De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht

De Islam is een politiek systeem, met een religieus ‘jasje’, dat miljoenen ophitst tot een leven waarin men bereid is te moorden:„Ongelovigen-niet-moslims- zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4).…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193).…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:9question… „Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)….„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)..enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen:“Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft.En nergens in de Koran beschreven staat dat de bovenstaande geboden alleen van toepassing zijn in een bepaalde periode of tegen een bepaalde groep mensen. Anders dan de goddelijke geboden die gevonden kunnen worden in het boek Jozua van het oude testament, die gebonden waren aan een specifieke tijd, plaats en groep mensen, geloven orthodoxe moslims dat de geboden in de koran universeel zijn en dus toepasbaar zijn voor alle tijden en plaatsen .…De Islamitische doctrine is dualistisch, dus is er ook een tegenovergesteld standpunt. Hier is het laatste vers geschreven over de mensen van het boek (een later vers vervangt een eerder vers). Dit wordt abrogatie genoemd. Dit is het laatste woord…

Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )…Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de Sharia/de Islam.Het islamitische idee van vrede, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren…Jihad betekent oorlog tegen kafirs (niet moslims en ongelovigen) om de shariawetgeving van de islam te vestigen. Koran 8:39 zegt doorgaan tot er geen ongelovigen meer zijn…

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de ISLAM, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…. In de Koran wordt de vrouw systematisch als tweederangsfiguur afgeschilderd.In plaats van wederzijdse liefde en respect tussen de echtparen te propageren, verplicht de Islam de vrouw tot gehoorzaamheid aan haar man(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“/Koran -2:228).Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard“ ( Koran-3, 282). De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man“ (Koran- 4, 176). De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid“ (Koran- 4, 34)…Zij mogen zelfs niet eens meer zelf kiezen hoe ze gekleed gaan.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag(Koran-33:33, 53, 59)…

‘We moeten ophouden met zeggen dat de islam een religie van vrede en liefde is,’ vindt de Marokkaans-Franse journalist Zineb El Rhazoui. Laten we ‘erkennen dat het hedendaags islamisme gewoon toegepaste islam is. Wanneer we islam letterlijk nemen, krijgen we islamisme en wanneer we islamisme letterlijk nemen, krijgen we terrorisme’…Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…Ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) zei:„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.”….

De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!….Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…Een zogenaamde ‘Europese islam’ betekent in de praktijk een geïslamiseerd Europa.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…

De Frans-Marokkaanse journalist Zineb El Rhazoui gaat door met haar strijd tegen wat zij noemt ‘het islamitisch fascisme’.Ze was een van de redacteuren die de aanslag op Charlie Hebdo overleefden.‘Nu mijn vrienden dood zijn, kan ik niet stoppen.’…

Op YouTube praat Hamed Abdel-Samad openlijk over wat hij islamitisch fascisme noemt…De Duits-Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad(zoon van een soennitische imam) publiceerde reeds een woedend artikel over de ware aard van het islamo-fascisme:‘in plaats van de werkelijke oorzaken van het islam-geweld aan te pakken, spreken naïeve journalisten en seniele politici liever van islamofobie‘…Zo zei hij tijdens een lezing in Caïro, dat hij de Moslimbroeders van islamitisch fascisme beticht en dat dit fascisme wortelt in de ontstaansgeschiedenis van de ISLAM…

Ex-moslims op zoek naar brede steun,naar vrijheid….https://www.geenstijl.nl/3651091/heldin_heldin_heldin/#comments

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht

  1. Pingback: De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft hij niets dan ellende en moord gebracht | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s