De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied!

De mislukte massa-immigratie in West-Europa is door de wereldtop en banken bedacht, om een nieuwe wereldoorlog te creëren…De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald in West-Europa.Maar,de geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw, vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa.Veel islamitische leiders erkennen ook OPENLIJK dat hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn, de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen!…

‘De Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen. Maar Allah heeft een ander plan,’zei de voormalige Turkse premier Necmettin Erbakan.De 1400-jarige Jihad is nu weer in Europa aangekomen en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen.Vandaag de dag wordt de JIHAD niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de JIHAD is dan ook gewijzigd…De massa-immigratie(Al-Hijra) altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg.enz… zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

In een interview,immigratie-deskundige Jan van de Beek zegt:„Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW…We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.En als een allochtone en een autochtone onderklasse tegenover elkaar komen te staan en hun pijn en onvrede kunnen niet meer met uitkeringen worden afgekocht, dan heb je een recept voor geweld. Zoals de socioloog Ruud Koopmans heeft aangetoond, zitten onder de islamitische immigranten bovendien veel mensen die het Westen haten. En die autochtone onderklasse en delen van de middenklasse zullen zich meer en meer gepiepeld voelen door politici en media, die het niets kan schelen wat er met hen gebeurt. Daar bovenop komt nog de katalysator van het moslimterrorisme.”….

De radicale Islam rukt op in Europa, terroristische aanslagen teisteren de Westerse wereld.Deze aanslagen zijn slechts het spijtige actuele hoogtepunt, een veldslag in een oorlog, die ondertussen bijna 14 eeuwen duurt. Europa is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen:Madrid, Londen, Brussel, Parijs, Ansbach, Würzburg, Toulouse, Kopenhagen,Berlijn,Nice, München, Manchester, Londen… Een nog veel groter aantal aanslagen kon tijdig worden verhinderd.De meeste terroristische acties in Europa zijn gepleegd door westerse moslims, of althans door in Westen wonende moslims.PVV-leider Geert Wilders waarschuwt andermaal dat de aanslagen in Nice, Brussel, Parijs,Berlijn,enz… slechts het begin zijn van een periode vol geweld en nieuwe aanslagen, met talloze burgerslachtoffers.„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West Europa.” Hoe lang gaan we nog accepteren, dat we in het nauw gedreven worden en wij en onze kinderen één voor één worden afgeslacht?…De tijd van wegkijken is nu echt voorbij.De berg van verminkte lijken in Europa is nu te groot, om onder het tapijt te vegen…

Overal op aarde, waar de Islam andere geloven raakt, zijn aanslagen of oorlog ontstaan. O.a. India, Myanmar, Bali, Ambon, Filippijnen, Nigeria, Tsjaad, Mali, Centraal Afr. Republiek, Somalië, Armenië, Balkan, Libanon, Israël,.. etc.Het principe van ‘bekeer of sterf’ dat extremistische moslimorganisaties als IS,Boko Haram,Hammas of Al Nusra hanteren is namelijk niets nieuws: al 1400 jaar bedienen moslims zich van dit moordlustige veroveringsprincipe.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…De Koran lijkt in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek:„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Walgelijk!!!…Pas nadat de Islam de ganse wereld veroverd heeft, zal er vrede/hel zijn…

Wie de ISLAM zaait, zal SHARIA en JIHAD oogsten.Wie meent dat er wel een gematigde Islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennis-theoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde Islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen/niet-moslims, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers…De sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de Islam. Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.Dus toont IS en Boko Haram, het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist en Islam-deskundige Hans Jansen…De Islam moet teruggedrongen worden. Het is nu of nooit. Zoniet dreigt op termijn een Europese burgeroorlog of worden we via de weg van immigratie en demografie volledig gekoloniseerd door de Islam…Stop islamisering van Europa!…

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied!

  1. Pingback: De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied! | E.J. Bron

  2. boorzalf says:

    De islam voorziet als enige ideologie aan alle Bijbelse kenmerken van ‘Antichrist’, compleet met ‘valse profeet’, tekenen op voorhoofd en arm, aanbidding van een ‘beeld’ (de zwarte steen in Mekka die uit de hemel zou zijn gevallen) en het onthoofden van christenen. Westerse gelovigen kunnen daar maar beter zo snel mogelijk hun ogen voor open doen, want de ‘Antichrist’ zal niet stoppen, ook niet als straks miljoenen christenen in het Midden Oosten en Afrika zijn afgeslacht in de naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s