Nooit bestond er een Palestijnse staat!

https://brabosh.files.wordpress.com/2015/05/staat.jpg?w=636Israel is historisch uniek. Israel is het enige land ter wereld dat nog bevolkt wordt door hetzelfde volk, met dezelfde taal en dezelfde religie, als duizenden jaren geleden.…Het conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen. Daarom is goede voorlichting van belang. Een van de mythe is dat velen menen dat Palestijnen een eigen staat hadden die door de Joden is ingepikt.De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden,dat niemand wilde hebben,maar dat betekent echter niet dat er niet altijd een sterke joodse aanwezigheid was in dit gebied.Jeruzalem, het hart en de ziel van het Joodse volk, speelt al sinds de stichting van Koning David in 1004 v. Chr. een centrale rol in de Joodse cultuur, geschiedenis en religie.Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat “Palestina”. Een Palestijns volk heeft nooit bestaan…Hoe was de situatie voor de Israelische ‘bezetting’? Was er toen geen sprake van Jordaans (op de Westoever) en Egyptisch (in Gaza) bestuur? En daarvoor? Waren toen niet de Britten die het Mandaat over Palestina gebied hadden? En voor de komst van de Britten? Was er toen niet het Ottomaanse Rijk?Er bestonden in die periode/bijna vier eeuwen/ geen afzonderlijke Arabische staten.De grootste etnische bevolkingsgroep in de tweede helft van de 19de eeuw waren de Turken, niet Palestijnen. En zo kunnen we verder teruggaan in de tijd waarin Palestina gebied constant door vreemde overheersers werd bestuurd. Nergens blijkt dat wat we nu de ‘Palestijnen’ noemen, deze ooit een zelfstandige staat hebben gehad….

De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964.De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ‘Palestijns’ thuisland.Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. Niemand had toentertijd ooit van een Palestijns volk gehoord. Dat bestond gewoonweg niet! De strijd van de Palestijnen gaat feitelijk niet om een staat, maar om het einde van Israël.Religie speelt de belangrijkste rol in het conflict tussen Joden en Palestijnen.Moslims haten en doden de Joden niet vanwege Israël. Ze haten Israël omdat het Joden zijn.Jodenhaat is inherent aan de islam…

In de periode tussen 1940 en 1950 Israël heeft bijna een miljoen Joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika opgenomen, die eveneens dakloos werden toen ze om te overleven moesten vluchten uit staten met een moslim-meerderheid, waar ze duizenden jaren hebben gewoond.Het heilige boek van de islam, de Koran, roept op tientallen plaatsen op tot geweld tegen Joden.Daar komt iets bij. Grond die eenmaal in handen van de islam is geweest mag, volgens wat vandaag de ‘politieke islam’ heet, nooit meer uit handen worden gegeven.Elke meter van het Midden-Oosten,islam claimt als eeuwige islamitische grond. Vandaag is de wereld nog verdeeld in twee gebieden: de dar al-islam, het ‘huis van de islam’ , waarin de meerderheid van de bewoners moslim is, en de dar al-harb, het ‘huis van de oorlog’ , waarin de meerderheid van de bewoners nog geen moslim is.Het eerste ‘huis’ moet het tweede ‘huis’ onderwerpen (islamiseren), zo mogelijk met vreedzame middelen of anders met geweld…

De Arabische landen zijn bijna volledig gezuiverd van joden, eenzelfde lot wacht nu de christenen.Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs?Moslimkinderen leren van jongs af aan van hun ouders om niet om te gaan met Joden, en ook niet met christenen. Oppervlakkige contacten kunnen wel, maar geen innige vriendschappen. De Koran (5:51) is er duidelijk over: „Jullie die geloven. Neemt de joden en de christenen niet tot bondgenoten. Zij zijn elkanders bondgenoten. Wie van jullie zich als medestander bij hen aansluit, die behoort bij hen. God wijst de mensen die onrecht plegen de goede richting niet.”…

Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven. Gaza kan net zo welvarend worden als Singapore.Deze staat was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore stapte in 1965 uit Maleisië, omdat de Singaporezen zwaar door de Maleisiërs gediscrimineerd werden. Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet.Maar het enige wat de Palestijnen willen is een racistische Palestijnse staat waar geen Joden mogen wonen.Ze beginnen bij de Joden en staan uiteindelijk voor jouw deur… Moslimterrorisme In het najaar van 2005 trok Israël zich volledig terug uit Gaza. De grenzen waren niet gesloten en de toekomst lag open. Er werden verkiezingen gehouden. Maar het volk van Gaza koos niet voor vrijheid en een betere economische en sociale toekomst, nee, het koos voor fasistische Hamas.Elke Gazaan weet wat Hamas is.Dat is een beweging die geen andere ideologie of religie naast zich duldt , die de islam met geweld wil opdringen, dás fascisme.Islamitische terreurgroepen als Hamas richten hun geweld per definitie tegen onschuldige en weerloze burgers. Dat is een oorlogsmisdaad.Israël heeft nooit als doel om burgerslachtoffers te maken.Ondanks ongekende inspanningen om burgerslachtoffers te voorkomen – met inbegrip van het verspreiden van honderdduizenden folders, telefoongesprekken en het droppen van onschadelijke lawaai makende waarschuwingsbommen – werden toch een aantal burgers gedood, omdat Hamas zich opzettelijk verborg achter burgers, om hen te gebruiken als schild.Wapens en raketten worden opgeslagen in burgerwoningen, moskeeën en scholen. De daken van peuterscholen, universiteiten, moskeeën en VN gebouwen worden gebruikt als lanceerplatform om raketten en mortiergranaten af te vuren op Israël…

De dood van onschuldige burgers is onder alle omstandigheden te betreuren. Maar Israël moet wel een afweging maken: niets doen en haar eigen burgers bloot laten stellen onder raketten van Hamas of actie ondernemen. Wat zou u doen als uw buurman aan de overkant van de straat op zijn balkon gaat zitten, zijn zoontje op zijn schoot neemt en met zijn machinegeweer begint te schieten op de kamer waar uw kinderen slapen?Stelt u zich het dilemma voor: als u niet terugschiet, worden uw kinderen gedood. En als u wel terugschiet, bestaat het gevaar dat u het jongetje op de schoot van de overbuurman doodschiet.Israël heeft volste recht zichzelf te verdedigen.Wanneer er geen raketten vanuit Gaza op Israël zouden worden afgeschoten en wanneer er geen terroristische acties zouden worden beraamd heeft Gaza niets te vrezen van Israël.Ik vraag me af, wat de Europeanen zouden doen, als zij dagelijks zouden worden geconfronteerd met zelfmoordaanslagen en moesten toezien hoe hun kinderen slachtoffer worden van terrorisme?..

Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de islam het bestaansrecht van Israël verwerpt.In het Hamas-handvest staat klaar en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad.”Wanneer Arabieren onder elkaar praten, dan spreken ze niet over vrede, maar over de vernietiging van Israël. Alleen wanneer er een westerling aanwezig is, nemen ze het woord vrede in de mond.Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan.Jihadisme is het fascisme van de 21ste eeuw! Er is helemaal niets veranderd in Europa. De geschiedenis lijkt op herhaling te gaan.Weer krijgen de Joden de schuld van zo’n beetje alle problemen in de Wereld, waarbij veel antisemitisme verborgen wordt onder de dekmantel van het ‘anti-Zionisme’.Israël wordt gebrandmerkt als een apartheidsland. Iedere stap die het doet, wordt bekritiseerd.Het gebeurt zelden dat de Europese leiders de beestachtige zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische burgers veroordelen. Ook toont men geen enkel medeleven met de Joodse slachtoffers. Dat was trouwens ook al zo tijdens de opkomst van nazisme en tijdens de gruwelen in de vernietigingskampen.STOP met Israël te DEMONISEREN en kijk ook eens hoe het in de omringende landen van Israël hoe het DAAR aan toe gaat, KIJK en VERGELIJK met de Midden-Oostenlanden!In geen enkel Arabisch land hebben Palestijnen het beter dan de Palestijnen in Israel...

FOTO;Een terrorist van Hamas hangt twee jongetjes als levende schilden aan een hek op, zodat Israël het gebouw niet kan beschieten. …https://i1.wp.com/i.ytimg.com/vi/N3g0SvPTdz4/maxresdefault.jpg

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Nooit bestond er een Palestijnse staat!

  1. Pingback: Nooit bestond er een Palestijnse staat! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s