De linkse EU-regeringen houden Europa in lockdown dictatuur

In onze tijd, wereldoorlogen niet meer gevoerd kunnen omdat ze te verwoestend zijn, maar een pandemie zorgt voor dezelfde contexten als vroeger oorlogen: omdat alle kaarten opnieuw geschud worden, kan de slimste en best georganiseerde winnen.En is het Wuhan- coronavirus(een rookgordijn voor het stelen van onze vrijheden) een kans voor Big Brother,een argument voor invoering van de nieuwe communistische wereldorde?…De EU wordt nu een politiestaat.Steden zijn uitgestorven.Musea,theaters,de scholen,cafés, restaurants,vliegvelden zijn gesloten en sportwedstrijden worden afgelast.Alleen zijn winkels en bedrijven open, die essentiële diensten leveren of producten verkopen om de samenleving een beetje behoorlijk te laten draaien.Het leger is op straat en er staan en rijden overal politieauto’s.Wie zich niet aan de regels houdt en buiten samendromt, riskeert een boete die kan oplopen tot 4000 euro en drie maanden celstraf.In de eerste week van de lockdown zijn duizenden mensen op de bon geslingerd voor kleine overtredingen, en er zijn honderden aanhoudingen verricht…

Ik ben me er volledig van bewust dat we te maken hebben met een serieuze situatie, maar in feite worden we in een toestand van paniek gemanoeuvreerd en tegelijkertijd dom en onwetend gehouden.Het coronavirus is niet gevaarlijker,dan normale griep.Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 300.000 tot 600.000 overlijdens aan de normale ‘seizoensgriep’(in 2017/2018 was de ‘oversterfte’ in Nederland 9500).Vergelijk dat eens met de cijfers rondom het coronavirus…„Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus,”zei Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt in Italië.En dat doen ze ook in andere landen.Van de doden wordt ook gezegd, dat ze bijna allemaal al een of meerdere andere ziektes hadden, waardoor het een vraagteken blijft hoe dodelijk het coronavirus precies is. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat bij een groot aantal mensen dat thuis (regelmatig is dat een bejaardentehuis) overlijdt, geen coronatest wordt gedaan.En vanwege gebrek aan testcapaciteit,niet iedere corona-verdachte patiënt is getest op de aanwezigheid van het coronavirus.Dus,het is duidelijk, dat de telling van de corona doden niet klopt!…

Nooit voorheen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog werden er maatregelen getroffen op het domein van de uitzonderingswetgeving die zo diep ingrijpen in het openbaar leven, de economie en de individuele vrijheden.Momenteel leven we in een EUSSR-dictatuur.We worden overal gevolgd. Via internet, met camera’s op parkeerterreinen en straten, door onze ‘telefoon’ die onze locatie prijsgeeft.Privacy is een fossiel. Waar zit onze eigen keuze nog? In een systeem dat alle data verzamelt, zijn straks zelfs geen verkiezingen meer nodig.De post-corona samenleving krijgt nu vermoedelijk een autocratischer staat: meer overheid, minder markt. Dat komt enerzijds door de injecties van vele duizenden miljarden (biljoenen) in de economie, die te beschouwen zijn als Keynesiaanse investeringen in een nieuwe toekomst. Anderzijds is het een gevolg van de noodzaak tot controle over burgers, die door hun gedrag een risico vormen. De uitoefening van die controle zal plaatsvinden door middel van technologie (zoals smart watches en andere sensoren op en mogelijk ook in ons lichaam) en op basis van wetenschappelijke inzichten…

De afgelopen dagen kwamen verschillende EU-landen met initiatieven om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, zoals het verplicht dragen van tracking-armbanden, het uitrollen van traceer-apps en de inzet van locatiegegevens om besmette personen te vinden.De Israëlische historicus Yuval Noah Harari ziet de coronacrisis als een historisch kantelmoment: zaken die tot voor kort volstrekt ondenkbaar leken, worden opeens gerealiseerd en gaan permanent deel uitmaken van onze werkelijkheid.Hij waarschuwde dat we door deze crisis “big brother” binnenlaten en mogelijk afglijden naar een digitale dictatuur. “Zelfs als de infecties door het coronavirus tot nul zijn teruggedrongen, kunnen sommige regeringen beweren dat ze de biometrische bewakingssystemen op hun plaats moeten houden omdat ze bang zijn voor een tweede golf van het coronavirus.” …Een democratie kenmerkt zich door openbaarheid van bestuur en respect voor het privéleven van burgers. In een dictatuur is het precies andersom: openbaarheid van privéleven en geheim bestuur zijn hier de norm…

Bill Gates(grootste donateur van de WHO) zegt dat “digitale certificaten” zullen worden gebruikt om te bepalen wie COVID-19 had, wie ervan herstelde, wie er recentelijk voor werd getest en wie het vaccin kreeg. Dit korte (en onverwachte antwoord) opende een gigantische pandoradoos van wat er in de nabije toekomst in petto zou kunnen zijn: De onvermijdelijke massale vaccinatiecampagne om COVID-19 uit te roeien zou de perfecte gelegenheid zijn om een wereldwijde digitale ID te introduceren. Dit systeem zou een schat aan informatie over elk individu (inclusief vaccinatiegeschiedenis) opslaan en zou worden gebruikt om toegang te verlenen tot rechten en diensten…

Coronacrisis is tijd voor een linkse shockdoctrine.Veel van de maatregelen die nu genomen worden, komen uit de eisenbundels van links.Wat is nu nog het verschil tussen een dictatuur of eenpartijstaat à la China en de EUSSR? China, die het coronavirus gebruikt om de wereldheerschappij over te nemen, wordt de laatste jaren steeds repressiever,net als de EUSSR. De internetcensuur neemt toe, niet-gouvernementele organisaties worden verboden, mensenrechtenadvocaten en activisten worden gearresteerd.Deze totalitaire staat controleert en beïnvloedt het privéleven van haar burgers.Overal in China hangen Big Brother camera’s met gezichtsherkenning.Bedoeling is om uit zoveel mogelijk databanken en camerasystemen gegevens bijeen te brengen.En wie geruchten verspreidde (lees: negatieve berichten over de Communistische Partij), zou een slechte rating te wachten staan.Deze technologie in het autoritaire China zal vooral gebruikt worden om andersdenkenden te vervolgen.Iemand die beschikking heeft over al deze beelden, kan jou vrijwel overal volgen.En in Europa staat gezichtsherkenning ook op de agenda…

Zeventig jaar geleden publiceerde George Orwell zijn verontrustende dystopie 1984. Het beklemmende verhaal waarin ‘Big Brother’ werd geïntroduceerd is actueler dan ooit.In 1948 presenteert hij zijn boek met als doel de maatschappij te waarschuwen voor een totalitair bewind. Zijn boek is geschreven met een satirische insteek. Maar het verhaal over een individu die uiteindelijk geen stand meer kan houden, is bijna een profetie geweest. Met name de beschrijving van de middelen die de politiek gebruikt om zijn onderdanen in de gaten te houden. Overal wordt je bekeken door de overheid. Alles wat je zegt en doet wordt opgeslagen. Het gevolg is dat de overheid alles kan controleren omdat het alles van zijn onderdanen weet. Dit lijkt dus behoorlijk op de nieuwe Chinese aanpak…

Wie het grootste gevaar vormt voor de wereldbevolking: het virus, of de WHO?Er zijn vele zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden, van het manipuleren van virussen om ze te gebruiken als bio-wapens,5G en milieuvervuiling, tot overbevolkte steden en sloppenwijken. Dus er is behoorlijk wat werk voor haar te doen. De COVID-19 zou door haar aangegrepen kunnen worden om aandacht te vestigen op China als zijnde de grootste milieuvervuiler ter wereld. Het is niet aan de burger om hiervoor oplossingen te bedenken. Daar hebben we nu juist de WHO voor. De verschillende theorieën over het ontstaan van deze pandemie (slechte hygiëne op de vismarkt van Wuhan, het laboratorium dat virussen voor biologische oorlogsvoering zou creëren), zouden allemaal aanleiding moeten zijn voor de WHO om dit te onderzoeken en aan de kaak te stellen. Maar dit is kennelijk niet haar prioriteit…

Vijftig jaar na haar oprichting zouden we moeten concluderen dat dit bureaucratische corrupte instituut heeft gefaald in het doel waarvoor zij is opgezet. De wereldbevolking wordt zieker, en onze levensomstandigheden worden ongezonder.En het is een ongemakkelijke waarheid dat de hele gevestigde orde, politici, journalisten, artsen, universiteiten etc. zonder enige controle of kritiek achter de WHO aanlopen. Hoe dat komt? Ongemakkelijke waarheid is: de gevestigde orde heeft ook financieel belang bij een hoge vaccinatiegraad.En het creëren van angst voor een infectieziekte zal zeker ‘meewerken’ om deze agenda ten uitvoer te brengen…

