De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

Europa is een ‘zinkend continent’ geworden en samen met ‘de Europese beschaving’ ten onder gaan. De EU is op weg om Eurabia te worden,een onderdeel van de moslim wereld! Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de islam. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland telde in 1960 1400 islamieten en nu zijn er al meer dan een miljoen moslims in deze staat! ….

Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn in Dar al-Islam, staat centraal in de islam.Als moslims nooit waren gaan wonen in een niet-islamitisch land, was de islam nooit verder gekomen dan Mekka en Medina. Maleisië, Indonesië en de Filippijnen zijn enkel door handelsreizen geïslamiseerd. De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd….

De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen.Blijkbaar is iedereen vergeten dat  de islam al twee keer Europa heeft proberen onder de voet te lopen.In onze eeuw ramt de islam weer op de poorten van Europa. Nu van binnenuit. In de grote steden  van Europa zijn islamitische getto’s ontstaan,bruggenhoofden van waaruit het enige ware geloof wordt gepredikt en verspreid.Ze worden groter en groter.Alleen al in Frankrijk bestaan honderden zogenaamde “No-Go-Areas”.Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Londen,Amsterdam, Berlijn, Brussel, Parijs,Marseille, Bradford, Birmingham, Stuttgart, Frankfurt,…  etc. …. zijn bijna  islamitische enclave geworden…

Overal zien we de afwijzing van de Europese cultuur en identiteit.Integratie betekent niet dat je cultuur en gebouwen uit eigen land meeneemt, maar dat men zich aanpast in en aan het land waarin men zich gaat vestigen.Maar, een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk. De Koran verbied integratie(3: 28): ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.” Turkse premier Erdoğan noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’Afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam.Gelijkheid, vrijheid, burgerlijke solidariteit, wetenschappelijke ontwikkelingen, individuele ontplooiing: dat zijn de westerse beginselen waartegen de politieke islam vecht.En over een jaar of vijf mogen we niet meer alcohol kopen in wijken waar meer dan 50% islamieten wonen of moeten vrouwen met een hoofddoek door een moslimwijk lopen, omdat onze islamitische vrienden zich daar druk overmaken.We zullen nog allemaal hallal voedsel moeten eten. VERSCHRIKKELIJK! …

Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen – net zoals Angela Merkel dat onlangs deed – dat die multiculturele samenleving totaal mislukt is. Bij de opmars van de islam, speelt moskee een centrale rol.De moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Recep Tayyip Erdoğan zegt dat;”de moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.”Kan iemand mij een moskee wijzen, waar vanaf de kansel de gematigde islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn? Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.In alle gevallen waar de islam heeft veroverd, zijn naties of beschavingen volkomen vernietigd en waren de moskeeën de sleutel tot succes. De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!..

De verovering van Europa door de islam is weldra een feit.De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.Europa kan de opmars van de islam afremmen of stoppen door de immigratiewetten te veranderen.Als we niets doen, dan zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn.De EU heeft een radicale revisie nodig. Geen unie van insluiting, maar juist een unie van uitsluiting.Het Europees parlement moet worden opgeheven. De landen van de Unie moeten terug naar soevereine natiestaten.Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas en gesubsidieerdt wordt vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven….Het enige alternatief om slavernij en een tweede holocaust te voorkomen,is het te stemmen op de PVV.…WAKKER WORDEN NEDERLAND! Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd…,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.”...

De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Wij Nederlanders bevinden ons dus in het huis van strijd. Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen.De religie van de vrede is alleen vreedzaam, wanneer je zelf een vrome moslim bent en anders niet.En vrede zal er pas zijn als de hele wereld onderworpen is aan hun interpretatie van de Islam. Je hoeft geen groot arabist te zijn om te weten dat het woord ISLAM ‘onderwerping’ betekent.En onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.De ISLAM roept al 1400 jaar tot geweld tegen anders gelovigen op! Deze JIHAD ideologie heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan.Historische feiten vertellen dat de islam, inclusief Mohammed, haar eigen kruistochten voerde tegen het christendom, lang vóór de Europese kruistochten.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien! Deze ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!…

