Wakker worden, morgen kan de hele Europa Kosovo worden!

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel: Kosovo werd onafhankelijk.Een Servische provincie, ooit het hartland van de Servische – lees: orthodox-christelijke – cultuur, valt in handen van de moslims uit Albanië.Kosovo werd wel het geografische middelpunt van het Servische rijk, dat zich onder keizer Dusan (1331- 1355) uitstrekte van Belgrado tot Thessaloniki/Griekenland.Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim. Kosovo, dat in de middeleeuwen nog een grote Servische meerderheid kende – in de oudste kerkboeken heeft slechts twee procent van de inwoners een Albanese naam.De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom geen echt oude Albanese monumenten bekend.Alleen al in Kosovo kunt u 1300 oude Servisch orthodoxe kerken en kloosters vinden.Na de Osmaanse verovering van de Balkan trokken veel Albanezen naar Kosovo en Metochia.Tegelijkertijd sloegen veel Serviërs, na verschillende mislukte opstanden, op de vlucht in noordelijke richting.Van Servisch-orthodox werd Kosovo langzaam Albanees-islamitisch.De Albanese meerderheid in Kosovo, zelf het product van de anti-Servische bevolkingspolitiek van Mussolini en Tito(communistische dictator) en van recente Albanese terreur….

In 1353 begonnen de Ottomanen onder sultan Murat I stukken van Europa in te lijven. In 1389 vond in Kosovo, een deel van het koninkrijk Servië, de Slag op het Merelveld plaats. De Turkse sultan Murat I vond hierbij de dood,maar ook de Servische prins Lazar. In felle gevechten(slachtpartij van zestien dagen!) leden beide partijen zware verliezen en trokken de Ottomanen zich terug.Maar,ik heb nooit gehoord, dat de winnaar zich terug trok.En jullie? Parijs echter werden de klokken van de Notre Dame geluid om deze overwinning van het christendom te vieren.De Turkse opmars naar West-Europa tot staan is gebracht.Terwijl de Serviërs hun verliezen niet meer te boven kwamen, bracht Bajazid, de zoon van de gesneuvelde Murat I, alweer een sterk leger in het veld.De Ottomanen konden putten uit een groot reservoir aan troepen, terwijl de Serviërs door hun manschappen heen waren.Pas in 1459, na de val van Constantinopel/nu Istanbul/, werd Servië volledig door het “Ottomaanse rijk” veroverd.Geregeld kwamen de Serviërs in verzet, maar telkens zonder succes….

Servië koestert een bezitterige liefde voor de regio Kosovo. De verbondenheid is zo sterk, dat Servië bereid is de bommen van de NAVO(de lakeien van de islam) over zich heen te krijgen.De Navo loog over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn. Dr. Peter Markesteyn, een forensisch patholoog uit Winnipeg, was een van de eerste onderzoekers naar oorlogsmisdaden die na de bombardementen in Kosovo arriveerde. “Ons werd verteld dat er 100,000 doden zouden zijn. Uiteindelijk konden we 1,800 autopsies uitvoeren op slachtoffers, daar bleef het bij,van Albanezen en Serven.”…”We hebben graven gevonden, maar niet de grote massagraven waarvan sprake was”, zegt Laurie Weisberg van het VN-commissariaat voor de vluchtelingen….

Verschillende UCK leiders had het mobiele-telefoonnummer van generaal Wesley Clark, de NAVO commandant.En hij heeft nu tientallen bedrijven en investeringen in Kosovo!In Bosnië hebben de Verenigde Staten ook Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten.Izetbegovic schreef: “Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.” …De Amerikaanse houding tegen moslims in Bosnië en Kosovo is eigenlijk ingegeven door de bezorgdheid van de Verenigde Staten om de vriendschap met de geallieerde moslim landen te behouden. Daarbij zijn deze vrienden dan meestal olielanden…