Het grootste gevaar is niet het virus, maar de maatregelen.Een lange lockdown leidt bijna automatisch tot honger omdat alle inkomsten wegvallen.We afstevenen op een grote recessie, die iedereen in zijn portemonnee zal voelen. De kosten die de bevolking zal moeten opbrengen voor de maatregelen van het ‘bestrijden’ van het virus, lopen in de miljoenen.De kans op een depressie, een langdurige periode van economische achteruitgang, groeit met de dag.En de manier waarop overheden en centrale banken reageren op de economische gevolgen van de coronacrisis roept onvermijdelijk herinneringen op aan de financiële crisis van 2008. De EU en de VS trokken toen vele biljoenen (een miljoen keer miljoen) uit om de beurzen tot rust te brengen en de banken te redden.Het economische systeem dat ons de financiële crash van 2008 bezorgde werd opgelapt, maar niet hervormd.En de Nederlandse regering wil de komende maanden tot 65 miljard euro in het rood gaan, om bedrijven te redden…

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Bill Gates, Corona Vaccinatie en New World orde

Zit er een internationale,corporatieve samenzwering achter het coronavirus,een doelbewust plan om op wereldwijde schaal ziekte te creëren?Met zijn Bill en Melinda Gates Foundation, financiert Bill Gates nu de bouw van zeven fabrieken om de meest veelbelovende vaccins tegen het coronavirus te produceren.Bij WORLD ECONOMIC FORUM ZWITSERLAND/2019/ verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op…Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. ‘Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk’…Vaccins zijn gifcocktails, die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten.FEIT:farmacieconcerns hebben belang bij ziekte, niet bij gezondheid. Zo simpel en hard is hun gedachtegoed…

Volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al in 2011 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio!In een artikel uit 2007 genaamd “Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak”, liet Reuters zien hoe het vaccin zelf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte.Het Indiase Hooggerechtshof buigt zich momenteel over een rechtszaak die is aangespannen tegen de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda…

Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin.Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002 dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution erkende deze trend ook:‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’…, markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie…

Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010.Maar in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid voor wijdverspreide epidemieën gezorgd. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren gevaccineerd en dus ‘immuun’.Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten.Sterfte door infectieziekten zoals mazelen en kinkhoest (pertussis) was al sterk gedaald ver voor de introductie van vaccins…

En het griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn.Er zijn vele artsen die schrijven dat uit diverse onderzoeken blijkt dat griepvaccins op geen enkele wijze bescherming bieden tegen de griepjes waarvoor ze ontwikkeld zijn.In 2007 rapporteerde het Amerikaanse CDC dat het ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten. De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14% beschermde van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat.In plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend…

De basisbehoeften voor gezondheid zijn overal ter wereld hetzelfde: schoon drinkwater, volwaardige voeding, frisse lucht, voldoende rust en voldoende beweging…Bijna 1 op de 15 kinderen in ontwikkelingslanden sterft vóór de leeftijd van 5 jaar; voor het grootste gedeelte aan honger-gerelateerde oorzaken.Bijna 1000 kinderen sterven elke dag aan diarreeziektes als gevolg van vervuild drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne.En volgens Oxfam is er naar schatting 60 miljard dollar per jaar voor nodig om een einde te maken aan extreme armoede wereldwijd. Dat is minder dan een kwart van het inkomen van de top 100 rijkste mensen op aarde.Bill Gates bijvoorbeeld, de oprichter van Microsoft heeft een privévermogen van 90 miljard dollar. Hij zou het tij kunnen keren en met steun van nog een tiental megarijken zouden binnen een aantal jaren normale levensomstandigheden gecreëerd kunnen worden. Voeding, drinkwater, toiletten. En net zoals in het Westen honderd jaar geleden is gebeurd, zou de gezondheid van de mensen drastisch toenemen. Maar dat is kennelijk niet een doel van Gates…

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de hoogste autoriteit wat betreft de gezondheid ter wereld. Het zou een onafhankelijke organisatie moeten zijn, maar zij wordt voor een zeer groot gedeelte gefinancierd door één persoon: Bill Gates.De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt. Hun doelen gaan niet primair over het verbeteren van de basisbehoeften van miljarden mensen, maar over het genereren van geld, dat terecht komt op de bankrekeningen van de rijkste 10% der aarde.Dr. Arata Kochi, voormalig directeur van het malaria onderzoek van de WHO, sloeg de spijker op de kop toen hij in 2008 de Gates Foundation beschreef als een “verdrag dat de diversiteit van de wetenschappelijke opinie onderdrukt” en “verantwoording verschuldigd is aan niemand anders dan zichzelf.”…

De Duitse longarts Wolfgang Wodarg zegt dat ‘we worden door de media overspoeld met beangstigende beelden, waardoor op feiten gebaseerde onderzoeken ondergesneeuwd raken.Wie niet achter lichtzinnige paniekboodschappen aan wil gaan, maar het risico van een zich verspreidende infectie op verantwoorde wijze wil inschatten, moet een goede epidemiologische methode gebruiken.Dit omvat het kijken naar het „normale“, de basislijn, voordat we kunnen spreken van iets bijzonders.En kan iemand zeggen hoe vaak onderzoeken in voorgaande winters zijn uitgevoerd, met wie, bij welke gelegenheid en met welke resultaten? Als men beweert dat iets meer wordt, moet men zeker verwijzen naar iets dat al eerder is waargenomen…Elke winter hebben we een virusepidemie met duizenden doden en miljoenen geïnfecteerde mensen,zelfs in Duitsland. En altijd hebben coronavirussen hun aandeel.Alle instellingen die ons nu waarschuwen voor de noodzaak van voorzichtigheid hebben ons meermaals in de steek gelaten. Veel te vaak worden ze institutioneel gecorrumpeerd door secundaire belangen van het bedrijfsleven en/of de politiek.’ …

Wetenschappers en zelfs artsen blijken te koop en worden met succes als marketinginstrument ingezet.Adviescommissies bestaan veelal uit door de industrie gesponsorde wetenschappers en de adviezen ervan vallen opvallend vaak positief voor de industrie uit. We kennen allemaal het advies van Ab Osterhaus voor vaccins tegen de Mexicaanse griep.Niet alleen waren deze vaccins ongetest en daardoor een potentieel gevaar voor de gezondheid, ze waren als nieuw gepatenteerde geneesmiddelen peperduur en naar achteraf bleek, geheel overbodig!

Posted in Uncategorized | 13 Comments

Ramadan: de maand van verovering, jihad, haat, geweld en terreur

De Ramadan maand is van oudsher een periode waarin de aanslagen en het geweld wereldwijd toenemen.Voor jihadisten/maar ook voor niet-jihadisten/ is de ramadan de maand van strijd en verovering.Een maand van strijd tegen de vijanden van de islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims.Jihadisten onderbouwen hun gewelddadige opvattingen met betrekking tot de ramadan door te wijzen naar het islamitische verleden. De vroege moslims vochten, onder leiding van Mohammed, veldslagen uit tijdens de ramadan.De verovering van Mekka vond plaats tijdens de ramadan.En elk jaar, tijdens de ramadan, worden er nog steeds mensen over de hele wereld vermoord.Moslimterroristen, zoals die van ISIS, Hamas, Boko Haram, Al-Qaida  hebben in het verleden vaak hun aanslagen tijdens de ramadan opgedreven.Voor deze terroristische organisaties is ramadan het feest van de gruwelijkheden.En terreurexperts en inlichtingendiensten wijzen erop dat men bijzonder alert dient te zijn tijdens deze maand…

Geweld bereikte elk jaar tijdens de ramadan zijn piek in West-Europa en de gemeenten zetten extra politieagenten in.”Het aantal meldingen, het aantal incidenten neemt gigantisch toe als we in de ramadan zitten”, zei burgemeester Pieter Broertjes in het wekelijks gesprek bij RTi Hilversum.Uit politiecijfers uit zowel 2015 als 2016 blijkt zonneklaar dat er tijdens de ramadan meer gevallen van overlast zijn, dan tijdens andere maanden van het jaar, zo laat Broertjes weten aan de media.In andere steden zoals Rotterdam,Den Haag,Amsterdam,Utrecht,Harlem, Gouda is de situatie niets beter.Ze zijn overdag super vijandig naar iedereen die eet of drinkt.En dit allemaal duurt een hele maand lang. LEUK HE, RAMADAN?…

En wist u dat de vastenmaand ramadan uw stiekem in uw hol is geduwd de afgelopen 10 jaar?Nooit eerder heb ik in de linkse media zoveel enthousiasme en nederigheid rond de ramadan gezien of gehoord als nu.Dat doen deze media niet voor de belangrijke joodse tradities, voor boeddhisten, voor de christelijke vastentijd, voor atheïsten, voor agnosten en talloze andere tradities.Er is geen enkele reden om blij te zijn met de ramadan(ook een maand van Allah’s geweld tegen het menselijk lichaam).MET DE RAMADAN EINDIGT OOK MAAND VAN ISLAM-TERREUR!…

