Het vrije internet is dood door linkse EU-parlement

In de Europese Unie worden steeds meer stappen gezet in de richting van een autoritair Europees regime.EU gaat internet aan de ketting leggen.De vrijheid van meningsuiting wordt digitaal buiten werking gesteld. Facebook,Twitter en Google lijken bereid het vuile werk voor de elites op te knappen – dat is niet verbazingwekkend, want de executives van die bedrijven zijn zelf deel van de supranationale elites.En dat iemand nu gaat bepalen wat waar is, wat feitelijk juist is en wat nepfeiten zijn, gaat in tegen alle beginselen van een vrije samenleving, waar wij voor staan.En als je een staat hebt die dat doet, is dat nog veel erger…

Dus wij geven nu een staat, de Nederlandse Staat, de EU-staat in wording de macht, om te gaan bepalen, wat waar is wat niet. En hier worden de eerste stappen gezet in het beëindigen van de vrije samenleving, de vrije gesprekken tussen burgers, tussen mensen die willen weten hoe het zit, mensen die zich afvragen hoe het zit met wat er aan de hand is of niet aan de hand is…Maar,wie bepaald wat nepnieuws is? En wat precies de definitie is van desinformatie? Als je zegt dat twee en twee vijf is, is dat dan desinformatie? Moet ik dat kunnen zeggen? Heb ik niet gewoon het recht om dat te zeggen? Mag ik niet gewoon beweren dat de aarde plat is? Dat soort dingen moet ik toch gewoon allemaal kunnen zeggen?…Was de presentatie van Colin Powell in de Veiligheidsraad waarin hij betoogde dat het Irak van Saddam Hoessein massavernietigingswapens had en dat de Verenigde Staten daar sluitend bewijs voor hadden, terwijl hij wist, — zo is achteraf gebleken, ook in zijn memoires — dat dat niet zo was, een voorbeeld van desinformatie? Was dat een voorbeeld van een statelijke actor die, met het oog op het voorbereiden van een al dan niet militaire operatie tegen een ander land, valse informatie verspreidt?…

Een paar dagen geleden, dit was mijn commentaar op Facebook:‘De hoofddoek of boerka is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Dus,symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen.’ …Mijn Facebook werd onmiddellijk verwijderd.Later gebruikte ik Facebook van mijn vrouw en toen ik weer dezelfde opmerking plaatste,haar Facebook werd ook onmiddellijk verwijderd…Alleen totalitaire staten gebruiken deze methoden om niet-gewenste politieke standpunten te onderdrukken…

Het duidelijkste bewijs dat Facebook(ook Twitter en Google) stevig in handen is van de linkse globalistische gevestigde orde komt misschien wel uit Duitsland, waar hand in hand met de regering Merkel alle anti-islam en anti-immigratie pagina’s worden aangepakt en verwijderd.De Duitse overheid heeft het met Facebook, Google en Twitter op een akkoordje gegooid om “hatelijke taal” binnen 24 uur te verwijderen. Met andere woorden, alle kritiek op het massa-immigratiebeleid van Merkel wordt monddood gemaakt.Er zijn zelfs talloze voorvallen van mensen die in Duitsland iets online posten, dat ingaat tegen de multiculturalistische immigratie-ideologie en vervolgens worden gearresteerd, boetes van duizenden euro’s krijgen en zelfs worden veroordeeld tot celstraf…De Duitse overheid kiest duidelijk partij voor links.Men pakt wel foute tweets en postings van extreem-rechts  aan, maar extreemlinks komt ermee weg, omdat ze toevallig dezelfde standpunten hebben als Merkel inzake de “vluchtelingencrisis”.De regering-Merkel is door deze willekeur een gevaar voor de democratie. Hierdoor begint Duitsland weer meer op de DDR te lijken….

