SRBI i MUSLIMANI: narod jednog jezika i istog porekla

Seoba-Srba-1690_960x332U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama, a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj ….Bosnai Hercegovina nije ostavština Osmanlija – ta zemlja je postojala pre dolaska Turaka.Šta su to muslimanima (današnjim Bošnjacima) dobra donijeli Turci?Ništa!Turci su Bosnu podjelili na bosanski i hercegovacki i sandžacki pašaluk i od tada se nikada više nije sastavila, ali muslimani to ne vide.Turci su velika zabluda Bošnjaka,koji ako žele biti slični ostalim evropskim narodima, moraju se suočit sami sa sobom i jednom za sva vremena, za vijek vijekova, rasčistiti sa zabludama i islamističkom napašću koja ih je dohvatila i guši ih kao najopakija bolest. …Bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer rekao je da BiH kao veštačku tvorevinu treba podeliti na tri nezavisne države. “Bosna i Hercegovina je veštačka tvorevina u kojoj su tri naroda primorana da žive i zbog toga je treba podeliti!” On kaže da treba stvoriti muslimansku državu, a ostalima dopustiti da osnuju svoje nezavisne države ili da se priključe Srbiji i Hrvatskoj. Samo na taj način konačno bi se rešilo nacionalno pitanje svih naroda koji žive na ovim prostorima, dodaje Kisindžer.”Ne postoji bosanski jezik. Ne postoji bosanska kultura. Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji koju su zapadne sile glupo priznale kao državu” – poručuje Kisindžer…

Nezamislivo je osporavati pravo Srbima da organizuju i formiraju svoju državu na prostoru Bosne kada se zna da je BiH bila srpska još od srednjeg vijeka.Današnji muslimani, koji su nastali na prostorima bivše SFRJ, su u ogromnoj većini slovenskog porekla.Ako su srpska plemena bila dominantna u Raškoj, Zeti, Bosni, Travuniji, Zahumlju, Neretvi, Usori, Soli i stvorila srpske srednjovekovne države, što je u istorijskoj nauci nesporno, pa kojeg bi to onda mogli biti porekla domaći muslimani po dolasku Turaka Osmanlija od kojih će primati islam? Odgovor se nameće sam po sebi…Neki tvrde/lažu sebe/ da su bogumilskog porekla.Ne znaju ili neće da znaju da su bogumili samo jedna hrišćanska jeres, može se slobodno reći u pravoslavlju, a nikako neki poseban bogumilski narod…Osmanlijska vlast je unazadila srpski narod: oduzela mu nezavisnost i slobodu, lišila ga državnosti, razbila mu jedinstveno nacionalno područje, izmenila civilizacijski lik ovog prostora, dovodeći u pitanje njegov evropski karakter.Turska je uništila srpsku aristokratiju, oduzela narodu najbolju decu,nasilnom regrutacijom za janičare – “dankom u krvi”.Neki roditelji su urezivali krst na čelo dečaka ili im lomili i sekli prste na desnoj ruci kako bi ih spasili da ne budu odvedeni u Istambul i postali „Turci“ janičari.To je bio jedan od razloga, zašto su mnogi hrišćani prelazili u islam i spasili se toga zla…

Mnogi viđeni islamizirani Srbi kroz istoriju, u dubini duše, nisu se odrekli svojih korena.Srbi su bili: Mehmed paša Sokolović, Ferhat-paša Sokolović, Omer-paša Latas, Osman Đikić, Avdo Karabegović, Mustafa Mulalić, Mustafa Golubić, Meša Selimović… neki od njih žestoki srpski nacionalisti.Jedan od dokaza je i činjenica da je više od 20 turskih vezira bilo srpsko-pravoslavnog  porekla, a da su gotovo sve  turske vojskovođe u XV i XVI stoljeću bili SRBI! ( a ne Hrvati!).Mehmed Paša Sokolović nikada nije zaboravljao svoj narod iz koga je poticao. Uzvraćao mu je na sve načine pa je tako obnovio Pećku patrijaršiju (1557). Njegov brat Makarije Sokolović bio je patrijarh i radio u Pećkoj patrijaršiji. Osmanlije su u početku razmatrale prisilno preobraćenje svih hrišćana – za šta se 1520. zalagao sultan Selim I, koga su od toga odgovorili njegovi trezveni doglavnici smatrajući ideju nepraktičnom – ali pošto se mali broj Turaka iz Anadolije naselio u Bosni, carska politika se usredsredila na postepeno preobraćanje lokalnog stanovništva.Po austrougarskom popisu 1910. u BiH je živelo 214.000 Srba više od muslimana, i bili su u to vreme dominantna nacionalna, ili, kako se tada to iskazivalo, verska zajednica (Srba 826.000, a muslimana 612.000)!

Nije tačno da se jezik u Bosni u Srednjem veku i u vreme tursko zvao bošnjačkim jezikom. U ugovorima bosanskih gospodara s Dubrovčanima, navodilo se, da je ugovor pisan u četiri primerka – dva na srpskom i dva na latinskom jeziku. Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi “zemaljskim”, ili “bošnjačkim”.Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11:”Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome — ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni”. Šta bi na to rekli današnji intelektualci i državnici iz redova Srba muslimana? Onih u Bosni i Hercegovini, Raškoj i Crnoj Gori?