En ondertussen importeert men nog steeds iedere scheepsladingen personen, die verschrikkelijke leer aanhangen, die islam heet. Ieder dag dus opnieuw barbarij, vrouwenondrukking, homohaat, dierenbeulerij en antisemitisme. Dit loopt niet goed af.De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte “religie” in de wereld overblijft:„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”/Koran- 2.193…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”/Koran-9:14….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”/Koran 9:29…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran -60.4…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM…

Overal waar de ISLAM(ziet eruit als een religie, maar het is een ideologie) de baas is, is het gewoon verschrikkelijk.In alle landen waar de ISLAM sterk is, gaat dat ten koste van vrijheid, van de vrijheid van meningsuiting, van journalisten, van minderheden, van iedereen.Westerse waarden zoals individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat en gelijkheid van man en vrouw zijn verworvenheden die binnen de islam niet bestaan.De afgelopen decennia werden wereldwijd gemiddeld elf mensen per dag gedood door moslimextremisten.In de afgelopen veertig jaar pleegden moslimextremisten wereldwijd 33.769 aanslagen. Dat zijn er bijna 850 per jaar. En daarbij vielen 167.096 doden: dat zijn er meer dan elf per dag.De mensen in Europa willen de ISLAM niet. Het is niet voor niets dat partijen als de PVV groeien in heel Europa.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Dr. Med. Claus Köhnlein. De waarheid over Corona: ”De epidemie die er nooit was”

Volgens sommige artsen is de corona uitbraak een door de massa media opgeblazen fake crisis.‘Corona is geen nieuw ziektebeeld en er is niets aan de hand.Sterfte in Europa ligt op dit moment onder het langjarig gemiddelde.Er sterven ieder jaar 650.000 mensen aan griep in Duitsland,’ zegt de Duitse arts Claus Köhnlein. Het Covid-19 virus is een variant van de coronavirussen, die wij al kenden van ziektes als SARS(800 levens eiste) en MERS(640 personen overleden). De symptomen lijken op van griep: longklachten, kortademigheid, hoesten en koorts. Meestal zijn de klachten mild, maar kwetsbare patiënten (onder wie ouderen en mensen met chronische ziektes zoals diabetes, hartklachten en longproblemen) kunnen overlijden. De Duitse dokter Wolfgang Wodarg zegt, dat ‘elk jaar is er een nieuw corona virus en we hebben te maken met een zwaar griepseizoen’ …

Sterven mensen alleen aan corona of zelfs van iets anders?Sommige artsen betreken de sterfte in deze epidemie met de agressieve therapie. De patiënten in China en Italië kregen  giftige cocktails van antibiotica en antivirale geneesmiddelen…‘Ik heb veel resultaten bekeken van corona patienten,die niet goed zijn behandelt.Een voorbeeld.Een 50 jarige patient uit Amerika,die temparatuur,keel ontsteking en zware ademhaling had.Zij hebben hem behandelt met antibiotica,die gebruikt worden voor de behandeling van Aids. Behoorlijk zware medicijnen, die het immuunsysteem afbreken.Na een aantal behandelingen is de patiënt overleden. Met de corona-test kun je niet bewijzen dat iemand ziek is door corona.Dergelijke test is al bekend van vroeger en bleek niet accuraat te zijn.En het corona-virus kun je niet los zien van die testen en dan ook nog met die testen bewijzen dat iemand ziek is door corona.Zulke methodes hebben ze ook in Italië, Spanje, China en andere plaatsen in de wereld gebruikt.Artsen over de hele wereld gebruiken deze methode,omdat ze zich bevinden in het medische tijdschrift “Lancet”(die wordt door veel medische wetenschappers beschouwd als een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften).Helaas heeft deze methode behandeling veel doden veroorzaakt en de artsen zijn nu onder paniek…

Artsen moesten wettelijke route kiezen van de Wereldgezondheidsorganisatie(ook de werkwijze volgen van het medische tijdscriften). Wanneer je als arts die werkwijze van de Wereldgezondheidsorganisatie hebt opgevolgd en de patiënt overlijdt, dan ben je niet schuldig. Maar als je de werkwijze van de WHO niet hebt opgevolgd en de patiënt overlijdt, dan is de arts schuldig. Dat geldt ook voor politici. Daarom zijn ze zo in paniek.Er werd ook gezegd dat er minimaal 250.000 mensen aan het coronavirus zouden overlijden. Dat zou gebeuren als dezelfde methode werd gebruikt als bij deze 50-jarige Amerikaanse patiënt.Ik werk al jaren met patiënten en weet waar ze aan overlijden. Meestal sterven ze aan schimmel luchtweginfecties.Virussen zijn niet de belangrijkste oorzaak van het overlijden van mensen.Oudere mensen lopen altijd gevaar en overlijden meer aan interne problemen (ouderdom en andere ziektes), dan aan problemen die van buiten komen,’ zegt dr. Claus Köhnlein…

En ik ben benieuwd hoeveel honderden of duizenden mensen zijn vermoordt door deze experimenten.Ik ben ook benieuwd hoeveel overleden ouderen,die ziek waren door andere ziektes dan als sterfgevallen worden toegeschreven aan het coronavirus.Italiaanse gezondheidsautoriteiten een onderzoek hebben gedaan naar sterfgevallen die worden toegeschreven aan het coronavirus.Uit dit onderzoek blijkt dat 99% van de overleden mensen nog een andere ziekte hadden en meer dan 50% had zelfs een derde of een vierde aandoening. De werkelijke doodsoorzaak is niet onderzocht.Noord-Italië heeft een van de oudste bevolkingsgroepen en de slechtste luchtkwaliteit in Europa, wat in het verleden al heeft geleid tot een toename van het aantal ademhalingsziekten en aanverwante sterfgevallen. Dit moet worden gezien als een extra risicofactor.“Mensen sterven niet aan corona, maar aan een griep,”zei Matteo Bassetti ,hoofd van de afdeling Infectieziekten van het Santa Maria Misericordia University Hospital/Udine-Italië.Dus we weten niet het precieze aantal gestorven personen door het coronavirus…

De bron van de berichten over de pandemie die de media op volgen, en de maatregelen die de politici opvolgen is de grotendeels door Wereldgezondheidsorganisatie.Het is een logge, bureaucratische organisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met het bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes, waar wereldwijd jaarlijks miljarden dollars winst op worden gemaakt.William Aldis, die eerder namens de WHO werkte aan de aanpak van de vogelgriep zegt: “Ik maak me zorgen over het feit dat de communicatie van de WHO zo is gecorrumpeerd, dat die in staat is op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken, die het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de organisatie zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.”En wie is belangrijke donateur van de WHO? De Gates Foundation van Bill Gates.En nu gaat Gates zijn vaccin pushen! En door de politiek en de media wordt steeds maar weer de mantra herhaald dat vaccinaties veilig en effectief zijn.Maar,nooit is met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek aangetoond dat vaccinatie veilig is. Die studies zijn er gewoon niet….‘Het is makkelijker om mensen voor de gek te houden, dan om hen te overtuigen dat ze voor de gek worden gehouden’ -Mark Twain…

Dr. Claus Köhnlein, met zijn eigen praktijk in Kiel, is meer dan sceptisch over de Corona-crisis: ‘De epidemie is er omdat de test is er, zegt hij. Zonder dat, zou men geen klinisch verschil zien met andere respiratoire virale ziekten zoals seizoensgebonden influenza’…

De internist, longarts en ziektespecialist Dr. Med. Wolfgang Wodarg zegt het heel duidelijk: “De Corona-hype is niet gebaseerd op een buitengewoon medisch gevaar. Het veroorzaakt echter aanzienlijke schade aan onze vrijheden en persoonlijke rechten door frivole en ongerechtvaardigde quarantainemaatregelen en verbodsregels.” …

Sinds de jaren ’40 hebben we nooit zoveel vrijheden opgegeven in zo weinig tijd. Dat is al apart. Maar wat misschien nog veel aparter is, is dat daar geen enkele discussie over plaatsvindt.Tienduizenden cliënten van de geestelijke gezondheidszorg krijgen in Nederland vanwege de coronamaatregelen op afstand hulp van een psycholoog, psychiater of (psycho)therapeut…

Mijn voorspelling is tot begin mei in heel Europa de corona-griep weg is!En Oostenrijk onmiddellijk na Pasen verlaat drastische maatregelen in de strijd tegen het corona-virus…

Posted in Uncategorized | 9 Comments

STOP de corona lock-down dictatuur en geef onze vrijheid terug!

