Het waren de Russen die Hitler versloegen!

ferussia01680802992

Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.De hele geschiedenis, zoals wij die geleerd hebben, omtrent de Tweede Wereldoorlog is vervalst. Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;”Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.” …

We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest!…Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandie, maar op de Russische vlaktes(daar had Duitsland al lang voor D-Day de strijd verloren).De Russen zorgden voor 85 % van alle Duitse verliezen(Duitsland verloor aan het oostfront vier miljoen soldaten, aan het westfront tweehonderdduizend).En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen,….die op 30 april 1945 de Reichskanzlerei in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandie plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten.De Marshall-hulp bestond ook nog eens uit LENINGEN en werd vooral uit eigenbelang ‘geschonken’….

In april 1939 stelde Moskou voor een Engels-Frans-Russisch verdrag te sluiten om in een geval van agressie door Hitler, elkaar onmiddellijk militaire te hulp te schieten.En de besprekingen hierover werden echter afgebroken. Toen geen overeenstemming kon worden bereikt met Engeland en Frankrijk is de Sovjet-Rusland met Duitsland gaan praten over een niet-aanvalsverdrag. ..De Sovjet-Rusland sluit het pact af in de overtuiging dat een oorlog met nazi-Duitsland vroeg of laat onvermijdelijk is.Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij de Sovjet-Rusland zou veroveren.Met dit pact kan de Sovjet-Rusland een aantal toegevingen afdwingen om zich voor te bereiden op de toekomstige oorlog.Moskou krijgt nog 21 maanden extra de tijd om het land militair en economisch uit te rusten…En zowel Groot-Brittannië als Frankrijk ook een niet-aanvalspact hebben met nazi-Duitsland,waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde en ze in 1939 niets deden om Polen te helpen…

Onze “bevrijders” waren al in maart 1942 van holocaust op de hoogte. Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden. De grote vraag is natuurlijk waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden om het uitroeien van de Joden tegen te gaan.Het geheime document betreft een kopie van een telegram dat de Chileense consul in het bezette Tsjechoslowakije in november 1941 naar Santiago stuurde over de geplande Jodenmoord, aldus een verklaring van de Nationale Archieven van de VS.„Er is besloten om alle Joden te vermoorden, een deel naar Polen te sturen en anderen naar het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt (Terezin) te brengen terwijl uitgekeken wordt naar een meer afgelegen plaats”, schreef consul Gonzalo Montt Rivas, in een telegram dat werd onderschept door de Britse inlichtingendienst, die het in maart 1942 aan de Amerikanen gaf. Rivas kon vanuit Praag blijven werken omdat zijn land goede relaties onderhield met nazi-Duitsland. ..

En ook via boodschappers en zakenlieden, vluchtelingen, deserteurs en vertegenwoordigers van het Rode Kruis,bereikten het Westen meer en meer berichten over de holocaust. Op 22 oktober 1942 ontvingen de regeringen in Londen en Washington een dossier met daarin documenten die de holocaust bewezen. Het dossier was samengesteld door de uit Duitsland naar Zwitserland gevluchte jurist Gerhart Riegner, en de vertegenwoordiger van het Joodse Wereldcongres in Genève, Richard Lichtheim. Van nu af aan konden de verantwoordelijken in de VS en Groot-Brittannië niet meer de ogen sluiten voor al het gruwelijke dat nazi-Duitsland uitrichtte.En geheime documenten is vrijgekomen:Tijdens de Holocaust plande de Amerikaanse president Roosevelt hoe de Joden na de oorlog te verspreiden over de wereld, zo ver mogelijk van de VS: http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/260862/m-project-franklin-delano-roosevelt-jews?utm_source=tabletmagazinelist&utm_campaign=c5fa3f840c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_c308bf8edb-c5fa3f840c-207086369….Dus ik kan niet anders concluderen, dat het anti-Joods sentiment niet alleen onder nazi’s aanwezig was, maar ook onder de regering en militaire staf van de vleugellamme Roosevelt, om over de anti-semitische Eden in Engeland(het antisemitisme in Groot-Brittannië is al eeuwenoud) maar te zwijgen. Na de oorlog stond niemand te springen om de teruggekeerde Joden te ontvangen. Hun huizen waren veelal betrokken door niet-Joodse burgers, hun bezittingen waren afgenomen en verkocht…

