Srebrenica,najveća prevara u Evropi posle Drugog svetskog rata…

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2015/01/ratko.jpg Danas se reč „GENOCID“ koristi kako kome odgovara,a to može biti i ubistvo komšije oko međe, ako Velika Britanija ili SAD tako odluče.SAD i NATO mogu da vrše genocide i masovna ubistva, i to niko ne osuđuje, globalni mediji se time ne bave, dok operacija Srba u BiH/Srebrenici koja dovodi do stradanja vojno sposobnih ljudi postaje predmet masovne osude i prezira. Eto, to je izvanredan primer politike genocida.Na delu je snažno označavanje Srba kao genocidnog naroda rezolucijama i mega predstavama Srebrenice u svetskim medijima kao „najvećeg zločina posle Holokausta“.Sama definicija genocida, kako lingvistički tako i faktički, ne može biti primenjena na slučaj Srebrenica: Žrtve stradale u građanskom ratu u Srebrenici nisu bile žene i deca, već naoružani vojno sposobni muškarci. To u osnovi diskvalifikuje termin genocid…

Najveći svetski stručnjaci za genocid, među kojima i Efraim Zurof, vrlo ubedljivo su pokazali da je Haški tribunal manipulisao čak i samim pojmom genocida u Srebrenici, koji je iskrivljavao prema svojim potrebama.Ko u Evropi i svetu zna za koncentracioni logor Jasenovac? Da li se negde spominje Jasenovac osim među Srbima. U tom selu na obali Save ubijeno je više od pola miliona Srba, desetine hiljada Jevreja, Cigana…Nije ovo “velikosrpski jasenovački mit” već podatak Zemaljske komisije Republike Hrvatske, iz 1945/46. godine, komisije u kojoj nije bilo Srba.Od svih logora Drugog svetskog rata najstrašniji, po načinu ubijanja, bio je Jasenovac. Ali, kao da nije postojao.Ko je u Evropi čuo za pokolj u glinskoj crkvi, po načinu gde je izveden i kako je izveden, najstrašniji zločin u ljudskom rodu za poslednjih 200 godina. Ritualno klanje Srba, njih više od hiljadu, na svetom mestu, u crkvi, na oltaru. Evropa o tome ne govori. Razumljivo, žrtve su Srbi…

Ubijanje Srba međunarodna zajednica ne beleži kao zločin.Kada je trebalo zauzeti stav prema stradanju ogromnih razmera u Ruandi, gde je od aprila do juna 1994. godine pobijeno oko 800.000 pripadnika manjinskog naroda Tutsi,Bil Klinton to nije želeo da nazove genocidom.Vredne žrtve su samo one koje su ubili Srbi.Egzekucija nekoliko stotina ratnih zarobljenika u Srebrenici od strane jedne diverzantskejedinice (Škorpioni,sastavljeni od stranih plaćenika) i lokalnih meštana, prvo je propagandom udesetostručena, a zatim okarakterisana kao genocid i pretvorena u simbol koji je nadvisio i Holokaust.Implicitno mešanje mnogo većeg broja poginulih u legitimnim borbenim dejstvima sa upadljivo manjim brojem pogubljenih zarobljenika, koji nesumnjivo jesu žrtve ratnog zločina, jedan je od trikova kojim se pristalice zvanične priče služe da naduvaju cifru „žrtava genocida,“ mada su i tako posle toliko godina vrlo daleko od „magičnog broja“ od 8.000 koji im je potreban.U slučaju Srebrenice, glavno sporno pitanje nije ukupan broj mrtvih, nego način smrti: koliko je poginulo, a koliko je bilo streljano

