Allah houdt niet van vrouwen

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.De Islam is een intolerante ideologie bij uitstek, waarin vrouwen als tweederangs burgers worden beschouwd.Moslima’s worden als een soort minderjarigen beschouwd, die altijd van een man afhangen.Ze  mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag.Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject.In Irak,Afghanistan,Saudi-Arabië en Turkije, steken vrouwen zichzelf in brand om aan een slecht huwelijk te ontsnappen…

Allah heeft aan mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten gegeven.De regels en de wetten (instructies) in de islam die vrouwen ondergeschikt maken zijn talrijk.Zo keurt de koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4): een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (S 65, 4). Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1). Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282). De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176). De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34).Een vrouw aan haar man moet gehoorzamen,omgekeerd geldt dit niet.In islamitische landen waar de sharia geldt, verkrachte vrouwen worden gestraft vanwege hun zogenaamde overspeligheid (gestenigd als ze getrouwd zijn) of hun ontucht (honderd zweepslagen als ze nog niet getrouwd zijn), terwijl de verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.En verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie.Volgens de sharia, de islamitische wet, bestaat er helemaal niet zoiets als verkrachting. ..

Doorheen de hele geschiedenis van de Islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledijvoorschriften niet volgen (80 stokslagen in Iran)…Er staat nergens in de koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:En zij moeten sluiers over hun boezem drage en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten. (Koran 24:31)…De fundamentalisten beseffen de kracht van de ‘visuele aanwezigheid’, van de zichtbaarheid van de Islam in het straatbeeld. Daarom willen zij die hoofddoek. De hoofddoek is hun wapen…Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden.De hoofddoek is een scheidingssymbool tussen de westerse hoeren( ja, verkrachte’mevrouw, had u zich maar niet uitdagend moeten kleden’) en de brave volgelingen van Allah.Toch?…

Wil je thuis of op straat een hoofddoek dragen, dan is dat vrijblijvend. Maar bij het bekleden van een openbare functie, of dat nu is in het onderwijs, de rechtbank of publieke instellingen, zou dat niet moeten mogen.Volgens Ataturk was het VERBODEN om in publieke funkties een hoofddoek te dragen in Turkije. Zelfs op de studentenpassen moest de hoofddoek af.Hoofddoeken passen ook niet in onze samenleving. En zeker niet in het onderwijs.Wanneer men dan toch vindt dat binnen een school in West -Europa iedereen zijn ‘identiteit’ extern mag uitdragen, dan moet dit ook kunnen voor een ‘punk’-, ‘gothic’- en allicht ook een extreem rechtse ‘skinhead’- identiteit. Is dat de goede weg? Kunnen kinderen dan naar school met een T-shirt met de woorden “Allah bestaat niet”? Wat doen we straks met gemengd gymmen en zwemmen? De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.In de islam telt alleen de heilige wet, de sharia,die staat haaks op de democratische normen en waarden van de westerse beschaving.Maar het meest frustrerende is dat je dit niet eens kan zeggen tegenwoordig omdat je dan rechts of racist bent.De racistische connotatie is een links waanbeeld en aan alle kanten misbruikt om mensen de mond te snoeren en discussies te beëindigen.Mensen die het dragen van de hoofddoek prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken…

Allicht weten de meeste postmoderne, aan het Stockholmsyndroom lijdende moslimmeisjes het niet, maar in 1923 schreef Hoda Shaarawi geschiedenis toen ze in Egypte, als symbool voor de bevrijding van de vrouw, voor de ogen van de pers haar hoofddoek afgooide.In Kaïro waren rond 1980 de hoofddoeken bijna verdwenen.Sinds het begin van de 20ste eeuw hebben veel progressieve islamitische vrouwen het afleggen van de sluier als symbool gezien van hun verzet tegen de verdrukking van de vrouw ( Ibtihaj Kadura in Libanon, Adila al-Zarairi in Syrië, Habiba Manshari in Tunesië, enz.).Heel veel progressieve, vooral intellectuele vrouwen dragen geen hoofddoek (waaronder de Jordaanse koningin Rania).Is er dan werkelijk niemand in dit land die moslims duidelijk kan maken dat je best je geloof kunt aanhangen zonder dat je daar op straat mee hoeft te koketteren?Roei de islam uit, want zodra die politike ideologie verdwijnt, verdwijnt ook de onderdrukking van de vrouw

Ik kan op grond van mijn onderzoek niet meer beweren dat de islam een geloof is, omdat het teveel kapot maakt in mensen en tot teveel ellende leidt in onze wereld.Deze discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen.Die hele islam in Nederland is gewoon geen goed idee.Helaas zullen politici dat nooit toegeven, omdat dan Wilders gelijk krijgt.Politieke zelfmoord.Natuurlijk houdt lang niet iedere moslim in Europa zich strikt aan alle regels van de islam, de jihad en de sharia, maar als gekozen moet worden tussen de Europese cultuur van ‘leven en laten leven’ en die van hun eigen exclusivistische ideologie, kiest de overweldigende meerderheid voor het laatste. In Nederland 70% van de Nederlandse moslims meent dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wetten, of 75% meent dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is waar elke moslims zich aan moet houden. Deze mensen zou ik aanraden om naar de streng islamitische landen te verhuizen.Heb je een afschuw van onze gebruiken, gewoonten en onze vrijheid, ons wederzijdse respect voor elkaar, en wil je dat iedereen zich maar aan jóu aanpast en een jóuw regels, dan hoor je hier simpelweg niet thuis. We willen geen Eurabië worden; we willen blijven wie we zijn…...http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htmidealmuslimah

De islam streeft om alle regeringsystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed. Er volgde geen duidelijk aanwijsbare derde keer in die vorm. Toch is die er – wat mij betreft – wel gekomen. De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.50 jaar geleden waren er nog nauwelijks moslims te vinden in Europa. Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen.Ditmaal gebruikt de islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.In diverse Europese landen is te zien, dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek totaal zijn mislukt.Hoofdzakelijk oorzaak van deze mislukking is de islam.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

Zolang de wereld nog gebieden kent die niet aan de islam zijn onderworpen, bevinden de bewoners van die gebieden zich in het huis van oorlog, Dar al harb. Gebieden die al wel onderworpen zijn noemen ze het huis van vrede, Dar al Islam. Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De koran geeft opdracht aan zijn volgelingen alle natiën te bevechten totdat ze óf er in geloven, óf de djizja betalen óf de dood in ogen zien: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Soera At-Tauba 9:29… Helaas willen veel westerlingen dit niet zien…

Iraanse vrouwen doen massaal hun hoofddoek af. Daar heeft Iraanse journaliste Masih Alinejad voor gezorgd. Ze woont in Amerika, maar strijd voor de vrouwenrechten in Iran. …VIDEO: Iraanse vrouwen doen hoofddoek af uit protest.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Allah houdt niet van vrouwen

  1. Pingback: De islam haat vrouwen, maar ook niet-moslims! | E.J. Bron

  2. Pingback: De Islam haat vrouwen,maar ook niet-moslims! – Fubar

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s