Naša međusobna razumljivost je dokaz da je reč o zajedničkom jeziku,o jednom jeziku,SRBSKOM JEZIKU!Međusobna razumljivost je glavni kriterijum unutar lingvistike za to da se utvrdi da li je reč o jednom jeziku ili o nekoliko različitih jezika. Međusobna raumljivost se, naravno, može izmeriti, postoje testovi za nju, to rade lingvisti već više od šezdeset godina i među lingvistima je bila diskusija koliki je procenat međusobne razumljivosti potreban da bi se reklo to je jedan zajednički jezik.Složili su se, kroz razna testiranja i kroz godine njihovoh provođenja, da između 75 i 85 odsto međusobne razumljivosti jedan jezik čini zajedničkim. Sad vi procenite kolika je međusobna jednostavnosti između nas, ona je daleko veća od 85 odsto…

Nigde se nije dogodilo da jedna verska zajednica postane nacija, kao kod nas.Ima i islamizovanih Bugara i Grka, pa se nije desilo ono što se desilo u Jugoslaviji.Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajuci ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači preznoglav, tvrdoglav.Ovo sada je treći put da se muslimani opredeljuju da su Bošnjaci.Zašto su muslimani/Muslimani/Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, – nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH, u kojoj bi vladali i oni i njihov jezik. Po poslednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, u BiH su živeli muslimani, a ne Bošnjaci!Sve do šezdesetih godina dvadesetog veka,Alija Izetbegović se nacionalno  izjašnjavao kao Srbin – postoje dokumenti, to je opšte poznato.Porodica Alije Izetbegovića vodi poreklo iz Beograda i  prezivali su se Biogradlija.….. http://www.youtube.com/watch?v=SDzSVNJBNTw

https://i0.wp.com/www.novinar.de/wp-content/uploads/2014/02/kotromanici.jpgBan Matej Ninoslav:

 

Tekst koji govori da u Bosni, po ovom bosanskom vladaru, žive samo Srbi i Vlasi…Nesumljivi dokaza da su u srednjovijekovnoj Bosni živjeli Srbi i to dok se ona još prostirala samo u Sarajevskom i Zenićkom okrugu (u dolini rijeke Bosne). U medjunarodnom ugovoru o raspodjeli nadležnosti u dubrovaćko-bosanskim sporovima ban Matej Ninoslav eksplicitno svoje podanike naziva “srbljima” a dubrovćane “vlasima”. Za prevaru učinjenu od strane vlaha srbinu ugovara se sud bana (bosanskog), a za prevaru srbina nad vlahom sud kneza (dubrovaćkog). Nazivanje dubrovćana vlasima kao i latinsko ime njihovog kneza govori nam da su dubrovaćni još uvijek bili romani, dok su bošnjaci/muslimani uveliko Srbi (i osjećaju tu razliku)..Sve je napisano u vrijeme kada se Bosna nalazila na preko 100 kilometara od od dubrovaćke granice – dakle nisu bili susjedne zemlje i ugovor se ne odnosi na srpska plemena u zaledju Dubrovnika. U Srbiji su za to vrijeme na vlasti nemanjićki kraljevi i oni se graniće sa Dubrovnikom. To Bosni neuporedivo slabijom i manjom (i bez statusa kraljevine) nesmeta da se odredjuje kao srpska.Kralj Tvrtko Kotromanić se krunisao za kralja Srba, Bosne, Pomorja i Zapadnih strana na grobu Svetog Save u manastiru Mileešva. Da bi istakao jednorodnost dinastije Nemanjića i Kotromanića, Tvrtko stavlja ispred svog krštenog imena i ime Stefan, što znaći “vjenćani” (onaj koji je krunisan).Svi bosanski kraljevi sebe zovu “Kralj Srba”…

Vatikan u svojoj Katoličkoj Enciklopediji piše da su muhamedanci i katolici Bosne i Hercegovine Srbi i da su Srbi 98% stanovnistva Bosne i Hercegovine:

“According to the census of 22 April 1895, Bosnia has 1,361,868 inhabitants and Herzegovina 229,168, giving a total population of 1,591,036. The number of persons to the square mile is small (about 80), less than that in any of the other Austrian crown provinces excepting Salzburg (about 70). This average does not vary much in the six districts (five in Bosnia, one in Herzegovina). The number of persons to the square mile in these districts is as follows: Doljna Tuzla, 106; Banjaluka, 96; Bihac, 91; Serajevo, 73, Mostar (Herzegovina), 65, Travnik, 62. There are 5,388 settlements, of which only 11 have more than 5,000 inhabitants, while 4,689 contain less 500 persons. Excluding some 30,000 Albanians living in the south-east, the Jews who emigrated in earlier times from Spain, a few Osmanli Turks, the merchants, officials. and Austrian troops, the rest of the population (about 98 per cent) belong to the southern Slavonic people, the Serbs..…...
Karta Dušanovog carstva po velikom nemačkom istoričaru Gustavu Drojsenu koja je mnogo tačnija od one koja nam se servira u školama. Bosna je u Srbiji, Bugarska je vazal. Foto: Wikimedia Commons/Allgemeiner historischer HandatlasKarta Dušanovog carstva po velikom nemačkom istoričaru Gustavu Drojsenu koja je mnogo tačnija od one koja nam se servira u školama. Bosna je u Srbiji, Bugarska je vazal…

