenrijk, Nederland of Denemarken de volgende zal zijn…

Waarom verlaten de Britten de EUSSR? De EU kost de Britten handenvol geld, en krijgen ze daar maar heel weinig voor terug. En door het vrij verkeer binnen de EUSSR, wordt het Verenigd Koninkrijk volgens de Brixeteers overspoeld door migranten van binnen de EU, die jobs van de Britten komen wegpikken en, vooral, uitkeringen komen opstrijken waarop ze eigenlijk geen recht hebben.Ook het argument van de Britse soevereiniteit spelen de tegenstanders van het EU-lidmaatschap graag uit. De EU streeft naar een ‘ever closer union’. En voor een ‘Verenigde Staten van Europa’ huivert elke rechtgeaarde Brit…

“We hebben de instrumenten van zelfbestuur terug in eigen handen genomen. Nu is het moment daar om die instrumenten te gebruiken en alles wat dit land te bieden heeft de vrije loop te laten en om de levens van iedereen tot in alle uithoeken van het Verenigd Koninkrijk beter te maken,”zegt de Britse premier Boris Johnson.Hij heeft ook plannen voor het instellen van volledige douane en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk.En de Britten hebben nu al ingestemd met een nieuwe wet, die bepaalt dat alleen de Britten mogen vissen in hun eigen wateren.In een onderzoek gedaan onder Britse schipeigenaren en schippers bleek 23% van de mensen werkend in de visserij niet-Brits te zijn.Brexit visie lijkt op die van Donald Trump, een soort economisch nationalisme, waarbij Britse bedrijven en Brits personeel voorrang krijgen…

Het grootste probleem in Europa is de ISLAMisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de ISLAMisering herstelt niet…Islamisering is een proces waarbij de ISLAM sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren.In dit proces ervaren zij gedwongen te worden hun gebruiken, gewoonten, tradities en dagelijkse levenswijze aan te passen, om te vormen of los te laten ten behoeve van de islam.Hoe de Schilderswijk er 40 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes,djellaba’s, burqa’s,minaretten, islamitische slagerijen, en islamitische scholen? Neen. En nu? We hebben ons aangepast aan hen.De laatste autochtonen van de Schilderswijk elke dag onder de voortdurende massa-immigratie zuchten…

In Molenbeek/40% van de bevolking islamitisch/ zien we wat er met een oud Vlaams dorp gebeurt, als je de massa-immigratie vrij spel geeft.De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats.In Nederland zijn ook van wijken, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%, Kanaleneiland, Utrecht: 68%.Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%.En de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zei dat hij wil dat zijn dochter trouwt met een moslimman. Dat vind ik niet het toonbeeld van integratie en eigenlijk vind ik dat ook een beetje tegenstrijdig.De islam één doel heeft en dat is niet met ons samenleven, maar dat is overheersen, als de islam zijn zin krijgt.Het is een totalitaire ideologie, die een hele maatschappij wil overheersen en vormgeven. En dat zonder samen te werken en zonder te integreren in welke samenleving dan ook. ..

De afgelopen jaren,er zijn duizenden mensen vermoord en afgeslacht in Europa,dat gebeurt niet door joden, dat gebeurt niet door boeddhisten. Dat gebeurt door mensen in de naam van de islam, door mensen die “Allahoe akbar” roepen.De Koran schrijft jihadterreur voor. De oorlog tegen ons is al 1.400 jaar aan de gang.Natuurlijk is het aantal terroristen een minderheid van de moslims, maar de meerderheid gedoogt. Het is de grote meerderheid die het gedoogt, die het laat gebeuren.Dat was zo onder het stalinistische communisme, toen mensen zijn vermoord in de Goelag door een kleine minderheid, maar de meerderheid het toeliet. Dat was zo onder het fascisme, toen mensen door nazi-Duitsland zijn vermoord, maar een meerderheid dat liet gebeuren. Dat gebeurt nu ook.  Dat bleek in Molenbeek, waar de grootste terrorist van Europa, die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Parijs, vier maanden lang is beschermd door de moslimgemeenschap(zij hebben hem gedogen,zij steunden hem) in Molenbeek. Hij kon van adres naar adres gaan, op straat lopen, praatjes met mensen houden en pizza’s bestellen, en niemand gaf hem aan. De meerderheid gedoogde.Niemand belde de politie .Dus,de meerderheid toelaat dat de minderheid doet wat zij doet.Dat is de realiteit.En zolang Rutte kabinet niet de analyse maakt dat de ISLAM de oorzaak is van alle ellende en Rutte niet doet wat hij moet doen, namelijk de grenzen sluiten, Nederland de-islamiseren en ervoor zorgen dat jihad- terreur niet meer plaatsvindt, hoort hij niet thuis op de plek waar hij nu zit…