We geven onze zuurverdiende vrijheid op en vliegen Big Brother in de armen.We ruilen onze vrijheid in voor een virus, welke een sterfte cijfer geeft dat nog altijd veel lager is dan de cijfers van bijvoorbeeld SARS en grote griep epidemieën. Een virus welke cijfers toont van een kleine epidemie werd al snel omgedoopt tot een van pandemische proporties.De wereldwijde tol van het coronavirus(3 april 2020):aantal besmettingen 1,026,974 en 53,411 doden(de meesten stierven van ouderdom, influenza en andere ziekten).De seizoensgriep, de griep die voorkomt in de winter, heeft jaarlijks wereldwijd van 300.000 tot 600.000 dodelijke slachtoffers tot gevolg…

Professor Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van de Italiaanse minister van Volksgezondheid zei:,,Bij slechts 12% van de mensen in Italië is aangetoond dat zij stierven vanwege COVID-19.’’De meeste slachtoffers van het Coronavirus zijn oudere mensen, met vaak een lagere weerstand, die bovendien meestal ook andere gezondheidsproblemen hebben.Rond de 25.000 Italianen sterven jaarlijks aan de griep.China heeft ook de hele luxe lederwaren industrie in Noord Italië opgekocht. En daar werken 60.000 illegale chinezen. Er zijn lijnvluchten tussen Wuhan en Milaan : zo komt het in Italië.Uit dit land werden Spaanse fans besmet(bij de wedstrijd Atalanta-Valenzia in Milaan),die de virus hebben overgebracht in Spanje.Uit deze twee landen,de toeristen hebben virus overgebracht in de rest van Europa…

De massa media, in bezit van de elite, spelen een belangrijke rol in het manipuleren van de massa.Zij wakkert dagelijks veel angst aan bij mensen door 24 uur per dag beelden van lijkenzakken, mondkapjes, IC´s, en andere nare beelden te laten zien. Iedere dode wordt gemeld.Wat onze reactie op het coronavirus bepaalt, zijn niet de feiten op zich, maar het verhaal geconstrueerd door politici, die onder druk staan van de publieke opinie en zich genoodzaakt voelen om krachtdadig op te treden, door leiders die de controle kwijt waren over de samenleving en nu door het virus de teugels terug in handen kunnen krijgen, door experts die hun onwetendheid moeten verbergen en de vlucht vooruit kiezen, door academici die een gelegenheid zien om zich te laten gelden, door de in de mens inherent aanwezige neiging tot hysterie en dramatiek, door farmaceutische bedrijven die een gouden kans ruiken, door media die gedijen op sensationele verhalen.In 1997 maakten ze ons bang voor de vogelgriep. Er zouden miljoenen sterven. In 1999 waren het de gekkekoeienziekte/de epidemie die nooit uitbrak/, waar een half miljoen mensen aan zouden sterven.Wereldwijd heeft deze ziekte ongeveer 170 slachtoffers gemaakt.Bij de Sars-uitbraak in 2003 was er een kans van ‘25 procent dat tientallen miljoenen zouden sterven’. Veel erger dan aids, riep men.In 2009 claimde men dat de varkensgriep 65.000 mensen zou doden. Dat bleek niet het geval…

Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg,”een viroloog kan aan de hand van een test onmogelijk zeggen of virus gevaarlijk is of niet. Want hoe zou hij dat moeten weten? Hij kan dat enkel beoordelen aan de hand van het ziekteverloop en aan de hand van de epidemiologische gegevens, die na verloop van tijd beschikbaar komen. Hóé ziek worden mensen? En hoe snel herstellen ze? Overlijden significant meer mensen dan voorheen?Wil je het werkelijke gevaar van dit ‘nieuwe’ virus kunnen beoordelen, dan dien je dus de gegevens van voorgaande jaren te analyseren. Je vergelijkt, kijkt naar de sterftecijfers.De patiënt kan ook overlijden aan een andere ziekteverwekker, terwijl het coronavirus toevallig óók in hem of haar aanwezig is.”…

De WHO is géén onafhankelijke organisatie. De WHO ontvangt grote ‘donatie’s’ van de farmaceutische industrie.We kennen de interesses van de machtselite voor globale angst en het voordeel van de roep naar globale maatregelen.De roep naar globale maatregelen, of dit nu om klimaat of infectieziektes gaat, is muziek in de oren van de globalisten. Met deze globalisten bedoelen we vooral heren als Soro’s en Bill Gates. Beide “filantropen” hebben miljarden belangen in de farma-industrie.Bill Gates is een van de grootste donateur van de WHO.En wie betaalt, die bepaalt.Het globale vaccinatiebeleid wordt sterk beïnvloed door deze man…Een vaccin is niet verplicht, maar als je de mensen genoeg angst kan aanjagen, waardoor ze er zelfs om smeken en het VRIJWILLIG en met VEEL PLEZIER ondergaan. Tja dan opent dat heel veel “mogelijkheden”. Vaccin met nanochip en andere informatiedragers, globaal.De onbewuste mens is als een kudde schapen, gaat er één over de rand dan volgt de meute BLINDELINGS. Zo gemakkelijk is de mens te manipuleren en misleiden…

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. ,,De keuzes die nu worden gemaakt, worden gemaakt uit angst voor keuzes die hard zijn.’’… De ellende die wordt aangericht door al die lock-downs is vele malen erger dan het Corona-virus. Depressies, zelfmoorden, faillissementen, massale werkloosheid,de schade die inmiddels al vele biljoenen euro’s loopt en gaat nog veel verder oplopen,drones,thuis quarantaine,uitgangsverbod,binnenvallen zonder huiszoekingsbevel,huisarrest,onze vrijheden en persoonlijke rechten drastisch worden ingeperkt… is dat het allemaal waard? En in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen,in Zweden(6078 vastgestelde corona-besmettingen en ongeveer 300 doden) zijn de scholen, restaurants, cafés, skipistes, kappers en sportclubs gewoon open.In dit land gaat het dagelijkse leven zonder veel paniek verder:ad.nl/video/zweden-n

Lock-down is valse hoop voor domme schapen.Meteen nadat de eerste berichten uit Wuhan eind 2019 opdoken over een nieuwe infectieziekte, was Taiwan(geen deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie) al op zijn hoede.Taiwan telt 23 miljoen inwoners en tekende tot dusver slechts 77 besmettingen en 1 dode op(850.000 Taiwanezen wonen in China, 400.000 werken er, en er zijn jaarlijks meer dan 2,5 miljoen Chinese toeristen).En wat leert Taiwan ons? Als je niet van in het begin uiterst alert reageert, is de draconische aanpak van China haast onvermijdelijk. Zoals Europa nu ondervindt. Als je wel van in het begin elk verdacht geval screent en isoleert, en eventueel ook al zijn contacten isoleert, dan kan je COVID-19 onder controle houden zonder het hele land plat te leggen.En laten wij intussen van Taiwan en Zuid Korea leren, hoe je zo’n pandemie effectief kunt aanpakken.In februari was de berichtgeving nog dat het coronavirus waarschijnlijk niet in Nederland zou opduiken.De staatsgrenzen zijn open gebleven en op Schiphol konden alle passagiers ongecontroleerd passeren en het carnaval in Noord-Brabant ging door…

Chinese communistische dictatuur brengt de wereld enorme schade toe via virussen.China heeft de omvang van de uitbraak van het coronavirus in zijn land verborgen gehouden.Daardoor kon het virus zich rap verspreiden over de provincie Hubei en vervolgens over de wereld.Naast het coronavirus,die afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan,Chinese dierenmarkten zijn ook de perfecte kweekplek voor virussen. Vrijwel nergens kunnen ze zo makkelijk overspringen van dier op mens.We kunnen Chinese markten welhaast beschouwen als biologische kernbommen.Tussen al die dieren en mensen bij Chinese markten kunnen kruisbesmettingen plaatsvinden, waarbij nieuwe, hybride virussen kunnen ontstaan, die een verhoogd risico creëren op het ontstaan van een ziekteverwekker die ook van mens op mens over kan springen…

De nu uitgestorven Aziatische griep (N2H2) is een subtype van het vogelgriepvirus. In 1957 werd het voor het eerst aangetroffen in Guizhou, in China.Het verspreidde zich wereldwijd in datzelfde jaar en duurde tot 1958. Er zouden tussen de 1 à 4 miljoen mensen wereldwijd overleden zijn aan de gevolgen van de griep.En griepvirus-H5N1 dat rechtstreeks via vogels op mensen overgedragen kan worden. Voor het eerst waargenomen bij gevogelte in China/1997. Na de SARS uitbraak in 2003 heeft China een verbod ingesteld op de jacht, het transport en de handel van wilde dieren, maar dat verbod werd later weer opgeheven.Na de recente Covid-19 uitbraak heeft China opnieuw de consumptie van alle wilde dieren verboden. Maar die consumptie is cultureel diep verankerd, dus de kans is groot dat de handel ondergronds gaat of straks opnieuw wordt toegelaten. Bovendien blijven de markten met levende kippen en eenden open. Die zijn weliswaar niet de kweekvijver van nieuwe coronavirussen, maar wel van veel griepvirussen.Op dat terrein heeft de hele wereld dus reden om China aan te spreken op de aangerichte schade.En met een bescheiden corona-schadevergoeding van 20% zouden veel landen al geholpen zijn.