KO JE KOGA JAHAO U OSMANSKOM CARSTVU: Srbi su imali izvršnu vlast kao veliki veziri, kakvi bre sultani! Tako je samo u periodu od 1543. do 1612. godine, Srbija doprinela vođenju carstva s 13 velikih vezira, sedam njihovih zamenika, 23 vezira, osam admirala (kapudin-paša), brojnim guvernerima provincija i s bezbroj velikih defterdara (šefova finansija) i najviših administrativnih službenika.Za one koji su se za istoriju zainteresovali preko turskih serija i Sulejmana veličanstvenog: dovoljno je reći da je Hurem Ukrajinka i kći pravoslavnoga popa, rodila idućega sultana; Sulejmanov je djed Bajazit oženio je sprsku princezu Lazarevićku, a njeno vezivanje sa Bajazitom pokazalo se i kao najracionalnije rješenje za opstanak srpskog naroda i kasnije obnovljene države. Nijedna sultanija nije bila iz Osmanske imperije, toliko o čistoti loze: nijedan sultan nije bio čisto osmanske krvi.Omer-beg Sulejmanpašić Despotović, je sebe smatrao srpskim pesnikom, okupatorske vlasti su ga proglasile ludim, ali nisu smele da ga uhapse zbog velikog ugleda njegove moćne porodice, koja je dala 10 paša. Kada je Isak Vukcević,brat vojvode Stjepana Vukcevića  prešao na islam, dobio je ime Isabeg Ishaković Hranusić, postao je kasnije prvi sandžakbeg Bosanskog sandžaka od 1454. do 1463. i osnivać grada Sarajeva….

Milioni Srba žive u Turskoj!Jedan od njih je Hidajet Turkoglu, najbolji turski košarkaš svih vremena, čovek sa zapaženom NBA-karijerom, veliki prijatelj Vlade Divca i Predraga Stojakovića, iz vremena kada su sva trojica nosili dres Sakramenta. Njegovo sadašnje prezime na turskom znači „sin Turske“ a da njegovi preci nisu u Tursku otišli iz jednog malog sela u blizini Sjenice, Hido bi se danas prezivao Ramićević. To prezime nosio je njegov deda.Malo ko je znao da se u onoj dramatičnoj utakmici između Turske i Srbije dogodio sudar sadašnjih i bivših Srba. U postavi Turske bilo je čak pet igrača poreklom iz Srbije, sa prostora Sandžaka ili Raške oblasti. Evo ih: Hidajet Turkoglu, Semih Erdan, Sinan Guler, Ender Arslan i Omar Ašik.Svi oni, od Hide do Ašika, govore srpski, jer tako se govori u njihovim porodicama…., 80 posto turske košarke počiva na momcima iz Srbije, dok je preko 90 procenata odbojkaša te zemlje poreklom iz opština: Sjenica, Prijepolje, Tutin, Bijelo Polje, Novi Pazar…Zarad straha šta bi u promenjenim okolnostima, na ruševinama poražene turske imperije i ponovo uspostavljene srpske države, iz osvete mogli da im učine rođaci i komšije, koji su izdržali pritisak i ostali izvan islamskog verskog i civilizacijskog kruga – muslimani Sandžaka masovno su krenuli prema Turskoj.U prvoj polovini 1912. godine, preko luke Bar, skoro 60 hiljada sandžačkih muslimana otišlo je u Tursku. Hroničari su ostavili potresna svedočenja iz tih dana; izbezumljene porodice sa kolima na kojima je bila sva njihova imovina, plač staraca svesnih da zauvek napuštaju zavičaj, samoubistva ljudi koji su strahovali (opravdano ili ne, svejedno je) koliko od nove vlasti u Sandžaku toliko od neizvesnosti i novog početka u zemlji sa kojom ih je vezivala samo vera…

