Dat is reden waarom ik op de PVV stem

Een voor mij belangrijk thema is de islamisering van Nederland, maar ook van heel Europa. Dit is voor mij de belangrijkste reden om op de PVV te stemmen.De islam is geen geloof gebaseerd op vrede, maar op overheersing.En ik wil niet dat mijn kleinkinderen in een shariastaat opgroeien.En de heer Wilders vecht als enige politicus echt tegen het gevaar van de islam en de islamisering van Nederland.Carrierepolitici zijn voor de problemen van deze tijd beslist niet geschikt. Zij zijn alleen goed om te bepalen of de benzine nou vijf cent duurder of goedkoper moet.Daarom stem ik Wilders…

Hij als enige,met gevaar voor eigen leven,al jaren waarschuwt voor deze problematiek.De rest kan het geen zak schelen wat er met Nederland en zijn inwoners gebeurt… „Ons bestaan staat op het spel.We hebben een groot probleem met de islam,die wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. Wij in West-Europa hebben een verschrikkelijke fout gemaakt. In de afgelopen vier decennia hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen. En hoewel niet alle immigranten beschuldigd kunnen worden, massa-immigratie heeft tot een catastrofe geleid: de criminaliteit is toegenomen, geweld tegen vrouwen is verveelvoudigd, het antisemitisme is gestegen, overal hebben terreuraanslagen plaatsgevonden. Politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.We moeten ons land bevrijden.We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart.Stop de islamisering. De grenzen dicht”, zei PVV-leider Geert Wilders…

Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de Islam.Hetzelfde patroon is te zien in de rest van West-Europa.En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de islamisering.Zij zijn verantwoordelijk voor, dat we in Europa afstevenen op een catastrofe. Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.Identiteit is in hun optiek een zonde.Kritiek wordt al snel bestempeld als belediging van godsdienst,als racisme en discriminatie.Zodra je met een vinger wijst naar de islam(islamisering of de immigratie), wordt je al ingedeeld in het hokje waar ook de PVV vaak ingedeeld wordt. Het hokje dat neigt naar extreemrechts, naar bruinhemden, nazi,s en voor je het weet beland je in hun fantasie al in de beklaagdenbank van de processen van Neurenberg.Ik moet nog toegeven, er is geen gemakkelijker manier van scoren, want als ik u beschuldig van nazi-praktijken of fascisme, ben ik automatisch de Good Guy en u de verdachte.Toch?…

Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina,Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook fascisten, racisten,moslimhaters of islamofoben?…Wilders is een brave, geweldloze democraat, die nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. Hij heeft veel gedaan om problemen omtrent de multiculturele samenleving bespreekbaar te maken, en betaalt hij daar een vreselijke prijs voor door zwaar beveiligd te moeten leven.We moeten ons schamen dat hij al jaren onder zulke omstandigheden moet leven…Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet….

Anti-Europa is de PVV niet. Wel anti-Europese Unie. De partij ziet het liefst Nederland zo snel mogelijk de EU verlaten.Project EU is niets meer dan een verkapte poging om vele landen hun democratie af te pakken, door middel van een soort technocratische staatsgreep ingezet vanuit de bancaire elite en wereldwijde corporatocracy.En als je dan zoals Hongarije je eigen identiteit, cultuur en vrijheid voor de bevolking wilt behouden, dan krijg je alle globalisten van de ondemocratische EU over je heen en dreigen ze met sancties.Dat Nederland tegen het verdrag met Oekraïne stemde, is “een dubbele oorvijg voor de Europese Unie”, zoals de Duitse krant Der Spiegel schrijft. Ron Meyer, voorzitter van de SP, merkt op: “Ruim 90% van de Kamer zei ‘ja’. Ruim 60% van de kiezers zegt ‘nee’. Dat heet een enorme kloof. Tussen volk en elite.”…

De miljarden vliegen het raam uit: 20 miljard naar Griekenland, 7 miljard naar Brussel, 4 miljard naar Afrika, 2,5 miljard aan subsidies,2,5 miljard voor inburgering.Geldverspilling!Het moet afgelopen zijn met al die miljarden naar anderen, terwijl wij Nederlanders het steeds moeilijker krijgen. En nog absurd hoge salarissen van EU top; Juncker, Mogherini, Timmermans, allemaal boven de 24.000 Euro per maand!…Een tweede referendum zou niet verkeerd zijn…Stem voor niet-rechts partijen en EU is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!…Wakker worden de mensen!

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (Islam = onderwerping).En het islamitisch “geloof” is niet vatbaar voor verandering, want dan zou men de Koran moeten afschaffen. Het mogen doden en móeten doden van afvalligen is één van de grondslagen van de Koran…

„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran2:98)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)….’Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!’(Koran 60.4)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.En deze totalitaire ideologie, die andere religies verbied en ongelovigen/niet-moslims dood wenst is NIET welkom hier in Europa.We zijn gek dat we dit faciliteren in onze vrije samenleving.Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van  Nederland/Europa. ..

Stop islamisering Europa en behoud de Nederlandse cultuur en waarden…

De sluipend islamisering van West-Europa gaat onverminderd door.En steeds meer mensen in onze samenleving zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek. En wat betekent het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als Nederland steeds meer islamiseert…

Advertisements
Posted in Uncategorized | 5 Comments

Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur

data15921873-92b460 (1)Elk jaar bekeren zich naar schatting ruim honderd Nederlanders tot de islam.Psychologen en andere gedragswetenschappers die er onderzoek naar hebben gedaan, zeggen echter dat een identiteitscrisis doorgaans aan de basis ligt van zo’n bekering.Westerse bekeerlingen hebben vaak een crisis in hun leven ervaren: in de familie, op romantisch gebied, problemen met hun werk of inkomen, of ze zijn getroffen door een ziekte. Dan zoeken ze iets wat hun leven weer zin geeft, of wat de narigheid kan relativeren…Moslims verlaten de islam slechts om één reden:het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de Islam.Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…

Volgens Joram van Klaveren ‘de Islam is een vreedzaam geloof’….WAT?!…De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…William Muir (een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers) zei ooit:“Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”…

Volgens Van Klaveren ‘ de Koran roept niet op tot geweld en haat tegen niet-moslims. Moslimterroristen die moorden en aanslagen plegen in naam van de islam, misbruiken de Koran als legitimatie voor hun wandaden.’…Maar,de basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims/Koran 8:39/, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Samir Khalil Samir,hoogleraar Islamologie aan de St. Jozef-Universiteit van Beiroet (Libanon) stelt dat ‘minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld uitgevoerd worden in de naam van de Islam, om het geloof of de profeet te verdedigen. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen.’De bron van IS,Boko Haram, Al Qaida,Hamas en de Taliban is de ISLAM…

Volgens Van Klaveren is de beeldvorming over de profeet Mohammed onjuist:‘Eigenlijk was mijn grootste obstakel profeet Mohammed. Ik geloofde echt dat hij een kwaadaardig figuur, een op geld beluste wellusteling was. Er zijn heel veel leugens verspreid over die man’…Maar,het geweld sinds het begin in de islam zit ingebakken.Mohammed, heeft vanaf het begin van zijn optreden gebruik gemaakt van het zwaard om zijn doeleinden te realiseren. Bezoek je het Tokapi-museum in Istanbul, dan vind je daar in een vitrine het zwaard van Mohammed. Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen. Zijn gehele politiek is gericht op een totale onderwerping van heel de wereld…Tijdens het proces tegen de Hofstadgroep merkte Mohammed Bouyeri op: ‘De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruikvan geweld tegen ongelovigen, en in tijden van oorlog. Degenendie beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars enonwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.’…

