De feiten over de Islam en de islamisering van West-Europa!

ISLAM heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40). Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging…

Bezetting van Europa is 2 keer mislukt!Anders dan in de 8e en in de 17e eeuw, wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en immigratie.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat…Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Op het islamcongres in Amsterdam wordt gezegt, niet door één, maar door meerdere sprekers: ‘Wij zijn hier om te blijven en de overwinning te behalen voor de Islam!’…

Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia(’De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM.’/Koran soera 2, vers 216)…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd….

In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…

Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Elementen van de Sharia/de islamisering/ al lang in Nederland worden uitgevoerd:Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen. Schoolkinderen moeten ‘bidden’ in de moskee.In de openbare zwembaden zwemtijden reserveren voor islamitische vrouwen.Gescheiden loketten/ ruimtes voor vrouwen en mannen.Sinterklaas zich niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter.Kerstmarkten in vooruitsnellende gehoorzaamheid tegenover de Islam politiek correct omdopen tot “Wintermarkten”.Het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west.De islamitische rechtspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters in Nederland.Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen…

Islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan. In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten.‘Polygamie en huwelijken met minderjarigen zijn aan de orde van de dag in Nederland.Dat gebeurt namelijk in verschillende moskeeën,’ merkt tolk en schrijfster Nahed Selim op in NRC Handelsblad.‘De huwelijken met meer bruiden worden zelfs netjes geregistreerd,’zei Selim…Dit heet islamisering! En de lijst kan nog veel,veel langer worden….En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia,Jihad wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is… Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” …“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan…

De Islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Sharia=Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.De Islam gaat ook uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig…

De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar:„ De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34)…„De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man” (Koran – 4:176)…“De getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard”(Koran – 3: 282)…„Moslimvrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran – 2:221)… En de Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…. „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…..„IS toont het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist Hans Jansen:„Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen…

Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient. ..„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)….

En iedereen die iets zegt over dit probleem is natuurlijk een racist, extremist of islamofoob.De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de Islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend Nederland noemt deze man een nazi,extreem recht, fascist en racist.Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de Islam denken als Wilders, dan ook fascisten,racisten,islamofoben of moslimhaters?…„De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy….De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…..https://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Serbia’s Most Beautiful Monastaries

 

During the unrest in Kosovo and Metohija, 35 churches and monasteries were destroyed or seriously damaged by the Albanian muslims. In total, 156 Serbian Orthodox churches and monasteries have been destroyed since June 1999. Many of the churches and monasteries dated back to the 12th, 13th and 14th centuries….

Monastar OSTROG/1:…..http://sky.easypano.com/panoramic-images/Church-of-the-Holy-Cross%2C-Ostrog-Monastery%2C-Montenegro%2C-2017.——-a-91445.html

Monastar OSTROG/2:…..http://sky.easypano.com/panoramic-images/Ostrog-Monastery%2C-Bjelopavli%C4%87i-Plain%2C-Montenegro%2C-2017.-91403.

Monastar OSTROG/3…..http://sky.easypano.com/panoramic-images/Lower-Ostrog-Monastery%2C-Bjelopavli%C4%87i-Plain%2C-Montenegro%2C-2017.-91391.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Door het islamitische concept van de ( al-Hijra),staat Europa op het punt Eurabia te worden!

De twee belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-islamitisch immigratie en de groei van de islam/islamisering.De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de Sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen…En zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan…

De Koran is heel duidelijk;„ Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„De jihad is een plicht voor elke moslim”(Koran soera 2, vers 216)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)…

Er zijn wel degelijk grote problemen met de ISLAM op de hele wereld,al 1400 jaar!..

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Integratie moslims in Europa OVERAL mislukt!

ISLAM heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de islam wil dat alle naties islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke islam. Dat is wat de islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging…En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia!…En …OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

THE ISLAMISATION OF EUROPE!

