Monthly Archives: March 2016

Wat iedereen over de Islam moet weten

Heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de Islam en zijn vijanden!

De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen! Jihad doet nu voor de vierde (maar feitelijk al de vijfde) keer een poging Europa te veroveren.Maar,anders dan in de 8e en in … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de Islam

De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Heel erg veel mensen denken dat Allah, de God van de moslims, dezelfde is als de God van de christenen en de joden. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 9 Comments