Stille verovering van Europa door de ISLAM

https://i0.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpgOmdat religies overal ter wereld voorkomen, moet de Islam behalve het westen de hele wereld overheersen, wat volledige controle inhoudt over alle aspecten van de maatschappij door de sjaria; zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden.En als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft, dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord,terreur en migratie.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd…

Wat de islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken middels migratie en voortplanting.Hijra(migratie) is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog.Dat woord bedacht door de stichter van de islam, de profeet Mohammed, in het jaar 622 A.D.En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld.Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving).En als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist….

De combinatie van natuurlijke groei en migratie die ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de bevolking teweegbrengt, zou in de afzienbare toekomst kunnen leiden tot meerderheden in althans enkele Europese steden of zelfs landen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Links heeft van de massa-immigratie een ideologisch project gemaakt, het multiculturalisme (…) ter vervanging van het failliete communisme. (…) Maar die droom is een nachtmerrie geworden: multicultureel is multiconflict geworden.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. Dat uit zich niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij. Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving.Er ontstaan grote getto’s in Europa, met een fundamentalistische identiteit, die broeinesten vormen voor extremisten.Zij zijn vastbesloten zich te houden aan de voorschriften van Koran en Hadith.Zij willen een Huis van de Islam in het gebied van het ongeloof bouwen.Moslims beschouwen zich in de eerste plaats als moslims en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zeventig procent van de Nederlandse moslims vindt dat, de regels van de Koran, belangrijker zijn, dan de Nederlandse grondwet, zoals uit recent onderzoek bleek.De Islam is echter niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt….

Europa bevond zich in het Huis van oorlog en dat kan nooit worden geaccepteerd.Diverse landen in Europa hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.We zitten nu in een oorlogssituatie.Wat er nu in Europa gebeurt, bekijkt Open Doors tegen de achtergrond van christenvervolging wereldwijd.Aanslagen op kerken; het vermoorden van geestelijke leiders; het zaaien van angst; het ontwrichten van de samenleving. Ze maken allemaal deel uit van de ‘strategie’ achter christenvervolging in alle delen van de wereld.Iedere dag is er weer een nieuw verhaal over bloedvergieten.In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). Terwijl islamieten heel het Midden-Oosten in een bloedbad hebben veranderd en het westen al een voorsmaakje gegeven hebben wat hen te wachten staat, spugen de paleo-progressieve journalisten en politiekers de burger in het gezicht: dat er GEEN verband bestaat tussen de islam en terrorisme. Dat is vanzelfsprekend nonsens.Iedereen die de islamitische doctrine en geschiedenis heeft bestudeerd, weet dat de islam gebaseerd is op geweld tegen Kafirs (àlle niet-mohammedanen).De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is!…

We hebben enorme problemen met de islam en multiculturaliteit.Het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden, is een illusie.Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat aanpassen. Zo is sinds kort in Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan.‘Kerstmarkt’ wordt veranderd in ‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om islamitische minderheden niet op de tenen te trappen.We zijn veel te ver doorgeschoten in onze tolerantie.Godsdienstvrijheid is een individueel recht, geen collectief recht om een islamitische zuil uit te bouwen, om op iedere straathoek een moskee te bouwen met torenhoge minaretten, om islamitische feestdagen in te voeren of om hoofddoekjes te dragen in de publieke ruimte.Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Wij hebben miljarden gestopt in integratiebeleid en er het tegendeel mee bereikt van wat we wilden!…

Deze migratie is een strategisch doel van de VS, dat Europa wil destabiliseren en zo afhankelijk van Washington wil houden.Obama-supporter George Soros is op de achtergrond een belangrijke drijvende kracht achter de Europese ‘multiculti’ droom nachtmerrie door volledig open grenzen, het opheffen van de nationale soevereiniteit en een onbeperkte immigratie van moslims te eisen en deels ook te financieren.Engelse verslaggevers troffen op het Griekse eiland Lesbos een ‘migranten-handboek’ aan met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. In het boek staan allerlei tips hoe migranten met succes hun ‘rechten’ in Europa kunnen opeisen. De uitgever van het boek is de organisatie W2EU, dat zich inzet voor onbeperkte massa immigratie. W2EU is onderdeel van George Soros’ Open Society netwerk, dat ook een dubieus aandeel had in de illegale fascistische staatgreep in Oekraïne…

De eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor schamen.We moeten ook het Schengenakkoord en het vrij verkeer van personen on hold zetten en de controle over de grenzen weer in eigen handen nemen.Doen we dit niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de islam, zoals in het huidige IS-gebied!Wij zijn voor een Europa van samenwerkende staten, maar wij zijn tegen één Europa onder een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa en weg met die EU”….https://i0.wp.com/orig10.deviantart.net/68db/f/2014/265/7/5/islam_stop_islamization_quran_muslim_by_elvis4-d804j1d.jpg

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Stille verovering van Europa door de ISLAM

 1. Pingback: De stille verovering van Europa door de islam | E.J. Bron

 2. Guardiacivil says:

  I have replaced this message on my nieuwsblogg Facebook
  It is twelve clock that people know that Europe is lost if nothing happen.

  Like

 3. Guardiacivil says:

  Heb dit al geplaatst op mijn nieuwsblogg facebook

  Liked by 1 person

 4. Stradi Song says:

  Hoor Brigitte Gabriel haar verhaal over hoe Libanon veroverd is door toegelaten invasie moslims.

  Liked by 1 person

 5. Ben zelf ook van oordeel dat deze baardapen hier niets te zoeken hebben maar bovenstaande foto is wel gefotoshopt. Geen sharia voor Nederland met een Engelse Bobby voor hen?? En de voorste die het sharia poster vasthoudt heeft vijf vingers zonder de duim mee te rekenen??
  Goed dit neemt niet weg dat de rest van het artikel de waarheid is en de islam hier zo rap mogelijk moet verdwijnen.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s