En de islam leert dat deze Mohammed een zeer jong meisje gehuwd heeft, Aisha bin Abu Bakr:„ De profeet trouwde met mij toen ik zes jaar oud was en hij voltooide de trouwerij toen ik negen jaar oud werd. En (vanaf toen) bleef ik met hem negen jaar lang /tot zijn dood/”(Sahih Bukhari, Deel 6, Boek 62, Hadith 64)…En omdat meisjes op die leeftijd fysiek, emotioneel of psychologisch niet volledig volwassen zijn, weten we dat het verkeerd is voor een man, ongeacht zijn leeftijd, om een ​​kind in seksuele relaties te betrekken… Joram van Klaveren heeft vroeg ingezien dat Nederland (het Westen) onvermijdeiljk op een enorme confrontatie met de islam aanloopt. In eerste instantie heeft hij daar iets aan willen doen door PVV-er te worden. Toen hij inzag dat het Westen zwak, verdeeld en decadent was (in tegenstelling tot de islam, die enkel zwak is), heeft hij gekozen om zich daar bij aan te sluiten…Lafaard en  landverrader!…

Wat is de rol van bekeerlingen in de gewelddadige jihad? Die vraag komt onvermijdelijk op, nu bekend is dat de twee terroristische aanslagen deze week in Canada zijn gepleegd door mannen, Michael Joseph-Bibeau (32) en Martin (Ahmad) Couture-Rouleau (25), die recentelijk tot de islam zijn bekeerd.Zo reed de Belgische bekeerling Muriel Degauque in 2005 met haar witte Mercedes van Brussel naar Bagdad om zichzelf op te blazen. Ze was de eerste westerse vrouw die een zelfmoordaanslag pleegde…De 52-jarige Khalid Masood pleegde de aanslag met een auto bij het parlementsgebouw in Londen waarbij vijf doden vielen. Masood werd geboren als Adrian Russell Ajao in het Engelse graafschap Kent. Hij bekeerde zich tot de islam en veranderde zijn naam. Ook de slachting van de Britse militair Lee Rigby in Woolich werd uitgevoerd door twee moslimbekeerlingen, de Nigeriaans- Britse ex- christenen Michael Adebolajo en Michael Adebowale…

In mei deed VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali aangifte omdat een jonge moslim haar met de dood had bedreigd, in het Haagse café-restaurant Dudok. Ze was verbijsterd toen de jongen een bekeerling bleek.De Haagse salafist Arnoud van Doorn, die namens zijn extremistische Partij van de Eenheid in Den Haag gemeenteraadslid is, wenst dat hij een privé-militie had om politieke tegenstanders zoals PVV-college Willie Dille een “goed pak slaag” te verkopen. “Was het maar zo,” zo verzucht Van Doorn in een interview met Café Weltschmerz.En hij schreef ook op 14 mei op Twitter “Moge Allah de zionisten vernietigen”.Heeft deze vent een chip in zijn hoofd gekregen? Die hersens zijn zeker verknipt. Het is duidelijk, dat Van Doorn/gesponsord vanuit Saudi-Arabië/ is gevaarlijk voor onze samenleving …

Bekeerlingen vormen ook een bijzonder grote groep binnen de jihadistengemeenschap.Relatief veel van de Nederlandse jihadgangers die sinds 2012 afreisden naar Syrië en Irak zijn bekeerlingen, blijkt uit een databank.Uit een recente studie van The Hague Center for Strategic Studies blijkt dat 17 procent van de Nederlandse Syriëgangers bekeerling is, terwijl de Nederlandse moslimgemeenschap voor 2 procent bestaat uit bekeerlingen.Uit onderzoeken van andere terrorisme-experts blijkt dat ook in omliggende westerse landen bekeerlingen oververtegenwoordigd zijn in de terrorismezaken.Onderzoekers Scott Kleinman en Scott Flower ontdekten dat van alle Britse jihadisten die tussen 2001 en 2010 voor terrorisme zijn veroordeeld 31 procent bekeerling was, en dat terwijl bekeerlingen tussen 2 à 3 procent van de Britse moslimgemeenschap uitmaken…En het gaat niet alleen om mannen jihadgangers.In Marokko en Frankrijk zijn in 2016 terreurcellen opgerold, die volledig uit vrouwen bestonden. In het geval van de Franse terreurcel ging het om drie vrouwen, van 19, 23 en 29 jaar oud, die in de buurt van de Notre Dame een auto met gasflessen in brand wilden steken…

Net zoals bij Hitler’s beginnende greep naar Europa ten tijde van de Republiek van Weimar, falen ook nu grote delen van de intellectuelen in Europa met het oog op de veel grotere bedreiging van de vrije wereld door de islam,die geen religie is, maar een totalitaire ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming, die de politieke waarheid moet verbergen…En deze totalitaire ideologie, kan onmogelijk hervormd worden en terzelfder tijd zijn essentie behouden.Vanuit de Koran leren we dat hervormen onmogelijk is, want onderstaande citaten zijn letterlijk en verplichtend voor elkeen onderdanig aan de islam:

1/De Koran is het woord van Allah.
2/De Koran kan niet veranderd worden.
3/De Koran is perfect.
4/Islam is superieur over alles.
5/Mohammed is de laatste profeet….Er is dus geen concrete basis te vinden om de islam te hervormen vanuit de Koran. Integendeel, van zodra je dit doet, stel je jezelf buiten de islam. Elke poging om te hervormen leidt dus tot verkettering en vervolging…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Joram van Klaveren:het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood.Jezus was zonder zonde.Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was.Jezus predikte vrede voor de hele wereld, Mohammed zocht de heerschappij door oorlog en verwoesting.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De strijd waartoe wordt opgeroepen in de Bijbel(Ef. 6: 10-20) is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens…

Jezus heeft nooit een veldtocht of oorlog tegen ongelovigen bevolen, terwijl Mohammed ten minste 65 van dergelijke veldtochten heeft bevolen in de laatste tien jaar van zijn leven .Mohammed liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren.Hij roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Dat is het gevolg van trouwe gehoorzaamheid aan de vele instructies van Mohammed…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen….

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederland wordt een Sharia-staat!

