De islamisering van Europa moet gestopt worden, voor het echt te laat is!

Blijkbaar is iedereen vergeten dat de Islam al twee keer Europa heeft proberen onder de voet te lopen.De derde islamitische aanval is volop aan de gang, dit keer niet met militaire middelen, maar via de immigratie – al Hijra.De Jihad(strijd op Allah weg/oorlog tegen niet-moslims) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe islamisten niet-moslims landen, op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Tientallen landen zijn zo veroverd!…

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden.Hele wijken en stadsdelen van onze grootsteden in West-Europa veranderen in moslimgetto’s, waar onze autochtone bevolking wordt weggepest en etnisch-cultureel-religieus wordt gezuiverd.Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Hetzelfde patroon is te zien in de rest van West-Europa…In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.In sommige wijken met een hoge concentratie allochtonen durven ambulances of de brandweer niet meer zonder politiebegeleiding uitrukken omdat ze door jongeren worden aangevallen. Ook bussen van de openbare vervoersmaatschappijen worden bekogeld en beschoten.Deze jongeren bakenen als het ware hun territorium af en lijken alles te willen verbannen wat naar de reguliere Westerse maatschappij verwijst en in het bijzonder alles wat zij met overheid of gezag associëren…

De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt.En zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de ISLAM gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in onze Grondwet: eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de ISLAM zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa…Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland) zei:‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…

Het islamiseringsproces schrijdt voort. Zelfs in het straatbeeld van de afgelegenste Nederlandse/Europese dorpjes kun je nu op hoofddoekjes, djellaba’s of een minaret stuiten. Bovendien brengen zij een veelheid van negatieve fenomenen mee: onverdraagzaamheid, genitale mutilatie, vrouwenonderdrukking, kindbruidjes.Eerwraak eist evenveel slachtoers als het verkeer.En hier zijn nog voorbeelden van sluipende islamisering:1)Schoolkinderen moeten ‘bidden’ in de moskee.Daar leren ze naar Mekka te buigen! 2)Kerstmarkten in vooruitsnellende gehoorzaamheid tegenover de Islam politiek correct omdopen tot “Wintermarkten”. 3)Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt.-in crèches en op scholen uit piëteit met de islamitische leerlingen geen varkensvlees meer serveren. 4)Het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west.5) Een hoofddoek bij het politie-uniform. 6)In de openbare zwembaden zwemtijden reserveren voor islamitische vrouwen.7)Gescheiden loketten/ ruimtes voor vrouwen en mannen.8)Islam kritische demonstraties die worden verboden, afgelast, beperkt of omgeleid.9)Scholen waar geschiedenisonderwijs over de Holocuast onmogelijk is…

10)Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen.11)Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan.12)Sinterklaas zich niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter. 13)Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten/apartheid. 14)Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet/ apartheid.15)Moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen. 16)Moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten.17)Moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen, omdat honden onrein zijn volgens hun “geloof”. 18)Gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven.19)In sommige de basisschoolen mag geen vegetarische worst gegeten en geen frisdrank meer geschonken worden. Reden: doet te veel denken aan zaken die haram zijn(http://weblogs.nos.nl/bin…ocolademelk-en-champagne) …20)De islamitische rechtspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. 21)In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. 22)Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen…In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Dit heet islamisering! En de lijst kan nog veel,veel langer worden….

Langzaamaan verspreid de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.De islamitische cultuur vreet onze eigen joods-christelijke en humanistische beschaving op, om deze te vervangen door intolerantie, haat en geweld.Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het is Allah en niet de mens die bepaald.En Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…

De Islam draagt ook moslims op om niet-moslims te haten en niet tot vriend te nemen:’Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.’(Koran 4:101.) ….’Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran2:98)…’Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen’ (Koran 5:51)….’Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!’(Koran 60.4)…En in de Koran wordt ook opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden.In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). ..Mohammed B. tegen de moeder van Theo van Gogh: ‘Het hele verhaal dat ik mij beledigd zou voelen (…), dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof (…), ik heb uit overtuiging gehandeld, en niet omdat ik uw zoon haat omdat hij mij heeft beledigd als Marokkaan. Ik heb mij nooit beledigd gevoeld’…

Het gebruik van geweld hoort wezenlijk bij de Islam.De lijst van enorme agressie en geweld van de Islam is zeer lang. Zelfs in IJsland (1627) wordt huisgehouden en worden inwoners als slaaf meegenomen. En ook andere Noordelijke landen ontkwamen niet aan deze gesel. Wat moet er onmetelijk veel leed berokkend en bloed gevloeid zijn! Het gaat om duizelingwekkende aantallen.En wat te denken bijvoorbeeld van de genocide op 150.000 Armeense christenen door de Turkse sultan Abdul Hamid tussen 1894 en 1896? Of de genocide op de Grieken en op de Armeniërs in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Het zijn helaas slechts een paar voorbeelden uit de lange lijst. En tot in onze dagen gaat het geweld door.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM…

