Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt

De linkse kliek is zo (schijn)tolerant ,dat ze zelfs intolerantie tolereren en juist degenen, die daar tegen waarschuwen, verketteren.Decennia na de verschrikking van de Endlösung en de kreet “dat nooit meer!” het antisemitisme is weer via de achterdeur door de linkse klik/door de massa immigratie/ binnen gehaald.De rentree van de islam in Europa betekent de rentree van het antisemitisme….“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug,” riepen razende demonstranten eind juli in Rotterdam tijdens hun steunbetuiging aan de Palestijnen op de Tempelberg.Links staat erbij, kijkt er naar en zwaait met de Palestijnse vlag.De afgelopen zes jaar zijn in Frankrijk tien mensen vermoord omdat ze joods waren. Telkens had de dader een islamitische achtergrond.En niet vergeten aanslagen op Joodse doelen in Brussel, Parijs en Kopenhagen, door jongeren van islamitische huize.Aanslagen op joodse scholen en synagogen zijn veranderd in bunkers…

De Islam beschouwt christenen en joden als vijanden van Allah.In de Koran staat dat je niet bevriend moet raken met christenen en joden.De rol die imams en predikers spelen in het verspreiden van antisemitisme is groot. ‘Islamitische’ landen voeren een bewust beleid dat onwetendheid onder een groot deel van de bevolking handhaaft, zodat ze de autoriteiten gemakkelijker gehoorzaamt. Dat betekent dat bijna alles wat op de preekstoel wordt gezegd als ‘de ultieme waarheid’ wordt geaccepteerd. Wanneer de imam zegt dat de joden ranzige mensen zijn die slechts de dood verdienen, dan zullen velen dat geloven…Joden moeten de eeuwige kwade vijanden blijven van de islam, als de islam legitiem wil blijven.Elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven….

Een vaak gehoorde opvatting is dat de haat tussen moslims en Joden door de bouw van Joodse nederzettingen komt, maar de moslimhaat jegens het Joodse volk in het Midden- Oosten bestond hiervoor al. Het islamitische verzet tegen een Joodse aanwezigheid in het land ging nooit alleen maar over nederzettingen, hetzij op de Westbank, hetzij in het vroeger dunbevolkte gebied langs de kust. Die haat begon al voordat er ‘nederzettingen’ verschenen en was in essentie een conflict over de vraag of er wel enige vorm van een Joodse entiteit kon komen en land kon beheersen dat uit naam van Allah was veroverd.Joden horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat…

Nergens maakt de Koran gewag van de eigendomsaanspraak van moslims op het heilige land; integendeel hun God onthult in de Koran dat dat land voor Mozes’ volgelingen bestemd is. En omdat het land van hen is volgens de Koran, mogen ze ook als enigen bepalen waar hun hoofdstad ligt. Het is precies deze islamitische waarheid, die politieke islamisten fel bestrijden.De Koran (soera 5: 20-21) stelt: “Mozes sprak tot zijn mensen: o mijn volk! Herinner u Gods gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”…

Onder het mom van opkomen voor de Palestijnse zaak verdoezelen velen het rabiate antisemitisme – of ze vinden zelfs wel best zo.Maar,zou solidariteit met de Palestijnen nu werkelijk de enige reden van hun verontwaardiging zijn? Lijkt me niet, want de onderdrukking van Tibetanen, Koerden, Indianen en andere verdrukte minderheidsgroepen laat hen koud…Het virulente antisemitisme van islamieten is het grootste taboe van deze tijd.Het kan niet worden ontkend dat anti-joodse sentimenten deel uitmaken van de islam…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt

  1. Pingback: Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt | E.J. Bron

  2. 1234 says:

    De Europese joden zijn Ashkenazi joden en zijn geen afstammelingen van de aartsvader en zijn dus geen Semieten, dit betekend dat er nooit sprake kan zijn van antisemitisme. De Christenen hebben in Europa al eeuwenlang deze zogenaamde joden vervolgd omdat zij behoren tot de synagoge van satan, want hun leer is die van de Babylonische Talmoed en niet puur van de Thora. In de Thora staat dat de Joden (de echte Joden) pas een eigen staat mogen oprichten wanneer de Messias is wedergekeerd en dat is nog niet het geval. Om die reden al is de staat Israël illegaal.

    Like

  3. Pingback: Opmerkelijk: Resolutie van Franse parlementsleden ‘antisemitisme = ‘anti-Zionisme’ | From guestwriters

  4. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s