Is men al de Albanese gewelddadigheden van maart 2004 vergeten?Toen werden in Kosovo en Metochia 150 orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er honderden moskeeën zijn bijgebouwd, veelal met geld uit Saoedi-Arabië.De hele provincie Kosovo is de laatste jaren van karakter veranderd en wordt langzaam een Sharia-staat, waar permanente terreur heerst tegen de Serviërs.Wie heeft er ooit gehoord over de slag van Gracanica klooster( werd gesticht door koning Stefan Uroš II Milutin in 1321/meer dan 300 jaar ouder dan Amerika!/ en wordt beschermt door UNESCO)?In maart 2004 ,Albaneese aanvallers hadden het gemunt op de kerken en kloosters.De Zweedse soldaten moesten de bescherming van het klooster Gracanica waarnemen en hebben een uitzonderlijke moed betoond. Onder het bevel van hun kolonel, Haakansson, hebben zij niet gehoorzaamd aan de bevelen van hun overste en met een zevenhonderdtal man, zowel soldaten als niet-militair personeel zoals bakkers, koks en schrijnwerkers, hebben zij zich op de duizenden Albanezen gestort, die gewapend waren met ijzeren staven, vuurwapens en allerhande brand materiaal. Er ontstond een lijf-aan-lijfgevecht dat zonder enige onderbreking elf uur duurde, en uiteindelijk hebben de Albanezen zich teruggetrokken. Dank zij deze onbekende helden uit de andere kant van Europa staat dit klooster vandaag nog overeind….

De tragedie van Kosovo kan zich overal herhalen en zij tekent zich reeds af. De verovering van territoria in Frankrijk, Zweden,Engeland,Nederland, Denemarken door moslim-minderheden is bezig in onze grote steden en randsteden.De autochtone bevolking daar wordt er verdreven.In diverse steden in Europa, hele wijken tot ‘sharia’-gebied worden verklaard.Stel dat moslims zich verenigen in een Bevrijdingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland, eerst autonomie eisen en vervolgens onafhankelijkheid van de rest van Nederland. Groepen van het bevrijdingsleger vermoorden politieagenten in Rotterdam en Gouda en blazen overheidsgebouwen in Den Haag op. Zo ongeveer liggen de kaarten als het om Kosovo gaat. Hoe zal de Nederlandse regering reageren? Hoe zal de Nederlandse bevolking reageren? Wat nu de Serven overkomt kunnen wij op termijn ook verwachten.

Internationale rechtsysteem bestaat niet meer! Aleen VS politiek van de spierballen is aan de orde.Kosovo is nu een klein-Albanië,de ‘kleine jihadistische staat’, waar de voormalige leiders van UCK-milities het voor het zeggen hebben.JIHAD,wapenhandel, drugssmokkel, prostitutie en organenhandel – allemaal zaken die tegenwoordig domineren in Kosovo.Hoewel de Bosniërs en Albanezen omschreven worden als ‘gematigde’ moslims, is de radicale islam wel degelijk aan een opmars bezig in Bosnië-Herzegovina en Kosovo. Hetzelfde geldt voor Albanië.Het Nederlandse Instituut Clingendael noemde de regio een vrijplaats voor terroristen. Vanuit die regio zou ook steun worden gegeven aan terroristen die elders in Europa actief zijn.Verder vechten er relatief veel moslims uit de Balkan voor terroristische groeperingen zoals ISIS.Het doel van radicale Islamisten is de shari’a-wetgeving op te leggen aan de wereld.Westerlingen nemen in het algemeen aan dat alle religies het respect en de waardigheid van elk individu bevorderen. De Islamitische Wet (shari’a) leert echter dat de niet-moslims in deze wereld moeten worden onderworpen of gedood…Zowel Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn potentiële lidstaten….

Kosovo is altijd deel geweest van Servië en zal het altijd blijven!Bij de zeshonderdjarige herdenking van de Slag bij het Merelveld, waren niet minder dan een miljoen Serven aanwezig!De enige reden dat Servië geen actie onderneemt is dat de NAVO te sterk is vertegenwoordigd in die regio……

Het Klooster Visoki Dečani (Servisch: Високи Дечани) is een Servisch-orthodox klooster gelegen in de buurt van Pec, in Kosovo. De kerk van het klooster is de grootste middeleeuwse kerk op de Balkan, met een grote collectie frescos. Het klooster werd gesticht door koning Stefan Uroš III Dečanski in 1327….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Wakker worden, morgen kan de hele Europa Kosovo worden!

 1. cassandrasez says:

  Meer dan 40 grote Islamlanden, laat ze daar wonen en zichzelf bedruipen. Zat land.

  Liked by 3 people

 2. Pingback: Wakker worden, morgen kan heel Europa Kosovo worden! | E.J. Bron

 3. Pingback: Wakker worden, morgen kan de hele Europa Kosovo worden! - Ik zeg NEE tegen EU

 4. koddebeier says:

  Europa…….verraden door de VS, “onze eigen” NAVO, de EU en door veruit de meeste politici !!

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s