We moeten af van de ISLAM en de EUSSR.De import van ISLAM is het grootste probleem dat we de afgelopen eeuw hebben gemaakt, in Nederland en in West-Europa. En als we dat geen halt toeroepen, als we die asielinstroom in die massa-immigratie blijven laten komen van mensen uit een cultuur die levensgevaarlijk is voor ons en waarin iedereen die geen moslim is minderwaardig is, een cultuur die geweld predikt, zullen onze kinderen en kleinkinderen niet meer in een vrij land leven.Maar,EU houdt de grenzen niet dicht, u laat ze open en u laat de asielzoekers en de immigranten zo maar binnenkomen.In plaats van migranten aan de buitengrens tegen te houden, worden ze juist actief naar Europese havens gebracht.In Noord-Afrika bijna een miljoen migranten klaarstaan om ook de oversteek naar Europa te maken.Er staat Nederland dus een ware migratieramp te wachten. Wij moeten weer baas zijn over onze eigen grenzen in Nederland. Om dat te bereiken, moeten wij gewoon uit de EUSSR en uit Schengen stappen.Doe gewoon met de Britten mee, NEXIT dus!

Het volk in Nederland voelt zich niet meer vertegenwoordigd door hun politieke leiders,die hebben te weinig oog voor hun zorgen over bijvoorbeeld immigratie, werkloosheid en terrorisme.De oplossing voor deze problemen is Nexit…

 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Na Brexit komt Nexit

Ruim 3,5 jaar na het Brexit -referendum en talloze verschoven deadlines is het dan toch echt zo ver. Vrijdag om 24.00 uur ’s nachts verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie .Nu nog een NEXIT!…De EU staat voor alles wat er mis is in Europa.Het is een megalomaan, ondemocratisch transnationaal monster,die slechts één agenda dient – die van de multinationale bedrijven.Dit bedreigt alles wat door mensen in Nederland en andere ontwikkelde lidstaten tijdens de laatste twee eeuwen is verworven: democratische rechten, economische zekerheid en de mogelijkheid om een menswaardig, productief en zinvol leven te leiden.Binnen de EU worden de belangrijkste beslissingen genomen door ongekozen instituties: de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, het Hof van Justitie.Deze instellingen hoeven bovendien geen verantwoording af te leggen of slechts zeer beperkt (de Europese Commissie) aan welgekozen organen.Het stemhokje is dus niet langer een manier om fundamentele verandering in de richting van het beleid aan te brengen…

Beetje bij beetje verliezen de Europese landen hun nationale soevereiniteit.De Europese Unie met haar open grenzen terreur en islamisering faciliteert. De ‘massa-immigratie’ en de islamisering vormen een groot en groeiend gevaar, maar de schuld daarvan ligt vooral bij de Europese Unie, die ons dwingt om onze grenzen open te houden.Miljoenen niet-Westerse immigranten komen Europa binnen, vooral uit islamitische landen.Bezoek West-Europa en je zal merken dat het is beginnen lijken op Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De binnensteden zijn gebieden geworden waar de islamitische sharia heerst.Dit zijn de verloren gebieden…