Po proceni načelnika generalštaba armije BiH Envera Hadžihasanovića na suđenju generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću (6.4.2001, Transkript s. 9532) u povlačenju mešovite muslimanske kolone 28. Divizije iz Srebrenice za Tuzlu poginulo je 2628 vojnika i oficira ABiH.Niko do sada nije odgovarao zato što je pucao u naoružanu kolonu 28. divizije jer to nije krivično delo,ali danas se oni  vode kao streljani!Iz stenograma sa sednice Predsedništva Republike BiH, kojom je predsedavao Alija Izetbegović, održane 11. avgusta 1995. godine, mesec dana posle pada Srebrenice,jasno se vidi, da je Srebrenica uoči pada bila puna naoružanja i muslimanskih vojnika, iako je imala status zaštićene zone OUN. Osim toga, članovi Predsedništva koji su govorili o padu Srebrenice i bošnjačkim žrtvama, spominju uglavnom 3.000 poginulih ili, “u najgorem slučaju 5.000”, dok brojka od 8.000 tada nikome nije padala na pamet. Sud BiH je ovaj stenogram uvrstio u spise kao autentičan dokument na suđenju bivšim diverzantima VRS.Broj prikazan na spomen-ploči Memorijalnog centra u Potočarima je „8.372…“ ,taj broj ne predstavlja broj utvrđenih žrtava, već broj „NESTALIH“!!!…

Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača je izjavio da se za najmanje 500 osoba ustanovilo da su žive.Niko se do sada još nije pozabavio pitanjem srebreničkih dezertera 28. divizije Armije BiH. Prema nekim procenama njih je bilo između 1.000 i 1.500, većina je prebegla u Srbiju, pa čak i Makedoniju. Muslimanska strana ih je po „ključu“ najpre proglašavala za nestale, a onda su sve nestale proglasili za žrtve.Povodom pada Srebrenice na konferenciji SDA u Zenici, 3. avgusta 1995. godine Ismet Grbo izjavio je da je 1000 do 1600 Bošnjaka, koji nisu evakuisani, prešlo preko rijeke Drine u Srbiju gdje ih je prihvatio MKCK.Nakon prva dva dana borbi predao se velik broj muslimanskih vojnika koji su bili zatvoreni u Kravicama gdje ih je čuvao jako mali broj srpskih vojnika. Jedan od zarobljenih muslimana u jednom momentu oteo je srpskom stražaru pušku i ubio ga na što su ostali stražari reagovali tako da su otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja i ubili veliki broj zarobljenika. Dakle, zločin u Kravicama uopšte nije planiran nego se desio kao reakcija na pobunu zarobljenika…

„Najmanje između 500 i 1.000 Bošnjaka iz Srebrenice je ubijeno od strane svojih sunarodnika tokom proboja ka Tuzli, jula 1995. godine, zato što su postojali spiskovi onih koji „ni po koju cenu ne smeju živi da se dokopaju slobode“…Ovo tvrdi jedan od osnivača SDA i dugogodišnji član Organizacionog odbora za obeležavanje događaja u Srebrenici Ibran Mustafić,..i oni se vode da su ih Srbi streljali! Prema izveštajima bivšeg novinara mreže Bi-Bi-Si Džonatana Rupera broj žrtava od samog početka korišten i zloupotrebljavan u političke svrhe.“Godinama se smatralo da je veoma važno da prvobitni približan broj onih koji su ubijeni u Srebrenici odgovara listi `nestalih` od 7 300 ljudi koju je sastavio Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC)“, kaže Ruper i dodaje da te rane procene nisu bazirane ni na čem drugom osim na jednostavnoj kombinaciji od 3.000 muškaraca koji su zadnji put viđeni u bazi u Potočarima i 5.000 ljudi koji su napustili enklavu pre pada.Bezbrojni savremeni podaci ukazuju da su posmatrači UN i drugi nezavisni posmatrači videli žestoke borbe sa velikim brojem gubitaka na obe strane. Poznato je, takođe, da su drugi pobegli u Tuzlu i Žepu pod kontrolom muslimana, neki su pobegli u pravcu zapada i severa a neki u Srbiju, prema tome je jasno da nigde u blizini toliki broj nestalih nije mogao biti pogubljen“, rekao je Ruper…

