Stop islamisering van Europa!

pegida3-2048x1365De Islam doet zich voor als een religie, maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld en het opzetten van een staat, op basis van haar eigen ideologie en programma(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40).Dus,alle niet-islamitische staten en regeringen van deze aarde moeten vernietigd worden!…Wij in West-Europa zitten weer in een totale wurggreep van de Islam.Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt.Dat Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.Dat overal schieten de moskeeen als paddestoelen uit de grond.Dat in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei(ook andere islamitische leiders)? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken…Universele Jihad(bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering,demografische verzadiging,…) is een oorlog die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld gevoerd wordt. Het is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering.De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd…

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!…Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw.De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn…In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” …„De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten-” Recep Tayyip Erdoğan…

Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De geheime agenda achter de hoofddoek of hijab leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de Islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is:„Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…Je komt Saudi-Arabië als vrouw zonder hoofddoek niet eens binnen. Het is aanpassen of wegwezen daar. Misschien zouden we daar een les uit kunnen trekken. Laat degenen die zich hier niet aan willen passen, naar Saudi-Arabië emigreren en kijken of het daar beter is…

De gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet alleen vastgelegd in de Nederlandse wet, maar ook in de universele mensenrechten. Binnen de Islam wordt hier echter anders over gedacht. In de Koran staat:„De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander”(Koran-4:34)…„Mannen hebben een rang boven haar”(Koran-2:228) …Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (Koran-2:282) en dat van de erfenis de zoon het dubbele krijgt van de dochter (Koran-4:11). Daarnaast mag een man – naast zijn seksslavinnen – tot vier vrouwen hebben, mits hij ze redelijkerwijs kan onderhouden (Koran-4:3). Opstandige vrouwen mogen “vermaand” en “geslagen” worden(Koran-4:34)…Verliefd worden vóór of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Een vrouw mag niet genieten van seks (daarom de besnijdenis).Een moslima mag niet trouwen met een niet-moslim maar een moslimman kan wel huwen met een niet-moslima.Kinderen horen 100% aan de vader. Na scheiding mag de moeder ze meestal niet meer zien, vooral niet als ze hertrouwt.Een moslimvader kan zijn dochter uithuwen wanneer hij wil – haar leeftijd speelt geen rol. Het huwelijk mag pas geconsumeerd worden na de eerste menstruatie.Kindhuwelijken worden mogelijk in de Koran verondersteld (Koran-65:4)….Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject…

Deze ideologie, die voortkomt uit de woestijn en alleen maar in woestijnen kan voortbrengen,omdat ze de mens geen vrijheid gunt. Het is een uiterst agressieve, onderdrukkende en terroriserende ideologie, zoals het communisme en het fascisme.Dat is een ideologie van dood en verderf, niet voor niets was de groot moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Hoesseini een vriend van Hitler.Op 1 maart 1944 deed deze groot moefti een dramatische oproep over de radio; „Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook maar vinden kunt.“…Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur, dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme, dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden…Kijk eens naar Egypte of Turkije, daar worden de laatste kleine Christelijke gemeenschapjes bedreigd, getreiterd en er worden aanslagen op ze gepleegd. Dit omdat het volgens de moslimcultuur niet meer past in hun samenleving…

Wie Islam zaait, zal ook jihad oogsten! Europa word steeds vaker door aanslagen getroffen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog.maar,kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die Islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West -Europa”,zei PVV-leider Geert Wilders…

Moorden,doden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!…De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In ontelbare verzen in de Koran wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden: „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…Het afhakken van de hoofden van ongelovigen/niet-moslims wordt gerechtvaardigd met o.a. (Koran 47:4)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…enz,enz…Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn „de slechtsten der schepselen” (Koran 98:6)….Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen, dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten in Europa,al 1400 jaar….

De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer in Europa.Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….Wij hebben o.a, Trump, Poetin,Marie Le Pen,Viktor Orban of Milos Zeman, hard nodig in Europa,niet landverraders en de Islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Stop islamisering van Europa!

  1. Pingback: Stop de islamisering van Europa! | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    En al deze ellende hebben te danken aan de landverraders van politici, de achterbakse media en de zogenaamde gutmenschen !!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s