Moslims zijn bezig weer Europa over te nemen!

https://i1.wp.com/www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/06/Netherland-islam.jpgSinds de komst van de Islam, is de Islam in oorlog met de mensheid. Volkeren zijn afgeslacht, bibliotheken vol met kennis zijn afgebrand. Vredige religies van het Midden-Oosten zoals zoroastrisme en Manisme van de Koerden en Perzen zijn vernietigd.De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa.Het derde islamitisch offensief tegen Europa is volop bezig! Anders dan in de 8e en in de 17e  eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie. Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in Europa. Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Amerika en Europa zelf….

Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.Koran (9.20): ‘Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.’ …Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen? En wie had zich ooit durven voorstellen dat moslims in Europa zich vaak sterker vast zouden houden aan hun religieuze identiteit dan het gros van de bevolking in landen die al eeuwen door moslims worden bewoond? De laatste dertig jaar zijn Europese landen duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.Het zal ook interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren, hoeveel senior EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld….

Er is in onze steden al lang geen sprake meer van integratie maar van substitutie. De ene, autochtone, bevolkingsgroep wordt vervangen door een andere, allochtone, bevolkingsgroep. Onze Europese cultuur wordt vervangen door de islam. De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de democratie moeten plaats maken voor hoofddoeken, vrouwendiscriminatie, ritueel slachten, shariarechtspraak, islamonverdraagzaamheid en moslimtheocratie.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Damascus of Mekka.Wijk na wijk wordt islamitisch.In veel Europese steden is er al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten.Maar noemt u ons eens een land ergens ter wereld met een moslimmeerderheid, waar de niet-islamitische minderheden in vrede en vrijheid kunnen leven.Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is.. .

Westerse politici hebben nooit echt iets aan het probleem gedaan. Zij zouden tegen immigranten moeten zeggen: Jullie zijn welkom. Wij verwelkomen jullie als broeders en zusters, dat hoort bij de christelijke traditie. Als jullie willen, kunnen jullie blijven, maar jullie moeten integreren. Jullie kunnen de godsdienst belijden die jullie willen, of jullie kunnen atheïsten zijn, maar jullie moeten een onderdeel worden van het bestaande systeem, integreren op economisch, politiek en sociaal niveau.Helaas geven de politici er de voorkeur aan zich hieraan niet te branden; in plaats daarvan kiezen zij ervoor een vaag begrip van aanvaarding te prediken, waarmee de Europese cultuur wordt gedrukt.Men verwacht dat de immigrerende moslims niet alleen onze taal leren maar ook dat zij onze burgerlijke wetgeving met algemeen aanvaarde mensenrechten zullen gehoorzamen en meer in het algemeen begrip en respect zullen hebben voor de westerse beschaving. Dit kan alleen mogelijk zijn voor vrijzinnige moslims voor wie de koran geen leidraad meer is. Zolang in de moskee de koran als heilig en onfeilbaar wordt verkondigd zal de beoogde integratie een illusie blijven.In de islam zijn de moskeeën echter niet alleen een plaats waar erediensten worden gehouden. Het zijn ook plaatsen waar mensen worden geïndoctrineerd en politiek worden gestuurd, zelfs zo dat de gemeenschap er schade van ondervindt…

Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De christenvervolging in het Midden-Oosten door de islam is een taboeonderwerp in de Europese media en politiek. De reden ligt voor de hand: de georganiseerde christenvervolging past niet in het multiculturele plaatje dat de islam steevast afschildert als een vredelievende en tolerante godsdienst. Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.Voor hen vraag ik graag 1 minuut stilte.De christenen zijn geen vreemde luizen in de pels van de moslimwereld, maar de authentieke en oorspronkelijke bewoners van landen, streken en gebieden, die pas veel later door de moslims werden veroverd en met geweld aan de islam werden onderworpen. De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.In het zuiden van Europa was het over een periode van honderden jaren eigenlijk nooit rustig onder de islamitische aanvallen. In de periode van 200 jaar kruistochten relatief wel….

Er is geen land op aarde waar moslims vrijer zijn hun geloof te beleven en belijden dan Nederland (inclusief alle staten met een islamitische meerderheid), maar het moet afgelopen zijn met de grenzenloze tolerantie voor intoleranten. Die intolerantie is decennialang de rijke voedingsbodem geweest waarvan nu jihadisme en terrorisme wordt geoogst. De voorbije maanden is er veel geschreven en gezegd over de aanslagen in Brussel, Parijs en elders in Europa. Meestal beperken de vele analyses zich tot de politiek correcte conclusie dat het terrorisme het gevolg is van de zogenaamde radicalisering van een kleine minderheid van moslims. Onmiddellijk wordt er aan toegevoegd dat deze aanslagen niks met de islam te maken hebben want de islam is ‘vredelievend, tolerant en verdraagzaam’. De realiteit is anders.Degenen, die wij ‘moslim-extremisten’ noemen, zijn in wezen de echte moslims, die hun geloof en de Koran serieus nemen. De overige ‘gematigde’ moslims, zijn of ‘verblind’ of proberen bewust ons te misleiden. De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.Moorden, terechtstellingen, onthoofden, massamoord en het verheerlijken van de doden ‘om de harten van de gelovigen te verheugen’werden allemaal in praktijk gebracht door Mohammed, werden door hem onderwezen en opgevolgd door moslims de hele geschiedenis door.De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing.Het ultieme doel is om de gehele aarde onder islamitisch bestuur te brengen en het ongeloof uit te roeien.En hoeveel meer onschuldige levens moeten verloren gaan, voordat U uw ogen opent? De fundamentalisten kunnen het niet verdragen dat moslims door een christelijke meerderheid geregeerd worden,zoals in Europa het geval is.Zij geloven dat het andersom hoort en dat moslims de hele wereld moeten regeren.Het simpele feit dat u zich niet heeft onderworpen aan God (de betekenis en de essentie van de islam) is genoeg. U moet dood en alles waarvoor u leeft, werkt en in gelooft moet kapot. U bent in oorlog, onze samenleving is in oorlog.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond. Dat moet u wel onder ogen willen zien, in plaats van dat te ontkennen uit vrees dat mensen je voor islamofoob uitmaken.Dus laten we hen die de islam “vreedzaam” noemen op niets anders onthalen dan gelach en een kort overzicht van de feiten….

Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben (cursief vert.).Merkel benadrukt dat ook in de toekomst “vluchtelingen” naar Europa zullen komen: “We willen legale wegen vinden.Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd.”…!..Merkel ziet zichzelf als de baas van de EU en ze ging met dictator Erdogan de Islamitische volksverhuizing reguleren namens hele EU.En alle EU landen moesten het verdrag tussen Erdogan en Merkel ondertekenen! De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die werd gelanceerd door nazi propagandaminister Joseph Goebbels: ,,Serveer de mensen massieve leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven tenminste een tijdlang.”…Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk.En als wij ons niet snel losmaken van Washington en hun marionetten in Brussel, ons continent tot de absolute ondergang is veroordeeld.Daarom zo snel mogelijk de EU ombouwen tot een vorm van economische samenwerking en landen hun soevereiniteit teruggeven…. Stop islamiseringvan Europa!Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid?En alles wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen niets doen.Doe iets!Dit is uw wereld, red haar…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Moslims zijn bezig weer Europa over te nemen!

 1. Pingback: Moslims zijn weer bezig Europa over te nemen! | E.J. Bron

 2. YY says:

  Mooi geschreven!

  Liked by 1 person

 3. Guardiacivil says:

  I have put it on my nieuwsblogg

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s