Svi smo svjesni činjenice da su se muslimani dosjetili da skoro sve poginule i umrle muslimane iz Žepe, Vlasenice, Han Pjeska, Bratunca, Konjević Polja, Rogatice i mnoge druge koji su iz nabrojenih mjesta a koji su prije ili početkom rata napustili ova mjesta i bili u Sarajevu, Goraždu, Tuzli i mnogim drugim mjestima širom BiH a koji u ratu nisu bili ni blizu Srebrenice danas prikazuju da su stradali prilikom zauzimanja Srebrenice. Koordinator za civilne poslove UN Filip Korvin kaže da broj muslimana ubijenih u poslednjoj bici za Srebrenicu meri se stotinama a ne hiljadama. Štaviše, broj ubijenih muslimana verovatno nije veći od broja Srba koje je u Srebrenici i njenoj okolini u prethodnim godinama ubio Naser Orić sa svojim predatorskim bandama.Kada su se sve kockice sklopile, došao sam do nepobitnog zaključka da je u slučaju Srebrenice došlo do stravične manipulacije brojkama čije raskrinkavanje direktno ruši ne samo tezu o genocidu ili udruženom zločinačkom poduhvatu, već i tvrdnju da je tamo streljano oko 8.000 ljudi“,rekao je Korvin.Tek nedavno, u prvostepenoj presudi u predmetu Tolimir, statistički odnos između poginulih i streljanih značajnije je pomeren u jurisprudenciji Tribunala. Umesto standardnih 7.000 do 8.000,Veće je broj žrtava u Srebrenici spustilo na oko 4.900(ADIOS 8000!), što implicitno znači da je moralo biti i srazmerno više poginulih među nestalim licima nego što se do sada priznavalo…

Međunarodna komisija za nestala lica dezinformiše javnost o stvarnim dometima DNK analize kojom se služi, a sve to sa namerom stvaranje utiska da je u laboratorijama te komisije „ključ za rešavanje srebreničke enigme.DNK se legitimno koristi samo za reasocijaciju delova tela ili kostura ili za identifikaciju mrtve osobe. DNK je beskoristan kao sredstvo za utvrđivanje načina i vremena smrti.Tribunal nikad nije razdvojio one koji su ubijeni u borbama, od onih koji su ubijeni van njih!Ni do danas Tužilaštvo nije pronašlo ni pokazalo sudu ni jedno naređenje u kojem se naređuje ubijanje ratnih zarobljenika i civila Srebrenice.Komandant srpskog Drinskog korpusa, general Radislav Krstić je osuđen za genocid u Srebrenici na 35 godina, iako nije dokazano ne samo da nije ubio ni dva čoveka,već da na području Srebrenice u to vreme nije ni bio.Pozivati se na međunarodno pravo je smešno, pošto ono ne postoji ,nego postoji samo pravo jačega. Da postoji međunarodno pravo, svedočenje ključnog svedoka Haškog tribunala za Srebrenicu, Dražena Erdemovića nikada ne bi bilo prihvaćeno.Dan danas se prenose mrtvi iz cele BiH u Potočare, kako bi se namirila izmišljena brojka od „8.372…“ i sve okvalifikovalo kao ‘genocid’.Izmišljeni genocid u Srebrenici bio je najveći trijumf pranja mozgova u pogledu ratova protiv Srba…