Turska je uništila srpsku aristokratiju, oduzela narodu najbolju decu [nasilnom regrutacijom za janičare – “dankom u krvi”], prekinula prirodno kretanje srpskog naroda ka modernom društvu.Turci su u osvojenim krajevima dolazili u sela i kupili mušku hriššansku djecu te ih pretvarali u vojnike Janjičare. Sva pokupljena deca bila bi poturčena. Najstrožije i najnečovečnije kazne očekivale su svakog oca, koji bi popustivši roditeljskom srcu sakrio koje svoje dete. Da bi spasli decu poneki su ih sakatili, a u varošima su se trudili da ih mitom otkupe. Janičari, odgojeni hrišćanski dečaci, koji su uzimani kao danak u krvi, mogli su postići najviše položaje u državi.Ponajbolji su prevođeni u sultanovu gardu, i njih je očekivala lepa karijera. Tako se hrišćanskom, u glavnom slovenskom krvlju zasnivala glavna turska vojska, ona koja je rešavala sve pobede XVI veka. Ovim putem je i na turski dvor i u tursku vojsku došao velik broj našega elementa, koji je ponekad, svestan svoga porekla, kao čuveni Mehmed Sokolović.  Formacija janičara izrodila se u kastu koja je počela da se uvećava. Izračunajte koliko je jedan takav dečak, u odrasloj dobi, mogao da poseje svoje sjeme u različite ženske osobe (nije morao da ima svoju ženu ili svoj harem)…. i koliko je njegovih potomaka moglo da nadalje širi srpski DNK.Ne zaboravimo da su Osmanlije uzimali najjače i najbolje dečake!Izračunajte koliko je naše dece,a i odraslih, sa Balkana odvedeno u Tursku tokom najmanje 2 veka. Šta mislite koliko danas ima Srba pod turskim imenima u Turskoj? ..…Turci su čak i u samoj Turskoj bili dugo jedna manjina, a kamoli da su imali dovoljno ljudi da nasele sve te prostore. Osmansko Carstvo nije bilo nacionalna država što je i bio razlog za veliki uspeh.

  Mehmedalija Nuhić: “Otkad znam za sebe, znam da sam Srbin.U granicama vladajuće islamske ideologije mene klasificiraju kao veroodstupnika, što je gore od bogohulništva. Jer, najveći je grijeh odreći se vjere, što ja prema islamu činim, ali time istovremeno dokazujem da se nikada nisam odrekao svoje istinske, pravoslavne vjere, i da se vraćam onome što, zapravo, jesam. Bosanski muslimani su Srbi kojima je islamski identitet silom nametnut u 16. veku. Mojim venama teče krv moga pradede Alije koji je s bratom tokom 1806. i 1807. proteran iz okoline Užica na područje koje su držali Osmanlije, i kad je krenula najezda na Srbiju on je ostavio jedno dete, mog djeda koga nikada nije vidio, svoju ženu i majku, i 1912. poginuo kao srpski vojnik.Njegova žena, moja prababa, jedina je u celom tom području primala mirovinu Kraljevine SHS zbog svog muža.”, kaže Mehmedalija iz Lukavca kod Tuzle,koji je magistrirao na temi muslimanskog fundamentalizma, a sada je doktorant na Pravnom fakultetu Beogradskog sveučilišta, gdje namerava da odbrani tezu “Integracijski procesi na području Balkana”, kojom dokazuje postojanje mnogo starijeg identiteta na Balkanu od islamskog, koji je bio i jeste i identitet bosanskih muslimana, a zove se južnoslavenski integracijski identitet.O istoj temi Nuhić je imao vrlo zapaženo izlaganje na nedavno održanom međunarodnom skupu u organizaciji beogradskog Instituta za političke studije, koji je rekao da Kusturica nije usamljen “slučaj” i podigao ruku na kojoj nosi dvije brojanice sa pravoslavnim krstom.On je redak islamizovani Srbin koji javno istupa s tezom o svom srpskom poreklu, i to još naučno dokazuje………

