Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met niet-moslims

https://i2.wp.com/truthfrequencyradio.com/wp-content/uploads/2013/11/gaza-to-china-hamas-money-trail.jpgDe “radicale” ISLAM zaait nog steeds overal in de wereld dood en verderf, er is bijna geen land dat ontkomt aan deze dreiging.Er zijn miljoenen moslimsoldaten over de hele wereld die allemaal volgens hetzelfde boekje, de Koran, en dezelfde ideologie, de islam opereren.Boko Haram, IS,Hamas, Al Qaida, Al Shabaab; allemaal organisaties die in naam van de islam moorden en terreur zaaien.In het zogenaamde ”Midden-Oostenconflict” gaat het helemaal niet om landbezit. Het is een conflict om ideologieën, een slag tussen islam en vrijheid. Het gaat niet om een stuk land in Gaza of Judea en Samaria. Het gaat om JIHAD.In het Hamas-handvest staat klaar en duidelijk: “Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad.”Volgens de islam,Israel behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!Hun ‘vredesproces’ is pas geslaagd als de hele wereld onder de islam volgens de sharia (wetgeving) leeft. Als Palestijnen stoppen met schieten op Israël, stopt de oorlog; als Israël stopt met schieten op Palestijnen, houdt Israël op te bestaan…..

FEIT;De islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.Voorzichtige schattingen spreken van om en de nabij 80 miljoen dode Indiërs. De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.Afghanistan was boeddhistisch, Iran was zoroastrians en Pakistan was Hindoestaans voordat de islam hun beschavingen en culturen verzwelgden…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen,dus tegen ons.Soera 2:193 van de Koran zegt over de confrontatie met ’ongelovigen’/niet-moslims: „Bestrijd hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah toebehoort.” ..„Dood hen waar je hen ook vindt”, (soera 4:89)…„Bevecht de afgodendienaar volkomen”, (soera 9:36),…enz..De beroemde geleerde Ibn Khaldun van de Maliki-school zei: ‘In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.’ Jihad is gewelddadige oorlogsvoering om islamitische dominantie over een volk te vestigen; Het vechten is voor u voorgeschreven (soera 2:216)…”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-jihadist Shabir Burhani.Moslims, ongeacht gematigd of radicaal, willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de islam en wetten van de sharia…

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden…

“Gematige islam” en “extreme islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de islam.Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt.De laatste tijd zien we de termen ‘moslimhaat’ en ‘islamofobie’ in de kranten opduiken. Dat zijn misleidende kreten, bedoeld om een inhoudelijk debat over de islam te voorkomen…Oostenrijkse strafrechter Alfred Ellinger:“Laten we ons niet overgeven aan illusies. Europa zal het slagveld van een grote strijd tussen de orde van de islam en zijn vijanden worden!”…Er zijn aanslagen in Parijs, Kopenhagen, Brussel en eerder in Madrid en Londen. Er is een oorlog gaande tussen de islamitische en christelijke wereld.“Het is oorlog” riepen diverse politieke leiders. Onze premier Rutte voegde daar haastig aan toe dat het beslist niet ging om oorlog met de Islam maar met wrede terroristen. Maar de Islam is wel in oorlog met u, heer Rutte.Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ‘brengen van moslims in het huis van vrede’, het ‘openen’ van de wereld voor ‘de vrede van de islam’…”We moeten ons schamen”: zo rekent Saoedische journaliste Nadine Al-Budair af met moslims…“Na de vreselijke aanslagen in Brussel is het tijd voor ons om schaamte te voelen en te stoppen met doen alsof terroristen een zeldzaamheid zijn. We moeten toegeven dat ze overal aanwezig zijn, dat hun nationaliteit Arabisch is en dat zij zich houden aan de islamitische religie.We moeten toegeven dat de scholen en universiteiten die wij stichtten vertelden dat de anderen ongelovigen zijn,”zei ze.De IS-aanslagen in  Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn. Het is nu duidelijk aan het worden dat het probleem niet met islamitisch extremisme te maken heeft maar wel degelijk met de islam zelf…De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met niet-moslims

 1. Pingback: Al meer dan 13 eeuwen is de islam in oorlog met niet-moslims | E.J. Bron

 2. Nee, Allahu Akbar is niet ‘Allah is groot’ zoals het in de film vertaald wordt, maar ‘Allah is groter [dan andere goden]’. Bovendien betekent Allah niet God maar ‘De God’ of ‘De godheid’ – met een lidwoord dus. Een duidelijk teken dat de oorlog der moslims tegen de Joden en anderen een volstrekt onverzoenlijk religieus karakter heeft.

  Like

 3. Nee, Allah betekent niet ‘God’, maar ‘De God’. Dat is iets heel anders. Ook de idee dat Allah de ‘enige God [die aanbeden mag worden]’ zou zijn doet vermoeden dat Mohammedanen niet in dezelfde God geloven als Christenen en Joden. Natuurlijk komt dit ook tot uitdrukking in de letterlijk dodelijke haat van moslims jegens Boeddhisten, Christenen en Joden zoals zij in de moskeeën gepredikt en aangewakkerd wordt. Als zij in dezelfde God geloofden, dan riepen zij juist op tot vrede, want dan zouden zij de gedachte uitdragen dat alle mensen kinderen zijn van precies dezelfde God. Maar dat geloven zij als moslims juist niet – het druist in tegen hun God die Allah heet, en die een bloedhekel heeft aan Joden en andere niet-moslims.

  Like

  • Allah is het Arabische woord voor God, dat door moslims wordt gebruikt om Hem aan te duiden. …Volgens het islamistische geloof is Allah de enige echte naam van God. Zo staat de volgende zin geschreven in de koran: “Hij is de enige God, de schepper van het universum en de rechter van de mensheid.”…

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s