Na de lockdown een global coronavirus vaccinatie programma?…Zijn we klaar voor corona-vaccinatie?De Bill en Melinda Gates Foundation werkt aan een vaccin tegen het coronavirus.En Gates denkt dat er binnen 18 maanden een goedgekeurd corona vaccin kan zijn, “als alles goed loopt.”…

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Poetin biedt Trump hulp aan in strijd tegen coronavirus

19da095e-4767-11ea-aeb3-955839e06441-777777777777777777

De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn inmiddels meer doden dan in China, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst de kop opstak.En de Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump hulp aangeboden, met medische apparatuur in de strijd tegen het Chinese -coronavirus.,,Trump accepteerde het aanbod,” zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Onlangs, stuurde Rusland ook negen toestellen met medische hulpmiddelen naar Italië.Op de trucks stonden de Russische en Italiaanse vlaggen gebroederlijk naast elkaar, met daar tussenin de tekst ‘From Russia with love’…

Italië(ook Spanje,Griekenland,Frankrijk,enz…) wordt niet geholpen door de EU tegen het coronavirus,tot grote ergernis van veel Italianen.De Italiaanse premier Conte was woedend. “Als Europa deze historische uitdaging niet aankan, dan verliest het hele Europese project zijn bestaans­reden in de ogen van de bevolking,” zei hij.En zo plaatste vicevoorzitter van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden Fabio Rampelli van de Federatie van Liberalen (FdL) een filmpje op Twitter, waarin hij de EU-vlag in zijn kantoor verruilt voor een Italiaanse vlag. “Laten we elkaar de waarheid vertellen. Het Europa waarvan we droomden, dat van beschaving en solidariteit, bestaat niet,”zei Giorgia Meloni van de partij Fratelli d’Italia…

Binnen de Europese Unie woedt nu een heftig debat over hoe de economische crisis straks wordt aangepakt. Hoe dan ook is één effect al heel duidelijk: eens deze pandemie over is, zal de staatsschuld overal geëxplodeerd zijn.In deze tijden van nood, bondskanselier Angela Merkel maakte al snel duidelijk geen voorstander te zijn van het zogenaamde ‘coronabonds’(na de Tweede Wereldoorlog Duitse schulden zijn kwijtgescholden!).Maar, hoe zit het met de enorme bedragen coronafonds, die naar Marokko(450 miljoen/niet EU), Tunesië(250 miljoen/niet EU) en Oekraïne(80 miljoen/niet EU) gaan? En hoe zit met kosten van de asielzoekers en illegale migranten?In 2015 bleek Brussel niet in staat de migratiecrisis het hoofd te bieden en liet met de economische migranten en jihadisten het Europese grondgebied betreden.En in de jaren die volgden werden Italië en Griekenland aan hun lot overgelaten. Italië en Griekenland beschermen nog steeds de Europese grenzen tegen miljoenen illegalen migranten(90% islamitische), die Europa willen islamiseren(nu leven miljoenen islamieten in West-Europa)…

Zijn de Italianen nu schuldig voor het Coronavirus en huidige economiecrisis/veroorzaakt door allerlei maatregelen/,of is dat China?En ook de EU,die niet geïnteresseerd was in deze pandemie, die zich naar het hele continent verspreidde?Waar is EU als je het nodig hebt?Waar is de EU aanpak voor het coronavirus? Coronavirus laat zien: in de EUSSR is het ieder voor zich.Ieder land doet het zijne.In het ene EU-land gaan bij het eerste coronageval de grenzen dicht, in het andere gaat het leven door of er niets aan de hand is.De Europese gezondheidszorg is achteruitgaat,die zou de beste ter wereld moeten zijn, maar ze lijkt minder gewapend tegen de coronapandemie dan haar Chinese, Zuidkoreaanse, Vietnamese of Singaporese equivalenten.De ziekenhuizen in Spanje, Italië,België,Frankrijk en Nederland kunnen de toevloed aan besmette corona-patiënten niet meer aan. Het zijn er te veel en er is een tekort aan alles en gedwongen zijn om keuzen te maken, tussen patiënten die nog behandeld kunnen worden en anderen die ze helaas bij gebrek aan middelen en personeel moeten laten sterven…

Feit is dat deze corona-crisis minder groot was geweest in Nederland en andere EU-landen,als er niet jarenlang zo was bezuinigd op de zorg, ziekenhuizen niet waren gesloten, zorgmedewerkers niet massaal waren ontslagen en we geen miljarden aan asielzoekers hadden besteed, maar in de zorg hadden geïnvesteerd(1000 miljard gaan de EU in 2050 ‘klimaatneutraal’/onzin maken)!…Bij de Mexicaanse griep gaven we in 1 miljard uit voor massavaccinaties, die eigenlijk overbodig waren.Nederlandse overheid heeft in totaal 340 miljoen Euro besteed aan de Mexicaanse griep.De enigen die echt voordeel hebben behaald, zijn farmaceutische bedrijven,de Bill en Melinda Gates Foundation,het George Soros Open Society Institute,de WHO en banken.Komt er een nieuwe corona-vaccinatie?En moeten wij weer de kosten betalen, net als bij de Mexicaanse griep?…

De afgelopen decennia hebben we meer en meer macht overgedragen aan de EUSSR, die vol zit met mensen die niet zijn verkozen door het volk en die niet aangesproken kunnen worden op hun daden.Deze ambtenaren, het merendeel van de leden van het Europees Parlement en de Eurocommissarissen, ze hebben allemaal dezelfde hobby, namelijk het creëren van problemen, het aankaarten daarvan en vervolgens het aantonen van hun eigen onmisbaarheid bij het oplossen ervan.Want als je niet onmisbaar bent, welk bestaansrecht heb je dan immers nog?We moeten uit de EUSSR en wel zo snel mogelijk.Een Nexit gaat allang niet meer over economie of welvaart,maar over het herwinnen van onze soevereiniteit, vrijheid,veiligheid en nationale identiteit.

Een Russisch vliegtuig met medische apparatuur landde in New York…

De ellende die wordt aangericht door al die lock-downs is vele malen erger dan het Corona-virus. Depressies, zelfmoorden, faillissementen, massale werkloosheid, … is dat het allemaal waard?…We worden gigantisch belazerd, zowel door  politici als de media. Als je Corona hebt en sterft, dan wil dat nog niet zeggen dat je ook AAN Corona bent gestorven/want dat wordt nog steeds niet onderzocht/…

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op een persconferentie vanuit het Witte Huis over de strijd tegen het coronavirus beloofd dat hij niet zal stoppen voordat hij gewonnen heeft: “U heeft een leider die altijd voor u zal vechten en dit wordt een grote overwinning”….

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Is het corona-virus een aanval van de Nieuwe Wereld Orde?

In deze coronatijden worden we dagelijks overspoeld met berichten over de oorlog tegen corona, een oorlog zonder wapens.Dagelijks krijgen we een update van het aantal sterfgevallen en de eventuele bijkomende maatregelen.Toch is het nog steeds niet duidelijk of deze pandemie erger is dan de ‘gewone’ griep. Volgens de vooraanstaande Duitse viroloog Dr. Christian Drosten van het virologisch instituut van de Berlijnse Charité zal tachtig procent van de door Covid-19 geïnfecteerden slechts een iets sterkere verkoudheid ervaren. Twintig procent zal lijden aan een ernstige griep, en twee procent zal sterven aan deze coronagriep. Om deze twee procent te besparen zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen overwogen.Elke winter hebben we een virusepidemie met duizenden doden en miljoenen geïnfecteerden.En heeft u toen iets gehoord over quarantaine maatregelen, thuiswerken, het afgelasten van evenementen, winkelsluitingen en dergelijke? …

Met de meeste epidemieën van de laatste twee decennia is het vrij duidelijk.De vogelgriep en de varkensgriep waren ongekende daden van de georganiseerde misdaad. Een gigantische diefstal van onze gemeenschappelijke publieke goederen door kleptocraten uit de politiek, de wetenschap, de media en de zogenaamde „vrije“ zaken. We hebben nu zelfs het punt bereikt waarop overheidsinstellingen, universiteiten en zelfs de VN zijn geïnfiltreerd door mollen van de farmaceutische industrie.Later werd ontdekt dat acht van de tien „wetenschappelijke“ kranten werden betaald door het Zwitserse farmaceutische bedrijf Hoffman La Roche en nooit werden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Slechts twee van de tien essays waren serieus gepubliceerd en werden niet gesponsord door Hoffman La Roche. En deze twee studies zeiden dat er vrijwel geen verschil in effectiviteit was tussen Tamiflu en placebo. Met andere woorden: Tamiflu helpt niet tegen de griep. Maar dit werd pas ontdekt nadat verschillende landen al miljarden euro’s of dollars hadden uitgegeven om Tamiflu te kopen, waarmee de vetzakken van de farmaceutische bedrijven werden gevuld…

