De Amerikaanse multiculturalisering en de islamisering van Europa

2015-10-06t152035z_539347944_lr1eba616m12x_rtrmadp_3_europe-migrants-hungary__tcp_gallery_imageRusland, met de president Vladimir Poetin, wil niet onderdeel worden van de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Dit uitgestrekte land gaf de duidelijke boodschap af,dat het trots was op zijn eigen identiteit en cultuur en die absoluut wilde behouden, en dat het daarom weigerde zich onderhorig te maken aan de Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’. Poetin heeft nooit een geheim gemaakt van zijn diep christelijke geloof, zoals hij het zelf omschrijft.„We weten wat het is om zonder God te leven,”zei Poetin,verwijzend naar het communisme(volgens een rapport uit 1995, zijn er in de voormalige communistische staat tussen 1917 en 1937 zo’n 200.000 geestelijken en gelovigen geëxecuteerd en duizenden kerken werden verwoest-globalisme = communisme = nazisme = Islam).Zijn moeder heeft hem onder het communisme in het geheim laten dopen. Ze liet speciaal in Jeruzalem een kruisje inzegenen. Dat draagt hij altijd bij zich.Hij herstelde letterlijk en figuurlijk het christendom en de orthodoxe kerken in heel het land en bindt de Russen samen in één gemeenschappelijke identiteit. Dat is een heel slimme zet van Poetin…

Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.De West-Europeanen weten niet meer wat hun geschiedenis is en waar hun waarden en normen vandaan komen. Dit hebben zij te danken aan het cultuur marxistisch gedachtegoed.Zij hebben alles wat in duizenden jaren menselijke cultuur was opgebouwd, afgebroken…Een volk zonder gemeenschappelijke cultuur is een makkelijke prooi voor andere culturen.Vandaag is de ISLAM baas in West-Europa.Deze ideologie is volop bezig West-Europa te koloniseren.Moskeëen rijzen als paddestoelen uit de grond.Hoofddoeken, hidjabs, djellabahs en boerka’s zie je overal.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens de staaten vervolgens de stat. en vervolgens de staaten vervolgens de stat.Tientallen landen zijn zo veroverd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. Hele landen werden gekoloniseerd door moslimimmigratie en door prediking…

Hoe de Schilderswijk er 40 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes,djellaba’s, burqa’s,minaretten, islamitische slagerijen, en islamitische scholen? Neen. En nu? Hoofdstad van EU Brussel, wordt binnen 20 jaar een moslimstad…De meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de Islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of Jihad.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald(“God/Allah/ is de vijand van iedereen, die niet moslim is”-Koran2:98…en …”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!-Koran 60.4), die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Wij zijn momenteel geschiedenis aan het schrijven: de val van de Westerse wereld.Laat de islamisering die nu plaatsvindt in Europa niet verder toenemen. Handel voordat het te laat is, en we gebeten worden door de giftige slang…

De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in West-Europa.Weinigen zich afvragen, hoe het kan dat we als Europa ineens een enorme toestroom “vluchtelingen” bij ons op de stoep hebben staan(gebruikt als wapen om in Europa totale chaos te creëren/IS heeft ook duizenden terroristen als vluchteling gestuurd)…Dit allemaal wordt gedaan door Amerika en hun poppen in Brussel.Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald land bevinden(met een vijandige ideologie), des te meer kans op totale chaos…Uit onderzoek blijkt dat de “vluchtelingenstroom” een goed gecoördineerde operatie is. Men heeft ontdekt dat de VS met hulp van George Soros, een stroman van de Rothschilds, de vluchtelingenstroom naar Europa actief begeleiden. Op het Griekse eiland Lesbos is een handleiding voor immigranten in het Arabisch gevonden met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. Deze handleiding wordt gratis uitgedeeld en vertelt de vluchtelingen precies welke rechten ze binnen de EU hebben, geeft tips hoe men gebruik kan maken van het sociale stelsel en hoe men sociale uitkeringen kan uitbuiten. Het boek raadt de immigrant aan op zijn rechten te staan, beschikt tevens over een uitgebreide telefoonlijst van hulporganisaties, advies, landkaarten en tips hoe men het beste kan reizen om ongehinderd de EU binnen te komen. Gefinancierd en uitgegeven wordt het boek door een NGO (W2EU), eigendom van George Soros… In een zes-puntenplan eiste de multimiljardair Soros onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers per jaar opneemt! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne…