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank….Turkse premier Erdoğan;”De naam ‘gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.”…  Frankrijk heeft gekozen voor het socialisme en de islam. Het zal beide krijgen, en wegzinken in een moeras dat het zelf heeft gemaakt. Sommigen geloven dat Frankrijk stilletjes zal uitgroeien tot een islamitisch land, anderen vermoeden een burgeroorlog in de nabije toekomst…In een interview met de Franse krant Le Figaro stelt jurist Thierry Baudet dat de “kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel is.” De combinatie van supranationalisme, multiculturalisme, massa-immigratie en het opheffen van de landsgrenzen heeft ons machteloos gemaakt…. Groot-Brittannië;“Hoe durf je hier in islamitisch gebied komen?”….In het Britse parlement is er al een speciale moslimpartij. Die partij streeft naar islamisering van de maatschappij.Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd.Er zijn ongeveer 85 shariarechtbanken in Groot-Brittanië….. Moslims voeren Sharia-zones in Groot-Brittannië…De fanatici onder de moslims bepalen ALTIJD de agenda in de wereld!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

 1. Pingback: De islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog! | E.J. Bron

 2. Reblogged this on eunmask and commented:
  DIT KRIJG JE ALS ZE BLOGGERS NIET SERIEUS NEMEN:
  “De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt”
  WIJ HEBBEN HIER ALJAREN GELEDEN VOOR GEWAARSCHUWD!

  Like

 3. Reblogged this on Gerrit Tienkamp and commented:

  Like

 4. Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten, dubbel paspoorten en gratis uitkeringen: uitlokking van honderden Miljoenen Moslims in Europa!

  EU leiders willen oneindig veel Moslims uit te lokken in Europa!

  Moslims weten nu eenmaal dat Europa hun prooi is geworden! Het is puur instinctief…
  Miljoenen Moslims die Europa binnen stromen haten van Europese volkeren! Ze haten van Westerlingen al in hun eigen land. Ze haten onderweg en komen ze ook hatend binnen… Ze krijgen huizen en gratis uitkeringen in Europa, en na 50 jaar nog steeds haten ze van alles die Europeaan is!

  De nieuwe prooi van islamieten is in zicht!

  Deze Moslims die massaal Europa binnenlopen, noemen Europa een “Kafir land” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Islamieten kiezen dus een “vijandland” als hun nieuwe broedplaats!
  Er wordt beweert dat moslims hoofdzakelijk voor vrijheid naar Europa komen! In praktijk is er een andere beeld te zien : ze komen massaal met hun hoofddoeken binnen en schreeuwen ze Allah Akbar!!
  Veel vrouwen zonder hoofddoek worden al onderweg onderdrukt! Zelfs mensen met een andere religie worden naar zee gegooid!
  Demonstratief komen ze met de islamitische propaganda binnen.. Ze dragen hun islamitische uniformen en willen ze laten zien dat ze voor altijd in oorlog zijn met de ongelovigen of andersdenkenden.. Deze islamitische migratie heeft nu alleen in vorm verandert!

  de Turken en Marokkanen (zogenaamde gasten..!!!) hebben in Europa een Islamitische infrastructuur opgebouwd.
  Dit was een begin. 5e colonne is verbonden aan grote Moslimlanden.. Turken en Arabieren hebben nu 3e á 4e generaties islamieten binnen Europa die hele constructie verder uitbreiden en stelselmatig versterken. Het is enorm gegroeid..
  3e en 4e generaties Moslims vormen nu een grote gevaar! Omdat ze nog sterkere afkeer hebben dan de 1e en 2e generaties. Laatste generaties Moslims vormen de basis van hele Jihadistische beweging in Europa…!