In juni 2009 roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de griep A/H1N1, bijgenaamd de Mexicaanse griep, uit tot een pandemie. Dat doet zij op advies van haar groep academische deskundigen. Velen daarvan hebben intensieve financiële banden met farmaceutische reuzen. Alle schijn dus van belangenverstrengeling.Dr. Wolfgang Wodarg, voorzitter van de Gezondheidscommissie van de Raad van Europa, heeft voor elkaar gekregen dat een onderzoekscommissie gaat kijken naar de vermeende druk van de farmaceutische industrie op deze pandemieverklaring.In een interview met de krant L’Humanite aarzelt Wodarg, arts en epidemioloog, niet om te spreken over ‘een van de grootste medische schandalen van de eeuw’ of van een ‘georganiseerde psychose’…

‘Er waren nog geen duizend doden toen reeds sprake was van de pandemie van de eeuw. Men beweerde dat het virus gevaarlijk was, omdat de bevolking geen immuunverdediging had kunnen ontwikkelen tegen het virus,’zei Wodarg. Het was niets anders dan een heel normale griep. Ze veroorzaakte zelfs slechts een tiende van de sterfgevallen, die veroorzaakt worden door een klassieke griep.Deze schaamteloze misdaad, deze daad van schaamteloze corruptie, is destijds nooit strafrechtelijk vervolgd. Wodarg vocht alleen op uitgestrekte velden en probeerde leidinggevenden van de VN-gezondheidsautoriteit WHO, die maar al te openlijk hadden deelgenomen aan deze samenzwering, voor het gerecht te slepen. Zonder succes…

De ‘World Health Organization’ (WHO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties en heeft tot doel om de gezondheid van de wereldbevolking .De VN en de WHO hebben beiden helaas een slechte reputatie. Ze komen al jaren in het nieuws vanwege corruptie.De WHO-organisatie doet in de praktijk weinig of niets aan het werkelijk verbeteren van de gezondheid in de wereld, door bijvoorbeeld te zorgen voor schoon drinkwater, genoeg te eten en betere hygiënische omstandigheden. De organisatie heeft meer oog voor de belangen van haar financiers.De medische belangen van de WHO zijn ondergeschikt aan de economische.De WHO is een uitvoerende instantie, die zich primair laat leiden door de belangen van haar donateurs: de Bill en  Melinda Gates Foundation; de farmaceutische industrie (o.a. vaccin-fabrikanten GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi-pasteur); de Europese Unie; universiteiten; banken; particuliere stichtingen met banden met de farmaceutische industrie; het George Soros Open Society Institute etc…Dus,de hele gevestigde NWO-orde nu betrokken is bij dit plan.En een corona-vaccin komt eraan…

De angst voor Covid-19 is gebaseerd op het hoge geschatte sterftecijfer bij gevallen: 2 tot 4 procent van de mensen met bevestigde Covid-19 is overleden, volgens onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie.Dus als 100 miljoen Amerikanen uiteindelijk de ziekte krijgen, kunnen er twee tot vier miljoen sterven. Maar, deze schatting is zeer gebrekkig. Het werkelijke sterftecijfer is het deel van de geïnfecteerden dat sterft, niet de sterfgevallen als gevolg van geïdentificeerde positieve gevallen.En hoe bepaal je wie er sterft aan corona? Als iemand op gezegende leeftijd met wankele gezondheid het coronavirus krijgt en sterft, sterft hij dan aan dat virus? Is de laatste druppel meer de oorzaak van het overlopen van de emmer dan de eerste? …

Het is zeer waarschijnlijk, zoals de Duitse dokter Wolfgang Wodarg zegt, dat we te maken hebben met een zwaar griepseizoen waarvan we er in het verleden wel meer hebben gehad en dat de cijfers eigenlijk verkeerd worden geïnterpreteerd.Hij zei ook dat de gebruikte coronatesten niet op validiteit beoordeeld zijn en is hij kritisch op de betrouwbaarheid van de uitslag. De mate waarin een coronatest een correct resultaat weergeeft is niet vooraf onderzocht…

Wie heeft er baat bij de ziekte van Corona?…En de beurzen zijn nu ingestort, talloze landen gingen op slot en grote delen van de economie staan stil…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Brussel (EUSSR) heeft de Italianen aan haar lot overgelaten

Rusland heeft Italië hulp aangeboden bij het gevecht tegen de corona-pandemie, die al meer dan vijfduizend Italianen het leven heeft gekost.Moskou heeft acht mobiele brigades medisch personeel, speciale voertuigen en ander medisch materiaal gestuurd en dit zie je niet bij de NOS…Van de EU hebben de Italianen geen enkele hulp ontvangen.Italianen voelen zich (opnieuw) in de steek gelaten door Brussel (EU). Eerst na de migrantencrisis en nu worden ze opnieuw in de steek gelaten door Brussel (EU) met de strijd tegen het coronavirus.De boodschap van Brussel aan Italië/maar ook andere EU-leden/ is duidelijk: in de aanpak van de pandemie en de duizenden dode burgers die het achterlaat, sta je er alleen voor…

In 2015 bleek Brussel ook niet in staat de migratiecrisis het hoofd te bieden en liet met de  economische migranten en jihadisten het Europese grondgebied betreden. In de jaren die volgden werden Italië en Griekenland aan hun lot overgelaten. “Wij, Italianen, zijn alleengelaten: de Europese Unie heeft ons geen enkele arts en geen enkel mondkapje gestuurd, en heeft geen veldhospitaal gebouwd. In deze meest dramatische situatie sinds haar geboorte, is de EU onverschillig gebleken voor de problemen van haar burgers. Ze is een bureaucratische entiteit die niet in staat is concreet op te treden. Er is geen solidariteit geweest en ook geen toezicht. Een trieste les, die we niet zullen vergeten wanneer de epidemie voorbij zal zijn.”De gerenommeerde Italiaanse arts Maurizio Brucchi, voormalig burgemeester van Teramo, heeft in een exclusief interview met Express.co.uk gezegd dat het aantal eurosceptici in Italië op dit moment stijgt.Hij zei verder dat het land waarschijnlijk uit de EU zal stappen, als de pandemie voorbij is. “Wij Italianen voelen ons op dit moment niet Europeaan,” zei hij…

Zorgt de coronacrisis straks voor een nieuwe wereldorde?De voormalige Britse premier Gordon Brown roept wereldleiders op om een ‘tijdelijke wereldregering’ te vormen in de strijd tegen het coronavirus.Brown wil dat internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de VN bevoegdheden krijgen en deel gaan uitmaken van een nieuw systeem aangestuurd door wereldleiders en gezondheidsexperts.“Er moet een gecoördineerde wereldwijde reactie komen,” zei hij in de Britse krant The Guardian…

Zes weken voordat het coronavirus uitbrak in Wuhan (China), hield het World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates Foundations een simulatie-oefening voor een ‘eventuele’ uitbraak van een wereldwijde pandemie. De simulatie betrof de wereldwijde uitbraak van het coronavirus! Toeval of complot? Al jaren is het bekend dat Bill Gates en zijn Foundation erop uit zijn zich te mengen en te verrijken via investeringen in bedrijven die chemische medicatie en vaccins maken. Tegelijker tijd heeft Bill Gates zich ingekocht in de Wereld gezondheid Organisatie, het WHO. Alles dat het WHO doet wordt door Bill gecontroleerd!En wanneer je investeert in dergelijke bedrijven en je wilt winst maken, dan zorg je ervoor dat er ergens op deze wereld iets gebeurt, waardoor je winst wordt gegarandeerd! Dat is politici ervan te overtuigen dat vaccinatie de redding is voor de mensheid. Dus verplichte vaccinatie!En dit is precies wat Bill wil…

Verschillende Chinese communistische  staatsmedia doen hun best om de eigen bevolking ervan te overtuigen dat het Amerikaanse leger het virus ontwikkelde. Om het daarna in Wuhan los te laten. Een desinformatiestrategie vergelijkbaar met de onzin, die bij het begin van de Koude Oorlog de wereld rondging.Het coronavirus zou ontsnapt zijn uit een Chinees militair laboratorium in Wuhan, waar het werd ontwikkeld als biologisch wapen.Wereldwijd zijn er verschillende laboratoria waar onderzoekers de gevaarlijkste virussen en bacteriën bestuderen om deze stammen beter te leren kennen. In de buurt van de Chinese stad Wuhan ligt het Wuhan National Biosafety Laboratory. Dat is een streng beveiligd laboratorium, waar ze dergelijke virussen en bacteriën bewaren en bestuderen.De plek waar het nieuwe virus is uitgebroken geen toeval. De dierenmarkt ligt op ongeveer 32 kilometer van de ‘Wuhan National Biosafety Laboratory’….

