De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!

Netherland-islamOp dit moment verkeren we in staat van oorlog met de aanhangers van een ideologie, die tot in de diepste kern streeft naar dergelijk naargeestig totalitarisme. De ideologie in kwestie heeft zich vermomd als religie, en noemt zich de Islam.We weten dat de uiteindelijke bedoeling van de Islam is: het veroveren en domineren van alle andere religies en landen — het installeren van de Sharia-wetgeving wereldwijd.Dat is het vanaf het vroegste begin geweest, en dat blijft het tot op heden….Tweemaal leek de Islam gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden…

We zien dat Europa wordt geïslamiseerd.Welkom Sharia.En weg vrijheid, democratie en welvaart.Weg christendom en jodendom.Weg Nederland…Patrick Sookhdeo, directeur van het Instituut voor de Studie van de Islam en het Christendom zei: «De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, toen de “Islamic Council of Europe” het boek “Muslim Communities in Non-Muslim States” publiceerde. Dit boek gaf een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in “achtergestelde wijken”, bouw er moskeeën en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op. Om assimilatie te weerstaan moeten de woongebieden bijna uitsluitend islamieten herbergen. Handel er naar. Ons uiteindelijk doel is islamitische overheersing in Europa»…

Zonder actieve ondersteuning door linkse neo-Marxisten, zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden.Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen(een staat in een staat) ontstaan,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Decennialang hebben ze de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd(de huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd)….Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat “onze” autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging.Maar nu begrijp ik het. De waarheid is dat het een intern plan was van de verrader klasse, de culturele marxistische open grens internationaal socialisten. Er werden euro-arabische coferenties belegd, in 1977 in Venetië, in 1974 in Parijs, in 1983 in Hamburg, en in 1995 in Barcelona, en tot op de dag van vandaag werd de allesbeslissende politieke agenda tot in het kleinste detail uitgewerkt, een agenda die uit gaat van een totale culturele transormatie en een complete verandering van economische en maatschappelijke structuren van Europa.Het resultaat van deze gecoördineerde samenwerkingsverbanden wordt grotendeels geïmplementeerd: Gezamenlijke inspanningen om de arabische landen in staat te stellen de arabische taal en cultuur in Europa te verspreiden, te vestigen en moskeeën zonder beperkingen te bouwen…Het oprichten van gezamenlijke euro-arabische culturele centra in de diverse Europese hoofdsteden….Vrij verkeer van mensen en goederen tussen Europa en de arabische wereld…Nauwe samenwerking tussen arabische en europese media, journalisten, uitgevers, universiteiten, scholen, cultuurcentra, studenten- en jongerenverenigingen te eisen waarbij voor de interreligieuze zaken de kerken worden ingeschakeld om die politiek te realiseren…

Veel socialistische partijen in Europa, probeerden de afgelopen 20 jaar de ‘moslim stem’ voor zich te winnen.Voor stemmenwinst van de moslims, immigratie werd een electoraal instrument…In Belgie leverden socialisten en liberalen een venijnige machtsstrijd om Brussel. De Belgische hoofdstad stemde traditioneel liberaal, maar de toestroom van nieuwkomers veranderde dit.De Parti Socialiste (PS) won dankzij massa-immigratie vanuit Noord-Afrika, mogelijk gemaakt via soepele regels voor gezinshereniging…In de jacht op de ‘moslim stem’ gingen socialistische burgemeesters steeds verder mee met de islamisering van hun gemeente. Het meest markante voorbeeld was Molenbeek van burgemeester Philippe Moureaux. De Franstalige zender RTBF zond in 2012 een reportage uit over de islamisering van Molenbeek. Ondanks het boerka-verbod liepen veel vrouwen er in een boerka rond. Politieagenten mochten tijdens Ramadan geen broodje eten op straat. Moureaux was razend. Hij beschuldigde de RTBF van ‘racisme en islamofobie’ en vergeleek de journalisten met ‘Nazi minister voor propaganda Joseph Goebbels’. Over criminaliteit wilde de burgemeester niets horen. Toen in de buurgemeente Anderlecht een schietpartij plaatsvond met Kalaschnikovs noemde Moureaux dat een ‘fait divers’. Moureaux werd volledig afhankelijk van de ‘moslim stem’. In 2012 verloor hij zijn burgemeesterssjerp door een coalitie van alle andere partijen tegen hem. ..

