Nederland wordt een Sharia-staat!

Nederland is op weg naar een Sharia-staat. Pim Fortuyn waarschuwt ,dat de islam een bedreiging vormt voor de Nederlandse normen en waarden. Volgens Fortuyn zijn de Nederlanders zo met zichzelf bezig, dat ze niet doorhebben dat belangrijke onderdelen van hun cultuur door de islam worden bedreigd.Hij waarschuwde dat Nederland – zonder dat het land het bewust doorheeft – de eigen culturele normen en waarden verliest, en daarvoor in de plaats normen en waarden krijgt die gelden in het heilige boek van de islam, de Koran.En ook andere politici, zoals Frits Bolkestein, zeggen dat het islamitische “geloof” niet samengaat met de westerse waarden…

In de Nederlandse samenleving leken subversieve krachten te bestaan, die zich niets gelegen laten liggen aan de basisprincipes van een democratische rechtsstaat, omdat voor hen nu eenmaal het woord van Allah als hoogste gebod geldt.Voor hen houdt de politiek zich bezig met wetten die zijn geformuleerd door mensen en niet door God of Allah. En zij willen niet onder gezag van de christelijke moraal staan. Omdat zij zien de Sharia als de echte wet.Maar,de Sharia verdraagt zich ten principale niet met de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. De structurele achterstelling van de positie van de vrouw, van homosexuelen en afvalligen, van kinderen in het geval van echtscheidingen, het toestaan van polygamie, en het systeem van bloedgeld zijn een paar voorbeelden waarom van enige vorm van Sharia bij ons nooit sprake kan zijn.Aanhangers van de Sharia proberen ons gerust te stellen; zo’n shariarechtbank zou hier alleen voor familiezaken worden ingezet.In Marokko pleegde onlangs een meisje zelfmoord, nadat de rechter had bepaald, dat ze met haar verkrachter diende te trouwen. Om dat soort familiezaken gaat het dus…

Saoedi Arabië is een staat, waar het shariarecht strict wordt nageleefd. Dit betekent dat alle mensen zich aan alle sharia wetten moeten houden. De Sharia betekent, onder meer, dat er geen vrijheid van godsdienst of vrijheid van meningsuiting is. Ook zijn er geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Vrouwen blijven hun hele leven voor de wet minderjarig, hoe oud ze ook zijn en welke opleiding ze ook hebben genoten.De geheime politie controleert of mensen aan de religieuze plichten voldoen: vijf keer per dag bidden, geen alcohol, bedekkende kleding en mannelijke begeleiding voor vrouwen, en meer.In Saoedi Arabië passen ze lichamelijke straffen als geseling en het afhakken van de hand toe en, zelfs voor gedragingen die bij ons niet strafbaar zijn, zoals overspel, geloofsafval, homoseksualiteit, hekserij en tovenarij kun je de doodstraf krijgen…

En er is in westerse landen een aanzienlijke groep “nuttige idioten” die dit proces ondersteunen in Europa.In Nederland zijn er talloze mensen/“nuttige idioten” / die door middel van appeasement denken de islamisten wind uit de zeilen te kunnen nemen door delen van de Sharia in te voeren…“De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht,” zei Leids hoo­g­­­leraar Mau­­rits Ber­­­ger…Overal om ons heen, zien we vandaag reeds tekenen van sSharia. In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.En in alle steden van West-Europa er zijn islamitische sharia-enclaves ontstaan, waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Deze sharia-enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…

Dit is spuwen op Nederland/Europa!Dit is islamisering van Nederland/Europa! En wie kritische vragen stelt of erger nog opmerkingen durft te formuleren, wordt zonder pardon in de hoek gezet met grote ezelsoren en een bord “Racist” voor de borst…Vrijheid van godsdienst betekent niet dat u alles kan doen in naam van die ideologie van u, dat u zich denkt te kunnen gedragen zoals u dat wilt tegenover anderen. Vrijheid van godsdienst betekent niet dat u als moslim het recht hebt alle niet-moslims uw ideologie op te dringen, dat u maar kunt blijven eisen dat er meer moskeeën en islamitische scholen worden gebouwd, dat uw verzonnen hoofddoeken- en boerka-parade overal maar moet worden getolereerd, dat iedere publieke instelling voorzien moet zijn van een gebedsruimte, incl. uw misselijke straatblokkades e.d.En respect eisen voor hun gemeenschap, die ons constant de rug toekeert, onze cultuur afwijst is arrogant… Als we niks doen aan deze  islamisering/shariasering, dan bestaan we aan het eind van deze eeuw niet meer….

In elk land waar zij de gelegenheid hebben, moeten moslims ernaar streven dat de sharia wordt ingevoerd.Fawaz van de As Soenah moskee in Den Haag vindt ook dat de sharia in Nederland moet worden ingevoerd…Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is… Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. ” …

“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan…Met elke moskee vergroot het moslimfundamentalisme zijn impact, mentaal én ruimtelijk. En de overheid doet niets, integendeel, ze subsidieert de sharia-predikende imams in plaats van resoluut te gaan voor een onderwijssysteem dat het Westers pluralisme, de rechtstaat en de lekenmaatschappij uitdraagt…De gemiddelde Nederlander heeft nog niet in de gaten dat het 5 voor 12 is…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nederland wordt een Sharia-staat!

  1. Pingback: Nederland wordt een Sharia-staat! | E.J. Bron

  2. Vincent Meijer says:

    Amerika ook, hoofdoekjes duiken op in senaat en hebben hoogste woord. En media luisteren. Hoe kan dat? Planning Buraq Hussain Obama !?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s