Politiek-correcte communisten en islam zijn bezig de Europese beschaving vernietigen

pim-fortuyn-onnozelen-van-geestDe betekenis van de term ‘ISLAM’: onderwerping (en dus islamisering). Tweemaal leek religie van vrede gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren(meer dan 30 miljoen!).Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.En als dit zo voortgaat, zal Weest-Europa uiteindelijk door moslims overheerst worden…Volgens de Hongaarse premier Victor Orbán, integratie van moslims OVERAL mislukt.Hij heeft grote zorgen dat ‘rijke’ en ‘zwakke’ landen als Nederland en Duitsland (Wir schaffen das) kapotgemaakt worden door ‘culturele zelfmoord’.De Hongaar beschouwt West-Europa, waar linkse islamknuffelaars en wannabe-wereldverbeteraars de verloedering van het continent in stand houden, daarom als verloren…

Onze Europese beschaving is gegrondvest op vier peilers: de Bijbel, het Christendom,Jodendom, de Griekse en de Romeinse beschaving. De islam heeft daar niets mee te maken, wat sommigen daar ook over verkondigen.Integendeel, overal waar de islam zich in Europa heeft weten op te dringen, heeft hij alle sporen van Christelijk-Europese cultuur willen uitwissen… De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.En wie denkt dat de islam bij aanvaarding en integratie van miljoenen migranten in Europa geen of slechts een geringe rol speelt is verwijtbaar naïef.Men gaat dan voorbij – uit welke ideologische gronden dan ook – dat een geleefde “religie” heel concreet persoonlijkheid, cultuur en staat stempelt en niet eenvoudigweg bij grensoverschrijding door het ondertekenen van een papier met regeltjes veranderd wordt…

Een ware moslim kan slechts leven in een islamitisch rijk.Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Allah/Sharia!De Islam is de basis van een gemeenschap; de mensen ontlenen hun identiteit aan de geloofsprincipes, de vijf zuilen. De islamitische wet beheerst die gemeenschap en het individu…  Analyse toont aan dat de Islam zowel een religie als een politiek systeem is en dat het politieksysteem het grootste deel/meer dan is 75% gaat over een politieke strijd/ is van de islamitische doctrine.Deze politiek systeem is gericht op het veroveren van de wereld en de ongelovige heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Dat verordonneert de Sharia/het wets systeem/. Overal zie je hetzelfde patroon…

“De integratie van moslims in West-Europa is mislukt”,stelde de Duits-Turkse sociologe Necla Kelek tijdens het debat ‘Integratie – fabel of feit?’ van het Duitsland Instituut.We zien parallelle samenlevingen in Nederland, in Denemarken,in Frankrijk, in België – in heel Europa. En die parallelle samenlevingen zijn het gevolg van mislukt integratiebeleid, van dertig jaar pappen en nathouden, van de gedachte: ‘die mensen komen hier maar tijdelijk’. Het gevolg? Compleet gesegregeerde steden.Het vooral de West-Europese hoofdsteden zijn die meer en meer islamiseren. Een hoofdstad is bij uitstek de plaats van waaruit de cultuur van een land wordt bepaald en waar nieuwe ontwikkelingen ontluiken. De Europeanen ontvluchten deze steden en dat zou kunnen betekenen dat in het hart van elk Europees land de dynamiek de doodsteek krijgt…

In zijn boek ”Le suicide français” (De Franse zelfmoord) schetst de Franse polemist Eric Zemmour een weinig rooskleurig beeld van een land dat al sinds de dood van Charles de Gaulle in 1970 achteruit holt. De immigratiepolitiek (of beter het ontbreken daarvan) wijst hij aan als een van de belangrijkste oorzaken. De 4 tot 6 miljoen moslims in Frankrijk vormen een „volk binnen een volk”, foetert Zemmour, en daarmee moet worden afgerekend als ooit met de hugenoten: door hen te dwingen tot volledige overgave…De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen.Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…”(3: 28) …

“De dag komt dat de Britse moslims een staat in de staat zullen vormen.De Britse moslims zouden moeten streven naar politieke en militaire macht over niet-moslims. Het voeren van oorlog zou verplicht zijn voor moslims en de islamitische staat, de islam en de sharia zouden over de hele wereld gevestigd moeten worden. Deze uitspraken worden gesteund door koranteksten. Veel conflicten in de wereld te maken hebben met moslims, die uit zijn op macht,” zei de directeur van het Britse Institute for the Study of Islam and Christianity (ISIC),de ex-moslim dr. Patrick Sookhdeo(dat staat op de website van de Britse hulporganisatie Barnabas Fund)…De vrije samenlevingen, zoals het Westen, op democratie gebaseerd zijn, d.w.z. op de volkssoevereiniteit. De Islam daarentegen baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk…