Linkse mensen hebben de afgelopen 40 jaar de media overgenomen. En zij bepalen wat we mogen horen, alles wat anders is, wordt verboten.Deze wet is een poging is om de macht van de tech-giganten aan banden te leggen. Wordt dat doel ook bereikt? Absoluut niet. Het tegenovergestelde juist. De platformen krijgen hiermee groen licht om op gigantische schaal al onze communicatie te controleren. Om te bepalen wat we wel en niet zeggen.Deze wet is een enorme aanslag op het publieke debat… Een gezond publiek debat is noodzakelijk voor een sterke democratie. Daarom is het belangrijk dat we in alle vrijheid informatie kunnen uitwisselen. Dat we kunnen discussiëren over urgente onderwerpen…

Wat Europa fout heeft gedaan met de Islam is het trivialiseren van de discussie. Er wordt over kleine onderwerpen gesproken, zoals de burka. Maar de wezenlijke discussie over botsende waarden, die gaat men niet aan.We praten over hoe hoog de minaret en het dak van de moskee mogen zijn, terwijl we zouden moeten praten over dat wat gebeurt onder die minaret en onder dat dak namelijk het fanatieke oproepen tot moord en doodslag op alles wat niet islam is. Daar zit het probleem…VIDEO:Undercover Duitse moskeeën. Er wordt haat gepredikt en plannen gesmeden : “ongelovigen zijn niks waard, zij hebben geen recht op leven. Moge Allah de ongelovigen verwoesten”. De Duitse overheid doet niks om deze moskeeën te sluiten, ze mogen gewoon doorgaan…https://www.youtube.com/watch?v=4ERn28CytI8

Europa evolueert in een islamitische richting – langzaam maar zeker.De Italiaanse journaliste en schrijfster Oriana Fallaci heeft drie korte boeken geschreven sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001, met de boodschap dat de westerse wereld het gevaar loopt te worden overspoeld door de islam…Islam is geen geloof ,het is een totalitaire ideologie ,die streeft naar wereld dominantie, die al 1400 jaar genocides pleegt op niet moslims…

En wij hebben maar een paar leiders in Europa die iets zeggen.De rest zijn lachende theedrinkers, die hebben Europa kapotgemaakt.Het kernprobleem is dat Europa geïnfecteerd is met politieke correctheid, een blind geloof in multiculturalisme en schuldgevoelens over wat Europeanen wereldwijd met inheemse volkeren hebben gedaan. Om die redenen wordt iedereen die zich tegen migranten uitspreekt onmiddellijk bestempeld als anti-mensenrechten, iedereen die zich zorgen maakt over zijn eigen volk wordt een racist genoemd, iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van zijn land wordt beschouwd als een “fascist”, terwijl iedereen die zich zorgen maakt over zijn land en zijn volk een “nazi” wordt genoemd…Europa bevindt zich in een impasse, die tot culturele zelfmoord zal leiden, als de spelregels niet fundamenteel worden gewijzigd….

Het eerste slachtoffer in iedere oorlog –een oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting- is altijd de waarheid. Kritische tegenstemmen zijn steevast de eersten die worden aangepakt .

Een softwareontwikkelaar van Twitter, Steven Pierre, zei zelfs dat er wordt gewerkt aan een geautomatiseerd censuursysteem.“Ieder gesprek zal worden gescand door een machine en die machine gaat bepalen of het positief of negatief is,” zei hij. Alles wat wordt bestempeld als negatief ‘zal simpelweg verdwijnen’…Alex Jones, de man achter de beruchte samenzweringssite InfoWars, is alsnog geschorst door Twitter. Jones moest eerder vertrekken van YouTube, Facebook, Spotify, Apple, Pinterest en Vimeo…Internet bestaat voor een groot deel uit links…

Kun je straks nog vrijelijk filmpjes delen met je vrienden van een te gekke tv-serie, de nieuwste dansrage of een WK-blunder? Tegenstanders van de nieuwe Europese auteursregels zijn bang van niet. Zij spreken van ‘censuur’. Zo kan een zelfgemaakt filmpje met festivalfoto’s en muziek straks zomaar geblokkeerd worden, evenals populaire vlogs, instructiefilmpjes of grappige memes en gifjes over pakweg een WK-wedstrijd of Hollywoodsterren.Het ‘open internet’ sneuvelt met deze nieuwe regels.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Het vrije internet is dood door linkse EU-parlement

 1. ruud beijer says:

  Fuck facebook.

  Liked by 3 people

 2. Jackie2015 says:

  Alles wordt getolereerd als het maar niet de waarheid is
  Dat wordt als ”hate speech” bestempeld.

  Liked by 1 person

 3. John R Hommersom says:

  Allemaal Facebook dumpen

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s