In Frankrijk werd links ook afhankelijk van de ‘moslim stem’ die groeide door immigratie. Bij de presidentsverkiezingen van 2012 behaalde Francois Hollande 51,6 procent van de stemmen en Nicholas Sarkozy 48,4 procent. Volgens onderzoek, gepubliceerd in Le Figaro, bedroeg de ‘moslim stem’ toen ongeveer 5 procent van de stemmers. Van hen stemde 86 procent in de tweede ronde voor Hollande, die daarmee president werd…En afhankelijkheid van de ‘moslim stem’ leidde ertoe dat socialistische partijen maatschappelijke misstanden miskenden. Over criminaliteit als gevolg van overmatige immigratie werd gezwegen. Over islamisering van stadsenclaves, compleet met sharia recht, werd vergoelijkend gesproken. Grondwettelijke rechten en vrijheden werden gerelativeerd want de stemmen waren onmisbaar geworden. Links Europa bouwde met het mantra ‘racisme, xenofobie en islamofobie’ een Berlijnse Muur tegen kritiek…

Maar,het wordt een „patriottische lente” in Europa.In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten.Ze zijn Europa’s enige hoop op een betere toekomst. Maar,door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden ze weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.Veel mensen willen niet stemmen op de PVV en Wilders, omdat ze denken dat hij een extremist is, een fascist die haat zaait.Zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook islamofoben of moslimhaters?….De Islam haten, is niet de moslims haten.De Islam is geen ras noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme…

Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil, is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen (geen ‘ras’ zijn), Fransen, Polen of Syriërs. Het is een voorstel tot immigratiebeperking. Wilders wilde minder Marokkanen wegens hun hun gedrag.Hij spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit en wijkproblematiek onder Marokkanen.Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen…Toen in 2002 Rob Oudkerk (PvdA) zei “kut-Marokkanen”, heeft NIEMAND aangifte gedaan.En toen in 2011 Diederik Samson (PvdA) zei “Marokkanen hebben een monopolie op geweld”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Nu Geert Wilders de vraag stelt of we (criminele) Marokkanen het land uit willen hebben, staat ineens iedereen op z’n achterste benen en roept “DISCRIMINATIE”…Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.Dus, laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers en linkse media, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken…

Het politiek beleid van de EU leidt tot een Europa, dat afglijdt naar een situatie zoals in het Midden-Oosten.In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester.De terreurdreiging is groter dan ooit.Aanslag na aanslag.Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen.Deze anslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.!Als vijf procent van de moslims de zuivere Islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.’…

De hedendaagse jihadisten zijn de strijders van een triomfalistisch “religie”, die willen bewijzen dat Allah de almachtige God is en Mohammed zijn ware profeet(het de opdracht van de Islam is de wereld te overheersen). Radicalisatie is niets anders dan de herintroductie van een agressief triomfalisme. Ongelovigen/niet-moslims moeten worden vernederd, diegenen die de profeet beledigen moeten worden gedood en vrouwen die zich te westers kleden worden misbruikt.De jihadisten vinden het onverdraaglijk dat er onafhankelijk denkende ongelovigen zijn. Vrijheid vinden ze immoreel en diegenen die genieten van die vrijheid moeten zwaar gestraft worden, vandaar ook de aanslagen(„Een Kafir/niet-moslim mag geterroriseerd worden”-Koran: 8:12…„Een Kafir mag onthoofd worden” -Koran 47:4).En bekijk maar eens de kaart van de Stichting Open Doors met betrekking tot christenvervolgingen. Die kaart valt ruwweg samen met de islamitische wereld. Zeker, hier en daar zijn op de wereldkaart communistische restanten waar christenen eveneens zwaar worden vervolgd. Maar verder betreft het toch vooral moslimlanden…

Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia! Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten…Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan…

In Hongarije,Slowakije Polen en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes die het straatbeeld domineren.Er is ook geen terrorisme en betonblokken op de straten,om te voorkomen dat onschuldige gezinnen met kinderen worden doodgereden en platgewalst!….Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?… Mustafa Kemal Atatürk (“Vader van Turkije”) zei over de Islam: „Deze absurde theologie van een immorele bedoeïen is een rottend lijk dat onze maatschappij vergiftigt” …Dames en Heren:wij hebben o.a, Geert Wilders,Milos Zeman,Viktor Orbán en Marine Le Pen hard nodig en niet landverraders en de Islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!En als u als Nederlander vindt dat het huidige vrije en welvarende Europa moet verdwijnen, en moet veranderen in een pan-Arabisch islamofascistisch Sharia continent, stem op dan op Jesse Klavers GroenLinks, Alexander Pechtolds D66 of Lodewijk Asschers PvdA…

De linksen beseffen niet, dat zij – als ongelovigen en atheïsten – als eerste het slachtoffer zullen worden van het zwaard van de Islam, wanneer deze ooit de macht naar zich toe getrokken zal hebben in Europa….

Stem voor liberalen en socialisten is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror en ga maar door….

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!

  1. Pingback: Grootste misverstand over de islam | Stepping Toes

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s