From its very beginning, Islam was spread politically and occupied territories by two arms: Jihad, the violent arms of occupation, violence and war-mongering, and Da‘wah, the diplomatic and propaganda arm with the aim of Islamization.Already in 1974, the former Algerian President Houari Boumédienne prophetically addressed the general assembly of the United Nations: “One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.” Muslim immigration is a form of jihad through colonization called hijra, which she reports dates back to the time of Mohammad. The migration is actually a religious obligation, in which muslims are required to spread Islam.The Koran forbids integration with host societies,demanding that host societies submit to Islamic cultural practices…

Europe’s low white birth rate, coupled with faster multiplying migrants, will change fundamentally what we take to mean by European culture and society.Brussels, the capital of Europe, already consists for 70 per cent of immigrants, a percentage that will rise to 85 per cent by 2020.According to Redouane Ahrouch, the leader of Belgium’s Partij Islam (“Islam Party”), by 2030 Belgium will be a majority-Islamic country.Entire neighborhoods of Paris, London, and other European cities have become muslim-run “no-go zones,” off-limits to law enforcement and governed by Islamic sharia law.Throughout the world the integration policy has failed because islam does not WANT to integrate. And the Koran does not want integration: “make with the Jews and Christians no agreements, because when you do that, you become one of them”.A harmonious multicultural society with islam exists NOWHERE and WILL NEVER EXIST. …

History shows that muslims, as long as they are in the minority, are very tolerant, but once in power are the enemies of democracy.Let it not be forgotten, after all, how countries ruled by Koranic law treat their homosexual citizens. Under the Taliban, Afghanistan put at least ten homosexuals to death; on New Year’s Day, 2002, our good friends in Saudi Arabia beheaded three men for sodomy. According to one report, Iran has executed several thousand men for homosexuality since 1979. Even in Egypt, with its relatively moderate and secular government, a widely publicized mass arrest of suspected homosexuals in early 2001 resulted in the torture and imprisonment of dozens of males as young as fifteen. And these figures are undoubtedly dwarfed by the annual number of “honor killings” of female family members who have strayed sexually (or who have shamed their families by being raped)–a form of murder that is so much a part of traditional Muslim culture that it goes unprosecuted even in relatively moderate Islamic countries like Jordan.Islamic ideology foresees a strict discrimination not only between man and woman but also between (the good) muslims and the Kafir (the bad unbelievers), in particular Christians and the hated Jews, but also including all other religions such as Hindus and Buddhists. ..

More than 20 years ago, Indian author Salman Rushdie famously had a fatwa (religious ruling) issued against him authorizing his execution for writing a novel that parodied Islam. Protecting him around the clock for years cost British taxpayers a small fortune! In the Netherlands, Theo van Gogh was not so fortunate. A Dutch filmmaker responsible for producing a short documentary about the severe mistreatment of Muslim women, Van Gogh was assassinated seven years ago—being shot eight times and stabbed, with his body nearly beheaded on the streets of Amsterdam.His female associate Ayaan Hirsi Ali, a native Somalian who had sought asylum in Holland and been elected to the Dutch parliament, fled again, this time to the United States. Prior to Van Gogh, Dutch politician Pim Fortuyn, head of an anti-Muslim-immigrant party, was also murdered for comments he had made about Islam…

In over 1400 years Islam has never done anything but sow death and destruction. Jihad and killing are the head of Islam.Jihad will not stop until the land is dominated by Islam and controlled by the Sharia.This dark vision of the future is the reason why there is such a stink being put up among everyday people throughout the Western world. It is not racism, xenophobia, fear of the other, bigotry, religious intolerance, or Islamophobia. Hell, it isn’t even a misunderstanding. It is simply the logical conclusion reached by millions of people who have taken the time to investigate Islam, Islamic society, Islamic history, or who has attempted the deeply frustrating process of obfuscation and gas-lighting that is a debate with a muslim.Europe must push back with great strength. It is time to cast aside multicultural ideological blindness and deal with the problem at hand.Religious tolerance and humanitarianism are no reason to justify the resettlement of the Ummah in European homelands, automatic access to the European welfare system, the consumption of public space in European cities and construction of Islamic temples on European soil…If you want to live under sharia law, go back to the hellhole country you came from, or go to another hellhole country that lives under sharia law….

…………………………………………………………………………………………………………………………

It was Recep Tayyip Erdogan who recited the following threat in 1998;“The mosques are our barracks, the domes our helmets,the minarets our bayonets and the faithful our soldiers…”…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sluipend JIHAD verovert West-Europa!

De islamdreiging van West-Europa is echter nooit groter geweest dan vandaag de dag het geval is.Zonder slag of stoot hebben ze via de massa-immigratie hele wijken en steden veroverd.Ze hebben zonder weerwerk en met de collaboratie van onze politieke, journalistieke en culturele elite onze steden kunnen islamiseren.In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat).De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen….

