BOG JE STVORIO UNIVERZUM I ŽIVOT NA ZEMLJI

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbSloženost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu.Od atoma do beskraja, svuda postoji red.Budući da je u životnoj sredini sve planirano , oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i Stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio.Kada vidimo da su određene stvari svrsishodno uređene/nameštene i međusobno deluju po zakonima, šablonima i obrascima da obave funkciju mimo svojih pojedinačnih mogućnosti, naše ljudsko iskustvo nam govori da to mora biti prethodno dizajnirano, organizirano i napravljeno, poput; odeće, kafe aparata, automobila ili kompjutera. Niko ne bi rekao da su nastali sami od sebe, nego njihov precizan rad upučuje na dizajn.Ako pogledamo činjenice vezane za našu planetu videt ćemo precizan red koji vlada, te mnoge tragove dizajna; redovno izmenjivanje dana i noći, sastav gasova u atmosferi je perfektno raspoređen da bi mi mogli živjeti, ozonski prsten koji naš štiti od štetnih zraka, tačnu udaljenost Zemlje od Sunca-da ne možemo izgoriti niti smrznuti se, Zemlja rotira oko svoje ose i Sunca tačno preciznom brzinom koja nam omogućava život, imamo planetu pored naše(Mesec  omogućava da Zemlja prilikom kruženja oko Sunca, uvek ima isti nagib i svojom gravitacijskom silom izaziva plimu i oseku,koje su takođe od presudnog značaja za klimu), čija gravitaciona sila preusmerava meteore da nas ne pogode i tako “u nedogled”. Što više istražujemo, to više shvatimo preciznost i (skoro pa) neverovatan dizajn koji je prisutan.Spomenute konstante i fizički zakoni moraju biti izuzetno precizni da bi veoma kompleksan život bio moguć.Ako bi neka od ovih konstantni bila promenjena  bukvalno za “dlaku”, nikakav fizički, interaktivni život bilo koje vrste ne bi postojao. To znači: ne bi bilo zvezda, planeta ni života. Pa hoćemo li ovaj kreativni sklad, snagu i mašineriju pripisati “slučajnosti” ili inteligentnom Dizajneru? Vernici zovu tog Dizajnera: Stvoritelj ili Bog!

Ljudsko telo je takođe dokaz Dizajnera.Čovek je skoro kao kompjuter i potrebno je nešto (Bog) da ga programira, da radi ono što radi.Dokazi koji postoje u našem telu upućuju na savršenog Stvoritelja.Kao superkompjuter, život je sistem za obradu informacija. Istraživanje DNK je pokazalo, po gotovo neverovatnoj složenosti aranžmana koji su potrebni za proizvodnju života, da je morala biti uključena inteligencija.Postojanje informacija unutar DNK direktno ukazuju na postojanje Stvoritelja.Drugim rečima, postoji na stotine fino štimovanih faktora koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Zar nam kompleksnost i svrha DNK ne ukazuju na Inteligentnog Zapisivača tog koda?Količina informacije u svakoj našoj stanici, koje sadrže recept toga kako će se odvijati i najmanje funkcije našeg organizma, ne sastoje se od par reči, već od broja informacija koje bi ispunile mnogo knjiga.Kako su glupi atomi spontano napisali sopstveni softver?… Nigde u prirodi informacije ne nastaju slučajno i same od sebe.Ne postoji niti jedan poznati zakon fizike, koji je u stanju da stvori informacije ni iz čega…Prema Darvinovoj teoriji,bića potiču od jednog zajedničkog pretka,a razvijala su se kroz male mutacije tokom dugog perioda.Ali kako je nastalo prvo biće?Darvin nije mogao izneti nijedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio svoju tvrdnju. Naprotiv, bio je svestan mnogih činjenica koje su negirale njegovu teoriju.Bio je primoran to priznati u poglavlju ” Poteškoće teorije ”, koje je prikazao u dodatku knjige.Darvin se nadao da će te teškoće nestajati u skladu sa razvitkom nauke.Dogodilo se suprotno: razvojem nauke opovrgavana su, jedna za drugom,i Darvinove tvrdnje...

Dr Werner Gitt, Direktor I Profesor na Njemakom Saveznom Institutu Fizike i Tehnologije, jasno objašnjava,… “da je jedna od stvari za koje možemo biti apsolutno sigurni, što saznajemo putem nauke, da informacija ne može nastati slučajno. Uvek je potrebna “veća ” informacija da proizvede informaciju i na kraju, informacija je rezultat inteligencije. Sistem šifre je uvek rezultat mentalnog procesa i zahteva inteligentno poreklo ili pronalazaca. Treba posebno naglasiti, da ne postoji materija koja bi mogla da proizvede šifru. Sva iskustva ukazuju na to da je potrebno živo biće koje razmišlja i koristi svoju slobodnu volju, spoznaju i kreativnost. Ne postoji poznati prirodni zakon putem kojeg bi materija mogla da “dovede” do informacije, niti bilo koji fizički proces ili materijalni fenomen.”…Nastanak samih informacija, kao i istovremen nastanak sistema za tumačenje istih informacija je direktan pokazatelj toga da iza ovog neverovatno kompleksnog i specijalistički kodiranog sistema leži inteligentan stvoritelj, a ne puka slučajnost.Darvinističko objašnjenja nastanka svekolikog života su prosto apsurdna.Izostaviti Tvorca ( “inteligentnog Dizajnera”) iz slike nastanka, bilo bi isto kao kada bismo pokušali da dokažemo da se neka komplikovana mašina slučajno i bez razloga napravila sama od sebe…

