Wie islam zaait, zal jihad oogsten!

https://i1.wp.com/dailysignal.com/wp-content/uploads/zumaglobal333109.jpgDe islam is een veroverings politike ideologie, die de vernietiging van onze democratie nastreeft en haar wil vervangen door een op de sharia gebaseerde dictatuur.Volgens de islam is de wereld in twee gebieden verdeeld: Dar al-Islam,gebieden die al aan Allah zijn onderworpen en Dar al-Harb,gebieden die nog niet zijn onderworpen.Wij, ongelovige kafirs, leven in het dar al-Harb , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het dar al-Islam, het land van de islam. En door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van de islam...

Het derde islamitisch offensief tegen Europa is volop bezig. Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.In landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.De huidige immigratie is ongezien in de geschiedenis en vormt een directe bedreiging voor onze identiteit. 50 jaar geleden waren er nog nauwelijks moslims te vinden in Europa. Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen….

Wil je weten wat de islam van je wil, wil je de aspiraties van de islam leren kennen, dan moet je allereerst de sharia bestuderen.De sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.Ook als zo’n oorlog eindigt met een vredesverdrag, blijft de plicht bestaan om oorlog te voeren, de befaamde plicht tot jihad.De gelovigen wordt opgedragen te strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims, ‘totdat Gods woord het hoogste zij’ en ‘de godsdienst geheel aan God/Allah toebehoort’. Maar dit is niet de enige problematische opdracht die de islam geeft. Onder tal van omstandigheden geeft de islam goedkeuring aan het gebruik van geweld tegen aanhangers van andere godsdiensten dan de islam. Niet alleen goedkeuring: soms zelfs beveelt de islam de moslims zulk geweld te gebruiken.Waar de islam een andere beschaving raakt, is er een constante bron van spanningen en veelal oorlog. ..

Soera 8:39;-„En bevecht hen (de ongelovigen) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is.”…Soera 9:29;-„Doodt hen dan die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het bescherm­geld betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.”…enz…Zij die voor de enige echte godsdienst islam vechten,worden in het toekomende leven overvloedig beloond.Koran 4:74 “Laten hen die voor de zaak Gods vechten die het leven van deze wereld inruilen voor wat komen zal voor wie dan ook die op de Weg Gods vecht of hij gedood is of overwint, wij zullen hem flink belonen.”Op internet circuleert een lijst met 164 oorlogspassages in de koran. Voor zo’n kort boek is 164 ongelooflijk veel. Er bestaat geen dergelijke lijst met Bijbelpassages.Overal in de wereld werden en worden we geconfronteerd met islamitisch geweld.De islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan, dan dood en verderf zaaien.IS toont het ware gezicht van de islam, betoogt arabist Hans Jansen. Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de sharia…

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden we een godsdienst binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd.De grootste bedreiging wordt echter niet gevormd door de islam zelf, maar door de zogenaamd progressieve Partij van de Arbeid, Groen Links en SP. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime…

Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is! De islamisering van Europa is in volle gang.Het enige alternatief om slavernij en een tweede holocaust te voorkomen,is het verdrijven van de islam door te stemmen op de PVV….WAKKER WORDEN NEDERLAND/Europa! ….https://barenakedislam.files.wordpress.com/2011/04/sun-cartoon.jpg?w=640&h=455Nederland islamiseert in rap tempo.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave. Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers…

Bij de opmars van de islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Er bestaat geen moskees, waar géén jihad wordt gepredikt.De beroemde islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje leerde zijn leerlingen dat de sharia het dagelijks brood van de islam is.Het is moeilijk de invloed van de sharia te meten, maar elke maatschappij waarin moslims leven, staat in meerdere of mindere mate onder de invloed van de sharia. Alle grond, waar een moskee staat of komt te staan, islamitisch veroverd gebied is, wat nooit en te nimmer meer zal worden af gestaan aan de originele bewoners van het betreffende gebied…

De moslims zijn niet gekomen om te integreren in de Europese samenlevingen. Dit is verboden door hun geloof.Hun voornaamste politieke doel is te voltooien wat hun ‘godsdienst’ verplicht stelt, wat Allah heeft bevolen; Heers op aarde over alle niet moslims. Dit is wat de Koran zegt…De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…” –Recep Tayyip Erdogan…

De islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de shari’a, en met de koran als de enige aanvaardbare Grondwet. Moslims in het Westen mogen zoveel moskeeën bouwen als ze willen en kunnen financieren of laten financieren, door Saoedi-Arabië of de Turkse achterban van Milli Görüs, maar hoe staat het met de vrijheid om christelijke scholen te stichten in Saoedi-Arabië, Turkije?Het enige Grieks-orthodoxe seminarie in Turkije werd in 1971 door de regering gesloten.Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land... 

  Binnenkort ook in uw straten in Nederland…

In een recent uitgezonden Duitse tv reportage wordt een verscheidenheid van schokkende voorbeelden vertoond van het falen van de integratie. In de reportage wordt ook aandacht geschonken aan onder andere vrouwenonderdrukking, eer- schaamtecultuur, vervolging van joden en christenen, en de parallelle rechtssystemen….                                                              

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wie islam zaait, zal jihad oogsten!

  1. Pingback: Wie islam zaait, zal jihad oogsten! | E.J. Bron

  2. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg says:

    Reblogged this on IdentitairVerzet OZL .

    Like

  3. Pingback: Wie islam zaait, zal jihad oogsten! |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s