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?…Maar,laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de ISLM bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

En iedereen die kritisch was tegenover dit beleid werd weggezet als extremist en racist.Zodra je met een vinger wijst naar de islam(islamisering of de immigratie), wordt je al ingedeeld in het hokje waar ook de PVV vaak ingedeeld wordt. Het hokje dat neigt naar extreemrechts, naar bruinhemden, nazi,s en voor je het weet beland je in hun fantasie al in de beklaagdenbank van de processen van Neurenberg.Ik moet nog toegeven, er is geen gemakkelijker manier van scoren, want als ik u beschuldig van nazi-praktijken of fascisme, ben ik automatisch de Good Guy en u de verdachte.Toch?…Zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina,Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook islamofoben of moslimhaters?…Wij hebben o.a, Trump, Poetin,Wilders,Marie Le Pen,Viktor Orban of Milos Zeman, hard nodig in Europa,niet landverraders en de islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!…STOP islamisering van Europa,voor het te laat is!…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Welcome to the Republic of Srpska

33278774285_6fc3b0c6b1_b

Republic of Srpska is one of the newest and the most exciting tourist destinations in Southeast Europe. There are a lot of interesting destinations in Republic of Srpska for all different sorts of tourists. The most interesting and the most attractive places in Republic of Srpska are marvelous mixture of cultural and natural inheritance. Geographical location, extraordinary natural beauties, cultural-historical values and favorable climatic conditions on the area of Republic of Srpska, give the additionally value of creation of specific tourist product and tourist offer….

Banja Luka, the beautiful capital of Republika Srpska entity.This elegant and tidy city has no oriental elements in its temperament and appearance: even today it preserves the ideal of Tisa Milosavljević from Niš/Serbia/, a general and the first governor of the Vrbas region, who built its most valuable edifices and symbols in only four years.The oldest cultural monument is Kastel castle from the Roman time.Spiritual life in Banja Luka has always been very rich; Church of Christ the Saviour, Church of the Holy Trinity and Cathedral of Saint Bonaventure are in the centre of the town. Near the centre, on the rolling green hills of the region, excellent terrains and hiking tracks for true adventurers have been developed. Rafting, hydrospeed, canoe, kayak, canyoning, paragliding, parachuting, free climbing, speleology, mountain climbing… there’s no end to the activities here. …Vrbas boat is called “Dayak”, a specific boat for the Vrbas river and the city of Banja Luka, as well as the gondola to Venice.Dayak boat is seven meters long and, to make it as easy as possible, is made of the high quality quercus oakdeal and regular rings. The most impressive details are the rudder and tip, which are made of one piece of wood…

Andrićgrad is a tourist, cultural, administrative and educational complex. It is situated between the rivers Drina and Rzav in Višegrad. Andrićgrad is a project of a famous film director Emir Kusturica. The stone town is inspired by the literary works and characters of Nobel Prize winner Ivo Andrić.The most famous part of Višegrad is the bridge on the Drina, that is inscribed in 2007 to the UNESCO World Heritage List as the bridge with big cultural impact…

Trebinje is the most southern city in Republic of Srpska. It lies on the river of Trebišnjica, in Trebinjsko Field beneath Mountain Leotar at 270 m above sea level. Numerous archeology findings and historical monuments are a testimony of civilizations and nations who had lived there: from Illyrs, old Greeks and Romans to the Slavs….

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Tito rebuilt Yugoslavia as a Communist federation of six republics, but ethnic antagonisms were never far below the surface. The Serbs disliked Tito’s recognition of the Macedonians and the muslims of Bosnia-Herzegovina as distinct nationalities.The effect of recognition of the muslims – Slavs converted to Islam under Turkish rule – and growth in the muslim population was to turn Bosnian Serbs into a minority in a republic where they had been the largest ethnic group…The Serbs, a third of the republic’s prewar population, had repeatedly warned of war if Izetbegovic sought sovereignty and independence for Bosnia with his muslim-Croat majority.The leading Bosniak Party for Democratic Action (SDA) caused the war because it wanted a muslim-dominated state.From the Bosnian Serb point of view, the muslim drive for an independent and islamic unitary Bosnia presented Bosnia’s Serbs with that most basic of options — fight or flight…Alija Izetbegovic wanted a pure Islamic state! Izetbegovic’s “Islamic Declaration” as saying that the “Islamic movement must take over the government as soon as it is powerful enough not just to remove the non-Islamic authorities, but to build an entirely Islamic system”. Islam is no monolith and implies no cast-iron relationships with Serbs, Western Europe…

