De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld!

unnamedIslam is een totalitaire ideologie en bedreigt de mensheid al 1400 jaar!De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was…Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.”… Het is de plicht van iedere moslim om dat doel te steunen.(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216). Wie dat niet doet is een afvallige en moet óók dood…

De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft.Deze boek oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!….„De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is”(Koran2:98) „ Het is u bevolen tegen de ongelovigen/niet-moslims/ te vechten tot zij zich onderwerpen aan de Islam ”(Koran-47:4)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims” (Koran 4:101.) … „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen” (Koran 60.4)… …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen/niet-moslims.Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen”(Koran-8:12)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…„Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af”(Koran 8:13)…„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)….„Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.”(Koran-4:74).…„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)…„Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs. Zij vechten voor de zaak van Allah en zij moorden en worden vermoord ”(Koran-9:111)… „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…VERSCHRIKKELIJK!…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden/dus ook gewelddadige en hatende delen!/. “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.Moslims worden niet als terrorist geboren,maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling, de ISLAM radicaliseert ze, omdat de ISLAM zelf radicaal is…Arabist Hans Jansen zei ooit:„De Koran jut moslims voortdurend op om niet-moslims te vervolgen:„Sla ze dood waar je ze maar vind’, ‘vermoord niet-moslims waar je ze maar tegenkomt.”…Wat IS nu doet in het Midden-Oosten is precies zoals het in de boeken staat.IS toont het ware gezicht van de islam.Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia.” …Terreurorganisaties zoals Hamas,Al Qaida,Hezbollah, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft…

Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden….

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus,alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde), waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.Jezus Christus leert de christenen, dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus…

De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar! OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Ali Rizvi/woonachtig in Canada/ heeft de islam afgezworen. ‘Het zou goed zijn, vindt hij, als meer moslims dat doen.Want de islam is niet te hervormen, maar moslims zijn dat wel.toen Rizvi als nieuwsgierige tiener een Engelse vertaling van de Koran begon te lezen, zag hij dat de amputatie van handen wegens diefstal letterlijk wordt voorgeschreven in vers 5:38. Toen hij de passage aan zijn ouders liet zien, waren zij net zo verbijsterd als hij, herinnert hij zich. Zoals ze ook niet wisten dat het toch echt staat voorgeschreven dat ongelovigen moeten worden onthoofd (vers 8:12-13). En dat ongehoorzame vrouwen moeten worden geslagen (4:34). Zijn ouders waren moslim – vrij liberaal, maar toch – en zij hadden geen enkel benul. Zoals veruit de meeste moslims hadden zij de Koran niet gelezen. Die is namelijk in het Arabisch, dus de moslims in landen als Pakistan, Indonesië, India, Bangladesh, Turkije, Nigeria en Iran vertrouwen op hun geestelijke leiders en wantrouwen iedere vertaling, omdat zij menen dat de Koran het letterlijke, onfeilbare en dus ook onvertaalbare woord van Allah is.Terroristen rechtvaardigen hun daden door een beroep te doen op Allah en de Koran. Voordat ze gaan moorden schreeuwen ze nog even Allahoe akbar, ‘Allah is groot’. Dan lijkt me het verband vrij duidelijk.Er zijn inderdaad verschillende islamitische stromingen, maar ze baseren zich allemaal op de Koran en die Koran is voor alle moslims hetzelfde en niet veranderlijk.Links moet zich realiseren dat kritiek op de islam moet worden aangemoedigd omdat het de wereld liberaler en vrijer zal maken..’ In het boek en tijdens het gesprek verwijst hij voortdurend naar de groeiende beweging van ex-moslims waarvan hij slechts onderdeel is…..

Mona Walter, een voormalig moslima uit Somalië, keerde de islam de rug toe, nadat zij kennis had genomen van de inhoud van de Koran….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld!

 1. Pingback: Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast! | The Balkans Chronicles

 2. Zeepertje says:

  Vanavond in de ZEEPERPAPER op zeepertje.com
  TY
  Het kan niet genoeg worden benadrukt…

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Inteelt bij moslims, een probleem voor onze maatschappij | E.J. Bron

 4. Pingback: Moslima (ook moslimmannen), bevrijd uzelf en verlaat de Islam! | The Balkans Chronicles

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s