Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast!

Islamofobie-moskee-Xenia-GottenkienyDe Islam – niet het “islamisme” maar de Islam zelf – predikt de politieke onderwerping van de hele wereld aan Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40).Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. ..

Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!Hij zelf veroverde Medina door de methode van immigratie..Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Islam is niet een ‘gewone’ religie die zich aanpast ,maar dominante ideologieEn zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). ‘Dar al Islam’ (het huis van de vrede/de Islam) is in feite het ‘Dar al Harb’ (het huis van de oorlog).…

Wanneer de invloed van de islam in Europa groeit, dan moeten alle niet-moslims in de samenleving begrijpen wat de rol van een moskee is.De meeste Europeanen nemen aan, dat de moskee gewoon een plek is waar moslims kunnen bidden, als een soort “moslim kerk,” maar dit is niet.In de Islam zijn de moskeeën echter niet alleen een plaats waar erediensten worden gehouden. Het zijn ook plaatsen waar mensen worden geïndoctrineerd en politiek worden gestuurd.Moskeeën worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En omdat moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam…

Moskeeën zijn ook locaties, waar men ook wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al duizenden moskeeën ,die hele dag propaganda verspreiden voor de Jihad(betekent oorlog tegen de kafirs/niet moslims en ongelovigen/ om de shariawetgeving van de islam te vestigen).Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…In moskeeën wordt er ook onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd.Daar kinderen ook leren om anderen te verafschuwen/zoals in de al Fitrah-moskee/ en hun hoofd te keren wanneer ze een kerk zien en strikt vast te houden aan hun islamitische identiteit.Het is verschrikkelijk als een generatie kinderen in een parallelle samenleving wordt grootgebracht, met het idee dat hun geloofsgenoten, die niet hetzelfde zijn, niet deugen.”Onze” politieke leiders lijken in dit opzicht niet te beseffen wat voor probleem er op ons afkomt, of ze zijn gewoon niet bereid in te grijpen.Dit is de reden waarom het voor Europeanen van cruciaal belang is de ware aard van de islam te kennen. ..

Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de islam. De sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. Jihad is, zoals u weet, een onderdeel van de sharia. Er is geen sharia-handboek dat de Jihad niet behandelt.En de Jihad, leert de islam, is een plicht van iedere moslim, net als het gebed of de bedevaart naar Mekka. ” …

Zo worden schoolkinderen zonder medeweten van ouders naar moskeeën gevoerd.En het is diepe schande dat openbare basisschoolen haar kinderen liet knielen en buigen in moskoskeeën…Openbare Basisschool Op Koers in Varsseveld laat groep 5 naar de moskee gaan.En wie denkt dat het ‘bidden’ in de Turkse moskee een geïsoleerd geval is, komt bedrogen uit. Een school uit Dongen, ging ook naar een Turkse moskee. De Openbare Basisschool Est, neemt ook leerlingen mee naar de moskee.Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen,de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Wie dit bedacht heeft en goed hebben gevonden is werkelijk ziek in zijn/haar hoofd.Moskeebezoek draagt niet bij aan integratie, maar aan de ondergang van Nederland….En ik wacht op de eerste beelden van een hele groep moslimkinderen die gaan knielen voor het altaar in een katholieke kerk.Maar daar gaan hun ouders natuurlijk nooit mee akkoord ,want dat is een gebedshuis van kuffars, waar hun kinderen zich niet mogen vertonen. Fijn he dat integratie altijd eenrichtingsverkeer blijkt te zijn bij deze bevolkingsgroep…

In Hongarije en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes, die het straatbeeld domineren.Net als de Poolse,Tsjechische en Slovaakse leiders,zei Viktor Orban dat zijn land christelijk is en dat dit zo moet blijven…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Een Europese,verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk! ….https://zlj13051967.wordpress.com/2018/03/04/de-koran-roept-al-1400-jaar-op-tot-moord-strijd-en-geweld/

Leidse moskee traint ook kinderen voor Cito-toets:https://www.youtube.com/watch?v=hOBYr_hFEKU

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims in West Europa en hun aantal neemt nog steeds toe…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s