Politiek-correct links kan het niet verdragen dat de verschrikkelijke islam bekritiseerd wordt

herdenking_fortuyn Racisme is altijd fout en moet keihard worden bestreden. Maar wie weerzin tegen de islam of angst voor moslims bestempelt als racisme, probeert een zinnig debat te smoren.Pim Fortuyn heeft de strijd voor vrijheid van meningsuiting wel met de dood moeten bekopen.“Als mij iets overkomt, en ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft om het zeggen, dan zijn ZIJ medeverantwoordelijk. Ze hebben dan misschien niet de trekker overgehaald, maar ZIJ hebben het klimaat geschapen,” zei Pim Fortuyn in de uitzending van Robert Jenssen.En net als Fortuyn tijdens zijn opkomst, wordt de PVV partij ook door een deel van de linkse media in de hoek van extreem-rechts en het nazisme geduwd.Geert Wilders staat al meer dan tien jaar onder permanente bewaking omdat zijn leven niet veilig is door dreiging van moslims en links extremisten vanwege zijn kritiek op de islam. De demonisering van Thierry Baudet is in volle gang….

Politieke en intellectuele elite maken kritiek op de islam onmogelijk.Links Europa bouwde met het mantra ‘racisme, xenofobie en islamofobie’ een Berlijnse Muur tegen kritiek.Hitler en Goebbels waren ook geen voorstanders van vrijheid van meningsuiting, integendeel; elke kritiek werd verboden. Net als in de socialistische en islamitische wereld dus…Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen.In Nederland leven we in een democratie. En het recht op het vrije woord is een essentieel onderdeel. Daar hoort ook de plicht bij om te luisteren naar anderen. Zelfs als we wezenlijk van mening verschillen.Er is niks mis met het verwoorden van scherpe standpunten.De AIVD kritiek op de islam en immigratie niet als een vorm van rechts-extremisme beschouwt. Dit valt immers onder de vrijheid van meningsuiting…Is moslim een ras? Nee. Men kiest er niet voor om een bepaalde huidskleur te hebben, maar een “religie” aanhangen is een keuze…

De letterlijke betekenis van islamofobie is: een vrees voor de islam.Mensen die bang zijn voor een religie of voor hoe die zich in een samenleving manifesteert zijn niet per se gewelddadig. En zolang de angst niet gewelddadig wordt of resulteert in bedreiging of discriminatie, doet de mens niets verkeerds – laat staan iets strafbaars – met zijn vrees.Dat mensen – in meer en mindere mate – op hun hoede zijn voor de islam is overigens te begrijpen. De vrees kan ingegeven zijn door de moord op Theo van Gogh en de ruim 40 andere terreuraanslagen in Europa de afgelopen 13 jaar. Voor alle daders vervulde de islam daarbij een cruciale rol…

Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.En het is voor het eerst dat niveau 5 in Nederland wordt afgekondigd.Hoofdverdachte Gökmen Tanis heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag van maandag op het 24 Oktoberplein in Utrecht.Hij heeft bevestigd dat hij de schutter is. Daarmee is hij verantwoordelijk voor vier doden en zeven gewonden… Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Nederland,Brussel,enz… interesseert zelfbenoemde antifascisten geen lor.Ze  komen ook nooit in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur…

Multi-cultuur is één grote mislukking aan het worden.Noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.De multiculturele samenleving bestaat niet. Het is enkel een hersenspinsel van de politieke elite die de autochtone Nederlanders dwingt samen te leven met een uitdijende groep migranten van wie het overgrote deel een afkeer heeft van het Westen. Met als gevolg islamitische enclaves, waar autochtone Nederlanders niet welkom zijn.Zo mogen in de el-Tawheed-moskee enkel Marokkaanse politieagenten komen.En er is sterke segregatie in vrienden, liefde, religie en de politiek.Uiteindelijk zal het uitlopen op een enorme clash.Samuel Huntington schreef dat multiculturalisme in essentie de vijand van de westerse beschaving is. Een nog grotere vijand is de politieke kliek, die onze cultuur verkwanselt en ieder kritisch geluid smoort door de criticus weg te zetten als fascist of islamofoob. Dat terwijl het ooit multiculturele Midden-Oosten en grote delen van Afrika vervallen zijn tot de monocultuur van de islam…

En we zien dat West-Europa wordt geïslamiseerd. Als de huidige trend zich doorzet, hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners, die zich niet met Nederland identificeren.Nederland zal dan een heel ander land worden.De komende jaren zal het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond toenemen, van ongeveer 14 procent in 2018 naar 21 procent in 2060, waarbij moet worden aangetekend dat de derde generatie als autochtoon wordt beschouwd.Dat leidt bij veel autotochtone Nederlanders tot een existentiële angst om een minderheid in eigen land te worden.De AIVD voorspelt dat in de grote steden volledig geïslamiseerde wijken zullen ontstaan. Enclaves waar de sharia heerst. Nu al barst het in Nederland van wijken waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …

Door de massa immigratie ,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Uit een rapport van de Zweedse politie van vorig jaar bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbare wijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. In die wijken wonen bijna alleen maar Zweden met een migratieachtergrond.In Engeland zijn complete wijken overgenomen door islamieten, de sharia is daar de wet!…En zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten….

