Nieuwe Wereld Orde wil met de Islam Europa vernietigen!

nazisme-islamisme-1440489430De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: ,,Circa 300 mannnen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.”…De bekende bankier (van de Nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;‘Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus.’…Een groot aantal bedrijven, regeringen, overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en families werkt op dit moment samen als wegbereiders voor de Nieuwe Wereld Orde(schaduwregering)…

Bij Adolf Hitler en zijn nazipartij treffen we niet alleen de wortels aan van de latere The Order (Skull and Bones) in de VS, maar ook het al oudere idee van de Nieuwe Wereldorde.Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereldorde zou creëren.Amerikaanse banken, zoals de National City Bank, Morgan and Company, maar vooral de Rockefeller Chase Bank en de Warburgbank, zeer nauw met het naziregime samenwerkten(op weg naar het verwezenlijken van hun agenda om een Nieuwe Wereld-Orde te concretiseren).De werkelijke fascisten waren de rijken, die een psychopaat als Hitler financierden en zover kregen om concentratiekampen op te zetten, teneinde uiterst goedkope arbeid te creëren, voor hun winstgevende oorlogsindustrie…

Toen in mei 1945 Berlijn veroverd werd door Russen en daarmee een einde kwam aan twaalf jaar Nazi-Duitsland, zijn veel voormalige handlangers van Hitler het land ontvlucht. Enkele duizenden kwamen vevolgens uit in Amerika.In het Midden-Oosten,8000 Wehrmacht-officieren en SS’ers zouden zich na de oorlog in Egypte, Syrië en Irak hebben gevestigd. Ze vonden werk in het leger, de politie en de geheime dienst. De president van Egypte, Gamal Abdel Naser, en de voormalige mufti van Jeruzalem richtten een Arabisch-Duits migratiecentrum op. Voormalige Wehrmacht-officieren werden gerekruteerd voor de Arabische legers, door luitenant-kolonel Hans Muller alias Khosan Bei. Hij had zich tot de Islam bekeerd en was Syrische staatsburger geworden. Duizenden Duitse nazis bekeerden zich tot de Islam, leerden Arabisch en kregen Arabische namen. In augustus 1957 schreef Le Monde dat er geen Arabisch leger was zonder Duitse militairen. Caïro was een Eldorado voor nazi´s, schreef Die Welt in 1953, met Otto Scorzeni als bekendste kopstuk. Hij werkte aan operaties bij het Suez-kanaal, samen met Oscar Dirlevanger, die reputatie had gemaakt in de Oekraïne. Nassers geheime dienst werd geleid door Leopolf Gleim (a.k.a. kolonel al-Nakher), voormalig hoofd van de Gestapo in Warschau. Hamid Suleiman was hoofd van de Gestapo in Ulm, toen hij nog Heinrich Zelman heette. Kolonel Kribl trainde het Syrische leger, Gestapo-officier Rapp deed daar verkenningsoperaties…

Militair zou de Nieuwe Wereldorde nazi-rijk verslagen zijn, maar na de oorlog, schrijft de Daily Mail op 9 mei 2009, zouden machtige nazi-tijd bankiers, industriëlen als staal- en kolenmagnaten, en ambtenaren, rijk geworden door de strijd en herboren als democraten, zich inzetten voor een nieuwe zaak: de politieke en economische integratie van Europa. De krant beroept zich op een onlangs opgedoken geheim document gelabeld “EW-PA 128” van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, beter bekend als het “Red House Report.”…De continuïteit van de economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Enkele van de leidende figuren in de nazi-economie werden toonaangevende bouwers van de Europese Unie…Oud-Nazi’s niets of nauwelijks iets in de weg gelegd werd, om zich weer in in de maatschappelijke top te nestelen.Vele top-NAZI’s ná de Tweede Wereldoorlog feitelijk werden gerehabiliteerd, door hen op hoge politieke functies te plaatsen, is overal nog terug te vinden.Wat te denken bijvoorbeeld van de top-NAZI-topofficier Hans Spiedel,die in 1957 opperbevelhebber wordt van de landstrijdkrachten van de NAVO? In 1960 krijgt een andere oud-top-NAZI, namelijk Adolf Heuzinger. een andere topfunctie in de NAVO.In 1960 wordt hij benoemd tot voorzitter van het militair comité van de NAVO…De EU is weer een stap in een reeks van stappen die moeten leiden naar een zorgvuldig voorbereide wereldregering, en parallel daaraan naar een wereldleger en een wereldreligie.Volgens deze lugubere filosofie van de machtselite kan dit alleen maar via crises, chaos, oorlogen en als het moet een wereldoorlog.Het bankroet van EU komt steeds dichterbij en zal leiden tot de door de machtselite achter de schermen geplande chaos om zo haar werkelijke ‘Masterplan’ te openbaren: de vestiging van een dictatoriale Nieuwe Wereldorde…

