LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!

Europa maakt zich zorgen over de groeiende Islam. Maar het kan zich beter zorgen maken over zijn eigen identiteit.In het verleden was de christelijke cultuur het cement dat het huis van Europa stevigheid verschafte.Maar die cultuur is weggevaagd.De grote meerderheid van de West-Europeanen heeft afscheid genomen van God,van het Christendom…Wat is Europa nu eigenlijk? We zijn geneigd om Europa te beschouwen als het centrum van het christendom, en zelfs de wieg ervan. Beide overigens onterecht. Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa. Alleen de strijd tegen de tirannie van Spanje onder calvinistische inspiratie heeft Nederland tot een natie gevormd. Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa. Nu behoort Nederland echter tot de meest geseculariseerde landen van de wereld.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten…

Europa is de joods-christelijke mythe,vertellen linkse debielen en globalisten.Hoewel Joden altijd een kleine minderheid waren, hebben ze belangrijke theologische en economische taken in Europa vervuld. De geschiedenis van de joden in Europa bewoog zich altijd tussen de polen van vervolging en creativiteit. Hieraan kwam een einde in Auschwitz,niet door het Christendom,maar door Katholieke Kerk / Vatican.Zij hebben niets te maken met het Christendom en God…Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar…Zijn de grote culturele waarden van de hedendaagse westerse beschaving, hoofdzakelijk uit de antieke beschaving voortgekomen?Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?De grote ontplooiing van de natuurwetenschap kon pas op gang komen, toen echt christelijke principes, zoals de betekenis van de wetsorde in de werkelijkheid, eindelijk hun kans kregen. Daarom waren de zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) ook allemaal christenen.En dan de democratie. Ongetwijfeld was het de Franse Revolutie die de grote stoot tot de ontwikkeling van de democratie heeft gegeven. Maar niet primair uit verzet tegen ‘het christendom’, maar tegen de absolute monarchie en de macht van de adel. Sterker nog: het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt. Het Christendom ontstond zelfs niet eens in de intellectuele bovenlaag, maar in de maatschappelijke onderlaag.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn…

De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus…Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd…

De aankomst van steeds meer islamitische “vluchtelingen” in Europa, kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent.De instroom van miljoenen en miljoenen islamitische immigranten is desastreus voor het karakter van onze cultuur…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.Is dat de toekomst voor onze kleinkinderen?Maleisie is een islamitisch land, maar bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan.Dus,wij hoefen niet veel langer wachten, om een islamitische staat te worden,leven onder Sharia

Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(De heerschappij is alleen voor Allah.-Koran:12:40…„Bestrijdt hen, tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort”-Koran- 2:193…”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Om een eindeloze opeenvolging van de wreedste terreurdaden, een nieuwe holocaust of burgeroorlogen te voorkomen, is het daarom noodzakelijk dat de multiculturele samenleving wordt afgebouwd…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. In de feite, de Europese Islam is de negatie van alles waar de Islam werkelijk voor staat…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist.Wie de vrijheid van meningsuiting, om welke reden dan ook, verbiedt of bestraft, houdt niet van de mensen en is een volgeling van de haat…

Brussel en Kerk stuurt ons de donkere middeleeuwen in.De Kerk is, sinds de jaren zestig, tot een globaliserend wensdenken vervallen, dat haar uitgewogen leer over de natie heeft doen vergeten.De huidige paus, Franciscus, liet in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan.Terwijl de gruwelijkheden van de radicale Islam haast dagelijks het nieuws halen, houdt Franciscus vol dat islamitisch terrorisme niet bestaat…Het hele establishment, de elite – universiteiten, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen…Europeanen zouden zich hun christelijke wortels moeten herinneren en er naar terug moeten keren.We moeten opnieuw de Europese identiteit, waarden en normen en manier van leven centraal stellen.Men kan geen echt gemeenschappelijk Europees huis bouwen, door de eigen identiteit van de volkeren van ons continent te negeren.Mensen in Europa zijn meer dan kiezers en meer dan consumenten en meer dan sofi nummers.Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Vluchtelingen_migranten_Europa_Wikimedia_CommonsIn dit EU document uit 2009 staat open en bloot, hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden Oosten…http://joostniemoller.nl/wp-content/uploads/2017/01/4.png

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!

 1. Pingback: LANG LEVE HET JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA! | E.J. Bron

 2. tippelaar says:

  Te wapen en roei ze uit, de moslims. We zijn weer terug in de tijd van de kruistochten. Laat u niet omlullen met zieligheidsverhalen. Geeft niets meer aan stichtingen die ontwikkelingshulp geven aan negerlanden of andere landen die aan het euro-infuus liggen. Ze kunnen van mij platweg gezegd, doodvallen.

  Liked by 2 people

 3. Jackie2015 says:

  Niets in de wereld gebeurd bij toeval. Conflicten, oorlogen en andere calamiteiten worden met voorbedachte rade uitgewerkt. Zo ook de “vluchtelingen stroom naar Europa”.

  Soros voorstander van open grenzen en de kwade (om geen ander woord te gebruiken) macht achter de “migranten” crisis.
  https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/22447-soros-and-cfr-exploit-refugee-crisis-for-new-world-order
  http://yournewswire.com/george-soros-manufactured-eu-refugee-crisis/

  Albert Pike: In deze Engelse video zegt hij dat zij (de illuminati en de vrijmetselaars) de macht over de islam hebben en dat zij het zullen gebruiken om te westerse wereld te vernietigen.
  https://voiceofpeopletoday.com/albert-pike-we-control-islam-and-well-use-it-to-destroy-the-west-2/

  Atheisten mogen dan beweren dat er geen God bestaat, De duivel lucifer gelooft wel degelijk in God de Schepper van Hemel en Aarde. God heeft hem en zijn trawanten de hemel uit gegooid.
  En ik moet zeggen satan en zijn netwerk maken veel over uren en vooral de Joodse mensen (afstammelingen van Jacob) en de ware Christenen moeten het ontgelden omdat zij Jezus Christus toebehoren.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s