De ex-Bosnische president Alija Izetbegovic, in onze pers regelmatig geprezen als een modern pluralistisch Euro-moslim, schrijft in zijn Islamitische Verklaring, geheel in overeenstemming met de politieke leer van de Islam:“Er kan geen vrede of koëxis­ten­tie bestaan tussen het is­lamitisch geloof en niet-is­lamitische maatschap­pelijke en politieke instel­lin­gen. De is­lamitische beweging moet en kan de macht grijpen zodra ze moreel en numeriek sterk genoeg is, niet alleen om de niet-is­lamitische macht te vernietigen, maar om een nieuwe islamitische macht op te bouwen.” …De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt,al 1400 jaar! Hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Historisch gezien en ook in onze tijd bestaat er geen land met een islamitische meerderheid en een pluralistische orde, die niet-moslims gelijk behandelt. Dit vast te stellen is geen vorm van islamofobie, maar historische eerlijkheid…

Iedereen die waarschuwde voor de gevolgen van de open grenzen en het mondialisme, die waarschuwde voor de malaise van de multicultuur en het islamisme, werd weggezet als racist en islamofoob en in het extreem rechtse kamp gezet. Toen de Franse islamologe Anne- Marie Delcambre vijftien jaar geleden schreef dat het islamisme (de politieke islam) als een kuiken in het ei van de islam zat, werd haar islamofobie verweten.Politiek correcte politici zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur‘ bejubeld.Discussie over de “burkini”, volgens sommige collaborerende politici als gewoon badpak moet beschouwd worden… Dat een cultuur van 1400 jaar totalitarisme, jihadisme en anti-wetenschappelijkheid weleens aan de basis zou kunnen liggen van de niet-integratie van de moslim, komt niet op in de hoofden van deze politiek-correcte communisten…

Deze politiek-correcte communisten, die kranten lezen als NRC, Volkskrant en Trouw en die naar de VPRO kijken, menen nog dat islam vrede is.En aangezien de meeste islamieten geen terreur zaaien, bestaat er volgens deze islam knuffelaars geen verband tussen islam en terrorisme…’Natúúrlijk heeft een terrorist die zich op Allah beroept wel iets met de islam te maken’, schrijft Ayaan Hirsi Ali.De kern van het terrorisme is de Sharia,die hatelijk, gewelddadig en terroristisch is.De ISLAM wil de wereld veroveren. Geweld tegen de ‘ongelovigen’ is daarom inherent aan de ISLAM. Wie zegt dat de ISLAM het geweld niet predikt, liegt over de ISLAM(dit wordt al te duidelijk als we kijken waar het meeste geweld in de wereld gaande is en waar de onverdraagzaamheid het meest meedogenloos is).Een recent voorbeeld is Libanon: in dit prachtige land heerste welvaart en vrede toen er nog veel christenen waren; nu zijn de meeste Libanese christenen naar het buitenland verjaagd en zal Libanon de komende eeuw in duisternis leven.Hetzelfde staat ons in Europa te wachten, indien we verzuimen een verstandig beleid te voeren…

De afgelopen jaren is Europa geschrokken van jihad aanslagen met een groot aantal doden.En in het kielzog van de beide bomaanslagen in Londen, zei een van de meest radicale groeperingen in Groot-Brittannië, al-Ghurabaa:“Iedere moslim, die ontkent dat de terreur een deel van de islam is, is een kafir (ongelovige).”…En een soortgelijke zelfverklaarde uitspraak van Zakir Naik luidt: “Iedere moslim zou terrorist moeten zijn.”…Koran/sura 2:190-191 zegt dat mensen die niet geloven, gedood moeten worden waar ze ook aangetroffen worden…“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort’ (Koran 2:193, herhaald in 8:39)… Het islamitisch terrorisme bestaat al 1400 jaar(sinds het ontstaan van de islam, heeft deze aan 270.000.000 mensen het leven gekost).En elke dag komen er nog onschuldige slachtoffers bij.In Duitse krant Welt am Sonntag:Sinds 9/11: 31.221 jihad aanslagen en 146.811 mensen vermoord…

Om politiek correct te zijn en niet de indruk van islamofobie te wekken, licht de media ons niet juist en volledig over  jihad terroristische aanslagen. Net als de Volkskrant, geeft het AD geen informatie over de aanslagen in Parijs op de eerste pagina.Het AD probeert enkel de emotie te framen die de aanslagen oproepen. Dit doet ze met een paginagrote foto met de kop: ‘Door het verdriet heen klinkt de vraag: Hoe stoppen we deze terreur?’Het AD legt niet uit welke terreur. Gaat dit om de terreur in Parijs of Beiroet, of gaat dit om alle terroristische aanvallen van IS in Irak of Syrië? Dit zou zelfs op terreur van andere terroristische groeperingen kunnen duiden.De woorden Islamitische/moslim terrorist en de Islam  blijken in de linkse media dus niet zozeer te tonen over welk soort aanslag het gaat…

