De Islam is vrouwonvriendelijk

landscape-1434545043-11011577-1148771685136924-2652292582617545616-nWereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken(“Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is”/Koran- 65, 4)…En waar blijven intussen onze zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen? Die hullen zich in een oorverdovend stilzwijgen als het gaat over onaanvaardbare praktijken die binnen de orthodoxe moslimgemeenschap bestaan. Ze blijven blind voor de manifeste gevallen van onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en verstotingen die daar vanwege culturele en religieuze redenen schering en inslag zijn en waarvan hun zusters het slachtoffer zijn….

In islamitische verhalen worden moslimmannen vaak bijzondere eigenschappen toegedicht. In Keulen bleek tot welke barbaarse ontsporingen dit kan leiden.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.”…Opvallend is dat de massale verkrachtingen in Duitsland op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.En hoe is dan de collectieve agressie tegen vrouwen te verklaren op het Tahrirplein tijdens de Arabische lente?Tijdens de Arabische lente kwamen ook vrouwen hun vrijheid opeisen (netjes met hoofddoek op, geen gebak te bekennen), maar dat werd met geweld afgestraft…

De Koran stelt immers dat mannen de voogden zijn over de vrouwen en dat vrouwen moeten gehoorzamen aan hun man, zo niet, dan mag de vrouw ‘getuchtigd’ worden (soera 4:34).En de man die zijn vrouw wil slaan zegt dan met de Koran in de hand: ik kan dat doen…Volgens de islamitische doctrine hebben vrouwen slechts de helft van de rechten van een man: dit betekent bij de rechtbank dat haar getuigenis slechts de helft waard is als die van de man (Koran- 2:282 ). En om een verkrachting te bewijzen, moet het vrouwelijke slachtoffer vier mannelijke getuigen hebben.In verkrachtingszaken heeft ze bij voorbaat verloren en in streng islamitische landen zal ze zelfs ter dood kunnen worden veroordeeld vanwege ‘overspel’….

“Moslim-vrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran-2:221).Zij mogen zelfs niet eens meer zelf kiezen hoe ze gekleed gaan.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd, die bepaalt of ze dit wel of niet mag.(“Aan de vrouwen van de profeet/1400 jaar geleden/ werd bevolen om thuis te blijven, en slechts vanachter een gordijn met mannen te praten” /Koran-33:33, 53, 59)…De vierde kalief, die Mohammeds schoonzoon en neef was, zei slechts enkele jaren na de dood van de profeet;“De vrouw is ‘het kwaad.’ En wat het nog erger maakt, het is een noodzakelijk kwaad.”…Volgens Mohammed bezorgen vrouwen de mannen pijn: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat schadelijker is voor mannen dan vrouwen ( Al Bukhary vol.7,33)…

Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling. In andere moslimlanden is er een zodanige maatschappelijke druk om een hoofddoek te dragen dat die de facto neerkomt op een plicht…Sommige zeggen: “een hoofddoek is een vrije keuze.” Daarmee maken ze propaganda voor een symbool van ongelijkheid en discriminatie.Zij trekken zich niks aan van die miljoenen vrouwen in islamitische dictaturen, die zich verzetten tegen de hoofddoek.Meisjes op jonge leeftijd maken niet zelf de keuze. Dat doen hun ouders voor ze.Het lijkt alsof ze er zelf voor kiezen, en velen zijn daar ook van overtuigd, terwijl de hoofddoek net het ultieme symbool is van hun gehoorzaamheid en onderwerping aan de man, niet alleen de vader, maar ook de broers en de toekomstige echtgenoot (die uiteraard geen kuffar, een niet-moslim, mag zijn). Wie zich daar niet naar schikt, wordt vaak verstoten, met alle psychische en sociale problemen van dien. Er staan ook forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer, die de hoofddoek een goed idee vindt.Islam is onderwerping en de hoofddoek is daar een uiting van….

De hoofddoek is het uniform van de verbreiders van de Islam.De hoofddoek is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’. Het dragen van een hoofddoek betekent onderdrukt worden, betekent niet Nederlands en niet geëmancipeerd zijn. Met andere woorden: wie ervoor kiest om de hoofddoek te dragen, kiest ervoor om uitgesloten te worden door Nederlanders. Aan de andere kant: wie de gelijkheid van mannen en vrouwen verdedigt kan onmogelijk de hoofddoek tolereren…Een hoofddoek past in het geheel van normen en voorschriften van de sharia,die fundamenteel tegenstrijdig zijn met onze westerse democratische waarden.Als wordt toegegeven aan de islamitische eis om hoofddoeken toe te staan in het onderwijs, wordt de sharia gelegitimeerd. Op die manier wordt toegestaan dat de sharia voorrang krijgt op westerse democratische waarden zoals de gelijkheid van man en vrouw, en de scheiding van Kerk en Staat…

De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)..Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah,die voorrang heeft boven de verlangens van de mensen.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…

De ex-moslims,moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun “geloof” in veel opzichten bedrieglijk en zelfs gevaarlijk was.En Ebru Umar heeft ook genoeg van de Islam:“ Elke moslim die in Nederland woont, weet: islam ís terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont in plaats van in het land waar zijn roots liggen. In Nederland heeft namelijk iedereen de vrijheid om te zijn wie hij wil zijn. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig – atheïst. Ook die moslim. In Nederland heeft iedereen de kans op opleiding en ontwikkeling. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig of atheïst. Ook die moslim. In islamitische landen, de Arabische voorop, is dat een utopie.En de terreur die Islam heet bestaat niet alleen uit bommen en granaten maar ook uit discriminatie en onderdrukking: van vrouwen. In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, heb je als vrouw, homo of andere minderheid een zwaar bestaan.”….De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden/dus ook gewelddadige en hatende delen!/. ..“Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…..https://www.npo3.nl/het-schokkende-verhaal-van-een-ex-moslima

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De Islam is vrouwonvriendelijk

  1. Zeepertje says:

    in ZEEPERPAPER today on zeepertje.com
    TY

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s