Europa verkeert in een vreselijke toestand.De Europese Unie is de negatie van alles wat Europa waardevol maakt.Deze unie bevat echter een groot zelfdestructief element. Zij vernietigt wat zij in stand zou moeten houden: een stabiele democratische omgeving…Deze EUSSR als zodanig dient zo spoedig mogelijk te worden ontmanteld en grenscontroles zullen opnieuw worden ingevoerd om de macht weer te verkrijgen over het eigen grondgebied.Een stem op de PVV is een stem tegen de neoliberale politiek in Brussel én Den Haag en een stem voor een sterk Nederland.Patriottisme is geen totalitaire ideologie die erop uit is om de wereld te controleren; het is liefde voor je eigen land en identiteit – en als zodanig is het de sterkste kracht tegen totalitaire ideologieën, die erop uit zijn de wereld te domineren.

 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Antisemitisme en terror is toegenomen in West-Europa door opkomst van de islam

000_Par7889767-e1401031247293-640x400-prepravka

De meeste EU-leiders zijn zo humanistisch, dat ze vrijwillig de grenzen van hun land openstellen en standaard de soevereiniteit van de verschrikkelijke islam verwelkomen. Dagelijks worden we gewaar dat – via een omgekeerde kruistocht – de islamisering, alsook de zelfislamisering en daarmee het antisemitisme in West-Europa vlot en vinnig toenemen.De rentree van de islam in Europa betekent de rentree van het antisemitisme en terror.Joodse scholen en synagogen zijn veranderd in bunkers,en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Europese straten marcheren.In Toulouse en Brussel zijn Joden doodgeschoten, gewoon omdat het Joden waren. In Amsterdam kun je met een keppeltje niet meer over straat, na een anti-Israël-demonstratie in de Haagse Schilderwijk zei een betoger tegen de Volkskrant-verslaggever: ‘Als alle moslims een front zouden vormen, dan hadden wij het Westen en de Joden allang verslagen.’ Wat mij nog het meest verbaast is het monsterverbond, dat schitterende huwelijk tussen islamofascisten, feministen en antifa’s. Sylvana, Anja Meulenbelt, professor Wekker, Abou Jahjah, Sunny Bergman, Greetje Duisenberg, de broeders van DENK, Peter Breedveld en Joke Kaviaar staan gebroederlijk en gezusterlijk naast elkaar onder Hamas-vlaggen…

De Holocaust begon niet met de gaskamers, maar met woorden,met haat/antisemitisme.En dat zien we vandaag allemaal weer in Europa! …In West-Europa(vooral uit Frankrijk) is al jarenlang een massale exodus van de Joden aan de gang. En aanslagen teisteren Joodse doelwitten. De Duitse overheid raadt Joden aan om op bepaalde plekken in het land niet langer een keppeltje te dragen. Bij de Britse Labourpartij woedt al tijd lang een antisemitisme-affaire, die door het leiderschap van de partij onvoldoende wordt aangepakt, waardoor meerdere parlementariërs reeds uit de partij zijn gestapt. En ook in Nederland neemt het aantal antisemitische incidenten toe, zo blijkt uit cijfers. En je zou denken dat juist links, met haar traditie voor het opkomen van minderheidsgroepen, in de bres zou springen voor Joden in Nederland en andere Europese landen. Maar niets is minder waar. Helaas.Het zijn rechtse partijen die zich tegenwoordig het hardst uitspreken tegen antisemitisme en die met concrete voorstellen proberen om dit fenomeen aan te pakken.Zij strijden voor een normaal leven voor Joden in Europa…

De vijandschap van vele moslims tegenover Israël heeft naast een persoonlijke afkeer eveneens ten diepste met de islam zelf te maken. In een dagblad van Koeweit vertelde een van de spirituele leiders van Hamas, de zich in ballingschap bevindende sjeik Khalil Koka, dat het Israëlisch-Arabisch conflict een religieus conflict is, tussen de Torah en de Koran, tussen joden en moslims.Volgens”Koka hebben alle ”islamitische heiligen” bepaald dat verzoening met Israël verboden is. „Dit is de reden dat we besloten hebben dat de kwestie van Palestina geen Palestijns probleem is, noch een probleem van de PLO, maar een Arabisch-islamitisch probleem, dat in de eerste plaats een zaak is van islamitische zending”.En de eerste stap naar Judenrein Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een Judenrein Westbank en Judenrein Oost-Jeruzalem. Tot slot willen Palestijnen heel Israël Judenrein maken…