Nederland is op weg naar een Sharia-staat. Pim Fortuyn waarschuwt ,dat de islam een bedreiging vormt voor de Nederlandse normen en waarden. Volgens Fortuyn zijn de Nederlanders zo met zichzelf bezig, dat ze niet doorhebben dat belangrijke onderdelen van hun cultuur door de islam worden bedreigd.Hij waarschuwde dat Nederland – zonder dat het land het bewust doorheeft – de eigen culturele normen en waarden verliest, en daarvoor in de plaats normen en waarden krijgt die gelden in het heilige boek van de islam, de Koran.En ook andere politici, zoals Frits Bolkestein, zeggen dat het islamitische “geloof” niet samengaat met de westerse waarden…

In de Nederlandse samenleving leken subversieve krachten te bestaan, die zich niets gelegen laten liggen aan de basisprincipes van een democratische rechtsstaat, omdat voor hen nu eenmaal het woord van Allah als hoogste gebod geldt.Voor hen houdt de politiek zich bezig met wetten die zijn geformuleerd door mensen en niet door God of Allah. En zij willen niet onder gezag van de christelijke moraal staan. Omdat zij zien de Sharia als de echte wet.Maar,de Sharia verdraagt zich ten principale niet met de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. De structurele achterstelling van de positie van de vrouw, van homosexuelen en afvalligen, van kinderen in het geval van echtscheidingen, het toestaan van polygamie, en het systeem van bloedgeld zijn een paar voorbeelden waarom van enige vorm van Sharia bij ons nooit sprake kan zijn.Aanhangers van de Sharia proberen ons gerust te stellen; zo’n shariarechtbank zou hier alleen voor familiezaken worden ingezet.In Marokko pleegde onlangs een meisje zelfmoord, nadat de rechter had bepaald, dat ze met haar verkrachter diende te trouwen. Om dat soort familiezaken gaat het dus…

Saoedi Arabië is een staat, waar het shariarecht strict wordt nageleefd. Dit betekent dat alle mensen zich aan alle sharia wetten moeten houden. De Sharia betekent, onder meer, dat er geen vrijheid van godsdienst of vrijheid van meningsuiting is. Ook zijn er geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Vrouwen blijven hun hele leven voor de wet minderjarig, hoe oud ze ook zijn en welke opleiding ze ook hebben genoten.De geheime politie controleert of mensen aan de religieuze plichten voldoen: vijf keer per dag bidden, geen alcohol, bedekkende kleding en mannelijke begeleiding voor vrouwen, en meer.In Saoedi Arabië passen ze lichamelijke straffen als geseling en het afhakken van de hand toe en, zelfs voor gedragingen die bij ons niet strafbaar zijn, zoals overspel, geloofsafval, homoseksualiteit, hekserij en tovenarij kun je de doodstraf krijgen…

En er is in westerse landen een aanzienlijke groep “nuttige idioten” die dit proces ondersteunen in Europa.In Nederland zijn er talloze mensen/“nuttige idioten” / die door middel van appeasement denken de islamisten wind uit de zeilen te kunnen nemen door delen van de Sharia in te voeren…“De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht,” zei Leids hoo­g­­­leraar Mau­­rits Ber­­­ger…Overal om ons heen, zien we vandaag reeds tekenen van sSharia. In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.En in alle steden van West-Europa er zijn islamitische sharia-enclaves ontstaan, waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Deze sharia-enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…

Dit is spuwen op Nederland/Europa!Dit is islamisering van Nederland/Europa! En wie kritische vragen stelt of erger nog opmerkingen durft te formuleren, wordt zonder pardon in de hoek gezet met grote ezelsoren en een bord “Racist” voor de borst…Vrijheid van godsdienst betekent niet dat u alles kan doen in naam van die ideologie van u, dat u zich denkt te kunnen gedragen zoals u dat wilt tegenover anderen. Vrijheid van godsdienst betekent niet dat u als moslim het recht hebt alle niet-moslims uw ideologie op te dringen, dat u maar kunt blijven eisen dat er meer moskeeën en islamitische scholen worden gebouwd, dat uw verzonnen hoofddoeken- en boerka-parade overal maar moet worden getolereerd, dat iedere publieke instelling voorzien moet zijn van een gebedsruimte, incl. uw misselijke straatblokkades e.d.En respect eisen voor hun gemeenschap, die ons constant de rug toekeert, onze cultuur afwijst is arrogant… Als we niks doen aan deze  islamisering/shariasering, dan bestaan we aan het eind van deze eeuw niet meer….

In elk land waar zij de gelegenheid hebben, moeten moslims ernaar streven dat de sharia wordt ingevoerd.Fawaz van de As Soenah moskee in Den Haag vindt ook dat de sharia in Nederland moet worden ingevoerd…Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is… Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. ” …

“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan…Met elke moskee vergroot het moslimfundamentalisme zijn impact, mentaal én ruimtelijk. En de overheid doet niets, integendeel, ze subsidieert de sharia-predikende imams in plaats van resoluut te gaan voor een onderwijssysteem dat het Westers pluralisme, de rechtstaat en de lekenmaatschappij uitdraagt…De gemiddelde Nederlander heeft nog niet in de gaten dat het 5 voor 12 is…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ex moslima Wafa Sultan: “De ISLAM past niet in de definitie van religie”

killinginthenameofislamDe ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.De meeste mensen denken dat de Koran de Bijbel is van de Islam, maar het is slechts ongeveer 14% van de totale tekstuele doctrine. De trilogie is het fundament en het totaal van de Islam.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is, maar een ,,totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.De totalitaire leer van geweld en onderdrukking, samen met de Sharia, bewijst dat”…De Islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring.Een ‘echte’ godsdienst mensen vooral moraal bijbrengt voor het dagelijks leven en verder de ogen gericht heeft op het hiernamaals (het sacrale domein), maar zich niet bemoeit met de politiek of de inrichting van de samenleving buiten de diensturen van de kerk (het seculiere domein). De islam doet dat nadrukkelijk wel…Ideologie is niet meer dan een samenhangend stel van ideeën over hoe het(= jouw menselijk) leven ingericht zou moeten zijn en waar het toe dient.De Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat…

Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…

De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!William Muir (een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers) zei:“Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”…Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde… De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193).… „De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen-niet-moslims- zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)…„De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran-2:9)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… VERSCHRIKKELIJK!…

In de Koran staan minstens 100 verzen, die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims.En moslims die niet meedoen aan deze strijd, worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan.Westerse islam-goedpraters wijzen nogal eens op verzen waaruit zou blijken dat de islam wel degelijk een vreedzame religie is, maar ‘vergeten’ daarbij dat in de Koran het principe geldt dat in het geval van tegenstrijdigheid de latere verzen in het boek de eerdere teniet doen. Laten de oproepen en bevelen tot moord en geweld tegen ongelovigen/die terroristen inspireren/ nu net in de laatste gedeelten van de Koran staan, waarmee dus de eerdere vredelievende teksten zijn komen te vervallen…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen „Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)… Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…Zafer Senocak (Turkse schrijver) zei: “Ook al willen de meeste moslims het niet toegeven, de terreur komt uit het hart van de Islam, hij komt rechtstreeks uit de Koran.” …

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…

Wie meent dat er wel een gematigde Islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennis-theoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers… “De Islam kan niet ‘gematigd’ of ‘niet matig’ zijn. De islam kan maar één ding zijn,” zei Erdoğan tijdens een toespraak in Ankara….Spreken of schrijven over de ISLAM is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist of als extreemrechts gestigmatiseerd…

Volgens Wilders ‘we worden van twee kanten bedreigd. Van buiten (aanslagen en immigratie) door moslims die, of ze het nou weten of niet, ‘dragers’ zijn van een gevaarlijke ideologie. En van binnen door dwazen die denken dat de islam een godsdienst is, of die uit opportunisme alvast baklava bakken met de nieuwe machthebbers van ‘Eurabië’… Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie…

Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!..