Is het coronavirus horrorziekte of stevig griepje?Dat er in Italië in vergelijking met andere Europese landen meer mensen sterven aan het virus, heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat er in dat land relatief veel ouderen wonen(er wonen ook 80.000 chinezen in en rond Bergamo).De gemiddelde leeftijd van overlijden ligt op 80(en de dodelijke slachtoffers in Nederland zijn ook grotendeels ouderen 70’ers en 80+).Overal en altijd zwerven er vele verschillende griep virussen rond,die treft vooral ouderen, en zeker als die oudjes al problemen hebben.Zou het kunnen dat er onder de Italiaanse en Nederlandse ook gewone griepslachtoffers waren, aangezien de getroffen slachtoffers meestal ouderen zijn met aandoeningen aan de luchtwegen?Volgens een studie van de nationale gezondheidsautoriteit van Italië leed meer dan 99% van de dodelijke slachtoffers van het virus aan andere medische aandoeningen…

De griep veroorzaakt jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening… We zitten met deze corona-crisis qua sterftecijfer nog steeds ver onder een gemiddelde griepgolf!In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte in Nederland uitzonderlijk hoog:9.500(en geen lockdown of dagelijkse IC stats). De afgelopen 5 jaar gemiddeld 6.500 sterfgevallen per griepseizoen. Iedere dag sterven gemiddeld 420 mensen in Nederland in 2018 (cijfers CBS). Dat is dus zonder corona.Naast zorg, doet de overheid voor deze mensen niets extra.Waarom wordt er dan nu zo buitensporig gehandeld? Wat is het verschil tussen 2018 en de huidige situatie? Wat rechtvaardigt draconische maatregelen?…

Europa is nu op slot.Onze vrijheid is vanaf nu weg.Iedereen blijft binnen.Horeca sluit de deuren.Alleen naar buiten met een briefje. Scholen sluiten en online les is geboren.1,5 meter afstand houden van elkaar.Geen grote groepen mensen bij elkaar.Festivals, evenementen, e.d. zijn verboden.Oudere en zieken bezoeken is verboden.Contant geld verdwijnt.Grenzen zijn dicht.Wereldorde in Nederland is er eentje gevuld met daklozen, wanhopige woningzoekenden, lerarentekorten, stikstofproblemen, drugshandelaren en voedselbanken. Een wereldorde waarin meer dan de helft van de uitkeringen naar kanslozen gaat en de gevangenispopulatie voor meer dan de helft uit andere kanslozen bestaat.Het is nu wel erg duidelijk dat Mark Rutte – de Nieuwe Wereldorde de belangen van Nederland niet vertegenwoordigd, maar alleen naar zijn eigen belangen kijkt, die de grote bedrijven en van de EUSSR.

Het lijkt erop dat de groei van het aantal doden in Italië de afgelopen dagen is afgevlakt. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn er minder nieuwe sterfgevallen gemeld dan de dag ervoor.En de Brabantse ziekenhuizen hebben een spannend weekend achter de rug. De groei van het aantal nieuwe patiënten dat met het coronavirus wordt opgenomen in een van de elf ziekenhuizen in de provincie, vlakt af.Volgens mijn schatting zal dit voorbij gaan tot begin mei!…

Italië stapt na coronacrisis waarschijnlijk uit EUSSR.En er zijn nog veel meer landen die er zo over denken o. a Spanje en Nederland.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Zit de Nieuwe Wereld Orde achter het corona-virus?

19da095e-4767-11ea-aeb3-955839e06441------ppppppppppCorona is vooral een politiek virus! Zonder een schot te lossen is de wereld overmeesterd door een psychologische oorlog op basis van overduidelijk en aantoonbare leugens…Coronavirus? ‘Er is echt NIETS aan de hand’, zegt Duitse longarts.‘Het coronavirus vormt geen groot gevaar voor de volksgezondheid. Wel zorgt de coronahype ervoor dat onze vrijheden en persoonlijke rechten drastisch worden ingeperkt door middel van quarantainemaatregelen en beperkingen.We worden door de media overspoeld met beangstigende beelden waardoor op feiten gebaseerde onderzoeken ondergesneeuwd raken,’ zegt de Duitse longarts Wolfgang Wodarg…

Wodarg zegt dat ‘een viroloog kan aan de hand van een test onmogelijk zeggen of virus gevaarlijk is of niet. Want hoe zou hij dat moeten weten? Hij kan dat enkel beoordelen aan de hand van het ziekteverloop en aan de hand van de epidemiologische gegevens, die na verloop van tijd beschikbaar komen. Hóé ziek worden mensen? En hoe snel herstellen ze? Overlijden significant meer mensen dan voorheen?Wil je het werkelijke gevaar van dit ‘nieuwe’ virus kunnen beoordelen, dan dien je dus de gegevens van voorgaande jaren te analyseren. Je vergelijkt, kijkt naar de sterftecijfers.De patiënt kan ook overlijden aan een andere ziekteverwekker, terwijl het coronavirus toevallig óók in hem of haar aanwezig is.’ En ik zou trouwens ook willen weten, waarom het coronavirus ineens zorgt voor al die toestanden in ziekenhuizen en griep niet…

Volgens huisarts Ingeborg van Lingen is er veel te veel paniek rond de uitbraak van het coronavirus. “Het is een griepvirus, het is gewoon griep.”Het coronavirus,die door communistische regime in China is gemaakt,heeft het vooral op de longen voorzien en kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Hierdoor lijken de symptomen sterk op de symptomen die het gewone griepvirus veroorzaakt.Zowel COVID-19 als influenza veroorzaken ademhalingsaandoeningen en verspreiden zich op dezelfde manier; via kleine druppeltjes vloeistof uit de neus en mond van iemand die ziek is.In Europa sterven elk jaar 40.000 mensen aan die klassieke wintergriep.In een heftig griepseizoen eist de griep in Nederland ongeveer 10 duizend mensenlevens.Het overgrote deel van de sterfgevallen is namelijk 65 jaar of ouder.Er is ook al heel lang een antivaccin tegen de griep dat aan veel mensen preventief wordt toegediend en toch sterven er jaarlijks veel mensen…

Maandenlang wordt de boodschap dat het Coronavirus gevaarlijk is in de hoofden van de wereldbevolking gedrild. De mediaberichten gaan ongeveer zo:Coronavirus… gevaar, gevaar, gevaar!! GEVAAR! …“We moeten nu niet gaan denken dat we allemaal ten dode zijn opgeschreven. Dat zou niet terecht zijn”, zegt Eric Snijder, hoogleraar virologie aan het Leids UMC. “Dit is een nare infectie, dat is duidelijk, en voor risicogroepen kan ze dodelijk zijn. Maar ze is vergelijkbaar met de griep. De risico’s worden soms opgeblazen, maar dit is geen ebola.”… In 2009 de media heeft ook de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd. Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 juist een milde griep was geweest…

”De farmaceutische industrie voedt de angst voor de Mexicaanse griep,die niet gevaarlijker is dan de gewone griep. Integendeel: het aantal gevallen is belachelijk klein, vergeleken met andere griepgolven.”Dat zei de longarts Wolfgang Wodarg.”Dit is big business voor de farmaceutische industrie”, aldus Wodarg. Volgens hem heeft de lobby van de farmaceutische industrie zijn belangen weten door te drukken in de politiek. ”Nieuw is nu dat de regering de farmaceutische industrie een verkoopgarantie geeft”, aldus Wodarg.Tevens maakt de arts zich grote zorgen over het griepvaccin dat in Duitsland wordt getest. Dat wordt gekweekt op kankercellen van dieren. Volgens Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk…

Een vacccin (de inentingsvloeistof) bestaat uit afgezwakte cellen en/of soms afweereiwitten, van of uit het virus dat een bepaalde ziekte kan veroorzaken.Normaal gezonde mensen, met een beetje normaal functionerend afweersysteem, helemaal geen inenting tegen griep nodig hebben.Volgens Wodarg worden de Duitsers massaal als cavia gebruikt.En de bevolking blindelings achter ‘autoriteiten’ en de Wereldgezondheidsorganisatie aanliep. Wat de dokter zei deden ze, wat in de krant stond was waar, en als de politici iets het zeiden dan was dat OK…

Na China is Italië (momenteel) het hardste getroffen door het nieuwe coronavirus.Cijfers van de Italiaanse Gezondheidsraad bevestigen het beeld dat veelal oude mensen het slachtoffer zijn. De gemiddelde leeftijd van overlijden ligt op 80.Ze behoorden daarmee tot de risicogroep van IEDERE infectieziekte.En inmiddels blijkt uit onderzoek dat 99 procent van de Italiaanse coronadoden onderliggende ziekten had…De situatie in Italiaanse ziekenhuizen zijn op z’n zachtst gezegd dramatisch. Mensen boven de 70 worden niet opgenomen op de intensive care.Dokters moeten kiezen tussen 2 patiënten, waar maar een bed voor is, moeten kiezen voor de patiënt die de beste kans op genezing heeft en die het langst te leven heeft.Dus,patiënten die thuis zijn overleden, niet getest zijn.Nederland test ook heel erg weinig patiënten.,,Van alle patiënten die overlijden, staat niet altijd vast of ze Covid-19 hebben gehad,”zei huisarts Eduard Graat uit Uden.De dodelijke slachtoffers in Nederland zijn grotendeels ouderen( 70’ers en 80+),hetzelfde als in Italië…