Odsustvo srpske državne ideologije u Jugoslaviji od 1918, uslovilo je da se ova srpska ratna i oslobodilačka sloga muslimana i pravoslavnih zaboravi i da se njen duh ukloni iz svesti mlađih generacija, jednih i drugih. Utapanje srpske ideologije u jugoslovenstvo u dvadesetom stoleću je ključna greška srpskih državnika i intelektualaca i ona će usloviti strahovite međusobne srpske pokolje u dva svetska rata i u separatističkim ratovima u Jugoslaviji od 1990. do 1999. godine.U Jugoslaviji je, do 1941. godine, činjeno sve da se neguje jugoslovenstvo, a ne srpstvo, pa je to omogućilo da se veliki broj muslimana, prema uputstvima iz fašističke Nemačke i Nezavisne Države Hrvatske, pridobije za antisrpsko delovanje. Muslimanska omladina je regrutovana u hrvatsku fašističku vojsku (ustaše i domobrane), po zamisli dr Džafera Kulenovića, koji je između dva svetska rata već negovao među muslimanima jugoslovenstvo, umesto srpstva. On je, 1941. godine, prihvatio hrvatstvo i postao Pavelićev doglavnik. (Do rata je bio rukovodilac Jugoslovenske muslimanske organizacije, u kojoj se, polako, gasilo srpstvo, negovalo jugoslovenstvo i pripremao savez s fašistima). No, srpska svest kod mnogih muslimana je bila nepokolebljiva u tom strašnom Drugom svetskom ratu. To pokazuje i primer sudije iz Mostara Muje Pašića. Kad su hrvatski vojnici (ustaše) tražili od Srba da predaju svoju imovinu hrvatskim vlastima, Mujo Pašić je doterao biciklo i rekao: ”Ja nijesam čovjek berze i spekulacije. Stari su mi bili Srbi, srpski mislili i osjećali – i kad je svanjivalo i smrkavalo, kako za vrijeme Jugoslavije, tako i pod Turskom i Austrijom. I ja ne mogu ništa drugo biti. Vaše naređenje odnosi se i na mene i evo vam biciklo”.Da je bilo sreće, ova rečenica bi krasila školske knjige Jugoslavije i današnje Srbije. Ali, nije samo ovaj herojski postupak Muje Pašića predat zaboravu, voljom komunističkih vođa Jugoslavije i nemarom četničkih hroničara i memoarista. Malo ko zna da je Mujo Pašić, zajedno s Fehimom Muskadićem, dr Ismetom Popovcem i drugim muslimanskim prvacima, bio četiri godine u četničkim jedinicama, pod komandom Dragoslava Draže Mihailovića. U Nevesinjskoj i Mostarskoj četničkoj brigadi, bilo je postrojeno 5.000 (pet hiljada) četnika muslimana.Neoprostivo je ovakve događaje prepustiti zaboravu, jer su posledice istorijskog zaborava štetne za naciju. Uklanjanjem činjenice o masovnom učešću muslimana u četničkim jedinicama, stvoren je novi jaz među Srbima – opet, po verskom šavu. Jer, da se to nije prikrivalo, onda bi se četničkim pokretom, ako je bio nacionalno opravdan, ponosili i pravoslavni i muslimani, a ako je bio nacionalno štetan, onda bi i pravoslavni i muslimani, ravnopravno, izvlačili pouke za budućnost……  http://www.telegraf.rs/vesti/813374-muslimani-a-cetnici-borili-se-s-drazom-za-kralja-nikad-s-titom-foto
xs_2694721.jpg.pagespeed.ic.IazpMX7vUs    Nemački istraživač Marien Vencel{u svetu poznati autoritet za istoriju Bosne srednjeg veka} je na osnovu višegodišnjih istraživanja dokazala “da stećke nisu pravili bogumili”, jer oni nisu ni postojali. U posebnosti “bosanske crkve”, u podizanju jednog vida srpske ćirilice na nivo posebnog pisma “bosančice”, kao i u nametanju “bosanske nacije” M. Vencel vidi argumente za konačni zaključak da je u svim tim falsifikatima okupaciona vlast “tražila ideološko uporište za razdvajanja Bosne i Hercegovine od Srbije” …– Merijen Vencel je  1999. u Sarajevu objavila dve studije o bogumilima. Rekla je da je 1960. došla u Sarajevo da istražuje bogumile i živela je u ubeđenju da su stećci njihovi. „Ovome su sledile godine istraživanja, tokom kojih sam shvatila da stećke nisu pravili bogumili“, i da oni nisu ni postojali. Napisala je da su ovu teoriju prvi zastupali habzburški političari „tražeći ideološko uporište njima neophodnog razdvajanja Bosne i Hercegovine od Srbije“. Urednik koji je u Sarajevu objavio prevod ove studije Merijen Vencel, autor je velike knjige o nastanku bošnjačke nacije od srednjovekovnih bogumila. Zapadna politika ne bi bila tako nemilosrdna u razbijanju Jugoslavije a danas srpske države, da počiva na nekim istorijskim istinama…..

Vezivanje stečaka za nekakve bogumile je definitivno podvala.Nadgrobnih mramora  ima svuda u srpskim krajevima, u Konavlima, Dalmaciji, u današnjoj Crnoj Gori i Republici Srbiji, odnosno u nesumnjivo pravoslavnim oblastima, kao i u portama pravoslavnih manastira, kao što su Krupa, Tvrdoš, Dobrun, Davidovica i Mileševa.Bosna je bila čisto srpska i pravoslavna država. Bila je toliko izazivački pravoslavna na vratima Zapada, da je protiv nje vođeno više krstaških ratova (npr.1221-1222.), u kojima su daleki preci današnjih krvoloka, kao ugarske sluge, činili nad bosanskim Srbima iste onakve zločine kakve njihovi potomci čine danas.. Podgrevanje nesloge, sukoba i nerazumevanja između muslimana i pravoslavaca odgovara onim političarima i verskim vođama koji na tome grade svoje karijere. Kada im zatreba oni proglase opasnost ili ugroženost vere, navodno i nacije, od druge vere i nacije.U to se obavezno uključuju i mnogi elektronski i pisani mediji.To odgovara kriminalnim i zločinaćkim elementima koji mogu da dođu do izražaja samo u smutnim i ratnim vremenima.Tada se njima ukazuje prilika da pljačkaju, ruše, pale i ubijaju.Onim učenim i dobronamernim ostaje da samo ućute, jer zbog svog znanja, mudrosti i dobronamernosti mogu da od takvih izgube glavu.Ta naša nesrećna nesloga i te kako odgovara našim starim i novim neprijateljima. Osvajači i okupatori Balkana Osmanlijska Imperija, Habzburška Monarhija i Nemačka, su se i te kako služili onom univerzalnom Divide et Impera/zavadi pa vladaj. To danas čine EU i SAD...emir-kusturica-drvengrad-bozic-proslava-1357433163-249425Zbog budućnosti svoje dece vratio sam se pravoslavlju i hoću da moj unuk pamti detinjstvo po paljenju badnjaka i božićnoj vatri. Ta vatra gori uvek, ona se nikad ne gasi, postaje deo jedne slike, jednog života.Božić je za mene mnogo više od običnog okupljanja porodice. To je simboličko stanje… Dan kad je rođen onaj koji je promenio svet, popravio ga, stavio na nove temelje,kaže Emir/Nemanja Kusturica. Godinama već na Badnji dan Kusta donosi badnjake iz planine, a onda ih u svom Drvengradu, sa sveštenikom i porodicom, založi ispred crkve…..Gubeći svoje poreklo, obeležje pripadnosti svojoj kulturi, vi počinjete da bivate niko.Moji roditelji su imali mulsimanska imena, ali to je otuda što su Srbi bili prinuđeni da uzimaju muslimanska imena u vreme Osmalijske imperije. Dešavalo se da u istoj porodici jedan deo može primiti islam, a drugi ne mora. I jedni su pomagali drugima.” – rekao je Kusturica...

