Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam

De EU en de regeringen van Europese landen, die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.Europa een zware prijs gaat betalen voor het op grote schaal toelaten van de islam op zijn grondgebied. In het verleden hebben westerse intellectuelen en kunstenaars het stalinisme en het maoïsme omarmd. Dat was een pijnlijke vergissing aangezien het ging om massamoordenaars. Nu herhaalt zich hetzelfde fenomeen ten aanzien van de islam.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent.“Diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa, de hersenen van een kolibri hebben“,zei ooit generaal De Gaulle.Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar…

De Heilige Oorlog is terug in Europa.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.  Ze kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa te veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld. In Engeland zeggen ze dat openlijk en zonder schaamte. Sjeik Umar al-Bakri zei: ‘Over twintig jaar wappert de islamitische vlag bij Westminster en Downing Street.’… Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen…Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Wij in West-Europa zitten in een totale wurggreep van de islam. Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd…

De islam is onverenigbaar met westerse normen en waarden en moslims nooit echt zullen integreren. Zij zien zichzelf als een aparte gemeenschap binnen de samenleving, met een andere moraal en andere ideologie.Voor hen houdt de politiek zich bezig met wetten die zijn geformuleerd door mensen en niet door God of Allah.Zij zien de sharia als de echte wet… Hamid Benichou heeft een carrière van zo’n dertig jaar als wijkagent in de politiezone Brussel-Noord achter de rug. In een interview met La Libre blikt hij terug op de nieuwjaarsrellen in Molenbeek:“Die jongeren, die soms tien tot zestien jaar zijn, vinden dat Nieuwjaar niet hun feest is, maar dat van anderen.” Volgens Benichou zit er een “dosis religie in het maatschappijbeeld van die jongeren, een onderscheid tussen wat islamitisch en goed is, en wat niet islamitisch en slecht is.In hun ideologie zijn ze salafisten, moslims voor wie Nieuwjaar haram is en alcohol in cafés verboden moet worden ,” zegt de gepensioneerde wijkagent…Molenbeek wordt steeds meer Raqqa aan het kanaal Charleroi-Brussel…

Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is ook voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht. «  Het Simon-Wiesenthalcentrum in Los Angeles gaf al in 2010 aan Joden het reisadvies om Malmö te mijden. Het herhaalde deze waarschuwing was ook in 2015  » (CBS News, 22 mei 2015).­..

Volgens het politiek correcte denken moeten we een onderscheid maken tussen islamitische terroristen en de grote meerderheid van de moslims; die terroristen zijn geen ware moslims, want de islam is de religie van de vrede.Ja,Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa…Terrorisme wordt een steeds groter gevaar. Als vijf procent van de moslims de zuivere islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden… .

Vaak wordt het islamprobleem in debatten in de Tweede Kamer door wegkijkende politici genegeerd, tegengesproken en zelfs ontkend. Sterker nog, de islamisering van Nederland wordt door linkse partijen als hoofddoekjespartij GroenLinks, PvdA en D66 zelfs bevorderd. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling en stelt het land voor steeds grotere problemen… En diegenen die geloven in een Europese verlichte islam, die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven.Beschavingen sterven niet door moord maar door zelfmoord. En ons ergste vijand wat dat betreft zijn we zelf…Doorheen de hele 16de , 17de en 18de eeuw was de islamitische Sultan in Constantinopel immers de meest loyale bondgenoot geweest van de christelijke koning van Frankrijk.Europa was toen even verdeeld als vandaag. Het was even verscheurd door een cultuurcrisis. Het was toen, net zoals vandaag, ‘chacun pour soi, et dieu pour tout le monde…’..

En indien de trends niet wijzigen, indien de Europese geboorteratio onder de vervangingsratio blijft, dan zal West-Europa islamitisch worden en zullen niet-moslims een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…Maar,Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd:“Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke beschaving“…Tijd voor een serieus rechts front om de dingen op orde te zetten.Europa mag nooit Eurabië worden…https://zlj13051967.wordpress.com/2018/12/24/wat-in-732-en-1683-niet-lukte-lukt-nu-wel-de-verspreiding-van-de-islam-in-west-europa/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam

 1. Pingback: Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam | E.J. Bron

 2. flo says:

  Gruwelijk vooruitzicht, laten we hopen dat het niet zo ver komt, om de gaulle als voorbeeld te nemen is nogal dubbel, hij was degene dieba de oorlog algerije frankrijk heeft binnen gehaald met alle ellende die frankrijk daar van ondervind.

  Like

 3. Pingback: Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam! | eunmask

 4. roheline1 says:

  Dan moeten alle Europeanen heel snel hun kiesgedrag veranderen want het linksche gedeelte van onze politici hebben geen greintje realiteitszin. Ervan uitgaan dat als je goed doet goed ontmoet is in dit geval van middeleeuwse ideologieen zeer naief.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s