Eeuwige Jihad tegen de Serviërs,Joden en Europa

kosovo-destruction2Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De beschaving, die we kennen als Europa,is bezig met het plegen van zelfmoord…West-Europeanen denken: ”Als wij het beste met de anderen voor hebben, dan hebben zij dat ook met ons. Als wij vriendelijk, open en beleefd tegenover hen zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hun maar een kans geeft, komt alles wel goed. ” Maar zo zit het niet in elkaar. Moslims vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië en zullen christenen en joden een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…

De overname van Europa maakt ook deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Twee keer stond de Islam voor de deur van het christelijke Europa.Twee keer ging het net goed.De Islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran en de Sharia (islamitische wetgeving)…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten Darul al-Harb(land van vijandigheid, geregeerd door de ongelovigen/niet-moslims) op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…Europa lijkt bewust te worden overspoeld met migranten en het ergste moet nog komen…

De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil. Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals „doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden”(Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend… „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Verschrikkelijk!Bah!…Deze verzen vormen de basis voor het terrorisme, en wel in opdracht van Allah.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95).Niet-islamitische landen en zijn burgers zijn nooit onschuldig en blijven te realiseren doelen voor een aanval vanwege het niet geloven in ‘Allah’.Het doel van zowel heel wat niet-radicale moslims als radicale moslims is hetzelfde: de hele mensheid onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…

Met deze ideologie wordt het duidelijk, waarom het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Israël en de Hezbollah, een onaflatend conflict is, wat alleen maar eindigt wanneer Israël van de kaart is geveegd.De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad.De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims…Islam creëert situatie van permanent conflict in West-Europa,tussen moslims en ongelovigen/niet-moslims.Joden massaal Europa verlaten en naar Israël trekken, in de hoop daar veiliger te zijn, dan hier. Het zijn niet de moskeeën, de Koranscholen en de Arabische vzw-lokalen, die voortdurend bedreigd worden, maar wel de synagogen, Joodse scholen en andere Joodse instellingen…

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel.Onder leiding van corupte president Bill Clinton,werden twee grote moslim enclaves gecreëerd in Bosnië en Kosovo…Hoofdoorzaak van de oorlog in Bosnië was dat de toenmalige leider van de Bosnische moslims, Alija Izetbegovic, vanaf 1991 de volledige controle over Bosnië wilde, om er een fundamentalisch-islamitisch regime te installeren. Servische voorstellen tot gebieds- en machtsdeling werden afgewimpeld. Moslimleiders hebben de Serviërs geprovoceerd en tot hun uitmoording opgeroepen.De Serviërs hebben een rechtvaardige en heilige oorlog gevoerd, die hen was opgedrongen.Voor de Serviërs was alleen al de gedachte in een moslimstaat te moeten leven onverdraaglijk. Temeer omdat zij nog herinneringen bewaren aan de slachtingen waaraan Bosnische moslims zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben schuldig gemaakt.Tijdens deze Wereldoorlog, Bosnische moslims hebben gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies, die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Joden en Serviërs…Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders,om een heilige oorlog te voeren tegen de orthodox-christelijke Serven…Bill Clinton dwong de Serven de Dayton akkoorden te ondertekenen, en Bosnië over te geven aan moslim heerschappij(hetzelfde deed hij in Servische provincie Kosovo).Vandaag in dorpjes in het noorden van Bosnië wappert de zwarte vlag van de Islamitische Staat, en hebben de dorpelingen de shariawet ingevoerd.In de Bosnische stad Visoko(40 duizend inwoners, nabij Sarajevo), Amra Babic zou de eerste hijaab-dragende burgemeester van Europa zijn…

Kosovo was eeuwenlang het hart van het Servische rijk. Meer dan duizend de historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo(Albanezen hebben GEEN EEN eigen monument in deze Servische provincie). Nu is het oorspronkelijke bevolkingspercentage niet meer dan tien procent. De rest is moslim, afkomstig uit Albanië.In februari 1999, een maand voordat Clinton het bevel gaf tot het bombarderen van Belgrado, vroeg de republikeinse senator Bob Smith uit New Hampshire, of Amerika zich niet in een lokaal conflict in Joegoslavië mengde en merkte op, “We worden dan eigenlijk de luchtmacht van het UCK”, een organisatie, die zelfs de State Departement van Clinton op de lijst van terroristische organisaties had.Osama bin Laden had ook nauwe banden met het UCK(Albanese-separatisten,terroristen)…Wat in Europa echter al lang bekend was, maar om onduidelijke redenen geheim werd gehouden, waren de criminele activiteiten van islamitische premier Hashim Thaçi en zijn omgeving. Hij hield zich namelijk lange tijd bezig met het vermoorden van Serviërs om de organen uit de lichamen van de slachtoffers te snijden en die te verkopen naar het rijke Westen…

Vandaag,in het centrum van Pristina, staat een standbeeld van oorlog misdadiger Bill Clinton, als dank voor het feit dat hij de moslims een eigen staat in Kosovo heeft gegeven.Vandaag,de islamitische enclave Kosovo is echter niet alleen de thuishaven van de Amerikaanse bases “Camp Bondsteel“,maar ook voor minstens vijf ISIS trainingskampen: Ferizaj, Gjakovica en Decani,kleinere geïdentificeerde kampen zijn Prizren en Pec…Lavdrim Muhaxheri, de commandant van de beruchte “Balkan Brigade” in het ISIS kalifaat, werkte in Bondsteel/Wat?!/. Zijn terreur bende staat bekend om vele wreedheden, waaronder executies die geplaatst zijn op Facebook.Albanees Blerim Heta, een zelfmoordterrorist, die zichzelf opblies veroorzaakte een enorme explosie en vele doden in Bagdad, was ook een Bondsteel werknemer/Wat?!/…Dus,hier begon nachtmerrie/Jihad van Europa!Doel van VS en linkse corrupte politici is simpel:Europa te destabiliseren en het opleggen van de Sharia wetgeving op ons continent…Europa is gedoemd ten onder te gaan, als mensen niet snel genoeg wakker worden… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3633158/One-terrorists-yelling-Allah-blood-awful-things-Witnesses-Tel-Aviv-bloodbath-four-dead-victims-named.html

.BlVVqAdCcAAnKYi.jpg

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Eeuwige Jihad tegen de Serviërs,Joden en Europa

  1. Pingback: Eeuwige Jihad tegen de Serviërs, de Joden en Europa | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s