Bosanski muslimani su najbolji primjer kako se lako manipuliše jednim narodom koji se odrekne svoje prošlosti.Muslimani na Balkanu lažu sebe i celi svet i nikako ne žele da shvate da su deo južnoslovenskog bića i životnog prostora i pristali su da budu sluge tuđim interesima na slavenskom Balkanu.Da bi se vratili na jedini put koji vodi stanju normalnog života, muslimani treba da priznaju sebi ko su oni, u stvari, i gde su kao takvi u životnom prostoru smešteni.Nedavno se i Mahmud Bušatlija vratio svojim korenima i postao Stanko Crnojević….”Deda mi je jednom prilikom rekao: Znaš li da je krsna slava naše porodice Sveti Nikola? To je slava naših predaka Crnojevića. Znam da te to sada mnogo ne zanima, ali nekad ćeš se možda setiti, rekao je Bušatlija.Obe ćerke su nam krštene u pravoslavnoj crkvi, a supruga Dubravkaje takođe pravoslavne vere. Od sada ćemo i zvanično slaviti Svetog Nikolu. Ramazan nikada nije slavio, a u kući Bušatlija se ne izbegava svinjetina.I deda je jeo svinjetinu, priznaje on.Mahmud Bušatlija je potomak Stanka – Skender-bega Crnojevića i Mahmud-paše Bušatlije, koji su se prvi iz te loze poturčili. Stankov otac Ivan Crnojević bio je pravoslavne vere i vladao je Zetom 1490. godine

Muslimani, u ogromnoj većini su verski preobraćeni Srbi, u datim okolnostima, traže i nalaze bolji život, okićen povlasticama, ali i strašnom unutrašnjom mukom da se novim svetovnim i verskim poglavarima stalno i otvoreno dokazuju netrpeljivošću, mržnjom i na kraju zločinom nad do juče najbližom rodbinom, kumovima, komšijama. Te godine pretvaraju se u vekove u kojima nastaje i do danas živi nešto što bismo mogli da nazovemo begovski pogled. To je ono nekada samo cinično, češće potpuno otvoreno, neprikriveno omalovažavanje kaura, raje… Srba. Posmatranje istih kao niže vrste, manje vrednog dela društva.Tako se nova svest, nastala dolaskom nove vere, ugnezdila kod starih a tuđih ognjišta, isterujući otuda domaćina, zauzimajući njegovo mesto i dajući mu do znanja da to više nije ni njegovo ognjište ni njegova zemlja. Iz te i takve svesti, evo već više od stotinu godina, intenzivno poslednje tri decenije, Srbi u Bosni i Hercegovini svakoga dana dobijaju poruke, opomene i pretnje da se primire, ćute i žive imajući na umu da je Bosna zemlja muslimana, a da su Srbi, pravoslavci, kauri, tu samo gosti.KO NEĆE BRATA ZA BRATA, HOĆE TUĐINA ZA GOSPODARA !!!…

Meša Selimović o muslimanima u Bosni: Ni s kim istorija nije napravila takvu šalu kao s nama. Do juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo. Ali nismo postali ni nešto drugo. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo vise nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke, i nema više ni toka ni ušća, suviše malen da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. S nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla, i krivice zbog otpadništva, nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo unaprijed, zato zadržavamo vrijeme, u strahu od ma kakvog riješenja. Preziru nas i braća i došljaci, a mi se branimo ponosom i mržnjom. Htjeli smo da se sačuvamo, a tako smo se izgubili, da više ne znamo ni šta smo”…. https://zlj13051967.wordpress.com/2014/12/04/muslimani-iz-bivse-sfrj-su-bili-srbia-sada-postaju-bosnjaci/

:serbo:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

18 Responses to SRBI i MUSLIMANI: narod jednog jezika i istog porekla

 1. Evo i ovde imam ispravku… Sto bi se njemci grozili zlocinima muslimana i hrvata… Kad svako za da Hitler nikad nije mrzio Muslimane, da je medju nacistima bilo muslimana iz Palestine…
  i tako da Hitler nije imao nista protiv islama.. Nego samo protiv Cijanista(jevreja)!!!