  Huidige moslim migratie, onder de naam “vluchtelingen, asiel” is niet beter dan de Turken en Arabieren migratie onder de naam “gast arbeider, gezinsvormer etc..”!
  iemand die door de Islamitische sekte oorlog op de vlucht is, gaat niet in zijn nieuwe gastland moskee bouwen, islam propageren, islamschool openen!
  Moskee, islamschool etc.. hebben ze daar genoeg gehad. islam was juist de oorzaak van de ellende… Waarom zijn ze dan gevlucht? Om nieuwe Moskeen te bouwen? Voor meer islam naar een niet Islamitische land vluchten!!…, zijn deze Moslims voor de islam reclame hierheen gekomen?

  De islamitische enclaves in Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel wachten op hun nieuwe Jihadisten…

  Europa! De poorten zijn uiteindelijk fataal afgebroken…

  OVERBEVOLKING!

  Huidige machthebbers hebben de Jihadisten hangjongeren genoemd!! Dit zijn geen hang jongeren…Het gaat nu over honderden miljoenen moslims, die Europa als prooi beschouwen…! Niet alleen 190 Miljoen Moslims van Pakistan, maar ook 169.772.364 moslims van Bangladesh, 80 Miljoen Turken, 90 Miljoen Iraniërs, 110 Miljoen Egyptenaren..!
  Moslims migreren niet naar een andere Islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten! Moslims, gaan niet naar rijkere Moslimlanden, ze willen liever naar Europa!
  Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door: niet alleen Pakistan, Egypte en Turkije, ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem.. De overbevolking drijft de mensen intussen ook zonder natuurcatastrofes tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen…

  Nog meer islam -> nog meer overbevolking

  Nog meer genocide op minderheden (christenen , ongelovigen, boeddhistische minderheden in Bangladesh)
  Als het overschot jonge mannen de 30 % overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gedaan en zo zal het gaan daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren.

  Anti Europese EU beleid veroorzaakt nog grotere migratiegolven! Islamitische massa die Europa binnenloopt haat het Westen…
  Zwakke EU leiders met hun verraderlijke bevolkingsbeleid lokken nog meer Moslims en stellen eigen bevolking ten prooi aan de Islamitische massa die binnenstroomt…

  Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken! Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschap een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden.

  Like

 5. Reblogged this on Onwetendheid and commented:
  En dat is Islam.
  Burgeroorlog is eminent

  Like

 6. Waarom zien onze politici dit niet ?

  Liked by 1 person

 7. de gewone man in de straat waarschuwde hier reeds meer dan 30 jaar geleden voor, doch wilden de toenmalige beleidsmakers (voornamelijk socialisten) niet luisteren naar deze mensen. de toenmalige beleidsmakers dwong de eigen bevolking samen te leven met een volk dat totaal geen waarden en normen kenden.nu 30 jaar later wil men nog steeds niet naar deze mensen luisteren met alle gevolgen van dien.zelfs wanneer deze normeloze hordes moslims aanslagen plegen in europa durven onze laffe politici geen cordate maatregelen te treffen.het enige dat ze kunnen zijn de 2 zinnetjes ‘ onze gedachten zijn bij de nabestaanden’ en ‘ we laten ons niet klein krijgen’ .en dat terwijl de gewone man steeds meer in angst leeft. veel mensen durven niet meer naar grote evenementen te gaan uit angst voor aanslagen terwijl de beveiliging van die evenementen de belastingbetaler handenvol geld kost.het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij ons tegen deze inwijkelingen dienen te beschermen maar helaas is dat de realiteit en is deze realiteit ook geweten bij de huidige politiekers. maar net als 30 jaar geleden weigert men nu ook te luisteren.bij elke dode die er valt bij deze moslimaanslagen dragen de heren politici 100% de verantwoordelijkheid en zouden deze heren politici voor de rechtbank moeten gedaagd worden wegens het in de steek laten van de bevolking.iedereen weet en ziet het gevaar aankomen toch laten de heren politici de deuren wagenwijd openstaan voor deze moslims. de gewone man werkt om jullie loon te betalen zodat jullie een brood kunnen kopen. geef ze het respect dat ze verdienen en luister naar deze mensen, het zijn deze mensen die zorgen dat jullie heren politci kunnen eten.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s