En als sommigen zeggen dat het christendom ook oorlogen heeft gevoerd in de vorm van de kruistochten, dan is het hoog tijd dat je dit weet: de enige motivatie van de kruistochten was de bloeddorst en gruwel van de Islam stoppen!De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…In de Bijbel en de joodse geschriften staan nauwelijks algemene oproepen tot actie.Ze hebben de gelovigen daarvoor ook eeuwenlanggewaarschuwd, met woorden die alleen te vertalen zijn als Do not try this at home.Maar dat is nu precies wat radicale moslims wel doen.We hebben nu niet te maken met een botsing tussen het christendom en de Islam, maar tussen een beschaving en een achterlijke cultuur.En laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld…

Twee keer eerder zijn de poorten van Europa gered. Doen we dit deze keer niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de Islam, zoals in het huidige ISIS-gebied.We moeten duidelijk durven stellen dat de Islam op de Europese bodem niet thuis hoort. Met andere woorden: het erkennen en subsidiëren van de islam, … het bouwen van moskeeën en minaretten en Koranscholen is dom en zelfs gevaarlijk.En hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt? Dus,het wordt de hoogste tijd, dat Europese burgers zich massaal gaan verzetten tegen de uitverkoop van hun landen en het verkwanselen van hun vrijheid. ..MENSEN WORDT WAKKER!Doe iets!Dit is uw wereld, red haar…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen. Erdoğan riep in 2017 zijn achterban in Europa zoveel mogelijk kinderen te krijgen….“De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” (Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002)…En als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!…De islamisering van Europa, een misdaad jegens de menselijkheid!…

We zien nu dat het islamitisch onderwijs steeds populairder wordt in Nederland, waardoor we meer en meer een parallelle samenleving creëren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de Islam en politiek zijn nauw met elkaar verweven. De scheiding tussen kerk en staat is juist een groot goed en werkt integratie-bevorderend.En een groot aantal Nederlandse scholen organiseert nog klassikale bezoeken aan moskeeën. Scholieren wordt hier uitgelegd ’hoe ze moeten bidden’.Maar,gaan de moslim kinderen ook maat de christelijke kerken en ook even knielen in de banken. Waarschijnlijk niet…Bij de opmars van de islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo….

Moskeeën spelen een politieke rol, er wordt haat verspreid en er wordt gediscrimineerd.Deze gebedshuizen zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking.Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia en jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Dus, stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat!…

We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is…

Overal waar er grotere groepen moslims zitten en ze niet de baas zijn, is er geweld.Er is een sterke correlatie tussen de aanwezigheid van sterkere minderheden van moslims waar ze niet de baas zijn, en plaatsen waar er geweld is. En dit staat volledig los van de meest besproken vorm van islamitisch geweld: de ideologisch versie, in de vorm van het terrorisme tegen het westen…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester.De terreurdreiging is groter dan ooit.Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Peilingen laten zelfs keer op keer zien, dat de extremisten ‘stiekem’ gesteund worden door 2/3 tot ¾ van deze ‘gematigde’ moslims… De nazi’s (de harde kern) vormden ook een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren…En als mannen met baarden weer eens iemand hebben gegeseld, onthoofd of opgeblazen,verschijnt onder het nieuwsbericht en op Twitter steevast dezelfde sarcastische opmerking: ‘Dit heeft zeker ook weer niets met de Islam te maken?’Het meest expliciet door premiers en presidenten, die beleefd spreken van ‘extremisten’ of ‘fanatici’ zonder het woord ‘Islam’ te noemen…

FEIT:het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia!Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde…

De oude vijand, de totalitaire Islam, wordt nu ondergeschoven bij een nieuwe: het ‘totalitaire project Europa’. De ‘massa-immigratie’ en de islamisering vormen nog steeds een groot en groeiend gevaar, maar de schuld daarvan ligt vooral bij de Europese Unie, die ons dwingt om onze grenzen open te houden en ons daarmee de zeggenschap over ons eigen immigratiebeleid ontneemt…..https://www.alertgroepen.nl/2016/08/21/raad-van-europa-versterkt-islam-en-islamisering-in-europa-doelbewust/

De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De islamisering van Europa moet gestopt worden, voor het echt te laat is!

 1. bari1951 says:

  Reblogged this on Kattukse Vrienden voor Israël.

  Like

 2. Zij die bang zijn dat de Islam het Westen zou gaan veroveren moeten zich ernstig vragen stellen hoe dat het kan komen dat het christendom teniet zou kunnen gedaan worden in onze contreien. als er zo veel Christenen vna hun geloof zouden afstappen zegt dat meer over die christenen dan over het toenemend aantal moslims dat zich in West Europa komt vestigen.

  Christenen zouden sterker in hun schoenen moeten staan en zouden er beter aan doen hun bijbels eens ter hand te nemen en werkelijk de Bijbelse leer gaan volgen in plaats van de vele valse menselijke doctrines (zoals drie-eenheidsleer e.a.) Als zij zich aan de Bijbelse Waarheid zouden houden zouden zij ook niet zo veel angst hebben, maar zouden zij zelfs er toe kunnen komen om moslims naar het Christelijk geloof te converteren.

  Like

 3. Pingback: Grootste misverstand over de islam | Stepping Toes

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s