Europa begrijpt nog steeds niets van de Islam

“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.Als het aan de omstreden PVV-leider Geert Wilders ligt, dan is de kans realistisch dat in de toekomst een algeheel verbod komt in Nederland op alles wat islamitisch is.Volgens Wilders wordt het tijd om “intolerant te worden tegen de intoleranten”. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de “de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen”… “Geen Islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische scholen meer.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan,”zei Wilders…..

Die Islam is een complete, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem,die de mensheid nog steeds bedreigt.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden! En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige…”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

In het verleden,er zijn vele bloedige veldslagen geweest om de moslims buiten West Europa te houden, nadat dit in Oost Europa en andere gebieden niet gelukt was. Een paar keer (2 x Wenen en Poitiers) ging het maar net goed.In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het christelijke Westen te onderwerpen.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving).Nu zijn de adepten van Mohammed klaarblijkelijk teruggekeerd naar de meest basale veroveringstechniek in de geschiedenis: de volksverhuizing.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met smoezelige Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Het bestaan van mensen die vrij en gelukkig zijn, en vrij zijn van Islamitische heerschappij, is voor moslims een blasfemie – een godslastering, en die moet worden verholpen door ofwel deze mensen tot de Islam te bekeren ofwel ze onder het bewind van de Islamitische wetten te stellen…

Onze Europese beschavingscultuur eindigt, waar multicultuur begint!De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de Islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd.Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de Islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)….

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. …

Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen/iedere dag komen er meer./,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa? Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Er is geen islamitisch land met democratisch bestuur.Voor de Islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk…FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen.De politieke partijen die de laatste 50 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.De Islam baseert zich op de soevereiniteit van Allah en als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen is het conflict onvermijdelijk.Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…

Het moet voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici en kerkelijke leiders toch eens duidelijk worden, dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van Nederland en van heel west Europa.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Deze ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie! De aanstaande verkiezingen in maart zijn de eerste parlementsverkiezingen op het Europese vasteland, waarin we gaan zien of de formule van Trump ook op Europese bodem kan gaan werken.Vandaag de Verenigde Staten, morgen Nederland!Stop islamisering, geen sharia in Nederland! WAKKER WORDEN EUROPA!…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch. De jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen. Nadat de ongelovigen zijn vermoord of het land uitgejaagd, mogen land, dorpen en huizen worden bezet.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.De gruwelen die de IS pleegt grenzen aan het onvoorstelbare.Zonder Islam geen ISIS…

De Boko Haram is vooral bekend door het grote aantal aanslagen op dorpen en kerken en door de ontvoering op 15 april 2014 van zo’n 280 schoolmeisjes om hen als (seks)slaven te gebruiken.Een klein aantal van de ontvoerde meisjes wist te ontsnappen aan de gruwelen. Human Rights Watch heeft hun verhalen opgetekend en de NOS heeft er op 27 oktober 2014 over bericht. Een meisje vertelt: “Ze sleepten me mee naar de kampleider. Hij vertelde me dat de reden voor mijn ontvoering was dat ik christen ben. Toen ik daartegen in opstand kwam, bond hij een touw om mijn nek en sloeg hij me met een plastic kabel. Net zolang totdat ik mijn bewustzijn verloor. Als ik me niet zou bekeren tot de islam, zouden ze me vermoorden. Dus ik heb me bekeerd.”….

De islamitische ideologie van Hamas(die tot doel heeft Israel van de kaart te vegen, zie hun handvest en de uitlatingen van de leiders en zie hun gedrag) is hetzelfde als die van de Egyptische Moslim Broederschap of IS…Al vele jaren zijn er door Hamas leiders en hun terroristische organisatie die de Gazastrook bestuurt, consequent zware oorlogsmisdaden gepleegd, volgens de regels in het internationaal recht, zoals: willekeurige beschietingen op de burgerbevolking van Israël; beschietingen gelanceerd tussen hun eigen burgers, scholen en ziekenhuizen.Hamas dwingt haar burgers waaronder kinderen op daken en andere plekken die in groot gevaar zijn te gaan staan, om hen te gebruiken als menselijk schild.De misdaden van Hamas zijn zo flagrant, dat zelfs Amnesty er iets moet over zeggen….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Europa begrijpt nog steeds niets van de Islam

 1. Reblogged this on Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite and commented:
  .
  NU alle grenzen dicht, voor alle zieke geesten
  laat ze hun eigen Volken slachten met hun queesten
  laat ze maar sterven, waar ze zo naar verlangen
  hun ledematen in hun eigen bomen hangen
  ik ben een varken, dus ik zal er niet om treuren,
  maar laat het hopelijk allemaal wél halal gebeuren !
  .
  Jasterke
  .

  Liked by 2 people

 2. Jackie2015 says:

  Ooit dit gruwelijke nieuws gezien van deze “vreedzame religie”
  Het geweld en de vernietiging die de islamisten veroorzaken is gewoon lopende bandwerk

  http://www.thereligionofpeace.com

  Liked by 1 person

 3. likoednederland says:

  Zo blijkt dat islamitische landen glashard kunnen liegen over de historische en zelfs de islamitische waarheid, als die politiek niet uitkomt.
  https://likud.nl/2016/11/palestijnse-autoriteit-bestempelt-klaagmuur-islamitisch/

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s