Before going deeper into what happened in Srebrenica it is important to clarify that thousands of Muslims were killed after Bosnian Serbian forces took Srebrenica. This applies to not only Muslim soldiers who were killed but also innocent Muslims who were also killed during the mayhem of events.Srdja Trifkovic, who is an historian, foreign affairs analyst and respected author, states the following:“During the Bosnian war between May 1992 and July 1995, several thousand Muslim men lost their lives in Srebrenica and its surroundings. Most of them died in July of 1995 when the enclave fell unexpectedly to the Bosnian Serb Army and the Muslim garrison attempted a breakthrough. Some escaped to the Muslim-held town of Tuzla, 38 miles to the north. Many were killed while fighting their way through; and many others were taken prisoner and executed by the Bosnian Serb army.”…

Srdja Trifkovic continues by stating that “It is often pointed out that Srebrenica was an UN “protected zone,” but it is seldom noted that the enclave was simultaneously an armed camp used for attacks against Serb villages in the surrounding areas. Muslim General Sefer Halilovic confirmed in his testimony at the Hague Tribunal that there were at least 5,500 Bosnian Army soldiers in Srebrenica after it had obtained the “safe haven” status, and that he had personally arranged numerous deliveries of sophisticated weapons by helicopter.”…This statement is important because the Muslim General, Sefer Halilovic, confirms that you had at least 5,500 Bosnian Muslim Army soldiers in Srebrenica. More important, these fighters had slaughtered more than 3,500 Christians prior to the fall of Srebrenica and this applies to young children, women and the elderly in surrounding villages…

The UNPROFOR commander, French General Philippe Morillon, testified that the crimes committed by Bosnian muslim forces were “extraordinary” and made the Serbs’ desire for revenge to be “inevitable.”…On February 12 in 2004 at The Hague Tribunal Philippe Morillon testified that Bosnian muslim forces under Naser Oric “engaged in attacks during Orthodox (Christian) holidays and destroyed villages, massacring all the inhabitants. This created a degree of hatred that was quite extraordinary in the region.”…It is clear that the Bosnian muslim forces and Srebrenica is not the innocent muslim lamb, on the contrary Srebrenica was a fortified Islamic stronghold which butchered and slaughtered innocent Orthodox Christians in the surrounding region….

Posted in Uncategorized | 2 Comments

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

 

“De Islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999…En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Landverraders en de Islam knuffelaars drijven Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!De Islam hoort niet in Europa thuis.De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de Islam.In een Islam Staat is géén scheiding van “kerk” en Staat:In een Islam Staat is géén scheiding van politiek en geloof.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Voor Recep Tayyip Erdoğan is democratie tijdelijk: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”…

De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de Islam te verlaten en tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.En het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Balkan pearls:Montenegro,Novi Sad,Banja Luka

Montenegro – the pearl of the Mediterranean, unique in many ways, and situated in the south of the Adriatic. There is nowhere else that you can find, in such a small place, so much natural wealth, beauty, mild beaches, clear lakes, fast rivers and gorgeous mountains – except in Montenegro. In the morning you can wake up along the beautiful Adriatic coast, have lunch on the banks of Skadar Lake, and enjoy the evening walks in the Montenegrin mountains. Montenegro is a place that cannot leave you indifferent…

To most foreigners, Serbia’s second city of Novi Sad is synonymous with one thing and one thing only, the annual Exit Festival. While Exit is undoubtedly one of Europe’s foremost music events – both in terms of the level and diversity of the artists it attracts, as well as its truly unique venue at Petrovaradin Fortress – the city and surrounding area have more to offer than arguably anywhere else in Serbia or even the wider region. Novi Sad’s position at one of the continent’s true crossroads and history as a multinational commercial and transit centre has left it endowed with historical and cultural sights that even much larger cities have difficulty matching….

Since 1998 Banja Luka has been one of Europe’s least-known ‘capitals’ (of the Republika Srpska). The city is lively more than lovely but there are some attractive riverside spots and it’s a useful transport hub if you’re planning adventure sports or explorations in the charming surrounding countryside, notably the Vrbas Canyons….The city of Banja Luka was declared a European City of Sport for 2018. It was one of 23 European cities that have been given this prestigious award aimed at popularizing sport….

