Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa

bosniaIn het voormalige Joegoslavië begon de islamisering van Europa! Heeft de iemand ooit de islamdeclaratie van Alija Izetbegović gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië. Karadžić en Mladić hebben naar eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladić ondersteunden de NAVO en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk in de gedaante van Bosnische moslims. . . Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. De Balkan-correspondent van de Duitse krant “Der Spiegel”, Renate Flottau, kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in het kantoor van de Bosnische president, Alija Izetbevović. In 1993 verkreeg Bin Laden zelfs de Bosnische nationaliteit via de Bosnische ambassade in Wenen en zijn Jihadisten werden opgenomen als ‘speciale troepen’ in het Zevende Korps van het Bosnische leger.. . .

Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”-(Koran: 8:39)…De heerschappij is alleen voor Allah-(Koran:12:40).Al vrij snel na de onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië, begonnen moslims dorpen met etnisch Servische bevolkingen aan te vallen.Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers (ook kinderen, vrouwen en ouderen) rond Srebrenica afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers. Er vonden veel onthoofdingen in de dorpen rond Srebrenica plaats door islamitische troepen in Srebrenica. Dit was de voorloper en reden van het beruchte Servische juli 1995 offensief tegen die stad.”Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen”, schreef Mladić tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Jan Willem Honig en Norbert Both melden in hun boek “Srebrenica, record of a war crime” dat bij deze operaties tussen mei 1992 en januari 1993 meer dan 1300 Servische burgers  zijn gedood.Volgens Britse journalist Joan Philips had Naser Orić (in Srebrenica) tegen eind maart 1993 1.200 Serviërs vermoord, 3.000 verwond, waren 26 van de 29 Servische dorpen vernietigd en moesten duizenden Serviërs vluchten…Als monster Naser Orić ,de leider van die moslimbende, de dorpen rond Srebrenica niet had aangevallen, was deze verovering nooit nodig geweest! De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen…..

Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!Monster Naser Orić over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilić: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed ik zijn keel direct door.”… Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja, ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat!.. .Generaal Philippe Morillon verklaarde dat naar zijn overtuiging de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Orić en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993… Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Velen stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Een realistisch inschatting is dat er 500 tot 1.000 executies waren, uit wraak. Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait. Oog om oog, tand om tand, al eeuwen op de Balkan!… Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er geen Srebrenica zijn. Als het monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!…Moordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!…

De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.  Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als “de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust”, soms als de ergste massamoord op burgers etc… Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serviërs met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte dat de strijd om Srebrenica klonk als Stalingrad. Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid… Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat er is gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995. Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog, maar ook eerder, voordat de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begon ,werd genoemd als gedood in juli van 1995! De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie, zei dat er in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen heeft plaatsgevonden! Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.…Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.Het is maar dat u het weet…

Volgens Ratko Mladić vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims.„Onze bussen brachten  ongeveer 30.000 burgers en soldaten die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting dorp Kladanj en stadt Tuzla. En dat moet genocide heten?..”,zei Mladić… De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Orić, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd de stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Een aantal keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400.Wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst.Vrouwen en kinderen zijn niet en masse vermoord, noch burgers...Waar is het bewijs dat 8.000 moslims werden geëxecuteerd? Het Icty heeft nooit onderzoek gedaan naar hoe en wanneer de slachtoffers zijn omgekomen!...Volgens de UNHCR bereikten ongeveer 5000 moslimsoldaten de steden Zenica en Tuzla (in de buurt van Srebrenica) door de bossen. De islamitische generaal Enver Hadzihasanović, die getuigde in Den Haag, bevestigt dat 3.000 Srebrenica moslim-soldaten overleefden. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…. Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers,”dit zei de directeur van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo, Mirsad Tokaća (moslim).De lijsten van de Srebrenica “slachtoffers” van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ,die ingeschreven staan in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jarenlang het aantal slachtoffers in Srebrenica maipuleerden! Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen. De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!…

De Balkan-regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te zijn om van daaruit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië en Kosovo moslimstaten wensten, met steun van de NAVO, Saoedi-Arabië, Iran en Turkije… Karadžić zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90… En hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger bestempelen? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?… Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn.ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien…Karadžić en Mladić hebben het halve grondgebied, waar voornamelijk Serviërs wonen, uit de klauwen van de Islam kunnen houden, beiden zijn dus echte weerstanders, helden. Zeg maar Slavische alter-ego’s van… Karel Martel.Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van “de islam” een eerste beslissende nederlaag toebracht (slag bij Poitiers, AD 732)…

Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.Het zou me niets verbazen wanneer historici over een jaar of twintig zullen oordelen dat het optreden van Mladić en Karadžić als laatste gewapend verzet tegen de oprukkende islamisering van Europa gezien zal worden... Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten(150.000 Serviërs verjaagd!). Gestolen Servische Kosovo is nu islamitische maffiastaat en meer dan 200.000 Serviërs zijn verjaagd(Kosovo was altijd  een provincie van Servië!).Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. Nu de rest van Europa nog !… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3167057/ISIS-stronghold-discovered-picturesque-European-village-ready-respond-summons-jihad.html

Duitsland en VS hadden er geen belang bij dat het land bij elkaar bleef, want het was een te sterk machtsblok in Europa waarbij het westen weinig invloed op kon uitoefenen.De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten – Moslims, Serviërs en Kroaten – om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. …

Volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen. De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat de inwoners van een paar afgelegen dorpjes in het noorden van het land de shariawetten toepassen, en de zwarte vlag van de terroristische groep aan hun gevels hebben hangen. De dorpjes dienen als ook “onderduikadressen” voor de radicalen die tussen de tweehonderd en driehonderd Bosnische strijders hebben geholpen om zich bij IS te voegen in Irak en Syrië. Twee van de meest gezochte terroristen ter wereld komen uit Bosnië: Bajro Ikanovic, jarenlang commandant van een van de grootste IS-trainingskampen in het noorden van Syrië, en Nusret Imamovic, een van de leiders van al-Nusra.Bosnische wapens zijn gebruikt in de aanslagen op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs en bij de aanslagen op de Bataclan, aldus Der Spiegel…Reiss-ul-Ulema Mustafa Ceric, leider van de Bosnische moslims wil dat de sharia in de Bosnische grondwet wordt opgenomen….https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/blog-henk-bosnie/…http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=93569

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa

 1. Paardestaart says:

  Ja – ik wist dit wel.
  Stel je eens voor wat er in het westen aan de hand is, als overheden en media willens en wetens hun eigen mensen belazeren en voorliegen?
  Als van heel ‘de bovenbouw’ niemand meer z’n mond durft open te doen?
  Met welk doel wordt stelselmatig de geschiedenis vervalst? Wat hebben wij in godsnaam met de moslims te maken, dat we onze eigen mensen laten afslachten? Europeanen net als wij nota bene, die maar net ontsnapt waren aan de communistische knoet waaronder ze bijna een eeuw geleden hebben?
  Zijn onze politici nu onnozele, willoze baantjesjagers die serieus aan het pc wereldbeeld geloven; sturen ze ons daarom met een kluitje in het riet?
  Of weten ze best wat de powers that be – the deep state all over the west – met onze wereld voor hebben, en kan het ze niet schelen dat de westerse beschaving ten onder gaat? Omdat ze geloven dat er een nieuwe wereldorde moet komen, en omdat er sowieso te veel mensen op de wereld zijn?

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s