De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!

https://i2.wp.com/devrijegedachte.nl/wp-content/uploads/niet-mijn-islam.jpgVan Rooy;‘De Islam doet altijd hetzelfde: ze ent zich op een bestaande beschaving, zuigt die uit, gebruikt wat er gebruikt kan worden, neemt de overhand. Vervolgens valt die beschaving stil.’…Om islamkritiek te ontzenuwen, wijzen islamapologeten graag op het bestaan van “gematigde moslims”. Die omgorden zich niet met bommen, trekken niet als heilige strijders naar frontlijnstaten en hebben alleen maar last van de reputatie die hun militantere geloofsgenoten de moslimgemeenschap bezorgen.In de Islam wordt de term ‘gematigde moslim’ niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een ‘gematigde christen’ of ‘gematigde nazi’ gehoord.Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah geloven.Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk…

Maar,zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten. De ‘gematigde’ en extremistische moslims baseren zich op hetzelfde boek en dezelfde traditie.Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen én ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid.Er zijn uiteraard moslims die het minder strikt zien en hun religieuze overtuiging combineren met een modern leven, maar als puntje bij paaltje komt, buigen zij toch voor de druk van de extremisten, al is het maar om geen ‘slechte’ moslim te worden genoemd.Het enige dat voor moslims telt is de islam en haar wetten e.d…

Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is.Omdat moslims op dit ogenblik nog niet sterk genoeg zijn om de strijd te winnen, kiezen velen voor een tijdelijke pragmatische opstelling. Zij werken daarom samen met de democratische rechtsstaat.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.De moslims moeten, hoe dan ook, de democratische wetten goedgekeurd in een land ondergeschikt maken aan de wil van Allah, zoals letterlijk neergeschreven in de Koran.In Nederland ,70% van de  ‘gematigde’ moslims vindt de regels van de Koran belangrijker dan de Nederlandse wetten, democratie en rechtsstaat. Alle moslims dromen van een islamitische staat. Ze geloven dat de moslims de hele wereld zullen veroveren. Ze geloven dat hun moment zal komen, het moment waarop de niet- moslims de strijd tegen de islam zullen verliezen. De waarheid is dat moslims de niet-moslims haten; “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.” Soera 5:51…

Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!De geschiedenis en het heden leren ons, dat overal waar de islam zich in een bestaande cultuur vestigt, het vroeg of laat tot een burgeroorlog komt.We moeten goed beseffen dat, waar de islam gezaaid wordt, de sharia wordt geoogst.We hebben geen gematigde moslims nodig, maar afvallige moslims,die niks van de Koran, de Sunnah of de Islamitische geleerden aantrekt. Hoe meer afvalligen hoe meer de basis van de islam gaat wankelen. En als je niet meer in Allah gelooft, laat dat dan horen.De laatste tijd zien we de termen ‘moslimhaat’ en ‘islamofobie’ in de kranten opduiken. Dat zijn misleidende kreten, bedoeld om een inhoudelijk debat over de islam te voorkomen.Zo’n debat mag altijd gehouden worden.Na de islamitische terreuraanslagen in Europa,hebben we zeker het recht om de vraag te stellen of de gedachten die de islam uitdraagt door de beugel kunnen.Door onze beugel, wel te verstaan. Dat is geen haat. Dat is geen fobie. Dat is zorg.Respect hebben voor een beweging die het vrouwenhaat, terreur en massamoord in het vaandel heeft staan is absoluut uitgesloten.De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen! …

De grote meerderheid van de moslims heeft dezelfde dromen als niet-moslims: een gezin, een huis, een baan.Maar,de meeste nazi’s en communisten droomden ook van een huis en een tuin en een vaste job. Het punt is dat ze in extreme situaties voor hun ideologie kozen.De islam is geen religie, maar een totalitaire veroveringsideologie, die uit is op wereldheerschappij. Het is naïef om te veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere.In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend  keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!…            https://thenypost.files.wordpress.com/2014/06/15ps-maponly.jpg?w=657&h=306 De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Tweemaal heeft de islam geprobeerd Europa militair te veroveren. De eerste poging strandde in de slag van Poitiers (732). De tweede poging, via het Ottomaanse Turkse Rijk, kwam tot stilstand voor de poorten van Wenen (1683). En nu verloopt het via een oude beproefde weg: het vestigen van moslimgemeenschappen op basis van economische belangen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.Vrede zal er pas zijn als de hele wereld onderworğpen is aan hun interpretatie van de Islam. Je hoeft geen groot arabist te zijn om te weten dat het woord ISLAM ‘onderwerping’ betekent.En onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg…

Het is de goddelijke missie van de islam om de strijd aan te gaan met alle waarden van een ‘ongelovig volk’.Allah accepteert geen andere religie dan de Islam. De Koran is een soort van militair handboek waarin het scenario ter vernietiging van de Kafir – wij, de ongelovigen – staat neergeschreven.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”…‘Te strijden is u voorgeschreven’ (2:216), zijn gericht tot alle moslims… Heeft u in Europa wel eens gehoord van een conflict met de hier wonende aanhangers van andere godsdiensten zoals het boeddhisme, shintoïsme of hindoeïsme? Nee.Deze godsdiensten zijn niet agressief.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien! ..

De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!

  1. Pingback: De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd! – Fubar

  2. Pingback: De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd! | E.J. Bron

  3. Pingback: De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s