Israël – Judea,Samaria en Jeruzalem – niet uit “Palestina” bestaan. Palestijnse staat heeft nooit bestaan.Joden wonen op het grondgebied van Israël al 4000 jaar! En er was geen enkel teken van als dusdanig geïdentificeerde of zelf-geïdentificeerde mensen die vandaag Palestijnen worden genoemd.Ze zouden pas in de jaren zestig op het toneel zijn gezet om te dienen als een soort speerpunt van de Arabische wereld in de strijd tegen Israël.Ze hebben geen eigen cultuur, geen eigen taal, geen eigen geschiedenis, geen eigen godsdienstige gebruiken. Het is daarom beter te spreken van Arabieren.De islamitische wereld en de Volkenbond (VN) spraken over ”Zuid-Syriërs”. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw.En aan mensen die zeggen dat Israël grondgebied moet teruggeven kunnen we dan ook de vraag stellen: Aan wie moeten ze het teruggeven dan? Aan Jordanië? Of aan de Britten of de Turken? Die zitten daar allemaal niet op te wachten…

Jaarlijks vinden enkele duizenden terroristische aanslagen in Israël plaats.Satan voedt de Arabische moslimharten met een diepe, duistere haat tegen Israël en de Joden. Deze haat komt vooral tot uiting in de fundamentalistische vleugels van de Islam en hun strijdkreet is: “Allah akbar”, d.w.z. “Allah is groter” (dan de God van de christenen en van Israël).Het conflict gaat dus in enge zin om het antwoord op de vraag: wie de God van Jeruzalem is.Is het de Heere God of de afgod Allah achter wie Satan schuil gaat.Die Palestijnse burgers zijn het slachtoffer geworden van het verkeerde, nefaste,bloeddorstige beleid van hun eigen leiders, van de Hamaskliek en van al die andere terroristen die het in Gaza voor het zeggen hebben. Zij voeren een terroristische oorlog tegen Israël en dwingen Israël daardoor om daar op gepaste wijze tegen op te treden. En dat daar veel Palestijnse slachtoffers bij vallen, is uitsluitend te wijten aan hun eigen leiders…Een goede oplossing voor deze hele situatie is als het Palestijnse volk zichzelf zou bevrijden van die verschrikkelijk slechte scharia-leiding die het al sinds 1949 uitzuigt, onderdrukt,steeds opnieuw in oorlogen stort en steeds opnieuw aanzet tot terrorisme. Als dit er allemaal niet zou zijn geweest,waren de Palestijnen nu net zo welvarend geweest als de bevolking van Israël…

Trump komt nu met vredesplan voor Midden-Oosten,tussen Israël en de Palestijnen(Arabieren).Volgens Trump is het plan gebaseerd op „gezond verstand en goed voor iedereen.” Maar,duidelijk is dat de Palestijnen dit niet zullen accepteren.Alle eerdere vredesbesprekingen werden verworpen door de Palestijnen(Arabieren)!Hamas-leider Ismail Haniya zei dat het vredesplan van Trump zou kunnen leiden tot hernieuwd Palestijns geweld. „Wij verklaren met klem dat de ’deal van de eeuw’ niet zal doorgaan.Het is de fascitische islam,die vrede(wereld) in de weg staat.„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort”(Koran- 2:193). Je strijdt tot iedereen zich onderwerpt aan God zoals de islam dat voorschrijft en dan is er vrede op aarde, zo is de redenering.En de extremisten vertegenwoordigen in letterlijke zin de ware fundamentele inhoud van de ISLAM ,die kan nooit worden hervormd.Mohammed was de perfecte mens en de Koran is het perfecte boek. Alles wat daarover gezegd en gedacht moest worden wás al gezegd en gedacht. Dus werd iedere verdere poging tot analyse en interpretatie, ieder nieuw onderzoek/hervorming verboden…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Honderden West-Europese wijken in het bezit van islamisten