Islam is,net als vroeger nazisme, slechts gereedschap van “Nieuwe Wereldorde”,om het Westen te vernietigen.Met het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten proberen de EU-leiders/NWO poppen/ al binnen enkele jaren een moslimminderheid van 10% tot 20% van de bevolking te creëren.Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrij-heid:Eurabië.De multiculturalisering van Europa blijkt een goocheltruc, waarbij het eigen publiek wordt weggetoverd om plaats te maken voor een ander…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant. In Maleisie (bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan) was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De Algerijnse president Boumedienne zei ooit: ’De buiken van onze vrouwen zullen zorgen voor de overwinning’.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land.Het doel van zowel heel wat niet-radicale en radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.In de rest van West-Europa is dezelfde situatie.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens staat…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan. Waarom dan toch doorgaan Europese Marxistische elite met moslim immigranten? Twee van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ leiders, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en paus Franciscus eisen dat Europa nog meer moslimmigranten opneemt…De Tsjechische president Milos Zeman noemt moslimimmigratie naar Europa,de grootste bedreiging voor Europa sinds de Nazi’s.Op dit moment zijn er meer moslims in Europa dan ooit.‘De migratiecrisis heeft alle tekenen van een georganiseerde invasie’, zei Zeman in een interview met de TV-zender Prima. De onbeperkte massa immigratie is volgens hem zeer goed georganiseerd en ook ‘goed betaald’, en enkel bedoeld om Europa te ondermijnen en in elkaar te laten storten.Op dit moment lijkt het steeds meer uit te monden naar een burger oorlog. Dit is ook wat ze(NWO elite) willen.En hoe groter de puinhoop in Europa wordt, des te sneller zal de nieuwe wereldregering er komen…

Washington al jaren houdt halsstarrig vast aan haar pro-islamitische koers,zeker in Europa.De Balkanoorlog, waarbij de NAVO de Serviërs bombardeerde, vindt haar oorsprong in de terreur van moslims, met name vanuit het overwegend islamitische Bosnië-Herzegovina en Kosovo.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Bosnische president Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat/een sharia-staat in Bosnië, met racistische en fascistische trekken(in 1961 maakten de Serviërs 43% uit van de bevolking, de moslims 26% en de Kroaten 22%).Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic en Mladic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische verdediging.De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd…De VS hebben ook vanaf 1999 steeds het UCK(Albanese terroristen) gesteund in Kosovo.Nu etnische zuivering van Kosovo is bijna klaar(er wonen bijna geen Serviërs meer/Kosovo is altijd Servisch geweest/).Het doel van Albanese separatisten(Balkanse Talibanen) is niet enkel een onafhankelijk Kosovo, maar creëren een Groot-Albanië,net als uit de tijd van Hitler.Tijdens de Nazi bezetting van Kosovo 1943, collaboreerden de Albanezen massaal met de Nazi’s….

Door de val van de Berlijnse Muur, bestond echter de hoop op een hereniging van het gehele Oude Continent. Maar de internationale NWO bankiers beslisten er anders over : er moet opnieuw een Muur komen, een Gordijn van Ijzer en Bloed, om de twee Europese blokken van elkaar weg te houden.Amerikaanse strategen vrezen een autonoom Europa. Dit grootse Europa, het Euro-Russische Europa, kan, zoals de naam het zelf aangeeft, een alliantie sluiten met een stabiel Rusland en zelf een eigen super defentieapparaat uitbouwen.Hierdoor zou de NAVO-aanwezigheid in Europa onnuttig worden. …In de laatste tijd,zagen we onder leiding van de Amerikanen/NWO/ de grootste troepenopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog, die zich voltrekt langs de Westelijke grens met Rusland…Amerika gaat steeds meer op nazi- Duitsland lijken.Na het orkestreren van een staatsgreep in Kiev controleert Washington/NWO/ in feite een regime dat zeer vijandig staat tegenover Rusland. Een regime dat letterlijk verrot is van de nazi’s.Prominente parlementsleden in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte antisemitische OUN en UPA groeperingen. Zij prijzen Hitler in het openbaar en willen de Russisch sprekende minderheid in het land verdrijven. Maar dat lees je natuurlijk nergens in het nieuws…De wereld stevent in hoog tempo af op een Derde Wereldoorlog.De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht en zijn hard op weg met het ontzielen van de mensheid. Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa, kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste.Poetin wil geen oorlog, maar vrede!Hij pleit voor multipolariteit, een democratisch model waarin zelfbestuur en diplomatiek overleg tussen verschillende landen de boventoon voeren…Russen, Serviërs en Joden hebben gemeenschappelijke vijanden, die zijn: de katholieke kerk, de Islam en het nazisme…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Nieuwe Wereld Orde wil met de Islam Europa vernietigen!

 1. Pingback: Nieuwe Wereld Orde wil met de islam Europa vernietigen! | E.J. Bron

 2. oeps48 says:

  Helaas het is de waarheid.

  Liked by 1 person

 3. Jan Zwitser says:

  En wij? Wij blijven reageren, zijn boos, woedend. Wat doen we? We reageren maar weer, want wij hebben geen eenheid, niet genoeg geld en macht.
  We zouden met een select groepje ondergronds kunnen gaan en dingen doen, waarvan ik niet houd.
  Dus ben ik veroordeeld tot die walgelijke toekomst

  Like

 4. Lijkt mij een slim idee als het verzet een lijst maken van deze elite leden die betrokken zijn in het creëren van een NWO,. Om ze vervolgens om te leggen zodra geheel oorlog uitbreken. Dus een team om deze gasten internationaal op te sporen en op ze te jagen. Een lijst die aangeven wie, locatie en alias. Ook landen adres met vlucht adres van elite persoon.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s