We zien islamisering momenteel in steden door heel Europa, in Engeland, in Frankrijk, in België (Molenbeek), maar ook in Nederland zijn er wijken, waarin de islam haar wetten en regels poogt op te leggen aan buurtbewoners… “In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“…Van Malmö tot Málaga, van Sheffield tot Sarajevo, overal zijn steeds meer symbolen van islamitische overheersing zichtbaar: moskeeën, minaretten, islamitische scholen, straatprediking, halal-voeding, hoofddoeken, shariarechtbanken, jihadvlaggen tijdens islamitische marsen en aanslagen.West-Europa kreeg reeds meer dan honderd islamitische aanslagen te verwerken, met honderden doden en gewonden tot gevolg.Met de belofte van een zinnelijk paradijs, slachten ze onschuldige mensen af…

“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Sjeik Mohammed Hoessein Fadlalah,een Libanees sjiitisch leider/4 juli 2010:” Het Europese democratische systeem biedt de beste kansen voor verspreiding van de islam. Het is een uitstekend kanaal dat de gemakkelijkste weg biedt voor verspreiding van de boodschap van de profeet”…De Turkse president Erdogan heeft eerder gesteld:“de islam zal niet winnen door een oorlog, maar door aantallen mensen en beïnvloeding van rechtsstaten”…

En overal is de integratiepolitiek mislukt, omdat moslims niet willen integreren.“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…”(Koran-3: 28)… De Bosnische president Alija Izetbegovic, in onze pers regelmatig geprezen als een modern pluralistisch Euro-moslim, schrijft in zijn Islamitische Verklaring, geheel in overeenstemming met de politieke leer van de islam: “Er kan geen vrede of koëxis­ten­tie bestaan tussen het is­lamitisch geloof en niet-is­lamitische maatschap­pelijke en politieke instel­lin­gen. De is­lamitische beweging moet en kan de macht grijpen zodra ze moreel en numeriek sterk genoeg is, niet alleen om de niet-is­lamitische macht te vernietigen, maar om een nieuwe islamitische macht op te bouwen.” Zodra de Islam er numeriek sterk genoeg voor is, komt onvermijdelijk de instelling van een is­lamitische staat op het programma…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…

Wilders noemde het een ‘verschrikkelijke fout’ dat Europa miljoenen moslims heeft toegelaten, omdat daardoor onze eigen cultuur en tradities stapsgewijs worden afgebroken voor een die vol zit met intolerantie, haat en geweld. De aanslagen Brussel, Parijs, Kopenhagen of Barcelona zijn daar recente voorbeelden van.En de autoriteiten in West-Europa weigeren nog altijd het verband te leggen tussen terreur en de islam…‘Het moet afgelopen zijn met de toenemende invloed van de islam in Europa,’ vindt Wilders… ‘De islam kan niet worden hervormd, want dan zouden al die teksten en ook Mohammed zelf uit de Koran moeten worden gehaald… Geen moskeeën meer! Alle islamitische scholen moeten worden gesloten, vandaag nog en er moet werk gemaakt worden van de ‘de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.We hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Als we niet willen dat die straks in schande en onderwerping aan de islam zullen moeten leven, dan moeten we opstaan en in actie komen. Daarom is het niet genoeg om ISIS in Irak en Syrië te bevechten. Ook de uitbreiding van de islam in eigen land moet worden gestopt ’….

Nederland wordt een sharia-staat!Binnenkort leven we allemaal onder de sharia…De SHARIA is een achterlijk en barbaars systeem, dat in strijd is met alles waar wij voor staan. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen….

Overal om ons heen zien we vandaag reeds tekenen van sharia. In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.In West-Europa is alles aanwezig:sharia-enclaves, shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken…Dit is spuwen op Nederland/Europa!Dit is islamisering van Nederland/Europa!

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Honderd Molenbeken in West- Europa

ap_882919407707Europa is getuige van een stijging van islamitische overheersingsdrang,eisen voor de invoering van Sharia-wetgeving en gewelddadige intimidatie…Hoofdstad van de haat, broeinest van het kwaad, vrijhaven voor terroristen: dat horen we over het Brusselse Sint-Jans Molenbeek…Madrid 2004: Hassan El Haski woonde een tijdje in Molenbeek. Hij was een van de planners van de aanslagen op treinen in Madrid, waarbij 191 doden vielen…Brussel 2014: Mehdi Nemmouche woonde in Molenbeek. Hij schoot vier mensen dood in het Joods Museum in Brussel…Parijs 2015: Brahim en Salah Abdeslam woonden beiden in Molenbeek en bereidden de aanslagen in Parijs deels voor. Bij de aanslagen, waar ook andere daders bij betrokken waren, vielen zeker 129 doden, 300 mensen raakten gewond.Molenbeek is een wetteloze plek ,waar recht en orde weinig te betekenen hebben. Helaas is het niet de enige…

Ook Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…En in Nederland zijn er ook wijken, waar de Nederlandse overheid autoriteit verliest.In Den Haag werd tijdens de jaarwisseling de shariapolitie ingezet van de salafistische As-Soennah moskee…

Ook Duitsland kampt met immigrantenwijken.Tania Kambouri schreef een boek over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patriouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan.Kambouri zegt dat “ de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen. “…In september 2014, islamisten patrouilleren ook door de straten van de Duitse stad Wuppertal.Hun doel: een gebied opeisen in de stad, waar de regels van de sharia worden nageleefd. Een gebied waar alcohol, muziek en drugs niet zijn toegestaan…Deze wijken in West-Europa maken nu deel uit van de “dar ul-islam”, het huis van de islam. Deze gemeenten zijn islamitisch gebied, voor altijd en eeuwig. Elke poging om deze situatie ongedaan te maken zal resulteren in agitatie (jihad)…

Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging…

De Sharia schetst het hele proces en de strategie bij immigratie in een kafir-land en hoe men de maatschappij moet islamiseren. Als je de toekomst wilt weten van de islam in landen waar de Sharia niet de wet is van het land, moet je de Sira (biografie van Mohammed) lezen van 1400 jaar geleden…Wanneer de eerste moslims arriveren in kafir-land, accepteren ze hun nieuwe thuis. Hun eerste stap is verklaren dat de islam een zusterreligie is van het christendom en het jodendom. Dialogen en “bruggen-bouw” sessies worden gehouden voor de media en de kafir-gemeenschap. Ze beweren ook dat de westerse samenleving eigenlijk gebaseerd is op de gouden eeuw van de islam.En als deze claims zijn gemaakt en geaccepteerd, komen de eisen voor veranderingen in het kafir-land. Diegenen die zich daartegen verzetten worden haatzaaiers, islamofoben en racisten genoemd, hoewel nooit duidelijk wordt gemaakt waarom verzet tegen de politieke islam iets met ras te maken heeft…

Ken je een geval waarin boeddhisten eisen gesteld hebben in scholen, in bedrijven, bij de politie of in ziekenhuizen, en eisen dat we les krijgen over boeddhisme en boeddhistische beoefening accommoderen? Nee, want boeddhisme is een religie en geen politiek/religieuze ideologie.Alleen totale ideologieën willen de hele wereld veroveren,religie niet.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”,zei Jezus.Het kwaad zit niet in religie.Hitler, Stalin, Mao. Allemaal niet religieus en Vatican ook niet…