In het Westen is een conflict tussen de islam en onze beschaving.Kinderen leren in moskeescholen dat ongelovigen doodstraf verdienen. Islam-partij wil islamitische staat in België. Sjeik Omar Bakri, één van de  predikers die actief is in Londen, verklaarde zelf dat hij de islamitische staat het liefst zou vestigen in Groot-Brittannië. Hij zou niet rusten voor de vlag van de islam zou worden gehesen boven Downing Street en het Elysée. Het Westen zou hoe dan ook deel uitmaken van de islamitische wereld, en dit kon op twee manieren gebeuren: door een invasie van buitenaf of door een ideologische invasie van binnenuit.Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. En waar de tegenstanders van de islam “Marked for Death” zijn…

De islamitische wereld acht de sharia hoger.De verklaring van Caïro stelt in haar preambule dat Allah de islamitische oemma (gemeenschap) geschapen heeft als de beste der naties, geleid door Gods perfecte wet ( de sharia) en dat deze perfectie de islamitische oemma verplicht om de mensheid te leiden.Deze perfectie betekent anderzijds natuurlijk ook dat ze niets kan ontlenen aan andere culturen, omdat deze per definitie minder perfect zijn.Het centrale idee van de islam is simpel: het bestaan van een Almachtige. En een Almachtige, die vergezeld gaat van een reeks onwrikbare regels omtrent hoe de wereld in elkaar zit en moet werken. Uit het zijn van een strenge ideologie volgen onmiddellijk het gebruik van de gebiedende wijs uitleg of detail , de dominantie uitleg of detail , het superioriteitsgevoel uitleg of detail , en de intolerantie uitleg of detail . Uit deze fundamentele kenmerken volgen de afgeleide kenmerken van kritiekgevoeligheid uitleg of detail , beperkte meningsvrijheid uitleg of detail , weerstand tegen de dialoog uitleg of detail , het niet-speels zijn uitleg of detail , de nauwe blik op kunst uitleg of detail en gebrekkig gevoel voor humor .Die basis is ongeschikt voor de westerse, seculiere maatschappij, met zijn rechtsstaat…

Het is dus de ISLAM, die de problemen veroorzaakt ,die aanleiding hebben gegeven tot het bestaan van een integratieprobleem.Dus,integratie is alleen mogelijk door de ISLAM te verbieden.Daarom PVV-leider Geert Wilders wil bepaalde islamitische uitingen in Nederland verbieden, zoals het dragen van een niqab, de verkoop van de Koran, moskeeën en islamitische scholen. Ook wordt de islam niet langer als een godsdienst bestempeld, maar als een gewelddadige, totalitaire ideologie.Met dit wetsvoorstel wil de PVV naar eigen zeggen de democratische rechtstaat, daarbij horende vrijheden en de veiligheid in het land beschermen…

Door de enorme immigratiestromen van de afgelopen decennia, zien we in het Westen, in onze eigen steden steeds vaker de botsing van beschavingen. In Oost-Londen zijn er enkele wijken, waar “radicalen” de sharia tot de officiële bron van wetten hebben uitgeroepen (inclusief een verbod op gokken, muziek of concerten, prostitutie en drugs).Deze moslimenclaves zijn de voedingsbodem voor sociale vervreemding, werkloosheid, misdaad,jihad-terror,armoede en hopeloosheid, en stimuleren de scheiding tussen de autochtone bevolking en de moslims, wat tot vervreemding tussen beide groepen leidt.Al langer wordt gewaarschuwd dat de Franse banlieues uitgroeien tot een staat in een staat, met eigen regels.Uit een vertrouwelijk document van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst blijkt dat ongeveer 150 Franse wijken “in het bezit zijn” van islamisten.Dat schrijft Le Journal du Dimanche….