VS ziet graag conflict tussen Europa en Rusland.De VS geen samenwerking wil zien tussen Europa en Rusland omdat zij dit in hun geopolitieke voordeel zien.Ze zien een Europa, specifiek Duitsland, met hun kennis, techniek en kapitaal, gecombineerd met Russische grondstoffen en arbied, als één van de grootste bedreigingen voor de huidige positie van de VS in Europa/de wereld.Rusland is als buurland van de EU een belangrijke economische speler.Het waren de Verenigde Staten, die Brussel ertoe dwongen sancties tegen Rusland in te voeren, veel Europese landen stonden deze benadering vanaf het begin niet voor. Duizenden Europese firma’s drijven handel met Rusland. Zij zijn het, die in de eerste plaats voor het kwade spel van de VS betalen.Nederlandse boeren en tuinders zijn inmiddels een half miljard aan inkomsten kwijtgeraakt vanwege de Russische tegenmaatregelen.Met deze sancties,kan de VS tientallen miljarden per jaar gaan verdienen aan het exporteren van gas aan Europa(gas, dat veel duurder is dan dat Russische ‘bloedgas’)….

Marxistische Angela Merkel(dienaar van de Nieuwe Wereld Orde) wil Duitsland/Europa te vernietigen.Vraag je nu eens af; wie zijn die westerse leiders? Zijn dat die mensen die wij gekozen hebben volgens ons ‘democratische’ systeem? Doen ze nog steeds wat wij graag willen? Mag ik jou vragen of jij oorlog wilt?Mag ik jou vragen of jij de islamisering van Europa wilt? Mag ik je vragen of jij in armoede wilt leven of dat bij anderen wilt zien? Wil je echt graag failliet gaan omdat het geld verdwenen is vanwege het feit dat het al jaren gecreëerd wordt uit het niets?Moeten wij nu met onze toch al zo hoge staatsschuld ook nog meebetalen aan het neonazistische wanbeleid in Oekraïne, terwijl onze eigen problemen niet meer onder ogen worden gezien?…Mensen van Europa, neem uw eigen land terug van neoliberale marionetten; van jullie hersenloze, laffe leiders, zonder ruggengraat.We moeten ons bevrijden van de eurofielen in Brussel, die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart…

Poetin zei dat Rusland niet langer de huidige stand van zaken in de wereld kan tolereren, dat het resultaat is van de dominante infiltratie van Washington, in hun voornemen de één wereld regering, t.w. werelddictatuur te verwezenlijken. Twee dagen later nam Poetin de strijd over tegen de ISIS in Syrië.De Amerikaanse strategie is van het “bombarderen van ISIS” verre van het vernietigen van ISIS in Syrië, maar heeft als doel de vernietiging van de Syrische infrastructuur.We weten ondertussen ook dat ISIS opgericht is door de VS(door Obama en Hillary in de tijd) en door hen getraind en gesteund wordt.Volgens geheime documenten, die door het Pentagon en de DIA moesten worden vrijgegeven, en daarnaast verklaringen van politici, hoge VS-militairen en de openbaringen van Snowden zou ISIS in het geheim door de VS met de medewerking van de NAVO-landen worden getraind, van wapens voorzien en financieel worden gesteund, om invloed te krijgen in de regio, en te bewerkstelligen Assad in Syrië omver te werpen…

Onlangs bombardeerde de VS een Syrische luchtmachtbasis, als reactie op een vermeende chemische aanval op burgers…Het is weer zover: “Assad bombardeert burgers met gifgas.” Dat hebben we al vaker gehoord, in 2013 in Goutha, maar dat bleek achteraf niet waar! In 2015 kwam na onderzoek de aap uit de mouw: die valse gifgasvlag was afkomstig van de “gematigde rebellen” van al Nusra…Er is geen enkel bewijs dat de gifgas aanval in Syrië op de burgers van Khan Sheikhoun is uitgevoerd door het Syrische Arabische leger, oftewel de “troepen van Assad”.Syrië bombardeerde een plek, waar de rebellen/terroristen aan chemische wapens werken.De VS, onder Hillary Clinton, gifgas uit Libië heeft laten vervoeren naar Syrië, om vervolgens Assad gifgasaanvallen in de schoenen te schuiven…Waarom zou Assad nu chemische wapens inzetten terwijl hij steeds meer gebieden herovert op de rebellen?De enigen die baat hebben bij een gifgasaanval zijn de rebellen zelf en hun bondgenoten,NAVO en islamitische landen. Volgens Carla Del Ponte, lid van een VN-inspectieteam in Syrië, zijn er bewijzen dat de rebellen in het verleden al chemische wapens hebben gebruikt…Vorig jaar gebruikten terroristen gifgas in Aleppo. RT-verslaggeefster Lizzie Phelan bezocht daar een school, waar ze bewijs vond dat jihadisten er chemische wapens maakten.ISIS heeft in juni 2015 ook gifgas gebruikt bij aanvallen in het noordoosten van Syrië. Dat stelde de Koerdische militie YPG.Volgens een YPG-woordvoerder hebben de aanvallen geen levens gekost, omdat blootgestelde strijders snel naar een ziekenhuis zijn vervoerd. Ze zouden onder meer last hebben gehad van een brandend gevoel in hun ogen, keel en neus. Ook kampten de strijders met zware hoofdpijn, verminderde concentratie en spierpijn…