Delen van Europa lijken zelfs op oorlogsgebieden:Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen, Manchester. De lijst met recente terreuraanslagen in West-Europa wordt langer en langer. In Parijs (terrassen, muziekzaal Bataclan), Brussel (metro, vliegveld), Nice (boulevard), Berlijn (kerstmarkt), Stockholm (met truck) Londen (Westminster Bridge) en Manchester (concertzaal) vielen bij elkaar honderden willekeurige slachtoffers. Mensen die een avondje uit waren of simpelweg over straat liepen.Onlangs heeft de politie zeven mannen opgepakt die zeer vergevorderde plannen hadden voor een grote terroristische aanslag in Nederland.Een 34-jarige Irakees uit Arnhem wordt door het OM gezien als centrale figuur in de groep. Deze moslims worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.De Islam radicaliseert ze, omdat de islam zelf radicaal is…

Geweld en terreur worden heilig gemaakt door de Koran/ 9:29:“ Voer oorlog tegen hen die de Geschriften hebben ontvangen /joden en christenen/ maar niet geloven in Allah of in de Laatste Dag. Ze verbieden niet wat Allah en Zijn Boodschapper hebben verboden. De christenen en de joden volgen niet de religie van de waarheid, totdat ze zich onderwerpen, hoofdelijke belasting betalen /jizya/ en vernederd zijn”…Koran/2:216:“Je wordt bevolen te vechten ondanks dat je er een hekel aan hebt. Je kunt iets haten wat goed voor je is en van iets houden wat slecht voor je is. Allah weet het en jij niet”…Er komt alleen vrede na onderwerping aan de islam…

Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.En wat voor Europa laten wij onze kinderen en kleinkinderen na? Een continent waarop in de toekomst in bepaalde gebieden de sharia wordt ingevoerd?…Waarom worden de Islamitische ‘vluchtelingen’ niet opgevangen in rijke moslimlanden?Maar,volk en politiek hebben nog nooit zover uit elkaar gestaan, want wat nu gebeurt is niet de wil van het volk. Wij hebben recht op onze eigen westerse cultuur. Iedereen is welkom, maar niet om onze cultuur stap voor stap in te perken… Er komt spoedig een moment dat heel Europa in vuur en vlam staat, noteert u deze profetie maar. Wanneer het te laat is, zal men pas beseffen en moeten toegeven dat de onwenselijke migratiepolitiek (lees: islamisering) van de laatste decennia een vulkaan heeft gebaard die nu geleidelijk aan actief wordt. Het voorspel op een catastrofale uitbarsting…

De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)….Een zogenaamde ‘Europese islam’ betekent in de praktijk een geïslamiseerd Europa…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Een zogenaamde ‘Europese islam’ betekent in de praktijk een geïslamiseerd Europa

dyzulv8xcaekqga (1)ALS U NIET OPENSTAAT VOOR DE ISLAMISERING VAN EUROPA, DAN BENT U EEN RACIST!…LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn zag de islamisering van Europa als een groot probleem.Vanwege deze analyse werd hij door de gevestigde media neergezet als een racist,islamofob.Het woord islamofobie is bedacht om ons wijs te maken dat er iets mis is met ons. Heb je kritiek op de islam? Dan ben je een racist. Het is intimidatie…Natuurlijk bestaat moslimhaat,maar dat is niet hetzelfde als het recht om de islam te bekritiseren of belachelijk te maken. Dat doen trouwens ook steeds meer moslims. Maar juist die mensen – die de Koran in vraag stellen of pleiten voor de gelijkheid tussen man en vrouw – wil men het zwijgen opleggen door steeds ‘islamofobie!’ te roepen.Heb je kritiek op het christendom, dan is dat vanzelfsprekend voor ze, maar op de islam schijnt een embargo te staan tegenwoordig…

Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Is een ex-moslim/islamcriticus dan wel een moslimofoob of racist? Een persoon die kritisch is op het christendom wordt toch ook geen christenofoob genoemd of racist? …Maar, racisme is zeker wanneer je een groep als superieur aan anderen beschouwt.In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam en vandaag de dag, worden moslims als superieur aan ongelovigen(niet-moslims) gezien/zie Koran 3:110/.De meeste moslims hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.Ze worden opgevoed en gehersenspoeld met haat richting anders-gelovigen.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

De oorsprong van de Islam is al het toppunt van racisme, geweld en intolerantie. Dat verdient wel degelijk kritiek. Sterker nog als je daar geen kritiek op hebt, dan heb je geen benul van wat “racisme” inhoudt.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Deze ideologie is radicaal, fundamenteel, eenkennig, haatdragend, intolerant en ons als minderwaardig bestempelt. Dat zegt niets over ‘de moslim’, maar des te meer over het gevaar van de islam.Je kunt de islam onmogelijk vrijpleiten van misdaden die in naam van de islam worden begaan(die kruistochten waren overigens een soort contrajihad tegen een vijand, die in oorsprong hele christelijke regio’s had geïslamiseerd). Jihadisten moorden op grond van een theologische interpretatie. Terreur is dus één van de gezichten van de islam.IS/IS is geen clubje terroristen, maar een ideologie….

Islam is: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt. Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”……De eerste martelaar van de islam in Europa is bekend: priester Jacques Hamel werd tijdens de H. Mis gekeeld door twee ‘soldaten’ van Islamitische Staat.Zijn naam voegt zich bij de duizenden christenen die iedere dag uit haat tegen hun geloof levend verbrand, gekruisigd en onthoofd worden.En hoeveel doden zijn er nodig, hoeveel afgeslagen hoofden tot de Europese regeringsleiders de situatie begrijpen waarin zich het Westen bevindt?…

“Ik sterf liever rechtop dan dat ik moet leven op mijn knieën,” zei Charb. Dat waren geen loze woorden. Charb is dood. Op 7 januari 2015 werd Stéphane Charbonnier alias Charb, hoofdredacteur van het satirisch weekblad Charlie Hebdo door twee moslims vermoord in het door de politie zwak bewaakte redactiekantoor. Nog elf anderen werden bij deze aanslag gedood. Twee dagen voor zijn dood leverde Charb het manuscript voor zijn boek in bij zijn uitgever. Het boek is er, maar de auteur niet meer. Het boek heeft de vorm van een brief, maar die is, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet gericht aan moslims. Zijn brief is gericht aan wie hij noemt de huichelaars: de westerse intellectuelen, die ervoor pleiten om de islam te ontzien van kritiek.Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger!…

Fortuyn is er niet meer.Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat gecreëerd, waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen…De problemen die Fortuyn aankaartte, zijn er nog wel.De massa-immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaatsgevonden, is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, ze is regelrechte zelfmoord van onze cultuur(tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden,vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen en hun aantal groeit nog steeds)…

Moskeeën zijn er tegenwoordig overal. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.En naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen, kent West-Europa ook sharia-enclaves.Er wordt bewust gekozen voor een groeiende schaduwsamenleving, die zich ver boven de Europese samenleving, haar wetgeving, normen en waarden verheven acht („Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” – Koran- 5:51).Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan….

Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is. De islamoloog Bassam Tibi is bekend geworden door zijn uitspraak dat Europa of islamitisch zal worden of dat de islam Europees wordt….Maar hoe ziet zo’n ‘Europese islam’ eruit? Dat blijft koffiedik kijken. Alleszins zal die voorrang moeten geven aan de westerse waarden en zich neerleggen bij de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de vrije meningsuiting en zo meer. Dat betekent dat de sharia wordt afgeserveerd en dat de gelovige voortaan het door God gedicteerde Boek met een rode viltstift bij de hand dient te lezen…Maar,er geen Europese Koran kan bestaan.Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen…

In Europa kan je vanwege belediging van de islam je baan verliezen. In Europa kan je voor het beledigen van de islam strafrechtelijk worden aangeklaagd. In Europa kan het beledigen van de islam leiden tot moord en bloedvergieten. Dit is het Europa van de 21e eeuw – post-Verlichting, seculiere democratieën voelen de harde vuist van de islam beuken op ons recht om vrijuit te spreken.Woorden die de islam negatief weergeven zijn de vijand. De waarheid is de vijand….Een “geloof” dat gebaseerd is op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede op het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims, is geen geloof van vrede en liefde.En als de islam ooit macht zouden krijgen hier in West-Europa, dan zal het een trieste dag worden voor het Westen – kortom, voor democratie, mensenrechten, homo’s en lesbiennes, joden en christenen, atheïsten, vrouwen en gewoon over iedereen die de islamistische partijlijn niet volgt(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…STOP de islamisering van Nederland/Europa!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!….https://www.youtube.com/watch?v=TCW6TBTlcT4&index=20&list=UUNpXxFMzYu6BbSK5YRpPELQ

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Op YouTube praat Hamed Abdel-Samad openlijk over wat hij islamitisch fascisme noemt

De islam is geen godsdienst, maar gewoon een maatschappelijk systeem, een soort van versteende verzameling van politiereglementen.Deze maatschappelijk systeem heeft een probleem met zichzelf, met zijn ambities, en met zijn voorstelling van de wereld…De Duits-Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad(zoon van een soennitische imam) publiceerde reeds een woedend artikel over de ware aard van het islamo-fascisme:‘in plaats van de werkelijke oorzaken van het islam-geweld aan te pakken, spreken naïeve journalisten en seniele politici liever van islamofobie‘…Zo zei hij tijdens een lezing in Caïro, dat hij de Moslimbroeders van islamitisch fascisme beticht en dat dit fascisme wortelt in de ontstaansgeschiedenis van de ISLAM…

‘De Koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de Koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest. De Islam erkent het individu niet en dat zal ook nooit gebeuren. Islam creëert een maatschappelijke en wettelijke orde die niets, maar dan ook niets met individuele vrijheid te maken heeft. Zelfs de meest liberale interpretatie zal niet verenigbaar zijn met onze vrije samenleving’,zei Hamed…Zijn moeder knielde voor zijn vader, beschermde haar gezicht en liet zich door hem slaan en schoppen.Zijn nichtje Wafaa staat voor de schrijver model voor ‘het half miljard moslimvrouwen die op grond van hun geslacht slachtoffer zijn van discriminatie, onderdrukking en geweld’. Wafaa is een getalenteerd meisje, ze is de beste van haar klas. Als Abdel-Samad over is uit Duitsland en zijn familie in Kaïro bezoekt, vindt hij haar sprakeloos in haar kamer. Ze is naar ritueel moslimgebruik besneden en heeft daarbij veel bloed verloren. Op 16-jarige leeftijd is ze uitgehuwelijkt aan een 32-jarige man, die haar slaat en vernedert. Ze is van school af…

‘Ik schrijf het in m’n boek, maar ik herhaal het graag nog eens: islamitische vrouwen worden besneden, hun wil wordt gebroken, hun intellect gecastreerd. Zo ontstaat een dictatuur in onze hoofden’…Een ‘hoofddoek dragen is tonen dat je gender-apartheid aanvaardt(Koran/Soera vers 92: ‘de mannen zijn boven de vrouwen verheven, want god heeft de een boven de ander verkozen’.)…En waarom komen academici, journalisten, politici niet op voor hun democratische principes? Voor gelijkwaardigheid bijvoorbeeld en tégen discriminatie en gender-apartheid?…De kernwaarden van de Islam betreft inzichten, die in het Westen al eeuwen geleden bij het vuilnis zijn gezet…

Abdel-Samad vertoont ook een moedwillig slecht begrip van het moderne multi-etnische Europa ,waar grote aantallen moslims zich in verschillende Europese landen hebben gevestigd – velen in afgezonderde getto’s.Koranscholen en imams doen hun werk. Steeds meer wijken in West-Europa zien eruit als Pakistan of Egypte, waar onderdrukkende en tirannieke islamitische mores gelden waarvan met name vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen het slachtoffer zijn. Asielcentra worden niet zelden beheerst door dezelfde sharia-principes: daar worden vandaag de geïslamiseerde no-gozones van morgen gecreëerd. Zijn er nog niet genoeg wijken en gemeenten waar roven, aanranden en auto’s in brand steken aan de orde van de dag zijn? Is het normaal dat Joodse instellingen permanent zwaar beveiligd moeten worden?…

Thierry Baudet:,,Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer.De linkse partijen hebben de poorten wijder opengezet dan de poorten van Troje en daardoor is Europa overspoeld door immigranten uit islamitische landen en radicale ideeën. Dat feit wordt statistisch begraven. De derde generatie wordt niet meer als allochtoon geteld, terwijl die er vaak radicaler in zit dan de eerste twee generaties. Tel daarbij op dat orthodoxe moslims veel meer kinderen krijgen en dat de immigratie uit Afrika aanzwelt en de conclusie ligt voor de hand: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer. Dan is het een soort Egypte. En nee, dat is niet míjn voorspelling, dat is gewoon wat er gebeurt als de huidige demografische tendens doorzet. In alle landen waar de soennitische islam, de meest radicale, de overhand kreeg, zijn westerse vrijheden weggevaagd.’’…Als de islam ooit macht zouden krijgen, dan zal het een trieste dag worden voor het Westen – kortom, voor democratie, mensenrechten, homo’s en lesbiennes, joden en christenen, atheïsten, liberale moslims, vrouwen en gewoon over iedereen die de islamistische partijlijn niet volgt…

Na het minarettenverbod van de Zwitsers, en de verijdelde moordaanslag op Kurt Westergaard, had ik de hoop dat er eindelijk een onverkrampte strijdcultuur zou ontstaan, waarbij diepgravende debatten mogelijk werden over thema’s als islam en migratie.Er waren wel een paar uiterst zeldzame islamkritische bijdragen in de de mainstream media, maar mijn vrees werd al gauw bewaarheid: in Europa staat men sneller klaar met een muilkorf, dan met gelijk welk tegenargument. … Maar,de Frans-Marokkaanse journalist Zineb El Rhazoui gaat door met haar strijd tegen wat zij noemt ‘het islamitisch fascisme’.Ze was een van de redacteuren die de aanslag op Charlie Hebdo overleefden.‘Nu mijn vrienden dood zijn, kan ik niet stoppen.’…

El Rhazoui keert zich heftig tegen het misbruik van de term islamofobie die elke kritiek op de islam, hoe terecht ook, onmogelijk maakt.Ze is immers niet de eerste die stelt dat islamofobie een opzettelijk misleidende term is, bedoeld om islamcritici weg te kunnen zetten als racisten. Wijlen Stéphane Charbonnier en  El Rhazouis, collega ten tijde van de aanslag op Charlie Hebdo, stelde in zijn eigen vlammend pamflet precies hetzelfde. En beide trekken dezelfde conclusie: onder het mom van antiracisme wordt een verbod op godslastering geherintroduceerd in het Westen.‘Die zogenaamde godslastering is echter hard nodig. Want politieke varianten van de islam vertonen’, zo betoogt El Rhazoui, nogal wat overeenkomsten met fascistische ideologieën…

