OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

kicer-1132x670Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”… Jihad is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering. Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de Sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.En zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de Islam gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in de “free exercise clausule” van onze Grondwet, eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa…

Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in no-go zones(mini kalifaten, waar de islamitische wet, de Sharia, er elke dag geldt), waar de staat de controle over heeft verloren.Deze sharia wijken zijn de bouwstenen voor de territoriale controle van steeds grotere delen van Europa, straat na straat, wijk per wijk, stad per stad.In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…In Zweden zijn er 61 gebieden die de politie definieert als bijzonder kwetsbaar, zogenaamde “no-go areas”. Politie en hulpdiensten worden er voortdurend aangevallen. “In deze kwetsbare gebieden heersen de criminelen. Vroeger schoten ze in de benen om te intimideren, nu schieten ze in het hoofd om te doden”, aldus Linda Staaf, hoofd van de inlichtingendienst in de operationele eenheid nationale politie…De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia!…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof…

De Sharia is een achterlijk en barbaars systeem, dat in strijd is met alles waar wij voor staan.In de Westerse democratie de overheid zich richt naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah/Sharia. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen.Muziek, dans, toneel, historisch-kritisch onderzoek, cabaret is volgens de theorie van de Sharia verboden.De Sharia onderscheidt de ware moslim van de kafir(niet-moslim), waarbij de laatstgenoemde als tweederangs burger wordt aangeduid(een moslim mag een kafir niet als vriend hebben).En onder de Sharia wordt algemeen ook de doodstraf uitgesproken als een moslim officieel afstand neemt van de Islam….

En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…De huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De Islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.’…Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!Op sommige plaatsen in West-Europa, ontbranden regelmatig kleine jihadistische conflicten. De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd…Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.” …En om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets, terwijl het ons massas geld kost. Er staan ook wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan…

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…Ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) zei:„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.”…..Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld!…

“De Sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de ISlam. IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de Sharia”,betoogt Hans Jansen….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel: „De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de Islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” …“De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten,” Recep Tayyip Erdoğan…

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…. In de Koran wordt de vrouw systematisch als tweederangsfiguur afgeschilderd.In plaats van wederzijdse liefde en respect tussen de echtparen te propageren, verplicht de Islam de vrouw tot gehoorzaamheid aan haar man(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“/Koran -2:228).Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard“ ( Koran-3, 282). De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man“ (Koran- 4, 176). De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid“ (Koran- 4, 34).Vrouwen worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen.En indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag…Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab werd vanaf het begin opgelegd om de vrouwen te tonen dat zij tweederangs burgers zijn, dat mannen hun lichamen beheren, dat mannen hen kunnen dwingen om te dragen wat de mannen verkiezen, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz…Moslima (ook moslimmannen) bevrijd uzelf en verlaat de Islam!…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s