Angela Merkel heeft in een Duits televisie-interview erkent dat er in Duitsland no-go-zones bestaan, waar de politie zich niet durft te wagen(het is allemaal haar schuld).En Zweden kampt ook met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Denemarken wil nu einde maken aan de sharia-wijken.De Deense premier, geflankeerd door zeven van zijn ministers, presenteerde zijn nieuwe gettoplan in het hol van de leeuw: “Mjølnerparken” in Kopenhagen, het meest beruchte getto van Denemarken.Bij aankomst werden de ministers opgewacht door een groep demonstranten met borden, met daarop de tekst ‘gelijke wetten voor iedereen’. De minister van Integratie, Inge Støjberg, reageerde hoofdschuddend: “Ze staan hier te demonstreren voor gelijke wetten, terwijl hier de shariawet geldt”, aldus Støjberg.Dit jaar staan er 22 de sharia-wijken op de ‘gettolijst’, die worden beschouwd als afzonderlijke gemeenschappen binnen de samenleving…

En het is zonneklaar, dat islamitische bevolkingsgroepen een meerderheid kunnen worden in 20 of 30 jaar en in in veel West-Europese steden.In Molenbeek/40% van de bevolking islamitisch/ zien we wat er met een oud Vlaams dorp gebeurt, als je de massa-immigratie vrij spel geeft.De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats.Nu staan er aan beide uiteinden van Rotterdam reusachtige triomfalistische moskeeën, heeft iedere stad of dorp en de hoofddoeken, djellaba’s en baarden zijn in heel Nederland.Een Tsjechische kunstenaar die naar aanleiding van het Tsjechische voorzitterschap van de EU een kunstwerk over Europa mocht maken, en daarvoor van ieder land één of twee representatieve kenmerken uitbeeldde, voor Nederland de symbolen van water en moskeeën koos.Maar,dat is alleen het uiterlijk vertoon. Binnen de maatschappij gebeuren verstrekkendere zaken: het weghalen van naaktschilderijen, voorstellen om christelijke feestdagen te vervangen door islamitische, aparte loketten en zitplaatsen voor moslims en moslima’s, koranlessen op openbare scholen.Immigratie zonder integratie is desintegratie…

Alle West-Europese politici dit hebben toegelaten.Met hun politieke besluiten en wetten voor stemmengewin, verkopen “onze” West-Europese politici hun eigen landen.De ‘weg met de witte mens’ mentaliteit van de bobo’s. Tot ze er achter komen dat het straks voor hen hetzelfde geldt. Maar die hebben zich financieel al ingedekt, door ergens in verwegistan een mooi optrekje voor de rest van hun leven te bezitten in een ‘veilig’ stuk land, waar ze dan ook nog beveiliging hebben…

West-Europa is nu op de rand van een burgeroorlog.Er is een (burger)oorlogssituatie, dat men de controle kwijt is, dat het beleid de afgelopen decennia fout was, dat het de afgelopen jaren nog erger fout was en dat ze allemaal opzettelijk hebben weggekeken.En om dat te stoppen, moet er massaal op de PVV worden gestemd.De bittere waarheid is dat de islam de grootste bedreiging voor de vrijheid van vandaag is. En de onaangename waarheid is dat de islam al overal om ons heen is.En overal waar de islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft hij enorm menselijk leed gebracht. Stop de verschrikkelijke islam. Stop de overname van Nederland/West-Europa door de islam.Het is niet vijf voor twaalf of twee voor twaalf; het is bijna ochtend!…

Dit is gewoon ISLAM, streng nageleefd zoals de Koran het voorschrijft en dit gebeurd in alle Westerse landen…

Dit land is aan het kapot gaan.Als er massaal op de PVV gestemd was, zou het zo ver niet zijn gekomen.

Posted in Uncategorized | 3 Comments