Dankzij zakkenvullers van de EU wordt EUROPA teruggeworpen naar de MIDDELEEUWEN!

https://pbs.twimg.com/media/CfR9ulcWQAAGisC.jpgWe zijn vandaag de dag getuige van de herleving van de meest destructieve en intolerante ideologie in de wereldgeschiedenis, die duizend jaar geleden al vocht om de westerse beschaving te vernietigen, en die dit in de eenentwintigste eeuw opnieuw dreigt te gaan doen.Veertien eeuwen nadat een politieke ideologie van Mohammed vanuit Noord-Afrika de Straat van Gibraltar overstak en Spanje bezette, is het de islam dan toch gelukt om definitief voet aan wal te krijgen in Europa. En ditmaal zelfs zonder geweld. Enkele tientallen jaren van arbeidsmigratie bleken genoeg; gezinshereniging en geboorteoverschotten doen de rest.De overname van Europa maakt deel uit van de globale strijd van de islam om de wereldheerschappij te bereiken…

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Vijftig jaar geleden waren er in Nederland ongeveer duizend immigranten uit islamitische landen. Nu zijn er meer dan een miljoen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In de immigrantenwijken zijn de fundamentalisten actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken.“In al onze steden”, zegt Oriana Fallaci, “bestaat er een tweede stad, een staat binnen de staat, een regering binnen de regering. Een islamitische stad, een stad, die door de koran wordt geregeerd.” Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten.De volgende stap wordt de strijd voor de invoering van de sharia (islamitische wet) ter vervanging van de burgerlijke wetten.Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd en nu nog in de rest van Europa…

De goedkeuring van de shariawetten in veel Europese landen zal ongetwijfeld de islamisering van het continent versnellen.Met andere woorden, hoe meer we de principes van de islamitische beschaving in ons land importeren, hoe meer we lijken islamitische samenlevingen. Landen als België en Frankrijk zullen op islamitische wereldkaarten ingekleurd worden als behorend tot de ‘Oemma’, lang voordat moslims in die landen een numerieke meerderheid zullen uitmaken, voor zover die numerieke meerderheid er überhaupt al zou komen. Dit beeld komt niet van mij, maar van professor Urbain Vermeulen, niet meteen een demagoog, maar een eminent wetenschapper.En als Frankrijk wordt een islamitische staat,hoe zit het met de honderden kernkoppen die de Fransen hebben? Zullen ze worden gebruikt om de rest van het Westen te intimideren?...

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Politici en kerkelijke leiders kunnen wel dromen over een goede samenwerking met de moslims door ver doorgevoerde integratie, maar de imams in de moskeeën laten in het algemeen geen aanpassing toe aan andere vormen van politieke en religieuze cultuur, tenzij het een tijdelijk karakter heeft om het uiteindelijke doel te bereiken: onderwerping aan de ISLAM.De islam geeft in haar opzet voor de ideale samenleving feitelijk geen ruimte aan een seculiere staat.Turkije is een mooi voorbeeld om dat aan te tonen. Daar moet het leger er op toezien dat de islamisten de macht niet grijpen. En dat heeft ze ook meerdere malen gedaan, in 1960, 1971, 1980 en nog zo recent als 1997.In dit jaar werd president Erbacan, leider van de islamistische Welvaartspartij, door het leger gedwongen af te treden.Erdogan is het kind van die partij.In 1998 is Erdogan veroordeeld wegens “het aanzetten tot godsdienstige haat.” Hij had publiekelijk een gedicht voorgedragen waarin de volgende frase was verwerkt: “De moskeeen zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.” Hij heeft vier maanden in de cel gezeten voor deze militante retoriek…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.We gaan barre tijden tegemoet van erop of eronder, dankzij linkse regeringen, die hun burgers verkwanseld hebben omwille van olie-afspraken met de Arabische wereld 40 jaar geleden.De linksen zijn van rood naar groen gegaan. Eerst vergoelijken ze het communisme, nu de islam.Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie.Westerlingen, denken: ‘als wij het beste met de anderen voorhebben, dan hebben ze dat ook met ons. Als wij tegenover hun vriendelijk en open en beleefd en weet ik veel wat zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hen maar een kans geeft, dan komt alles wel goed’. Maar zo zit het niet in elkaar.Islammisten vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Waar linkse multiculturele politiek van pappen en nathouden, veel theedrinken, tegenstanders als nazi’s uitmaken, enz. uiteindelijk toe leidt, kunnen we zien Brussel-Molenbeek, waar deze linkse knuffelpolitiek meer dan 30 jaar is uitgevoerd in de praktijk.Brussel, dat binnen twee decennia een mohammedaanse meerderheid zal hebben,is veranderd in een vesting: tanks, zwaarbewapende militairen, een leger agenten, dranghekken en nog meer sirenes dan normaal…

Onze samenleving wordt niet alleen bedreigd door linkse regeringen,maar ook door het jihadistisch terrorisme! We zien een toename van het terreurgevaar, terwijl de autoriteiten weigeren de mensen te vertellen dat de reden voor al dit leed de islam is. Bij iedere vreselijke daad, die plaatsvindt in naam van de islam, stormen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel,Mark Rutte voor de tv-camera´s om de wereld te vertellen dat de daden niets met de islam te maken hebben.Maar,wat ze weten over de islam? Niets! De verlichting is bij het journaille en bij de hele cultureel politiek correcte elite erg ver weg. Dat een cultuur van 1400 jaar totalitarisme, jihadisme en anti-wetenschappelijkheid weleens aan de basis zou kunnen liggen van de niet-integratie van de moslim, komt niet op in het hoofd van de doorgestudeerde elite.Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt…Europa moet eindelijk wakker worden en politieke correctheid terzijde schuiven.Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid?Europa of Eurabië?….Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is niet politiek correct.Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.Iedere islamcriticus dient er rekening mee te houden als racist of vreemdelingenhater gebrandmerkt te worden…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Dankzij zakkenvullers van de EU wordt EUROPA teruggeworpen naar de MIDDELEEUWEN!

  1. Guardiacivil says:

    De grote der aarde gebruiken het verkeerde zwaard, het zwaard van de Islam, alle andere christenen gebruiken het rechte zwaard. We moeten blijven strijden tegen de Islam, een duivels monster met vele koppen.

    Like

  2. Pingback: Dankzij de zakkenvullers van de EU wordt EUROPA teruggeworpen naar de MIDDELEEUWEN! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s