Monthly Archives: April 2013

Vera pravoslavna

Podela crkve, koban događaj u istoriji Hrišćanstva, najavio je početak neprekidne borbe Istočne pravoslavne crkve za očuvanje svog postojanja i identiteta. Češće nego i jedna druga grana Hrišćanstva, Pravoslavna crkva je bila izložena neprijateljstvu i progonima od strane raznih nehrišćanskih … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

NIKOLA TESLA-Srbin koji je osvetlio svet

Teško da se zemaljski  čovek može više u visinu ispeti od Nikole Tesle (rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu, u Lici, tada Vojna granica u sklopu Austrije).Bio je sin sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i Ðuke Tesle (rodene … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments