“Palestijnen” accepteren geen Joodse staat,want dat is in strijd met hun Sharia!

vlag-israelHet conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen en leugens.Daarom is goede voorlichting van essentieel belang. Eén van de mythen is dat velen menen dat Palestijnen een eigen staat hadden, die door de Joden is ingepikt en dat ze vechten voor hun oude thuisland.Maar,’Palestijns volk’ of ’het land Palestina’ nooit hebben bestaan!Het Midden-Oosten conflict eigenlijk niet gaat om een Palestijnse staat, niet gaat om territoriale rechten, maar om (religieuze) macht…Veertienhonderd jaar geleden is ons in de woestijn van Arabië de oorlog verklaard. Dat treft het Westen, dat treft Israël…

Volgens de Koran,Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden.Een Joodse staat accepteren Abbas en andere PA leiders niet,dat zijden ze al aantal keren,..” want dan moeten de Arabieren in Israël zich aan wetten houden van een God, waarin men niet gelooft”.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))…Itamar Marcus, die in 1996 de organisatie Palestinian Media Watch (PMW) oprichtte, zei in een interview in november 2012 dat religie de kern vormt van het wereldbeeld van de Palestijnse Autoriteit. Hij benadrukte dat Machmoud Abbas vrijdaggebeden bezoekt, waarin Palestijnse predikers hun publiek voorhouden, dat de oorlog tegen Israël een religieus en geen nationalistisch karakter heeft…

Joodse staat bevindt zich op grondgebied dat al vanaf de zevende eeuw, na de verovering van Jeruzalem door de moslimlegers, deel uitmaakte van de dar al Islam,waar de Sharia – de islamitische wetgeving – van kracht was.En het jaar 1948 was voor de Jodenhaters een absoluut rampjaar. Het was een klap in het gezicht van Allah. Het hart van de dar al Islam werd eruit gesneden en teruggeworpen in een situatie van Dar al harb (“huis van de oorlog”)…Hamasleider Nizar Rayan, die op 1 januari 2009 bij een Israëlische luchtaanval in Gaza om het leven kwam, liet een half jaar daarvoor weten: “Israël is een anomalie, een belediging van Allah.” …De moslims in het Midden-Oosten hebben het als een niet te verdragen krenking van hun trots ervaren, dat een volk van dhimmi’s, dat eeuwen lang aan de islamitische autoriteit was onderworpen, erin slaagde in het hart van de Arabische wereld een soevereine staat op te richten. Daarom voerden de Arabische landen in 1948 de eerste heilige oorlog om de oprichting van de staat Israël te verhinderen.Feit is dat de PLO werd opgericht in 1964 door de Liga van Arabische Staten en niet na de “Zesdaagse Oorlog” in juni 1967, daaruit blijkt duidelijk genoeg dat Ahmad Shuqayri (oorspronkelijke oprichter van de PLO) en zijn opvolger Yasser Arafat, uit waren op de totale vernietiging van Israël, terwijl Jordanië de “bezette gebieden” van de “West Bank”, en Egypte de “Gazastrook” al in handen hadden…

Maar, kan een politieke religie/ideologie recht doen gelden op land? En was al het land het persoonlijk eigendom van Palestijnse/Arabische eigenaars? Of was het deels eigendom van buitenlandse, d.w.z. Syrische, Libanese, Egyptische, Irakese of Turks/Ottomaanse grootgrondbezitters? En hoe en wanneer hadden die eigenaars het land in hun bezit gekregen? Werden kavels en transacties kadastraal beschreven, was er een wet die particulier eigendom beschermde, en hoe werd de wet gehandhaafd? Van wie was braakliggend land, dat geen met naam genoemde eigenaar had?…Toen de eerste joodse immigranten in het Ottomaanse Palestina arriveerden en er land begonnen te kopen (tot 1948 was al het land waarop joden hun nederzettingen stichtten, simpelweg gekocht) was het land er niet beter aan toe dan de woestijn van het Arabische schiereiland.Verslagen van negentiende-eeuwse reizigers geven een treurig beeld van dit gebied: een kaal, arm, leeg gebied, bewoond door arme boeren, met een stad, Jeruzalem.Joden vestigden zich al in Jeruzalem, voordat de Islam bestond.En deze stad speelde absoluut geen belang met uitzondering van het gebouw van Masjid Al-Aqsa (de moskee van Al-Aqsa) en Qubbat-Sahra (de koepel van de rots) op de ruïnes van de Joodse Tempel. De reden voor de bouw van deze structuren was om de superioriteit van de Islam over het Judaïsme te tonen en te wedijveren met de Christelijke Heilige Grafkerk, die eeuwen eerder in de nabijheid gebouwd was.En als Jeruzalem dan werkelijk zo belangrijk is voor de moslims, dan zou de stad toch minstens een aantal keer in de Koran moeten worden genoemd.Moslims bidden ook niet met hun gezicht richting de Al-Aksa moskee,maar richting Mekka.En in de Koran soera V, 20-21, wordt erkend dat het land Israël de Joden toebehoort…

Pas na 1967, wordt Jeruzalem belangrijk voor de “Palestijnen”.Tot 1967, toen Israël, na een Jordaanse aanval, Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria(de Westbank genoemd) veroverde, heeft niemand ooit geëist dat er op de zogenaamde West Bank een onafhankelijke Palestijnse staat moest komen.En niemand sprak er over dat Jordanië de Westbank had bezet.En aan mensen die zeggen dat Israël grondgebied moet teruggeven kunnen we dan ook de vraag stellen: Aan wie moeten ze het teruggeven dan? Aan Jordanië? Of aan de Britten of de Turken? Die zitten daar allemaal niet op te wachten…En iedereen met een beetje kennis weet echter dat “het Palestijnse volk” pas in de jaren zestig van de vorige eeuw is uitgevonden(nog in 1967, verwees zelfs de VN niet naar “Palestijnen”, maar noemt ze “vluchtelingen.”/Resolutie 242 van 22-11-1967.).Het zijn Arabieren, die bewust onder de knoet gehouden worden door hun de leiders…Als de Palestijnen recht hebben op een eigen land, dan is het wel in Jordanië.Dat is bovendien 2/3 van het oorspronkelijke gebied van Palestina.En tussen de 70% en 80% van de Jordaanse bevolking is namelijk Palestijns.Vreemd genoeg heeft niemand in de wereld verontwaardig gereageerd op het feit dat Emir Abdoella Jordanië kreeg toegewezen door de Britten, maar wel op het feit dat het Joodse volk een veel kleiner gebied kreeg toegewezen door de VN,die 65 PROCENT BESTOND UIT WOESTIJN.De Jordaanse koningen hebben tot 1988 nooit ontkend dat Jordanië Palestina is. Nog in 1981 herhaalde koning Hussein: ‘Jordanië is Palestina en Palestina is Jordanië.’…En de wet in de PA stelt dat iemand die land verkoopt aan een Jood gedood wordt. Is dat geen racistische wet?…

Geen enkel land in de wereld zal tolereren dat het bestookt wordt met raketten. Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.En de wereld moet niet denken dat ze na 2000 jaar vermoorden van Joden nog langer ongestraft kan doorgaan.ER ZOU GEEN ENKELE DODE IN GAZA TE BETREUREN ZIJN, ALS HAMAS FASCISTEN GEEN RAKETTEN OP ISRAEL ZOU AFVUREN…Al tientallen jaren heeft Hamas met succes aanslagen gepleegd op Joden en de joodse staat.Bussen met onschuldige burgers werden opgeblazen, cafés en restaurants waren doelwit van zelfmoordcommando’s, soldaten werden ontvoerd en raketten afgevuurd op Israëlische dorpen en steden. De barbaren gebruikten zelfs ziekenhuizen en scholen als lanceerinstallaties en opslagplaatsen voor hun wapens.Hamas schiet raketten af vanuit dichtbevolkte gebieden waarbij ze bewust het risico nemen dat Palestijnen gedood worden wanneer raketten verkeerd worden afgeschoten of wanneer Israël terugschiet. Deze tactiek wordt gebruikt omdat ze weten dat de internationale gemeenschap Israël zal veroordelen wanneer er burgerslachtoffers vallen.Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat, als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd…

Zou solidariteit met de Palestijnen nu werkelijk de enige reden van hun verontwaardiging zijn? Lijkt me niet, want de onderdrukking van Tibetanen, Koerden, Indianen en andere verdrukte minderheidsgroepen laat hen koud.Moslims die moslims afslachten is nou eenmaal niet zo omstreden, als Joden die moslims vermoorden.In Libanon en in Jordanië zijn honderden, zelfs duizenden Palestijnen gedood en verdreven en iedereen is stil. Wie protesteert als Hamas Palestijnen executeerd die volgens hun lid zijn van Fatah, van andere terroristische groeperingen of collaborateurs zijn? Wie protesteert als Hamas huizen van Palestijnen vernield, zoals recentelijk in Gaza? Wie protesteert als Hamas een kinderkamp van de VN tot de grond toe afbrand, omdat ze die als concurrent zien voor hun eigen kinderkampen waar kinderen geleerd worden om joden te haten en zelfmoordenaars te worden?Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ook worden kinderen gebruikt als menselijk schild.Internationale mensenrechten organisaties en ‘Wereldleiders’ bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen.In Palestijnse schoolboeken wordt de kinderen geleerd dat het een heilige plicht is het joodse volk te vernietigen.De Europese Unie verstrekt jaarlijks meer dan 400 miljoen euro (belastinggeld van hardwerkende burgers) subsidie aan de Palestijnse Autoriteit. Daarmee financiert Europa indirect het Palestijns terrorisme.Geld van de EU om de economie van Gaza te verbeteren is vrijwel zeker gebruikt om terreurtunnels te bouwen en om moorden te laten plegen in Israël.Hamas is de baas is Gaza.Dus uiteindelijk profiteert Hamas van dat geld…

De echte vijanden van de Palestijnen zijn hun eigen leiders.President Abbas, die in het Westen wordt gezien als een Palestijnse Mandela,die stopte de levering van medicijnen aan Gaza; staakte de betaling van ambtenarensalarissen; weigert pertinent de rekeningen te betalen voor zieke Gazanen, die medische hulp krijgen in Israël; en liet, vlak voordat de hitte in de Gazastrook begon, de levering van elektriciteit stilleggen.Nooit hebben de Palestijnen persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst gekend.De Palestijnse leiders, de grootmoefti Amin al-Husseini, Yasser Arafat en Abbas zijn samen goed voor een eeuw intimidatie en repressie. Hiervan is de doorsnee-Palestijn het slachtoffer. ..Door de geschiedenis heen hebben Palestijnse leiders alle kansen laten schieten land in ruil voor vrede te krijgen en een staat te stichten met alle goodwill en geld van de wereld aan hun kant. Zo hadden ze Israël tot goed buurmanschap kunnen verleiden. Altijd verkeerde keuzes gemaakt, met het eigen volk als slachtoffer…

Het is de tragedie van de Palestijnen dat de twee leiders die hun nationale ontwikkeling bepaalden tijdens de 20e eeuw – Hajj Amin al-Hoesseini/nazi-collaborateur/ en Yasser Arafat, de laatste die de Palestijnse politiek domineerde sinds halverwege de jaren 1960 tot aan zijn dood in november 2004 – megalomane extremisten waren, verblind door anti-Joodse haat en intens geobsedeerd door geweld. Had de groot-moefti ervoor gekozen om zijn volk te leiden naar vrede en verzoening met hun Joodse buren, zoals hij de Britse ambtenaren had beloofd die hem in het begin van de jaren 1920 tot zijn hoge rang hadden benoemd, dan zouden de Palestijnen in 1948 hun onafhankelijke staat hebben gehad op een wezenlijk deel van het Brits Mandaat Palestina en zou het bespaard zijn gebleven van de traumatische ervaring van hun verstrooiing en ballingschap. Had Arafat de PLO vanaf het begin op de weg naar vrede en verzoening gezet, in de plaats van die organisatie te veranderen in een van de meest moorddadige terroristische organisaties van onze moderne tijd, dan zou een Palestijnse staat zijn opgericht in de late jaren 1960 of in het begin van de jaren 1970, of in 1979 als een uitvloeisel van de Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag; of in mei 1999 als onderdeel van het Oslo-akkoorden, of ten laatste tijdens de onderhandelingen van juli 2000 in Camp David… De tweestatenoplossing is niet haalbaar.Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven.De eerste stap naar Judenrein Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een Judenrein Westbank en Judenrein Oost-Jeruzalem. Tot slot willen Palestijnen heel Israël Judenrein maken. Israël zal alleen problemen krijgen met de oprichting van een dictatoriale Palestijnse terreurstaat. …

Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…Israël is het beste dat de islamitische wereld ooit is overkomen.Arabieren in Israël genieten niet alleen absolute godsdienstvrijheid, maar ook volledige politieke vrijheid; zij kunnen als Israëlische staatsburgers deelnemen aan de verkiezingen en zelf ook gekozen worden en eigen politieke partijen oprichten. Momenteel zijn er in het Israëlische parlement (Knesset) drie Arabische partijen met elf Arabische volksvertegenwoordigers.Zij genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.De vele Israëlische Arabieren in het Israëlische leger dienen.Zoals de niet-Jood Rassan Alian, die de hoogste militair is van een van de zwaarste elite-eenheden van het Israëlische leger…

Israël is het enige land in het Midden-Oosten,waar het aantal Arabische christenen toeneemt.Alle christelijke Israëlische staatsburgers hebben – anders dan in islamitische staten- het recht om te stemmen, in het parlement te zitten, hun kinderen een christelijke opvoeding te geven, en kerken te bouwen.Zo werd onlangs nog een nieuwe Oosters-orthodoxe kerk geopend in het Noord-Israëlische stadje Sakhnin.Dit terwijl in islamitische staten kerken in brand wordt gestoken en niet eens kerken mogen worden gebouwd.De Arabische landen zijn bijna volledig gezuiverd van joden, eenzelfde lot wacht nu waarschijnlijk de christenen,die in het Midden-Oosten dreigen de nieuwe Joden te worden.De afgelopen eeuw, maar vooral de afgelopen jaren, heeft de vervolging van christenen door moslims afschrikwekkende vormen aangenomen, zozeer dat het christendom in het Midden Oosten compleet dreigt te worden uitgeroeid. Aan het begin van de 20e eeuw was 26% van de bevolking in de regio christen; nu is dat gedaald naar minder dan 10%…De strijd van Israël, zelfs als de wereld dat niet wil accepteren, is de strijd van de wereld.En STOP met Israël te DEMONISEREN en kijk ook eens hoe het in de omringende landen van Israël hoe het DAAR aan toe gaat, KIJK en VERGELIJK met de Midden-Oostenlanden!…

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gebruikt als uitlaatklep voor de meest vileine Jodenhaat.De geschiedenis lijkt op herhaling te gaan.Weer krijgen de Joden de schuld van zo’n beetje alle problemen in de Wereld, waarbij veel antisemitisme verborgen wordt onder de dekmantel van het ‘anti-Zionisme’.En als een nazi in de jaren dertig op een NSDAP-bijeenkomst ‘Juden raus aus Deutschland’ heeft gebruld, is hij een antisemiet. Als een linkse sympathisant vandaag op een Palestina-bijeenkomst brult: ‘Zionisten raus aus Palästina’, dan is hij geen antisemiet maar een antizionist, die wil bijdragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict…

Linkse socialisten zijn nooit geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen,Brussel, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,enz,enz… interesseert ze geen lor.Criminaliteit en terrorisme worden steevast goedgepraat, door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede en/of discriminatie.Als moslims als ware neo-nazi’s ‘dood aan de Joden’ scanderen hoor je ze ook niet. Als moslims een homo in elkaar slaan, hoor je ze ook niet. Als moslims massaal vrouwen in Keulen aanranden, hoor je ze ook niet.Ze zijn nooit bezig met vrijheid voor de bevolking van Syrië of Jemen of Iran of Soedan, of meer van dergelijke landen. Het laat links koud dat Hamas de vrijheid van de Palestijnen vernietigt. Voor hen is ‘vrijheid’ alleen iets wat gebruikt kan worden als wapen tegen de Israëlische vrijheid.Stelletje linkse idioten snappen echt niet waar ze mee bezig zijn…

Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend antisemitisme, wat ons herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust.Vrijwel overal zijn Joden op een zeker moment verdreven of aangevallen en gedood omdat zij Joden waren.De afgelopen zes jaar zijn in Frankrijk tien mensen vermoord omdat ze joods waren.Telkens had de dader een islamitische achtergrond….

De internationale media die iedere mogelijkheid aangrijpt om Israël te demoniseren, was er nu ook weer als de kippen bij om de leugens te verspreiden, zonder eerst te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is…Hamas de wereld heeft voorgelogen tijdens de recente onlusten in Gaza, waarbij 60 Palestijnen om het leven kwamen.Een Hamasleider heeft toegegeven dat er van een vreedzame demonstratie in Gaza geen sprake was. “Wanneer we het hebben over ‘vreedzaam verzet’ bedriegen we het publiek,” zegt Hamas-leider Machmoud Al-Zahar ongegeneerd in een interview met Al-Jazeera.Een woordvoerder van terreurgroep Hamas heeft erkend dat 50 van de 62 gedode Palestijnen tijdens de Gazarellen lid waren van Hamas. Dit vertelde Salah Bardawil tegenover het Palestijnse nieuwsmedium Baladna. “Van de omgekomen martelaren in de meest recente strijd zijn er 50 afkomstig van Hamas.” Daarnaast heeft terreurorganisatie Islamitische Jihad drie doden als lid bevestigd …

Hamas heeft vaak dodelijke opstanden georganiseerd langs de grens met Israël, met het label ‘geweldloze gebeurtenissen’ ondanks het feit dat ze het gooien van vuurbommen op troepen nabij het hek laten zien en proberen het te doorbreken. Bovendien hebben terroristen van Gaza meer dan duizend hectare land aan de grens verbrand door vliegers en heliumballonnen te sturen die vuurbommen en andere explosieven dragen.In hun propagandaoorlog gebruiken ze ook oude foto’s met dode kinderen, die in Syrië of Irak gemaakt zijn en beweren dat dit slachtoffers zijn van Israëlische vergeldingsacties…De internationale pers brengt grote schade toe als ze rapporteert over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Over dit onderwerp informeert men niet, men bedrijft propaganda. Bij berichtgeving over Israël vergeet de meerderheid van de verslaggevers de journalistieke ethische code.En als er verslag wordt gedaan over slachtoffers, wordt elk Palestijns slachtoffer als een drama voorgesteld en elk Israëlisch slachtoffer weggemoffeld. Elke Israëlische daad van zelfverdediging wordt een bloedbad en elke confrontatie een genocide…De Islam is sinds zijn oprichting niets anders aan het doen dan moorden, afslachten, onderdrukken en land pikken…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to “Palestijnen” accepteren geen Joodse staat,want dat is in strijd met hun Sharia!

  1. Pingback: De islam accepteert geen Joodse staat! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s