Posted in Uncategorized | 1 Comment

TODAY’S CROATIA IS A CARBON COPY OF ITS NAZI PREDECESSOR!

 

a5c509e86d5e66ca6b4da846c957fdfa_XLDuring World War ii, Croatia was ruled by the Ustashi, an axis-aligned regime that was every bit as bad as the Nazis. Almost one in four of its Serbs were killed, and another quarter exiled or forcibly converted to Catholicism… “This land can only be Croat land and there is no method we would hesitate to apply in order to make it truly Croat and to cleanse it of all Serbs,” were the words of Minister of Justice Milovan Zanic as reported by Novi List, Zagreb 3 June 1941. To achieve that goal, the concentration camps – 22 of them – were set up across the land of Croatia, with the camp system of Jasenovac as the main killing centre…T

he prisoners and all those who ended up in Jasenovac(also known as the “Auschwitz of the Balkans”) had their throats cut by the Ustaša with specially designed knives, or they were killed with axes, mallets and hammers; they were also shot, or they were hung from trees or light poles. Some were burned alive in hot furnaces, boiled in cauldrons.The Ustasha loved games of torture with nightly orgies; they stuck burning nails under fingernails, poured salt into open wounds, cut off all possible body parts and determined by noble competition who was best at cutting throats.On the night of 29 August 1942, prison guards made bets among themselves as to who could slaughter the largest number of inmates. One of the guards, Petar Brzica, boasted that he had cut the throats of about 1,360 new arrivals.Other participants who confessed to participating in the bet included Ante Zrinušić-Sipka, who killed some 600 inmates,and Mile Friganović admitted to having killed some 1,100 inmates…Miroslav Filipović, also known as Tomislav Filipović-Majstorović, was a Bosnian Croat Franciscan friar and Ustashe military chaplain, that participated in atrocities during World War II in Jasenovac camp.At his trial he confessed to personally supervising the murders of thousands of Serbs,Jews and Gypsies.Franciscan executioner Miroslav Filipovic-Majstorovic, had the support of other priests in Jasenovac death camp, namely priests Brkljacic, Matkovic, Matijevic, Brekalo, Pcelina, Vipovac, who competed in killing Serbs…

The Germans had camps for women, men or mixed, where children were with the adults, but the Croats went a step further and even had CHILDEREN’S camps! Horror!!!…Sisak children’s concentration camp was a concentration camp during World War II, set up by the Croatian Ustaše government for Serbian children. It was part of the Jasenovac cluster of concentration and death camps…One of the most shocking testimonies was the one of Jana Koh , former secretary of Red Cross Croatia:”The barracks were connected by passages guarded by Ustasha guard. Even though away from the barracks, I often heard a sad cry of the imprisoned Serb children. They were placed on the bare floor, four hundred children: few weeks old infants together with the several months and ten years old.”…During the four years between April 1941 and May 1945 more than 74,316 children were killed in this monster Nazi state!…

Some 600,000 people were killed at Jasenovac, according to the Encyclopaedia of the Holocaust, mostly Serbs, but also Jews, gypsies and opponents of the Ustashe regime…Dr Herman Neubacher, Hitler’s trustee for South-East Europe:”Croatian military campaing of exterminating Orthdox Serbs represents one of fiercest crimes in entire world history”…At the Yalta Conference, February 1945, U.S. President F. D. Roosevelt stated: “The crime of genocide committed against Serbs and Jews in the death camps of Croatia – the Croats should prohibit the possibility of establishing an independent state for the next 1000 years.”…

During the 1990s, the Croatian president Franjo Tudjman did several very problematic statements on the NDH, thus allowing a rehabilitation of the regime. Already in his speech in 1990 he said, “that the NDH was not simply a ‘collaborationist’ formation and a ‘fascist crime’ but also an expression of the political aspirations of the Croatian people for its independent state” and of the desire to realize the Croatian state under the Axis powers.In 1989 he wrote a book called “Wastelands of Historical Reality.” In the book Tudjman denies the Holocaust.Once Tudjman took power, holocaust memorials were torn down.Monuments on the site of the former concentration camp in Jadovno, and on other sites of mass Ustasha crimes were taken down.More than 3,000 monuments dedicated to anti-fascism and to the memory of crimes committed by the Nazis and fascists were destroyed during the 1990s…