De bewering: “Rusland wil landen in Europa veroveren” hoor je steeds vaker.Als bewijs hiervoor zegt men dan:kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass…Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie begon. Er werden 147 Zuid-Osseten gedood(de etnisch-Russische inwoners).Toen kwam het Russische leger en verdreef Georgië.Hoewel de westerse pers schreeuwde dat Poetin de Krim heeft geannexeerd, blijkt de waarheid simpel:de bevolking van de Krim wilde graag weer behoren tot Rusland en Rusland heeft dit verzoek ingewilligd.Het gaat hier niet om een annexatie, maar om een toetreding. De bevolking van de Krim heeft net als elk volk het recht op het houden van referenda. Volgens Westerse linkse politici, heeft de bevolking van de Krim dat recht niet.Nadat CIA het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington feitelijk een naburig regime dat vijandig staat tegenover Rusland; een regime dat letterlijk verrot is met Nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten. Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende minderheden…
Het was Putin niet, die Irak binnenviel en meer dan een miljoen doden op zijn geweten heeft.Het was niet Putin die Khadaffi vermoordde en het goud van Lybie stal.Het was niet Putin die Syrie verwoestte.Het is niet Putin die nu in Afrika gangsters betaalt voor het aanrichten van massaslachtingen…

Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat er een wereldoorlog is uitgebroken? Op dit moment is het een oorlog van propaganda, van leugens, van wantrouwen en misleidingen, maar dit kan op ieder moment veranderen met het eerste verkeerd begrepen bevel, met de eerste raket.En de wereld kan binnen 30 minuten vernietigd.Een nucleaire oorlog kan niet worden gewonnen!Vladimir Poetin kan bekend staan als een man van staal, een ex-KGB agent, maar een groot schaakmeester is hij ook. Het feit dat hij tot nog toe een door het westen uitgelokte 3e wereldoorlog heeft kunnen voorkomen, pleit voor hem en voor niemand anders…Dankzij Washington en Brussel, zijn we weer net zover als in 1941.Waar is de burger, die absoluut geen geweld wil, maar op deze manier dreigt meegesleurd te worden in een krankzinnige oorlog met als enige doel staatshoofden een egotrip geven, meer winsten voor de wapenindustrie, meer leningen aan het oorlogsapparaat voor banken. Met als prijs voor de burger: dood en verderf.Neem je verantwoordelijkheid en laat een regering niet uitvoeren wat jij zelf niet wil (doen), anders ben je net zo schuldig en medeplichtig aan moord en onderdrukking als de regeerders die je voor jou laat optreden, oorlog voeren, mensen op straat zetten, privacy schenden, martelen, afluisteren, geld innen (belastingen), herverdelen van inkomen, uitbuiten en honger lijden…Vladimir Poetin geeft de wereld weer een toekomst, als we hem vertrouwen, en de door hem geboden kans met beide handen aanpakken, hebben wij en onze kinderen ook weer een toekomst…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De Amerikaanse multiculturalisering en de islamisering van Europa

  1. Pingback: De Amerikaanse multiculturalisering en de islamisering van Europa | E.J. Bron

  2. mvrije says:

    De meest schrijnende tegenstelling blijft helaas ongenoemd in het artikel.

    Zo word er terecht opgemerkt dat de Krim het volste recht heeft om een referendum te houden en zich aan te sluiten bij de Russische federatie. De EU en de USA vinden van niet. Behalve als Kosovo zich losmaakt van Servië. Als Servië dat niet wil dan gooien we gewoon wat bommen op burgerdoelen in Belgrado.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s