Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski islam, već samo islam

 ISIL-Ditch-2 Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf, povodom terorističkog akta 11. septembra u Njujorku je izjavio: „Muslimani su danas najsiromašniji, najnepismeniji, najzaostaliji, najbolesniji, najmanje prosvećeni, najviše uskraćeni i najslabija su karika u ljudskoj rasi“….Ko je za to kriv? Da li je to možda islam?…Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem. Iako se u Qur’an poziva na zapoved ‘Ne ubij’, sam Muhamed je ovu zapoved itekako kršio.Budući da je prorok Muhamed , kako kaže Ku’ran ( 33:21 ), vrhovni uzor za muslimana , sam njegov životni put znakovit je za interpretaciju i status nasilja u islamu, a delimično objašnjava onda i ovo što se danas događa. Naime , Muhamedu su nasilje i rat bili jedno od glavnih sredstava širenja sopstvenog uverenja. Prema njegovim prvim biografima koji su pisali nešto više od sto godina nakon njegove smrti , prorok Muhamed vodio je u deset godina 19 ratova. Dobro nam je poznata istorija krvavih muslimanskih i turskih pohoda. Vera se ne svodi na ubijanje onih koji veruju drugačije. Istinska vera se zasniva na ljubavi , nenasilju i saosjećanje sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju. Nasilje nad “nevernicima” je put islama, silna ubistva koja u svetu stalno vidimo ne treba da nas čude.U islamskoj literaturi se jasno govori o potrebi uništenja nemuslimanske civilizacije i uspostavnjanju islamske prevlasti nad celom planetom.Nepoznavanje elementarnih činjenica o islamu plodno je tlo za razvijanje zablude kako je to „miroljubiva religija“ koju kroz istoriju zloupotrebljavaju ekstremisti. Istina je drugačija!Ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama.Oni muslimani koji ne žele da ratuju i žele mir, takvi se proklinju u Kur’anu i Hadisima.Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,jer Kuran potiče svoje sledbenike na rat protiv nevernika, tj. svih onih koji ne priznaju njegovu vlast. Svi pasusi koji propovedaju mir u Kuranu, odnose se isključivo na odnose među muslimanima.Tamo gdje je islam u manjini prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.Verovanje da su islam oteli nekakvi zli ljudi i iskoristili ga za terorizam je velika zabluda.Neko je rekao da samo 1% muslimana širom sveta su Džihadisti. Ok, to je u redu… 1% je malibroj…sve dok…, ne shvatite da po poslednjem popisu je bilo 1.300.000.000 muslimana širom sveta. Za one od vas koji ne vole matematiku, to je otprilike 1.3 milijarde muslimana. Šta je 1% od 1.3 milijarde? To je 10.3 miliona muslimana koji su pasivno ili aktivno uključeni u džihad.Akcije i ciljevi u „malom procentu“ dominiraju svim muslimanima,svim muslimanskim mislima i teologijama širom sveta.Zapamtite, u nacističkoj Nemačkoj nisu svi ljudi bili nacisti, daleko od toga. Većina Nemaca su bili samo normalni ljudi koji su živeli od danas do sutra.Ista stvar se danas događa sa muslimanima.Gde su masovni protesti muslimana zbog toga što im je religiju navodno otela šačica navodno nekih ludaka, koji nemaju blage veze s njihovom miroljubivom verom? Koliko je još terorističkih napada muslimana u svetu potrebno, i koliko sveta još treba da pogine da bi na zapadnu sabrali 2 + 2? VREME je da se direktno suprotstavimo globalnom džihadu koji, nadahnut iskrivljenom ideologijom, ubija nedužne ljude i širom sveta seje smrt i strah!Od 11. septembra 2001. u svetu je izvedeno 24.795 islamskih terorističkih napada, i to su pobrojani samo oni u kojima je bilo žrtava.Dolazak islama na Zapad naše društvo nije obogatilo ni za trunku. Otrovao nas je i naterao da se hvatamo za guše zbog osnovnih sloboda koje smo navikli da uzimamo zdravo za gotovo. Zahvaljujući našem moralnom kukavičluku, danas u Britaniji imamo na stotine nekontrolisanih medresa,islamskih škola, u kojima se desetine hiljada dece uče da preziru kulturu u kojoj žive. To je baš dobro za budućnost “kohezije zajednice”, zar ne? Pravni sistem Saudijske Arabije i talibanskog Avganistana danas u Britaniji postoji uporedo sa britanskim pravnim sistemom koji ne poznaje diskriminaciju po rodnoj, seksualnoj, rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.