In Zagreb, the Croatian capital, shortly after Tudjman took power in 1990, an elementary school was named after the notorious Mile Budak, the minister of justice under the fascist state who signed racial laws banning Jews from schools, factories and government positions.In 1992 a street in the center of the Croatian city of Split was also named after Budak.Croatia also has a few streets named after the NDH minister Mile Budak. Budak was the author of the notorious statement that the issue of Serbs in NDH should be resolved by ‘re-baptizing one third, expelling the second third and killing the last third”.Over 200,000 Serbs were forcibly converted to Catholicism, with the active help and encouragement of the Archbishop of Zagreb, Aloysius Stepinac.About 350,000 ethnic Serbs were driven from Croatia in 1995 and at least 2.500 were killed in a military offensive in Krajina known as Operation Storm….

Fascism became “in vogue” in Tudjman’s Croatia. On Zagreb’s streets, and in cities and towns throughout the republic, newsstands freely hawked Ustasha paraphernalia — swastikas, the Fascist coat-of-arms, pictures of Ante Pavelic(the head of one of the most murderous regimes in Europe during the Second World War) and other trinkets were sold openly. Fascists from around the world flocked to Croatia when Tudjman took power. In 1995 Ante Pavelic’s son-in-law, a former Ustasha officer named Srecko Psenicnik, returned to Croatia from Canada.Psenicnik founded a fascist political party (HOP), and began printing an outspoken fascist newspaper called “The Independent State of Croatia.Among children, black Ustaše uniforms are now more commonly seen in Croatia than are those of the Young Pioneers. Soon after Tudjman’s regime took power, the Croatian flag was changed to resemble the one flown by the Ustasha during World War II. In 1994 Croatia revived the fascist-era currency that it had used during the Second World War.The Serbs sensed a redo of WWII atrocities and began to take up arms.The war in Croatia occurred because the Serbian population refused to be dictated to by a fascist regime in Zagreb.Before the war of 1991, Serbs accounted for 600,000 of Croatia’s 4.6 million people, and large numbers were descended from communities that had lived in Croatia for several hundred years…

Even after Tudjman’s death, many Croats still engage in open displays of fascism.Croatia allowed active participants of that regime to have the right to a pension, through vague pension provisions for members of the “Croatian Homeland Army from 1941 to 1945”, under which definition are hidden members of the Ustaša and Home Guard units. There are at this moment around 9,000 of such pensions in Croatia….Marko Perković, also known as “Thompson is known for his songs about concentration camps and the murder of Serbs.Thompson begins his performances with the battle cry of the Ustase, and Nazi salutes can be seen in the audience, together with Ustase shirts and other paraphernalia.It is no accident that numerous people show up at his concerts wearing Ustasha uniforms and/or symbols and give Ustasha salutes.His performances have been outlawed in some European countries and even in Croatia attempts have been were made to prevent them.In 2002 a concert in the Croatian town of Split attracted some 40,000 young people to the soccer stadium, where many of them wore the Ustasha insignias and waved Nazi flags…And if anyone thought that Thompson’s popularity was primarily among the marginal elements of Croatian society, President Kolinda Grabar-Kitarovic herself has said openly that he was her favorite performer.”…

After Croatia’s national soccer team returned home from the World Cup final, the players celebrated their second-place finish by inviting the far-right nationalist singer Marko Perković to perform for them…As for today’s political scene, President Grabar-Kitarović shows inconsistency in clearly condemning the Ustaša regime; thus, while expressing her condolences for the victims of Jasenovac, she missed the opportunity to mention who were the perpetrators. In addition, when giving tribute at Bleiburg, she failed to mention that some of those killed were perpetrators of serious crimes, or sympathizers.It is terrifying that such a torture was experienced by adults, but what is even worse is that the Croats knew no mercy for Serbian, but also Jewish and Roma, children and infants…It is a disgrace to the civilized world that fascism was allowed to emerge in Europe for a second time.We have failed to learn from this history, and we are going to pay a terrifying price!…

Croatian high school students celebrate with nazi-salutes…

Ustasha Mile Friganović admitted to having killed some 1,100 inmates in Jasenovac. He specifically recounted his torture of an old man, known as “Vukasin”; he attempted to compel the man to bless Ante Pavelić, which the old man refused to do, even after Friganović had cut off his ears, nose and tongue after each refusal. Ultimately, he cut out the old man’s eyes, tore out his heart, and slashed his throat…….

..

Posted in Uncategorized | 1 Comment