STOP islamisering van West-Europa,voor het te laat is!

Islam krijgt alle ruimte om Europa te veroveren, dankzij de collaborerende linkse “elite”.Zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Decennialang heeft de Europese politieke “elite” de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia,antisemitisme, criminaliteit en armoede. Zij zijn verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen zijn ontstaan, die niet alleen niet bereid zijn om zich in Europa te integreren, maar er integendeel heel consequent aan werken de Europese liberale grondwetten af te schaffen en op de lange termijn te vervangen door een islamitisch Europees kalifaat (”Eurabia”). ..

Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen/iedere dag komen er meer/,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Er staat niet meer of niet minder op het spel dan het voortbestaan van de Europese beschaving.De ervaring leert ons dat indien massale immigratie gedurende een lange periode gepaard gaat met grote cultuurverschillen tussen het land van herkomst en het gastland, immigranten met dezelfde culturele achtergrond samenklitten. Er ontstaan dan getto s, allochtone enclaves waarin de vreemdelingen zich blijven organiseren alsof ze nog altijd in hun land van herkomst wonen. Ze beschikken er over hun eigen sociaal, cultureel, religieus en commercieel netwerk en hebben nauwelijks contact met de gastsamenleving…In onze steden hebben zich no go areas gevormd en worden regelrechte veldslagen geleverd tussen de ordediensten en allochtone jongeren; het niveau van ons onderwijs komt in het gedrang door de aanwezigheid van een toenemende groep allochtone leerlingen met een taal- en leerachterstand; in de middelbare scholen worden leraars bedreigd en aangevallen, vaak door allochtone leerlingen; er is een etnisch subproletariaat ontstaan van achterblijvers, die de school zonder diploma verlaten en in de langdurige werkloosheid terechtkomen of in het slechtste geval, in de criminaliteit; de sociale cohesie is geweken voor wederzijds wantrouwen. De lijst kan bijna eindeloos worden aangevuld. …

In Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken, waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken.De barbaarse Sharia(is islam in uitvoering) samenleven met moslims onmogelijk maakt, want het plaatst de man boven de vrouw en de moslim boven de niet-moslim:”O gij gelovigen! Neemt joden noch christenen als vrienden.”-Koran-5:51…“Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”-Koran- 5:81….De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en  uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat. Daartoe zijn twee middelen : het bekeringswerk (Dawa) en de heilige oorlog (Jihaad).Specifiek voor het praktiseren van de dawa geldt dat er expliciet noch impliciet wordt opgeroepen tot het gebruik van fysiek geweld.Indien radicaal-islamitische organisaties of netwerken echter openlijk aanzetten tot het plegen van geweld of heimelijk spanningen tussen groepen stimuleren, die kunnen leiden tot gewelddadigheden, beoefent men niet langer de dawa maar gaat men over tot de jihad of de gewapende strijd, de zogenaamde ‘heilige oorlog’…

De afgelopen jaren zijn er veel terroristische aanslagen gepleegd in West-Europa. Een nog veel groter aanstal aanslagen kon tijdig worden verhinderd.De terreurdreiging is groter dan ooit. Aaanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs.Het is verschrikkelijk!…”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religiegeheel aan Allah behoort.” -Koran-2:193, herhaald in 8:39… “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”-Koran-8:12…”Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”-Koran-9:5/46… “Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”-Koran-9:14…Terrorisme is slechts een techniek, een methode, een instrument van de ISLAM voor het bevorderen van haar doel tot wereldheerschappij…Een terrorist als Salah Abdeslam slaagde er wekenlang in om uit de greep van de Franse en Belgische politie te blijven. Waarom? Omdat hij, zo geven politici toe, over een uitgebreid netwerk beschikt. Voor elke moslimterrorist heb je een onbekend aantal gelijkgezinden dat hem van onderdak, voedsel en veiligheid voorziet. …

De ISLAM kent twee gezichten. Historisch gezien kunnen we dit herleiden tot de Mekkaperiode en de Medinaperiode. Eerst trad Mohammed heel vredelievend op, maar later werd zijn benadering hard tegen degenen die zich niet gewonnen gaven aan het geloof dat hij preekte. Vandaag zien we het wrede gezicht van de ISLAM vooral in de terroristische aanslagen, die radicale jongeren bereid zijn te plegen.Met de belofte van een zinnelijk paradijs, slachten de jihadisten onschuldige mensen af in de hele wereld.Jihad en doden zijn het hoofd van de ISLAM.Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de ISLAM weg.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…

Europa is betrokken in een dodelijke oorlog – niet tegen terroristen en extremisten – maar tegen de ISLAM zelf. Het debat omtrent de islamisering van Europa in de kiem wordt gesmoord en onmogelijk gemaakt door multiculturele hardroepers, die blind en doof zijn en blijven voor de islamisering van Europa.En iedereen die kritisch was tegenover dit beleid, werd weggezet als extremist en racist.Links Europa bouwde met het mantra ‘racisme, xenofobie en islamofobie’ een Berlijnse Muur tegen kritiek.Over criminaliteit als gevolg van immigratie werd gezwegen. Over islamisering van stadsenclaves, compleet met Sharia recht, werd vergoelijkend gesproken. Grondwettelijke rechten en vrijheden werden gerelativeerd, want de stemmen waren onmisbaar geworden…

In Frankrijk werd links afhankelijk van de ‘moslim stem’ die groeide door immigratie. Bij de presidentsverkiezingen van 2012 behaalde Francois Hollande 51,6 procent van de stemmen en Nicholas Sarkozy 48,4 procent. Volgens onderzoek, gepubliceerd in Le Figaro, bedroeg de ‘moslim stem’ toen ongeveer 5 procent van de stemmers. Van hen stemde 86 procent in de tweede ronde voor Hollande, die daarmee president werd….Stem op GroenLinks,CDA,SP,de PvdA,D66 of VVD is stem op de Sharia,de vernietiging van de Europese beschaving.De islamisering is een levensgroot gevaar.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet!De godsdienstvrijheid is gewaarborgd, maar de vrijheid van ideologieën die onze rechtsstaat omver willen werpen, niet…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to STOP islamisering van West-Europa,voor het te laat is!

  1. Dit wordt de aller grootste beproeving ooit in de Europese geschiedenis. Gaan de burgers deze beproeving doorstaan? En gaan ze de Islam hier stoppen? Indien de gele hesjes protesten door heel Europa uitbreiden en Brussel hoofdkantoor van de maffia elite kunnen bezetten, dan wel. Er zullen slachtoffers gaan vallen en die opoffering zal men op de koop mee nemen.

    Liked by 6 people

  2. Pingback: STOP de islamisering van West-Europa voordat het te laat is! | E.J. Bron

  3. Pingback: LAST WARNING! STOP de islamisering van West-Europa! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s