  Like

 2. Konačno neko da glasnije kaže ono što mnogi znaju. Gde su bili istoričari kad se sve zakuvavalo? gde su nestali Srbi muhamedanske veroispovesi? Gde su nestali Srbi rimokatoličke veroispovesti? Gde su nestali istoričari, kojima je ovo posao. Treba li Emir Kusturica, Meša Selimović i Ivo Andrić da nam otvaraju oči? (kada je već prošlo četvrt veka..)

  Like

  • Srbi rimokatolici i Srbi islamske veroispovesti trebalo bi da smognu hrabrosti i urade ono što su uradili njihovi velikani i svetski priznati umovi: vratiti se svom rodu, korenu, jeziku, pridružiti se svojoj braći i okrenuti leđa neprijatelju – to je budućnost naroda na ovom prostoru.Samo prosvećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz lavirinta turskih i vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da donese samo zlo i bedu, što dokazuje i naša žalosna istorija u posljednjih 600 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bedno , krvavo i teško živi…Vreme je da se sakrivena kandila i ikone Srpskih svetaca vrate u svoje domove gde su nekad bili.

   Like

  • ZIVOJINE FALA BOGU DAJE NEKO REKO KOLKO SMO DAVJENI I IZDANI STAJE ISTINA

   Like

 3. Zbog ovih tema je i došlo do rata. Jesi Srbin ,nisam Srbin. Retkost je naići na ovakve ljude kao što je emir kuusturica. Ne trebaju muslimani da menjaju veru, već samo da shvate i da razumeju da su poreklom Srbi i da svi zajedno radimo na tome da ojačamo svoju državu. KRV JE KRV I ONA NE ZAVISI NI OD BARJAKA NI OD IMENA NI OD BOGA KOM SE MOLIŠ. Mnogo je muslimana poginulo u srpskoj vojsci u ratu u Bosni. i mnogo ih je ginulo u ranijim ratovima u odbrani srpskog naroda. a imamo i primer velikih turskih vezira ,poturčenih Srba koji su uvek pomagali Srpskom narodu.

  Liked by 1 person

  • ” Ne trebaju muslimani da menjaju veru, već samo da shvate i da razumeju da su poreklom Srbi ” Dragi Sinisa, uopste ne sumnjam u tvoje dobre namere ovim postom sto napisa. Kako ce jedan avganistanski, nemacki, danski , iracki i sta ja znam musliman shvatiti da je srbin. Srbi treba da shvate i prihvate da ima i srba muslimanske vere, mada je to dosta tesko ako se uzme u obzir da je obelezje srba “Krsna slava i tri prsta, panaija pokraj krsta to je simbol od davnina pravoslavca i srbina” tu nema mesta za muslimane, a pogotovu sto su muslimani vekovima smatrani izdajicama i sta ja znam cim sve ne. tesko se to brise. Nemozes biti srbin a biti neke druge vere nego pravoslavne, kao ni hrvat a da nisi katolicke vere. I sve dok te dve crkve ne promene stav oko tih stvari pa onda mozda za 200 -300 godina da mladje generacije imaju drugaciji pogled nato. Sto se tice Kusturice imas pravo, retko ih ima takvih ali samo u filmskoj profesiji, tu ga i treba slavit, a sve ostalo je sasvim njegova privatna stvar. Svakodnevno ljudi konvertiraju iz vere u veru, pa nije on nikakvo cudo.
   Veliki pozdrav.

   Like

   • Kasime potpuno si u pravu,ja krivim srpsku pravoslavnu crkvu što je godinama propagirala da Srbi koji su prešli na islam nisu više Srbi jer ne može biti Srbin ako nije pravoslavac što je besmisleno a naravno oni su to radili radi svog interesa,ja sve muslimane sa prostora bivše SFRJ (osim Albanaca) smatram braćom jer smo iste krvi,jer smo svi Srbi ma koje vjere bili a vjera je stvar ličnog izbora

    Like

    • Srpska pravoslavna crkva i nepismenost i neobrazovanost u (tadašnjim) njihovim redovima je učinila tihi “genocid”, nad svojim narodom ističući njihov “očenaš” : “Ko nije pravoslavac ,nije Srbin ” ! Pa i danas tvrde to isto. A vidite druge civilizovane narode, oni su i jedni i drugi i treći… ! Njemci su katolici i protestanti, ali su svi Njemci ! Tako je i sa Mađarima, ali ovdje je još crkvena politika najdominantnija politika ! Nažalost !!!