Međunarodni tribunal nije instrument pravde, već produžena ruka NATO-a, stvoren da služi njegovim ciljevima u ratovima na Balkanu, što je u brojnim prilikama i uradio. Glavna uloga mu je da u središte interesovanja stavi, satanizuje i osudi Srbe, koji su i bili meta NATO-a.Haškog tribunal je za zločine nad srpskim narodom osudio svega tri osobe, jednog Hrvata i dvojicu muslimana/Bošnjaka.Iz toga se vidi da je reč o sudu isključivo za Srbe.Tribunal finasira Sorošova fondacija,Rokfeler i razne fondacije iz raznih islamskih zemalja,a ne UN.Kada je Džejmi Šej, tadašnji portparol NATO, 2000. godine upitan za mogučnost da se Alijansa nađe pred sudom on je, što je bilo veoma upečatljivo, odgovorio da su zemlje članice NATO formirale Haški sud, da su platile za njega i da su odgovorne za njegovo funkcionisanje i njegovu delatnost. Drugim rečima, Haški sud je igračka članica NATO-a.Jedan od sudija u haškom tribunalu, Frederik Harhof, napisao je pismo u kome se obratio svojim kolegama rečima da “haški sud ne deli pravdu, već provodi političke odluke.Pozivati se na međunarodno pravo je smešno, pošto ono ne postoji ,nego postoji samo pravo jačega. Da postoji međunarodno pravo, svedočenje ključnog svedoka Haškog tribunala za Srebrenicu,psihopate i lažova Dražena Erdemovića nikada ne bi bilo prihvaćeno…

Ceo događaj u Srebrenici bio je namerno isceniran, kako bi se stvorio povod za bombardovanje Srba od NATO, bez odobrenja Saveta Bezbednosti UN. Kao što je poznato, ovaj presedan je otvorio vrata svim budućim ratovima , razaranjima i milionskim žrtvama na Bliskom istoku, u Africi i Aziji u 21.veku…..Joseph Goebbels,poznat kao nacistički ministar propagande iz vremena II svetskog rata kaže;..„Sto puta ponovljena laž, postaje istina“.....https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640 Ne zaboravimo da su u Bosni srpskim civilima sečene glave i nabijane na kolac, gažene čizmama mudžahedina iz arapskih zemalja.U Srebreničkom kraju se zapravo desio GENOCID NAD SRBIMA, tj . sistematsko i plansko uništavanje jedne etničke zajednice računajući sve uzraste civila , od kolevke pa do onih najstarijih, što po definiciji – JESTE GENOCID, za razliku od u borbi likvidiranih Orićevih krvnika!UBICE SRPSKE DECE,ŽENA I STARACA OKO SREBRENICE,NE MOGU NIKAKO BITI ŽRTVE,NEGO SAMO ZLOČINCI!….OVO MORA DA SE KAŽE : Da nije bilo ovih zločina nad Srbima danas ne bi bilo groblja u Potočarima!..http://max-balkanboy.blogspot.nl/2015/06/genocid-nad-srbima-u-srebrenici.html

Video:12. jula 1995. godine u Srebrenici ,Ratko Mladić je obećao bezbednu evakuaciju svih civila na teritoriji koju su kontrolisale snage Alije Izetbegovića, što je i ispunio,…poklonio im živote,a to zovu genocidom.Tada su Bošnjaci govorili Mladiću : ” Hvala , živ bio “....”Ja vašu decu i vas spašavam a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe.Pucali ste na mene, ja vam opraštam i poklanjam život” – rekao je Mladić u jednom od autobusa .Podaci govore o tome da su 2.383 srpska civila ubijena od 1992. do jula 1995. godine,a to je prvi talas pokolja u Srebrenici. A tek zatim je došao jul 1995. godine…Genocid predstavlja plansko uništenje jednog naroda,ali žene, deca i stariji su evakuisani iz Potočara.Broj sahranjenih u Potočarima ne predstavlja nikakav argument u dokazivanju obima zločina u Srebrenici. Na spomeniku u Potočarima stoji ”8.372…ukupan broj žrtava koji nije konačan”. Do danas, pokopana je 6241 žrtva iz 15 opština BiH!Spomen-kompleks u Potočarima, zapravo, ne predstavlja spomenik žrtvama Srebrenice, već svim muslimanima u BiH….

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Srebrenica,najveća prevara u Evropi posle Drugog svetskog rata…

  1. Pingback: Сребреница, највећа превара у Европи после Другог светског рата… - СРПСКА ИСТОРИЈА

  2. Pingback: Сребреница, највећа превара у Европи после Другог светског рата… – srbi_i_srbija@wordpress.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s