De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

Gedurende 1400 jaar lang probeert de islam West en Midden Europa in zijn greep te krijgen.En wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de Islam. Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Naast de militaire jihad is er ook culturele, demografische en maatschappelijke jihad.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie…De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!En ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen!Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen.Nederland islamiseert in rap tempo.Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken. Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Het einddoel van de Islam is duidelijk: Europa moet Eurabië worden….

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol.Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.De moskee is niet alleen het gebedshuis, het is ook het commandocentrum van de jihad.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag.Moskeeën beletten integratie moslims, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Als gelovige moslim kun je niet tegelijk democratisch en liberaal én aanhanger van de profeet Mohammed zijn.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Waar elke bidruimte, moskee, hoofddoek of begraafplaats een zegepraal is; territorium dat nooit meer zal worden opgegeven aan de minderwaardige kaffir/niet-moslim/…

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt.Een grote meerderheid in de islamitische landen ziet de overwinning van de moslims binnen Europa als onvermijdelijk dankzij geboortes en harde immigratie van moslims. Het was de Algerijnse president Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen.” … „ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië….Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’….De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt. Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?…

De Islam is een imperialistische doctrine die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd.De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!..Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…

Europa word steeds vaker door islamitische aanslagen getroffen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Barcelona: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. En kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing:”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims…

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar! Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam of in een etnische burgeroorlog…De EU heeft een radicale revisie nodig. Geen unie van insluiting, maar juist een unie van uitsluiting.Het Europees parlement moet worden opgeheven. De landen van de Unie moeten terug naar soevereine natiestaten.Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas en gesubsidieerdt wordt vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse Sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.WAKKER WORDEN NEDERLAND/EUROPA!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

 1. Pingback: De islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog! | E.J. Bron

 2. Reblogged this on eunmask and commented:
  DIT KRIJG JE ALS ZE BLOGGERS NIET SERIEUS NEMEN:
  “De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt”
  WIJ HEBBEN HIER ALJAREN GELEDEN VOOR GEWAARSCHUWD!

  Like

 3. Gerrit Tienkamp says:

  Reblogged this on Gerrit Tienkamp and commented:

  Like

 4. Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten, dubbel paspoorten en gratis uitkeringen: uitlokking van honderden Miljoenen Moslims in Europa!

  EU leiders willen oneindig veel Moslims uit te lokken in Europa!

  Moslims weten nu eenmaal dat Europa hun prooi is geworden! Het is puur instinctief…
  Miljoenen Moslims die Europa binnen stromen haten van Europese volkeren! Ze haten van Westerlingen al in hun eigen land. Ze haten onderweg en komen ze ook hatend binnen… Ze krijgen huizen en gratis uitkeringen in Europa, en na 50 jaar nog steeds haten ze van alles die Europeaan is!

  De nieuwe prooi van islamieten is in zicht!

  Deze Moslims die massaal Europa binnenlopen, noemen Europa een “Kafir land” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Islamieten kiezen dus een “vijandland” als hun nieuwe broedplaats!
  Er wordt beweert dat moslims hoofdzakelijk voor vrijheid naar Europa komen! In praktijk is er een andere beeld te zien : ze komen massaal met hun hoofddoeken binnen en schreeuwen ze Allah Akbar!!
  Veel vrouwen zonder hoofddoek worden al onderweg onderdrukt! Zelfs mensen met een andere religie worden naar zee gegooid!
  Demonstratief komen ze met de islamitische propaganda binnen.. Ze dragen hun islamitische uniformen en willen ze laten zien dat ze voor altijd in oorlog zijn met de ongelovigen of andersdenkenden.. Deze islamitische migratie heeft nu alleen in vorm verandert!

  de Turken en Marokkanen (zogenaamde gasten..!!!) hebben in Europa een Islamitische infrastructuur opgebouwd.
  Dit was een begin. 5e colonne is verbonden aan grote Moslimlanden.. Turken en Arabieren hebben nu 3e á 4e generaties islamieten binnen Europa die hele constructie verder uitbreiden en stelselmatig versterken. Het is enorm gegroeid..
  3e en 4e generaties Moslims vormen nu een grote gevaar! Omdat ze nog sterkere afkeer hebben dan de 1e en 2e generaties. Laatste generaties Moslims vormen de basis van hele Jihadistische beweging in Europa…!