     Like

     • 0 MOJI LJUDI KAKO VIDIM VI PLETETE PO CRKVI NEPRICATE KOJE VLADO I KOJE NAJ KRIVLJI SU ONI STOSU VLADALI A POSLOVICA KAZE POSVADJAJ PA VLADAJ TU SU VAM TURC VATIKAN AUSTRIJA/MADZRSKA SVABE A NAJ VECE ZLO TITO I NJEGOVE KOMUNJARE ONISU NAPRAVILI STO TURCI NISU MOGLI ZA PETSTO GODINA SLOBODANE TI BI TREBO MALO DASE PREISPITAS O CEMU PISES A TOJ CIVIZACIJI STO TI PISES VIDELISMO KOLIKO TAJ OLOS VREDI JA SAM UVEK REKO I RECU SVAKOM PREKRSTENOM SRBINU NEKA ODE NA TAVAN DJEDA ILI OCA NACE ZAMOTANU SLAVSKU IKONUPA NEK VIDI KJOE I STAJE PRVO NEKA PRIZNA SEBI A NAMAJE UVEK DOBRO DOSO IGUBLLENI BRAT POSLOVICA KAZE BRAT JE MIO KOJE VERE BIO NEKJE SRBIN JA MISLIM DA TO DOSTA KAZE POZDRAV

      Like

      • Esade:Beograd je poslije Turaka imao stotine džamija …Da,to su bile okupatorski objekti.Steta sto su englezi zasrali,pa nisu dozvolili da se sruse i ostale na Balkanu i da se pobiju i pozatvaraju svi oni,koji su 350 godina turskim osvajacima lizali dupe zbog svojih privilegija i sto su prosli nekaznjeno….

       Like

 4. Vlade Kecman says:

  Sta reci. Poslije ovih istoriski cinjenica i komentara citaoca slazemo se u jednom tvrdoglvosti.

  Like

 5. Poturcenje je bilo spas i nikada izbor!Tesko je,priznajem,prihvatiti i javno priznati da si pod pritiskom, a u nameri da spases goli zivot,najcesce, morao da promenis veru ,,pradjedovsku,,! To je situacija Bosne i Hercegovine. Ne Iraka,Irana ili Pakistana ili Libije.Pa naravno da je tako. I Nemanja tj Kusto, zahvaljujuci svom univerzalnom znaju i talentu, svojoj genijalnosti, cak,priznaje cinjenice i ne stidi ih se jer nije nista ucinio da bi se obrukao.
  Kako rekose brate Emire” Svaka ti se pozlatila”!

  Like

 6. БРАВО МАЕСТТТРРРООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 7. Momir Radić says:

  ВИДРА:
  КУСТА ЈЕ БОГ. ЈЕДИНСТВЕН И НЕПОНОВЉИВ. АЛИ СЕ НЕ СЛАЖЕМ СА ОНИМА КОЈИ БИ НАС СА БОШЊАЦИМА “ИЗМИРИВАЛИ”. БОШЊАЦИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗМИРЕ САМИ СА СОБОМ. И СА СВОЈИМ ДУХОМ. И КАД ТО РЕШЕ ОНДА ЋЕМО О ТОМЕ ЈЕСМО ЛИ МИ И ОНИ ИСТО. СВАКО ЈЕ СЛУЧАЈ ЗА СЕБЕ. НЕ БИХ ЈА ТО НИКАКО ГЕНЕРАЛИЗОВАО. НИТИ СУ СРБИ ПОД ТУРЦИМА “НСГЛО” ПРЕШЛИ У ИСЛАМ НИТИ ЋЕ ПРОЦЕС ПОВРАТКА БИТИ ДРУГАЧИЈИ. ДОТЛЕ МИ СМО СРБИ ПРАВОСЛАВЦИ, СВЕТОСАВЦИ И БРАЋА ПО КОСОВСКОМ МИТУ. КО ТО НЕ МОЖЕ ДА ПРИХВАТИ НИЈЕ СРБИН. ОН ЈЕ МОЖДА САМО СРБИЈАНАЦ ТЈ. НЕКО КО ЖИВИ У СРБИЈИ.

  Like

 8. Mi Srbi treba da se suočimo sa sobom i priznamo, da smo pored tudjinskog planskog uništavanja nacije i sami odbacili najveći deo svog naroda: muslimane i katolike. U Albaniji su svi prvo Albanci a zatim muslimani, pravoslavci i katolici. Naša Crkva je dala sebi za pravo u medjuratnom periodu da definiše ko je Srbin i kao osnovnu odrednicu su uzeli pravoslavlje jer su u sinodu sedeli polupismeni i neobrazovani koji nisu imali nacionalnu već samo versku viziju. Emir i ostali imaju puno pravo, treba reči istinu – priznati sopstvene greške, graditi mostove i imati pravo izbora nacije i vere. Ovo što sam rekao dugujem svojim mnogobrojnim Bradićima koji su ostali na Dinari prihvatili Papu, postali unijati, zatim katolici i Hrvati. Bradićima koji su na putu od Dinare do Srbije primili islam a ni njih nije malo. Prijateljima iz Tutina, Živinica, Pazara koji znaju i ponose se svojim Srpskim poreklom. Vere su nas samo delile, zavadjale i bile sredstvo za ostvarivanje tudjinskih interesa.. Mladu bosnu su činili vizionari sve tri vere, sjedinjeni u jednoj ideji o slobodi. Pitam se da sam ja musliman, kako bih sebi i svojoj deci objasnio da su mi bliži arapi, turci, pakistanci od svoje braće sa kojom delim iste korene, istoriju, jezik, pismo, prezimena, zemlju, vazduh?

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s