Heel Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger!

De ISLAM is een missionaire politieke religie/ideologie. Het doel is de wereld te veroveren en aan de islam te onderwerpen, hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad. Het belangrijkste doel is Europa.Iedere moslim heeft de plicht de Islam te helpen verspreiden.Door je niet te onderwerpen aan de islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.“Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt”-zei de arabist Hans Jansen….

De islam kent tijden van relatieve rust en een tijd van Da’wah, de tijd van uitnodiging en verovering! En deze tijd is voor hen nú aangebroken! Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze. Nog nooit zijn de migratiestromen vanuit Afrika, het Midden- en Verre Oosten richting Westen zo groot geweest.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd…

De islam staat volledig haaks op alles waar Europa voor staat.In de schoot van Europa nestelt zich een steeds groter wordende gemeenschap, die een totaal andere maatschappij-ideologie aankleeft. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven.In grote steden van Europa zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Steden waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland!In Frank­rijk zijn er of­fi­ci­eel 751 Zo­nes Ur­bai­nes Sen­si­bles. In 2012 wer­den vijf­tien er­van ge­clas­si­fi­ceerd als Zo­ne de Sé­cu­ri­té Pri­o­ri­tai­re (ZSP).Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De nieuwe trend bij de radicale islamisten is het opzetten van een ware ‘religieuze politie’. Jonge moslimextremisten schuimen dan de straten af op zoek naar ‘haram’ gedrag. Islamitische meisjes met een rokje of zonder hoofddoek worden op straat aangemaand om zich zedig te gedragen en zich naar de kledingvoorschriften van de heilige koran te schikken.Er zijn steeds meer moskeeën waarin anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden worden en antizionistische denkbeelden worden verspreid. …

Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van “multikulturalisme”, “verdraagzaamheid”, de “rechten van de minderheden”. Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Wanneer mohammedanen toenemen in aantal, door hoge geboorteratio’s en massa-immigratie, zijn de resultaten altijd hetzelfde; De oorspronkelijke cultuur, mensen en beschaving wordt vernietigd en volledig vervangen door de islam met de sharia-wetgeving.Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sjaria, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten. Een feit is dat het bloed van honderden miljoenen mensen op dit altaar geofferd is in een 1400 jaar durende strijd tussen de mohammedaan en de niet-mohammedaan. Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?…

Na de aanslagen in Madrid, London,Parijs, Brussel en New York is het duidelijk: het Westen is in oorlog met de islam. Of beter nog, de islam is in oorlog met het vrije Westen.De IS-aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Vandaag worden de Europeanen als lammeren ter slachting gevoerd, terwijl de ‘tolerante’ politiek-correcte goegemeente vanuit hun villa’s het met lede ogen aanzien. Het enige wat er vandaag gebeurt is een sentimentele reactie, met veel woorden en bloemen en kaarsen, maar geen daadkrachtige reactie in de praktijk die echt iets verandert.De islam is alleen vreedzaam, tolerant en verdraagzaam ten opzichte van de eigen gelovigen. Ten opzichte van de dhimmis en de kafirs – wij, de ongelovigen – kent de islam niets dan haat, onverdraagzaamheid en geweld…

Islamisering in Nederland/EU word toegestaan door blinden.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel. Die politieke partijen die de laatste 30 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime. De prijs die wij daarvoor moeten betalen is mogelijk nog hoger dan in de tweede wereldoorlog.Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat.Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar een Koran zoals er ook maar een Profeet is…Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!…https://2.bp.blogspot.com/-XKroAX4VWmE/VzMEE_zLdII/AAAAAAAAGb8/IvfhVDQ6PqokGRT8bWweYQBXElctla2SACLcB/s1600/IMG_9316_Zw-W_LR_DxO.jpgDe toekomst van Europa zal er uit gaan zien als die van een heel groot Israël. Een beschaving die zichzelf tegen wil en dank moet verdedigen tegen het omringende barbarisme dat haar tracht te vernietigen….Al meer dan zeventig jaar vermoorden islamieten Joden. Burgers worden opgeblazen in bussen, zelfmoordterroristen blazen zichzelf op in restaurants, winkelcentra, universiteiten en markten en smeken Allah om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers mee te slepen in hun duivelse acties.Duizenden raketten worden afgevuurd op Israëlische dorpen met maar één doel: hoe vermoorden we zo veel mogelijk Joden. Kinderen worden gekidnapt en vermoord. Kort geleden werden vier biddende vrome Joden vermoord in hun synagoge. Stond de westerse wereld op zijn kop? Werden er massale demonstraties georganiseerd in Jerusalem en Tel Aviv waar de gehele wereldtop verscheen en schande sprak van deze onophoudelijke reeks terroristische aanslagen op onschuldige burgers? Lopen duizenden politiek correcte burgers rond met bordjes: ‘Ik ben Sam’, en ‘ik ben Moos’?…

Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden.Vanuit het oogpunt van de Arabische leiders komt een twee-staten oplossing neer op verraad tegenover Allah, de Koran, de Islamitische traditie, en de Hadith (d.i. de overlevering, de uitspraken van de Profeet).In de islamitische visie is het conflict met Israël dus niet louter territoriaal, maar existentieel en dus inherent onoplosbaar, zoals dat helaas ook geldt voor het conflict tussen de islam en het Westen.Weet u, dames en heren, waar men geen last heeft van de islamitische jihad-terreur en andere toenemende uitingen van islamisering?…Israël is enige democratie tussen haatdragende Islamitische landen.Minderheden hebben in Israël vrijheden en rechten waar ze elders in de regio alleen maar van kunnen dromen.In de islamitische landen in het Midden-Oosten, worden de minderheden bedreigd met uitroeiing.Mocht Israël geen Joods-democratische rechtsstaat maar een islamitisch land zijn, er was geen haan die naar de Palestijnen kraaide. Dus steunen die democratie en richt je op de aanstichters van de oorlog: de onverdraagzame ISLAM…..

Na deze islamistische aanslanen,gaan we weer: het is niet de islam, het Westen en Israël zijn  schuld….http://nos.nl/artikel/2121209-schutter-munchen-trots-dat-hij-op-zelfde-dag-als-hitler-jarig-was.html

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Heel Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger!

  1. Pingback: Heel Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger! | E.J. Bron

  2. Pingback: Heel Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger! - Ik zeg NEE tegen EU

  3. 4sjun says:

    De NOS vergeet te melden da al die slachtoffers een ding gemeen hebben. Zij vallen onder handen van de kritiekloze volgelingen van de profeet van islam. Genocidale Mohammed zou het immers ook gedaan hebben analoog aan hoe hij trachtte het arabische schiereiland jodenvrij te maken en de opdracht daartoe ook aan zijn volgelingen meegaf.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s