  Huidige moslim migratie, onder de naam “vluchtelingen, asiel” is niet beter dan de Turken en Arabieren migratie onder de naam “gast arbeider, gezinsvormer etc..”!
  iemand die door de Islamitische sekte oorlog op de vlucht is, gaat niet in zijn nieuwe gastland moskee bouwen, islam propageren, islamschool openen!
  Moskee, islamschool etc.. hebben ze daar genoeg gehad. islam was juist de oorzaak van de ellende… Waarom zijn ze dan gevlucht? Om nieuwe Moskeen te bouwen? Voor meer islam naar een niet Islamitische land vluchten!!…, zijn deze Moslims voor de islam reclame hierheen gekomen?

  De islamitische enclaves in Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel wachten op hun nieuwe Jihadisten…

  Europa! De poorten zijn uiteindelijk fataal afgebroken…

  OVERBEVOLKING!

  Huidige machthebbers hebben de Jihadisten hangjongeren genoemd!! Dit zijn geen hang jongeren…Het gaat nu over honderden miljoenen moslims, die Europa als prooi beschouwen…! Niet alleen 190 Miljoen Moslims van Pakistan, maar ook 169.772.364 moslims van Bangladesh, 80 Miljoen Turken, 90 Miljoen Iraniërs, 110 Miljoen Egyptenaren..!
  Moslims migreren niet naar een andere Islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten! Moslims, gaan niet naar rijkere Moslimlanden, ze willen liever naar Europa!
  Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door: niet alleen Pakistan, Egypte en Turkije, ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem.. De overbevolking drijft de mensen intussen ook zonder natuurcatastrofes tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen…

  Nog meer islam -> nog meer overbevolking

  Nog meer genocide op minderheden (christenen , ongelovigen, boeddhistische minderheden in Bangladesh)
  Als het overschot jonge mannen de 30 % overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gedaan en zo zal het gaan daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren.

  Anti Europese EU beleid veroorzaakt nog grotere migratiegolven! Islamitische massa die Europa binnenloopt haat het Westen…
  Zwakke EU leiders met hun verraderlijke bevolkingsbeleid lokken nog meer Moslims en stellen eigen bevolking ten prooi aan de Islamitische massa die binnenstroomt…

  Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken! Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschap een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden.

  Like

 5. Reblogged this on Onwetendheid and commented:
  En dat is Islam.
  Burgeroorlog is eminent

  Like

 6. Waarom zien onze politici dit niet ?

  Liked by 1 person

 7. de gewone man in de straat waarschuwde hier reeds meer dan 30 jaar geleden voor, doch wilden de toenmalige beleidsmakers (voornamelijk socialisten) niet luisteren naar deze mensen. de toenmalige beleidsmakers dwong de eigen bevolking samen te leven met een volk dat totaal geen waarden en normen kenden.nu 30 jaar later wil men nog steeds niet naar deze mensen luisteren met alle gevolgen van dien.zelfs wanneer deze normeloze hordes moslims aanslagen plegen in europa durven onze laffe politici geen cordate maatregelen te treffen.het enige dat ze kunnen zijn de 2 zinnetjes ‘ onze gedachten zijn bij de nabestaanden’ en ‘ we laten ons niet klein krijgen’ .en dat terwijl de gewone man steeds meer in angst leeft. veel mensen durven niet meer naar grote evenementen te gaan uit angst voor aanslagen terwijl de beveiliging van die evenementen de belastingbetaler handenvol geld kost.het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij ons tegen deze inwijkelingen dienen te beschermen maar helaas is dat de realiteit en is deze realiteit ook geweten bij de huidige politiekers. maar net als 30 jaar geleden weigert men nu ook te luisteren.bij elke dode die er valt bij deze moslimaanslagen dragen de heren politici 100% de verantwoordelijkheid en zouden deze heren politici voor de rechtbank moeten gedaagd worden wegens het in de steek laten van de bevolking.iedereen weet en ziet het gevaar aankomen toch laten de heren politici de deuren wagenwijd openstaan voor deze moslims. de gewone man werkt om jullie loon te betalen zodat jullie een brood kunnen kopen. geef ze het respect dat ze verdienen en luister naar deze mensen, het zijn deze mensen die zorgen dat jullie heren politci kunnen eten.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s