Šerijat u Evropi vam se može učiniti kao preteran strah. Međutim, holandski ministar pravde, Piet Hein Doner, izjavio je 2006. godine da bi Holandija u jednom trenutku mogla da prihvati šerijat na ustavni način. „Što se mene tiče, tako nešto je izvesno”, izjavio je tom prilikom. „Ako dve trećine stanovništva sutra odluči da uvede šerijat onda takva mogućnost mora da postoji. Kako to možete sprečiti na zakonski način? Većina odlučuje. To je suština demokratije.”U regionima Nemačke ,sa 90% naseljenim muslimanima već odavno deluje subpravni sistem šerijata, u kojem su ljudi primorani da žive po njegovim zakonima.U istoj toj Nemačkoj ministar pravde federalne pokrajine Rajnland-Pfalc Johan Hartlof početkom 2012. predložio je da se primenjuju muslimanski pravni zakoni u sporovima koji se tiču novčanih i porodičnih odnosa. Kraljevinu Norvešku, a posle nje i preostalu Evropu, uznemirila je inicijativa rukovodioca Udruženja sudova Norveške Tura Landbaka. On je predložio da se zvanično dozvoli u zemlji rad šerijatskih sudova, i moguće da se oni vremenom ujedine sa njihovim nacionalnim sudskim sistemom. Naravno, ovu ideju su momentalno podržali pravnici koji predstavljaju lokalne islamske zajednice. Poznato po svojoj monumentalnoj toleranciji iskonsko stanovništvo Norveške ovog puta se našlo zbunjeno i u negodovanju.Šerijat je izrazito diskriminatorski u odnosu na žene a neke od kazni koje ovaj zakonski sistem iz sedmog veka propisuje, i primenjuje u pojedinim zemljama, su i sakaćenje, kamenovanje, odrubljivanje glave, javno bičevanje.Šerijatski sudovi već odvano su se ustalili i nezvanično deluju u čitavoj staroj dobroj hrišćanskoj Evropi.Poglavar islamske zajednice u BiH Mustafa efendija Cerić u Evropu pokušava uvesti šerijat.On se zalaže da svi muslimani u Evropi žive pod zajedničkim političkim i duhovnim vođstvom i po šerijatskim zakonima.Ne treba biti iznenađen što ovakav predlog dolazi iz BiH federacije,jer je u njoj postojalo takvo paralelno sudstvo za muslimane i ostale pod otomanskom vlašću.Cerić je u BiH poznat i po rečenici izgovorenoj u septembru 2005. godine, kojom je pozvao na „proces islamizacije muslimana” i „šerijatizacije Islamske zajednice” i naglasio: „Treba da se uverimo da se ništa u BiH ne može praviti bez učešća uleme (sveštenstva), kako u Islamskoj zajednici, tako i izvan nje”. Nije li ovo naznaka težnje da se najpre u BiH uspostavi mini evropski halafet ili kalifat. Islamska država je proglasila nove kalifate. Na toj karti cijeli Balkan obilježen je kao crni islamski kalifat u kome će vladati strogi šerijat.Raška oblast/Sandžak/,BiH i Kosovo i Metohija, poodavno su izabrani kao najbliža tačka džihadista u Evropi. Sada kao baza, a u budućnosti kao crni kalifat.”Boko haram” stvorio je preko noći/u krvi/ u Nigeriji novu islamsku državu, veličine Hrvatske.VREME JE DA SE PROBUDITE!..…  http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/svijet/uzasavajuce-isis-objavio-snimke-masovnog-pogubljenja-iracanaMONSTRUM: Šiptar sa Kosova objavio sliku na kojoj odseca glavu čoveku u Siriji (FOTO) (VIDEO) Lavdrim Muhadžeri (24), najpoznatiji kosovski pripadnik ISIS-a, Islamske države u Iraku i Siriji, na svom Fejsbuk profilu postavio je fotografije na kojima je zabeležio odsecanje glave jednom čoveku.Oni koji su danas šokirani odsecanjem hrišćanskih glava pred kamerama, zanemaruju da se to već događalo ali, pošto su tada u pitanju bile srpske glave, to je skrivano od svetske javnosti...

