Hongarije,Polen,Tsjechië en Slowakije laatste bastion tegen islamisering

De Oost-Europese EU-lidstaten willen helemaal geen immigranten,en zeker niet als het moslims zijn,omdat ze van tevoren al wel weten dat die groepen zich nooit aan hoen cultuur zullen aanpassen…‘Het EU-migratiebeleid heeft gefaald.Ze integreren simpelweg niet:is er ook maar één land waar dat wel is gelukt?De meesten komen niet naar Europa vanwege gevaarlijke omstandigheden in hun thuisland, maar omdat ze willen profiteren van de economie. En geen enkel land mag worden gedwongen om grote aantallen moslimmigranten op te nemen, en daardoor de eigen cultuur en samenleving te laten islamiseren.’,zei de Hongaarse regeringsleider Viktor Orbán…

En door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen.En het is nog slechts een kwestie van tijd dat West-Europa islamitisch wordt… De Tsjechische kardinaal-aartsbisschop Miloslav Vlk heeft openlijk zijn vrees uitgesproken voor een islamisering van Europa, meldt het persbureau AFP…‘Europa loochent de christelijke wortels waar het uit is voortgekomen en die het de kracht kan geven zich te weren tegen het gevaar dat het door moslims wordt veroverd, want dat is wat langzaam maar zeker aan het gebeuren is’, aldus Vlk in een interview…‘Als Europa zijn houding tegenover zijn eigen wortels niet verandert zal het worden geïslamiseerd’, stelt de kardinaal. Islamitische bronnen zoals de Koran en de hadith (de overleveringen van Mohammed) zijn er duidelijk over: de Islam zal ooit de wereld beheersen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).Dat is gewoon een feit…

De beschaving die we kennen als Europa, bezig is met het plegen van zelfmoord.Men maakt zich druk over genderloze toiletten, en men is heel boos over hondenpoep op straat, maar wil na 40 jaar het werkelijke gevaar nog steeds niet zien van de Islam en de islamisering.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Algiers, Damascus of Mekka.De Europese hoofdstad Brussel is over een generatie een tweede Constantinopel -excuseer- Istambul zal zijn geworden.Naast duizenden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen, kent West-Europa ook sharia-enclaves, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Andere grote steden van West-Europa hebben een vergelijkbare situatie.Deze shariaenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen zijn ontstaan, die niet alleen niet bereid zijn om zich in Europa te integreren, maar er integendeel heel consequent aan werken de Europese liberale grondwetten af te schaffen en op de lange termijn te vervangen door een islamitisch Europees kalifaat (”Eurabia”)…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn…

Westerse politici hobbelen maar verder in dat multiculti-patroon. Ze roepen de ondergang over zichzelf af. Zo zien Oost-Europeanen het:‘ we zijn getuige van het langzame stervensproces van de eigen beschaving ’… ‘Als het zo verder gaat, zal de meerderheid in de Europese grootsteden onmiskenbaar moslim zijn.De landen houden op te bestaan, het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt’, klinkt het bij Orban…‘Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons. Ze willen namelijk dat ook Hongarije hun beleid overneemt, een beleid dat van jullie landen immigratielanden maakt en de weg naar de teloorgang van de christelijke cultuur en de uitbreiding van de islam voor ogen heeft’,waarschuwde de Hongaarse regeringsleider.En laten we ook niet vergeten, dat Hongarije heeft eeuwenlang een strijd van leven op dood gevochten tegen de islamitische imperialisten van het Ottomaanse Rijk…

Islam past niet in het vrije Westen en dat zal ook nooit gebeuren. De Islam past eigenlijk nergens, behalve in hun eigen wereld. Dat komt omdat de islam geen enkel aanpassingsvermogen kent en hun eigen onzin als de enige “waarheid” ziet waar niets of niemand van kan afwijken. En doe je dat wel, dan moet je dood.Islam is: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt.De laatste honderd jaar zijn er miljoenen afgeslacht uit naam van ISLAM!…Mohammed werd gekenmerkt door geweld en bloedvergieten. Hij trok rond met zijn legers en slachtte iedereen af die zich niet tot de islam wilde bekeren. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Dat is het gevolg van trouwe gehoorzaamheid aan de vele instructies van Mohammed…Mohammed Bouyeri,de moordenaar van Theo van Gogh:‘De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruik van geweld tegen ongelovigen, en in tijden van oorlog. Degenen die beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars en onwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.’…Wakker worden West-Europa!Oost-Europa is allang wakker!…

‘In mijn ogen is het niet mogelijk dat het volk een bepaalde wil heeft en dat de regering daarmee niet instemt.’ Daarom wil zijn land de grenzen niet openen: het volk wil het niet, aldus de Hongaarse premier Orbán…En doordat Hongarije de grens sloot, droogde de migratiestroom via de beruchte Balkanroute voor een groot deel op.Deze man voert uit wat zijn bevolking wil en niet wat de bobo’s van de EU willen…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hongarije,Polen,Tsjechië en Slowakije laatste bastion tegen islamisering

  1. Pingback: Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije laatste bastion tegen islamisering | E.J. Bron

  2. Pingback: Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije laatste bastion tegen islamisering | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s