Tijdens de coronacrisis faalt de EU keihard.Waar is de Europese Unie in de strijd tegen het coronavirus?Vanaf december waart het coronavirus rond. In Brussel is het oorverdovend stil en is het ieder land voor zich.Waar is de EU aanpak?Waarom sluit Brussel niet de grenzen?Zieke vakantiegangers uit het epicentrum van de COVID-19 (corona) uitbraak in Italië gingen gewoon carnaval vieren en terug aan het werk. ‘Nederlanders zouden niet bang hoeven te zijn voor een grote uitbraak, en er zouden maar enkele besmettingen komen.’ Dat is allemaal gezegd, in januari en februari van dit jaar, door minister Bruins en mensen van het RIVM(de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie).De eerste uit China teruggekeerde passagiers werden in België veertien dagen lang preventief in quarantaine gehouden, terwijl ze in Nederland naar huis mochten.Waarom worden coronapatiënten niet in elk EU-land op dezelfde manier behandeld?Van de EU hebben de Italianen geen enkele hulp ontvangen.En het is opmerkelijk dat uitgerekend Rusland Italië te hulp schiet.Laat het maar gewoon duidelijk zijn. Aan de EUSSR hebben we niets. Behalve last!…

CNN meldde dat Bill Gates in 2019 een Coronavirus-achtige uitbraak voorspelde. Hij deed dit in een miniserie op Netflix, How to Prevent an Outbreak. De bron van de berichten over de pandemie die de media op volgen, en de maatregelen die de politici opvolgen is de grotendeels door Wereldgezondheidsorganisatie.Het is een logge, bureaucratische organisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met het bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes, waar wereldwijd jaarlijks miljarden dollars winst op worden gemaakt.William Aldis, die eerder namens de WHO werkte aan de aanpak van de vogelgriep zegt: “Ik maak me zorgen over het feit dat de communicatie van de WHO zo is gecorrumpeerd, dat die in staat is op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken, die het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de organisatie zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.”De WHO is dus een politiek-industrieel, dictatoriaal instrument onder
het mom van hoederschap van de (wereld)volksgezondheid…

En wie is belangrijke donateur van de WHO? De Gates Foundation van Bill Gates.En als je zegt Bill en Melinda, dan denk je automatisch aan vaccins en hetzelfde geldt ook wel voor de WHO.De donaties van Bill Gates zijn niet alleen maar ‘filantropie’ zoals de meesten mensen denken. Toen hem recentelijk werd gevraagd naar het financieel rendement van zijn investering van $ 10 miljard in vaccins, zei hij dat ze een rendement van 20:1 opleveren, en dat hij verwacht $ 200 miljard winst alleen al op vaccins te maken…

In de stad Wuhan staat het grootste virusveiligheidslaboratorium van China. Het krioelt er van de specialisten die niets anders doen dan virussen observeren en cultiveren. Wuhan telt tal van grote ziekenhuizen met (hoe kan het ook anders in een stad van 11 miljoen inwoners) grote aantallen intensive care units. Honderden mensen liggen daar dag in dag uit aan de beademing, bijvoorbeeld vanwege een longontsteking…In het begin van de crisis wist men in de Chinese provincie Hubei niet goed wat te doen. Lokale Chinese autoriteiten deden niets, omdat zij vreesden met slecht nieuws in ongenade te vallen bij de Chinese Communistische Partij. Zodoende werd kostbare tijd verloren om de besmettingshaarden in te dammen.Op 30 december 2019 waarschuwde Li Wenliang, een oogarts die in een ziekenhuis in Wuhan (hoofdstad van Hunei) werkzaam was, op het internet voor de uitbraak van een Sars-achtige longontsteking. Zijn waarschuwing leverde hem een paar dagen later, op 3 januari 2020, een reprimande van de politie van Wuhan op vanwege “het maken van onjuiste beweringen op het internet”. Wenliang ging daarna maar weer aan het werk, waar hij besmet raakte met 2019-nCoV. Hij overleed aan de infectie op 7 februari 2020.Maar, hoeveel gaat China nu verdienen aan vaccinatie voor bijna 2 miljard Chinezen en buitenlandse markt?…

Wereldwijde pandemie, of het nu een natuurlijke gebeurtenis is of opzettelijk is ontworpen, dient op verschillende manieren de doeleinden van het globalistische establishment.Er is een nieuwe wereldorde op komst met China als dominante supermacht. In oktober 2017 stippelde president Xi de route uit: als in 2049 de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet zijn ‘Chinese droom’ zijn uitgekomen: China is dan de leider van de wereld.De westerse wereldorde gaat dan op de schop met zijn vrijmarkteconomie, internationaal recht, internationale instituties, democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden.

“De Bill en Melinda Gates Foundation heeft de uitbraak van het virus vorig jaar al gesimuleerd,” zegt Jensen…

Vaccins zijn gifcocktails die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten. Er is nog nooit eerder zóveel kanker, Alzheimer,Parkinson, autisme, ADHD, reuma, ga maar door, op onze planeet voorgekomen als tegenwoordig, ondanks alle moderne geneeskunde,gigantisch toegenomen consumptie van farmaceutica en de haast exponentiële groei van beschermende vaccins tegen een veelheid van kwalen…

Posted in Uncategorized | 11 Comments

De schuldige van deze pandemie is het Chinese Communistische totalitaire regime

Het Coronavirus is door de Chinese Communistische Partij ontwikkeld. In een interview met The Washington Times , merkte Israëlische expert Dany Shoham op, dat de uitbraak van het coronavirus begon in de stad Wuhan, waar de enige bekende faciliteit is die met dergelijke dodelijke virussen kan werken, het Wuhan Instituut voor Virologie. ‘Coronavirussen/in het bijzonder SARS/ zijn in het instituut bestudeerd en worden waarschijnlijk daar bewaard,’ zei Shoham.Hij heeft een doctoraat in medische microbiologie. Gedurende meer dan 20 jaar, van 1970-1991, was hij een senior analist bij de IDF inlichtingendienst voor biologische en chemische oorlogsvoering in het Midden-Oosten …

De Tsjechische viroloog Sonja Pekova, hoofd van Tilia Laboratories,die bracht in haar eigen laboratorium twee coronabesmettingen aan het licht denkt, dat iemand het virus per ongeluk heeft laten ontsnappen in Wuhan, waar het epicentrum van de uitbraak zich bevond.Daar is een laboratorium gevestigd, dat betrokken is bij de genetische manipulatie van virussen. Het gaat om een lab met het hoogste veiligheidsniveau, een zogeheten BSL4-lab.Het is feit dat dit BSL4-lab er is, dat is helemaal geen geheim en dat ze al meerdere malen zijn gewaarschuwd is ook geen gegeim: https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487

President van China dictator- Xi Jinping heeft de omstandigheden gecreëerd, waardoor het corona-virus wereldwijd kon verspreiden en dood en verderf zaait.Net als bij de Sars-uitbraak in 2002, die leidde tot een pandemie, verzwegen ook nu de regerende Communistische Chinese autoriteiten de ernst van de uitbraak van het coronavirus.Wuhan had het virus eind december ontdekt, maar informeerde het publiek pas na 19 januari.Chinese Communistische Partij is de schuld voor coronavirus en wil ontsnappen aan allerlei verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de epidemie.De Chinese mensen zijn helden in dit verhaal.Chinese artsen, onderzoekers en journalisten riskeerden hun leven en stierven zelfs in de strijd tegen het virus en waarschuwden ze de wereld…

De eerste arts die aan de bel trok en oud-studiegenoten waarschuwde dat er iets heel erg fout zat, moest zich daarvoor midden in de nacht verantwoorden bij zijn meerderen. Hij kreeg drie dagen later de politie op bezoek. Hem werd ‘het verspreiden van geruchten’ en ‘illegaal gedrag’ verweten. Dokter Li Wenliang moest ook een soort zwijgdocument tekenen.Verdwijning, opsluiting van familieleden, intimidatie middels gewelddadige huiszoekingen, het is maar een greep uit de vele methoden die de Chinese overheid toepast om critici de mond te snoeren.De Chinezen zijn ook nu het slachtoffer van de draconische corona-maatregelen van hun eigen communistische regering/een totalitair systeem/, die enorm extra lijden veroorzaakten…

De criminele nalatigheid van de Chinees-communistische dictatuur vertoont veel overeenkomsten met de criminele nalatigheid van de USSR-dictatuur om de eigen bevolking en het buitenland te informeren over de kernramp van Tsjernobyl, van 26 april 1986.De eerste melding van de kernramp in Oekraïne was niet afkomstig van de Sovjets zelf maar van de Zweden.Sovjetburgers die alarm sloegen werden uitgemaakt voor landverraders.Opvallend is dat het SARS virus in 2003 ook in China is begonnen, waarna het virus zich verspreidde over de wereld.Russische wetenschappers kwamen toen tot de conclusie dat hier sprake was van een in een laboratorium gemaakt virus, bestaande uit een soort combinatie van het mazelen- en het bofvirus…

Italië is het land met de meeste doden.Het grootste probleem waarmee Italië kampt een tekort aan gezichtsmaskers en beademingsmachines…

Posted in Uncategorized | 2 Comments