Pošto znamo da univerzum nije postojao, nije mogao ni napraviti sebe,a iz ničega ne nastaje nešto.To je jednostavno neprihvatljivo i nemoguće ostvarivo.Bez obzira što u prirodi imamo sve materijale, rude, temperature i vremenske uslove, nikad nećemo naći da je kompjuter ili sat nastao sam od sebe.Univerzum ne može biti ni rezultat stvaranja npr. drugog univerzuma zbog apsurdnog beskonačnog vraćanja unazad, pa da kažemo: univerzum 1 je rezultat univerzuma 2, koji je rezultat univerzuma 3, koji je opet rezultat univerzuma 4 i tako beskonačno (ili “vanzemaljci” i ostale nebuloze koje ljudima naumpadaju)...Uzmimo primer protein kinesin koji postoji u našim ćelijama. Ovaj protein je zapravo mali “poštar” ćelije. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i neki deo ćelije se pokvari, ribozom stvara “šemu” za izgradnju pokvarenog dela. Šema se daje delu ćelije koji prozvodi rezervni deo. Potom organela Golgi apparatus “pakuje” novi deo i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u deo ćelije u koji pripada. Drugim rečima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., Pokvari deo automobila, automehaničar pozove fabriku i naruči deo koji je potreban. Inženjer iz fabrike nacrta kako deo treba izgleda, fabrika ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sistem postoji u našim ćelijama! Pitamo se koja je verovatnoća da su ovakva kompleksnost i fino štimovanje nastanala putem “slučajnih hemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta”? Ideja da se sve „jednostavno desilo” je u suprotnosti sa zdravim razumom. To je istao kao da smo bacili novčić 10 kvintiliona puta i svaki put dobili „pismo”. Dešava li se to?…Sve što počinje postojati, ima uzrok izvan sebe.Svemir je imao početak.Stoga, svemir ima uzrok izvan sebe.Astronom Fred Hol (Fred Hoyle) koji je smislio termin „veliki prasak”, rekao je da su ti podaci ozbiljno pokolebali njegova ateistička ubeđenja. Kasnije je napisao: „Interpretacija tih činjenica na osnovu zdravog razuma govori da se super-inteligencija samo igra fizikom, a takođe i hemijom i biologijom.Te­o­ri­ja „velikog prasaka” je ne­o­dr­ži­va, jer po­sle sva­kog pra­ska ili eks­plo­zi­je na­sta­je haos i ne­red, a ni­ka­da sa­vr­še­ni red i sklad!…

Jedno od pitanja koje skeptici često postvaljaju je: „Ako Bog postoji, ko je onda stvorio Boga?“….Bog nije u kategoriji stvari, koje su kreirane ili prouzrokovane.Bog je bez uzroka i nestvoren-On jednostavno postoji.Kako znamo ovo? Znamo da ni iz čega, ništa ne dolazi. Dakle, ako je ikada bilo vreme kada nije bilo apsolutno ništa u postojanju, onda ništa ne bi ikada došlo u postojanje. Ali stvari postoje. Nešto je moralo da uvek bude u postojanju.Ta uvek postojeća stvar je ono što mi zovemo Bog.Niko nije stvorio Boga, jer Bog ne poseduje fizička svojstva koja poseduju bića i stvari koje je on sam stvorio, te nema vremenski početak…Paradoksalno je da su upravo oni koji kažu da “Bog ne postoji” na neki način u pravu! Rekli su istinu! Ne može Izvor sveg postojanja i svega i vidljivog i nevidljivog što je stvoreno, da bude istog nivoa i iste suštine sa time što je stvorio! On može biti samo iznad toga i ako pomislim da On “postoji”, tako Ga degradiram, pokušavam da ga učinim sebi ravnim…

