Multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten

Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie…Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!..

Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam/Sharia in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelt dat in 2015 in de vier grote steden ongeveer de helft van de bewoners allochtoon zal zijn.Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

We stevenen af op het einde van de Europese samenleving zoals we die nu nog kennen.West-Europa islamiseert in rap tempo.Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in No-Go- Zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat,mini kalifaten), waar de staat de controle over heeft verloren. Honderd Molenbeken zijn in West- Europa!In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze wijken, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

Ook Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.En in Nederland zijn er ook wijken, waar de Nederlandse overheid autoriteit verliest.In Den Haag werd tijdens de jaarwisseling de shariapolitie ingezet van de salafistische As-Soennah moskee.Ook andere West-Europese landen kennen zulke No-Go-Zones…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“…

West-Europa importeert nieuw antisemitisme.Meegebracht door migranten uit de Arabische wereld.In Zweden, Frankrijk,Groot-Brittannië, Duitsland,België en Nederland heeft de massale immigratie een toename van anti-Joodse aanslagen en intimidatie teweeggebracht. Waar mensen dertig jaar geleden in Europa nog zonder problemen als jood herkenbaar over straat konden, verdwijnen keppeltjes nu onder een baseballpet. Als ze de wijken met een grote moslim-populatie überhaupt nog in gaan.Al jaren in West-Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren….

Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze Joods is.Frankrijk is het land waar het geweld en de intimidaties tegen joodse burgers vorig jaar bijna verdubbelde tot 541 incidenten.Dat is er tenminste iedere dag een en een deel van het jaar meerdere op een dag…Het kan niet worden ontkend dat anti-Joodse sentimenten deel uitmaken van de islam.De Koran vervloekt joden en staat vol met oproepen tot geweld tegen de joden.En meer dan 1.400 jaar van indoctrinatie zijn niet zonder gevolgen gebleven…

West- Europa brandt!!!…De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.

De Koran roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

Deze boek stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„ Je wordt bevolen te vechten ondanks dat je er een hekel aan hebt. Je kunt iets haten wat goed voor je is en van iets houden wat slecht voor je is. Allah weet het en jij niet”(Koran/2:216)… Moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan…„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran/soera 2, vers 216)…En de Islam kan nooit worden hervormd.Vanuit de Koran leren we dat hervormen onmogelijk is, want onderstaande citaten zijn letterlijk en verplichtend voor elkeen onderdanig aan de islam:1/De Koran is het woord van Allah….2/De Koran kan niet veranderd worden…3/De Koran is perfect….

De instroom van asielzoekers leidt ook tot grote kosten, zowel in Europa als in Nederland. De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!… ALS U NIET OPENSTAAT VOOR DE ISLAMISERING VAN EUROPA, DAN BENT U EEN RACIST!…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten

  1. YY says:

    jgrosmann@gmail.com

    On Sun, 24 Mar 2019, 17:01 The Balkans Chronicles, wrote:

    > The Balkans Chronicles posted: ” > https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=2S4w6KoJtCY De Koran > roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is > de vijand van iedereen die niet moslim > is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van mo” >

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s