Monthly Archives: January 2015

Ratko Mladić: Ja sam samo branio svoj narod…

                                      Jugoslovenska državna zajednica, koja je bila poznata u čitavom svijetu i isticana kao primjer višenacionalne i multikulturne zajednice, nasilno je razbijena … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Današnja Hrvatska je kopija nacističke marionetske države NDH…

FOTO:USTAŠLUK NA OSNOVNOJ ŠKOLI….Kad god neko počne da napada Srbe,prvo što se zapitam da nije slučajno iz kategorije „bivši Srbin“. Kategorija slična izdajniku, samo mnogo više ostrašćena, izgubljenog duha, izgubljene duše, bez mogućnosti da se spase.Pokušavajući da dokaže da pripada … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Vreme je da se sakrivena kandila i ikone Srpskih svetaca vrate u svoje domove gde su nekad bili…

FOTO:Saborni hram Hrista Spasitelja / Banja Luka.….U bivšoj SFRJ su, za samo dvadesetak godina, stvorene tri nove nacije. Evropsku porodicu naroda, pored Makedonaca, Titova garnitura je obogatila i sa Crnogorcima, koji su sve do 1945. bili Srbi, i Muslimanima, kojima … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Sarajevo je danas islamska fundamentalistička kasaba

Isak Vukčević,brat vojvode Stjepana Vukčevića,koji je prešao na Islam, dobio je ime Isabeg Ishaković Hranusić,postao je kasnije prvi sandžakbeg Bosanskog sandžaka od 1454. do 1463. i osnivać grada Sarajeva…..Nije multietničnost Begova džamija, ni katedrala, a ni Saborna crkva. Multietničnost su … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments