Vatikan objavio rat Rusiji!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2015/09/c37ae-popebenedictxvihitlerjugend.png                                          Svi sukobi u svetu, sve promene granica, javno mnjenje i raspoloženje, ratovi i revolucije planiraju se u Vatikanu a izvršavaju preko Londona (Siti i Tavistok institut) i Vašingtona. Kada jedan Ukrajinac mrzi Ruse, ili Hrvat Srbe, on je zapravo programiran da ponavlja tačno one fraze koje su tamo smišljene, u Vatikanu, gde postoji posebna kancelarija za međunarodne odnose još od 18-tog veka, u kojoj se planiraju sukobi među narodima radi promene granica, posebno granica između katoličke i pravoslavne Evrope..…Od podele hrišćanske crkve na Istočnu i Zapadnu 1054. godine pa do danas, postoji u politici Vatikana kontinuitet, u smislu nastojanja da pod svoju dominaciju stavi sve hrišćanske crkve; menjali su se samo oblici borbe, strategija i taktika.Vatikan (Sveta Stolica, ili Rimokatolička crkva), je više od hiljadu godina, neposredno ili pomoću katoličkih država Evrope, podsticao i organizovao zločine genocida nad Srbima, njihovo prevođenje u hrvatsku naciju, a najistrajnije je brisao i uništavao srpsku kulturnu baštinu (a time i evropsku) – u svim srpskim zemljama. Prvi svetski rat koji pokreće rimokatolička monarhija napadom na Kraljevinu Srbiju, donosi strašne vojne i civilne žrtve (Srbija je desetkovana, gine trećina stanovništva i 60% muške populacije).Tokom Prvog svetskog rata u Austro-Ugarskoj je funkcionisalo 10 velikih koncentracionih logora za Srbe, uz još 290 manjih, pratećih logora i zatvora. Nemoguće je pobrojati sve povešane i poubijane pravoslavne Srbe u srpskim zemljama koje su danas u sastavu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samo u koncetracionom logoru u Doboju stradalo je 12. 000 Srba… Šta reći o srbocidu u Drugom svetskom ratu? Prema američkim izvorima preko 1400 katoličkih sveštenika u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini je u toku Drugog svetskog rata lično klalo, mučilo, silovalo, ubijalo na razne načine i nasilno prevodilo u katolicizam Srbe.Vatikan je kriv i za raspad Jugoslavije. Sve je dogovoreno na sastanku pape Jovana Pavla II sa nemačkim ministrom Genšerom.Tog, 26. novembra 1991, državni sekretar Vatikana uputio je memorandum sa zahtevom za priznavanje Slovenije i Hrvatske kao nezavisnih država, svim članicama Konferencije o evropskoj bezbednosti.Posle tog vatikanskog memoranduma, Slovenija i Hrvatska su priznate kao nezavisne države, što je izazvalo žestoke sukobe i rat.Vatikanska banka, preko organizacija poput Opus Dei, Malteških vitezova i sličnih finansirala je neoustaški pokret Franje Tuđmana i proterivanje Srba sa njihovih vekovnih ognjišta u Hrvatskoj.Ustašama u Hrvatskoj,pod zaštitom Nemačke, Vatikana i SAD, dozvoljeno je da ispune Pavelićev testament i realizuju genocid nad Srbima i obnove NDH...Prof. dr Smilja Avramov: „Između SAD, Vatikana i Nemačke sklopljen je 1976. godine tajni sporazum u 11 tačaka. Jedna od centralnih teza ovog sporazuma bila je ideja o federalizaciji sveta.Jedna od tačaka koja je mene posebno pogodila, kad sam čitala taj sporazum, bila je – TOTALNO UNIŠTENJE PRAVOSLAVLJA“… Mi i Ru­si ni­ka­da ne­će­mo bi­ti do­bri za neo­li­be­ral­no za­pad­no dru­štvo, jer smo pra­vo­slav­ci! Američki geopolitičar Zbignjev Bžežinski vidi glav­nu opa­snost u pra­vo­sla­vlju, dok po­zna­ti S. Han­ting­ton, pi­še da su Ru­si­ja i nje­na pra­vo­slav­na ci­vi­li­za­ci­ja ne­pri­klad­ne za No­vi svet­ski po­re­dak. Za­to tu ci­vi­li­za­ci­ju tre­ba uni­šti­ti, a to va­ži i za Sr­be, jer su je­di­ni na­rod u sr­cu Evro­pe ko­ji se ni­ka­ko ne ukla­pa u nji­ho­vo pla­ni­ra­nje svet­skog po­ret­ka.Katolička crkva, nekada filofašistička, danas filoamerička, zajednica od milijardu i 200 miliona vernika, predstavlja jedan od glavnih stubova u američkoj politici globalizacije.Koren svega ovoga što se događa u Ukrajini, kao i mnogo puta do sada, je u Vatikanu, koji je stolećima ratovao protiv pravoslavnih, da bi im, što milom, što silom, nametnuo svoje tumačenje hrišćanstva. Papizam je to, a on je gori od ateizma, jer propoveda lažnog, velikoinkvizitorskog „Hrista“.Ukrajina nema nikakve veze sa suverenitetom, demokratijom ili „ruskom agresijom“. To je sve propaganda. Sve se svodi na moć, imperijalnu ekspanziju i proširenje sfere uticaja.Može se izdvojiti čitav niz aspekata koji demonstriraju sličnost i direktne paralele između agresije Zapada u Jugoslaviji devedesetih godina i ovoga što se dešava u Ukrajini 2014-2015. godine.Sličnost po pitanju dovođenja nacista na vlast.Kao što je u ratu protiv Srba Zapad upotrebio hrvatske naciste, u ratu protiv ruskog naroda on koristi ukrajinske naciste.Na vlast u Kijevu su pučem došli nacisti koji su započeli sa progonom Rusa. Primera radi jedna od paravojnih formacija koja učestvuje u agresiji na Novorusiju „Azov“, kao amblem ima okultne oznake SS-a i „Crno sunce“ Anenerbea, koje se nalazi u zamku Vevelsburg. Anenerbe je tajna organizacija koja je oblikovala ideologiju Nacističke partije i Trećeg rajha.Na strani kijevske hunte bori se najgori ološ iz SAD i EU.Nacisti u Odesi su spaljivali Ruse, a u okupiranim selima Novorusije ubijaju sve što stignu.Baš kao i na Balkanu, glavni akcenat u Ukrajini stavljen je na etničke protivrečnosti.Vatikan jedan od organizatora Evromajdana,koji se približava granicama Rusije.DANAS NA ZAPADU UKRAJINE GORE PRAVOSLAVNE CRKVE- NAMEĆE SE KATOLICIZAM! Ukrajinski nacisti osvajaju pravoslavne hramove, muče i ubijaju sveštenike (na Donbasu ih gađaju iz artilјerijskih oruđa).Kijev, koji je bio središte pravoslavne teologije i nauke uopšte,danas pretvaraju u katolički, grad.Ukrajinski nacisti i šovinisti danas uz pomoć zapada i Vatikana pripremaju potpuno čišćenje Rusa sa vekovnih teritorija na kojima žive kako bi očistili prostor od pravoslavlja.Filaret, arhiepiskop Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevskog partijarhata, javno je pozivao na „ubijanje Moskovljana“.Poznata je izjava pape, data u vreme telemosta sa moskovskim rimokatolicima: „Ako postoji jedna Evropa i jedna valuta – onda i Crkva treba da bude jedna!“ Na koju se Crkvu misli – Pravoslavnu ili rimokatoličku, nema mesta sumnji. Dakle: jedna država, jedna valuta, jedan papa. Očigledno je da politika koju vodi Vatikan ima sve odlike imperijalističke politike, koja nastoji da različite narode i kulture objedini, zarad ostvarenja zajedničkih globalističkih ciljeva i ideja.Globalizam je demonska ideja. Daj Bože, da se nikada ne ostvari, inače se vraćamo u robovlasnički sistem i robovlasničko doba. To je ono što razara veru, naciju, porodicu, moral, ljudsko dostojanstvo, celi svet.Gospod će, kao i do sada, pobožni srbski i ruski narod voditi putem Istine Svoje, štiteći ga od svih zabluda i laži, pa i od najotrovnije, iako najzaslađenijeg – papskog “ekumenizma”.https://i0.wp.com/presscore.ca/2012/wp-content/uploads/2013/04/UNazi-Order.jpg                          Partnerstvo između Vatikana i Hitlera službeno je sklopljeno 20. jula 1933. potpisivanjem konkordata između Svete stolice i nemačkog Raicha, kada su se nemački sveštenici službeno zavetovali na odanost Hitleru.Podsetimo se da je Vatikan poslao vlastitog izaslanika Marcona u Hrvatsku/NDH, gde je on pratio rad Ante Pavelića i ustaša uz pomoć Alojza Stepinca. …Nacizam nije poražen u Drugom svetskom ratu, poražen je Vermaht, nakratko je poražena država Nemačka ali je ideologija nacizma preživela.Danas se  “Četvrti Rajh” organizuje na istim principima korporativne države kakva je bila nacistička Nemačka, s tom razlikom što je novi korporativni projekt prefinjeniji, ne nose se više crne uniforme i kukasti krstovi. Danas je pristup okrenut prvo ekonomskom potčinjavanju sveta, a oružana sila koristi se samo protiv neposlušnih država i naroda. krajnji cilj je isti: porobljavanje zemalja, ako može i čitavih kontinenata i pljačka njihovih resursa.Razbijanjem Jugoslavije, agresijom na SRJ, i upotrebom nacističkih bandi protiv srpskog i ruskog naroda SAD i EU su pokazali da su pravi naslednici Adolfa Hitlera.Kao i Hitlera njih može da zaustavi samo snažan i odlučan otpor….

.

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Vatikan objavio rat Rusiji!

 1. Pingback: Vatikan objavio rat Rusiji! | kishad

 2. Danilo Vasic says:

  Ovo mora svaki pravoslavac da zna, kako bi uvek bio spreman na samoodbranu a ne da bude zatečen i iznenađen…!!! Na to nas opominje istorija koja je zabeležila sva zla koja su nam stigla iz kuhinje VATIKANA a izvođači zločina po njegovom nalogu su nam uvek isti u koje su ugrađeni geni mpžnje po njihovom rođenju, propovedima osmišljenim u VATIKANU…

  Liked by 1 person

 3. NAJNORMALNIJA STVAR NA SVETU!!!
  10 Cursed the man who goes about the Lord’s work grudgingly, nor with blood stains his sword!

  Like

 4. 10 Cursed the man who goes about the Lord’s work grudgingly, nor with blood stains his sword!

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s