Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

jihad-aivd-den-haag.jpgIslam is onderweg naar wereldheerschappij,al 1400 jaar, en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…Deze idelogie is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!..’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.En het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…

De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.En nog steeds bestaat het niet zonder dat.Dat is de reden waarom het geweld blijft.Jihad(kolonisatie) bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones parallelle wereld, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Deze landen in West-Europa begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen.Met kolonisatie en jihad heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!Islamitisch kolonialisme/Jihad is altijd verslagen geweest, of aan de poorten van Wenen, of in de Sinaï-woestijn. Joden hebben de langste geschiedenis van verzet tegen de islamitische staat(kolonisatie), onder haar verschillende kaliefen door de geschiedenis heen en Israël is nog steeds in verzet, tegen de koloniale jihadistische plannen voor de restauratie van het kalifaat.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).De moslims dachten dat ze zo alle herinnering van het joodse bestaan hadden gewist.Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!Israël heeft de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverd, die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Britten hadden het land vrijwillig verlaten. Er was dus geen regering en geen staat.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld.Volgens Palestijnse logica zouden de Indianen het recht hebben om de Europeanen te verdrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.Volgens Palestijnse logica zouden de Kopten het recht hebben om moslims te verdrijven uit Egypte.Volgens de Palestijnse logica zijn gebieden als Spanje, Sicilië en Griekenland bezet islamitisch gebied, want in het verleden vielen ze onder islamitisch bestuur…

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie, die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967… Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest, dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit.Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Noem eens een president voordat Jasser Arafat aan de macht kwam…

Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Diverse terreurorganisaties, zoals de PLO,Hamas, Hezbollah, komen er openlijk voor uit dat de vernietiging van Israël hun hoofddoel is.Deze terreurorganisaties zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen/genocide/ op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…

De linkse islamitische media:NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als ‘objectief’ worden beschouwd,staan al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-Palestijnse nieuwsberichten.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen hoor je ze ook niet.Israël heeft Gaza opgegeven voor vrede en kreeg raketten terug.Er zijn vele duizenden raketten afgeschoten.Dus,Hamas kies  bewust voor het doden van burgers en oorlog! De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop, dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers.Voor fascistische Hamas is een Palestijns leven als “martelaar” meer waard; een dood kind is een grotere blijdschap, dan een levend kind.De Palestijnse kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en Wereldleiders bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?…DAMES en HEREN(Israel en Joden haters):jullie zijn medeplichtigen aan de moord op deze kinderen!..BAH!…

Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten.Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.Door elke aanval direct in de kiem te smoren, laat Israël duidelijk zien, dat aanvallen volstrekt niet getolereerd worden.Bombardeert Israël lukraak op burgers zoals de Britten deden (Dresden,meer dan 60.000 doden!) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik dacht het niet.Als een Hamasterrorist in zijn spijkerbroek staat te schieten, dan is hij burger. En zo krijg je dan enorme hoeveelheden burgerslachtoffers.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden, zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is, dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten….

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Palestijnen zijn schlahtovers van hun leiders,niet van Israël!…Waarom is Gaza geen Singapore?Deze stad was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet,ze kiezen teror,criminaliteit en corruptie.De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top. In een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA),het eigen vermogen van Arafat is op 1.3 miljard dollar geschat! En niet vergeten,dat Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, werd beschuldigd van het hamsteren van een fortuin van 100 miljoen dollar en van het bezit van paleizen en landerijen, verspreid over het gehele Midden-Oosten. Die beschuldigingen komen van Mohammed Rashid, de voormalige financieel adviseur van Arafat. Hamas leiders zijn ook mulitmiljonairs geworden!In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Machmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte…

Israël is een bijzonder land. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten.Palestijnen genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost…Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen. Dat is de wil van Allah, dus veel moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil.En elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de Islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven… Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede.Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…natanyaDe Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen/niet-moslims om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen;”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(2:193, herhaald in 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….en … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”(Koran- 9:5).Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4…enz,enz…Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims:https://www.youtube.com/watch?v=25bg9CI2ZJ8 …of  deze:https://www.youtube.com/watch?v=aND2FfGe7TY…Een zieke Palestijn rijdt in op Joden en slaat vervolgens met een hakmes op ze in:https://www.youtube.com/watch?v=zAjkP19JxKU…..Hoe een Palestijns-Arabische man, probeert zijn peuter-zoon voor propaganda doeleinden te ‘offeren’..:https://www.youtube.com/watch?v=JJXAwohdBZE#t=74800px-beersheva_kindergarten_after_rocket_attack_from_gaza_2Zo veel doden vielen door terroristische/islamitische aanslagen in 2016:….https://www.youtube.com/watch?v=qL51JAKurX0

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

 1. Guardiacivil says:

  Alweer een goed artikel. Ik wens en hoop dat mensen het gaan begrijpen al zal het voor velen moeilijk zijn al die conflikten en partijen die strijden om hun geloof en ideaal uit elkaar te houden. Het zou nog eens goed zijn al die partijen nog eens apart met hun goede dan wel foute doelstellingen op een rijtje te zetten en als een soort stamboom uitbeelden, want veel strijdende partijen komen voort uit het Arabische.
  Ik plaatst dit artikel weer op mijn sites.
  Mijn eigen artikel van vandaag :
  Het is juist Kerstfeest geweest en mijn boom staat er nog tot drie Koningen en de wereld begint te fikken vanwege die klote islam.
  Ik voel me Kruisvaarder, ik ben Kruisvaarder en als het kan sta ik op om het grote gevaar te bestrijden, mijn verzet is ondergronds, ik deel de berichten van iedereen waarvan ik denk dat ze meerwaarde hebben dat anderen het ook lezen.
  Ik hoop dat er 10 miljoen Nederlanders in maart laten zien dat ze het zat zijn met alles, maar dan ook met ALLES wat Nederland naar de afgrond heeft gebracht.
  Europese Burgers lijden, lijden onder het vreselijke nazi-juk van Merkel, van Brussel, van Europese leiders die dit juk en Brussel steunen, van MO landen die Europa chanteren.
  Dat is mijn bescheiden strijd.
  Strijden om ego, respectloos optreden, niet willen of kunnen communiceren om welke reden ook, eigen belangen………..het is pinuts, zielig, kinderachtig, niets waard……….ik persoonlijk ontwijk mensen die energie op een foute wijze verspelen en ga door met mijn strijd.
  Europese Burgers leven op een tijdbom die elk moment kan afgaan, daarom ben ik hier en elders en probeer ik mensen te laten beseffen hoe erg het is gesteld door berichten te delen.
  Ik wens en hoop dat deze laatste dagen nog veel mensen dit besef krijgen en weten wat ze straks met maart 2017 moeten doen. Ik wens en hoop dat ze het nu met hun verstand doen, zodat Nederland weer Nederland wordt, terug met zijn eigen gewoontes en zijn eigen cultuur met een maatschappij waarin de burgers zich veilig en gelukkig kunnen voelen, waarin wij de zekerheid hebben dat onze kinderen en kleinkinderen ook veilig en gelukkig kunnen zijn.
  Daarom doe ik dit met mijn 67 jaren, daarom voel ik mij een Kruisvaarder, daarom hoop ik op nog vele Kruisvaarders want de strijd is net begonnen en nog lang niet gestreden.
  Voor iedereen in 2017 veel licht, reine lucht, innerlijke rust, goede gezondheid, en wijsheid en inzicht.

  Liked by 3 people

 2. Pingback: Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog (die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël | E.J. Bron

 3. Republikein says:

  Maanziekte, gaat over maar duurt nog lang.
  Jammer voor Napoleon.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s