Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de ISLAM

De islam is een gewelddadige, imperialistische,totalitaire ideologie met een religieus randje.De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith,en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims;een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door voorschriften, die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving.De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad(oorlog inde naam van Allah tegen niet-moslims),legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijk waardigheid van man en vrouw….

De islamitische wereld is doordrenkt van vrouwonvriendelijkheid.Dat er in de Koran tal van teksten aan te wijzen zijn die onderdrukking van vrouwen op z’n minst lijken te legitimeren, valt lastig te negeren.Zo keurt de koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4): een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (S 65, 4). Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1).Verkrachting binnen het huwelijk bestaat niet, aangezien onbeperkte seksuele toegang tot zijn vrouwen is toegestaan. Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282).  De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176).  De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34). Op geloofsafval staat de doodstraf ( S 9, 11-12; en hadiths bij Bukhari en Abu Dawud). Overspel wordt volgens de sharia op veel plaatsen gestraft met steniging...

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab is als een ketting rond de nek en de geest van een vrouw, die haar afhankelijk en onderdanig maakt. Wie ervoor kiest om een hijab te dragen, kiest voor een leven als tweederangsburger en alle vernederingen die daarbij horen.De hele geschiedenis van de islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn – en het streven naar die gelijkheid is de grondslag van de democratie.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Gebruik makend van onze ‘vrijheid van godsdienst’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ demonstreren de hoofddoekdragende moslima’s hun onderworpenheid aan de sjaria, waarmee zij zich feitelijk onttrekken aan het Nederlandse rechtsysteem en internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.).Er staat nergens in de Koran dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.Mag ik dan morgen de helm van mijn bromfiets ophouden?

De boerkini is een sterk signaal van de verspreiding van het extreme islamisme in onze maatschappij.Een vrouwelijke Algerijnse minister zei ooit dat de hoofddoek ‘de vlag is die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten, om het door hen veroverde gebied beter te markeren.’Het gebruiken van de nikab, boerka en hoofddoek is om de militante islam te verspreiden.Voor de moslimfundamentalisten is dat een politiek instrument, dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen omhein.De slag om de hoofddoek, nikab en boerka is een sterke aanwijzing, dat de fundamentalisten hun gebied willen afbakenen en vrouwen onder controle willen houden.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: ‘Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.’Een vrouw die beweert dat zij, bij een temperatuur van 30°C er zelf voor gekozen heeft om een boerkini of nikab te dragen, moet dringend opgenomen worden in de psychiatrie….

„Moslimmannen menen dat vrouwen zonder hijab straffeloos tot seksuele onderdanigheid kunt dwingen,’zegt Darya Safai Iraans-Belgische tandarts…’Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.De Keulse politie sprak over Arabische en Noord-Afrikaanse migranten, later ook over asielzoekers. Moeten we dan voortaan ieder contact met mensen van die afkomst mijden, wellicht zelfs met alle mensen die een moslimachtergrond hebben?Installeren we zo geen nieuw soort apartheid, ten koste van een grote gemeenschap vredelievende mensen die de openlijke aanrandingen even sterk haat en verwerpt als hun ‘autochtone’ medeburgers? ”- vertelt Darya …„Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren,”zei journalist Brenda Stoter.En zolang we niet massaal tegen deze politieke ideologie optreden, blijven de moslimvrouwen de gevangene van hun echtgenoot en de Islam… Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De autoriteit van leerkrachten wordt betwist omdat ze vrouwen zijn of zich niet bedekken. Vrouwelijke leerlingen weigeren hun examen door een mannelijke examinator te laten afnemen.Op school worden lessen door leerlingen onderbroken om op de gang te gaan bidden. Lessen over de holocaust monden uit in antisemitische worstelpartijen. Bij EHBO-cursussen weigeren meisjes jongens te behandelen. In ziekenhuizen weigeren zwangere vrouwen door mannelijke verloskundigen te worden geholpen. Niet-islamitische artsen of rechters worden gewroken. Ziekenhuisgangen worden als gebedsplek gebruikt. Plaatselijke supermarkten worden onder druk gezet om geen varkensprodukten of alcohol meer te verkopen. Orthodoxe moslims eisen het einde van het gemengde zwemmen bij zwembaddirecties. Enzovoort, enzovoort…Ieder schoolhoofd dat goedkeurt dat een leerlinge niet deelneemt aan gemengde activiteiten als zwemmen, sport, muziekles of schoolreisjes omdat haar ouders ertegen zijn, maakt een knieval voor vrouwendiscriminatie…Europa is zwanger van de islam. Op een dag zal Europa bevallen van een islamitische staat…

Video-Nederlandse schoolklas knielt voor islam…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de ISLAM

  1. Pingback: Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de ISLAM | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s