Stop de moskeebouw, tot er een kerk in Mekka staat!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2015/10/134b0-no-mosque-demonstration.jpg“De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.…” Recep Tayyip Erdoğan… ....Islam als een veroverings ideologie is verworden tot de belangrijkste bedreiging voor de geciviliseerde wereld. Overal waar de islam werd verspreid, werden de andere toen bestaande godsdiensten vrijwel volledig uitgeroeid.Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed. Er volgde geen duidelijk aanwijsbare derde keer in die vorm. Toch is die er – wat mij betreft – wel gekomen. De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden.Op weg naar Eurabië…

Nederland islamiseert in rap tempo. Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. Bij de opmars van de islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Er waren in 1970 in de BRD slechts drie moskeeën. Tegenwoordig is het aantal moskeeën en gebedszalen bijna 2.500.En hoeveel kerken hebben Nederlanders mogen bouwen op het Arabische schiereiland..?Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Imams en leraars islam worden hier door de overheid betaald; in Turkije bijvoorbeeld krijgt geen enkele priester en geen enkele leraar catechese een salaris van de overheid…

Een moskee is net als de hoofddoek, niqaab, jilbab en boerka een symbool van de islam en heeft slechts één functie, namelijk de zichtbaarheid van de islam in het Westen opvoeren.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.De hele omgeving van die moskee zal islamiseren. Niet-moslims krijgen het ‘verzoek’ te verhuizen.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds…

Geestelijk leiders zijn eigenlijk per definitie ook politieke leiders want het leiderschap in welke vorm dan ook wordt bepaald door macht en niet door een vrije keus van het volk. Daardoor zou de indruk kunnen zijn ontstaan dat de islam een verderfelijke ideologie zou zijn.Elke imam of islamitische geestelijke weet perfect wat er in de heilige geschriften van de islam staat. Islamitische geestelijken weten perfect dat hun heilige Hadith, heilige Sira en heilige Koran gewoon beveelt en propageert wat het crimineel zootje ongeregeld van Isis vandaag de dag in Syrië en Irak uitspookt.Al wat Isis of de politiek correcte afkorting IS in het Midden Oosten uitspookt staat letterlijk in de mohammedaanse teksten.IS toont het ware gezicht van de islam. Want,IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de sharia…

En wanneer wordt in een moskee opgeroepen tegen IS, wanneer organiseren moslimorganisaties een betoging tegen IS?…Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Algiers, Damascus of Mekka.Kreuzberg, een wijk in Berlijn, staat bekend als “Little Istanbul”, omdat het lijkt op een Oosterse stad. Andere grote steden, zoals Hamburg, München, Keulen en Frankfurt-am-Main hebben een vergelijkbare situatie.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd

De islamitische cultuur vreet onze eigen joods-christelijke en humanistische beschaving op, om deze te vervangen door intolerantie, haat en geweld.Intolerantie kan niet getolereerd worden.Een tolerant volk kan alles tolereren met uitzondering van één ding – intolerantie – en tegenover intolerantie moeten de toleranten absolute intolerantie in acht nemen, want wie intolerantie tolereert accepteert intolerantie en ontkracht dus de claim tolerant te zijn.Elke beschaafde tolerante natie moet in naam van tolerantie alle intolerante aspecten van alle godsdiensten verbannen en verwerpen.Wilders had al die tijd gelijk. Nederland en de rest van de moderne wereld is in oorlog met de islam.En het is nu onze opdracht om onze ogen niet te sluiten voor de gevaren van de islam.Doe iets! Nederland: wordt wakker!…

Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Het zijn namelijk deze locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdogan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims. …En waarom zouden wij in Nederland 500 moskeeën moeten hebben als je nog niet één kerk in Saudi-Arabië mag hebben? Totale onzin! Totale waanzin! Totale politieke correctheid! Maar zelfs als er in Saudi-Arabië honderd kerken zouden staan, zou ik nog geen moskeeën in Nederland willen hebben omdat ze een symbool zijn. Ze zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking…Als wij toestaan dat er vanuit moskeeën haat en geweld wordt gepredikt, als wij toestaan dat wij terroristen met de asielstroom mee laten gaan, als wij toestaan dat wij onze grenzen openzetten en die honderdduizenden, die miljoenen mensen uit Afrika en Midden-Oosten hiernaartoe komen, dan is het gedaan met Europa!.. .

Binnenkort ook in uw straten in Nederland…We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is. De koran is heel duidelijk; ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’…..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Stop de moskeebouw, tot er een kerk in Mekka staat!

 1. En daarom mogen er onder geen voorwaarde nog meer moskeéen bijkomen;alleen nog afgebroken worden!Tot op de laatste steen;dat dan weer wel!

  Liked by 1 person

 2. Pingback: “De moskeeën zijn onze kazernes”, zei Recep Tayyip Erdoğan | E.J. Bron

 3. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Nico Talma Update: 19.35 uur | Silvia's Boinnk!!!

 4. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg says:

  Reblogged this on IdentitairVerzet OZL .

  Like

 5. Gerrit Tienkamp says:

  Reblogged this on Gerrit Tienkamp and commented:
  NO Mosque NO Islam

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s