Koren reči islam je ‘ as – silm’. Što znači odanost ili pokornost Allahu. To je religija/ideologija koja ne propoveda univerzalno bratstvo, već univerzalnu islamsku dominaciju.U svojim svetim spisima propoveda mržnju i nasilje, ne na jednom mestu ili dva, već iz stranice u stranicu. Ispoljava otvoreno nepoštovanje za druge vrednosti i verovanja. Definiše sebe u agresivnim terminima podele na muslimane i nevernike koji moraju biti pokoreni i prevedeni u islam, na Kuću islama i Kuću rata. Poziva muslimane da nemaju prijatelja među nevernicima, da nametnu svoje društvene vrednosti u živote svih koji žive u njihovom okruženju i da svoju religiju svakome uguraju u grlo čim ojačaju doovljno da budu u poziciji za to.Ko god se usudi da kritikuje islam rizikuje da bude optužen za podstrekivanje mržnje, mada ja to pre vidim kao podstrekivanje zdravog razuma.Ako baš želite da podstičete mržnju sve što treba da uradite je da otvorite primerak Kurana i krenete da propovedate.Šta STVARNO piše u Kuranu:„Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha“ (60:5)

„Nevernici su drvo za potpalu u paklu“ (72:15)

„Oni koji ne veruju (u islam i proroka) oni su najgora stvorenja“ (Kuran 98:6).

„Neka vernici ne uzimaju za prijatelje nevernike kad ima vernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“ (3:28)

„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu, drugom svetu spisu islama)

„Vernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“ (4:95).

Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Meni se čini da u odnosu na ove preporuke nikakva radikalizacija nije potrebna.Pošto je islam globalan i ne priznaje granice svom širenju, njegov oblik mira podrazumeva neprestano angažovanje u ratovima za osvajanje teritorije nemuslimana. Oni muslimani koji ne žele da ratuju i žele mir, takvi se proklinju u Kur’anu i Hadisima. Oni koji ratuju za Islam su bolji od onih miroljubivih. Kur’an navodi: 4. 95. Vernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažuci imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obečava lepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,oni koji ratuju od Alaha dobijaju nagradu za razliku od onih miroljubivih.Vera se ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije.Dok je u svim demokratskim zemljama sveta, pa tako i u Evropi, pravo na ispovedanje vere zagarantovano ljudsko pravo, u Saudijskoj Arabiji hrišćanima je zabranjeno da se mole Bogu, tamo nema nijedne crkve, a posljednji sveštenik proteran je 1985. godine.Dok je u svim demokratskim zemljama sveta, pa tako i u Evropi, ispovijedanje vere slobodno i zagarantovano ljudsko pravo, u Saudijskoj Arabiji obavljanje hrišćanskih molitvi je strogo zabranjeno pa vernici mogu biti zatvoreni, mučeni i ubijeni. Ništa bolje nije  ni u ostalim islamskim državama. Dok je u svim demokratskim državama sveta, pa tako i u Evropi, protivljenje gradnji džamija nedemokratski čin kojim se drastično krše ljudska prava, 1,5 miliona hrišćana u Saudijskoj Arabiji nema nijednu crkvu.Slično je i u Kataru gdje ima više od 3.000 džamija i samo jedna katolička crkva. A turske vlasti su tek nedavno prvi put od 1923. godine odobrile izgradnju jedne hrišćanske crkve, prve od formiranja Republike.U Francuskoj je izgrađeno 2.000 džamija, a 150 je u izgradnji. Ipak, više nego često moglo se čuti kako je Francuska zemlja rastuće islamofobije.Planetarni borci za ljudska prava ne rade ništa, ili to rade da ih niko ne čuje, da upozore na ove nepremošćene razlike među civilizacijama i apsolutna kršenja ljudskih prava u islamskim zemljama.Više od polovine Nemaca u Nemačkoj, tačnije njih 56 odsto, zastupa stav o reciprocitetu tako što misli da treba zabraniti gradnju džamija sve dok muslimanske zemlje zabranjuju gradnju hrišćanskih bogomolja na svojim teritorijama.Većina Nemaca, njih 83 odsto, smatra da je savremeni islam obeležen fanatizmom, 71 odsto smatra da je islam netolerantan prema ženama, a 61 odsto Nemaca je uvereno da će, pre ili kasnije, doći do velikog konflikta između hrišćana i muslimana. ..

