Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!

Islam svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je Islam već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Kad su Arapi izgubili moć da mačem šire Islam, barjak su preuzeli Turci. Pred Beč su došli 1529. godine. Hronike beleže brojna turska zverstva koja su tada činili,ostavljajući za sobom neizbrojive žrtve i  milione odvedenih ljudi u roblje, silovali žene do smrti i nabijali  ‘neverničku’ decu na kolac.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi(civila)!…

Islam je mnogo više od religije (oko 20%). Islam kao “politička ideologija” reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet .Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski Islam, već samo Islam,kako kaže Erdogan:”Islam je Islam!” Glavni problem, kako za muslimane, tako i za ostali svet, jeste nasilne poruke Kurana: “I borite se protiv njih(nemuslimana), sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.”(Kuran 2, 193) … ,ili ovo: -” Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “(Kuran 60: 5) …,ili ovo: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”(Kuran 4: 88) …., ili ovo: -” Nevernici(nemuslimani) su drvo za potpalu u paklu “(Kuran 72:15) .. . ,ili ovo: – “Oni koji ne veruju (u Islam i proroka), oni su najgora stvorenja”(Kuran 98: 6) …,ili ovo– „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“(Kuran 3:28)…,ili ovo–„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu: ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu)….,ili ovo–„Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“(Kuran 4:95)….Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Na svim hijerarhijskim nivoima, pripadnici Islamske države(IS,kao i mnoge fundamentalističke grupe) neprestano i svuda ponavljaju citate iz Kurana, tumačeći ih doslovno onako kako su i napisani.Reći da su ih izvrnuli je besmisleno….

Iz Kurana se može zaista iščeprkati i po neki naizgled miroljubiv stih.Apologete najčešće navode ovaj–…„Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. (5:32).Odmah iza ovog stiha, doslovno odmah (5:33) piše – „Kazna za one koji protiv Alaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odseku ili da se iz zemlje prognaju.“…Miroljubivi stihovi nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu….

Na Zapadu ili u zemlji nevernika praktikuje se miroljubivi Islam iz Meke.Tamo gde je Islam u manjini, prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.U islamskim državama ili u zemljama gde su muslimani večina,tamo se praktikuje Islam iz Medine, tj. pravi Islam,koji već 1400 godina vrši nasilje i seje smrt nad nemuslimanima širom  sveta.Alija Izetbegović nam je to fino i objasnio u “Islamskoj deklaraciji “-…”Islam isključuje pravo ili mogućnost delovanja bilo koje druge ideologije/vjere na svom prostoru i ne može biti ni mira, ni koegzistencije između” islamske vejere “i” neislamskih “društvenih i političkih institucija,” pisao je Izetbegović u svojim deklaracijama.Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim “kaurski” entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana/Islama. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom.Zato Bakir Izetbegović naglašava da mu je politički program babina knjiga, u kojoj piše da: „nema koegzistencije između Islama i drugih religija“ i da „muslimani kada postanu većina, treba da nametnu islamsku teokratiju i šerijat“.Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje iz naslova knjige: šta nije (danas) u redu sa islamom? Islam dopušta robovlasništvo i prisilni seks sa robinjama.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu…

Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima, bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi , siromaštva i neznanja.Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Muslimani nisu srećni u Gazi. Oni nisu sretni u Libiji. Oni nisu sretni u Maroku, Tunisu, Jemenu, Egiptu. Nisu srećni u Iraku, Avganistanu, Libanu, Siriji. Muslimani nisu srećni u Iranu, Pakistanu, u Bahreinu … i iz svih nabrojanih država beže.Dakle, pa gde su onda sretni? Srećni su u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, pa čak i u Izraelu. Ukratko, oni su srećni u svim državama, koje nisu muslimanske.A koga krive za svoju nesreću? Islam Ne. Ne ni njihova rukovodstva država iz kojih su pobegli. Ne krive ni sami sebe.Oni krive države u kojima su srećni! I žele ih promeniti, da budu kao države iz kojih su došli, jer u njima nisu bili sretni.Oprostite, možda sam idiot, jer to ne razumem…

Nisu muslimani krivi što su rođeni u takvoj kulturi, ali oni treba da priznaju činjenice.Za razliku od Alaha koji ne voli sve ljude, štaviše naređuje progon i ubijanje onih koji nisu muslimani, naš Bog je onaj koji voli svakog čoveka kao što čitamo u Svetome Pismu.Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo! Vera se ne svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije. Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Isus nije vodio ratove i nije se služio mačem. Prorok Muhamed je bio ratnik i lično je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza,a to se navodi i u Kuranu(33. 26.).Sledeći hadis (Islamski verski tekst) govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dećacima koji su dostigli pubertet, odseku glave. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza medu muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38)…Danas to isto radi IS u Iraku i Siriji.Krstaški ratovi bili su posledica muslimanske najezde na zemlje koje su većinski bile naseljene hrišćanima. To je u periodu od 3. do 10. veka bila teritorija današnjeg Izraela, Jordana, Egipta, Sirije i Turske. Kad je islam ojačao i postao moćna religija/ideologija, muslimani su zauzeli te zemlje. Hrišćansko stanovništvo je bilo porobljavano, brutalno ugnjetavano, raseljavano i ubijano.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde islama…. Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …

….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s