De Islam is een gesloten en totalitair systeem, zoals het communisme dat was, en het fascisme. De teksten van de Koran zijn eenoorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is. Deze boek roept op tot strijd tot de wereld van Allah is. De perverse beloningen die deze boek belooft zijn, buit en slaven of de martelaarsdood, die recht geeft op een paradijselijk leven…Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de islam is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde. Niet voor niets rangschikte de bekende Duitse historicus Ernst Nolte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen…We zijn niet in oorlog met moslims, we zijn in oorlog met een ideologie al 1400 jaar, die hen motiveert om de Allah uit de Koran tevreden te stellen…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Russia is a Christian country, Putin was saying

In the culture war for the future of mankind, Putin is planting Russia’s flag firmly on the side of traditional Christianity…In the culture war for the future of mankind, Putin is planting Russia’s flag firmly on the side of traditional Christianity.In his Kremlin defense of Russia’s annexation of Crimea(was Russian since forever), Vladimir Putin, even before he began listing the battles where Russian blood had been shed on Crimean soil, spoke of an older deeper bond.Crimea, said Putin, “is the location of ancient Khersones, where Prince Vladimir was baptized. His spiritual feat of adopting Orthodoxy predetermined the overall basis of the culture, civilization and human values that unite the peoples of Russia, Ukraine and Belarus.”…

Russia’s role, in Putin’s words, is to “prevent movement backward and downward, into chaotic darkness and a return to a primitive state.”…The USA and the Western governments rejected the bible and its values. They consciously accepted ungodly popular opinions over godly opinions. The moral values that kept the society sane which were mostly derived from the bible by their ancestors were discarded on the altars of liberalism, polical correctness and “we are free to do what we like with our bodies”. I believe that we are yet to see more. I forsee in the US and WEST a generation that will demand for the legal liberty for fathers to marry their daughters, brothers and sisters of the same blood parents demanding the license to marry one another, people requesting to marry dogs, horses and other animals as official legal spouses… A viable culture needs a moral compass that goes deeper than passing political expediency and the secularistic tenet “do what you will”…

Judao-Christian morality is the greatest underpinning for a just and moral society. America was founded on these principals.Although the West has amputated its soul, I call the Bible the soul of Western Civilization because it propelled the development of everything good in the West: its notion of human dignity, human rights, human equality, justice, family, education, universities, technology, science, culture of compassion, great literature, political freedom, democracy.The myth that modern democracy came from Greece was invented only in the 20th century by John Herman Randall of Columbia College (New York) and Mortimer Adler and Robert Maynard Hutchins of the University of Chicago. The reality is that in his classic, Republic, Plato, the greatest of Greek philosophers, had already condemned democracy as Mobocracy—the worst of all political systems. Plato proposed that the ideal republic should be ruled by philosopher-kings. His disciple, Aristotle, trained Alexander-the-Great to be a philosopher-king, who turned out to be one of the most ruthless conquerors in history. ..

Like those infamous ideologies, Islamism today touts imperialist dreams of world domination, belief in its inherent superiority, contempt for the rest of humanity, and often a murderous agenda…Every five minutes one Christian was dying for his or her faith in some part of the word.Christians face persecution in many nations; from church demolition in Afghanistan,Kosovo and bombings of churches in Iraq, to the violence against Christians taking place in rebellious towns in Syria…Who was fighting to protect Syrian Christians in Syria? Russia and Putin. Who was arming and supporting ISIS/ISIL/NUSRA et al to kill Christians in Syria? The United States, Saudis, UK and a favorite country of evangelicals. Who supported the Muslim Brotherhood is persecuting Christians? The Obama USA. Putin and Russia is more Christian than the United States now.Putin also backed Christians in the Balkans being bombed by NATO…

Syria’s Christian population is one of the oldest in the world, and some Syrian Christians can still speak Aramaic, the language of Jesus. But since the conflict began in 2011, the country’s Christian population shrunk from 30 percent to an estimated 10 percent of the population as many Christians were driven from their homes or forced to convert to Islam.The Syrian armed forces, supported by the Russian military, have liberated from terrorists almost the whole territory of the country, including historic Christian regions.The Orthodox Christian Church, which is reclaiming its traditional role in post-Soviet Russia, has just described its government’s fight against the Islamic State and other jihadi groups in Syria as a “holy war.”…

This is not a pretext to justify intervention in Syria. For years, Russia’s Orthodox leaders have been voicing their concern for persecuted Christians. Back in February 2012, the Russian church described to Vladimir Putin the horrific treatment Christians are experiencing around the world, especially under Islam.The head of External Church Relations, Metropolitan Illarion, said that every five minutes one Christian was dying for his or her faith in some part of the world, specifying that he was talking about such countries as Iraq, Egypt, Pakistan and India. The cleric asked Putin to make the protection of Christians one of the foreign policy directions in future…The only antidote to jihad could be counter-jihad…

Great respect for President Putin!All those years when Russia was condemned by the U.S. for being a Godless country! And now it is the West (esp the U.S.A.) that has dissociated itself from religious references to fully embrace mindless consumerism. It’s amazing how things have changed.Putin’s comment that the collapse of USSR was a tragedy was not referring to collapse of communism, but collapse of the union. He is not a communist, he is opposed by communists. He is a center-right nationalist and if that qualifies for ex-communication from the Body of Christ, he’s going out with millions of others around the world…

Historically, Russia has seen herself, and her empire as guardian of the Orthodox faithful against the various threats of Islamism and heretical faith.It is an historical fact that Eastern Orthodoxy founded the original, ancient Christian Church (think Greek, Ethiopian, Armenian, etc). The values Putin espouses are actual Christian understandings with modern versions of the faith being innovative. Christ cannot be defeated and his servant Putin has welcomed Christ and His church…

The western propaganda machine is endlessly impressive. People are so pervasively brainwashed by mass media psyops that they now find it easier to believe that Bashar al-Assad and Vladimir Putin are deliberately killing civilians with poisonous gas for no reason whatsoever than to believe that the same empire which deceived us into Iraq is deceiving us into Iraq’s next-door neighbor Syria…The same people who assured you Saddam Hussein had WMDs now assure you Russian ‘novichok’ nerve agents are being wielded by Vladimir Putin to attack people on British soil.Remember when they said Saddam’s soldiers were tearing Kuwaiti babies out of incubators to justify going to war in Iraq? Didn’t happen….Remember when they said that invading Afghanistan would defeat terrorism, even though the 9/11 hijackers were Saudi? It didn’t. …Remember when they said that Saddam had weapons of mass destruction, so we needed to invade Iraq again? He didn’t. …Remember when they said Gaddafi was ordering his troops to rape entire cities, so we needed to bomb Libya to dust to stop them? They weren’t doing that either…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam

De EU en de regeringen van Europese landen, die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.Europa een zware prijs gaat betalen voor het op grote schaal toelaten van de islam op zijn grondgebied. In het verleden hebben westerse intellectuelen en kunstenaars het stalinisme en het maoïsme omarmd. Dat was een pijnlijke vergissing aangezien het ging om massamoordenaars. Nu herhaalt zich hetzelfde fenomeen ten aanzien van de islam.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent.“Diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa, de hersenen van een kolibri hebben“,zei ooit generaal De Gaulle.Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar…

De Heilige Oorlog is terug in Europa.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.  Ze kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa te veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld. In Engeland zeggen ze dat openlijk en zonder schaamte. Sjeik Umar al-Bakri zei: ‘Over twintig jaar wappert de islamitische vlag bij Westminster en Downing Street.’… Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen…Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Wij in West-Europa zitten in een totale wurggreep van de islam. Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd…

De islam is onverenigbaar met westerse normen en waarden en moslims nooit echt zullen integreren. Zij zien zichzelf als een aparte gemeenschap binnen de samenleving, met een andere moraal en andere ideologie.Voor hen houdt de politiek zich bezig met wetten die zijn geformuleerd door mensen en niet door God of Allah.Zij zien de sharia als de echte wet… Hamid Benichou heeft een carrière van zo’n dertig jaar als wijkagent in de politiezone Brussel-Noord achter de rug. In een interview met La Libre blikt hij terug op de nieuwjaarsrellen in Molenbeek:“Die jongeren, die soms tien tot zestien jaar zijn, vinden dat Nieuwjaar niet hun feest is, maar dat van anderen.” Volgens Benichou zit er een “dosis religie in het maatschappijbeeld van die jongeren, een onderscheid tussen wat islamitisch en goed is, en wat niet islamitisch en slecht is.In hun ideologie zijn ze salafisten, moslims voor wie Nieuwjaar haram is en alcohol in cafés verboden moet worden ,” zegt de gepensioneerde wijkagent…Molenbeek wordt steeds meer Raqqa aan het kanaal Charleroi-Brussel…

Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is ook voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht. «  Het Simon-Wiesenthalcentrum in Los Angeles gaf al in 2010 aan Joden het reisadvies om Malmö te mijden. Het herhaalde deze waarschuwing was ook in 2015  » (CBS News, 22 mei 2015).­..

Volgens het politiek correcte denken moeten we een onderscheid maken tussen islamitische terroristen en de grote meerderheid van de moslims; die terroristen zijn geen ware moslims, want de islam is de religie van de vrede.Ja,Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa…Terrorisme wordt een steeds groter gevaar. Als vijf procent van de moslims de zuivere islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden… .

Vaak wordt het islamprobleem in debatten in de Tweede Kamer door wegkijkende politici genegeerd, tegengesproken en zelfs ontkend. Sterker nog, de islamisering van Nederland wordt door linkse partijen als hoofddoekjespartij GroenLinks, PvdA en D66 zelfs bevorderd. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling en stelt het land voor steeds grotere problemen… En diegenen die geloven in een Europese verlichte islam, die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven.Beschavingen sterven niet door moord maar door zelfmoord. En ons ergste vijand wat dat betreft zijn we zelf…Doorheen de hele 16de , 17de en 18de eeuw was de islamitische Sultan in Constantinopel immers de meest loyale bondgenoot geweest van de christelijke koning van Frankrijk.Europa was toen even verdeeld als vandaag. Het was even verscheurd door een cultuurcrisis. Het was toen, net zoals vandaag, ‘chacun pour soi, et dieu pour tout le monde…’..

En indien de trends niet wijzigen, indien de Europese geboorteratio onder de vervangingsratio blijft, dan zal West-Europa islamitisch worden en zullen niet-moslims een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…Maar,Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd:“Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke beschaving“.Tijd voor een serieus rechts front om de dingen op orde te zetten.Europa mag nooit Eurabië worden. Geef Europa aan de Europeanen en besef dat de islam in Europa niet thuishoort…https://zlj13051967.wordpress.com/2018/12/24/wat-in-732-en-1683-niet-lukte-lukt-nu-wel-de-verspreiding-van-de-islam-in-west-europa/

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Europeanen willen stop islamitische immigratie

4f8d5b38-4322-4847-b61d-7d6338d27c58_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s

“Mijn grootste angst voor de komende jaren is de islamisering van Nederland. We hebben de afgelopen jaren gewoon te veel binnengelaten in een te klein land en vroeg of laat gaat dat botsen. Dan komt er een clash tussen de verschillende culturen. Het zou mij niet verwonderen als er binnen nu en drie jaar een burgeroorlog uitbreekt. De mensen pikken het niet meer. Het land gaat naar de klote op deze manier“, vertelt Gerard Joling. En hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…

Tweemaal eerder trachtte de islam Europa te veroveren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd! …

We stevenen af op het einde van de Europese samenleving zoals we die nu nog kennen.West-Europa islamiseert in rap tempo.Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in No-Go- Zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat,mini kalifaten), waar de staat de controle over heeft verloren…Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze wijken, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”… Ook andere West-Europese landen kennen zulke No-Go-Zones…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…. ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))…De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.En terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook woedeaanvallen en agressiviteit. Dat hebben wij in de geschiedenis van de islam ook kunnen zien…

En de meest ernstige bedreiging komt niet zozeer van de gruwelijke koppensnellers ,die de wapens opnemen als van hen die op achterbakse wijze iedereen monddood maken en de heimelijkheid verheven hebben tot een gebod van het islamitisch “geloof”. Zij hebben binnen onze rechtsstaat een islamitische staat in het leven geroepen, die steunt op verschillende pijlers .Een breed netwerk van moskeeën en koranscholen waar de haat gepredikt wordt, waar het politieke geloof in het zogezegde islamitisch “ martelaarschap ” ingeprent wordt en waar men aan hersenspoeling doet om mensen om te vormen tot strijders voor de islamitische heilige oorlog…

Mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja,in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers.De nazi’s(de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking, maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren…Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)….„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu!…

En om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam, die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering…

De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is…

De waarheid is dat het christendom en de islam volkomen verschillend zijn : de God die mens geworden is door zich te incarneren in Jezus, die het leven, de waarheid, de liefde en de vrijheid aan de andere mensen geschonken heeft tot het offer van zijn eigen leven toe, heeft niets uit te staan met Allah, die tekst geworden is op de bladzijden van de Koran, die zich op arbitraire wijze aan de mensen opdringt en die een ideologie en een praktijk van geweld en dood gewettigd heeft, die door Mohammed en zijn opvolgers toegepast werd om de islam te verspreiden…

Een meerderheid van de Europeanen wil een immigratiestop voor mensen uit overwegend islamitische landen. Dat concludeert de gerenommeerde Britse denktank Chatham House op basis van een enquête onder ruim tienduizend Europeanen in tien Europese landen.Die cijfers waarschijnlijk liggen in realiteit nog veel hoger, maar de meerderheid durft en mag het niet meer zeggen…Europese regeringsleiders reageerden kritisch op het inreisverbod voor inwoners van zeven islamitische landen van de Amerikaanse president Trump. Maar de ondervraagde Europeanen gaan in zekere zin nog verder. Zij spreken zich uit tegen de permanente vestiging van mensen uit álle islamitische landen…STOP islamisering van Europa,voor het te laat is!…

BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!….

En iedereen die iets zegt over dit is natuurlijk een racist, extremist of islamofoob…

Posted in Uncategorized | 4 Comments