Het antisemitisme van Sovjet-Russland is volledig uit de duim gezogen.Volgens Louise Levine President van Amerikaanse Joodse raad voor Russishe ondersteuning,die en na oorlogse rondreis maakte in de Sovjetunie en een verslag instuurde over de toestand van de Joden daar,werden de grootste aantallen geewacuerd in de oosten,nadat de Duitshe legers hun invasie begonnen waren.In Chicago verklaarde hij op 30 oktober 1946 dat:“al meteen bij het begin van de oorlog werden Joden onder de eersten die geewacuerd werden van de westelijke gebiden die bedriegd werden door de Hitleriaanse indringers,en verscheept naar het velige oosten van de Oeral.Twee miljoen Joden werden zodoende gered.”Dit grote aantal is bevestigt door Joodse jurnalist David Bergelson. Een andere dimensie van de hulp aan joden die over het algemeen te weinig aandacht krijgt, is de redding van vele Sovjet-joden tijdens WO II en de bijdrage van de voormalige Sovjet-Russland aan de vestiging van de Joodse staat.Na de oorlog had de staat Israël zijn bestaan voor een groot deel aan Sovjet-Russland te danken. Uit het ‘gestaliniseerde’ Tsjecho-Slowakije werden wapens geleverd aan de Haganah, waarmee de Engelsen met bondgenoten uit het gebied werden verjaagd en de staat Israël een feit werd.Zonder Sovjet-Russland zou Israel niet eens bestaan. Dit is een feit.Sovjet -Russland herkende de staat Israel 2 dagen na de oprichting, op 18 mei 1948 en Sovjet -Russland was eerste land waar Israel diplomatieke betrekkingen mee had….

Weinig mensen weten dat Jozef Stalin het geloof inzette als een nationaal bindmiddel tegen nazi-Duitsland in de jaren ’40.De Russische Orthodoxe kerk heeft een opvallende rol in deze oorlog gespeeld. Ze riep iedereen op om zich in te zetten voor het vaderland. Stalin vervolgt de Russisch-orthodoxe kerk weliswaar eerst meedogenloos, maar richt haar na de inval van Hitler in 1941 weer op. Hij maakt gebruik van de populariteit ervan bij het Russische volk. De kerk, op haar beurt, probeert zich te handhaven en vereenzelvigt zich met Rusland.De term ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ waarmee Rusland vecht tegen de nazi’s, komt niet van Stalin, maar is bedacht door de metropoliet van Moskou.De Russische Orthodoxe kerk heeft ook de regering van de Sovjet-Russland met tientallen miljoenen roebels gesteund.En zonder de inzet van de Russische Orthodoxe kerk,had Sovjet-Russland nooit van Hitler gewonnen!…

Onze “bevrijders” financieren de vijand van wie wij bevrijd moeten worden.De opkomst van Hitlers Duitsland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk geweest zonder de rol van bepaalde financiële en politieke kringen uit de Verenigde Staten en Engeland, die deze afschuwelijke oorlog als noodzaak voorzagen met het oog op hun drang naar wereldheerschappij…James Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood van Hitler.De Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen.Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten zelfmoord pleegde.Maar,Hitler helemaal niet gestorven is in zijn bunker aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het blijkt allereerst uit recent (2009) onderzoek dat de gevonden schedel (met schotwond) een onbekende vrouw betrof van rond de 30 jaar. Dus niet Hitler.Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier, die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.Het mag geen verrassing zijn dat Hitler net Argentinië koos voor zijn vlucht. Het land was een van de belangrijkste havens waar Nazi’s heen vluchtten toen de Duitsers de oorlog verloren hadden. ..Een enkeling van de kopstukken van nazi’s krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!…

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi’s in de jaren 1940 die wilden de fascistische macht behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie:https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk

De nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Nazi bankiers Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.En ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Deze Vierde Rijk wil wat ze in 40/45 niet gelukt is: Rusland!De NWO elite denken nog steeds dat een oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden, zoals oorlogen in het verleden werden gevoerd.Rusland is niet van plan te gaan vissen in de troebele wateren gecreëerd door de NWO-politiek steeds groeiende “rijk van chaos,” en heeft geen interesse in het bouwen van een eigen nieuw rijk. Evenmin is Rusland bereid op te treden als een redder van de wereld, zoals ze in het verleden hebben gedaan.En sinds de jaren ’90 probeert Rusland op alle mogelijke gebieden samen te werken aan een stabiele vrede en gezamenlijke welvaartsgroei, maar het is juist het Westen dat keer op keer zijn beloftes brak, de NAVO opschoof naar het oosten, en de laatste jaren eenzijdig begon aan een agressieve militaire opbouw, direct aan de grenzen met Rusland.Sinds de Duitse aanval in 1941 niet meer zoveel vijandelijke troepen, tanks en vliegtuigen langs de grenzen met Rusland zijn gestationeerd(de zogenaamde Russische dreiging is een verzinsel van de NAVO).En de politiek en media maken de Europeanen langzaam rijp voor een nieuwe slachting op ons continent.Het NAVO Barbarossa(op 22 juni 1941 valt het Duitse/Hitlers leger Rusland aan)-offensief kan beginnen(Duitse tanks is weer aan de grens met Rusland)!…

We hebben aan Poetin te danken dat het nog geen WW3 is ondanks alle provocatie van Amerika en de Navo….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Het waren de Russen die Hitler versloegen!

  1. bari1951 says:

    Reblogged this on Kattukse Vrienden voor Israël.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s