Reeds dagenlang staan onze gazetten vol met nieuws en duiding over het drama in Nieuw-Zeeland. Daarin driftig gevolgd door de andere media.Tegelijkertijd waren er ook aanslagen in Nigeria op christenen, maar dat werd niet of nauwelijks getoond.Daar heeft de mainstream media geen aandacht voor… Direct na de aanslag in Christchurch van 19 maart 2019 komen Nederlandse politieke leiders als premier Mark Rutte en de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam in het NOS Journaal aan het woord. Na de aanslag in Sri Lanka, waarbij drie Nederlanders de dood vinden, verschijnt geen enkele gezagsdrager in het 20.00 uur Journaal…

De islam knuffelaars,multiculturalisten, naïeve goedmensen en media weigerden halsstarrig te erkennen dat het probleem de ISLAM is.Moslimextremisten zuiveren Frankrijk van Joden.Ongeveer 70.000 Joden zijn recent verhuisd, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de wijken waar ze woonden. Er nieuw antisemitisme is ontstaan, onder moslimextremisten, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer levens eist.In de afgelopen jaren zijn elf Joden door moslimradicalen vermoord, en sommigen ook mishandeld, omdat ze Joods waren.Synagogen en Joodse scholen en instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Door de opkomst van de islam is het antisemitisme duidelijk toegenomen in Europa…

Het ultieme wapen van het nieuwe antisemitisme is verbluffend in zijn eenvoud. Het gaat zo: de Holocaust mag nooit meer gebeuren, maar Israëli’s zijn de nieuwe nazi’s, de Palestijnen zijn de nieuwe Joden, en alle Joden zijn zionisten. Daarom zijn de echte antisemieten van deze tijd niemand anders dan de Joden zelf. En dit zijn geen denkbeelden in de marge. Ze zijn wijdverbreid binnen de moslimwereld, inclusief moslimgemeenschappen in Europa, en ze infecteren langzaam maar zeker uiterst links, academische kringen en vakbonden.En de haat die begint met Joden, eindigt nooit met Joden. Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen.Niet Israël is het probleem in het Midden-Oosten, maar de Koran…Wij zijn betrokken in een dodelijke oorlog – niet tegen terroristen en extremisten – maar tegen de Islam zelf. Dit is een feit dat het Westen weigert te erkennen.We zijn hard op weg naar verschrikkelijke situatie.Wie hier geen gehoor aan geeft en gemoedelijk zijn leventje verder leeft, collaboreert met het Kwaad. Niets doen is een herhaling van de situatie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Duidelijker kan ik het niet zeggen…

We worden in Nederland geregeerd door lafaards….

sensorDe Linkse wereld bestaat uit idioten, die totaal de weg kwijt zijn geraakt. De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen‘); de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn)…STOP internet correcte censuur/dictatuur/nieuw fascisme!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

11 Responses to Politiek-correcte communisten en islam zijn bezig de Europese beschaving vernietigen

 1. ruud beijer says:

  Facebook en Twitter gaan steeds meer censureren. Het begrip vrijheid van meningsuiting wordt daarmee in de kiem gesmoord .Gelukkig gaat President Trump kijken welke maatregelen hij gaat nemen tegen deze twee internet giganten. Wij hebben rutte.
  Lol

  Liked by 2 people

 2. A miracle still needs to happen on Sunday, otherwise Europe will really be done. Only a major civil war can then clear Europe from its traitors.

  Liked by 2 people

 3. Pingback: Politiek-correcte communisten en de islam zijn bezig de Europese beschaving vernietigen | E.J. Bron

 4. koddebeier says:

  Politiek-correcte communisten ????? Ik denk dat eerder dat het de Politiek correcte socialisten, liberalen en christenen zijn, die in hun ongelofelijke domheid bezig onze beschaving, cultuur en welvaart te vernietigen met hun collaboratie met de islam !!

  Liked by 1 person

  • Jackie2015 says:

   Daar ben ik het zeker mee eens, Koddebeier. De EU is hard op weg de Europese landen te vernietigen. Ieder land van Europa heeft iets unieks, bijvoorbeeld klederdrachten, muziek, hun mooie landstreken een erfenis uit de dagen van weleer. Degenen die een linkse politiek aanhangen hebben een mentaal probleem. En zo lang de linksen in de meerderheid zijn valt er, vrees ik, heel weinig aan te doen. Helaas!
   Islam vervuilt de straten met hijabs, vervuilt de horizon met hun gebedshuizen waar niets dan bedrog en geweld heerst.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s