http://webtribune.rs/dno-ljudskog-otpada-islamisti-isis-kasape-zarobljenike-i-prodaju-njihove-organe/                                     https://i0.wp.com/blog.b92.net/user_stuff/upload/953/15953.jpg

               Muslimani nisu sretni u Gazi. Oni nisu sretni u Libiji. Oni nisu sretni u Maroku, Tunisu, Jemenu, Egiptu. Nisu sretni u Iraku, Afganistanu, Libanonu, Siriji. Muslimani nisu sretni u Iranu, Pakistanu, u Bahreinu… i iz svih nabrojanih država beže.Dakle, pa gde su onda sretni? Sretni su u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, pa čak i u Izraelu. Ukratko, oni su sretni u svim državama, koje nisu muslimanske.A koga krive za svoju nesreću?Islam Ne. Ne ni njihova rukovodstva država iz kojih su pobegli. Ne krive ni sami sebe – Oni krive države u kojima su sretni! I žele ih promijeniti, da budu kao države iz kojih su došli, jer u njima nisu bili sretni.Oprostite, možda sam idiot, jer to ne razumijem.Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi, siromaštva i neznanja.Istinska vera se temelji na ljubavi, nenasilju i saosjećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju…

http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y                                                               Džordž Buš i saudijski kralj Abdula (levo) i saudijski princ Bandar (u farmerkama) dugogodišnji su poslovni prijatelji.Saudi Arabija obilato danas finansira svetsku terorističku mrežu (poznatu kao Al Kaida),a u tome im pomaže Amerika.Sinteza američke politike i islamskog faktora u realizovanju strateških planova na prostoru Balkana, postala je vidljiva još u periodu mandata vladavine Buša – starijeg i početka razbijanja Jugoslavije, da bi u razdoblju vladavine Klintona dobila na afirmaciji i značaju, a nastavljena je i u oba mandata Buša mlađeg.Agresija NATO na SR Jugoslaviju, 1999 god. otvorila je novu stranicu američke ekspanzije na Balkanu, s planom da Kosovo i Metohija, bude novi islamski bastion u regionu posle BiH.U vreme najveće NATO agresije i bombardovanja SR Jugoslavije, odnosno Srbije, islamski “sveti ratnici,” postaju ponovo saveznici, čime šiptarski teroristički i separatistički pokret, počinje da uživa podršku dva najmoćnija geopolitička faktora, sveta, SAD – NATO i islama. Stvaranje islamskih država na Balkanu u američkim planovima trebalo je da otupi oštricu kritike američke politike u svetu od strane islamskih zemalja pre svega na Bliskom i srednjem istoku i centralnoj Aziji s kojima su nafta i naftni koridori na jednoj strani i oružje na drugoj, ključni argumenti međusobnog partnerstva i povezivanja interesa….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s