De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de Islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend Nederland noemt deze man een nazi,extreem recht, fascist en racist….Geert Wilders en ook Baudet zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers en linkse media, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken…..“Ik heb niets tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Wel heb ik een probleem met de islam en het is mijn recht als volksvertegenwoordiger en burger daar wat over te zeggen. Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck,“zei Wilders….

De teksten van de Koran zijn eenoorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is. Deze boek roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Sahih Boechari 2-24-541: Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof…Sahih Boechari 2-24-541: Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen. enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…En de moslimterroristen kan in ieder geval niet verweten worden dat zij niet doen wat in de Koran staat…

Wat ook niet veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt om onrust te zaaien.Stel je nu eens voor in Nederland 17 miljoen inwoners dat 0,1% besluit extremist te worden en dat actief te gaan uitoefenen. Dan heb je het over “slechts” 17.000 mensen, die kunnen een klein land in een slagveld veranderen.Hitler is ook met een kleine aantal begonnen en dat groeide en groeide want het werkt dan heel eenvoudig bij extremisten, je bent of voor ons en ben je niet voor ben je tegen ons. …En de dreiging met geweld en het toepassen van geweld door moslimfanaten werkt: de vrijheid van meningsuiting heeft averij opgelopen. De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de liberale democratische rechtstaat, de open samenleving. En die vrijheid van meningsuiting wordt dubbel bedreigd, enerzijds door de moslims, maar anderzijds door de naïvisten en huichelaars, die zwichten voor de dreiging en bereid zijn om de vrijheid van meningsuiting te beperken wanneer het om de islam gaat…

Een land waar de islam de macht heeft, is een slachtoffer samenleving, ook voor vele moslims zelf.Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving! En ik stem PVV, omdat ik niet wil dat mijn kleinkinderen in een shariastaat opgroeien en omdat dit mogelijk de enige kans is de zittende arrogante, slecht functionerende, lettende op eigen belang en dat van een deel van de eigen achterban, weg te krijgen. Uit de EU en grenzen dicht, dat zou de slimste stap zijn die Nederland kan zetten.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

De EU is goed en heilig, en iedereen die toch kritiek heeft, is een slecht mens. Een proto-fascist.Dit is natuurlijk onzin. De EU heeft heel veel gebreken, en als kritiek op de EU – zoals Baudet die levert – niet meer mogelijk is, dan is de dictatuur gevestigd.Kritiek op de gevestigde orde – inclusief de EU – is bij mijn weten normaal in een democratie….Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Die achterlijke linkse lozers/communisten/, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten ze eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst. ..

Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders,Pim Fortuyn,Baudet,Wiktor Orban en miljoenen mensen,… dan ook islamofoben of moslimhaters?…De islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.En moslims moorden ook elkaar uit, Sjiïeten en Sunnieten…

“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek,die al jaren doet onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar…Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…

Nederland is weer opgeschrikt door aanslag,deze keer in Utrecht en Gökmen Tanis is verantwoordelijk voor deze aanslag.Daarmee is hij verantwoordelijk voor vier doden en zeven gewonden….Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam.Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de Koran.En uiteraard mag je hier niet islam becritiseren.En als je dat wel doet ,dan moet je een kogelvrij vest aan en heel veel security hebben, anders ben je je leven niet meer zeker…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Politiek-correct links kan het niet verdragen dat de verschrikkelijke islam bekritiseerd wordt

 1. Pingback: Politiek-correct links kan het niet verdragen dat de verschrikkelijke islam bekritiseerd wordt | E.J. Bron

 2. koddebeier says:

  De politiek correcte idioten zijn medeverantwoordelijk en op een keer zullen ze daar de rekening van krijgen gepresenteerd !!

  Liked by 2 people

 3. Jackie2015 says:

  Islam is geen religie, laat staan dat het religie van vrede is
  Het is een duivelse militante ideologie onder de macht van satan

  Liked by 1 person

 4. ruud beijer says:

  Het zijn onze buren familie vrienden kennissen enz die ons verraden. Zij houden van de islam en de asielparasieten. Nederland is verloren voor mijn kinderen en kleinkinderen.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s