Kada je Bog stvarao svet, imao je dve mogućnosti. Prva mogućnost bila je da bića koja će stvoriti budu roboti. Pritisnete dugme i robot radi šta god vi zamislite. Druga mogućnost koju je Bog imao, bila je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja(da bi postojala ljubav i sreća u odnosu čoveka i Boga, čovek mora da bude slobodan). Međutim, stvaranje bića sa slobodom odlučivanja nosi veliki rizik. Ako stvorite robota, vi uvek možete da upravljate njime. Ali ako stvorite bića sa slobodom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svog postojanja može jednostavno Bogu da kaže: “Ja želim da idem svojim vlastitim putevima. Bože, Tvoji putevi me više ne interesuju.”…Većina zla koje vidimo u današnjem svetu su uzrokovane od čoveka.Greh na ovom svetu, i strahote kao što su Holokaust, su direktan rezultat kontinuiranog pobune čovečanstva protiv Boga…Greh je razlog, zbog čega je savršen odnos Boga i čoveka prekinut, a time i naša komunikacija sa Bogom.Da li je dizajner ili proizvođač automobila moralno odgovoran za pijanog vozača, koji zgazi nevino dete?Da li je majka, koja je dala sve od sebe da podigne svoju decu kako treba,odgovorna za postupke svojih potomaka, koji pljačkaju banke ili izvrše neko ubistvo?Roditelji su svesni da dete može da ih odbaci i da prezre njihovu ljubav, da postane neposlušno, problematično ili zlo, ali će ipak roditi dete i voleće ga uvek. Ljubav u roditeljima je samo bleda slika ljubavi koju Bog ima prema svojim stvorenjima. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter...

Srbin Nikola Tesla je bio ubeđen da nijedan čovek i nijedno živo biće koje je umrlo, nije nestalo zauvek.Tesla je verovao da smrću čoveka, njegova duhovna suština ne umire, i sa njom je moguće uspostaviti kontakt:„Zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u Svetlost(njegova duševnost, to je svetlost) i kao takav postoji i dalje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam:vraćanje u neku od prethodnih energija.Hrist i još neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu.“…Gde god se nalazi život, mora postojati duša, jer “duša je život’/svetlost.Duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije telo i omogućuje mu delovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu.Duša se stoga može uporediti s vozačem, a telo s vozilom.Tesla je u telima živih bića zapazio iste osobine kao i u tehničkim aparatima kao što su radio ili televizor.Na osnovu tog sledi zaključak da su tela živih bića samo prijemnici, a ne i emiteri (života).Život je tvorac smrti, kreator njene suštine. Isto kao što je i svetlost kreator mraka, jer da nema svetlosti mrak ne bi postojao ili obrnuto…Ne radja se život, već se radjaju ljudi, niti umire život, umire ono što se rodilo.Život je večan, a smrt samo kroz materiju doživljava svoju egzistenciju… 

Božanstvo se prikazalo na Zemlji i u Isusu Hristu.Biblija kaže da je On bio Sin Božji, dugo obećavani Mesija, Otkupitelj ljudskog roda, Spasitelj svih koji veruju u Njega. Biblija beleži da je On, nakon što su Ga Rimljani razapeli van zidina Jerusalima 31. godine, ustao iz groba i vratio se na nebo odakle je i došao.Isus Hrist,ta nebeska svetlost,susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: lečio je bolesne, slepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda,da bi potkrepio svoju poruku i posvedočio o svom božanskom poreklu.On je pokazao pravo Očevo lice…Sveto pismo, uključujući tu i Evanđelja, predstavlja glavni izvor informacija o Isusu i u njima se nalazi pažljivo sačuvana i preneta tradicija o njegovim karakteru, rečima i delima.Istorijski izvori, kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.Rimski istoričar Tacit spominje Isusovu smrtnu kaznu i kaže da je nju naredio Pilat za vreme vladavine (cara) Tiberija.Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela…

Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao.Ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako.Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji.Ne zaboravimo šta je majka Jevrosima kraljeviću Marku govorila: “Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu”. Ona tačno postavlja po hijerarhijskoj važnosti ono što određuje čoveka.Dobro zdravlje, finansijska stabilnost, siguran posao, zadovoljna porodica i perspektivna budućnost su stvari koje ljudi priželjkuju.Ipak i one su prolazne i na kraju besciljne ako nemaš živu zajednicu sa Bogom.Čovek je samo onda čovek kada je sav ispunjen Bogom, kada je sav u Bogu i Bog u njemu.Svaki pravi Srbin zna za reči kneza Lazara: “Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka”...

Može li nauka zaista ponuditi dokaz i utvrditi da Bog postoji? Pogledajte ovaj video, koji pokazuje nekoliko naučnih saznanja, koja ukazuju na postojanje Boga…

Posebna vrsta meduze latinskog naziva “Turritopsis nutricula” se još naziva i besmrtna meduza(dakle,još jedan dokaz o besmrtnosti). Ovo stvorenje je jedino živo biće koje, nakon što dostigne seksualnu zrelost, se ponovo vraća u seksualnu nezrelost (oblik polipa). Drugim rečima, one se kad ostare umesto da umru, podmlade i sve počnu ponovo. Teoretski, ovaj proces može da se ponovi beskonačno i zato se ova meduza naziva besmrtnom…http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Glavni krivac za ovakvo loše stanje na našoj planeti je – ne/čovek…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s